léto 2014 - Obec Tlučná

Komentáře

Transkript

léto 2014 - Obec Tlučná
Pracovní četa
21. setkání bývalých členů DTJ
Kolektiv hospodářského dvora v Tlučné omládl a
zmodernizoval pracovní techniku.
Členové Dělnické tělovýchovné jednoty se opět po roce
sešli. Tentokrát v Restauraci Na Hřišti.
Léto 2014
číslo 2.
Vydává Obecní úřad v Tlučné
povoleno MK ČR E 12277
Starší přípravka Tlučné
přeborníkem okresu
zdarma
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2014
To nejdůležitější ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Tlučná
konané dne 3. 6. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce schválilo:
III. A IV. úpravu rozpočtu
obce Tlučná pro rok 2014.
Výsledek výběrového
řízení a podpis smlouvy na
pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky s
Továrnou hasicí techniky s. r. o.,
Starohradská 316, 572 01 Polička,
za částku 3 888 000,- Kč bez DPH.
Provedení nutných oprav a
úprav na komunikacích,
propustcích, kanalizacích
a
odvodnění v ulicích Tlučenská
kolonie, Hornická, Havlíčkova,
Mánesova, Příčná, Pankrácká, v
horní části ulice Školní a Višnice,
popř. v dalších ulicích a to ve
vztahu k problémům vzniklých po
přívalových deštích ve dnech 27. a
28. 4. 2014.
Zadání 4. změny územního
plánu obce Tlučná.
Účetní závěrku obce
Tlučná za rok 2013.
Účetní závěrku Sdružení
ČOV Tlučná, Nýřany, Vejprnice za
Co je nového u pracovní čety
Na první pohled nic. Pracovní četa
stejně jako dříve zajišťuje práce všeho
druhu a to v podstatě po celý rok.
Podíváte-li se ale blíže, zjistíte, že ke
změnám přece jen došlo.
V první řadě to jsou změny
personální. K 31.05.2014 měla četa
celkem 14 pracovníků. Z toho 6
pracovníků zaměstnaných v rámci
projektu veřejně prospěšných prací se
státním příspěvkem, 7 na řádný pracovní
poměr a 1 na dohodu o pracovní činnosti.
Na dohodu o provedení práce dále
příležitostně vypomáhali pan Konstantin
Basset, Antonín Cubera, Miloslav
Hofman, Miroslav Mottl a Karel Wintrle.
Dlouhodobý vedoucí pracovní
čety, legendární pan Zdeněk Kobza, již
dnes, bohužel, není mezi námi. Nový
vedoucí, pan Pavel Lavička, však
každodenně dokazuje, že je jeho
důstojným nástupcem.
rok 2013.
Smlouvu na dobu určitou
od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015 s
firmou EKO SEPAR Nýřany,
Hřbitovní 1214, IČ 47714760,
DIČ CZ47714760 na převzetí,
přepravu a zpracování odpadu.
Úplné znění usnesení
o b e c n í h o
zastupitelstva je k
dispozici na úřední
desce OÚ a na
obecních webových
stránkách.
Připravil Ing. Václav Vítek
Činnost v četě s ohledem na věk a
zdravotní stav v posledních 3 letech
ukončili pánové Jaroslav Lukšík a Josef
Volráb. Na pomoc nám už, bohužel, nikdy
nepřijde pan Václav Lukšík. Zůstal za
nimi kus pořádně udělané práce a všichni
nám moc a moc chybí.
A kdo že to v pracovní četě vůbec
zůstal? Kdo tvoří její pevné jádro, na které
se i dnes můžeme spolehnout 24 hodin
denně? V první řadě to jsou pánové
Jaroslav Stauber, Josef Haštaba, Ladislav
Takáč, Ludovít Tódor, Jaroslav Kříž,
Luboš Štich, Karel Strejc, Václav
Troubil, Petr Šafhauser a Jan Psutka.
Tlucenský
zpravodaj
V roce 2013 četu dále posílili
pánové Pavel Kroc a Jaroslav Franz a
letos pak ještě pan Milan Flachs.
Teď již, vážení čtenáři, víte, kdo
má hlavní osobní zásluhu na tom, že je
naše obec v rámci možností upravená a
čistá. Nutno podotknout, že tito pánové
dělají svoji práci k plné spokojenosti pana
starosty. Za sebe dodávám, že jejich
finanční ohodnocení je v podstatě
symbolické. Jinde by si při stejném
pracovním nasazení jistě vydělali víc.
Za zmínku stojí i skutečnost, že
rozsah činnosti čety se neustále rozšiřuje,
a to nejen v případě sekání trávy a dalšího
ošetřování zeleně. Vedle skvělého
pracovního kolektivu tomu napomáhá
také obnova, doplňování a modernizace
technického vybavení. I zde došlo k
zásadním změnám. Nově a hlavně levně
byla pořízena další multikára. V loňském
roce byl dále zakoupen sekací traktor
KUBOTA G 23 HD a je to chlouba našeho
strojového parku.
Dalším významným pomocníkem
se jistě brzy stane i nový multifunkční
stroj na zametání chodníků a místních
komunikací. A nebyl právě levný. Bez
dotací z fondů EU (1 928 tis. Kč) a ze
Státního fondu životního prostředí
(113 tis. Kč) by pro nás byl nedosažitelný.
Posledním přírůstkem je malý
sekací traktůrek STIGA typ 3084 H za
45 tis. Kč a pojezdová ruční sekačka AL
KO, typ 5300 BRVC za 25 tis. Kč.
Závěrem snad jen zbývá dodat, že
„údržba obce“ ve vlastní režii je nejen
operativní, ale má i vítaný finanční efekt.
Ten podle mého hodně střízlivého odhadu
každoročně představuje úsporu
přesahující částku 1 mil. Kč.
PÁNOVÉ, DĚKUJEME!!!
Tlučná 2014
Nové
knihy
BELETRIE
Fitzek, S. - Sběratel očí
Murakami, H. - Spánek
Galbraith, R. - Volání kukačky
Jones, S. - Královská krev
Patterson, J. - Soukromá pravidla
Cole, M. - Gang
Roberts, N. - Dům na útesu
Třeštíková, R. - Dobře mi tak
Brown, S. - Smrtelné nebezpečí
Wood, B. - Had a hůl
Mlynářová, M. - Požitkářka
Deaver, J. - Tak trochu šílení
Nesvadba, J. - Hledám za manžela muže
Vondruška, V. - Ještě že nejsem kat
Laureen, A. - Měsíc za horami
Deveraux, J. - Pravá láska
Souad - Upálená zaživa
Jakoubková, A. - Manžel v domě není
pro mě
Bauer, J. - Rožmberské dědictví
Rytířová, H. - Jsem mrtvý, neplačte
Gregory, P. - Jen jedna bude královnou
Pekárková, I. - Péra a perutě
MLÁDEŽ BELETRIE
Cooper, R. - Drby z dívčích záchodů
Kimmel, E. C. - Ve škole straší
Desmarteau, C. - Gustíkovy patálie
Fišerová, I. - Na orlích křídlech
Rožnovská, L. - Drak Natlučnos
Russell, R. R. - Deník mimoňky 5
Fry, M. - Povedená partička. Past na
surovce
Meddour, W. - Wendy Quillová touží po
zvířátku
Sypal, J. - Dědova hůl čarodějka
NAUČNÁ
Matušková, O. - Waldemar a Olga
Cullis, M. - Velká kniha o velkých
vlacích
Gillespien, L. - Velká kniha o velkých
traktorech
Řepka, T. - Neuhýbám
Doležalová, J. - Děti pětilisté růže
Erdély, E. - Baťa švec, který dobyl svět
Skořepová, E. - Provázkové obrázky
aneb přebírání
Kanselová, M. - Jednoduché hrníčkové
moučníky
Hamann, B. - Kniha proměn.
Däniken, E. - Tajemný dávnověk
Středomoří
Däniken, E. - Omyly v zemi Mayů
Kübler-Ross, E. - Přežít svou smrt
Pešek, M. - Zachraň svůj život
Chytilová, V. - Věra Chytilová zblízka
Pecková, S. - Aristokratky
Jones, C. - Princezna Kate a její styl
Gowen, F. - Šikovné ruce. Tvoření z
papíru
KNIHOVNICE DOPORUČUJE
HYPOCHONDR Z PERIFERIE
Autor: JIŘÍ SYROVÁTKA
Černá groteska vypráví o čtyřicetiletém
hypochondrovi, který se o sebe neustále
bojí.
Srdečně zve do knihovny
Vlasta Pospíšilová
Místní knihovna dále nabízí využití
Internetu pro všechny obyvatele
Tlučné
v otevírací době knihovny.
Webové stránky naší knihovny
najdete na adrese:
knihovna.obec-tlucna.cz
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2014
Hodně štěstí do života
Dne 16. dubna
2014 se konalo na
obecním úřadě
slavnostní vítání
občánků narozených v
roce 2013 a 2014.
Obecní úřad věnoval
každému dítěti 500 Kč.
Rodičům knížky pro zápisy důležitých
dat dětí a kytičku.
Poděkování patří hudební skupině
„Generace“ za velmi dojemné
vystoupení. K rodičům promluvil
místostarosta obce Ing. Václav Vítek.
Program provázel slovem předseda
Komise pro občanské záležitosti (KPOZ)
Jan Mitrenka. Vše bylo zdokumentováno
fotografiemi, které byly věnovány
rodičům.
Do kroniky obce byli zapsáni:
Třísková Kateřina, Krištof Šimon, Rada Tomáš, Longauerová Anna,
Baslová Michala, Herejková Vanesa, Šimsa Matěj, Šauer Jonáš, Mundil
Filip, Kubešová Anna, Voborníková Michaela, Jelínková Denisa,
Herzigová Johana, Marešková Adéla, Koubová Anita, Šilhánová Aneta
Mladší "A": - 8. místo - Kubíková
Zuzana, Špachmann Miloslav, Hocký
Adam, Vildová Adéla, Balázs Matěj.
Mladší "B": - 21. místo - Davidová
Žaneta, David Matyáš, Tilňák Tomáš,
Liška Vojtěch, Holoubek Ondra.
Mladší "C": - 27. místo - Havlíčková
Markéta, Balázsová Hana, Hocká Anna,
Vojáček Jan, Vild Daniel.
Požární ochrana
očima dětí
Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Sleska a jeho Ústřední rada prevence
vyhlašují každoročně celostátní soutěž
"Požární ochrana očima dětí“. Soutěž je
rozdělena do 3 částí a to literární,
výtvarné a digitální technologie. Letos se
kolektiv MH našeho sboru zúčastnil
pouze v části výtvarné.
Odborky
Foto: Miroslav Urban
Zprávy z hasičské zbrojnice
Úněšov
D a l š í m
závodem zařazeným do
Poháru rady mládeže
OSH Plzeň - sever byla
v sobotu 29. 3. 2014
soutěž o Pohár SDH
Ú n ě š o v. K o l e k t i v
mladých hasičů z
Tlučné zastupovala 4 pětičlenná družstva,
3 družstva mladších a 1 starších. Start
soutěže byl v obci Hvožďany a cíl v obci
Číhaná. Na trase bylo celkem 12
stanovišť s následujícími úkoly: štafeta
dvojic, kuželky, věcné prostředky, uzlová
štafeta, překážkový běh, útok do vrchu,
střelba, základy topografie, přesun po
laně, první pomoc, prostředky požární
ochrany, stavění ohniště.
Starší: - 21. místo - Kašpar Pavel, Kolář
Vojtěch, Loužek Václav, Liška Milan,
Longauer Matyáš.
V pátek 11. 4. 2014 se v hasičské
zbrojnici konaly zkoušky k získání
odznaků odborností mladých hasičů.
Odznaky jsou součástí celoroční činnosti
ve hře "PLAMEN“. Ke zkouškám se
připravilo celkem 16 členů našeho
kolektivu mladých hasičů, všichni
zkoušky zdárně zakončili. Po úvodním
písemném testu proběhly zkoušky ústní, a
to před zkušební komisí.
Preventista Junior: Adéla Vildová, Petr
Hranáč, Eva Hranáčová, Adam Hocký,
Matyáš David, Žaneta Davidová,
Miloslav Špachmann, Markéta
Havlíčková.
Strojník Junior: Tomáš Tilňák, Pavel
Kašpar
Kronikář: Matyáš Longauer, Matěj
Balázs, Zuzana Kubíková
Strojník: Vojtěch Kolář, Václav Loužek
Preventista: Milan Liška
Tlucenský
zpravodaj
Manětín
V sobotu 26. 4. 2014 se v
Manětíně konala další soutěž, která je
zařazena do Poháru rady mládeže OSH
Plzeň - sever. Jednalo se o soutěž v
požárním útoku CTIF pod názvem
"O pohár SDH Manětín“. Kolektiv
mladých hasičů z Tlučné reprezentovala 2
družstva mladších a 1 družstvo starších.
Umístění: mladší „A“ 15. místo,
mladší „B“ 19. místo, starší 14. místo.
Plamen 2013/2014
Ve dnech 24. 5. a 25. 5. 2014 se ve
Zbůchu konal závěrečný sraz hry Plamen.
Soutěžilo se v disciplinách: požární útok
CTIF, štafeta CTIF, štafeta 4 x 60 metrů,
požární útok, běh na 60 m s překážkami a
nepovinná. Z našeho sboru se zúčastnila 2
družstva mladších a 1 družstvo starších.
Mladší „A“: Adam Hocký, Miloslav
Špachmann, Adéla Vildová, Zuzana
Kubíková, Petr Hranáč.
Mladší „B“: Žaneta Davidová, Matyáš
David, Eva Hranáčová, Tomáš Tilňák,
Ondřej Holoubek.
Starší: Václav Loužek, Vojtěch Kolář,
Zuzana Kašparová, Pavel Kašpar, Matyáš
Longauer, Milan Liška, Eliška Křížová,
Vojtěch Liška, Jan Vojáček.
Družstvo mladších „A“ v celkovém
hodnocení obsadilo 10. místo. Družstvo
mladších „B“ obsadilo 9.místo. Družstvo
starších obsadilo 18. místo.V běhu na 60
metrů s překážkami obsadil Václav
Loužek 17. místo.
Připravila Marcela Špachmannová
Výlet za skleněnou krásou
Členové SPCCH
uspořádali 12. 4. 2014
zájezd do Karlových
Va r ů s p o j e n ý s
návštěvou sklárny
Moser. Průvodkyně nás
zasvětila do historie
sklárny a zároveň jsme
zhlédli i poutavý film přibližující krásu a
jedinečnost sklářského řemesla.
Poté jsme navštívili dílnu, ve
které jsme se přesvědčili o dokonalém
rukodělném zpracování výrobků, jejich
špičkové kvalitě a nevšedním talentu
mistrů sklářů. Magická atmosféra při
foukání a tvarování výrobků, vůně
vypalovaných dřevěných forem a krása
žhavé hmoty v nás zanechala silný
zážitek. Výrobky sklárny Moser jsou
známy téměř po celém světě. Sklárna je
Tlučná 2014
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2014
Výlet za skleněnou
krásou
oplatky a pak již návrat domů.
Připravila Emilie Loužková
Sklárna je také exkluzivním dodavatelem
cen pro mezinárodní hudební festival
Pražské jaro.
Další naše zastávka byla v
Mariánských Lázních. Návštívili jsme
Park Boheminium s dokonalými
maketami významných stavebních a
technických památek České republiky.
Tento park je v blízkosti hotelu Krakonoš,
kde jsme se také naobědvali. Další
zastávka byla v centru města. Ještě
nakoupit pro naše nejbližší lázeňské
Setkání hornických měst
Dne 27. září 2014 se uskuteční v Českém Krumlově
slavnost "18. setkání hornických měst a obcí", kterého se
zúčastní zástupci obce Tlučná. Zájemci o tuto slavnost
získají bližší informace o průběhu akce a programu na
internetu www.18. Setkání hornických měst a obcí 2014
Český Krumlov, nebo na tel. 377826306.
Slavnosti "18. Setkání
hornických a hutnických měst a obcí"
Český Krumlov 26. 9. - 28. 9. 2014
Program v sobotu 27.9.2014
Cesta za
vodnickou
pentličkou
Český turistický oddíl Psohlavci
Nýřany tak, jako již tradičně, uspořádal
20.4.2014 třicátý ročník turistického
pochodu "Stopou Janovského vodníka".
Trasa dlouhá cca 15 km byla svojí
náročností vhodná pro všechny věkové
kategorie. Dokonce bylo možné vzít s
sebou i psí miláčky, kteří trasu se svými
páníčky dobře zvládali. Na startu, v
polovině cesty a také v cíli bylo
připraveno chutné občerstvení.
Další odměnou za výkon bylo
získání pamětního listu a pentličky
Janovského vodníka. Zúčastnilo se 660
turistů. O hudbu v cíli se postaral pan
Motyka.
Co říci závěrem? Akce se velmi
zdařila, všichni se dobře bavili. Ti, co
letos zaváhali a nezúčastnili se, mají
možnost vše napravit a přijít za
Janovským vodníkem příští rok na Boží
hod velikonoční. Kdo si netroufá na pěší
túru, může si trasu projet na kole. Tak "
ahoj " příští rok, fakt to stojí za to!
Emilie Loužková
8,00 - 10.00 Registrace účastníků v pivovarské formance pivovaru Egenberg
9,00
Přivítání účastníků a oficiálních hostů Purkyňův sál v Českém
Krumlově - v Horní ulici
10,00 - 23,00 V Pivovarské zahradě:
* Celodenní doprovodný program o hornických tradicích
* Estrádní program různých souborů a hornických kapel
11,00 Slavnostní Dvořákův koncert v kostele sv. Víta
14,00 Slavnostní tradiční krojovaný průvod městem po trase: Horní ulice,
náměstí Svornosti, Na Louži, Široká ulice, Dlouhá ulice, Latrán,
Zahrady pivovaru Egenberg
17,00 Slavnostní udělení cen "Český Permon"
Doprovodný program:
* Prohlídka grafitového dolu
* Muzeum vltavínů a muzea historie hornictví
* Adrenalinová dráha nad řekou Vltava
Od 12 hodin: Se koná souběžně se setkáním horníků a hutníků na náměstí
Svornosti "Svatováclavské slavnosti" a Mezinárodní folklorní
festival, obsazený soubory z Čech, Moravy a zahraničí
Od 16 hodin: Hraje Švejkoband, veselá parta Plzeňáků s písničkami
Hašlera z jeho kabaretů a šansonů, kupletů, kde zazní
staropražské písně i písně z českého trampingu.
Bližší informace na internetu
www. 18. setkání hornických měst a obcí
www. Mezinárodní folklorní festival Český Krumlov 2014
nebo na informačním centru v Českém Krumlouvě
Informace pro obec Tlučnou připravil Václav Křivanec
Foto: Ladislav Loužek
Tlucenský
zpravodaj
Junácké
zprávy
Z VaS 2014
V sobotu 26.
dubna jsme s našimi
světluškami vyrazily na
okresní kolo Závodu
vlčat a světlušek, které
se konalo v Plzni u
kluboven u Seneckého
rybníka. Sešlo se tu
velké množství výprav polárníků, které
při společném nástupu kapitán přivítal na
palubě lodi Čtyřlístek mířící na severní
pól. Všechno vypadalo výborně, až do
chvíle, kdy nám led znemožnil další
plavbu a naše posádky se musely vydat na
cestu po svých. Každá expedice si hned na
prvním stanovišti vyrobila saně a
vyzbrojena expediční vlajkou,
průvodkou a dalšími věcmi nezbytnými
pro přežití vyrazila po sněhových
vločkách na svoji dvouhodinovou
výpravu „tam na sever“. Cestou na
polárníky čekaly rozmanité úkoly, které
prověřily znalosti, šikovnost a vůbec
Tlučná 2014
schopnost přežít v obtížných podmínkách
(nechybělo dokonce ani krmení ledního
medvěda). S úkoly si členové výprav
poradili, jak nejlépe uměli a všem
expedicím se podařilo úspěšně dosáhnout
cíle. Ještě ale neměly vyhráno – bylo totiž
zapotřebí zvládnout i druhou část závodu,
která prověřila vodácké dovednosti
našich malých svěřenkyň. S (místy velmi
vydatnou) pomocí zkušeného
kormidelníka si naše světlušky
propádlovaly zadanou trasu na lodi,
házely z ní na cíl a poté si ze břehu
zarybařily a zopakovaly si i vázání
lodního uzlu.
Samozřejmě že než se na severní
pól dostalo postupně přes 20 expedic,
nějakou tu chvilku to trvalo, a tak tu byla
možnost zúčastnit se různých
doplňkových aktivit – třeba si postavit
iglú, půjčit si deskové hry nebo si odlít
stopu ledního medvěda. Právě poslední
aktivita zaujala naši výpravu, takže jsme
podstatnou část volna strávily na místní
pláži, nejprve odléváním sádrových stop
a poté, vzhledem k tomu, že počasí bylo
přímo letní, také cachtáním se na břehu.
Když všechny expedice úspěšně
završily své putování, čekala nás ještě
velká společná hra a pak už byl čas opět si
nastoupit a předat slovo kapitánovi. Ten
vyjádřil překvapení
nad faktem, že jsme
se tu všichni opět
shledali, výpravu
označil za velice
úspěšnou a následně
už přistoupil k
odměňování 3
nejlepších hlídek v
každé kategorii. Naše
expediční skupina ve
s l o ž e n í : K i t t y,
Jahůdka, Šmudlinka
a Tygřice se z 11
hlídek, které
soutěžily v kategorii
světlušek, umístila na
krásném 7. místě. A
pak už nezbývalo než
se rozloučit a s
pocitem příjemně
stráveného dne
vyrazit na cestu
domů.
Na závěr
chceme holkám k
účasti na jejich
prvních velkých
závodech moc
pogratulovat, a kdo
ví, s trochou tréninku
to příště dokážou
třeba ještě vylepšit.
Michala
Mathauserová Maty
Velikonoční výprava
21. 4. 2014
Tak jsou tu opět Velikonoce a s
nimi tradiční výprava na Buben.
Upřímně, dovedete si představit sváteční
pondělí jinak? Já ne.
V 9.00 h. ráno se scházíme u
klubovny, malí i velcí, s očekáváním, jaký
příběh a hry nás letos na příjemné
procházce doprovodí. Nebudu vás nudit
podrobnostmi. Cesta ubíhala vesele,
radostně a já jsem si občas položila
otázku, jaké by to bylo, kdyby nás hradní
pán na Bubnu vítal vířením bubnu, jak
tomu bývalo v dávných dobách…
Minimálně by vyplašil naši letošní
velikonoční slepičku, která pro děti v lese
nedaleko hradu snesla barevná
čokoládová vajíčka. A aby to nebylo moc
jednoduché, poschovávala je a každý
mlsoun se rád snažil, aby našel to své.
Nechybělo ani tradiční opékání
vuřtů, či mrskut, kdy chlapci vyšlehali
děvčata. Naše světlušky a skautky budou
tedy určitě krásné a zdravé. Za pomlázku (po)omlazení- darovaly dívky chlapcům
vajíčka, s úlevou, že se jim konečně
odlehčí batohy.
Letošní velikonoční výprava byla
prostě úžasná, cesta domů nám ubíhala
rychle a při loučení u klubovny jsme se
začali těšit, až půjdeme příští rok „zase na
Buben“.
Hana Baslová - Paní
Ladislav
Nocar
85 let
Skauti a skautky střediska
Krokodýl Tlučná blahopřejí bratru
Ladislavu Nocarovi - Rixovi k životnímu
jubileu, 85. narozeninám. Přejeme hodně
zdraví a štěstí do dalších let.
K blahopřání se připojuje i
redakce TZ.
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2014
Toulky přírodou
Tentokrát jsme
se zatoulali do okolí
města Hartmanice.
Vyrazili jsme od chaty
Rovina na vrch Březník
se žulovou skálou a
tesanými schody. Pod
jeho vrcholem měl v 11.
století poustevnu benediktinský mnich
Vintíř. Dodnes je tam pěkně udržovaná
kaplička.
Další zastávka je v Dobré Vodě.
Svůj název získala na základě objevu
pramene s "léčivou" vodou. Zde stojí za
zmínku kostel Sv. Vintíře. Interiér kostela
je obohacen o umělecké unikáty:
rozměrný skleněný oltář, čtrnáct
skleněných plastik s tematikou křížové
cesty a socha sv. Vintíře v životní
velikosti jsou dílem sklářské výtvarnice
Vladimíry Tesařové. A samozřejmě bez
zajímavosti není ani Muzeum Dr. Šimona
Adlera, které bylo vybudováno v roce
1997 jako památník židovskému
historikovi a rabínovi, který se v Dobré
Vodě narodil a v roce 1944, jako oběť
holocaustu, zahynul v koncentračním
táboře Osvětim.
Na trase je ještě jedna zajímavost,
a to zámeček Karlov.
Josef
Krátký
85 let
Foto: Ladislav Loužek
Tato původní skromná horská
usedlost byla postupně přeměněna na
honosné panské sídlo. Zámeček byl
několikrát přestavován, dnešní podobu
získal v roce 1868. O třicet let později
byla postavena kašna a kaple. Posledními
přístavbami byly domek pro zahradníka,
skleník a hájovna. Do května 2008 zde
bylo vojenské rekreační zařízení.
Zámeček i kaplička s neobvyklou
cibulovitou bání jsou na seznamu státem
chráněných památek. Celý areál,
umístěný v biologicky vyvážené krajině,
dotváří celek mimořádné hodnoty. A po
zhruba 10 km je možné se občerstvit v
restauraci Vintíř v Hartmanicích, kde je
výborná česká kuchyně a české pivo.
Obslouženi budete profesionální a
příjemnou obsluhou. K dispozici je
nekuřácká jídelna i salónek s krbem.
Je fajn, že na svých cestách stále
nacházíme nová a zajímavá místa a
někomu tak můžeme dát tip na výlet.
Připravila Emilie Loužková
Políbila vás múza?
Dne 26. května 2014 se dožil pan
Josef Krátký významných 85 let. Celý
život pracoval a v naší velké rodině
nezapomněl rozdávat smích a dobrou
náladu. Přejeme mu do dalších let pevné
zdraví, štěstí a pohodu. Manželka Jiřina,
Matouškovi, Krátkých, Tomáškovi,
Svobodovi a Evička.
K blahopřání se připojuje také
redakce TZ.
Před časem jsme od paní Dany
Šílové obdrželi dopis, ve kterém nám
předala velmi krásné verše od bývalé
obyvatelky Tlučné paní Miluše Randové.
I ve svých jednadevadesáti letech píše
básničky a jak vyplývá z veršů, ráda si
připomíná život v naší obci.
Myšlenka je matka činu, a tak
bychom rádi vyzvali všechny neznámé
autory, kteří si davají dostaveníčko s paní
múzou a mají co nabídnout, k otištění v
TZ.
Za redakci TZ V. Volf
Úherecká pouť
Autor: Miluše Randová
Na sv. Josefa,
jaro ještě nespěchá,
vítr, sníh a mnoho deště,
píšťalka mi nezní ještě.
Velká pouť je v ohrožení,
plachty stánků vidět není,
jak nadouvá je vítr k zemi
a slunce nejde na pomoc.
Dlouhé řady velkých, dětí,
pestré barvy větrem letí,
ani zima neodradí,
malé, velké výletníky,
co se těší na perníky,
srdce, panáky a koně.
Vítá hudba kolotočů,
tureckého medu bělost,
roj balónků co se vznesl
a prstýnek pro radost.
Obchodníci ve svých krámcích
volají lid, chválí věci,
vždyť celý rok je vábí přeci
dobrý obchod - výdělek.
Neutichnou cirkusáci,
předvádí tu svoji práci,
co povyšuje nad legraci
jich řemeslo v umění.
Slavná pouť nás teprv čeká,
ať povede se pro člověka,
co vzpomínek pár sem jej váže
a nikdo víc už nedokáže
tuto krásu zaplašit.
Tlucenský
zpravodaj
Pohádkový les
V sobotu 31.5. 2014 se jako
mávnutím kouzelného proutku proměnil
kousek obyčejného lesa v les pohádkový.
Už mám to nejdůležtější - kartičku
na razítka a vyrážím na trať. Hned u
tribuny vidím horníka. Dostal jsem
kousek uhlí a prolezl jsem s ním tunelem.
A mám první razítko. Po oranžových
fáborkách chvátám k dalšímu stanovišti.
Hele, Bob a Bobek. Několika míči se
trefuji do jejich klobouku a cestou do
kopce přemýšlím, co na mě bude čekat
nahoře. Zívající trpaslík mi vypráví o
ztracených kamarádech, našel jsem jich
šest a s razítkem od Sněhurky zase
vyrážím po fáborkách. No vida, táta s
mámou už mě došli, a bylo na čase, na
dalším stanovišti jsou čerti. "Blll...,"
přívítala mě čertice a podává mi pytel.
Naštěstí mě v něm nenese do pekla, ale
mám v něm doskákat k čertovi pro
razítko. Uf, peklo je za mnou.
Po krmení medvěda pokračuji v
cestě a za rohem mě vítá vodník. Strkám
ruku do záhadných rour a zjišťuji, co se
v nich schovává za poklady. "Voda a
hrneček," říkám vodnici a na mojí
kartičce přibylo už šesté razítko. Z
rybníka rovnou na vílí paseku. Teď najít
ty švestky a razítko bude moje. Mám je a
mířím za dalším dobrodružstvím. A jeje,
číhá na mě ježibabka u perníkové
chaloupky. Naštěstí spí, rychle pustím
Jeníčka s Mařenkou z chlívku a s razítkem
a slaďoučkým perníčkem peláším pryč.
Tlučná 2014
Málem jsem minul tři
prasátka. Rychle jednomu
utrhnu ocásek a za ten
dostanu prasátko na mojí
razítkovou kartičku. Už mi
zbývá poslední volné
okénko, proto musím
zpátky na hřiště. Dlouhý,
Široký a Bystrozraký tu
postavili překážkovou
dráhu. Hotovo, nasbíral
jsem všechna razítka a jde
se pro buřta.
Pohádkový les pro
děti připravili členové
místních organizací
spolupracující s Komisí
pro občanské záležitosti
OÚ Tlučná. Poděkování
též patří Pekařství Šefl a
Řeznictví Lávička za
pečivo a buřty jako
sponzorský dar.
Miroslava Šilhánová
- Miry
Foto: Václav Volf
Tlucenský
zpravodaj
Tlučná 2014
Přijďte se vykoupat
Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho krásného koupaliště.
Čeká na vás křišťálově průzračná voda v příjemném přírodním
prostředí. Samozřejmostí je také široká nabídka občerstvení
v restauraci se studenou i teplou kuchyní. Zkrátka a dobře ideální
nabídka pro horké letní dny a to vše "přímo u nosu".
Celodenní vstupné je stejné
jako v dřívějších letech:
Děti 6 - 14 let
Důchodci
ZTP
Ostatní
- 25 Kč
- 25 Kč
- zdarma
- 50 Kč
Se lvíčkem
na prsou
Vážení čtenáři, v minulém roce
jsme vás několikrát informovali o
úspěších, zřejmě největšího talentu
současné atletiky, Janě Reissové. A právě
tato závodnice nás přivedla na myšlenku
zařadit do TZ novou sportovní rubriku, ve
které vám budeme zprostředkovávat
n ě k d y o s o b n í r o z h o v o r y, j i n d y
nashromážděné informace, o všech
tlučenských sportovcích, kteří kdy
reprezentovali Českou republiku.
Už první rozhovory s tlučenskými
sportovními fanoušky naznačily, že
časem může každý z nás zapomínat i na
ty, kteří se snažili šířit slávu sportovních
odvětví v Tlučné. Proto bychom neradi
někoho vynechali z našeho seznamu
reprezentantů a rádi bychom vás požádali
o případné doplnění tohoto výběru.
Věříme, že vám tato rubrika o
životě tlučenských sportovců se lvíčkem
na prsou přinese zajímavé čtení a obohatí
náš zpravodaj. Od podzimu se na vás
budou těšit první reprezentanti a redaktoři
Vladimír Kouřil a Václav Volf.
Seznam reprezentantů
Fotbal:
Václav Lávička
Jiří Krbeček
Miroslav Pressl
Vladimír Vašák
Michal Vašák
Jan Mudra
Lukáš Mudra
Simona Pacandová
Lední hokej:
Tomáš Pacanda
Martin Beneš
Lehká atletika:
Pavel Soukup
Jana Reissová
Jan Liška
Gymnastika:
Karel Cepník
Jaroslav Tráva
Josef Švamberk
stolní tenis:
Ilona Voštová-Uhlíková
Foto: Václav Volf
Tlucenský
zpravodaj
sport
Na konci
florbalové sezóny
FbC Crocodiles Tlučná
Soutěže Bohemia ligy malého
florbalu (BLMF) už znají své vítěze a
tlučenská florbalová družstva nezůstala
bez medailí. V letošní sezóně měla Tlučná
v BLMF celkem pět týmů v různých
kategoriích.
Družstvo žen navázalo na úspěch
z minulé sezóny, kdy vybojovalo první
příčku. Ženy se do playoff znovu dostaly
ze čtvrtého místa po základní části a ve
vyřazovacích bojích si došly až pro zlato.
Stříbrné medaile vybojovaly ženy z GoGo Horšovský Týn a bronz patří družstvu
TJ Slavoj Plzeň.
Tlučenským florbalistům z
kategorie mužů se ale v letošní sezóně
nepoštěstilo. „A“ tým skončil po základní
části na 10. místě a do playoff se tak
nedostal. „B“ týmu se nepodařilo udržet
čtvrté místo, které by jej posouvalo do
nadstavbové části, a tak ani druhé
mužstvo nebojovalo o postup a
medailová umístění.
Družstvo mladších žáků
zaujímalo na konci základní části třetí
příčku, a protože ligy se účastnilo jen pět
týmů, znamenalo to postup do semifinále.
Tam na naše mladé florbalisty čekalo
družstvo TJ Sokol Osek. Po dvou
vypjatých utkáních se nakonec radovali
tlučenští florbalisté a vybojovali si tak
Náš 21. sraz
Je tu opět svátek
Josefa 19. března a naše
společnost bývalých
příslušníků DTJ pořádá
sraz v pořadí 21. Letos
jsme se vrátili na místo,
kde jsme před dvaceti
lety poprvé tyto srazy
zahájili. V Restauraci Na Hřišti v Čoudu
to začalo a tam také budeme pokračovat.
Asi je to od nás kus troufalosti, že
jsme si odhlasovali, že se budeme
scházet, dokud nám naše zdraví bude
sloužit a dokud Věrka Tomášková bude
tak hodná a bude nás dávat dohromady a
sraz organizovat. Velmi jsme ocenili, že
nás pozdravil starosta Tlučné pan
Stanislav Volf a seznámil nás s tím, co se
zajímavého událo v naší obci, především
v oblasti sportu. Protože je nejen starosta
obce, ale také hlavní organizátor
Memoriálu Vény Kouřila v gymnastice,
zasloužil se o to, že tato akce se stává
trvalou v celoroční činnosti. Velmi nás to
těší, protože na Vénu Kouřila všichni
Foto: Marek Chovančík
postup do finále. Ve finálovém utkání naši
žáci podlehli týmu Slavia VŠ Plzeň a
odnesli si tak stříbrné medaile.
Starším žákům se na konci
základní části nepodařilo udržet čtvrté
místo v tabulce a do vyřazovacích bojů
tak postoupili z šesté příčky. Ve
čtvrtfinále se žáci utkali s družstvem TJ
Sokol Koterov. První čtvrtfinálový zápas
byl velmi vyrovnaný a skončil remízou.
Po dvouzápasové bitvě ale postup slavil
soupeř a starší žáci svou sezónu ukončili
ve čtvrtfinálových bojích.
Stejně jako v uplynulých letech se
s letošní sezonou rozloučíme sportovní
akcí „Florbal pro všechny“ pro mladší
žáky a starší žáci si vyjedou na
cyklovýlet.
Všem našim svěřencům
gratulujeme ke skvělým výsledkům,
přejeme krásné prázdniny a těšíme se na
další sezónu. Aktuální informace a
fotografie naleznete na:
www.florbal-tlucna.cz.
Lukáš Polívka
Tlucenský
zpravodaj
sport
Náš 21. sraz
s velkou úctou vzpomínáme jako na
svého vychovatele a kvitujeme tuto
záslužnou práci.
Ale zpět k našemu srazu. Všichni
jsme usoudili, že se nám vydařil. Hudba,
zpěv, tanec, co víc si můžeme přát.
Nesmíme zapomenout na Kocourkovské
učitele v novém obsazení, když soubor
doplnila Hana Kouřilová a třeba uznat,
zapsala se dobře. Také jsme si pochutnali
na dobrotách, které připravily naše ženy.
Rovněž tradiční písnička Pětatřicátníci s
aktivním pochodováním nám vlila zdravé
sebevědomí, že ještě máme dostatek sil.
Byli jsme spokojeni s obsluhou
restaurace v Čoudu a tak za rok se těšíme
na shledanou.
Jan Liška
Opět fotbalová radost
Rok se s
rokem sešel a je tu
konec soutěžního
ročníku 2013/2014. A
protože se lépe píše
o úspěších než
o nezdarech, zastavím
se opět u našich nejmenších fotbalových nadějí.
Loňský úspěch, kdy mladší
přípravka získala titul okresního i
krajského přeborníka a přípravka starších
vyhrála okres a v krajském finále obsadila
třetí místo, se odrazil i při vyhlašování
nejlepších sportovců a kolektivů okresu
za rok 2013. Mladší přípravka byla
vyhodnocena jako jeden ze tří nejlepších
kolektivů a zviditelnila tak nejen oddíl
kopané, ale i celou obec.
Na tento úspěch se podařilo
navázat i v soutěžním ročníku 2013/14.
O účastnících, kteří se utkali o
vítěze okresu Plzeň-sever se rozhodovalo
v závěrečných turnajích a to v Nýřanech
(starší přípravka) a ve Vejprnicích (mladší
přípravka) .
V Nýřanech se z vítězství radovali
tlučenští, ve Vejprnicích pak mladší
přípravka získala 4. místo.
Z mého pohledu trochu
nespravedlivé, aby o vítězích rozhodl
jeden turnaj a ne dlouhodobá soutěž, ale
po odhlášení celků Zbůchu a Sulkova
v polovině soutěže se změnil systém
z jednotlivých zápasů na turnaje.
A tak se starší přípravka Tlučné
utkala s vítězem severní skupiny Horní
Břízou o nejlepší celek okresu.
První utkání se hrálo ve středu 4. 6.
2014 na hřišti v Horní Bříze a Tlučná si
zajistila po vítězství 13:6 dobrou výchozí
pozici pro obhájení titulu. Odveta se hrála
v pátek 6. 6. 2014 na našem hřišti a i na
domácím pažitu přípravka slavila
vítězství 11:6.
Za těmito výsledky stojí poctivá
práce všech, kteří se o naše nejmenší
starají, jmenovitě J. Končel, B. Kouřil, A.
Štauber, J. Psutka, V. Kalivoda.
Poděkování patří i rodičům, kteří též
přispívají svoji troškou do mlýna, což
dokázali v sobotu 7. 6. 2014, kdy měli
minižáci ukončení sezóny. Tady si zahráli
utkání proti svým dětem. Jistě jim všem
po skončení chutnaly i opečené párky od
Bulhara.
Připravil Jaroslav Netrval
Dnešní Tlučenský zpravodaj připravila redakční rada ve složení: Ing. Václav Vítek - odpovědný vedoucí vydání,
Jan Mitrenka, - člen redakční rady, Václav Volf - grafické a textové zpracování, Miroslava Troubilová,
Michala Mathauserová - korektura, Jindra Víchová - tisk. Čtvrtletník vychází v nákladu 350 ks. Tel. fax: 377 931 223.

Podobné dokumenty