Volné myšlení

Komentáře

Transkript

Volné myšlení
Magazín o obrábění plechu
Nebývalá krása
Pestrobarevné kombajny a stylový
nábytek pocházejí z Thajska
Neustálé zlepšování
Hans Tekeser chce dokonalé součásti —
proto intenzivně investuje
Přesnější ohýbání
U Sigrid a Rolanda Deegových
pracuje pilný robot
Volné
myšlení
Martina Kammann
vytváří u společnosti KMH
prostor pro nové nápady
17 Speciál
INTECH
EXPRESS 1/14
2014
Stroje pro
zahájení a rozmach
výroby
NADPIS
STRATEGIE
20 VÝROBA TRUBEK
Koho jeho profese baví, ten dělá svoji práci lépe,
zjišťuje Martina Kammann a vytváří tak k tomu
každý den podmínky u firmy KMH.
TÉMATA
8 Vyrobeno v Thajsku
Thajští výrobci sázejí na sympatický vzhled —
u kombajnů stejně jako u skříňových stěn.
12 Stezka slavných osobností
Cyklisté i chodci nyní ve Velké Británii potkávají
prominentní osoby z oceli. Vyrobil je zakázkový
výrobce Laser Process.
14 „Ten, kdo chce kvalitu, musí si ji
zaplatit“
Je to levné? Pak to u Hanse Tekesera nenajdete! Jeho
díly splňují ty nejpřísnější požadavky, stejně jako jeho
strojní park.
24 Bez našich robotů to nejde
Sigrid a Roland Deegovi vedou podnik jako z
učebnice. Jejich nová ohýbací buňka dodává
odpovídající díly.
STANDARDY
04
28
30
PANORAMA
CHARAKTERY
POHLED DO SVĚTA
30
32
IMPRESSUM
ZÁVĚR
STANOVISKO
VSTUPTE.
ROZVÍJEJTE SE!
Je celkem působivé, kolik úspěšných příběhů se v našem
oboru neustále odehrává. Například o bývalých podnicích
jednotlivců, které dnes zaměstnávají sto pracovníků, nebo o
malých podnicích, které se etablovaly v určitém tržním
segmentu trhu. Protagonisté jsou různí: od výrobců
speciálních výrobků až po zakázkové výrobce velkých sérií.
Jedno mají všichni hlavní hrdinové společné: schopnost
neustále se přizpůsobovat novým změněným tržním
podmínkám a požadavkům zákazníků. S novými nápady,
strategiemi a technologiemi. Jedním z nich je Hans Tekeser:
Jako subdodavatel pro automobilový průmysl čelí tlaku na
náklady kvalitou — u svých výrobků a svých strojů (strana
14). Sigrid a Roland Deegovi musí rychle dodávat přesné
ohýbané součásti. S tím jim nepřetržitě 24 hodin denně
pomáhá stroj TruBend Cell 7000 (strana 24). A Martinovi
Krämerovi zajistilo rozmach používání laserové techniky.
Chtěl vyrábět více a flexibilněji a tak přešel po krátké době
ze svého stroje TruLaser 1030 na stroj TruLaser 5030 fiber.
S volitelným příslušenstvím BrightLine fiber řeže nyní
pevnolátkový laser s vynikajícím výsledkem i silné plechy
(strana 17).
K těmto úspěšným příběhům se hodí motto „Vstupte a
rozvíjejte se!“ našeho domácího veletrhu INTECH.
Prezentujeme zde mimo jiné nově vyvinutý stroj TruBend
série 3000, s nímž mohou naši zákazníci rychleji a
bezpečněji ohýbat součásti. Pro všechny, kdo s těmito stroji
teprve začínají, jsme ještě více zjednodušili obsluhu stroje
TruLaser 1030 fiber. Ten, kde chce obrábět trubky, může
nyní také použít stroj TruLaser 3030 fiber s volitelným
příslušenstvím RotoLas. Nechte se inspirovat — v tomto
vydání novinkami na veletrhu INTECH a vyprávěním o
úspěšných podnikatelích.
Dr.-Ing. Mathias Kammüller
Předseda představenstva společnosti TRUMPF,
divize obráběcí stroje
PANORAMA
Ve 124 metrů dlouhé špičce budovy One World
Trade Center je použito 500 tun dutých profilů z
oceli válcované za tepla.
1
Obří vyhlídkové kolo Singapore Flyer je největším
kolem na světě. Kolo je na náboji upevněno
ocelovými lany, silnými 112 centimetrů.
7 300
tun váží ocelová konstrukce Eiffelovy věže v Paříži.
ČÍSLO
600 000 nýtů se dle odhadu nachází v každé
ze dvou věží mostu Golden Gate Bridge.
Mrakodrap Burdž Chalífa stojí na železobetonové
desce o rozloze cca 7 000 metrů čtverečních.
Opírá se o 750 betonových sloupů, které jsou
ukotveny v zemi až ve hloubce 50 metrů.
Sladké překvapení
Se zařízením TruLaser 8000 dostává ESC Burg zvláštní dárek
Díky svým působivým rozměrům řeže TruLaser 8000 také plechy
o délce až 16 metrů. „Možnost řezat velké díly z jednoho kusu a
vysoká pracovní rychlost byly pro nás hlavními důvody k
investování do stroje XXL,“ vysvětluje Rene Friedrich, zástupce
vedoucího v Odborném centru pro kopírování kontur u společnosti
ESC Burg GmbH.
Podnik ležící v blízkosti Magdeburgu vyrábí na stroji s dvanáct
metrů dlouhým výměníkem palet nejrůznější geometrie z nerezové
oceli v tloušťkách od jednoho do 25 milimetrů. Zákazníky jsou
mimo jiné lisovny, které vyrábějí dna a další součásti pro kotle, a
podniky ze strojírenské branže a automobilového průmyslu.
Svůj nový TruLaser 8000 uvedl tento odborník na nerezovou ocel
slavnostně do provozu v rámci letní slavnosti. Hosté i zaměstnanci
byli mile překvapeni, když uviděli, co pracovník odbytu firmy
TRUMPF,Friedhelm Hermes, přivezl. Předal zde téměř dva metry
dlouhý dort ve tvaru laserového stroje XXL. „TruLaser 8000 je
výjimečný stroj, proto jsme chtěli dát zákazníkovi při slavnostním
uvedení do provozu také zcela výjimečný dárek,“ vysvětluje
vyučený pekařský mistr, který sám upekl toto sladké překvapení.
> Další informace: www.esc-burg.de
www.de.trumpf.com/2d-laser
Věrná kopie originálu až
do posledního detailu:
Stroj TruLaser 8000
přivezl pracovník odbytu
firmy TRUMPF Friedhelm
Hermes na slavnost jako
dort.
TruLaser 8000 řeže – podle
konfigurace – až 16 metrů
dlouhé plechy.
PANORAMA
Díky pulsnímu laseru s
ultrakrátkým pulsem
projde nyní dokonce
velbloud uchem jehly.
Vlasový paprsek
s maximálním výkonem
Trojice výzkumníků zdokonaluje pulsní laser s ultrakrátkým
pulsem pro sériovou výrobu a získává za to cenu Deutscher
Zukunftspreis (německá cena za inovaci)
Z pulsního laseru s ultrakrátkým pulsem vytvořili
nový nástroj pro průmyslovou sériovou výrobu: Dr.
Dirk Sutter, vedoucí výzkumu a vývoje pulsních
laserů s ultrakrátkým pulsem u firmy TRUMPF Laser
ve Schrambergu, Dr. Jens König z Bosche a Prof.
Stefan Nolte z Univerzity Friedricha Schillera v Jeně
a Frauenhoferova institutu pro aplikovanou optiku a
přesné inženýrství v Jeně. Za jejich projekt „Pulsní
laser s ultrakrátkým pulsem pro průmyslovou
hromadnou výrobu — výroba pomocí světelných
záblesků“ předal německý spolkový prezident
Joachim Gauck třem výzkumníkům na začátku
prosince
2013
žádanou
cenu
Deutscher
Zukunftspreis. Tato cena se každoročně uděluje za
vynikající a současně ekonomicky úspěšné vývoje v
TRUMPF GmbH + Co. KG; Prof. Dr. Georg Müller-Christ, Bosch
2
oboru techniky a inovací. Pro oceněnou technologii
jsou charakteristické skvělé vlastnosti a téměř
neomezené možnosti použití: Pulsní laser s
ultrakrátkým pulsem, který během mrknutí oka vyšle
až 24 000 pulsů s enormním špičkovým výkonem,
zpracovává šetrně, přesně a velmi produktivně téměř
jakýkoli materiál. Vrtá díry do vstřikovacích ventilů,
tenké jako vlásek, řeže lékařské stenty z
polymerových trubiček nebo nelámavá skla na
displeje
smartphonů,
strukturuje
povrchy
tenkovrstvých solárních článků a odděluje tenoučké
plastové fólie, křehké keramické díly a dokonce i
diamanty.
> Další informace: www.deutscher-zukunftspreis.de
Prof. Dr. Georg Müller-Christ, profesura v oboru nauky o podnikové ekonomice,
zejména pro udržitelný management, na Univerzitě Brémy
OTÁZKY
> Jak jednají manažeři udržitelným
způsobem?
Vedoucí pracovníci jednají udržitelně v
případě, že se při každém rozhodování ptají,
jaký vliv má jejich jednání na jejich vstupní
zdroje. Budou zítra stále k dispozici
materiální a nemateriální zdroje, které jsou
třeba pro vlastní obchod? Nebo jsou
základní zdroje spotřebovávány relativně
bezstarostně?
> Jaké výhody mají podniky z udržitelného managementu?
Výhodné náklady v důsledku zvýšení účinnosti jsou většinou jednorázové efekty, které jsou
v dalším roce rychle zapomenuty. Nové zisky se nedostaví, protože mnoho zákazníků
nehonoruje úsilí o udržitelnost. Dlouhodobě však díky udržitelnosti vznikne odolnější
podnik, protože jsou předjímány překážky v přísunu zdrojů a včas využity alternativy.
Chytré podniky promýšlejí svůj úspěch nejen z tržního hlediska, ale zároveň také z hlediska
zdrojů. Úkolem udržitelného managementu je rozpoznat a zachovat ekologickou,
ekonomickou a sociální podstatu podniku. To však občas odporuje myšlence získat na
trzích rychle peníze.
> Další informace: www.wiwi.uni-bremen.de/gmc
S většinovou účastí
na JFY buduje firma
TRUMPF dále svoji
pozici v Číně.
Obrázek dole: Po
akvizici výrobce
strojů Codatto mají
být ohraňovací lisy
pro lemování
součástí značky
TRUMPF.
Přírůstek do rodiny
Nové stroje z Itálie a Číny: Skupina TRUMPF má dva nové členy
Od konce listopadu 2013 patří italská
firma Codatto International S.p.A. ke
skupině podniků TRUMPF. Firma
specializovaná
na
ohýbací
centra,
pocházející ze severoitalského městečka
Lonigo u Vicenzy, zaměstnává 40
pracovníků a dosáhla v obchodním
roce 2012 obrat cca 5 milionů
EUR. Ohýbací centra
doplní tváření
ohraňovacími
lisy TRUMPF.
Poskytují výhody při manipulaci s
velkými plechy a nezanechávají na
materiálu v podstatě žádné otisky. Stroje
Codatto mají být do budoucna nabízeny
jako součást obchodní značky TRUMPF a
prodávány nejprve v Německu, Rakousku,
Švýcarsku a Itálii. Již v říjnu uzavřela
firma TRUMPF úzkou kooperaci
s čínským výrobcem
obráběcích strojů
Jiangsu Jinfangyuan
CNC Machine
Company Ltd. (JFY) a získala většinovou
účast na podniku ve výši cca 72 procent.
Firma JFY vyrábí obráběcí stroje pro
obrábění plechu a v Číně je z hlediska
počtu kusů považována za předního
výrobce vystřihovacích a ohraňovacích
lisů na trhu. S většinovou účastí na firmě
JFY a druhou obchodní značkou buduje
firma TRUMPF dále svoje postavení v
Číně a prostřednictvím existujících
distribučních kanálů také do dalších
relativně vyspělých rozvojových zemí.
Jak důležitá je pro vás nejmodernější technika?
3
HLASY
Brian Hayes,
Lamson & Goodnow
„Pracujeme s moderními laserovými
stroji, roboty a CNC bruskami. Zároveň
je důležité, abych nezapomněl naše
dědictví a zachoval naše ručně vyrobené
produkty. Tradice a moderní stroje jsou
pro mě dokonalou kombinací.“
Christel Schreiber,
MKS Metallbau
Schreiber GmbH
„Klíč k úspěchu v zahraničí spočívá v
tom, abychom překonali tamější
dodavatele, co se týče kvality, nákladů a
dodací lhůty. Proto je pro nás důležité,
abychom se neustále zabývali
technologickými inovacemi a hledali
cesty ke zvýšení účinnosti.“
Norio Oonishi,
Kawasaki Rolling
Stock Component Co.
„V uplynulých letech jsme investovali do
nejrůznějších technologií. Musíme mít
neustále tu nejmodernější techniku. Když
nám nová technologie pomůže lépe
splnit potřeby našich zákazníků, pak do
ní investujeme.“
TRUMPF GmbH + Co. KG; Steve Adams; Kai Corporation; KD Busch; Andreas Hermann
> Další informace: www.codatto.com/de
PANORAMA
Mobilní popisování
Velké
komponenty lze
popisovat díky
mobilním
zařízením
snáze.
TRUMPF přiváží laser k obrobku
Trvalé popisování, spolehlivá sledovatelnost, velká flexibilita: to jsou
nejdůležitější výhody popisování laserem. S mobilním popisovacím
zařízením TRUMPF mohou zákazníci používat techniku nyní také mobilně.
Uživatel nasadí kompaktní zařízení ručně přímo na obrobek a vytvoří na něm
loga, čárové kódy, kódy datové matice a grafiky. Zejména u velkých a
těžkých součástí je mobilní popisovací laser TruMark 5010 Mobile Marker
přesvědčivý, protože součásti se nemusí vůbec pohybovat. Navíc se dá také
pohodlně integrovat do výrobních linek. Díky inteligentní senzorice popisuje
mobilní popisovací laser kovové součásti s třídou ochrany laseru 1.
> Další informace: www.de.trumpf.com
Společný výzkum
Společnost TRUMPF podporuje univerzitní kampus
výzkumu na RWTH Aachen
Přesný řez
Se zařízením Panel Cutter
je stavitel hal Seiler mnohem
rychlejší
Když je třeba postavit výrobní halu,
nastoupí k práci Reinhard Seiler a jeho
tým. Nejdůležitějším materiálem pro
společnost Hallen- und Gewerbebau
Seiler GmbH z Möttingenu jsou
sendvičové
panely,
jejich
nejdůležitějším nástrojem je nové
zařízení Panel Cutter firmy TRUMPF:
se zařízením TruTool TPC 165 ve
stavbě snadno vyříznou stavební
otvory pro okna a dveře. Moc času
nemají — celá stavba musí stát do tří
týdnů. Jak se to podaří, si můžete
přečíst na stránkách:
www.blechhelden.com/seiler
19 výzkumných bloků na ploše 800 000
metrů čtverečních: to jsou klíčové údaje
nového kampusu, který v nadcházejících
letech vznikne v areálu RWTH Aachen.
Má umožňovat novou mezinárodní
spolupráci mezi vysokými školami a
průmyslem
a
stát
se
největším
technologicky orientovaným kampusovým
areálem v Evropě. TRUMPF se této vize
účastní: podnik dodal pro demonstrační
továrnu v bloku logistiky jeden stroj
TruLaser 5030, jeden TruBend 5085 a
Prostory
logistického
bloku jsou
otevřené a
transparentní.
jeden TruDisk 4001 pro robotický systém.
V továrně je tak vedle dalších výrobních
prvků znázorněn celý řetězec procesů pro
obrábění plechu.
Budova logistického bloku je zcela
transparentní a nabízí otevřený pohled do
výroby a výzkumných laboratoří. Cílem je
představit logistické efekty jako ve
skutečném výrobním a IT prostředí. Pro
plánovaný blok Photonic je rovněž
plánována účast firmy TRUMPF.
Pestré kombajny
od Kittisaka
Yokubona
se setkávají
u thajských
pěstitelů rýže s
dobrým ohlasem.
Vyrobeno v Thajsku
Thai Agricultural Machinery a Image Steel Furniture vyrábějí kombajny a nábytek se značkou Made in Thailand.
Oba výrobci se přitom spoléhají na štíhlé procesy, kreativní nápady a sympatický vzhled.
REPORTÁŽ
ZE ZEMĚ
Image Steel Furniture; Thai Agricultural Machinery; Thawatchai Kahatairat
Sarayut
Pisolpool trpělivě
hledí vstříc
budoucnosti.
Elegantní
nábytek za
dobré ceny je v
Thajsku velmi
žádaný.
Pozornost vzbuzují zemědělské stroje obvykle jen velmi vzácně.
Přesto ten, kdo vidí kombajn s vlastním pohonem od firmy Thai
Agricultural Machinery (TAMCO), jak jede po thajských rýžových
polích, je okamžitě fascinován. Pestré stroje hýřící červenou a
žlutou barvou svítí již z dálky. Jarmareční atmosféra na rýžovém
poli? „Barevné výrobky jsou u našich zákazníků velmi žádané,“
zdůrazňuje Kittisak Yokubon, ředitel podniku pro výrobu
zemědělských strojů. Sedí ve své kanceláři v sídle mateřského
podniku ve Phitsanuloku, 370 kilometrů severně od Bangkoku, a
dívá se z okna na rozlehlý firemní areál.
Logisticky je to pro něj dokonalá lokalita. Zde je přímo u svých
zákazníků. Město s téměř jedním milionem obyvatel totiž leží v
centrální oblasti Thajska a nachází se tak přímo uprostřed úrodné
oblasti, kde se pěstuje rýže. „Naše výrobky přitom můžeme rychle
dodávat do sousedních regionů — na sever a severovýchod
Thajska.
Kromě toho je Phitsanulok branou do členských států
Ekonomického společenství ASEAN (ASEAN Economic
Community).“ Jeho zákazníci jsou z 95 procent podnikatelé, kteří
pracují jako subdodavatelé pro producenty rýže. Až na Srí Lanku,
do Malajsie, Bruneje, Kambodži, Laosu, Myanmaru a Ghany
dodává Kittisak svoje sympatické, pestrobarevné kombajny.
Růst díky kombajnům
Thajští zákazníci chtějí inovativní a účinné stroje. Pro Kittisaka je
jeho poslání jasné. „Dodáváme zákazníkům nástroj k jejich
úspěchu,“ říká sebevědomě. „Mohou se vždy spolehnout na to, že
naše výrobky budou pracovat spolehlivě.“ Vývoj výrobků
orientovaný na potřeby zákazníků proto povýšil na naprosté
maximum. Zdá se, že je koncept úspěšný, firma TAMCO se ostatně
rozrostla od svého založení v roce 1991 na současných více než 300
zaměstnanců.
V reklamním videu společnosti
TAMCO se kombajny
přeměňují na superstroje.
Během roku začalo s účinným strojem firmy TAMCO obdělávat svá
rýžová pole stále více úspěšných zákazníků. To utvrzuje výrobce ve
správnosti jeho strategie.
Štíhle a flexibilně
Pohled do výroby odhaluje základ úspěchu: moderní koncepty. „Před
nedávnem jsme zavedli výrobní systém společnosti Toyota. Účinnost,
flexibilita a štíhlé procesy jsou pro nás proto obzvláště důležité,“
vysvětluje Kittisak. Proto jsou zapotřebí stroje, které se do tohoto
konceptu hodí. TAMCO pracuje s pull (tahovým) systémem — to
znamená, že podnik vyrobí díly teprve tehdy, když je potřebuje. To
pomáhá redukovat skladové zásoby a projevuje se to odpovídajícím
způsobem na velikostech série: „Proto je pro nás TruLaser 3030
vhodným strojem. Na kolísající velikosti série můžeme reagovat rychle,
pružně a bez velkých nákladů na vybavení.“
Přesvědčila jej také vysoká kvalita — u každého jednotlivého dílu.
To je pro kombajny TAMCO obzvláště důležité, neboť musí odolat v
různých podmínkách: někdy se dostává k rýžovým polím po písčité a
suché půdě, jindy zase v bahně a mokru. Robustní a odolné komponenty
jsou proto hlavním měřítkem. Díky moderním strojům jsou nyní odolné
i velmi komplikované součásti, což zaručuje výrobce.
Podpora kreativity
Používání laserové technologie s sebou navíc přineslo více svobody v
navrhování řešení. „To nám přineslo velký posun v kreativitě.“
Kreativitu podporuje Kittisak také cíleným školením — například ve
formě poradenství firmy TRUMPF pro navrhování dílů na pracovišti ve
Phitsanuloku. Zaměstnanci z výroby, týmu návrhářů a managementu se
přitom naučili, co všechno se dá dělat na strojích TruLaser 3030 a
TruBend 3120. „Přáli bychom si, aby naši lidé přemýšleli také mimo
rámec zaběhnutých kolejí a intenzivně si vyměňovali zkušenosti s
odborníky firmy TRUMPF,“ říká Kittisak.
Pestrobarevné kombajny z Phitsanuloku
Kdo:
Thai Agricultural Machinery Co., Ltd., Phitsanulok, Thajsko.
Založeno r. 1991, 300 zaměstnanců. www.thaicombine.com
Co:
Kombajny s vlastním pohonem pro obdělávání rýžových polí
vyrábí podnik v zářivých barvách především pro tuzemský
trh, dodává je ale také na Srí Lanku, do Malajsie, Bruneje,
Kambodži, Laosu, Myanmaru a Ghany
Čím:
TruLaser 3030, 2 x TruBend 3120
Elegantní nábytek
Změna místa: 530 kilometrů jižně sedí Sarayut Pisolpool ve své
kanceláři v Rayongu. Jeho každodenní činnost má s činností Kittisaka
Yokubona na první pohled jen velmi málo společného. Místo robustních
kombajnů vyrábí jeho podnik Image Steel Furniture elegantní nábytek.
Design proto pro něj hraje důležitou roli. U svých regálů, skříní, stolů,
postelí a židlí sází na kombinaci dřeva a plechu. „Klademe velký důraz
na design, kvalitu a rozumné ceny. To nám zajišťuje konkurenční
výhodu,“ říká Sarayut, který vede společnost Image Steel Furniture Co.,
Ltd. od jejího založení v únoru roku 2012. Nyní patří k programu
výrobků futuristicky působící zahnuté stoly v různých barvách nebo
regály s jasnými liniemi. „Pro nás je design obzvláště důležitý, neboť v
Thajsku v současnosti existuje jen málo výrobců, kteří mohou nabídnout
moderní a kvalitní nábytek ze dřeva a kovu.“
REPORTÁŽ ZE ZEMĚ
Na 513 120 kilometrech čtverečních žije 68,2 milionu lidí //
45,6 % Thajců má věk od 25 do 54 let // V roce 2012
vzrostl HDP reálně o 6,4 %. V roce 2013 byl přírůstek jen
tři procenta // Od začátku roku 2013 je minimální denní
mzda 300 bahtů, to je 6,86 eur // 91 obyvatel z 1 000 mělo
v roce 2012 pevnou linku, na 1 000 obyvatel naproti tomu
připadalo 1 203
používalo internet.
mobilních
telefonů,
265
obyvatel
Více kvality, méně času
Aby nábytek splňoval všechny požadavky na kvalitu, rozhodl se
podnik při budování strojního parku pro obrábění kovů pro stroje
firmy TRUMPF. Na stroji TruLaser 3030, TruBend 3120 a
TruPunch 3000 vyrábí Image Steel Furniture samostatně veškeré
plechové díly. „Tyto stroje nám otevírají spoustu možností
řešení. Kromě toho se dají velmi jednoduše ovládat,“ říká
Sarayut při prohlídce nových výrobních hal.
V poslední době podporuje zaměstnance ve výrobě zařízení
SheetMaster. Tím se zkracuje průběžný čas výroby. „Kromě toho
potřebujeme méně pracovníků.“ Sarayut tak zvýšil účinnost a
bezpečnost ve výrobě a může svoje zákazníky obsluhovat „s
rozumem“, jak sám popisuje svoji strategii.
Využití příležitosti
Se 60 zaměstnanci dosahuje nyní thajský výrobce nábytku obratu
v přepočtu 7,4 milionu eur ročně. Zhruba 30 % nábytku kupují
soukromí zákazníci, 30 % připadá na maloobchod a 30 %
odebírají velké projekty. Zbytek exportuje firma Image Steel
Furniture do Japonska, Francie, Itálie a na Maltu. Blízký přístav
ve městě Laem Chabang usnadňuje logistiku.
Výchozí poloha je tedy dobrá. A to je důležité, neboť
konkurence je velká. Thajská ekonomika navíc oslabuje.
Přicházejí pro výrobce nábytku těžké časy? Sarayut zůstává
klidný. „Myslím, že můžeme z této situace profitovat. Thajci
totiž změní svoje kupní chování a budou vydávat méně peněz za
nepodstatné věci,“ říká s důvěrou. „Designový nábytek za
rozumné ceny jsou tak dobrou alternativou.“ Svůj cíl má již před
očima: „Chci učinit z firmy Image Steel Furniture známou
značku a nejdůležitějšího thajského výrobce nábytku.“
> Vaše otázky zodpoví:
Carina Albrecht, telefon: +65 65 71-8007
E-mail: [email protected]
Rozmanitý nábytek
exportuje firma
Image Steel
Furniture až do
Evropy.
Designový nábytek z Rayongu
Kdo:
Image Steel Furniture Co., Ltd., Rayong, Thailand.
Založeno r. 2012, 60 zaměstnanců. www.imagefurniture.net
Co:
Výrobce vyrábí kvalitní moderní nábytek ze dřeva a plechu
pro zákazníky z Thajska, Japonska, Francie, Itálie a Malty
Čím:
TruLaser 3030, TruBend 3120, TruPunch 3000 se
SheetMaster
STEZKA S PLECHOVÝMI SOCHAMI
Stezka
slavných
osobností
Tento „Portrait Bench“
stojí v Kenilworthu. Jsou
zde znázorněni John
Kemp Starley, který je
považován za
vynálezce moderního
bicyklu, Helen Martin,
největší podporovatelka
Univerzity Warwick, a
Edward Langley
Fardon, klempíř a
průkopník designu
bicyklů.
Slavné celebrity z oceli
lemují britské cyklistické
a turistické stezky.
STEZKA S PLECHOVÝMI SOCHAMI
Chandra Prasad/Sustrans
Ten, kdo v britském Dartfordu cestuje pěšky nebo na kole, může
se setkat se zpěvákem skupiny Rolling Stones, Mickem
Jaggerem — alespoň s jeho věrnou podobiznou z oceli. Ta stojí v
jeho rodném městě na kraji cesty. Společně s více než 250
skulpturami známých osobností v životní velikosti je součástí
projektu „The Portrait Bench“. Iniciátorem projektu je Sustrans,
dobročinný spolek pro alternativní mobilitu, který pověřil
zakázkový výrobce Laser Process v Cannocku,
aby vyrobil celebrity z cortenové oceli. „Řezání sochy před
svařením trvá cca jednu hodinu,“ říká ředitel David Lindsey. „Na
projektu jsme pracovali celkem tři roky.“ Na stroji TruLaser
5040 se 6kilowattovým laserem vyřízl podnik mimo jiné sochu
zpěváka Toma Jonese, herce Richarda Burtona a Jiřího VIII. Ti
všichni nyní lemují cyklistické stezky v obcích po celé Velké
Británii — a dělají z cyklistických výletů a procházek
malé objevné cesty. www.laserprocess.co.uk
INTERVIEW
„Ten, kdo chce kvalitu,
musí si ji zaplatit“
„Levné stroje nevyrábějí kvalitní výrobky,“ říká Hans Tekeser.
Kupuje každý rok nový kvalitní stroj a prozrazuje, proč je jeho kalkulace správná.
Pane Tekesere, pracujete v první řadě jako subdodavatel
pro automobilový průmysl. Není to riskantní pracovat
převážně pro branži, která je pod tak vysokým tlakem
působícím na náklady?
Tento tlak máte všude od doby, kdy k nám do Evropy
přišel z USA trend racionalizace. Podnikáme však jako
subdodavatelé již několik let a víme, že musíme vždy
učinit první krok. Proto neustále udržujeme krok s novými
technologiemi a vzájemně je kombinujeme. Ovlivňujeme
přitom také konstrukci dílů. Když si například nějaký
zákazník přeje vyrobit 2 000 dílů s vysoce komplexní
geometrií, ale nástroje stojí 50 000 EUR, položíme si
otázku, zda je zamýšlená cesta ta správná a nabídneme
různé alternativy.
To je spíše neobvyklé, že subdodavatel zasahuje tak
hluboko do konstrukce...
To je sice pravda, ale máme také příslušné know-how,
takže zákazníci jsou zpravidla otevření vůči našim
návrhům. Mám široké technické i obchodní znalosti a
zkušenosti. Mohu tak přímo u stolu projednat se
zákazníkem, jak by se dal díl vyrobit výhodněji, a zároveň
mu předběžně spočítat, kolik to bude přesně stát. Pomáhá
mi, že mám za zády všechny naše stroje a obráběcí
techniky a mohu tak navrhnout ideální řešení. Protože
máme široký strojní park, nemusím při kalkulaci
zohledňovat vytížení určitého stroje, ale mohu hledat
nejlepší řešení pro zákazníka.
Jaké techniky vzájemně kombinujete?
Vedle klasického obrábění plechů jako vystřihování,
svařování a řezání laserovým paprskem a ohraňování je
naší specialitou hluboké tažení. Potřebné nástroje si sami
vyrábíme. Kombinace všech postupů nám zajišťuje
důležité strategické zákazníky. Vyhráváme tak s cenou
proti čínskému konkurentovi, což nás samotné někdy
překvapuje. Velká hloubka výrobního sortimentu je tak pro
nás důležitým faktorem pro získávání zakázek.
V průměru jste si dosud pořídili každý rok nový stroj. Jak
se realizuje tak vysoká frekvence investic?
V současnosti obrábíme všechno, od 0,1mm pružinové
oceli až po 25mm konstrukční ocel. Počty kusů přitom
sahají od prototypu až po série v řádech milionů. Abychom
mohli nabídnout takové portfólio, potřebujeme přirozeně
adekvátní strojní park. Vydáváme tedy peníze vždy,
Úspěch potřebuje
spolehlivý základ,
je přesvědčen
Hans Tekeser.
Detlef Göckeritz
„Jen v roce 2013
jsme investovali
do strojů tři
miliony eur.“
INTERVIEW
když vidíme, že můžeme takovou investicí získat nebo
lépe obsloužit zákazníky. V naší hale pracuje v
současnosti
několik
ohraňovacích
lisů,
jeden
kombinovaný stroj TruMatic 6000 pro vysekávání a
laserové obrábění a laserové stroje. Náš strojní park
přitom reflektuje, že je automatizace stále důležitější.
Proto u ohraňování očekáváme kladné efekty u stroje
TruBend Cell 7000, který jsme si pořídili na konci roku
2013. TruLaser Cell 7040 nám pomáhá při řezání a
svařování laserem díky své extrémně vysoké pracovní
rychlosti, velké flexibilitě a s tím spojenými krátkými
výrobními časy.
Co Vás přesvědčuje na firmě TRUMPF?
Firma TRUMPF mě fascinuje od samého začátku.
Otevřenost lidí, kteří v této firmě pracují, jejich ochota
pomoci v kteroukoli denní dobu a poskytování služeb
zákazníkům na mě působí opravdu dobrým dojmem. A
dále je to samozřejmě kvalitní technologie, kterou
dostávám. U svých konkurentů jsem viděl, jak se ostatní
trápili s konkurenčními stroji. Kalkulace, že se dají s
levnými stroji vyrábět kvalitní výrobky, je velký omyl.
Deset let firmy Alzner Automotive
První krok k samostatnému podnikání učinil Hans Tekeser v
roce 2004 nejprve s kanceláří pro řízení projektů a
navrhování dílů. Brzy chtěl také sám vyrábět prototypy a
nezadávat zakázky cizím firmám. Studovaný podnikový
ekonom a konstruktér strojů zahájil tedy ještě v tomtéž roce v
budově staré tiskárny v bádensko-württemberském Grafenau
svoji vlastní výrobu. V roce 2005 získal první sériové zakázky,
na konci roku zaměstnával podnik již 30 pracovníků. V roce
2006 začal podnik Alzner Automotive s výrobou nástrojů.
Firma dále rostla, Tekeser investoval do nových strojů,
přestěhoval se a výrazně rozšířil svoje prostory. V
současnosti zaměstnává firma Alzner Automotive 160
zaměstnanců a zásobuje zákazníky z celého světa.
Vaše knihy objednávek jsou zcela zaplněné, jste vytíženi
na třísměnný provoz. Jaké plány máte do budoucna?
Po razantním růstu je nyní na programu konsolidace.
Struktury musí nejprve držet krok, aby růst zůstal
udržitelný. To však v žádném případě neznamená
stagnaci. Jen v roce 2013 jsme investovali tři miliony eur
do lisů a zařízení TruBend Cell 7000. Přitom neustále
hledáme nové branže a zákazníky. Příkladem je naše
angažovanost v elektromobilitě. Zde již dnes vyrábíme
držáky pro baterie ve vysokonapěťovém rozsahu — trh
zde jistě ještě poroste.
V čem spatřujete největší výzvy pro úspěšnou
budoucnost?
V první řadě je problémem najít dobrý personál. Na trhu
práce je aktuálně nedostatek pracovních sil s
kvalifikacemi, které potřebujeme — právě teď ve výrobě
nástrojů. Proto momentálně vzděláváme také pět mladých
osob. Přitom neustále zaučujeme zaměstnance z jiných
profesí. Když zde vidím mechanika nebo zámečníka, u
něhož si pomyslím: „ten umí ještě víc“, dám mu také
komplexnější úkoly, aby se sžil s naším podnikem.
> Vaše otázky zodpoví:
Achim Greiser, telefon: + 49 (0) 7156 303-30396
E-mail: [email protected]
Všechno, co se týká automobilu
Kdo:
Alzner Automotive GmbH, Grafenau. Založeno r.
2004, 160 zaměstnanců. www.alzner-automotive.de
Co:
Na základě promyšlené kombinace technologií
zásobuje zakázkový výrobce především
automobilový průmysl kvalitními díly a komponenty
Čím:
TruLaser 2525, TruMatic 6000, TruLaser Cell 7040,
TruBend Cell 7000, TruBend 7036, TruBend 5130,
TruBend 5085, TrumaBend V 85
 SPECIÁL INTECH
2014
Vstupte.
Rozvíjejte se!
Zákazník firmy TRUMPF Martin Krämer zahájil výrobu se strojem TruLaser 1030.
A po pouhých 36 měsících rozšířil strojní park o TruLaser 5030 fiber.
Ten, kdo by chtěl kráčet v jeho stopách, získá veškeré informace na veletrhu INTECH.
TruLaser série 1000
TRUMPF GmbH + Co. KG
.NOVINKA
Nekomplikovaná konstrukce, krátká doba instalace a jednoduchá obsluha — pro
mnoho podniků, které začínají s řezáním laserem, je stroj TruLaser série 1000
ideálním prvním vybavením. Nyní tyto stroje přesvědčují ještě jednodušší a snazší
obsluhou. Na řízení stroje lze automaticky nastavit Microjoint. Stisknutím tlačítka si
může pracovník obsluhy vybrat ze tří dynamických režimů. Beze změn zůstává dobrý
přehled obráběcího procesu díky širokému prosklenému oknu téměř přes celou šířku
stroje — v případě potřeby dokonce s osvětlením vnitřního prostoru na obou stranách.
Základní stroj — nyní
ještě komfortnější
SPECIÁL INTECH 2014
.NOVINKA
Laserová řezací zařízení TruLaser
série 3000 jsou opravdovým
multitalentem ve 2D obrábění
materiálů.
Přesvědčují
svojí
flexibilitou,
spolehlivostí
a
rozmanitými
řešeními
automatizace. Novinkou u zařízení
TruLaser 3030 fiber je nyní
4kilowattový laser TruDisk 4001.
S tímto vyšším výkonem mohou
zákazníci řezat konstrukční ocel,
nerezovou ocel a hliník až do
tloušťky 20 milimetrů, barevné
kovy mohou být silné až osm
milimetrů. Další novinkou je
přestavba z obrábění plochého
materiálu na obrábění trubek
pomocí
přídavného
zařízení
RotoLas.
Flexibilní
externí
nakládací systém přitom dokáže
vést různé trubky a profily s
naprostou jistotou. Programovací
systém TruTops Tube přesně
vypočítá
rychlost
řezání
a
pojezdový pohyb všech os. Můžete
tak obrábět i rohy čtyřhranných
trubek a suverénně si poradíte
dokonce
i
s
konstrukcí
komplexních průniků a řezů.
Výkon na nejvyšší úrovni
Nový stroj TruLaser 5060 —
volitelně k dispozici s 6 nebo
8kilowattovým laserem TruFlow
— ručí za maximální produktivitu
a účinnost. Díky celosvětově
nejúčinnějšímu CO2 laseru na
světě nabízí zařízení TruLaser
5060
vynikající
energetickou
bilanci.
Optimalizované
vysokofrekvenční buzení snižuje
spotřebu energie o 30 procent.
Beze změn zůstávají — s
pracovním rozsahem na ose X až
šest metrů — enormní rychlost osy
a polohovací dynamika. Osa U
přitom zajišťuje konstantní kvalitu
součástí v celém pracovním
rozsahu. Bezpečnost procesů v
bezobslužném provozu zaručuje
volitelné
příslušenství
Smart
Nozzle Automation. Pro splnění
zvláštních požadavků na kvalitu
rozšiřuje BrightLine možnost
obrábění plechů o tloušťce u
hliníku do 15 milimetrů a u
nerezové oceli do 25 milimetrů.
.NOVINKA
TruPunch 3000
Vyšší výkon laseru a volitelné
obrábění trubek
TruLaser 5060
TruLaser 3030 fiber
.NOVINKA
Efektivní a spolehlivé zařízení
Modifikace zařízení TruPunch
3000 nastavuje nová měřítka v
lisování. Nyní je standardním
vybavením velká klapka na díly
pro rychlé a bezpečné odebírání
dílů. Díky prodloužené příčné liště
lze nyní obrábět také velké
formáty bez dalšího polohování.
To zvyšuje přesnost a snižuje
vedlejší časy. Novinkou je rovněž
SheetMaster Compact, základní
zařízení pro automatizaci. Chytré
funkce v každém případě zajišťují
maximální bezpečnost procesu.
Funkce Smart Unload například
rozpozná uvíznutí součásti, takže
systém může vyřešit situaci
samostatně.
BrightLine
BrightLine zajišťuje
dokonale hladkou
hranu řezu.
.NOVINKA
Optimální kvalita hran u silného plechu
Speciální metoda řezání BrightLine umožňuje docílení řezu nejvyšší
kvality u silné nerezové a konstrukční oceli. Zejména u nerezové
oceli dosahuje tavné řezání s technologií BrightLine obzvláště
kvalitní hrany řezu. Drsnost povrchu, pravoúhlost a absence
otřepů na řezné hraně jsou v porovnání se standardním
řezem výrazně lepší. Výsledek: hrany, kde se vidíte jako v zrcadle —
a to bez jakéhokoliv dalšího opracování. Revoluční novinkou je nová
varianta BrightLine fiber. Ta nyní zajišťuje nejlepší
kvalitu také při řezání silných plechů
pevnolátkovým laserem.
SPECIÁL INTECH 2014
Kompletně inovované zařízení
TruBend série 3000
Pro nové zařízení TruBend série 3000 jsou
charakteristické četné inovace. Patří sem
nový přehledný a
samovysvětlující
multidotykový řídicí systém a možnost
ohraňování po celé délce bez jakéhokoli
omezení. Konstantní úhel přitom mimo jiné
zajišťuje automatické vyklenutí. Svoji
premiéru na veletrhu INTECH zažil stroj
TruBend 3100 s lisovací sílou 1 000 kN.
Díky svým vysokým rychlostem os je z něj
nejrychlejší ohraňovací lis ve své třídě.
Stroje TruBend série 3000
mohou být vždy podle použití
vybaveny zadním dorazem 2, 4
nebo 5 os. Maximální bezpečnost a
krátké přípravné časy zajišťuje
osvědčený a dále zdokonalený
systém BendGuard se svým
optickým polem monitorovaným
čidly. Pro všechny stroje TruBend
série 3000 jsou k dispozici různé
držáky nástrojů. Patří sem také
rychloupínací systém a manuální
nebo automatické hydraulické
upínací přípravky.
.Světová premiéra
www.intech.trumpf.com
„Přechodem ze stroje TruLaser 1030 na
TruLaser 5030 fiber jsme se dostali do první
ligy ve 2D řezání laserem. Naše produktivita se zvýšila o
čtyřnásobek až pětinásobek. V oblasti tenkých plechů
jsme dokonce ještě lepší. Fascinuje mě, jak příslušenství
BrightLine fiber posouvá hranice fyziky a umožňuje
řezání nerezové oceli o síle až 25 mm v nejlepší kvalitě
také s pevnolátkovým laserem. Spolehlivost stroje je velmi
působivá. Dosahujeme bezpečnosti procesu až 99,9 %.
Zařízení TruLaser 5030 fiber nám od své instalace
v květnu 2013 získalo řadu nových zákazníků.“
> Martin Krämer
[email protected]
„Když je někdo
jako nadřízený
zbytečný, pak
odvedl dobrou
práci.“
Když si někdo u
KMH objedná
speciální díl,
dostane ho stejně
rychle jako
standardní díl – to
je deklarovaný cíl
Martiny Kammann.
VÝROBA TRUBEK
Volnomyšlenkářka
Martina Kammann chodí ráda do práce a přeje si, aby práce bavila i její zaměstnance.
Jak to funguje? S plochou hierarchií a velkým prostorem pro nápady.
Pro Martinu Kammann je důležitá radost a zábava — a
to i během pracovní doby. „Zde v podniku trávíme hodně
času, proto bychom měli také naši práci dělat s radostí,“
zdůrazňuje. To zní z úst ředitelky dobře a přitom trochu
nezvykle. Ředitelkou je u společnosti KMH-Kammann
Metallbau GmbH v Bassumu, 25 kilometrů jižně od
Brém, již 15 let. Její rodiče založili podnik v roce 1986 a
zahájili výrobu trubek, potrubních tvarovek a
rozvodných systémů pro sypké materiály. „Pro mého
otce byly dobré vztahy mezi kolegy a vedením
společnosti opravdu důležité,“ vypráví paní Kammann.
Tyto hodnoty se u firmy KMH dodnes projevují v ploché
hierarchii a kolegiálním přístupu. „Samozřejmě musíme
vydělávat peníze, ale nesmí se z toho vytratit lidskost.“
Takto jednoduše a přitom výstižně formuluje paní
Kammann svůj nejdůležitější požadavek.
Více svobody, větší odpovědnost
Sama zůstává raději v pozadí a nestrhává na sebe
pozornost. „Zjišťuji, že když je někdo jako nadřízený
zbytečný, pak odvedl dobrou práci.“ Svým 140
zaměstnancům ochotně nechává prostor pro vlastní
nápady a kreativitu. A to mnohem více než jiné podniky.
„Ve spoustě oblastí existuje relativně velká svoboda
rozhodování. Tím je však přirozeně také mnohem vyšší
odpovědnost jednotlivých kolegů,“ zdůrazňuje paní
Kammann. Najít lidi, kteří jsou ochotni přinášet svoje
vlastní nápady a spoluutvářet řešení, prý není
jednoduché, doplňuje. „Ale naštěstí máme u nás v
podniku mnoho angažovaných pracovníků.“
Trubky podle rozměru
Trubky a systémy KMH najdete všude tam, kde se
odsává prach nebo dopravují produkty pod mírným
tlakem — napříč všemi branžemi: v průmyslové výrobě
krmiv pro zvířata, v potravinářském průmyslu, v
chemickém a farmaceutickém průmyslu, v mlýnech a
zařízení, ve ventilační technice, v technice životního
prostředí nebo v polovodičovém průmyslu. A to nejen v
Německu. KMH dodává cca 40 % vyrobených součástí
do zahraničí — především do Evropy.
Zákazníci si mohou u KMH vybírat ze sortimentu 20
000 různých standardních produktů. Nenajdou-li
vhodnou součást, pak ji podnik vyrobí: přibližně 20 %
součástí se vyrábí na zakázku. „Prvky střižené na míru
jsou velmi důležité, protože můžeme nabídnout řešení v
souladu s potřebami zákazníků,“ vysvětluje Martina
Kammann. Mnohá zařízení jsou komplexní, protože
standardní vybavení nemusí stačit: „Pokud můžeme
dodat individuální součásti stejně rychle, flexibilně a ve
stejné kvalitě, máme konkurenční výhodu.“
Nově vytvořené procesy
Aby se to dařilo, investuje podnik neustále do nových
strojů a zařízení. V roce 2009 proběhla dosud největší
investice: kompletní výstavba nové haly. „To byl pro nás
důležitý krok, který nám umožnil optimalizovat naše
postupy a pomocí jasných procesů zvýšit efektivitu,“ říká
ředitelka. Ve starých halách se musela výroba
přizpůsobit prostorovým podmínkám, dnes je všechno
přizpůsobeno požadavkům výroby. Také speciální díly
na zakázku expeduje nyní tým do jednoho až dvou dnů.
K hladkému průběhu výroby přispívá také
vysokoregálový skladový systém Stopa, který skladuje a
připravuje plechy pro TruLaser 5030 a TruLaser 3030.
Nejprve se na laserových strojích uříznou jednotlivé díly
a poté se na válcích vyválcují trubky, které se nakonec
svaří. Při výběru strojů hraje přesnost důležitou roli. Aby
svary spolehlivě držely i po delší době, musí hrany spolu
přesně a čistě lícovat a musí být dodrženy tolerance. S
volitelným příslušenstvím RotoLas na stroji TruLaser
3030 vyřezává navíc KMH přesné díly přímo z hotových
trubek. Rozvodky a přechody tak později přesně sedí.
„Při založení firmy jsme součásti řezali na plazmových
zařízeních,“ říká Martina Kammann s úsměvem. „To by
dnes bylo nemyslitelné.“
Přesná ruční práce
Bassumský podnik zpracovává převážně normalizovanou
ocel a různé nerezové oceli o tloušťce jeden až čtyři
milimetry. Řada pracovních kroků se provádí ručně. „Z
části jsme stále ještě řemeslný podnik,“ prohlašuje
Kammann. „Existuje mnoho věcí, které již provádějí
stroje, některé pracovní operace však provádíme stejně
jako dříve manuálně.“ To záleží především na mnoha
různých geometriích, které podnik vyrábí. Ty komplikují
VÝROBA TRUBEK
Martina Kammann
nechává svým
zaměstnancům široký
prostor pro vlastní
nápady. V podniku
tak převládá
kreativita a dobrá
atmosféra.
automatizaci. „Člověk,který do výroby zasahuje, bude
pro nás jistě nepostradatelný i v následujících letech,“ je
přesvědčena M. Kammann.
Že se bude v současnosti zabývat v takové míře
technikou, by si podniková ekonomka Martina
Kammann na začátku své kariéry nikdy nepomyslela. Na
otázku, zda jí bylo vždy jasné, že později povede rodinný
podnik, rozhodně odpovídá: „Vůbec ne!“ Když se jí
rodiče po dokončení vzdělání v oboru ekonomie se
specializací na průmyslovou výrobu ptali, zda by chtěla
začít jako zaměstnanec obchodního oddělení u firmy
KMH, byla nejprve skeptická, pak to ale slíbila. Dodnes
toho nikdy nelitovala. I když začátek nebyl zrovna
jednoduchý. „Po krátké době jsem začala pracovat v
oddělení nákupu. V té době pracovalo jako obchodní
zástupci ještě mnoho starších mužů, kteří velmi
skepticky reagovali na to, že mezi ně přišla mladá žena
— tehdy ještě bez technických zkušeností,“ vzpomíná
„Samozřejmě musíme
vydělávat peníze, ale
nesmí se z toho vytratit
lidskost.“
Martina Kammann. „Tehdy jsem neunikla mnoha
různým komentářům.“ Dnes se nad tím jenom usmívá.
Muž? Žena? Prostě člověk!
Vede paní Kammann podnik jinak než muži? Martina
Kammann krčí rameny. „Myslím, že rozdíly mezi
mužem a ženou na vedoucí pozici nejsou nijak velké. My
ženy jednáme s větší intuicí a empatií.“ Skepsi vůči sobě
jako ředitelce v uplynulých letech ještě nepocítila. Sžila
se se svou rolí, branží i technikou. „A nuda v průmyslu
teď rozhodně není,“ doplňuje se smíchem.
> Vaše otázky zodpoví:
Karl Schmidt, telefon: + 49 (0) 7156 303-31497
E-mail: [email protected]
Kulaté výrobky
Kdo:
KMH-Kammann Metallbau GmbH, Bassum. Založeno r. 1986,
140 zaměstnanců. www.kmh.net
Co:
Podnik dodává trubky spojené s upínací objímkou a přírubou,
komponenty a systémy pro aspiraci a sypké materiály všeho druhu
zákazníkům po celém světě
Čím:
TruLaser 5030, TruLaser 3030 se zařízením RotoLas, TrumaBend V170,
vysokoregálový systém Stopa
„Je nutno si přiznat jednu věc:
všechny součásti vyrobené v
automatizovaných procesech jsou lepší.“
Roland Deeg
AUTOMATIZACE
Bez našich
robotů to
nejde
Sigrid a Roland Deegovi jsou fanoušky
automatizace. Ne snad proto, že by chtěli ušetřit na
personálu, ale proto, že tak získají lepší pracovníky.
Venku voní orná půda, uvnitř zase kov. Haly společnosti Roland
Deeg GmbH jsou obklopeny lány polí a loukami. Stojí na úbočí
malé průmyslové oblasti Kirchberg v Hohenlohe — pozoruhodné
oblasti zažívající rozmach venkova na severovýchodě BádenskoWürttemberska, kde se v pekařství setkávají zemědělci a průmysloví
manažeři zítřka. Existuje zde více předních světových výrobců než
měst, za každou silniční zatáčkou sídlí podnikatel, který zde
organizuje svoje globální obchody v oborech: obalová technika,
strojírenství, ventilátory, montážní technika a dokonce i džíny.
Dokonalé prostředí pro klasického zakázkového výrobce, jako je
například společnost Roland Deeg GmbH.
Podnik se etabloval na trhu jako univerzální podnik pro
kovovýrobu. K nabídce patří řezání laserem, ohraňování, svařování a
třískové obrábění a také motnáž a logistika. Jednatel Roland Deeg k
tomu říká: „Chceme našim zákazníkům poskytnout všechno pod
jednou střechou a vytvářet hodnoty pokud možno u nás ve firmě.“ V
okruhu jeho zákazníků se odráží hohenlohské podnikatelské
prostředí: převážně klasická strojírenská výroba, obalová technika,
stavební stroje a občas také automobilový průmysl.
Kalkulace po osmi hodinách
Deeg zaměstnává 140 pracovníků a vyrábí produkty ve třísměnném
provozu. U vchodu do haly obrábějí 2D laserová řezací zařízení
ocelové, nerezové nebo hliníkové materiály. Po každém dokončení
cyklu založí LiftMaster do zařízení novou tabuli. V dalších částech
budovy se pracuje s ručními svářečkami, zaměstnanci zakládají
materiály do frézek nebo balí hotové výrobky. V hale lze pozorovat
dlouholetý nepřetržitý růst podniku: Na všech koncích vedou
průchody nebo schody k přístavbě.
Tento prostor je rezervován pro ohraňování. Na sedmi strojích
TruBend ohraňují zaměstnanci ručně. Vedle nich zásobují zakládací
roboty BendMaster další tři stroje: TruBend 5230, TrumaBend V
130 X a TruBend Cell 7000. V ohýbací buňce obrábí zakázkový
AUTOMATIZACE
„Mladí lidé dnes neradi stojí u
ohraňovacího lisu. Ale
programovat robota — to umí
vzbudit jejich zájem.“
Sigrid Deeg
Lákadlo pro kvalifikované
pracovníky
Je velmi těžké nalákat do Kirchbergu, který
má 4 100 obyvatel, kvalifikované
zaměstnance. Tento okres má míru
nezaměstnanosti 2,9 % — to je téměř jako
plná zaměstnanost. Regionální konkurence
je přitom velká. „Mnozí lidé s dobrým
vzděláním zde jdou raději k velkým
firmám, protože věří, že tam budou mít
jistětší práci než u nás,“ říká Deeg. „A s
platy velkých firem také často nedokážeme
udržet krok.“ Zejména pro ohýbání je
nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Je
to náročné povolání: důležitá je abstraktní
prostorová představivost a neustálá
pozornost. Je to ale také tělesně namáhavá
práce, obzvláště u velkých plechových
dílů: není nikterak neobvyklé, když
pracovník obsluhující ohraňovací lis
přemístí během směny několik tuctů tun
materiálů. „Tím velmi trpí hlavně klouby.
Tuto tvrdou práci nechce již nikdo dělat,“
konstatuje Roland Deeg. „Automatizace
zde vyplňuje nedostatečné počty personálu
a současně pomáhá k ergonomické práci.“
Jeho manželka Sigrid Deeg, která vede
podnik společně se svým manželem,
dodává:
„Automatizované
stroje
kompenzují
chybějící
kvalifikované
pracovníky, ale zároveň je také lákají.
Mladí lidé dnes neradi stojí u ohraňovacího
lisu. Ale programovat robota — to umí
vzbudit jejich zájem.“ Stroje tak vytvářejí
prostor pro zaměstnance s dobrým
vzděláním, aby mohli svoje vědomosti
smysluplně použít jiným způsobem.
Nedostatku kvalifikovaných pracovníků
čelí podnik navíc vlastními silami: v
současnosti se zde připravuje na povolání
25 učňů pro šest různých profesí.
Sto procent dobrých dílů
Práce Deegových se v posledních letech
silně změnila. Zákazníci mezitím přešli na
výrobu Just in Time. To vyžaduje od
zakázkových výrobců velkou flexibilitu.
Navíc neustále rostou požadavky na
kvalitu. Pro Rolanda Deega je to další
důvod pro automatizované stroje: „U
ocelového plechu to například dříve
nevadilo, když měly některé díly
škrábance. Dnes musíme všechno dodávat
bez poskvrny.“ K tomu významně
pomáhají zařízení BendMaster. „Roboty
ohýbají s enormně vysokou přesností — a
to u každého jednotlivého dílu. Přesné
elektrické pohony v ohýbací buňce
TruBend Cell 7000 zajišťují vysokou
přesnost úhlů. Je nutno si přiznat jednu
věc:
všechny
díly
vyrobené
v
automatizované výrobě jsou lepší.“ Čidla a
zpracování obrazu při automatickém
ohýbání eliminují chyby, které se stávají
lidem. Sigrid Deeg prohlašuje: „Typickou
chybou například je, že pracovník
ohraňovacího lisu zamění pravé a levé díly
a drží plech špatně. Automatizace takovou
chybu
vylučuje.“
Usnadňuje
také
následnou dokumentaci, neboť jsou k
dispozici naměřená data a vždy je znám
přesný počet obrobených dílů.
To, že Deegovi jako zakázkový výrobce
střední velikosti sázejí tak důsledně na
automatizaci,
nepovažují
za
nic
mimořádného. „Bez této zajištěné kvality a
vysoké výrobní rychlosti bychom se již
neobešli,“ říká Roland Deeg. „Určitě
budeme automatizaci do budoucna ještě
dále rozšiřovat.“ 
> Vaše otázky zodpoví:
Tanja Tenhaf, telefon: +49 (0) 7156 303-30447
E-mail: [email protected]
KD Busch
výrobce malé součásti od velikosti výrobní
série 50 ks na zakázku měsíčně.
Roland Deeg stojí na podestě a sleduje
svoje ohraňovací lisy. „Již léta se spoléhám
na automatizované ohýbání. Můj hlavní
důvod je jednoduchý: počty kusů,“
vysvětluje. „Dobrý pracovník obsluhující
ohraňovací lis vytvoří během první hodiny
své směny 150 ohybů, zatímco robot jich
udělá 100. Když to však spočítáme po osmi
hodinách, má robot vždy náskok. Prostě se
neunaví.“ Deegova ohýbací buňka
TruBend Cell například pracuje zhruba o
20 % rychleji než pracovník u
ohraňovacího lisu. Deeg je navíc nadšen,
že toto zařízení dodává stanovené počty
kusů po celé hodiny, aniž by musel nějak
zasahovat personál. Neboť pracovníků je
nedostatek.
AUTOMATIZACE
Zákazníci Rolanda Deega
chtějí přesné ohýbané
součásti. Díky svým
automatizovaným strojům jim
je může dodávat.
Efektivní rodinný podnik
Kdo: Roland Deeg GmbH, Kirchberg/Jagst. Založeno r. 1996,
140 zaměstnanců. www.deeg-bleche.de
Co: Řezání laserem, ohýbání, svařování a montáž – zakázkový výrobce
dodává přesná řešení z plechu do nejrůznějších branží
Čím: TruBend Cell 7000, TruBend 5230, TruBend 5085, TrumaBend V 170,
TrumaBend V 50, TrumaBend V 320, 2 x TrumaBend V 130 X,
TruLaser 5040, TruLaser 5030, 2 x TruLaser 3040,
TruLaser 3030, TruLaser Cell 1005, TruLaser Weld 3010 a
TruLaser Robot 5020 v laserové síti
Prostě vlastní výroba
„Čidla a zpracování obrazu
při automatickém ohýbání
eliminují chyby, které se
stávají lidem.“
Sigrid Deeg
Historie společnosti Roland Deeg
GmbH vlastně začala zklamáním.
Roland Deeg pracoval jako
zámečnický mistr ve firmě
vyrábějící stavební stroje a měl za
úkol naplánovat s firmou TRUMPF
nové obrábění plechů. Jeho firma
ale projekt krátce před dokončením
zastavila. „Připadalo mi, že je
škoda, aby celá práce přišla
nazmar,“
vypráví
Deeg.
Nepřipadalo pro něj v úvahu, aby
se projektu vzdal, a tak se rozhodl,
že se svojí manželkou založí
vlastní podnik. Chtěl se se svým
konceptem osamostatnit, jeho šéf
neměl námitky, a tak v roce 1996
došlo k zásadnímu přelomu:
investor
postavil
manželům
Deegovým halu u příjezdu do obce
Kirchberger. Deegovi si koupili
laserové řezací zařízení TruLaser
3030. Sigrid Deeg vzpomíná: „Bylo
to docela dobrodružství. Vydali
jsme všechny peníze za náš první
stroj a dokonce jsme si museli vzít
půjčku a ručit naším domečkem.“
Paní Deeg si vzala na starost
administrativu a její manžel se brzy
ráno vypravil do haly a stoupl si ke
stroji. „Měli jsme seznam v Excelu
s potenciálními zákazníky. Ty jsem
obtelefonovala. Roland jel třeba
přes celou zemi, aby se představil,“
líčí svízelné začátky Sigrid Deeg.
Zatímco vyprávějí o období,
kdy zakládali firmu, pokukují po
sobě Roland a Sigrid Deegovi s
potutelným úsměvem. „Tehdy jsme
ještě byli trochu ztřeštění,“ říkají
jejich pohledy. Úspěch se dostavil
rychle. O půl roku později si pořídili
ohraňovací lis a přijali první
zaměstnance. „Od té doby jsme
každý rok zaměstnali deset nových
lidí a každé dva roky přistavovali –
až dodnes,“ popisuje vývoj firmy
Roland Deeg.
CHARAKTERY
„Moje objekty jsou variabilní, proměňují
prostory — pokaždé zcela novým způsobem.“
AUTOMATIZACE
Variabilita
Kovové objekty, které vyrábí Gosia Warrink, mají dvě strany, návrhářka
jich má nespočet.
Gosia Warrink
„Umění je velký pojem,“ říká Gosia
Warrink. Raději se označuje za návrhářku
než umělkyni. A přesto zhotovuje převážně
ručně individuální kovové objekty, z nichž
žádný není stejný. Měděné nebo ocelové
dráty se pod jejíma rukama přeměňují na
subtilně vyhlížející obrazy z drátků, které
připomínají mondénní módní návrhy.
Červeně se blýskající měděné nebo chladně
třpytivé hliníkové desky se stávají
nástěnnými
objekty
díky
výřezům
podobným střihu nůžkami s motivy zvířat
nebo žen. Redukované, přesně vystřižené
tvary jsou zde v jasném kontrastu s
propracovanými detaily, jako je vzor rybí
kosti, který známe z látek. Zvláštností prací
návrhářky z Berlína je, že se mohou
proměňovat: Září-li jedna strana bílou
barvou
nebo
neonovými
barvami,
překvapuje druhá strana čistě kovovým
povrchem nebo organickou oxidací. „Bylo
pro mě důležité oprostit se od konvenčního
jednostranného vnímání obrazu. Moje
objekty se neustále mění. Proměňují
prostory, v nichž visí — pokaždé zcela
novým způsobem,“ vysvětluje 39letá
návrhářka.
Přístupná vůči změnám
Gosia Warrink se narodila v Polsku a
vystudovala germanistiku a lingvistiku ve
Varšavě. Když v roce 1995 získala
stipendium v Berlíně, přestěhovala se do
Německa a pokračovala zde ve svém studiu.
„Vždy jsem se zajímala o spoustu věcí. Svoji
slabost pro design a umění jsem zřejmě
zdědila po své matce, která vyučovala
umění,“ vypráví Gosia Warrink. Po
dokončení studia začala studovat další obor,
a sice vizuální komunikaci na Univerzitě
umění v Berlíně. Gosia Warrink zjistila, že
se tyto obory vzájemně dobře doplňují,
protože v mnoha projektech v současnosti
kombinuje řeč a umění.
Během svého studia umění pracovala s
různými materiály. Oblíbila si stříhání
nůžkami a ráda kreslí, to jsou techniky, které
adaptovala pro svoje práce z kovových
materiálů. Ke zpracování kovů používá z
části nástroje, které používají také
klenotníci. Pro hrubší práce jako broušení
má k dispozici stroje. „Mnoho nástrojů jsem
si vyrobila sama. Můj otec je inženýr a
pomohl mi je konstruovat,“ vypráví. U
velkoplošných
kovových
objektů
spolupracuje Gosia Warrink s poskytovateli
služeb. To podle přesných zadání zajišťují
lisování a obrábění laserem. Konečné
úpravy, tedy broušení, lakování, oxidaci a
konzervování jsou opět dílem návrhářky.
Patří sem i experimentování
Aby mohla Gosia Warrink pracovat s kovy,
musela hodně experimentovat a vyvíjet řadu
vlastních technik. „Zejména při oxidaci
používám částečně velmi zvláštní metodu, o
které jsem jinak ještě nikde neslyšela,“ líčí
návrhářka. Na své plechy nanáší nejen
chemikálie, ale také různé přísady z lékáren,
supermarketů nebo asijských obchodů. Ty
dodávají objektům speciální patinu a každé
dílo se stává jedinečným unikátem, protože
nikdy nelze předem odhadnout
přesný výsledek.
Pro své obrazy z drátků
zhotovuje Gosia Warrink
podle vlastních kreslených
návrhů a detailního výkresu
na
počítači
papírovou
předlohu
v
originální
velikosti. „A poté začínám
ohýbat. Někdy vznikne
během práce něco úplně
jiného, než bylo záměrem v
původním návrhu. Když
vidím souhru jednotlivých
kovů, popustím uzdu své
umělecké
fantazie
a
zapomenu na předlohu,“
vysvětluje. To vyžaduje
sebedůvěru a pochopení sebe sama. Člověk
musí být přístupný změnám, zůstat neustále
zvídavý, vidět, kam vede vývoj a chopit se
příležitosti: to je pro ni důležité. Při
navrhování, v umění, v životě. 
www.gosia-gallery.com
Povězte,
paní Warrink…
… co považujete za svou
nejsilnější stránku? A co za svou
největší slabinu?
Jsem velmi kreativní člověk a mám
spoustu nápadů. Jsem ale také
velmi, někdy až příliš, velký
perfekcionista a to u všeho, co
dělám.
… jak byste se charakterizovala
několika slovy?
Zvídavá, kreativní, emocionální a
neustále hledající něco jedinečného.
Nestojím o průměrnost, jsem
svéhlavá a ctižádostivá.
… odkud berete energii?
Nejvíce síly mi dodává můj syn a
moje práce. Jednoduše mám ráda
to, co dělám, a považuji za velké
štěstí, že je pro mě moje profese
zároveň zábavou. Energii mi dodává
také moje rodina, jóga a sluníčko.
… co byste si s
sebou vzala na
onen příslovečný
opuštěný ostrov?
Svého syna, svůj
oblíbený fotoaparát
a obrázkový slovník,
abych se domluvila
s domorodci, pokud
na ostrově nějací
budou.
Pomocí přísad z lékárny,
supermarketu nebo asijských
obchodů dodává Gosia
Warrink svým objektům
speciální patinu.
POHLED DO SVĚTA
Krásné tóny Alpské rohy se tradičně vyrábějí ze dřeva, patří však podle
klasifikace hudebních nástrojů k žesťovým nástrojům. V roce 1527 se objevily
první písemné zmínky o alpském rohu ve Švýcarsku. Ke švýcarskému
sdružení příznivců jódlování patří dnes cca 1 800 organizovaných hudebníků
hrajících na alpský roh. Držitel světového rekordu také pochází ze Švýcarska:
tento hudební nástroj Josefa Stockera měří 47 metrů, o titul se však dělí s
Američanem Peterem Wutherichem.
IMPRESSUM
TRUMPF Express 1/14
Magazín o obrábění plechu
Vydavatel
TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG
Johann-Maus-Straße 2, 71254 Ditzingen
www.trumpf.com
Za obsah zodpovídá
Dr.-Ing. Mathias Kammüller
Štíhlé procesy
Šéfredaktorka
Evelyn Konrad
+49 (0) 7156 303 – 30 428
[email protected]
První krok do zahraničí učinila firma TRUMPF v roce 1963
Redakce
pr+co GmbH, Stuttgart
Norbert Hiller, Julia Schmidt
založením dceřiné společnosti v sousedním Švýcarsku. Dnes
Švýcarsku. Pobočky firmy TRUMPF přitom zásobují komponenty a
sestavami zákazníky po celém světě. V Grüschi vyrábí 550 zaměstnanců
elektrické nářadí a stroje TruLaser série 3000 a 5000 a TruMark Laser a
TruMark Station.
Velmi rychle letící částice U Meyrinu v
kantonu Ženeva létají částice téměř rychlostí
světla Velkým hadronovým urychlovačem
(LHC). Tento obří urychlovač částic je největší
na světě: Tunel urychlovače ve tvaru prstence
má obvod 26 659 metrů. Pomocí urychlovače
LHC zkoumá Evropská organizace pro jaderný
výzkum (CERN) podstatu hmoty.
Vědci objevili takzvané Higgsovy částice, jejichž existenci
předpokládali fyzikové Peter Higgs a François Englert, kteří za
svůj objev obdrželi v roce 2013 Nobelovu cenu za fyziku.
Variabilní klasika
Téměř každý kosmonaut z NASA má v
kapse červený švýcarský kapesní nůž.
Tento kapesní nůž, nazývaný ve
Švýcarsku „Sackmesser“ a vyvinutý
původně pro armádu, se dále rozvíjel
a podle modelu je v
současnosti vybaven
škrabkou na ryby pro rybáře
nebo vypichovátkem na
opravu důlků způsobených dopadem
golfového míčku. Wenger Giant Knife
2007 je s 81 nástroji a 141 funkcemi
nejrozmanitějším nožem, díky své
hmotnosti 1.3 kilogramu se však již
nehodí do kapsy u kalhot.
Malá armáda
Papežská švýcarská
garda je nejmenší
armádou na světě.
Skládá se ze 110 můžů a
odpovídá za osobní
bezpečnost papeže. 2.
ledna 1506 dorazili první
švýcarští vojáci do
Vatikánu. Od roku 1800
funguje „osobní stráž“
bez jakékoli přestávky.
Příslušníkem gardy se
může stát pouze Švýcar
ve věku od 19 do 30 let, s
tělesnou výškou alespoň
1,74 m a musí to být
sportovec, který má
dokončený základní
výcvik ve švýcarské
armádě.
> Další informace: www.ch.trumpf.com
Gernot Walter, Maximilien Brice
se v Baaru stará 250 zaměstnanců o odbyt a servis výrobků TRUMPF ve
Sazba a výroba
pr+co GmbH, Stuttgart
Gernot Walter
Tanja Haller
Reprodukce
Reprotechnik Herzog GmbH, Stuttgart
Výroba
frechdruck GmbH, Stuttgart
Autoři
Florian Burkhardt
Julian Stutz
Monika Unkelbach
Fotografie
KD Busch
Dirk Egelkamp
Detlef Göckeritz
Thawatchai Kahatairat
Ilustrace
Gernot Walter
Vytištěno na papír z ekologicky šetrného lesního hospodářství
Firemní kulturu rodinného podniku TRUMPF charakterizuje společenská odpovědnost. Firma TRUMPF proto podporuje nový výzkumný kampus RWTH Aachen.
S 19 výzkumnými bloky na ploše 800 000 metrů čtverečních má umožnit novou mezinárodní spolupráci mezi vysokými školami a průmyslem.
Myšlení budoucnosti
Profilové obory RWTH Aachen
Dá se budoucnost modelovat, simulovat a optimalizovat?
Computational Science & Engineering
Jak bude vypadat zásobování energií budoucnosti?
Energy, Chemical & Process Engineering
Informační a komunikační systémy budoucnosti?
Information & Communication Technology
Jaké materiály umožní inovativní výrobky?
Material Science & Engineering
RWTH Aachen poskytuje
ve svých devíti fakultách
široké spektrum vědeckých
disciplín a mezinárodně
vynikajících profilových
oborů.
RWTH Aachen usiluje pro
řešení komplexních a
rozmanitých výzev ve vědě
o integrovaný přístup.
Jak zajistíme v budoucnosti zdraví a dobrý stav?
Medical Science & Technology
Setkání přírodních věd s inženýrskými
vědami – stanou se protivníky nebo partnery?!
Molecular Science & Engineering
Jak bude vypadat mobilita budoucnosti?
Mobility & Transport Engineering
Jak budeme vyrábět v budoucnosti?
Production Engineering
Think the Future
Myšlení budoucnosti
www.rwth-aachen.de
Copak to má dnes být?
Zvláštní kreace? Žádný problém, když máme k
dispozici nůž Lamson & Goodnow. V každém noži se
totiž ukrývá 176 let zkušeností nožířů. Ještě dnes
opouštějí výrobky amerického výrobce stejné haly jako
při založení firmy. „Chceme vyrábět nejlepší kvalitu —
ručně vyráběné nože za poctivé ceny, které se jednou
stanou cenným dědictvím,“ zdůrazňuje ředitel Brian
Hayes. Vedle strojů, které zde stojí již více než sto let,
pracuje zde v tradiční kovárně jeden stroj TruLaser
1030 fiber a jedno zařízení TruMark Station 5000. Tyto
stroje zajišťují přesné kontury a popisují čepel firemním
logem. Kombinace špičkové technologie a tradice má u
profesionálních i amatérských kuchařů velmi dobrý
ohlas po celém světě.
www.lamsonsharp.com

Podobné dokumenty

Lesknoucí se díla

Lesknoucí se díla vysvětluje Gehrke. „Mění se složení plechů, jejich design, a tím i obrábění.“ Laser je tak vhodný nástroj, protože se dá univerzálně používat pro různé materiály a tloušťky plechu. Robustní krása F...

Více

zde. - MM spektrum

zde. - MM spektrum ovládání ohraňovacího lisu s programovacím systémem, který obsahuje 3D vizualizace procesu ohýbání. Flexibilitu a přesnost stroje podporuje možnost vybavení až 6osého dorazového systému a využití a...

Více

magazín o obrábění plechu

magazín o obrábění plechu TruLaser Tube 7000 jsme získali konkurenční výhodu, kterou jsme ještě nedokázali správně využít,“ vysvětluje Christine. Podnik je v současnosti natolik vytížený, že na cílené akvizice dosud jednodu...

Více

OFFICIAL GAME SHEET

OFFICIAL GAME SHEET 55 Sklenář, Jakub

Více