Soupis majetkové podstaty - Advokátní kancelář JUDr. Vladimír Szabo

Komentáře

Transkript

Soupis majetkové podstaty - Advokátní kancelář JUDr. Vladimír Szabo
JUDr. Vladimír Szabo, insolvenční správce
Jeremenkova 1021/70, 147 00 Praha 4, tel.: 244 468 781,
e-mail: [email protected], IČ: 66 25 79 30, zapsán v seznamu advokátů pod číslem: 10 142
Soupis majetkové podstaty
Soud.:
Městský soud v Praze, Slezská 9, 120 00 Praha 2
Sp.zn.:
MSPH 89 INS 20570/2012
Dlužník:
MUDr. Roman Chromý, datum nar.: 16.05.1955, U Uranie 1362/12, 17000, Praha 7, Česká republika, IČ: 61378194
Ins. správce:
JUDr. Szabo Vladimír, Jeremenkova 1021/70, 14700 Praha 4
Datum vyhotovení:
13.11.2013
Nezařazený majetek
Zajištěný majetek nemovitý
P.Č.
Název
Katastrálni úřad, území,
popis
důvod
sepsání
výše
vyloučeno/vyňato
ocenění
datum
sepsání
oceněno
Přihláška
důvod
n3
Majetek
budova č.p. 49 (objekt k bydlení), na Katastrální úřad pro
dlužníka
parcele st. 73 (zastavěná plocha a Středočeský kraj, Katastrální
nádvoří) o rozhloze 491 m2, LV č. pracoviště Mělník - Strážnice
15.02.2013
746
u Mělníka
1 Hypoteční banka, a.s. IČ:13584324 Zástavní
smlouva k nemovitosti reg. č. 5500/12115901/06/01-002/00/R ze dne 18.1.2006 výše:1 405
392,53; 10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ IČ:6963 výše:19 159,00;
n4
Majetek
Katastrální úřad pro
parcela č. st. 73 (zastavěná plocha
dlužníka
Středočeský kraj, Katastrální
a nádvoří), o rozloze 491 m2,
pracoviště Mělník - Strážnice
zapsaná na LV č. 746
15.02.2013
u Mělníka
1 Hypoteční banka, a.s. IČ:13584324 Zástavní
smlouva k nemovitosti reg. č. 5500/12115901/06/01-002/00/R ze dne 18.1.2006 výše:1 405
392,53; 10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ IČ:6963 výše:19 159,00;
n5
Majetek
Katastrální úřad pro
parcela č. 64/1 (ovocný sad), o
dlužníka
Středočeský kraj, Katastrální
rozloze 4053 m2, zapsaná na LV č.
pracoviště Mělník - Strážnice
746
15.02.2013
u Mělníka
1 Hypoteční banka, a.s. IČ:13584324 Zástavní
smlouva k nemovitosti reg. č. 5500/12115901/06/01-002/00/R ze dne 18.1.2006 výše:1 405
392,53; 10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ IČ:6963 výše:19 159,00;
výše
zpeněžení
Poznámka
osoba
uplatňující
práva
JUDr. Vladimír Szabo, insolvenční správce
Jeremenkova 1021/70, 147 00 Praha 4, tel.: 244 468 781,
e-mail: [email protected], IČ: 66 25 79 30, zapsán v seznamu advokátů pod číslem: 10 142
n6
parcela č. 64/3 (ostatní plocha), o
rozloze 266 m2, zapsaná na LV č.
746
Majetek
Katastrální úřad pro
dlužníka
Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Mělník - Strážnice
15.02.2013
u Mělníka
1 Hypoteční banka, a.s. IČ:13584324 Zástavní
smlouva k nemovitosti reg. č. 5500/12115901/06/01-002/00/R ze dne 18.1.2006 výše:1 405
392,53; 10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ IČ:6963 výše:19 159,00;
n7
parcela č. 68/2 (ostatní plocha), o
rozloze 275 m2, zapsaná na LV č.
746
Majetek
Katastrální úřad pro
dlužníka
Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Mělník - Strážnice
15.02.2013
u Mělníka
1 Hypoteční banka, a.s. IČ:13584324 Zástavní
smlouva k nemovitosti reg. č. 5500/12115901/06/01-002/00/R ze dne 18.1.2006 výše:1 405
392,53; 10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ IČ:6963 výše:19 159,00;
n8
Majetek
Katastrální úřad pro
dlužníka
parcela č. 71/1 (zahrada), o rozloze Středočeský kraj, Katastrální
108 m2, zapsaná na LV č. 746
pracoviště Mělník - Strážnice
15.02.2013
u Mělníka
1 Hypoteční banka, a.s. IČ:13584324 Zástavní
smlouva k nemovitosti reg. č. 5500/12115901/06/01-002/00/R ze dne 18.1.2006 výše:1 405
392,53; 10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ IČ:6963 výše:19 159,00;
n9
Majetek
Katastrální úřad pro
parcela č. 1084/1 (ostatní plocha), o
dlužníka
Středočeský kraj, Katastrální
rozloze 964 m2, zapsaná na LV č.
pracoviště Mělník - Strážnice
746
15.02.2013
u Mělníka
1 Hypoteční banka, a.s. IČ:13584324 Zástavní
smlouva k nemovitosti reg. č. 5500/12115901/06/01-002/00/R ze dne 18.1.2006 výše:1 405
392,53; 10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO
ZABEZPEČENÍ IČ:6963 výše:19 159,00;
parcela č. st. 121/2, o rozloze 101
n10 m2 (zastavěná plocha a nádvoří),
zapsaná na LV č. 234
Katastrální úřad pro
Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad
Nisou - Albrechtice v
Jizerských horách
Majetek
dlužníka
parcela č. st. 635, o rozloze 36 m2
n11 (zastavěná plocha a nádvoří),
zapsaná na LV č. 234
Katastrální úřad pro
Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad
Nisou - Albrechtice v
Jizerských horách
Majetek
dlužníka
Katastrální úřad pro
parcela č. 522/3, o rozloze 5634 m2 Liberecký kraj, Katastrální
n12 (trvalý travní porost), zapsaná na LV pracoviště Jablonec nad
č. 234
Nisou - Albrechtice v
Jizerských horách
Majetek
dlužníka
stavba pro rodinnou rekreaci č.e.
694, na pozemku st. 121/2
(zastavěná plocha a nádvoří) o
n13
rozloze 101 m2, v části obce
Mariánská Hora, zapsaná na LV č.
234
Majetek
dlužníka
Katastrální úřad pro
Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad
Nisou - Albrechtice v
Jizerských horách
15.02.2013
15.02.2013
15.02.2013
15.02.2013
9 Finanční úřad pro hlavní město Prahu IČ:
výše:26 525,78;
9 Finanční úřad pro hlavní město Prahu IČ:
výše:26 525,78;
9 Finanční úřad pro hlavní město Prahu IČ:
výše:26 525,78;
9 Finanční úřad pro hlavní město Prahu IČ:
výše:26 525,78;
JUDr. Vladimír Szabo, insolvenční správce
Jeremenkova 1021/70, 147 00 Praha 4, tel.: 244 468 781,
e-mail: [email protected], IČ: 66 25 79 30, zapsán v seznamu advokátů pod číslem: 10 142
Celkem:
nominální
hodnota:
ocenění:
výše
zpeněžení:
Nezajištěný majetek nemovitý
P.Č.
Název
Katastrálni úřad, území, popis
důvod
sepsání
výše
ocenění
vyloučeno/vyňato
datum
sepsání
oceněno
důvod
Poznámka
Katastrální úřad pro hlavní město Majetek
Prahu, Katastrální pracoviště Praha dlužníka
- Holešovice
15.02.2013
n1
bytová jednotka č. 1362/9, v budově č.p.1362, LV č. 2536
n2
spoluvlastnický podíl o velikosti 763/19549, na společných částech domu - Katastrální úřad pro hlavní město Majetek
budovy č.p. 1362 stojící na parcele č. 660 (zastavěná plocha a nádvoří) o Prahu, Katastrální pracoviště Praha dlužníka
rozloze 491 m2, zapsané na LV č. 1133
- Holešovice
15.02.2013
Celkem:
výše
zpeněžení
osoba
uplatňující
práva
nominální
hodnota:
ocenění:
výše
zpeněžení:
Nezajištěný majetek
P.Č.
Název, popis
důvod sepsání
datum sepsání
m1
Lednice Zanussi A energyclass,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m2
Tiskárna multifunkční HP LaserJet 3015,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m3
Pracovní stůl 3x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m4
Točící židle 3x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m5
Kancelářská židle 3x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
výše ocenění
oceněno
vyloučeno/vyňato
důvod
výše zpeněžení
osoba uplatňující práva
Poznámka
JUDr. Vladimír Szabo, insolvenční správce
Jeremenkova 1021/70, 147 00 Praha 4, tel.: 244 468 781,
e-mail: [email protected], IČ: 66 25 79 30, zapsán v seznamu advokátů pod číslem: 10 142
m7
Ordinační lehátko 3x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m8
Kartotéka 1x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m9
Kuchyňská linka (ordinace),
Majetek dlužníka
23.04.2013
m10
Telefon - pevná linka 3x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m11
Odpadkové koše 5x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m12
Vyšívaný obraz,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m13
Prodlužovací kabel ,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m14
Čtečka na rentgenové snímky,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m15
Přímotop velký,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m16
Koňak Remy Marten 1x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m17
Printers whisky 1x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m18
Stolní židle kožené 6x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
JUDr. Vladimír Szabo, insolvenční správce
Jeremenkova 1021/70, 147 00 Praha 4, tel.: 244 468 781,
e-mail: [email protected], IČ: 66 25 79 30, zapsán v seznamu advokátů pod číslem: 10 142
m19
Skříňová sestava,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m20
Modemy,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m21
Přímotop malý ,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m22
Obraz vousatého pána,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m23
Stojan na kapačku,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m24
Dezinfekční prostředky,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m25
Věšák na šaty,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m26
Konferenční stolek,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m27
Mraznička ZanussiCompact,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m28
Sporák Indesit,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m29
Myčka nádobí AEG ,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m30
Solární panel,
Majetek dlužníka
23.04.2013
JUDr. Vladimír Szabo, insolvenční správce
Jeremenkova 1021/70, 147 00 Praha 4, tel.: 244 468 781,
e-mail: [email protected], IČ: 66 25 79 30, zapsán v seznamu advokátů pod číslem: 10 142
m31
Kráječ na uzeniny,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m32
Baterie,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m33
Otočné křeslo 2x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m34
Šatní skříň,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m35
Přímotopy 2x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m36
Notebook HP,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m37
Scanercanon,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m38
Sada činek,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m39
Postřikový aparát,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m40
Oblečení dlužníka,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m41
Dřevěná police 3x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m42
Dřevěná police větší 1x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
JUDr. Vladimír Szabo, insolvenční správce
Jeremenkova 1021/70, 147 00 Praha 4, tel.: 244 468 781,
e-mail: [email protected], IČ: 66 25 79 30, zapsán v seznamu advokátů pod číslem: 10 142
m43
Dřevěná postel,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m44
Obraz s papouškem,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m45
Počítačový stůl 2x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m46
Poličky malé 2x,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m47
Psací stůl,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m48
Mobilní telefon MDA,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m49
Nástěnka,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m50
Kuchyňská linka (byt),
Majetek dlužníka
23.04.2013
m51
Jídelní stůl bílý + 3 židle ,
Majetek dlužníka
23.04.2013
m52
vyšetřovací stolička - koženkový potah,
Majetek dlužníka
13.11.2013
m53
monitor zn. Neovo,
Majetek dlužníka
13.11.2013
m54
PC Fujitsu Siemens,
Majetek dlužníka
13.11.2013
JUDr. Vladimír Szabo, insolvenční správce
Jeremenkova 1021/70, 147 00 Praha 4, tel.: 244 468 781,
e-mail: [email protected], IČ: 66 25 79 30, zapsán v seznamu advokátů pod číslem: 10 142
m55
klávesnice Fujitsu Siemens, myš k PC,
Majetek dlužníka
13.11.2013
m56
konvertor Golac,
Majetek dlužníka
13.11.2013
m57
hasící přístroj práškový - 2x,
Majetek dlužníka
13.11.2013
m58
krabice knih - 2x,
Majetek dlužníka
13.11.2013
m59
krabice - sklo, porcelán,
Majetek dlužníka
13.11.2013
m60
fonnendoskop zn. Riester,
Majetek dlužníka
13.11.2013
m61
tlakoměr,
Majetek dlužníka
13.11.2013
m62
řezačka na sádru zn. Rimec,
Majetek dlužníka
13.11.2013
Celkem:
ocenění:
Praha 4 dne 13.11.2013
JUDr. Szabo Vladimír, insolvenční správce
nominální hodnota:
výše zpeněžení:

Podobné dokumenty