Pozvanka setkani Ch Doll Plzen 2013-10-03

Komentáře

Transkript

Pozvanka setkani Ch Doll Plzen 2013-10-03
Sdružení WALDORF PLZEŇ
a
WALDORFSKÁ ŠKOLA DOBROMYSL
Vás zvou na
Setkání s Christophem Dollem
3. října 2013 v Plzni
Naskytla se nám příležitost pozvat začátkem října do Plzně pana Christopha Dolla, který bude v týdnu
od 30.9. řídit tým mentorů v Plzeňských waldorfských třídách.
Při té příležitosti jsme jej požádali, aby veřejně vystoupil s přednáškou o svých zkušenostech
s tématy, které dobře zná a které se v Plzni také objevují:

interkulturní pedagogika, sociální a kulturní integrace

zakládání nové waldorfské školy

strach a obavy s tím spojené
Rádi bychom si také poslechli jeho názor na situaci waldorfu v Plzni, kde se bude předtím tři dny
pohybovat jako mentor.
V rámci setkání chceme nechat prostor na řízenou diskuzi, kde bude možné panu Dollovi klást
doplňující otázky k výše uvedeným tématům.
TERMÍN:
čtvrtek 3. října 2013 od 17:00 do 18:45 - prosíme přijďte 15min předem!
MÍSTO:
15. ZŠ, T.Brzkové 33-35, Plzeň-Skvrňany – aula školy
VSTUPNÉ:
včas přihlášení (do 1.10.) a členové WALDORF PLZEŇ 100 Kč
ostatní 200 Kč
V případě zájmu bude během akce zajištěno placené hlídání dětí, poplatek 30 Kč za dítě.
Závazné přihlášky zasílejte emailem do 1. října 2013 na adresu [email protected], uveďte
jméno, počet osob, zájem o hlídání dětí a případně otázku, kterou byste chtěli panu Dollovi položit.
Více informací na www.waldorfplzen.cz
www.waldorfplzen.cz
www.skoladobromysl.cz
Christoph Doll







narozen 09.11.1966
1989 - 1991 studium waldorfské pedagogiky na Svobodné vysoké
škole v Mannheimu
od roku 1991 třídní učitel, učitel tělocviku a náboženství na
waldorfské škole v Karlsruhe
2004 – 2010 spoluzakládá a rozvíjí interkulturní školu
v Mannheimu
2008 zakládá Institut interkulturní pedagogiky v Mannheimu
od roku 2010 docent waldorfské pedagogiky na waldorfském
semináři v Berlíně, zde mimo jiné vede školení mentorů
v současné době též aktivně působí v krizové pedagogice v organizaci Freunde der
Erziehungskunst, účastní se záchranných akcí v oblastech postižených válkami, zemětřesením
apod.
Mentorské školení v praxi
Mnozí učitelé se často více či méně spontánně stávají mentory nových učitelů. Otázka je, zda je daný
zavádějící učitel na tuto nelehkou úlohu skutečně dobře připraven. Mentorské školení je
profesionální přípravou na tuto úlohu. Školení se zpravidla děje v malých skupinách budoucích
mentorů.
Skládá se z teoretické části, v které se vysvětlují základní principy mentorství, charakterizují se
vlastnosti, jaké by mentor měl mít, upozorňuje se na úskalí a nebezpečí.
Praktická část se koná ve vybrané škole, se kterou je předem nutné domluvit podmínky a vyžádat si
její souhlas s níže popsaným systémem hospitací. Časový průběh je velmi variabilní, závisí na
konkrétní situaci, časových možnostech zúčastněných. Často se jedná o týdenní akci. Průběh může
vypadat například takto:




v ranním vyučování hospitují 2-3 budoucí mentoři a školitel mentorů
následně jeden mentor dává zpětnou vazbu učiteli, ostatní mentoři jsou přítomni, ale pouze
pozorují rozhovor
poté ostatní mentoři dávají aktivnímu mentorovi zpětnou vazbu
následuje teoretická část, která nicméně vychází z právě nabytých zkušeností
Tento časový průběh se opakuje několik dní, jednotliví mentoři postupně navštěvují různé učitele,
ostatní jim dávají zpětnou vazbu. Existuje celá řada variant tohoto procesu. Většinou se pracuje od 8
h do 17 h, ale i zde jsou možné bezčetné variace.
Pokud má o školení zájem více mentorů, je možné vytvořit týmy po 3-4 mentorech. Maximální
únosná velikost celé skupiny je cca. 12 účastníků.
www.waldorfplzen.cz
www.skoladobromysl.cz
Interkulturní škola v Mannheimu
První interkulturní waldorfská škola vznikla asi před 10 lety v dělnické čtvrti Mannheim-Neckerstadt.
V této čtvrti tvoří asi 50 % populace přistěhovalci z nejrůznějších evropských i mimoevropských zemí.
Děti přistěhovalců kromě toho, že zpravidla patří spíše k nižší vrstvě, nejsou často nikde kulturně
zakořeněni – do německého prostředí se těžce adaptují, mají problémy s osvojením jazyka, který
často ovládají pouze na rudimentární úrovni. Kromě toho často nedostatečně ovládají i jazyk svých
předků, nezřídka v něm neumí psát a číst. O kultuře země, z které pocházejí, mívají často jen mlhavou
představu. Za této situace se Albert Schmelzer a Christoph Doll spolu s dalšími spolupracovníky
z mannheimského učitelského semináře rozhodli vytvořit nový typ waldorfské školy, jejímž cílem je
právě integrace dětí migrantů, jejich sblížení s většinovým německým obyvatelstvem. Samotnému
založení školy předcházela mnohaletá teoretická příprava, bez které by jistě takto kvalitní projekt asi
sotva vznikl. Škola si v Mannheimu poměrně rychle získala velmi dobré jméno, začala být
podporována místními i spolkovými úřady.
V interkulturní škole tvoří děti imigrantů o něco méně než polovinu, větší část tvoří německé děti.
Děti si v první až třetí třídě vybírají jeden jazyk „potkávání“ – děti cizího původu „svůj“ jazyk –
turečtinu, polštinu, srbštinu, ruštinu, španělštinu či japonštinu. Německé děti si z těchto jazyků
můžou vybrat kterýkoli. Hodina bývá vedena rodilým mluvčím. Další zajímavostí jsou svátky. Slaví se
zde daleko více svátků než v kterékoli jiné škole, protože se slaví svátky pocházející z různých kultur.
Je zajímavé, že i větší část učitelů je neněmeckého původu. To škole dodává skutečně mezinárodní
atmosféru.
Kultura vůle – schopnost porozumění druhému člověku – vnitřní cesta
V menších skupinách hovoří Christoph Doll o souvislostech sociálních schopností učitele s jeho
vnitřním osobnostním rozvojem. Sebevýchova zlepšuje naši schopnost jemně vnímat společenství lidí
kolem nás, pomáhá nám překonávat naše strachy, které nám znemožňují plně se otevřít druhému
člověku.
Krizová pedagogika (Notfallpädagogik)
Krizová pedagogika se zrodila v roce 2006 v souvislosti s Izraelsko-Libanonskou válkou. Léčebný
pedagog a spoluzakladatel organizace „Freunde der Erziehungskunst “ Berndt Ruf z německého
Karlsruhe se s menší skupinou dobrovolníků tehdy pronikl na území postižené válkou, aby pomohl
traumatizovaným dětem a dospělým. Touto činností se od té doby zabývá systematicky, pomáhá v
oblastech postižených válkou či přírodními katastrofami. Kromě toho se snaží vycvičit místní učitele,
aby v této práci mohli pokračovat i po odjezdu německých expertů. Při této pomoci vychází z
antroposofické pedagogiky, psychologie a psychiatrie, za cílem odblokování šoků a traumat se
používají mnohé elementy waldorfské pedagogiky. V současné době má tým „Krizové pedagogiky“
přes 60 členů.
www.waldorfplzen.cz
www.skoladobromysl.cz

Podobné dokumenty