Streuobst | Ovocné sady 314

Komentáře

Transkript

Streuobst | Ovocné sady 314
314
Streuobst | Ovocné sady
Gärten, Parks,
bunte Siedlungs­
brachen
Zahrady, parky,
zarostlé
plochy sídel
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel
315
316
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel
vorherige Seite | tschechisch
Botanischer Garten Schellerhau | tschechisch tschechisch

Seit Alters her als Heil- und Gemüsepflanze geschätzt: Beinwell
(Symphytum officinale) | tschechisch tschechisch

Der Schlossgarten von Lauenstein präsentiert erzgebirgstypische Nutz- und Zierpflanzen. | tschechisch tschechisch
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel
317
W
oher sollen die Bienen Nektar und Pollen bekommen in
der Agrarlandschaft, wenn Raps und Löwenzahn ver­blüht,
die überdüngten Äcker und Weiden nur noch grün sind? Vieler­
orts haben sich die Städte und Dörfer zu Überlebens­räumen
von Pflanzen und Tieren entwickelt, die »draußen« oft keine
Chance mehr haben. Üppig blü­hende Gärten, alte Parkbäume
und artenreiche, nährstoffarme Brachen sind sehr wertvolle
Ressourcen. Nicht zuletzt für Honigbienen und Honigesser.
318
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel
K
dyž v zemědělské krajině odkvete řepka a pampeliška,
zelenají se tu už jen přehnojená pole a pastviny. Kde však
mají brát včely pyl a nektar? A nejen včely – spousta rostlin
a živočichů v těchto podmínkách nemá šanci přežít. Jejich
druhým domovem se pak stávají města a vesnice: útočiště
nacházejí v rozkvetlých zahradách, ve starých stromech
v parcích a na druhově pestrých zarostlých plochách.

Weil die meisten Agrarlandschaften unwirtlich geworden sind,
sind Gärten wichtige Refugien für die heimischen BraunbrustIgel (Erinaceus europaeus). | tschechisch tschechisch

Einige herrlich naturnahe Gartenparadiese finden sich rund um
Freital – nicht zuletzt dank der Initiativen des Umweltzentrums. |
tschechisch tschechisch
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel
319
320
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel
Ȇ
berdüngung, Verarmung an Strukturen und Verfolgung
der frei lebenden Tiere beziehungsweise Vergiftung
der nicht direkt nutzbringenden Pflanzen sind die drei Haupt­
ursachen für die Verluste an Naturvielfalt in unserem Land.«
So schreibt es einer der bekanntesten Biologen Deutschlands,
der Münchener Professor Josef H. Reichholf, in einem Buch
mit dem Titel »Wilde Tiere in der Stadt«. Im Siedlungsbereich
werden erheblich weniger Kunstdünger und Pestizide ausgebracht als auf den meisten Äckern, alte Bäume in Parks und auf
Friedhöfen werden nicht zuvorderst als potentielles Brennholz
betrachtet, und nicht zuletzt herrscht Jagdruhe in den »Befriedeten Bezirken« (Jagdgesetz). Viele Menschen, die kein Land
besitzen oder ihre ererbten Hufen an effizient wirtschaftende
Agrarunternehmen verpachtet haben, versuchen zumindest in
ihren Gärten Farbe und Vielfalt zu fördern. Igel trifft man heute
meist nur noch in Siedlungsnähe an. In den Dörfern und auch
den meisten Stadtgebieten zwitschern an einem Frühlingsmorgen wesentlich mehr Vögel als in einem Fichtenforst oder
gar auf einem Maisfeld. Neben den auch außerorts häufigen
Arten wie Staren, Amseln, Kohl- und Blaumeisen gehören zu
den Siedlungs-Singvögeln unter anderem Girlitz, Gelbspötter,
Grauschnäpper, Garten- und Hausrotschwanz. Ihnen bietet der
vergleichsweise hohe Strukturreichtum nicht nur eine breite
Auswahl geeigneter Plätze zur Jungenaufzucht (auch wenn die
gleichermaßen hohe Hauskatzendichte ebenso immer wieder
oben | tschechisch

Hauhechel-Bläuling (Polyommatus icarus) | tschechisch tschechisch

Das kolibri-ähnliche Taubenschwänzchen (Macroglossum
stellatarum) gehört zu den Wanderfaltern, die aus dem Süden
herbeifliegen. | tschechisch tschechisch
»P
řehnojení, ubývání krajinné rozmanitosti, pronásledo­
vání volně žijících zvířat a trávení ‚neužitečných rostlin’ –
to jsou hlavní příčiny ztráty přírodní rozmanitosti,« píše jeden
z nejznámějších německých biologů, mnichovský profesor
Josef H. Reichholf, v knize Divoká zvířata ve městě.
Na území lidských sídel se používá mnohem méně umělých
hnojiv a pesticidů než na většině polí. Staré stromy v parcích
a na hřbitovech lidé nevnímají jako potenciální zdroj dříví.
Kromě toho platí v obcích zákaz lovu. Mnoho lidí, kteří nevlastní žádnou půdu nebo svá zděděná pole pronajímají zemědělským podnikatelům, se snaží podpořit rozmanitost alespoň
na své zahrádce. Například na ježka dnes narazíte obvykle jen
v blízkosti lidských sídel. Na vsi a také ve většině měst zní během jarního rána zpěv ptáků o poznání více než ve smrkovém
lese nebo uprostřed kukuřičného pole.
Vedle druhů rozšířených i mimo sídla, jako je špaček, kos,
sýkora koňadra a sýkora modřinka, najdeme mezi městskými
pěvci například zvonohlíka, sedmihláska, lejska či rehka zahradního a domácího. Relativně rozmanité prostředí sídel nabízí
širokou paletu míst, kde se dá pečovat o potomstvo – je ovšem
třeba se mít na pozoru před kočkami, kterých je ve městech
dost a jejichž přítomnost si vybírá podobně krvavou daň jako
například silniční provoz. Ještě důležitější je ovšem bohatá nabídka potravy. Také hmyzu a ostatních menších živočichů je totiž
v obcích často mnohem více než v jejich okolí, ať už počítáme
množství druhů nebo jedince. Velmi působivá může být například přehlídka motýlů, kteří poletují nad rozkvetlou zahradou.
To vše samozřejmě neplatí pro pozemky s anglickým trávníkem a exotickými koniferami. Přímo zde, v našem bezprostředním okolí, máme tedy největší příležitost ovlivnit biologickou
rozmanitost našeho životního prostředí.
unten links | tschechisch
Bei Wollbienen (Anthidium manicatum) verteidigen die Männchen die Blütenpflanzen, auf denen die Weibchen Nektar sammeln. | tschechisch tschechisch
unten rechts | tschechisch
Auf sonnigen Stellen kann man die Zimtwanze (Corizus hyoscyami) entdecken. | tschechisch tschechisch
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel
321
322
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel

Mindestens 200 000 Stare (Sturnus vulgaris) gibt es in Sachsen.
| tschechisch tschechisch

Amsel (Turdus merula) | tschechisch tschechisch

Heute leben bei uns nur noch 30 % so viele Haussperlinge
(Passer domesticus) wie vor zwei Jahrzehnten. | tschechisch tschechisch

Elstern (Pica pica) | tschechisch tschechisch
Blutzoll fordert wie der Autoverkehr). Viel mehr noch ist es
wahrscheinlich das anhaltend reiche Nahrungsangebot, das
den günstigen Lebensraum ausmacht. Denn auch Insekten
und andere Kleintiere sind in den Städten und Dörfern oft
wesentlich zahlreicher vertreten als im Umland, sowohl hinsichtlich Arten- als auch Individuenzahl. Allein die Menge der
Tagfalter, die über einem blütenbunten Bauerngarten gaukeln,
kann sehr beeindruckend sein.
Das gilt natürlich nicht für Grundstücke mit stets kurzgeschorenen Zierrasen und exotischen Koniferenhecken. Mehr
als irgendwo sonst haben wir in unserem unmittelbaren
Wohnumfeld die Chance, das Wohl und Wehe der Biologischen
Vielfalt zu beeinflussen.
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel
323

Wie seine Verwandten lebt der Goldlaufkäfer (Carabus auratus)
räuberisch – beispielsweise von Schnecken in Gärten. | tschechisch tschechisch
324
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel

typische Art besonnter Brachen: Rainfarn (Tanacetum vulgare) |
tschechisch tschechisch

für Wildblumengärten und Salatschüsseln gleichermaßen
geeignet: Kriechender Günsel (Ajuga reptans) | tschechisch tschechisch
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel
325
Vorkommensschwerpunkte | Oblasti výskytu
1 Freiluftmuseum Seiffen


2 Schlosspark Purschenstein


3 Parkanlagen in Freiberg


4 Weidegut Colmnitz


5 Forstbotanischer Garten Tharandt


6Johannishöhe Tharandt


7 Heilsberger Park in Freital


8
naturnahe Gärten in Freital (vom Umweltzentrum preisgekrönt)


9 Biogärtnerei und Schlosspark Reichstädt


1
0 Lindenhof Ulberndorf

1
1 Naundorfer Park / Ottos Eck


1
2 Botanischer Garten Schellerhau


1
3Klostergarten Osek / Ossegg

1
4Botanischer Garten und Kuranlagen Teplice / Teplitz

1
5Schlosspark Reinhardtsgrimma


1
6Kräutergarten Schloss Lauenstein


1
7 Lehr- und Schaugarten Bahretal (Gersdorf )

1
8 Kurpark Bad Gottleuba

326
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel
8

5  7


6
3

4

9
10


15

17

18


11
12

16

2

1

13

14

327
Wandervorschlag | Tip na výlet
E
rst 1921 wurde die Stadt Freital aus mehreren Steinkohleund Industrieorten zur Stadt zusammengefügt. Die Weiße­
ritzweitung entwickelte sich zum »Tal der Arbeit«. Dieser
Beiname verschaffte der Stadt aber nicht nur eine positive
Wahrnehmung. Allzu offensichtlich waren noch vor nicht allzu
langer Zeit die Umweltschäden, unerträglich oft die Abgase
von Industrie und Verkehr. Und doch lohnt sich eine Wanderung um den Weißeritztalkessel auf jeden Fall.
Da ist zunächst der Windberg zu nennen, der sich 180 Meter
über die Stadt erhebt. An seinen Laubwaldhängen erstreckt
sich das gleichnamige Naturschutzgebiet. Auf der alten Windberghalde gedeihen Orchideen und andere seltene Pflanzen.
Überregionale Bedeutung haben auch die NSG »Rabenauer
Grund« und »Weißeritztalhänge«. Im Südosten Freitals verläuft die geografische Grenze zwischen Ost-Erzgebirge und
Döhlener Becken. Der auffällige Backofenfelsen mit seinen
Rotliegend-Konglomeraten zählt schon zu letzterem.
Selbst in der dicht bebauten Talaue findet man noch einige
wertvolle grüne Inseln. Der zweifellos schönste Park der Stadt
ist der an der »Engländerei Heilsberg«, mit einigen mächtigen
Altbäumen, unter anderem einer als Naturdenkmal geschützten Rotbuche von über acht Metern Stammumfang.
Dank des Wettbewerbs »Naturnaher Garten« lassen sich in
den Randbereichen von Freital einige Kleinode entdecken, die
womöglich eigene gärtnerische Ambitionen wecken.
Für die Mauersegler, die über den Dächern der Stadt unermüdlich Insekten hinterherjagen, haben ehrenamtliche Naturschützer an mehreren Häuserfassaden Nisthilfen angebracht.
So wie sie sich auch für andere gefiederte Stadtbewohner einsetzen. Mehr über ihre Tätigkeit und Möglichkeiten, sich selbst
einzubringen, kann man im Umweltzentrum Freital, nordwestlich des Windbergs am linken Weißeritzufer, erfahren.
Das »Tal der Arbeit« bietet wahrlich nicht mehr nur Industrie
und Verkehr, sondern auch eine ganze Menge Naturerlebnisse.
328
M
ěsto Freital vzniklo teprve v roce 1921 spojením několika uhelných a průmsylových obcí. Z široké nivy řeky
Weißeritz se stalo »údolí práce« (Tal der Arbeit). Toto přízvisko
však zdejší obyvatelé nevnímají jen pozitivně. Škody na životním prostředí byly ještě docela nedávno až příliš patrné, život
místním znepříjemňovaly především zplodiny z průmyslu a
dopravy. Návštěva zdejší pánve se však každopádně vyplatí.
Na prvním místě se sluší zmínit vrch Windberg, který se
vypíná 180 metrů nad městem. Jeho svahy pokrývá listnatý les
a 104 hektarů stejnojmenné přírodní rezervace. Na blízké důlní
haldě se daří orchidejím a dalším vzácným rostlinám. Další
rezervaci s nadregionálním významem najdeme v jihozápadním cípu města, vede podél řeky Rote Weißeritz a nazývá se
Rabenauer Grund. Zde také začíná území východních Krušných
hor. Třetí přírodní rezervace v okolí Freitalu chrání stráně řeky
Wilde Weißeritz. Také tudy prochází geologicko-geografická
hranice mezi Krušnými horami a pánví Döhlener Becken, která
už patří k středosaské sprašové pahorkatině (Lösshügelland).
K té náleží také nápadné skály Backofenfelsen s konglomeráty
červené jaloviny.
Cenné ostrůvky zeleně se však dají najít i v hustě zastavěném údolí. Jedním z nich je bezpochyby nejhezčí městský
park u zámečku Engländerei Heilsberg, s několika mohutnými
starými stromy, mezi nimiž stojí za zmínku chráněný buk
s obvodem kmene přes osm metrů. Na okrajích Freitalu rovněž
najdeme několik přírodních zahrad – malých klenotů, které
dokážou v člověku probudit vlastní zahradnické ambice.
Inspiraci můžete najít i ve městě: Dobrovolní ochránci
přírody rozvěsili na některých fasádách domů budky pro rorýsy,
kteří neúnavně loví hmyz nad městskými střechami. Podobně se
lidé starají také o další opeřené obyvatele města. Více informací
o zdejší ochraně přírody a o možnostech, jak se do ní zapojit,
poskytne zájemcům Centrum ochrany přírody (Umweltzentrum)
Freital, které najdete na levém břehu řeky Weißeritz, severozápadním směrem od Windbergu.
V »Údolí práce« vás dnes opravdu nečeká jen nahuštěný
průmysl a doprava, ale také celá řada přírodních krás.
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel
Honza: hier wurde gekürzt. kannst du das bitte auch im cz tun.
Pfeil+Maßstab separat
einbauen
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel
329
Praktischer Naturschutz | Ochrana přírody
330
Wettbewerb Naturnaher Garten in Freital
Soutěž o přírodní zahradu ve Freitalu
Die Stadt Freital hat sich 1999 der von der UNO initierten Bewe­
gung »Agenda 21« angeschlossen – für eine nachhaltige, umweltgerechte Entwicklung. Ideengeber und Hauptakteur ist
dabei der »Arbeitskreis Naturbewahrung«, der eng mit dem
Umweltzentrum Freital zusammenarbeitet. 2002 wurde von
ihnen der Wettbewerb »Naturnaher Garten« ins Leben gerufen.
Naturnahe Gärten geben Faltern und Käfern, Vögeln und Klein­
säugern Lebensräume, und sie sind wichtig für das Wohlbefinden vieler Menschen. Alljährlich können Freitaler Kleingärtner ihr Werk von einer Jury bewerten lassen: Entsprechen die
verwendeten Baustoffe der natürlichen Umgebung? Bestehen
Hecken vorrangig aus einheimischen Gehölzen? Gibt es ein
Stück bunter Blumenwiese und Unterschlupfmöglichkeiten für
Tiere? Werden im Nutzgarten Gemüse, Kräuter und Blumen in
Mischkulturen angezogen? Und, ziemlich wichtig, werden die
Gartenabfälle kompostiert und der Kompost wiederverwendet? Am Ende zählt natürlich auch der Gesamteindruck. Wahre
Schatzkämmerchen der biologischen Vielfalt konnten seither
prämiert werden. Beim »Tag des Offenen Gartens« geben die
Gärtner gern auch so manchen wertvollen Tipp weiter.
Doch die Verantwortung für das »Grün in der Stadt« kann sich
nicht allein auf private Parzellen beschränken. Der Arbeitskreis
Naturbewahrung und das Umweltzentrum setzen sich auch für
die Erhaltung städtischer Parks und Freiflächen-Biotope ein. Gerade in einem Talkessel wie Freital erweisen sich die »Grünen
Lungen« als überaus wichtig – und werden in Anbetracht des
Klimawandels immer wichtiger. Für alle Stadtbewohner, Menschen ebenso wie Pflanzen und Tiere.
Město Freital se v roce 1999 připojilo k iniciativě OSN Agenda 21,
která se zasazuje o udržitelný rozvoj obcí v souladu s přírodou.
Hlavní zásluhu na tom má pracovní skupina Arbeitskreis Naturbewahrung, která blízce spolupracuje s freitalským ekocentrem. Od roku 2002 společně pořádají soutěž »Naturnaher Garten / Přírodní zahrada«.
Přírodní zahrady poskytují prostor motýlům, broukům, ptákům i malým savcům a mnoha lidem pomáhají udržet tělesnou
i duševní kondici. Drobní zahrádkáři se mohou se svými zahradami přihlašovat v průběhu celého roku. Hodnotí se mnoho
faktorů. Odpovídají použité stavební matriály přírodnímu okolí? Skládají se živé ploty převážně z domácích dřevin? Je na zahradě alespoň kousek barevného květinového trávníku? A co
úkryty pro drobné živočichy? Pěstuje se na záhonech zelenina,
bylinky a květiny ve smíšených kulturách? A v neposlední řadě:
kompostuje se zahradní odpad a je kompost znovu využíván?
Podstatný je samozřejmě také celkový dojem.
Od vyhlášení soutěže bylo oceněno a odměněno mnoho
skutečných »pokladů biodiverzity«. Jejich majitelé se navíc rádi
dělí o své zkušenosti během každoročního Dne otevřených
zahrad.
Odpovědnost za zeleň ve městě samozřejmě nemůže zůstat
omezená jen na soukromé pozemky. Pracovní skupina Arbeitskreis Naturbewahrung a místní ekocentrum se starají také o zachování místních parků a volných prostranství. V místě, jako je
Freital – průmyslovém městě v uzavřeném údolí – jsou všechny
tyto »zelené plíce« obzvláště důležité a ocení je všichni obyvatelé: lidé, rostliny i zvířata.
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel
Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé plochy sídel
331

Podobné dokumenty

Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé

Gärten, Parks, bunte Siedlungsbrachen | Zahrady, parky, zarostlé anstehen, sind Expertise und Initiative der Naturschutzbehörden gefragt. So wie jüngst am Altenberger Gymnasium. Bevor dessen alte Turnhalle dem großen Neubau weichen musste, untersuchten Experten ...

Více