postup montáže - ZaluzieRoletySite.cz

Komentáře

Transkript

postup montáže - ZaluzieRoletySite.cz
ESHOP.ZALUZIEROLETYSITE.CZ
POSTUP MONTÁŽE
UMÍSTĚNÍ DISTANČNÍCH KLÍNKŮ PRO OKNA - DLE ÚHLU ZASKLÍVACÍ LIŠTY
Umístění distančních klínků, nejčastěji okna Fakro.
DISTANČNÍ KLÍNEK
Umístění distančních klínů, nejčastěji okna Roto
U střešních oken s mírným sklonem se distanční klíny nepoužívají - okna VELUX.
STRANA 23
U oken Velux je nutné před montáží odstranit plastové držáky. Lze k tomu použít například kovovou špachtli,
úzké dláto, nůž atd. Vložením nástroje mezi rám a plast, a mirným poklepáním na nástroj (vše provádíme podél
skla, nikdy proti! ) dojde k odloupnutí plastového držáku.
Odstranění je nevratné, držáky slouží k uchycení originálních rolet nebo žaluzií.
ESHOP.ZALUZIEROLETYSITE.CZ
ESHOP.ZALUZIEROLETYSITE.CZ
POSTUP MONTÁŽE
Příprava distančních klínků - neplatí pro okna VELUX.
Potřebu distančních klínků vyzkoušíme nanečisto před montáží na jedné z vodících lišt.
Pro usnadnění při montáži si klínky můžete přilepit lepicí páskou v místech umístění (otvorů pro vruty).
Pod oválný otvor pro pomocný vrut klínek nepatří, tento vrut můžete po utažení ostatních vyšroubovat.
Obr.1
Obr.2
Obr.3
Obr.4
poloha vrutu
Zavřete okno a vložte
levou vodící lištu s
nasazenou spodní koncovkou. Otvory pro vruty
doporučujeme označit a
předvrtat. Výrazně si tím
usnadníte montáž.
Zašroubujte pomocný
vrut do 2/3 ve spodní
části vodící lišty (v oválném otvoru).
Vrut nedotahovat, lišta
musí jít odklonít!
Obr.6
Obr.5
Umístěte roletu do horní
části vodících lišt (1+2).
Při zasunování do lišt je
vhodný druhý pomocník.
Obr.9
Vsuňte obě vodící lišty
s roletou do okenního
rámu.
Odchylte vodící lištu
směrem do pokoje
a zopakujte postup 2-3
s pravou vodící lištou.
Odstraňte z rolety červené
krytky.
Obr.7
Obr.8
Zašroubujte všechny šrouby
do vodících lišt, od spodu
nahoru.
Nasuňte krytky boxu.
Obr.10
Obr.11
Obr.12
Vložte spodní závaží do
vodících lišt. Detail obr. 11
Pohybujte šikmo spodním
závažím(3) mezi vodícími
lištami. Umístěte pravou
stranu do vod. Lišty(1+2).
Totéž zopakujte s pravou
stranou.
Roletka je připravena k
používání.
cca 20 cm
Stáhněte roletku dolů
cca 20 cm.
ESHOP.ZALUZIEROLETYSITE.CZ

Podobné dokumenty