Donde esta la capateria - naopak, v opaku protikladu je pravda

Komentáře

Transkript

Donde esta la capateria - naopak, v opaku protikladu je pravda
Donde esta la capateria
(Tuesday, 22 March 2005) - Napsal Eda - pøevzato z Mladého Chlastatele - Aktualizováno (Wednesday, 23 March 2005)
Bìžel jsem. Bìžel jsem a srdce cítil až v krku. Nebo v prdeli? Je to k sakru jedno. Prostì jsem bìžel a bìžel. To víte, kradený boty jsou kradený boty. Avšak zaèalo to nevinnì. Ujetej èernej šerif èumìl prodavaèce za pultem pøímo mezi kozy a funìl. jak prase.
Já za dvouma regálama zkoušel jedny boty za druhejma a honil pøismahlou dùchodkyni do skladu a zpátky. Jasnì že
jsem byl švorcovej. Mì hlavnì bavily ty její brejle na šòùrce kolem krku, jak krásnì plandaly ze strany na stranu. A ten její
orosenej fròák fakt nahánìl pøedstavu blízkýho infarktu. Prostì prdel. A tak jsem je zbalil. Obul si své nové boty a vyrazil z
krámu jak namydlenej blesk. Baba zafunìla jak jí padaly brejle z nosu a otevøela tlamu. Èernej šerif sice po mnì hmát, ale
hovno chytil. Snažil se mì dohnat, ale padesátka na krku ho pøemohla a on zadejchanej se opøel o sloup veøejný dopravy a
zkoušel nìco jako "POMÓC ZLODÌJ!" A já zdrhal a zdrhal a mìl fakt pìkný nový boty. Opìt jeden úspìšný den mìstskýho výrostka,
ušetøil za boty.
http://www.kafky.wz.cz - naopak, v opaku protikladu je pravda
Powered by Mambo
Generated: 12 October, 2016, 20:38