TEL. 241 484 940 FAX 241 484 941 Návod k obsluze digitálního

Komentáře

Transkript

TEL. 241 484 940 FAX 241 484 941 Návod k obsluze digitálního
EIG spol. s r.o.
Baarova 3a
140 00 Praha 4
tel.: 241 484 940, fax: 241 484 941
E-mail: [email protected]
http://www.eig.cz
Návod k obsluze digitálního časového relé T816
Obecné charakteristiky
Funkce: A,B,C,D,Di,H
11 časových rozsahů:
99,99 s
999,9 s
9999 s
99 min 59 s
99,99 min
999,9 min
9999 min
99 h 59 min
99,99 h
999,9 h
9999 h
Poznámka: rozsah 99,99 s nelze navolit
pro funkci D a Di (cyklovač)
Zobrazení běžné hodnoty červeně prosvícený displej LCD
(při napájení přístroje)
Současné a trvalé zobrazení běžné hodnoty
a předvoleného času (vnitřní baterie, min.
o
životnost 10 let při 20 C)
Časování vzestupné (Up) a sestupné (Down)
Kontaktní vstup
Na výstupu přepínací relé 8 A / 250 Vst
Napájecí napětí: 24 Vss / st a 220 až 240 Vst
(tolerance + 10% až - 15%)
Čelní krytí IP 65
1
4
2
6
TIMER 816
Syrelec
Popis zobrazení a tlačítek
3
5
7
10
8
14
VALID
13
9
10
MODE
Crouzet
Prog
12
1
2
3
4
5
6
7
8
11
TEL. 241 484 940
9
11
12
13
14
Přítomnost napájecího napětí
Sepnutý řídící kontakt
Blikající symbol funkce časování
Zobrazení průběžného času
Jednotky časového rozsahu
Desetiná čárka
Funkce
Vzestupné (Up) nebo sestupné (Down)
časování
Časový rozsah
Zobrazení polohy výstupního kontaktu
NC - rozpínací
NO - spínací
Další krok v programovém režimu
Potvrzení zvolené konfigurace
Nastavení hodnoty příslušného místa
Zobrazení předvoleného času T (4-místné)
FAX 241 484 941
Časové funkce
Zobrazení funkcí:
Funkce
2 - 10
2 - 5
4
3
T - proměnný čas
8
Napájení
Startovací kontakt
Výstupní kontakt
- nekonečný čas
1
2-10
1-3-4
A
Zpožděný přítah
B
Impulsní přítah - prodloužení impulsu
C
Zpožděný odpad po skončení impulsu
D
Cyklovač začínající mezerou
Di
Cyklovač začínající impulsem
H
Zpožděný odpad
T
2-10
2-5
1-3-4
8
T
2-10
2-5
1-3-4
8
T
2-10
1-3-4
T
T
T
T
T
2-10
1-3-4
T
T
T
T
T
2-10
1-3-4
T
TEL. 241 484 940
FAX 241 484 941
Syrelec
VALID
13
Prog
MODE
Crouzet
TIMER 816
VALID
MODE
Stisknout současně
Čas T se nastavuje stisknutím jednoho ze čtyř tlačítek 13
odpovídajícího jednotlivým místům na displeji.
Provozní režim
Programování T816
MODE
VALID
MODE
OUT MODE
MODE
UP DOWN
MODE
T RANGE
VALID
Konfigurační
režim
-> = stisknout jedno ze čtyř tlačítek 13
H - hodiny
M - minuty
S - sekundy
3. Volba funkce :
C -> d -> di -> A -> H -> b
2. Volba vzestupného nebo sestupného časování
U <- -> d
U = Vzestupné časování
d = Sestupné časování
1. Nastavení časového rozsahu
---.-S -> ----S -> --M--S -> --.--M ->
---.-M -> ----M -> --H--M -> --.--H ->
---.-H -> ----H -> (opakující se řada)
Současným stisknutím tlačítek VALID a MODE
se zvolí konfigurační režim
Potvrzení zvolené konfigurace
(Stisknutím VALID se vracíme do provozního režimu)
(Stisknutím MODE se vracíme zpět k nastavení časového rozsahu, krok (1) - (2) - (3) - (1) ...)
>
TEL. 241 484 940
FAX 241 484 941
Poznámka :
a) Přístup do konfigurace se provede přesunutím
přepínače na boku přístroje do polohy „ON“.
b) V průběhu časování je změna nastavení času :
- okamžitě vložena do paměti a je platná, jestliže
je přístroj v režimu vzestupném (UP) a nová
hodnota je vyšší než čas, který do změny uběhl.
- vložena do paměti a je platná od příštího cyklu,
jestliže je přístroj v režimu sestupném (DOWN).
Schema zapojení:
~
+
U
Start
c) Přístroj je z výroby dodáván v následující konfiguraci:
01.00S, d (DOWN), C (Zpožděný odpad po skončení
impulsu), Programování = „ON“.
d) Jestliže náhodou vstoupíte do testovacího režimu
přístroje s celým blikajícím displejem, nebo několika
blikajícími segmenty, stiskněte tlačítko MODE
až obdržíte na displeji Bp, potom stisknout VALID
k návratu do běžného provozu.
5 6 7
4
3
2
1 11
8
9
10
~
OFF - Konfigurace zakázána
OFF
Typ
ON
Připojení
(11-ti pólová patice)
Napětí
2
88857601
(T816)
Prog
___
24V ~ -----
10
11
-
+
Upozornění pro instalaci :
- Silové kabely a vodiče vstupních
signálů by měly být vedeny odděleně
- Je nutné zajistit nezbytné minimum větrání a omezení vibrací
- Pozor! Tento výrobek obsahuje
lithiovou baterii.
220 - 240V ~
48
V˝¯ez
do
panelu
VALID
9,7
48
74,2
45
Rozměry :
MODE
45
14,5
TEL. 241 484 940
FAX 241 484 941
Moûnost
p¯ipojit
z·tÏû.

Podobné dokumenty