- B. Braun Avitum sro

Komentáře

Transkript

- B. Braun Avitum sro
Objevte s námi
Rozhovor s profesorem
Lubošem Sobotkou, přednostou
Společnosti klinické výživy
a intenzivní metabolické péče
ČSL JEP o podvýživě pacientů
Str. 4
Klíšťata
jsou v plné
aktivitě, hrozí
boreliózou
a zánětem
mozku
Str. 8
malebné kouty
severních Čech
ISSN 1803-7267
Postel je
pro starého
člověka stejně
nebezpečná
jako pro
mladíka
Ferrari
4
2012
Časopis nejen pro
dialyzované pacienty
Letní škola v Lázeňském domě
Využijte naší nabídky speciálních pobytů v červenci a srpnu a rezervujte si dovolenou
v Lázeňském domě B. Braun Avitum Austerlitz ve Slavkově u Brna už dnes!
V tomto roce bychom vám rádi nabídli novinku – relaxační pobyt s „letní školou pro dialyzované“. Ve vybraných termínech se dialyzovaní pacienti ubytovaní v Lázeňském domě budou moci zúčastnit přednášek* na téma stravování pacientů, sociální problematika a
pohyb dialyzovaných. Chystáme praktické ukázky cvičení, všichni pacienti se budou moci zeptat na své problémy týkající se stravy či
sociální oblasti. Přednášky budou vždy krátké, aby nenarušovaly dovolenou, a budou se konat přímo v Lázeňském domě.
Termíny pobytů: 20.–27. 8. a 3.–10. 9. 2012
n Ubytování: dvoulůžkové pokoje nebo apartmány se snídaní
n Program: přednášky, po konzultaci s profesionály našeho rehabilitačního pracoviště možnost objednání wellness
n
Přihlášky zasílejte na kontakty: B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., Lázeňský dům, Zlatá Hora 1466, 684 01 Slavkov u Brna,
n
Fax +420-544 227 489, e-mail: [email protected]
Ceník pobytů pro dialyzované pacienty platný od 1. 1. 2010
Dvoulůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj
při obsazení 1 osobou
Apartmán
Apartmán
při obsazení 1 osobou
Dialyzovaný pacient
Doprovod – dospělá osoba
Doprovod – dosp. os. na přistýlce
Doprovod – dítě do 12 let
2 800 Kč
3 100 Kč
2 800 Kč
4 000 Kč
-
3 400 Kč
3 200 Kč
2 800 Kč
3 400 Kč
5 500 Kč
-
Doprovod – dítě do 12 let na přist.
-
-
2 200 Kč
-
Ceny jsou uvedeny pro 1 osobu za týdenní pobyt = 7 nocí. Děti do 3 let věku bez nároku na lůžko a stravu mají ubytování zdarma. Na každý další týden ubytování poskytujeme slevu 10%.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
*Přednášky se uskuteční při minimálním počtu pěti dialyzovaných pacientů v termínu.
Doufáme, že s námi prožijete příjemné léto naplněné klidem a pohodou.
Těšíme se na vás.
B. Braun Avitum s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 911 | Fax +420-271 091 912 | e-mail: avitum.cz[email protected] | www.bbraun-avitum.cz
LISTÁRNA
Z OBSAHU VYBÍRÁME
Lidé kolem nás
Vážení ,
4
Rozhovor s profesorem Sobotkou,
zakladatelem oboru metabolické péče
a výživy, o nebezpečí podvýživy pacientů
od svého souseda na
dialyzačním sále jsem
se dozvěděl , že je
možné si objednat
Váš časopis bezplatně
domů. Na sále se sice
občas nějaké vydání
časopisu objeví ,
ale většinou brzy
zmizí , a já si je nestihnu
pročíst. Můžete mi časopis zasílat
domů?
Dnes na téma
9
Hepcidin je peptid složený z aminokyselin,
který působí proti vstřebávání železa
ve střevě…
Víte, že
8
Pokud odstraníte klíště do 24 hodin po zákusu, je nákaza
boreliózou téměř vyloučena
R . K., Ostrava
Cestujeme
Vážení čtenáři,
těší nás váš zájem o časopis
a rádi všem novým čtenářům
– dialyzovaným pacientům –
připomínáme možnost objednat
si jej přímo domů do schránky.
Časopis rovněž distribuujeme
i na dialyzační střediska mimo síť
B. Braun Avitum. Pokud i takové
dialyzační středisko projeví
zájem o zasílání většího počtu
výtisků našeho časopisu, rádi mu
vyhovíme.
Vaše redakce
10
Po severních Čechách na Komáří hůrku,
do štoly Svatý Martin a na Krupský hrad
Reportáž
13
Nové vzrostlé stromky u dialyzačního
střediska v Ostravě-Vítkovicích
Hobby
16
Kde nejlíp pořídít a jak pěstovat bylinky do
kuchyně. A na co jsou nejlepší.
Dialog · Časopis nejen pro dialyzované pacienty
Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. ISSN 1803-7267
Redakční rada: Ing. Petr Macoun, Ph.D., MUDr. Martin Kuncek,
RNDr. Martin Kalina, Ph.D., Luděk Hajský, Šéfredaktor: Veronika Tichá,
Redakce: Petra Pokorová, Ing. Helena Málková, Kristýna Tesařová,
Mgr. Michal Dušek, prim. MUDr. Roman Kantor, Luděk Hajský, Grafika: Tomáš Komůrka, BA
Vydavatel: B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4, IČ: 61856827, DIČ: CZ61856827, Tel. +420 -271 091 111,
Fax +420-271 091 912, e-mail: [email protected], www.bbraun-avitum.cz
Veškeré články publikované v tomto časopisu mají pouze informativní charakter a nejsou právně závazné. Veškerá doporučení
uveřejněná v tomto časopisu týkající se zdravotního stavu, dietních a režimových opatření je nutné konzultovat s Vaším ošetřujícím
lékařem nebo sestrou. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu veškerých textů.
3
LIDÉ KOLEM NÁS
Postel je
pro starého
člověka stejně
nebezpečná
jako pro
mladíka Ferrari
Rozhovor s profesorem Sobotkou, přednostou Společnosti klinické
výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, o podvýživě pacientů
P P
rof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. je muž, který působí na první pohled
skromným a nenápadným dojmem. Když však zjistíte, co všechno ve své
práci dokázal, uznáte, že skromnost v jeho případě není na místě a právem může
být na výsledky své práce hrdý. Spolu s profesorem Zadákem u nás založil obor
metabolické péče, je objevitelem přípravku Hyiodine a autorem vědeckých prací
a léčebných postupů v oblasti metabolické péče a výživy, které zachraňují životy
mnoha pacientů nejen u nás, ale i v zahraničí. V poslední době je také známý jako
bojovník proti podvýživě pacientů v českých nemocnicích.
Pane profesore, v médiích
čas od času zaznívají znepokojivé zprávy o špatné úrovni
výživy hospitalizovaných
pacientů. Jak vážná je hrozba
podvýživy v nemocnicích?
Máme se jí obávat?
Vážná hrozba to je, ale spíš
4
než se tohoto problému bát je
zapotřebí s ním bojovat. Přijde-li nemocný člověk do nemocnice, přirozeně a logicky
trpí nechutenstvím. Je to jedna
z věcí, která k nemoci patří,
a všichni to známe z vlastní
zkušenosti. Pokud je však na-
příklad pacient hospitalizovaný tři týdny a tři týdny nebude prakticky jíst, ztratí třeba
5–8 kg svalové hmoty. Většina
lékařů však dnes řeší jen svoji
disciplínu a zapomíná vnímat
nemocného jako celek. Tak si
ani sami lékaři neuvědomí, že
když pacient hladoví, ztrácí tělesnou hmotu a začíná být vyčerpán. V důsledku toho se pak
celá léčba komplikuje a značně
prodražuje. Lékař tak pacienta
sice léčí, ale nevšimne si, že je
už tak zesláblý, že se ani nepostaví na nohy, a přes veškerou
snahu se pak nepodaří nepříznivý stav zvrátit.
Týká se to spíše starších
pacientů, nebo i mladších
nemocných?
Riziko komplikací z podvýživy se týká všech pacientů, ale
u těch starších je to více vidět
a průběh onemocnění je kom-
LIDÉ KOLEM NÁS
plikovanější. Senioři mají často
již před vznikem onemocnění
malé množství svalové hmoty,
protože množství svalstva závisí na pohybu, který je u starších
nebo chronicky nemocných
často omezen. Když takoví nemocní přijdou do nemocnice
a zůstanou ležet v posteli a hladoví, tak i o zbylé svaly rychle
přijdou. Mladý a pohyblivý člověk se z úbytku svalové hmoty
poměrně rychle dostane, starší
nemocný často nemá šanci nemocnici opustit a rehabilitace
může trvat velmi dlouho.
Dobře, co ale mohu jako
pacient, navíc starší a s omezenou možností sebepéče,
udělat?
Nemocný sám nemá moc velkou šanci svůj stav zvládnout.
To musí zajistit především jeho
okolí. Možnosti nemocného
jsou omezené. Tak tomu bylo
v dávné minulosti v divoké
přírodě a je přirozené, že když
jsem nemocný, mám špatnou
náladu, jsem smutný, nemám
chuť k jídlu a nechce se mi
hýbat. To je vidět i u zvířat –
když je zvíře zraněné, zůstává
skryté, a dokonce ztrácí pocit
hladu. Dokud se nezotaví a nedojde k částečné regeneraci
z vlastních zdrojů, z úkrytu
nevychází. V opačném případě by ho při opuštění úkrytu
a hledání potravy zlikvidoval
nějaký predátor. V tomto směru se od zvířat moc nelišíme.
Nemocný člověk má často přirozenou tendenci říkat „nechte
mě být, nemám chuť na jídlo,
chci si odpočinout“ apod. Tato
reakce je v akutní fázi normální, ale dlouhodobě se ji musíme snažit přemoci.
Dobrý nutriční stav pacienta by tedy měl být součástí
cílů jeho léčby…
Nutriční stav musí být takový, aby nemocný měl možnost se vyléčit. Já vždycky
říkám medikům a doktorům,
že léčba byla úspěšná pouze
tehdy, pokud pacient odchází
z nemocnice a spokojeně nám
mává na rozloučenou. Takové
to léčení „napůl“ a rychlý přesun nemocného do LDN není
vyléčení.
Jak coby příbuzný pacienta
poznám, že moje hospitalizovaná „babička“ trpí podvýživou?
Jde o to si nemocných všímat
– pokud vidím, že jídlo, které
jsem babičce přinesl před dvěma dny, má pořád ve stolku, tak
je asi něco v nepořádku. Když
jí dám nějaké jídlo a ona ho
přede mnou nesní, je pravděpodobné, že už ho nesní nikdy.
Taky musím sledovat, jak se pohybuje, a snažit se ji aktivovat
na starost třeba třicet takových
pacientů. Nemocný je často odkázán na pomoc druhých, a té
se mu logicky nemůže dostat
v potřebné míře. Aktivita příbuzných je tedy v tomto ohledu
nutná. Měli by na to, že nemocný nejí, upozornit, a zdravotnický personál se musí postarat
o to, aby pacient dostal výživu
jinak, nejde-li to přirozeně. Je
to, jako když nemocný s poruchou dýchání potřebuje kyslík.
Stejné to musí být i s výživou.
Pokud není člověk schopen přijímat výživu sám, musíme mu
v tom pomáhat.
Vysvětlete mi prosím
význam rčení, které jsem
od vás slyšel, že „Postel je
pro starého člověka stejně
nebezpečná jako pro mladíka
Ferrari“.
Jednou jsme po jednom nutričním kurzu seděli s profesorem
Claudem Pichardem ze Ženevy v hotelové restauraci někde
v Bulharsku a diskutovali jsme
1. metabolická jednotka v Československu
k pohybu. Příbuzní si často myslí, že když dali starého člověka
do nemocnice, udělali pro něho
maximum. Představte si však,
že sestřička na oddělení má
o problémech spojených s podvýživou. Když se nemocný
člověk dostane do postele, začnou mu atrofovat svaly. A pokud se ho z té postele nebudu
snažit aktivně dostat, bude jen
malá naděje, že to dokáže sám.
Všichni totiž máme tendenci
odpočívat vleže – je to příjemné. K tělesné aktivitě se musíme zpravidla nutit. Člověk si
přirozeně raději lehne, než aby
se přinutil třeba cvičit. Kdyby tomu bylo opačně, budou
všichni cvičit a nebudou obézní, ale tak to není.
Jste otcem přípravku Hyiodine. Jak jste ho vymyslel? Co
vás k tomu přivedlo?
Řekl bych spíš, že jsem byl
u toho. Potkal jsem se s docentem Vladimírem Velebným,
ředitelem a majitelem firmy
Contipro z Dolní Dobrouče,
a mluvili jsme spolu o výživě
a hojení ran. Přišla řeč na to,
že máme podobnou představu
o lokální léčbě ran. Šlo o využití kyseliny hyaluronové, která nebyla tehdy tak rozšířená
a v souvislosti s hojením ran
ji nikdo neznal. Takže jsme ji
začali používat v komplexu
s jódem. Pokusy jsme provedli na izolovaných buňkách
a zvířatech a zjistili jsme, že
má výborné hojící vlastnosti.
Tak jsme pokračovali v klinických zkouškách u nemocných
a prostředek se postupně dostal
na trh.
Vím, že u pacientů s velkými nebo špatně se hojícími
ranami Hyiodine často působí
jako zázrak. Vzpomenete
si na nějaký případ pacienta, který vám v souvislosti
s léčbou Hyiodinem utkvěl
v paměti?
Už od začátku testování byly
sestřičky, které dělaly převazy,
nadšené z toho, že rány, které se
5
LIDÉ KOLEM NÁS
KŘÍŽOVÝ VÝSLECH
prof. MUDr. Luboš
Sobotka, CSc., předseda Společnosti
klinické výživy a intenzivní metabolické
péče ČLS JEP
Hudba: hlavně rock 60. let –
například Led Zeppelin, Jethro
Tull, taky americký folk – Bob
Dylan, Janis Joplin, Melanie
Safka, z klasické hudby pak
například Modest Petrovič
Musorgskij.
Kniha: Aerosmith od Sinclaira
Lewise – je to román o lékaři
mikrobiologovi, který hledá
poznání v medicíně; je
zde zdůrazněna potřeba
pokory ve vědě i v životě
a opravdová oddanost práci
lékaře
Roční období: mám rád
všechna, jako kluk jsem měl
rád podzim, protože končila
sezona tenisových tréninků
a já měl pocit, že si mohu
odpočinout
Znamení: Skopec
Barva: modrá
Jídlo, nápoj: šunkafleky,
bramboráky, pivo
Osobnost: mým vzorem byl
a je knižní hrdina Martin
Arrowsmith, hlavní postava
výše uvedeného románu.
Velmi si pak vážím mnoha
přátel a kolegů ze zahraničí
– například profesora Petera
Soeterse z Maastrichtu, který
je spíše mým starším bratrem,
nebo Stanleyho Dudricka
z USA či Arona Ciechanovera
z izraelské Haify (nositele
Nobelovy ceny za chemii).
6
dříve nehojily, se najednou hojí.
Vzpomínám si třeba na pacientku s diabetem, kterou k nám
přivezli ve velmi špatném stavu
se selháním téměř všech orgánů, v podstatě umírající. Zjistili
jsme, že má rozsáhlá hnisavá
ložiska po celých nohách, komplikovaná sepsí. Když jsme ložiska otevřeli, tak se z nich vyvalil hnis a objevily se obrovské
kapsy a defekty. Po třech měsících léčby se její stav výrazně
zlepšil, a po šesti měsících léčby
Hyiodinem pak byla vyléčena.
Dodnes je v pořádku. Za normálních podmínek by jí tenkrát
byla provedena amputace obou
končetin, kterou by patrně,
vzhledem ke svému špatnému
stavu, nepřežila. Hyiodine se
úspěšně používá i na rozpadlé rány v oblasti hrudníku po kardiochirurgických operacích.
Zkrát­ka na všechny špatně se
hojící rány.
Jak je to s použitím přípravku mimo Českou republiku?
Kromě naší republiky máme
pozitivní odezvy ze zahraničí,
kde byly publikovány vědecké
práce na téma použití Hyiodinu. Bylo to například v USA,
Rakousku, Itálii, Švýcarsku,
Portugalsku, ale i v Sýrii.
Je pravda, že Hyiodine používá ve svých polních nemocnicích i americká armáda?
O americké armádě nevím.
Využívá ho ale naše a francouzská armáda v polních
nemocnicích v Afghánistánu.
Prostředek výborně hojí rány
po střelných a šrapnelových
poraněních (poranění od granátů, nášlapných min apod. –
poznámka redakce).
Vím, že jste o sobě prohlásil, že jste anankastický
psychopat (příliš důsledný,
perfekcionistický, až puntičkářský – poznámka redakce).
Myslíte si, že to je právě ta
vlastnost, která vám pomáhá při vědecké práci a vede
vás k vynikajícím léčebným
výsledkům?
Anankastický psychopat je
takový člověk, co lomcuje
dveřmi, aby se přesvědčil, že
jsou opravdu zamčené. Tohle
ve mně tak trochu je. Mám
díky tomu tendenci pořád kontrolovat, jestli je všechno v pořádku. Volám třeba z domu
do nemocnice, abych se ujistil, že je vše v pořádku. Pokud
chcete na něco přijít, musíte si
to poctivě a dlouhodobě odpracovat u lůžka nemocného.
Současně musíte mít trochu
fantazie a znalosti. Z dálky
od stolu toho moc nevymyslíte. Musíte mít pokoru ke své
práci, k medicíně a být přímo
u pacientů. Tvůrčí práce se
nedá dělat na dálku a úspěch
si musíte odpracovat a vytrpět.
Trpělo tím i vaše okolí,
vaše rodina?
Samozřejmě… Je to sice takové
klišé, ale je to tak. Určitě jsem
nebyl takový ten táta, co je
každé odpoledne doma, chodí s dětmi na večeře a plánuje
dovolené. Díky tomu, že jsem
kvůli své práci často jezdil
po světě, nechtěl jsem ani jezdit na dovolenou do zahraničí
a chtěl jsem být spíše doma. To
rodina a děti hůře nesou.
Vaše metabolická klinika
byla první klinikou svého
druhu v republice. Proč a jak
vznikla?
Pomýšlel jsem na to už během
studia na pražské medicíně.
Bavila mě hlavně biochemie
a metabolismus. Když jsem byl
jako medik-sestřička na brigádě na chirurgii, viděl jsem,
jak tam lékaři stáli nad nemocným a prohlíželi si snímky zlomenin, ale o pacienta se moc
nezajímali. Tam jsem si právě
všiml, že kost se sice nějak
hojí, ale pacient chátrá a že by
se stav dal řešit tím, že by se
y gerontologické
S prof. MUDr. Zdeňkem Zadákem, CSc., z Klinik
vé
Králo
ec
a metabolické FN a 1. LF UK Hrad
poradna
pacientovi dala výživa do žíly.
Nic takového se ale tenkrát nedělalo. Proto jsem šel po škole
pracovat do Hradce Králové
na oddělení fyziologie s tím, že
si tam prohloubím teoretické
znalosti, které bych mohl využít právě pro založení oboru
metabolické péče. V Hradci
jsem potkal profesora Zdeňka Zadáka a zjistil jsem, že on
nosí v hlavě stejnou myšlenku na založení metabolického
oddělení. Časem jsem přešel
na druhou interní kliniku hradecké nemocnice, kde profesor
Zadák pracoval. Začali nám
tam vozit pacienty, které nikdo
moc nechtěl. Takové zdánlivě beznadějné případy – třeba
nehojící se „rozpadlá“ břicha
po nezdařilých operacích. To
bylo někdy kolem roku devadesát a v devadesátém prvním
roce jsme pak založili vlastní
gerontometabolickou kliniku.
Jak vzniklo spojení oborů
gerontologie a metabolické
péče? Vždyť metabolickými
poruchami trpí i mladí lidé.
Bylo to tak, že druhá interní klinika sloužila původně jako oddělení pro dlouhodobě nemocné,
které vedl profesor Jindřich Groh.
V čem je pro lékaře práce
se starými lidmi jiná než práce s lidmi mladými?
Lidé si často myslí, že gerontologie je smutná medicína.
Já ale říkám, že je to naopak,
? Byla mi odstraněna nadledvina a teď mi lékaři
nemůžou najít ledvinu. Mám
obavy, jestli mi nevzali i tu.
Je možné, že by v těle nikde
nebyla? Na operaci jsem byla
v roce 2005.
Dobrý den, možné je vše,
ale vše je také dokumentované.
Pokud jste ležela v nemocnici v roce 2005, má propouštěcí zprávu váš praktický lékař.
V propouštěcí zprávě je napsáno, co Vám během operace operovali, zda nadledvinu odebírali
samotnou nebo zda ji museli
odebrat i s ledvinou. Pokud by
ledvina u nadledviny nebyla již
před operací, určitě by si toho
lékaři při předoperačním vyšetření – tedy vyšetření ultrazvukem a CT – všimli. Kromě
toho, po operačním zákroku při
vizitách ošetřující lékař svému
pacientovi vysvětluje, co se při
protože vlastně pracuji s tou
šťastnější částí populace. Šťastnější proto, že se dožila třeba
osmdesátky. Jediná alternativa
k tomu je smrt. Ti lidé mohli
umřít mladí, ale dožili se stáří. A pak je taky gerontologie
krásná v tom, že je to taková celistvá interna. Jsou zde
všechny podobory interny, navíc musíte zároveň jednat velmi rychle. Tento obor má taky
často i sociální přesah. Možná
proto se pro něj shánějí těžko
noví kvalitní lékaři.
Dlouhá léta také učíte studenty medicíny. Je rozdíl mezi
současnými studenty a těmi
vaší generace?
Zásadní rozdíl není. Snad jen
Poradna
Odpovídá MUDr. Roman Kantor
z dialyzačního střediska B. Braun Avitum Třinec
operaci dělo a jak to probíhalo.
Je také možné, že po sedmi letech si člověk už nemůže vzpomenout.
? Cítí se člověk zpravidla
lépe na peritoneální dialýze než na hemodialýze?
Peritoneální dialýza probíhá
pozvolna, proto není pacientem nijak významně pociťována. Naopak při hemodialýze
dochází k rychlým změnám
během 4–5 hodin, a tak může
být doprovázena poklesy tlaku,
křečemi, slabostí, někteří pacienti musí po dialýze doma od-
počívat. Dá se proto říci, že je
peritoneální dialýza lépe snášena než hemodialýza. Podmínkou však zůstává, že dialýza – je jedno, zda peritoneální
nebo hemodialýza – je dostatečně účinná. Účinnost dialýzy
je pravidelně kontrolována –
hemodialýza zpravidla jednou
měsíčně, peritoneální dialýza co dva měsíce. Při poklesu
účinnosti dialýzy, k níž může
u peritoneální dialýzy dojít
například tím, že se zmenší
zbytková funkce ledvin, dojde
k projevům nedostatečné dialýzy. Pacient se cítí unavený,
v tom, že my jsme byli beatnická generace, byli jsme rebelové
i v medicíně. Dneska studenti
a mladí lékaři na všechno vyžadují přesné postupy, aniž
by se zamysleli, jestli to není
hloupost. Prostě to přijímají
tak, jak je to napsané.
Asi je to obraz dnešní doby…
Všichni chtějí mít vše jisté,
ve vlastních rukou, pod kontrolou. Nechceme si připustit,
že existuje taky určitá nejistota
a že ne všechno můžeme sami
ovlivnit.
Pane profesore, děkuji
za rozhovor.
Luděk Hajský
slabý, má poruchy spánku, trpí
nechutenstvím či neklidnýma
nohama. V takovém případě
je nutná úprava dialyzačního
režimu. Např. změnou složení
a objemu dialyzačního roztoku, frekvence výměn a podobně. V některých případech je
nutný převod na hemodialýzu.
Vážení čtenáři,
své dotazy nám zasílejte
na adresu redakce:
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4
nebo e-mailem na adresy:
[email protected]
[email protected]
nebo prostřednictvím internetu
v poradně na
www.ledviny.cz
Dotazy je také možné předat
personálu dialyzačních
středisek B. Braun Avitum.
7
víte, že…
V právě probíhajícím letním
období, kdy častěji pobýváme v přírodě, jsme vystaveni zvýšenému riziku napadení
klíštětem. Klíšťata jsou přenašeči několika nemocí s možnými závažnými dopady na lidské
zdraví. Široké veřejnosti jsou
známé především dvě nejvýznamnější onemocnění – klíšťová meningoencefalitida (KME)
a lymeská borelióza.
Jak se proti těmto dvěma
nemocem účinně chránit?
Proti KME existuje spolehlivé
a bezpečné očkování skládající se ze tří dávek. Standardně
očkování zahajujeme podáním první dávky již v zimních
měsících, další dávka by měla
následovat jeden až tři měsíce po první. Po aplikaci druhé
dávky si již tělo vytvoří dostatek protilátek k zabránění vzniku onemocnění. U lidí starších
59 let a lidí se sníženou obranyschopností, mezi které patří
také hemodialyzovaní pacienti
a pacienti po transplantaci ledviny, by mělo dojít k vyšetření
hladiny protilátek proti KME
do dvou měsíců po aplikaci
druhé dávky vakcíny. Těm, kteří
nejsou očkováni a chtěli by být
chráněni již během tohoto léta,
je možné aplikovat všechny tři
dávky během tří týdnů (pouze
vakcína Encepur). Také zde platí nutnost kontroly hladiny protilátek do dvou měsíců od aplikace poslední dávky. Obvyklá
cena jedné dávky se pohybuje
kolem 600 Kč a lze ji zakoupit
v lékárně na lékařský předpis
vydaný praktickým lékařem,
který zajistí řádnou aplikaci
vakcíny. Také je možné ji aplikovat přímo v některém očko8
Klíšťata
hrozí
jsou v plné aktivitě,
boreliózou a zánětem mozku
vacím centru.* Svůj plán nechat
se očkovat však vždy konzultujte také se svým ošetřujícím
lékařem na dialýze. Na očkování lze získat finanční příspěvek
od zdravotní pojišťovny.
Nejdůležitější je prevence
Nejlepší ochranou proti vzniku onemocnění je prevence samotného
zákusu
klíštěte.
Mezi místa s nejvyšším výskytem
klíšťat patří především smíšené lesy,
rozhraní mezi lesem
a loukou a okolí vodních
toků. Při pobytu v lese bychom
se měli pohybovat pouze po lesních cestách a měli bychom
vždy nosit dlouhé kalhoty nejlépe světlé barvy a uzavřenou
obuv. Samozřejmostí by také
měla být aplikace repelentu.
Po návratu z přírody bychom
si měli zkontrolovat kůži celého
těla včetně vlasů. Odstraníme-li
klíště do 24 hodin po zákusu,
je nákaza lymeskou boreliózou
téměř vyloučená. Nutno dodat,
že výše zmíněná onemocnění
nepřenášejí jen dospělá klíšťata,
ale také mladší vývojová stadia
– larvy a nymfy – které jsou
velké jen kolem jednoho mili-
metru, a můžeme je tak snadno
přehlédnout. Dalším užitečným
vodítkem je sledování takzvané
aktivity klíšťat, která vyjadřuje
podíl klíšťat připravených k napadení hostitele, potažmo člověka. Dělí se do 10 stupňů. Čím
vyšší stupeň, tím vyšší riziko
zákusu klíštěte, a tedy i rizika nákazy. Jaký stupeň
platí pro každý den,
se můžeme snadno
dozvědět například
na internetových
stránkách Českého
hydrometeorologického ústavu.
Příznaky onemocnění
Počátečními příznaky KME bývají nejčastěji únava, bolesti
hlavy, svalů, kloubů a zvýšená
teplota. Zpravidla se rozvíjejí
za 7–14 dní od přenosu nákazy. Pro KME je typický dvoufázový průběh onemocnění,
kdy po odeznění prvotních
příznaků a různě dlouhém bezpříznakovém období nastupují
příznaky zánětu mozkových
blan jako nevolnost, zvracení
a silné bolesti hlavy. Příznaky
lymeské boreliózy jsou velmi
pestré, od bolestí a zánětu kloubů přes neurologické příznaky
typu brnění končetin a poruch
kožní citlivosti až k chronické únavě, poruchám paměti či
koncentrace. Velmi důležitým
příznakem lymeské boreliózy
je vznik červené skvrny v místě zákusu klíštěte (erythema
migrans), pro niž je typické
postupné rozšiřování. Obvykle
dosahuje průměru většího než
5 cm. Střed skvrny může časem vyblednout, a vytvořit tak
na kůži červený prstenec. Skvrna je nebolestivá, někdy lehce
svědí. Tento příznak se bohužel
vyvíjí jen u části nakažených
osob. K odhalení obou onemocnění slouží vyšetření specifických protilátek v krvi. Nutno
podotknout, že protilátky proti
boreliím mají často v krvi přítomné i lidé, kteří se s tímto
onemocněním nikdy nesetkali
a pouhý nález zvýšené hladiny
těchto protilátek u člověka bez
jakýchkoliv obtíží není důvodem k automatickému zahájení
antibiotické terapie. Jak jsem již
zmínil, příznaky lymeské boreliózy jsou velmi pestré a k její
diagnóze je zapotřebí vyloučit
jiná, častější onemocnění (např.
degenerativní onemocnění páteře), případně vyšetřit mozkomíšní mok či kloubní tekutinu.
Vzhledem k tomu, že u starších pacientů s oslabenou obranyschopností mívají tato onemocnění těžší průběh, měl by
kaž­dý hemodialyzovaný pacient, který měl na těle zakousnuté klíště a u něhož se objeví
výše zmíněné obtíže, neprodleně informovat svého ošetřujícího lékaře a důsledně dodržovat
všechna preventivní opatření.
MUDr. Jan Machač
Klinika infekčních nemocí,
FN Hradec Králové
* v Praze například ve Středisku očkování a cestovního lékařství, Nuselská poliklinika, pavilon C, Táborská 57, tel. 241 744 481, 607 909 496, [email protected]
DNES NA TÉMA…
Asi 60 procent železa
v lidském organismu je
součástí červeného krevního
barviva, hemoglobinu
Na hemoglobin v červených
krvinkách se v plicích váže
kyslík a v tkáních se z něj zase
uvolňuje. K obnovování červených krvinek je nutné asi
30 mg železa denně. Jeho hlavní podíl pochází z odumřelých
červených krvinek, které jsou
pak pohlcovány ve slezině,
a železo z nich je použito znovu v kostní dřeni k nové krvetvorbě. Vstřebáváním ve střevě
jsou denně doplňovány jen asi
2 mg železa. To je organismem
složitě regulováno. Je-li potřeba dodat organismu více než
5 mg železa denně, je vhodnější železo dodat v injekční
formě, což je typická situace
u dialyzovaných pacientů.
Význam hepcidinu
Hepcidin je bílkovina složená
z 25 aminokyselin. Vytváří se
v játrech a je poměrně rychle
vylučován močí. Působí proti vstřebávání železa ve střevě
a také brzdí jeho využití z odumřelých červených krvinek.
Jeho tvorba a uvolňování z jater jsou stimulovány při zvýšeném množství železa v organismu a také při zánětu. Naopak
nedostatek železa v organismu
a také všechny podněty stimulující novotvorbu červených krvinek, jako jsou chudokrevnost (anémie), rozpad
červených krvinek (hemolýza),
podávání erytropoetinu nebo
vitaminu B12, tvorbu hepcidinu v játrech brzdí. Hepcidin
tak přímo reguluje nabídku železa k novotvorbě červených
krvinek.
ní jater, sleziny, srdečního svalu či slinivky břišní. Léčba této
nemoci má historické kořeny –
je to známé „pouštění žilou“.
Hepcidin
Nová možnost při léčbě anémie
Blokování účinku hepcidinu je lákavou možností komplexní léčby anémie při nedostatečnosti funkce ledvin. K vytipování pacientů, kterým by tato léčba přinesla užitek, je však třeba
znát hladiny hepcidinu v krvi. Hodnoty hepcidinu
jsou zatím schopna změřit pouze dvě pracoviště
v České republice. Uvedení dostupných laboratorních setů k vyšetření hepcidinu se však očekává již koncem tohoto roku.
Důsledky přebytku hepcidinu
Defekt v blokování tvorby
a uvolňování hepcidinu z jater, normálně nastartovaný nedostatkem železa, má opačné
důsledky. Díky přebytku hepcidinu dochází k nedostatečnému vstřebávání železa a vede
k jeho nedostatku a anémii.
K přebytku hepcidinu dochází
také při zhoršení funkce ledvin. Jako rizikový faktor pro
anémii při snížené funkci ledvin byl hepcidin přiřazen teprve nedávno.
Vytvořený hepcidin se v této
situaci ledvinami dostatečně
nevyloučí a dochází ke zvyšování jeho hladiny v krvi. Spolupachatelem je mikrozánět,
který je u pacientů s významnou poruchou funkce ledvin
přítomen velmi často, a jak už
bylo řečeno, zvyšuje produkci
hepcidinu. Hepcidin je zařazen
mezi tzv. uremické toxiny, tedy
látky, jejichž přítomnost v krvi
pacienta se selháním ledvin
působí zdravotní komplikace.
MUDr. Lukáš Svoboda
Při některých nemocech
je tvorba hepcidinu v játrech
nastartovaná přebytkem železa porušena, a proto je také
železo ze střeva dále nadměrně vstřebáváno a ukládáno
zejména ve formě bílkovin
ferritinu, hemosiderinu a dalších. Takovouto typickou poruchou je geneticky přenášená
hemochromatóza, kdy železo
nadměrně uložené v tkáních
způsobuje závažné onemocně-
Blahoželáme
k získaniu ceny
našej kolegyni Bc. Zuzane Cibulkovej
á komora sestier
Biele srdce, ktorú jej udelila Slovensk
tížnym ocenením,
a pôrodných asistentiek. Cena je pres
oceneným členom
ktorým komora vyjadruje svoju uznanie
omosti a humanitu,
a členkám komory za starostlivosť, ved
kej práce.
ktoré sú dôležitými piliermi ošetrovateľs
DS B. Braun Avitum Partizánske
9
CESTUJEME
Po severních Čechách
Lanová dráha na Komáří
hůrku
Komáří vížku najdeme v severních Čechách nedaleko Teplic.
Asi 12 km severně od města se
vypíná významná dominanta
Krušných hor vrchol Komáří
hůrka (807 m n. m.). Najdeme
zde hotel s neobvyklou věží
a právě díky ní se zde vžil název Komáří vížka.
Na samotný vrchol se dostaneme autem. Silnice vede až
k hotelu a je zde asi deset míst
pro osobní automobily (opo10
Nikdy jsem neměla ráda tzv. „měkké dárky“.
Ponožky nebo kapesníky jsou určitě užitečné,
ale… A proto jsem si přála jako dárek k narozeninám
výlet, při němž lze spojit relaxaci s turistikou.
Cílem cesty se nakonec stala Komáří vížka.
dál na křižovatce je také větší
placené parkoviště, odkud je
nutné dojít asi 500 m mírně
do kopce) nebo je možné se
svézt sedačkovou lanovkou
z Krupky (Bohosudova).
Lanová dráha na Komá-
ří hůrku je dvousedačková
a v provozu je již od roku
1952. Po lanovce na Sněžku
je druhou nejstarší provozovanou visutou lanovou dráhou
v Čechách a nejdelší lanovkou
ve střední Evropě. Její délka je
2 438 m, výškový rozdíl 482 m
a rychlost 2,5 m/s. Na horní
stanici se tak dostaneme asi
za 15 minut příjemné jízdy.
Zaujalo mě, že sedačky lanovky jedou bokem, a při cestě nahoru se proto nenabízí široký
rozhled po okolí. Lanovka ale
nevede stále jen nahoru. Při
cestě na Komáří hůrku zdolává
několik kopců, takže dokonce
jede několikrát i dolů.
Lanová dráha je zajímavá
také technicky. Její internetové
stránky to popisují takto: Dolní
stanice lanovky je stanice napínací. Napínání lana zajišťuje
závaží o hmotnosti 6 tun. Horní stanice má strojovnu s pohonem lanovky. Pohon lanovky
zajišťuje elektromotor o výkonu 55 kW. Technologická část,
dodaná Transportou Chrudim,
je švýcarské licence systému
,von Roll‘ jako dvousedačková
s oběžným dopravním lanem
a odpojitelnými sedačkami. Při
nastupování se v klidu usedá
a obsluha teprve potom uvede
sedačku do pohybu a ta se pak
napojí na lano. Odpadne tedy
obvyklý strach, který mají třeba malé děti, že nestihnou nastoupit a sedačka odjede.
Podle statistiky přepravila
lanová dráha za 56 let provozu více než 5,5 milionu osob.
Funguje celoročně, v letních
měsících jezdí vždy jednou
za hodinu (ve 30. minutě). Je
na ní možné přepravovat jízdní kola. Cena pro cestu jedním
směrem je 80 Kč pro dospělé
a 50 Kč pro děti.
Jakmile se dostaneme nahoru na Komáří hůrku, zaujme
nás především nádherný výhled
Lanovka na Komáří hůrku
do Bratislavy...
do okolí, na Teplice a okolní
města. Je ale třeba, aby bylo
pěkné počasí a údolí nebylo
zahaleno mlhou. Měla jsem to
štěstí, že v polovině června byl
víkend opravdu letní, a tak jsem
se mohla výhledem do údolí
kochat celé dva dny.
Na Komáří hůrce je hotel
s restaurací, kde výborně vaří.
Ubytování je skromnější, pokoje nemají vlastní sociální
zařízení, ale jsou velice útulné,
snídaně výborné a personál
milý. Z restaurace je stejný výhled do kraje jako z venkovního posezení.
Štola Svatý Martin
Zdejší krajina je známá důlní činností a ta tu zanechala
nesmazatelné stopy. Komáří hůrka pod svým povrchem
ukrývá několik starých štol.
Pojedete-li na Komáří hůrku
autem, můžete navštívit štolu
Svatý Martin, která se nachází
v polovině cesty. Na vrcholku kousek od hotelu byla zase
postavena zvonice, odkud se
do kraje oznamoval začátek
a konec pracovní doby.
Prohlídková štola Svatý
Martin nabízí možnost prohlídky části žíly Lukáš, která
v historii patřila mezi nejdůležitější rudné žíly celého okolí;
těžila se zde cínová ruda. Měří
kolem 2 km, a je tak nejdelší
cínovou rudnou žílou ve střední Evropě. V některých úsecích
má žíla až několik procent
cínu, tj. je téměř bez podílů nežádoucích látek. Nachází se asi
60–80 m pod povrchem. Těžit
se zde začalo během 14. století
a teprve koncem 50. let minulého století těžební organizace
opustila tento prostor, ústí štoly se postupně zabořilo, a ta se
tak stala nepřístupnou. V roce
1999 byly zahájeny práce
na otevření štoly pro turisty
a v září roku 2000 byl prohlídkový úsek slavnostně otevřen.
V průběhu asi hodinové prohlídky se dozvíme zajímavosti
z historie štoly, o takzvané dědičné štole, něco o práci horníků a různé technice využívané
během let. Také zde například
za války Němci měli sklad.
Štola je v provozu celý týden
od 930 do 1615 hod., prohlídky začínají v 930 a 1030 hod.
a po polední pauze pokračují
od 1315 každou hodinu. Do štoly nesmí děti do pěti let a doporučuji opravdu teplé oblečení.
Uvnitř je pouhých 8 °C a chlad
je cítit už od vchodu. Já jsem
se na prohlídku oblékla dostatečně, ale ostatním účastníkům
málem omrzly nohy. Myslím,
že u nich bych v tom okamžiku
s „měkkým dárkem“ uspěla…
Krupka a Krupský hrad
Pokud pojedete na Komáří hůrku z Teplic, nemůžete minout
město Krupka a Krupský hrad.
Informace
pro dialyzované
pacienty
Pro více informací
ohledně zajištění ošetření
můžete kontaktovat
Centrum rekreačních
dialýz:
B. Braun Avitum s.r.o.,
V Parku 2335/20,
CZ-148 00 Praha 4,
tel. +420-271 091 922,
fax +420-271 091 923,
e-mail: prazdninovadialyza.
[email protected]
Nejbližší dialyzační
středisko:
B. Braun Avitum s.r.o.,
Dialyzační středisko,
U Nemocnice 3064,
CZ-415 01 Teplice
tel.: +420-417 577 808,
[email protected]
Název města Krupka je odvozen od staročeského slova
„krupý“, tzn. velký, rozlehlý.
Katastrální území města má
rozlohu 4 687 ha, ale s velkými výškovými rozdíly. Centrum města (Bohosudov), odkud
vede lanovka, leží v nadmořské výšce 262 m n. m., nejníže položeným místem je ale
rybník Kateřina (200 m n. m.),
a jak už jsem psala výše, Komáří hůrka má 807 m n. m.
Kromě cínu se v Krupce těžilo
také stříbro, wolfram a fluorit. Okolní kopce jsou porostlé buky a jehličnany. Samotné
město nabízí hned několik zajímavostí: památkovou zónu,
kde se nachází např. Husitská
ulice, muzeum Krupka, hrad
Krupka, několik církevních památek, památník 313 obětí po11
CESTUJEME
Výhled z Komáří hůrky
Martinská štola
chodu smrti a již zmiňovanou
štolu Svatý Martin a lanovku.
Během víkendového pobytu jsem už stihla navštívit jen
hrad Krupka. Jeho pozůstatky
jsou volně přístupné celý rok,
v letních měsících i s průvodcem. V místě hradu je restaurace s penzionem.
Hrad založil pravděpodobně
Jan Lucemburský kolem roku
1320, který tak chtěl opevnit
hranice proti Sasku. Majitelé
hradu se později měnili. V roce
1695 byl přistavěn dům pro
panský vrchnostenský horní
úřad a sídlila zde správa krupského statku, přestože hrad už
v 17. století přestal být obranným a obytným místem. Později značně zchátral.
V 19. století byly pozůstatky
hradu znovu objeveny a celý
prostor byl upraven a zpřístupněn veřejnosti. Úřední dům byl
přestavěn na restauraci. Místo
sloužilo zejména návštěvníkům lázní Teplice, kteří zde obdivovali růže v panské zahradě. Rostlo jich zde prý přes sto
druhů, a tak se hradu začalo
říkat Růžový hrad, Rosenburg.
Během svých pobytů v Teplicích hrad několikrát navštívil
i J. W. Goethe. Na památku jeho
pobytu se zde nachází pomník.
Poslední rekonstrukce hradu
proběhla v letech 1999/2000.
Můžete zde narazit také na svatebčany, místo se totiž využívá
pro svatební obřady.
Lázně Teplice
Při svém výletě jsem si přála
spojit turistiku s relaxací, a tak
jsme nemohli minout město
Teplice a lázeňský areál. V lázeňském domě Beethoven se
nachází termální bazén otevřený i pro veřejnost (dům naleznete v ulici Lázeňský sad 2).
Teplota vody je 35 °C, léčí
svaly, šlachy a uvolňuje přetížené svalové skupiny. Bazén
je otevřen od pondělí do pátku 1400–2100 hod., v sobotu
1400–2000 hod. a v neděli celý
den 800–2000 hod. Cena vstupného je 80 Kč na hodinu. Nabídka termálních lázní Teplice
říká: „Přináší pocit sladkého
nicnedělání, duševní i tělesné
relaxace, nabrání nových sil.“
Zkrátka ideální závěr našeho
dnešního putování.
Přeji hodně cestovatelských
zážitků a těším se na naše příští setkání.
Ing. Helena Málková
Centrum prázdninových dialýz
Teplické lázně (zdroj: fotobanka CzechTourism www.czechtourism.com)
12
Informace pro článek
čerpány z těchto zdrojů:
http://cs.wikipedia.org/wiki
www.sportkrupka.cz/lanovka.
html
www.krupka-mesto.cz
www.komarivizka.eu
www.hrad-krupka.cz
www.lazneteplice.cz
REPORTÁŽ
alším dialyzačním střediskem sítě B. Braun Avitum,
v jehož bezprostřední blízkosti pacienti spolu s personálem
sázeli stromy, byla Ostrava.
„Nechyběl ani společenský
program pro všechny zúčastněné. Snažíme se, aby naši
nemocní zapomněli na své
trápení a spolu s ošetřujícím
personálem prožili pěkné odpoledne. Určitě všem takovéto
neformální setkání prospěje,“
uvedla Sylvie Schwarzová,
vedoucí lékařka dialyzačního
střediska B. Braun Avitum Ostra­va-Vítkovice.
„Rozšiřování zeleně je
skvělé na každém místě. V našem průmyslem
zdevastovaném regionu
je to potřeba dvojnásob,“
dodala.
„Jsme rádi, že můžeme být nápomocni při
zútulňování
prostor,
kam přicházíme několikrát týdně na dialyzační ošetření. Je to
příjemné zpestření běžného života a jsme rádi,
že poznáme ,své sestřičky a lékaře‘ i v jiném
Zaměstnanci a pacienti Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Ostra
prostředí a za jiných
vě
okolností, než jsme
Nové stromy
oživily Dialyzační středisko
v Ostravě–Vítkovicích
Delší dobou jsem pacientem dialýzy B. Braun
Touto cestou bych chtěl poděkovat panu primářovi MUDr. Vladimíru Vojancovi a jeho týmu. Za tuto dobu,
co jsem pacientem vaší společnosti jsem se vždy setkal s odborným a laskavým jednáním. Jelikož jsem delší dobu v péči i jiných oddělení, můžu vaše služby s ostatními porovnávat. Jsem velmi spokojen s odbornou
úrovní a lidským přístupem, jak na Bulovce, tak i na Proseku.
Váš pacient Ing. Akram Kader
zvyklí,“ pochvalovali si pacientky a pacienti dialyzačního střediska B. Braun Avitum
paní Ryboňová, paní Najdeková a pánové Paclík a Ileš.
Ve spolupráci s občanským
sdružením Čmelák vysazuje
společnost B. Braun stromy
vzrostlé minimálně 2 metry,
jejichž věk je při takovéto výšce odhadován zhruba na deset
let, takže mají výhodu téměř
stoprocentního přežití. Nově
vysazované stromy pocházejí z lesních bio-školek tohoto
sdružení. Společnost
B. Braun Avitum vybírá pouze takové druhy
dřevin, které se v České republice přirozeně
vyskytují. Výběr stromů konzultuje s ekology ze sdružení Čmelák, kteří se obeznámí
s lokalitou i pozemkem
a podle toho doporučí počet a druh stromů. Finance získané
z prodeje stromků pak
sdružení Čmelák využívá k environmentální
výchově v mateřských
a středních školách.
redakce
poděkování
D 13
ČARUJEME V KUCHYNI
T ato „bílkovinná potravina“ se v České republice
začala vyrábět již před deseti
lety speciální technologií z čistých vaječných bílků. Svým
vzhledem se podobá vařenému
drůbežímu masu. Neobsahuje
téměř žádný tuk, cholesterol,
sacharidy ani lepek. Ve 100 g
výrobku najdeme cca 12 g
kvalitních bílkovin. Ve srovnání s masem má Šmakoun
výhodnější nutriční složení.
Obsahuje výrazně méně tuku,
fosforu i draslíku. Šmakoun
originál má neutrální chuť,
což umožňuje rozmanitost
jeho použití při kuchyňských
úpravách. Nutriční složení se
může u jednotlivých druhů lišit podle přidávaných surovin
(zelenina, šunka, maso, koření, bylinky, rostlinné oleje…).
Proto si vždy pečlivě přečtěte
etiketu. Všechny druhy Šmakouna jsou nízkoenergetické
a lehce stravitelné. Na 100 g
výrobku obsahují pouhých
210 kJ. Jako nutriční terapeutka tuto potravinu doporučuji
všem lidem nejen pro zpestření jejich jídelníčku. Protože
obsahuje poměrně hodně bílkovin a téměř žádný tuk, našel
si oblibu u lidí, kteří se snaží
o snížení svojí dosavadní váhy.
Jeho optimální nutriční složení
mohou využít i lidé, kteří mají
Šmakoun
(Smacker)
Jak na to
Šmakoun má široké využití v teplé i studené kuchyni.
K dostání je v nejrůznějších
sladkých i slaných variantách. Štíhlé nudle, pomazánky,
plátky na gril, sekaná, uzený
šmakoun, saláty, párky, sladké varianty atd. Mnoho receptů najdete na internetových
stránkách nebo ve Smacker
kuchařce.
V tabulce porovnejte složení
nejčastěji používaných druhů
masa.
Věřím, že Šmakouna ochutnáte a zařadíte do svého jídelníčku. Přimlouvám se za neochucenou variantu, kterou si
můžete upravit podle momentálních chuťových požadavků.
Na protější straně najdete jeden
z možných způsobů úpravy.
Vyzkoušejte sami a přesvědčte
se o jeho kvalitách.
Pro vysoký obsah bílkovin je vhodný
pro dialyzované, kteří se často potýkají
s problémem nedostatku bílkovin a vysoké
hladiny fosforu v krvi. Když není chuť
na maso, které je nezbytnou součástí
každodenního stravování dialyzovaných lidí, je
Šmakoun optimálním řešením krátkodobého
nechutenství.
100 g výrobku (průměr) Šmakoun
14
problémy s vysokou hladinou
cholesterolu, diabetici nebo ti,
kteří dodržují bezlepkovou dietu. Šmakoun si našel oblibu
i mezi sportovci.
Petra Pokorová, DiS.
nutriční terapeutka
B. Braun Avitum
Zdroj: www.smakoun.cz
Krůtí
Kuřecí
Králičí
Telecí
Hovězí
Vepřové
Energie (kJ)
210
456
553
681
579
548
1281
Bílkoviny (g)
12
23
30
20
19
20
16
Tuky (g)
0
2
1
9
7
6
27
Sacharidy (g)
0
0
0
0
0
0
0
Draslík (mg)
-
305
380
370
315
334
395
Fosfor (mg)
-
204
230
226
203
152
212
ČARUJEME V KUCHYNI
1 kuřecí prsa (cca 100 g)
sůl, pepř, kari
60 g (1/2) oloupané hrušky
5–10 g rostlinného oleje
10 g kešu oříšků
80 g syrové rýže Basmati
Kuřecí prsa na hruškách (1 porce)
K přípravě tohoto pokrmu je ideální pánev wok, kterou stačí pouze potřít olejem. Kuřecí maso nakrájíme
na nudličky, okořeníme a osmahneme na pánvi. Přidáme na kostičky nakrájenou hrušku a kešu ořechy.
Mícháme cca 5–10 min. Na závěr podlijeme dvěma
lžícemi vody a ještě malou chvilku mícháme. Podáváme s rýží.
voda
(1 porce) E 2518 kJ, B 37 g, T 17 g, S 75 g, K 604 mg, P 381 mg
(1 porce – při použití krůtích prsou) E 2421 kJ, B 30 g, T 17 g, S 74 g, K 529 mg, P 356 mg
1 kuřecí prsa (cca 100 g)
sůl, pepř
1 lžička sójové omáčky
5–10 g rostlinného oleje
10 g pórku
75 g kuskusu
1 lžička rostlinného oleje
120 ml vařeného zeleninového
bujónu (stačí ½ kostky
zeleninového bujónu bez
glutamátu se sníženým
obsahem soli)
Kuřecí prsa na pórku
s kuskusem (1 porce)
Kuřecí prsa omyjeme, osušíme, odstraníme případné
kůstky a nakrájíme na nudličky. Pánev pouze potřeme olejem a maso osmahneme, osolíme, ochutíme
špetkou pepře a malou lžičkou sójové omáčky. Mícháme cca 7 minut. Přidáme na tenká kolečka nakrájený pórek, podlijeme dvěma lžícemi vody a ještě
3–5 minut dusíme. Podáváme s kuskusem, který je
velmi snadný a rychlý na přípravu.
Kuskus: spařená a do kuliček tvarovaná krupice
z pšenice, ječmene nebo prosa. Nevaří se, ale zalévá
vařicí vodou nebo vývarem. Je velmi sytý.
(1 porce = 75 g kuskusu) E 1307 kJ, B 11g, T 8g, S 50g, K 125 mg, P 128 mg
(1 porce) E 2260 kJ, B 41 g, T 19 g, S 51 g, K 538 mg, P 370 mg,
100 g šmakouna Mexico
(1/2 balení)
¼ hlávky kapusty
10 g rostlinného oleje
2–4 lžíce strouhanky
(1 porce – při použití krůtích prsou) E 2163 kJ, B 34 g, T 20 g, S 51 g, K 463 mg, P 344 mg
Kapustové placičky
ze šmakouna (1 porce)
Uvaříme ¼ hlávky kapusty. Vyjmeme z hrnce a necháme okapat vodu. Oddělíme listy, odstraníme tvrdé části středu listu a nakrájíme. Šmakouna nahrubo
nastrouháme a smícháme s kapustou. Nedochucujeme – šmakoun Mexico je již ochucen. Přidáme 2–4
lžíce strouhanky a lžíci rostlinného oleje. Lehce promícháme a tvoříme placičky. Vyskládáme je na plech
vyložený pečicím papírem potřeným olejem a pečeme na 180 °C cca 20 min. Podáváme s vařeným
bramborem. Jsou dobré i studené.
Vařené nové brambory: 150 g brambor omyjeme
a nakrájené necháme ve vodě louhovat i několik hodin. Poté vodu slijeme a v nové mírně osolené vodě
uvaříme do měkka.
(1 porce) E 1605 kJ, B 19 g, T 11 g, S 55 g, K 517 mg, P 211 mg
Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy K(draslík) P(fosfor)
15
HOBBY
Živé bylinky ze supermarketu
ihned přesaďte, jinak nevydrží
N ení nad čerstvé bylinky.
Koupené v supermarketu
ale moc dlouho nevydrží, raději si je pořiďte v zahradnictví.
„V supermarketu jsem si koupila bazalku a po pár dnech
mi uschla,” napsala čtenářka
do redakce Hobby.cz. „Jak se
mám o ni starat?”
Postupovala stejně jako mnoho
z nás: během nákupu potravin
přibalila i laciný květináček
s bylinkami. „Bylinky zakoupené v supermarketu jsou zpravidla určeny pro jednorázové
použití v kuchyni. Pokud byste
je chtěli pěstovat dlouhodobě, je třeba rostliny přesadit,“
vysvětluje Magda Lebišová ze
zahradnictví Rozkvetlý domov.
Zahradnictví,
nebo supermarket?
Bylinky koupené v supermarketu přežívají v umělém světle, ve fóliových obalech se
jim pochopitelně nedaří jako
u zahradníka. Navíc nemají
ani dostatečné množství vláhy,
zaměstnanci se k nim zkrátka
chovají jako ke zboží. To se
projeví pak u vás doma, bylinka neroste, brzy vadne nebo
uhnívá.
Pokud chcete častěji dochutit svá jídla čerstvými bylinkami, vydejte se do zahradnictví.
Tam máte jistotu, že je skladují
ve vhodném prostředí a hlavně je nevypěstovali systémem
16
Bylinky v květináči ze supermarketu
jsou určeny pro okamžitou spotřebu.
Kdo by se chtěl pokusit zachránit je pro
dlouhodobé domácí pěstování, musí je
v první řadě přesadit a hodně opatrně doma
aklimatizovat.
„kup, otrhej a vyhoď". Díky
tomu se jim bude dařit i u vás
doma.
Na okno až po aklimatizaci
U bylinek doma sundejte
z květináče obal, podložte ho
podšálkem a důkladně rostlinu zalijte. Byliny se často tísní
v malém květináčku, s kořínky
prorostlými substrátem. Proto
jim pomůže a hlavně je osvěží
přesazení do rozměrnější nádoby s čerstvou zeminou. Použijte kvalitní substrát s částečnou příměsí jílu, například
květinový substrát Gramoflor.
Přesazením se navíc zbavíte
původního nevzhledného květináčku. Nahraďte ho květináčem nebo truhlíkem. Truhlík
má podle Lebišové tu výhodu,
že bylinky můžete seřezávat
postupně, takže budou vždy
ideálně narostlé. Nezapomeňte na drenážní otvory v nádobách, aby mohla přebytečná
voda odtékat.
Už v supermarketu si všimněte, v jakém prostředí bylinky
rostou. Jestliže stály v tmavém
regále, přímé slunce u okna
by je spálilo. Proto je nejprve
postavte na stůl a až po týdnu
na parapet.
Každé tři týdny nové lístky
Zpočátku bylinky zalévejte
tak, aby nebyl substrát nikdy
úplně suchý. Pak ale množství
vody záleží na druhu rostlinky,
nejjednodušší je pozorovat jejich reakce. Má unavené listy,
které ztratily pevnost? Potřebuje častější zálivku. Obzvlášť
náročná je máta, ta vyžaduje
vodu každý den. Za to se vám
odvděčí každé tři týdny novými lístky a můžete si vychutnat
třeba domácí mojito.
Bylinky můžete přes léto
pěstovat venku, kde jim bude
lépe než v bytě. Přes zimu jim
vyberte světlé místo, například
na okně. "Můžete je tak mít
k dispozici po celý rok. Nezapomeňte na jejich pravidelné přihnojování, z čisté vody
nenarostou. Každé dva týdny přidejte do zálivky nejlépe
krystalické hnojivo s vyšším
obsahem dusíku," upřesňuje
Lebišová.
Většina bylinek patří k trvalkám, správnou péčí jim tedy
prodloužíte život. Jen bazalka
a majoránka vám vydrží pouhý
rok. Dají se ale snadno vypěstovat ze semínek.
Převzato z
PRO LEPŠÍ NÁLADU
Osmisměrka
Návod: Luštěte ve všech osmi
směrech a ze zbylých písmenek
čtěte po řádcích tajenku.
„To, co lidé nazývají štěstím, je okamžik, kdy přestanou ... TAJENKA." AACHEN, ADIDAS,
AERODYNAMIKA,
AEROMECHANIKA, AGITACE,
AIRBAG, ALEK, AMERICIUM,
AMFIONT, ANNA, ANTÉNA,
ANTO, ANTOINE, ARMÉNI,
ASTMA, ATARAKTIKA, BERNÝ,
DAMA, DEGRADOVANÉ, DNEPR,
EBONIT, EFEKTNÍ, ELLIPSE,
EOZOON, ESOVÍ, FALANGA,
HAVRANI, HEŘMAN, IBIDEM,
JÁHEN, KAINAR, KARIMATKA,
KINETIKA, KOVBOJ, KRASOMIL,
KRTI, KRTINA, KUPÍROVÁNÍ,
KVAŠENÍ, LABE, LEVNĚJI,
LEŽENÍ, LIKÉRY, LOVIŠTĚ,
MAGNIFICIENCE, METUZALEM,
MIMI, NÁLEZ, NESVÁR,
NIAGARA, NORD, OAXACA,
OBJEMNÝ, OČESATI, ODVETA,
OFINKA, OSTROH, OTOMAR,
OTÝT, PAIN, PASAŽÉR, POINTA,
PORCELÁN, REZIVĚT, SHOZENÍ,
SINOE, ŠPEK, TAHLE, TICHO,
TLESK, TRKAČE, TRUSKA, UHER,
VAŠEK, VEHIKL, VOCEL, VPICH,
VYSLAT, YTERBIUM, ZINKOVÁNÍ.
Gilbert Pierre Cesbron
8
2 7
2
7
3
6 8 5
4
9 5
6
5 3 7
4
1
9 3 1
7 9 4
Sudoku
ádná číslice se nesmí v jednom
Ž
řádku opakovat dvakrát
ádná číslice se nesmí v jednom
Ž
sloupci opakovat dvakrát
ádná číslice se nesmí ve čtverci
Ž
3x3 opakovat dvakrát
5 4
Velmi těžké
Průměrné
2
4
7 8
6 9
7 8
3 8 1
4
4
2
9 3
8
5
6
9
2
1
1
6 2 7
17
HOBBY
V písčité a chudší půdě
na slunci se daří levanduli, rozmarýnu, saturejce, tymiánu, oreganu, třezalce a dalším středomořským rostlinám.
Zato pažitka, máta a šalvěj dají
přednost vlhčímu prostředí
a polostínu. Choulostivé bazalce je zase dobře ve skleníku
nebo v místnosti, proto také
není problém pěstovat ji třeba
na okenním parapetu.
Ani fakt, že nemáte zahrádku, neznamená, že si nemůžete pěstovat oblíbené bylinky
nejen do kuchyně, ale i pro
krásu a zdraví.
Velké vegetační nádoby
umožňují pěstovat značné
množství bylinek i na poměrně malé ploše. Dáte je na terasu, na balkon, při nedostatku
místa na okenní parapet nebo
na římsu. V bytě můžete bylinky umístit za okno a do různých závěsných systémů. Odvděčí se vám svou užitkovou
hodnotou v mnoha podobách.
Nezapomínejte ani na plané bylinky jako jsou medvědí
česnek, kopřivy, sedmikrásky
či květy pampelišek.
Bylinky
do kuchyně
Jak je pěstovat
a na co jsou dobré
Převzato z
18
Bylinky můžete sušit, mrazit,
konzervovat
Když už máte zdroj vlastních
čerstvých bylinek, myslete
i na jejich uchování. Přebytky
si můžete samozřejmě nasušit,
ideálně na teplém a stinném
místě s dostatečným přístupem čerstvého vzduchu. Rostliny zavěsíte ve svazcích, horní částí dolů.
Nařezané výhonky, kořeny,
okvětní lístky sušte rozložené
na drátěných roštech. Můžete je také sušit v troubě při
maximální teplotě 50 °C. Pro
uskladnění jsou vhodné skleněné a porcelánové nádoby.
Bylinky lze i zamrazit. Jednoduše je rozdělíte do malých
porcí a v mikrotenových sáčcích nebo v dózách uložíte
do mrazničky. Dobře se také
dají konzervovat naložením
do rostlinného oleje nebo
do octa.
PRO LEPŠÍ NÁLADU
Dialýza u B. Brauna
Dialýza u B. Brauna
běží denně už od rána.
Sestřičky jak upírky
do ruk dělaj nám dírky.
J el jsem metrem z Dejvic
k Muzeu. V budově Českého rozhlasu jsem měl na kazety namlouvat Rychlé šípy pana
Foglara. Najednou se ozvalo
zakňučení mobilu. Vzápětí se
poblíž mne ozval vzteklý hlas:
„Slyším! Čtrnáct hektarů!
Na to se vykašli! Jaká privatizace nebo restituce? Bude to
naše! Mám známý právníky!
Já to zařídim! Hele já ti to řeknu, až vylezu z metra. Pražáci
čuměj! Tady je špatnej signál!“
Mobil ztichnul. Přemýšlel
jsem, jak svět, vlastně my lidé,
blbnem.
Druhý den jsem opět vyjel
ze stanice Dejvická. Po nějaké
chvíli se ozval mobil. Z druhé
strany než předchozího dne.
„Hlavně aby to nebyl ten samej magor,“ pomyslel jsem si.
A v tu chvíli se ozvalo:
„Slyším! Čtrnáct hektarů!
Na to se vykašli! Jaká privatizace nebo restituce? Bude to
naše! Mám známý právníky!
Já to zařídim! Hele já ti to řeknu, až vylezu z metra. Pražáci
čuměj! Tady je špatnej signál!“
Byl to ten samý chlap co
včera. Doma jsem to vyprávěl
své ženě.
„Víš co?“ navrhl jsem jí.
„Přines novej rejžák, a neptej
se na co.“
Jarmila mi přinesla krásný
nový rejžák se žlutými štětinami. Vzal jsem fixy a namaloval
na dřevo display, one, two,
Mobil
three, menu... Šroubkem jsem
přidělal zvonek z tříkolky mé
vnučky Kristýnky a vedle něj
jsem přišrouboval vysouvací
anténu z rozbitého rádia vnuka
Pepíčka. Dřevo jsem orámoval
stříbřenkou na kamna. Moje
žena neříkala nic. Jen mne pozorovala.
Další den jsem nastoupil
do metra na Dejvické s mobilem schovaným pod sakem.
Metro se rozjelo, a já neměl
odvahu. Ten chlápek nejel.
„Bojíš se,“ říkal jsem si pro
sebe, „jsi sám, bez kamarádů. To
se sranda těžko dělá.“ Také mne
napadalo, že už jsem na takové
legrácky ve svém věku starý.
A dál jsem si šeptal: „Dokaž,
že se nebojíš! Stejně tě lidé pomluví. Dokavaď tě pomlouvají,
seš živý!“
Náhle jsem se rozhodl a přemohl stud. Ve vagonu metra
všichni seděli. Sáhl jsem pod
sako a zazvonil jsem. Lidé trochu zpozorněli. Zazvonil jsem
ještě jednou a vytáhl jsem rázně mobil na světlo boží. Zazvonil jsem ještě jednou a vytáhl
anténu. Proti mně seděli tři Japonci. Vytřeštili oči a zdálo se
mi, že se jim zakulatily. Tiše
něco zabrebentili a snažili se
dívat někam přese mě.
„Harakiri, samurajové, kamikadze,“ říkal jsem si, „a bojí
se na mne podívat. A přitom
jsou z technické velmoci.“ Zazvonil jsem ještě jednou, a náhle jsem zjistil, že nemám co
říct, a tak nevím, proč jsem si
vzpomněl...
„Slyším! Čtrnáct hektarů!
Na to se vykašli! Jakápak restituce nebo privatizace! Bude to
naše! Mám známý právníky!
Já to zařídim! Hele já ti to řeknu, až vylezu z metra! Pražáci
čuměj! Tady je špatnej signál!“
Odzvonil jsem, zastrčil mobil pod sako a v ten okamžik
souprava zastavila ve stanici
Muzeum. Japonci okamžitě
drobnými krůčky opustili vagon a snažili se na mne nepohlédnout. Prchali! Vystupoval
jsem. U dveří vagonu stála elegantní dáma, asi osmdesát pět
let stará, v širokém klobouku
a s děrovanými rukavičkami až
k předloktí. Byla jako vystřižená z doby R. A. Dvorského.
Když jsem ji míjel, usmála se
na mne, lehce mne poklepala
po rameni a řekla vlídně:
„Tobě je jedno, jaká je vláda,
viď?“
Josef Fousek
Otištěno se
souhlasem
autora
Nejprve nás všechny zváží,
kde je postel nám ukáží.
Ten, kdo hýřil celou noc,
potom váhy nabral moc.
Lékaři to nemaj rádi,
půlhodinku hned přisadí.
Postýlku si usteleme
a hned do ní ulehneme.
Pak nás všechny zkontrolují,
zkoumají a pozorují,
jestli dobře dýcháme,
nohy jak baně nemáme.
Potom přijdou sestřičky,
na rukou rukavičky,
protřebou na stroji sekci,
postříkaj ruku dezinfekcí.
Do „shuntu“ nám jehly píchnou,
heparin nám s krví smíchnou.
Připojení na mašinku
trvá pak už jen chvilinku.
Potom přijde svačina,
většina jíst začíná.
Někdo se však ofrňuje,
majonézu kritizuje.
Po jídle z nás většina
spokojeně usíná.
Někdo čte a někdo luští,
někdo televizi pouští.
Někdo celých hodin pět
probírá sny a celý svět.
Pak probere rodinku,
někdy dýl než hodinku.
Když uteče hodin pět,
hned se nám zdá lepší svět.
Krev je zase trochu čistá,
každý z nás se domů chystá.
Jen sestřičky chudáci,
musejí zůstat v práci.
Čeká je zas další směna,
je to stejné, žádná změna.
Sestrám díky za tu péči,
lékařům zas, že nás léčí.
Přejem zdraví, ať se daří
a váš úsměv stále září.
Kdo to psal, ten se smál,
hejbal nosem,
hádej, kdo jsem!
Ivan Roškanin,
DS B. Braun Avitum Ústí nad Orlicí
19
PRO LEPŠÍ NÁLADU
7 9
4
9
3
6
6
9 2
5 1
Sudoku
ádná číslice se nesmí
Ž
v jednom řádku opakovat
dvakrát
5
2
8
1
5 4 2
1
8
4
3
4
2
6 5
7 8
ádná číslice se nesmí
Ž
v jednom sloupci
opakovat dvakrát
ádná číslice se nesmí
Ž
ve čtverci 3x3 opakovat
dvakrát
Snadné
Průměrné
7
2
8 4 3
3
2
5
1
9
5
4
3 5
6
9
7 3 8 2 4
5
8 1
9
7
C
Osmisměrka
„Žena je hádanka a ... TAJENKA" Victor Hugo
Návod: Luštěte ve všech osmi
směrech a ze zbylých písmenek
čtěte po řádcích tajenku.
AEROMECHANIKA, AIRCRAFT,
AKUMULÁTOR, AKVAMARÍN,
ASTATY, AUTOMECHANIK,
BRADIČKA, ČERNOCH, DEKL,
DOKONALÁ, DOSPAT, EDITOR,
EKONOMIK, EVINI, FIASKO,
IDENTIFIKACE, IMORALITA,
IVOŠ, JIŽNÍDAKOTA, JOYSTICK,
KALVA, KANK, KARDIOTONIKUM,
KEAN, KLAUDIUS, KOMPOZICE,
KONVOJ, KRAVAL, KREDO,
KÝVATI, LEPÍ, LEŽENÍ, LOUVRE,
NECTÍT, NITĚ, OBOUVAT,
OKER, OVSÍČEK, PAŠIJE, PEŘÍ,
PODSADA, ROSICE, RULETA,
SAKRALIZACE, SHOZENÍ, SILIKA,
SLZIVKA, SPESSARTIN, SPONKA,
STOUPAT, STROHÁ, SVĚTLO,
ŠTĚTINATKA, TEMPERA, TLOUK,
TRIÁDA, TROUD, TUHO, TVOŘIT,
TYKVE, UŘEZANÉ, VELKOMĚSTO,
VLNIVÝ, VONKU, VSTÁTI,
ZAJMUTÍ, ZINKOVÁNÍ, ZVNITŘ.
Řešení z předminulého čísla:
Je to smutná epocha,
když je snadnější atom,
než zničit předsudky.
20
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
PRO LEPŠÍ NÁLADU
BÝVALÁ
PŘEHOZ
FR. HEPASENÍM
ČESKÁ
BEZ
REC
POLITICKÁ
OŽRAT
RUKÁVŮ
(1913-96) STRANA
NĚM.
NEBO
ZNAČKA AKADEMIE
LIMONÁDY
VĚD
NAHÝ FR. MUŽCITOKROKOVA
SLOVCE LIDSKÝ
SKÉ
DCERA
CINKNUTÍ MODEL JMÉNO
ČESKÝ
SPISOVATEL
(1909-1983)
OVOCNÁ
LIMONÁDA
DOMÁCKY
OTAKAR
NÁŘADÍ
HONĚNÍ
OPADÁVÁNÍ
ZN. KOSMETIKY
PŘEDLOŽKA S 2.
PÁDEM
OBCHOD
S NÁBYTKEM
PLOŠNÁ
MÍRA
ČTVRTKA
MPZ
CARLOW
(VB)
TAJENKA
1
MRCHOŽRAVÍ
PTÁCI
EGYPT.
BŮH
SLUNCE
SPZ KROMĚŘÍŽE
BAREVNÝ SLOVEN.
KOV
JESTLIŽE
NĚM.
ČLEN
NEURČITÝ
ČESKÝ
PROGRAMALÍŘ
MOVACÍ
(MIKOLÁŠ,
JAZYK
1852-1913)
CHEM.
ZN.
ZINKU
SETBA
ŇADRA
IRSKÁ
OSVOBOZENECKÁ
ARMÁDA
ANGL.
TAKÉ
NĚCO
(BÁSN.)
INIC.
NÁROŽNÉHO
BÝT
ZASTIŽEN
TMOU
(NÁŘ)
ANGL.
SATÉN
KUS
LEDU
V TOMTO ROCE
JODID
DRASELNÝ
POBÍDKA
TAHOUNŮ
JMÉNO
KRUMBACHOVÉ
SAMICE
PRASETE
OTÁLET
NEČISTOTA
HANOBIT
ZNAČKA
MÝDLA
Soutěžní křížovka
Uzávěrka tohoto kola soutěže je
10. 9. 2012
ZÁVĚREČNÁ ČÁST
ZÁVODU
LUDOLFOVO ČÍSLO
VYMLÁCENÝ
SNOP
(ZAST.)
OSTROV
USA
NÁZEV
HLÁSKY
Vážení čtenáři,
v našem časopise jsme si pro vás
kromě jiného přichystali také
drobné soutěžní zpestření ve formě křížovky o ceny.
Máte-li soutěžního ducha, pak
neváhejte a luštěte! Pro pět z vás,
kteří nám včas zašlou správné
znění soutěžní tajenky, jsou přichystány zajímavé ceny.
SVÍTILNA
NĚM.
Z HOŘÍCÍ
ANDĚL
SMŮLY
DŘÍVĚJŠÍ
DROBNÝ
PENÍZ
ESKYMÁK
BARMSKÉ
SÍDLO
STOH
LISTIN
DOMÁCKY
ELIŠKA
ŘÍMSKY
3
NÁSTROJ
VOZKY
POLE
DRUH
PAPOUŠKA
ROZHODUJÍCÍ
ČINITEL
Karel Čapek
FILM Z
ROKU
2002
IND.
SÍDLO
VĚDA
KÓD
BURKINY
FASO
ZN. VÁPNÍKU
PODNIK
ZAHR.
OBCHODU
ČIPERA
NORSKÝ
MATEMATIK
ZBLO
„Každé skutečné
dobrodružství vzniká...”
(tajenka 1–4)
ŘÍMSKY
57
ÚTOK
TOK VODY DO
HORNIN
SPZ KOMÁRNA
ŠÍJE
SYSTÉM
BAR. TV
MILENKA BLAŽEJE
PALÁC
KULTURY
(ZKR.)
PTAČÍ
PERA
TAJENKA 4
FÓR
TENKÝ PENĚŽNÍ
KOVOVÝ OBNOS
PLÁT
ÚPĚNÍ
TAJENKA
3
DUŠE U
ZN.
HLINÍKU
VTIŠTĚNÁ
STOPA
INIC.
REŽISÉRA
VÁVRY
HAVARO- ST.EGYPVANÉ
ŤANŮ
AUTO
TAJENKA
2
ČESKÉ
AEROLINKY
22
SPZ
HRADCE
KRÁLOVÉ
Jak soutěžit?
Vyluštěte soutěžní tajenku a její
správné znění odevzdejte personálu
dialyzačních středisek B. Braun Avitum nebo zašlete poštou na adresu:
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
(na obálku při­pište heslo „Soutěž“).
Případně nám správné znění tajenky zašlete e-mailem na adresu [email protected] nebo
[email protected] (do předmětu e-mailu uveďte „Soutěž“).
Neposílejte
prosím
odpovědi
na soutěž po uzávěrce, nebudete
zařazeni do slosování. Z technických důvodů zasíláme výhry pouze na území ČR a SR. Používejte
prosím diakritiku při vyplňování
svého jména; neradi bychom Vaše
jméno komolili, až se objevíte
na výherní listině.
Pravidla soutěže naleznete na:
www.bbraun-avitum.cz
ELEKTR.
NABITÁ
ČÁSTICE
OPAK
ZÁPORŮ
ZKR. TYPU
FIRMY
ZN. ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
POMŮCKA:
CRUSH, ELIDA,
ENGEL, LIE, LISP,
MARAIS, MAUG,
OKLEP, OTMĚT,
PAL, POMO, SATIN
Ceny pro výherce: radiobudík,
Softa-Man 75 ml (hygienická dezinfekce rukou bez mytí), 2 knihy
o výživě pacientů, termoska, tužka, blok, ledvinka (antistresové
mačkátko).
Výherci z minulého čísla:
Katarina Kubelková, Bc. Jarmila
Morcinková, Věra Pojmanová,
Zuzana Oujezdská, Jarmila Sojáková.
Řešení z minulého čísla:
Zdvořilost s lidmi dělá totéž,
co teplo s voskem.
ČARUJEME V KUCHYNI
XVIII. letní hry dialyzovaných
a transplantovaných sportovců ČR
Hotel Filipov, Javorník, 25. 8. – 1. 9. 2012
Navštivte se námi známou turistickou destinaci Javorník, Bílé
Karpaty, Strážnici, Baťův vodní kanál a Moravské Slovácko.
H
otel
Hotel Filipov leží na úpatí Velké Javořiny na okraji CHKO Bílé
Beskydy poblíž Velké nad Veličkou na jižní Moravě, cca 5 km
od státní hranice se Slovenskem. Jeho součástí je restaurace
a bar s krbem, wellness centrum (fitness, sauna, malý bazén
s protiproudem a masáže). Pro venkovní relaxaci slouží upravený
rybníček a posezení u venkovního krbu. Je možné využívat
travnaté víceúčelové hřiště a stolní tenis.
U
bytování
Pokoje se sociálním zařízením, v přilehlé depandanci sociální
zařízení společné.
Cena (za osobu na noc, včetně plné penze):
450 Kč v hotelu / 420 Kč v depandanci
410 Kč v hotelu / 390 Kč v depandanci pro pacienty
z České republiky, členy Sportovního klubu dialyzovaných
a transplantovaných a děti do 10 let
Zdarma děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu.
Hosté ze Slovenska platí v převodním kursu 1 Euro = 24 Kč. Cena
je dotovaná SK DaT. Dialyzační léčba je zajištěna v Dialyzačním
středisku B. Braun Avitum v Uherském Brodě ve večerních
směnách. Uherský Brod je vzdálen asi 20 minut jízdy autem
(přibližně 20 km). Po dobu pobytu je přítomen lékař a dialyzační
sestra.
P
rogram
Bohatý sportovní, poznávací a společenský program, který zajišťují
dobrovolníci ze SK DaT, resp. Dialyzačního střediska B. Braun
Avitum v Nemocnici Na Homolce.
Zveme vás na tematické výpravy do CHKO Bílé Karpaty,
na Javořinu, do skanzenu ve Strážnici, k vinným sklípkům
v Petrově, na Baťův vodní kanál a na Moravské Slovácko.
Program bude doplněn besedami, kvízy a soutěžemi. Nevynecháme
tradiční podvečerní cvičení a ranní rozcvičky (nepovinné…).
V blízkém Javorníku nad Veličkou lze využít tenisové kurty,
na stezce u Strážnice in-line brusle. Javorník nabízí řadu dalších
atraktivních možností k pěším výletům (nordic walking) a toulkám
na kole.
Poslední večer proběhne tradiční vyhlášení vítězů soutěží a také
si zatančíme. Noví zájemci nemusí mít obavy – program vždy
uzpůsobujeme výkonnosti účastníků.
Přihlášky
Přihlášky na akci posílejte elektronicky nebo poštou na níže
uvedené kontakty organizátorů. Kapacita je 70 osob, hlaste se
včas, obratem také pošlete svoji lékařskou zprávu na Dialyzační
středisko B. Braun Avitum v Uherském Brodě k rukám vedoucího
lékaře MUDr. Jiřího Zlámala (Třída Partyzánů 2174,
688 01 Uherský Brod).
V případě,
že se pobytu nebudete moci ze zdravotních důvodů
zúčastnit, urychleně nás prosím informujte. Všem přihlášeným
účastníkům pošleme v průběhu srpna bližší informace (ideálně
e-mailem).
Za organizátory
MUDr. Lukáš Svoboda: [email protected]
Mgr. Michal Dušek: [email protected]
Dialyzační středisko B. Braun Avitum, Nemocnice Na Homolce
Roentgeneova 2, 150 30 Praha 5
Uzávěrka
B. Braun Avitum s.r.o. | Centrum rekreačních dialýz
přihlášek je 15. 8. 2012
Lidé se často obávají s lékaři otevřeně hovořit o svých zdravotních problémech, a nedozví
se tak o metodách, které se díky novým poznatkům a technologiím neustále vyvíjejí.
Skupina B. Braun proto vytvořila projekt pod názvem Lepší péče. Na stránkách
www.lepsipece.cz tak můžete sdílet rozhovory s lékaři a zkušenosti pacientů týkající se
různých oblastí léčby.
Endoprotéza
Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA,
přednosta Ortopedické kliniky UK 2. LF
a FN Motol,
o artróze a náhradách kolenního kloubu
Klouby
MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.,
Klinika úrazové chirurgie FN Brno,
o artroskopických operacích
ledviny
MUDr. Vladimír Vojanec,
primář dialyzačního střediska B. Braun
Avitum Bulovka, o prevenci
a příznacích onemocnění ledvin
Inkontinence
Prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.,
primář Gynekologicko-porodnického oddělení
Nemocnice Jihlava,
o úniku moči
Podvýživa
garant projektu
Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.,
Klinika gerontologická a metabolická FN
a 1. LF UK Hradec Králové,
o podvýživě
Laparoskopie
www.bbraun.cz
Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.,
přednosta chirurgické kliniky FN Hradec Králové,
o náročnosti a výhodách laparoskopických
operací
www.lepsipece.cz

Podobné dokumenty

Novinky v klinické výživě, ASPEN Clinical Nutrition Week, Phoenix

Novinky v klinické výživě, ASPEN Clinical Nutrition Week, Phoenix jsou onemocnění ledvin, onkologická onemocnění nebo revmatoidní artritida, se riziko malnutrice ještě

Více

Lorentzovy transformace trochu netradičně

Lorentzovy transformace trochu netradičně Toto “předeinsteinovské” období lze charakterizovat jako krizi newtonovského paradigmatu absolutního prostoru a času. Pokusy, které nebylo možné v jeho rámci uspokojivě vysvětlit, byly objasňovány ...

Více

Stáhněte si PDF Akademického bulletinu

Stáhněte si PDF Akademického bulletinu Klíčových momentů úspěšného výzkumu je podle A. Ciechanovera vždy několik: skvělí mentoři, štěstí, být na správném místě ve správný čas a se správnými lidmi: „Analyzovat úspěch je podnětné, avšak t...

Více

Alexandre Dumas ml.

Alexandre Dumas ml. možno spatřit půvabnější a krásnější ženu, než byla Markéta. Byla vysoká a až příliš štíhlá, dovedla však tuto nepatrnou vadu oblekem mistrně skrýt. Kašmírový šál, jehož cíp sahal až k zemi, se roz...

Více

Contipro Group holding Dolní Dobrouč 401 561 02 Dolní Dobrouč

Contipro Group holding Dolní Dobrouč 401 561 02 Dolní Dobrouč Postgraduálního studia se účastní 20 zaměstnanců. Vzdělávací akce zajišťujeme u nás i v zahraničí. Hradíme úspěšné zkoušky k získání certifikátů z anglického jazyka – FCE a CAE Držitelům oficiálníh...

Více