Aplikace rázové vlny

Komentáře

Transkript

Aplikace rázové vlny
Aplikace rázové vlny
Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc.
Předmět: Lékařská přístrojová technika
Úvod
Cholelithiása – kameny ve žlučových cestách a žlučníku
Nefro – Uro lithiasa – kameny v ledvinách (močových cestách)
Kameny (konkrementy) – oxalátové, fosfátové, karbonátové,
cystinové, urátové (velikost od 5 – 25 mm)
Terapie:
•
farmakologická, disolucí (rozpouštěním)
•
drcením
•
chirurgická, nefrolitotomie, cholecystotomie
Rozdělení drtičů
Invazivní – metody PEK
Neinvazivní – metody ESWL
PEK (perkutánní exktrakce konkrementů) –
• mechanická destrukce
• elektro-hydraulické destrukce
• ultrazvukové destrukce
• laserová destrukce
ESWL (extracorporeal Scock Wave Lithotripsy)
•
elektrohydraulický systém
•
piezoelektrický systém
•
elektromagnetický systém
Systémy PEK-invazivní
Mechanická destrukce – kleštěmi zavedenými nefroskopem. Rorušení tzv.
rotorem – břity uvnitř ochranného koše, rotací se vytváří vír odsávající
kaménky, které se drtí na písek a odstraněny výplachem
Elektro-hydraulická destrukce – generace rázové vlny přímo u konkrementu.
Impulsy VN (2kV) ve formě jiskry v kapalině vytvoří plazma a tím rázová vlna
působí přímo na konkrement. Pro funkci je nezbytná kapalina v okolí hrotu.
Vodivost kapaliny zvýšená roztokem NaCl zvýší účinnost rázových vln.
Aplikace přes rigidní nebo flexibilní nefro (cysto) skop.
Uzv. destrukce – popsána dříve
Destrukce laserem – lze použít všechny dostupné lasery s dostatečným
výkonem, které je možné přenést optickými vlákny:
Dye (barvivové) lasery: λ = 504 nm, P = 100 W
Nd-YAG laser: λ = 1,064 µm, P = 200 W
Holmium YAg laser: λ = 2,1 µm, P = 6 kW,
Alexandritový laser: λ = 755 nm, v pulsu P = 2kW
Systémy ESWL
(neinvazivní)
Energie tlakových impulsů je fokusována do kamenů v těle pacienta
Pozici konkrementu kontrolujeme rtg nebo uzv zobrazovacím systémem
Způsoby generace rázové vlny:
• elektro-hydraulicky
• energií laseru
• piezoelektricky
• elektromagneticky
Energie se přenáší fokusační soustavou: elipsoidní,
kulovou, válcovou rovinnou.
Elektro-hydraulický systém
Jiskřiště v odplyněné vodě-mezi hroty jiskřiště vzniká plazma o vysoké
teplotě, což vede k velkému tlaku.
Odrazem na rotačním elipsoidu ve vodném prostředí se vlna fokusuje na
konkrement (velikost maximálně 20 mm)
Dosahovaný tlak:
100-200 MPa
Šířka impulsu: 2 µs
Napětí zdroje:
10-20 kV
Jiné systémy
Piezoelektrické systémy:
generace stovkami uzv měničů na kulovém vrchlíku (d = 300 mm)
Tlak v ohnisku: 50-100 MPa, rozměr ohniska 4x11 mm, opakovací
frekvence 20 kHz.
Elektromagnetický systém:
Rovinnou nebo radiální akustickou vlnu generujeme kmity kovové
membrány přiléhající k ploché nebo na válci umístěné cívce.
Fokusaci zajišťujeme akustickou čočkou nebo parabolickým
reflektorem. Ohnisko má rozměr 8x70 mm, tlak v ohnisku p = 2027 MPa
Technické řešení systému-ESWL
terapeutická jednotka
zobrazení a zamì øení
elipsoid
a vak
zobr.
systém
poloha
stolu
úprava
vody
G
monitor
EKG,
respirac
øidící systém
zamì ø.
systém
obrazová
dokumen
tace
Technické řešení systému-ESWL
Elektro-hydraulický systém je nejrozšířenější. Základní funkční
bloky jsou:
Terapeutická jednotka: sestává z elipsoidního reflektoru s
jiskřištěm a vakem, generátoru a systému pro úpravu vody
Jednotka zaměření a zobrazení: lokalizace konkrementu,nastavení
stolu do ohniska elipsoidu, zobrazovací rtg systém (C-rameno)
umožňující zobrazení ve 2 rovinách nebo uzv s náklonem sondy.
Monitor pro sledování EKG signálu a dechové křivky pro
synchronizaci R vlny a fáze výdechu
Řidící jednotka pro práci s databází pacientů, obrazovými daty a
jejich dokumentací.
Ovládá činnost úpravy vody, nastavení hrotu
jiskřiště, polohy stolu s pacientem, indikace
všech činností
Klinické aplikace
Akustické vlastnosti tkání jsou obdobné jako u vody.
Vak s vodou a kůže pacienta musí být přizpůsobeny (gel, olej,
voda)
Anestezie není většinou nutná
Doba trvání aplikace: obvykle při drcení konkrementu velikosti
20 mm na písek 2 mm, 60 s. (vylučování fragmentů trvá 3 dny
až 3 měsíce)
Celková úspěšnost: 88 – 93%.
Při neúspěchu ESWL se pacient převede na systém PEK

Podobné dokumenty

Endoskopie v urologii, MUDr. Petr Holý

Endoskopie v urologii, MUDr. Petr Holý - princip: zdroj intenzivního světla (100-500 W) je umístěn mimo endoskop a odtud je světlo odráženo parabolickým zrcadlem a vedeno k tubusu světlovodným kabelem, který je sestaven z více jak 100 0...

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a

Radiodiagnostika žlučových cest a Cholecystolithiasa – nejčastější onemocnění žlučových cest, diagnostika je doménou USG, solitární i mnohočetná, konkrement zaklíněný v krčku žlučníku nebo v dc. cysticus může vést k hydropsu žluční...

Více

Co je kámen? Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu

Co je kámen? Základní informace o kamenech v ledvině a močovodu Tento informační materiál je součástí série informací pro pacienty o kamenech v ledvině a močovodu Evropské urologické asociace (EAU).Obsahuje obecné informace o tvorbě kamenů. Pokud máte nějaké ko...

Více

Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu

Léčba močových kamenů v ledvině a močovodu Během MET musíte podstupovat pravidelné kontrolní návštěvy u lékaře, interval stanoví lékař. Při kontrolním vyšetření lékař ověří, zda se kámen postupně posouvá a zkontroluje funkci ledviny. Inform...

Více

x - Atlases

x - Atlases zhoršovánı́m • kašel, vykašlávánı́ sputa • ztráta na váze • pacienti majı́ soudkovitý hrudnı́k s horizontálnı́m průběhem žeber • sedı́ nakloněni mı́rně dopředu • vydechujı́ přes se...

Více

Meren´ı dechové frekvence

Meren´ı dechové frekvence • reverzibilně vázaný na hemoglobin. Hemoglobin - červené krevnı́ barvivo obsažené v erytrocytech je složeno z bı́lkoviny - globinu a čtyř subjednotek, z nichž každá obsahuje hem s cen...

Více

BRADAVICE

BRADAVICE povrchem, takže vhledem připomínají například květák. V lékařské terminologii se bradavice nazývá verruca (mn.č. verrucae). Ve většině případů se na kůži postupně vytvoří více bradavic, často sesku...

Více

Vaz_os (3)

Vaz_os (3) existuje a že charakteristické veličiny se synchronizujı́. Poměr srdečnı́ a dechové frekvence se zachovává a je roven 6. Na závěr jsou vytvořené vnějšı́ parametrické ARX modely popis...

Více