game rules of the - Gillette Česká republika

Komentáře

Transkript

game rules of the - Gillette Česká republika
PRAVIDLA
„Program Gillette & Old Spice se vzorky zdarma“
1.
ORGANIZÁTOR
1.1
Organizátorem a administrátorem dat „programu Gillette & Old Spice se vzorky
zdarma“ (dále označované jako „program se vzorky zdarma“) je společnost Procter
& Gamble Czech Republic s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Česká republika
(dále označovaná jako „organizátor“).
1.2
Žádosti o účast v programu a veškeré osobní údaje zpracovává agentura „Cook
Communications“, Badeniho 1, 160 00 Praha 6, Česká republika (dále označovaná
jako „administrátor“).
1.3
Administrátor jménem organizátora zpracovává osobní údaje, které v souvislosti s
programem se vzorky zdarma obdrží.
1.4.
Program se vzorky zdarma se realizuje na těchto internetových stránkách:
http://www.facebook.com/GilletteCeskarepublika (dále „webové stránky“).
Facebook neshromažďuje žádné osobní údaje poskytnuté v souvislosti s programem
se vzorky zdarma.
Facebook program se vzorky zdarma nijak nesponzoruje, nepodporuje ani nespravuje,
program s Facebookem nijak nesouvisí.
2.
ÚČAST V PROGRAMU
2.1
Programu se vzorky zdarma se může zúčastnit každý, kdo splní všechny podmínky
uvedené níže (dále „účastník“):
a/ je fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let
b/ souhlasí s ustanoveními platných pravidel programu se vzorky zdarma a splňuje
všechny její podmínky
c/ zaregistruje se pomocí údajů nutných pro realizaci programu.
2.2
Programu se vzorky zdarma se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora a
administrátora, ani jejich blízcí příbuzní.
3.
DOBA TRVÁNÍ PROGRAMU SE VZORKY ZDARMA
Program se vzorky zdarma začíná v 00:00:01 dne 10. 07. 2015 a končí v 23:59:59
dne 26. 07. 2015, pokud nebudou všechny dostupné vzorky rozdány dříve. V
takovém případě program končí v tomto okamžiku.
4.
MECHANISMUS PROGRAMU SE VZORKY ZDARMA
a) Účastník otevře webové stránky a ve vyskakovacím okně potvrdí pro program se
vzorky zdarma přístup ke svému facebookovému profilu.
b) Na hlavní stránce programu se vzorky zdarma účastník klikne na tlačítko „Získejte
svůj vzorek“.
c) Na stránce „Vyberte si své místo“ si účastník vybere jednu z DM prodejen, kde si
vyzvedne vzorek, a poté klikne na tlačítko „Získejte svůj vzorek“.
d) Na stránce „Nechte nám své osobní údaje“ bude muset účastník vyplnit své osobní
údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození) a
potvrdit kliknutím na tlačítko „Získejte svůj vzorek“.
e) V dalším okně účastník odsouhlasí podmínky programu se vzorky zdarma zaškrtnutím
3 pravidel a kliknutím na tlačítko „Souhlasím s podmínkami“:
a. Odesláním výše uvedených osobních údajů souhlasím s jejich zpracováním a
použitím společností Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., Ottova 402,
269 32 Rakovnik, za účelem poskytování informací o koncernu Procter &
Gamble, jeho produktech a reklamních aktivitách včetně poskytování vzorků
a/nebo pro účely náboru uchazečů o zaměstnání a pro účel marketingových
průzkumů až do odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí skutečnost, že výše
uvedené osobní údaje mohou být předány ke zpracování společnosti Procter
& Gamble RSC Kft, Váci út 35, 1134 Budapešť, Maďarsko nebo Savvis
Communications Corporation, 12851 Worldgate Drive, Hendon, VA 20170,
USA.
b. Potvrzuji, že jsem se seznámil s pravidly a souhlasím se všemi podmínkami v
nich.
c. Dále potvrzuji, že jsem občan České Republiky starší 18-ti let.
f) Poslední stránka potvrzuje registraci v programu se vzorky zdarma na stránce s
poděkováním a účastník zároveň obdrží na uvedenou e-mailovou adresu automaticky
generovaný e-mail s žádostí o potvrzení e-mailové adresy. Účastník bude mít 24 hodin
na to, aby e-mailovou adresu potvrdil kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ v obdrženém emailu.
g) Do 14 dní účastník obdrží e-mailovou zprávu s potvrzením účasti v programu, která
bude obsahovat voucher, čímž program končí.
5.
PRODUKTOVÉ VZORKY
5.1
Všichni účastníci programu se vzorky zdarma, kteří obdrží e-mailem voucher, mohou
voucher vyměnit za produktový vzorek (dále označovaný jako „vzorek“).
5.2
V závislosti na tom, jaká byla na facebookové stránce „Vyberte si své místo“ vybraná
prodejna, může účastník získat jeden z těchto vzorků:
a) 17 900 ks – Vzorek obsahuje: holicí strojek Gillette Fusion ProGlide a sprej Old
Spice Kilimanjaro, hodnota 1 vzorku: 535 Kč
b) 900 ks – Vzorek obsahuje: holicí strojek Gillette Fusion ProGlide s náhradními
holicími hlavicemi a sprej Old Spice Kilimanjaro, hodnota 1 vzorku: 685 Kč
Uvedených 900 ks vzorků obsahujících holicí strojek Gillette Fusion ProGlide s
náhradními holicími hlavicemi a sprej Old Spice Kilimanjaro, s hodnotou 1 vzorku:
685 Kč, bude dostupných pouze v těchto prodejnách DM:
Název obchodu
Ulice
PSČ
Město
Ostrava Avion
Výškovická 3175/42 700 30
Ostrava - Zábřeh
P09 Letňany
Veselská 663
190 00
Praha 9
Zlín Zlaté Jablko
Náměstí Míru 174
760 01
Zlín
Všechny vzorky budou k vyzvednutí v období 03. 08. 2015 – 31. 08. 2015.
5.3
Každý účastník může dostat pouze jeden z 18 800 vzorků. Pokud organizátor zjistí, že
se stejný účastník zaregistruje dvakrát a vícekrát, vzorek nebude účastníkovi vydán.
5.4
Poté, co se účastník zaregistruje v aplikaci programu se vzorky zdarma, upozorní jej
organizátor prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou účastník
uvede na formuláři se svými údaji, aby pomocí tlačítka „Potvrdit“ v tomto e-mailu
potvrdil svou e-mailovou adresu. Pokud tak účastník do 24 hodin od odeslání e-mailu
neučiní, ztrácí na vzorek nárok. Organizátor poskytne účastníkovi jinou možnost, jak
si vzorek vyzvednout. Pokud účastník svou e-mailovou adresu nepotvrdí, jeho
možnost účasti v programu vyprší. Organizátor účastníkovi do 14 dní od potvrzení emailové adresy zašle voucher s čárovým kódem, který bude možné uplatnit v prodejně
DM, již si účastník ve facebookové aplikaci vybral. Účastník je povinen s
organizátorem a správcem spolupracovat a řádně si vzorek převzít.
5.3
Vzorek nelze převést na jinou osobu a nelze jej vyměnit za hotovost. Pokud si účastník
z nějakého důvodu vzorek v období 03. 08. 2015 – 31. 08. 2015 nevyzvedne, ztrácí na
vzorek nárok.
6.
ZDANĚNÍ
Administrátor se zavazuje, že jménem účastníků zaplatí všechny daně související se
vzorky. Všechny ostatní dodatečné náklady nese výhradně účastník.
7.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1
Organizátor bude používat osobní údaje účastníků pouze pro účel, na území a po dobu
uvedené v pravidlech programu se vzorky zdarma. Organizátor nebude postupovat
osobní údaje účastníků třetím stranám, s výjimkou subjektů, které osobní údaje
zpracovávají a které jsou uvedeny v těchto podmínkách.
7.2
Účastníci výslovně souhlasí s tím, že jejich poskytnuté osobní údaje budou
shromažďovány a uchovávány v databázi organizátora. Účastníci kromě toho souhlasí
s tím, že organizátor může s jejich osobními údaji pro účely realizace tohoto programu
nakládat, aniž by měli nárok na odměnu.
Organizátor zpracovává všechny osobní údaje podle ustanovení Zákona o ochraně
osobních údajů.
7.3
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však pro účast v programu se vzorky
zdarma nutné. Pokud se účastník domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu
s ochranou jeho/jejího soukromého či osobního života nebo v rozporu se zákonem,
může organizátora požádat o vysvětlení a/nebo může kdykoli kontaktovat
administrátora na e-mailové adrese [email protected] a požádat o
výmaz svých osobních údajů z databáze jak v České republice, tak i v zahraničí. Na
uvedené adrese lze také požadovat opravu údajů nebo informace o jejich zpracování.
Pokud nebude účastník souhlasit s rozhodnutím nebo jednáním organizátora, může se
obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů nebo podat žalobu na soud.
8.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
8.1
Svou účastí v programu se vzorky zdarma účastníci potvrzují, že si jsou plně vědomi
ustanovení těchto pravidel, a vyjadřují s nimi svůj souhlas. Účast v programu se vzorky
zdarma se rovná povinnosti dodržovat a splňovat ustanovení těchto pravidel.
8.2
Výherce nese plnou a výlučnou odpovědnost za využití vzorku.
8.3
Pokud bude mít organizátor důvodné podezření, že některý účastník jakýmkoliv
způsobem manipuluje s webovou stránkou nebo nerespektuje či nedodržuje
ustanovení pravidel programu, s okamžitou platností takového účastníka z programu
vyloučí.
8.4
Svou registrací si je účastník vědom toho, že obsah, plnění, rychlost přenosu zpráv a
dat i rychlost funkce trackback v programu se vzorky zdarma závisí na technologii
poskytovatele a mohou být tedy negativně ovlivněny skutečnostmi mimo kontrolu
organizátora, zvláště (mimo jiné) v případě chyb připojení, výkonnosti serveru nebo
udržování bezpečného síťového připojení. V případech uvedených v tomto odstavci
organizátor a administrátor zcela vylučují svou odpovědnost.
8.5
Úplná pravidla programu se vzorky zdarma lze získat na webových stránkách nebo na
adrese organizátora uvedené v odstavci 1.1 těchto pravidel.

Podobné dokumenty

Koncepce Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK pro

Koncepce Ústavu jazyků a komunikace neslyšících FF UK pro Nicméně nelze zastírat, že ne dost uspokojivé posuny v kariérním postupu učitelů jsou slabou stránkou ústavu. Situace je o to vážnější, že v říjnu 2016 se chystá odejít do důchodu prof. Macurová. T...

Více

RE/MAX United Kingdom

RE/MAX United Kingdom Prodej Obchod/maloobchod Yan Guo Telefon na makléře 074 2727 9380 Přímá tel. linka 074 2727 9380 Fax: [email protected] remax.co.uk/plus RE/MAX Plus 49 Watford Way Hendon London NW4 3JH England

Více

Číslo 1/2015

Číslo 1/2015 právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), že se blíží termín pro podání ročního hlášení o  produkci a  nakládání s odpady za rok 2014 dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o o...

Více

U nás najde vánoční dárek každý

U nás najde vánoční dárek každý Dostupné ve všech prodejnách TETA Drogerie. Seznam prodejen naleznete na www.tetadrogerie.cz. O víkendech 7.–8. 12., 14.–15. 12. a 21.–22. 12. bude Vaše prodejna Teta drogerie otevřena jako ve všed...

Více