ediční plán 2014

Komentáře

Transkript

ediční plán 2014
EDIČNÍ PLÁN 2014
1. pololetí
P S Y C H O LO G I E
Milan Valenta a kol.
PŘEHLED SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
Bohumila Baštecká, Jan Mach a kol.
Rámcové kompendium oboru – přehled psychoKLINICKÁ PSYCHOLOGIE
pedie, logopedie, surdopedie, etopedie, popis
Učebnice kromě jedincovy cesty ke zdraví či nemo- Feursteinovy metody aj.
ci popisuje, co je rolí, úkolem a zodpovědností
váz., 264 s., asi 385 Kč
klinického psychologa.
Cheryl R. Carter
váz., 640 s., asi 875 Kč
DÍTĚ S ADHD A ADD DOMA I VE ŠKOLE
Abraham H. Maslow
Kniha je plná praktických tipů, které pomohou
O PSYCHOLOGII BYTÍ
zvládnout výzvu, již představuje ADHD a ADD.
Kniha je sérií Maslowových přednášek z let 1954brož., 120 s., asi 235 Kč
-1961 pojednávajících o hierarchii lidských potřeb.
brož., 288 s., asi 479 Kč
Erich Fromm
STRACH ZE SVOBODY
Erich Fromm rozpracoval fakt dvojznačnosti lidské
svobody, jež se může stát otevřením možností,
stejně jako cestou do úzkosti z osamění a izolace.
brož., 240 s., asi 399 Kč
Carl R. Rogers
ZPŮSOB BYTÍ
Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu
jejího zakladatele.
brož., 312 s., asi 435 Kč
Jan Soukup
MOTIVAČNÍ ROZHOVORY V PRAXI
Publikace popisuje procesy změny chování a ukazuje, jak pracovat s motivací. Seznamuje s technikami a se strategií vedení motivačních rozhovorů.
brož., 152 s., asi 289 Kč
SOCIÁLNÍ PRÁCE
www.portal.cz
Scott D. Miller, Insoo Kim Berg
ZÁZRAČNÁ METODA
Radikálně nový přístup k problémovému pití.
brož., 216 s., asi 329 Kč
Constanze Löffler, Beate Wagner,
Manfred Wolfersdorf
MUŽI NEPLÁČOU?
Deprese u mužů – jak ji rozpoznat a léčit.
brož., 192 s., asi 299 Kč
brož., 208 s., asi 275 Kč
Elizabeth Verdick,
Marjorie Lisovskis
Michaela Peterková
JAK PŘEŽÍT, KDYŽ MĚ VŠECHNO ŠTVE?
KURZ DUŠEVNÍ ROVNOVÁHY
Rádce pro děti, které jsou vznětlivé a neumějí
Zbavte se stresu, napětí a úzkosti prostřednictvím
udržet emoce na uzdě.
kurzu sebepoznání a úkolů.
brož., 128 s., asi 215 Kč
Eva Zakouřilová
SPECIÁLNÍ TECHNIKY
brož., 120 s., asi 265 Kč
SOCIÁLNÍ TERAPIE RODIN
Definování sociální terapie a sociální diagnostiky, Jitka Suchá
ukázky 50 konkrétních speciálních technik, kazuis- TRÉNINK SLOVNÍ ZÁSOBY
tiky, formuláře aj.
PRO KAŽDÝ VĚK
brož., 168 s., asi 299 Kč Řada cvičení zaměřených na rozvoj slovní zásoby,
paměti, koncentrace, kreativity, logického myšleMANAGEMENT
ní, jazykového citu aj.
brož., 176 s., asi 229 Kč
Marta Anna Petrášová,
Cynthia L. Copeland
Ilona Prausová, Zdeněk Štěpánek
KNÍŽKA PROTI NUDĚ
MENTORINK – FORMA PODPORY
250
her a aktivit určených od kojenců po dospívající.
NOVÉ GENERACE
brož., 272 s., asi 259 Kč
Autoři definují role a zodpovědnosti při procesu
mentorování, zabývají se etikou, popisují typy men- Jan Neuman, Soňa Hermochová
torinku i jednotlivé fáze mentorovacího procesu.
NEJLEPŠÍ HRY DO KAPSY
brož., 160 s., asi 255 Kč Kniha představuje výběr z deseti dílů řady Hry do
kapsy (Portál 2003 – 2005).
PŘÍBĚHY
brož., 208 s., asi 255 Kč
brož., 120 s., asi 225 Kč
Pavla Koucká
ZDRAVÝ ROZUM VE VÝCHOVĚ
Rady, jak vychovávat děti v 21. století.
HRY A TRÉNINKY
Ludmila Čírtková
VIKTIMOLOGIE PRO FORENZNÍ PRAXI
brož., 192 s., asi 235 Kč
Publikace nabízí poznatky ze současné viktimologie a chce rozšířit povědomí o tom, co prožívají Paul Keenan
BELETRIE PRO DĚTI
oběti kriminálních činů.
DOBRÉ ZPRÁVY PRO ŠPATNÉ DNY
brož., 200 s., asi 339 Kč
Krátké duchovní úvahy prokládané příběhy ze Lenka Zemanová,
života newyorského kněze a rozhlasového mode- Michaela Bergmannová
SPEKTRUM
rátora.
MADLENKA A BREJLIČKY
brož., 192 s., asi 255 Kč Příběh o tom, jak brejličky změní pohled malého
James Hillman, Sonu Shamdasani
člověka na svět kolem něj.
S P I R I T U A L I TA
NÁŘEK MRTVÝCH
váz., 56 s., asi 195 Kč
Rozhovor Jamese Hillmana, zakladatele hnutí
Zuzana
Pospíšilová
John Eldredge
archetypální psychologie, a editora Jungovy
VELKÝ PŘÍPAD ŠKOLNÍHO DETEKTIVA
Červené knihy a historika psychologie Sonu NEBOJTE SE ŽIVOTA
Třetí kniha o školním strašidlu Radílkovi. Tentokrát
Autorův
přímočarý
styl
odráží
to
nejlepší
z protesShamdasaniho.
pátrá po zmizelé učitelce a dvou uprchlých vězbrož., 200 s., asi 375 Kč tantské tradice spirituálního psaní.
ních, kteří se snaží vyloupit banku.
brož.,
120
s.,
asi
215
Kč
Sándor Ferenczi
váz., 64 s., asi 189 Kč
Guy
Gilbert
KLINICKÝ DENÍK
Stanislava Reschová
Zápisky uspořádané Michaelem Balintem se týkají TVÁŘÍ V TVÁŘ UTRPENÍ
VESELÁ KOPA POHÁDEK
tří významných okruhů – teorie traumatu, psychote- Reflexe nad životními bolestmi – samotou, chu- Humorné pohádky jsou doplněny otázkami pro
rapeutické techniky a vztahu Ferencziho s Freudem. dobou, nemocí, trápením v dospívání, útrapami rozvíjení čtení s porozuměním a pro inspiraci
váz., 240 s., asi 459 Kč v lásce, ztrátou drahé bytosti, stářím.
brož., 96 s., asi 149 Kč a zamyšlení.
Heinz-Peter Röhr
váz., 104 s., asi 269 Kč
Anselm
Grün
ZNEUŽITÍ
VYHOŘENÍ
RÁDCI PRO RODIČE A MLÁDEŽ
Léčba následků sexuálního či emočního násilí.
brož., 168 s., asi 259 Kč Na základě psychologie flow a jungovské psychologie aktivní imaginace autor popisuje cesty ze zablo- Jiřina Prekopová
Mark Solms, Oliver Turnbull
kovanosti životodárné energie každého člověka.
JEN V LÁSCE PŘEŽIJEME
MOZEK A VNITŘNÍ SVĚT
brož., 136 s., asi 225 Kč Autorka vychází z přirozených zákonů a ukazuje,
Úvod do neurovědy subjektivních zkušeností
že láska na celý život je možná.
Autoři ukazují, co dělá psychoterapie ve svém
Ž I V O T N Í S T Y L A Z D R AV Í
brož., 152 s., asi 209 Kč
léčebném přístupu k duševnímu onemocnění.
Penny
Warner,
Paula
Kelly
brož., 296 s., asi 519 Kč Marie-Chantal Deetjens
SBOHEM, PLÍNKY!
CITOVÁ ZÁVISLOST
Nácvik
na nočník bez pláče a stresu.
PEDAGOGIKA
Autorka nabízí řadu prostředků, které pomohou
brož., 120 s., asi 209 Kč
citově závislým osobám zbavit se utrpení.
Irena Lhotková
brož., 184 s., asi 295 Kč John Friel, Linda Friel
ŘEDITEL A STŘEDNÍ MANAGEMENT ŠKOLY Helena Máslová
SEDM NEJVĚTŠÍCH
RODIČOVSKÝCH OMYLŮ
Průvodce pro ředitele a střední management PRÁZDNÁ KOLÉBKA
ZŠ a SŠ, teorii doprovázejí praktické ukázky a pří- Jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo Kniha přináší příklady z bohaté terapeutické praxe
lohy.
autorů a cenná výchovná doporučení.
těsně po něm.
brož., 176 s., asi 299 Kč
Emanuelle Pelletier
PORUCHA POZORNOSTI
BEZ HYPERAKTIVITY
Školní psycholožka s využitím příkladů vysvětluje
problematiku a seznamuje s příznaky.
brož., 184 s., asi 299 Kč
VÝCHOVA 3–8
Jan Svoboda
AGRESE A AGRESIVITA V PŘEDŠKOLNÍM
A MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU
Autor pomáhá pochopit, co je příčinou agresivity
u dětí, a navrhuje možné postupy řešení.
brož., 192 s., asi 265 Kč
Kateřina Konvalinová
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA –
VE ŠKOLCE JE POŘÁD PRIMA
Soubor rozmanitých námětů k činnostem s dětmi
předškolního a mladšího školního věku.
brož., 160 s., asi 219 Kč
Robin Král, Jiří Pazour
PÍSNIČKY NA HRANÍ
Písničky, dechová a rytmická cvičení, kreativní
hudební úkoly doplněné CD.
brož., 144 s., asi 289 Kč
Monika Nikodemová
JÓGA VE ŠKOLCE
Hry a inspirace pro pohybové aktivity vycházející
z jógy jsou upravené pro děti předškolního věku.
brož., 144 s., asi 235 Kč
Irena Klimková
CO TO TADY CINKÁ?
Soubor vět s obrázky k nacvičování a upevňování
výslovnosti hlásek C, S, Z a Č, Š, Ž.
brož., 72 s., asi 149 Kč
Iva Nováková
ČTU A VÍM O ČEM
Pracovní sešit k rozvíjení čtení s porozuměním
obsahuje soubor povídek, úkolů a otázek.
brož., 64 s., asi 149 Kč
Eduard Světlík, Edita Plicková
ŠIMONOVY PRACOVNÍ LISTY 21
Pracovní sešit s grafomotorickými pohádkami.
brož., 64 s., asi 149 Kč
Eva Štanclová, Renata Frančíková
ŠIMONOVY PRACOVNÍ LISTY 22
Pracovní listy zaměřené na celkový rozvoj dítěte
s důrazem na přípravu do školy.
brož., 64 s., asi 149 Kč
Portál, s. r. o.
Klapkova 2, 182 00 Praha 8
tel. 283 028 203, e-mail: [email protected]
KNIHKUPECTVÍ PORTÁL:
Jindřišská 30, Praha 1
Klapkova 2, Praha 8
E-SHOP: obchod.portal.cz
www.portal.cz

Podobné dokumenty