ceník výkonů stomatologické péče - Fakultní nemocnice u sv. Anny v

Komentáře

Transkript

ceník výkonů stomatologické péče - Fakultní nemocnice u sv. Anny v
Strana 1
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝKONŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ordin. Úhrada ZP
Doplatek
00904 Stomatologické vyšetření registrovaného pacienta od 1 roku do 6 let
100,0
100,0
0,0 Kč
00936 Odebrání a zajištění přenosu transplantátu
500,0
500,0
0,0 Kč
00946 Vyšetření a ošetření registrovaného pacienta I
320,0
320,0
0,0 Kč
00947 Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní péče
250,0
250,0
0,0 Kč
00948 Stomatochirurgické ošetření neregistrovanáho pacienta
20,0
20,0
0,0 Kč
04051 Kyretáž - na zub
73,0
73,0
0,0 Kč
228,0
228,0
0,0 Kč
00901 Vyšetření a ošetření registrovaného pacienta
350,0
350,0
0,0 Kč
00902 Opakované vyšetření a ošetření v rámci preventivní péče
280,0
280,0
0,0 Kč
00903 Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou
190,0
190,0
0,0 Kč
00906 Stomatolog. ošetření registrovaného pacienta do 6 let nebo hendicap
90,0
90,0
0,0 Kč
00907 Stomatologické ošetření registrovaného pacienta od 6 do 15 let
65,0
65,0
0,0 Kč
00908 Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pacienta - jako odborn
175,0
175,0
0,0 Kč
00909 Klinické stomatologické vyšetření
230,0
230,0
0,0 Kč
00965 Čas stomatologa strávený dopravou za imobilním pacientem
200,0
200,0
0,0 Kč
0,0
0,0
0,0 Kč
60,0
60,0
0,0 Kč
00911 Zhotovení extraorálního rtg snímku
121,0
121,0
0,0 Kč
00912 Rtg vyšetření slinné žlázy s použitím kontrastní látky
553,0
553,0
0,0 Kč
00913 Zhotovení ortopantomogramu
230,0
230,0
0,0 Kč
40,0
40,0
0,0 Kč
211,0
211,0
0,0 Kč
00970 Sejmutí fixní náhrady - za každou pilířovou konstrukci
50,0
50,0
0,0 Kč
00971 Provizorní ochranná korunka v ordinaci
66,0
66,0
0,0 Kč
00972 Oprava fixní náhrady v ordinaci
69,0
69,0
0,0 Kč
00973 Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci
37,0
37,0
0,0 Kč
0,0
0,0
0,0 Kč
578,0
578,0
0,0 Kč
00916 Anestezie na foramen mandibulae a infraorbitale
70,0
70,0
0,0 Kč
00917 Anestezie infiltrační a jiné
60,0
60,0
0,0 Kč
00920 Ošetření zubního kazu, fotokompozit
300,0
300,0
0,0 Kč
00921 Ošetření zubního kazu - stálý zub
162,0
162,0
0,0 Kč
00922 Ošetření zubního kazu - dočasný zub
120,0
120,0
0,0 Kč
00923 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - stálý zub
172,0
172,0
0,0 Kč
00924 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - dočasný zub
168,0
168,0
0,0 Kč
00925 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu II - stálý zub
252,0
252,0
0,0 Kč
04504 Udržovací terapie parodontu - II. typ.
Vyšetření
99999 Ošetření pacienta bez úhrady
RTG vyšetření
00910 Rtg vyšetření intraorální
00914 Vyhodnocení ortopantomogramu
00915 Zhotovení telerentgenového snímku lbi
Prov.fixní náhrady, opravy
00974 Odevzdání stomatologického výrobku
00975 Ochranný můstek zhotovený razidlovou metodou.
Anestezie
Záchovná stomatologie
Parodontologie
Strana 2
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝKONŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ordin. Úhrada ZP
Doplatek
00931 Konzervativní léčba chronických onemocnění parodontu
600,0
600,0
0,0 Kč
00932 Udržovací léčba chronických onemocnění parodontu
231,0
231,0
0,0 Kč
00933 Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu
400,0
400,0
0,0 Kč
00934 Chirurgická léčba onemocnění parodontu většího rozsahu
800,0
800,0
0,0 Kč
80,0
80,0
0,0 Kč
412,0
412,0
0,0 Kč
42,0
42,0
0,0 Kč
3296,9
0,0
3296,9 Kč
00940 Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice
500,0
500,0
0,0 Kč
00941 Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice
200,0
200,0
0,0 Kč
84,0
84,0
0,0 Kč
83,0
83,0
0,0 Kč
00950 Extrakce stálého zubu
160,0
160,0
0,0 Kč
00951 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
500,0
500,0
0,0 Kč
00952 Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní většího rozsahu
1100,0
1100,0
0,0 Kč
00953 Chirurgické ošetřování retence zubů
600,0
600,0
0,0 Kč
00954 Konzervačně - chirurgická léčba komplikací zubního kazu
400,0
400,0
0,0 Kč
00955 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní malého rozsahu
400,0
400,0
0,0 Kč
00956 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní většího rozsahu
800,0
800,0
0,0 Kč
00959 Intraorální incize
100,0
100,0
0,0 Kč
00960 Zevní incize
500,0
500,0
0,0 Kč
43,0
43,0
0,0 Kč
109,0
109,0
0,0 Kč
50,0
50,0
0,0 Kč
500,0
500,0
0,0 Kč
00982 Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparáte
1200,0
1200,0
0,0 Kč
00983 Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontick
700,0
700,0
0,0 Kč
00984 Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím
200,0
200,0
0,0 Kč
00985 Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontic
585,0
585,0
0,0 Kč
00986 Ukončení léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím
331,0
331,0
0,0 Kč
50,0
50,0
0,0 Kč
00988 Analýza telerentgenového snímku lbi
110,0
110,0
0,0 Kč
00989 Analýza ortodontických modelů
300,0
300,0
0,0 Kč
00990 Diagnostická přestavba ortodontického modelu
450,0
450,0
0,0 Kč
00957 Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
400,0
400,0
0,0 Kč
00958 Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní většího rozsahu
650,0
650,0
0,0 Kč
00991 Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku
165,0
165,0
0,0 Kč
00992 Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky
200,0
200,0
0,0 Kč
00935 Kyretáž na zub
00937 Artikulace chrupu
00938 Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem
1025 Implantace materiálů na operač. sále (bio-oss, BASS)
Sliznice
00943 Měření galvanických proudů
Extrakce zubů, komplikace
00949 Extrakce dočasného zubu
00961 Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní
00962 Konzervativní léčba onemocnění temporomandibulárního kloubu
00963 Injekce i.m.,i.v.,i.d.,s.c.
Ortodontická diagnostika
00981 Diagnostika ortodontických anomálií
00987 Stanovení fáze růstu
Traumatologie
Ortodontická terapie
Strana 3
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝKONŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
00993 Navázání parciálního oblouku
Cena ordin. Úhrada ZP
Doplatek
200,0
200,0
0,0 Kč
1050 Implantace jednofázové implantátu
5018,9
0,0
5018,9 Kč
1052 Implantace dvoufázového implantátu
5018,9
0,0
5018,9 Kč
1054 Zavedení nitrokostního implantátu se sinus lift
5018,9
0,0
5018,9 Kč
293,9
0,0
293,9 Kč
1001 Estetická výplň - 1 pl. včetně fotokompozitní materiálu
650,9
0,0
650,9 Kč
1002 Estetická výplň - 2 pl. včetně fotokompozitní materiálu
839,9
0,0
839,9 Kč
1003 Estetická výplň - 3 pl. včetně fotokompozitní materiálu
986,9
0,0
986,9 Kč
1364,9
0,0
1364,9 Kč
1005 Laterální kondenzace - 1kan. za studena s nadst.materiálem
839,9
0,0
839,9 Kč
1006 Laterální kondenzace - 2 kan. za studena s nadst.materiálem
1364,9
0,0
1364,9 Kč
1007 Laterální kondenzace - 3 kan. za studena s nadst.materiálem
2099,9
0,0
2099,9 Kč
1008 Teplá laterální - 1kan. kondenzace s nadst.materiálem
902,9
0,0
902,9 Kč
1009 Teplá laterální - 2kan. kondenzace s nadst.materiálem
1364,9
0,0
1364,9 Kč
1010 Teplá laterální - 3kan. kondenzace s nadst.materiálem
2162,9
0,0
2162,9 Kč
1011 Thermafil - 1kan.
944,9
0,0
944,9 Kč
1012 Thermafil - 2kan.
1469,9
0,0
1469,9 Kč
1013 Thermafil - 3kan.
2057,9
0,0
2057,9 Kč
1019 Orální hygiena - nad rámec kódu 00901, 00902
419,9
0,0
419,9 Kč
1020 Oprava fixní náhrady nadstandardním materiálem
629,9
0,0
629,9 Kč
1154,9
0,0
1154,9 Kč
1022 Odstranění zubního kamene profylaktické
419,9
0,0
419,9 Kč
1023 Kontrola ústní hygieny - profylaktická
209,9
0,0
209,9 Kč
1024 Ústní hygiena - profylaktická instruktáž
629,9
0,0
629,9 Kč
1026 Korunka provizorní
314,9
0,0
314,9 Kč
2099,9
0,0
2099,9 Kč
1029 Teraupetický laser
167,9
0,0
167,9 Kč
1030 Vyžádaná konzultace
314,9
0,0
314,9 Kč
1031 Vystavení lékařské zprávy
209,9
0,0
209,9 Kč
20,9
0,0
20,9 Kč
1033 Ošetření zubního kazu nadst.amalgamem
524,9
0,0
524,9 Kč
1034 Neuroleptanalgezie
482,9
0,0
482,9 Kč
1035 Konzultace ortondontická
629,9
0,0
629,9 Kč
1259,9
0,0
1259,9 Kč
1037 Fluoridace
209,9
0,0
209,9 Kč
1038 Bělení zubů včetně vyšetření - 1 sezení
629,9
0,0
629,9 Kč
1039 Bělení -další kontrola
104,9
0,0
104,9 Kč
1040 Diagnostická fotografie
104,9
0,0
104,9 Kč
1041 Pečetění fisury
209,9
0,0
209,9 Kč
1042 Odstranění zub.kamene pro zam. FN
272,9
0,0
272,9 Kč
1043 Adhezivní můstek z volné ruky
629,9
0,0
629,9 Kč
Implantologie
1057 Zhotovení a vyhodnocení ortopan. při impantologii
Nadstan. výkony
1004 Estetická výplň - rekonstrukce růžku včetně fotokompozitní materiálu
1021 Dostavba plastická - nad 18 let
1028 Jednodenní pobyt na lůžku
1032 Fotokopie A4
1036 Celková anestézie á 60 min. anesteziologem
Strana 4
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝKONŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ordin. Úhrada ZP
Doplatek
1044 Zavedení prefabrikovaného kořenového čepu
251,9
0,0
251,9 Kč
1045 Kořenová výplň - jeden kanálek
503,9
0,0
503,9 Kč
1058 Estetická výplň- 1 pl. tuzemský kompozit
440,9
0,0
440,9 Kč
1059 Estetická výplň - 2 pl. tuzemský kompozit
713,9
0,0
713,9 Kč
1060 Estetická výplň - 3 pl. tuzemský kompozit
1070,9
0,0
1070,9 Kč
1061 Estetická výplň - 1 pl. skloionomer. cement
356,9
0,0
356,9 Kč
1062 Estetická výplň - 2 pl. skloionomer. cement
398,9
0,0
398,9 Kč
1063 Estetická výplň - 3 pl. skloionomer. cement
419,9
0,0
419,9 Kč
1064 Estetická výplň - 1 kapsle, kapslovaný materiál vč. světl. tuhnoucí
419,9
0,0
419,9 Kč
1065 Estetická výplň - 2 kapsle kapslovaný materiál vč. svět. tuhnoucí
524,9
0,0
524,9 Kč
1066 Estetická výplň - 3 kapsle, kapslovaný materiál vč. svět. tuhnoucí
629,9
0,0
629,9 Kč
Strana 1
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
0060000
Čištění zlata
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0 Kč
0060060
Au - v ryzím kovu
0,0
400,0
400,0
400,0
0,0 Kč
0060061
Palargen
0,0
367,5
367,5
14,9
352,5 Kč
0060065
Koldan
0,0
26,7
26,7
23,1
3,6 Kč
0060067
Wiron 99 (l000g)
0,0
22,0
22,0
14,9
7,0 Kč
0060068
Wiron 99 (250g)
0,0
35,0
35,0
14,9
20,0 Kč
0060080
Remanium g weich
0,0
8,0
8,0
4,1
3,8 Kč
0060081
Remanium 2000 (1000g)
0,0
26,0
26,0
14,9
11,0 Kč
0060082
Remanium 2000 (250g)
0,0
30,0
30,0
14,9
15,0 Kč
0060150
Argenpal i
0,0
15,0
15,0
23,1
0,0 Kč
0060151
Npg
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0061345
Kdynium k-2 (5g)
0,0
0,0
0,0
8,6
0,0 Kč
0061347
Kdynium k-3 (5g)
0,0
0,0
0,0
2,7
0,0 Kč
0061413
Albabond
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0061418
ALBABOND A
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0061427
ALBA KF
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0061430
HERAENIUM EH
0,0
0,0
0,0
7,8
0,0 Kč
0061431
HERAENIUM NA
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0 Kč
0062103
EUROPAL 4
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0062448
ARGENPAL IV A
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0062540
NICRALLIUM N2 (bal.1000g)
0,0
0,0
0,0
10,9
0,0 Kč
0062542
NICRALLIUM N7 válečky (bal.1000g)
0,0
0,0
0,0
10,9
0,0 Kč
0062568
Nicrallium n7 (1000g) granule
0,0
0,0
0,0
7,6
0,0 Kč
0062569
CERINOX C30 (bal.1000g)
0,0
0,0
0,0
3,5
0,0 Kč
0062680
ÖCERAM DUO
0,0
0,0
0,0
20,7
0,0 Kč
0062694
ORCAST (bal.100g)
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0062695
ORCAST PLUS (bal.250g)
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0062902
BREALLOY C+B 270 (bal.200g)
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0062903
BREALLOY C+B 270 (bal.500g)
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0062904
BREALLOY C+B 270 (bal.1000g)
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0062913
WIRON NT
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0062914
WIROBOND C
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0062915
WIROLLOY
0,0
0,0
0,0
3,9
0,0 Kč
0063024
HERAENIUM NF
0,0
0,0
0,0
7,4
0,0 Kč
0063027
NPG+2
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0063028
VERA SOFT
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0 Kč
0063029
VERA BOND
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0 Kč
0063030
VERA BOND 2
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0 Kč
0063031
VERA BOND V
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0 Kč
0063032
VERA BOND V2
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0 Kč
0063057
REMATITAN Ti 1 (bal.500g)
0,0
0,0
0,0
13,9
0,0 Kč
0063100
Wiron - 1 člen
0,0
91,0
91,0
0,0
91,0 Kč
Strana 2
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
0063101
Zlato A 22 karat (g)
0,0
590,0
590,0
0,0
590,0 Kč
0063102
Zlato A 18 karat (g)
0,0
540,0
540,0
0,0
540,0 Kč
0063103
Zlato B aurix 16kar.(g)
0,0
400,0
400,0
0,0
400,0 Kč
0063104
Aurosa (g)
0,0
218,0
218,0
0,0
218,0 Kč
0063105
Remanium CSE (bez niklu) za 1 člen - AV DENT
0,0
130,0
130,0
0,0
130,0 Kč
0063106
Remanium G WEICH-1 člen
0,0
21,0
21,0
0,0
21,0 Kč
0063107
AuPT - AV-DENT - 1 čl. sólo korunka
0,0
600,0
600,0
0,0
600,0 Kč
0063108
AuPT AV-DENT- 1 čl můstku
0,0
1000,0
1000,0
0,0
1000,0 Kč
0064189
Eurobond
0,0
0,0
0,0
14,0
0,0 Kč
0064200
Remanium - Star 1 člen
0,0
55,0
55,0
0,0
55,0 Kč
0064500
KERA NC
0,0
0,0
0,0
14,0
0,0 Kč
0064600
Sheradent
0,0
0,0
0,0
13,1
0,0 Kč
0064601
Sheraalloy-e
0,0
0,0
0,0
12,4
0,0 Kč
0064603
Sheridium
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0064604
Sheralit - granulat
0,0
0,0
0,0
3,8
0,0 Kč
0064605
Sheralit - cylindra
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0 Kč
0064606
Sheralit - royal
0,0
0,0
0,0
5,6
0,0 Kč
0064607
Sheralit - imperial
0,0
0,0
0,0
7,4
0,0 Kč
0064608
Sheralit - elastic
0,0
0,0
0,0
6,3
0,0 Kč
0064610
I - bond 02 (bal. 1000 g)
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0 Kč
0064611
I - bond 02 (bal. 250 g)
0,0
0,0
0,0
9,2
0,0 Kč
0064612
I - bond nf (bal. 1000 g)
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0 Kč
0064613
I - bond nf (bal. 250 g)
0,0
0,0
0,0
11,2
0,0 Kč
0064614
I-mg (bal. 1000 g)
0,0
0,0
0,0
4,0
0,0 Kč
0064615
I-mg (bal. 250 g)
0,0
0,0
0,0
4,7
0,0 Kč
0064616
Wirobond 280 (bal. 1000 g)
0,0
0,0
0,0
13,5
0,0 Kč
0064617
Wirobond 280 (bal. 250 g)
0,0
0,0
0,0
14,7
0,0 Kč
0064618
Wirocer plus (bal. 1000 g)
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0064619
Wirocer plus (bal. 250 g)
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0064626
Girobond nbs
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
0064627
Girocrom fh
0,0
0,0
0,0
7,8
0,0 Kč
0064628
Duceralloy c
0,0
0,0
0,0
9,8
0,0 Kč
0064629
D.sign 30
0,0
0,0
0,0
14,9
0,0 Kč
Rekonstrukce korunky
0071001
Inlay jednoplošková přímá, litá
1049,9
86,1
1136,0
0,0
1136,0 Kč
0071002
Inlay jednoplošková nepřímá, litá
1049,9
316,9
1366,8
0,0
1366,8 Kč
0071003
Inlay jednoplošková nepřímá, keramická
1259,9
964,5
2224,4
0,0
2224,4 Kč
0071004
Inlay jednoplošková nepřímá, kompozitní plast
1259,9
461,2
1721,1
0,0
1721,1 Kč
0071011
Inlay dvouplošková přímá, litá
1259,9
86,1
1346,0
0,0
1346,0 Kč
0071012
Inlay dvouplošková nepřímá, litá
1469,9
330,6
1800,5
0,0
1800,5 Kč
0071013
Inlay dvouplošková nepřímá, keramická
1469,9
978,3
2448,2
0,0
2448,2 Kč
0071014
Inlay dvouplošková nepřímá, kompozitní plast
1469,9
475,0
1944,9
0,0
1944,9 Kč
0071021
Inlay tří a víceplošková přímá, litá
1469,9
86,1
1556,0
0,0
1556,0 Kč
Strana 3
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
0071022
Inlay tří a víceplošková nepřímá, litá
1679,9
344,6
2024,5
0,0
2024,5 Kč
0071023
Inlay tří a víceplošková nepřímá, keramická
1889,9
1026,3
2916,2
0,0
2916,2 Kč
0071024
Inlay tří a víceplošková nepřímá, kompozitní plast
1889,9
652,3
2542,2
0,0
2542,2 Kč
0071031
Onlay z plastu
839,9
318,1
1158,0
0,0
1158,0 Kč
0071032
Onlay z kompozitního plastu
839,9
528,5
1368,4
0,0
1368,4 Kč
0071033
Onlay keramická
839,9
1039,2
1879,1
0,0
1879,1 Kč
0071034
Onlay celokovová
839,9
389,0
1228,9
0,0
1228,9 Kč
0071041
Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá, litá
310,4
86,1
397,0
397,0
0,0 Kč
0071042
Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá litá
339,0
338,9
678,0
678,0
0,0 Kč
0071051
Inlay kořenová, dva kanálky, přímá, litá
315,3
86,1
401,0
401,0
0,0 Kč
0071052
Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá
396,4
358,9
755,0
755,0
0,0 Kč
0071061
Inlay kořenová, tři a více kanálků, přímá, litá
372,6
90,6
463,0
463,0
0,0 Kč
0071062
Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá
482,4
387,1
870,0
870,0
0,0 Kč
0071071
Estetická faseta z plastu
310,4
156,0
466,0
466,0
0,0 Kč
0071072
Estetická faseta z kompozitního plastu
944,9
395,4
1340,3
0,0
1340,3 Kč
0071073
Estetická faseta keramická
944,9
942,2
1887,1
0,0
1887,1 Kč
0081001
Inlay jednoplošková přímá, litá
1049,9
90,0
1139,9
0,0
1139,9 Kč
0081002
Inlay jednoplošková nepřímá, litá
1049,9
317,0
1366,9
0,0
1366,9 Kč
0081003
Inlay jednoplošková nepřímá, keramická
1259,9
964,5
2224,4
0,0
2224,4 Kč
0081004
Inlay jednoplošková nepřímá, kompozitní plast
1259,9
461,2
1721,1
0,0
1721,1 Kč
0081011
Inlay dvouplošková přímá, litá
1259,9
86,1
1346,0
0,0
1346,0 Kč
0081012
Inlay dvouplošková nepřímá, litá
1469,9
335,0
1804,9
0,0
1804,9 Kč
0081013
Inlay dvouplošková nepřímá, keramická
1469,9
978,3
2448,2
0,0
2448,2 Kč
0081014
Inlay dvouplošková nepřímá, kompozitní plast
1469,9
475,0
1944,9
0,0
1944,9 Kč
0081021
Inlay tří a víceplošková přímá, litá
1469,9
88,0
1557,9
0,0
1557,9 Kč
0081022
Inlay tří a víceplošková nepřímá, litá
1679,9
350,0
2029,9
0,0
2029,9 Kč
0081023
Inlay tří a víceplošková nepřímá, keramická
1889,9
1027,0
2916,9
0,0
2916,9 Kč
0081024
Inlay tří a víceplošková nepřímá, kompozitní plast
1889,9
655,0
2544,9
0,0
2544,9 Kč
0081031
Onlay z plastu
839,9
320,0
1159,9
0,0
1159,9 Kč
0081032
Onlay z kompozitního plastu
839,9
530,0
1369,9
0,0
1369,9 Kč
0081033
Onlay keramická
839,9
1040,0
1879,9
0,0
1879,9 Kč
0081034
Onlay celokovová
839,9
389,0
1228,9
0,0
1228,9 Kč
0081041
Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá, litá
587,9
95,0
682,9
350,0
332,9 Kč
0081042
Inlay kořenová, jeden kanálek, nepřímá litá
944,9
347,0
1291,9
596,0
695,9 Kč
0081051
Inlay kořenová, dva kanálky, přímá, litá
650,9
95,0
745,9
369,0
376,9 Kč
0081052
Inlay kořenová, dva kanálky, nepřímá, litá
839,9
367,0
1206,9
666,0
540,9 Kč
0081061
Inlay kořenová, tři a více kanálků, přímá, litá
1364,9
97,0
1461,9
429,0
1032,9 Kč
0081062
Inlay kořenová, tři a více kanálků, nepřímá, litá
1574,9
397,0
1971,9
770,0
1201,9 Kč
0081071
Estetická faseta z plastu
944,9
156,0
1100,9
0,0
1100,9 Kč
0081072
Estetická faseta z kompozitního plastu
944,9
479,0
1423,9
0,0
1423,9 Kč
0081073
Estetická faseta keramická
944,9
943,0
1887,9
0,0
1887,9 Kč
453,7
554,2
1008,0
1008,0
0,0 Kč
Korunkové náhrady
0071101
Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracen
Strana 4
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
0071102
Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková
511,1
554,2
1065,0
1065,0
0,0 Kč
0071103
Korunka ochranná plášťová litá
453,7
423,8
878,0
878,0
0,0 Kč
0071104
Korunka ochranná plášťová ražená
453,7
753,7
1207,0
1207,0
0,0 Kč
0071111
Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena
453,7
288,5
742,0
742,0
0,0 Kč
0071112
Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková
511,1
288,5
800,0
800,0
0,0 Kč
0071113
Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace
1469,9
497,5
1967,4
693,0
1274,4 Kč
0071114
Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace
1679,9
497,5
2177,4
745,0
1432,4 Kč
0071121
Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena
453,7
612,7
1066,0
1066,0
0,0 Kč
0071122
Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková
511,1
612,7
1124,0
1124,0
0,0 Kč
0071123
Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace d
1469,9
844,5
2314,4
1014,0
1300,4 Kč
0071124
Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace s
1469,9
844,5
2314,4
1066,0
1248,4 Kč
0071131
Korunka skeletová, armovaná - plast
453,7
732,2
1186,0
1186,0
0,0 Kč
0071132
Korunka fasetovaná - metalokeramika
1574,9
1304,0
2878,9
1014,0
1864,9 Kč
0071141
Richmondova korunka - plast
1574,9
796,4
2371,3
0,0
2371,3 Kč
0071142
Richmondova korunka - kompozitní plast
1574,9
982,0
2556,9
0,0
2556,9 Kč
0081101
Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracen
453,7
554,2
1008,0
1008,0
0,0 Kč
0081102
Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková
511,1
554,2
1065,0
1065,0
0,0 Kč
0081103
Korunka ochranná plášťová litá
1469,9
425,0
1894,9
0,0
1894,9 Kč
0081104
Korunka ochranná plášťová ražená
1679,9
754,0
2433,9
0,0
2433,9 Kč
0081111
Korunka plášťová z plastu, preparace do ztracena
453,7
288,5
742,0
742,0
0,0 Kč
0081112
Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková
511,1
288,5
800,0
800,0
0,0 Kč
0081113
Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace
923,9
498,0
1421,9
693,0
728,9 Kč
0081114
Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace
1679,9
500,0
2179,9
745,0
1434,9 Kč
0081115
Korunka plášťová keramická, preparace schůdková
1679,9
921,0
2600,9
745,0
1855,9 Kč
0081121
Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena
986,9
612,0
1598,9
561,0
1037,9 Kč
0081122
Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková
1679,9
612,0
2291,9
592,0
1699,9 Kč
0081123
Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace d
1574,9
850,0
2424,9
561,0
1863,9 Kč
0081124
Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace s
1679,9
850,0
2529,9
592,0
1937,9 Kč
0081131
Korunka skeletová, armovaná - plast
1469,9
732,0
2201,9
0,0
2201,9 Kč
0081132
Korunka fasetovaná - metalokeramika
1679,9
1304,0
2983,9
561,0
2422,9 Kč
0081141
Richmondova korunka - plast
1574,9
963,0
2537,9
0,0
2537,9 Kč
0081142
Richmondova korunka - kompozitní plast
1574,9
1000,0
2574,9
0,0
2574,9 Kč
0081143
Richmondova korunka - metalokeramika
1574,9
1315,0
2889,9
0,0
2889,9 Kč
Pilířové konstr. můstků
0071201
Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracen
376,3
550,6
927,0
927,0
0,0 Kč
0071202
Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková
433,6
550,6
984,0
984,0
0,0 Kč
0071211
Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena
376,3
609,9
986,0
986,0
0,0 Kč
0071212
Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková
433,6
609,9
1044,0
1044,0
0,0 Kč
0071221
Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace d
755,9
844,5
1600,4
942,0
658,4 Kč
0071222
Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace s
1469,9
844,5
2314,4
994,0
1320,4 Kč
0071231
Korunka fasetovaná - metalokeramika
1469,9
1300,6
2770,5
942,0
1828,5 Kč
0071242
Inlay jako pilíř můstku
1469,9
347,8
1817,7
0,0
1817,7 Kč
0071251
Kořenová čepička, jeden kanálek
1049,9
330,6
1380,5
597,0
783,5 Kč
Strana 5
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
0071252
Kořenová čepička, dva kanálky
1259,9
372,6
1632,5
662,0
970,5 Kč
0071253
Kořenová čepička, tři a více kanálků
1574,9
387,1
1962,0
753,0
1209,0 Kč
0081201
Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracen
797,9
555,0
1352,9
815,0
537,9 Kč
0081202
Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková
1469,9
555,0
2024,9
867,0
1157,9 Kč
0081203
Korunka plášťová keramická, preparace schůdková
1679,9
970,0
2649,9
550,0
2099,9 Kč
0081211
Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena
860,9
610,0
1470,9
519,0
951,9 Kč
0081212
Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková
1469,9
610,0
2079,9
550,0
1529,9 Kč
0081221
Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace d
1469,9
850,0
2319,9
519,0
1800,9 Kč
0081222
Korunka fasetovaná - kompozitní plast, preparace s
1469,9
850,0
2319,9
550,0
1769,9 Kč
0081231
Korunka fasetovaná - metalokeramika
1364,9
1302,0
2666,9
519,0
2147,9 Kč
0081241
Polokorunka
1679,9
550,0
2229,9
0,0
2229,9 Kč
0081242
Inlay jako pilíř můstku
1469,9
350,0
1819,9
0,0
1819,9 Kč
0081251
Kořenová čepička, jeden kanálek
1049,9
335,0
1384,9
597,0
787,9 Kč
0081252
Kořenová čepička, dva kanálky
1259,9
380,0
1639,9
662,0
977,9 Kč
0081253
Kořenová čepička, tři a více kanálků
1574,9
388,0
1962,9
753,0
1209,9 Kč
0081261
Teleskopická korunka celokovová
1679,9
890,0
2569,9
0,0
2569,9 Kč
0081262
Teleskopická korunka fasetovaná - plast
1679,9
1105,0
2784,9
0,0
2784,9 Kč
0081263
Teleskopická korunka fasetovaná - kompozitní plast
1679,9
1350,0
3029,9
0,0
3029,9 Kč
0081264
Teleskopická korunka fasetovaná - metalokeramika
1679,9
1515,0
3194,9
0,0
3194,9 Kč
0081271
Kónusová korunka celokovová
1679,9
1000,0
2679,9
0,0
2679,9 Kč
0081272
Kónusová korunka fasetovaná - plast
1889,9
1110,0
2999,9
0,0
2999,9 Kč
0081273
Kónusová korunka fasetovaná - kompozitní plast
1679,9
1350,0
3029,9
0,0
3029,9 Kč
0081274
Kónusová korunka fasetovaná - metalokeramika
1679,9
1550,0
3229,9
0,0
3229,9 Kč
4441
příplatek za skelet.řešení/1 čl
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0 Kč
4442
doplatek . balné a poštovné
0,0
122,0
122,0
0,0
122,0 Kč
4444
příplatek za protetiku - implantát
0,0
380,0
380,0
0,0
380,0 Kč
Spojení pilířových konstrukcí
0071301
Člen můstku celokovový
118,3
418,4
537,0
537,0
0,0 Kč
0071302
Člen můstku fasetovaný - plast
118,3
496,3
615,0
615,0
0,0 Kč
0071303
Člen můstku fasetovaný - kompozitní plast
314,9
698,0
1012,9
598,0
414,9 Kč
0071312
Člen můstku fasetovaný - metalokeramika
314,9
917,3
1232,2
598,0
634,2 Kč
0071321
Opěrný třmen individuálně zhotovený
204,3
304,6
509,0
509,0
0,0 Kč
0071322
Opěrný třmen prefebrikovaný
204,3
118,1
322,0
322,0
0,0 Kč
0081301
Člen můstku celokovový
419,9
420,0
839,9
470,0
369,9 Kč
0081302
Člen můstku fasetovaný - plast
419,9
500,0
919,9
321,0
598,9 Kč
0081303
Člen můstku fasetovaný - kompozitní plast
1259,9
700,0
1959,9
321,0
1638,9 Kč
0081311
Člen můstku keramický
629,9
950,0
1579,9
321,0
1258,9 Kč
0081312
Člen můstku fasetovaný - metalokeramika
629,9
920,0
1549,9
321,0
1228,9 Kč
0081321
Opěrný třmen individuálně zhotovený
629,9
310,0
939,9
0,0
939,9 Kč
0081322
Opěrný třmen prefebrikovaný
629,9
120,0
749,9
0,0
749,9 Kč
Attachmenty, spon. kotvení
0070051
Sponová modelace - pilířová konstrukce
28,7
63,5
92,0
92,0
0,0 Kč
0070061
Frézování - pilířová konstrukce nebo člen můstku
28,7
82,1
111,0
111,0
0,0 Kč
Strana 6
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
0071401
Attachment, zásuvný spoj - patrice
629,9
214,7
844,6
0,0
844,6 Kč
0071411
Attachment, zásuvný spoj - matrice
629,9
214,7
844,6
0,0
844,6 Kč
0080051
Sponová modelace - pilířová konstrukce
104,9
65,0
169,9
84,0
85,9 Kč
0080061
Frézování - pilířová konstrukce nebo člen můstku
104,9
90,3
195,2
105,0
90,2 Kč
0081401
Attachment, zásuvný spoj - patrice
440,9
220,0
660,9
0,0
660,9 Kč
0081411
Attachment, zásuvný spoj - matrice
440,9
220,0
660,9
0,0
660,9 Kč
Adhesivní náhrady
0071501
Adhesivní můstek, jeden mezičlen - plast
568,4
577,3
1146,0
1146,0
0,0 Kč
0071502
Adhesivní můstek, další mezičlen - plast
118,3
191,4
310,0
310,0
0,0 Kč
0071511
Adhesivní můstek, jeden mezičlen - kompozitní plas
1889,9
862,1
2752,0
0,0
2752,0 Kč
0071512
Adhesivní můstek, další mezičlen - kompozitní plast
314,9
378,4
693,3
0,0
693,3 Kč
0071521
Adhesivní můstek, jeden mezičlen - keramika
1889,9
849,5
2739,4
0,0
2739,4 Kč
0071522
Adhesivní můstek, další mezičlen - keramika
314,9
669,3
984,2
0,0
984,2 Kč
0071531
Adhesivní litá dlaha - do 6 zubů
568,4
827,0
1395,0
1395,0
0,0 Kč
0071532
Adhesivní litá dlaha - 7 a více zubů
912,4
1030,0
1942,0
1942,0
0,0 Kč
0081501
Adhesivní můstek, jeden mezičlen - plast
1889,9
580,0
2469,9
0,0
2469,9 Kč
0081502
Adhesivní můstek, další mezičlen - plast
419,9
200,0
619,9
0,0
619,9 Kč
0081511
Adhesivní můstek, jeden mezičlen - kompozitní plas
1994,9
865,0
2859,9
0,0
2859,9 Kč
0081512
Adhesivní můstek, další mezičlen - kompozitní plast
524,9
380,0
904,9
0,0
904,9 Kč
0081521
Adhesivní můstek, jeden mezičlen - keramika
1889,9
850,0
2739,9
0,0
2739,9 Kč
0081522
Adhesivní můstek, další mezičlen - keramika
839,9
670,0
1509,9
0,0
1509,9 Kč
0081531
Adhesivní litá dlaha - do 6 zubů
1679,9
830,0
2509,9
1230,0
1279,9 Kč
0081532
Adhesivní litá dlaha - 7 a více zubů
2519,9
1030,0
3549,9
1716,0
1833,9 Kč
Prov. fixní náhrady a opravy
0071601
Provizorní ochranná korunka z plastu
125,0
208,0
333,0
333,0
0,0 Kč
0071611
Provizorní ochranný můstek z plastu - do 6 zubů
239,7
584,1
824,0
824,0
0,0 Kč
0071612
Provizorní ochranný můstek z plastu - 7 a více zubů
325,7
736,3
1062,0
1062,0
0,0 Kč
0071621
Oprava fixní náhrady s otiskem - nová faseta
188,5
225,8
414,0
414,0
0,0 Kč
0071631
Oprava fixní náhrady s otiskem - spájení
303,2
268,8
572,0
572,0
0,0 Kč
0081601
Provizorní ochranná korunka z plastu
419,9
210,0
629,9
282,0
347,9 Kč
0081611
Provizorní ochranný můstek z plastu - do 6 zubů
650,9
590,0
1240,9
679,0
561,9 Kč
0081612
Provizorní ochranný můstek z plastu - 7 a více zubů
1049,9
740,0
1789,9
929,0
860,9 Kč
0081621
Oprava fixní náhrady s otiskem - nová faseta
629,9
230,0
859,9
208,0
651,9 Kč
0081631
Oprava fixní náhrady s otiskem - spájení
839,9
270,0
1109,9
508,0
601,9 Kč
Oprava provizorního fixního můstku dlouhodobě zač
209,9
250,0
459,9
0,0
459,9 Kč
0,0
277,0
277,0
277,0
0,0 Kč
5716
Snímací náhrady defektu chrupu
0060300
Litá výztuž
0072001
Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými reten
534,1
1123,0
1657,0
1657,0
0,0 Kč
0072002
Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými reten
534,1
1393,9
1928,0
1928,0
0,0 Kč
0072011
Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prv
2309,9
1624,3
3934,2
2010,0
1924,2 Kč
0072014
Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prv
2309,9
1794,4
4104,3
2146,0
1958,3 Kč
0072021
Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizač
2309,9
2198,8
4508,7
2490,0
2018,7 Kč
0072022
Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou
2309,9
2446,6
4756,5
2502,0
2254,5 Kč
Strana 7
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
0072031
Částečná imediátní náhrada - do 4 zubů
1049,9
838,0
1887,9
0,0
1887,9 Kč
0072032
Částečná imediátní náhrada - do 9 zubů
1259,9
1184,5
2444,4
0,0
2444,4 Kč
0072033
Částečná imediátní náhrada - 10 a více zubů
1469,9
1429,6
2899,5
0,0
2899,5 Kč
0072041
Dětská snímací náhrada
247,1
932,0
1179,0
1179,0
0,0 Kč
0072104
Horní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky
912,4
2327,9
3240,0
3240,0
0,0 Kč
0072105
Horní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků
1084,4
2443,4
3528,0
3528,0
0,0 Kč
0072106
Horní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky
1084,4
2155,2
3240,0
3240,0
0,0 Kč
0072114
Dolní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky
912,4
2327,9
3240,0
3240,0
0,0 Kč
0072115
Dolní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků
1084,4
2443,4
3528,0
3528,0
0,0 Kč
0072116
Dolní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky
1084,4
2155,2
3240,0
3240,0
0,0 Kč
0072141
Litá dlaha snímací - do 6 zubů
511,0
1068,8
1580,0
1580,0
0,0 Kč
0072142
Litá dlaha snímací - 7 a více zubů
969,7
1308,1
2278,0
2278,0
0,0 Kč
0072151
Litá dlaha fixní - do 6 zubů
597,1
1365,9
1963,0
1963,0
0,0 Kč
0072152
Litá dlaha fixní - 7 a více zubů
1027,0
1613,5
2641,0
2641,0
0,0 Kč
0082001
Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými reten
534,1
1123,0
1657,0
1657,0
0,0 Kč
0082002
Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými reten
534,1
1393,9
1928,0
1928,0
0,0 Kč
0082011
Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prv
1511,9
1625,0
3136,9
2010,0
1126,9 Kč
0082014
Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prv
1511,9
1800,0
3311,9
2146,0
1165,9 Kč
0082021
Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizač
1448,9
2198,0
3646,9
2490,0
1156,9 Kč
0082022
Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou
1406,9
2447,0
3853,9
2502,0
1351,9 Kč
0082031
Částečná imediátní náhrada - do 4 zubů
1049,9
838,0
1887,9
0,0
1887,9 Kč
0082032
Částečná imediátní náhrada - do 9 zubů
1259,9
1185,0
2444,9
0,0
2444,9 Kč
0082033
Částečná imediátní náhrada - 10 a více zubů
1679,9
1430,0
3109,9
0,0
3109,9 Kč
0082104
Horní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky
3779,9
2330,0
6109,9
1260,0
4849,9 Kč
0082105
Horní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků
3779,9
2450,0
6229,9
1395,0
4834,9 Kč
0082106
Horní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky
3149,9
2156,0
5305,9
0,0
5305,9 Kč
0082114
Dolní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky
3674,9
2330,0
6004,9
1246,0
4758,9 Kč
0082115
Dolní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků
3779,9
2450,0
6229,9
1345,0
4884,9 Kč
0082116
Dolní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky
3569,9
2156,0
5725,9
0,0
5725,9 Kč
0082141
Litá dlaha snímací - do 6 zubů
1679,9
999,0
2678,9
1374,0
1304,9 Kč
0082142
Litá dlaha snímací - 7 a více zubů
2939,9
1310,0
4249,9
2008,0
2241,9 Kč
0082151
Litá dlaha fixní - do 6 zubů
1679,9
1365,0
3044,9
1712,0
1332,9 Kč
0082152
Litá dlaha fixní - 7 a více zubů
2939,9
1615,0
4554,9
2321,0
2233,9 Kč
Celkové náhrady
0072201
Celková náhrada horní
1064,9
1865,6
2931,0
2931,0
0,0 Kč
0072203
Celková náhrada horní s litou patrovou deskou
3779,9
2581,0
6360,9
3125,0
3235,9 Kč
0072204
Celková náhrada horní hybridní
4409,9
1791,5
6201,4
2707,0
3494,4 Kč
0072205
Celková náhrada horní - imediátní
2099,9
1463,6
3563,5
0,0
3563,5 Kč
0072211
Celková náhrada dolní
1122,3
1865,1
2988,0
2988,0
0,0 Kč
0072212
Celková náhrada dolní s litou bazí
3989,9
2581,0
6570,9
3177,0
3393,9 Kč
0072213
Celková náhrada dolní hybridní
4619,9
1791,5
6411,4
2759,0
3652,4 Kč
0072214
Celková náhrada dolní - imediátní
2309,9
1463,6
3773,5
0,0
3773,5 Kč
0082201
Celková náhrada horní
1064,9
1865,6
3231,0
3231,0
0,0 Kč
Strana 8
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
0082203
Celková náhrada horní s litou patrovou deskou
3779,9
2580,0
6359,9
1531,0
4828,9 Kč
0082204
Celková náhrada horní hybridní
4409,9
1800,0
6209,9
1326,0
4883,9 Kč
0082205
Celková náhrada horní - imediátní
2099,9
1470,0
3569,9
0,0
3569,9 Kč
0082211
Celková náhrada dolní
1122,3
1865,6
3288,0
3288,0
0,0 Kč
0082212
Celková náhrada dolní s litou bazí
3569,9
2581,0
6150,9
1555,0
4595,9 Kč
0082213
Celková náhrada dolní hybridní
4619,9
1800,0
6419,9
1351,0
5068,9 Kč
0082214
Celková náhrada dolní - imediátní
2309,9
1470,0
3779,9
0,0
3779,9 Kč
Opravy sním. náhrad, rebaze
0072301
Oprava - zubu vypadlého z náhrady
86,0
99,4
185,0
185,0
0,0 Kč
0072311
Oprava na modelu - prasklá, zlomená náhrada
86,0
171,5
258,0
258,0
0,0 Kč
0072320
Oprava retenčních prvků náhrady
182,3
218,9
401,0
401,0
0,0 Kč
0072331
Oprava - rozšíření baze náhrady - do 4 zubů
629,9
491,8
1121,7
587,0
534,7 Kč
0072332
Oprava - rozšíření baze náhrady - 5 a více zubů
629,9
607,6
1237,5
600,0
637,5 Kč
0072341
Oprava skeletové náhrady - spájení, bodování
86,0
951,9
1038,0
1038,0
0,0 Kč
0072351
Rebaze částečné snímatelné náhrady bez otisku
1049,9
108,9
1158,8
353,0
805,8 Kč
0072352
Rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem
839,9
828,3
1668,2
940,0
728,2 Kč
0072353
Rebaze celkové náhrady bez otisku
1259,9
108,9
1368,8
405,0
963,8 Kč
0072354
Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámová
1469,9
857,5
2327,4
1122,0
1205,4 Kč
0082301
Oprava - zubu vypadlého z náhrady
167,9
100,0
267,9
164,0
103,9 Kč
0082311
Oprava na modelu - prasklá, zlomená náhrada
419,9
175,0
594,9
225,0
369,9 Kč
0082320
Oprava retenčních prvků náhrady
629,9
220,0
849,9
363,0
486,9 Kč
0082331
Oprava - rozšíření baze náhrady - do 4 zubů
377,9
500,0
877,9
587,0
290,9 Kč
0082332
Oprava - rozšíření baze náhrady - 5 a více zubů
335,9
610,0
945,9
600,0
345,9 Kč
0082341
Oprava skeletové náhrady - spájení, bodování
419,9
955,0
1374,9
876,0
498,9 Kč
0082351
Rebaze částečné snímatelné náhrady bez otisku
1049,9
110,0
1159,9
353,0
806,9 Kč
0082352
Rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem
839,9
825,0
1664,9
940,0
724,9 Kč
0082353
Rebaze celkové náhrady bez otisku
1259,9
110,0
1369,9
405,0
964,9 Kč
0082354
Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámová
1469,9
860,0
2329,9
1122,0
1207,9 Kč
Rekonstrukční náhrady
0073001
Obturátor patra s částečnou pryskyřičnou náhradou
1222,0
3008,7
4231,0
4231,0
0,0 Kč
0073002
Obturátor patra s částečnou skeletovou náhradou
1264,1
4157,9
5422,0
5422,0
0,0 Kč
0073003
Obturátor patra s celkovou náhradou chrupu
1236,9
3122,3
4359,0
4359,0
0,0 Kč
0073011
Částečná poresekční náhrada horní čelisti
1493,4
2190,6
3684,0
3684,0
0,0 Kč
0073012
Částečná poresekční náhrada horní čelisti s komoro
1493,4
3151,9
4645,0
4645,0
0,0 Kč
0073021
Částečná poresekční náhrada dolní čelisti
1493,4
2054,3
3548,0
3548,0
0,0 Kč
0073031
Celková poresekční náhrada horní čelisti
1638,2
3122,3
4761,0
4761,0
0,0 Kč
0073032
Celková poresekční náhrada dolní čelisti
1638,2
3122,3
4761,0
4761,0
0,0 Kč
0083001
Obturátor patra s částečnou pryskyřičnou náhradou
1222,0
3008,7
4231,0
4231,0
0,0 Kč
0083002
Obturátor patra s částečnou skeletovou náhradou
1264,1
4157,9
5422,0
5422,0
0,0 Kč
0083003
Obturátor patra s celkovou náhradou chrupu
1236,9
3122,3
4359,0
4359,0
0,0 Kč
0083011
Částečná poresekční náhrada horní čelisti
1493,4
2190,6
3684,0
3684,0
0,0 Kč
0083012
Částečná poresekční náhrada horní čelisti s komoro
1493,4
3151,9
4645,0
4645,0
0,0 Kč
0083021
Částečná poresekční náhrada dolní čelisti
1493,4
2054,3
3548,0
3548,0
0,0 Kč
Strana 9
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
0083031
Celková poresekční náhrada horní čelisti
1638,2
3122,3
4761,0
4761,0
0,0 Kč
0083032
Celková poresekční náhrada dolní čelisti
1638,2
3122,3
4761,0
4761,0
0,0 Kč
Rehabilitační a léčeb. pomůcky
0074001
Fixační pryskyřičná okluzní dlaha
247,4
1033,6
1281,0
1281,0
0,0 Kč
0074011
Fixní pryskyřičná nákusná dlaha
304,8
802,1
1107,0
1107,0
0,0 Kč
0074012
Fixní skeletovaná nákusná dlaha
339,0
1872,4
2211,0
2211,0
0,0 Kč
0074021
Snímací pryskyřičná nákusná dlaha
304,8
703,5
1008,0
1008,0
0,0 Kč
0074022
Snímací skeletovaná nákusná dlaha
339,0
1734,9
2074,0
2074,0
0,0 Kč
0074031
Krycí pooperační deska, kiliánova deska
247,4
455,9
703,0
703,0
0,0 Kč
0074032
Nosič transplantátu
239,7
143,9
384,0
384,0
0,0 Kč
0074033
Krycí deska pro novorozence s rozštěpem patra
354,1
1597,6
1952,0
1952,0
0,0 Kč
0074034
Oklusní chirurgická dlaha - bimaxilární deska
304,8
777,9
1083,0
1083,0
0,0 Kč
0074035
Tomanova vzpěra
57,3
158,1
215,0
215,0
0,0 Kč
0074036
Vzpěra s destičkou k podepření spodiny očnice
57,3
130,6
188,0
188,0
0,0 Kč
0074041
Rozvolňovač ústního uzávěru
182,3
1061,3
1244,0
1244,0
0,0 Kč
0074042
Pružinový rozvěrač
362,1
1776,9
2139,0
2139,0
0,0 Kč
0074051
Gingivální epitéza
944,9
448,8
1393,7
0,0
1393,7 Kč
0084001
Fixační pryskyřičná okluzní dlaha
247,4
1033,6
1281,0
1281,0
0,0 Kč
0084011
Fixní pryskyřičná nákusná dlaha
304,8
802,1
1107,0
1107,0
0,0 Kč
0084012
Fixní skeletovaná nákusná dlaha
339,0
1872,4
2211,0
2211,0
0,0 Kč
0084021
Snímací pryskyřičná nákusná dlaha
304,8
703,5
1008,0
1008,0
0,0 Kč
0084022
Snímací skeletovaná nákusná dlaha
339,0
1734,9
2074,0
2074,0
0,0 Kč
0084031
Krycí pooperační deska, kiliánova deska
247,4
455,9
703,0
703,0
0,0 Kč
0084032
Nosič transplantátu
239,7
143,9
384,0
384,0
0,0 Kč
0084034
Oklusní chirurgická dlaha - bimaxilární deska
304,8
777,9
1083,0
1083,0
0,0 Kč
0084035
Tomanova vzpěra
57,3
158,1
215,0
215,0
0,0 Kč
0084036
Vzpěra s destičkou k podepření spodiny očnice
57,3
130,6
188,0
188,0
0,0 Kč
0084041
Rozvolňovač ústního uzávěru
182,3
1061,3
1244,0
1244,0
0,0 Kč
0084042
Pružinový rozvěrač
362,1
1776,9
2139,0
2139,0
0,0 Kč
0084051
Gingivální epitéza
944,9
450,0
1394,9
0,0
1394,9 Kč
5300
ochran.dlaha pro sportovce
398,9
703,5
1102,4
0,0
1102,4 Kč
5301
Sauerova dlaha kalkul. pro lab.
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0 Kč
Ortodontická terapie
0076001
Ortodontické diagnostické a dokumentační modely
147,6
69,7
217,0
217,0
0,0 Kč
0076010
Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, pro
773,1
838,9
1612,0
1612,0
0,0 Kč
0076011
Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, pro
1574,9
838,9
2413,8
1289,0
1124,8 Kč
0076012
Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, pro
1679,9
838,9
2518,8
806,0
1712,8 Kč
0076013
Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balt
816,7
1395,4
2212,0
2212,0
0,0 Kč
0076014
Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balt
1679,9
1395,0
3074,9
1770,0
1304,9 Kč
0076015
Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balt
1784,9
1395,0
3179,9
1106,0
2073,9 Kč
0076016
Složitý funkční snímací aparát (fränkel, bimler, lehm
850,6
2212,4
3063,0
3063,0
0,0 Kč
0076017
Složitý funkční snímací aparát (fränkel, bimler, lehm
1784,9
2212,4
3997,3
2450,0
1547,3 Kč
0076018
Složitý funkční snímací aparát (fränkel, bimler, lehm
2309,9
2214,4
4524,3
1532,0
2992,3 Kč
Strana 10
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
0076020
Positioner
798,6
3274,2
4073,0
4073,0
0,0 Kč
0076021
Positioner
2099,9
3274,2
5374,1
3258,0
2116,1 Kč
0076022
Positioner
2204,9
3274,2
5479,1
2036,0
3443,1 Kč
0076030
Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (d
604,8
698,2
1303,0
1303,0
0,0 Kč
0076031
Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (d
1259,9
698,2
1958,1
1043,0
915,1 Kč
0076032
Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (d
1259,9
698,2
1958,1
652,0
1306,1 Kč
0076033
Složitý deskový snímací aparát
654,1
999,9
1654,0
1654,0
0,0 Kč
0076034
Složitý deskový snímací aparát
1364,9
999,0
2363,9
1323,0
1040,9 Kč
0076035
Složitý deskový snímací aparát
1469,9
999,0
2468,9
827,0
1641,9 Kč
0076036
Clony, skluzná stříška
564,3
642,5
1207,0
1207,0
0,0 Kč
0076037
Clony, skluzná stříška
1259,9
642,5
1902,4
965,0
937,4 Kč
0076038
Clony, skluzná stříška
1469,9
642,5
2112,4
603,0
1509,4 Kč
0076040
Pevný aparát k rozšíření patrového švu
876,7
1539,5
2416,0
2416,0
0,0 Kč
0076041
Pevný aparát k rozšíření patrového švu
1784,9
1539,5
3324,4
1933,0
1391,4 Kč
0076042
Pevný aparát k rozšíření patrového švu
3989,9
1539,5
5529,4
1208,0
4321,4 Kč
0076050
Laboratorně zhotovený nábradek
244,4
641,4
886,0
886,0
0,0 Kč
0076051
Laboratorně zhotovený nábradek
734,9
641,4
1376,3
709,0
667,3 Kč
0076052
Laboratorně zhotovený nábradek
1574,9
641,4
2216,3
443,0
1773,3 Kč
0076070
Laboratorně zhotovený intraorální oblouk
296,4
381,2
678,0
678,0
0,0 Kč
0076071
Laboratorně zhotovený intraorální oblouk
839,9
381,2
1221,1
542,0
679,1 Kč
0076072
Laboratorně zhotovený intraorální oblouk
1574,9
381,2
1956,1
339,0
1617,1 Kč
0076080
Oprava snímacího aparátu jednoduchá (lom, 1 drát.
103,3
194,2
298,0
298,0
0,0 Kč
0076081
Oprava snímacího aparátu s otiskem
295,2
283,6
579,0
579,0
0,0 Kč
0086001
Ortodontické diagnostické a dokumentační modely
147,6
69,7
217,0
217,0
0,0 Kč
0086010
Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, pro
773,1
838,9
1612,0
1612,0
0,0 Kč
0086011
Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, pro
1679,9
952,0
2631,9
1289,0
1342,9 Kč
0086012
Jednoduchý funkční snímací aparát (monobloky, pro
1679,9
1053,2
2733,1
0,0
2733,1 Kč
0086013
Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balt
816,7
1395,4
2212,0
2212,0
0,0 Kč
0086014
Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balt
1574,9
1584,0
3158,9
1770,0
1388,9 Kč
0086015
Středně složitý funkční snímací aparát (klammt, balt
1784,9
1726,3
3511,2
0,0
3511,2 Kč
0086016
Složitý funkční snímací aparát (fränkel, bimler, lehm
850,7
2212,4
3063,0
3063,0
0,0 Kč
0086017
Složitý funkční snímací aparát (fränkel, bimler, lehm
1679,9
2489,3
4169,2
2450,0
1719,2 Kč
0086018
Složitý funkční snímací aparát (fränkel, bimler, lehm
2309,9
2716,0
5025,9
0,0
5025,9 Kč
0086020
Positioner
798,6
3274,2
4073,0
4073,0
0,0 Kč
0086021
Positioner
1994,9
3680,9
5675,8
3258,0
2417,8 Kč
0086022
Positioner
2414,9
3890,0
6304,9
0,0
6304,9 Kč
0086030
Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (d
605,2
698,2
1303,0
1303,0
0,0 Kč
0086031
Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (d
1259,9
850,0
2109,9
1043,0
1066,9 Kč
0086032
Jednoduchý deskový snímací aparát - do 4 prvků (d
1259,9
872,6
2132,5
0,0
2132,5 Kč
0086033
Složitý deskový snímací aparát
654,4
999,9
1654,0
1654,0
0,0 Kč
0086034
Složitý deskový snímací aparát
1364,9
1128,0
2492,9
1323,0
1169,9 Kč
0086035
Složitý deskový snímací aparát
1574,9
1240,0
2814,9
0,0
2814,9 Kč
0086036
Clony, skluzná stříška
564,3
642,5
1207,0
1207,0
0,0 Kč
Strana 11
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
0086037
Clony, skluzná stříška
1154,9
642,5
1797,4
965,0
832,4 Kč
0086038
Clony, skluzná stříška
1469,9
642,5
2112,4
0,0
2112,4 Kč
0086040
Pevný aparát k rozšíření patrového švu
876,7
1539,5
2416,0
2416,0
0,0 Kč
0086041
Pevný aparát k rozšíření patrového švu
1784,9
1539,0
3323,9
1933,0
1390,9 Kč
0086042
Pevný aparát k rozšíření patrového švu
1994,9
1539,0
3533,9
0,0
3533,9 Kč
0086050
Laboratorně zhotovený nábradek
244,4
641,4
886,0
886,0
0,0 Kč
0086051
Laboratorně zhotovený nábradek
839,9
641,4
1481,3
709,0
772,3 Kč
0086052
Laboratorně zhotovený nábradek
1259,9
641,4
1901,3
0,0
1901,3 Kč
0086070
Laboratorně zhotovený intraorální oblouk
296,4
381,2
678,0
678,0
0,0 Kč
0086071
Laboratorně zhotovený intraorální oblouk
944,9
381,2
1326,1
542,0
784,1 Kč
0086072
Laboratorně zhotovený intraorální oblouk
1259,9
381,2
1641,1
0,0
1641,1 Kč
0086080
Oprava snímacího aparátu jednoduchá (lom, 1 drát.
103,3
194,2
298,0
298,0
0,0 Kč
0086081
Oprava snímacího aparátu s otiskem
295,2
283,6
579,0
579,0
0,0 Kč
Samostatné výrobní fáze
0070001
Studijní model s otiskem
67,7
45,5
113,0
113,0
0,0 Kč
0070002
Analýza modelů v okludoru
86,0
49,9
136,0
136,0
0,0 Kč
0070004
Diagnostická přestavba
172,0
51,5
224,0
224,0
0,0 Kč
0070011
Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci
157,0
61,6
219,0
219,0
0,0 Kč
0070012
Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci
174,2
61,6
236,0
236,0
0,0 Kč
0070013
Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci
110,1
61,6
172,0
172,0
0,0 Kč
0070021
Registrace obličejovým obloukem
172,0
106,4
278,0
278,0
0,0 Kč
0070031
Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šabl
143,3
93,4
237,0
237,0
0,0 Kč
0070041
Registrace funkčních poloh mandibuly
229,3
98,6
328,0
328,0
0,0 Kč
0080001
Studijní model s otiskem
67,7
45,5
113,0
113,0
0,0 Kč
0080002
Analýza modelů v okludoru
314,9
49,9
364,8
132,0
232,8 Kč
0080004
Diagnostická přestavba
524,9
59,0
583,9
156,0
427,9 Kč
0080011
Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci
157,0
61,6
219,0
219,0
0,0 Kč
0080012
Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci
174,2
61,6
236,0
236,0
0,0 Kč
0080013
Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci
110,1
61,6
172,0
172,0
0,0 Kč
0080021
Registrace obličejovým obloukem
734,9
106,4
841,3
156,0
685,3 Kč
0080031
Rekonstrukce mezičelistních vztahů skusovými šabl
524,9
93,4
618,3
190,0
428,3 Kč
0080041
Registrace funkčních poloh mandibuly
839,9
98,6
938,5
300,0
638,5 Kč
Ortodontické šrouby
0062086
Ortodontický šroub jednostranný 1 (délka 13mm)
0,0
55,0
55,0
58,8
0,0 Kč
0062087
Ortodontický šroub jednostranný 2 (délka 15mm)
0,0
55,0
55,0
58,8
0,0 Kč
0062088
Ortodontický šroub jednostranný 3 (délka 17mm)
0,0
50,0
50,0
58,5
0,0 Kč
0062090
Ortodontický šroub oboustranný 1 (délka 11mm)
0,0
75,0
75,0
58,8
16,2 Kč
0062091
Ortodontický šroub oboustranný 2 (délka 13mm)
0,0
0,0
0,0
58,8
0,0 Kč
0063005
Ortodontický šroub k vějíř. expanzi (délka 15mm)
0,0
0,0
0,0
50,4
0,0 Kč
0063006
Ortodontický šroub bodový rov. zakul. (délka 12mm)
0,0
0,0
0,0
31,5
0,0 Kč
0063007
Ortodontický šroub bodový kul.zak. (délka 12mm)
0,0
0,0
0,0
31,5
0,0 Kč
0063178
ORTODONTICKÝ ŠROUB JEDNOSTRANNÝ 5 (dé
0,0
0,0
0,0
58,8
0,0 Kč
0063179
ORTODONTICKÝ ŠROUB JEDNOSTRANNÝ 6 (dé
0,0
0,0
0,0
58,8
0,0 Kč
Strana 12
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
5566
O.šroub 3-stranný -Bertoni
0,0
220,0
220,0
0,0
220,0 Kč
5568
Šroub Hyrax
0,0
575,0
575,0
0,0
575,0 Kč
5573
Vějířový šroub
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0 Kč
Fotokompozitní materiály
5001
Kompozitní materiál - 1 pl.
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0 Kč
5002
Kompozitní materiál - 2 pl.
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0 Kč
5003
Kompozitní materiál - 3 pl.
0,0
70,0
70,0
0,0
70,0 Kč
5004
Depulpin --na zub
0,0
80,0
80,0
0,0
80,0 Kč
5005
Cavit
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0 Kč
5006
Protect gel -na 1 zub
0,0
3,5
3,5
0,0
3,5 Kč
5007
Kavitan Plus - 1 ploška
0,0
40,0
40,0
0,0
40,0 Kč
5008
Dycal - ploška
0,0
15,0
15,0
0,0
15,0 Kč
5009
Nadstandardní amalgán - 1 kapsle
0,0
90,0
90,0
0,0
90,0 Kč
5010
Endomethasone - kanálek
0,0
75,0
75,0
0,0
75,0 Kč
5033
Bělení zubů - materiál
0,0
2800,0
2800,0
0,0
2800,0 Kč
Parodontologie - nadstand.
5100
šicí materiál VICRYL
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0 Kč
5101
BASS O + BASS R
0,0
450,0
450,0
0,0
450,0 Kč
5102
Bio-oss spong.gr.0.25(bal.1x0.5)
0,0
2742,0
2742,0
0,0
2742,0 Kč
5103
Bio-oss spong. gr.0.25 (bal.1x2 g)
0,0
9425,0
9425,0
0,0
9425,0 Kč
5104
Bio-oss spon.gr. 1 (bal.1x0.5g)
0,0
2399,0
2399,0
0,0
2399,0 Kč
5105
Bio-gide 25x25mm bal. 1 membr.
0,0
5106,0
5106,0
0,0
5106,0 Kč
5106
Bio-gide Perio 16x22
0,0
4421,0
4421,0
0,0
4421,0 Kč
5107
Perio-systém Combi Pack
0,0
6134,0
6134,0
0,0
6134,0 Kč
5108
Bio-oss Collagen bal. 1 blok
0,0
2776,0
2776,0
0,0
2776,0 Kč
5109
Bio-oss spong.block -1blok
0,0
8533,0
8533,0
0,0
8533,0 Kč
5110
CERASORB 0.5 g - 1-2mm
0,0
1500,0
1500,0
0,0
1500,0 Kč
5111
CERASORB 0,5g - 0,5-1 mm
0,0
1700,0
1700,0
0,0
1700,0 Kč
5112
SURGICEL 1,25x5,0 cm 1 ks
0,0
290,0
290,0
0,0
290,0 Kč
5113
SURGICEL 5,0x7,5cm 1 ks
0,0
395,0
395,0
0,0
395,0 Kč
5114
Gingiv.epiteza 1-6 zubů(5mezer)
0,0
2400,0
2400,0
0,0
2400,0 Kč
5115
Gingiv.epiteza 7 a více zubů
0,0
3000,0
3000,0
0,0
3000,0 Kč
5116
Fiber-Splint TM
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0 Kč
5117
CERASORB PARO 0,5 g
0,0
1578,0
1578,0
0,0
1578,0 Kč
5118
HYPRO-SORB F
0,0
810,0
810,0
0,0
810,0 Kč
5119
Biovan K - membrána
0,0
440,0
440,0
0,0
440,0 Kč
5120
Biovan K - granulát
0,0
1100,0
1100,0
0,0
1100,0 Kč
5121
BIO-GIDE 30x40 mm 1 membrána
0,0
7015,0
7015,0
0,0
7015,0 Kč
Nadstand.fixní materiály
5500
Coaxial prut kulatý
0,0
84,0
84,0
0,0
84,0 Kč
5501
Coaxial oblouk
0,0
87,0
87,0
0,0
87,0 Kč
5502
Oblouk kulatý NITI
0,0
115,0
115,0
0,0
115,0 Kč
5503
Oblouk hranatý NITI
0,0
260,0
260,0
0,0
260,0 Kč
Strana 13
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
5504
Oblouk kulatý s křivkou reversní NITI
0,0
144,0
144,0
0,0
144,0 Kč
5505
Oblouk hranatý s lřivkou reversní NITI
0,0
203,0
203,0
0,0
203,0 Kč
5506
Pružina celá NITI
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0 Kč
5507
Klínek rotační
0,0
7,0
7,0
0,0
7,0 Kč
5508
Pružina ocel
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0 Kč
5509
Oblouk CNA BETTA prefabrikovaný
0,0
140,0
140,0
0,0
140,0 Kč
5510
Australský drát
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0 Kč
5511
Prut z Osteofixu 0,8/0,9
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0 Kč
5512
Zámek Burstone
0,0
560,0
560,0
0,0
560,0 Kč
5513
Kovový zámek
0,0
116,0
116,0
0,0
116,0 Kč
5514
Gumičky elastické balíček
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0 Kč
5515
Elastická niť, řetízek elastický, gumové ligatury - jed
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0 Kč
5516
Clona prefabrikovaná (malá, velká)
0,0
270,0
270,0
0,0
270,0 Kč
5517
Remanium, na vázání - jeden oblouk
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0 Kč
5518
Linguální knoflík k nalepení
0,0
152,0
152,0
0,0
152,0 Kč
5519
Knoflík se zakřivenou bází
0,0
138,0
138,0
0,0
138,0 Kč
5520
Kroužek molárový 3M
0,0
350,0
350,0
0,0
350,0 Kč
5521
Kroužek molárový ORMCO
0,0
320,0
320,0
0,0
320,0 Kč
5522
Kroužek premolárový
0,0
52,0
52,0
0,0
52,0 Kč
5523
Kroužek molárový CAG
0,0
70,0
70,0
0,0
70,0 Kč
5524
Kroužek molárový s vestibulární kanylou
0,0
290,0
290,0
0,0
290,0 Kč
5525
Linguální kanyla Burstone
0,0
147,0
147,0
0,0
147,0 Kč
5526
Linguální kanyla Goshgarian
0,0
78,0
78,0
0,0
78,0 Kč
5527
Jednokanyla bukální k lepení
0,0
194,0
194,0
0,0
194,0 Kč
5528
Kanyla do desky
0,0
88,0
88,0
0,0
88,0 Kč
5529
Vestibulární kanyla
0,0
220,0
220,0
0,0
220,0 Kč
5530
Očko k nalepení se zakřivenou bází
0,0
152,0
152,0
0,0
152,0 Kč
5531
Háček k nabodování
0,0
28,5
28,5
0,0
28,5 Kč
5532
Posuvný háček
0,0
90,0
90,0
0,0
90,0 Kč
5533
EO oblouk /American orthod./
0,0
400,0
400,0
0,0
400,0 Kč
5534
EO standard oblouk
0,0
250,0
250,0
0,0
250,0 Kč
5535
EO oblouk s U kličkou
0,0
280,0
280,0
0,0
280,0 Kč
5536
Bezpečnostní moduly
0,0
200,0
200,0
0,0
200,0 Kč
5537
Hlavový tah
0,0
250,0
250,0
0,0
250,0 Kč
5538
Krční tah
0,0
198,0
198,0
0,0
198,0 Kč
5539
Lip.Bumper universal
0,0
150,0
150,0
0,0
150,0 Kč
5540
Linguální oblouk Burstone ocel
0,0
250,0
250,0
0,0
250,0 Kč
5541
Linguální oblouk Burstone TMA
0,0
385,0
385,0
0,0
385,0 Kč
5542
Prut ocel kulatá
0,0
26,0
26,0
0,0
26,0 Kč
5543
Prut ocel hranatá
0,0
36,0
36,0
0,0
36,0 Kč
5544
Oblouk ocelový kulatý
0,0
21,0
21,0
0,0
21,0 Kč
5545
Oblouk ocelový čtyřhranný
0,0
70,0
70,0
0,0
70,0 Kč
5546
Prut TMA kulatý
0,0
455,0
455,0
0,0
455,0 Kč
Strana 14
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
5547
Prut TMA hranatý
0,0
455,0
455,0
0,0
455,0 Kč
5548
Twist prut kulatý
0,0
72,0
72,0
0,0
72,0 Kč
5549
Twist prut hranatý
0,0
84,0
84,0
0,0
84,0 Kč
5550
Twist oblouk kulatý
0,0
66,0
66,0
0,0
66,0 Kč
5551
Twist oblouk hranatý
0,0
79,0
79,0
0,0
79,0 Kč
5552
Registrace mezičelistních vztahů (Ramitec, Bite)
0,0
55,0
55,0
0,0
55,0 Kč
5553
Brackfix, GC Fuji ortho LC
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0 Kč
5554
GC FUJI ORTHO
0,0
20,0
20,0
0,0
20,0 Kč
5555
Oblouk Dentaflex
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0 Kč
5556
Oblouk Goshgariánův
0,0
219,0
219,0
0,0
219,0 Kč
5557
Zámek IRISA
0,0
14,0
14,0
0,0
14,0 Kč
5558
Lip.Bumper
0,0
160,8
160,8
0,0
160,8 Kč
5559
TMA pruty 032
0,0
501,8
501,8
0,0
501,8 Kč
5560
pacientský vosk
0,0
35,0
35,0
0,0
35,0 Kč
5561
TFK
0,0
1468,5
1468,5
0,0
1468,5 Kč
5562
TFF
0,0
1704,8
1704,8
0,0
1704,8 Kč
5563
Pružina NITI - 1 cm
0,0
32,0
32,0
0,0
32,0 Kč
5564
Titanová pružina
0,0
215,0
215,0
0,0
215,0 Kč
5565
Caplinův háček s řetízkem
0,0
565,0
565,0
0,0
565,0 Kč
5567
Keram.zámek - Orthoexpress
0,0
410,0
410,0
0,0
410,0 Kč
5569
Cement Aqua Meron
0,0
25,0
25,0
0,0
25,0 Kč
5570
Zhotovení fotodokumentace - foto
0,0
12,0
12,0
0,0
12,0 Kč
5571
Kotevní miniimplantát LEONE
0,0
800,0
800,0
0,0
800,0 Kč
5572
Ocelový drát - LIP BUMPEER
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0 Kč
5574
Zámek TWIN POWER
0,0
220,0
220,0
0,0
220,0 Kč
5575
Pískování zámku v ordinaci
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0 Kč
Protetické nadstand.materiály
5700
Otisk silikonem typu K - tmel
0,0
60,0
60,0
0,0
60,0 Kč
5701
Otisk silikonem typu K - krém
0,0
85,0
85,0
0,0
85,0 Kč
5702
Otisk silikonem typu A nebo polyétery
0,0
50,0
50,0
0,0
50,0 Kč
5703
Výměna matrice attachmentu
0,0
250,0
250,0
0,0
250,0 Kč
5705
Provizorní fixační cement Provicol (na jeden člen)
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0 Kč
5706
Provizorní fiaxční cement Procem (na jeden člen)
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0 Kč
5707
Titanový čep Cytco, Radix Anker
0,0
210,0
210,0
0,0
210,0 Kč
5708
Čep Unimetric
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0 Kč
5709
Kořenový čep typu Zlín
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0 Kč
5710
Rebase snímatelné náhrady materiálem Moloplast B
0,0
1400,0
1400,0
0,0
1400,0 Kč
5711
Rebase snímatelné náhrady materiálem Mollosil
0,0
580,0
580,0
0,0
580,0 Kč
5712
Rebase snímatelné náhrady materiálem Tokuso
0,0
720,0
720,0
0,0
720,0 Kč
5713
rebaze sním. náhrady UFI GELEM
0,0
620,0
620,0
0,0
620,0 Kč
5714
nosič na běl.gel-Sokop
0,0
400,0
400,0
0,0
400,0 Kč
5715
třmen na impl.se zás.spoji-Sokop
0,0
3980,0
3980,0
0,0
3980,0 Kč
5720
Opískování fixních zámků - po sundání
0,0
30,0
30,0
0,0
30,0 Kč
Strana 15
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
Implantáty a komponenty
5200
MTI implantát
0,0
807,0
807,0
0,0
807,0 Kč
5201
DMTI - implantát
0,0
1250,0
1250,0
0,0
1250,0 Kč
5202
DMTI - nás.,v.v.,výs.č.
0,0
750,0
750,0
0,0
750,0 Kč
5203
LTI
0,0
2000,0
2000,0
0,0
2000,0 Kč
5204
Dentim - nás.,v.v.,výs.č.
0,0
1000,0
1000,0
0,0
1000,0 Kč
5205
VNI implantát
0,0
2100,0
2100,0
0,0
2100,0 Kč
5206
VNI - nás.,v.v.,výs.č.
0,0
2000,0
2000,0
0,0
2000,0 Kč
5207
VNI - nás.,v.v,výs.č.fix.š.
0,0
2500,0
2500,0
0,0
2500,0 Kč
5208
VNI- ang.nás.,v.v.,výs.č.,fix.š.
0,0
2600,0
2600,0
0,0
2600,0 Kč
5209
VNI - kulový att.,v.v,výs.č.
0,0
1550,0
1550,0
0,0
1550,0 Kč
5210
Ankylos - implantát
0,0
5000,0
5000,0
0,0
5000,0 Kč
5211
Ankylos - nás.,v.v.
0,0
3600,0
3600,0
0,0
3600,0 Kč
5212
Ankylos - nás.,v.v.,prot.set
0,0
5500,0
5500,0
0,0
5500,0 Kč
5213
Ankylos- kul.att.,
0,0
4000,0
4000,0
0,0
4000,0 Kč
5214
Ankylos - nadstandart
0,0
7500,0
7500,0
0,0
7500,0 Kč
5215
Timplant - implantát
0,0
3300,0
3300,0
0,0
3300,0 Kč
5216
Timplant - nás.,v.v.,prot.set
0,0
2250,0
2250,0
0,0
2250,0 Kč
5217
Timplant- ang.nás.,v.v.,prot.set
0,0
2750,0
2750,0
0,0
2750,0 Kč
5218
JSVM - implantát
0,0
1200,0
1200,0
0,0
1200,0 Kč
5219
TIMPLANT - nástavba
0,0
1250,0
1250,0
0,0
1250,0 Kč
5220
Compress implantát systém
0,0
4500,0
4500,0
0,0
4500,0 Kč
5221
REPLACE NP, WP
0,0
7160,0
7160,0
0,0
7160,0 Kč
5222
BRÄNEMARK
0,0
5500,0
5500,0
0,0
5500,0 Kč
5223
REPLACE RP
0,0
6480,0
6480,0
0,0
6480,0 Kč
5224
Vhojovací váleček
0,0
1410,0
1410,0
0,0
1410,0 Kč
5225
Abutment
0,0
3200,0
3200,0
0,0
3200,0 Kč
5226
Spalitelná kapna
0,0
290,0
290,0
0,0
290,0 Kč
5227
Keramická kapna
0,0
1120,0
1120,0
0,0
1120,0 Kč
5228
Replika abutmentu
0,0
620,0
620,0
0,0
620,0 Kč
5229
Bikortikální implantát
0,0
1860,0
1860,0
0,0
1860,0 Kč
5230
Matice pro model
0,0
600,0
600,0
0,0
600,0 Kč
5231
REPLACE - Angulovaný abutment
0,0
4560,0
4560,0
0,0
4560,0 Kč
5232
Implantát 3i
0,0
6500,0
6500,0
0,0
6500,0 Kč
5233
Nástavba rovná klasická - 3i
0,0
2020,0
2020,0
0,0
2020,0 Kč
5234
Nástavba pro TG typ - 3i
0,0
2375,0
2375,0
0,0
2375,0 Kč
5235
Šroubek zlatý pro fixaci - 3i
0,0
1180,0
1180,0
0,0
1180,0 Kč
5236
Replika implantátu klasická - 3i
0,0
450,0
450,0
0,0
450,0 Kč
5237
Nástavba pro TG typ - 3i
0,0
2375,0
2375,0
0,0
2375,0 Kč
5238
Replika pro TG typ - 3i
0,0
550,0
550,0
0,0
550,0 Kč
5239
Vhojovací váleček - 3i
0,0
629,0
629,0
0,0
629,0 Kč
5240
Otiskovací kapna - 3i
0,0
1100,0
1100,0
0,0
1100,0 Kč
5241
Nástavba PAP - 3i
0,0
2500,0
2500,0
0,0
2500,0 Kč
Strana 16
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
5250
Ball Attachment
0,0
4380,0
4380,0
0,0
4380,0 Kč
5251
Replika abutmentu Ball abutment
0,0
440,0
440,0
0,0
440,0 Kč
5260
Ankylos - komplexní zavedení implantátu
0,0
16000,0
16000,0
0,0 16000,0 Kč
5261
Compres - komplexní zavedení implantátu
0,0
12500,0
12500,0
0,0 12500,0 Kč
5262
Branemark - komplexní zavedení implantátu
0,0
17000,0
17000,0
0,0 17000,0 Kč
5263
Replace - komplexní zavedení implantátu
0,0
17000,0
17000,0
0,0 17000,0 Kč
5264
Timplant - komplexní zavedení implantátu
0,0
11500,0
11500,0
0,0 11500,0 Kč
5265
VNI - komplexní zavedení implantátu
0,0
10000,0
10000,0
0,0 10000,0 Kč
5266
3i - komplexní zavedení implantátu
0,0
17000,0
17000,0
0,0 17000,0 Kč
5267
MTI - komplexní zavedení implantátu
0,0
7000,0
7000,0
0,0
7000,0 Kč
5268
LTI - komplexní zavedení implantátu
0,0
7500,0
7500,0
0,0
7500,0 Kč
5269
SVM - komplexní zavedení implantátu
0,0
8000,0
8000,0
0,0
8000,0 Kč
5270
SVMJ - komplexní zavedení implantátu
0,0
8000,0
8000,0
0,0
8000,0 Kč
5271
Bikortikální implantát-komplexní zavedení impl.
0,0
7000,0
7000,0
0,0
7000,0 Kč
5272
Astratech implantát - komplexní zavedení implantátu
0,0
17000,0
17000,0
9954000
MTI implantát
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954001
DMTI implantát
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954002
DMTI - nás., v. v., výs. č.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954003
LTI
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954004
Dentim - nás., v.v., výs. č.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954005
VNI - implantát
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954006
VNI - nás., v. v., výs. č.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954007
VNI - nás., v. v., výs. č. fix. č.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954008
VNI - ang. nás., v. v., výs. č., fix. š.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954009
VNI - kulový att., v. v., výs. č.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954010
Ankylos - implantát
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954011
Ankylos - nás., v. v.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954012
Ankylos - nás., v. v., prot. set
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954013
Ankylos - kul. att., v. v., prot. set
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954014
Ankylos - nadstandard
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954015
A - Vhojovací váleček
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954016
A - Spalitelná kapna
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954017
A - Keramická kapna
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954018
A - Abutment
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954019
A - Replika abutmentu
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954020
A - Matice pro model
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954021
A - Nástavba
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954022
A - Otiskovací set
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954023
A - Modelová kapna
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954024
A - Kapna
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954025
A - Fixační šroub
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954026
A - Laboratorní přenos. část
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954027
A - Laboratorní anal. impl.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
0,0 17000,0 Kč
Strana 17
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
9954028
Timplant - implantát
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954029
Timplant - nástavba
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954030
Timplant - nás., v. v., prot. set
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954031
Timplant - ang. nás., v. v., prot. set
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954032
JSVM - implantát
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954033
Replace NP, WP
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954034
Replace RP
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954035
Replace - angulovaný abutment
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954036
Bränemark
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954037
Bikortikální implantát
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954038
3i - implantát
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954039
3i - nástavba rovná klasická
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954040
3i - nástavba pro TG typ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954041
3i - replika pro TG typ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954042
3i - replika implantátu
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954043
3i - šroubek zlatý pro fixaci
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954044
3i - vhojovací váleček
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954045
3i - otiskovací kapna
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954046
3i - nástavba PAP
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954047
Compress implantát
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954048
C - kapna
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954049
C - modelová kapna
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954050
C - fixační šroub
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954051
C - labor. přenos. část
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954052
C - labor. anal. impl.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954053
C - otiskovací set
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954054
C - nástavba
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954055
C - vhoj. váleček
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954056
Ball Attachment
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954057
Replika abutmentu Ball
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954058
Šicí materiál VICRYL
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954059
BASS O + BASS R
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954060
BIO-OSS spong. gr. 0,25
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954061
BIO-OSS spong. gr. 1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954062
BIO-OSS Collagen
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954063
BIO-OSS spong. block
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954064
BIO-GIDE 25x25 1 membrána
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954065
BIO-GIDE Perio 16x22
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954066
Perio - systém combi pack
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954067
BIO-GIDE 30x40 mm 1 membrána
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954068
CERASORB 0,5 g - 1-2mm
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954069
CERASORB 0,5 g - 0,5-1mm
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954070
SURGICEL 1,25x5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
Strana 18
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Stomatologická klinika
Pekařská 53
656 91 BRNO
CENÍK VÝROBKŮ STOMATOLOGICKÉ PÉČE
Kód
Název
Cena ord. Cena lab. Kalk.cena Úhrada ZP
Doplatek
9954071
SURGICEL 5,0x7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954072
Gingiv. epiteza 1-6 zubů
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954073
Gingiv epiteza 7 a více zubů
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954074
Fiber-splint (tm)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954075
CERASORB PARO 0,5 g
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954076
HYPRO-SORB F
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954077
Biovan K - membrána
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954078
Biovan K - granulát
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954079
Implantát - OsseoSpeed (ASTRATECH)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
9954080
Krycí šroubek (ASTRATECH)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Kč
Úhrada stomatologické péče pro cizince:
1: cizí státní příslušník mimo EU – dle platného ceníku STK s navýšením koeficientem 3,0
2: cizí státní příslušník z EU
– dle platného ceníku STK s navýšením koeficientem 1,1

Podobné dokumenty

Seznam zdravotnických prostředků podléhajících snížené sazbě DPH

Seznam zdravotnických prostředků podléhajících snížené sazbě DPH Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková Korunka ochranná plášťová litá Korunka ochranná plášťová ražená Korunka plášťová z plastu, prepar...

Více

Zubní laboratoř Ceník

Zubní laboratoř Ceník 385,00 Kč 385,00 Kč 2 502,50 Kč 495,00 Kč 4 537,50 Kč 445,00 Kč 4 345,00 Kč 2 750,00 Kč 2 750,00 Kč 2 090,00 Kč 4 345,00 Kč 5 500,00 Kč 2 090,00 Kč 2 255,00 Kč 1 842,50 Kč 825,00 Kč

Více

Ceník stomatologických výrobků - PROFI

Ceník stomatologických výrobků - PROFI inlay tří a více plošková - přímá - litá …..................................... 100 inlay tří a více plošková - nepřímá - litá …................................. 410 inlay tří a více plošková - nep...

Více

Ceník výrobků - BHM dent a labor sro

Ceník výrobků - BHM dent a labor sro Člen můstku celokovový Člen můstku fasetovaný - plast Člen můstku fasetovaný - kompozitní plast Člen můstku zirkonový nebo presovaný,fasetovaný keramikou Člen můstku zirkonovýnebo presovaný- anatom...

Více

Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantních hrazených služeb

Výše úhrad a podmínky úhrady ambulantních hrazených služeb pevný. Dle rentgenové resorbce nejvýše do poloviny kořene. 00925 Konzervativní léčba komplikací zubního kazu II.- stálý zub Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, medikamentózní přípravu a provizo...

Více

zde

zde Frézování-pilířová konstrukce nebo člen můstku Silikonové doplnění odradýrované gingivy

Více

Ortopedická protetika č. 15 - Federace ortopedických protetiků

Ortopedická protetika č. 15 - Federace ortopedických protetiků z prvních techniků. Stavěl jsem i myolelektricé protézy z dílů NDR. Vždy jsem měl vedle sebe kolegy, kteří něco uměli a byli především řemeslníky. Místo stavěcích přístrojů se používalo kladívko a ...

Více

maketa - radiologie

maketa - radiologie Obr. 2. Vlevo Nanoimplant® ∅ 2,4 mm, vpravo implantát Timplant® ∅ 3,5 mm.

Více

Maxi DENTAL s.r.o. Ceník výrobků hrazených pacientem

Maxi DENTAL s.r.o. Ceník výrobků hrazených pacientem Ceník výrobků hrazených pacientem platný od 01.07.2012 Cena pro pacienta Kód

Více