newsletter 12/2011

Komentáře

Transkript

newsletter 12/2011
newsletter 12/2011
,
ERA21 – 6/2011, Nástroje iniciace: Chorvatsko
Editorial Architektonická kultura Igor Kovačević Průvodce
Stredné slovensko aktuálne! Peter Lényi Intro Show (in) Rooms
Kateřina Držková, Barbora Kleinhamplová Iniciátoři rozhovory
Igora Kovačeviće s Andrijou Rusanem o potřebě kvality, s Marojem
Mrduljašem o dlouhodobých přínosech, s Vedranem Mimicou o tom,
že ne všechno je v pořádku, a s Krunoslavem Ivanišinem o tom, že je
někdy lepší udělat krok zpět Realizace Škola Veli Vrh v Pule Saša
Randić, Idis Turato | Školka Katariny Frankopan na ostrově Krk
Saša Randić, Idis Turato | Sál papeže Jana Pavla II. v Rijece Saša
Randić, Idis Turato | Školka médi Brundy v Záhřebu Hrvoje Njirić,
Davor Bušnja / njiric+ arhitekti | Palazzo Bolognese. Právnická
fakulta ve Splitu Hrvoje Njirić / njiric+ arhitekti | GYMNASIUM
46º09’N/16º50E. Střední škola a sportovní hala v Koprivnici Lea
Pelivan, Toma Plejić / STUDIO UP | Školka Šegrta Hlapiće
v Záhřebu Goran Rako, Nenad Ravnić, Josip Sabolić / radionica arhi­
tekture | Administrativní budova Main Point Karlín v Praze Richard
Doležal, Jiří Hejda, Jiří Chlumský, Lenka Kadrmasová, Petr Malinský,
Jindřich Ševčík / DaM | Obchodní a administrativní budova
Biskupská v Ostravě Ladislav Kuba, Tomáš Pilař Idea 31 konců / 31
začátků Rafani příloha Současné trendy designu nábytku Ludvika
Kanická | Podlahy – současná situace a nové trendy Jiří Dohnálek
Vydání časopisu ERA21 6/2011 finančně podpořili:
Nadace české architektury
Střední škola a sportovní hala
v Koprivnici; foto: Robert Leš
Galerie Jaroslava Fragnera Ve středu 7. prosince bude v GJF na Betlémském náměstí 5a v Praze
zahájena výstava Současný český industriál s podti­
tulem Podoby soudobé průmyslové architektury, která
zde setrvá do 22. ledna. Prezentovány budou čtyři de­­
sítky staveb, které spojuje kromě architektonické kva­­
lity také důraz na udržitelnost a šetrnost k životnímu
pro­stře­dí. Více informací naleznete na www.gjf.cz.
KLUB fiducia v ostravě V klubu na Mlýnské uli­ci 2
se 7. prosince v 18.00 uskuteční přednáška Kimberly
Za­re­cor o architektuře ostravských sídlišť. 16. prosin­
ce v 18.00 zde proběhne křest knihy historika architek­
tury Martina Strakoše a fotografa Romana Poláška
Ostravské interiéry. Více informací naleznete na adrese
www.facebook.com/antikfiducia.
Mestské zásahy Košice Výstava více než šedesáti
pro­jek­tů setrvá v prostorách centra Tabačka Kultur­Fab­
rik na Gorkého 2 do 7. prosince. Více informací na­lez­ne­
te na www.facebook.com/mestskezasahykosice2011.
Architekti v Českém centru Vídeň V Českém
cen­tru Vídeň na Herrengasse 17 probíhá do 8. prosin­­­ce výstava 2 Ateliéry / 2 země, která představuje
vý­­běr z tvorby dvou architektonických ateliérů – ČPP
Ar­chi­tek­tur a Fellerer Vendl Architekten – s aktivním
in­spi­­račním vztahem k České republice. Jiří Vendl
(Fe­lle­rer Vendl Architekten) se narodil a vyrostl v České
re­publice, Eva Češka (ČPP Architektur) pochází
z české menšiny ve Vídni. Více informací naleznete na
adrese www.tschechischeszentrum.at.
2
Brněnská Výstava Oskara Pořísky Výstava
díla významného brněnského tvůrce probíhá ve 4AM
(Galerie architektury) na Starobrněnské 18 do 8. pro­
sin­ce, kdy bude v 18.00 zakončena křtem katalogu
připraveného Obecním domem. Poté bude následovat
komentovaná procházka kolem Pořískových staveb
za­končená happeningem u jeho čekárny pouliční drá­
hy na Obilním trhu. Více informací u naleznete na ad­re­
sách www.forum4am.cz a www.bam.brno.cz.
YOUNG ARCHITECT AWARD v Brně Výstava prací
letošního ročníku soutěžní přehlídky bude probíhat od
6. prosince do 16. ledna v Urban centru na Mečové
ulici 5, vernisáž se uskuteční tamtéž 7. prosince ve
13.00. Vystaveny budou nominované a vítězné práce,
ale i další vybraná díla, například s brněnskou tema­
tikou nebo práce studentů VUT a Mendelovy univerzi­
ty. Více informací naleznete na adrese www.yaa.cz.
PECHA KUCHA NIGHT Bratislava Sedmnáctá
bra­tislavská Pecha Kucha Night se uskuteční 8. prosin­ce od 20.20 v Majestic Music Club na Karpatské
uli­ci 2. Více naleznete na adrese www.pechakucha.sk.
Vize pražské magistrály Workshop s výstavou
věnovanou historii pražské dopravní tepny proběhne
od 8. do 10. prosince v CCEA Lobby na ulici Karolíny
Světlé 31 v Praze. Součástí je přednáška a diskuze za
účasti občanů, občanských organizací a úředníků.
Prv­ní den bude věnován vývoji a současné pozici
tohoto významného veřejného prostoru, druhý den se
zaměří na otázku, jak mezi občanskými sdruženími
a samosprávou vytvářet symbiózu, a ne jen vyhrocené
situace. V sobotu pak bude organizován brunch, na
kte­rý je nutné se registrovat na adrese www.ccea.cz.
Hans-Ulrich Obrist v Praze Přednáška švý­
car­­ského kurátora, jedné z nejvlivnějších osobností
sou­časného umění, se uskuteční 8. prosince v 19.00
v Goethe-Institutu na Masarykově nábřeží 32 v Praze.
Diskuze bude v němčině se simultánním překladem do
češtiny. Více naleznete na www.goethe.de/praha.
Kreativní odvětví a evropské fondy Diskuzní
seminář o možnosti podpory kulturních a kreativních
průmyslů z evropských fondů se uskuteční ve čtvrtek
8. prosince od 14.00 na Nové scéně Národního divad­
la na Národní 4 v Praze. Seminář je určen především
pro tvůrce, živnostníky a podnikatele v kreativních
obo­rech (reklama, design, architektura, videohry, TV
a rozhlas, knihy a tisk, hudba, film, trh s výtvarným
uměním, scénická umění, kulturní dědictví), jejich pro­
fesní zástupce a představitele státní správy a veřejné
samosprávy. Více informací naleznete na webové
adrese www.culturenet.cz.
3
Filmové večery s architekturou Občanské
sdru­žení CENTRUM ARCHITEKTURY pořádá 9. pro­sin­
ce v kinosále Břetislava Bakaly na Žerotínově nám. 6
v Brně pátý ročník přehlídky filmů o architektuře.
V české premiéře budou uvedeny tři americké snímky:
film David Chipperfield (2011) režiséra Michaela
Blackwooda, dále dokument o možnostech a přednos­tech tradiční hliněné architektury a jejím uplatnění
v současnosti První země: Nekompromisní ekologická architektura (2009) a portrét špičkového
nizozemského architekta Rem Koolhaas: A kind of
architekt (2008). Více informací naleznete na adrese
www.ca-brno.cz.
Adolf loos v plzni Výstava s názvem Loos Plzeň
Souvislosti, která se zabývá pracovními i společenskými vazbami architekta k Plzni, jeho investory a spo­
lupracovníky, setrvá ve výstavní síni „13” Západočeské
galerie v Plzni na Pražské ulici 13 až do 12. února.
Komentované prohlídky se uskuteční 10. prosince od
16.00 a 8. února od 17.00. Více informací naleznete na
adrese www.zpc-galerie.cz.
http://vanoce.ton.cz
Obnova Jiráskových sadů v Litoměřicích
Výstava návrhů z architektonické soutěže Cena nadace PROMĚNY 2011, která hledala nejvhodnější způsob
obnovy Jiráskových sadů v Litoměřicích, je přístupná
v prostorách gotického hradu na Tyršově náměstí 68
do 15. prosince. První cenu získal návrh Zdeňka Send­
­le­ra a jeho Atelieru zahradní a krajinářské architektury,
který bude podrobněji představen na setkání s veřej­
nos­tí 12. prosince tamtéž. Více informací naleznete na
adrese www.nadace-promeny.cz.
Projektil v českých budějovicích Výstava
s názvem Ze života lidí a domů probíhá v Domě umění
na Náměstí Přemysla Otakara II. 38 do 1. ledna.
Sestává z více než tisícovky fotografií pořízených
uživateli staveb ateliéru Projektil, tvořících unikátní
dokument o „životě“ staveb. Součástí projektu je i dis­
kuzní večer s Projektilem a jeho hosty, který se
uskuteční 15. prosince od 17.00 v Klubu Horká vana
na České ulici 7. Více informací naleznete na adrese
www.mkdcb.cz.
PECHA KUCHA NIGHT V Ostravě Šestá ostravská
Pecha Kucha Night se uskuteční 17. prosince v zase­
dacím sále zastupitelstva Magistrátu města Ostravy.
Více informací naleznete na adrese www.pkno.cz.
Národní cena za studentský design 2011
Vítězkou jubilejního dvacátého ročníku soutěžní pře­
hlíd­ky se stala Anna Marešová s Whoop-de-doo –
Erotickými pomůckami pro ženy (nejen) z gynekolo­
gického hlediska. Porota dále ocenila celkem patnáct
4
prací jako Dobrý studentský design a vybrala pět pra­
cí, jimž připadla cena za Excelentní studentský design.
Více informací naleznete na www.student­sky­de­sign.cz.
Architekturzentrum Wien Ve vídeňském AZW
na Museumsplatz 1 probíhá do 13. února 2012 pod
názvem Architecture for Place výstava díla architekta
Glenna Mur­cut­­ta (*1936). Glenn Murcutt, držitel
Pritz­kerovy ceny (2002), je v současnosti mezinárodně
nejznámějším a nejvýznamnějším australským archi­
tektem, za po­­sled­­­ních čtyřicet let realizoval ve své
zemi více než pět set staveb. Více informací naleznete
na adrese www.azw.at.
Interiérový doplněk Petalo Němý sluha
PETALO designérky Eugenie Minervy získal ocenění
Ho­­nou­rable mention Reddot design award 2011 a díky
oso­bi­té­mu designu poslouží nejen jako pomocník, ale
ta­ké jako elegantní doplněk interiéru. Věšák je vyroben
z ohý­baného masivního bukového dřeva, povrch je
upra­­­ven mořením a lakováním. Soutěže o tři němé slu­
hy se mů­žete zúčastnit na http://vanoce.ton.cz.

Podobné dokumenty