2 Stisknutím tlačítka

Komentáře

Transkript

2 Stisknutím tlačítka
Referenční průvodce
Než začnete tento stroj používat, přečtěte si prosím tuto příručku.
Po přečtení příručku pečlivě uschovejte pro případné další použití.
ČESKÁ VERZE
iR2022/iR2018
Referenční průvodce
Příručky k tomuto stroji
Příručky k tomuto stroji jsou rozděleny následovně. Použijte je k vyhledání podrobných informací.
Příručky dodávané s volitelným vybavením jsou rovněž zařazeny do níže uvedeného seznamu. Může
se stát, že některé příručky nebudou k dispozici. Závisí to na konfiguraci systému a zakoupených
produktech.
Příručky s tímto symbolem jsou tištěné příručky.
• Stručný popis základních operací
Pro základní operace ➞ Základní funkce
Pro doplňkové funkce ➞ Podle vašich potřeb
• Základní informace
CD-ROM
Příručky s tímto symbolem jsou příručky v PDF uložené na
dodaném disku CD-ROM.
Průvodce snadnou obsluhou
CD-ROM
Průvodce uživatele
• Základní operace
• Odstraňování problémů
Referenční průvodce
(Tento dokument)
• Instrukce ke kopírování
Průvodce kopírováním
CD-ROM
Průvodce faxováním
CD-ROM
• Instrukce k faxu
• Nastavení sítového připojení a instalace
softwaru z disku CD-ROM
• Instrukce pro vzdálené uživatelské rozhraní
• Instrukce pro připojení k síti a instalaci
• Instalace a instrukce pro ovladač Color
Network ScanGear
CD-ROM
Network Quick Start Guide
Remote UI Guide
CD-ROM
Network Guide
CD-ROM
Color Network ScanGear
User’s Guide
CD-ROM
K prohlížení průvodce ve formátu PDF je nutný program Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Není-li na vašem systému Adobe Reader/Adobe
Acrobat Reader nainstalován, stáhněte si ho prosím z webových stránek společnosti Adobe Systems Incorporated.
• Instrukce pro tiskárnu PCL/UFRII LT
• Instrukce pro tiskárnu UFRII LT
• Instrukce k tisku čárových kódů
• Instalace a instrukce k ovladači tiskárny PCL
• Instalace a instrukce k ovladači tiskárny
UFRII LT
• Instalace a instrukce k ovladači faxu
PCL/UFR II Printer Guide
CD-ROM
UFR II Printer Guide
CD-ROM
Bar Code Printing Guide
CD-ROM
PCL Driver Guide
CD-ROM
UFR II Driver Guide
CD-ROM
Fax Driver Guide
CD-ROM
K prohlížení průvodce ve formátu PDF je nutný program Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Není-li na vašem systému Adobe Reader/Adobe
Acrobat Reader nainstalován, stáhněte si ho prosím z webových stránek společnosti Adobe Systems Incorporated.
Jak je tato příručka uspořádána
Kapitola 1
Než začnete tento stroj používat
Kapitola 2
Základní operace
Kapitola 3
Kontrola a zrušení úlohy
Kapitola 4
Volitelná zařízení
Kapitola 5
Uživatelská úprava nastavení
Kapitola 6
Nastavení správce systému
Kapitola 7
Běžná údržba
Kapitola 8
Odstraňování problémů
Kapitola 9
Dodatek
Dodatek obsahuje ukázky hlášení, specifikace hlavní jednotky a volitelných zařízení,
schéma s popisem vztahu mezi orientací originálu a výstupem předtištěného papíru a
rejstřík.
Vynaložili jsme značné úsilí na to, aby se v této příručce nevyskytovaly nepřesnosti a opomenutí. Vzhledem k tomu, že své produkty neustále
zdokonalujeme, vám však doporučujeme, abyste v případě potřeby přesných specifikací produktu kontaktovali zástupce společnosti Canon.
Obsah
Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Jak používat tuto příručku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Symboly použité v této příručce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xii
Tlačítka použitá v této příručce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
Ilustrace použité v této příručce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiii
Postupy a termíny používané v této příručce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv
Právní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
Laserová bezpečnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
Doplňkové informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvi
Mezinárodní program Energy Star. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii
Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). . . xviii
Logo IPv6 Ready . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
Ochranné známky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
Autorská práva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix
Odmítnutí odpovědnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xx
Právní omezení použití vašeho stroje a obrázků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxi
Důležité bezpečnostní instrukce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii
Napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiv
Manipulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxvi
Údržba a inspekce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxix
Spotřební materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxi
Další varování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxi
Kapitola 1
Než začnete tento stroj používat
Prostor pro instalaci a manipulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Upozornění k instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Stroj neinstalujte na následujících místech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Vyberte bezpečný zdroj napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
Zajistěte dostatečný prostor pro instalaci stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7
Stěhování stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8
Upozornění k manipulaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Části a jejich funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12
Pohled zvnějšku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12
Pohled dovnitř . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14
Části a funkce ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15
Hlavní ovládací panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15
Ovládací panel faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-17
v
Hlavní napájení a napájení ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-18
Jak zapnout hlavní napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-18
Vypínač napájení ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-23
Nastavení systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-24
Získání a registrace licenčního klíče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-25
Získání licenčního klíče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-25
Registrace licenčního klíče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-26
Kapitola 2
Základní operace
Co všechno tento stroj umí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Přehled stroje iR2022/iR2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Rezervování další úlohy v průběhu zpracování aktuální úlohy . . . . . . . . . . . .2-4
Specifikace nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Funkce úspory energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Omezení použití stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Kontrola a zrušení úloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Jiné užitečné funkce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Zadávání znaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Alfanumerické znaky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Zadání ID oddělení a hesla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10
Po zapnutí stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10
Po ukončení provozu stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-12
Zadání ID uživatele a hesla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-13
Po zapnutí stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-13
Po ukončení provozu stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-14
Ukládání originálů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-15
Velikosti dokumentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-15
Orientace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-16
Kopírovací deska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-18
Podavač (DADF-P2) (volitelný) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-21
Zhotovování výtisků pomocí vloženého podavače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-24
Multifunkční provoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-31
Použitelný papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-33
Kapitola 3
Kontrola a zrušení úlohy
Kontrola počitadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Kontrola stavu úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Zrušení úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Pomocí tlačítka Stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Pomocí obrazovky monitoru systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
vi
Kapitola 4
Volitelná zařízení
Konfigurace systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Volitelná zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Ukázky konfigurací systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Systémové volitelné doplňky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Možné kombinace volitelných doplňků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Podavač (DADF-P2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Části a jejich funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Kryt kopírovací desky J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9
Části a jejich funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9
Finišer U2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Části a jejich funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Režimy kompletace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Vnitřní dvoucestná přihrádka E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14
Části a jejich funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15
Čtečka karet E1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
Co je nutné provést, než začnete stroj používat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17
Co je nutné provést po ukončení používání stroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18
Správa ID oddělení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19
Modul podávání ze zásobníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20
Modul podávání ze zásobníku P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20
Modul podávání ze zásobníků Q1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21
FL zásobník AF1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21
Kapitola 5
Uživatelská úprava nastavení
Tabulka nastavení doplňkových funkcí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Nastavení tónů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
Specifikace běžných nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
Inicializační funkce při zapnutí napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
Výchozí displej po automatickém vynulování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-19
Nastavení spotřeby toneru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-21
Nastavení sytosti tiskárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-22
Automatický výběr papíru/automatické přepínání zásuvek . . . . . . . . . . . . . . 5-23
Identifikace typu papíru ve zdroji papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-25
Spotřeba energie v klidovém režimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-27
Označení výstupní přihrádky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-29
Standardní papír pro vložený podavač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-31
Přepínač způsobu podávání papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-35
Změna jazyka zobrazeného na LCD displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-37
Zobrazení chybového hlášení podavače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-38
Poměr komprese dat pro dálkové skenování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-40
Nastavení hodnoty gama pro vzdálené skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-41
Návrat běžných nastavení k výchozím hodnotám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-43
vii
Nastavení časovače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-44
Aktuální datum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-44
Nastavení formátu data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-46
Čas přepnutí do klidového stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-48
Čas automatického vynulování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-50
Letní čas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-52
Nastavení stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-55
Speciální režim M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-55
Speciální režim N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-57
Speciální režim O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-58
Speciální režim P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-60
Nastavení režimu spec. fixace pro klíž. pap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-61
Speciální režim S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-63
Nastavení rychlosti výstupu v režimu Otáčet Třídit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-64
Nastavení podavače pro zamezení tisku nekvalitních kopií. . . . . . . . . . . . . .5-66
Kapitola 6
Nastavení správce systému
Specifikace nastavení správce systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
ID správce systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Systémové heslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Jméno správce systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-6
Správa ID oddělení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
Nastavení použití správy ID oddělení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-8
Uložení ID oddělení a hesla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-10
Nastavení limitu stran podle ID oddělení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-13
Vymazání ID oddělení a hesla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-18
Kontrola a tisk informací počitadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-20
Vynulování celkového počtu stran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-22
Akceptování tiskových úloh s neznámými ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-24
Akceptování úloh skenování s neznámými ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-25
Nastavení informací o zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-27
Správa ID uživatelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-29
Vzdálené UR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-30
Omezení funkce odesílání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-31
Kontrola výpisu VYS./PŘ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-35
Použití zařízení USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-36
Rozpoznání a instalace ovladačů podporujících funkce nastavené
na stroji do počítače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-37
viii
Kapitola 7
Běžná údržba
Zásuvky na papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Ukládání papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Nastavení zásuvky na papír pro různé velikosti papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7
Výměna tonerové kazety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-13
Bubnová jednotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-20
Výměna bubnové jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-21
Připevnění štítku počitadla pro potřeby servisního technika . . . . . . . . . . . . . 7-26
Výměna zásobníku se svorkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-28
Výměna razítkovací kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-32
Běžné čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-35
Kopírovací deska a spodní strana podavače/krytu kopírovací desky . . . . . . 7-36
Ruční čištění podavače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-37
Automatické čištění podavače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-43
Čištění přenášecího válce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-44
Čištění bubnu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-45
Čištění fixační jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-46
Čištění odsazovacích válců (režim Přesah). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-50
Spotřební materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-51
Kapitola 8
Odstraňování problémů
Snížení frekvence zachycení papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Odstraňování zachyceného papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Displej zobrazený při výskytu zachycení papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Fixační jednotka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
Zásuvky na papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10
Zásuvka na papír 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12
Zásuvky na papír 2, 3 nebo 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-17
Vložený podavač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-20
Duplexní jednotka B1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-22
Podavač (DADF-P2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-25
Finišer U2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-30
Vnitřní dvoucestná přihrádka E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-35
Odstraňování zachycených svorek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-40
Seznam chybových hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-44
Displej diagnostiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-44
Servisní hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-53
Kontakt s místním autorizovaným zástupcem Canon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-54
ix
Kapitola 9
Dodatek
Ukázky hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
Seznam ID oddělení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-3
Hlavní jednotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-3
Podavač (DADF-P2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-5
Modul podávání ze zásobníku P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-6
Modul podávání ze zásobníků Q1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-6
Finišer U2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-7
Duplexní jednotka B1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-8
Vnitřní dvoucestná přihrádka E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-8
Čtečka karet E1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-8
Schéma vztahu mezi orientací originálu a výstupem předtištěného
papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-9
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-11
x
xi
Předmluva
Děkujeme Vám, že jste rozhodli pro koupi stroje Canon iR2022/iR2018. Než začnete stroj
používat, přečtěte si pozorně tuto příručku. Jen tak se seznámíte se všemi schopnostmi
stroje a dokážete plně využívat jeho funkce. Příručku pečlivě uschovejte pro případné další
použití.
Jak používat tuto příručku
Symboly použité v této příručce
V této příručce se pro vysvětlení postupů, omezení, upozornění k manipulaci a
instrukcí, které je třeba dodržovat z bezpečnostních důvodů, používají následující
symboly.
VAROVÁNÍ
Varuje před postupy , které mohou způsobit smrt nebo poranění
osob, pokud by nebyly prováděny správně. V zájmu zachování
bezpečnosti při používání tohoto stroje věnujte těmto varováním vždy
pozornost.
UPOZORNĚNÍ Označuje postupy, které by mohly vést ke zranění osob nebo k
poškození majetku, pokud by nebyly prováděny správně. V zájmu
zachování bezpečnosti při používání tohoto stroje věnujte těmto
upozorněním vždy pozornost.
xii
DŮLEŽITÉ
Označuje požadavky a omezení v souvislosti s obsluhou. Tyto
informace si v každém případě pozorně pročtěte, abyste stroj
správně obsluhovali, a zabránili tak jeho poškození.
POZNÁMKA
Označuje objasnění konkrétní operace nebo obsahuje doplňková
vysvětlení k určitému postupu. Důrazně doporučujeme, abyste si tyto
poznámky pečlivě přečetli.
Tlačítka použitá v této příručce
Následující symboly a názvy tlačítek slouží jako příklady označení tlačítek, která
máte stisknout:
Tlačítka ovládacího panelu: <Ikona tlačítka> + [Název tlačítka]
Příklady:
[Start]
[Stop]
Ilustrace použité v této příručce
Ilustrace použité v této příručce odpovídají stavu, kdy jsou ke stroji iR2022
připojena tato volitelná zařízení: fax panel B1 (s faxovou kartou Super G3),
podavač (DADF-P2), finišer U2, doplňková přihrádka finišeru C1 a modul podávání
ze zásobníků Q1.
xiii
Postupy a termíny používané v této příručce
Tento stroj pro práci s tiskovými úlohami efektivně využívá pamět. Jakmile
například naskenuje originál, který chcete kopírovat, může ihned skenovat originály
pro další osobu. Na tomto stroji můžete také tisknout pomocí jiné funkce než jen
kopírovací funkce. Tyto operace jsou složité. Proto kopie i různé typy tisků musejí
někdy čekat, než na ně přijde řada a budou vytištěny.
Pro potřeby této příručky níže uvádíme vymezení pojmů „skenování“, „tisk“ a
„kopírování“. V případě kopírování mohou být procesy skenování originálů a tisku
kopií popsány jako samostatné funkce.
Skenování
Skenování originálu ke
kopírování nebo odeslání.
xiv
Tisk
Tiskový výstup dokumentů, jako je
např. kopie, fax, nebo dat odeslaných
z osobního počítače do stroje.
Kopírování
Tisk dat naskenovaných
z originálu a jejich
zpracování kompletačními
funkcemi, např. sešití.
xv
Právní upozornění
Laserová bezpečnost
Tento produkt je certifikován jako laserový produkt třídy I podle norem
IEC60825-1:1993+A1:1997+A2:2001, EN60825-1:1994+A1:2002+A2:2001.
To znamená, že tento produkt negeneruje nebezpečné laserové záření.
Protože radiace emitovaná uvnitř stroje je zcela uzavřena do ochranných pouzder
a vnějších krytů, nemůže laserový paprsek během žádné fáze obsluhy ze stroje
uniknout. Ochranné nebo vnější kryty odstraňujte pouze v případě, kdy to vyžadují
pokyny v Referenčním průvodci.
Doplňkové informace
Při provádění oprav nebo nastavování optického systému stroje dbejte na to,
abyste šroubováky nebo jiné lesklé předměty nevložili do dráhy laserového
paprsku. Před zahájením práce na stroji byste měli odložit hodinky, prstýnky apod.
Viditelný či neviditelný odražený paprsek může způsobit trvalé poškození zraku.
Štítky zobrazené níže jsou připevněny na laserové skenovací jednotce uvnitř stroje
a u tonerové kazety pod předním krytem.
xvi
Tento produkt byl klasifikován dle IEC60825-1:1993+A1:1997+A2:2001,
EN60825-1:1994+A1:2002+A2:2001, které odpovídají následujícím třídám;
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY I
LASER KLASSE I
APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE I
APPARECCHIO LASER DI CLASSE I
PRODUCTO LASER DE CLASE I
APARELHO A LASER DE CLASSE I
UPOZORNĚNÍ
Použití ovládacích prvků, nastavování nebo provádění jiných postupů, než které
jsou uvedeny v této příručce, může vést k zasažení nebezpečným laserovým
zářením.
Mezinárodní program Energy Star
Společnost Canon Inc., jakožto partner programu ENERGY STAR
Partner, zajistila, aby tento produkt splňoval požadavky programu
ENERGY STAR z hlediska energetické účinnosti.
Program ENERGY STAR pro kancelářská zařízení je mezinárodní
program podporující šetření energií při používání počítačů a
dalších kancelářských zařízení.
Program podporuje vývoj a šíření produktů s funkcemi, které
efektivně snižují spotřebu elektrické energie. Jedná se o otevřený
systém, do kterého se mohou majitelé podniků zapojovat
dobrovolně.
Cílovými produkty jsou kancelářská zařízení, mezi něž patří např.
počítače, monitory, tiskárny, faxy a kopírky. Normy a loga jsou
jednotné ve všech zúčastněných zemích.
xvii
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
Toto zařízení splňuje základní požadavky směrnice EC 2004/108/EC.
Prohlašujeme, že tento produkt splňuje požadavky na elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) směrnice EC Directive 2004/108/EC při napájení 230 V, 50 Hz,
i když jmenovité napájení produktu je 220–240 V, 50/60 Hz.
• Použití
stíněného kabelu je nutné ke splnění technických požadavků směrnice o
elektromagnetické kompatibilitě (EMC).
Směrnice o odpadních elektrických a elektronických
zařízeních (WEEE)
Pouze Evropská unie (a EHP).
Tento symbol značí, že se tento produkt podle směrnice EU o
odpadních elektrických a elektronických zařízeních – WEEE –
(2002/96/EC) a podle vašich platných vnitrostátních zákonů
nesmí likvidovat společně s odpadem z domácností. Tento
produkt je nutné předat na určené sběrné místo, např.
autorizovaným distributorům v rámci bezplatného zpětného
odběru při koupi nového podobného produktu, nebo na
autorizované sběrné místo určené pro recyklaci odpadních
elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nesprávné
nakládání s odpadem tohoto typu může mít negativní dopad na
životní prostředí a lidské zdraví, a to kvůli potenciálně
nebezpečným látkám, které OEEZ obecně obsahují. Spoluprací
při zajištění správné likvidace tohoto produktu zároveň přispějete
k efektivnímu využití přírodních zdrojů. Další informace o
sběrných místech pro odpadní zařízení určená k recyklaci vám
poskytne příslušný místní úřad, odbor odpadů, schválený sběrný
systém OEEZ nebo společnost zajištující likvidaci a svoz vašeho
domovního odpadu. Další informace týkající se zpětného odběru
a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/
environment.
(EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
xviii
Logo IPv6 Ready
Tento stroj získal logo IPv6 Ready Phase-1, jak stanovilo IPv6
fórum.
Ochranné známky
Canon, logo Canon a iR jsou ochranné známky společnosti Canon Inc.
Adobe a Adobe Acrobat jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems
Incorporated.
Ethernet je ochranná známka společnosti Xerox Corporation.
Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích.
Ostatní zde použité názvy produktů a společností mohou být ochranné známky
jejich příslušných vlastníků.
Autorská práva
Copyright 2007 Canon Inc. Všechna práva vyhrazena.
Bez předchozího písemného svolení společnosti Canon Inc. nesmí být žádná část
této publikace reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě či prostřednictvím
jakýchkoli prostředků, elektronických nebo mechanických, včetně kopírování a
nahrávání, nebo pomocí informačního pamětového systému pro ukládání a
vyvolávání informací.
xix
Odmítnutí odpovědnosti
Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
SPOLEČNOST CANON INC. ODMÍTÁ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU TÝKAJÍCÍ
SE TOHOTO MATERIÁLU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, S
VÝJIMKOU ZÁRUK ZDE UVEDENÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI
ZÁRUK ZA PRODEJNOST, OBCHODOVATELNOST, VHODNOST K URČITÉMU
ÚČELU POUŽITÍ NEBO ZA NARUŠENÍ JAKÝCHKOLI PRÁV. SPOLEČNOST
CANON INC. NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NÁHODNÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY NEBO ZTRÁTY ČI VÝDAJE
VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ TOHOTO MATERIÁLU.
xx
Právní omezení použití vašeho stroje a obrázků
Použití vašeho produktu ke skenování, tisku nebo jinak k reprodukci určitých
dokumentů a použití takových obrazů, naskenovaných, vytištěných nebo jinak
reprodukovaných vaším strojem, může být zakázáno zákonem a jako takové může
vést k vyvození trestní a/nebo občanskoprávní odpovědnosti.
Seznam takových dokumentů je uveden níže. Není však vyčerpávající a slouží
pouze jako informativní vodítko. Pokud si nejste jisti, zda je použití vašeho
výrobku ke skenování, tisku nebo jinak k reprodukci jakéhokoli konkrétního
dokumentu, a/nebo použití obrazů naskenovaných, vytištěných nebo jinak
reprodukovaných zákonné, měli byste se předem poradit s právníkem.
•
Bankovky
•
Cestovní šeky
•
Platební příkazy
•
Potravinové lístky
•
Depozitní certifikáty
•
Pasy
•
Poštovní známky (platné i neplatné)
•
Dokumenty imigračních úřadů
•
Identifikační karty nebo insignie
•
Kolky (platné i neplatné)
•
Povolávací rozkazy
•
Cenné papíry nebo jiné dluhopisy
•
Šeky nebo směnky vydané vládními
úřady
•
Akciové certifikáty
•
Technické průkazy k motorovým
vozidlům a doklady o vlastnictví
•
Práce/umělecká díla chráněná
zákonem na ochranu autorských práv
bez souhlasu autora
xxi
Důležité bezpečnostní instrukce
Než začnete stroj používat, pozorně si přečtěte tyto důležité bezpečnostní
instrukce. Úkolem těchto instrukcí je zabránit případnému zranění uživatele či
jiných osob nebo poškození majetku. Věnujte jim proto náležitou pozornost a řiďte
se jimi. Nemanipulujte se strojem jinak, než jak je uvedeno v příručce. Mohlo by
dojít k nehodě nebo úrazu. Nesprávná manipulace se strojem může mít za
následek zranění osob nebo poškození stroje, které by si vyžádalo rozsáhlé
opravy, na něž se nemusí vztahovat záruka.
Instalace
VAROVÁNÍ
• Neumistujte stroj v blízkosti alkoholu, ředidel, barev nebo jiných hořlavých látek.
Pokud by se hořlavé látky dostaly do kontaktu s elektrickými díly uvnitř stroje, mohlo
by dojít k požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
• Na stroj nepokládejte následující předměty. Pokud by se tyto předměty a tekutiny
dostaly do kontaktu s oblastí vysokého napětí uvnitř stroje, mohly by způsobit požár
nebo zasažení elektrickým proudem. Pokud by do stroje zapadl některý z uvedených
předmětů nebo se do stroje vylil jeho obsah, okamžitě vypněte hlavní vypínač a
odpojte stroj ze sítě.Poté kontaktujte místního autorizovaného zástupce Canon.
- Náhrdelníky a jiné kovové předměty
- Šálky, vázy, květináče a další nádoby s vodou nebo jinými kapalinami
xxii
UPOZORNĚNÍ
• Neinstalujte stroj na nestabilních plochách, jako jsou např. vratké podstavce, šikmé
plochy nebo místa vystavená nadměrným otřesům. Mohlo by dojít k pádu nebo
převrácení stroje a následně i k poranění osob pohybujících se v jeho blízkosti.
• Nikdy nezakrývejte větrací otvory a mřížky stroje. Tyto otvory slouží k řádnému
odvětrání pracujících částí uvnitř stroje. Zakrytí těchto otvorů může způsobit přehřátí
stroje. V žádném případě stroj neumistujte na měkkou podložku, např. na pohovku
nebo koberec.
• Stroj neinstalujte na následujících místech:
- Na vlhkém nebo prašném místě
- Poblíž vodovodních kohoutků nebo vody
- Na místě s přímým slunečním zářením
- Na místě vystaveném vysokým teplotám
- Poblíž otevřeného ohně
xxiii
Napájení
VAROVÁNÍ
• Nepoškozujte ani neupravujte napájecí šňůru. Také na ni nepokládejte těžké
předměty, netahejte za ni silou a ani ji neohýbejte. Mohlo by to způsobit poškození
elektrické izolace a následný požár či zasažení elektrickým proudem.
• Zajistěte, aby napájecí šňůra nebyla umístěna v blízkosti zdroje tepla. Pokud byste
tak neučinili, mohlo by dojít k roztavení izolační vrstvy napájecí šňůry a následně k
požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
• Nezapojujte ani neodpojujte napájecí šňůru mokrýma rukama. Mohli byste být
zasaženi elektrickým proudem.
• Napájecí šňůru nezapojujte do rozdvojky. Mohlo by dojít k přetížení zásuvky a
následnému požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
• Šňůru nesvinujte a nevažte ji do uzlu. Mohlo by to způsobit požár nebo zasažení
elektrickým proudem.
• Zástrčku napájecí šňůry zasuňte do zásuvky řádně. Nedostatečné zasunutí by mohlo
způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem.
• Nepoužívejte jinou napájecí šňůru, než jaká byla k produktu dodána. Použití jiné
šňůry by mohlo způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem.
• Obecně platí zásada nepoužívat prodlužovací šňůry. Použití prodlužovací šňůry může
vést k požáru nebo zasažení elektrickým proudem. Pokud nemáte jinou možnost a
prodlužovací šňůru musíte použít, použijte šňůru pro napětí 220–240 V stř., 50/60 Hz
a vyšší. Rozviňte napájecí šňůru a zapojte ji do prodlužovací šňůry. Je důležité, aby
napájecí šňůra byla do prodlužovací šňůry zasunuta řádně.
xxiv
UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte zdroj napájení s jiným napětím, než je uvedeno zde. Jinak by mohlo
dojít k požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
• Při odpojování šňůry ze zásuvky šňůru vždy uchopte za zástrčku. Pokud byste tahali
pouze za šňůru, mohlo by dojít k obnažení vodičů nebo k jinému poškození.
Poškozená šňůra pak může probíjet a způsobit požár nebo zasažení elektrickým
proudem.
• Okolo zástrčky ponechte dostatečný prostor, aby bylo možné stroj snadno odpojit.
Budou-li v okolí zástrčky umístěny předměty, nebudete v případě nutnosti schopni
stroj rychle odpojit.
xxv
Manipulace
VAROVÁNÍ
• Nikdy se nepokoušejte stroj rozebírat ani jinak upravovat. Uvnitř stroje se nacházejí
díly, které se zahřívají na vysokou teplotu nebo jsou pod vysokým napětím, a kontakt
s nimi by mohl způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem.
• Jestliže stroj vydává neobvyklé zvuky, vystupuje z něho kouř, horký vzduch nebo
neobvyklý zápach, okamžitě ho vypněte sítovým vypínačem a odpojte napájecí šňůru
ze zásuvky. Poté kontaktujte místního autorizovaného zástupce Canon. Další
používání stroje v tomto stavu může způsobit požár nebo zasažení elektrickým
proudem.
• V blízkosti stroje nepoužívejte vysoce hořlavé spreje. Pokud by se plyn z nich dostal
do kontaktu s elektrickými součástkami uvnitř stroje, mohl by způsobit požár nebo
zasažení elektrickým proudem.
• Při přemistování stroje vždy vypněte sítový vypínač a odpojte propojovací kabel, aby
nedošlo k poškození napájecí šňůry nebo požáru. V opačném případě může dojít k
poškození propojovacího kabelu nebo napájecí šňůry a následně k požáru nebo
zasažení elektrickým proudem.
• Dejte pozor, aby vám do stroje nezapadly spony, svorky ani jiné kovové předměty.
Také dejte pozor, aby se do stroje nevylila voda, tekutiny nebo hořlavé látky (alkohol,
benzen, ředidlo na barvy atd.). Pokud by se tyto předměty a tekutiny dostaly do
kontaktu s oblastí vysokého napětí uvnitř stroje, mohly by způsobit požár nebo
zasažení elektrickým proudem. Pokud by do stroje zapadl některý z uvedených
předmětů nebo se do něj vylila tekutina, okamžitě vypněte hlavní vypínač a odpojte
stroj ze sítě. Poté kontaktujte místního autorizovaného zástupce Canon.
xxvi
UPOZORNĚNÍ
• Nepokládejte na stroj těžké předměty (2 kg a více). Mohly by se převrhnout nebo
spadnout a způsobit zranění osobám pohybujícím se v okolí stroje.
• Podavač a kryt kopírovací desky zavírejte opatrně, abyste si neskřípli ruce
a nezpůsobili si zranění.
• Při kopírování silné knihy uložené na kopírovací desku netlačte na podavač nebo kryt
kopírovací desky silou. Mohlo by to vést k poškození kopírovací desky a následnému
úrazu.
• Nedotýkejte se finišeru v průběhu tisku. Mohli byste se poranit.
• Nepřibližujte ruce, vlasy, oblečení apod. k výstupu a podávacím válcům. I ve chvíli,
kdy stroj není v chodu, může dojít k zachycení rukou, vlasů nebo oblečení v
podávacích válcích a následnému úrazu nebo poškození stroje, pokud stroj náhle
spustí tisk.
• Buďte opatrní při odebírání potištěného papíru z výstupních přihrádek nebo při jeho
vyrovnávání. Může být horký a může se stát, že se o něj popálíte.
• Máte-li připojený finišer, nevkládejte ruku do míst v přihrádce, kde dochází k sešívání
kopií. Mohli byste si způsobit poranění.
Finišer U2
xxvii
• Pokud stroj nebudete používat delší dobu, např. přes noc, z bezpečnostních důvodů
vypněte vypínač napájení ovládacího panelu. Jestliže stroj nebudete dlouhodobě
používat, např. o dovolené, vypněte také hlavní sítový vypínač a odpojte napájecí
šňůru.
• Laserový paprsek může vážně poškodit lidské tělo. Protože radiace emitovaná uvnitř
stroje je zcela uzavřena do ochranných pouzder a vnějších krytů, nemůže laserový
paprsek během žádné fáze obsluhy ze stroje uniknout. Z bezpečnostních důvodů si
přečtěte následující poznámky a instrukce.
• Nikdy neotvírejte jiné kryty, než které jsou uvedeny v příručce.
• Neodstraňujte štítky z laserové skenovací jednotky uvnitř zařízení a z oblasti u
tonerové kazety pod předním krytem.
• Jestliže laserový paprsek unikne ze stroje a zasáhne vaše oči, může dojít k vážnému
poškození zraku.
xxviii
Údržba a inspekce
VAROVÁNÍ
• Při čištění stroje nejprve vypněte napájení hlavním vypínačem, pak odpojte napájecí
šňůru. Pokud byste nedodrželi tyto kroky, mohlo by dojít k požáru nebo zasažení
elektrickým proudem.
• Zástrčku ze zásuvky pravidelně odpojujte a čistěte oblast kolem kovových kolíků
zástrčky i zásuvky suchým hadříkem. Jestliže je napájecí šňůra zapojena delší dobu
ve vlhkém, prašném nebo zakouřeném prostředí, může dojít k nahromadění prachu
kolem zástrčky a k jeho zvlhnutí. To může způsobit zkrat a následně požár.
• Stroj čistěte hadříkem mírně navlhčeným v šetrném čisticím přípravku ředěným
vodou. K čištění nepoužívejte alkohol, benzen, ředidla nebo jiné hořlavé látky. Před
použitím zkontrolujte, zda není přípravek hořlavý. Pokud by hořlavé látky přišly do
kontaktu s oblastí vysokého napětí uvnitř stroje, mohly by způsobit požár nebo
zasažení elektrickým proudem.
• Některé vnitřní součásti zařízení jsou pod vysokým napětím. Při odstraňování
zachycených papírů nebo při prohlídce vnitřních částí stroje dávejte pozor, abyste se
nedotkli řetízky, náramky nebo jinými kovovými předměty dílů uvnitř stroje. Mohli
byste se popálit nebo být zasaženi elektrickým proudem.
• Použité tonerové kazety nevhazujte do otevřeného ohně. Zbytky toneru uvnitř kazety
by se mohly vznítit a způsobit požár či popálení.
xxix
UPOZORNĚNÍ
• Fixační jednotka, duplexní jednotka a jejich okolí uvnitř stroje se při provozu mohou
zahřívat na vysokou teplotu. Při odstraňování zachyceného papíru nebo při prohlídce
vnitřních částí stroje dejte pozor, abyste se nedotkli fixační jednotky, duplexní
jednotky a jejich okolních částí. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi elektrickým
proudem.
• Při odstraňování papírů zachycených uvnitř stroje nebo při výměně tonerové kazety
dávejte pozor, abyste si neušpinili oblečení nebo ruce zbytky toneru na zachyceném
papíře. Pokud si je ušpiníte, okamžitě je omyjte studenou vodou. Opláchnutí teplou
vodou způsobí, že se toner zafixuje a vytvoří neodstranitelné skvrny.
• Při odstraňování papíru ze stroje postupujte opatrně a dejte pozor, aby se zbytky
toneru nerozptýlily a nevnikly vám do očí nebo úst. Pokud vám toner vnikne do očí
nebo do úst, postižená místa okamžitě vypláchněte studenou vodou a neprodleně
vyhledejte lékaře.
• Při ukládání papíru nebo odstraňování zachycených originálů či papíru dejte pozor,
abyste si nepořezali ruce o okraje listů.
• Při odebírání použité tonerové kazety ze stroje postupujte opatrně a dejte pozor, aby
se zbytky toneru nerozptýlily a nevnikly vám do očí nebo úst. Pokud vám toner
vnikne do očí nebo do úst, postižená místa okamžitě vypláchněte studenou vodou a
neprodleně vyhledejte lékaře.
• Nerozebírejte tonerovou kazetu. Z kazety by se mohl vysypat toner a vniknout vám do
očí nebo do úst. Pokud vám toner vnikne do očí nebo do úst, postižená místa
okamžitě vypláchněte studenou vodou a neprodleně vyhledejte lékaře.
• S tonerovou kazetou zacházejte opatrně. Chraňte se před kontaktem s tonerem
rozptýleným z kazety. Pokud se toner dostane do kontaktu s vaší pokožkou, okamžitě
omyjte zasažené místo studenou vodou a mýdlem. V případě přetrvávání podráždění
pokožky i po důkladném omytí nebo v případě požití toneru vyhledejte okamžitě
lékaře.
xxx
Spotřební materiál
VAROVÁNÍ
• Použité tonerové kazety nevhazujte do otevřeného ohně. Zbytky toneru uvnitř kazety
by se mohly vznítit a způsobit požár či popálení.
• Neskladujte tonerové kazety nebo papíry v blízkosti otevřeného ohně. Mohlo by dojít
ke vznícení toneru nebo papíru a následně k popálení nebo požáru.
• Použité tonerové kazety vložte do sáčku (zabráníte tak rozptýlení zbývajícího toneru)
a likvidujte je v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně.
UPOZORNĚNÍ
• Toner a ostatní spotřební materiály uchovávejte mimo dosah dětí. V případě požití
toneru a ostatního spotřebního materiálu okamžitě vyhledejte lékaře.
• Nerozebírejte tonerovou kazetu. Toner by se mohl z kazety rozptýlit a ulpět na vaší
pokožce nebo oděvu. Ulpí-li toner na vašem oděvu, okamžitě ho odstraňte kartáčem.
V žádném případě ho neomývejte teplou vodou. Mohlo by to způsobit zafixování
toneru v tkanině a vytvoření neodstranitelných skvrn. V případě, že vám toner vnikne
do očí nebo do úst, postižená místa okamžitě vypláchněte studenou vodou
a neprodleně vyhledejte lékařské ošetření.
• S tonerovou kazetou zacházejte opatrně. Chraňte se před kontaktem s tonerem
rozptýleným z kazety. Pokud se toner dostane do kontaktu s vaší pokožkou, okamžitě
omyjte zasažené místo studenou vodou a mýdlem. V případě přetrvávání podráždění
pokožky i po důkladném omytí nebo v případě požití toneru vyhledejte okamžitě
lékaře.
Další varování
VAROVÁNÍ
Pro uživatele kardiostimulátoru:
Tento výrobek vytváří slabé magnetické pole. Jestliže používáte kardiostimulátor a
máte při používání stroje neobvyklé pocity, vzdalte se od stroje a poraďte se s
lékařem.
xxxi
xxxii
Než začnete tento stroj používat
1
KAPITOLA
V této kapitole se dozvíte, co byste měli znát, než začnete tento stroj používat
(např. části stroje a jejich funkce), jak zapnout hlavní napájení atd.
Prostor pro instalaci a manipulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Upozornění k instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Upozornění k manipulaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9
Části a jejich funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12
Pohled zvnějšku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-12
Pohled dovnitř. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-14
Části a funkce ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-15
Hlavní napájení a napájení ovládacího panelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-18
Jak zapnout hlavní napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-18
Vypínač napájení ovládacího panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-23
Nastavení systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-24
Získání a registrace licenčního klíče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-25
Získání licenčního klíče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-25
Registrace licenčního klíče. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-26
1-1
Prostor pro instalaci a manipulace
Tato část uvádí bezpečnostní opatření týkající se manipulace a prostoru pro
instalaci. Doporučujeme, abyste si tuto část přečetli dříve, než začnete stroj
používat.
Než začnete tento stroj používat
1
Upozornění k instalaci
Stroj neinstalujte na následujících místech
■ Stroj neinstalujte na místech vystavených extrémní teplotě nebo vlhkosti,
at nízké či vysoké.
Stroj neinstalujte například v blízkosti vodovodních kohoutků, ohřívačů vody, zvlhčovačů,
klimatizace, topení nebo kamen.
1-2
Prostor pro instalaci a manipulace
■ Stroj neinstalujte na místech vystavených přímému slunečnímu záření.
Pokud nemáte jinou možnost, zastiňte stroj závěsy.
■ Stroj neinstalujte na nedostatečně větraných místech.
Tento stroj při běžném používání produkuje malé množství ozónu. Přestože míra citlivosti
na ozón může být různá, toto množství není škodlivé. Přítomnost ozónu může být
patrnější při delším používání stroje, a to především v nedostatečně větraných
místnostech. Doporučujeme, abyste místnost, v níž stroj používáte, v zájmu zachování
příjemného pracovního prostředí dostatečně větrali.
■ Neinstalujte stroj v prašném prostředí.
Prostor pro instalaci a manipulace
1-3
Než začnete tento stroj používat
1
■ Neinstalujte stroj na místech s výskytem čpavkových výparů.
Než začnete tento stroj používat
1
■ Neinstalujte stroj na místech poblíž těkavých nebo hořlavých látek (alkohol
a ředidla).
■ Neinstalujte stroj na místech vystaveným otřesům.
Neinstalujte stroj např. na nestabilní plochy nebo stojany.
1-4
Prostor pro instalaci a manipulace
■ Neinstalujte stroj na místech s rychlými změnami teploty.
Pokud by se chladná místnost, ve které je stroj umístěn, rychle vyhřála, mohlo by uvnitř
stroje dojít ke kondenzaci. To může mít za následek viditelné zhoršení kvality kopií,
neschopnost správného naskenování originálu nebo produkci prázdných kopií.
■ Neinstalujte stroj v blízkosti počítače nebo jiného přesného elektronického
zařízení.
Elektrické interference a vibrace generované strojem během tisku mohou nepříznivě
ovlivnit funkci těchto zařízení.
■ Neinstalujte stroj v blízkosti televizorů, rádií nebo jiného elektronického
zařízení.
Stroj může způsobovat rušení příjmu zvukového a obrazového signálu. Zapojte napájecí
šňůru do vyčleněné elektrické zásuvky a mezi strojem a ostatními elektronickými
zařízeními ponechte co nejvíce místa.
Prostor pro instalaci a manipulace
1-5
Než začnete tento stroj používat
1
Vyberte bezpečný zdroj napájení
■ Zapojte zařízení do standardní zásuvky 220–240 V stř. se třemi dráty a
uzemněním.
■ Ujistěte se, že napájení je bezpečné a má konstantní napětí.
1
Než začnete tento stroj používat
■ Zásuvku, do které je tento stroj zapojen, nepoužívejte pro další elektrické
zařízení.
■ Napájecí šňůru nezapojujte do rozdvojky, mohlo by dojít k přetížení
zásuvky a následnému požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
■ Pokud na napájecí šňůru opakovaně šlapete nebo na ni pokládáte těžké
předměty, můžete ji poškodit. Používání poškozené napájecí šňůry může
vést k nehodě, např. vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
1-6
Prostor pro instalaci a manipulace
Zajistěte dostatečný prostor pro instalaci stroje
■ Pro neomezený provoz stroje zajistěte dostatek prostoru po všech
stranách stroje a nad ním.
Ke stroji je připojen volitelný finišer U2 a přihrádka na
dokumenty J1.
1
Než začnete tento stroj používat
100 mm nebo více
1249 mm
1198 mm
1247 mm*
* Když ke stroji není připojen žádný volitelný doplněk, šířka je 1016 mm, a když
je připojena volitelná přihrádka na dokumenty J1, šířka je 1247 mm.
Prostor pro instalaci a manipulace
1-7
Stěhování stroje
■ Pokud zamýšlíte stroj přestěhovat (i kdyby jen na jiné místo ve stejném
patře budovy), kontaktujte předem místního autorizovaného zástupce
Canon.
■ Stroj má vysokou hmotnost. Nesnažte se ho tedy přestěhovat sami.
Pro jeho uzvednutí jsou zapotřebí dvě osoby i více.
Než začnete tento stroj používat
1
■ Při přenášení stroj uchopte pouze za držátka vyznačená na obrázku níže.
Pokud tak neučiníte, může dojít k jeho pádu a poranění manipulujících
osob a osob pohybujících se v jeho blízkosti.
Vytáhněte a
uchopte tato
držátka.
1-8
Prostor pro instalaci a manipulace
Uchopte tato
držátka.
Upozornění k manipulaci
■ Nikdy se nepokoušejte stroj rozebírat ani jinak upravovat.
■ Některé části uvnitř stroje jsou pod vysokým napětím a zahřívají se na
vysokou teplotu. Při kontrole vnitřních částí stroje postupujte velmi
opatrně. Neprovádějte jiné prohlídky, než které jsou popsány v této
příručce.
■ Dávejte pozor, aby do stroje nezapadla žádná cizí tělesa, např. sponky na
papír nebo svorky. Pokud by se jakékoli předměty dostaly do kontaktu s
elektrickými částmi uvnitř stroje, mohly by způsobit zkrat a následně požár
nebo zasažení elektrickým proudem.
Prostor pro instalaci a manipulace
1-9
Než začnete tento stroj používat
1
■ Pokud ze stroje vychází kouř nebo neobvyklé zvuky, okamžitě vypněte
hlavní sítový vypínač, odpojte napájecí šňůru ze zásuvky a kontaktujte
místního autorizovaného zástupce Canon. Používání stroje v tomto stavu
může způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem. Neumistujte
žádné předměty v blízkosti elektrické zásuvky, abyste v případě potřeby
mohli stroj ze sítě okamžitě odpojit.
Než začnete tento stroj používat
1
■ Když je stroj v chodu, nevypínejte hlavní sítový vypínač a neotvírejte
přední kryty. Mohlo by dojít k zachycení papíru.
■ V blízkosti stroje nepoužívejte hořlavé spreje, jako je např. lepidlo ve
spreji. Hrozí nebezpečí vznícení.
1-10
Prostor pro instalaci a manipulace
■ Tento stroj při běžném používání produkuje malé množství ozónu.
Přestože míra citlivosti na ozón může být různá, toto množství není
škodlivé. Přítomnost ozónu může být patrnější při delším používání stroje,
a to především v nedostatečně větraných místnostech. Doporučujeme,
abyste místnost, ve které stroj používáte, v zájmu zachování příjemného
pracovního prostředí dostatečně větrali.
Prostor pro instalaci a manipulace
1-11
1
Než začnete tento stroj používat
■ Pokud stroj nebudete používat delší dobu, např. přes noc,
z bezpečnostních důvodů vypněte vypínač napájení ovládacího panelu.
V zájmu zachování bezpečnosti také vypněte hlavní sítový vypínač a
odpojte napájecí šňůru, pokud stroj nebudete používat dlouhodobě, např.
před dovolenou.
Části a jejich funkce
V této části naleznete názvy a funkce všech vnitřních i vnějších částí hlavní
jednotky a ovládacího panelu.
Než začnete tento stroj používat
1
Pohled zvnějšku
Stroj iR2022 s připojeným volitelným
krytem kopírovací desky J, fax panelem
B1 (s faxovou kartou Super G3), vnitřní
dvoucestnou přihrádkou E2 a modulem
podávání ze zásobníků Q1.
1-12
Části a jejich funkce
Stroj iR2022 s připojeným volitelným
podavačem (DADF-P2), fax panelem B1
(s faxovou kartou Super G3), finišerem
U2, doplňkovou přihrádkou finišeru C1 a
modulem podávání ze zásobníků Q1.
Podává transparentní listy a papír nestandardní
velikosti. (Viz „Zhotovování výtisků pomocí
vloženého podavače“ na str. 2-24.)
b Ovládací panel
Na panelu se nacházejí tlačítka, LCD displej a
indikátory nutné k zajištění řádného provozu
stroje. (Viz „Části a funkce ovládacího panelu“ na
str. 1-15.)
c Kryt kopírovací desky (volitelný doplněk
pro stroj iR2022)
Kryt kopírovací desky slouží k zajištění originálů
uložených na kopírovací desce.
d Podavač (DADF-P2) (volitelný)
Originály uložené do podavače se do oblasti
skenování automaticky podávají jeden po
druhém. Při zhotovování jednostranných nebo
oboustranných kopií z oboustranných originálů
podavač originály také automaticky obrací.
e Hlavní sítový vypínač
Stisknutím vypínače na straně I zapnete stroj.
(Viz „Hlavní napájení a napájení ovládacího
panelu“ na str. 1-18.)
f Zásuvka na papír 1
Pojme až 250 listů papíru gramáže 80 g/m2.
g Zásuvka na papír 2 (volitelný doplněk
pro stroj iR2018)
Pojme až 250 listů papíru gramáže 80 g/m2.
Části a jejich funkce
1-13
1
Než začnete tento stroj používat
a Vložený podavač
Pohled dovnitř
Stroj iR2022 s připojeným volitelným podavačem (DADF-P2), fax
panelem B1 (s faxovou kartou Super G3), vnitřní dvoucestnou
přihrádkou E2, duplexní jednotkou B1 a modulem podávání ze
zásobníků Q1.
Než začnete tento stroj používat
1
a Kopírovací deska
f Fixační jednotka
b Tonerová kazeta
g Duplexní jednotka B1 (volitelná)
c Přední kryt
h Levý kryt
d Bubnová jednotka
i Oblast skenování
e Levý kryt zásuvky na papír
1-14
Části a jejich funkce
Části a funkce ovládacího panelu
Hlavní ovládací panel
Než začnete tento stroj používat
1
a Tlačítko
[Výběr papíru]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li vybrat
požadovaný zdroj papíru.
b Indikátor výběru papíru
Označuje zdroj zvoleného papíru.
c Tlačítko
[Kopie]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li přepnout do
režimu kopírování.
d Indikátor místa zachycení
Označuje místo zachycení papíru.
e Tlačítko
[Sytost]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li pro kopírování a
faxování nastavit sytost.
f Tlačítko
[Skenovat]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li použít funkci
sítového skenování. (Viz průvodce Color Network
ScanGear User's Guide.)
g Tlačítko
/
[Třídit/Sešít]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li přepínat mezi
režimy třídění a sešívání.
h LCD displej
Na LCD displeji se během používání stroje
zobrazují hlášení a upozornění. Při úpravě
nastavení se zde také zobrazují volby, text a
čísla.
i Tlačítko
[Kvalita obrazu]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li pro kopírování a
faxování vybrat kvalitu obrazu.
j Tlačítko
[Resetovat]
Stisknutím tohoto tlačítka vrátíte stroj do
pohotovostního režimu.
k Tlačítko
[Monitor systému]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zkontrolovat stav
faxového přenosu, tisku, kopírování nebo tisku
hlášení.
Části a jejich funkce
1-15
l Tlačítko
[Napájení] (vypínač napájení
ovládacího panelu)
Stiskněte, chcete-li zapnout nebo vypnout
ovládací panel. Je-li vypnutý, stroj se nachází v
klidovém režimu.
m Tlačítko
Než začnete tento stroj používat
1
[Kontrola počitadla]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li na LCD displeji
zobrazit celkový počet okopírovaných a
vytištěných stránek a výrobní číslo stroje.
n Číselná tlačítka
Tato tlačítka slouží k zadávání alfanumerických
znaků.
o Tlačítko
[Stop]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zastavit
kopírování či skenování.
p Tlačítko
[Start]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li spustit
kopírování, skenování a odesílání faxu.
q Tlačítko
[Vynulovat]
Stiskněte, chcete-li vymazat zadané
alfanumerické znaky.
r Indikátor sítového napájení
Svítí, je-li napájení stroje zapnuté.
s Tlačítko
Odhlásit)
[Log In/Out] (Přihlásit/
Stiskněte, jestliže nastavujete nebo aktivujete
funkci správy ID oddělení.
t Chybový indikátor
Svítí nebo bliká, dojde-li k chybě.
u Tlačítko
[Tónová]
Provádí připojení na informační služby, které
akceptují pouze tónovou volbu, a to i v případě,
že používáte impulzní linku. (Je vyžadována
volitelná faxová karta Super G3 a fax panel B1.)
v Tlačítko
[Zobrazit nastavení]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zkontrolovat
nastavení.
w Indikátor zpracování/dat
Bliká, je-li stroj v chodu. Svítí, čekají-li ve stroji
úlohy na zpracování.
x Tlačítko
[Různě velké originály]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li pro kopírování
nastavit různě velké originály.
y Tlačítko
[Doplňkové funkce]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li v doplňkových
funkcích volit nebo rušit režimy.
z Tlačítko
[2 na 1]
Stiskněte, chcete-li nastavit kopírovací režim 2 na 1
(2 strany zkopírovat na 1).
A Tlačítko [
]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zvýšit hodnotu
různých nastavení. Stisknutím tohoto tlačítka
také zobrazíte následující položku nabídky.
B Tlačítko
[Smazání rámu]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li pro kopírování
nastavit smazání rámu.
C Tlačítko [OK]
Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte nastavenou
funkci a režim.
D Tlačítko
[Separace na 2 strany]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zadat režim
Separace na 2 strany.
E Tlačítko [
]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li snížit hodnotu
různých nastavení. Stisknutím tohoto tlačítka
také zobrazíte předchozí položku nabídky.
F Tlačítko
[2stranný]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zadat
oboustranný režim.
G Tlačítko
[Poměr kopírování]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zvětšit nebo
zmenšit poměr kopírování.
1-16
Části a jejich funkce
Ovládací panel faxu
a Panely voleb na jeden dotek
Po otevření prvního panelu zobrazíte tlačítka
voleb na jeden dotek 21–40. Po otevření druhého
panelu zobrazíte tlačítka 41–60.
b Tlačítka voleb na jeden dotek
g Tlačítko [Coded Dial] (Kódovaná volba)
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li provést
kódovanou rychlovolbu.
h Tlačítko [Address Book]
(Telefonní seznam)
Stiskněte tato tlačítka, chcete-li použít volbu na
jeden dotek. (Předem uložená často používaná
čísla.)
c Tlačítko [Direct TX] (Přímé VYS.)
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li nastavit přímé
vysílání.
d Tlačítko [Delayed TX] (Odložené VYS.)
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li nastavit odložené
vysílání.
e Tlačítko [R]
Stiskněte toto tlačítko v případě, kdy je jednotka
připojena na telefonní ústřednu (PBX) a chcete
provést volbu čísla pro přístup na venkovní linku
nebo čísla přípojky.
f Tlačítko [Redial/Pause] (Opakování/
Prodleva)
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li vyhledat jména
nebo faxová čísla uložená pro rychlovolbu a poté
číslo použít pro volbu.
i
Tlačítko [Fax]
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li přepnout do
režimu faxování.
j Tlačítko [Hook] (Zavěšení)
Stiskněte, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat
telefonní linku. To je nezbytné pro volbu faxové
informační služby.
k Tlačítko [Stamp] (Razítko)
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li po naskenování
originálů na jejich přední stranu vytisknout
razítko, a mít tak přehled o tom, zda byl
dokument naskenován a odeslán.
Pomocí tohoto tlačítka provedete opakovanou
volbu předchozího čísla zvoleného ručně pomocí
číselných tlačítek.
Stisknutím tohoto tlačítka také vložíte prodlevu
mezi jednotlivá čísla voleného čísla nebo za celé
faxové číslo.
Části a jejich funkce
1-17
Než začnete tento stroj používat
1
Hlavní napájení a napájení ovládacího panelu
Na stroji se nacházejí dva spínače napájení, tj. hlavní sítový vypínač a vypínač
napájení ovládacího panelu, který slouží k uvedení stroje do klidového režimu.
Než začnete tento stroj používat
1
Jak zapnout hlavní napájení
Tato část vysvětluje, jak zapnout hlavní napájení.
1
Dbejte na to, aby zástrčka byla řádně zasunutá do elektrické
zásuvky.
VAROVÁNÍ
Zástrčku nikdy nevytahujte ani nezasouvejte mokrýma nebo vlhkýma
rukama. Mohli byste být zasaženi elektrickým proudem.
2
Přepněte hlavní sítový vypínač do polohy I. Hlavní sítový
vypínač se nachází na pravé straně stroje.
Chcete-li stroj vypnout, přepněte hlavní sítový vypínač do polohy
Indikátor sítového napájení na ovládacím panelu se rozsvítí.
1-18
Hlavní napájení a napájení ovládacího panelu
.
Na displeji se zobrazí níže uvedené hlášení a zůstane zobrazeno, dokud stroj
nebude připraven k provozu.
INICIALIZACE...
CEKEJTE PROSIM
Níže uvedený displej se zobrazí, když je stroj připraven skenovat.
100% AUTO
A TEXT
O1
DŮLEŽITÉ
• Mezi vypnutím a opětovným zapnutím hlavního sítového vypínače vyčkejte
nejméně 10 sekund.
• Nevypínejte hlavní napájení, je-li na stroji nainstalována volitelná faxová karta
Super G3 a chcete odesílat a přijímat faxové dokumenty. Když je hlavní napájení
vypnuto, faxové dokumenty nelze odesílat ani přijímat.
Hlavní napájení a napájení ovládacího panelu
1-19
1
Než začnete tento stroj používat
DŮLEŽITÉ
• Pokud se indikátor sítového napájení nerozsvítí, ujistěte se, zda je zástrčka napájecí
šňůry řádně zasunuta do zásuvky.
• Je-li ke stroji připojena topná jednotka 34, stroj vstoupí do klidového režimu po vypnutí
hlavního sítového vypínače. Další informace o klidovém režimu viz „Funkce úspory
energie“ na str. 2-5. Další informace o topné jednotce 34 získáte u místního
autorizovaného zástupce Canon.
POZNÁMKA
• Při zapnutí napájení se provede standardní nastavení.
• Standardní nastavení kopírování jsou tato:
- Poměr kopírování: Přímé (100 %)
- Výběr papíru: Automatický výběr papíru
- Sytost kopie: Automatické ovládání sytosti
- Počet kopií: 1
- Kvalita obrazu: Text
- Funkce kopírování: Jednostranná kopie
• Výchozí nastavení pro jednotlivé funkce stroje (kopírování nebo faxování) jsou
provedena ve výrobním závodě. Můžete je však změnit podle svých konkrétních
potřeb. (Viz kapitola 3 „Uživatelská úprava nastavení“ v Průvodci kopírováním a
kapitola 6 „ Uživatelské nastavení faxu“ v Průvodci faxováním.)
• Z nabídky doplňkových funkcí si můžete vybrat, které funkce se mají zobrazit na
pohotovostním displeji po zapnutí hlavního napájení. (Viz „Inicializační funkce při
zapnutí napájení“ na str. 5-17.)
Než začnete tento stroj používat
1
● Zobrazí-li se hlášení <ZADEJTE ID ODD.>:
ZADEJTE PRIST. KOD
❑ Pomocí číselných tlačítek zadejte ID oddělení a stiskněte tlačítko [OK].
ZADEJTE PRIST. KOD
1234567
❑ Zadejte heslo.
HESLO ID ODD.
*******
1-20
Hlavní napájení a napájení ovládacího panelu
POZNÁMKA
• Je-li režim Správa ID oddělení nastaven na <ZAP>, zobrazí se hlášení <ZADEJTE
ID ODD.>. Instrukce týkající se zadání ID oddělení a hesla viz „Zadání ID oddělení
a hesla“ na str. 2-10.
• <ID ODD HESLO> se zobrazí, i když nebylo nastaveno heslo. V takovém případě
stisknutím tlačítka [OK] uveďte stroj do pohotovostního režimu.
• Podrobné informace o režimu Správa ID oddělení viz „Správa ID oddělení“ na
str. 6-7.
Než začnete tento stroj používat
● Zobrazí-lise hlášení <ZADEJTE ID UŽIVATELE>:
ZADEJTE ID UZIV. :a
❑ Pomocí číselných tlačítek zadejte ID uživatele a stiskněte tlačítko [OK].
ZADEJTE ID UZIV. :a
canon
❑ Zadejte heslo.
UZIV. HESLO
*******
:a
POZNÁMKA
Instrukce týkající se zadávání ID uživatele a hesla viz „Zadání ID uživatele a hesla“
na str. 2-13.
Hlavní napájení a napájení ovládacího panelu
1
1-21
● Zobrazí-li se hlášení <ŽÁDNÁ KONTROLNÍ KARTA/VLOŽTE KONTROLNÍ KARTU>:
ZADNA KONTR. KARTA
VLOZTE KONTR. KARTU
❑ Vložte kontrolní kartu do volitelné čtečky karet E1.
Než začnete tento stroj používat
1
POZNÁMKA
Podrobné informace o kontrolní kartě viz „Čtečka karet E1“ na str. 4-16.
1-22
Hlavní napájení a napájení ovládacího panelu
Vypínač napájení ovládacího panelu
Ovládací panel zapnete nebo vypnete stisknutím vypínače napájení ovládacího
panelu. Když je ovládací panel vypnutý, stroje se nachází v klidovém režimu.
Vypínač napájení ovládacího
panelu
Stav stroje
ZAP
Pohotovostní režim (stroj je připraven okamžitě spustit
kopírování nebo tisk)
VYP
Klidový režim
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
T
OK
POZNÁMKA
• Spotřebu energie v klidovém režimu lze nastavit v nabídce doplňkových funkcí.
(Viz „Spotřeba energie v klidovém režimu“ na str. 5-27.)
• V nabídce doplňkových funkcí lze nastavit dobu, po jejímž uplynutí stroj vstoupí do
klidového režimu. (Viz „Čas přepnutí do klidového stavu“ na str. 5-48.)
• Stroj nevstoupí do klidového režimu během skenování nebo tisku. (Viz „Čas přepnutí do
klidového stavu“ na str. 5-48.)
• Stroj může přijímat a tisknout dokumenty z osobního počítače i v klidovém režimu.
Stejně tak může stroj v klidovém režimu přijímat faxové dokumenty.
Hlavní napájení a napájení ovládacího panelu
1-23
Než začnete tento stroj používat
Reset
1
Nastavení systému
Než začnete stroj používat v síti jako tiskárnu nebo fax, je nutné provést příslušná
nastavení.
Než začnete tento stroj používat
1
Instrukce týkající se nastavení stroje naleznete v následujících průvodcích nebo
částech:
■ Připojení stroje do sítě
Viz průvodce Network Quick Start Guide.
■ Nastavení sítě
Viz průvodce Network Guide.
■ Nastavení tiskárny
Viz průvodce PCL/UFR II Printer Guide nebo UFR II Printer Guide.
■ Instalace ovladače tiskárny
Viz průvodce PCL Driver Guide nebo UFR II Driver Guide.
■ Použití faxových funkcí
Viz Průvodce faxováním.
■ Nastavení data a času
Viz „Aktuální datum a čas“ na str. 5-44.
■ Nastavení správce systému
Viz „Nastavení správce systému“ na str. 6-1.
1-24
Nastavení systému
Získání a registrace licenčního klíče
Používáte-li soupravu pro tisk čárových kódů, musíte nezbytně zaregistrovat
licenční klíč v položce
<REGISTRACE LIC.> v kategorii Nastavení systému (z nabídky doplňkových
funkcí).
POZNÁMKA
Další informace o soupravě pro tisk čárových kódů viz v průvodci Bar Code Printing
Guide.
Získání licenčního klíče
Licenční klíč je možné získat v systému správy licencí, do něhož vstoupíte
prostřednictvím webového prohlížeče. Přístup do systému je na následující adrese:
http://www.canon.com/lms/license/
■ Administrační kódy nutné k získání licenčního klíče
Postupujte podle postupu na obrazovce. K získání licenčního klíče je třeba zadat
následující administrační kódy:
• Přístupové
číslo licence
Naleznete ho na certifikátu s přístupovým číslem licence, který se nachází v
dodaném balíčku.
• Výrobní
číslo
zařízení Výrobní číslo zařízení zobrazíte stisknutím
ovládacím panelu stroje.
KONT. POCTU XXX00001
112:CELKEM :G:000062
[Kontrol počitadla] na
Výrobní číslo
Získání a registrace licenčního klíče
1-25
Než začnete tento stroj používat
1
Registrace licenčního klíče
Chcete-li aktivovat funkci tisku čárových kódů, musíte zaregistrovat licenční klíč ve
stroji.
1
Než začnete tento stroj používat
1
Stiskněte
[Doplňkové funkce].
Zobrazí se nabídka doplňkových funkcí.
2
Stisknutím [
] nebo [
] vyberte položku <NASTAVENÍ
SYSTÉMU> a stiskněte [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
Jestliže bylo na stroji nastaveno ID správce systému a systémové heslo, zadejte
ID správce systému a systémové heslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte
tlačítko
[Log In/Out] (Přihlásit/Odhlásit).
DOPLNKOVE FUNKCE
10.SYST. NASTAVENI
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <NASTAVENÍ SYSTÉMU>.
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<REGISTRACE LIC.> a stiskněte tlačítko [OK].
SYST. NASTAVENI
10.REGISTR. LICENCE
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <REGISTRACE LIC.>.
1-26
Získání a registrace licenčního klíče
Pomocí číselných tlačítek zadejte licenční klíč a stiskněte
tlačítko [OK].
LC.KLIC
0123-0123
-0123-0123-0123-0123
1
Jestliže se zobrazí následující obrazovka, stiskněte tlačítko [OK] a zadejte
správný licenční klíč.
Jestliže se následující obrazovka zobrazí znovu, stiskněte tlačítko [OK] a zrušte
registraci licence. Zkontrolujte, zda je požadovaný volitelný doplněk nebo funkce
na stroji správně nainstalovaná.
NESPR. LIC. KLIC
STISKNETE OK
Zobrazí se hlášení <INSTALACE OK> a <ZAPNĚTE/VYPNĚTE NAPÁJENÍ>.
Registrace licence je dokončena.
POZNÁMKA
Registrovaná funkce se aktivuje po restartování stroje (vypnutí a opětovném
zapnutí hlavního sítového vypínače). (Viz „Hlavní napájení a napájení ovládacího
panelu“ na str. 1-18.)
Získání a registrace licenčního klíče
1-27
Než začnete tento stroj používat
4
Než začnete tento stroj používat
1
1-28
Získání a registrace licenčního klíče
Základní operace
2
KAPITOLA
Tato kapitola popisuje hlavní funkce a základní operace se strojem.
Co všechno tento stroj umí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Přehled stroje iR2022/iR2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Rezervování další úlohy v průběhu zpracování aktuální úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Specifikace nastavení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Funkce úspory energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Omezení použití stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Kontrola a zrušení úloh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Jiné užitečné funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Zadávání znaků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Alfanumerické znaky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Zadání ID oddělení a hesla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Po zapnutí stroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-10
Po ukončení provozu stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-12
Zadání ID uživatele a hesla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Po zapnutí stroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-13
Po ukončení provozu stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-14
Ukládání originálů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Velikosti dokumentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-15
Orientace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-16
Kopírovací deska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-18
Podavač (DADF-P2) (volitelný) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-21
Zhotovování výtisků pomocí vloženého podavače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24
Multifunkční provoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-31
Použitelný papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-33
2-1
Co všechno tento stroj umí
Vše, co kdy budete potřebovat, v jednom digitálním
víceúčelovém stroji.
2
Základní operace
Kopírování
Tisk
Skenování
Fax
Stroj iR2022/iR2018 je vybaven četnými
vstupními a výstupními funkcemi, které
dokáží výrazně zvýšit efektivitu vaší práce.
Díky funkcím, které jsou nezbytné pro
práci s dokumenty v digitalizované
kanceláři, představuje stroj iR2022/iR2018
to nejlepší mezi digitálními víceúčelovými
stroji.
Vzdálené UR
Kopírování
Ke zvýšení produktivity slouží vedle běžných funkcí
kopírování také nové funkce, jako je funkce
„Kombinace 2 na 1“, která umožňuje automaticky
zmenšit dva originály na vybranou velikost papíru,
a „Různě velké originály“, která slouží ke
kopírování originálů různých velikostí v jednom
kopírovacím běhu.
Faxování (volitelné)*
Faxová funkce Super G3 tohoto stroje je
kompatibilní s většinou faxových přístrojů Super
G3 používaných v kancelářích. Máte-li
nainstalovanou volitelnou faxovou kartu Super G3
a faxový ovladač, můžete odesílat faxy z počítače.
* Je vyžadována volitelná faxová karta Super G3 a fax panel B1.
2-2
Co všechno tento stroj umí
Viz Průvodce kopírováním
1
1
2
2
Viz Průvodce faxováním
Originál
Fax
Viz průvodce PCL/UFR II Printer Guide nebo UFR II Printer Guide
Tento stroj používá technologii UFRII LT (Ultra Fast
Rendering II LT), jež za pomoci nového tiskového
algoritmu omezuje zpracování souboru na nejnižší
možnou míru a dosahuje maximální výkonnosti.
Odesílání dat
Když na stroj nainstalujete volitelnou soupravu
PCL tiskárny, můžete stroj používat jako tiskárnu
z počítačů
s emulací jazyka PCL5e a PCL6.
1
Tisk
S volitelnou soupravou pro tisk čárových kódů
můžete také využít funkci tisku čárových kódů.
(Viz průvodce Bar Code Printing Guide.)
2
Použití vzdáleného uživatelského rozhraní
Viz průvodce Remote UI Guide
Vzdálené uživatelské rozhraní umožňuje ovládání
funkcí, jako je např. kontrola stavu stroje, průběhu
úloh, pomocí internetového prohlížeče počítače.
Sítové skenování
Webový
prohlížeč
Viz průvodce Color Network ScanGear User’s Guide
Funkce sítového skenování umožňuje používat
stroj iR2022/iR2018 jako běžný skener. Pomocí
tohoto stroje tedy můžete dokumenty naskenovat a
poté otevřít v aplikaci, kterou používáte na počítači.
Aby bylo možné tuto funkci použít, stroj musí být
připojen na sít a na počítači musí být nainstalovaný
software Color Network ScanGear*. Lze skenovat
obrazy až do formátu A3 v rozlišení 600 x 600 dpi.
Originál
Skenování
obrazových
dat
Export dat do
počítače
* Software Color Network Scanner se nachází na dodaném
disku CD-ROM. Další informace o funkci sítového skenování
viz v průvodci Color Network ScanGear User’s Guide.
Co všechno tento stroj umí
2-3
Základní operace
Tisk
Přehled stroje iR2022/iR2018
Rezervování další úlohy v průběhu zpracování aktuální úlohy
Tento stroj umožňuje zpracovávat několik úloh současně, aniž by bylo nutné čekat
na dokončení aktuální úlohy. Můžete například rezervovat tiskovou úlohu, zatímco
stroj tiskne úlohu naskenovanou do paměti.
Základní operace
2
Specifikace nastavení
Po stisknutí tlačítka
[Doplňkové funkce] se zobrazí nabídka doplňkových
funkcí. Z nabídky doplňkových funkcí lze provádět běžná nastavení mnoha funkcí
stroje a také nastavení specifických funkcí podle vašich potřeb.
DOPLNKOVE FUNKCE
1.OVLADANI HLASIT.
Nabídka doplňkových funkcí
POZNÁMKA
• Nastavení provedená z nabídky doplňkových funkcí se nezmění ani po stisknutí tlačítka
[Resetovat].
• Podrobné informace o provádění nastavení podle potřeb uživatele viz „Uživatelská
úprava nastavení“ na str. 5-1.
• Podrobné informace o nastavení systému viz „Nastavení správce systému“ na str. 6-1.
2-4
Přehled stroje iR2022/iR2018
Funkce úspory energie
Efektivní úspory energie lze dosáhnout uvedením stroje do klidového režimu na
dobu, kdy na něm nepracujete.
Uvedení stroje z klidového režimu do chodu je rychlé v porovnání s případem, kdy
vypnete napájení.
POZNÁMKA
• Je-li ke stroji připojena topná jednotka 34, stroj vstoupí do klidového režimu po vypnutí
hlavního sítového vypínače.
• Jakmile stroj vstoupí do klidového režimu, vypne se displej.
• I když se stroj nachází v klidového režimu, může nadále přijímat faxové dokumenty a
zpracovávat nebo tisknout data odeslaná z počítačů.
• V závislosti na určitých podmínkách nemusí stroj do klidového režimu vstoupit zcela.
(Další informace viz „Spotřeba energie v klidovém režimu“ na str. 5-27.)
• Vypněte napájení ovládacího panelu v případě, že nebudete stroj používat po delší
dobu, např. přes noc.
• Čas přepnutí do klidového stavu lze nastavit v rozmezí od 3 do 30 minut. Výchozí
nastavení je <5MIN.>.
• Podrobné informace o klidovém režimu viz „Vypínač napájení ovládacího panelu“ na
str. 1-23 a „Čas přepnutí do klidového stavu“ na str. 5-48.
Přehled stroje iR2022/iR2018
2-5
2
Základní operace
Stroj můžete uvést do klidového režimu stisknutím vypínače napájení ovládacího
panelu kdykoli chcete, ale stroj můžete také nastavit tak, aby do klidového režimu
vstupoval v předem nastaveném čase. (Viz „Čas přepnutí do klidového stavu“ na
str. 5-48.) Stroj aktivujete opětovným stisknutím vypínače napájení ovládacího
panelu.
Omezení použití stroje
Stroj můžete chránit před neoprávněným přístupem, a to nastavením ID oddělení a
hesel. Tato ID oddělení a hesla omezují používání funkcí odesílání a kopírování na
stroji.
■ Správa ID oddělení
Je-li položka Správa ID oddělení v kategorii Nastavení systému (z nabídky doplňových
funkcí) nastavena na <ZAP>, do systému stroje mohou získat přístup pouze uživatelé,
kteří zadají správné ID oddělení a heslo. (Viz „Správa ID oddělení“ na str. 6-7.)
Základní operace
2
■ Správa ID uživatelů
Režim Správa ID uživatelů je propojen s funkcí správy ID oddělení tohoto stroje. Správa
ID uživatelů umožňuje uložit ID uživatele (od 0001 do 1000) a heslo ze vzdáleného UR.
Další informace týkající se uložení ID uživatele a hesla viz v průvodci Remote UI Guide.
Kontrola a zrušení úloh
Po stisknutí tlačítka
[Monitor systému] můžete sledovat stav právě
zpracovávaných úloh kopírování, faxování, tisku a hlášení a také je zrušit.
2-6
Přehled stroje iR2022/iR2018
Jiné užitečné funkce
Další užitečné funkce jsou:
■ Automatické přepínání zásuvek
V případě, že se během tisku vypotřebují papíry ze zvolené zásuvky, stroj automaticky
vyhledá jinou zásuvku s papírem stejné velikosti a hmotnosti a začne odebírat papíry z
této zásuvky.
■ Čas automatického vynulování
Pokud stroj po dobu přibližně dvou minut od ukončení posledního tisku nikdo nepoužije
nebo nestiskne libovolné tlačítko, stroj provede automatické obnovení standardních
nastavení.
POZNÁMKA
Dobu automatického vynulování lze nastavit v rozmezí od 1 do 9 minut s krokem jedna
minuta. Výchozí nastavení je <2 MIN.>. (Viz „Čas automatického vynulování“ na
str. 5-50.)
■ Automatická orientace
S využitím informací, jako je velikost originálu a poměr zvětšení, stroj automaticky otáčí
kopírovaný obraz tak, aby se pro vybranou velikost papíru nacházel v nejvhodnější
poloze.
Jestliže se obraz ani po otočení na papír nevejde, stroj ho vytiskne bez otočení a část
obrazu bude chybět.
Další informace o funkci automatické orientace viz v kapitole 3 „Uživatelská úprava
nastavení“ v Průvodci kopírováním.
Přehled stroje iR2022/iR2018
2-7
2
Základní operace
POZNÁMKA
• Automatické přepínání zásuvek je možné nastavit pro každou funkci. Výchozí nastavení
je <VYP> pro vložený podavač a <ZAP> pro další zásuvky na papír. (Viz „Automatický
výběr papíru/automatické přepínání zásuvek“ na str. 5-23.)
• Nastavíte-li pro vložený podavač <VYP> a není připojen volitelný podavač (DADF-P2),
v případě stroje iR2018 nelze použít funkci automatického přepínání zásuvek.
Zadávání znaků
Na obrazovkách vyžadujících alfanumerické zadání zadávejte znaky pomocí
číselných tlačítek na ovládacím panelu takto:
Alfanumerické znaky
Základní operace
2
Příklad: Zadání slova „EUROPE“.
1
Stiskněte tlačítko
a vyberte <: A>.
Každým stisknutím tlačítka
postupně volíte <: a> (malá písmena), <: A>
(velká písmena) a <: 1> (čísla). Po volbě <: 1> se na displeji zobrazí opět <: a>.
JMENO
2
:A
Pomocí číselných tlačítek zvolte znak, který chcete zadat.
Každým stisknutím tlačítka se znaky změní způsobem uvedeným v následující
tabulce. Symbol zadejte pomocí tlačítka 1 nebo # .
Tlačítko
Znaky
1
@.-_/
2
abcABC
3
defDEF
4
ghiGHI
5
jklJKL
ABC
DEF
GHI
JKL
2-8
Zadávání znaků
Tlačítko
Znaky
MNO
6
mnoMNO
7
pqrsPQRS
8
tuvTUV
9
wxyzWXYZ
#
-. #!”,;:^ _=/l’[email protected]%&+\˜()[ ]{ }< >
PQRS
TUV
WXYZ
2
DEF
Základní operace
Slovo „EUROPE“ zadejte stisknutím tlačítek takto:
DEF
3
TUV
3
TUV
8
PQRS
8
PQRS
7
MNO
➝E
➝U
PQRS
7
MNO
6
7
➝R
6
➝O
MNO
6
PQRS
7
DEF
➝P
DEF
3
3
➝E
Zobrazí se <EUROPE>.
JMENO
EUROPE
:A
POZNÁMKA
• Mezeru zadáte stisknutím tlačítka [
].
• Kurzor posunete stisknutím tlačítka [
] nebo [
].
• Pokud jste zadali nesprávný znak, smažte ho pomocí tlačítka
[Vynulovat] a
zadejte správný znak.
• Chcete-li smazat všechny zadané znaky stiskněte a přidržte tlačítko
[Vynulovat].
• Typy a maximální počet znaků, které můžete zadat, závisí na způsobu nastavení.
3
Po zadání všech znaků stiskněte tlačítko [OK].
Zadávání znaků
2-9
Zadání ID oddělení a hesla
Je-li na stroji nastavena správa ID oddělení, musíte před zahájením práce na stroji
zadat ID oddělení a heslo.
DŮLEŽITÉ
Když je ke stroji připojena volitelná čtečka karet E1, tlačítko
[Log In/Out] (Přihlásit/
Odhlásit) nefunguje. Postup popsaný níže v části „Po zapnutí stroje“ není nutný.
Základní operace
2
POZNÁMKA
Je-li ke stroji připojena čtečka karet E1, po zapnutí hlavního sítového vypínače se na
LCD displeji zobrazí hlášení <ŽÁDNÁ KONTROLNÍ KARTA/VLOŽTE KONTROLNÍ
KARTU>. Zasuňte kontrolní kartu do otvoru. Podrobné informace o čtečce karet E1 viz
„Čtečka karet E1“ na str. 4-16.
Po zapnutí stroje
Po zapnutí napájení a náběhu stroje do provozního stavu se objeví obrazovka pro
zadání ID oddělení a hesla.
POZNÁMKA
Podrobné informace, jak zapnout napájení, viz „Hlavní napájení a napájení ovládacího
panelu“ na str. 1-18.
1
Pomocí číselných tlačítek zadejte až sedm číslic pro ID
oddělení a stiskněte tlačítko.
ZADEJTE PRIST. KOD
1234567
Po stisknutí tlačítka [OK] se na LCD displeji zobrazí <ID ODD. HESLO>.
2-10
Zadání ID oddělení a hesla
POZNÁMKA
Uděláte-li při zadávání ID oddělení chybu, stiskněte tlačítko
zadejte správnou hodnotu.
Pomocí číselných tlačítek zadejte až sedm číslic pro heslo
(až sedm míst) a stiskněte tlačítko [OK].
HESLO ID ODD.
*******
2
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí pohotovostní displej.
100% AUTO
A TEXT
O1
POZNÁMKA
• Zadáte-li nesprávné ID oddělení a/nebo heslo, na LCD displeji se zobrazí hlášení
<ZADEJTE ZNOVU>. Opakujte postup od kroku 1.
• Uděláte-li při zadání hesla chybu, stiskněte tlačítko
[Vynulovat] a zadejte
správnou hodnotu.
• Podrobné informace o správě ID oddělení viz „Správa ID oddělení“ na str. 6-7.
Zadání ID oddělení a hesla
2-11
Základní operace
2
[Vynulovat] a
Po ukončení provozu stroje
1
Po ukončení operací stiskněte tlačítko
(Přihlásit/Odhlásit).
[Log In/Out]
ZADEJTE PRIST. KOD
2
Základní operace
Objeví se obrazovka pro zadání ID oddělení a hesla.
POZNÁMKA
• Chcete-li na stroji znovu začít pracovat, zadejte ID oddělení a heslo.
• Pokud po ukončení práce na stroji nestisknete tlačítko
[Log In/Out] (Přihlásit/
Odhlásit), veškeré následně zhotovené kopie, skenování a tisky budou zahrnuty do
celkového součtu ID oddělení, které jste na stroji zadali.
• Obrazovka pro zadání ID oddělení a hesla se pravděpodobně automaticky zobrazí
po uplynutí nastaveného času, i když jste zapomněli po ukončení práce na stroji
stisknout tlačítko
[Log In/Out] (Přihlásit/Odhlásit). (Viz „Čas automatického
vynulování“ na str. 5-50.)
2-12
Zadání ID oddělení a hesla
Zadání ID uživatele a hesla
Je-li položka Správa ID uživatele v kategorii Nastavení systému (z nabídky
doplňkových funkcí) nastavena na <ZAP> a ve stroji jsou uložena ID uživatelů a
hesla, než začnete na stroji pracovat, musíte zadat ID uživatele a heslo.
Po zapnutí stroje
Po zapnutí napájení a náběhu stroje do provozního stavu se objeví obrazovka pro
zadání ID uživatele a hesla.
POZNÁMKA
Podrobné informace, jak zapnout napájení, viz „Hlavní napájení a napájení ovládacího
panelu“ na str. 1-18.
1
Pomocí číselných tlačítek zadejte ID uživatele a stiskněte
tlačítko [OK].
ZADEJTE ID UZIV. :a
canon
POZNÁMKA
Uděláte-li při zadávání ID uživatele chybu, stiskněte tlačítko
zadejte správné ID uživatele.
[Vynulovat] a
Zadání ID uživatele a hesla
2-13
2
Základní operace
DŮLEŽITÉ
ID uživatelů a hesla však musí být do stroje předem uložena ze vzdáleného
uživatelského rozhraní. Instrukce, jak uložit ID uživatele a heslo, viz v průvodci Remote
UI Guide.
2
Pomocí číselných tlačítek zadejte heslo a stiskněte tlačítko
[OK].
UZIV. HESLO
*******
:a
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí pohotovostní displej.
100% AUTO
A TEXT
Základní operace
2
O1
POZNÁMKA
• Zadáte-li nesprávné ID uživatele a/nebo heslo, na LCD displeji se zobrazí hlášení
<ZADEJTE ZNOVU>. Opakujte postup od kroku 1.
• Uděláte-li při zadávání hesla chybu, stiskněte tlačítko
[Vynulovat] a zadejte
správné heslo.
Po ukončení provozu stroje
1
Po ukončení práce na stroji stiskněte tlačítko
(Přihlásit/Odhlásit).
[Log In/Out]
ZADEJTE ID UZIV. :a
Objeví se obrazovka pro zadání ID uživatele a hesla.
POZNÁMKA
• Chcete-li na stroji znovu začít pracovat, zadejte ID uživatele a heslo.
• Pokud po ukončení práce na stroji nestisknete tlačítko
[Log In/Out] (Přihlásit/
Odhlásit), veškeré následně zhotovené kopie, skenování a tisky budou zahrnuty do
celkového součtu ID uživatele, které jste na stroji zadali.
• Obrazovka pro zadání ID uživatele a hesla se pravděpodobně automaticky zobrazí
po uplynutí nastaveného času, i když jste zapomněli po ukončení práce na stroji
stisknout tlačítko
[Log In/Out] (Přihlásit/Odhlásit). (Viz „Čas automatického
vynulování“ na str. 5-50.)
2-14
Zadání ID uživatele a hesla
Ukládání originálů
Originály ukládejte na kopírovací desku nebo do podavače, a to podle velikosti
a typu originálů, které chcete skenovat, kopírovat nebo faxovat, a také podle
zadaných nastavení.
Kopírovací desku použijte při skenování knih, originálů na silném nebo tenkém papíře
a transparentních listů.
■ Podavač (volitelný)
Chcete-li naskenovat několik originálů v jednom běhu, uložte originály do podavače a
stiskněte tlačítko
[Start]. Stroj automaticky podává originály do oblasti skenování
a skenuje je. Máte-li nastavený režim 2stranný, pak stroj může oboustranné originály
automaticky obracet a skenovat je jako oboustranné dokumenty.
Velikosti dokumentů
Uložíte-li originály na kopírovací desku stroje iR2018 nebo nemůže-li stroj rozeznat
velikost originálu, specifikujte velikost originálu po stisknutí tlačítka
[Start].
Pokud velikost papíru na výstupu stroje příjemce není shodná se skenovanou
velikostí, může se stát, že originál bude před odesláním zmenšen nebo rozdělen
na menší části.
V případě nestandardní velikosti papíru (např. kniha) nedokáže stroj iR2022
velikost originálu vždy rozpoznat. V takovém případě zadejte velikost, v níž chcete
originál naskenovat. (Viz kapitola 1 „Funkce základního kopírování“ v Průvodci
kopírováním.)
Ukládání originálů
2-15
Základní operace
2
■ Kopírovací deska
Orientace
Originály můžete ukládat vertikálně nebo horizontálně. Vždy zarovnejte horní okraj
originálu se zadním okrajem kopírovací desky (horní levý roh) nebo podavače.
[Kopírovací deska]
Uložení
originálu
lícem dolů
Základní operace
2
Uložení originálu lícem dolů
Vertikální uložení
Horizontální uložení
[Podavač]
ABC
Uložení
originálu
lícem
nahoru
Vertikální uložení
2-16
Ukládání originálů
ABC
Uložení
originálu
lícem
nahoru
Horizontální uložení
DŮLEŽITÉ
• Kopie jsou sešity v rohu odpovídajícím hornímu levému rohu originálu.
• Pokud se originál naskenuje v nesprávném směru, pak se informace o odesilateli na faxu
nevytisknou na správném místě.
Ukládání originálů
2-17
2
Základní operace
POZNÁMKA
• Nebude-li horní okraj originálu zarovnán se zadním okrajem kopírovací desky, může se
stát, že originál nebude naskenován správně (v závislosti na režimu, který jste nastavili).
• Originály velikosti A4 a A5 lze ukládat vertikálně nebo horizontálně. Skenovací rychlost
pro horizontálně uložené originály je však o něco nižší než pro vertikálně uložené
originály. Při tisku s předvoleným poměrem kopírování, např. při zvětšování originálu
velikosti A4 na papír velikosti A3, uložte originály horizontálně.
• Pro horizontálně uložené originály velikosti A4 a A5 se používá označení A4R a A5R.
• Originály velikosti A3 se musí ukládat horizontálně.
• Aby orientace obrazu na výstupu byla při uložení do podavače stejná jako při uložení
originálu na kopírovací desku, uložte ho vzhůru nohama a lícem vzhůru. Není-li však pro
režim Sešít uložen papír správné velikosti, výstup se automaticky otočí.
• Z jednostranných nebo oboustranných originálů lze zhotovovat oboustranné kopie.
Podrobné informace o použití funkce 2stranný viz v kapitole 2 „Speciální funkce
kopírování“ v Průvodci kopírováním.
Kopírovací deska
Na kopírovací desku ukládejte pro skenování vázané originály (např. knihy a
časopisy), originály na silném nebo tenkém papíře a transparentní listy.
POZNÁMKA
Stroj iR2018 nedokáže detekovat velikost originálů, pokud originály uložíte na kopírovací
desku. Velikost papíru pro kopie musíte zadat ručně. (Viz kapitola 1 „Funkce základního
kopírování“ v Průvodci kopírováním.)
2
Základní operace
1
Zdvihněte podavač/kryt kopírovací desky.
Čidlo otevření/zavření
DŮLEŽITÉ
Při ukládání originálu na kopírovací desku stroje iR2022 zdvihněte podavač/kryt
kopírovací desky dostatečně vysoko, aby se čidlo otevření/zavření (umístěné
v zakroužkované oblasti na předchozí ilustraci) zcela uvolnilo. Jinak se může stát,
že stroj nedetekuje velikost originálů správně.
2-18
Ukládání originálů
Uložte originály lícem dolů
2
Stranu, kterou chcete kopírovat, je třeba uložit lícem dolů. Zarovnejte roh originálu
s horním levým rohem (šipka) kopírovací desky.
Knihy a vázané originály ukládejte na kopírovací desku stejným způsobem.
POZNÁMKA
Při zvětšování originálů A4 nebo A5 na velikost A3 uložte originál na kopírovací
desku horizontálně a přiložte jej ke značkám A4R nebo A5R.
Ukládání originálů
2-19
Základní operace
2
3
Opatrně zavřete podavač/kryt kopírovací desky.
Základní operace
2
UPOZORNĚNÍ
• Podavač/kryt kopírovací desky zavírejte opatrně, abyste si nepřiskřípli
ruce, a nezpůsobili si tak zranění.
• Při skenování silných knih uložených na kopírovací desce netlačte na
podavač nebo kryt kopírovací desky silou. Mohlo by dojít k poškození
kopírovací desky a následnému úrazu.
POZNÁMKA
• Pouze stroj iR2022 dokáže detekovat velikost originálu uloženého na kopírovací
desku. Při ukládání originálu na kopírovací desku je velikost originálu rozpoznána
po sklopení podavače/krytu kopírovací desky. Před kopírováním nezapomeňte
sklopit podavač/kryt kopírovací desky.
• Originály velikosti menší než A5 stroj nedokáže detekovat. Po stisknutí tlačítka
[Start] zadejte velikost originálu podle instrukcí na LCD displeji. Velikost papíru
můžete vybrat také ručně.
• Po dokončení skenování odeberte originál z kopírovací desky.
2-20
Ukládání originálů
Podavač (DADF-P2) (volitelný)
Podavač byste měli používat, chcete-li kopírovat několik originálů najednou. Uložte
originály do podavače a stiskněte tlačítko
[Start]. Stroj automaticky podává
originály na kopírovací desku a skenuje je. Máte-li nastavený režim 2stranný, pak
stroj může oboustranné originály automaticky obracet a skenovat je jako
oboustranné dokumenty.
Do přihrádky podávání originálů podavače můžete ukládat následující originály:
- 52 g/m2 až 105 g/m2 (37 g/m2 až 52 g/m2 a 105 g/m2 až 128 g/m2 při skenování
jednostranného dokumentu)
• Velikost:
- A3, A4, A4R, A5, A5R
• Kapacita
přihrádky:
- A4, A4R, A5, A5R: 50 listů (80 g/m2)
- A3: 25 listů (80 g/m2)
DŮLEŽITÉ
• Do podavače neukládejte následující typy originálů:
- Natržené originály nebo originály s velkými otvory pro vazbu
- Silně zvlněné originály nebo originály s ostrými přehyby
- Originály sepnuté kancelářskou sponou a sešité originály
- Papír s karbonovým průklepovým povrchem nebo originály z jiného materiálu, které by
se nemusely dobře podávat
- Transparentní listy a jiné vysoce transparentní originály
• Jestliže je podavačem opakovaně podáván stejný originál, může se stát, že se pomačká
nebo zvlní a jeho podávání nebude nadále možné. Omezte opakované podávání na
max. 30krát (tento počet se může lišit v závislosti na typu a kvalitě originálu).
• Jsou-li válce podavače znečištěny po skenování originálů psaných tužkou, proveďte
čištění podavače. (Viz „Ruční čištění podavače“ na str. 7-37.)
• Před uložením do podavače pomačkané originály vyhlaďte.
• Originály ukládejte po jednom, jsou-li velmi tenké (37 g/m2 až 52 g/m2) nebo velmi silné
(106 g/m2 až 128 g/m2).
Ukládání originálů
2-21
Základní operace
2
• Hmotnost:
1
Nastavte posuvná vodítka podle velikosti originálů.
Základní operace
2
2
Do přihrádky podávání originálů uložte originály kopírovanou
stranou nahoru.
Při zvětšování originálů velikosti A4 nebo A5 na papír velikosti A3 ukládejte
originály horizontálně.
Ukládejte originály co nejdále do podavače, dokud se nezastaví.
2-22
Ukládání originálů
DŮLEŽITÉ
• Během skenování originály nepřidávejte ani neodebírejte.
• Po ukončení skenování odeberte originály z oblasti výstupu originálů, abyste
zamezili zachycení papíru.
Oblast výstupu originálů
POZNÁMKA
• Naskenované originály jsou do oblasti výstupu originálů dopraveny v pořadí,
v jakém byly uloženy do podavače.
• Různě velké originály můžete ukládat do podavače společně, jestliže nastavíte
režim Různě velké originály. (Viz kapitola 2 „Speciální funkce kopírování“ v
Průvodci kopírováním.)
Ukládání originálů
2-23
Základní operace
2
Zhotovování výtisků pomocí vloženého podavače
Při tisku na transparentní listy, štítky, nestandardní velikosti papíru nebo obálky
uložte papír do vloženého podavače.
DŮLEŽITÉ
• Při používání vloženého podavače se řiďte následujícími údaji:
- Množství papíru: 1 až 80 listů (80 g/m2)
- Velikost papíru: 95 mm × 148 mm až 297 mm × 432 mm
- Hmotnost papíru: 64 g/m2 až 128 g/m2
- Srolovaný nebo zvlněný papír je nutné před použitím narovnat, aby se nezachytával ve
vloženém podavači (přípustné zvlnění: méně než 10 mm pro normální papír, méně než
5 mm pro silný papír).
- Pokud byl papír skladován ve vlhkém prostředí a navlhnul, může se stát, že podávání
některého papíru z vloženého podavače nebude možné. V takovém případě uložte
papír v množství menším než 40 listů (80 g/m2).
• Neukládejte zároveň různé typy nebo velikosti papíru.
• Nedoporučujeme používat papíry s potištěnou zadní stranou.
• Listy se štítky ukládejte do vloženého podavače po jednom.
• Pokud se při tisku na obálky ve výstupní přihrádce nashromáždí 10 potištěných obálek,
musíte ji vyprázdnit.
Základní operace
2
POZNÁMKA
Podrobné informace o velikostech papíru při používání vloženého podavače viz
„Standardní papír pro vložený podavač“ na str. 5-31.
2-24
Zhotovování výtisků pomocí vloženého podavače
■ Standardní velikost
Můžete vybrat standardní papír řady A nebo B nebo papír s velikostí definovanou v
palcích.
■ Volná velikost
Do stroje můžete ukládat papír nestandardní velikosti
(95 mm × 148 mm až 297 mm × 432 mm).
■ Obálka
Do vloženého podavače můžete ukládat tyto obálky: ISO-B5, ISO-C5,
US Commercial 10, Monarch, European DL.
Základní operace
1
2
Otevřete vložený podavač.
● Jestliže je ve vloženém podavači uložen specifikovaný papír:
❑ Opakovaně tiskněte tlačítko
[Výběr papíru], dokud se nerozsvítí indikátor
vloženého podavače.
❑ Přejděte ke kroku 5.
● Jestliže je do vloženého podavače uložen papír jiný než specifikovaný:
❑ Zkontrolujte, zda není rezervována nějaká úloha. (Viz „Kontrola stavu úlohy“
na str. 3-4.)
❑ Pokud není rezervována žádná úloha, pokračujte od kroku 2.
Zhotovování výtisků pomocí vloženého podavače
2-25
2
Nastavte posuvná vodítka podle velikosti papíru.
Základní operace
2
Posuvná vodítka
Ukládáte-li velkou velikost papíru, vysuňte pomocnou přihrádku a vyklopte
nástavec.
Nástavec
2-26
Pomocná přihrádka
Zhotovování výtisků pomocí vloženého podavače
Uložte papír do vloženého podavače dolů stranou, na niž se
má tisknout.
Dbejte na to, aby výška sady papíru nepřesahovala limitní značku (
).
Zarovnejte požadovaný počet listů papíru mezi posuvná vodítka. Vložte papír do
stroje co nejdále, dokud se nezastaví.
2
Základní operace
3
POZNÁMKA
Je-li papír vystupující ze stroje velmi zvlněný, zkuste ho do stroje uložit obráceně.
Tento postup někdy pomůže zvlnění zmírnit.
● Ukládání obálek do vloženého podavače
❑ Položte obálky na rovný povrch a stlačte jejich okraje.
Zhotovování výtisků pomocí vloženého podavače
2-27
❑ Obálky uvolněte a zarovnejte do sady, jak vidíte na obrázku.
Základní operace
2
❑ Obálky uložte způsobem znázorněným níže.
DŮLEŽITÉ
• Stlačením obálek z nich vytlačte vzduch.
• Na zadní stranu obálek nelze tisknout.
• Stav obálek a některé typy papíru, z nichž jsou obálky vyrobeny, mohou být
příčinou zhoršení kvality tisku nebo zachycení papíru. V takovém případě
doporučujeme použít jiný typ obálek.
2-28
Zhotovování výtisků pomocí vloženého podavače
4
Tiskněte opakovaně tlačítko
[Výběr papíru], dokud se na
ovládacím panelu nerozsvítí indikátor vloženého podavače.
Svítí
5
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte velikost papíru a
VYBERTE VEL.PAPIRU
A4
DŮLEŽITÉ
• Nastavte stejnou velikost papíru, jakou má papír uložený do vloženého podavače.
• Zadejte typ obálky, který chcete použít. Není-li typ obálky nastaven správně, může
docházet k zachycení papíru.
POZNÁMKA
Výše uvedené hlášení se na displeji zobrazí, není-li papír nastaven z nabídky
<VLOŽENÝ PODAVAČ>.
Zhotovování výtisků pomocí vloženého podavače
2-29
Základní operace
2
6
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte typ papíru a
VYBRAT TYP PAPIRU
BEZNY PAPIR
DŮLEŽITÉ
Chcete-li předejít zachycení papíru, vyberte správný typ papíru.
2
Základní operace
POZNÁMKA
Podrobné informace o typech papíru viz „Použitelný papír“ na str. 2-33.
7
Uložte originály a nastavte režim kopírování.
100%
8
A4
TEXT/FOTO
Stiskněte tlačítko
[Start].
Spustí se kopírování.
2-30
Zhotovování výtisků pomocí vloženého podavače
O1
Multifunkční provoz
Stroj iR2022/2018 nabízí uživateli mnoho funkcí, např. tisk, skenování a
kopírování, které lze používat současně. V následující tabulce naleznete podrobné
informace o multifunkčním provozu.
Kopírování
Fax
Tiskárna
2
Tiskárna
Příjem dat
Tisk
Skenování dat
–
O
O
O
Tisk
–
–
O
–
Skenování dat
–
O
O
O
Přímé VYS.
–
O
O
O
VYS. z paměti
O
O
O
O
PŘ. do paměti
O
O
O
O
Tisk automaticky
přijatého
dokumentu
–
–
O
–
Příjem dat
O
O
O
O
Tisk
–
–
O
–
Multifunkční provoz
Základní operace
Další úloha
Kopírování
Předchozí
úloha Skenování
Tisk
dat
2-31
Fax
Další úloha
Kopírování
Základní operace
2
Fax
Tiskárna
Předchozí
úloha Skenování
dat
VYS.
z paměti
PŘ. do
paměti
Tisk
automaticky
přijatých
dokumentů
Skenování dat
–
–
O
O
O
Tisk
–
–
O
O
–
Skenování dat
–
–
O
O
O
Přímé VYS.
–
–
–
–
O
VYS. z paměti
O
–
–
–
O
PŘ. do paměti
O
–
–
–
O
Tisk
automaticky
přijatých
dokumentů
O
O
O
O
–
Příjem dat
O
O
O
O
O
Tisk
O
O
O
O
–
–: Není možné z důvodu použití stejné funkce zařízení
O:Je možné
2-32
Přímé
VYS.
Multifunkční provoz
Použitelný papír
Typy a velikosti papíru, které mohou být použity v tomto stroji, jsou uvedeny v
následujících tabulkách.
2
Typ papíru
Zásuvka na papír
(64 g/m2 až 90 g/m2)
Vložený podavač
(64 g/m2 až 128 g/m2)
Běžný *1
O
O
Barevný *1
O
O
Recyklovaný *1
O
O
Silný 1 *2
O
O
Silný 2
*3
✕
O
Silný 3
*4
✕
O
O
O
✕
O
Štítky
✕
O
Obálky
✕
O
Klížený*5
Transparentní list
*6
Základní operace
Místo, kam lze papír uložit (místo pro uložení papíru)
*1 Od 64 g/m2 do 80 g/m2
*2 Od 81 g/m2 do 90 g/m2
*3 Od 91 g/m2 do 105 g/m2
*4 Od 106 g/m2 do 128 g/m2
*5 Od 75 g/m2 do 90 g/m2
*6 Používejte pouze transparentní listy formátu A4 vyráběné speciálně pro tento stroj.
(O: Lze použít
✕: Nelze použít)
DŮLEŽITÉ
Při tisku na zadní stranu potištěného papíru použijte speciální režim O, abyste zabránili
zachycení papíru. (Viz „Speciální režim O“ na str. 5-58.)
Použitelný papír
2-33
Velikost papíru
Základní operace
2
Obálka
Šířka ✕ délka
Místo, kam lze papír uložit
(místo pro uložení papíru)
Zásuvka na papír
1 až 4
Vložený podavač
A3
297 mm ✕ 420 mm
O
O
A4
297 mm ✕ 210 mm
O
O
A4R
210 mm ✕ 297 mm
O
O
A5
210 mm ✕ 148 mm
O
O
A5R
148 mm ✕ 210 mm
✕
O
ISO-B5
250 mm ✕ 176 mm
✕
O
ISO-C5
162 mm ✕ 229 mm
✕
O
US
Commercial
10
104,7 mm ✕ 241,3 mm
✕
O
European
DL
110 mm ✕ 220 mm
✕
O
Monarch
98,4 mm ✕ 190,5 mm
✕
O
95 mm ✕ 148 mm až
297 mm ✕ 432 mm
✕
O
Volná velikost
POZNÁMKA
• Podrobné informace o ukládání papíru viz na následujících stránkách:
- Zásuvka na papír: „Ukládání papíru“ na str. 7-2.
- Vložený podavač: „Zhotovování výtisků pomocí vloženého podavače“ na str. 2-24.
• Zásuvky na papír 2, 3, 4 jsou volitelné doplňky pro stroj iR2018 a zásuvky 3, 4 pro stroj
iR2022.
2-34
Použitelný papír
Kontrola a zrušení úlohy
3
KAPITOLA
Tato kapitola popisuje, jak provádět kontrolu počitadla a jak používat monitor systému ke
kontrole/zrušení kopírovacích, faxových a tiskových úloh.
Kontrola počitadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Kontrola stavu úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Zrušení úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Pomocí tlačítka Stop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Pomocí obrazovky monitoru systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
3-1
Kontrola počitadla
Na stroji můžete kontrolovat celkové součty kopírovacích, faxových a tiskových
úloh.
1
Kontrola a zrušení úlohy
3
Stiskněte tlačítko
panelu.
ABC
Reset
[Kontrola počitadla] na ovládacím
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
T
OK
2
Stisknutím tlačítka [
chcete zkontrolovat.
] nebo [
KONT. POCTU XXX00001
112:CELKEM :G:000062
Na LCD displeji se zobrazují různé počty.
3-2
Kontrola počitadla
] vyberte položku, kterou
Příklady:
112: CELKEM: G
Zde je zobrazen počet stran velkého formátu (A3 a volné velikosti), které byly
použity pro kopírovací, faxové a tiskové úlohy.
113: CELKEM: H
Zde je zobrazen počet stran malého formátu (A4, A4R, A5 a A5R), které byly
použity pro kopírovací, faxové a tiskové úlohy a úlohy hlášení.
501: SKEN: T1
Zde je zobrazen celkový počet stran použitých pro černobílé/barevné úlohy
skenování.
Zde je zobrazen celkový počet stran použitých pro tiskové úlohy a úlohy hlášení.
3
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
POZNÁMKA
Obsah zobrazovaný na displeji se liší podle nastavení stroje.
Kontrola počitadla
3-3
3
Kontrola a zrušení úlohy
301: TISK: T1
Kontrola stavu úlohy
Po stisknutí tlačítka
[Monitor systému] se zobrazí obrazovka stavu úlohy.
Na stroji můžete zkontrolovat stav úloh kopírování, odesílání/příjmu faxu, tisku,
hlášení a objem dostupné paměti.
POZNÁMKA
Abyste mohli zkontrolovat <VÝPIS VYS./PŘ.> z obrazovky monitoru systému, musíte
nastavit položku <KONTROLA VÝPISU> z nabídky <NASTAVENÍ SYSTÉMU> na ZAP.
Další informace viz „Kontrola výpisu VYS./PŘ.“ na str. 6-35.
Kontrola a zrušení úlohy
3
1
Stiskněte tlačítko
[Monitor systému].
STAV KOPIROVANI
Na LCD displeji se zobrazí obrazovka monitoru systému.
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
[Monitor systému]
vyberte položku, jejíž stav chcete zkontrolovat, a stiskněte
tlačítko [OK].
Můžete zvolit <STAV KOPÍROVÁNÍ>, <STAV VYS./PŘ.>, <VÝPIS VYS./PŘ.>,
<STAV TISKU>, <STAV HLÁŠENÍ> nebo <DOSTUPNÁ PAMĚŤ>.
0100 17:00 TISK
1 x 1 / 34
Na LCD displeji se zobrazí aktuální úloha.
Seznamem úloh můžete procházet stisknutím tlačítek [
3-4
Kontrola stavu úlohy
]a[
].
POZNÁMKA
• Zvolíte-li <DOSTUPNÁ PAMĚŤ>, můžete zkontrolovat procentuální objem paměti,
která je aktuálně k dispozici.
• Funkce faxu je k dispozici, pouze je-li nainstalována volitelná faxová karta Super G3.
• Informace ohledně kontroly tiskových úloh odeslaných z počítače naleznete v
průvodci PCL/UFR II Printer Guide nebo UFR II Printer Guide.
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
3
Kontrola a zrušení úlohy
3
Kontrola stavu úlohy
3-5
Zrušení úlohy
Úlohu můžete zrušit několika způsoby.
POZNÁMKA
Faxovou úlohu můžete zrušit, pouze je-li nainstalována volitelná faxová karta Super G3.
Pomocí tlačítka Stop
Kontrola a zrušení úlohy
3
1
Stiskněte tlačítko
[Stop].
● Během skenování z kopírovací desky:
TL. STOP STISKNUTO
❑ Stiskněte tlačítko [OK].
Skenování se zastaví a úloha se zruší.
● Během skenování při použití volitelného podavače nebo po spuštění
přímého odesílání:
TL. STOP STISKNUTO
STISKNETE OK
❑ Stiskněte tlačítko [OK].
Skenování se zastaví a úloha se zruší.
3-6
Zrušení úlohy
POZNÁMKA
Stisknete-li tlačítko
[Stop], když stroj skenuje originál uložený do volitelného
podavače, může dojít k zachycení papíru. Instrukce k odstraňování papíru
zachyceného ve volitelném podavači viz „Podavač (DADF-P2)“ na str. 8-25.
● Po spuštění tisku nebo odesílání nebo během čekání na odesílání
z paměti:
STORNO?
< ANO
] vyberte <ANO>.
Nechcete-li úlohu zrušit, stisknutím tlačítka [
3
] vyberte <NE>.
Nelze vybrat více úloh a zrušit je všechny najednou. Při rušení více úloh vybírejte
a rušte úlohy po jedné.
Pomocí obrazovky monitoru systému
Obrazovku monitoru systému můžete použít ke zrušení právě zpracovávané úlohy
nebo úlohy čekající na zpracování.
1
Stiskněte tlačítko
[Monitor systému].
STAV KOPIROVANI
Na LCD displeji se zobrazí obrazovka monitoru systému.
Zrušení úlohy
3-7
Kontrola a zrušení úlohy
❑ Stisknutím tlačítka [
NE >
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
[Monitor systému]
vyberte stav a stiskněte tlačítko [OK].
Můžete zvolit <STAV KOPÍROVÁNÍ>, <STAV VYS./PŘ.>, <STAV TISKU> nebo
<STAV HLÁŠENÍ>.
0001 17:00
*
SEZNAM UZIV.DAT
POZNÁMKA
Funkce faxu je k dispozici, pouze je-li nainstalována volitelná faxová karta Super G3.
3
Kontrola a zrušení úlohy
3
Stisknutím tlačítka [
úloh.
] nebo [
] procházejte seznamem
POZNÁMKA
• Čísla úloh pro stav kopírování se zobrazí takto:
- Se slovem „TISK“: Aktuální úloha
• Čísla úloh pro stav hlášení a stav tisku se zobrazí takto:
- S hvězdičkou (∗): Aktuální úloha
- S pomlčkou (-): Rezervované úlohy
4
5
Stisknutím tlačítka [OK] vyberte úlohu, kterou chcete zrušit.
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte <ZRUŠIT> a
Nechcete-li úlohu zrušit, stisknutím tlačítka [
] nebo [
MONITOR SYSTÉMU> a stiskněte tlačítko [OK].
0001
ZRUSIT
3-8
Zrušení úlohy
] vyberte <UKONČIT
6
Stisknutím tlačítka [
STORNO?
< ANO
] vyberte <ANO>.
NE >
Vybraná úloha se zruší. Opakováním kroků 3 a 4 zrušte další úlohu.
POZNÁMKA
• Nechcete-li úlohu zrušit, stisknutím tlačítka [
] vyberte <NE>.
• Nelze vybrat více úloh a zrušit je všechny najednou. Úlohy vybírejte a rušte po
jedné.
3
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Zrušení úlohy
3-9
Kontrola a zrušení úlohy
7
Kontrola a zrušení úlohy
3
3-10
Zrušení úlohy
Volitelná zařízení
4
KAPITOLA
Tato kapitola popisuje použití volitelných zařízení a jejich speciální funkce.
Konfigurace systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Volitelná zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Ukázky konfigurací systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Systémové volitelné doplňky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Možné kombinace volitelných doplňků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Podavač (DADF-P2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Části a jejich funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-8
Kryt kopírovací desky J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9
Části a jejich funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-9
Finišer U2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Části a jejich funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-10
Režimy kompletace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Vnitřní dvoucestná přihrádka E2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14
Části a jejich funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-15
Čtečka karet E1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
Co je nutné provést, než začnete stroj používat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-17
Co je nutné provést po ukončení používání stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-18
Správa ID oddělení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-19
Modul podávání ze zásobníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20
Modul podávání ze zásobníku P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-20
Modul podávání ze zásobníků Q1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-21
FL zásobník AF1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-21
4-1
Konfigurace systému
V této části naleznete obrázky všech volitelných zařízení, která lze připojit ke stroji,
a také příklady různých konfigurací systému.
Volitelná zařízení
Volitelná zařízení
4
a Kryt kopírovací desky J
b Vnitřní dvoucestná přihrádka E2
f Fax panel B1 (s faxovou kartou
Super G3)
c Modul podávání ze zásobníku P1
g Podavač (DADF-P2)
(Pouze pro stroj iR2018)
h Přihrádka na dokumenty J1
d Modul podávání ze zásobníků Q1
i Čtečka karet E1
e Duplexní jednotka B1
j Přídavná přihrádka finišeru C1
k Finišer U2
4-2
Konfigurace systému
Ukázky konfigurací systému
Ke stroji lze připojovat různá volitelná zařízení a tak vytvářet různé konfigurace
systému. Následující obrázky slouží pouze jako příklady možných konfigurací
systému. Informace týkající se celého rozsahu konfigurací volitelných zařízení vám
poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Stroj iR2018 s připojeným volitelným
podavačem (DADF-P2), fax panelem
B1 (s faxovou kartou Super G3),
vnitřní dvoucestnou přihrádkou E2,
čtečkou karet E1 a modulem
podávání ze zásobníků Q1.
4
Volitelná zařízení
Stroj iR2018 s připojeným volitelným
finišerem U2, doplňkovou přihrádkou
finišeru C1 a modulem podávání ze
zásobníku P1.
Konfigurace systému
4-3
Stroj iR2022 s připojeným volitelným
podavačem (DADF-P2), fax panelem B1
(s faxovou kartou Super G3), finišerem U2,
doplňkovou přihrádkou finišeru C1 a modulem
podávání ze zásobníků Q1.
Volitelná zařízení
4
4-4
Konfigurace systému
Systémové volitelné doplňky
Instalací systémových volitelných doplňků můžete rozšířit funkčnost tohoto stroje.
V této části jsou popsány systémové volitelné doplňky a jejich funkce.
■ Souprava PCL tiskárny
Souprava PCL tiskárny podporuje tisková řešení s emulací PCL5e a PCL6.
■ Souprava pro tisk čárových kódů
S volitelnou soupravou pro tisk čárových kódů můžete také využít funkci tisku čárových
kódů.
■ Fax panel B1 a faxová karta Super G3
Po instalaci fax panelu B1 a faxové karty Super G3 budete moci faxovat dokumenty
vysokou rychlostí, díky čemuž bude faxování na tomto stroji v porovnání s běžnými
faxovými stroji příjemnější a pohodlnější.
POZNÁMKA
S faxovou kartou Super G3 je dodáván faxový ovladač Canon, který umožňuje odesílání
faxů z počítače prostřednictvím tohoto stroje.
Konfigurace systému
4-5
Volitelná zařízení
4
Možné kombinace volitelných doplňků
V této tabulce naleznete přehled volitelných zařízení, která jsou nezbytná pro
použití dané funkce, dále možné kombinace volitelných doplňků, jež lze
nainstalovat současně, a omezení pro instalaci volitelných zařízení.
Funkce stroje
Potřebná volitelná
zařízení
Souběžná instalace
Požadováno
Omezení
–
Kryt kopírovací desky
J a DADF-P2 nelze
nainstalovat
současně. Může se
stát, že po připojení
krytu kopírovací
desky J budou
některé funkce
nedostupné.
Kryt kopírovací desky
J nebo DADF-P2
–
Kryt kopírovací desky
J a DADF-P2 nelze
nainstalovat
současně. Může se
stát, že po připojení
krytu kopírovací
desky J budou
některé funkce
nedostupné.
Faxová karta
Super G3
–
–
Fax panel B1
–
–
Funkce PCL tiskárny
Souprava PCL
tiskárny
–
–
Funkce tisku
čárového kódu
Souprava pro tisk
čárových kódů
Souprava PCL
tiskárny
–
Kopírovací funkce
Kryt kopírovací desky
J nebo DADF-P2
Volitelná zařízení
4
Funkce faxu
4-6
Konfigurace systému
Souběžná instalace
Potřebná volitelná
zařízení
Požadováno
Vnitřní dvoucestná
Doplňková přihrádka přihrádka E2
na kopie
Třídit
Přesah
Sešít
Finišer U2
Oboustranné
kopírování/
faxování*1
Duplexní jednotka
B1*2
Správa ID oddělení*3 Čtečka karet E1
Doplňkové
zásobníky papíru
Vnitřní dvoucestnou
přihrádku E2 nelze
používat s finišerem
U2.
–
Doplňková přihrádka
finišeru C1
Omezení
Finišer U2
–
Vnitřní dvoucestnou
přihrádku E2 nelze
používat s finišerem
U2.
–
DADF-P2
(při skenování
oboustranných
originálů)
–
Souprava pro
připojení čtečky karet
D1
–
Modul podávání ze
zásobníků P1
nebo Q1
–
4
Modul podávání ze
zásobníku P1 nelze
používat na stroji
iR2022.
*1 Je-li nainstalován volitelný podavač a uložíte do něj oboustranný originál, pak v případě, že je zvolen oboustranný
režim, stroj automaticky naskenuje obě strany a odešle dvoustránkový fax. Příjem oboustranného faxu je pak
možný, pouze jeli připojena volitelná duplexní jednotka B1.
*2 Duplexní jednotka B1 není nutná pro tisk v režimu 2 na 1str.
*3 Funkce správy ID oddělení je součástí standardní výbavy tohoto stroje. Je-li připojena volitelná čtečka karet E1,
správa ID oddělení se provádí automaticky, a není tedy třeba zadávat ID oddělení a heslo ručně. Čtečka karet E1
umožňuje na LCD displeji kontrolovat celkový počet vytištěných stran a počet zbývajících stran, které lze ještě
vytisknout.
Konfigurace systému
4-7
Volitelná zařízení
Funkce stroje
Podavač (DADF-P2)
Je-li připojen volitelný podavač, můžete do přihrádky podávání originálů uložit sadu
originálů, které jsou pak automaticky podávány na skenovací oblast.
DŮLEŽITÉ
Zablokování otvoru pro podávání papíru může způsobit poškození originálů. Do oblasti
výstupu originálů nepokládejte žádné předměty.
Části a jejich funkce
Volitelná zařízení
4
a Kryt podavače
Otevřete tento kryt, chcete-li odstranit zachycené
originály.
b Posuvná vodítka
Posuvná vodítka vždy nastavte podle velikosti
originálu.
c Přihrádka podávání originálů
Zde uložené originály jsou automaticky po
jednom podávány do oblasti skenování. Originály
do této přihrádky ukládejte tak, aby byly stranou
určenou ke skenování nahoru.
d Výstupní oblast originálů
Originály naskenované z přihrádky podávání
originálů jsou ukládány do oblasti výstupu
originálů ve stejném pořadí, v jakém byly podány
do podavače.
4-8
Podavač (DADF-P2)
Kryt kopírovací desky J
Kryt kopírovací desky J přidržuje kopírované originály na kopírovací desce.
POZNÁMKA
Kryt kopírovací desky je součástí standardní výbavy stroje iR2018.
Části a jejich funkce
Volitelná zařízení
4
a
a Kryt kopírovací desky
Sklopením krytu kopírovací desky zajistíte na
místě originály uložené na kopírovací desce.
Kryt kopírovací desky J
4-9
Finišer U2
Finišer U2 je vybaven těmito funkcemi: režimy Třídit, Přesah a Sešít. (Viz „Režimy
kompletace“ na str. 4-11.)
Je-li volitelná doplňková přihrádka finišeru C1 připojena k finišeru U2, výtisky
mohou vystupovat na dvou různých místech.
DŮLEŽITÉ
Finišer U2 nelze připojit zároveň s volitelnou vnitřní dvoucestnou přihrádkou E2.
Části a jejich funkce
Volitelná zařízení
4
a Přední kryt (finišer)
Tento kryt otevřete, chcete-li vyměnit zásobník se
svorkami v sešívací jednotce nebo odstranit
zachycené svorky. (Viz „Výměna zásobníku se
svorkami“ na str. 7-28 a „Odstraňování
zachycených svorek“ na str. 8-40.)
b Doplňková přihrádka finišeru C1
Doplňkovou přihrádku finišeru C1 lze připojit k
volitelnému finišeru U2 a slouží jako doplňková
výstupní přihrádka na papír.
4-10
Finišer U2
c Pomocná přihrádka
Tuto přihrádku vytáhněte při tisku na papír
velkého formátu, např. A3.
d Výstupní přihrádka
Do výstupní přihrádky vystupuje papír.
Režimy kompletace
Finišer U2 je vybaven následujícími režimy kompletace:
■ Režim Třídit
V tomto režimu stroj sady výtisků před dopravením na výstup automaticky třídí v pořadí
stran.
■ Režim Přesah
V tomto režimu stroj dopravuje na výstup papír střídavě posunutý dopředu a dozadu.
DŮLEŽITÉ
Režim Přesah lze použít pro formáty A3, A4 a A4R.
Volitelná zařízení
4
Finišer U2
4-11
■ Režim Sešít
V tomto režimu stroj automaticky setřídí sady výtisků v pořadí stran a sešije je. Kopie jsou
sešívány na následujících místech:
- Je-li originál uložen na kopírovací desku:
Kopie jsou sešity zde.
4
Volitelná zařízení
Vertikální uložení
Kopie jsou sešity zde.
Horizontální uložení
- Jsou-li originály uloženy do podavače:
Kopie jsou sešity zde.
Vertikální uložení
4-12
Finišer U2
Kopie jsou sešity zde.
Horizontální uložení
UPOZORNĚNÍ
Máte-li připojený finišer, nepokládejte ruku na válec nebo do míst v přihrádce,
kde se provádí sešívání kopií. Mohli byste si způsobit poranění.
POZNÁMKA
• Maximální počet listů, které lze sešít, je 30 pro formáty A3 a A4R a 50 pro formát A4.
Pokud počet listů přesáhne tento limit, nebudou sešity.
• Jestliže se stroj v průběhu sešívání zastaví a zobrazí se hlášení <NEJSOU SVORKY/
VYMĚŇTE ZÁS. SVOREK>, znamená to, že téměř všechny svorky jsou spotřebovány
a že je třeba vyměnit schránku se svorkami. (Viz „Výměna zásobníku se svorkami“
na str. 7-28.)
Finišer U2
4-13
4
Volitelná zařízení
DŮLEŽITÉ
• Po výstupu každé sady papírů se výstupní přihrádky posunou dolů. Po dosažení limitu
kapacity výstupní přihrádky se tisk dočasně zastaví. Po odebrání veškerého papíru
z výstupních přihrádek se zbývající tisk a sešívání obnoví.
• Sešívat lze papír formátu A3, A4 a A4R.
• Nelze sešívat obálky, transparentní listy a štítky.
Vnitřní dvoucestná přihrádka E2
Připojíte-li ke stroji vnitřní dvoucestnou přihrádku E2, výtisky lze dopravovat do
hlavní přihrádky i vnitřní dvoucestné přihrádky E2.
Je-li ke stroji připojena vnitřní dvoucestná přihrádka E2, jsou k dispozici tyto režimy
kompletace:
DŮLEŽITÉ
Je-li připojen volitelný finišer U2, vnitřní dvoucestnou přihrádku E2 nelze připojit.
4
Volitelná zařízení
POZNÁMKA
Další informace o režimech kompletace viz v kapitole 1 „Funkce základního kopírování“
v Průvodci kopírováním.
■ Režim Třídit
Výtisky jsou před dopravením do vnitřní dvoucestné přihrádky E2 automaticky setříděny
do sad v pořadí stran.
■ Režim Otáčet
Pokud se tisknou originály stejné velikosti, výtisky se automaticky setřídí do sad v pořadí
stran a sady se do přihrádky uloží střídavými směry.
4-14
Vnitřní dvoucestná přihrádka E2
Části a jejich funkce
a Vnitřní přihrádka (přihrádka A)
b Přihrádka hlavní jednotky (přihrádka B)
Tato přihrádka je doplňková přihrádka vnitřní
dvoucestné přihrádky.
Vnitřní dvoucestná přihrádka E2
4-15
Volitelná zařízení
4
Čtečka karet E1
Je-li připojena čtečka karet E1, před započetím práce na stroji vložte kontrolní
kartu. Čtečka karet E1 automaticky provádí správu ID oddělení.
POZNÁMKA
• Jestliže se ani po vložení kontrolní karty neobjeví pohotovostní displej, ujistěte se, zda:
- Je kontrolní karta vložena správným směrem.
- Je kontrolní karta zcela zasunuta.
- Není vložena nepoužitelná kontrolní karta. (Např. poškozené karty, karty, jejichž doba
platnosti uplynula, nebo nepovolené karty.)
• Správně vložte použitelnou kontrolní kartu.
• Podrobné informace, jak zapnout napájení, viz „Hlavní napájení a napájení ovládacího
panelu“ na str. 1-18.
Volitelná zařízení
4
4-16
Čtečka karet E1
Co je nutné provést, než začnete stroj používat
Vložte kontrolní kartu do otvoru. Dbejte na to, abyste ji vložili
správnou stranou.
4
Volitelná zařízení
1
Hlášení požadující vložení karty zmizí a zobrazí se pohotovostní displej.
100% AUTO
A TEXT
O1
Čtečka karet E1
4-17
Co je nutné provést po ukončení používání stroje
1
Přestanete-li stroj používat, odeberte kontrolní kartu.
Volitelná zařízení
4
Na displej se vrátí obrazovka požadující vložení kontrolní karty.
ZADNA KONTR. KARTA
VLOZTE KONTR. KARTU
DŮLEŽITÉ
• Po vyjmutí karty není možné stroj používat. Pokud chcete na stroji znovu pracovat,
kontrolní kartu musíte opět vložit do stroje.
• Kontrolní karta musí být do stroje zasunutá až do dokončení kopírování.
4-18
Čtečka karet E1
Správa ID oddělení
Při použití kontrolní karty můžete pro správce systému specifikovat následující
nastavení. Podrobné informace o správě ID oddělení viz „Nastavení správce
systému“ na str. 6-1.
■ Uložení ID oddělení, hesla a limitu stran
Uložíte-li ID oddělení a hesla pro každé oddělení, můžete řídit provoz stroje tak, že jeho
použití umožníte pouze těm uživatelům, kteří zadají správné ID oddělení a heslo.
DŮLEŽITÉ
Používáte-li kontrolní kartu, neměňte heslo. Jestliže heslo ID oddělení změníte, nebude
možné kartu více použít.
■ Kontrola a vytištění informací počitadla
■ Vymazání celkového počtu stran
Na stroji lze vymazat celkový počet pro všechna.
■ Akceptování tiskových a skenovacích úloh s neznámými ID
Můžete si určit, zda budete akceptovat, nebo odmítat tiskové a skenovací úlohy
z počítačů v síti, které neodpovídají žádným zaregistrovaným ID oddělením.
Čtečka karet E1
4
Volitelná zařízení
Na stroji můžete zobrazit a vytisknout, kolik listů papíru jednotlivá oddělení spotřebovala.
4-19
Modul podávání ze zásobníku
Modul podávání ze zásobníku P1
Zásuvku tohoto modulu můžete nastavit podle velikosti papíru, který do něj chcete
uložit. (Viz „Nastavení zásuvky na papír pro různé velikosti papíru“ na str. 7-7.)
- K dispozici pouze pro stroj iR2018
- Použitelné velikosti papíru: A3, A4, A4R a A5
Volitelná zařízení
4
4-20
Modul podávání ze zásobníku
Modul podávání ze zásobníků Q1
Zásuvky tohoto modulu můžete nastavit podle velikosti papíru, který do nich chcete
uložit. (Viz „Nastavení zásuvky na papír pro různé velikosti papíru“ na str. 7-7.)
- Použitelné velikosti papíru: A3, A4, A4R a A5
FL zásobník AF1
Tento zásobník můžete nastavit podle velikosti papíru, který do něj chcete uložit.
(Viz „Nastavení zásuvky na papír pro různé velikosti papíru“ na str. 7-7.)
- Použitelné velikosti papíru: A3, A4, A4R a A5
Modul podávání ze zásobníku
4-21
Volitelná zařízení
4
Volitelná zařízení
4
4-22
Modul podávání ze zásobníku
Uživatelská úprava nastavení
5
KAPITOLA
Tato kapitola popisuje výchozí nastavení a postup, jak tato nastavení podle konkrétních potřeb
změnit.
Tabulka nastavení doplňkových funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Nastavení tónů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
Specifikace běžných nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
Inicializační funkce při zapnutí napájení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-17
Výchozí displej po automatickém vynulování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-19
Nastavení spotřeby toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-21
Nastavení sytosti tiskárny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-22
Automatický výběr papíru/automatické přepínání zásuvek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-23
Identifikace typu papíru ve zdroji papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-25
Spotřeba energie v klidovém režimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-27
Označení výstupní přihrádky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-29
Standardní papír pro vložený podavač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-31
Přepínač způsobu podávání papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-35
Změna jazyka zobrazeného na LCD displeji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-37
Zobrazení chybového hlášení podavače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-38
Poměr komprese dat pro dálkové skenování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-40
Nastavení hodnoty gama pro vzdálené skenování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-41
Návrat běžných nastavení k výchozím hodnotám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-43
Nastavení časovače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-44
Aktuální datum a čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-44
Nastavení formátu data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-46
Čas přepnutí do klidového stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-48
Čas automatického vynulování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-50
Letní čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-52
5-1
Nastavení stroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-55
Speciální režim M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-55
Speciální režim N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-57
Speciální režim O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-58
Speciální režim P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-60
Nastavení režimu spec. fixace pro klíž. pap.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-61
Speciální režim S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-63
Nastavení rychlosti výstupu v režimu Otáčet Třídit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-64
Nastavení podavače pro zamezení tisku nekvalitních kopií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-66
Uživatelská úprava nastavení
5
5-2
Tabulka nastavení doplňkových funkcí
Z nabídky doplňkových funkcí lze vybrat nebo uložit níže uvedená nastavení.
Některé funkce lze používat pouze s připojeným volitelným zařízením.
Další informace naleznete v následujících průvodcích:
Nastavení kopírování:
Průvodce kopírováním
Nastavení vysílání/příjmu, nastavení telefonního
Průvodce faxováním
seznamu a nastavení hlášení:
Nastavení tiskárny a nastavení hlášení:
PCL/UFR II Printer Guide nebo
UFR II Printer Guide
Sítová nastavení v kategorii Nastavení systému: Průvodce sítí
5
Tabulka nastavení doplňkových funkcí
Uživatelská úprava nastavení
DŮLEŽITÉ
Vyberete-li Nastavení systému v případě, kdy na stroji bylo nastaveno ID správce
systému a systémové heslo, zadejte ID správce systému a systémové heslo pomocí
číselných tlačítek a stiskněte tlačítko [OK].
5-3
■ OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI
Doplňkové funkce
5
Možná nastavení
1. HLASITOST
MONITORU*1
ZAP (hlasitost 1 až 3), VYP
2. TÓN PŘI VLOŽENÍ
ZAP (hlasitost 1 až 3*1), VYP
3. TÓN PŘI CHYBĚ
ZAP (hlasitost 1 až 3*1), VYP
4. TÓN PŘI UKONČENÍ
VYS.*1
JEN PŘI CHYBĚ (hlasitost 1 až 3), VYP,
ZAP (hlasitost 1 až 3)
5. TÓN PŘI UKONČENÍ
PŘ.*1
JEN PŘI CHYBĚ (hlasitost 1 až 3), VYP,
ZAP (hlasitost 1 až 3)
6. TÓN NA KONCI SKEN.
JEN PŘI CHYBĚ (hlasitost 1 až 3*1), VYP,
ZAP (hlasitost 1 až 3*1)
7. TÓN NA KONCI TISKU
JEN PŘI CHYBĚ (hlasitost 1 až 3*1), VYP,
ZAP (hlasitost 1 až 3*1)
Odpovídající
strana
5-14
Uživatelská úprava nastavení
■ BĚŽNÁ NASTAVENÍ
Doplňkové funkce
Možná nastavení
Odpovídající
strana
1. INICIALIZAČNÍ FUNKCE KOPIE, FAX*1, SKENOVÁNÍ
5-17
2. NAST. AUTOM.
VYNULOVÁNÍ
INICIALIZAČNÍ FUNKCE, VYBRANÁ
FUNKCE
5-19
3. REŽIM ÚSPORY
TONERU
VYP, VYSOKÁ, NÍZKÁ
5-21
4. SYTOST TISKÁRNY
1 až 9 (5)
5-22
Výchozí nastavení výrobce je uvedeno tučně.
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze jsou-li připojena příslušná volitelná
zařízení.
5-4
Tabulka nastavení doplňkových funkcí
Doplňkové funkce
Možná nastavení
Odpovídající
strana
KOPIE ZÁSUVKA 1 (ZAP, VYP), ZÁSUVKA
2*1 (ZAP, VYP), ZÁSUVKA 3*1 (ZAP, VYP),
ZÁSUVKA 4*1 (ZAP, VYP), VLOŽENÝ
PODAVAČ (VYP, ZAP)
5. AUTOM. VÝBĚR
ZÁSUVKY
TISKÁRNA: ZÁSUVKA 1 (ZAP, VYP),
ZÁSUVKA 2*1 (ZAP, VYP), ZÁSUVKA 3*1
(ZAP, VYP), ZÁSUVKA 4*1 (ZAP, VYP)
PŘÍJEM: ZÁSUVKA 1 (ZAP, VYP),
ZÁSUVKA 2*1 (ZAP, VYP), ZÁSUVKA 3*1
(ZAP, VYP), ZÁSUVKA 4*1 (ZAP, VYP),
VLOŽENÝ PODAVAČ (VYP, ZAP)
5-23
JINÉ: ZÁSUVKA 1 (ZAP, VYP), ZÁSUVKA
2*1(ZAP, VYP), ZÁSUVKA 3*1 (ZAP, VYP),
ZÁSUVKA 4*1 (ZAP, VYP), VLOŽENÝ
PODAVAČ (VYP, ZAP)
5
6. VYBERTE TYP PAPÍRU
ZÁSUVKA 2*1: BĚŽNÝ PAPÍR, BAREVNÝ,
RECYKLOVANÝ, SILNÝ PAPÍR 1, KLÍŽENÝ
ZÁSUVKA 3*1: BĚŽNÝ PAPÍR, BAREVNÝ,
RECYKLOVANÝ, SILNÝ PAPÍR 1, KLÍŽENÝ
Uživatelská úprava nastavení
ZÁSUVKA 1: BĚŽNÝ PAPÍR, BAREVNÝ,
RECYKLOVANÝ, SILNÝ PAPÍR 1, KLÍŽENÝ
5-25
ZÁSUVKA 4*1: BĚŽNÝ PAPÍR, BAREVNÝ,
RECYKLOVANÝ, SILNÝ PAPÍR 1, KLÍŽENÝ
7. ENERGIE V KLID. REŽ.
8. OZNAČENÍ
PŘIHRÁDKY*1
NÍZKÁ, VYSOKÁ
PŘIHRÁDKA A: KOPIE (ZAP, VYP),
TISKÁRNA (ZAP, VYP), FAX*1 (ZAP, VYP),
JINÉ (ZAP, VYP)
PŘIHRÁDKA B: KOPIE (ZAP, VYP),
TISKÁRNA (ZAP, VYP), FAX*1 (ZAP, VYP),
JINÉ (ZAP, VYP)
5-27
5-29
Výchozí nastavení výrobce je uvedeno tučně.
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze jsou-li připojena příslušná volitelná
zařízení.
Tabulka nastavení doplňkových funkcí
5-5
Možná nastavení
Odpovídající
strana
9. STAND. NAST. VLOŽ.
PODAV.
VYP, ZAP: VELIKOST PAPÍRU (A4, A4R,
A3, A5, A5R, B4, B5, B5R, 11 × 17, LGL,
LTR, LTRR, STMT, STMTR, EXEC.,
COM10, MONARCH, DL, ISO-C5, ISO-B5,
UŽIVATELSKÁ VELIKOST), VYBERTE TYP
PAPÍRU (BĚŽNÝ PAPÍR, BAREVNÝ,
RECYKLOVANÝ, SILNÝ PAPÍR 1, SILNÝ
PAPÍR 2, SILNÝ PAPÍR 3, KLÍŽENÝ,
TRANSPARENTNÍ LIST, ŠTÍTKY, OBÁLKA)
5-31
10. PŘEPNUTÍ PODÁVÁNÍ
PAPÍRU
VLOŽENÝ PODAVAČ (PRIORITA
RYCHLOSTI, TISKOVÁ STRANA),
ZÁSUVKA 1 (PIORITA RYCHLOSTI,
TISKOVÁ STRANA), ZÁSUVKA 2*1
(PRIORITA RYCHLOSTI , TISKOVÁ
STRANA), ZÁSUVKA 3*1 (PRIORITA
RYCHLOSTI, TISKOVÁ STRANA),
ZÁSUVKA 4*1 (PRIORITA RYCHLOSTI,
TISKOVÁ STRANA)
5-35
11. JAZYK DISPLEJE
ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA,
ŠPANĚLŠTINA, NĚMČINA, ITALŠTINA,
HOLANDŠTINA, FINŠTINA,
PORTUGALŠTINA, NORŠTINA,
ŠVÉDŠTINA, DÁNŠTINA, SLOVINŠTINA,
ČEŠTINA, MAĎARŠTINA, RUŠTINA,
TUREČTINA, ŘEČTINA, ESTONŠTINA,
RUMUNŠTINA, SLOVENŠTINA,
CHORVATŠTINA, BULHARŠTINA,
KATALÁNŠTINA, POLŠTINA
5-37
12. HLÁŠ. ŠPINAV.
PODAV.*1
ZOBRAZOVAT, NEZOBRAZOVAT
5-38
13. KOMPR. DAT
(SKENOVÁNÍ)
NORMÁLNÍ, VYSOKÝ POMĚR, NÍZKÝ
POMĚR
5-40
14. HODNOTA GAMA
(SKENOVÁNÍ)
GAMA 1,8; GAMA 2,2; GAMA 1,0;
GAMA 1,4,
5-41
15. INIC. BĚŽNÁ NAST.
Vyberte <ANO> nebo <NE>.
5-43
Doplňkové funkce
Uživatelská úprava nastavení
5
Výchozí nastavení výrobce je uvedeno tučně.
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze jsou-li připojena příslušná volitelná
zařízení.
5-6
Tabulka nastavení doplňkových funkcí
■ NASTAVENÍ KOPÍROVÁNÍ
Doplňkové funkce
Možná nastavení
1. TYP TŘÍDĚNÍ
TŘÍDIT, OTÁČET
2. PRIORITA PŘÍM. OBR.
VYP, ZAP
3. AUTOMATICKÁ
ORIENTACE
ZAP, VYP
Odpovídající
strana
KVALITA OBRAZU: TEXT, FOTO, TEXT/
FOTO
SYTOST: AUTO, RUČNĚ (-SV - TM+:
9 kroků, 5)
POMĚR KOPÍROVÁNÍ: PŘEDNASTAVENÝ
POMĚR (100 %, 141% A4→ A3, 200 %
MAX., 50 % MIN., 70 % A3→ A4),
ZOOM 50–200 %
KOPIE: 1 až 99
TŘÍDIT: VYP, ZAP, SEŠÍT*1
2STRANNÝ*1: VYP, 1 > 2STR., 2 > 2STR.,
2 > 1STR., KNIHA > 2STR.
5
*2
Uživatelská úprava nastavení
4. STANDARDNÍ
NASTAVENÍ
SMAZÁNÍ RÁMU: VYP, SMAZÁNÍ RÁMU
ORIG., SMAZÁNÍ RÁMU KNIHY, OTVOR
PRO VAZBU
SEPARACE NA 2 STRANY: VYP, ZAP
VÝBĚR PAPÍRU: AUTO, ZÁSUVKA 1,
ZÁSUVKA 2*1, ZÁSUVKA 3*1,
ZÁSUVKA 4*1
5. OSTROST
1 až 9 (5)
6. SKUPINA VELIKOSTI
PAPÍRU
A, AB, PALCE
7. ZADÁNÍ V MM/PALCÍCH mm, PALCE
8. INIC. NAST. KOPÍR.
Vyberte <ANO> nebo <NE>.
Výchozí nastavení výrobce je uvedeno tučně.
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze jsou-li připojena příslušná volitelná
zařízení.
*2 Viz Průvodce kopírováním.
Tabulka nastavení doplňkových funkcí
5-7
■ NASTAVENÍ VYS./PŘ.*1
Doplňkové funkce
Možná nastavení
Odpovídající
strana
1. BĚŽNÁ NAST. VYS./PŘ.
NÁZEV JEDNOTKY
SYTOST SKENOVÁNÍ: -SV - TM+ 9kroků (5)
1. NASTAVENÍ VYS.
STANDARDNÍ NASTAVENÍ: SYTOST
(STANDARDNÍ, TM, SV), ROZLIŠENÍ
(STANDARDNÍ, JEMNÝ, FOTO, SUPER
JEMNÝ, ULTRA JEMNÝ), PŘÍMÉ
VYS.(VYP, ZAP), RAZÍTK. DOKUMENT
(VYP, ZAP)
ID VYS. TERMINÁLU: ZAP (POLOHA
TISKU, ZNAČKA TEL. ČÍSLA), VYP
5
INIC. STANDARDNÍ NAST.: Vyberte <ANO>
nebo <NE>
Uživatelská úprava nastavení
OTÁČET VYS.: ZAP, VYP
VYBRAT ZÁSUVKU: PŘEPÍNAČ A (ZAP,
VYP), PŘEPÍNAČ B (ZAP, VYP),
PŘEPÍNAČ C (ZAP, VYP), PŘEPÍNAČ D
(ZAP, VYP)
OBOUSTRANNÝ TISK: VYP, ZAP
2. NASTAVENÍ PŘ.
ZMENŠENÍ PŘI PŘÍJMU: ZAP (ZMENŠENÍ
PŘI PŘÍJMU, SMĚR ZMENŠENÍ), VYP
PATIČKA PŘ. STRÁNKY: VYP, ZAP
SOUVISL. TISK: PŘ. DO PAMĚTI,
POKRAČ. V TISKU
Výchozí nastavení výrobce je uvedeno tučně.
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze jsou-li připojena příslušná volitelná
zařízení.
*3 Viz Průvodce faxováním.
5-8
Tabulka nastavení doplňkových funkcí
*3
Doplňkové funkce
Možná nastavení
Odpovídající
strana
2. NASTAVENÍ FAXU
1. UŽIVATELSKÁ
NASTAVENÍ
ČÍSLO TELEFONNÍ LINKY
TYP TEL. LINKY: TÓNOVÁ, PULZNÍ
VYS. s ECM: ZAP, VYP
DOBA PRODLEVY: 1 až 15 (4) S
2. NASTAVENÍ VYS.
AUTOMATICKÉ OPAKOVÁNÍ VOLBY: ZAP
(POČET OPAKOVÁNÍ, INTERVAL
OPAKOVÁNÍ, OPAKOVÁNÍ PŘI CHYBĚ
VYS.), VYP
*3
ČASOVÝ LIMIT: ZAP, VYP
RAZÍT. DOKUMENT: PŘÍMÉ VYS. A VYS. Z
PAMĚTI, PŘÍMÉ VYS.
KONTR. VOLENÉ LINKY: ZAP, VYP
5
PŘ. s ECM: ZAP, VYP
■ NAST. TEL. SEZNAMU*1
Doplňkové funkce
Možná nastavení
1. VOLBA NA 1 DOTEK
Lze uložit až 60 míst určení: ZADÁNÍ TEL.
ČÍSLA, JMÉNO, VOLITELNÉ NASTAVENÍ
2. KÓDOVANÁ
RYCHLOVOLBA
Lze uložit až 140 míst určení: ZADÁNÍ TEL.
ČÍSLA, JMÉNO, VOLITELNÉ NASTAVENÍ
3. SKUPINOVÁ VOLBA
Lze uložit až 199 míst určení: ZADÁNÍ TEL.
ČÍSLA, JMÉNO
Odpovídající
strana
*3
Výchozí nastavení výrobce je uvedeno tučně.
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze jsou-li připojena příslušná volitelná
zařízení.
*3 Viz Průvodce faxováním.
Tabulka nastavení doplňkových funkcí
5-9
Uživatelská úprava nastavení
3. NASTAVENÍ PŘ.
■ NASTAVENÍ TISKÁRNY
Viz průvodce PCL/UFR II Printer Guide nebo UFR II Printer Guide.
■ NASTAVENÍ ČASOVAČE
Doplňkové funkce
Možná nastavení
1. NASTAVENÍ DATA A
ČASU
Výchozí nastavení
5-44
2. VOLBA TYPU DATA
DD/MM RRRR, RRRR MM/DD, MM/DD/
RRRR
5-46
3. ČAS PŘEPNUTÍ DO
KLIDOVÉHO STAVU
ZAP (3–30 (5) MIN. v krocích po jedné
minutě), VYP
5-48
4. ČAS AUTOMATICKÉHO ZAP (1–9 (2) MIN. s krokem jedna minuta),
VYNULOVÁNÍ
VYP
5
5. LETNÍ ČAS
Uživatelská úprava nastavení
Odpovídající
strana
ZAP: POČÁTEČNÍ DATUM/ČAS (MĚSÍC,
TÝDEN, DEN), KONCOVÉ DATUM/ČAS
(MĚSÍC, TÝDEN, DEN), VYP
5-50
5-52
■ NAST./ČIŠTĚNÍ
Doplňkové funkce
Možná nastavení
Odpovídající
strana
1. ČIŠTĚNÍ PŘENÁŠ.
VÁLCE
Stisknutím tlačítka [OK] spustte čištění.
7-44
2. ČIŠTĚNÍ BUBNU
Stisknutím tlačítka [OK] spustte čištění.
7-45
3. ČIŠTĚNÍ FIX.
JEDNOTKY
SPUŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ, POUŽ. ČIST. PAPÍR
7-46
4. ČIŠTĚNÍ PODAVAČE*1
Uložte 5 listů do volitelného podavače a
stiskněte tlačítko [OK].
7-43
5. SPECIÁLNÍ REŽIM M
STANDARDNÍ, PŘIMĚŘENÁ, VYSOKÁ,
NÍZKÁ
5-55
Výchozí nastavení výrobce je uvedeno tučně.
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze jsou-li připojena příslušná volitelná
zařízení.
5-10
Tabulka nastavení doplňkových funkcí
Doplňkové funkce
Možná nastavení
Odpovídající
strana
6. SPECIÁLNÍ REŽIM N
VYP, AUTO, VYSOKÁ, STŘEDNÍ
5-57
7. SPECIÁLNÍ REŽIM O
ZÁSUVKA (VYP, STŘEDNÍ, VYSOKÁ),
VLOŽENÝ PODAVAČ (VYP, STŘEDNÍ,
VYSOKÁ)
5-58
8. SPECIÁLNÍ REŽIM P
VYP, STŘEDNÍ, VYSOKÁ
5-60
9. REŽIM SPEC. FIX. PRO
VYP, ZAP
KLÍŽ. PAP.
5-61
10. SPECIÁLNÍ REŽIM S
VYP, PRIORITA RYCHLOSTI 1, PRIORITA
RYCHLOSTI 2
5-63
11. NAST. OTÁČET TŘÍD.
PRIORITA RYCHLOSTI 1, PRIORITA
RYCHLOSTI 2, PRIORITA OBRAZU
5-64
12. AUTOM. KOREKCE
PODAVAČE
ZAP, VYP
5-66
13. KÓD ÚDRŽBY
Toto nastavení není na tomto modelu
funkční.
5
Uživatelská úprava nastavení
-
Výchozí nastavení výrobce je uvedeno tučně.
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze jsou-li připojena příslušná volitelná
zařízení.
Tabulka nastavení doplňkových funkcí
5-11
■ NASTAVENÍ HLÁŠENÍ
Doplňkové funkce
Možná nastavení
Odpovídající
strana
HLÁŠENÍ O VYS.: JEN PŘI CHYBĚ TISKU,
VÝSTUP ANO, VÝSTUP NE
1. NASTAVENÍ*1
HLÁŠENÍ O PŘ.: VÝSTUP NE, JEN PŘI
CHYBĚ TISKU, VÝSTUP ANO
HLÁŠENÍ O ČINNOSTI: AUTOM. TISK
(VÝSTUP ANO, VÝSTUP NE), VYS./PŘ.
SAMOSTATNĚ (VYP, ZAP)
*3
HLÁŠENÍ O ČINNOSTI
RYCHLOVOLBY*1:
2. TISK SEZNAMU
SEZNAM
SEZNAM
VOLEB NA 1 DOTEK, SEZNAM
KÓDOVANÉ VOLBY, SEZNAM
SKUPINOVÉ VOLBY
DETAILY TEL. SEZNAMU*1: NA JEDEN
DOTEK (DETAILY), KÓDOVANÁ (DETAILY)
5
Uživatelská úprava nastavení
SEZNAM UŽIVATELSKÝCH DAT
■ NASTAVENÍ SYSTÉMU
Možná nastavení
Odpovídající
strana
1. INFO SPRÁVCE SYS.
ID SPRÁVCE SYS., SYSTÉMOVÉ HESLO,
SPRÁVCE SYSTÉMU
6-2
2. INFO O ZAŘÍZENÍ
NÁZEV ZAŘÍZENÍ, MÍSTO
6-27
3. SPRÁVA ID ODD.
VYP, ZAP; ULOŽIT ID ODD (HESLO, NAST.
LIMITU STRAN, SMAZAT), CELKEM
STRAN ( ZOBRAZIT CELKEM STRAN,
VYNULOVAT CELK. POČTY, TISKNOUT
SEZNAM), ÚLOHY PDL BEZ ID (ZAP,
VYP), ÚLOHA SKENOVÁNÍ BEZ ID (ZAP,
VYP)
6-7
4. SPRÁVA ID UŽIV.
VYP, ZAP
6-29
Doplňkové funkce
Výchozí nastavení výrobce je uvedeno tučně.
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze jsou-li připojena příslušná volitelná
zařízení.
*3 Viz Průvodce faxováním.
5-12
Tabulka nastavení doplňkových funkcí
Doplňkové funkce
Možná nastavení
Odpovídající
strana
*4
5. SÍŤOVÁ NASTAVENÍ
6. KOMUNIKACE*1
NASTAVENÍ FAXU: POČÁTEČNÍ
RYCHLOST VYS.(33600 bps, 2400 bps,
4800 bps, 7200 bps, 9600 bps, 14400 bps),
POČÁTEČNÍ RYCHLOST PŘ.(33600 bps,
2400 bps, 4800 bps, 7200 bps, 9600 bps,
14400 bps), NASTAVENÍ TLAČÍTKA R
(PSTN, PBX)
*3
ZÁMEK PAMĚTI: VYP, ZAP (HESLO, TISK
HLÁŠENÍ, ČAS PŘ. DO PAMĚTI)
7. VZDÁLENÉ UR
ZAP, VYP
6-30
HESLO TEL. SEZNAMU: VYP, ZAP
(maximálně 7 číslic)
OMEZ. NOVOU ADR. : VYP, ZAP
5
6-31
OMEZ. OPAK. VOLBU: VYP, ZAP
POTVRDIT FAX. Č.: VYP, ZAP
OMEZ. VÍCE MÍST URČENÍ: VYP,
POTVRZENÍ, ZÁKAZ
9. KONTROLA VÝPISU
ZAP, VYP
6-35
10. REGISTRACE LIC.
Zadejte licenční klíč pomocí číselných
tlačítek.
1-25
11. POUŽÍT ZAŘÍZENÍ USB ZAP, VYP
12. VÝBĚR PDL
(PnP)*1
6-36
FAX, PCL5e, PCL6, UFRII LT
6-37
Výchozí nastavení výrobce je uvedeno tučně.
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze jsou-li připojena příslušná volitelná
zařízení.
*3 Viz Průvodce faxováním.
*4 Viz Průvodce sítí.
Tabulka nastavení doplňkových funkcí
5-13
Uživatelská úprava nastavení
8. OMEZ. FUNKCI VYS.*1
VYS. S FAXOVÝM OVLADAČEM: ZAP,
VYP
Nastavení tónů
Stroj lze nastavit tak, aby vydával, či nevydával zvukové signály. Lze také měnit
jejich hlasitost. Tyto zvukové signály se ozývají v následujících situacích:
• Hlasitost monitoru: Když se stroj připojí k faxovému přístroji příjemce
• Tón při vložení: Po stisknutí tlačítek na ovládacím panelu
• Tón při chybě: Dojde-li k závadě (např. zachycení papíru nebo provozní chybě)
• Tón při ukončení VYS. (přenosu): Po úspěšném dokončení faxového přenosu
• Tón při ukončení PŘ. (příjem): Po úspěšném dokončení příjmu faxu
• Tón na konci skenování: Po dokončení skenování
• Tón na konci tisku: Po dokončení tisku
POZNÁMKA
• Výchozí nastavení je <ZAP> pro položky Hlasitost monitoru, Tón při vložení a Tón při
chybě a <JEN PŘI CHYBĚ> pro Tón při ukončení VYS., Tón při ukončení PŘ., Tón na
konci skenování a Tón na konci tisku. Hlasitost je pro všechny tóny nastavena na
úroveň <1>.
• Maximální úroveň hlasitosti je <3>.
• Hlasitost lze nastavit, jen když je nainstalována volitelná faxová karta Super G3.
Uživatelská úprava nastavení
5
1
Stiskněte tlačítko
[Doplňkové funkce].
Zobrazí se nabídka doplňkových funkcí.
5-14
Nastavení tónů
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
DOPLNKOVE FUNKCE
1.OVLADANI HLASIT.
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI>.
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <HLASITOST
MONITORU>, <TÓN PŘI VLOŽENÍ>, <TÓN PŘI CHYBĚ>, <TÓN
PŘI UKONČENÍ VYS.>, <TÓN PŘI UKONČENÍ PŘ.>, <TÓN NA
KONCI SKEN.> nebo <TÓN NA KONCI TISKU> a stiskněte
tlačítko [OK].
Položky <HLASITOST MONITORU>, <TÓN PŘI UKONČENÍ VYS.> a <TÓN PŘI
UKONČENÍ PŘ.> se zobrazí, pouze je-li nainstalována volitelná faxová karta
Super G3.
OVLADANI HLASIT.
1.HLAS. MONITORU
Nastavení tónů
5-15
5
Uživatelská úprava nastavení
3
4
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte pro nastavovaný
tón <ZAP>, <JEN PŘI CHYBĚ> nebo <VYP> a stiskněte
tlačítko [OK].
Jestliže vyberete <ZAP> nebo <JEN PŘI CHYBĚ>, přejděte ke kroku 5.
Jestliže vyberete <VYP>, přeskočte následující krok a přejděte ke kroku 6.
HLAS. MONITORU
5
ZAP
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] zvolte hlasitost pro
jednotlivé tóny a stiskněte tlačítko [OK].
Můžete volit z úrovní 1 až 3.
HLASITOST
Uživatelská úprava nastavení
5
1
POZNÁMKA
Pro nastavení hlasitosti ostatních tónů opakujte kroky 3 až 5.
6
5-16
Stisknutím tlačítka
režimu.
Nastavení tónů
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Specifikace běžných nastavení
V této části je popsán postup pro specifikaci nastavení společných pro funkce
kopírování, faxu a tisku.
Inicializační funkce při zapnutí napájení
Nastavením stroje můžete určit obrazovku, která se zobrazí po zapnutí hlavního
napájení nebo po spuštění režimu automatického vynulování.
POZNÁMKA
Výchozí nastavení je <KOPIE>.
1
Stiskněte tlačítko
[Doplňkové funkce].
Zobrazí se nabídka doplňkových funkcí.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte nabídku položky
<BĚŽNÁ NASTAVENÍ> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
DOPLNKOVE FUNKCE
2.BEZNA NASTAVENI
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <BĚŽNÁ NASTAVENÍ>.
Specifikace běžných nastavení
5-17
Uživatelská úprava nastavení
5
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<INICIALIZAČNÍ FUNKCE> a stiskněte tlačítko [OK].
BEZNA NASTAVENI
1.INICIAL. FUNKCE
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <INICIALIZAČNÍ FUNKCE>.
4
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<KOPIE>, <FAX> nebo <SKENOVÁNÍ> a stiskněte tlačítko
[OK].
<FAX> se zobrazí, pouze je-li nainstalována volitelná faxová karta Super G3.
5
Vyberte <FAX>, chcete-li, aby stroj po zapnutí napájení vstoupil do režimu
faxování.
Uživatelská úprava nastavení
Vyberte <KOPIE>, chcete-li, aby stroj po zapnutí napájení vstoupil do režimu
kopírování.
Vyberte <SKENOVAT> chcete-li, aby se stroj po zapnutí napájení nastavil na
sítové skenování.
INICIAL. FUNKCE
5
5-18
Stisknutím tlačítka
režimu.
Specifikace běžných nastavení
KOPIE
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Výchozí displej po automatickém vynulování
Na stroji lze nastavit, zda se má obrazovka specifikovaná jako inicializační funkce
zobrazit po inicializaci režimu automatického vynulování.
POZNÁMKA
• Na stroji můžete také nastavit čas, po jehož uplynutí se provede automatické vynulování.
(Viz „Čas automatického vynulování“ na str. 5-50.)
• Výchozí nastavení je <INICIALIZAČNÍ FUNKCE>.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <BĚŽNÁ NASTAVENÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Inicializační funkce při zapnutí napájení“ na str. 5-17.
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <NAST. AUTOM.
VYNULOVÁNÍ> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
BEZNA NASTAVENI
2.NAST. AUTO VYNUL.
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <NAST. AUTOM.
VYNULOVÁNÍ>.
Specifikace běžných nastavení
5-19
5
Uživatelská úprava nastavení
2
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<INICIALIZAČNÍ FUNKCE> nebo <VYBRANÁ FUNKCE> a
stiskněte tlačítko [OK].
Vyberte položku <VYBRANÁ FUNKCE>, chcete-li, aby se stroj po automatickém
vynulování resetoval. Pokud pak například vyberete položku <FAX> v nabídce
<INICIALIZAČNÍ FUNKCE>, stroj se resetuje na inicializační nabídku faxu, když v
průběhu nastavování kopírovací funkce provedete automatické vynulování.
Vyberte položku <INICIALIZAČNÍ FUNKCE>, jestliže nechcete, aby se stroj po
automatickém vynulování resetoval. Pokud pak například vyberete položku
<FAX> v nabídce <INICIALIZAČNÍ FUNKCE>, stroj se resetuje na inicializační
nabídku kopírování, když v průběhu nastavování kopírovací funkce provedete
automatické vynulování.
NAST. AUTO VYNUL.
VYBRANA FUNKCE
5
Uživatelská úprava nastavení
4
5-20
Stisknutím tlačítka
režimu.
Specifikace běžných nastavení
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Nastavení spotřeby toneru
Na stroji můžete nastavit úroveň spotřeby toneru pro tisk.
POZNÁMKA
• Nastavíte-li režim úspory toneru na úroveň <VYSOKÁ>, může dojít k ovlivnění kvality
tisku. Zjistíte-li zhoršení kvality tisku, nastavte tento režim na <VYP>.
• Výchozí nastavení je <VYP>.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <BĚŽNÁ NASTAVENÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Inicializační funkce při zapnutí napájení“ na str. 5-17.
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <REŽIM
ÚSPORY TONERU> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
BEZNA NASTAVENI
3.REZIM USP. TONERU
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <REŽIM ÚSPORY
TONERU>.
Specifikace běžných nastavení
5-21
5
Uživatelská úprava nastavení
2
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<NÍZKÁ>, <VYSOKÁ> nebo <VYP> a stiskněte tlačítko [OK].
REZIM USP. TONERU
NIZKA
4
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Nastavení sytosti tiskárny
Je-li obraz na výtisku rozdílný od obrazu na originálu, můžete upravit úroveň
sytosti.
POZNÁMKA
Výchozí nastavení je uprostřed (5) na stupnici od 1 do 9.
Uživatelská úprava nastavení
5
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <BĚŽNÁ NASTAVENÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Inicializační funkce při zapnutí napájení“ na str. 5-17.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<SYTOST TISKÁRNY> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
BEZNA NASTAVENI
4.SYTOST TISKARNY
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <SYTOST TISKÁRNY>.
5-22
Specifikace běžných nastavení
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] nastavte sytost ze světlé
úrovně (-SV) na tmavou (TM+) a stiskněte tlačítko [OK].
SYTOST TISKARNY
-SV
TM+
4
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Automatický výběr papíru/automatické přepínání zásuvek
Zásuvky na papír můžete nastavit na automatický výběr papíru a automatické
přepínání zásuvek. Toto nastavení může být provedeno zvlášt pro kopírování, tisk
a faxování. Tato funkce je praktická, používáte-li různé zásuvky pro různé účely.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <BĚŽNÁ NASTAVENÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Inicializační funkce při zapnutí napájení“ na str. 5-17.
Specifikace běžných nastavení
5-23
5
Uživatelská úprava nastavení
POZNÁMKA
• Zásuvky na papír nastavené na <ZAP> se používají pro následující funkce:
- Automatický výběr papíru (AVP): Stroj automaticky vybere příslušnou velikost papíru
(zásuvku na papír) podle velikosti originálu a nastavení poměru kopírování (při
kopírování) nebo nastaveného poměru obrazu (při příjmu faxu).
- Automatické přepínání zásuvek (APZ): V případě, že se během rozsáhlé souvislé
tiskové úlohy spotřebuje papír ze zvolené zásuvky, stroj automaticky vyhledá jinou
zásuvku s papírem stejné velikosti a hmotnosti a začne odebírat papíry z této zásuvky.
• Výchozí nastavení je <VYP> pro vložený podavač a <ZAP> pro zásuvky na papír (1 až 4).
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<AUTOM. VÝBĚR ZÁSUV.> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
BEZNA NASTAVENI
5.AUTO VYB. ZASUVKY
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <AUTOM. VÝBĚR
ZÁSUV.>.
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <KOPIE>,
<TISKÁRNA>, <PŘÍJEM> nebo <JINÉ> a stiskněte tlačítko
[OK].
<PŘÍJEM> se zobrazí, pouze je-li nainstalována volitelná faxová karta Super G3.
5
Uživatelská úprava nastavení
AUTO VYB. ZASUVKY
1.KOPIE
POZNÁMKA
<JINÉ> se používá pro specifikaci zdroje papíru pro tisk hlášení.
4
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte vložený podavač
nebo zásuvku na papír, kterou chcete nastavit pro funkci
automatického výběru papíru, a stiskněte tlačítko [OK].
KOPIE
5.VLOZENY PODAVAC
5-24
Specifikace běžných nastavení
5
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <ZAP> nebo
<VYP> pro vložený podavač a jednotlivé zásuvky na papír a
stiskněte tlačítko [OK].
Chcete-li, aby bylo možné vložený podavač nebo zásuvku na papír vybrat pro
AVP/APZ, stiskněte tlačítko <ZAP>.
Nechcete-li, aby bylo možné vložený podavač nebo zásuvku na papír vybrat pro
AVP/APZ, stiskněte tlačítko <VYP>.
VLOZENY PODAVAC
VYP
POZNÁMKA
Bez ohledu na nastavení vloženého podavače nemůžete vybrat <VYP> pro
všechny zdroje papíru najednou. Alespoň jeden zdroj papíru kromě vloženého
podavače musí být nastaven na <ZAP>.
5
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Identifikace typu papíru ve zdroji papíru
Pro zásuvku lze nastavit typ papíru.
POZNÁMKA
• <ZÁSUVKA 2> se zobrazí na stroji iR2022 nebo na stroji iR2018, když je připojen
volitelný modul podávání ze zásobníku P1. <ZÁSUVKA 3> a <ZÁSUVKA 4> se zobrazí,
pouze je-li připojen volitelný modul podávání ze zásobníků Q1.
• Výchozí nastavení je <BĚŽNÝ PAPÍR>.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <BĚŽNÁ NASTAVENÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Inicializační funkce při zapnutí napájení“ na str. 5-17.
Specifikace běžných nastavení
5-25
Uživatelská úprava nastavení
6
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<VYBERTE TYP PAPÍRU> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
BEZNA NASTAVENI
6.VYBRAT TYP PAPIRU
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <VYBERTE TYP PAPÍRU>.
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
a stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte zásuvku na papír
VYBRAT TYP PAPIRU
1.ZASUVKA 1
5
Uživatelská úprava nastavení
4
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <BĚŽNÝ
PAPÍR>, <BAREVNÝ>, <RECYKLOVANÝ>, <SILNÝ PAPÍR 1>
nebo <KLÍŽENÝ> a stiskněte tlačítko [OK].
ZASUVKA 1
5
5-26
BEZNY PAPIR
Stisknutím tlačítka
režimu.
Specifikace běžných nastavení
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Spotřeba energie v klidovém režimu
Pro spotřebu energie, kdy je stroj v klidovém režimu, jsou k dispozici dvě úrovně:
<VYSOKÁ> a <NÍZKÁ>.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <BĚŽNÁ NASTAVENÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Inicializační funkce při zapnutí napájení“ na str. 5-17.
Specifikace běžných nastavení
5-27
5
Uživatelská úprava nastavení
POZNÁMKA
• Nastavíte-li spotřebu energie na <NÍZKÁ>, stroj v klidovém režimu spotřebuje méně
energie než při nastavení na <VYSOKÁ>. Obnovení normálního provozu však bude trvat
déle.
• Pokud ve stroji čeká úloha rezervovaná pro odložené odesílání, stroj do klidového
režimu nevstoupí zcela.
• Používáte-li sítovou správcovskou aplikaci k zobrazení nebo správě nastavení a stavu
stroje, nemusí stroj do klidového režimu vstoupit zcela.
• Používáte-li stroj jako tiskárnu v systému Windows, stroj nemusí do klidového režimu
vstoupit zcela, pokud je pro váš operační systém aktivován SNMP stav (pokud není
počítač vypnutý). Více informací o deaktivaci SNMP stavu vám sdělí správce sítě.
• Výchozí nastavení je <NÍZKÁ>.
• V některých případech je úroveň spotřeby energie v klidovém režimu <VYSOKÁ>,
přestože je úroveň spotřeby energie nastavena na <NÍZKÁ>, například během
zpracování úlohy (včetně úlohy hlášení nebo úlohy příjmu).
• Informace o jednotlivých nastaveních viz v Průvodci faxováním nebo průvodci Network
Guide.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<ENERGIE V KLID. REŽ.> a stiskněte tlačítko [OK].
BEZNA NASTAVENI
7.ENERGIE V KLIDU
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <ENERGIE V KLID. REŽ.>.
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<VYSOKÁ> nebo <NÍZKÁ> a stiskněte tlačítko [OK].
ENERGIE V KLIDU
4
Uživatelská úprava nastavení
5
5-28
Stisknutím tlačítka
režimu.
Specifikace běžných nastavení
NIZKA
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Označení výstupní přihrádky
Výstupní přihrádky stroje můžete vyhradit pro určité funkce. Výstupní přihrádky
jsou označeny Přihrádka A a Přihrádka B.
POZNÁMKA
• Režim Označení přihrádky je dostupný, pouze je-li ke stroji připojen volitelný finišer U2
nebo vnitřní dvoucestná přihrádka E2.
• Jsou-li silný papír a transparentní listy podávány z vloženého podavače, vystupují pouze
do přihrádky B. Běžný papír může vystupovat do přihrádky A nebo do přihrádky B.
• Výchozí nastavení pro všechny funkce je <ZAP>.
• Nastavíte-li obě přihrádky na <ZAP> pro jedinou funkci, přihrádka B bude mít přednost.
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <BĚŽNÁ NASTAVENÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Inicializační funkce při zapnutí napájení“ na str. 5-17.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<OZNAČENÍ PŘIHRÁDKY> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
BEZNA NASTAVENI
8.OZNACENI PRIHR.
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <OZNAČENÍ
PŘIHRÁDKY>.
Specifikace běžných nastavení
5-29
5
Uživatelská úprava nastavení
1
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <PŘIHRÁDKA A>
nebo <PŘIHRÁDKA B> a stiskněte tlačítko [OK].
OZNACENI PRIHR.
1.PRIHRADKA A
4
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte funkci, kterou
chcete nastavit – <KOPIE>, <FAX>, <TISKÁRNA> nebo <JINÉ>
– a stiskněte tlačítko [OK].
<FAX> se zobrazí, pouze je-li nainstalována volitelná faxová karta Super G3.
PRIHRADKA A
1.KOPIE
5
Uživatelská úprava nastavení
POZNÁMKA
<JINÉ> se používá pro specifikaci zdroje papíru pro tisk hlášení.
5
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
<VYP> a stiskněte tlačítko [OK].
KOPIE
] vyberte <ZAP> nebo
ZAP
DŮLEŽITÉ
Pokud určitá přihrádka dosáhne svého limitu ukládání papíru, stroj automaticky
použije jinou přihrádku, která je určena pro stejnou funkci. Pro faxové dokumenty
však doporučujeme přidělit pouze jednu přihrádku, aby se zabránilo jejich ztrátě.
6
5-30
Stisknutím tlačítka
režimu.
Specifikace běžných nastavení
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Standardní papír pro vložený podavač
Na stroji můžete předem nastavit velikost a typ papíru pro vložený podavač. Toto
nastavení je praktické, pokud do vloženého podavače ukládáte vždy papír stejné
velikosti a typu. Je-li STAND. NAST. VLOŽ. PODAVAČE uloženo při používání
volitelné faxové funkce, vložený podavač můžete také používat pro příjem faxů.
DŮLEŽITÉ
• Při tisku na speciální typy papíru, jako je silný papír nebo transparentní listy, dbejte na to,
abyste nastavili správný typ papíru, a to zvláště v případě, kdy používáte silný papír.
Nesprávné nastavení typu papíru by mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu obrazu. Navíc by
se mohla ušpinit fixační jednotka, což by vyžadovalo servisní opravu, nebo by mohlo
dojít k zachycení papíru.
• Nastavíte-li pro vložený podavač standardní velikost a typ papíru, velikost/typ papíru
bude pevně nastaven a pro vložený podavač pak nebudete moci vybrat jinou velikost/typ
papíru.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <BĚŽNÁ NASTAVENÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Inicializační funkce při zapnutí napájení“ na str. 5-17.
Specifikace běžných nastavení
5-31
5
Uživatelská úprava nastavení
POZNÁMKA
• Používáte-li vložený podavač jako zdroj papíru pro funkce kopírování a faxování
(příjem), musíte vybrat vložený podavač, když provádíte nastavení AUTOM. VÝBĚR
ZÁSUV. (Viz „Automatický výběr papíru/automatické přepínání zásuvek“ na str. 5-23.)
• Výchozí nastavení je <VYP>.
2
Stisknutím [
] nebo [
] vyberte položku <STAND. NAST.
VLOŽ. PODAVAČE> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
BEZNA NASTAVENI
9.STD NAST. VL.POD.
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <STAND. NAST. VLOŽ.
PODAVAČE>.
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
<VYP> a stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte <ZAP> nebo
Chcete-li nastavit velikost papíru pro vložený podavač, vyberte <ZAP>.
Nechcete-li nastavit velikost papíru pro vložený podavač, vyberte <VYP>.
5
Uživatelská úprava nastavení
STD NAST. VL.POD.
4
Vyberete-li <ZAP>, stisknutím tlačítka [
] nebo [
]
vyberte položku <VELIKOST PAPÍRU> a stiskněte tlačítko
[OK].
STD NAST. VL.POD.
1.VEL. PAPIRU
5-32
ZAP
Specifikace běžných nastavení
Vyberte požadovanou velikost papíru.
● Chcete-li zvolit standardní velikost papíru nebo obálku:
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte požadovanou velikost papíru a
stiskněte tlačítko [OK].
VYBERAT VEL.PAPIRU
A4
POZNÁMKA
Vyberete-li jako velikost papíru COM10, Monarch, DL, ISO-C5 nebo ISO-B5, jako
typ papíru se automaticky vybere <OBÁLKA> a displej pro výběr typu papíru se
nezobrazí.
● Chcete-li vybrat nepravidelnou velikost papíru:
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <UŽIVATELSKÁ
VELIKOST> a stiskněte tlačítko [OK].
5
VYBRAT VEL.PAP.
UZIV. VEL. PAPIRU
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <VERTIKÁLNÍ ROZMĚR> a
stiskněte tlačítko [OK].
VOLNA VEL.VL.POD.
1.VERIKALNI ROZMER
❑ Pomocí číselných tlačítek zadejte vertikální rozměr a stiskněte tlačítko [OK].
Vertikální rozměr lze nastavit na hodnotu v rozmezí od 95 mm až 297 mm.
VERIKALNI ROZMER
95 mm
Specifikace běžných nastavení
5-33
Uživatelská úprava nastavení
5
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <HORIZONTÁLNÍ
ROZMĚR> a stiskněte tlačítko [OK].
VOLNA VEL.VL.POD.
2.HORIZONT. ROZMER
❑ Pomocí číselných tlačítek zadejte horizontální rozměr a stiskněte tlačítko [OK].
Horizontální rozměr lze nastavit na hodnotu v rozmezí od 148 mm do 432 mm.
HORIZONT. ROZMER
148 mm
6
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<VYBERTE TYP PAPÍRU> a stiskněte tlačítko [OK].
STD NAST. VL.POD.
2.VYBRAT TYP PAPIRU
Uživatelská úprava nastavení
5
7
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte typ papíru a
VYBRAT TYP PAPIRU
BEZNY PAPIR
8
5-34
Stisknutím tlačítka
režimu.
Specifikace běžných nastavení
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Přepínač způsobu podávání papíru
Na stroji lze pomocí přepínače volit způsob podávání papíru uloženého ve stroji.
Tato funkce je praktická, chcete-li zhotovovat jednostranné nebo oboustranné
výtisky na předtištěný papír (papír s již vytisknutými logy nebo vzory), aniž byste
museli měnit orientaci papíru uloženého ve zdroji papíru.
POZNÁMKA
Výchozí nastavení je <PRIORITA RYCHLOSTI>.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <BĚŽNÁ NASTAVENÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Inicializační funkce při zapnutí napájení“ na str. 5-17.
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<PŘEPNOUT PODÁVÁNÍ PAPÍRU> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
BEZNA NASTAVENI
10.PREP. PODAV. PAP.
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <PŘEPNOUT PODÁVÁNÍ
PAPÍRU>.
Specifikace běžných nastavení
5-35
5
Uživatelská úprava nastavení
2
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<VLOŽENÝ PODAVAČ>, <ZÁSUVKA 1>, <ZÁSUVKA 2>,
<ZÁSUVKA 3> nebo <ZÁSUVKA 4> a stiskněte tlačítko [OK].
<ZÁSUVKA 2> se zobrazí na stroji iR2022 nebo na stroji iR2018, když je připojen
volitelný modul podávání ze zásobníku P1.
<ZÁSUVKA 3> a <ZÁSUVKA 4> se zobrazí, pouze je-li připojen volitelný modul
podávání ze zásobníků Q1.
PREP. PODAV. PAP.
1.VLOZENY PODAVAC
4
5
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<PRIORITA RYCHLOSTI> nebo <TISKOVÁ STRANA> a
stiskněte tlačítko [OK].
Uživatelská úprava nastavení
VLOZENY PODAVAC
PRIORITA RYCHL.
Nastavíte-li <TISKOVÁ STRANA> pro zdroj papíru, nastavení pro automatický
výběr papíru a automatické přepínání zásuvek budou ignorována. Při
jednostranném tisku může dojít ke snížení rychlosti.
<PRIORITA RYCHLOSTI>: JEDNOSTRANNÝ TISK: Uložte papír lícem nahoru
do zásuvky na papír nebo lícem dolů do vloženého
podavače.
OBOUSTRANNÝ TISK: Uložte papír lícem dolů do
zásuvky na papír nebo lícem nahoru do vloženého
podavače.
<TISKOVÁ STRANA>:
5
5-36
Stisknutím tlačítka
režimu.
Specifikace běžných nastavení
Uložte papír lícem dolů do zásuvky na papír nebo
lícem nahoru do vloženého podavače.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Změna jazyka zobrazeného na LCD displeji
Na stroji si můžete zvolit jazyk, v němž se budou zobrazovat hlášení na LCD
displeji.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <BĚŽNÁ NASTAVENÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Inicializační funkce při zapnutí napájení“ na str. 5-17.
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku JAZYK
DISPLEJE> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
5
BEZNA NASTAVENI
11.JAZYK DISPLEJE
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <JAZYK DISPLEJE>.
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
a stiskněte tlačítko [OK].
] zvolte požadovaný jazyk
JAZYK DISPLEJE
ENGLISH
Vybraný režim je nastaven.
Specifikace běžných nastavení
5-37
Uživatelská úprava nastavení
2
DŮLEŽITÉ
Může se stát, že se některá hlášení ve vámi vybraném jazyce nezobrazí správně.
Dojde-li k tomu, restartujte stroj (stroj vypněte a poté znovu zapněte).
4
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Zobrazení chybového hlášení podavače
Na stroji můžete nastavit režim, který vás bude upozorňovat na nutnost vyčištění
oblasti skenování, když na ní stroj detekuje čáry nebo skvrny. Není-li podavač čistý,
stroj prach a špínu naskenuje a ty se pak vytisknou na výstupu.
POZNÁMKA
• Tento režim je k dispozici, pouze je-li ke stroji připojen volitelný podavač (DADF-P2).
• Výchozí nastavení je <ZOBRAZOVAT>.
Uživatelská úprava nastavení
5
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <BĚŽNÁ NASTAVENÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Inicializační funkce při zapnutí napájení“ na str. 5-17.
5-38
Specifikace běžných nastavení
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <HLÁŠ.
ŠPIN.PODAVAČE> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
BEZNA NASTAVENI
12.SPINAVY ADF
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <HLÁŠ. ŠPIN.
PODAVAČE>.
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<ZOBRAZOVAT> nebo <NEZOBRAZOVAT> a stiskněte tlačítko
[OK].
Chcete-li, aby se zobrazovalo chybové hlášení, zvolte položku <ZOBRAZOVAT>.
Nechcete-li, aby se zobrazovalo chybové hlášení, zvolte položku
<NEZOBRAZOVAT>.
SPINAVY ADF
4
Stisknutím tlačítka
režimu.
DISPLEJ
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Specifikace běžných nastavení
5-39
5
Uživatelská úprava nastavení
3
Poměr komprese dat pro dálkové skenování
Pro sítové skenování můžete nastavit kompresní poměr. Nastavení vysokého
kompresního poměru zmenšuje velikost paměti použité pro skenování dokumentu,
zároveň však snižuje kvalitu obrazu. Naproti tomu, nastavení nízkého kompresního
poměru sice zvětšuje objem paměti potřebné pro skenování, výsledné obrazy však
mají vyšší kvalitu.
POZNÁMKA
• Další informace o funkci sítového skenování viz v průvodci Color Network ScanGear
User’s Guide.
• Výchozí nastavení je <NORMÁLNÍ>.
1
5
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <BĚŽNÁ NASTAVENÍ>.
Uživatelská úprava nastavení
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Inicializační funkce při zapnutí napájení“ na str. 5-17.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <KOMP.
DAT (SKENOVÁNÍ)> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
BEZNA NASTAVENI
13.KOMP. DAT (SCAN)
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <KOMP. DAT
(SKENOVÁNÍ)>.
5-40
Specifikace běžných nastavení
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<NORMÁLNÍ>, <VYSOKÝ POMĚR> nebo <NÍZKÝ POMĚR> a
stiskněte tlačítko [OK].
<NORMÁLNÍ>:
Množství paměti potřebné pro zpracování dokumentu a
kvalita obrazů jsou průměrné. Kompresní poměr je mezi
úrovněmi vysoký poměr a nízký poměr.
< VYSOKÝ POMĚR>: Pro skenování dokumentu se využije malá část paměti,
obrazy však mají nízkou kvalitu.
<NÍZKÝ POMĚR>:
Pro skenování dokumentu se využije velká část paměti,
ale obrazy mají vyšší kvalitu obrazu.
KOMP. DAT (SCAN)
NORMAL
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Nastavení hodnoty gama pro vzdálené skenování
Na stroji lze nastavit hodnotu gama, která se používá při skenování barevných
dokumentů do počítače pomocí funkce sítového skenování. Vyberte hodnotu gama
nejvhodnější pro nastavení počítače, abyste z počítače mohli tisknout dokument v
optimální sytosti.
POZNÁMKA
• Další informace o funkci sítového skenování viz v průvodci Color Network ScanGear
User’s Guide.
• Výchozí nastavení je <GAMA 1,8>.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <BĚŽNÁ NASTAVENÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Inicializační funkce při zapnutí napájení“ na str. 5-17.
Specifikace běžných nastavení
5-41
5
Uživatelská úprava nastavení
4
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<HODNOTA GAMA(SKENOVÁNÍ)> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
BEZNA NASTAVENI
14.HODN. GAMMA(SCAN)
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <HODNOTA
GAMA(SKENOVÁNÍ)>.
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<GAMA 1,0>, <GAMA 1,4>, <GAMA 1,8> nebo <GAMA 2,2> a
stiskněte tlačítko [OK].
HODNOTA GAMA (SCAN)
GAMA 1.8
Uživatelská úprava nastavení
5
4
5-42
Stisknutím tlačítka
režimu.
Specifikace běžných nastavení
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Návrat běžných nastavení k výchozím hodnotám
Všechna běžná nastavení, vyjma nastavení jazyka displeje, můžete obnovit na
jejich výchozí nastavení (počáteční nastavení).
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <BĚŽNÁ NASTAVENÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Inicializační funkce při zapnutí napájení“ na str. 5-17.
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <INIC.
BĚŽNÁ NAST.> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
5
BEZNA NASTAVENI
15.INIC. BEZNA NAST.
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <INIC. BĚŽNÁ NAST.>.
3
Stisknutím tlačítka [
] vyberte <ANO>.
Nechcete-li inicializovat běžná nastavení, stisknutím tlačítka [
] vyberte <NE>.
INICIALIZOVAT?
< ANO
NE >
Běžná nastavení se vrátí na výchozí hodnoty.
4
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Specifikace běžných nastavení
5-43
Uživatelská úprava nastavení
2
Nastavení časovače
Na stroji lze nastavit aktuální datum a čas a zadat dobu, po jejímž uplynutí se stroj
přepne do klidového režimu.
Aktuální datum a čas
Na stroji můžete nastavit aktuální datum a čas. Takto nastavené datum a čas se
použijí také pro další funkce, které vyžadují nastavení času.
1
5
Stiskněte tlačítko
[Doplňkové funkce].
Uživatelská úprava nastavení
Zobrazí se nabídka doplňkových funkcí.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<NASTAVENÍ ČASOVAČE> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
DOPLNKOVE FUNKCE
7.NAST. CASOVACE
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <NASTAVENÍ
ČASOVAČE>.
5-44
Nastavení časovače
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<NASTAVENÍ DATA A ČASU> a stiskněte tlačítko [OK].
NAST. CASOVACE
1.NAST. DATA A CASU
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <NASTAVENÍ DATA A
ČASU>.
Pomocí číselných tlačítek zadejte aktuální datum (den, měsíc,
rok) a čas.
Datum a čas zadejte ve 24hodinovém formátu jako čtyři číslice bez mezer.
Příklady:
31. srpna
→ 3108
2007
→ 07
7:05 dop.
→ 0705
5
11:18 odp. → 2318
NAST.DATA A CASU
31/08 '07 15:50
POZNÁMKA
Uděláte-li při zadávání hodnot chybu, vyberte chybně zadané hodnoty pomocí
tlačítka [
] nebo [
] a hodnoty zadejte znovu.
Nastavení časovače
5-45
Uživatelská úprava nastavení
4
5
Stiskněte [OK].
Čas je nastaven a na displej se vrátí nabídka <NASTAVENÍ ČASOVAČE>.
6
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Nastavení formátu data
Na stroji můžete nastavit formát data, které se bude zobrazovat na LCD displeji.
POZNÁMKA
Výchozí nastavení je <DD/MM RRRR> (den/měsíc rok).
1
Uživatelská úprava nastavení
5
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <NASTAVENÍ ČASOVAČE>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Aktuální datum a čas“ na str. 5-44.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <VÝBĚR
TYPU DATA> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
NAST. CASOVACE
2.VYBER TYPU DATA
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <VÝBĚR TYPU DATA>.
5-46
Nastavení časovače
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] zvolte požadovaný
formát data a stiskněte tlačítko [OK].
Příklady formátu data:
DD/MM RRRR → 31/08 2007
RRRR MM/DD → 2007 08/31
MM/DD/RRRR → 08/31/2007
VYBER TYPU DATA
DD/MM RRRR
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
5
Uživatelská úprava nastavení
4
Nastavení časovače
5-47
Čas přepnutí do klidového stavu
Pokud na stroji nebudou po určitou dobu provedeny žádné operace, vstoupí do
klidového režimu. Dobu, která musí uplynout před přechodem do klidového režimu,
můžete nastavit v rozmezí od 3 do 30 minut. Funkci času přepnutí do klidového
stavu můžete také nastavit na <VYP>.
POZNÁMKA
• Výchozí nastavení je <ZAP> a <5 MIN.>.
• Chcete-li stroj uvést do klidového režimu ručně, stiskněte vypínač napájení ovládacího
panelu.
• Stroj nevstoupí do klidového režimu v těchto případech:
- Stroj je v provozu.
- Všechny zásuvky na papír jsou prázdné.
- Ve stroji došlo k zachycení papíru.
- Tonerová kazeta je prázdná.
• Stroj obnoví činnost z klidového režimu v těchto případech:
- Stisknete vypínač napájení ovládacího panelu.
- Stroj je přednastaven na tisk hlášení.
- Probíhá příjem faxu.
- Stroj je přednastaven na odložené vysílání.
- Z počítače je odesílána tisková úloha.
- Tisková úloha je odesílána po síti.
Uživatelská úprava nastavení
5
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <NASTAVENÍ ČASOVAČE>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Aktuální datum a čas“ na str. 5-44.
5-48
Nastavení časovače
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <ČAS
PŘEPNUTÍ DO KLIDOVÉHO STAVU> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
NAST. CASOVACE
3.CAS AUT.ODSTAVENI
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <ČAS PŘEPNUTÍ DO
KLIDOVÉHO STAVU>.
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
<VYP> a stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte <ZAP> nebo
Chcete-li použít funkci času přepnutí do klidového stavu, vyberte <ZAP> a
přejděte ke kroku 4.
5
CAS AUT.ODSTAVENI
4
Uživatelská úprava nastavení
Nechcete-li použít funkci času přepnutí do klidového stavu, vyberte <VYP> a
přejděte ke kroku 5.
ZAP
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte požadovaný
časový úsek a stiskněte tlačítko [OK].
Čas přepnutí do klidového stavu lze nastavit v rozmezí od 3 do 30 minut
(s krokem jedna minuta).
Hodnotu můžete také zadat pomocí číselných tlačítek.
CASOVAC
5
Stisknutím tlačítka
režimu.
5MIN.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Nastavení časovače
5-49
Čas automatického vynulování
Pokud stroj po určitý časový úsek nepoužijete, displej se vrátí do pohotovostního
režimu nebo se na něj vrátí obrazovka pro zadávání ID oddělení a hesla (funkce
Čas automatického vynulování). Čas automatického vynulování lze nastavit v
rozmezí od 1 do 9 minut v jednominutových krocích a lze ho také nastavit na
<VYP>. Pokud ho nastavíte na <VYP>, obrazovka zobrazená na LCD displeji jako
poslední zůstane na displeji, dokud stroj nezačnete znovu používat.
POZNÁMKA
Výchozí nastavení je <ZAP> a <2 MIN.>.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <NASTAVENÍ ČASOVAČE>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Aktuální datum a čas“ na str. 5-44.
Uživatelská úprava nastavení
5
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<ČAS AUTOM. VYNULOVÁNÍ> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
NAST. CASOVACE
4.CAS AUTOM. VYNUL.
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <ČAS AUTOM.
VYNULOVÁNÍ>.
5-50
Nastavení časovače
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
<VYP> a stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte <ZAP> nebo
Chcete-li použít funkci automatického vynulování, vyberte <ZAP> a přejděte ke
kroku 4.
Nechcete-li použít funkci automatického vynulování, vyberte <VYP> a přejděte ke
kroku 5.
CAS AUTOM. VYNUL.
4
ZAP
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte požadovaný
časový úsek a stiskněte tlačítko [OK].
Čas automatického vynulování lze nastavit v rozmezí od 1 do 9 minut (s krokem
jedna minuta).
CAS AUTOM. VYNUL.
2MIN.
5
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Nastavení časovače
5-51
Uživatelská úprava nastavení
5
Hodnotu můžete také zadat pomocí číselných tlačítek.
Letní čas
V některých zemích se čas v letním období posouvá. Období, v němž k tomuto
posunu dochází, se nazývá „letní čas“. Pokud tuto funkci nastavíte na <ZAP>, čas
tohoto stroje se v příslušný okamžik změní na letní čas.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <NASTAVENÍ ČASOVAČE>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Aktuální datum a čas“ na str. 5-44.
2
5
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
ČAS> a stiskněte tlačítko [OK].
Uživatelská úprava nastavení
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] vyberte položku <LETNÍ
] můžete zvolit další/předchozí
NAST. CASOVACE
5.LETNI CAS
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <LETNÍ ČAS>.
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
<VYP> a stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte <ZAP> nebo
Chcete-li funkci letního času použít, zvolte <ZAP> a přejděte ke kroku 4.
Nechcete-li funkci letního času použít, zvolte <VYP> a přejděte ke kroku 12.
LETNI CAS
5-52
Nastavení časovače
ZAP
4
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <POČ.
DATUM/ČAS> a stiskněte tlačítko [OK].
LETNI CAS
1.POCAT. DATUM/CAS
5
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<MĚSÍC> a stiskněte tlačítko [OK].
POCAT. DATUM/CAS
1.MESIC
Stisknutím tlačítka [
tlačítko [OK].
MESIC
7
] nebo [
] zvolte měsíc a stiskněte
5
Uživatelská úprava nastavení
6
BREZEN
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<TÝDEN> a stiskněte tlačítko [OK].
POCAT. DATUM/CAS
2.TYDEN
8
Stisknutím tlačítka [
tlačítko [OK].
TYDEN
] nebo [
] zvolte týden a stiskněte
POSLEDNI TYDEN
Nastavení časovače
5-53
9
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte položku <DEN> a
POCAT. DATUM/CAS
3.DEN
10
Stisknutím tlačítka [
tlačítko [OK].
DEN
11
5
] nebo [
] vyberte den a stiskněte
NEDELE
Nastavte měsíc, týden a den pro položku <KONC. DATUM/
ČAS> a stiskněte tlačítko [OK].
Uživatelská úprava nastavení
LETNI CAS
2.KONC. DATUM/CAS
U výše uvedeného postupu se řiďte kroky 5 až 10.
12
5-54
Stisknutím tlačítka
režimu.
Nastavení časovače
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Nastavení stroje
V této kapitole se dozvíte, jak upravovat nastavení stroje pro zvýšení kvality tisku a
zamezení zachycení papíru, k němuž může docházet při použití různých funkcí.
Doporučujeme, abyste tato nastavení prováděli pravidelně, a zabránili tak vzniku
mnoha problémů.
Speciální režim M
Zjistíte-li, že došlo ke snížení kvality tisku a sytosti, pomocí speciálního režim M
tyto chyby odstraňte a nastavte úroveň sytosti tisku.
1
Stiskněte tlačítko
[Doplňkové funkce].
Zobrazí se nabídka doplňkových funkcí.
Nastavení stroje
5-55
5
Uživatelská úprava nastavení
POZNÁMKA
• Volba položky <VYSOKÁ> může být účinná při tisku na silný papír.
• Volba položky <NÍZKÁ> může být účinná při tisku na papír zvlhlý v důsledku dlouhého
skladování v otevřeném obalu nebo při tisku na recyklovaný papír.
• Výchozí nastavení je <STANDARDNÍ>.
2
Pomocí tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <NAST./
ČIŠTĚNÍ> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
DOPLNKOVE FUNKCE
8.NASTAVENI/CISTENI
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <NAST./ČIŠTĚNÍ>.
3
Pomocí tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<SPECIÁLNÍ REŽIM M> a stiskněte tlačítko [OK].
NASTAVENI/CISTENI
5.SPECIALNI REZIM M
5
Uživatelská úprava nastavení
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <SPECIÁLNÍ REŽIM M>.
4
Pomocí tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<STANDARDNÍ>, <PŘIMĚŘENÁ>, <VYSOKÁ> nebo <NÍZKÁ> a
stiskněte tlačítko [OK].
<STANDARDNÍ>:
<PŘIMĚŘENÁ>:
<VYSOKÁ>:
<NÍZKÁ>:
Normální výstup.
Mírně vyšší než normální výstup.
Vyšší než normální výstup.
Nižší než normální výstup.
SPECIALNI REZIM M
STANDARDNI
5
5-56
Stisknutím tlačítka
režimu.
Nastavení stroje
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Speciální režim N
Při tisku na vlhký papír může docházet k jeho zvlnění nebo zachycení ve stroji.
Používáte-li tento stroj v prostředí s vysokou vlhkostí, použijte speciální režim N,
aby nedocházelo ke zvlnění nebo zachycení papíru ve stroji.
DŮLEŽITÉ
Nepoužívejte papír, který byl po dlouhou dobu vystaven vysokým teplotám a vlhku.
Při tisku na takový papír bude často docházet k zachycení papíru.
POZNÁMKA
• Po aktivaci speciálního režimu N může tisk trvat déle. Zaznamenáte-li snížení rychlosti
tisku, nastavte speciální režim N na <VYP>.
• Výchozí nastavení je <VYP>.
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku <
NAST./ČIŠTĚNÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Speciální režim M“ na str. 5-55.
2
Pomocí tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<SPECIÁLNÍ REŽIM N> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
NASTAVENI/CISTENI
6.SPECIALNI REZIM N
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <SPECIÁLNÍ REŽIM N>.
Nastavení stroje
5-57
5
Uživatelská úprava nastavení
1
3
Pomocí tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <VYP>,
<AUTO>, <VYSOKÁ> nebo <STŘEDNÍ> a stiskněte tlačítko
[OK].
<VYP>:
<AUTO>:
<VYSOKÁ>:
<STŘEDNÍ>:
Vypne speciální režim N.
Automaticky přepne na vhodnou úroveň zabránění zvlnění.
Zvlnění papíru zabrání mnohem účinněji než při nastavení na
volbu Střední.
Zabrání zvlnění zvlhlého papíru.
SPECIALNI REZIM N
POZNÁMKA
Vyberete-li volby <STŘEDNÍ> nebo <VYSOKÁ> v případě, kdy papír vlhký není,
může dojít ke snížení kvality tisku.
5
Uživatelská úprava nastavení
VYP
4
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Speciální režim O
Při tisku na zadní stranu potištěného papíru může k zachycení papíru docházet
častěji, protože se papír nesnadno odděluje od bubnu. V tomto případě můžete
zachycování papíru zabránit pomocí speciálního režimu O.
POZNÁMKA
Výchozí nastavení je <VYP> pro vložený podavač i zásuvku.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
<NAST./ČIŠTĚNÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Speciální režim M“ na str. 5-55.
5-58
Nastavení stroje
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<SPECIÁLNÍ REŽIM O> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
NASTAVENI/CISTENI
7.SPECIALNI REZIM O
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <SPECIÁLNÍ REŽIM O>.
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<ZÁSUVKA> nebo <VLOŽENÝ PODAVAČ> a stiskněte
tlačítko [OK].
SPECIALNI REZIM O
1.ZASUVKA
4
5
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <VYP>,
<STŘEDNÍ> nebo <VYSOKÁ> a stiskněte tlačítko [OK].
<VYP>:
Vypne speciální režim O.
<STŘEDNÍ>: Papír se od bubnu odděluje snáze, což zabraňuje jeho zachycení.
<VYSOKÁ>: Zachycení papíru zabrání mnohem účinněji než nastavení Střední.
ZASUVKA
VYP
POZNÁMKA
Vyberete-li nastavení <STŘEDNÍ> nebo <VYSOKÁ>, může se stát, že obraz bude
nevýrazný.
5
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Nastavení stroje
5-59
Uživatelská úprava nastavení
3
Speciální režim P
Tento režim vám umožní zabránit zkroucení určitých typů papírů, např. lehkého
nebo recyklovaného, který se nehledě na obsaženou vlhkost často kroutí.
POZNÁMKA
• Je-li zapnutý speciální režim N i speciální režim P, bude mít převahu speciální režim N.
• Výchozí nastavení je <VYP>.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <NAST./ČIŠTĚNÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Speciální režim M“ na str. 5-55.
2
Uživatelská úprava nastavení
5
Pomocí tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<SPECIÁLNÍ REŽIM P> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
NASTAVENI/CISTENI
8.SPECIALNI REZIM P
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <SPECIÁLNÍ REŽIM P>.
5-60
Nastavení stroje
3
Pomocí tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <VYP>,
<STŘEDNÍ> nebo <VYSOKÁ> a stiskněte tlačítko [OK].
<VYP>:
Vypne speciální režim P.
<STŘEDNÍ>: Zabrání zkroucení papíru.
<VYSOKÁ>: Zkroucení papíru zabrání mnohem účinněji než nastavení Střední.
SPECIALNI REZIM P
4
Stisknutím tlačítka
režimu.
VYP
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Nastavení režimu spec. fixace pro klíž. pap.
POZNÁMKA
Výchozí nastavení je <VYP>.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <NAST./ČIŠTĚNÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Speciální režim M“ na str. 5-55.
Nastavení stroje
5-61
5
Uživatelská úprava nastavení
Stroj můžete nastavit tak, aby používal, nebo nepoužíval pro klížený papír speciální
fixaci.
2
Pomocí tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <REŽIM
SPEC. FIX. PRO KLÍŽ. PAP.> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
NASTAVENI/CISTENI
9.REZ.FIX.KLIZ.PAP.
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <REŽIM SPEC. FIX. PRO
KLÍŽ. PAP.>.
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
<VYP> a stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte <ZAP> nebo
Chcete-li, aby stroj pro klížený papír používal speciální fixaci, zvolte <ZAP>.
Nechcete-li, aby stroj pro klížený papír používal speciální fixaci, zvolte <VYP>.
5
Uživatelská úprava nastavení
REZ.FIX.KLIZ.PAP.
4
5-62
Stisknutím tlačítka
režimu.
Nastavení stroje
VYP
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Speciální režim S
Zadáte-li úlohu po dokončení rozsáhlé úlohy, pro niž jste použili jinou velikost
papíru, může se stát, že bude trvat dlouho, než stroj znovu spustí tisk. Pomocí
tohoto režimu můžete zkrátit dobu čekání na spuštění tisku další úlohy.
POZNÁMKA
• Nastavíte-li pro tento režim položku <PRIORITA RYCHLOSTI 1> nebo <PRIORITA
RYCHLOSTI 2>, může se stát, že předchozí vytištěný obraz se zobrazí na dalším
výtisku.
• Výchozí nastavení je <VYP>.
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <NAST./ČIŠTĚNÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Speciální režim M“ na str. 5-55.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <SPECIÁLNÍ
REŽIM S> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
NASTAVENI/CISTENI
10.SPECIALNI REZIM S
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <SPECIÁLNÍ REŽIM S>.
Nastavení stroje
5-63
5
Uživatelská úprava nastavení
1
3
Pomocí tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <PRIORITA
RYCHLOSTI 1>, <PRIORITA RYCHLOSTI 2> nebo <VYP> a
stiskněte tlačítko [OK].
<VYP>:
<PRIORITA RYCHLOSTI 1>:
<PRIORITA RYCHLOSTI 2>:
Nezkracuje dobu čekání.
Tisk se rychle obnoví.
Zkracuje dobu čekání na menší míru.
SPECIALNI REZIM S
4
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Nastavení rychlosti výstupu v režimu Otáčet Třídit
Tisk v režimu Otáčet Třídit probíhá ze dvou zásobníků a přepnutí mezi těmito
zásobníky chvíli trvá. Čekání můžete zkrátit nebo prodloužit výběrem priority kvality
obrazu nebo rychlosti.
Uživatelská úprava nastavení
5
Stisknutím tlačítka
režimu.
VYP
POZNÁMKA
Výchozí nastavení <PRIORITA RYCHLOSTI 1>.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <NAST./ČIŠTĚNÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Speciální režim M“ na str. 5-55.
5-64
Nastavení stroje
2
Pomocí tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<NAST. OTÁČET TŘÍD.> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
NASTAVENI/CISTENI
11.OTOC. NAST. USP.
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <NAST. OTÁČET TŘÍD.>.
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<PRIORITA RYCHLOSTI 1>, <PRIORITA RYCHLOSTI 2> nebo
<PRIORITA OBRAZU> a stiskněte tlačítko [OK].
<PRIORITA RYCHLOSTI 1>:
<PRIORITA RYCHLOSTI 2>:
<PRIORITA OBRAZU>:
Nejkratší doba čekání.
Středně dlouhá doba čekání.
Nejdelší doba čekání.
5
NAST. OTOC. TRIDIT
PRIORITA RYCHL. 1
4
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Nastavení stroje
5-65
Uživatelská úprava nastavení
3
Nastavení podavače pro zamezení tisku nekvalitních kopií
Je-li podavač špinavý, mohou se na kopiích nebo výtiscích objevit tečky nebo čáry.
Režim AUTOM. KOREKCE PODAVAČE zamezuje okopírování stínů špíny a
nečistot na výtisky a kopie.
POZNÁMKA
• Tento režim je k dispozici, pouze je-li ke stroji připojen volitelný podavač (DADF-P2).
• Přestože se může stát, že tečky a čáry budou na výtiscích, i když je režim AUTOM.
KOREKCE PODAVAČE nastaven na <ZAP>, kopie budou výrazně jasnější než v
případě nastavení tohoto režimu na <VYP>.
• Výchozí nastavení je <ZAP>.
1
5
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <NAST./ČIŠTĚNÍ>.
Uživatelská úprava nastavení
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Speciální režim M“ na str. 5-55.
2
Pomocí tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <AUTOM.
KOREKCE PODAVAČE> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
NASTAVENI/CISTENI
12.AUT. UPRAVA ADF
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <AUTOM. KOREKCE
PODAVAČE>.
5-66
Nastavení stroje
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
<VYP> a stiskněte tlačítko [OK].
AUT. UPRAVA ADF
4
Stisknutím tlačítka
režimu.
] vyberte <ZAP> nebo
ZAP
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
5
Uživatelská úprava nastavení
3
Nastavení stroje
5-67
Uživatelská úprava nastavení
5
5-68
Nastavení stroje
Nastavení správce systému
6
KAPITOLA
V této kapitole jsou popsána nastavení, která může provést osoba pověřená zajištěním
provozu stroje, např. správce systému.
Specifikace nastavení správce systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
ID správce systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Systémové heslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Jméno správce systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-6
Správa ID oddělení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Nastavení použití správy ID oddělení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-8
Uložení ID oddělení a hesla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-10
Nastavení limitu stran podle ID oddělení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-13
Vymazání ID oddělení a hesla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-18
Kontrola a tisk informací počitadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-20
Vynulování celkového počtu stran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-22
Akceptování tiskových úloh s neznámými ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-24
Akceptování úloh skenování s neznámými ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-25
Nastavení informací o zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-27
Správa ID uživatelů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-29
Vzdálené UR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-30
Omezení funkce odesílání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-31
Kontrola výpisu VYS./PŘ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-35
Použití zařízení USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-36
Rozpoznání a instalace ovladačů podporujících funkce nastavené na
stroji do počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-37
6-1
Specifikace nastavení správce systému
Pro správce systému lze nastavit ID a heslo. Po nastavení ID správce systému a
systémového hesla může ukládat a měnit systémová nastavení pouze správce
systému.
POZNÁMKA
• Instrukce k zadávání znaků viz „Zadávání znaků“ na str. 2-8.
• Maximální počet číslic, které lze uložit pro ID správce systému a heslo systému, je sedm.
Zadáte-li méně než sedm číslic pro jakékoli nastavení, stroj před ně vloží nulu a uloží je.
- Příklad: Zadáte-li <02> nebo <002>, uloží se <0000002>.
ID správce systému
Nastavení ID správce systému je nezbytné, aby bylo možné řídit provoz stroje.
6
Nastavení správce systému
1
Stiskněte tlačítko
[Doplňkové funkce].
Zobrazí se nabídka doplňkových funkcí.
6-2
Specifikace nastavení správce systému
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<NASTAVENÍ SYSTÉMU> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
Jestliže bylo nastaveno ID správce systému a systémové heslo, zadejte ID
správce systému a systémové heslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte tlačítko
[Log In/Out] (Přihlásit/Odhlásit).
DOPLNKOVE FUNKCE
10.SYST. NASTAVENI
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <NASTAVENÍ SYSTÉMU>.
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <INFO SPRÁVCE
SYSTÉMU> a stiskněte tlačítko [OK].
SYST. NASTAVENI
1.INFO SPRAVCE SYS.
6
4
Nastavení správce systému
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <INFO SPRÁVCE
SYSTÉMU>.
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <ID SPRÁVCE
SYSTÉMU> a stiskněte tlačítko [OK].
INFO SPRAVCE SYS.
1.ID SPRAVCE SYST.
Specifikace nastavení správce systému
6-3
5
Zadejte číslo (až sedm míst) pomocí číselných tlačítek a
stiskněte tlačítko [OK].
ID SPRAVCE SYS.
1231234
Po stisknutí [OK] se ID správce systému uloží a na displej se vrátí nabídka
položky <INFO SPRÁVCE SYSTÉMU>.
POZNÁMKA
• Pro uložení ID správce systému nemůžete použít pouze čísla <0>, např. <00>.
• Zadané číslo můžete smazat stisknutím tlačítka
[Vynulovat].
6
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Systémové heslo
6
Nastavení správce systému
Na stroji můžete nastavit systémové heslo.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
<INFO SPRÁVCE SYSTÉMU> a stiskněte tlačítko [OK].
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 v části
„ID správce systému“ na str. 6-2.
6-4
Specifikace nastavení správce systému
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<SYSTÉMOVÉ HESLO> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
INFO SPRAVCE SYS.
2.SYST. HESLO
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <SYSTÉMOVÉ HESLO>.
3
Zadejte číslo (až sedm míst) pomocí číselných tlačítek a
stiskněte tlačítko [OK].
SYSTEMOVE HESLO
1234567
POZNÁMKA
• Pro uložení systémového hesla nemůžete použít pouze čísla <0>, např. <00>.
• Zadané číslo můžete smazat stisknutím tlačítka
[Vynulovat].
4
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Specifikace nastavení správce systému
6-5
6
Nastavení správce systému
Po stisknutí [OK] se systémové heslo uloží a na displej se vrátí nabídka položky
<INFO SPRÁVCE SYSTÉMU>.
Jméno správce systému
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <INFO SPRÁVCE SYSTÉMU> a stiskněte tlačítko
[OK].
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 části
„ID správce systému“ na str. 6-2.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <SPRÁVCE
SYSTÉMU> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
INFO SPRAVCE SYS.
3.SPRAVCE SYSTEMU
6
Nastavení správce systému
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <SPRÁVCE SYSTÉMU>.
3
Pomocí číselných tlačítek zadejte jméno správce systému a
stiskněte tlačítko [OK].
Pro zadání jména správce systému můžete použít až 32 znaků.
SPRAVCE SYSTEMU
JOHN
:A
POZNÁMKA
Instrukce k zadávání znaků viz „Zadávání znaků“ na str. 2-8.
4
6-6
Stisknutím tlačítka
režimu.
Specifikace nastavení správce systému
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Správa ID oddělení
Uložíte-li ID oddělení a hesla pro jednotlivá oddělení, můžete řídit provoz stroje tak,
že jeho použití umožníte pouze těm uživatelům, kteří zadají správné ID oddělení a
heslo.
Tato funkce se nazývá Správa ID oddělení. ID oddělení a hesla lze zaregistrovat až
pro 1000 oddělení. Správa ID oddělení umožňuje sledování celkového počtu kopií/
skenování/tisku provedených jednotlivými odděleními.
Pomocí správy ID oddělení je možné specifikovat následující nastavení:
• Zapnout
ID oddělení a heslo.
• Nastavit
limity tisku pro skenování, tisk a kopírování.
• Akceptovat
nebo odmítnout tiskové a skenovací úlohy s neznámými ID zadané
z počítače.
DŮLEŽITÉ
• Je-li připojena čtečka karet E1, správa ID oddělení se automaticky aktivuje. (Viz „Čtečka
karet E1“ na str. 4-16.)
• Používáte-li kontrolní kartu, neměňte heslo. Jestliže heslo ID oddělení změníte, nebude
možné kartu více použít.
POZNÁMKA
• Maximální počet číslic, které lze uložit pro ID oddělení a heslo, je sedm. Zadáte-li méně
než sedm číslic pro jakékoli nastavení, stroj před ně vloží nulu a uloží je.
- Příklad: Zadáte-li <02> nebo <002>, uloží se <0000002>.
• Limit stran je možné nastavit v rozmezí 0 až 999 999.
• Výchozí nastavení je <VYP>.
Správa ID oddělení
6-7
6
Nastavení správce systému
• Uložit
a vypnout správu ID oddělení.
Nastavení použití správy ID oddělení
Můžete si vybrat, zda správu ID oddělení na stroji používat, či nikoliv.
1
Stiskněte tlačítko
[Doplňkové funkce].
Zobrazí se nabídka doplňkových funkcí.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<NASTAVENÍ SYSTÉMU> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
Jestliže bylo nastaveno ID správce systému a systémové heslo, zadejte ID
správce systému a systémové heslo pomocí číselných tlačítek a stiskněte tlačítko
[Log In/Out] (Přihlásit/Odhlásit).
DOPLNKOVE FUNKCE
10.SYST. NASTAVENI
Nastavení správce systému
6
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <NASTAVENÍ SYSTÉMU>.
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<SPRÁVA ID ODD.> a stiskněte [OK].
SYST. NASTAVENI
3.SPRAVA ID ODD.
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <SPRÁVA ID ODD.>.
6-8
Správa ID oddělení
4
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
<VYP> a stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte <ZAP> nebo
Jestliže chcete použít správu ID oddělení, vyberte <ZAP>. Zobrazí se nabídka
Nastavení ID oddělení. (Viz „Uložení ID oddělení a hesla“ na str. 6-10.)
Jestliže nechcete, aby stroj používal správu ID oddělení, vyberte <VYP\>.
SPRAVA ID ODD.
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
6
Nastavení správce systému
5
ZAP
Správa ID oddělení
6-9
Uložení ID oddělení a hesla
Po nastavení správy ID oddělení na <ZAP> můžete uložit ID oddělení.
Nastavení správy ID oddělení na <ZAP> umožňuje uložení následujících informací
pro každé ID oddělení v počtu od 0001 do 1000.
- ID oddělení
- Heslo
Uložení ID oddělení a hesla umožňuje nastavení limitu celkového počtu tisku,
kopírování skenování a tisku. Podrobné informace o limitu stran viz „Nastavení
limitu stran podle ID oddělení“ na str. 6-13.
POZNÁMKA
• Ve výrobním závodě nejsou do stroje uloženy žádné informace pro správu ID oddělení.
• Při používání kontrolní karty je nezbytné na kartu předem uložit ID oddělení.
1
6
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
<SPRÁVA ID ODD.> a stiskněte tlačítko [OK].
Nastavení správce systému
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 v části
„Nastavení použití správy ID oddělení“ na str. 6-8.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
SPRAVA ID ODD.
6-10
Správa ID oddělení
ZAP
] vyberte <ZAP> a
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
ODD.> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] vyberte <ULOŽTE ID
] můžete zvolit další/předchozí
SPRAVA ID ODD.
1.REGISTR. ID ODD.
4
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte číslo, k němuž
bude přiřazeno oddělení, a stiskněte tlačítko [OK].
REGISTR. ID ODD.
0001:
------Pomocí číselných tlačítek zadejte ID oddělení a stiskněte
tlačítko [OK].
6
REGISTR. ID ODD.
1122334
Nastavení správce systému
5
Po stisknutí tlačítka [OK] se ID oddělení uloží.
POZNÁMKA
Zadané číslo můžete smazat stisknutím tlačítka
[Vynulovat].
Správa ID oddělení
6-11
6
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<HESLO> a stiskněte tlačítko [OK].
REGISTR. ID ODD.
1.HESLO
7
Pomocí číselných tlačítek zadejte heslo a stiskněte
tlačítko [OK].
Uložené oddělení bude ve stroji pracovat pomocí tohoto hesla.
HESLO
1234567
Po stisknutí tlačítka [OK] se heslo uloží.
POZNÁMKA
Zadané číslo můžete smazat stisknutím tlačítka
6
Nastavení správce systému
8
6-12
Stisknutím tlačítka
režimu.
Správa ID oddělení
[Vynulovat].
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Nastavení limitu stran podle ID oddělení
Když je správa ID oddělení nastavena na <ZAP>, dalším nastavením stroje si
můžete zvolit, zda aktivovat, či neaktivovat omezení množství kopírování,
skenování a celkový počet tisku na ID oddělení.
POZNÁMKA
Výchozí nastavení je <VYP>.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
<SPRÁVA ID ODD.> a stiskněte tlačítko [OK].
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 v části
„Nastavení použití správy ID oddělení“ na str. 6-8.
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
SPRAVA ID ODD.
3
] vyberte <ZAP> a
6
ZAP
Nastavení správce systému
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte
<ULOŽTE ID ODD.> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
SPRAVA ID ODD.
1.REGISTR. ID ODD.
Správa ID oddělení
6-13
4
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte ID oddělení, pro
které chcete nastavit limit stran, a stiskněte tlačítko [OK].
REGISTR. ID ODD.
0001:
1122334
5
6
Stiskněte [OK].
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <NAST.
LIMITU STRAN> a stiskněte tlačítko [OK].
REGISTR. ID ODD.
2.NAST. LIMITU STR.
7
6
Stisknutím tlačítka [
funkci.
] nebo [
] vyberte požadovanou
Nastavení správce systému
● Chcete-li nastavit limit pro celkový počet vytištěných stran, vyberte
položku <LIMIT TISKŮ CELKEM> a stiskněte tlačítko [OK].
NAST. LIMITU STR.
1.CELK. LIMIT TISKU
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <ZAP> a stiskněte tlačítko [OK].
Nechcete-li omezení aktivovat, vyberte <VYP>.
CELK. LIMIT TISKU
6-14
Správa ID oddělení
ZAP
POZNÁMKA
<LIMIT TISKŮ CELKEM> je celkový počet položek <LIMIT KOPIÍ> a <LIMIT
TISKU>.
● Chcete-li nastavit limit stran pro kopírování, vyberte <LIMIT KOPIÍ> a
stiskněte tlačítko [OK].
NAST. LIMITU STR.
2.LIMIT KOPII
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <ZAP> a stiskněte tlačítko [OK].
Nechcete-li omezení aktivovat, vyberte <VYP>.
LIMIT KOPII
ZAP
● Chcete-li nastavit limit stran pro černobílé skenování, vyberte
<LIMIT Č/B SKENOVÁNÍ> a stiskněte tlačítko [OK].
NAST. LIMITU STR.
3.LIMIT CERN. SKEN.
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <ZAP> a stiskněte tlačítko [OK].
Nechcete-li omezení aktivovat, vyberte <VYP>.
LIMIT CERN. SKEN.
ZAP
Správa ID oddělení
6-15
6
Nastavení správce systému
DŮLEŽITÉ
<LIMIT Č/B SKENOVÁNÍ> se zobrazí, pouze je-li nainstalována volitelná faxová
karta Super G3.
● Chcete-li nastavit limit pro barevné skenování, vyberte <LIMIT
BAREV. SKENOVÁNÍ> a stiskněte tlačítko [OK].
NAST. LIMITU STR.
4.LIMIT BAR. SKEN.
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <ZAP> a stiskněte tlačítko [OK].
Nechcete-li omezení aktivovat, vyberte <VYP>.
LIMIT BAR. SKEN.
ZAP
● Chcete-li nastavit limit stran tisku, vyberte <LIMIT TISKU> a
stiskněte tlačítko [OK].
NAST. LIMITU STR.
5.LIMIT TISKU
❑ Stisknutím tlačítka [
6
] nebo [
] vyberte <ZAP> a stiskněte tlačítko [OK].
Nastavení správce systému
Nechcete-li omezení aktivovat, vyberte <VYP>.
LIMIT TISKU
8
ZAP
Pomocí číselných tlačítek zadejte maximální počet stran, které
mohou být uloženým oddělením vytištěny, a stiskněte tlačítko
[OK].
CELKEM STRAN
010000
Po stisknutí [OK] se limit tisku uloží a na displej se vrátí nabídka položky <ULOŽ.
ID ODD.>.
Chcete-li omezit další funkci, proveďte kroky 6 až 8.
6-16
Správa ID oddělení
DŮLEŽITÉ
• Stroj přestane skenovat, je-li dosaženo limitu skenování během skenování
originálů, které jsou podávány z volitelného podavače. (Originály, které byly
naskenovány před dosažením limitu, nejsou započítány do celkového počtu
skenování.)
• Stroj zastaví odesílání faxu, dojde-li k dosažení limitu černobílého skenování
během faxování dokumentu přímo příjemci.
POZNÁMKA
• Uděláte-li při zadávání čísla chybu, stisknutím tlačítka
[Vynulovat] číslo
vynulujte.
• Limit stran je možné nastavit v rozmezí 0 až 999 999. Po dosažení limitu stran není
možné kopírovat, skenovat ani tisknout.
• Limit stran označuje počet potištěných stran. Oboustranný tisk je tedy počítán jako
tisk dvou stran.
Stisknutím tlačítka
režimu.
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
6
Nastavení správce systému
9
Správa ID oddělení
6-17
Vymazání ID oddělení a hesla
ID oddělení a heslo, které jste uložili, můžete smazat.
POZNÁMKA
Je-li správa ID oddělení aktivována prostřednictvím čtečky karet E1, nelze ID oddělení
smazat.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <SPRÁVA ID ODD.> a stiskněte tlačítko [OK].
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 v části
„Nastavení použití správy ID oddělení“ na str. 6-8.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
SPRAVA ID ODD.
Nastavení správce systému
6
3
ZAP
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
ODD> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
SPRAVA ID ODD.
1.REGISTR. ID ODD.
6-18
Správa ID oddělení
] vyberte <ZAP> a
] vyberte <ULOŽTE ID
] můžete zvolit další/předchozí
4
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte ID oddělení,
které chcete smazat, a stiskněte tlačítko [OK].
REGISTR. ID ODD.
0001:
1122334
5
6
Stiskněte [OK].
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte <SMAZAT> a
REGISTR. ID ODD.
3.SMAZAT
Stisknutím tlačítka [
] vyberte <ANO>.
Nechcete-li vybrané ID oddělení smazat, stisknutím tlačítka [
VYMAZAT?
< ANO
8
Stisknutím tlačítka
režimu.
] vyberte <NE>.
NE >
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Správa ID oddělení
6-19
6
Nastavení správce systému
7
Kontrola a tisk informací počitadla
Po nastavení správy ID oddělení na <ZAP> můžete kontrolovat a tisknout počet
výtisků pro každé oddělení.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <SPRÁVA IDODD.> a stiskněte tlačítko [OK].
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 v části
„Nastavení použití správy ID oddělení“ na str. 6-8.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
SPRAVA ID ODD.
6
Nastavení správce systému
3
] vyberte <ZAP> a
ZAP
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
STRAN> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] vyberte <CELKEM
] můžete zvolit další/předchozí
SPRAVA ID ODD.
2.CELKEM STRAN
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <CELKEM STRAN>.
6-20
Správa ID oddělení
● Chcete-li počitadlo pouze zkontrolovat:
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <ZOBRAZIT CELKEM
STRAN> a stiskněte tlačítko [OK].
CELKEM STRAN
1.NAHLED UHRNU STR.
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <ZOBRAZIT CELKEM
STRAN>.
POZNÁMKA
Vyberete-li položku <VYNULOVAT CELK. POČTY>, údaje na počitadle se
smažou.
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <TISK CELKEM>, <KOPIE>,
<SKENOVÁNÍ>, <BAREV. SKENOVÁNÍ> nebo <TISK> a stiskněte
tlačítko [OK].
NAHLED UHRNU STR.
1.TISK CELKEM
DŮLEŽITÉ
<SKENOVÁNÍ> se zobrazí, pouze je-li nainstalována volitelná faxová karta Super G3.
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
zkontrolujte stav počitadla.
TISK CELKEM
1234567
] zobrazte požadované ID oddělení a
100
POZNÁMKA
Rychlým opakovaným stisknutím tlačítka [
dostupnými obrazovkami ID oddělení.
] nebo [
] budete procházet
Správa ID oddělení
6-21
Nastavení správce systému
6
● Chcete-li vytisknout zobrazený seznam:
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <TISKNOUT SEZNAM> a
stiskněte tlačítko [OK].
CELKEM STRAN
3.SEZNAM TISKU
❑ Stisknutím tlačítka [
] vyberte <ANO>.
Nechcete-li seznam vytisknout, stisknutím tlačítka [
VYTISKNOUT?
< ANO
] vyberte <NE>.
NE >
Spustí se tisk.
4
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Vynulování celkového počtu stran
Nastavení správce systému
6
Stisknutím tlačítka
režimu.
Na stroji lze vynulovat celkový počet pro všechna oddělení.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <SPRÁVA ID ODD.> a stiskněte tlačítko [OK].
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 v části
„Nastavení použití správy ID oddělení“ na str. 6-8.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
SPRAVA ID ODD.
6-22
Správa ID oddělení
ZAP
] vyberte <ZAP> a
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
STRAN> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] vyberte <CELKEM
] můžete zvolit další/předchozí
SPRAVA ID ODD.
2.CELKEM STRAN
4
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<VYNULOVAT CELK. POČTY> a stiskněte tlačítko [OK].
Celkem stran
2.VYNULOVAT VSE
Stisknutím tlačítka [
] vyberte <ANO>.
Nechcete-li celkové počty vynulovat, stisknutím tlačítka [
VYMAZAT?
< ANO
6
Stisknutím tlačítka
režimu.
] vyberte <NE>.
6
NE >
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Správa ID oddělení
6-23
Nastavení správce systému
5
Akceptování tiskových úloh s neznámými ID
Nastavením stroje můžete určit, zda povolit, nebo odmítnout přijetí tiskových úloh z
počítačů, které neodpovídají žádnému uloženému ID oddělení.
POZNÁMKA
Výchozí nastavení je <ZAP>.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <SPRÁVA ID ODD.> a stiskněte tlačítko [OK].
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 v části
„Nastavení použití správy ID oddělení“ na str. 6-8.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
SPRAVA ID ODD.
Nastavení správce systému
6
3
] vyberte <ZAP> a
ZAP
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku <PDL
ÚLOHY BEZ ID> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
SPRAVA ID ODD.
3.ULOHY PDL BEZ ID
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <PDL ÚLOHY BEZ ID>.
6-24
Správa ID oddělení
4
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
<VYP> a stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte <ZAP> nebo
Vyberete-li <ZAP>, stroj přijímá tiskové úlohy z počítačů, které neodpovídají
žádnému ID oddělení.
Vyberete-li <VYP>, stroj nepřijímá tiskové úlohy z počítačů, které neodpovídají
žádnému ID oddělení, a chcete-li na stroji pracovat, musíte zadat ID oddělení a
heslo.
ULOHY PDL BEZ ID
5
Stisknutím tlačítka
režimu.
ZAP
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Akceptování úloh skenování s neznámými ID
POZNÁMKA
Výchozí nastavení je <ZAP>.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <SPRÁVA ID ODD.> a stiskněte tlačítko [OK].
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 v části
„Nastavení použití správy ID oddělení“ na str. 6-8.
Správa ID oddělení
6-25
6
Nastavení správce systému
Nastavením stroje můžete určit, zda povolit, nebo odmítnout přijetí úloh skenování
z počítačů, které neodpovídají žádnému uloženému ID oddělení.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
SPRAVA ID ODD.
3
] vyberte <ZAP> a
ZAP
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
BEZ ID> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] vyberte <ÚLOHA SKEN.
] můžete zvolit další/předchozí
SPRAVA ID ODD.
4.SKEN.ULOHA BEZ ID
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <ÚLOHA SKEN. BEZ ID>.
4
Nastavení správce systému
6
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
<VYP> a stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte <ZAP> nebo
Vyberete-li <ZAP>, stroj přijímá úlohy dálkového skenování z počítačů, které
neodpovídají žádnému uloženému ID oddělení.
Vyberete-li <VYP>, stroj nepřijímá úlohy dálkového skenování z počítačů, které
neodpovídají žádnému uloženému ID oddělení.
SKEN.ULOHA BEZ ID
5
6-26
Stisknutím tlačítka
režimu.
Správa ID oddělení
ZAP
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Nastavení informací o zařízení
Nastavení informací o zařízení umožňuje nastavení názvu stroje a zadání
informací o jeho umístění.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <INFO O ZAŘÍZENÍ> a stiskněte tlačítko [OK].
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 v části
„ID správce systému“ na str. 6-2.
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <NÁZEV
ZAŘÍZENÍ> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
6
] můžete zvolit další/předchozí
Nastavení správce systému
2
INFO O ZARIZENI
1.NAZEV ZARIZENI
3
Pomocí číselných tlačítek zadejte název stroje a stiskněte
tlačítko [OK].
Maximální počet znaků, které lze zadat, je 32.
NAZEV ZARIZENI
iR2022
:1
Nastavení informací o zařízení
6-27
4
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<MÍSTO> a stiskněte tlačítko [OK].
INFO O ZARIZENI
2.UMISTENI
5
Pomocí číselných tlačítek zadejte místo stroje a stiskněte
tlačítko [OK].
Maximální počet znaků, které lze zadat, je 32.
UMISTENI
A-3F
:A
Nastavení názvu zařízení a umístění stroje je provedeno.
POZNÁMKA
Instrukce k zadávání znaků viz „Zadávání znaků“ na str. 2-8.
6
Nastavení správce systému
6
6-28
Stisknutím tlačítka
režimu.
Nastavení informací o zařízení
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Správa ID uživatelů
Nastavením stroje si volíte, zda používat správu ID uživatelů, či nikoliv.
Funkce správy ID uživatelů umožňuje správu až 1000 ID uživatelů. Je-li položka
Správa ID uživatele nastavena na <ZAP> a ve stroji jsou uložena ID uživatelů a
hesla, před použitím stroje musíte zadat ID uživatele a heslo.
DŮLEŽITÉ
• ID uživatelů a hesla však musí být do stroje předem uložena ze vzdáleného
uživatelského rozhraní. Instrukce, jak uložit ID uživatele a heslo, viz v průvodci Remote
UI Guide.
• ID uživatele a heslo musíte uložit, než nastavíte tento režim na <ZAP>.
POZNÁMKA
Pro každé ID uživatele lze uložit jedno ID oddělení.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <SPRÁVA ID UŽIVATELE> a stiskněte tlačítko [OK].
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 v části
„ID správce systému“ na str. 6-2.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
<VYP> a stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte <ZAP> nebo
Chcete-li používat správu ID uživatelů, vyberte <ZAP>.
Nechcete-li používat správu ID uživatelů, vyberte <VYP>.
SPRAVA ID UZIV.
3
Stisknutím tlačítka
režimu.
ZAP
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Správa ID uživatelů
6-29
Nastavení správce systému
6
Vzdálené UR
Na stroji můžete nastavit, zda aktivovat vzdálené UR a používat ho k provozu stroje
a provádění změn nastavení.
POZNÁMKA
• Další informace týkající se vzdáleného uživatelského rozhraní naleznete v průvodci
Remote UI Guide.
• Výchozí nastavení je <ZAP>.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <VZDÁLENÉ UI> a stiskněte tlačítko [OK].
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 v části
„ID správce systému“ na str. 6-2.
6
Nastavení správce systému
2
Stisknutím tlačítka [
nebo <VYP>.
] nebo [
] vyberte <ZAP>
Chcete-li specifikovat nastavení a řídit provoz stroje přes vzdálené uživatelské
rozhraní, zvolte <ZAP>.
Nechcete-li specifikovat nastavení a řídit provoz stroje přes vzdálené uživatelské
rozhraní, zvolte <VYP>.
VZDALENE UR
3
Stisknutím tlačítka
režimu.
ZAP
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
POZNÁMKA
Vzdálené UR se aktivuje až po restartování stroje.
6-30
Vzdálené UR
Omezení funkce odesílání
V této části je vysvětleno, jak nastavit heslo pro telefonní seznam, dále jak omezit
používání nových adres, udělovat povolení pro odesílání faxů z faxového ovladače,
omezit opakování volby a vysílání a potvrdit zadaná faxová čísla.
POZNÁMKA
Režimy popsané v této části jsou k dispozici, pouze je-li nainstalována volitelná faxová
karta Super G3.
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <OMEZIT FUNKCI VYS.> a stiskněte tlačítko [OK].
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 v části
„ID správce systému“ na str. 6-2.
● Chcete-li nastavit heslo pro telefonní seznam, stisknutím tlačítka
[
] nebo [
] vyberte položku <HESLO TEL. SEZNAMU> a
stiskněte tlačítko [OK].
OMEZIT ODESILANI
1.HESLO ADRESARE
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <ZAP> a stiskněte tlačítko [OK].
Nechcete-li nastavit heslo pro telefonní seznam, vyberte <VYP>.
HESLO ADRESARE
ZAP
❑ Zadejte heslo (až sedm míst) pomocí číselných tlačítek a stiskněte
tlačítko [OK].
HESLO ADRESARE
*******
Omezení funkce odesílání
6-31
6
Nastavení správce systému
1
DŮLEŽITÉ
Jelikož uložené heslo nelze žádným způsobem ověřit, nezapomeňte si je zapsat a
pečlivě uložit na bezpečné místo.
POZNÁMKA
Stisknutím tlačítka
[Vynulovat] smažete celé zadání.
❑ Pro potvrzení zadejte heslo znovu a stiskněte tlačítko [OK].
Zadáte-li nesprávné heslo, musíte ho zadat celé od začátku.
ZADEJTE ZNOVU
*******
POZNÁMKA
• Ve výchozím nastavení není heslo nastaveno.
• Chcete-li zrušit ochranu heslem, vratte se zpět do nabídky položky <HESLO TEL.
SEZNAMU> a stisknutím tlačítka
[Vynulovat] smažte uložené heslo.
● Chcete-li omezit zadávání nových adres, stisknutím tlačítka [
nebo [
] vyberte položku <OMEZIT NOVÉ ADR.> a stiskněte
tlačítko [OK].
6
]
Nastavení správce systému
OMEZIT ODESILANI
2.OMEZIT NOVE ADR.
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <ZAP> a stiskněte tlačítko [OK].
Vyberete-li <ZAP>, budou omezeny následující operace:
- Specifikace místa určení pomocí číselných tlačítek.
- Změna uložených míst určení.
- Uložení nových míst určení.
Nechcete-li omezit zadávání nových adres, vyberte <VYP>.
OMEZ. NOVE ADR.
6-32
Omezení funkce odesílání
ZAP
● Chcete-li povolit odesílání faxů z počítače pomocí faxového
ovladače, stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte
<VYS. Z FAX. OVLADAČE> a stiskněte tlačítko [OK].
OMEZIT ODESILANI
3.VYS. S OVL. FAXU
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <ZAP> a stiskněte tlačítko [OK].
Nechcete-li povolit odesílání faxů z počítače pomocí faxového
ovladače,vyberte <VYP>.
VYS. S OVL. FAXU
ZAP
● Chcete-li omezit používání funkce opakované volby, stisknutím
tlačítka [
] nebo [
] vyberte <OMEZIT. OPAK. VOLBU> a
stiskněte tlačítko [OK].
OMEZIT ODESILANI
4.NEVYTACET ZNOVU
] nebo [
] vyberte <ZAP> a stiskněte tlačítko [OK].
Nechcete-li omezit používání funkce opakované volby, vyberte <VYP>.
NEVYTACET ZNOVU
VYP
Omezení funkce odesílání
6-33
Nastavení správce systému
❑ Stisknutím tlačítka [
6
● Chcete-li nastavit stroj tak, aby potvrzoval zadaná faxová čísla při
každém odesílání faxu, stisknutím tlačítka [
] nebo [
]
vyberte položku <POTVRDIT FAX. Č.> a stiskněte tlačítko [OK].
OMEZIT ODESILANI
5.POTVRDIT C. FAXU
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <ZAP> nebo <VYP> a stiskněte
tlačítko [OK].
Vyberete-li <ZAP>, po volbě faxového čísla pomocí číselných tlačítek a
stisknutí tlačítka
[Start] se zobrazí obrazovka pro potvrzení, která vás
vyzve, abyste zadali stejné číslo znovu.
Vyberete-li <VYP>, obrazovka pro potvrzení se nebude zobrazovat.
POTVRDIT FAX. C.
ZAP
● Chcete-li omezit odesílání na více míst určení (kromě těch, která
jsou uložena ve skupinové adrese), stisknutím tlačítka [
] nebo
[
] vyberte <OMEZ. VÍCE MÍST URČ.> a stiskněte tlačítko [OK].
6
Nastavení správce systému
OMEZIT ODESILANI
6.OMEZIT VICE CILU
❑ Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <VYP>, <POTVRZENÍ> nebo
<ZAKÁZAT> a stiskněte tlačítko [OK].
Vyberete-li <VYP>, odesílání dokumentů pomocí sekvenčního vysílání nebude
omezeno.
Vyberete-li <POTVRZENÍ> a pokusíte-li se odeslat dokumenty pomocí
sekvenčního vysílání, zobrazí se potvrzovací hlášení.
Vyberete-li <ZAKÁZAT>, nebudete moci odesílat dokumenty pomocí
sekvenčního vysílání.
OMEZIT VICE CILU
2
6-34
Stisknutím tlačítka
režimu.
Omezení funkce odesílání
VYP
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Kontrola výpisu VYS./PŘ.
Stroj můžete nastavit tak, aby se na obrazovce monitoru systému zobrazoval výpis
vysílání/příjmu. Nastavíte-li položku <KONTROLA VÝPISU> na <VYP>, výpis
vysílání/příjmu se na obrazovce monitoru systému nezobrazí a hlášení o činnosti
se automaticky nevytiskne.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <KONTROLA VÝPISU> a stiskněte tlačítko [OK].
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 v části
„ID správce systému“ na str. 6-2.
Stisknutím tlačítka [
<VYP>.
] nebo [
] vyberte <ZAP> nebo
6
Nastavení správce systému
2
Vyberete-li <ZAP>, výpis vysílání/příjmu se zobrazí na obrazovce monitoru
systému.
Vyberete-li <VYP>, výpis vysílání/příjmu se na obrazovce monitoru systému
nezobrazí.
KONTROLA VYPISU
3
ZAP
Stisknutím tlačítka [OK] vratte stroj do pohotovostního
režimu.
Kontrola výpisu VYS./PŘ.
6-35
Použití zařízení USB
Na stroji můžete nastavit, zda omezit nebo neomezit provádění úloh přes
rozhraní USB.
POZNÁMKA
Výchozí nastavení je <ZAP>.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <POUŽÍT ZAŘÍZENÍ USB> a stiskněte tlačítko [OK].
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 v části
„ID správce systému“ na str. 6-2.
2
Nastavení správce systému
6
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
<VYP> a stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte <ZAP> nebo
Vyberete-li <ZAP>, stroj bude přijímat úlohy přes rozhraní USB.
Vyberete-li <VYP>, stroj nebude přijímat úlohy přes rozhraní USB.
POUZIT USB
3
ZAP
Restartujte stroj.
Stroj vypněte, vyčkejte nejméně 10 sekund a opět ho zapněte.
6-36
Použití zařízení USB
Rozpoznání a instalace ovladačů podporujících funkce
nastavené na stroji do počítače
Ze stroje můžete specifikovat funkce vhodné pro faxovou kartu nebo soupravu
tiskárny nainstalovanou ve stroji. Z počítače můžete rozpoznat a instalovat
ovladače kompatibilní se specifikovanými funkcemi.
DŮLEŽITÉ
• Funkce Výběr PDL (PnP) se zobrazí, pouze jsou-li k dispozici následující volitelné
doplňky.
- Když je aktivována volitelná souprava PCL tiskárny.
- Když je nainstalována volitelná faxová karta Super G3.
• V případě, že požadovaný ovladač ve vašem počítači není, rozpoznání a instalaci nelze
provést.
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <VÝBĚR PDL (PnP) > a stiskněte tlačítko [OK].
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 až 3 v části
„ID správce systému“ na str. 6-2
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte obrazovku pro
funkci, kterou lze použít pro nastavení Plug and Play, a
stiskněte tlačítko [OK].
Zobrazené obrazovky funkcí se mohou lišit v závislosti na připojeném volitelném
zařízení.
VYBER PDL(PnP)
3
Stisknutím tlačítka
režimu.
FAX
[Stop] vratte stroj do pohotovostního
Rozpoznání a instalace ovladačů podporujících funkce nastavené na stroji do
počítače
6-37
6
Nastavení správce systému
1
Nastavení správce systému
6
6-38
Rozpoznání a instalace ovladačů podporujících funkce nastavené na stroji do
počítače
Běžná údržba
7
KAPITOLA
Tato kapitola popisuje, jak se ukládá papír, provádí běžné čištění a vyměňuje spotřební
materiál, například toner a zásobníky se svorkami.
Zásuvky na papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
Ukládání papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Nastavení zásuvky na papír pro různé velikosti papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-7
Výměna tonerové kazety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-13
Bubnová jednotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-20
Výměna bubnové jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-21
Připevnění štítku počitadla pro potřeby servisního technika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-26
Výměna zásobníku se svorkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-28
Výměna razítkovací kazety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-32
Běžné čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-35
Kopírovací deska a spodní strana podavače/krytu kopírovací desky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-36
Ruční čištění podavače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-37
Automatické čištění podavače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-43
Čištění přenášecího válce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-44
Čištění bubnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-45
Čištění fixační jednotky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-46
Čištění odsazovacích válců (režim Přesah) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-50
Spotřební materiál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-51
7-1
Zásuvky na papír
Tato část popisuje, jak uložit papír do zásuvek na papír.
POZNÁMKA
• Do zásuvek lze uložit papír těchto velikostí: A3, A4, A4R a A5.
• Zásuvka na papír 2 je součást standardní výbavy stroje iR2022 a ke stroji iR2018 ji lze
přidat připojením volitelného modulu podávání ze zásobníku P1.
• Zásuvky na papír 3 a 4 lze přidat připojením volitelného modulu podávání ze
zásobníků Q1.
• Podrobné informace o typech papíru, které lze ukládat do zásuvek na papír, viz
„Použitelný papír“ na str. 2-33.
Ukládání papíru
Spotřebuje-li se vybraný papír nebo v průběhu tisku dojde papír ve vybrané
zásuvce, na displeji se zobrazí obrazovka požadující uložení papíru a chybový
indikátor začne červeně blikat.
7
Běžná údržba
ULOZTE PAPIR
ZASUVKA 1 :A4
UPOZORNĚNÍ
Při ukládání papíru dejte pozor, abyste si nepořezali ruce o jeho okraje.
DŮLEŽITÉ
Hlášení se zobrazí také v případě, kdy není vybraná zásuvka na papír plně zasunuta do
stroje. Po řádném zasunutí zásuvky hlášení zmizí.
7-2
Zásuvky na papír
POZNÁMKA
• Zobrazí-li se výše uvedené hlášení v průběhu tisku, zbývající výtisky se zhotoví
automaticky po uložení papíru.
• Chcete-li tisk zrušit, stiskněte tlačítko
[Stop]. (Viz „Zrušení úlohy“ na str. 3-6.)
2
Uchopte držátko zásuvky na papír a vytáhněte zásuvku do
polohy, kdy se zastaví.
Otevřete obal a vyjměte sadu papírů.
7
Běžná údržba
1
Zásuvky na papír
7-3
DŮLEŽITÉ
• Zbývající papír znovu zabalte do původního obalu a uložte ho na suché místo
mimo dosah přímého slunečního záření.
• Do zásuvky na papír neukládejte následující typy papíru. Mohlo by dojít k
zachycení papíru.
- Příliš zvlněný nebo pomačkaný papír
- Silný papír
- Transparentní listy
- Obálky
- Štítky
- Papír potištěný barevnými obrazy (nekopírujte ani na druhou stranu)
- Papíry vytištěné na tiskárně s termálním přenosem (netiskněte ani na druhou
stranu takového papíru)
POZNÁMKA
Pro zajištění vysoké kvality tisku používejte papír doporučený společností Canon.
3
Zajistěte kovovou desku přímým tlakem směrem dolů.
Běžná údržba
7
7-4
Zásuvky na papír
Uložte sadu papírů do zásuvky na papír.
Zarovnejte okraje sady papíru. Přisuňte sadu papírů ke koncovému vodítku
zásuvky na papír.
Ukládáte-li papír do zásuvky na papír poprvé, nastavte destičku a zarážku pro
nastavení velikosti papíru pro ukládaný papír. (Viz „Nastavení zásuvky na papír
pro různé velikosti papíru“ na str. 7-7.)
Při ukládání papíru do zásuvky dbejte na to, aby nastavení zásuvky odpovídalo
velikosti ukládaného papíru. (Viz „Nastavení zásuvky na papír pro různé velikosti
papíru“ na str. 7-7.)
7
Běžná údržba
4
UPOZORNĚNÍ
Při ukládání papíru dejte pozor, abyste si nepořezali ruce o jeho okraje.
Zásuvky na papír
7-5
DŮLEŽITÉ
• Zvlněné papíry před uložením do zásuvky vyrovnejte.
• Dbejte na to, aby sada papírů nepřesáhla
(limitní značku) a aby okraje byly
pod jazýčky vodítek velikosti papíru.
• Dbejte na to, abyste zarážku pro nastavení velikosti papíru nastavili správně.
V případě, že zarážka nebude nastavená správně, může dojít k zachycení papíru,
ušpinění výtisků nebo vnitřních částí stroje.
POZNÁMKA
• Každá zásuvka na papír pojme přibližně 250 listů papíru (80 g/m2).
• Další informace týkající se směru tisku na předtištěný papír (papír s vytištěnými
logy nebo vzorky) viz „Schéma vztahu mezi orientací originálu a výstupem
předtištěného papíru“ na str. 9-9.
• Je-li papír vystupující ze stroje velmi zvlněný, zkuste ho do stroje uložit obráceně.
Tento postup někdy pomůže zvlnění zmírnit.
5
Opatrně tlačte zásuvku na papír zpět do stroje, dokud s
klapnutím nezapadne na své místo.
Běžná údržba
7
7-6
Zásuvky na papír
UPOZORNĚNÍ
Při vracení zásuvky na papír do původní polohy dejte pozor, abyste si
neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepokládejte papír nebo jiný předmět do prázdného prostoru v zásuvce
vedle sady papíru. Kdybyste tak učinili, mohlo by dojít k zachycení papíru.
Nastavení zásuvky na papír pro různé velikosti papíru
Chcete-li změnit velikost papíru v zásuvce na papír, upravte polohu vodítek v
zásuvce postupem popsaným níže.
POZNÁMKA
• Do zásuvek lze uložit papír těchto velikostí: A3, A4, A4R a A5
• Ohledně nastavení pro papír velikosti U1, U2 a U3 se obratte na místního zástupce
společnosti Canon.
Vytáhněte zásuvku na papír a odeberte veškerý uložený papír.
7
Běžná údržba
1
Zásuvky na papír
7-7
2
3
Zajistěte kovovou desku přímým tlakem směrem dolů.
Odejměte koncové vodítko a připevněte ho do drážek se
značkou označující požadovanou velikost papíru.
Koncové vodítko odejmete tak, že na něj zatlačíte dolů a sklopíte ho dopředu.
Zarovnejte koncové vodítko se značkou označující požadovanou velikost papíru.
Koncové vodítko nakloňte dopředu a oba jazýčky na obou koncích vsuňte do
drážek. Koncové vodítko poté uveďte zpět do vertikální, svislé polohy.
Běžná údržba
7
POZNÁMKA
Při připojování vodítky stlačte bod označený písmenem „A“.
7-8
Zásuvky na papír
5
Zdvihněte zajištovací páčku na postranním vodítku do svislé
polohy a posuňte postranní vodítko k drážce označující
požadovanou velikost papíru.
Zajistěte boční vodítko posunutím páčky doprava.
7
DŮLEŽITÉ
Dbejte na to, abyste zajištovací páčku nastavili správně. Bude-li zajištovací páčka
v nesprávné poloze, může docházet k zachycení papíru, zašpinění výtisků nebo
zašpinění vnitřního prostoru stroje.
Zásuvky na papír
7-9
Běžná údržba
4
6
Uložte do zásuvky papír správné velikosti.
UPOZORNĚNÍ
Při ukládání papíru dejte pozor, abyste si nepořezali ruce o jeho okraje.
7
Nastavte zarážku pro nastavení velikosti, která se nachází na
levé straně zásuvky na papír, podle velikosti ukládaného
papíru.
Běžná údržba
7
7-10
Zásuvky na papír
A4
A3
A5
A4
B5
B4
LGL
B5
11X17
LTR
STMT
LTR
U2
U1
U3
DŮLEŽITÉ
Dbejte na to, abyste zarážku pro nastavení velikosti papíru nastavili správně.
V případě, že zarážka nebude nastavená správně, může dojít k zachycení papíru,
ušpinění výtisků nebo vnitřních částí stroje.
POZNÁMKA
Symbol <A4R> zobrazený na LCD displeji označuje štítek velikosti papíru nebo
vyraženou značku „A4 “ na zásuvkách na papír.
7
Nalepte příslušný štítek s velikostí papíru na destičku pro
označení velikosti papíru.
Zásuvky na papír
Běžná údržba
8
7-11
9
10
Destičku velikosti papíru vyměňte, aby odpovídala nové
velikosti právě ukládaného papíru.
Zásuvku na papír opatrně zasouvejte zpět do stroje, dokud s
klapnutím nezapadne do zajištěné polohy.
Běžná údržba
7
UPOZORNĚNÍ
Při vracení zásuvky na papír do původní polohy dejte pozor, abyste si
neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
DŮLEŽITÉ
Nikdy nepokládejte papír nebo jiné předměty do prázdného prostoru v zásuvce
vedle sady papíru. Mohlo by dojít k zachycení papíru.
7-12
Zásuvky na papír
Výměna tonerové kazety
Zbývá-li ve stroji pouze malé množství toneru, na LCD displeji začne blikat
následující hlášení. V tisku můžete pokračovat. Doporučujeme však, abyste si
zakoupili novou tonerovou kazetu a v případě potřeby ji použili.
DOCHAZIÍ TONER
PRIPRAVTE NOVY TONER
Když již nelze zhotovovat výtisky z důvodu úplného vypotřebování toneru, na LCD
displeji se zobrazí následující hlášení. Podle níže uvedeného postupu vyměňte
tonerovou kazetu.
DOSEL TONER
VYMENTE TONER
• Použité tonerové kazety nevhazujte do otevřeného ohně. Zbytky toneru uvnitř
kazety by se mohly vznítit a způsobit požár či popálení.
• Neskladujte tonerové kazety nebo papíry v blízkosti otevřeného ohně. Mohlo by
dojít ke vznícení toneru nebo papíru a následně k popálení nebo požáru.
• Použité tonerové kazety vložte do sáčku (zabráníte tak rozptýlení zbývajícího
toneru) a likvidujte je v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně.
UPOZORNĚNÍ
• Uchovávejte toner mimo dosah dětí. Dojde-li k požití toneru, neprodleně
vyhledejte lékaře.
• Dávejte pozor, aby se toner nedostal do kontaktu s vašima rukama a oděvem.
Potřísníte-li si tonerem ruce nebo šaty, umyjte je bez prodlení studenou vodou.
Opláchnutí teplou vodou způsobí zafixování toneru a vytvoření
neodstranitelných skvrn.
Výměna tonerové kazety
7-13
7
Běžná údržba
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ
• Používejte pouze tonerové kazety doporučené pro toto zařízení.
• Nevyměňujte tonerovou kazetu dříve, než se objeví hlášení, které vás k tomu vyzve.
• Nepokoušejte se tonerovou kazetu vyměňovat, když stroj tiskne.
POZNÁMKA
• Tonerovou kazetu doporučujeme vyměnit krátce po zobrazení hlášení <DOCHÁZÍ
TONER/PŘIPRAVTE NOVÝ TONER>.
• Dojde-li toner v průběhu tiskové úlohy, stroj po výměně tonerové kazety automaticky
spustí tisk zbývajících stránek.
1
Otevřete přední kryt.
Běžná údržba
7
7-14
Výměna tonerové kazety
2
Tlačte uvolňovací páčku dolů a otáčejte tonerovou kazetou ve
směru šipky podle obrázku níže.
Uvolňovací páčka
Tlačte na uvolňovací páčku dolů a vytáhněte tonerovou
kazetu ve směru šipky podle obrázku.
7
Běžná údržba
3
Výměna tonerové kazety
7-15
4
Novou tonerovou kazetou několikrát pokývejte ze strany na
stranu (pětkrát až šestkrát), aby se toner uvnitř kazety
rovnoměrně rozmístil.
VAROVÁNÍ
Nevyhazujte použité tonerové kazety do otevřeného ohně; zbytky toneru
uvnitř kazety by se mohly vznítit a způsobit zranění či požár.
DŮLEŽITÉ
Není-li toner uvnitř kazety rovnoměrně rozmístěn, kvalita tisku se zhorší.
Běžná údržba
7
7-16
Výměna tonerové kazety
6
Držte novou kazetu za držátko a zasuňte ji (štítek směřuje
vzhůru) ve směru šipky.
Jednou rukou tonerovou kazetu přidržujte a druhou rukou
vytažením odstraňte pásku.
7
Běžná údržba
5
Výměna tonerové kazety
7-17
DŮLEŽITÉ
• Pásku vytahujte pomalu, aby vysypaný toner nepotřísnil váš oděv apod.
• Pásku musíte vytáhnout celou; jinak by mohlo při tisku dojít k chybě.
• Pokud byste tahali pásku směrem nahoru nebo dolů, mohli byste ji přetrhnout.
Tonerovou kazetu nelze použít, jestliže se páska přetrhne uvnitř kazety a nepodaří
se ji zcela vytáhnout.
• Těsnicí pásku po vytažení z tonerové kazety vyhoďte.
7
Otáčejte tonerovou kazetou ve směru šipky.
DŮLEŽITÉ
Otáčejte kazetou, dokud zcela nezapadne na místo.
Běžná údržba
7
7-18
Výměna tonerové kazety
Zavřete přední kryt.
UPOZORNĚNÍ
Při zavírání předního krytu dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a
nezpůsobili si zranění.
DŮLEŽITÉ
Při každé výměně tonerové kazety proveďte čištění fixační jednotky. Viz „Čištění
fixační jednotky“ na str. 7-46.
7
Běžná údržba
8
Výměna tonerové kazety
7-19
Bubnová jednotka
Je-li bubnová jednotka plná odpadního toneru, na LCD displeji se zobrazí hlášení
<ODPAD Times New Roman CE TÉMĚŘ PLNÝ>. Pokud po zobrazení tohoto
hlášení vytiskněte dalších 100 stran, zobrazí se hlášení <ODPADNI TONER
PLNY> a <VYMĚŇTE BUBEN> a nebudete moci tisknout, dokud bubnovou
jednotku nevyměníte.
VAROVÁNÍ
Nevhazujte použité bubnové jednotky do otevřeného ohně. Zbytky toneru uvnitř
jednotky by se mohly vznítit a způsobit popáleniny či požár.
UPOZORNĚNÍ
Používáte-li stroj, aniž byste vložili bubnovou jednotku, na LCD displeji se
zobrazí hlášení <NENAINSTALOVÁN BUBEN/VLOŽTE BUBEN>. V takovém
případě, vypněte hlavní napájení stroje a nainstalujte do něj bubnovou
jednotku.
Běžná údržba
7
7-20
Bubnová jednotka
Výměna bubnové jednotky
1
Stiskněte tlačítko na levém krytu hlavní jednotky a
otevřete ho.
UPOZORNĚNÍ
Abyste zabránili poškození bubnové jednotky, vždy otevřete levý kryt
v rozsahu větším než 50 mm.
Otevřete přední kryt.
7
Běžná údržba
2
Bubnová jednotka
7-21
3
4
Uvolněte zajištovací páčku do horizontální polohy.
Uchopte držátko bubnové jednotky, mírně ji nakloňte nahoru a
vytáhněte ji, jak vidíte na obrázku.
Běžná údržba
7
7-22
Bubnová jednotka
5
Otevřete obal s novou bubnovou jednotkou a jednotku
vyjměte.
UPOZORNĚNÍ
Před instalací bubnové jednotky z ní neodstraňujte ochranný kryt.
Uchopte ochranný kryt bubnové jednotky a zarovnejte ji s
otvory uvnitř hlavní jednotky.
7
Běžná údržba
6
Bubnová jednotka
7-23
7
Držte ochranný kryt a zasouvejte bubnovou jednotku ve
směru šipky uvedené na obrázku.
UPOZORNĚNÍ
Dávejte pozor, abyste se nedotkli modrozelené části bubnu.
8
Odstraňte ochranný kryt bubnové jednotky.
Běžná údržba
7
7-24
Bubnová jednotka
9
Zajistěte zajištovací páčku ve vertikální poloze.
10 Zavřete přední kryt.
Běžná údržba
7
UPOZORNĚNÍ
Při zavírání předního krytu dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a
nezpůsobili si zranění.
Bubnová jednotka
7-25
11 Položte ruku na místo se symbolem ruky (
), který se
nachází na levém krytu hlavní jednotky, a opatrně ho zavírejte,
dokud s klapnutím nezapadne do zavřené polohy.
UPOZORNĚNÍ
Při zavírání levého krytu dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a
nezpůsobili si zranění.
Připevnění štítku počitadla pro potřeby servisního technika
7
Běžná údržba
1
2
7-26
Stiskněte tlačítko
[Kontrola počitadla] na ovládacím
panelu a zkontrolujte celkový stav.
Na štítek počitadla zaznamenejte datum a údaj na počitadle.
Bubnová jednotka
3
Otevřete přední kryt a připevněte štítek s údajem počitadla na
bubnovou jednotku.
Štítek počitadla
Zavřete přední kryt.
7
Běžná údržba
4
Bubnová jednotka
7-27
Výměna zásobníku se svorkami
Když jsou svorky z volitelného finišeru U2 téměř spotřebovány a je třeba vyměnit
zásobník se svorkami, na displeji zobrazí se následující hlášení. Podle postupu
popsaného níže zásobník se svorkami vyměňte.
DOSLY SVORKY
VYMENTE ZAS. SVOREK
1
Otevřete přední kryt finišeru.
Běžná údržba
7
7-28
Výměna zásobníku se svorkami
3
Uchopte jazýček schránky na svorky, jak vidíte na obrázku, a
vytáhněte ji.
Zatlačte na oblast označenou slovem PUSH (TLAČIT).
Vytáhněte prázdný zásobník na svorky.
Stiskněte schránku na svorky, jak vidíte na obrázku, a vytáhněte zásobník na
svorky.
7
Běžná údržba
2
Výměna zásobníku se svorkami
7-29
4
Vložte nový zásobník se svorkami.
Tlačte dolů na schránku s pružinou, dokud nezaklapne.
DŮLEŽITÉ
• Používejte pouze zásobníky se svorkami určené pro tento stroj.
• Neodstraňujte pásku držící svorky pohromadě dřív, než umístíte zásobník do
schránky na svorky.
POZNÁMKA
Založit můžete vždy jen jeden zásobník na svorky.
5
Běžná údržba
7
7-30
Odstraňte pásku, která drží svorky pohromadě: zprvu ji
vytáhněte přímým tahem a poté za ni tahejte směrem dolů.
Výměna zásobníku se svorkami
DŮLEŽITÉ
Dbejte na to, abyste pásku odstraňovali přímým tahem. Pokud byste ji vytahovali
pod jiným úhlem, mohla by se roztrhnout.
7
Schránku na svorky opatrně tlakem zavádějte do finišeru,
dokud není pevně na svém místě.
Zavřete přední kryt finišeru.
7
Běžná údržba
6
UPOZORNĚNÍ
Při zavírání předního krytu finišeru dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty
a nezpůsobili si zranění.
Výměna zásobníku se svorkami
7-31
Výměna razítkovací kazety
Na odeslané faxové dokumenty nebo faxové dokumenty naskenované do paměti
při použití podavače můžete vytisknout razítko. Je-li razítko nevýrazné nebo se
nevytiskne žádné razítko, vyměňte razítkovací kazetu za novou.
POZNÁMKA
Razítkovací kazetu lze použít, pouze je-li nainstalována volitelná faxová karta Super G3.
1
Otevřete kryt podavače, poté uchopte zelené držátko,
přidržujte ho směrem k sobě a otevřete vnitřní kryt.
Běžná údržba
7
7-32
Výměna razítkovací kazety
2
Pinzetou vyjměte starou razítkovací kazetu.
POZNÁMKA
V případě nutnosti pinzetu rozevřete.
Pomocí pinzety zasouvejte novou razítkovací kazetu do
podavače, dokud neuslyšíte klapnutí.
7
Běžná údržba
3
Výměna razítkovací kazety
7-33
DŮLEŽITÉ
• Nastavte razítkovací kazetu tak, aby dva výstupky na kazetě byly zarovnány s
rýhami na podavači.
• Dbejte na to, aby razítkovací plocha razítkovací kazety nevyčnívala.
• Nesprávná instalace razítkovací kazety může způsobovat zachycení papíru.
4
Zavřete vnitřní kryt, poté zavřete kryt podavače. Musí být
slyšet zaklapnutí.
Běžná údržba
7
7-34
Výměna razítkovací kazety
Běžné čištění
Není-li kopie originálu zřetelná, očistěte následující díly stroje. V zájmu zajištění
vysoké kvality tisku doporučujeme čištění jednou nebo dvakrát za měsíc.
• Kopírovací
• Spodní
• Oblast
• Bílá
deska
strana podavače/krytu kopírovací desky
skenování podavače
deska, válec
VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte k čištění alkohol, benzen, ředidla barev nebo jiná rozpouštědla.
Pokud byste tak učinili, mohlo by dojít k deformaci plastických dílů.
• Odpojte stroj ze sítě alespoň jednou za rok a vyčistěte kovové kolíky zástrčky a
oblast okolo nich a odstraňte veškerý usazený prach. Pokud by se v této oblasti
nahromadil prach, mohlo by dojít ke vzniku požáru.
UPOZORNĚNÍ
DŮLEŽITÉ
• Když je vypnutý hlavní sítový vypínač nebo je odpojena napájecí šňůra nelze odesílat ani
přijímat dokumenty.
• Když hlavní sítový vypínač vypnete, smažou se všechny úlohy čekající na zpracování.
• Dokumenty přijaté do paměti a dokumenty uložené pro odložené odesílání se po
odpojení napájecí šňůry v paměti uchovají po dobu přibližně 60 minut.
Běžné čištění
7-35
Běžná údržba
7
Hadřík příliš nenamáčejte. Mohlo by dojít k poškození originálu nebo stroje.
Kopírovací deska a spodní strana podavače/krytu
kopírovací desky
Kopírovací desku a spodní stranu podavače/krytu kopírovací desky čistěte níže
uvedeným postupem.
VAROVÁNÍ
Při čištění stroje nejprve vypněte napájení hlavním vypínačem a odpojte
napájecí šňůru. Pokud byste nedodrželi tyto kroky, mohlo by dojít k požáru
nebo zasažení elektrickým proudem.
DŮLEŽITÉ
Je-li kopírovací deska nebo spodní strana podavače/krytu kopírovací desky zašpiněná,
originál se nemusí naskenovat kvalitně nebo může dojít k nesprávné detekci velikosti
originálu. (Rozpoznat velikost originálu uloženého na kopírovací desku umí pouze model
iR2022.)
1
Běžná údržba
7
Kopírovací desku a spodní stranu podavače/krytu kopírovací
desky čistěte navlhčeným hadříkem a potom je otřete
měkkým a suchým hadříkem.
7-36
Běžné čištění
Ruční čištění podavače
Objeví-li se na originálech kopírovaných pomocí podavače černé pruhy nebo jsou-li
tyto originály špinavé, může to být způsobeno setřením textu psaného tužkou z
originálů a přenesením částic tuhy na válec. Podle následujícího postupu vyčistěte
oblast skenování podavače, fólii a válec.
VAROVÁNÍ
Při čištění stroje nejprve vypněte napájení hlavním vypínačem a odpojte
napájecí šňůru. Pokud byste nedodrželi tyto kroky, mohlo by dojít k požáru
nebo zasažení elektrickým proudem.
DŮLEŽITÉ
• Je-li oblast skenování podavače špinavá, může dojít k zachycení papíru nebo zašpinění
tiskového výstupu.
• Při čištění otáčejte válcem.
POZNÁMKA
Tento postup je nutný, pouze je-li připojen volitelný podavač (DADF-P2).
Otevřete kryt podavače.
7
Běžná údržba
1
Běžné čištění
7-37
2
3
Hadříkem navlhčeným ve vodě očistěte válce uvnitř krytu
podavače (celkem 3 místa). Poté otřete všechny plochy
měkkým suchým hadříkem.
Uchopte vnitřní kryt za přední úchytku a otevřete ho.
Běžná údržba
7
7-38
Běžné čištění
5
Navlhčeným hadříkem očistěte válce pod vnitřním krytem
(celkem 3 místa).Poté otřete všechny plochy měkkým suchým
hadříkem.
Navlhčeným hadříkem očistěte průhlednou plastovou část
vnitřního krytu. Poté otřete všechny plochy měkkým suchým
hadříkem.
7
Běžná údržba
4
Běžné čištění
7-39
6
Zavřete vnitřní kryt.
UPOZORNĚNÍ
Při zavírání vnitřního krytu dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a
nezpůsobili si tak zranění.
7
Zavřete kryt podavače.
Běžná údržba
7
UPOZORNĚNÍ
Při zavírání krytu podavače dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a
nezpůsobili si tak zranění.
7-40
Běžné čištění
9
Otevřete podavač.
Hadříkem navlhčeným ve vodě otřete skenovací oblast
podavače (levá strana kopírovací desky) a válec pro podávání
dokumentu.
7
Podávací válec dokumentů
Běžná údržba
8
Oblast skenování
Běžné čištění
7-41
10
Zavřete podavač.
UPOZORNĚNÍ
Při zavírání podavače dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a nezpůsobili
si zranění.
Běžná údržba
7
7-42
Běžné čištění
Automatické čištění podavače
Pokud se po skenování pomocí volitelného podavače na originálech objevují černé
čáry nebo jsou originály zašpiněné, vyčistěte válec podavače opakovaným
podáváním čistých listů papíru.
POZNÁMKA
• Tento postup je nutný, pouze je-li připojen volitelný podavač (DADF-P2).
• Čištění podavače trvá přibližně 20 sekund.
1
Stiskněte
[Doplňkové funkce].
Zobrazí se nabídka doplňkových funkcí.
2
Stisknutím [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] vyberte <NAST./ČIŠTĚNÍ> a
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
DOPLNKOVE FUNKCE
8.NASTAVENI/CISTENI
Běžná údržba
7
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <NAST./ČIŠTĚNÍ>.
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
PODAVAČE> a stiskněte [OK].
] vyberte <ČIŠTĚNÍ
NASTAVENI/CISTENI
4.CISTENI PODAVACE
Běžné čištění
7-43
4
Do podavače uložte 5 čistých listů papíru a stiskněte [OK].
Papíry dobře prolistujte.
Použijte papír formátu A4.
VL 5 LISTU DO ADF
STISKNETE TL. OK
Po ukončení čištění se displej vrátí do pohotovostního režimu.
Podavač je čistý. Znovu proveďte skenování.
Čištění přenášecího válce
Je-li zadní strana vytištěného papíru znečištěná, přenášecí válec v hlavní jednotce
je pravděpodobně špinavý. Pokud k tomu dojde, vyčistěte přenášecí válec pomocí
funkce čištění přenášecího válce.
1
7
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <NAST./ČIŠTĚNÍ>.
Běžná údržba
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Automatické čištění podavače“ na str. 7-43.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
VÁLCE> a stiskněte [OK].
] vyberte <ČIŠŤ. PŘEN.
NASTAVENI/CISTENI
1.CISTENI VALCE
Po stisknutí [OK] stroj spustí čištění přenášecího válce.
Po ukončení čištění se displej vrátí do pohotovostního režimu.
7-44
Běžné čištění
Čištění bubnu
Dojde-li ke snížení kvality tisku, příčinou může být špinavý buben v hlavní jednotce.
Pokud k tomu dojde, vyčistěte buben pomocí funkce čištění bubnu.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <NAST./ČIŠTĚNÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Automatické čištění podavače“ na str. 7-43.
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
BUBNU> a stiskněte [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
] nebo [
] vyberte <ČIŠTĚNÍ
] můžete zvolit další/předchozí
NASTAVENI/CISTENI
2.CISTENI BUBNU
Po stisknutí tlačítka [OK] stroj spustí čištění bubnu.
7
Po ukončení čištění se displej vrátí do pohotovostního režimu.
Běžné čištění
Běžná údržba
2
7-45
Čištění fixační jednotky
Objevují-li se na vytištěné stránce černé čáry, fixační jednotka v hlavní jednotce je
pravděpodobně špinavá. Pokud k tomu dojde, proveďte čištění fixační jednotky
pomocí funkce čištění fixační jednotky. Čištění fixační jednotky byste měli rovněž
provádět při každé výměně tonerové kazety. Pro účely čištění fixační jednotky
vytiskněte na papír A4 vzorek čištění.
DŮLEŽITÉ
Vzorek čištění lze tisknout pouze na papír formátu A4.
1
Přejděte do nabídky doplňkových funkcí a otevřete nabídku
položky <NAST./ČIŠTĚNÍ>.
Podrobné informace o výše uvedeném postupu naleznete v krocích 1 a 2 v části
„Automatické čištění podavače“ na str. 7-43.
2
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <ČIŠTĚNÍ
FIX.JEDNOTKY> a stiskněte tlačítko [OK].
Každým stisknutím tlačítka [
položku.
Běžná údržba
7
] nebo [
] můžete zvolit další/předchozí
NASTAVENI/CISTENI
3.CISTENI FIX. JED.
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <ČIŠTĚNÍ
FIX.JEDNOTKY>.
3
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
LISTU> a stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte <TISK ČIST.
Ujistěte se, že je ve zdroji papíru uložený papír formátu A4.
CISTENI FIX. JED.
2.POUZ. CIST. PAPIR
Spustí se tisk.
7-46
Běžné čištění
4
5
Otevřete vložený podavač.
Čisticí papír uložte potištěnou stranou nahoru a bílý okraj
vložte směrem do vloženého podavače.
6
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte velikost papíru a
Vyberte <A4>.
VYBRAT VEL.PAP.
A4
Běžné čištění
7-47
Běžná údržba
7
7
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte typ papíru a
Vyberte <BĚŽNÝ PAPÍR>.
VYBERAT TYP PAP.
BEZNY PAPIR
8
Opakováním kroků 1 a 2 a vyberte položku <ČIŠTĚNÍ
FIX.JEDNOTKY> a stiskněte tlačítko [OK].
NASTAVENI/CISTENI
3.CISTENI FIX. JED.
9
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte <SPUSTIT
ČIŠTĚNÍ> a stiskněte tlačítko [OK].
CISTENI FIX. JED.
1.SPUSTENI CISTENI
7
Běžná údržba
Na displej se vrátí nabídka položky NAST./ČIŠTĚNÍ. Čisticí list po použití vyhoďte.
POZNÁMKA
• Čištění fixační jednotky trvá přibližně 100 sekund.
• Proces čištění nelze zrušit. Vyčkejte, než se dokončí.
• Dojde-li k zachycení čisticího papíru, chybový indikátor začne červeně blikat.
Stiskněte tlačítko
[Stop] a odstraňte zachycený čisticí papír.
7-48
Běžné čištění
10
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
] vyberte položku
<ČIŠTĚNÍ FIX.JEDNOTKY> a stiskněte tlačítko [OK].
NASTAVENI/CISTENI
3.CISTENI FIX. JED.
Po stisknutí tlačítka [OK] se zobrazí nabídka položky <ČIŠTĚNÍ
FIX.JEDNOTKY>.
11
Stisknutím tlačítka [
] nebo [
LISTU> a stiskněte tlačítko [OK].
] vyberte <TISK ČIST.
CISTENI FIX. JED.
2.POUZ. CIST. PAPIR
Vytiskne se čisticí list.
12
Čisticí papír uložte potištěnou stranou dolů a bílý okraj vložte
směrem do vloženého podavače.
Běžná údržba
7
13
Opakovaným provedením kroků 6 až 9 vyčistěte fixační
jednotku.
Čisticí papír po použití vyhoďte.
Běžné čištění
7-49
Čištění odsazovacích válců (režim Přesah)
Když jsou odsazovací válce špinavé, přesnost zarovnání papíru se zhorší. Čištění
odsazovacích válců provádějte pravidelně jednou za měsíc, abyste zajistili
přesnost výstupu papíru.
VAROVÁNÍ
Při čištění stroje nejprve vypněte napájení hlavním vypínačem a odpojte
napájecí šňůru. Pokud byste nedodrželi tyto kroky, mohlo by dojít k požáru
nebo zasažení elektrickým proudem.
POZNÁMKA
Je-li připojena volitelná vnitřní dvoucestná přihrádka E2 nebo doplňková přihrádka
finišeru C1, doporučujeme čistit válec po využití papíru z horní přihrádky.
1
Mírně válce nadzdvihněte, otáčejte jimi a navlhčeným
hadříkem otírejte jejich povrch.
Běžná údržba
7
2
7-50
Vyčkejte přibližně tři minuty, než válce oschnou, nebo válce
dosucha otřete suchým, měkkým hadříkem.
Běžné čištění
Spotřební materiál
Společnost Canon dodává následující spotřební materiál a doplňky. Podrobné
informace vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Doporučujeme objednávat papír a toner u místního autorizovaného zástupce
Canon dříve, než své zásoby spotřebujete.
■ Papíry
Kromě běžného papíru (A3, A4 a A5), transparentních listů (speciálně určených pro tento
stroj) a štítků jsou k dispozici další typy papírů. Podrobné informace vám poskytne místní
autorizovaný zástupce Canon.
UPOZORNĚNÍ
Neskladujte papír v blízkosti otevřeného ohně. Mohlo by dojít k jeho vznícení a
následně k popálení nebo požáru.
DŮLEŽITÉ
Navlhnutí papírů zabráníte jejich skladováním v těsně uzavřeném originálním obalu.
POZNÁMKA
• Některé běžné typy papírů nejsou vhodné pro používání v tomto stroji. Chcete-li nakoupit
papír, obratte se na místního autorizovaného zástupce Canon.
• Pro zajištění vysoké kvality tisku používejte papír doporučený společností Canon.
Spotřební materiál
7-51
Běžná údržba
7
■ Tonerová kazeta
Zobrazí-li se na LCD displeji hlášení <NENÍ TONER/VYMĚŇTE TONER>, vyměňte
tonerovou kazetu za novou.
VAROVÁNÍ
• Nevyhazujte použité tonerové kazety do otevřeného ohně. Zbytky toneru uvnitř
kazety by se mohly vznítit a způsobit zranění či požár.
• Tonerové kazety neskladujte v blízkosti otevřeného ohně. Mohlo by dojít ke
vznícení toneru a následně k popálení nebo požáru.
DŮLEŽITÉ
• Tonerové kazety skladujte na chladném místě mimo dosah přímého slunečního záření.
- Doporučené podmínky pro skladování jsou: teplota nižší než 30 °C a vlhkost nižší
než 80 %.
• Nikdy neskladujte kazety ve svislé poloze.
Běžná údržba
7
■ Razítkovací kazeta
Razítkovací kazeta se používá k razítkování originálů.
7-52
Spotřební materiál
■ Originální spotřební materiál
Společnost Canon neustále vyvíjí nové technologie svých tonerů, bubnů a kazet, jež jsou
speciálně navržené pro multifunkční stroje Canon.
Přesvědčte se, jakého optimálního výkonu, objemu tisku a vysoké kvality výstupu lze
dosáhnout díky novým vyspělým technologiím Canon. Doporučujeme, abyste na vašich
multifunkčních strojích Canon používali originální spotřební materiály Canon.
Na stránkách http://www.canon-europe.com/consumables/ odhalíte tajemství spotřebního
materiálu Canon.
Běžná údržba
7
Spotřební materiál
7-53
Běžná údržba
7
7-54
Spotřební materiál
Odstraňování problémů
8
KAPITOLA
Tato kapitola popisuje, jak postupovat v případě zachycení papíru v hlavní jednotce nebo
volitelných jednotkách nebo v případě zobrazení chybového hlášení.
Snížení frekvence zachycení papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Odstraňování zachyceného papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Displej zobrazený při výskytu zachycení papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Fixační jednotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-6
Zásuvky na papír . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-10
Vložený podavač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-20
Duplexní jednotka B1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-22
Podavač (DADF-P2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-25
Finišer U2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-30
Vnitřní dvoucestná přihrádka E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-35
Odstraňování zachycených svorek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-40
Seznam chybových hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-44
Displej diagnostiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-44
Servisní hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-53
Kontakt s místním autorizovaným zástupcem Canon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-54
8-1
Snížení frekvence zachycení papíru
Jestliže k zachycení papíru dochází často, ačkoli není zjevná závada na stroji,
příčinou problému mohou být dva dále uvedené důvody. Snížení frekvence
zachycení papíru dosáhnete, budete-li postupovat podle níže uvedených pokynů.
■ Ve stroji zůstaly roztrhané kousky papíru.
Při odstraňování zachyceného papíru silou může dojít k zanechání utržených kousků
papíru uvnitř stroje, což je příčinou častých zachycení papíru. Jestliže se zachycený papír
během odstraňování ze stroje roztrhne, dbejte na to, abyste odstranili všechny utržené
kousky.
Odstraňování problémů
■ Zarážka pro nastavení velikosti papíru není správně nastavena.
Ujistěte se, že zarážka pro nastavení velikosti, umístěná na levé straně zásuvky na papír,
odpovídá velikosti papíru uloženého v zásuvce na papír. Není-li zarážka pro nastavení
velikosti papíru nastavena správně, k zachycení papíru může docházet častěji. (Viz
„Nastavení zásuvky na papír pro různé velikosti papíru“ na str. 7-7.)
8
8-2
Snížení frekvence zachycení papíru
Odstraňování zachyceného papíru
Displej zobrazený při výskytu zachycení papíru
Jestliže dojde k zachycení papíru, zobrazí se jedno z následujících hlášení a na
ovládacím panelu se rozsvítí indikátor zachycení papíru.
Odstraňování problémů
ZACHYCENI PAPIRU
OTEVRETE LEVY KRYT
ZACHYCENI PAPIRU
OTEV. LEVY KRYT/ZAS.
ZKONTR. DOKUMENT
ZACH. PAP. FINISERU
OTEVRETE LEVY KRYT
8
ZACH.PAP. PODAVACE
ZKONTR. PODAVAC
Odstraňování zachyceného papíru
8-3
VAROVÁNÍ
Uvnitř stroje jsou oblasti, které jsou pod vysokým napětím. Při odstraňování
zachycených papírů nebo při prohlídce vnitřních částí stroje dávejte pozor,
abyste se nedotkli řetízky, náramky nebo jinými kovovými předměty dílů uvnitř
stroje. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
• Při odstraňování zachycených originálů nebo listů papíru dejte pozor, abyste si
o ně nepořezali ruce.
• Při odstraňování zachyceného papíru ze stroje dávejte pozor, abyste si
Odstraňování problémů
neporanili ruce nebo jinou část těla o vnitřní díly stroje. Jestliže se vám papír
nedaří odstranit, obratte se na svého místního autorizovaného zástupce Canon.
• Při odstraňování zachycených papírů uvnitř stroje dávejte pozor, abyste si
nezašpinili oblečení nebo ruce zbytky toneru na zachyceném papíru. Pokud si je
ušpiníte, okamžitě je omyjte studenou vodou. Opláchnutí teplou vodou způsobí,
že se toner zafixuje a vytvoří neodstranitelné skvrny.
• Při odstraňování papíru ze stroje postupujte opatrně a dejte pozor, aby se
zbytky toneru nerozptýlily a nevnikly vám do očí nebo úst. Pokud vám toner
vnikne do očí nebo do úst, postižená místa okamžitě vypláchněte studenou
vodou a neprodleně vyhledejte lékaře.
• Fixační jednotka a její okolí uvnitř stroje se mohou při provozu zahřát na
vysokou teplotu. Při odstraňování zachyceného papíru nebo při prohlídce
vnitřních částí stroje dejte pozor, abyste se nedotkli fixační jednotky nebo
okolních částí. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi elektrickým proudem.
• Po odstranění všech zachycených papírů okamžitě vyndejte ruce ze stroje. I ve
chvíli, kdy stroj není v chodu, může dojít k zachycení rukou, vlasů nebo
oblečení v podávacích válcích a následnému úrazu nebo poškození stroje,
pokud stroj náhle spustí tisk.
8
DŮLEŽITÉ
Dojde-li k zachycení papíru v podavači, nelze pokračovat v používání stroje. Postupujte
podle pokynů pro odstranění zachyceného papíru. (Viz „Podavač (DADF-P2)“ na
str. 8-25.)
8-4
Odstraňování zachyceného papíru
1
Zkontrolujte indikátor zachycení a vyhledejte příslušné
stránky, kde naleznete instrukce, jak nalézt a odstranit
zachycený papír.
Pokud se zachycený papír při odstraňování roztrhne, dbejte na to, abyste
odstranili i všechny zbývající útržky z vnitřních částí stroje.
a
2
a Podavač
Viz „Podavač (DADF-P2)“ na str. 8-25.
b Finišer U2
Viz „Finišer U2“ na str. 8-30.
b Vnitřní dvoucestná přihrádka E2
Viz „Vnitřní dvoucestná přihrádka
E2“ na str. 8-35.
c Vložený podavač
Viz „Vložený podavač“ na str. 8-20.
c Duplexní jednotka B1
Viz „Duplexní jednotka B1“
na str. 8-22.
c Fixační jednotka
Viz „Fixační jednotka“ na str. 8-6.
c Zásuvky na papír
Viz „Zásuvky na papír“ na str. 8-10.
8
Po odstranění všech zachycených papírů z míst označených
na ovládacím panelu dejte všechny páčky a kryty do původní
polohy.
Odstraňování zachyceného papíru
Odstraňování problémů
b
c
8-5
Fixační jednotka
Dojde-li k zachycení papíru ve fixační jednotce, zobrazí se následující displej.
Při odstraňování zachyceného papíru se řiďte postupem popsaným níže.
ZACHYCENI PAPIRU
OTEVRETE LEVY KRYT
UPOZORNĚNÍ
• Fixační jednotka a její okolí uvnitř stroje se mohou při provozu zahřát na
Odstraňování problémů
vysokou teplotu. Při odstraňování zachyceného papíru nebo při prohlídce
vnitřních částí stroje dejte pozor, abyste se nedotkli fixační jednotky nebo
okolních částí. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi elektrickým proudem.
• Při odstraňování zachycených originálů nebo listů papíru dejte pozor, abyste si
o ně nepořezali ruce.
• Při odstraňování zachycených papírů nebo při prohlídce vnitřních částí stroje
dávejte pozor, abyste se nedotkli řetízky, náramky nebo jinými kovovými
předměty dílů uvnitř stroje. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi
elektrickým proudem.
• Při odstraňování zachycených papírů uvnitř stroje dávejte pozor, abyste si
nezašpinili oděv nebo ruce zbytky toneru na zachyceném papíře. Pokud by se
tak stalo, okamžitě zasažené místo opláchněte studenou vodou.Opláchnutí
teplou vodou by způsobilo zafixování toneru a vytvoření neodstranitelných
skvrn.
• Při odstraňování papíru ze stroje postupujte opatrně a dejte pozor, aby se
zbytky toneru nerozptýlily a nevnikly vám do očí nebo úst. Pokud vám toner
vnikne do očí nebo do úst, vypláchněte je okamžitě studenou vodou a
vyhledejte lékaře.
8
8-6
Odstraňování zachyceného papíru
2
Stiskněte tlačítko na levém krytu hlavní jednotky a
otevřete ho.
Odstraňování problémů
1
Stlačte dolů zelenou zajištovací páčku.
8
UPOZORNĚNÍ
Části vyskytující se v okolí výstupního otvoru a fixační jednotky se
zahřívají na vysokou teplotu. Při odstraňování zachycených papírů dávejte
pozor, abyste se v této oblasti nedotkli ničeho kromě této páčky.
Odstraňování zachyceného papíru
8-7
3
Odstraňování problémů
4
Pomocí zelené zarážky zvedněte kryt výstupního otvoru a
odeberte veškerý zachycený papír.
Páčku na pravém rohu fixační jednotky stiskněte dolů,
přidržte ji, otevřete horní kryt fixační jednotky a odstraňte
veškerý zachycený papír.
8
8-8
Odstraňování zachyceného papíru
Odstraňte veškerý zachycený papír vyčnívající z dolní části
fixační jednotky.
Odstraňování problémů
5
UPOZORNĚNÍ
Součásti, které se nacházejí uvnitř fixační jednotky, jsou vystaveny
vysokým teplotám. Při odstraňování zachyceného papíru dbejte na to,
abyste se nedotkli žádné jiné součásti kromě horního krytu.
6
Zatlačte zelenou zajištovací páčku nahoru.
8
Odstraňování zachyceného papíru
8-9
Odstraňování problémů
7
Položte ruku na místo označené symbolem ruky ( ), který se
nachází na levém krytu hlavní jednotky, a opatrně kryt
zavírejte, dokud s klapnutím nezapadne do zavřené polohy.
UPOZORNĚNÍ
• Zavřete levý kryt tak, aby bylo slyšet zaklapnutí.
• Při zavírání levého krytu dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a
nezpůsobili si zranění.
Zásuvky na papír
Pokud uvnitř zásuvky na papír dojde k zachycení papíru, zobrazí se jeden z
následujících displejů. Zjistěte, kde k zachycení došlo, a při odstraňování
zachyceného papíru se řiďte postupem popsaným níže.
8
ZACHYCENI PAPIRU
OTEVRETE LEVY KRYT
ZACHYCENI PAPIRU
OTEV. LEVY KRYT/ZÁS.
8-10
Odstraňování zachyceného papíru
UPOZORNĚNÍ
vysokou teplotu. Při odstraňování zachyceného papíru nebo při prohlídce
vnitřních částí stroje dejte pozor, abyste se nedotkli fixační jednotky nebo
okolních částí. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi elektrickým proudem.
• Při odstraňování zachycených originálů nebo listů papíru dejte pozor, abyste si
o ně nepořezali ruce.
• Při odstraňování zachycených papírů nebo při prohlídce vnitřních částí stroje
dávejte pozor, abyste se nedotkli řetízky, náramky nebo jinými kovovými
předměty dílů uvnitř stroje. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi
elektrickým proudem.
• Při odstraňování zachycených papírů uvnitř stroje dávejte pozor, abyste si
nezašpinili oděv nebo ruce zbytky toneru na zachyceném papíře. Pokud by se
tak stalo, okamžitě zasažené místo opláchněte studenou vodou. Opláchnutí
teplou vodou by způsobilo zafixování toneru a vytvoření neodstranitelných
skvrn.
• Při odstraňování papíru ze stroje postupujte opatrně a dejte pozor, aby se
zbytky toneru nerozptýlily a nevnikly vám do očí nebo úst. Pokud vám toner
vnikne do očí nebo do úst, vypláchněte je okamžitě studenou vodou a
vyhledejte lékaře.
Odstraňování problémů
• Fixační jednotka a její okolí uvnitř stroje se mohou při provozu zahřát na
8
Odstraňování zachyceného papíru
8-11
Zásuvka na papír 1
Odstraňování problémů
1
2
Stiskněte tlačítko na levém krytu hlavní jednotky a kryt
otevřete.
Přidržte zelené kolečko a sklopte levý kryt zásuvky na papír.
8
8-12
Odstraňování zachyceného papíru
4
Odstraňte veškerý zachycený papír.
Uchopte držátko a vytáhněte zásuvku na papír do krajní
polohy.
Odstraňování problémů
3
8
Odstraňování zachyceného papíru
8-13
5
Odstraňování problémů
6
Odstraňte veškerý zachycený papír.
Opatrně zasouvejte zásuvku na papír zpět do stroje, dokud
nezapadne na své místo.
8
UPOZORNĚNÍ
Při vracení zásuvky na papír do původní polohy dejte pozor, abyste si
neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
8-14
Odstraňování zachyceného papíru
Zavřete levý kryt zásuvky na papír.
UPOZORNĚNÍ
Při zavírání levého krytu zásuvky na papír dejte pozor, abyste si
nepřiskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
Odstraňování problémů
7
8
Odstraňování zachyceného papíru
8-15
8
Položte ruku na místo označené symbolem ruky ( ), který se
nachází na levém krytu hlavní jednotky, a opatrně kryt
zavírejte, dokud s klapnutím nezapadne do zavřené polohy.
Odstraňování problémů
UPOZORNĚNÍ
• Zavřete levý kryt tak, aby bylo slyšet zaklapnutí.
• Při zavírání levého krytu dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a
nezpůsobili si zranění.
8
8-16
Odstraňování zachyceného papíru
Zásuvky na papír 2, 3 nebo 4
1
Otevřete levý kryt zásuvky na papír.
2
Odstraňte veškerý zachycený papír.
Odstraňování problémů
POZNÁMKA
• Modul podávání ze zásobníku P1 (zásuvka na papír 2) a modul podávání ze zásobníků
Q1 (zásuvka na papír 3 a 4) jsou volitelné doplňky ke stroji iR2018.
• Modul podávání ze zásobníků Q1 (zásuvky na papír 3 a 4) je volitelný doplněk ke stroji
iR2022.
8
Odstraňování zachyceného papíru
8-17
3
Odstraňte veškerý zachycený papír.
Odstraňování problémů
4
Uchopte držátko a vytáhněte zásuvku na papír do krajní
polohy.
8
8-18
Odstraňování zachyceného papíru
5
Opatrně zasouvejte zásuvku na papír zpět do stroje, dokud s
klapnutím nezapadne na své místo.
UPOZORNĚNÍ
6
Odstraňování problémů
Při vracení zásuvky na papír do původní polohy dejte pozor, abyste si
neskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
Zavřete levý kryt zásuvky na papír.
8
UPOZORNĚNÍ
Při zavírání levého krytu zásuvky na papír dejte pozor, abyste si
nepřiskřípli prsty a nezpůsobili si zranění.
Odstraňování zachyceného papíru
8-19
Vložený podavač
Jestliže dojde k zachycení papíru ve vloženém podavači, objeví se následující
displej. Při odstraňování zachyceného papíru se řiďte níže uvedeným postupem.
ZACHYCENI PAPIRU
OTEVRETE LEVY KRYT
UPOZORNĚNÍ
• Fixační jednotka a její okolí uvnitř stroje se mohou při provozu zahřát na
Odstraňování problémů
vysokou teplotu. Při odstraňování zachyceného papíru nebo při prohlídce
vnitřních částí stroje dejte pozor, abyste se nedotkli fixační jednotky nebo
okolních částí. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi elektrickým proudem.
• Při odstraňování zachycených originálů nebo listů papíru dejte pozor, abyste si
o ně nepořezali ruce.
• Při odstraňování zachycených papírů nebo při prohlídce vnitřních částí stroje
dávejte pozor, abyste se nedotkli řetízky, náramky nebo jinými kovovými
předměty dílů uvnitř stroje. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi
elektrickým proudem.
• Při odstraňování zachycených papírů uvnitř stroje dávejte pozor, abyste si
nezašpinili oděv nebo ruce zbytky toneru na zachyceném papíře. Pokud by se
tak stalo, okamžitě zasažené místo opláchněte studenou vodou. Opláchnutí
teplou vodou by způsobilo zafixování toneru a vytvoření neodstranitelných
skvrn.
• Při odstraňování papíru ze stroje postupujte opatrně a dejte pozor, aby se
zbytky toneru nerozptýlily a nevnikly vám do očí nebo úst. Pokud vám toner
vnikne do očí nebo do úst, vypláchněte je okamžitě studenou vodou a
vyhledejte lékaře.
8
8-20
Odstraňování zachyceného papíru
1
Odeberte z vloženého podavače veškerý papír.
2
Odstraňte veškerý zachycený papír.
Odstraňování problémů
Nedaří-li se vám zachycený papír odstranit, postupujte podle postupu uvedeného
v části „Fixační jednotka“ na str. 8-6.
8
Odstraňování zachyceného papíru
8-21
Duplexní jednotka B1
Jestliže dojde k zachycení papíru uvnitř duplexní jednotky B1, zobrazí se
následující displej. Zjistěte, kde k zachycení došlo a zachycený papír odstraňte
postupem popsaným níže.
ZACHYCENI PAPIRU
OTEVRETE LEVY KRYT
UPOZORNĚNÍ
• Fixační jednotka a její okolí uvnitř stroje se mohou při provozu zahřát na
Odstraňování problémů
vysokou teplotu. Při odstraňování zachyceného papíru nebo při prohlídce
vnitřních částí stroje dejte pozor, abyste se nedotkli fixační jednotky nebo
okolních částí. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi elektrickým proudem.
• Při odstraňování zachycených originálů nebo listů papíru dejte pozor, abyste si
o ně nepořezali ruce.
• Při odstraňování zachycených papírů nebo při prohlídce vnitřních částí stroje
dávejte pozor, abyste se nedotkli řetízky, náramky nebo jinými kovovými
předměty dílů uvnitř stroje. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi
elektrickým proudem.
• Při odstraňování zachycených papírů uvnitř stroje dávejte pozor, abyste si
nezašpinili oděv nebo ruce zbytky toneru na zachyceném papíře. Pokud by se
tak stalo, okamžitě zasažené místo opláchněte studenou vodou. Opláchnutí
teplou vodou by způsobilo zafixování toneru a vytvoření neodstranitelných
skvrn.
• Při odstraňování papíru ze stroje postupujte opatrně a dejte pozor, aby se
zbytky toneru nerozptýlily a nevnikly vám do očí nebo úst. Pokud vám toner
vnikne do očí nebo do úst, vypláchněte je okamžitě studenou vodou a
vyhledejte lékaře.
8
8-22
Odstraňování zachyceného papíru
2
Stiskněte tlačítko na levém krytu hlavní jednotky a otevřete
kryt.
Odstraňování problémů
1
Odstraňte veškerý zachycený papír.
8
UPOZORNĚNÍ
Některé části duplexní jednotky B1 se zahřívají na vysokou teplotu.Při
odstraňování zachyceného papíru dávejte pozor, abyste se nedotkli
žádných částí této jednotky.
POZNÁMKA
Při odstraňování zachyceného papíru ze spodní části duplexní jednotky vytahujte
zachycený papír tak, aby mírně směřoval dovnitř. Nevytahujte ho přímým tahem
dolů.
Odstraňování zachyceného papíru
8-23
3
Položte ruku na místo označené symbolem ruky ( ), který se
nachází na levém krytu hlavní jednotky, a opatrně kryt
zavírejte, dokud s klapnutím nezapadne do zavřené polohy.
Odstraňování problémů
UPOZORNĚNÍ
• Zavřete levý kryt tak, aby bylo slyšet zaklapnutí.
• Při zavírání levého krytu dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a
nezpůsobili si zranění.
4
Postupujte podle instrukcí na LCD displeji.
POZNÁMKA
Na LCD displeji bude se chybový indikátor označující místo zachycení papíru
zobrazovat opakovaně, dokud nebude zachycený papír zcela odstraněn. Další
informace viz „Displej zobrazený při výskytu zachycení papíru“ na str. 8-3.
8
8-24
Odstraňování zachyceného papíru
Podavač (DADF-P2)
Pokud dojde k zachycení papíru uvnitř podavače, zobrazí se následující displej.
Při odstraňování zachyceného papíru se řiďte postupem popsaným níže.
ZKONTR. DOKUMENT
ZACH.PAP. PODAVACE
ZKONTR. PODAVAC
UPOZORNĚNÍ
o ně nepořezali ruce.
• Při odstraňování zachycených papírů nebo při prohlídce vnitřních částí stroje
dávejte pozor, abyste se nedotkli řetízky, náramky nebo jinými kovovými
předměty dílů uvnitř stroje. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi
elektrickým proudem.
1
Otevřete kryt podavače.
Odstraňování problémů
• Při odstraňování zachycených originálů nebo listů papíru dejte pozor, abyste si
8
Odstraňování zachyceného papíru
8-25
2
Odstraňte veškeré zachycené originály.
Nedaří-li se vám originál odstranit, přejděte ke kroku 3.
Odstraňování problémů
DŮLEŽITÉ
Nevytahujte originál silou. Mohl by se roztrhnout.
3
Uchopte vnitřní kryt za přední úchytku a otevřete ho.
8
8-26
Odstraňování zachyceného papíru
4
Otočte podávacím kolečkem a odstraňte veškeré zachycené
originály.
5
Odstraňování problémů
Nedaří-li se vám originál odstranit, přejděte ke kroku 5.
Zavřete vnitřní kryt.
8
UPOZORNĚNÍ
Při zavírání vnitřního krytu dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a
nezpůsobili si tak zranění.
Odstraňování zachyceného papíru
8-27
6
Zavřete kryt podavače.
UPOZORNĚNÍ
Odstraňování problémů
Při zavírání krytu podavače dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a
nezpůsobili si tak zranění.
7
Otevřete podavač a odstraňte veškeré zachycené originály.
8
8-28
Odstraňování zachyceného papíru
Zavřete podavač.
UPOZORNĚNÍ
Při zavírání podavače dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a nezpůsobili
si tak zranění.
Odstraňování problémů
8
8
Odstraňování zachyceného papíru
8-29
Finišer U2
Jestliže dojde při použití finišeru k zachycení papíru, objeví se na LCD displeji
obrazovka podobná níže uvedené obrazovce. Zjistěte, kde k zachycení došlo, a
podle postupu popsaného níže a postupu, který se zobrazí na displeji, odstraňte
zachycený papír.
ZACH. PAP. FINISERU
OTEVRETE LEVY KRYT
UPOZORNĚNÍ
• Fixační jednotka a její okolí uvnitř stroje se mohou při provozu zahřát na
Odstraňování problémů
vysokou teplotu. Při odstraňování zachyceného papíru nebo při prohlídce
vnitřních částí stroje dejte pozor, abyste se nedotkli fixační jednotky nebo
okolních částí. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi elektrickým proudem.
• Při odstraňování zachycených originálů nebo listů papíru dejte pozor, abyste si
o ně nepořezali ruce.
• Při odstraňování zachycených papírů nebo při prohlídce vnitřních částí stroje
dávejte pozor, abyste se nedotkli řetízky, náramky nebo jinými kovovými
předměty dílů uvnitř stroje. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi
elektrickým proudem.
• Při odstraňování zachycených papírů uvnitř stroje dávejte pozor, abyste si
nezašpinili oblečení nebo ruce zbytky toneru na zachyceném papíru. Pokud si je
ušpiníte, okamžitě je omyjte studenou vodou. Opláchnutí teplou vodou by
způsobilo zafixování toneru a vytvoření neodstranitelných skvrn.
• Při odstraňování papíru ze stroje postupujte opatrně a dejte pozor, aby se
zbytky toneru nerozptýlily a nevnikly vám do očí nebo úst. Pokud vám toner
vnikne do očí nebo do úst, vypláchněte je okamžitě studenou vodou a
vyhledejte lékaře.
8
8-30
Odstraňování zachyceného papíru
1
Jestliže uvidíte zachycený papír, odstraňte jej.
2
Stiskněte tlačítko na levém krytu hlavní jednotky a otevřete
kryt.
Odstraňování problémů
Nedaří-li se vám ho odstranit, přejděte ke kroku 2.
8
Odstraňování zachyceného papíru
8-31
3
Stlačte dolů zelenou zajištovací páčku.
UPOZORNĚNÍ
Odstraňování problémů
Části vyskytující se v okolí výstupního otvoru a fixační jednotky se
zahřívají na vysokou teplotu. Při odstraňování zachycených papírů dávejte
pozor, abyste se v této oblasti nedotkli ničeho kromě této páčky.
4
Přidržte zelené kolečko a zvedněte vnitřní vodítko.
8
8-32
Odstraňování zachyceného papíru
5
Odstraňte veškerý zachycený papír pod vnitřním vodítkem.
Dbejte na to, abyste se nedotkli vnitřku stroje, protože některé části se
zahřívají na vysokou teplotu.
6
Zatlačte zelenou zajištovací páčku nahoru.
Odstraňování problémů
UPOZORNĚNÍ
8
Odstraňování zachyceného papíru
8-33
7
Položte ruku na místo označené symbolem ruky ( ), který se
nachází na levém krytu hlavní jednotky, a kryt opatrně
zavírejte, dokud s klapnutím nezapadne do zavřené polohy.
Odstraňování problémů
UPOZORNĚNÍ
• Zavřete levý kryt tak, aby bylo slyšet zaklapnutí.
• Při zavírání levého krytu dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a
nezpůsobili si zranění.
8
8-34
Odstraňování zachyceného papíru
Vnitřní dvoucestná přihrádka E2
Dojde-li k zachycení papíru ve vnitřní dvoucestné přihrádce E2, zobrazí se
následující displej. Zjistěte, kde k zachycení došlo, a zachycení papír odstraňte
postupem popsaným níže.
ZACHYCENI PAPIRU
OTEVRETE LEVY KRYT
UPOZORNĚNÍ
vysokou teplotu. Při odstraňování zachyceného papíru nebo při prohlídce
vnitřních částí stroje dejte pozor, abyste se nedotkli fixační jednotky nebo
okolních částí. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi elektrickým proudem.
• Při odstraňování zachycených originálů nebo listů papíru dejte pozor, abyste si
o ně nepořezali ruce.
• Při odstraňování zachycených papírů nebo při prohlídce vnitřních částí stroje
dávejte pozor, abyste se nedotkli řetízky, náramky nebo jinými kovovými
předměty dílů uvnitř stroje. Mohli byste se popálit nebo být zasaženi
elektrickým proudem.
• Při odstraňování zachycených papírů uvnitř stroje dávejte pozor, abyste si
nezašpinili oblečení nebo ruce zbytky toneru na zachyceném papíru. Pokud si je
ušpiníte, okamžitě je omyjte studenou vodou. Opláchnutí teplou vodou by
způsobilo zafixování toneru a vytvoření neodstranitelných skvrn.
• Při odstraňování papíru ze stroje postupujte opatrně a dejte pozor, aby se
zbytky toneru nerozptýlily a nevnikly vám do očí nebo úst. Pokud vám toner
vnikne do očí nebo do úst, vypláchněte je okamžitě studenou vodou a
vyhledejte lékaře.
Odstraňování zachyceného papíru
8-35
Odstraňování problémů
• Fixační jednotka a její okolí uvnitř stroje se mohou při provozu zahřát na
8
1
Jestliže uvidíte zachycený papír, odstraňte jej.
Odstraňování problémů
Nedaří-li se vám ho odstranit, přejděte ke kroku 2.
2
Stiskněte tlačítko na levém krytu hlavní jednotky a otevřete
kryt.
8
8-36
Odstraňování zachyceného papíru
3
Stlačte dolů zelenou zajištovací páčku.
Části vyskytující se v okolí výstupního otvoru a fixační jednotky se
zahřívají na vysokou teplotu. Při odstraňování zachycených papírů dávejte
pozor, abyste se v této oblasti nedotkli ničeho kromě této páčky.
4
Přidržte zelené kolečko a zvedněte vnitřní vodítko.
Odstraňování problémů
UPOZORNĚNÍ
8
Odstraňování zachyceného papíru
8-37
5
Odstraňte veškerý zachycený papír.
UPOZORNĚNÍ
Odstraňování problémů
Dbejte na to, abyste se nedotkli vnitřku stroje, protože některé části se
zahřívají na vysokou teplotu.
6
Zatlačte zelenou zajištovací páčku nahoru.
8
8-38
Odstraňování zachyceného papíru
Položte ruku na místo označené symbolem ruky ( ), který se
nachází na levém krytu hlavní jednotky, a kryt opatrně
zavírejte, dokud s klapnutím nezapadne do zavřené polohy.
UPOZORNĚNÍ
Odstraňování problémů
7
• Zavřete levý kryt tak, aby bylo slyšet zaklapnutí.
• Při zavírání levého krytu dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty a
nezpůsobili si zranění.
8
Odstraňování zachyceného papíru
8-39
Odstraňování zachycených svorek
Jestliže stroj nesešívá, i když je nastaven režim sešití, v sešívací jednotce K1
patrně došlo k zachycení svorek. Zkontrolujte zásobník se svorkami a případné
zachycené svorky odstraňte.
Otevřete přední kryt finišeru.
Odstraňování problémů
1
8
8-40
Odstraňování zachycených svorek
3
Uchopte jazýček schránky na svorky, jak vidíte na obrázku, a
vytáhněte ji.
Jazýček krytky na schránce na svorky zmáčkněte dolů.
Odstraňování problémů
2
8
Odstraňování zachycených svorek
8-41
Odeberte veškeré svorky, které se vysunou ze schránky.
5
Vratte jazýček krytky schránky na svorky do původní polohy.
Odstraňování problémů
4
8
8-42
Odstraňování zachycených svorek
Zatlačte schránku na svorky zcela zpátky do finišeru.
7
Zavřete přední kryt finišeru.
Odstraňování problémů
6
8
UPOZORNĚNÍ
Při zavírání předního krytu finišeru dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty
a nezpůsobili si tak zranění.
Odstraňování zachycených svorek
8-43
Seznam chybových hlášení
Displej diagnostiky
Zobrazí-li stroj chybové hlášení diagnostiky, postupujte podle instrukcí uvedených
na LCD displeji.
Hlášení diagnostiky (chybová hlášení) se na LCD displeji zobrazí, pokud:
• nelze
v důsledku provozní chyby skenovat nebo tisknout.
během skenování, kopírování nebo tisku nutné učinit nějaké rozhodnutí nebo
určitou operaci.
Odstraňování problémů
• je
• potřebujete
při procházení sítí učinit nějaké rozhodnutí nebo operaci
Níže uvádíme seznam diagnostických chybových hlášení s jejich možnými
příčinami a nápravami.
NELZE SEŠÍVAT/SNIŽTE POČET VÝST. LISTŮ
8
Příčina
Stroj není schopen sešít výtisky z důvodu velkého množství vytištěných listů.
Náprava
Výtisky se pouze setřídí bez sešití. V případě nutnosti snižte počet stran
dokumentu a znovu jej vytiskněte.
ZMĚŇTE VELIKOST PAPÍRU
8-44
Příčina
Při oboustranném kopírování byla vybrána jedna z těchto velikostí papíru: A5,
Executive nebo volná velikost.
Náprava
Zhotovujte-li oboustranné kopie, ukládejte papír do vloženého podavače
vertikálně.
Seznam chybových hlášení
ZMĚŇTE TYP PAPÍRU
Příčina
Při oboustranném kopírování byl vybrán jeden z těchto typů papíru: silný 2,
silný 3, transparentní list, obálky nebo štítky.
Náprava
Pro oboustranné kopírování použijte jeden z těchto typů papíru: běžný,
barevný, recyklovaný nebo silný 1.
ZKONTR. DOKUMENT
Příčina
V podavači možná došlo k zachycení papíru.
Náprava
Odstraňte zachycený dokument.
Příčina
Toto hlášení se zobrazuje během čištění.
Náprava
Počkejte, dokud se čištění nedokončí.
Odstraňování problémů
ČISTÍM../POČKEJTE PROSÍM
CHYBA DAT
Příčina
Stroj má pravděpodobně poruchu.
Náprava
Obrat’te se na místního autorizovaného zástupce Canon.
DOKUMENT NA KOP. DESCE/ODEBERTE DOKUMENT
8
Příčina
Originál zůstal na kopírovací desce.
Náprava
Odeberte originál z kopírovací desky a pokračujte v práci na stroji.
Seznam chybových hlášení
8-45
DOKUMENT DLOUHÝ
Příčina
Pomocí podavače jste se pokusili okopírovat příliš dlouhý originál.
Náprava
Naskenujte ho z kopírovací desky.
OTEVŘEN KRYT ZÁSUVKY 2/ZAVŘETE KRYT
Příčina
Levý kryt zásuvky na papír 2 je otevřený.
Náprava
Zavřete levý kryt zásuvky na papír.
Odstraňování problémů
OTEVŘEN KRYT ZÁSUVKY 3/ZAVŘETE KRYT
Příčina
Levý kryt zásuvky na papír 3 je otevřený.
Náprava
Zavřete levý kryt zásuvky na papír.
OTEVŘEN KRYT ZÁSUVKY 4/ZAVŘETE KRYT
Příčina
Levý kryt zásuvky na papír 4 je otevřený.
Náprava
Zavřete levý kryt zásuvky na papír.
NENÍ NAINST. BUBEN/VLOŽTE BUBEN
8
8-46
Příčina
Není nainstalována bubnová jednotka.
Náprava
Nainstalujte bubnovou jednotku.
Seznam chybových hlášení
OTEVŘEN KRYT PODAVAČE/ZAVŘETE KRYT
Příčina
Kryt podavače je otevřen.
Náprava
Zavřete kryt podavače.
ZACHYCENÍ PAPÍRU V PODAVAČI/ZKONTROLUJTE PODAVAČ
Příčina
V podavači se zachytil dokument.
Náprava
Otevřete kryt podavače a najděte zachycený dokument.
Příčina
Přední kryt finišeru je otevřený.
Náprava
Zavřete přední kryt finišeru.
Odstraňování problémů
OTEVŘEN KRYT FINIŠERU/ZAVŘETE KRYT
ZACHYCENÍ PAPÍRU VE FINIŠERU/OTEVŘETE LEVÝ KRYT
Příčina
Ve finišeru se zachytil papír.
Náprava
Otevřete levý kryt a najděte zachycený papír.
OTEVŘEN PŘED./LEVÝ KRYT/ZAVŘETE KRYT
Příčina
Je otevřen jeden nebo více krytů.
Náprava
Zavřete všechny kryty.
8
Seznam chybových hlášení
8-47
INICIALIZACE.../POČKEJTE PROSÍM
Příčina
Toto hlášení se zobrazuje po zapnutí hlavního napájení.
Náprava
Počkejte, dokud hlášení nezmizí.
Odstraňování problémů
ULOŽTE SPRÁVNÝ PAPÍR
Příčina
Velikost papíru automaticky detekovaná zásuvkou na papír patrně neodpovídá
skutečné velikosti papíru. Jinou možností je, že velikost papíru vybraná pro
vložený podavač v nabídce <VYBERTE VEL. PAPÍRU> neodpovídá velikosti
papíru aktuálně uloženého ve vloženém podavači.
Náprava
Zajistěte, aby aktuální velikost papíru odpovídala vybrané velikosti papíru.
Uložte správnou velikost papíru.
ULOŽTE PAPÍR
Příčina
V zásuvce na papír došel papír nebo není správně zasunuta.
Náprava
Zásuvku řádně zasuňte nebo vložte papír.
PLNÁ PAMĚŤ
8
Příčina
Pamět zařízení je zaplněna naskenovanými dokumenty.
Náprava
Rozdělte originál do několika částí a skenujte je postupně.
ŽÁDNÁ VHODNÁ VELIK.
8-48
Příčina
Ačkoliv je při kopírování zvoleno <AUTO>, v zásuvce na papír ani ve vloženém
podavači není uložen papír vhodné velikosti.
Náprava
Vyberte velikost papíru nebo nastavte poměr kopírování.
Stisknete-li během zobrazení tohoto hlášení tlačítko
[Start], vybere se
automaticky papír s nejmenším okrajem a spustí se tisk.
Seznam chybových hlášení
ŽÁDNÁ KONTROLNÍ KARTA/VLOŽTE KONTROLNÍ KARTU
Příčina
Do volitelné čtečky karet není vložena kontrolní karta.
Náprava
Zasuňte kontrolní kartu do čtečky.
ŽÁDNÝ DOKUMENT V PODAVAČI/ULOŽTE DOKUMENT
Příčina
V podavači není žádný dokument.
Náprava
Vložte do podavače dokument.
NEJSOU SVORKY/VYMĚŇTE ZÁS. SVOREK
V zásobníku se svorkami zbývá už jen pár svorek.
Náprava
Vyměňte zásobník se svorkami.
Odstraňování problémů
Příčina
NENÍ TONER/VYMĚŇTE TONER
Příčina
V tonerové kazetě došel toner.
Náprava
Vyměňte tonerovou kazetu.
VÝSTUPNÍ PŘIHR. PLNÁ/ODEBERTE PAPÍR
Příčina
Výstupní přihrádka je zaplněna papírem.
Náprava
Odeberte výtisky z výstupních přihrádek.
8
Seznam chybových hlášení
8-49
PŘEKROČEN LIMIT STRAN/STISKNĚTE TL. OK
Příčina
Na stroji je nastaveno omezení tisku.
Náprava
V nabídce Systémová nastavení přejděte na nabídku Správa ID oddělení,
otevřete nabídku <NASTAVIT LIMIT STRAN.> a změňte maximální počet stran,
které lze vytisknout.
Odstraňování problémů
ZACHYCENÍ PAPÍRU/OTEVŘETE LEVÝ KRYT
Příčina
Došlo k zachycení originálu nebo papíru a není možné tisknout.
Náprava
Podle pokynů odstraňte papír ze stroje. Toto hlášení se také zobrazuje,
otevřete-li kryt během tisku. V takovém případě otevřete kryt znovu a
zkontrolujte, zda nedošlo k zachycení papíru. Naleznete-li zachycený papír,
odstraňte jej a kryt zavřete. Poté hlášení zmizí.
ZACHYCENÍ PAPÍRU/OTEVŘETE LEVÝ KRYT ZÁSUVKY
Příčina
Ve volitelné zásuvce na papír se zachytil papír.
Náprava
Otevřete levý kryt zásuvky a najděte zachycený papír.
OTEVŘEN KRYT KOP. DESKY/ZAVŘETE KRYT
8
8-50
Příčina
Kryt kopírovací desky je otevřený.
Náprava
Zavřete kryt kopírovací desky.
Seznam chybových hlášení
ŠPINAVÁ KOP. DESKA/VYČISTĚTE KOP. DESKU
Příčina
Skenovací oblast podavače je špinavá.
Náprava
Vyčistěte skenovací oblast podavače.
ULOŽTE DOK. NA KOP. DESKU
Příčina
Uložili jste origináldo podavače a vybrali jste režim (např. Separace na 2 strany),
v němž nelze použít podavač.
Náprava
Uložte originál na kopírovací desku.
Příčina
Ve finišeru U2 se patrně zachytily svorky.
Náprava
Zkontrolujte, zda nedošlo k zachycení svorek.
STISKNUTO TL. STOP/STISKNĚTE TL. OK
Příčina
V průběhu skenování originálu pomocí podavače bylo stisknuto tlačítko
Náprava
Stiskněte tlačítko [OK] a uložte originál znovu.
[Stop].
CHYBA SYSTÉMU/Exxx*
Odstraňování problémů
ZACHYCENÍ SVOREK/OTEVŘETE KRYT FINIŠERU
8
Příčina
Ve stroji došlo k nějaké chybě.
Náprava
Vypněte hlavní napájení, počkejte minimálně 10 sekund a poté zařízení
zapněte. Pokud tímto postupem závadu nevyřešíte, zařízení odpojte a obratte
se na místního zástupce Canon.
* xxx uvádí počet.
Seznam chybových hlášení
8-51
MÁLO TONERU/PŘIPRAVTE NOVÝ TONER
Příčina
Toner se spotřeboval.
Náprava
Zatřeste tonerovou kazetou ze strany na stranu, aby se toner uvnitř kazety
rovnoměrně rozprostřel. Je-li i poté hlášení stále na displeji, vyměňte kazetu za
novou.
PŘIHR. A PLNÁ/ODEBERTE PAPÍR
Příčina
Přihrádka A je zaplněná papírem.
Náprava
Odeberte výtisky z přihrádky A.
Odstraňování problémů
PŘIHR. B PLNÁ/ODEBERTE PAPÍR
Příčina
Přihrádka B je zaplněná papírem.
Náprava
Odeberte výtisky z přihrádky B.
ODPADNÍ TONER PLNÝ/VYMĚŇTE BUBEN
Příčina
Bubnová jednotka je plná odpadního toneru.
Náprava
Vyměňte bubnovou jednotku. (Viz „Výměna bubnové jednotky“ na str. 7-21.)
8
8-52
Seznam chybových hlášení
Servisní hlášení
• E000
• E196
• E500
• E719
• E001
• E197
• E520
• E730
• E002
• E246
• E531
• E733
• E003
• E247
• E540
• E736
• E007
• E261
• E542
• E739
• E010
• E350
• E575
• E744
• E019
• E354
• E584
• E805
• E052
• E355
• E716
• E808
Odstraňování problémů
V případě poruchy stroje se na LCD displeji zobrazí servisní hlášení.
• E100
8
Servisní hlášení
8-53
Kontakt s místním autorizovaným zástupcem Canon
V případě poruchy stroje se na LCD displeji zobrazí servisní hlášení. Při řešení
problému postupujte následovně.
VAROVÁNÍ
Nezapojujte nebo neodpojujte napájecí šňůru mokrýma rukama. Mohli byste být
zasaženi elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ
Při odpojování šňůry ze zásuvky vždy uchopte šňůru za koncovku. Pokud byste
tahali pouze za šňůru, mohlo by dojít k obnažení vodičů nebo k jinému
poškození šňůry. Poškozená šňůra může probíjet a způsobit požár nebo
zasažení elektrickým proudem.
Odstraňování problémů
DŮLEŽITÉ
• Když je vypnutý hlavní sítový vypínač nebo je odpojena napájecí šňůra nelze odesílat ani
přijímat dokumenty.
• Když hlavní sítový vypínač vypnete, smažou se všechny úlohy čekající na zpracování.
• Dokumenty přijaté do paměti a dokumenty uložené pro odložené odesílání se po
odpojení napájecí šňůry v paměti uchovají pod dobu přibližně 60 minut.
1
8
8-54
Vypněte hlavní napájení, počkejte minimálně 10 sekund a poté
stroj znovu zapněte.
Servisní hlášení
Pokud problém stále přetrvává, proveďte následující kroky a
obratte se na místního autorizovaného zástupce společnosti
Canon.
Vypněte hlavní sítový vypínač.
Odpojte napájecí šňůru ze zásuvky ve zdi.
POZNÁMKA
Až budete hovořit s místním autorizovaným zástupcem Canon, mějte připraveny
následující údaje:
- Název modelu
- Problém a stav stroje
- Chybový kód na LCD displeji
Odstraňování problémů
2
8
Servisní hlášení
8-55
Odstraňování problémů
8
8-56
Servisní hlášení
Dodatek
9
KAPITOLA
V této kapitole naleznete specifikace hlavní jednotky a volitelných zařízení a další užitečné
informace.
Ukázky hlášení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
Seznam ID oddělení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
Hlavní jednotka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-3
Podavač (DADF-P2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-5
Modul podávání ze zásobníku P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-6
Modul podávání ze zásobníků Q1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-6
Finišer U2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-7
Duplexní jednotka B1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-8
Vnitřní dvoucestná přihrádka E2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-8
Čtečka karet E1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-8
Schéma vztahu mezi orientací originálu a výstupem předtištěného papíru . . . . . . . . . . . 9-9
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11
9-1
Ukázky hlášení
Seznam ID oddělení
31/08 2007 15:50 FAX 123xxxxxx
*******************************
*** INFO SEZNAM ODD. ***
*******************************
BAREVNE SKENOVANI
ID ODD.
CELKEM STRAN
KOPIE
LIMIT STRAN
CELKEM STRAN
LIMIT STRAN
31/08 2007 15:50 FAX 123xxxxxx
*******************************
*** INFO SEZNAM ODD. ***
*******************************
TISK CELKEM
Dodatek
ID ODD.
9
9-2
Ukázky hlášení
CELKEM STRAN
LIMIT STRAN
TISK
CELKEM STRAN
LIMIT STRAN
SKENOVANI
CELKEM STRAN
LIMIT STRAN
Specifikace
Z důvodu vývoje produktu a jeho modernizace podléhají specifikace změnám bez
předchozího upozornění.
Hlavní jednotka
Název
Canon iR2022/iR2018
Typ
Stolní
Typ kopírovací desky
Statická
Fotovodivý materiál
OPC (Organic Photo Conductor)
Kopírovací systém
Nepřímé elektrostatické kopírování
Systém vyvíjení
Vyvíjení suchou projekcí jednosložkového toneru
Systém fixace
Termální fixace on-demand
Rozlišení
Čtení
Tisk
Počet odstínů
256
Zásuvka na papír
Použitelné papíry
Vložený podavač
Dodatek
600 dpi × 600 dpi
1200 dpi × 1200 dpi
64 g/m2 až 90 g/m2
Běžný, barevný, recyklovaný, silný
(až 90 g/m2), klížený
64 g/m2 až 128 g/m2
Běžný, barevný, recyklovaný, silný,
klížený, transparentní list, štítky, obálky
Kapacita přihrádky
250 listů
Použitelné originály
Listy, knihy, trojrozměrné předměty (do 40 mm a 2 kg)
Maximální velikost
originálů
297 mm × 432 mm
Specifikace
9
9-3
Velikosti papíru
Zásuvka na papír: A3, A4, A4R, A5
Vložený podavač: A3, A4, A4R, A5, A5R, nepravidelná velikost
(95 mm × 148 mm až 297 mm × 432 mm), obálky (ISO-B5,
ISO-C5, US Commercial 10, European DL, Monarch)
Okrajové oblasti
Horní okraj:
Levé okraje:
Doba zahřívání
Při zapnutém napájení: 14 sekund a méně
*Doba aktivace se může lišit v závislosti na podmínkách, ve
kterých se stroj používá. (Ve všech případech při pokojové
teplotě 20 °C.)
Doba do zhotovení první
kopie
Vybrána kopírovací deska: 6,9 sekund (A4, přímé, zásuvka na
papír 1)
3,0 ± 2,0 mm
3,0 ± 2,0 mm
Listů za minutu
Rychlost kopírování
(Kromě případu, kdy je
papír podáván z
vloženého podavače.)
Přímé
A3
A4
A4R
A5
Přímé
Zmenšení
1:1 (±0,5 %)
1:0,700 (A3 → A4)
1:0,500 (A3 → A5)
1:1,410 (A4 → A3)
1:2,000 (A5 → A3)
Poměry kopírování
Dodatek
Zvětšení
Systém podávání papíru
9
9-4
Specifikace
iR2022
15
22
11
25
iR2018
15
18
11
25
Zásuvka na papír: 250 listů × 2 zásuvky (80 g/m2) (iR2022)
250 listů × 1 zásuvka (80 g/m2) (iR2018)
Vložený podavač: 80 listů (A4/A4R/A5R/A5, 80 g/m2)
50 listů (A3, 80 g/m2)
50 listů (transparentní listy/silný papír,
91 g/m2 až 128 g/m2)
10 obálek
1 list (štítky)
Orientace výstupu
Lícem dolů
Ovládání sytosti
Automatické nebo ruční (9 úrovní)
Vícenásobné kopírování
1 až 99 listů
Napájení
220 V stř. až 240 V stř. ±10 % (50/60 Hz)
Maximální příkon
Max. přibl. 1,5 kW
Rozměry (v × h × š)
665,4 mm × 638 mm × 622 mm (iR2022: s připojeným krytem
kopírovací desky)
757 mm × 676 mm × 622 mm (iR2022: s připojeným
podavačem)
580,4 mm × 638 mm × 622 mm (iR2018: s připojeným krytem
kopírovací desky)
672 mm × 676 mm × 622 mm (iR2018: s připojeným
podavačem)
Instalační prostor (h × š)
676 mm × 920 mm (iR2022/iR2018: s připojeným podavačem
a vytaženým vloženým podavačem)
638 mm × 920 mm (iR2022/iR2018: s připojeným krytem
kopírovací desky a vytaženým vloženým podavačem)
Hmotnost
47,0 kg (iR2022: s připojeným krytem kopírovací desky)
53,0 kg (iR2022: s připojeným podavačem)
41,0 kg (iR2018: s připojeným krytem kopírovací desky)
47,0 kg (iR2018: s připojeným podavačem)
Dodatek
Podavač (DADF-P2)
Typ
Automatický podavač dokumentů
Originály
Přihrádka podávání originálů: A3/A4/A4R/A5/A5R
g/m2
g/m2
Hmotnost papíru originálů
až 105
(jednostranné skenování pro 37
52
52 g/m2 a 105 g/m2 až 128 g/m2)
Kapacita přihrádky na
originály
A4/A4R/A5/A5R: 50 listů (80 g/m2)
A3: 25 listů (80 g/m2)
9
g/m2
až
Rychlost výměny originálů 20 listů/min (A4)
Napájení
Z hlavní jednotky
Spotřeba energie
Max. přibl. 26 W
Rozměry (v × h × š)
122 mm × 489,4 mm × 565 mm
Hmotnost
Přibl. 7 kg
Specifikace
9-5
Modul podávání ze zásobníku P1
Velikosti papíru
A3, A4, A4R, A5
Kapacita papíru
250 listů × 1 zásuvka (80 g/m2)
Napájení
Z hlavní jednotky
Spotřeba energie
Max. přibl. 4 W
Rozměry (v × h × š)
116,8 mm × 569,3 mm × 580,3 mm
Hmotnost
Přibl. 6 kg
Modul podávání ze zásobníků Q1
A3, A4, A4R, A5
Kapacita papíru
250 listů × 2 zásuvky (80 g/m2)
Napájení
Z hlavní jednotky
Spotřeba energie
Max. přibl. 14 W
Rozměry (v × h × š)
201,8 mm × 569,3 mm × 580,3 mm
Hmotnost
Přibl. 12,0 kg
Dodatek
Velikosti papíru
9
9-6
Specifikace
Papír
64 g/m2 až 128 g/m2
Kapacita přihrádky
Standardní typ
Bez třídění
A4/A5/A5R: 770 listů nebo 100 mm
A4R/A3: 380 listů nebo 50 mm
Režim Třídit
A4: 770 listů nebo 100 mm
A4R/A3: 380 listů nebo 50 mm
Režim Sešít
A4: 30 sad nebo 100 mm
A4R/A3: 30 sad nebo 50 mm
Je připojena doplňková přihrádka finišeru C1
Bez třídění
A4/A5/A5R: 200 listů nebo 26 mm
A4R/A3: 150 listů nebo 20 mm
Režim Třídit
A4: 200 listů nebo 26 mm
A4R/A3: 150 listů nebo 20 mm
Režim Sešít
A4: 30 sad nebo 26 mm
A4R/A3: 30 sad nebo 20 mm
Maximální počet listů,
které lze sešít/velikost
papíru použitelná pro
sešití
A4: 50 listů (64 až 80 g/m2)
A3, A4R: 30 listů (64 až 80 g/m2)
* Pouze rohové sešití
Dodatek
Finišer U2
Použitelná velikost pro
sešití
A3/A4/A4R
9
Použitelná velikost pro
přesah
A3/A4/A4R
Napájení
Z hlavní jednotky
Spotřeba energie
Max. přibl. 46 W
Rozměry (v × h × š)
300 mm × 520 mm × 480 mm
Instalační prostor (h × š)
676 mm × 1102 mm (s připojeným podavačem a rozloženým
vloženým podavačem a pomocnou přihrádkou doplňkové
přihrádky finišeru C1)
638 mm × 1102 mm (s připojeným krytem kopírovací desky a
rozloženým vloženým podavačem a pomocnou přihrádkou
doplňkové přihrádky finišeru C1)
Hmotnost
Přibl. 10,0 kg
Specifikace
9-7
Duplexní jednotka B1
Velikosti papíru
A3, A4, A4R, A5R
Hmotnost papíru
64 g/m2 až 90 g/m2
Napájení
Z hlavní jednotky
Spotřeba energie
Max. přibl. 21 W
Rozměry (v × h × š)
378,3 mm × 448 mm × 437,2 mm
Hmotnost
Přibl. 2,5 kg
Dodatek
Vnitřní dvoucestná přihrádka E2
Kapacita
(pouze přihrádka A)
A4/A5/A5R: 100 listů (80 g/m2)
A3/A4R: 50 listů (80 g/m2)
Napájení
Z hlavní jednotky
Spotřeba energie
Max. přibl. 5 W
Rozměry (v × h × š)
151,2 mm × 451 mm × 485,5 mm
Instalační prostor (h × š)
Začleněna do hlavní jednotky
Hmotnost
Přibl. 1,5 kg
Čtečka karet E1
9
Typy použitelných karet
Magnetická karta, optická karta
Metoda čtení karet
Magnetické/optické čtení
Směr čtení magnetických
karet
Směr vkládání
Ukládání/přehrávání
Přehrávání
Napájení
Z hlavní jednotky
Rozměry (v × h × š)
32 mm × 100 mm × 88 mm
Hmotnost
Přibl. 295 g
Technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.
9-8
Specifikace
Schéma vztahu mezi orientací originálu a výstupem
předtištěného papíru
Toto schéma prosím použijte schéma při tisku na předtištěný papír (tj. papír s logy).
DŮLEŽITÉ
Do zásuvek na papír neukládejte následující typ papíru. Mohlo by dojít k zachycení
papíru.
- Papír s již vytištěnými barevnými obrazy (nekopírujte ani na jeho zadní stranu)
POZNÁMKA
Chcete-li kopírovat na zadní stranu předtištěného papíru, uložte stranu, na kterou chcete
kopírovat:
- lícem nahoru při použití zásuvky na papír
- lícem dolů při použití vloženého podavače
■ Chcete-li nastavit sešití:
Poloha
sešití
Rohové: Horní levý
Rohové: Horní levý
Rohové: Horní levý
A4R
A3
Důvěrné
A4
Orientace v
zásuvce na papír
9
Důvěrné
Důvěrné
Důvěrné
Předtištěná strana:
Lícem nahoru
Orientace ve
vloženém podavači
énrěvůD
Předtištěný papír
Orientace
originálu/papíru,
nastavení
Dodatek
Příklad
výstupu
Důvěrné
Předtištěná strana:
Lícem dolů
Důvěrné
Důvěrné
Orientace na
kopírovací desce
Originál
Strana originálu:
Lícem dolů
Orientace v
podavači
Strana originálu:
Lícem nahoru
Nastavení automatické
orientace
Buď Zap nebo Vyp
Buď Zap nebo Vyp (Nastavte na
„Zap“, je-li orientace papíru ve
vloženém podavači/zásuvce na
papír vertikální.)
Buď Zap nebo Vyp
Schéma vztahu mezi orientací originálu a výstupem předtištěného papíru
9-9
■ Nechcete-li nastavit režim sešití:
A4
A3
A4R
Orientace v
zásuvce na papír
Důvěrné
Důvěrné
Důvěrné
Předtištěná strana:
Lícem nahoru
Orientace ve
vloženém podavači
énrěvůD
Předtištěný papír
Orientace
originálu/papíru,
nastavení
Důvěrné
Důvěrné
Důvěrné
Důvěrné
Příklad
výstupu
Důvěrné
Předtištěná strana:
Lícem dolů
Důvěrné
Důvěrné
Orientace na
kopírovací desce
Originál
Strana originálu:
Lícem dolů
Orientace v
podavači
Strana originálu:
Lícem nahoru
Buď Zap nebo Vyp
Buď Zap nebo Vyp (Nastavte na
„Zap“, je-li orientace papíru ve
vloženém podavači/zásuvce na
papír vertikální.)
Dodatek
Nastavení automatické
orientace
9
9-10
Schéma vztahu mezi orientací originálu a výstupem předtištěného papíru
Buď Zap nebo Vyp
Rejstřík
A
H
Aktuální datum a čas, 5-44
Automatický výběr papíru, 5-23
Automatické přepínání zásuvek, 5-23
Heslo, 2-10, 6-10, 6-31
Hlavní napájení, 1-18
Hlavní ovládací panel, 1-15
Hlášení špinavého podavače, 5-6, 5-39
Bubnová jednotka, 7-20
Běžná nastavení, 5-4, 5-17
Běžné čištění, 7-35
Č
Čas automatického vynulování, 5-50
Čištění odsazovacích válců (režim Přesah), 7-50
Čtečka karet E1, 4-2, 4-16
D
Doplňková přihrádka finišeru C1, 4-2, 4-10
Duplexní jednotka B1, 4-2, 8-22
F
Fax panel B1, 4-2, 4-5
Finišer U2, 4-2, 4-10, 8-30
Fixační jednotka, 1-14, 8-6
FL zásobník AF1, 4-21
Formát data, 5-46
Funkce automatického vynulování, 5-50
Ch
Chybová hlášení, 8-44
I
ID oddělení, 2-10, 6-10
ID správce systému, 6-2
Indikátor místa zachycení, 8-5
Informace o zařízení, 6-27
Informace počitadla, 6-20
Informace správy ID oddělení, 6-10
Inicializační funkce, 5-17
Dodatek
B
9
J
Jazyk displeje, 5-37
Jméno správce systému, 6-6
K
Klidový režim, 5-27, 5-48
Kompresní poměr dat pro vzdálené skenování,
5-40
Konfigurace systému, 4-2
Kontrola počitadla, 3-2
Kontrola stavu úlohy, 3-4
Rejstřík
9-11
Kontrola výpisu VYS./PŘ., 6-35
Kopírovací deska, 1-14, 2-18
Kryt kopírovací desky J, 4-9
Kryt podavače, 4-8
P
L
Letní čas, 5-52
Levý kryt, 1-14
Levý kryt zásuvky na papír, 1-14
Limit stran, 6-13
M
Dodatek
Modul podávání ze zásobníku P1, 4-2, 4-20
Modul podávání ze zásobníků Q1, 4-2, 4-21
Monitor systému, 3-4, 3-7
Možné kombinace volitelných doplňků, 4-6
Multifunkční, 2-31
9
Papír, 2-33
Po automatickém vynulování, 5-19
Podavač (DADF-P2), 2-21, 4-2, 4-8, 8-25
Pohled dovnitř, 1-14
Pohled zvnějšku, 1-12
Pomocná přihrádka, 4-10
Posuvná vodítka, 4-8
Potvrdit fax. č., 6-34
Přední kryt, 1-14
Přední kryt (finišer), 4-10
Přihrádka A, 4-15, 5-29
Přihrádka B, 4-15, 5-29
Přihrádka podávání originálů, 4-8
R
N
Nabídka doplňkových funkcí, 5-3
Nast. telefonního seznamu, 5-9
Nast./Čištění, 5-10
Nastavení časovače, 5-10, 5-44
Nastavení hlášení, 5-12
Nastavení hodnoty gama pro vzdálené
skenování, 5-41
Nastavení kopírování, 5-7
Nastavení systému, 5-12
Nastavení tiskárny, 5-10
Nastavení třídění s otáčením, 5-64
Nastavení VYS./PŘ., 5-8
O
Obálka, 2-25
Oblast skenování, 1-14
Omezení funkce odesílání, 6-31
Orientace originálu, 9-9
9-12
Orientace originálů, 2-16
Ovládací panel, 1-13
Ovládací panel faxu, 1-17
Rejstřík
Razítkovací kazeta, 7-32
Registrace licence, 1-25
Režimy kompletace, 4-11
Různé velikosti papíru, 7-7
S
Spotřeba energie, 5-27
Spotřeba toneru, 5-21
Spotřební materiál, 7-51
Správa ID oddělení, 6-7
Správa ID uživatelů, 6-29
Standardní velikost, 2-25
Systémové heslo, 6-4
Systémové volitelné doplňky, 4-5
Sytost tiskárny, 5-22
T
Tisk seznamu, 5-12
Tiskové úlohy s neznámými ID, 6-24
Tonerová kazeta, 1-14, 7-13
Typ papíru, 2-33, 5-25
U
Ukládání originálů, 2-15
Ukládání papíru, 7-2
V
Dodatek
Výběr PDL (PnP), 6-37
Výstupní oblast originálů, 4-8
Velikost papíru, 2-34
Vložený podavač, 1-13, 2-24, 5-31, 8-20
Vnitřní dvoucestná přihrádka E2, 4-2, 4-14, 5-29,
8-35
Volitelná zařízení, 4-2
Volná velikost, 2-25
Vymazání ID oddělení a hesla, 6-18
Vynulování celkového počtu stran, 6-22
Vypínač napájení ovládacího panelu, 1-23
Vzdálené UR, 6-30
9
Z
Zadání ID uživatele a hesla, 2-13
Zadávání znaků, 2-8
Zachycení papíru, 8-3
Zachycení svorek, 8-40
Zařízení USB, 6-36
Zásuvka na papír, 5-23, 8-10
Způsob podávání papíru, 5-35
Zrušení úlohy, 3-6
Úlohy skenování s neznámými ID, 6-25
Úvodní nastavení, 5-43
Rejstřík
9-13
Dodatek
9
9-14
Rejstřík
Canon
Canon Inc.
30-2, Shimomaruko 3-chome,
Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Evropa, Afrika a Střední východ
Canon Europa N.V.
P.O. Box 2262,
1180 EG Amstelveen, Netherlands
Technická data podléhají změnám bez upozornění.
© Canon Europa N.V. 2007
Canon CZ s.r.o.
nám. Na Santince 2440
160 00 Praha 6
Česká republika
Tel.: 225 280 111
Fax: 225 280 311
www.canon.cz

Podobné dokumenty

zde - Datacomp.sk

zde - Datacomp.sk Průvodce k ovladači faxu

Více

2 Tiskněte tlačítko

2 Tiskněte tlačítko Než začnete tento stroj používat Co všechno tento stroj umí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Přehled stroje iR2022/iR2018 . . . . . . . . . . . . ...

Více

zde - English time

zde - English time svého zapisovatele (kreslíře): „Choose the writer/drawer.“   Vysvětlete  hráčům,  že  budou  postupně  běhat  ke  stanovišti  s kartami  –  z každého  družstva poběží vždy jeden hráč, zapamatuje s...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Odkalovací jímka MC - odkalovací betonová jímka bude sloužit pro zachycení kalů z provozu vlastního MC a zároveň k organizovanému zachycení vod ze zpevněných ploch západní části staveniště. Jímka n...

Více

zde - Školní časopis GYM

zde - Školní časopis GYM dobře. Máme to štěstí, že žijeme ve střední Evropě 21. století, tedy v jedné z nejvyspělejších částí světa, v období bez ozbrojených konfliktů a válek. Jenže ne všichni mají takový bezstarostný živ...

Více

Canon Průvodce uživatele

Canon Průvodce uživatele Tento stroj byl navržen s využitím nejmodernějších technologií tak, aby zajišt’oval bezproblémový provoz. Jestliže během jeho provozu vznikne problém, pokuste se ho vyřešit pomocí informací uvedený...

Více