KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 2012/2013

Komentáře

Transkript

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 2012/2013
KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 2012/2013
Kategorie I.A (6. + 7. ročník)
Kategorie II.A (8. a 9. ročník)
Kategorie II.C (8. a 9. ročník /žáci, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v anglickém
jazyce mimo samotnou jazykovou výuku/)
Zveme žáky 6. – 9. ročníku k účasti v konverzační soutěži v anglickém
jazyce. Soutěž se bude konat 14. ledna 2013 (14,15 hod) v budově naší
školy. Přihlásit se můžete do 11. ledna v kabinetě AJ u p. uč. Kovářové.
Těšíme se na Vás!!!
Konverzační okruhy – kategorie I.A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
My family
My school
My daily programme
My town, my village
Hobbies, leisure time activities, pets.
Weather, seasons, clothes and fashion.
English speaking countries, travelling, pen-friends.
Cultural life.
Holidays and celebrations.
Healthy and unhealthy lifestyle.
Konverzační okruhy – kategorie II.A + II.C
1. Family, home and family life. House and home.
2. My town/ village. Shops, shopping, services.
3. My job / future career.
4. Daily routine / daily programme.
5. Work and leisure time, hobbies and pastime activities.
6. Sports and games.
7. Health and illness.
8. Clothes and fashion.
9. Food and meals, at a restaurant.
10. Entertainment – cinema, theatre, music, books, arts.
11. Education. Language studies.
12. Going on holiday. Tourism. Sightseeing. Travel and transport.
13. Holidays, festivals, celebrations.
14. Seasons of the year, weather.

Podobné dokumenty

OlympiadaAj_2016

OlympiadaAj_2016 písemná část: gramatický test, poslechový test, krátký čtený text ústní část: krátký úvod, představení, konverzace na zadané téma K ústní části postupuje jen ten, kdo uspěje v písemné části. Ústní ...

Více

zde

zde 2. Ústní část: - krátký úvod - žáci se musí představit a stručně o sobě pohovořit. - konverzace

Více

Anglický jazyk – maturitní otázky školní rok 2015/2016

Anglický jazyk – maturitní otázky školní rok 2015/2016 GENERAL TOPICS (15) 1. Communication and media 2. Cultural life and entertainment 3. Daily programme 4. Education and schools 5. Family and relations 6. Food and drinks 7. Global problems of mankin...

Více

Celý plakát ZDE

Celý plakát ZDE festivalu CZFM 15:00–16:15 Pošumavská dudácká muzika

Více

anglický jazyk

anglický jazyk 11 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – The UK, Famous British Personalities 12 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – Culture and Art 13 The Czech Republi...

Více