Království - Jestřebí hory, o.p.s., Pod Městem 624, 542 32, www.kjh

Komentáře

Transkript

Království - Jestřebí hory, o.p.s., Pod Městem 624, 542 32, www.kjh
Království - Jestřebí hory, o.p.s., Pod Městem 624, 542 32, www.kjh.cz
1. Návrh loga pro MAS KJH
Orgány MAS jsou již plně nezávislé na orgánech obecně prospěšné společnosti, proto by bylo
vhodné doplnit název „Místní akční skupina“ do stávajícího loga – návrh viz níže.
Proč je potřeba mít logo pro MAS:
-
-
programový a kontrolní výbor v tuto chvíli jedná autonomně a zastupuje především Valné
shromáždění Místní akční skupiny
MAS vytvořila strategický dokument a z programu LEADER jsou financovány projekty, je
nutné dostatečně prezentovat nejen je, ale i to že prostředky na ně byly získány
prostřednictvím MAS
propagační materiály – propagační tabule u projektů a jiné výstupy – budou vyzdobeny
těmito logy, z nichž bude jasně patrné, že mají spojitost s MAS
činnost o.p.s. je daleko pestřejší než realizace programu LEADER
samostatné logo přispěje k odlišení činnosti MAS a o.p.s.
PV souhlasí s použitím tohoto návrhu a doporučuje ho ke schválení.