zde

Komentáře

Transkript

zde
Kdy: Čtvrtek dne 20. 11. 2014, od 8:00 do 8:45 – poslechová část
Poslech – Žáci 6. a 7. roč. – jazyková učebna 2 (vedle kab. dějepisu)
Žáci 8. a 9. roč. – jazyková učebna 1 (vedle hudebny II. st. ZŠ)
Čtvrtek dne 20. 11. 2014, od 8:45 do 13:35 – ústní část (rozpis)
Kde: Jazyková učebna 1 (vedle hudebny)
Pro studenty základních škol platí tyto kategorie:
I. A – žáci 6. a 7. ročníků ZŠ
II. A – žáci 8. a 9. ročníků ZŠ
1. Písemná část: - poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu z CD
splnit zadaný úkol; ukázku slyší soutěžící dvakrát), popř.
lexikální text.
2. Ústní část: - krátký úvod - žáci se musí představit a stručně o sobě pohovořit.
- konverzace
na
vylosované
téma;
hodnotí se
jazyková
pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a
gramatická správnost.
Příklady konverzačních témat: Family. Home and family life. House and
home. My town/village. Shops, shopping, services. My job / Future career.
Daily routine. Daily programme. Work and leisure time. Hobbies and pastime
activities. Sports and games. Health and illness. Clothes and fashions. Food and
meals. At a restaurant. Entertainment - cinema, theatre, music, books, arts.
Education. Language studies. Going on holiday. Tourism. Sightseeing.
Holidays, festivals, celebrations. Travel and transport. Seasons of the year,
weather.

Podobné dokumenty

OlympiadaAj_2016

OlympiadaAj_2016 gramatický test, poslechový test, krátký čtený text ústní část: krátký úvod, představení, konverzace na zadané téma K ústní části postupuje jen ten, kdo uspěje v písemné části. Ústní část proběhne ...

Více

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 2012/2013

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 2012/2013 Hobbies, leisure time activities, pets. Weather, seasons, clothes and fashion. English speaking countries, travelling, pen-friends. Cultural life. Holidays and celebrations. Healthy and unhealthy l...

Více

Maturitní témata AJ - Gymnázium Františka Křižíka

Maturitní témata AJ - Gymnázium Františka Křižíka Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Více

zde - Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh

zde - Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh nám. 8 května 2, 789 22 Zábřeh

Více

Maturitní otázky z matematiky

Maturitní otázky z matematiky (profilová část) Školní rok:

Více

Seznam maturitních okruhů z angličtiny naleznete zde.

Seznam maturitních okruhů z angličtiny naleznete zde. Maturitní okruhy z anglického jazyka, profilová část. Vymezení všeobecných tematických  okruhů pro cizí jazyky,státní část.  Maturitní okruhy z anglického jazyka, profilová část.  1. My family. Fam...

Více