zde - Československý DX klub

Komentáře

Transkript

zde - Československý DX klub
Tradiční olomoucké mikulášské setkání
60 let tranzistoru
Budoucnost patří SDR přijímačům
Středovlnný vysílač Dobrochov
Evropské HD Radio bylo vyzkoušeno
Trochu filozofování nad vlastní konstrukcí
... a samozřejmě všechny obvyklé rubriky
1
OBSAH
RADIOKOMUNIKACE PRO ZÁBAVU I POUČENÍ
PROSINEC
DECEMBER
Úvodní stránka 3
Vydává Československý DX klub (CSDXC)
IČO 65274571
MK-ČR-E 17702
▼ PRAVIDELNÉ RUBRIKY
www.dx.cz
Československý DX klub 4
Novinky 6
U nás doma 7
FM-TV 11
Globus 13
Střední vlny 15
DX tipy 16
Služby 20
Technika 28
Satelit 34
Internet a počítače 37
Dopisy čtenářů 39
Čtenáři se ptají... 39
QSL 41
Postřehy 43
Ze zahraničních časopisů 45
Inzerce 50 + obálka III
Centrální adresa klubu (předseda):
Václav Dosoudil, Horní 9, 768 21 Kvasice, Č. R.
Tel./byt: 573 358 332
E-mail: [email protected]
Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku:
Jaroslav Lajda, Bôrická cesta 49, 010 01 Žilina
Tel. 041/72 322 57 E-mail: [email protected]
Momentální index kurzu Kč a Sk: 1,30
Bankovní spojení klubu:
ČSOB Kroměříž 155243920/0300
Redakce a distribuce časopisu, evidence členů:
Karel Honzík, P. O. Box 10, 323 00 Plzeň 23, Č. R.
Tel. 377 522 116 E-mail: [email protected]
Inzerce:
Soukromá inzerce zdarma, firemní inzerce dle dohody.
Soukromou inzerci zasílejte příslušnému redaktorovi,
firemní inzerci konzultujte s redakcí
Distribuce publikací (kromě tohoto časopisu):
Ladislav Vitík, Plaská 37, 323 27 Plzeň
Tel: 377 523 306 E-mail: [email protected]
UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ
▼ OSTATNÍ
do všech rubrik je vždy poslední den v měsíci.
Jméno a adresa redaktora jsou uvedeny v hlavičce
každé rubriky.
Minulý měsíc na vlnách majáků 25
První zkušenosti s O2TV 27
Trochu filozofování... 28
60 let tranzistoru 31
Budoucnost patří SDR přijímačům 32
Přijímací anténa Luboše OK2BVG 34
Středovlnný vysílač Dobrochov 40
Evropské HD Radio 42
Konference WRC-07 45
Obsah Radio Revue ročník 2007 47
a monthly magazine for radio communications
and long distance reception of radio and TV
published by the Czechoslovak DX Club (CSDXC)
in the Czech Republic and Slovak Republic
www.dx.cz
Bank account of the CSDXC:
▼ INZERCE
SWIFT code: CEKOCZPP, account number: 155243920/0300
ČSOB a.s., Na Příkopě 14, 110 00 Praha 1, Czech Rep.
Membership fee (1 year):
ELIX 3
DD AMTEK 10
HCS obálka IV
Europe 20 EUR, airmail overseas 25 USD
International contacts, please write or call to:
Jaroslav Boháč, Jizerská 11, CZ-400 11 Ústí n. L., Czech Rep.
Phone: +420 608959996. E-mail: [email protected]
Reprodukce zde zve¯ejnÏn˝ch informacÌ jen s ud·nÌm jejich p˘vodu (RR). PouûitÈ p¯ÌspÏvky vyjad¯ujÌ n·zor autora a nemusÌ b˝t v souladu s n·zorem redakce.
Za vÏrohodnost p¯ÌspÏvku je zcela odpovÏdn˝ jeho autor. Information published in this bulletin may not be reproduced unless the source (RR) is mentioned.
2
SLEVA ★SLEVA
Vítejte u nového čísla
RADIO REVUE!
Rozhlas, Televize
Přehledy vysílačů 2007
Jednotná
cena:
Jednotná
cena:
70
50
70
50
+ pošt.
+ bal.
+ pošt.
+ bal.
Kč
Kč
Objednávejte tuto publikaci
u klubových distributorů:
ČR: Ladislav Vitík, Plaská 37, 323 27 Plzeň 23
Tel: 377 523 306 - E-mail: [email protected]
SR: Jaroslav Lajda, Bôrická 49, 010 01 Žilina
Tel: 041/7232257 - E-mail: [email protected]
Titulní strana:
P.F. 2008
Největší sortiment výrobků firem:
KENWOOD, ALINCO, ICOM, AOR, MVT,
JRC, DRAGON, DANITA, EURO CB atd.!
Výjimečné ceny pro členy DX klubu!
ALINCO DJ-X 2000E - špička i na KV!
ALINCO DJ-X7E - nejpopulárnější malý
a kvalitní přijímač
YAESU VR-500
100kHz - 1300 MHz, AM, FM, SSB, CW
YUPITERU MVT 3300
nejcitlivější přijímač od MVT,
velmi vhodný i na AIR band
AOR AR8200 MK3 - top model, do 3 GHz
AOR SR-2000
AOR AR-ONE
Autorizované zastoupení AOR pro ČR
Úplný sortiment přijímačů SANGEAN,
AOR AR8600 MK2
vynikající stolní RX do 3 GHz! Velmi nejnižší ceny, autorizované zastoupení
pro ČR
dobré reference u této nové verze u DX!
ATS-505
ATS-909
AOR AR5000A
3190 Kč
5695 Kč
profes. třída,
do 3 GHz,
novinka
AOR AR5000A PLUS3
DV, SV, KV, VKV, RDS, SSB
profes. přijímač, výbava navíc
Ceny jsou platné pro členy DX klubu
JRC NRD 545 DSP- světová KV špička
Dod·v·me vöechny souËasnÏ vyr·bÏnÈ
a modernÌ p¯ijÌmaËe s dobr˝mi parametry,
AOR AR7030
kterÈ jsou sv˝m kmitoËtov˝m rozsahem
referenční KV
a specifick˝mi CZ kroky ladÏnÌ vyuûitelnÈ
přijímač pro DX
v »R. Vöe na skladÏ, ËeskÈ n·vody, servis,
z·ruka 2 roky.
AOR AR7030 PLUS - funkce navíc
AOR SDU5600 spektrální displejVelké skladové zásoby přijímačů novinka !
přijte si je k nám
Aktuální ceny najdete na www.elix.cz
vyzkoušet!
Maloobchodní i velkoobchodní prodej: ELIX, Klapkova 48, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Tel. 2 84 69 04 47, 2 84 68 06 95, 84 68 06 56, fax 2 84 69 04 47.
www.elix.cz www.kenwoodradio.cz E-mail: [email protected] Prodejní doba: Po až Čt 9 - 17:30, Pá 9 - 16
3
Jako v dějinách technických a fysikálních objevů častým jest úkazem, že objev některý
upoutá široké kruhy, tak i radiotelegrafie a radiotelefonie jest obzvláš k tomu způsobilá,
aby upoutala mnoho inteligentů, by i byli vzděláním zcela odlišných oborů. Kouzlo spočívající v působení na velké vzdálenosti, umožňující spojení dvou míst bez jakýchkoliv drátů,
tajemnému přenášení zvukových značek, pomocí neviditelných vln těžko pochopitelného
aetheru – to vše jest pro přirozenou zvědavost člověka příčinou, že chce se o věci informovati, sám ji zkusiti
a vlastní silou se o ní přesvědčiti.
Slova z úvodu knihy Radiotelegrafie pro amatéry z roku 1924 dnes možná zní archaicky, ale při bližším
zamyšlení i dnes, po více jak 80 letech, dobře vystihují motivaci našeho snažení. Třebaže sledujeme nejmodernější vývoj digitálního vysílání, dosud nás fascinují i jednoduché telegrafní znaky, překonávající tisícikilometrové vzdálenosti jen prostým a stále zcela nedozkoumaným přírodním působením. Jsme již několikátou generací věčných průkopníků a vracíme se ve vzpomínkách k našim pradědům.
Na samém konci úspěšného roku patří poděkovat všem, kteří se po celý rok snažili a jakkoliv přispívali k
prosperitě tohoto spolku. Máme za sebou již 18 let nezávislého, stále se rozrůstajícího klubu. Za tu dobu
jsme mnohé objevili a posunuli představy o možnostech dálkového příjmu o značný kus dopředu. Dělo se to
v příjemné atmosféře vzájemné sounáležitosti, která je už pro naše společenství pověstná. A nám tento
přátelský duch dlouho vydrží.
Díky dobré vůli a ohleduplnosti skalních, pracovitých a obětavých kolegů můžeme přinést dobrou zprávu o
malém zázraku, že přes značný růst nákladů při nákupu nezbytného materiálu a služeb zatím nemusíme
zvyšovat předplatné. Chci ale zdůraznit, že nezištné zásluhy redakce a mnohých aktivistů, a už v korunách
či v odpracovaných hodinách, jsou značné a nech jsou příkladem ostatním.
Všem vám, milí kolegové, přeji klidné a šastné Vánoce, zasloužené dny odpočinku a radosti. Na všech
vlnách dobrý příjem z Betléma!
Václav Dosoudil, předseda CSDXC
Změna adresy
Jednatel klubu Jaroslav Boháč oznamuje změnu své adresy: Švestková 2828/7, 400 11 Ústí nad Labem
Tradičně v Olomouci
Moravské setkání v Olomouci už patří k dobře
zavedeným klubovým akcím. Tomáš Burian tentokrát svolal pravidelné, náhodné i potenciální
účastníky s velkou pečlivostí a dostavilo se přes
20 členů klubu a místních hostů. Nebýt různých překážek v zaměstnání, které nejsou ke
konci roku výjimkou, mohlo se nás sejít ještě
více, ale mikulášský termín se stal závazným.
Nejvzdálenějšími účastníky byli Pavel Langer
a Petr Hora, kteří akci už poněkolikáté výhodně spojili s prohlídkou města a rádiového pro-
středí. Karel Kloupar se pochlubil svými výrobky,
tentokrát jsme obdivovali jeho úzký nf CW filtr a
pečlivě zhotovené vf cívky. Ivan Šleška z Opavy
přivezl antikvariátní poklad – knihu o rádiu z
roku 1924, spolu s Lubomírem Pokorou jsme pak
zajímavě diskutovali o anténách a rušení. Na
přetřes několikrát přišel MiniWhip, asi nejznámější současná anténa, samozřejmě též fyzicky
přítomná díky Petrově nabídce zboží a publikací.
Z místních přednesl řadu zajímavých technických
příspěvků Dobra Lízal, který bývá příjemným spo-
4
lečníkem každého setkání, krátce se zúčastnil též
Tomáš Kedzior. Z Ostravska přijeli Jan Penkala, Tomáš Smolka a Libor Václavík, z bližšího okolí nechyběl Jirka Oravec, Zdeněk Moser a David Kříž.
Mikuláš s čertem nepřišli, zato vše vynahradil Karel Mikuláštík a Slovensko zastoupil Ján Sivý „Radar“.
Řadu probíraných témat nebylo možno ani vysledovat, ale času rozhodně ještě chybělo. Řeč byla už
o právě rozhodnutém místě a termínu výročního
setkání 2008, o letos chybějícím vedoucím satelitů
Vaškem VHR, který právě užívá lázeňské léčby v
Klimkovicích.
Nechyběly četné zajímavé publikace, předávaly se
CD a DVD, nabité GB informací a viděli jsme i TRX
nové digitální sítě Ufon.
Stálo to za to, v příjemném prostředí RCO s výhledem na Olomouc s okolím jsme strávili příjemný
společný večer a kdo chyběl, má šanci napřesrok.
VD
CW úzký nf filtr
Karla Kloupara
Složenka v tomto čísle
V tomto čísle našli složenku (poštovní poukázku) ti z našich čtenářů v České republice, kterým končí předplatné
v prosinci (kód 2007-12 na adresním štítku).
Způsob, jak složenku vyplnit, je zřejmý z připojeného nákresu.
Nejdůležitější ze všeho je vaše osobní (členské) číslo, které musíte napsat do kolonky „V. symbol“ (to
znamená "Variabilní symbol"). Podle něj poznáme, kdo nám platbu poslal.
Kde najdete své osobní číslo?
Je vytištěno na adresním štítku nad jménem
a má 4 číslice. Adresní štítek je nalepen na
černé fólii, ve které dostáváte tento časopis.
Na složenku opište vaše čtyřmístné osobní
číslo. NIC JINÉHO do kolonky „V. symbol“
nepište!
Jakou částku budete platit?
- na celý rok - 600 Kč
- na půl roku - 300 Kč
Budete platit převodem
ze svého účtu?
Pokud si necháte složenku proplatit vaší
bankou ze svého účtu, nezapomeňte bance
předat své osobní číslo, tzn. variabilní
symbol!
Vítejte mezi námi !
Jan Matuška, Znojmo - Hrádek
Jiří Bílek, Bystřany
Radim Vavrečka, Nový Jičín
Josef Baumgartner, Hrádek nad Nisou
Vít Houdek, Rosice
Lukáš Fous, Jihlava
Jaroslav Marcínek, Bublava
Stanislav Lazar, Dunajská Streda
Jozef Fajčík, Divín
Ivan Pešek, Krajková
Miroslav Glaser, Domažlice
Miroslav Pospíšil, Kopřivnice
5
M-100 se připojuje jednoduše mezi anténu a přijímač. Impedance 50 ohmů, konektory BNC.
Cena: 79 EUR (asi 2100 Kč).
SDR přijímač
Tuner minirámovky pro KV
Perseus
MFJ-932
Novinka na trhu SDR přijímačů určených pro připojení k PC, odkud je jejich činnost řízena příslušným
programovým vybavením. Přístroj zkonstruoval italský technik/radioamatér Nico Palermo IV3NWV a vyrábí ho tamní firma Microtelecom.
Anténní
tuner pro
minirámovku určenou pro
KV v pásmech 10
až 80 metrů. Do
antény je
možné vysílat max.
výkonem
50 W (při
dola
ování max. 20
W). Výstup pro transceiver je osazen konektorem PL.
Cena: 149 EUR (asi 3900 Kč).
Přijímač pracuje v kmitočtovém pásmu 10 kHz - 30
MHz v režimech AM, SSB, CW, FMNB atd. (podle softwaru), má citlivost 0,39 uV SSB, selektivita je řízena
rovněž softwarem. Potlačení zrcadel je 90 dB, IP3
vstupu má hodnotu 31 dBm, dynamický rozsah je
103 dB (SSB, 2,4 kHz) resp. 107 dB (CW, 500 Hz).
Atenuátory potlačují vstupní signál o 10, 20 nebo 30
dB. Přijímač se připojuje k PC přes rozhraní USB 2.0
(480 Mbit/s). Zajímavou funkcí je možnost záznamu
kmitočtového spektra širokého až 400 kHz na pevný
disk počítače. Při přehrávání je potom možné pásmo
opět „prola
ovat“ a zpětně prohlížet všechny zaznamenané kmitočty. Při nahrávání jsou vytvářeny bloky
po 10 minutách. Každý takový blok má při největší
šířce spektra 400 kHz velikost asi 1,8 GB. Tyto bloky
jsou při přehrávání automaticky spojeny. Přijímač se
napájí 5 V (odběr 1 A) z přiloženého síového adaptéru. Pevné aluminiové pouzdro má rozměry 110 x
36 x 185 mm. Rozsah provozní teploty je určen na 0
- 40 0C. Cena: 799 EUR (asi 21 000 Kč).
Anténní přepínač
Diamond CX-210 N (A)
Dvoupolohový anténní přepínač se vyznačuje nízkými ztrátami a oddělením obou zpracovávaných vstupů až o 70 dB.
Je určen pro
kmitočtový
rozsah až do
3000 MHz a
vysílací výkon
150 - 1500 W
podle kmitočtu. Impedance 50 ohmů.
Přepínač se
vyrábí ve dvou
verzích: verze
N je osazena
konektory N a
je určena pro provoz do 3000 MHz, verze A má konektory PL a je určena pro provoz do 1000 MHz.
Cena se v Evropě pohybuje mezi 54-72 EUR (14001900 Kč), v nabídkách u nás se cena pohybuje kolem 2200 Kč.
Předzesilovač pro
skenery a přijímače
Moonraker M-100
Předzesilovač speciálně
zkonstruovaný pro skenery a širokopásmové přijímače. Pracuje v rozsahu
24 - 2300 MHz (plus přepínatelné polohy 2251500 MHz a 108-185
MHz), kde nabízí zesílení
až o 22 dB. Pro potlačení
rušení je osazena přepínatelná pásmová propust a
regulátor zesílení. Zesílení
může být nastaveno až do
minusové hodnoty -10 dB,
takže přístroj potom funguje jako atenuátor.
FM hudební vysílač
MMR-70
Vysílač umožňuje poslouchat skladby ve
formátu MP3 uložené
v mobilním telefonu na
jakémkoliv přijímači
nebo autorádiu v pásmu FM. Vysílací frekvence se nastavuje v
menu telefonu. Dosah
je cca. 10 metrů. Rozměry: 42 x 34 x 11 mm, hmotnost 9 g.
Cena: 990 Kč.
6
zaplatili veškeré vybavení studia a zařídili, že rádio
Pohoda získalo výjimku a nebude muset platit
Ochrannému svazu autorskému autorská práva za
hudební produkci. (www.pravo.cz; Miklík)
Prezidentův podpis definitivně spustil
digitální vysílání
Prezident Václav Klaus podepsal koncem listopadu
zákon, který umožní přechod z analogového vysílání
na digitální. Jeho přijetí de facto znamená, že do
konce roku 2012 budou všechny české televize vysílat pouze digitální cestou nebo přes internet či satelit. Čekalo se na něj několik let. Václav Klaus dal
zákonu zelenou podle očekávání. Na finální verzi
diginovely se nejdřív koncem září shodli poslanci,
začátkem listopadu zákon schválil Senát. Takzvaná
diginovela byla v Česku přijata na poslední chvíli.
Jakékoliv další debaty o ní už přímo ohrožovaly přechod Česka na digitální vysílání, ke kterému se země
zavázala. I proto mezi zástupci parlamentních stran
kvůli novelizaci příslušného zákona panovala vzácná shoda.
TV NOVA je nucena dočasně obnovit analogové
vysílání v Domažlicích
Dne 1. září 2007 přistoupila TV Nova v rámci tzv.
experimentálního projektu přechodu ze zemského
analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání v České republice k vypnutí zemského analogového televizního vysílání v oblasti
Domažlic. Po uplynutí 90 dnů od
data vypnutí, tj. po 29. 11. 2007, může Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nevyužívané analogové
frekvence TV Nova odebrat, čímž by TV Nova ztratila
možnost obnovit analogové vysílání v případě problémů s digitálním vysíláním. TV Nova požádala Radu
pro rozhlasové a televizní vysílání o písemné ujištění, že k odebrání příslušných frekvencí alespoň do
doby vydání platného Technického plánu přechodu
z analogového na digitální vysílání nepřikročí. Žádné takové písemné ujištění však neobdržela.V případě ztráty analogových frekvencí přitom neexistuje
záruka, že TV Nova bude schopna v oblasti Domažlic
vysílat po celou dobu platnosti její licence až do roku
2017, nebo Český telekomunikační úřad přes opakované žádosti neprodloužil současnému provozovateli vysílání TV Nova, společnosti České radiokomunikace, příslušná dočasná oprávnění k provozování rádiových kmitočtů využívaných pro digitální
vysílání v oblasti Domažlic. Dle informací, které TV
Nova pravidelně dostává od svých diváků a zároveň
na základě informací z tištěných médií, se navíc v
oblasti Domažlic projevují nejrůznější problémy s
příjmem digitálního signálu a jeho kvalitou (tzv. kostičkování obrazu či jeho zamrzání, atd.). Tyto skutečnosti mají závažný dopad na spokojenost diváků TV
Nova a jejich ochotu přijímat program TV Nova prostřednictvím zemského digitálního televizního vysílání. TV Nova tedy považuje dočasné obnovení zem-
Ze zasedání rady pro rozhlasové a TV vysílání
Rada udělila provozovateli RNDr. Pavlu Foretníkovi
souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Olomouc 100,0 MHz/150 W pro program
Radio Haná za podmínky synchronního provozu s
vysílačem Prostějov - Držovice 100,2 MHz/200W dle
stanoviska ČTÚ
- udělila provozovateli Star Promotion, s. r. o. souhlas
ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Vyškov 94,4 MHz/400 W pro program Radio Hey Brno
- udělila provozovateli RADIO MORAVA s. r. o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Opava 100,0 MHz/200 W pro program Kiss
Morava
- udělila provozovateli RADIO MORAVA s. r. o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení
kmitočtu Mohelnice 97,8 MHz/200 W pro program
Kiss Morava
- udělila provozovateli Josefu Hejlovi souhlas ke
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Hranice 102,5 MHz/100 W pro program Radio Rubi
- udělila provozovateli Definitely s. r. o. souhlas ke
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Vsetín 104,7 MHz/100 W pro program Fajn Radio
Hity
- udělila provozovateli PS KŘÍDLA, s. r. o. souhlas ke
změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu
Ž
ár nad Sázavou 98,0 MHz/150 W pro program
Rádio Petrov
Nový FM vysílač pro ČRo Sever
Dne 1. 12. 2007 byl uveden do provozu nový FM
vysílač pro stanici ČRo Sever (kraj Liberec) – Harrachov, 107.9 MHz, 0,1 kW ERP, vertikální polarizace.
Rádio Pohoda pomáhá chrudimské nemocnici
Zajímavý projekt ke zpříjemnění pobytu pacientů na
nemocničním lůžku začíná realizovat nemocnice v
Chrudimi. Denně od 18 do 20 totiž pouze pro ně
vysílá nemocniční rádio Pohoda písničky na přání,
vzkazy od příbuzných a základní informace z regionu. Jak uvedl ředitel nemocnice Vojtěch Němeček,
cílem tohoto projektu je hlavně povzbudit pacienty v
jejich těžkých chvílích. Nápad vznikl hlavně díky partnerství Chrudimi s nizozemským městem Ede, kde
podobné rádio s velkým ohlasem funguje již od roku
1962. Nizozemci předali nejen nápad, ale navíc i
7
ského analogového vysílání v oblasti Domažlic za
nezbytné pro řešení výše uvedených problémů.
(TV Nova; R. Antoš)
Digitální signál České televize zamíří do dalších
regionů
Diváci z jižních a západních Čech i ti, kdo přijímají
signál z vysílače Cukrák, by se měli v průběhu příštího roku dočkat rozšíření programové nabídky pozemního televizního vysílání ve svém regionu. Česká televize do těchto oblastí plánuje rozšířit digitální
signál svých čtyř kanálů. Veřejnoprávní multiplex,
který je bude obsahovat, nahradí v těchto oblastech
analogové vysílání ČT2.
Březen 2008 – to je termín, kdy by se podle pracovní
verze České televize měli dočkat Plzeňané spuštění
digitálního multiplexu se čtyřmi programy ČT z vysílače Plzeň-město (Krkavec, 34. kanál). Zároveň však
ve stejný okamžik přijdou o možnost analogového
příjmu kanálu ČT2 z 27. kanálu. Na ten se totiž přesune analogové vysílání ČT1. „Dostupnost ČT2 bude
ovlivněna. Tento fakt vyváží rozšířená programová
nabídka v rámci digitálního zemského vysílání – diváci získají digitální příjem nejen programů ČT1 a
ČT2, ale navíc i zpravodajského ČT24 i ČT4 SPORT,“
argumentuje tiskový mluvčí ČT Ladislav Šticha.
Podobný princip výměny analogových kmitočtů ČT2
za digitální příjem všech čtyř kanálů uplatní veřejnoprávní televize i v dalších oblastech. V květnu by měl
na řadu přijít vysílač České Budějovice - Kle. ČT2
tam nyní analogově vysílá na 49. kanálu. Na léto je
plánováno spuštění digitálního multiplexu z 49. kanálu vysílače Sušice. Zhruba v listopadu by pak zde
měla být vypnuta analogová ČT2 z 52. kanálu. Od
září nebude dostupná analogová ČT2 z 53. kanálu v
oblasti Praha-Cukrák, místo ní diváci na stejném místě
naladí digitální multiplex.
Aby diváci věděli, že sledují analogové vysílání na
frekvenci, která bude v blízké budoucnosti převedena na digitální signál nového multiplexu, objeví se
na jejich obrazovkách lišta, která uvede údaj s odpočítáváním dnů do data změny. „Klademe si za cíl
dosáhnout maximálního pokrytí obyvatelstva signálem multiplexu veřejné služby do konce roku 2010,“
nastínil časový horizont budování celorepublikové
digitální sítě Šticha. (Babor)
ČTÚ: V roce 2008 má skončit analogová TV
na Plzeňsku a Ústecku
V roce 2008 by mohlo zcela skončit analogové televizní vysílání na Plzeňsku a na Ústecku, kde by lidé
přijímali již jen digitální signál. Uvedl to dnes předseda ČTÚ Pavel Dvořák na setkání s novináři. Pouze
digitální signál lidé od září přijímají na Domažlicku.
Technický plán přechodu na pozemní digitální televizní vysílání, který upraví termíny přepnutí z analogového vysílání, chce ČTÚ předložit veřejnosti k připomínkám ještě před Vánoci. V současnosti úřad
dokončil hlavní principy plánu. Ty počítají se zaváděním digitálního vysílání vždy v ucelených oblastech, a to ve dvou fázích. V první fázi začne digitálně
vysílat dominantní vysílač, který bude tři až šest měsíců vysílat souběžně s analogovým. Potom se vypne
dominantní analogový vysílač a postupně by měly
na digitální signál přejít i převaděče a další prvky
sítě. Vypínané oblasti by spolu měly sousedit a měly
by být soustavně monitorované. Do příštího týdne by
se k rozpisu kmitočtů, území a termínům vypínání
měla vyjádřit Česká televize, jejíž veřejnoprávní multiplex by měl být spouštěn vždy před třemi komerčními multiplexy. Konečný termín vypnutí analogového
vysílání v celé ČR zatím není podle Dvořáka stanoven. Podle tzv. digitální novely by se tak mělo stát
mezi 10. říjnem 2010 a koncem roku 2012. Na dohodnutém harmonogramu uvolňování kmitočtů analogového vysílání bude záviset i příprava spuštění
mobilní digitální televize. Záměr udělit licenci na provoz mobilní televizní sítě chce ČTÚ zveřejnit po přijetí technického plánu přechodu na pozemní digitální
vysílání. Pro příjem digitálního vysílání ze stávajících
TV přijímačů je zapotřebí set top box nebo si uživatel
může pořídit dražší digitální televizi s integrovaným
tunerem. Podle dosavadních zkušeností jsou s přechodem na digitální vysílání spokojeni čtyři z pěti
lidí, kteří uvádějí zejména zlepšení kvality zvuku a
obrazu. Uživatelé si naopak stěžují na zasekáváním
set top boxů při špatném počasí, špatnou kvalitou
signálu v příhraničí a špatným rozlišením obrazu.
(ČTK; R. Antoš)
Ústecko: Jen 25 % domácností má digitální
televizi
Zatím jen necelá čtvrtina domácností v ústeckém
regionu má přístup k digitální televizi. Tito obyvatelé
přijímají digitální signál televizních stanic jak pozemně tak přes satelit nebo kabelové rozvody. Digitálně
vysílá v této lokalitě od července Česká televize, TV
Nova se připojila v listopadu. Předseda Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák včera odhadl,
že v zmíněném regionu dojde k vypnutí analogového signálu již v roce 2008. Přesný termín určí takzvaný Technický plán přechodu, který by měl být znám
do Vánoc. Obyvatelé, kteří si nepořídí set-top box nebo
digitální televizní přijímač, případně nepředplatí kabelovou nebo satelitní televizi, zůstanou bez programů. (www.tyden.cz; R. Antoš)
Slovenský rozhlas (SRo) spustil v druhej polovici
novembra do prevádzky svoje nové avizované vysielače:
MHz Program mesto/kóta
kW pol. dát.
91.8
91.9
101.5
106.7
Rádio_FM
Rádio_FM
Rádio_FM
R. Devín
Čadca/Jurošovský vrch
Žilina/Dubeň
Prešov/Pod Šibeňom
Prešov/Pod Šibeňom
0,5
0,5
0,5
0,5
V
V
V
V
21. 11.
21. 11.
22. 11.
22. 11.
Okrem toho plánuje SRo do konca tohto roku spusti
vysielanie na zvolenskej frekvencii 89.0 MHz s ERP
1 kW (zatia na nej vysiela Expres) a navýšenie výkonu banskobystrickej frekvencie 105.4 MHz na 2 kW.
RDS funkcie na novom vysielači Rádia_FM v Čadci.
PS: „RADIO_FM“; PTY: OTHER M; PI: 5202; RT: RADIO_FM; CT: nie. (Šulík, Martauz)
Rádio Devín je v Košiciach na novej frekvencii.
Bol sprevádzkovaný vysielač na novej frekvencii 96.2
8
MHz, ktorý nahradil pôvodný. Zároveň bol navýšený
výkon vysielača na 0,5 kW ERP. Pôvodný vysielač bol
umiestnený na streche streche Hotela Slovan (210
m n.m.). Nový sa nachádza na streche administratívnej budovy na Werferovej ulici (237 m n.m.). Z tejto
kóty vysiela svoj signál aj Funradio na frekvencii 102.9
MHz, onedlho sa tam presunie aj košický vysielač
SRo 4 – Rádio_FM, ktorý bude po novom vysiela na
frekvencii 101.2 MHz výkonom 1 kW.
Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udeovala 21. novembra nové rozhlasové frekvencie. Všetky boli pridelené subjektom, ktoré ich skoordinovali
a žiadne prekvapenie sa nekonalo. Už dopredu bolo
jasné, že ružomberský kmitočet 104.6 MHz ostane aj
na
alej voný, pretože Rádio Ruža sa nakoniec neprihlásilo. Rádio Viva nezískalo frekvenciu 92.0 v Žiari nad Hronom, pretože nedodali potrebné podklady. Tu je kompletný zoznam:
MHz Lokalita
kW získal
89.0 Zvolen
1,0 SRo 4 – Rádio_FM
89.2 Brezno
0,5 Rádio One
89.7 Zvolen
0,5 Rádio One
90.6 Nitra
0,25 Rádio One
91.4 Žiar nad Hronom
0,5 Rádio One
92.0 Žiar nad Hronom
0,5 nepridelené
92.6 Zvolen
1,0 Rádio Expres
92.8 Trenčín
0,2 Rádio Go Deejay
95.2 Námestovo
0,25 Rádio Okey
95.4 Dolný Kubín
0,5 Rádio Expres
95.6 Bratislava
0,05 R. Best (Best FM Media)
96.1 Senica
0,2 Rádio Lumen
96.3 Považská Bystrica 0,25 Rádio Okey
98.2 Bardejov
1
Rádio Expres
102.9 Topoľčany
0,25 R. YES (BP Media)
104.6 Ružomberok
0,4 nepridelené
(Šulík, poda rada-rtv.sk)
Rádio Yes je alšie nové lokálne rádio. Vysiela bude
v Topočanoch na frekvencii 102.9 MHz a pripravuje
ho spoločnos BP
Media, s r.o. Cieom
je poda predstaviteov firmy Petra
Bosáčka a Patrika
Bujnu prevádzkova rádio so zameraním na vekovú skupinu 20 až 40 rokov. Rádio chce
spolupracova s viacerými inštitúciami v meste –
kultúrnym strediskom, políciou, lokálnou televíziou.
P. Bosáček a P. Bujna tiež pre server radiotv.sk uviedli,
že po technickej stránke je vysielanie rádia pripravené. Z hadiska hospodárenia sa chcú z červených
čísel dosta v priebehu niekokých mesiacov. (Šulík,
poda radiotv.sk)
Rádio Best je projekt nového metropolitného rádia
pre Bratislavu, ktoré bude fungova ako sesterská
stanica už existujúceho Rádia Sity.
Na verejnom vypočutí žiadateov o
rozhlasové frekvencie to uviedol spolumajite oboch
staníc Rastislav Lehotský. Na rozdiel od Rádia Sity
orientovaného na mladého poslucháča, chcú Rádio
Best profilova ako stanicu pre udí vo veku 30 a
viac rokov. Vemi ambiciózne vyzerá aj deklarovaný
cie spusti rádio už 12. decembra. Poda R. Lehotského bude projekt extrémne nízkonákladový – 100
000 Sk mesačne. (Šulík, poda radiotv.sk)
Rádio Zet začalo koncom novembra vysiela na svojej jedinej frekvencii 94.5 MHz so zvýšeným vyžiareným výkonom. Kmitočet z tzv. ženevskej sady má
maximálny povolený ERP je 20 kW, no doteraz rádio
vysielalo s pätinovým, resp. polovičným výkonom. S
plnou silou sa rádio k svojím poslucháčom dostane
až teraz. - Pre úplnos dodám, že vysiela sa z kóty
Veká hoa (1475 m) južne od známej Krížavy. Polarizácia antén je horizontálna. (Šulík, poda radiotv.sk)
Rádio One masívne rozširuje svoje pokrytie, o čom
svedčia aj výsledky posledného licenčného konania.
K súčasnej frekvencii 90.5 MHz pre Banskú Bystricu
a okolie pribudne Brezno, Žiar nad Hronom, Zvolen
a tiež Nitra. Práve posledné uvedené mesto môže by
prekvapujúce, pretože určite nepatrí do banskobystrického kraja, ktorý je pre rádio prioritou. Vlastník
licencie, spoločnos Onemedia chce v Nitre vybudova samostatnú filiálku. Konate spoločnosti Onemedia Milan Homola pre server radiotv.sk uviedol, že
predstavou je vysiela samostatný program zo samostatného štúdia v Nitre v čase od 6:00 do 19:00. V
ostatnom čase sa bude prebera vysielanie z Banskej Bystrice. M. Homola tiež dodal, že po spustení
nových vysielačov už nemajú v pláne rozširova pokrytie, ktoré by sa malo ustáli na necelých šiestich
percentách. (Šulík, poda radiotv.sk)
Slovenský rozhlas chce ještě před koncem roku rozjet pilotní vysílání v DRM a po Novém roce zahájit
vysílání v T-DAB. Údajně půjde o kmitočet 1017 kHz
a sí SFN. (Patera)
Budúcnos Rádia Patria len v digitálnych
platformách?
Piaty okruh Slovenského rozhlasu, národnostné Rádio Patria, by od budúceho roka mohlo ukonči analógové vysielanie na stredných vlnách. Manažment
rozhlasu z dôvodu ekonomickej náročnosti súčasného šírenia signálu uvažuje o ponechaní národnostného vysielania len na satelite a internete. Obe
platformy sú ovea ekonomickejšie, a ich penetrácia
sa zvyšuje. Otázne však je, ako sa k programu Rádia
Patria dostane cieová skupina poslucháčov, ktorej
je vysielanie určené. Slovenský rozhlas momentálne
šíri programy Rádia Patria na strednovlnnej frekvenčnej sieti, ktorá zostala zachovaná po tohtoročnej
výraznej reorganizácii frekvencií. Všetky ostatné programy vrátane hlavného SRo 1 Rádia Slovensko a
regionálnych štúdií SRo 2 Regina prešli na FM. Program Reginy síce v niektorých regiónoch znie aj na
stredných vlnách, primárne je však táto sie určená
len pre národnostné a etnické vysielanie SRo. Ekonomická náročnos šírenia signálu na stredných vlnách ako aj prebiehajúca konsolidácia Slovenského
rozhlasu vedie manažment k úvahám o presunutí
tohto vysielania na menej náročné platformy. Do
úvahy prichádza najmä satelit na internet, kde Rádio Patria pôsobí už dnes. Predpokladá sa však, že
väčšina poslucháčov z cieovej skupiny národnostných menšín prijíma jeho vysielanie práve prostredníctvom strednovlnných vysielačov.
9
Manažment rozhlasu pôvodne uvažoval aj nad
sprístupnením Rádia Patria v FM pásme. Po reorganizácii frekvencií začiatkom roka 2007 sa Slovenský
rozhlas prihlásil aj do licenčného konania o bratislavskú frekvenciu 97.2 MHz, ktorú neskôr získalo
regionálne Rádio Metropola. Programový riadite rozhlasu uboš Machaj pred licenčnou radou argumen-
toval postupnou nutnosou presunu čo najväčšej časti
pokrytia Rádia Patria do FM pásma z ekonomických
dôvodov.
Predmetná frekvencia by monofónnym signálom pokrývala niektoré oblasti západného a južného Slovenska, kde žije aj početná ma
arská menšina.
(Koiš)
Slunce v minimu svého cyklu
První tranzistorové rádio
mělo 4 tranzistory
Pouze jedna sluneční skvrna (č. 973) se objevila krátce dne 6. 11. a rychle se zase ztratila. Tento jev přerušil dlouhé období 29 dní bez jediné skvrny. To začalo 7. 10., kdy se na dva dny ukázala jiná osamocená skvrna. Minimum současného 23. sluneční cyklu
bylo nově předpovězeno na březen 2008 (plus/minus 6 měsíců). Předpově
pro následující 24. cyklus
počítá s jeho maximem v lednu 2012 a vyhlazeným
číslem slunečních skvrn 113, což je nižší hodnota
než byl vrchol cyklu 23. Zatímco u nás jsou příjmové
podmínky ve vyšších KV pásmech vzhledem k absenci slunečních skvrn a zimnímu období špatné,
tolik si nestěžují u protinožců v Austrálii. Šíření tam
probíhá dobře až do 22 MHz, když jsou trasy signálů
osvětleny Sluncem. To se momentálně projevuje na
15, 17 a 21 MHz mezi 0200-0600 UTC, kdy přicházejí silné signály z Asie, Afriky a Středního východu.
Šíření z Asie přes polední vrstvu E probíhá mezi 03000500 z Vietnamu, Malajsie, Singapuru, Myanmaru,
Indie a blízkých zemí. Tento způsob šíření se normálně objevuje až uprostřed australského léta a vrchol má v letech nízké sluneční aktivity. Letos přišel
dříve.
Bob PADULA
Nový procesor Intel jich má 410 milionů
(dvoujádrový) resp. 820 milionů
(čtyřjádrové provedení)
Kompletní sortiment Yaesu, Kenwood, Alinco, Icom, Yupiteru...
Ceny jsou s DPH a platí po členy CSDXC, jen do vyprodání zásob
NOVINKA
Jako první v ČR nabízíme špičkové přijímače Etón (USA),
nástupce značky Grundig v oblasti světových přijímačů
YB550PE
AM, FM, KV
2890 Kč
Mini 300 PE
AM, FM, KV
998 Kč
NOVINKA
Himalaya DRM2009
Přijímač pracuje v digitálních režimech DRM a
DAB a v běžných pásmech AM a FM.
Oblíbené světové
přijímače SANGEAN
ATS909
a ATS505 s SSB
na skladě za nejlepší ceny
WR-2, PR-D2, utility radio
U-2 a další
nové modely
E1 S350DL
z řad DT,
E1 - vlajková loď firmy ETÓN. Luxusní PR, PT...
třída. 0,1-30 MHz + FM. 16 590 Kč
E5 - nejžádanější model, 0,15-30 MHz Kompletní
(SSB) + FM.
4290 Kč sortiment SANGEAN
S350DL - přehledový přijímač,
.CZ
vysoká citlivost, kvalitní reprodukce.
E5 530 kHz - 28 MHz + FM. 2995 Kč
Alinco DJ-X3 a DJ-X7, Yaesu VR-500
a VR-5000, nejvybavenější ruční
skenery IC-R20 a AR-8200Mk3,
špičkové stolní přijímače
AR-7030 a IC-R8500EU
Nová řada
skenerů
Nakupujte výhodně v našem internetovém obchodě - www.ddamtek.cz Uniden-Bearcat,
ruční i stolní
224 312 588, 724 897 390, fax 224 315 434, e-mail: [email protected] www.ddamtek.cz za výhodné ceny
DD AMTEK, U výstaviště 3, 170 00 Praha 7, tel. 220 878 756, 777 114 070,
10
směrem zakryté. O to víc mě to fascinuje. Od vysílače
jsem 105 km daleko.
Před domem na přijímač ATS 909 a na teleskopickou anténu jde tento vysílač naprosto čistě s RDS,
podstatně silněji než např. nový vysílač Fajn Radia v
Praze na 94,1. Jde to na téměř plnou stupnici síly na
ATS, do plné síly chybí jeden dílek.“
Lukáš Polák z Prahy píše: „Musím jen potvrdit Kubova slova. Na SONY ICF s filtry 2x 110 kHz a na
zatažený teleskop mi to jde naprosto čistě v monu.
Lépe chodí už jen Polskie Radio na 93.2.“
Michal Hoftich z Prahy dodává: „V Praze - Stodůlkách mám signál z Harrachova 38 dB při téměř čistém stereu i s RDS. Je jen nepatrně slabší - asi o 3 dB
než z Löbau R. Lausitz 107,6, které je o 8 km dále,
ale vysílá s 30 kW. Na přijímači s úzkými filtry mi
však neruší příjem R. Beat ani na 107,7 ani na 107,8.“
Pavel Slezák z Vysokého Mýta píše: „Tento vysílač
chytám doma ve Vysokém Mýtě (104 km téměř přímé viditelnosti od Čertovy hory) poměrně slabě, po
nasměrování antény to však čistý mono příjem bude.
Ovšem znatelně mi to ruší Poláky na 107,9 (Radio
Plus z Opole). Ale co naplat, jsou ještě o kus dál, by
s 12 kW.
Nicméně toto je vzorový příklad, jak nemá vypadat
dokrývač. Tedy vysoké efektivní výšky a malý výkon.
Takže zaruší více, než pokryje využitelným signálem.
Chápu ale, co je k tomu vedlo. Jde o pokrytí celé
oblasti okolo Harrachova, tedy oblast od přehrady
Souš, přes Tanvald, Velké Hamry, Zlatou Olešnici,
Vysoké nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou, Rokytnici
nad Jizerou a samotný Harrachov. A to se z městského vysílače někde v obci (utopeného pod kopci) udělat
prostě nedá a to ani s vyšším výkonem.“
Radek Antoš potvrzuje příjem i v Kolíně: „V pohodě
slyším na 107,9 ČRo 5 Sever z vysílače Harrachov Čertova hora. Vysílač je slyšet v čistém monu a stereo lehce šumí. Prakticky mně to zarušilo příjem BR
4 z Kreuzbergu. Mám chalupu v Rokytnici, asi 3 km
od vysílače, tam jsem na 107,8 měl BB Radio a na
107,7 RSA, někdy na 107,9 i ten BR 4 z Kreuzbergu.
Uvidím jak se tam ten Harrachov bude projevovat,
mám to tam trochu odstíněné lesem a kopcem.“
Petr Hora z Kladna píše: „Dokrývač na 107,9 slyším
v Kladně také silně, protože mám přímý výhled na
Krkonoše, ale je samozřejmě slabší než jiné silnější
TXy a dokrývače z Krkonoš. Nejhorší je na těchto
vysoko položených dokrývačích s malým výkonem
to, že pokryjí sice velké území, ale slabým nepoužitelným signálem, takže fungují spíše jako rušička. V
autě to poslouchat moc nepůjde, spíše to bude dokonale rušit příjem R. Beat v Pardubicích na 107,8,
až ho spustí. Nemyslím přímo v Pardubicích ve městě, ale v okolí, třeba v autě se to bude motat a nepůjde poslouchat ani 107,8, ani 107,9.“
Pavel Sklenčka z Jablonce nad Nisou píše: „ČR
Sever na 107,9 slyším na věži s dipólem stereo s RDS
V průběhu posledního měsíce se zlepšené podmínky na VKV objevovaly jen občas (například 21. listopadu) a nebyly příliš výrazné. Doufejme, že koncem
prosince nebo v lednu to bude lepší. V posledních
letech jsou dlouhodobě zlepšené příjmové podmínky na podzim bohužel spíše výjimečné.
Je tu konec roku a s ním i čas Vánoc, novoročních
oslav a rekapitulací. Je také čas poděkovat všem přispěvatelům i čtenářům za jejich přízeň. Prožijte následující dny v příjemné pohodě a těšíme se na shledanou příští rok!
Příspěvky
Co dokáže slabý stowattový vysílač na vysoké kótě a
prakticky zcela volné frekvenci? Na to si můžete udělat vlastní názor z následujících příspěvků. Pro někoho to může být vzpomínka na časy, kdy ještě VKV
pásmo nebylo tak beznadějně přecpané, jako je dnes.
Pro někoho to zase může být nepříjemná ukázka
hospodaření s posledními volnými kmitočty.
Jakub Melín z Prahy píše 1. 12.: „Dnes jsem si naladil frekvenci 107,8 MHz, kde mi normálně čistě hraje BB Radio z Treplinu, které je 250 km daleko. Jaké
bylo moje překvapení, když mi do něj cosi lezlo. Hned
vedle na 107,9 jsem naladil nějakou stanici, v celkem čistém stereu. Bylo mi to značně divné, říkal
jsem si, že to bude nějaký pirát, nebo že jsou dobré
podmínky, a výjimečně silně mi jde PR BIS, který mi
na té frekvenci vždy z toho směru šel (60 kW horizontal), ale s úniky. Tohle ovšem úniky vůbec nemělo, a když se po chvíli ozvala česká píseň, začalo mi
to být divné. Rozluštění přišlo po krátké chvíli, kdy
naskočilo RDS CR SEVER. Koukl jsem se do seznamu, a našel na této frekvenci nový vykrývač pro město Harrachov a okolí, který má pouhých 100 wattů!
Kohosi ale napadlo ho umístit na Čertovu Horu, 1020
m vysoko. I když má tento vykrývač vertikální polarizaci, tak mi s RDS chodí na horizontální směrovou
anténu! A a anténu namířím kamkoliv, stále to tam
hraje. Takže frekvence 107,9 je od te
zabitá. Měl
jsem tam PR BIS (470 km), EINS Live (540 km), a BR
4 z Kreuzbergu, který se tam ještě jakž takž protlačí,
ale je silně zarušený. Ty zbylé dvě stanice už si asi
neposlechnu. Navíc mi to silně ruší 107,8, tedy zmíněné BB Radio, MDR Figaro z Brockenu a Kossuth z
Budapešti. Díky tomu, že se vysílá vertikálně, směrovost antény nemá na sílu signálu téměř žádné účinky.
Nejde mi do hlavy smysl tohoto vysílače. Bude nejspíše rušit stávající vysílače, zejména R. Beat z Liberce (107,8) vzdálený 25 km vzduchem! Naprosto zbytečně hraje až do Prahy, i když jeho účelem je jen
vykrytí Harrachova programem ČRo Sever. Poznamenávám že nemám na ten směr otevřený výhled, tedy
se nejedná o přímý výhled na vysílač, mám to tím
11
a s mírným šumem. Na XR100 čistě s teleskopem a
ATT asi za půl s-metru. Ve výhledu na Čertovu horu
mám Tanvaldský Špičák 830 m. n. m. Protože je ale
Čertova Hora vyšší, tak věci z ní slyším. Radio Beat
107.8 z Liberce jsem sotva slyšel, protože je to utopené někde v Liberci ve městě a já mám v Jablonci v
cestě Prosečský hřeben (vidím 10 km vzdálený Ještěd, ale nevidím do Liberce). Na věži mi do 107,8
proniká signál ze 107,9 ale to mi nevadí, protože ten
signál R. Beat z Liberce stejně nebyl použitelný.“
Ze světa TV a DAB
tři hodiny denně. Romaszewská zdůraznila, že cílem
nebylo stvořit televizi zaměřenou proti Lukašenkovi,
ale normální televizní kanál. „Boje o duše Bělorusů
se odehrávají na kulturní poli, nikoli politickém. Lidi
je nutné vtáhnout do dění prostřednictvím zajímavé
nabídky,“ doplnila ředitelka.
V Bělorusku doposud vysílají tři státní kanály, všechny jsou zcela pod kontrolou vlády. Televize Belsat TV
však není jediným médiem, které nabídne nezávislé
informace. Z polského Bialystoku vysílá běloruské
Radio Racja (Pravda). (ČTK)
ČR: Operátoři se chtějí spojit
při rozjezdu mobilní TV
První přijímač na DAB+ má na trh přijít
v prosinci
Spojit síly při rozjezdu digitální televize chtějí mobilní operátoři T-Mobile, Telefónica O2 a Vodafone. Plánují, že by vysílali v jedné společné digitální síti, do
níž by převážně zařadili už existující televize. V první
fázi by v televizi bylo 15 až 22 programů, později až
40. Kmitočty pro mobilní televizi by mohly být volné
v roce 2008, v závislosti na uvolňování analogových
kmitočtů při přechodu na pozemní digitální televizi.
Telekomunikační úřad pak na příděl kmitočtů vypíše
výběrové řízení. V úvahu také přichází, že sí by provozovala samotná Telefónica. Nový mediální zákon,
který má platit od ledna, operátorům dovolí šířit do
mobilů programy, které vysílají volně pozemně, přes
kabel či přes satelit. Zároveň jim ale jako kabelovým
operátorům nařídí, aby povinně do své nabídky zařadily programy ČT, Novu, Primu i šest nových digitálních televizí, jež postupně odstartují příští rok.
(ČTK; R. Antoš)
Výrobce Revo Technologies chce podle zprávy „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) přijít v prosinci na německý trh s rádiobudíkem, podporujjící novou normu DAB+ (MPEG4/AACplus). Zajímavostí u tohoto
výrobku má být jeho doplněk - WLAN anténa. Přijímač tak získá možnost připojení k lokální síti nebo
internetu. (Polák)
Toto je posledné tohtoročné číslo Radio Revue a pri
takejto príležitosti by som chcel všetkým jeho prispievateom a čitateom zažela vea úspechov, pevné
zdravie, hromadu dobrej nálady a v neposlednom
rade aj mnoho pekných chví s DX-ingom. Vlado
Belsat TV – televize pro Bělorusko
Príspevky
Ve Varšavě odstartovala dne 10. 12. Belsat TV, zahraniční kanál polské televize pro Bělorusy. Informace v
běloruštině budou moci obyvatelé Běloruska sledovat prostřednictvím satelitu. Na obsahu by se mohli
podílet i redaktoři pražského Rádia Svoboda.
Projekt polské veřejnoprávní televize TVP ve velké
části financuje polská vláda. Na zprovoznění kanálu
vydala z rozpočtové rezervy určené na podporu demokracie a skupin obyvatel za hranicemi Polska okolo
16 milionů zlotých (116 milionů korun). Bělorusové
se díky televizi dostanou k informacím, které jim byly
systematicky zamlčovány od roku 1994, kdy se prezident Lukašenko dostal k moci. Na příští rok stanice potřebuje 27 milionů zlotých (196 milionů korun),
proto počítá s pomocí zahraničních sponzorů. Již nyní
hradí náklady na vznik jednoho z programů Litva.
Zájem projevily americké, norské a německé nadace. „Rozhovory vedeme také s pražským Rádiem Svoboda (Rádiem Svobodná Evropa - RFE/RL). Novináři
z této stanice by pro nás mohli vytvářet některé programy, pokud česká vláda finančně pomůže,“ řekla
novinářům ředitelka Belsat TV Agnieszka Romaszewská.
První nezávislá televize pro Bělorusy nabízí nejen
informační servis, ale také talk-show a kultovní seriál Ally McBealová. Všechny programy jsou v běloruštině. „Chceme propagovat národní jazyk Bělorusů,
který byl v zemi téměř zcela nahrazen ruštinou,“ vysvětlila Romaszewská. Zpočátku bude kanál vysílat
Ján Martauz zo Svrčinovca vo svojom ostatnom emaile skonštatoval, že príjmové podmienky rozhodne nemožno porovnáva s októbrom. To ale neznamená, že by sa v FM pásme nič zaujímavé neudialo.
Viac už povie Jano: „2. novembra bol kvôli údržbe
elektrického transformátora na Rakovej odstavený
vysielač Čadca/Jurošovský vrch. Využil som túto príležitos a na inak obsadených kmitočtoch som počul
aj tieto stanice.
MHz ITU program
TX
kW/km
95.4 SVK R. Expres
Dolný Hričov
0,1/27
95.4 AUT Ö 2
Graz/Schöckl
80/351
95.4 D
MDR Figaro Dresden/Wachwitz100/402
96.1 POL RMF FM
Legnica
1/269
96.2 D
MDR Figaro Löbau/Schafberg 5/342
No a ešte dodám, že 27. novembra bola pre zmenu
výluka vysielača Žilina/Krížava, v
aka čomu som
zachytil Danubius Rádió na 103.5 MHz z ma
arského vysielača Tokaj (50 kW/243 km).“ Ďakujeme na
Kysuce.
Peter Kvasz z Levíc poslal niekoko svojich postrehov zo svojho QTH. Všimol si, že signál R. Regina
(BB) z vysielača Modrý Kameň na 88.5 MHz má lepší
signál ako z TX-u Nitra/Zobor (R. Regina BA) na 102.2
MHz, pričom na tejto frekvencii je aj ma
arské Danubius Rádió. Signál N-Rádia na 92.5 MHz je taktiež
nestabilný. Smer Nitra je zatienený, pretože byt je
orientovaný opačným smerom. Všetko je zachytené
na teleskop. Ďakujeme.
12
Rakouský vysílač Spittal/Drau
Rakouský FM a TV vysílač Goldeck je notifikován jako Spittal/Drau. Je vidět, že FM antény nejsou jižním směrem osazeny (italská hranice je blízko, území podél hranice lépe pokryje hlavní výkonný vysílač Dobratsch u Villachu, který je
ostatně na dohled), takže se vyzařuje směrem na sever (především S-J údolí od Gmündu).
Jan CHRÁSTECKÝ
Čas = UTC (SEČ minus 1 hod.)
PERU – Náboženská stanice Radio Vision z města
Chiclayo byla zachycena v Brazílii na 4790 kHz. Stanice používá slogan „La Voz de la Salvación“ a v
Evropě byla většinou reportována na kmitočtu 4790.2
kHz.
KYPR – Po delší době upozorňujeme na vzácnou
stanici Radia Bayrak, která vysílá ze severní (turecké) části Kypru na 6150 kHz. Byla zachycena mezi
2000-2100. (Pankov)
MYANMAR (BARMA) – Radio Myanmar bylo zachyceno v angličtině na 5985.8 kHz v polovině listopadu mezi 1500-1600, kdy byl konec vysílání. (Howard)
ČÍNA – Čínský zahorizontální radar (OTH) nyní ruší
příjem na 7 MHz v Evropě (6990-7060 kHz). Systém
pracuje se 43 impulsy za sekundu. Spolehlivá zaměření ukazují na Čínu. Zajímavé zvukové ukázky různých cizích provozů zachycených v amatérských pásmech jsou na weebové adrese: <http://www.iarumsr1.org/iarums/sound/main.html >. (DK1OM)
ETHIOPIE – Od poloviny listopadu jsou záměrně rušeny relace VoA (např. na 9320 a 11675 kHz) a DW
určené pro Ethiopii. Dříve bylo rušeno jen vysílání ze
sousední Eritreje. To začalo v září a později nabralo
na intenzitě. (BC-DX 835)
GABON – Radio Gabon z Melenu bylo zachyceno na
7270 kHz mezi 1200 a 1400... Jednalo se o francouzskou relace a kmitočet byl čistý. (Goncalves)
NĚMECKO – Kmitočet 6005 kHz převezme stanice
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA – Nová krátkovlnná
stanice ICDI (Integrated Community Development International) vysílá křesanské pořady pro 3,5 milionu
obyvatel této středoafrické země. Vysílá na kmitočtu
6030 kHz výkonem 1 kW a je tak první KV stanicí v
zemi, která má soukromého vlastníka. Vysílací zařízení v Boali bylo instalováno s pomocí HCJB. Stanice
vysílá v časech 0500-0800 a 1600-1900 ve francouzštině a místních jazycích sango, bayaka a fufulde. V budoucnosti by měl být přidán kmitočet 7160
kHz, ale k tomu je nutné koupit další vysílač v hodnotě 7000 dolarů, což je momentálně pro novou stanici,
která hledá sponzory a finanční dary, nemožné...
ALJAŠKA – Stanice KNLS má změnu ve svém rozvrhu. Čínské relace (0800-1200, 1300-1600) se nyní
vysílají na zajímavém kmitočtu 6915 kHz (ex 7355).
LIBÉRIE – Znovu v provozu je náboženská stanice
ELWA na 4760 kHz. Byla zachycena v Evropě mezi
2200-2300. Vysílání anglické relace končí ve 2300.
(Savolainen)
VENEZUELA – V zemi došlo na začátku prosince k
překvapivé změně času. Posun o půl hodiny způsobil, že te
je ve Venezuele čas UTC minus 4,5 hodiny
(dosud -4 hodiny).
ROVNÍKOVÁ GUINEA – Radio Nacional Guinea Ecuatorial z Malaba bylo zachyceno na 6250 kHz v polovině listopadu po 0600. Stanice vysílá španělsky.
13
Radio 700 – nepřetržitý evropský program v němčině. Až do 17. 7. 2007 vysílalo na tomto kmitočtu
DeutschlandRadio a ještě před ním RIAS Berlin. Radio 700 vysílá v současné době přes internet a je v
kabelových sítích některých spolkových zemí. Má sídlo
v Euskirchenu u Kolína nad Rýnem.
GHANA – Ghana Broadcasting Corporation má v plánu na rok 2008 uvedení do provozu nového KV vysílače o výkonu 50 kW. Zároveň začne vysílat druhý
program, který bude vyráběn v Kumasi. Budou obnovena rozhlasová a TV studia v Akře a v rámci reorganizace také všechny regionální stanice. (BC-DX 835)
NOVÝ ZÉLAND – Radio New Zealand International
provedlo od 13. 11. některé změny ve svém rozvrhu.
Přinášíme tedy nový kompletní rozvrh analogových
relací (kmitočty v kHz):
0000-0500 15720
0500-0700 17675
0700-1100
9765
1100-1300 13840
1300-1550
5950
1550-1750
7145
1750-1950
9615
1950-2240 17675
2240-2400 15720
Na webové stránce <www.rnzi.com> jsou doplňující
rozvrhy relací v DRM.
BAHRAIN – Radio Bahrain bylo zachyceno v Německu na 9744.57 kHz kolem 1230. Signál byl celkem
dobrý při použití LSB. (Lindenthal)
PALAU – Nová náboženská stanice s názvem April
Chow Radio se ozvala z Pacifiku. Je v provozu od
začátku prosince a její signál je přenášen vysílačem
T8BZ Gospel Radio na ostrově Palau. Vysílá anglicky
na 15725 kHz od 0700-1600. Adresa: April Chow
Radio, Central Post Office, P.O.Box 6804, Hong Kong,
China. (Ng) +++ Z tohoto exotického ostrova v Pacifiku je možná také zachytit stanici KHBN na 9965
kHz. Vysílá např. čínsky mezi 1300-1400. (Büschl)
TÁDŽIKISTÁN – Tajik Radio (čti Tadžik) vysílá stále
na kmitočtu 4635 kHz. Bylo tam zachyceno na začátku prosince kolem 0300. Signál se již tradičně
vyznačuje 50hertzovým brumem. (Krueger) +++ Tádžikistán obsazuje také dva kmitočty v pásmu 60 m:
4965 a 4975 kHz – Hlas Ruska (až do 1700), vysílač
Yangiyul. (Liangas)
AUSTRÁLIE – Stanice v pásmu 120 m jsou v provozu
a jsou příjemným zpestřením zimního odpoledne a
večera. Stanice vysílají z oblasti tzn. Severního teritoria:
2310 kHz – VL8A Alice Springs
2325 kHz – VL8T Tennant Creek
2485 kHz – VL8K Katherine
BOLÍVIE – Nová stanice Radio Loyola vysílá na
5996.35 kHz španělsky a v indiánském jazyce aymara. Vysílání končí ve 2400. (Wilkner)
ČÍNA – Vysílání z autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko (Inner Mongolia resp. Nei Menggu) probíhá na
7165/9520 kHz (program v čínštině) a 7270/7210
kHz (program v mongolštině). Příjem můžeme zkusit
např. mezi 1200-1300. (Groot)
KOLUMBIE – Z Jižní Ameriky jsou v pásmu 49 m
slyšet např. tři kolumbijské stanice:
5910 Marfil Estereo, Lomalinda
6009,5 La Voz de tu Conciencia, Lomalinda
6035 La Voz de Guaviare, San José de Guaviare
Příjem můžeme zkusit např. mezi 0100-0300 nebo i
ráno. (Bernardini)
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA – Radio Amanecer International vysílá ze Santo Dominga na 6025 kHz.
Náplní vysílání jsou náboženské relace ve španělštině a hudba, závěr vysílání je v 0400. (Howard, Rodriguez)
ERITREA – Radio Bana, Asmara vysílá na neobvyklém kmitočtu 5100 kHz a Voice of the Borad Masses
vysílá ze stejného města na 7900 kHz. Příjem bývá
úspěšný např. mezi 1600-1700. Vysílač na druhém
kmitočtu se někdy přela
uje v rozmezí 7800-8100
kHz, aby unikl záměrnému rušení z Ethiopie (vícetónová rušička). (Savolainen)
HONDURAS – Radio Luz y Vida vysílá ze Santa Barbary na 3250 kHz. Bylo zachyceno v Evropě mezi
0100-0300. +++ Další stanice – Radio Misiones Internacional, Comayagüela – vysílá na 3340 kHz údajně zvýšeným výkonem. (D’Angelo, van Arnhem, Wilkner)
KONGO (Dem. rep.) – Radio Okapi bylo zachyceno
na neobvyklém kmitočtu 9525 kHz mezi 0700-0800.
Jednalo se patrně o vysílač na ostrově Ascension,
který by měl na kmitočtu přenášet v té době Star
Radio pro Libérii. (Alexander)
ČÍNA – Domácí rozhlas v západní provincii Xinjiang
(hlavní město Urumqi) přešel již tradičně v poslední
listopadové dekádě na zimní provoz. Pro nás mají
význam KV a tak jsme si všimli, že jsou opět aktivní
kmitočty 3990, 4980, 6120 a 7195 kHz (vysílání v
ujghurštině) a 3950, 5060, 5960 a 7310 kHz (vysílání v čínštině).
Vyvinuli rádio, tisíckrát menšie než priemer ľudského vlasu
Najmenšie rádio na svete je znovu o krok bližšie k realite. Americkí vedci predstavili detektor tisíckrát menší než priemer ľudského vlasu, ktorý dokáže premieňať rádiové vlny na zvuk. Podľa tímu z
University of California zariadenie tvorí zopár uhlíkových nanoelektróniek o veľkosti niekoľkých atómov.
Na plnohodnotný rádiový systém sa ho podľa internetovej stránky spoločnosti BBC podarilo premeniť
Peterovi Burkeovi a Chrisovi Rutherglenovi. Použili ho na bezdrôtový prenos klasickej hudby z iPodu do
niekoľko metrov vzdialeného reproduktora.
Detaily štúdie zverejnil žurnál Americkej chemickej spoločnosti Nano Letters 11/2007:
http://pubs.acs.org/cgi-bin/sample.cgi/nalefd/2007/7/i11/html/nl0714839.html
14
žádná aktivita na amatérských pásmech pod značkou SK6SAQ. Reporty se přijímají na adrese:
<[email protected]>, případně na poštovní adrese
Alexander - Grimeton Veteranradios Vaenner, Radiostationen, Grimeton 72, S-430 16 Rolfstorp, Švédsko.
Další informace jsou na webu <www.alexander.n.se>.
Změna formátu KVNS 1700 kHz
Začátkem prosince došlo neočekávaně ke změně
vysílacího formátu americké stanice KVNS z Texasu
na 1700 kHz. Stanice vysílá španělsky a i u nás bývá
poměrně dobře slyšet. Dosud hrála převážně mexickou pop music a vyznačovala se sloganem „La Preciosa“, který opakovala několikrát po každé skladbě.
Po změně formátu a jazyka ze španělštiny na angličtinu hraje oldies a střídá několik sloganů, jako např.
„Rock and roll, oldies radio, 17 hundred KVNS“, „Non
stop music for the whole state, rock and roll ... 17 hundred KVNS“, zprávy přenáší z ABC: „ABC Radio News“.
Nová stanice na 1467 kHz
Na 1467 kHz vysílá francouzská náboženská stanice Radio Maria France. Používá vysílač v Col de la
Madone v době od 0500-1900 UTC.
Web: <www.radiomaria.fr>.
Arrow na 675 kHz vysílá teď smyčku
Holandská hudební stanice Arrow Classic Rock na
675 kHz přestala opakovat staré programy a přešla
na hlasovou smyčku propagující FM kmitočty. Hlášení jsou střídána hudbou. Od července vysílala stanice bloky starých hudebních pořadů a reklam, protože licence jí už neumožňovala vysílat stejný program na SV i FM. V této chvíli není jasné, jaká je
budoucnost tohoto holandského kmitočtu. Arrow si
ho může ponechat až do poloviny roku 2008, může
ho také prodat jiné vysílací společnosti.
Holandské Radio
Waddenzee vysílá
z lodi
Belgie se nevzdává analogového vysílání
Holandská regionální
komerční rozhlasová
stanice Waddenzee,
která oficiálně sídlí v
Harlingenu v severní
části země, začala vysílat z vysílače umístěného na původní plovoucí lodi „Light Vessel Number Eight“ na
kmitočtu 1602 kHz.
Jedním z důvodů je
ukončení provozu dosavadního vysílače pro
střední vlny Pietersbierum. Jde zatím o zkušební časově omezený
provoz a provozovatelé stanice žádají posluchače o zasílání zkušeností a informací o
místech příjmu této
stanice. V minulosti byl
podobný způsob vysílaní charakteristický
pro dnes již téměř legendární nezávislé
rozhlasové stanice v USA i v západní Evropě. Více
např. zde: <www.radiowaddenzee.nl>. (Duspiva; Miklík)
Společnost VRT oznámila, že ponechává původní
analogové vysílače na kmitočtech 540, 927, 1188 a
1512 kHz i pro rok 2008. To je změna proti ještě
nedávným plánům na obměnu vysílačů a instalaci
DRM vysílače na kmitočet 1188 kHz. (Boel)
Nové stanice polské sítě Twoje Radio
1332 Twoje Radio Stalowa Wola – 0,5 kW
1404 Twoje Radio Chojnice – 0,8 kW (lokální pořady 7:00-9:00 a 17:00-19:00 SEČ). V ostatní dobu přenáší Polskie Radio Gdaňsk. Chojnice leží asi 100 km
JZ od Gdaňska. Stanici provozují místní noviny „Chojnice24“. Web: <[email protected]>.
1485 Twoje Radio Klodzko - lokální pořady 8:0010:00 a 17:00-1900 SEČ. V ostatní dobu přenáší Polskie Radio Wroclaw. Web: <www.radioklodzko.pl>.
1584 Twoje Radio Andrychow – 0,8 kW (lokální pořady 8:00-9:00, 12:00-13:00, 17:00-19:00 a 21:0022:00 SEČ. V ostatní dobu přenáší Polskie Radio Krakow. Web: <www.radio.um.andrychow.pl>.
Drobné zprávy ze středních vln
Alžírsko uvede v roce 2008 do provozu nové vysílače firmy Harris o výkonu 600 kW na vysílacích střediscích F’kirina (100 km JV od Constantine) a Sidi
Bel Abbes (patrně náhrada současného střediska Les
Trembles, které je vzdáleno jen 14 km a je na něm
vysílač na 549 kHz). +++ Radio Monte Carlo Info
zrušilo provoz francouzských vysílačů Brest, Strasbourg, Nancy, Metz a Mulhouse a je možné ho te
slyšet jen na dlouhé vlně 216 kHz (+FM). +++ Radio
3 (Macedónsko) vysiela od 1. novembra na 810 kHz
už aj v Ne (16:30-19:30). (Kvasz) +++ Grécke RSM 1
na 1044 kHz od októbra do cca konca mája nebude
večer v Ne 21:00-23:00 vysiela folklór preberaný z
RSM 3 KV kvôli prenosom z ERA 4 Sport (domáca
basketbalová liga). Zápasy začínajú cca o 20:00; prenos je aj na RSM 3 KV. (Kvasz)
Na Štědrý den si opět poslechneme SAQ
Švédská historická stanice Grimeton Radio / SAQ
bude vysílat opět na Štědrý den (24. 12.) od 0800
UTC na velmi dlouhé vlně 17,2 kHz. Relace bude
opakována v 0815. Vysílač bude laděn a zahříván od
0730, takže posluchači budou mít čas na seřízení
svého přijímacího zařízení. Od 0800 bude odvysílána telegrafická zpráva. Tentokrát nebude probíhat
15
kmitočet UTC ITU název stanice, datum, jazyk, obsah programu
SIO inic.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
171,0 1630 RUS Radio Čečňa Svobodnaja 29/10 R IS, OM ID, YL ann, nx
333 VKu
189,0 2318 ISL Ríkisútvarpid Rás 10/11 Icel OM sbor sg, YL tk, YLs sg + sólistka, YL ann
332 VKu
261,0 2140 RUS Radio Rossii 29/10 R YL tk pokrmy z ryb v čínské kuchyni, OM ann, ID
433 VKu
567,0 1620 RUS Radio Rossii 29/10 OM tk, YL tk, E YL sg (Tina Turner)
433 VKu
612,0 0809 BIH Radio Jedan 8/11 Sc „Kronika dana“ YL tk, OM report, YL tk, slabá modulace! 442 VKu
882,0 1052 D
MDR Info 31/10 YL OM tk s dítětem, OM ID, LW 35m
332 VKu
1062,0 0740 DNK Danmarks Radio 9/11 Dan YL tělocvik (klavír), OM ID, IS, TA, ID, YL wrp
433 VKu
1125,0 1605 BLR Kanal Kultura 29/10 Byel YL nx, OM tk o výuce BLR jazyka, YL OM tk, YL ID 533 VKu
1125,0 0836 BEL Radio Vivacité 12/11 F YL sg „Voyage…“. YL OM adv
322 VKu
1215,0 1048 RUS Golos Rossii 25/10 R OM tk, YL OM ann, OM tk, sg, OM ID
333 VKu
1287,0 2352 ISR Galei Zahal, Tel Aviv 28/10 Heb OM tk a ID, YL OM tk, OM ID
432 VKu
1296,0 1041 G
R.Nederland, Wereldomroep 29/10 Du YL OM tk, E OM sg
442 VKu
1359,0 1820 AZE Azeri Radio Gyanca 11/11 Azer lidové OM sx
432 VKu
1368,0 1640 IRN IRIB Sarasaye 11/11 Farsi OM cmt terorismus USA, YL tk
432 VKu
1377,0 2005 CHN CNR 1 Xinjiang 6/11 Ch YL sg, orchestr
432 VKu
1377,0 1626 ARM Golos Rossii 3/11 Ruská vojenská mx, Alexandrovci (slavná Kalinka) ID, IS 422 VKu
1377,0 1628 IRN IRIB Sarasaye 3/11 Far YL tk
422 VKu
1386,0 0850 G
Carillon R., Longborough 29/11 E info, ID, pop mx (LPAM stn; seznam: 1 W)
2 KH
1386,0 1625 IRN Voice of Iraqi Rebellious 1,10/11 A muezzin, OM tk, YL tk
332 VKu
1386,0 1420 CHN Tianjin Life Radio 30/11 Ch YL-tk, reklamy, CHN-pop mx
3 KH
1386,0 1735 CHN Tianjin PBS 31/10 + 7,10/11 Ch pop sx, OM ann, jingl-ID
432 VKu
1386,0 2245 GUI Radio Rurale, Labé 7/11 Vn vzrušený OM tk, sport?
322 VKu
1390,0 0630 USA WEGP Presque Isle ME 5/12 E ID, tk (zvýšený výkon na 25 kW)
2-3 KH
P 1467,0 0700 HOL R. Santa Bavaria 2/12 Hol pop mx, OM-ID
3-4 KH
1467,0 2335 IRN IRIB Qomm 9/11 Far OM sg, YL tk, OM YL tk, YL ID
443 VKu
P 1476,0 1543 GRC Radio Veteran 27/11 Gr opak. OM-ID: „Radio Veteran... Makedonia“, řecká mx 3 KH
1487,0 0900 MDA Radio Moldova 2/12 Mol ID, nx (mimo kmitočet, narušená nosná)
3 KH
1503,0 0925 G
BBC Radio Stoke 29/11 E tk, IDs
3 KH
1503,0 2148 EGY ERTU 1 El Arish 25/10 A YL OM tk a hudba
432 VKu
1503,0 0729 G
BBC Radio Stoke 8/11 E OM tk
332 VKu
1521,0 /1200 CHN CRI Urumqi 28/11 R zahájení vysílání, pěkný signál v této polední hodině!
3 KH
1566,0 2132 IND AIR Nagpur 6,10/11 Indická YL sg
321 VKu
1566,0 2135 KOR HLAZ Cheju 1,6,10,12/11 Kor OM tk, QRM AIR Nagpur
332 VKu
1566,0 2235 IND AIR, Nagpur (tent) 12/10 Hin? tk, nx? ID? mx, HQR Hin tk HQR
333 TB/P
1584,0 1050 UKR R. Ivano-Frankivsk relay UR-1 5/12 Ukr IS, ID, nx
2 KH
1602,0 1058 HOL R. Waddenzee 5/12 Hol pop, několik IDs a jinglů
2-3 KH
1602,0 1100 ROU Radio C.N.M. Arad 5/12 Rum ID: „Radio Če-Ne-Me“ (náboženská stanice)
2-3 KH
1602,0 1635 ROU Radio Aurora FM 1/11 Rom YL tk, OM ann, ID
432 VKu
P 1645,0 2100 HOL R.Hawaii (Boomerang na SV) 9/11 Du ID test alternativní + pop mx, krátce
4 JS
1650,0 0640 CAN CJRS Montreal PQ 5/12 relay Radio Shalom (židovská stn), OM-ID, žid. písně 3 KH
P 1650,0 2140 HOL R.Hawaii 24/11 Du ID testy dipólu + vertikálu, Speedy Gonzales, stříd. sign.
4 JS
P 1655,0 1715 HOL R.Barones 10/11 Du ID, oldies mx, tentokrát nevýrazný signál na ferit
4 JS
P 1660,0 1835 HOL R.Titanic MW 19/11 Du,E ID, polky + oldies mx, reporty F + CZE, úniky
3-4 JS
1670,0 0650 USA WVVM Dry Branch GA 29/11 S pop mx, ID
2-3 KH
1700,0 0630 USA WJCC Miami Springs FL 1/12 S LA pop mx, E-ID
2-3 KH
1700,0 0635 USA WEUP Huntsville AL 1/12 E gospel mx, slogan „The People’s Station“
2 KH
1700,0 0632 USA KVNS Brownsville TX 28/11 S mex. pop mx, adv, často slogan „La Preciosa“ 252 ZE
1700,0 0640 USA KVNS Brownsville TX 28/11 S mex. pop mx, v. často slogan „La Preciosa“
3 KH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P 3900,0 1542 ?
Skylines R. 10/11 Du? D? mx, ID, tk, mx
252 TB3
P 3900,2 1600 D
Skyline Radio Germany 10/11 G, E pop mx, ID, addr
3-4 ZE
P 3904,9 2158 HOL R.Blue Star 9/11 Du, E šlágry, ID, e-mail addr
344 ZE
P 3910,1 2140 G
Weekend Music R.10/11 E radiotalk, ID, pop mx //6400
2-3 ZE
3945,0 1557 IND AIR Gorakhputr 19/11 Ur hindi mx, YL-ID //4860 O=4
343 ZE
3990,0 1520 CHN Xinjiang PBS, Urumqi 19/11 Uighur OM + YL tk, mx //4980, 6120, 7195
353 ZE
4010,0 1537 KGZ Kyrgyz Radio 1, Krasnaja Rječka 19/11 Vn OM + YL tk //4795 O=2
2-3 ZE
4319,0 1656 DGA AFRTS Diego Garcia 1/12 E-fem, ann, nx, jingles USB
233 VD
4750,0 1350 BGD Bangladesh Betar, Dhaka 10/11 Ben local mx, adv, 1401-YL-ID
343 ZE
4750,0 1427 CHN Qinghai PBS 22/11 Ch čínská mx, YL-ID (mix w/Bangladesh Betar)
2-3 ZE
4760,0 0128 IND AIR Leh 23/9 Hin? IS, AIR IS, tk SG*NA tk bubny mx flétny, mx Tichá noc
352 TB2
4760,0 1526 ADM* AIR Port Blair 19/11 Vn, E OM-tk... často Port Blair, čisté ID, 1530: E nx
343 ZE
16
P
P
P
P
P
P
P
C
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
4777,0
4777,0
4810,0
4820,0
4828,0
4880,0
4895,0
4930,0
4965,0
5010,0
5010,0
5010,0
5015,0
5040,6
5100,0
5705,0
5705,0
5750,0
5802,0
5805,0
5805,0
5805,0
5810,0
5813,0
5815,0
5820,0
5830,0
5835,0
5835,0
5835,0
5840,0
5910,0
5985,8
5995,0
6150,0
6204,7
6205,0
6205,0
6209,5
6209,7
6216,0
6220,0
6220,0
6240,4
6250,8
6250,8
6254,3
6254,3
6260,2
6265,0
6269,4
6269,4
6270,0
6270,0
6270,1
6270,4
6271,3
6275,4
6280,0
6280,8
6282,0
6282,0
6284,9
6285,0
6285,0
6285,1
6289,8
1609
1645
1623
1440
1840
1853
1428
1858
1418
1522
1727
1905
1530
1404
1547
0805
0806
1940
0805
0805
0845
1048
2120
0807
1618
0850
1905
0814
0815
2110
/1730
0420
1455
2223
1555
0830
1010
1041
0946
0920
1025
0811
0828
1101
1320
11112
0712
0745
1310
1215
0930
0931
0947
1130
1348
0931
1119
1321
1130
1103
0915
0928
0850
0843
1601
0815
1015
GAB R.Gabon, Melen. Libreville 19/11 F afro pop mx , OM-ID
GAB R.Gabon 27/11 Vn, F talk, Afro mx
IND AIR Bhopal, Madhya Pradesh 1/12 Vern tk, songs 1630 ann, s/off
CHN Xizang PBS, Lhasa, Tibet 22/11 Ch čínská mx w/YL ann //4905,4920,5240,6050
ZWE Voice of Zimbabwe 1,9/11 Vn sborová sg, mx, sotva slyšet
AFS SW Radio Africa, Mayerton 1/12 E, vern., afr.mx and tk
MNG Mongolian R., Murun 10/11 piano mx, YL ann //4830 O=2
BOT VoA Moepeng Hill 1/12 E, ID, world nx
TJK VO Russia, Yangi Yul 10/11 Pashto px, komentář, ID //4975 O=3
IND AIR Thiruvananthapuram 8/11 Hi OM sport. rpt, adv, sport, YL ann ID //5040
IND AIR Thiruvananthapuram 10/11 E, Hin? mx, nx, Hin tk, ID
MDG R. Nas. Malagasy 1/12 african mx, qsb
IND AIR International Nai Delhi 8/11 E OM ID, mx, OM tk o Mušarafovi
BRM R.Myanmar, Yangon 10/11 Vn YL tk, často Myanmar...
ERI R.Bana 19/11 Vn YL-tk, afro-horn mx, OM + YL konverzace (pěkné! −VJ)
HOL Orion R. 4/11 E, G ID pop rock mx, SMS JS + ZE po 0830
HOL Orion R. 4/11 E oldies mx, ID, info o zabavení stanice WCR policií
KWT VOA R.Ashna, KWT 18/11 Dari mx, konverzace...často Ashna //7595
G
R.Telstar South 18/11 E ID orchestr. mx, později lepší signál
G
R.Telstar South 25/11 E ID pestrý px, River Kwai March, slušný signál
HOL Orion R. 11/11 E,G ID krátký test 52 m, The Shadows
G
R.Telstar South 4/11 E pop mx, ID
MRA Radio Free Asia 28/11 Ch ID, YL tk, QRM
HOL Orion R. 18/11 E,G ID Blondie - Hanging On The Telephone, Frankie Goes...
LTU R.Racja, SIT 19/11 Byel běloruská rock mx, ID
HOL Orion R. 10/11 E ID, test 52m, polky + pirate mx
TJK R.Praha, DSB relay 18/11 R YL-ID listárna – dopisy posl. z RUS, UKR, Nfq
USA WHRI Harvest R., HRI 18/11 E pěkná křesanská pop mx, ID
USA WHRI, HRI 11/11 E OM-ID px „20 Countdown Magazine“, pop mx
MRA Radio Free Asia 28/11 Kor ID, YL tk
RUS R.Praha, ARM relay 19/11 G IDs, nx - reforma justice, probl. s modul., Nfq
CLM R.Marfil Estereo (tent) 16/11 S sx dost zarušené okol. kanály
BRM R.Myanma,Yangon 22/11 E local pop mx, YL-čisté ID, komentář
MLI R.Mali, Kati, Bamako 24/11 F, Vn afro pop mx, znělka, OM-ID „Radio Mali“
SNG Mediacorp 938 Live 9/11 E pop mx, ID, reklama, 1600
G
Britain Radio Int. 4/11 E pop mx ID, e-mail addr
D
R.Nordsee Int. (RNI) 4/11 G ID, pop mx, info, addr Offenburg
D
R.Nordsee Int. WS 4/11 G pop mx, ID, addr
D
R.Likedeeler 11/11 G, E oldies pop mx, ID, šlágry
G
Radio 48 25/11 E ID pop mx, velmi zašumělé
G
King Shortwave (tent) 10,24/11 E oldies + country mx, bez ID, typická QRG
HOL FRS Holland 18/11 E info tk-rozvrh vysílání do konce roku 2007, ID, pop mx
HOL Free R. Service Holland 18/11 E ann, addr, ID, pmx, jingles
D
Skyline Radio Germany 18/11 E pop mx, ID, addr
D
CWR 4/11 G,E techno + hard rock mx, jingles, ID, QRM
D
Crazy Wave R. 4/11 G, E šlágry, pop mx, mnoho ID
G
Britain Radio Int. 18/11 E pop mx 1974, ID
G
BRI 18,25/11 E ID, pop mx
HOL R.Pionier 25/11 Du ID, lidovky, závěr vysílání
HOL R.ROZ 25/11 Du, E pop mx, ID
D
CWR 11/11 G,E ID, hard rock mx
D
Crazy Wave R. 11/11 G, E pop mx, mnoho ID jinglů
HOL R.Mazda 18/11 E um-ca-ca mx, C.C.R., ID, telef. SMS fm Kvasice
HOL ROZ 10/11 Du občas ID, pop mx + oldies
HOL R.Mazda 17, 18/11 E, Du, G polka mx, ID, addr, e-mail
D
R.Halloween (R. Dr. Tim) 4/11 G HOL/NA, zn. Eurovize, info o přepadu WCR!
HOL R.Royal 18/11 Du polka mx, ID, e-mail, 1128
IRL R.Rainbow Int. 17/11 E „The Beatles“ mx, ID
G
R.Merlin Int. 18/11 E pop mx, jingle ID, rock mx
HOL Zender Black Power 25/11 Du ID, oldies mx Blondie - „Sunday Girl“
D
R.Sonar 4/11 G ID alternativní mx, svisty na QRG, dlouhý px, e-mail
D
R.Sonar 4/11 G, E pop mx, jingle ID
D
SRG 18/11 E ID hard rock mx QSY 6240 později
HOL R.Geronimo 4/11 E pop mx, jingle ID
KRE VO Korea, Pyongyang 9/11 G NA, OM-ID, nx
G
R.Geronimo 4/11 E nonstop pop rock mx, e-mail
HOL Robbie Amateur 17/11 Du ID, pirate + pop mx, SMS hotline
17
343
333
344
333
331
343
333
343
3-4
333
343
242
544
343
353
4-5
454
454
2-3
3-4
4
252
222
4-5
444
4-5
554
454
554
333
543
333
333
333
3-4
242
4
353
354
2-3
2-3
454
455
343
3-4
3-4
343
3
3-4
3-4
4
343
343
4
444
4
444
343
343
4-5
4
352
4
353
333
3
3-4
ZE
LK
VD
ZE
VKu
VD
ZE
VD
ZE
VKu
TB3
VD
VKu
ZE
ZE
JS
ZE
ZE
JS
JS
JS
ZE
LP
JS
ZE
JS
JS
ZE
JS
LP
JS
JS
ZE
ZE
ZE
ZE
JS
ZE
ZE
JS
JS
ZE
VD
ZE
JS
ZE
ZE
JS
JS
ZE
JS
ZE
VD
JS
ZE
JS
ZE
ZE
ZE
JS
JS
ZE
JS
ZE
ZE
JS
JS
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
6292,3
6292,3
6292,8
6292,9
6295,0
6295,0
6295,0
6297,0
6297,1
6297,2
6298,4
6298,9
6298,9
6299,7
6299,7
6300,0
6300,0
6300,0
6300,4
6302,0
6305,0
6305,2
6305,2
6305,2
6310,0
6310,0
6310,0
6310,0
6310,1
6310,2
6310,7
6310,7
6310,8
6310,9
6324,8
6325,0
6325,0
6325,3
6325,8
6325,8
6372,6
6374,2
6400,0
6400,0
6540,8
7160,0
7235,0
7295,0
7390,0
9290,0
9290,0
9290,0
9290,0
9365,0
9370,0
9380,0
9385,0
9452,0
9515,0
9630,0
9655,0
9715,0
9725,0
9765,0
9780,0
9810,0
9815,0
0927
0942
0922
0925
0900
0909
1141
1400
0940
1006
1054
1105
1224
0854
0930
1005
1011
1147
1140
1450
0830
0845
0912
1010
0845
1100
1310
1320
1238
1045
0715
0754
0725
1350
1410
1455
1525
1450
0810
0837
1001
0800
0730
1937
0930
1335
1513
1506
0415
0913
0915
/0900
/0900
1925
1935
1840
1940
1945
2132
2025
2027
1730
/1400
0930
2045
/1230
2125
HOL Antonio R. 18/11 Du,E techno mx polky, SMS hotline, silné QRM 6297
HOL R.Antonio 18/11 E, G, Du polka mx, SMS-hotline
HOL R.Blue Star 11/11 Du, E pop mx, ID, e-mail addr
HOL R.Blue Star 11/11 Du, E ID The Birds, ABBA, tk se synkem, e-mail
HOL R.Northpole 4/11 E ID pop rock mx, sg „Akropolis adieux.....“, 11/11 odpol.
HOL R.Northpole 4/11 E oldies mx: The Animals „House of the Rising Sun“
HOL R.Saturnus 11/11 Du ID „popcorn“ QSO pro R. Sallandse Boer
HOL R.Paardenkracht 25/11 Du,E ID celk. představení na 48m po delším čase
D
Stimme der DDR 18/11 E,G býv. NDR/NA tan. mx, pravděpod. RECESE !!!
D
Stimme der DDR 18/11 G, E „DDR Tanzmusik“, žádná addr ani e-mail ann
HOL V.O.T.N. 11/11 Du,E ID, QSO pro R. Shadowman, pozdr. a mx pro WCR
HOL V.O.T.N. 25/11 Du různé hudební žánry, ID
HOL VOTN 25/11 Du, E pop mx, ID, e-mail addr
HOL Henk Skyline Int. Radio 25/11 Du, E oldies pop mx, ID, SMS-hotline
HOL Henk Skyline 25/11 Du, E ID, dlouhý px, SMS +31641710224, SMS od JS
HOL R.Shadowman 11/11 Du ID, polky, odmlka, rock mx, QSO jiným stanicím
HOL R.Shadowman 11/11 Du „modulation test“, pop mx, ID
HOL Henk Skyline 11/11 Du ID, QSO pro R. Saturnus, R. Sallandse Boer
HOL R.Sallandse Boer 18/11 Du ID, pop mx krátce
HOL R.Spaceman 25/11 Du,E ID, rock mx, reporty z Evropy, pěkný signál
HOL Orion R. 17/11 E,G ID, test 52m, TV polka, blahopřání DX-erovi jménem Marco
HOL R.Mazda 11/11 Du, E ID, folk mx, addr
HOL R.Mazda 11/11 Du E „The ABBA“ mx, ID, addr, e-mal
HOL R.Zeelandia 10/11 Du ID, pop mx - Boney M, krátce
HOL R.Condor 18/11 E ID, techno mx solidní signál, SMS hotline
HOL R.Golfbreker 4/11 Du ID, pop + folk mx, SMS hotline
I
R.Malaisy 25/11 E nonstop techno + pop mx, jingles, pěkný signál
HOL Delta R./WB 3/11 E jingles + ID, pop + pirate mx
I
R.Malaisy 25/11 E, G nonstop pop mx w/jingle ID
HOL R.Altrex 3/11 E ID, pop mx, [email protected], delší dopolední px
HOL RWI 11/11 F ID, francouzská pop mx, addr Rueil
HOL R.Lowland 4, 11, 18, 25/11 E nonstop mx w/ID+e-mail ann
HOL R.Lowland 4,11,18/11 E ID, pop rock mx, [email protected]
HOL Henk Skyline 24/11 Du ID, sg „Mexico“, vstupy, reporty, i jiné QRGs
G
R.Merlin 18/11 E ID, pop mx Lou Bega - Mambo Nr. 5
HOL Magic AM 25/11 E, G rock mx, ID, SMS-hotline, 1510-SMS od ZE
HOL R.Paardenkracht 25/11 E, Du pop mx, ID, addr, SMS-hotline
HOL R.Alice 24/11 Du ID, pozdravy pro R. Lowland
HOL R.Alice 4/11 E ID, pop mx, silný signál, později 6325,8
HOL R.Alice 4/11 E oldies mx sg „Alice“ od „Smokey“, ID, šlágry
HOL R.Altrex 11/11 E oldies pop mx, ID, reporty
IRL Laser Hot Hits 4/11 E pop mx, ID
G
WMR 4/11 E ID, pop mx, tk o R. Caroline
G
Weekend Music R. 18/11 E rock mx, ID „WMR from Scotland“ //3945 O=2-3
BEL R.Brigitte Int. 4,25/11 multi language ID, pop mx, e-mail
THA R.Thailand, UDO 3/11 Thai cmt Nfq
SNG Mediacorp R. Warna, SNG 22/11 Malay adv, místní pop mx, ID
MLA RTM Traxx FM, KAJ 22/11 E YL-nx, ID, jingle ID, rock mx
AFS Channel Africa, MEY 23/11 F cmt Kongo, reporty zpravodajů o SOM
LVA R.City, ULB 24/11 E oldies mx-rock n roll, ID, addr
LVA R.Caroline Eifel, ULB relay 25/11 G,E ID, nahrávky různých stanic, addr SRS
LVA R.Joystick, ULB 3/11 G ID, techno mx, ID, info o Maltě
LVA R.City, ULB relay 24/11 E ID, oldies mx, [email protected]
TWN* Radio Taiwan Int. 27/11 F ID, OM tk
USA WTJC Newport, NC 27/11 A ID, OM cmt
PHL R.Filipinas 20/10 tk, mx //11720
USA WWRB Manchester, TN 27/11 A ID, OM cmt
IND AIR National Channel 27/11 Hin fq-ID, indické sx, adv
B
R.Novas de Pas 20/11 P nx OM + YL
SEY BBC 27/11 A ID, YL tk
AFS Adventist World Radio 27/11 Esp ID, sx, 2030 s/off
CLN DW, TRM relay 1/11 R, IS + IDs, px „Mosty“ - o Němcích v RUS, UKR, Nfq
THA R.Thailand, UDO 3/11 E IS + IDs, nx - vyhlášen výjimečný stav v PAK, Nfq
NZL RNZI, RAN 3/11 E hud. px, sg „Don t Cry For Me Argentina“, OM-ID, Nfq
YEM Republic of Yemen Radio 27/11 A OM + OM tk, sg
THA R.Thailand, UDO 4/11 E IS + IDs, nx - obsáhlý cmt o PAK, Nfq
BOT Voice of America 27/11 F ID, IS, YL cmt o Palestině
18
3-4
333
454
4
4
354
4
4-5
4-5
344
4
4
3-4
433
4
4-5
444
4
4
5
4-5
4-5
354
3-4
4
3
4-5
4
455
3
3
354
4
4
3-4
444
343
4-5
4-5
353
343
332
4
344
3-4
433
444
354
454
555
554
554
555
222
2
443
222
222
2-3
322
333
554
444
453
222
454
333
JS
ZE
ZE
JS
JS
ZE
JS
JS
JS
ZE
JS
JS
ZE
ZE
JS
JS
ZE
JS
JS
JS
JS
JS
ZE
JS
JS
JS
JS
JS
ZE
JS
JS
ZE
JS
JS
JS
ZE
ZE
JS
JS
ZE
ZE
ZE
JS
ZE
JS
JS
ZE
ZE
JS
ZE
JS
JS
JS
LP
LP
TB
LP
LP
LK
LP
LP
JS
JS
JS
LP
JS
LP
9830,0
9910,0
9950,0
11725,0
11735,0
11780,0
11785,0
11805,0
11830,0
C11840,0
11935,0
11935,0
11970,0
11985,0
11990,0
12000,0
12000,0
12025,0
13362,0
13650,0
13695,0
13710,0
13710,0
13840,0
13840,0
13840,0
15125,0
15160,0
15235,0
15270,0
15360,0
15400,0
15476,0
15590,0
15610,0
15675,0
17580,0
17580,0
17660,0
17725,0
C21715,0
2055
2140
1818
1826
1918
2045
2052
/1900
/1800
1730
2047
2110
1710
1136
1929
1431
/0900
1803
0807
/1200
1655
/1115
1650
/0900
1200
1645
1620
0650
1640
/1000
0620
1229
2030
0745
1330
/1400
1405
/1400
1205
1415
1105
JOR Radio Jordan 27/11 A ID, OM sg
IND All India Radio 27/11 E indická mx, sx
IND AIR International 9/11 E OM tk, spolupráce rozvojových zemí, OM ID
RRW DW, KIG 28/10 D tk // 6075
TZA RT Zanzibar 18/11 Swa pěkná místní mx, YL-ID, konverzace
B
R.Nacional da Amazonia, Brasilia 13/11 P YL talk, ID
B
R.Guaíba, Porto Alegre 13/11 P OM talk
AFS RNW, MEY relay 28/11 E TS, OM-ID, QRG, vysílání do EAf, Nfq
AFS AWR, MEY relay 1/11 E, IS, „You are listening to AWR“, rlg px, sx, Nfq
D
Radio Farda 28/11 FS ID, nx
CLN DW, TRM 28/10 D tk // 6075 (CLN do 2100)
RRW DW, KIG 28/10 D tk / / 6075 (RRW od 2100)
D
Bible Voice 28/11 A ID, OM
TWN* RTI Huwei 2/12 R Religioznaja žizň
KWT R.Kuwait 18/11 E pop mx, YL-ID, px „Short story from Kuwait“
CUB RHC 11/11 S YL nx. OM nx. „Lider de Cubanos Fidel Castro“
J
R.Japan, YAM 3/11 E YL-ID, nx, vysílání do Pacifiku, velmi špatné, Nfq
IND AIR International 9/11 Hindi sx
GUM AFRTS Barrigada 11/11 E OM talk + mx px (USB)
USA WHRA, HRA 18/11 E OM-ID, pop mx, gospel, px „Radio Weather“, addr
F
Radio France Int. 28/11 F ID, OM tk
IND AIR, BGL 18/11 Tamil YL-ID, ind. mx //DEL 12050 (454), ALG 15770 (454)
ARS BSKSA Holy Quran 28/11 A ID, muezzín
NZL RNZI, RAN 6/11 E IS OM-ID, nx – Fidži, ... je slyšet jakýsi jammer ??, Nfq
NZL R.New Zealand (NZL) 2/12 E TV development
MDG Radio Nederland 28/11 Du ID, YL tk
SWA China Radio Int. 28/11 Sva fq-ID, YL + OM tk
AUS ABC 26/10 E OM ann, ID, OM sg, YL OM tk, OM ID, (ABC + RNZI)
AFS Channel Africa 28/11 F ID, YL + OM tk, oft Camerun Congo
AUS CVC, DRW 4/11 E YL-ID nx - o inf. technologiích v Africe, pop mx, Nfq
AUS CVC, DRW 10/11 E OM-ID, px „Chatback“, pop mx, Nfq
AUS HCJB, KNX 11/11 E OM-ID, addr Melbourne, zpěvy, po chvíli QRM od ost. st.
ATA R.Nacional Archangel San Gabriel 13/11 S YL talk, mx
J
R.Japan, YAM 11/11 Urdu občas ID, tk o PAK, veselý telefonát
CLN DW, TRM relay 4/11 G IDs, px „DW Aktuell“ - sit. v PAK, záplavy v Tabascu
AFS EDC, MEY relay 24/11 Vn, E YL-ID, E Lesson, Nfq, 2-4-6, vys. pro EAf
AFS R.Japan, MEY relay 24/11 E OM-ID, nx - případ Litviněnko, Nfq
GAB R.Japan, YAM 3/11 E IS + IDs, nx - jaderný program KLDR, sev. Irák, Nfq
AFS EDC, MEY relay 24/11 Vn unknown, OM-ID, tk, Nfq, 1-2-6, vys. pro EAf
LBY Voice of Africa, SAB 10/11 E občas ID, polit. cmt o Afr. a SEN // 21695 (252)
CLN R.Farda, IRA relay 18/11 Farsí YL-ID, různá pop mx
333
444
453
353
444
343
343
454
454
444
332
343
2
343
455
433
251
343
333
555
2
554
333
544
344
222
2
432
222
554
353
454
3
454
554
454
554
554
453
554
554
LP
LP
VKu
TB
ZE
LK
LK
JS
JS
LP
TB
TB
LP
VD
ZE
VKu
JS
VKu
LK
JS
LP
JS
LP
JS
VD
LP
LP
VKu
LP
JS
JS
JS
LK
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
JS
Pěkné poděkování všem, kteří se v roce 2007 podíleli na vytváření rubriky. Všem aktivním
i pasivním kolegům pěkné svátky Vánoční a mnoho zdraví a štěstí v roce 2008 přeje
Vladimír Janský, redaktor rubriky DX tipy.
Do rubriky přispěli (příspěvky označené kódem):
JS
KH
LK
LP
TB
TB2
TB3
TB/P
VD
VKu
ZE
Jaroslav Slavík
Karel Honzík
Luděk Košek
Lubomír Pokora
Tomáš Burian
Tomáš Burian
Tomáš Burian
Tomáš Burian
Václav Dosoudil
Vlastimil Kubíček
Zděnek Eliáš
Třemošná u Plzně
Babina
Jablonec n. Nis.
Opava
Olomouc
Luleč
Vel. Ber.
DXC Javorovec 6
Kvasice
Ořechov u Brna
Jablonec n. Nis.
AOR AR-7030
7 m LW, inverted V 2 x 11 m, multiband dipól
AOR AR-7030
80 m LW, MiniWhip (7 m vysoko, 11 m od domu)
ICOM IC-R75, SONY SW55; 35 m LW, 3,6 m vert., ant. tuner MFJ 959C
Kenwood R5000 42 m LW, MiniWhip, presel., BCC + DSP filtr
Lowe HF-150
10 m LW, balun, preselektor
Lowe HF-150
32 m LW, balun, MiniWhip, preselektor., atenuátor
Lowe HF-150
MiniWhip, preselektor, atenuátor
Lowe HF-150
30 m LW, preselektor, atenuátor
ICOM IC-R75
30 m LW, MiniWhip
Sangean ATS-909 35 m LW, loop 63 x 63 cm, balun, preselektory
RFT EKD-511
15, 57, 70, 120 m LW, MiniWhip 13 m vysoko
19
kHz UTC Call
66,7
501,2
501,2
502,5
1854,0
2216,0
2216,0
2517,0
2605,0
2624,0
2628,0
2642,0
2656,0
2671,3
2680,0
2720,0
2791,0
2869,0
2872,0
2941,0
3016,0
3122,0
3192,0
3276,7
3310,0
3340,0
3380,0
3390,0
3413,0
3570,0
3746,0
3747,0
3871,0
3875,5
3881,0
4015,0
4020,0
4043,0
4051,0
4200,0
4209,5
4242,5
4270,0
4280,0
4315,0
4321,9
4322,0
4325,0
4331,0
4358,5
4557,7
4558,0
4558,0
4580,0
4645,0
4831,0
5050,0
5154,0
5775,0
6379,0
6445,0
1019
2320
2321
2043
1051
1914
1933
1728
1736
0411
0413
0416
0420
1938
1740
1942
0450
0500
0428
2113
0505
0455
0430
0441
0434
1801
0445
0640
0645
0607
0546
0458
0720
0530
1150
1750
1728
1753
0725
0340
1802
1357
2014
1812
0750
0441
2040
0353
1833
1908
0556
0554
2022
1811
0536
0415
0743
0452
1200
1315
0902
Název stanice
ITU Datum
RBU
TS Moscow
URS
GI4DPE Exp.stn. Derry, Northern Ireland
pulser
XXX
G3KEV Exp.stn. Scarborough
G
OK0EV HB Oleško
CZE
UKCG Lizard
G
UKCG Gregness
G
OVG25 DNK Ny Frederikshavn DNK
YLQ
Riga Radio
LVA
IQX
Trieste Radio
I
IQA
Augusta Radio
I
ICB
Genova Radio
I
IPA
Ancona Radio
I
Küstenwache Cuxhaven D
4XZ
ISR Ny Haifa
ISR
SPS
Witowo Radio
POL
Shannon Control
IRL
UBB2
Syktyvkar Meteo
RUS
Reykjavik Aero
ISL
RBNF
Moskva Volmet
RUS
UNID
XXX
UNID
RUS
RLY
St.Petersburg Radio
RUS
OOE5C UNID
XXX
UTT
Odessa Radio
UKR
RUS mil
XXX
UNID - russian army?
XXX
UXJ
UNID
RUS
EIP
Shannon Volmet
IRL
RMP
RUS Ny Kalingrad
KAL*
Santa Maria Aero
AZR
RAL2
RUS Ny
RUS
UZG24 RUS Ny
RUS
RJD56 RUS Ny Murmansk
RUS
FAV22 FA Mont-Varelien
F
num. stat.“E10" Israeli Int. ISR
RUS mil
XXX
P
RUS Ny Kaliningrad
KAL*
P
RUS Ny Kaliningrad
KAL*
UABP
Fishing Vessel Razliv
RUS
TAH
Istanbul Radio
TUR
DAO24 GLN Kiel Radio
D
num. stat. „E10“ Israeli Int. XXX
PBB
HOL Ny Den Helder
HOL
UGC
St.Petersburg Radio
RUS
GYA
RNy Northwood
E
MGJ
RNy Faslane
G
R
RUS NY Izhevsk
RUS
4XZ
ISR Ny Haifa
ISR
LGL
GLN Telenor Floroe Radio NOR
D
UKR Ny Oddesa
UKR
C
RUS Ny Moscow
RUS
UNID tent Russian mil
XXX
RUS mil.
XXX
Tallin ATIS
EST
AXOT
UNID - Russian army?
XXX
Sanaa Aero
YEM
C
RUS Ny Moscow
RUS
RCV
HQ Black Sea Fleet Sevastopol
4XZ
ISR Ny Haifa
ISR
UUA3
UNID
RUS
Detaily
QSA Inic.
25.11.07 AM, sec.pulses
3 VD
G 10.11.07 CW, QSO with OH1LSQ QSX 7001
2 VD
10.11.07 1 sec pulses in 47 sec cycles
4 VD
07.11.07 CW, CQ QSX 3533/7033
559 VD
18.11.07 CW, call + txt
329 VD
24.11.07 USB, E male wx fc
2 VD
24.11.07 USB, E male wx fc 1942 end
2 VD
19.11.07 CW, ID, QTC 5fgps
4 KK
19.11.07 USB, R OM-ID, r/t tfc
3-4 KK
10.11.07 USB, I OM-ID robot, koordináty
4-5 KKO
10.11.07 USB, I OM-ID robot, koordináty
4 KKO
10.11.07 USB, I OM-ID robot, wx
4-5 KKO
10.11.07 USB, I OM-ID robot, wx
5 KKO
05.11.07 SITOR-A, G wx
4 VK
19.11.07 CW, vvv de 4XZ
3-4 KK
19.11.07 USB, Pol OM-ID, wx wng
5 KK
01.12.07 USB, male, for N916
4 VD
01.12.07 USB, R-male „pogoda Archangelsk“
4 VD
10.11.07 USB, E OM-ID, Iceland Aeradio, wx
3-4 KKO
24.11.07 USB, R OM-ID,wx
5 KKO
17.11.07 USB, E fem net, airlines
3 VD
17.11.07 LSB, R net „Kobra“
3 VD
23.11.07 CW, ID, wx info v otevřené řeči
5 KK
17.11.07 CW, call 9"cycle
2 VD
17.11.07 USB, E male wx „ukrainian coast“
5 VD
09.11.07 81-81_40,5/500, crypt msg
3 VK
01.12.07 CW, QTC CW-azb.
5 VD
19.11.07 CW, RBKZ de UXJ qsa?
4 KK
19.11.07 USB, E OM-ID,wx
5 KK
19.10.07 CW, QTC
5 AV
10.11.07 USB, E OM-ID, pozice letadel, wx
4-5 KKO
23.11.07 CW, RBY46 de RAL2 qsa? QTC
5 KK
06.11.07 CW, UZG21 de UZG24 qsa5 KK
23.11.07 CW, RCP de RJD56 QTC 5fgps
5 KK
24.10.07 CW, QTC, WX
4 AV
02.11.07 USB, E, 5lgs
4 VK
26.11.07 81-81_41/500, crypt msg
5 VK
02.11.07 CW-SLB, ide
5 VK
06.11.07 CW-SLB, ID
5 KK
17.11.07 CW, QSO with UHX CW azbuka
4 VD
17.11.07 SITOR-B-100/170, TUR, wx
5 VK
21.10.07 PACTOR-2+CW, ID
4 AV
05.11.07 USB, YL E, 5fgs hláskovaně
3 VK
09.11.07 RTTY-75/850, carbs
2 VK
21.10.07 SITOR+CW, ID
2 AV
29.11.07 RTTY-75/850, carbs
5 VK
09.11.07 RTTY-75/850, naws
4 VK
17.11.07 CW-SLB, 2"cycle
5 VD
24.11.07 CW, 17 WPM, vvv de 4XZ
5 VK
15.11.07 PACTOR-2+CW, ID-každou 3. minutu
3 ZE
10.11.07 CW-SLB, ID
2-3 KKO
10.11.07 CW-SLB, ID
3-4 KKO
05.11.07 RTTY-50/400, crypt msg
5 VK
02.11.07 81-81_40,5/500, crypt msg
5 VK
01.12.07 USB, E-male „This is Tallin airport info G“ 4 VD
01.12.07 CW, QSO with XBD CW-azb.
3 VD
06.11.07 USB, E OM-ID, tlk - navigace
3 KK
29.11.07 CW-SLB, ide
5 VK
UKR 21.10.07 CW, QTC
4 AV
15.10.07 CW, cq
4 AV
06.11.07 CW, vvv UFL de UUA3 qsa? (opakovaně) 3-4 KK
20
6507,0
6562,0
6562,0
6604,0
6604,0
6617,0
6693,0
6754,0
6786,7
6873,0
7756,0
8359,0
8423,0
8425,5
8426,0
8426,0
8428,0
8446,5
8458,0
8494,7
8494,9
8502,0
8570,5
8828,0
8888,0
8888,0
8888,0
8939,0
9056,7
10090,0
11279,0
11297,0
11318,0
11387,0
11387,0
12362,0
12365,0
12581,5
12587,0
12590,5
12594,5
12594,5
12599,5
12613,0
12629,0
12637,5
12648,5
12670,0
12678,0
12715,0
12808,0
12916,5
13017,5
13170,0
13270,0
13282,0
13510,0
13528,0
14556,7
14670,0
16822,5
16938,0
16938,0
17147,0
22444,0
28294,0
0654
1753
2019
0732
0430
0421
0510
0655
1844
1000
2039
1326
2116
1250
1400
1802
0345
1058
1323
1438
1438
0940
1224
0751
0746
0541
0743
1635
1953
1718
0821
0756
0801
0826
0730
1255
1300
0942
1502
0943
0945
1305
0949
1259
0958
1002
1250
0813
1005
1009
1320
1245
1016
1543
1603
0816
1305
1028
1419
1620
1034
1040
1232
0705
1048
1153
UDK2
Murmansk Radio
KABBASE Kabul
KANBASE Kandahar
WSY 70 New York Volmet
WSY70 New York Volmet
RLAP
Rostov Volmet
Novosibirsk Meteo
CHR
Trenton Volmet
SSE
MFA Cairo
RMP
RUS Ny Kalingrad
EGY diplo
UZJG
MM Vasilkov
UFL
Vladivostok Radio
XSG
Shanghai Radio
UIW
Kalinigrad Radio
UIW
Kalinigrad Radio
NMN
USCG Portsmouth
HEB03 Bern Radio
UNID
D
UKR Ny Oddesa
S
RUS Ny Severomorsk
NMG
USCG New Orleans, LA
UWS3 Kiev Radio
ZKAK
Auckland Volmet
RQCI
Samara Volmet
Novosibirsk Meteo
Novosibirsk Volmet
RLAP
Rostov Volmet
SSE
MFA Cairo
Kiev Volmet
Tashkent Volmet
RLAP
Rostov Volmet
UBB2
Syktyvkar Volmet
AWB
Mumbai Volmet
AXQ-421 Brisbane Volmet
VMW
Meteo Wiluna, WA
VMC
Meteo Charleville, QLD
XSV
Tianjin Radio
LZW5
Varna Radio
RRR34 Nizhnyi-Novgorod Radio
A9M
Bahrain Radio
A9M
Bahrain Radio
UAT
Moskva Radio
XSQ
Guangzhou Radio
TAH
Istanbul Radio
XSG
Shanghai Radio
XSQ
Guangzhou Radio
RJE5
UNID RUS marine
UDB2
Kholmsk Radio
XSZ
Dalian Radio
VTG7
IND Ny Mumbai
HLF
Seoul Radio
HEB43 Bern Radio
SVO55 Olympia Radio
WSY70 New York Volmet
VRK 26 Hong Kong Volmet
CFH
CF Halifax
C
RUS Ny Moscow
EGY diplo
CHU
NRC Ottawa
UDK2
Murmansk Radio
VTG8
IND Ny Mumbai
VTG8
IND Ny Mumbai
URL
Sevastopol Radio
TAH
Istanbul Radio
SM5HUA/B HB Uppsala
RUS
AFG
AFG
USA
USA
RUS
RUS
CAN
EGY
KAL*
XXX
UKR
RUS
CHN
KAL*
KAL*
USA
SUI
XXX
UKR
RUS
USA
UKR
NZL
RUS
RUS
RUS
RUS
EGY
UKR
UZB
RUS
RUS
IND
AUS
AUS
AUS
CHN
BUL
RUS
BHR
BHR
RUS
CHN
TUR
CHN
CHN
XXX
RUS
CHN
IND
KOR
SUI
GRC
USA
CHN
CAN
RUS
XXX
CAN
RUS
IND
IND
UKR
TUR
S
17.11.07
17.11.07
17.11.07
01.12.07
10.11.07
10.11.07
01.12.07
01.12.07
17.11.07
08.11.07
24.11.07
25.11.07
17.11.07
06.11.07
15.10.07
20.11.07
10.11.07
08.11.07
25.11.07
06.11.07
06.11.07
25.11.07
09.11.07
17.11.07
17.11.07
01.12.07
17.11.07
18.11.07
02.11.07
18.11.07
17.11.07
17.11.07
17.11.07
17.11.07
17.11.07
25.11.07
25.11.07
20.11.07
10.11.07
20.11.07
20.11.07
21.10.07
20.11.07
21.10.07
20.11.07
20.11.07
21.10.07
10.11.07
20.11.07
20.11.07
04.11.07
21.10.07
20.11.07
06.11.07
06.11.07
17.11.07
25.11.07
20.11.07
10.11.07
17.11.07
20.11.07
20.11.07
27.10.07
10.11.07
20.11.07
04.11.07
21
USB, R r/t tfc, YL-ID
ALE-USB, souding
ALE-USB, souding
USB, E OM wx
USB, E wx
USB, R wx
USB, R-fem. „prognoz Barnaul“
USB, E OM wx
SITOR-A, call emb Paris
CW, QTC RJD85 QTY 5232 4940
SITOR-A, ATU-80, MSG
CW, QSO 120 f/m
SITOR+CW, de UFL
SITOR+CW, ID
SITOR+CW, ID
SITOR+CW, ID
SITOR+CW, ID
PACTOR-2+CW, ID
CW, fast 4fgps
CW-SLB, ID
CW-SLB, ID
USB, E male
CW, QTCs URVP
USB, E OM wx
USB, R YL wx
USB, R-fem. ID
USB, R YL wx
USB, R YL-ID,wx
SITOR-A, call emb Havana
USB, R YL-ID,wx
USB, R YL wx
USB, R YL wx
USB, R YL wx
USB, E OM wx
USB, E YL wx
USB, E male wx
USB, E male wx North Territory
CW, ID
SITOR-B, Bul, instrukce WHO
SITOR+CW, ID
SITOR+CW, ID
SITOR+CW, ID
SITOR+CW, ID
SITOR+CW, ID
SITOR+CW, ID
SITOR+CW, ID
SITOR+CW, ID
CW, XW 5fgps
SITOR+CW, ID
SITOR+CW, ID
CW, VTG/4/5/7/8/9
CW, QSX 12407.2
PACTOR+CW, ID
USB, E/Grc vm-f
USB, E OM-ID, wx info
USB, E YL wx
FAX 120/576, wx
CW-SLB, ID
SITOR-A, ATU-80, MSG
USB-CW, E/F ID, TS
SITOR+CW, ID
CW, vvv VTG/4/6/7/9
CW, QTC VWG2
CW, ans 12458.8 16658.5
SITOR+CW, ID
CW, call, 3 dashes JP80WA 100W
4
3
3
3
2
5
2
3
5
5
4
4
4
3
5
4-5
1
5
4
5
4-5
1
5
2-3
4
2
3
5
3
3-4
3
4-5
2
2
3
3
3
3-4
4
2-3
4-5
3
5
3
5
4-5
3
5
3-4
4
3
3
4-5
5
2-3
2
4
5
3
3
5
4-5
2
4
4-5
579
ZE
ZE
ZE
LK
AV
AV
VD
LK
VK
AV
VK
VD
VD
KK
AV
KK
AV
AV
VD
KK
KK
VD
AV
LK
LK
VD
LK
KK
VK
KK
LK
LK
LK
LK
LK
VD
VD
KK
VK
KK
KK
AV
KK
AV
KK
KK
AV
VD
KK
KK
AV
AV
KK
KK
KK
LK
VK
KK
VK
LK
KK
KK
AV
AV
KK
VD
NDB - Nesměrové majáky
kHz UTC ID lokalita, detaily
QSA inic.
-------------------------------------------------------------------------------------231,0 0650 R
Malacky/Kuchyňa (SVK) 26/11 ID 2 ZE
257,0 2341 C
Gostomel/Antonov (UKR) 20/11 2ID 2 KK
270,0 2303 FLO Flores (AZR) 8/11 ID 3787 km
2-3 ZE
274,0 0111 SAL Sal-Amilcar (CPV)
10/11 ID+T 5070 km 2-3 ZE
274,0 0255 SAL Sal-Am. (CPV) 1/12 ID+T 4906 km 2 KH
274,0 0258 SAL Sal-Am. (CPV) 2/11 DAID 5117 km 2 VD
275,0 0256 MS Monastir (TUN) 9/11 ID
2 VD
276,5 2336 BSF tent Bou Sfer (ALG)
3/11 ID+T (*) #2069 2 KKO
283,0 2235 SF Sandefjord (NOR) 4/12 ID (*)
2 KH
285,0 0305 LCF Linkoping-Malmen (S) 9/11 ID (*) 1 VD
289,0 0257 HR Hericourt (F) 15/11 ID+T (*)
2 JZ
290,0 1950 TP Oulu (FIN) 25/11 ID (*)
2 KH
296,5 0149 FI Cabo Finistere (E) 11/11 ID+T
2 KKO
306,5 0303 AV Avord (F) 15/11 ID+T
2 JZ
309,5 2324 EYa Mys Yevpatoriyskiy (UKR) 9/11 ID+T 3 ZE
309,5 2323 SW Mys Khersonesskiy (UKR) 9/11 ID+T 3 ZE
309,5 2328 TR Mys Tarkhankutskiy (UKR) 9/11 ID+T4 ZE
310,0 2200 NO Kiev-Boryspil (UKR) 27/11 ID (*)
2 KH
312,0 2305 S
Shenkursk (RUS) 4/11 ID 2028 km 2 KKO
312,5 2334 BT Mys Taran (KAL*) 9/11 ID+T
3-4 ZE
315,0 1820 LO Lviv (UKR) 22/11 2ID
2-3 LK
315,0 2021 LO Lviv (UKR) 7/11 2ID
3 JZ
316,0 2328 KOS Kostajnica (HRV) 20/11 ID (*)#2078 2 KK
316,0 0128 OE Dublin (IRL) 24/11 ID
3 ZE
316,0 2306 OE Dublin (IRL) 20/11 ID
2 KK
316,0 2242 TEA Teano (I)10/11 ID
1 JPí
316,0 0307 TNJ Tounj (HRV) 15/11 ID
3 JZ
317,0 0156 HAM Hamadan (IRN) 11/11 ID 2966 km 2 KKO
317,0 2232 HAM Hamadan (IRN) 10/11 ID 3113 km 1 JPí
317,0 1528 OZ Kärdla (EST) 9/11 2ID (*) #1468 2-3 ZE
318,0 2236 LP Ronneby/Kallinge (S) 10/11 ID
2 JPí
322,0 0035 KOR Korinthos (GRC) 20/11 ID
2 KK
323,0 0046 CAM Cameri (I) 11/11 ID
2 KKO
323,0 2230 SMA Santa Maria (AZR) 24/11 ID 3380 km 2 KH
323,0 2340 SMA Santa Maria (AZR)
4/11 ID (*) #2070 3723 km 2 KKO
324,0 2256 AS Kemi/Tornio (FIN) 10/11 ID
1 JPí
325,0 2307 PG Trollhättan (S) 10/11 ID
1 JPí
325,0 0048 RCA Reggio Calabria (I) 11/11 ID
2-3 KKO
325,0 2310 RCA Reggio Calabria (I) 10/11 ID
2 JPí
325,0 2315 WD Volgograd (RUS) 29/11 2ID+T (*) 2 KH
325,0 2315 WG Volgograd/Gumrak (RUS) 19/11 2ID 2 KK
326,0 1720 LM Le Mans (F) 24/11 ID+T (*)
2 KH
326,0 2022 RSH Dulin/Rush (IRL) 31/10 ID (*) #2063 2 KKO
327,0 2044 NC8 Hamada NC-8 (LBY)
16/11 ID 2361 km 2-3 ZE
327,0 0017 Y
Sveg (S) 24/11 ID
2 ZE
328,0 0021 CL Carlisle (G) 24/11 ID (*) #1474
2-3 ZE
328,0 0101 DK Vilhelmina (S) 24/11 ID
2 ZE
329,0 2318 IB Tallinn (EST) 10/11 ID
1 JPí
329,0 0050 RA Lara (TUR) 20/11 ID
2 KK
329,0 1952 VX Växjö/Kronoberg (S) 6/11 ID
3 JZ
330,0 2057 HA Kharkiv/Osnova (UKR) 13/11 ID
3 ZE
330,0 2026 HR Kharkiv/Osnova (UKR) 31/10 ID 2-3 KKO
330,0 2229 HR Kharkiv/Osnova (UKR) 8/11 ID
3 ZE
330,0 0130 NY Nyiregyhaza (HUN) 2/12 ID (*)
2 KH
330,0 0320 SKS Karlstad (S) 15/11 ID
3 JZ
331,0 0118 GLW Glasgow,Scotland (G) 24/11 ID
2 ZE
331,0 0140 HRM Hassi R Mel (ALG) 2/12 ID (*) 2050 km2 KH
331,0 1730 TUR Tours (F) 24/11 ID+T (*)
2 KH
22
332,0
333,5
334,0
335,0
335,5
336,0
337,0
337,0
337,0
337,0
338,0
338,0
2227
1702
2029
2032
2254
0328
2246
2036
0327
0053
0059
2327
FAR
VOG
AME
MC
TWN
BTA
AH
EX
KAJ
RMG
AL
IAP
338,0
339,0
339,0
340,0
340,0
340,0
340,0
340,0
341,0
342,0
342,0
343,0
344,0
345,0
345,0
346,0
2251
2242
0225
2316
2300
2025
1820
0150
0504
2030
1733
0505
0330
0326
2150
2320
OA
GI
HOS
ADR
KAI
O
RG
SEO
LO
LL
PK
GRA
HN
FW
SUS
BRD
346,0
347,0
347,0
348,0
348,0
348,0
2149
0520
2326
0022
2040
0416
MI
MSK
MTN
ATF
OD
VG
348,0
349,5
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
351,0
351,0
352,0
352,0
352,0
352,0
352,0
353,0
353,0
353,5
354,0
354,0
354,0
355,0
355,0
355,0
355,0
355,0
356,5
357,0
357,0
2035
0525
0610
2037
2201
1840
2120
2207
0525
0536
2217
2220
2255
1735
1705
2349
2245
0605
0543
2353
0635
0235
0015
2312
2009
2047
0025
2234
2358
2051
WA
SZA
DF
LAA
LAA
SK
UK
UK
WA
CST
POM
BRY
BRY
LAA
TRF
WOD
BN
OBA
SHU
CCG
MTZ
NG
ARB
ARB
KN
KN
PIK
OU
CAS
SEP
Faro (POR) 8/11 ID 2385 km
3 ZE
Voghera (I) 15/11 ID
3 ZE
Amendola (I) 31/10 ID
2-3 KKO
Montlucon/Domérat (F) 31/10 ID+T 2 KKO
Twenthe (HOL) 11/11 ID (*)#2076 2 KK
Bergen/Bratta (NOR) 15/11 ID
3 JZ
Alghero,Sardinie (I) 12/11 ID
1 JPí
Exeter (G) 31/10 ID (*)#2064
2 KKO
Kajaani (FIN) 15/11 ID
2 JZ
Ronmagnano-Cameri (I) 11/11 ID 2 KKO
Alushta (UKR) 20/11 ID
2 KK
Inde 23A Platform (IW)
3/11 ID (*) #1475 (ex UNID) 3 ZE
Jönköping (S) 12/11 ID
1 JPí
Amines/Gl. (F) 31/10 ID+T (*) #2066 2 KKO
Hamburg (D) 27/11 ID (*)
2 KH
Adrat (ALG) 10/11 ID+T 2909 km 2 KKO
Utti/Kaipi (FIN) 12/11 ID
1 JPí
Oulu (FIN) 25/11 ID (*)
2 KH
Kryvyi Rih (UKR) 27/11 ID (*)
2 KH
Seo de Urgel (E) 27/11 ID (*)
2 KH
Billund (DNK) 9/11 ID
2 JPí
Leirin (NOR) 7/11 ID
3 JZ
St.Petersburg/Pulk. (RUS) 20/11 2ID 3 ZE
Grazzanise (I) 9/11 ID
2 JPí
Hohn (D) 15/11 ID+T (*)
3 JZ
Roma-Fiumicino (I) 26/11 ID (*)
3 VD
Kauhava/Susi (FIN) 11/11 ID
2 JPí
Bojnord (IRN)
10/11 ID (*) #2072 3382 km 2 KKO
Mikkeli (FIN) 11/11 ID
1 JPí
Morskogen (NOR) 9/11 ID
1 JPí
Manston (G) 10/11 ID (*) #2073
2 KKO
Aberdeen/Dyce (G) 24/11 ID
2-3 ZE
Odesa (UKR) 2/12 2ID (*)
2 KH
Vagar (FRO)
23/11 ID (*) #2080 2065 km 2 KK
Stockholm /Arlanda (S) 7/11 ID
2 JZ
Solenzara,Korsika (F) 9/11 ID+T
2 JPí
Deer Lake (CAN) 4/12 ID+T 4920 km 2 KH
Oulu/Laanila (FIN) 7/11 ID
3 JZ
Oulu/Laanila (FIN) 11/11 ID
2 JPí
Zagreb/Pleso (HRV) 24/11ID
3 LK
Yukhnov (RUS) 29/11 2ID 400/30“ (*)2 KH
Yukhnov (RUS) 11/11 2ID 30"
1 JPí
Kuressare (EST) 9/11 ID
2 JPí
Costix, Palma de Mallorca (E) 9/11 ID 1 JPí
Pomigliano Arco (I) 11/11 ID
1 JPí
Yenisehir (TUR) 11/11 ID
2 JPí
Yenisehir (TUR) 5/12 ID (*)
2 KH
Niederrhein (D) 22/11 ID (*) #1473 3 ZE
Tyrifjord (NOR) 29/11 ID (*)
2 KH
Wodley (G) 10/11 ID (*) #2074
2 KKO
Bale Mulhouse (F) 24/11 ID (*)
2 KH
Oseberg A Platform (IW) 29/11 ID (*) 2 KH
Schüpberg For Bern (SUI) 9/11 ID 1 JPí
Cognac (F) 4/11 ID+T (*) #2071
2 KKO
Metz (F) 26/11 ID+T (*)
2 KH
Nimes (F) 5/12 ID+T (*)
2 KH
Ardabil (IRN) 10/11 ID 2945 km 2-3 ZE
Ardabil (IRN) 11/11 ID 2703 km
2 KK
Ivents (BLR) 6/11 2ID
3 JZ
Ivents (BLR) 31/10 2ID
2-3 KKO
Prestwick,Scotland (G) 24/11 ID
2 ZE
Ouargla (ALG) 11/11 ID+T 2110 km 2 JPí
Torino-Caselle (I) 4/11 ID
2-3 KKO
Vaasa/Seppi (FIN) 31/10 ID
2-3 KKO
357,0
359,0
360,0
360,0
360,0
360,0
0115
0040
1938
2055
2300
0140
SKZ
BUZ
KI
KI
KV
LOR
361,0
362,0
363,0
363,5
365,0
365,0
368,0
370,0
370,0
373,0
375,0
375,0
375,0
378,0
378,0
380,0
381,0
381,0
382,0
385,0
386,0
388,0
389,0
389,0
390,5
390,5
391,0
392,0
393,0
393,0
394,0
395,0
396,0
396,0
397,0
398,0
2057
1745
2356
0142
2058
2306
0200
0153
2050
2030
2109
2017
2112
0210
1930
2115
0140
0352
2050
2341
0355
0221
2330
0359
0216
0400
0640
1710
0220
0018
0210
0018
0620
0029
0031
0000
LIE
RU
PI
LXI
VS
VS
TLB
CGZ
OHT
KEM
F
GLA
LW
LU
TRI
TB
AB
AB
GAZ
JA
NO
KRU
CP
MR
ITR
ITR
DDP
AS
BD
RST
NV
FOY
JC
PY
EHN
LPD
399,0
399,0
399,0
399,0
400,0
400,0
401,0
401,0
402,0
403,0
403,0
404,0
404,0
404,0
404,0
404,0
404,0
405,0
407,0
407,0
408,0
408,0
409,0
0046
2020
0001
0302
0145
0205
0118
0113
2148
2037
0127
1930
2141
2028
2136
2133
2028
0330
0117
2043
0129
2115
2053
EAG
MTN
NGY
NGY
AG
BC
BPL
JP
CAR
LPS
MRD
DA
DA
JAN
JAN
LW
Y
S
GAR
SRT
CHI
TSR
SG
Leipzig/Halle (D) 18/11 ID (*) #2077 2 KK
Buzzard Platform (IW) 27/11 ID (*) 2 KH
Kiev/Zhulyany (UKR) 17/11 2ID
3 ZE
Kiev/Zhulyany (UKR) 31/10 2ID
2 KKO
Kiev/Zhulyany (UKR) 11/11 2ID
1 JPí
Dahra/Warehouse 34 (LBY)
18/11 ID 2264 km 2 KK
Lieto/Turku (FIN) 31/10 ID
3 KKO
Sevastopol (UKR) 5/12 2ID (*)
2 KH
Potiers (F) 10/11 ID+T (*) #2075
2 KKO
Luxeuil (F) 18/11 ID+T
2 KK
Tampere/Vesilahti (FIN) 31/10 ID
3 KKO
Tampere/Vesilahti (FIN) 30/11 ID
3 ZE
Toulouse (F) 27/11 ID+T (*)
2 KH
Paris/Ch. de Gaulle (F) 18/11 ID+T 2 KK
Stockholm (S) 24/11 ID
3 LK
Kemi-Tornio (FIN) 27/11 ID
2 LK
Sofia (BUL) 31/10 ID (*) #2065
2-3 KKO
Gland for Geneva (SUI) 6/11 ID
3 JZ
Balakovo (RUS) 2ID
2 KKO
Le Luc (F) 18/11 ID+T
2-3 KK
Split/Trogir (HRV) 28/11 ID+T
2 LK
Tomsk (RUS) 31/10 ID 4345 km 1-2 KKO
Akraberg (FRO) 11/11 ID
2-3 ZE
Akraberg (FRO) 15/11 ID pomalu 2 JZ
Gazoldo (I) 27/11 ID
2 LK
Yahotin (UKR) 19/11 2ID
2 KK
Pamplona (E) 15/11 ID (*)
2 JZ
Kruunupyy (FIN) 11/11 ID
2 ZE
Lisboa (POR) 29/11 ID 2170 km
2 KH
Myra/Skien (NOR) 15/11 ID
3 JZ
Istres/Le Tube (F) 18/11 ID+T
3 KK
Istres/Le Tube (F) 15/11 ID+T
3 JZ
San Juan (PTR) 4/12 ID 7730 km 2 KH
Angers (F) 24/11 ID+T (*)
2 KH
Bordeaux (F) 27/11 ID+T (*)
2 KH
Rasht (IRN) 23/11 ID 2858 km
2 KK
Nevers (F) 27/11 ID+T (*)
2 KH
Foynes/Shannon (IRL) 23/11 ID
2 KK
Rigolet (CAN) 4/12 ID+T 4730 km 2 KH
Plymouth (G) 23/11 ID (*) #2079
2 KK
Eidhoven (HOL) 23/11 ID
2 KK
Montlucon-Gueret/Lépaud (F)
11/11 ID+T (*) #1470 3 ZE
Logrono (E) 23/11 ID+T
2 KK
Salamanca (E) 27/11 ID (*)
2 KH
New Galloway,Scotland (G) 24/11 ID 2 ZE
New Galloway,Scotland (G) 7/11 ID 1 VD
Agen (F) 5/12 ID+T (*)
2 KH
Bekescsaba (HNG) 5/12 ID (*)
2 KH
Bari/Palese Macchie (I) 11/11 ID 2-3 KKO
Joensuu (FIN) 11/11 ID
2-3 ZE
Carbonara,Sardinie (I) 23/11 ID 2-3 ZE
Les Eplatures (SUI) 6/11 ID
3 JZ
Mardin (TUR) 11/11 ID
2 KKO
Torp/Dalen (NOR) 29/11 ID
3 LK
Torp/Dalen (NOR) 31/10 ID
3 KKO
Halli/Janne (FIN) 6/11 ID
3 JZ
Halli/Janne (FIN) 31/10 ID
2-3 KKO
Luxembourg (LUX) 31/10 ID
2 KKO
Kemi-Tornio (FIN) 16/11 ID
2-3 ZE
Sibiu (ROU) 1/12 ID (*)
2 KH
Dublin/Garistown (IRL) 24/11 ID 2-3 ZE
Sitre (LBY) 4/11 ID 2011 km
1 JPí
Chioggia (I) 11/11 ID
2-3 KKO
Timisoara/Giarmata (ROU) 4/11 ID 2 JPí
Sätenäs/Tune (S) 4/11 ID
1 JPí
410,0
410,0
412,0
412,0
412,0
412,0
414,0
414,0
414,0
415,0
416,0
416,0
416,0
416,0
417,0
417,0
418,0
419,0
419,0
420,0
420,0
421,0
421,0
421,0
421,0
422,0
423,0
425,0
427,0
427,0
430,0
2104
0333
1940
2124
2145
2053
2119
2121
2137
2143
2126
2155
0109
2146
2220
2129
2152
2204
2206
2208
2233
2225
2218
2216
2154
2230
2236
0611
0154
2053
0128
K
VH
DAK
DAK
I
SIG
GR
SB
SLB
RUS
BCS
MAR
R
TOR
AX
R
L
HY
RD
GO
KN
BL
FN
MF
SM
TLC
FE
PI
LUE
RY
LI
430,0
432,0
433,0
434,0
2352
2210
2250
2056
OG
BB
VON
KNE
434,0
435,0
435,0
435,0
435,0
436,0
440,0
440,0
442,0
2240
1945
2050
2008
2203
2015
2020
1715
2350
MV
GHT
GHT
SM
SM
SME
PIA
T
UR
445,0 0157 ZU
450,0 2154 PDV
451,0 2226 KU
455,0
470,0
470,0
470,0
489,0
490,0
490,0
490,0
493,0
493,0
495,0
1634
0015
1648
1646
1900
2050
2205
2053
2206
0238
1853
BK
BRI
BRI
TN
SIL
KO
KO
WAK
KR
LD
HU
497,0 0000 BZ
507,0 1906 ND
510,0 0145 CE
23
Kaliningrad/Khrab. (KAL*) 4/11 2ID 2 JPí
Hofra V10 (LBY) 7/11 ID 2208 km 2 VD
Amiko/Dakovica(SRB) 29/11 ID
3 LK
Amiko/Dakovica (SRB) 4/11 ID
3 JPí
Halli (FIN) 31/10 ID
2 KKO
Catania/Sigonella,Sicilie (I) 25/11 ID 2 ZE
Dubrovnik/Gruda (HRV) 4/11 ID
2 JPí
Sambek (RUS) 4/11 ID
2 JPí
Oslo/Gardermoen (NOR) 4/11 ID
1 JPí
Russe (BUL) 4/11 ID
2 JPí
Bocchus (S) 23/11 ID
2 ZE
Algiers/Houari Boum. (ALG) 4/11 ID 1 JPí
Arvika (S) 24/11 ID
2-3 ZE
Rovaniemi/Toramo (FIN) 4/11 ID
1 JPí
Auxerre (F) 26/11 ID+T (*)
2 KH
Gävle/Sandviken (S) 23/11 ID
2-3 ZE
Tallinn (EST) 10/11 ID
2 JPí
Vaasa (FIN) 4/11 ID
1 JPí
Västeras/Hasslo (S) 4/11 ID
2 JPí
Podgorica (MON) 4/11 ID
1 JPí
Kobona (RUS) 23/11 2ID
2-3 ZE
Borlänge/Rommehed (S) 4/11 ID
2 JPí
Fiumicino (I) 4/11 ID
1 JPí
Halmstad (S) 4/11 ID
2 JPí
Smolensk (RUS) 31/10 2ID
2 KKO
Tulcea/Cataloi (ROU) 4/11 ID
2 JPí
Odense/Beldringe (DNK) 4/11 ID
2 JPí
Pii (UKR) 1/12 ID2x
2 VD
Kramfors/Lunde (S) 24/11 ID
2-3 ZE
Royan (F) 3/11 ID+T
2 KKO
Lykhachevo (UKR)
20/11 ID (někdy 2ID !) 2 KK
Onega (RUS) 20/11 ID
2 KK
Bibrka (UKR) 29/11 2ID
3 ZE
Vigo (E) 26/11 ID (*)
2 KH
Kunovice (CZE)
23/11 ID (slyšeno po delší době) 3 ZE
Melun (F) 26/11 ID+T (*)
2 KH
Ghat (LBY) 23/11 ID 2867 km
3 LK
Ghat (LBY) 23/11 ID 2867 km
3 ZE
Semenivka (UKR) 23/11 ID
3 LK
Semenivka (UKR) 31/10 2ID
3-4 KKO
Sarmellek Balaton (HNG) 23/11 ID 3 LK
Piacenza (I) 23/11 ID
3 LK
Kecskemeth (HNG) 5/12 2ID (*)
2 KH
Uralsk Podstepnyi (KAZ)
29/11 2ID (*) 2680 km 2 KH
Starokonstantinov (UKR) 20/11 ID 2 KK
Plovdiv (BUL) 6/11 ID
2 JPí
Yubileinyi (RUS)
3/11 2ID (*) #2067 3326 km 2 KKO
Lipetsk-2 (RUS) 7/11 ID2x (*)
3 VD
Balikesir (TUR) 27/11 ID (*)
2 KH
Balikesir (TUR) 7/11 ID (*)
2 VD
Taganrog Centr (RUS) 7/11 ID2x (*) 3 VD
Siegerland (D) 24/11 ID (*)
2 KH
Koshany (UKR) 6/11 2ID
1 JPí
Koshany (UKR) 31/10 2ID
3 KKO
Vakarel (BUL) 6/11 ID
1 JPí
Krasnodar (RUS) 31/10 2ID
2-3 KKO
Krasnodar (RUS) 18/11 21D
2 KK
Engels/Saratov (RUS)
23/11 2ID (*) #2081 2 KK
Bolshaya Murta (RUS)
26/11 ID 400/30" (*) 5050 km 2 KH
Bolshevik (RUS) 23/11 ID
2 KK
Poltava (UKR) 20/11 2ID
2 KK
510,0
515,0
518,0
518,0
521,0
524,0
525,0
525,0
525,0
527,0
571,0
2257
2033
2352
2340
2140
1915
2135
1722
2136
2354
0843
580,0
600,0
615,0
617,0
635,0
635,0
643,0
650,0
650,0
650,0
659,0
2357
2359
1620
1627
1750
2217
2219
1745
1915
1631
1620
659,0
670,0
715,0
718,0
718,0
732,0
733,0
733,0
735,0
740,0
1627
1753
1602
1605
2226
1753
1621
1639
1558
1610
742,0
742,0
745,0
778,0
778,0
815,0
815,0
820,0
1558
1805
1627
1600
1610
1520
1627
1555
825,0 1551
830,0 1546
840,0 1540
905,0 1637
910,0 1641
940,0 1644
960,0 1631
978,0 2343
985,0 1553
985,0 2336
1020,0 1542
1061,0 2320
Kiev/Boryspil (UKR) 17/11 2ID
2-3 ZE
Shepetivka (UKR) 17/11 ID
2-3 ZE
Kaliningrad (KAL*) 17//11 2ID
3 ZE
Parutyne (UKR) 20/11 2ID
1-2 ZE
Helmiaziv (UKR) 20//11 2ID
1-2 ZE
Chudovo (RUS) 20/11 2ID
2 ZE
Chervonyi (UKR) 17/11 2ID
2 ZE
Zemetchino (RUS) 24/11 ID
2 KKO
Gagarin (RUS) 20/11 2ID
2 ZE
Gagarin (RUS) 24/11 2ID
2 KKO
Glotayevo (RUS) 1/12 ID2x (*) qsb 1 VD
Gorevoye (RUS) 24/11 ID 4757 km
- (slyšen podruhé) 1-2 KKO
1080,0 1656 AR Buzharovo (RUS) 20/11 2ID
2 ZE
1083,0 1658 AU Auly (UKR) 20/11 ID
2 ZE
1155,0 1702 LS Krasnyi Luch (UKR) 20/11 ID
2 ZE
1210,0 2312 PR Peredovaya (RUS) 24/11 2ID (*)#2082 2 KKO
1285,0 1603 SW Savelovo (RUS) 17/11 2ID
2-3 ZE
1290,0 1606 BO Bohdanivka (UKR) 17/11 2ID
3 ZE
1290,0 1605 TU Bely (RUS) 17/11 2ID
2-3 ZE
1720,0 1717 OKN Kandahar (AFG) 18/11 ID
2 ZE
1720,0 1930 OKN Kandahar (AFG) 28/11 ID (*)
2 KH
LJ Gromovo (RUS) 3/11 ID (*)#2068 2 KKO
SL Sukhodol (RUS) 23/11 2ID
2 KK
OI Nezhin (UKR) 11/11 ID
2-3 KK
TM Tomakivka (UKR) 11/11 ID
2-3 KK
BSW Bucuresti/Baneasa (ROU) 6/11 ID 2 JPí
UU Vitebsk (BLR) 5/12 ID (*)
2 KH
CH Cherniakhiv (UKR) 6/11 2ID
2 JPí
PL St.Petersburg/Pul. (RUS) 20/11 2ID 3 ZE
WRW Wroclaw (POL) 6/11 ID
2 JPí
TE Terbuny (RUS) 11/11 2ID
2 KK
P
Prešov-Kapušany (SVK)
1/12 ID (*) konečně 1 VD
KC Kacha (UKR) 11/11 2ID
2 KK
KR Krasnoborka (UKR) 11/11 2ID
2 KK
OM Gorm Platform (IW) 17/11 ID+T
3 ZE
SV Stebliv (UKR) 17//11 2ID
3 ZE
VX Minsk 2 (BLR) 20/11 2ID
1-2 ZE
VX Minsk 2 (BLR) 31/10 2ID
2 KKO
TP Topchyne (UKR) 21/10 ID
2 KKO
O
Lviv (UKR) 18/11 2ID
2 ZE
O
Lviv (UKR) 2/12 2ID+T (*)
2 KH
V
Lviv (UKR) 28/11 ID2x (*)
1 VD
DO Moskva-Domodedovo (RUS)
1/12 3ID? (*) 2 KH
DO Moscow-Dom. (RUS) 28/11 ID2x (*) 1 VD
LB Liubymovka (RUS) 20/11 2ID
2 ZE
F
Čáslav (CZE) 20/11 ID
2 ZE
SL Solovivka (UKR) 20/11 2ID
3 ZE
SL Solovivka (UKR) 31/10 2ID
2-3 KKO
KP Kamenets (UKR) 18/11 ID
2-3 ZE
V
Kiev/Zhuliany (UKR) 4/11 ID (*)
1 VD
V
Kiev/Zhuliany (UKR) 17/11 2ID
2-3 ZE
KW Koviahy (UKR) 17/11 2ID
2-3 ZE
KB St.Petersburg/Siverskij (RUS)
20/11 2ID (*) #1471 2-3 ZE
WA Kursk (RUS) 28/11 ID (*)
1 VD
WA Kursk (RUS) 28/11 ID (*)
2 KH
RT Trypillia (UKR) 17/11 ID2x (*)
1 VD
GR Krasnohrad (UKR) 17/11 ID
2 ZE
GR Krasnohrad (UKR) 4/11 ID
2 VD
IT Lipetsk (RUS) 4/11 ID2x (*)
2 VD
PW Pavlivka (UKR) 20/11 2ID
2 ZE
DN Dzankoi/Krym (UKR)
22/11 2ID (*) #1472 1-2 ZE
KB
SW
KR
PA
GE
UD
CY
HB
FK
FK
DK
GO
UNID
290,0
320,0
330,x
374,x
385,x
401,0
420,x
470,x
490,0
520,x
520,x
520,x
520,0
520,0
2005
2140
2027
0306
2119
0220
1837
1858
0130
2116
2216
1630
0610
0840
OA
KR
T
TST
NJ
B
P
VI
TFR
E
NW
OM
E
RS
897,x 1633 AO
28/11 ID+T (*)
2 KH
5/12 a-QRG, ID = 321.240 kHz (*) 2 KH
31/10 ID 7x/min
2-3 KKO
16/11 ID 10"c 1020 Hz
2 VD
31/10 ID
3 KKO
UNID 5/12 ID+T ofs. 0 / cykl. 8 s. (*) 2 KH
6/11 QTE 10/190 QSB
3 VD
11/11 ID+T 5" gap (*)
3-4 ZE
UNID 1/12 ID (*)
2 KH
28/11 ID 11" cycle (*)
2-3 ZE
31/10 ID
3 KKO
8/11 2ID 6"c
1 JPí
UNID 26/11 ID 1020/10“ (*) viz dále: 2 KH
UNID 28/11 2ID, 1020/??s. (*);
0850 ID: E/10s 2 KH
20/11 ID 2" gap
2-3 ZE
(*) = můj nový NDB / my new NDB
# = číslo majáku v osobním seznamu zachycených
majáků / NDBs heard account
Do rubriky přispěli (příspěvky označené kódem):
AV
JPí
JZ
KH
KKO
KK
LK
VD
VK
ZE
Aleš Vacek, Božice
Josef Píša, Okříšky
Jiří Zeman, Děčín
Karel Honzík, Babina
Karel Kloupar, Odrovice
Etón E5
vertikál+transmuch, 70 m LW
LOWE HF-350
30 m LW; NDB-SW: Spectran
NASA HF4E-S + presel. MiniWhip cca 15 m vysoko, 60 m LW
AOR AR7030
80 m LW, MiniWhip; NDB-SW: Spectran
AOR AR 8600-užší filtr, FRT-7700; dipól 2x45 m, 95 m LW, T-ant 90 m,
MiniWhip, NF filtr RFT-VEB 233/800 Hz, balun
Karel Kloupar, Karviná
AOR AR-8600+FRT 7700 LW sloper + balun
Luděk Košek, Jablonec n. N. ICOM IC R-75
vertikál 3,30 m, MFJ 1040C, MFJ 959C
Václav Dosoudil, Kvasice
ICOM-R75
MiniWhip, 30 m LW
Vojtěch Klofec, Ústí n. L.
AOR 7030P, ICOM R-8500; 30 m LW, DX-ONE Profi
Zděnek Eliáš, Jablonec n. N. RFT-EKD 511
MiniWhip cca 13 m vysoko, LW 15, 57, 70, 120 m
NDB-SW: Argo; HF-SW: Hoka Code, PC-ALE
pf 2008
24
Minul˝ mÏsÌc na vln·ch maj·k˘
Příloha rubriky Služby
Proběhlo CLE99
O posledním říjnovém víkendu proběhlo
99. kolo mezinárodní majákové monitorovací akce CLE. Tentokrát se podle propozic pořadatele zaměřilo na majáky ze
zemí, jejichž název začíná písmenem S.
23 účastníků z Evropy zachytilo 194 majáků z 10 zemí. Tady je třeba připomenout, že rádiové země se počítaly podle
seznamu, který zahrnuje např. Sicílii, Sardinii, Skotsko apod. Nejčastěji reportovanými majáky byly OV-351 (S), AH-417 (S)
a OA-338 (S). Švédské majáky všeobecně v této akci dominovaly. Z účastníků
mimo Švédsko jich nejvíc zachytili Kari
Syrjänen z Finska – 96, Hartmut Wolff z
Německa – 95 a Jarno Felt z Finska – 90.
Nejvzdálenějším majákem byl syrský KTN372,5, podle QTH účastníků to bylo 25003500 km. Od nás se CLE99 zúčastnili 4
Dánský maják SP-321 Vojens obnovil letos provoz
kolegové: František Müller, Zdeněk Eliáš, Václav Dosoudil a Jan Kraus. V závěrečném vyhodnocení, které obsahuje různé tabulky se zajímavými statistickými údaji, jsou vypsány např.
majáky, které slyšel jen jeden účastník. Tam vyniká náš Václav Dosoudil, který jako jediný zachytil majáky
BLC-377 (Srbsko), T-695 (Slovensko) a OG-325 (Švédsko). Jubilejní CLE100 se bude konat v období od
Vánoc do Nového roku a pořadatel pro něj jistě vybere nějaké zajímavé téma. Propozice bývají oznámeny
týden předem.
Záhada majáku PV-300 vyřešena
Již léta se táhne záhada kolem majáku PV-300, který byl původně situován do Ma
arska, kde se ale ani našim
českým kolegům nepodařilo jeho lokalitu přesněji zaměřit. To nyní napravil Alex z Rakouska, který zjistil, že
maják vysílá ze srbské lokality Petrovaradin ve čtverci JN95RD. Souřadnice: N45 15 59 E019 47 58.
Maják z Nigeru: ARL-293
Dlouhé období volných dní mezi Vánocemi a Novým rokem dává příležitost k pátrání po tomto africkém
majáku, který byl slyšet s pěkným signálem i v Anglii, např. dne 8. 12. kolem 2150 UTC. Vysílá z lokality Arlit
v Nigeru. Kmitočet byl změřen na 293.086 kHz. (Conway)
Brazilských majáků v Evropě přibývá
Letošní podzimní nadílka brazilských majáků, které se najednou objevily na anténách našich kolegů v
západní Evropě, se v prosinci rozšířila o maják CVL-365 Caralevas. Slyšel ho Dominique Kremp z Francie,
a sice 5. 12. v 0110 UTC. Maják měl hluboké úniky a objevoval se přibližně ve 4minutových intervalech. Mezi
další brazilské majáky, které byly v poslední době zachyceny v Evropě, patří PEL-410, TUI-220, CZS-260 a
TRS-215.
Maják GB3SSS se vrací
Na několik měsíců se vrací do provozu anglický maják GB3SSS (QTH: Poldhu, Cornwall). Během zimních
měsíců bude využíván pro testování šíření v pásmu 80 metrů. Vysílá na kmitočtu 3597 kHz. relace probíhají
každých 15 minut a začínají v intervalu 00/15/30/45 min. Maják má stejný formát jako loňský maják na
1,96 MHz, tzn. po volací značce se mění vysílací výkon v krocích po 6 dB a po nich přichází ve 30. sekundě
zpráva v digitálním formátu PSK31.
Program pro měření cyklů majáků
Malý prográmek nazvaný NDB Stopwatch jsou digitální stopky určené k měření cyklů NDB majáků. Může
být změřeno až 10 cyklů, jejich hodnoty zůstávají zachovány pro porovnání. Program je podle autora Tobiase
v základní podobě a již přicházejí návrhy na jeho vylepšení a rozšíření. Byl rozeslán v rámci NDB-Listu a
jelikož není v současné době možné stáhnout si ho z některé webové stránky, zájemci si ho mohou vyžádat
v redakci RR: <[email protected]>. Instalační soubor není velký, má jen 200 kB.
Dálkově ovládaný přijímač
Kari Syrjänen má ve Finsku dvě přijímací lokality: jednu doma ve městě, kde má přijímač AR7030 a anténu
MiniWhip, druhou v chatě na venkově, s přijímačem ICOM R75 a zkříženými anténami ALA-100 (foto bylo v
této rubrice v říjnu). Pomocí programů HamRadio Deluxe a IP-Sound si může přenášet signál z chaty domů
25
přes internet. Udivuje ho, jak odlišné signály slyší na jednotlivých přijímačích. Venkovský přijímač ICOM
může také sledovat v práci, pokud je šéf mimo dohled. Kari by chtěl v blízké budoucnosti nabídnout využívání venkovského přijímače i dalším zájemcům. Uvažuje o používání programu VNC (www.tightvnc.com). Na
PC připojeném k AR7030 by běžel program RX Wings pro ovládání přijímače a přes program VNC by se Kari
(nebo jiný zájemce) připojil k PC u přijímače a mohl by tak přijímač ovládat, jakoby ho měl u sebe doma.
Záležitost je sice poněkud delikátní, protože tím pádem by měl kdokoliv přístup k PC, ale s ohledem na
náklady je to asi nejjednodušší řešení.
Tucet nocí s majáky
Karel Honzík strávil na přelomu listopadu a prosince opět tucet nocí s majáky v prostředí lesní samoty
severně od Plzně. Pěkné příjmové podmínky bez místního rušení, které by toto místo za normálních okolností nabízelo, byly pokaženy intenzívním dálkovým rušením od bouřek v oblasti Středomoří a severní Afriky.
První týden rušení vyvrcholilo ve dnech 27. a 28. 11., kdy byly bouřky nad územím Alžírska, nepříjemný
praskot se objevil vždy se západem Slunce a k půlnoci ještě nabral na síle. Za takových okolností muselo být
sledování majáků ukončeno, protože byly slyšet s obtížemi jen ty nejsilnější, které se na pásmu vyskytují.
Ostatní byly zakryty výboji blesků, mezi kterými nebyla prakticky žádná mezera. Jednalo se o souvislou
plochu praskotu. I když máme zkušenosti např. z loňského roku, kdy ještě na jeho konci bouřky ve Středomoří řádily, tohle bylo ještě intenzivnější. Pokud by si člověk vyjel ven s rádiem a anténou jen na víkend, bylo
by to zklamání.
Delší pobyt ale sebou přinesl i radostnější stránky, a to i v podobě nových majáků. Hned první den začal
slibně v podobě tří nových francouzských majáků v rozmezí 10 minut, které se objevily v podvečer. Před
půlnocí se objevil maják SMA-323 z Azorských ostrovů. Druhý večer byl ve znamení dobrých příjmových
podmínek na sever Finska, odkud přišel u nás dost vzácný maják O-340 Oulu a ze stejného místa ještě TP290. Když nastal podle času UTC nový den, zesílil signál již celý večer sledovaného ruského majáku BZ-497
Bolšaja Murta natolik, že se objevila i identifikace (viz obr.). Maják je umístěn až nad severozápadní hranicí
Mongolska a vzdálenost je
úctyhodná - 5050 km!
Toho dne přišly ještě tři
další nové francouzské
majáky. Po telefonátu Jardy Boháče se Karel zaměřil na turecký maják BRI470. Ten odolával až do
jedné hodiny po půlnoci
dalšího dne a pak ho ještě doplnila plošina Buzzard v Severním moři s majákem BUZ-359. Popůlnoční příjmové podmínky přinesly
další tři nové majáky z Francie a ke 4. hodině ranní se objevil kanadský maják DF-350 Deer Lake.
Toho dne obtěžovaly bouřky, takže nových majáků bylo minimum. Příští den to nebylo lepší, ale na vyšším
kmitočtu 1720 kHz se objevil maják OKN z Afghánistánu (viz obr.). 29. 11. po půlnoci narazil Karel na 389
kHz na portugalský maják CP z Lisabonu a 20 minut nato z opačného směru přišel signál majáku UR-442
z kazašského Uralska Podstěpného (viz obr.). Další den (poslední listopadový) proběhl bez nových přírůstků.
Takové dny byly tři a neúspěch způsobily bu
bouřky nebo špatné příjmové podmínky.
Prosincový zápis nových majáků byl zahájen odpoledne novým moskevským majákem DO-659, na který
Karla sice už upozornil Venca Dosoudil telefonicky před třemi dny, ale silné rušení od rozhlasových stanic v
této části středních vln signál nepropustilo. V noci před tím byl před 4. hodinou slyšet maják SAL-274 z
Kapverdských ostrovů, ale ten už Karel slyšel dříve. Druhý prosincový den přinesl tři hodiny po půlnoci nový
alžírský maják HRM-331 (2050 km), v první polovině večera potom dva nové ukrajinské majáky a druhý den
26
ráno přes úsvitem opět kanadský maják DF-350. K němu se za půl hodiny přidal další kanadský – JC-396 a
již známý DDP-391 z Portorika (7730 km).
Pátý prosincový den zahájil v 0145 UTC francouzský maják AG-400 Agen (viz obr.), který hned obsadil v
Karlově seznamu zachycených francouzských majáků kulaté číslo 100! Maják se nachází mezi městy Bordeaux a Toulouse,
asi 170 km od španělských hranic. Pak přišla
poměrně nedaleká ma
arská Bekéscsaba (BC-400) a hodinu na to načal další stovku francouzských majáků NG-354 z Nimes.
Východ Slunce vítal v 0620 UTC opět kanadský JC na 396 kHz.
Toho dne přišlo ještě několik méně vzdálených nových majáků z Ukrajiny a Běloruska a o půlnoci uzavřel
dnešní seznam turecký maják BRY-352 Yenisehir, který má podobnou značku s BRI-470 Belisehir. Ráno
šestého prosincového dne se už nedělo nic výjimečného. Padesátka nových majáků bohatě stačila, bylo
třeba zabalit, rozloučit se s místem v pěkném rádiovém prostředí a věnovat se zase jiným povinnostem na
jiném místě...
Přílohu sestavil Karel Honzík
nání s vysíláním z CS LINKU, i když jenom přes kabel scart a O2 rozhodně vede. Alespoň na hlavních
programech ČT, NOVA, PRIMA. Nejsem zase tak technicky vzdělán, abych si byl jist, zda je rozdíl ve zvolené kompresi obrazu, či typem připojení. V různých
recenzích propírané pomalé přepínání programů je
zcela v normě a vyhovuje i pokud mě chytí „surfovací nálada“.
Programová skladba (já jsem zvolil ZÁBAVU) je od
každého něco. Naše největší programy, STV1, MARKÍZA, trocha sportu, dokumentu, pro děti, trocha hudby a zpravodajství. Jsem velký sportovní fanoušek,
takže jsem si nabídku rozšířil o Sport PLUS a Extraligu v ledním hokeji. Každý hrací večer být na několika zimních stadionech je opravdu zážitek, i když
kvalita obrazu je dána zdrojem z jednotlivých zimních stadionů. Sledovat NHL na třech různých programech - Galaxie, SPORT1 a NASN - paráda.
A te
k ceně. Jelikož jsem uživatelem internetu a
pevné linky, tak mne u televize stojí základní nabídka ZÁBAVA o 130 Kč více než účet za pevnou linku
a internet.Využívám také nabídku archivu TV vysílání, i když nabídka programů není nijak ohromující.
Filmy z videotéky nejsou také nejlevnější, ale je to
pohoda nemuset do půjčovny.
A te
mínusy. Když pominu peripetie s objednáním
a aktivací služby, a ty nemohu pominout, tak inzerovaný program ČT1 HD mi vzhledem ke kvalitě linek
u nás a mé vzdálenosti od telefonní ústředny nejde.
Obraz některý den 2x až 3x za hodinu na vteřinu
zakostičkuje - dá se to přežít. Ale ještě se mi nestalo,
aby O2TV nefungovala vůbec. Nechci dělat O2 reklamu, to v žádném případě. Napsal jsem jen to, co si
myslím a jak to vidím. Využil jsem možnosti aktivace
za 1 Kč, pronájem set top boxu za 1 Kč na měsíc a
službu budu smluvně používat 1 rok. Pak se uvidí...“
(Zdroj: www.parabola.cz)
První zkušenosti
se službou O2TV
Každá technika něčím překvapí, a už pozitivně či
negativně. Stejně tak je to i v případě příjmu digitálních signálů. Server parabola.cz se rozhodl dát prostor svým čtenářům a jejich zkušenostem s příjmem
digitálního vysílání. Následující příspěvek je od Kamila Smetany a popisuje zkušenosti s příjmem placené televize O2TV:
„Rád bych se s Vámi podělil o své osobní zkušenosti
s digitální televizí po telefonní lince O2 TV. Protože
využívám připojení k internetu a zároveň volání z
pevné linky, chtěl jsem během léta 2007 využít akční nabídky společnosti O2 a někdy kolem 20. července 2007 telefonicky přes call centrum objednal
akční nabídku O2 TRIO (televize, pevná linka, internet). Po několika urgencích jsem se dočkal až začátkem září 2007, ale za to mi dokonce přišly dva samoinstalační balíčky. Jeden jsem samozřejmě vrátil.
Další týden jsem čekal na zapojení služby TV na
ústředně. Instalace je snadná. Podpora společnosti
O2 je na internetu, kde je krásný instruktážní film,
nebo na dokumentaci v balíčku. Kabely jsou barevně označeny, takže průměrně technicky zdatný jedinec s pomocí nákresů vše zapojí. Zakoupil jsem si za
nemalý peníz značkový HDMI kabel a zapojil ho do
své HD READY plasmy 106 úhlopříčka televizoru. Dodávaný set top box má mimo jiného také výstup HDMI.
Po spuštění služby se set top box okamžitě naladí ke
službě O2TV. Kvalitou obrazu jsem byl velice příjemně překvapen. To jsem opravdu nečekal. Mám srov-
27
Trochu filozofování s blížícími se Svátky klidu
Pavel SMOLÍK
Homo sapiens, zabývající se příjmem na
rádiových vlnách, je zvláštní tvor. Nechodí
do restaurace ani na ryby, nenosí domů na
botách bláto ze zahrádky, a přesto je manželkou pronásledován přinejmenším zachmuřeným zrakem a tichou domácností.
Alespoň že to. Tiché signály ve sluchátkách
mu nikdo neruší jalovými řečmi, že? Nicméně, ač tichý a doma sedící, je zhusta nechápán, ba i pronásledován, protože ženy, zpravidla výrazně technicky „zabedněné“, nemají
nejmenší smysl pro krásné přístroje, kabely,
dráty, krabičky a „prkénka“ s důmyslnými
obvody, protože jejich estetické cítění vyžaduje na takto zaplněných místech spíše
dečičky, vázičky, kytičky a podobné zbytečnosti. Menší, mužská část domácnosti, je pak
vnímána jako obtížný hmyz, se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Co z toho zpravidla plyne? Aby udržel jakž takž pohromadě již takto kolísající klid v domácnosti, nezbývá nebohému DX-erovi, než pokaždé
pracně přenášet, natahovat, propojovat a
roztahovat své náčiní, neustále bojovat
s propletenci vodičů a padajícími krabičkami, aby po nedlouhém čase zase všechno
namáhavě rozebíral, smotával, odnášel a
kdesi v šuplatech přerovnával. A ještě při
tom poslouchal hudrování své lepší polovičky. A to nemluvím o podivuhodně proměnlivých elektrických vlastnostech takovýchto nesourodých konstrukcí, které pokaždé poskytují úplně jiný výsledek, takže nebohý operátor je navíc odsouzen k neustálému
laborování, posouvání a přehazování svého nádobíčka, podobaje se černošskému šamanovi, snažícímu
s vytvořit kuličky z ... Hanba mluvit.
Než, vrame se k onačejším úvahám. Na jedné straně je zcela zřejmé, že na trhu je dneska vše, co hrdlo ráčí,
a kdo nemá daleko loktem do kapsy, nemusí dělat nic jiného, než navštívit kamenný či internetový obchod,
tu i v cizozemsku a náležitě, elegantně a technicky téměř dokonale se vybavit, aby pak mohl na stránce
CSDXC odborně rozebírat vlastnosti toho či onoho přijímače, rámových antén od renomovaných firem, konvertorů, předzesilovačů a vím já čeho ještě. Jenomže věc má i své háčky. Zaprvé, člověk je tvor spořivý,
zvláště když rozpočet hlídá bedlivá kontrolorka, která novým kalhotám či botám jednoznačně dává přednost
před manželovými nesmysly. Zadruhé, člověk je tvor tvořivý, který potřebuje navštěvovat přerozmanité oblasti éteru a ne všechno je zrovna ke koupi. A pak ta radost, když se podaří uchodit vlastní technický nápad,
který pak umístěn na více či méně vzhledném prkénku pěkně dráždí vládkyni domácnosti. Ruku na srdce,
pánové. Kdo by nedal přednost vlastnoručně vyrobenému udělátku, tedy pokud by na to měl náladu, sílu, či
ještě něco víc? Kam až by mohl dosáhnout, kdyby se dokázal pochlapit? No, nechám popichování a začnu
odjinud.
Všechno to, co jsem popsal, jsem také prožil. Až na to, že mám v povaze přece jen neutuchající potřebu
udělat si sám, než sterilně nakupovat. A tak jediné, co jsem opustil, byla představa, že si postavím vlastní
přijímač. Na to už přece jen nemám. Tedy abych úspěšně konkuroval zavedeným výrobcům. Ale život v pěkném,
leč městském bytě mne přinutil přece jen vynaložit značné úsilí na obvody a zařízení doplňkového charakteru, to jest aktivní a rámovou anténu, vlf konvertor, preselektor, vf zesilovač a další a další. Všechna tato
sub-zařízení byla vytvářena postupně, a tak jsem se dostal do situace popsané výše. Jednoho dne jsem
ztratil trpělivost a přestaly mne bavit neustálé tiché půtky s vládkyní mého domácího krbu, ale hlavně
pracné instalace a reinstalace mého komplikovaného zařízení, motanice kabelů a drátů a, přiznejme si,
značná nepohodlnost při ovládání takovéhoto komplexu, neustále svými ústrojnými částmi padajícího se
stolu a strhávaného na zem nohama, zapletenýma do povislých šňůr a kabelů. Však to jistě znáte také.
Přestalo mi stačit, že podstatné části mých udělátek, publikované postupně na stránkách RR, byly přijaty
28
širokou veřejností s tichým souhlasem. Tedy, nikdo se
k tomu neozval a kdo mlčí, souhlasí. Přestal jsem uvažovat průkopnicky a začal jsem uvažovat prakticky a
také esteticky.
Při prohledání sklepa jsem objevil pravý poklad – dvě
maličké a elegantní „Jihlavské vany“, které tu spinkaly
zapomenuty po dlouhá léta svůj sladký sen. Euréka,
pravil jsem s Archimedem a opět jsem měl co dělat.
Zrušil jsem všechna vrabčí a jim podobná hnízda,
udělátka, šňůry a kabely (tedy skoro) a vše jsem nainstaloval do zmíněných vaniček. Získal jsem tak úhledné a kupodivu spolehlivě a jednoznačně fungující zařízení.
Již nikdy více žádné spletitosti, tahanice a nevrlosti!
A ještě tam mám místo pro další eskapády. Mám již
rozpracovaný VLF konvertor, te
se vrhnu na VLF rámovku s předzesilovačem a interface pro PC a cesta do
hlubin éteru bude otevřena. A to pohodlí!
No, breptal jsem již dost, přistoupím ke krátkému popisu svého „kombajnu“.
Začnu-li odzdola, pak v dolní vaničce je zatím umístěn dobře stabilizovaný a filtrovaný napájecí zdroj, vedle
něhož zůstalo inspirativní místo pro další doplňky - zřejmě VLF část. Navíc jsou zde do zásoby vyvedeny
konektory napájení pro další zařízení, kupříkladu zesilovače v aktivní rámové anténě. Říkám aktivní, protože
její nedílnou součástí je vlastní vf zesilovač. Svého času jsem se o ní zmínil na stránkách RR.
Přední a zadní panel dolní skříňky se zdrojem
V horní vaničce jsou pak vzadu tři vstupy pro antény, tj. drátovou, aktivní rámovou a MiniWhip - k obojímu
jsem se na stránkách RR také již vyjádřil.
Dále je zde samozřejmě výstup do přijímače. Vstup napájení, zemnicí bod a vstup/výstup omezovače šumu
s nf zesilovačem pro sluchátka. I k tomu jsem na stránkách RR přičinil krátké vyjádření.
Fotografie horní skříňky je na další stránce.
29
Přední a zadní panel horní skříňky
V přední části vaničky jsou přepínače anténních vstupů, ovládání preselektoru, vypínání/zapínání vf zesilovače, atenuátor a ovládání omezovače šumu. Preselektor je tvořen soustavou indukčností a ladicím kondenzátorem a je uzpůsoben tak, že mohu k drátové
anténě a MiniWhipu přiřazovat bu
indukčnosti
nebo proměnnou kapacitu nebo sériový rezonanční obvod jako filtr, laditelný v celém rozsahu KV.
To všechno mohu všelijak kombinovat, zapínat,
vypínat, přepínat... prostě lahůdka. Tak jsem zabil několik much jednou ranou. První z nich je
manželka, tedy ta není mouchou, ale mou zlatou muškou a nezabil jsem ji. Dalšími zabitými
mouchami je fakt, že celé zařízení se stalo značně stabilnějším, nebo vymizely brumy od zem-
Vnitřek horní skříňky
ních smyček a celá konstrukce má jednoznačné elektrické vlastnosti, k tomu již žádný zápas s kabely a
dráty a věčné přenášení ze šuplat na stůl a zpátky, a
hlavně ten pěkný pocit u technicky i esteticky pěkného zařízení. A ten poslech! Co chtít více? Snad jen to,
aby se někdo z vážených čtenářů ozval se svými názory. Mohl bych si to všechno třeba ještě vylepšit.
Vnitřek dolní skříňky
30
60 let tranzistoru
Dne 16. prosince oslavila společnost Intel Corporation 60. výročí tranzistoru, důležitého stavebního kamene dnešního digitálního světa. Tranzistor
vznikl v laboratořích firmy Bell a je označován za jeden z nejdůležitějších
vynálezů 20. století. Vyskytuje se v mnoha přístrojích spotřební elektroniky
a je základní součástí používanou při výrobě počítačových čipů. Používá se
jako zesilovač nebo elektricky řízení spínač.
Společnost Intel je největším výrobcem počítačových čipů na světě. Nedávno představila čtyřjádrové procesory nové generace. Jejich vznik je označován za největší
krok vpřed v historii tranzistorů za posledních 40 let. Procesory obsahují
obrazně řečeno stovky milionů tranzistorů. Tato inovace umožňuje, aby
servery, PC pro každodenní potřebu a notebooky byly opět menší, rychlejší a elegantnější a energeticky účinnější. Bylo také přikročeno k eliminaci ekologicky nevyhovujícího olova, po kterém budou následovat v roce
2008 halogenové materiály.
Dne 19. dubna 1965 uveřejnil zaměstnanec
společnosti Intel Gordon Moore v časopisu
Electronics Magazine sta, ve které předpovídá vývoj polovodičových prvků. Tento materiál
byl později pojmenován Mooreovým zákonem.
Moore předpovídal, že počet tranzistorů v čipu
se zdvojnásobí po každých 2 letech, což umožní celosvětové rozšíření této technologie.
Mooreův zákon nepředpokládá pouze zvyšování hodnoty počítačové technologie, ale také
snižování její ceny. A skutečně – cena tranzistoru v nejnovější rodině čipů je dnes asi jen
První čs. hrotový
jednou miliontinou průměrné ceny tranzistotranzistor (1951)
ru v roce 1968. Kdyby stejnou měrou klesaly
První tranzistor v laboratořích
ceny
automobilů,
nový
vůz
by
dnes
stál
20
haléřů.
firmy Bell (1947)
Procesor Intel Core Duo provádí dnes miliardu výpočtů během mrknutí
oka (400 milisekund) nebo – v jiném přirovnání – dokončí 4 miliony výpočtů za dobu, ve které kulka uletí
vzdálenost 3 cm. Příkon procesoru Intel Core Duo je méně než 1,1 W, což je podstatně méně než u mnoha
známých spotřebičů v domácnosti, jako např. 100wattové žárovky apod.
Tvar tranzistoru se dramaticky měnil od
doby svého vynalezení v laboratořích
společnosti Bell v roce 1947, kdy měl
sloužit jako náhrada vakuové elektronky. Na obrázku jsou ve směru hodinových ručiček následující součástky:
1941 – vakuová elektronka používaná
v telefonních komunikacích
1948 – hrotový tranzistor představený
světu dne 30. 6. 1948, šest měsíců po
svém vynalezení
1955 – tranzistor, který nahradil vakuové elektronky v síových komunikačních
zařízeních
1957 – vysokofrekvenční širokopásmový zesilovač s nehomogenní bází
1967 – mikročip používaný pro vytváření tónu v telefonních přístrojích s tlačítkovou tónovou volbou; obsahoval dva
tranzistory
1997 – čip procesoru digitálního signálu společnosti Lucent Technologies, který může obsahovat až 5 milionů tranzistorů; používá se v modemech a mobilních komunikacích
Podle zahraničních podkladů zpracoval Karel Honzík
31
Budoucnost patří SDR přijímačům
Karel HONZÍK
Ano, jeví se to vcelku dost jasně. Asi už nikdo nevěří, že bychom se v příští době dočkali dalších modelů
klasických přijímačů, jako byly např. Drake R8B, AOR AR7030, ICOM IC-R75 nebo YAESU FRG-100. Firmy už
tuto cestu víceméně opustily, přesunuly své aktivity jinam, hlavně z důvodu sníženého zájmu o klasickou
přijímací techniku. Vyklidily tak pole novým technologiím a výrobcům, kteří spojují činnost přijímače s činností počítače, na kterém je přijímač závislý. Půl práce udělá nenápadná, černá, skoro prázdná skříňka,
druhou půlku odvede počítač. Proto se nemusí výrobce starat o design předního panelu přijímače, jestli
tam má dát plastové nebo kovové knoflíky a jak má
vyřešit displej. Nic z toho už není třeba, přijímač promluví na svého majitele až přes monitor počítače a
tam se mu ukáže i v celé své grafické kráse. Zmíněné
černé skříňky s nudným vzhledem si asi už své nejhorší období odbyly, protože poslední modely italských
designerů už přece jen tenhle malý kousek elektronického zařízení oživují.
SDR přijímače, u kterých označení znamená Software
Defined Radio, tzn. softwarem vymezený přijímač, mají
svůj ovládací program, který zahrnuje všechny běžné
funkce, na které jsme byli zvyklí u klasických přijímačů. Díky propojení s PC mohou být některé funkce ješWINRADIO G313
tě rozšířeny. Například pamětí je možné nastavit skoro
neomezené množství, stejně tak je možné využívat kapacitu pevného disku pro nahrávky či jiné záznamy, a
kromě dalšího máme také nepřeberný výběr mezifrekvenčních filtrů, ladicích kroků apod. Omezení představují tedy jen konkrétní parametry počítače (kapacita HDD, pamětí, výkon procesoru apod.)
Tak jako je tomu i v jiných oblastech, i na trhu SDR
přijímačů jsou modely různých kvalit. Ty cenově dostupnější většinou vážnějšího zájemce neuspokojí, a
už svými parametry nebo odolností vůči rušení od připojeného počítače. Prodejní cena špičkových modelů
ale není závratná a je možné očekávat, že vážný zájemce o kvalitní komunikační přijímač bude nad koupí uvažovat. Již trochu starší přijímače firmy WinRadio
si sice drží svoji cenu na hranici 1000 EUR (tj. asi 27
000 Kč), ale poslední italský model Perseus, který spatřil
světlo světa nedávno, za nimi nijak nepokulhává, některé parametry má lepší a přesto je jeho cena 800
SDR IQ
EUR (asi 21 000 Kč). K přijímači je samozřejmě nutný
ještě počítač (PC nebo notebook) s trochu lepšími parametry, ale ten už většina potenciálních zájemců o kvalitní komunikační přijímač má.
Největším lákadlem pro pořízení SDR přijímače je možnost záznamu širokého kmitočtového spektra a jeho
studium ve vhodném čase beze spěchu. To je také asi nejmarkantnější rozdíl, kterým se SDR přijímače liší od
svých klasických předchůdců. Ještě nedávno sice SDR přijímače jen nesměle tuto možnost naznačovaly svou
schopností zaznamenat spektrum o šířce třeba jen 20
kHz, ale jejich následníci už byli odvážnější: přijímač
SDR-IQ umí uložit už 190 kHz, nový Perseus si troufá
na 400 kHz a již při svém příchodu na trh oznamuje,
že později půjde ještě dál s pomocí upgradu svého
programového vybavení. Co tahle funkce vlastně představuje?
Je to svým způsobem převrat v chápání klasického
provozu přijímače. Běžnému posluchači, který se zaměřuje na celé pořady a delší relace na jednom kmitočtu, toho sice asi příliš mnoho neřekne, nicméně DXer
hned zbystří pozornost. On totiž hledá vzdálené neznámé signály a když nějaký takový zachytí, snaží se
ho identifikovat. Identifikace znamená v první řadě
určit, o jakou stanici se jedná. To se může podařit bu
Perseus
přímým odposlechnutím jejího ohlášení, např. „Tady je
32
Radio ABC“ nebo pomocí
různých indicií zachycených v programu. A jelikož
přímá ohlášení probíhají
většinou v celou hodinu
nebo jen několikrát za
hodinu, je čekání na takový okamžik někdy dlouhé
a navíc není jistota, že právě v té chvíli se stanice
nedostane do úniku, o což
se zákon schválnosti rád
a často postará. A tak člověk sedí na kmitočtu v
celou hodinu, identifikace
se nedočká a nezbude
mu, než aby tedy čekal
další hodinu nebo půlhodinu?
Ovládací panel přijímače WINRADIO G303
Přijímač SDR mu umožní,
aby si během této kritické
chvíle, kdy probíhají identifikace, zaznamenal (na HDD) celé kmitočtové spektrum, které přijímač umožňuje,
např. oněch nejnovějších 400 kHz z nabídky Persea. A jak dlouho bude nahrávat, to už je na něm. Je úžasná
představa, že je tím způsobem možné nahrát celá rozhlasová pásma na KV, např. pásmo 25 metrů od 11700
do 12100 kHz. V tomto rozsahu je 80 kanálů po 5 kHz, to znamená, že teoreticky si můžeme nahrát ve stejný
okamžik 80 stanic a to po libovolnou dobu (co se vejde na HDD). Jak víme od majitelů nejnovějších SDR
přijímačů ve světě, osvědčilo se jim nahrávat spektrum vždy 2 minuty před a po celé hodině. Na záznamu
tedy bude podle našeho příkladu 80 stanic, každá se záznamem dlouhým 4 minuty. Ve vhodné chvíli je
potom možné kmitočty znovu podle záznamu „prola
ovat“ a poslechnout si, co se nám vlastně na každém
z nich za ty 4 minuty kolem celé hodiny nahrálo.
Někdo by řekl: Není to
úžasné? Jiný by řekl: To
není etické. Faktem je, že
zatímco jedna skupina si
nechá nahrát takovým přijímačem ohromné množství materiálu a ten si pak
půjčují a každý sám si v
něm hledá zajímavé stanice, druhá skupina (ve
Finsku) prosazuje názor,
že nahrávka z přijímače
patří jeho majiteli a jedině ten má dovoleno s nahrávkou disponovat, tzn.
poslouchat ji a vybrat si z
ní stanice, které mu jeho
přijímač zachytil.
Není daleko v minulosti
Ovládací panel nejnovějšího z přijímačů SDR - Perseus (Itálie)
doba, kdy si skandinávští
DXeři brali na středovlnné DX expedice do polárních oblastí tři nebo čtyři komunikační přijímače na osobu,
u každého měli kazetový magnetofon a po dvoutýdenním pobytu si pak každý sebou vezl domů sto kazet
nahraných signály vzácných zámořských stanic, které nebylo v lidských silách zpracovat dvěma ušima a
jedním mozkem na místě. Během dalších měsíců pak ve městě zpracovávali vzácné nahrávky a prodlužovali
si tak pobyt v místě expedice. Dneska již nebudou odkázáni na jeden kmitočet, který je možné z komunikačního přijímače nahrávat, ale v každém okamžiku budou moci teoreticky nahrávat jedním SDR přijímačem
současně až 40 kmitočtů v americkém rastru středních vln (po 10 kHz). Tři takové SDR přijímače tím pádem
pokryjí celé široké pásmo středních vln (530-1700 kHz), takže v každém okamžiku bude moci být zaznamenán kterýkoliv kmitočet na libovolně dlouhou dobu.
Není to šílené? Kdo bude takové ohromné množství nahraného materiálu zpracovávat? Najde na to vůbec
čas? Jak dlouho ho to bude bavit, když procento odpadu bude jistě ohromné? Na tyto otázky bude jistě třeba
33
odpovědět a čas ukáže, jakým směrem se bude práce DXera v takových podmínkách ubírat. Zatím před ním
leží na stole krásný, nový SDR přijímač s tušenými, ale i netušenými možnostmi, a jeho vkusně provedený
ovládací panel právě zazářil na monitoru připojeného počítače...
Přijímací anténa Luboše OK2BVG
V čísle 10 byl článek o Luboši Bobalíkovi (OK2BVG) z Břeclavi a jeho experimentálním majáku na 500 kHz.
Luboš má také přijímací smyčkovou anténu, na kterou zachytil mj. stanici WD2XSH/17 z východního pobřeží
USA (Massachusetts) na kmitočtu 505.259 kHz. Poslal nám popis své antény:
„Podobnou anténu jsem kdysi měl na portable i na 160 metrů. Je ve tvaru trojúhelníka, vrchol je cca 10 m
vysoko (víc nemám k dispozici), konce jsou asi 1,5 m nad zemí. Obě ramena mají cca 25 m od vrcholu ke
koncům. Jeden konec je pak přímo uzemněn, druhý konec jde na živý vývod koaxiálu o délce 28 m. Koax se
při své elektrické délce k vlnové délce přijímaného kmitočtu chová jako indukčnost, což se pro doladění
hodí, protože smyčka je mnohem kratší, než by ve skutečnosti bylo potřeba. Ale víc místa bohužel nemám.
Opletení koaxu je pod koncem trojúhelníka opět uzemněno. Na konce koaxu v hamshacku je sériově s
živým vývodem cívka, za ní zase sériově otočný kondenzátor 1000 pF (tzn. kondenzátor není proti zemi =
izolovaný stator i rotor) a za ním je už výstup 75 ohmů do přijímače (proti stínění příchozího koaxu, které je
i v hamshacku uzemněné). Při nastavování se hledá taková indukčnost a kapacita, aby to ladilo na 505 kHz
a signál z pásma byl maximální. Je třeba měřit.
Výhody takové antény jsou zřejmé:
- je stále spojena se zemí, tedy ochrana proti statice
- přijímá vertikální polarizaci a je hodně imunní proti městskému rušení
- veškeré ladění se provádí v hamshacku
- rozměry nejsou kritické: čím větší, tím lepší
Anténu je potřeba umístit mimo ostatní antény, protože má snahu vázat se na ně a přijímat z nich rušení.
Pokud máte možnost anténu postavit, tak to celkem nic moc složitého není a anténa funguje dobře.
Rozšíření nabídky pro individuální příjem satelitních programů
pro české a slovenské diváky
V posledních dvou měsících v tomto roce rozšířili všichni tři distributoři přístupových karet – TRADE and
TECHNOLOGY, a.s. (TT Karta), GITAL, s.r.o. (karta diGITALlink) a TBDS, a.s. (karta SKY Link) nabídku programů pro české a slovenské abonenty. Na tři CZ/SK transpondery na Astře 3A a Astra 1E (orbitální pozice 23,5
stupňů východně, tp. 12,525 V, 12,565 H a 11,992 H) přibyly nové stanice Viasat Explorer, Viasat History,
Spice, JimJam, Spektrum, Nova Cinema a v čase 6:30-12 hod. začal vysílat na místě CS Filmu blok určený
nejmenším divákům – CS Film dětem. Na českých kartách TT Karta a diGITALlink se objevila oprávnění
k příjmu slovenských stanic STV1 a STV2 a naopak slovenští abonenti si budou moci na nejnovějších kartách SKY Link aktivovat české programy ČT1 a ČT2 (možná i TV Prima – v době uzávěrky to ještě TBDS
oficiálně nezveřejnila). Další novinky se dají očekávat i po Novém roce, na nový transponder TV Óčka na
Astře 1E (tp. 11,862 H) přijdou další české či česky dabované programy. „Třetí platforma“, jak se někdy těmto
CZ/SK paketům říká, tak začíná v žánrové pestrosti programů konkurovat platformám placených televizí
UPC Direct (na Astře 1, 19,2 st. vých.) a DIGI TV (Intelsat 10-02, 1,0 st. západně).
Balíček MULTI a TT Karta ČT – novinky v nabídce TRADE and TECHNOLOGY
Na přelomu listopadu a prosince jsem strávil měsíc v lázních Klimkovice, nedaleko Ostravy, kde sídlí nejstarší distributor přístupových karet pro domácí digitální paket rozhlasových a televizních programů – společnost TRADE and TECHNOLOGY. A tak jsem jednoho dne navštívil centrálu na Daliborově ulici v Mariánských
Horách, kde mě výkonný ředitel společnosti Jaromír Glisník seznámil s prosincovými novinkami a ukázal i
novou přístupovou kartu pro příjem programů České televize.
TT Karta ČT, jak se tento nový produkt nazývá, bude stát 599 Kč (doporučená prodejní cena), a slouží
k dekódování programů ČT1, ČT2 a ČT4 sport, které jsou vysílané na satelitu Astra 3A na pozici 23,5 st.
východně a zakódované v systému CryptoWorks. Uživatel má přitom možnost kdykoliv po uhrazení doplatku
1 400 Kč tuto kartu převést na TT Kartu Standard. Tato karta je v pořadí už třetí TT Kartou a doplňuje tradiční
přístupovou TT Kartu Standard pro příjem všech neplacených programů (ČT1, ČT2, ČT4 sport, TV Prima, TV
Nova, Nova Cinema, STV1 Jednotka a STV2 Dvojka) bez časového omezení (s doporučenou koncovou prodejní cenou 1 999 Kč) a TT Kartu Sezóna s aktivací uvedených neplacených programů na 12 měsíců za
poloviční cenu.
Od 3. 12. 2007 platí nový ceník předplatného dalších „prémiových“ kanálů, jako úplná novinka je programový balíček MULTI - jedná se o soubor sedmi televizních programů různých žánrů: NONSTOP KINO (filmy),
FILM BOX (filmy), Viasat Explorer (dokumenty, akce), Viasat History (dokumenty, historie), Galaxie sport
34
(sport), Jim Jam (dětské programy) a Spice (erotika). Cena balíčku MULTI byla stanovena na 222 Kč měsíčně,
na celý rok pak činí 2 392 Kč, předplatit lze období jednoho, tří, šesti a dvanácti měsíců. Od 1. prosince 2007
již není možné si samostatně předplatit programy, obsažené v balíčku MULTI, tedy např. Galaxii sport.
Stávající uživatelé TT Karet, kteří v současné době již mají individuálně předplaceny některé programy, které
jsou nyní obsaženy v balíčku MULTI, automaticky a bezplatně získají přístup k celému balíčku, a to až do
konce již předplaceného období. Po celý prosinec 2007 budou všem registrovaným uživatelům TT Karet
bezplatně aktivovány programy Nova Cinema a Slovenská televize Jednotka i Dvojka (STV1 a STV2). K balíčku MULTI lze dále abonovat prémiové kanály HBO (filmy), CS Film (české a slovenské filmy) a XXX Xtreme
(hard core erotický kanál), předplatit je lze opět na období jednoho, tří, šesti či dvanácti měsíců.
Druhý český distributor – společnost GITAL, s.r.o. a slovenský distributor – společnost TBDS, a.s. přišli se
svou novou nabídkou až po uzávěrce této prosincové rubriky Satelit, stručně vám je tedy představím příští
měsíc, anebo se podívejte na stránky webu satCentrum na internetu.
Satelitní postřehy Petera Kvasze:
BULHARSKO/SRBSKO: Pop-folklórny srbský rozhlas z Belehradu na družici Eutelsat W2 nemal dlhé trvanie. Už sa stratil a vidno iba oznam o neprítomnom alebo kódovanom audiu. Ostáva iba bulharská televízia.
Pozn.: Balkánske pakety sú z hadiska rozhlasových staníc dos nespoahlivé – často sa menia alebo miznú.
BULHARSKO/TALIANSKO: Na družici HotBird 6 sa v bývalom pakete Skyplex (teraz Eutelsat 12542 (ex.
12540) H, SR 27500, FEC 3/4) oznam o zmene TV Bulgaria vysielal iba 3 dni. Potom to vypli a od 26. októbra
2007 je tam namiesto TV Bulgaria a BNR Horizont talianska komerčná TV La Vicenza a hudobné rádio Carpe
Diem (súčasná talianska a svetová pop music). +++ Do paketu ITV Partner na družici Eutelsat 2W (11012 V,
27500, FEC 3/4) napokon 23. novembra 2007 dodatočne zaradili aj BNR Horizont. Signál paketu je ale slabý
a teda náročný na presné smerovanie antény.
ČESKO/SLOVENSKO: V pakete CS Link ma zaujalo vysielanie novej CS LINK TV, ktorej obsah je podobný s
nemeckými kanálmi Dr Dish TV a TechniTipp TV. +++ TV JOJ v Skylinku stále beží nekódovaná.
GRÉCKO/BULHARSKO: Od 27. októbra sa v pakete OTE na družici HellasSat 2 vysiela aj R. St. Makedonias
(
alej RSM). Odpadá potreba trápi sa alej na SV frekvencii 1044 kHz, ktorá je u mňa aj tak rušená.
Konečne mám cez satelit všetky stanice štátneho rozhlasu (HB 6: ERA 1-4 a VoGRC; HS 2: ERT 3 102 FM –
1044 AM). Na SV bez satelitnej alternatívy ostalo už iba bulharské Christo Botev 576 a 828 kHz.
Od uvedeného dňa má RSM zmenený program. Prevláda publicistika, hudba je zmiešaná (zeibekiko, grécka
a svetová pop music).
Po-Pi: 5:00-16:00 publicistické bloky – hlavné správy (aj So-Ne) 13:00-14:00 a 19:00; športové sú 14:00-16:00
(aj So-Ne). Hudba je 16:00-18:00, 18:00-19:00 (moderované bloky) a 20:00-21:00 nemoderovaná. Grécka
hudba je naživo a moderovaná – Po: rebetiko-zeibekiko, Pi: dimotiko, Ut-Štv grécka pop music. Prenosy z
ERA Sport sú už obmedzené len od 16:00-21:00; zvyčajne So-Ne a Str.
So-Ne: 5:00-7:00 hudba; 11:00-13:00 magazín s hudbou zeibekiko a rebetiko; So 20:00-21:00 grécka pop
music; Ne 21:00-23:00 zeibekiko – hudobné pozdravy, grécky folklór všetkých žánrov (aj na RSM 3 KV).
Najviac folklóru je teda počas víkendu.
GRÉCKO: Od 1. septembra 2007 sa v pakete OTE vone objavilo aj neštátne Sky 100.3 (na HotBirde v pakete
Nova Hellas je kódované). Táto stanica pre mňa nie je vemi zaujímavá, lebo vysiela prevažne grécku pop
music a mnoho reklám. +++ Od novembra sa zmenil program stanice 902 Aristera Sta FM. Teraz je to
prevažne publicistika, v So folklór 9:00-11:00 je zrušený. Iné hudobné relácie zostávajú. +++ ERA 5 (VoGRC)
už od novembra na SV 792 kHz (TX Kavala) nevysiela a frekvencia sa už neuvádza ani v hlásených QRGs.
Program možno prijíma už len na KV a cez satelit. Pre USA a Austráliu vysiela zo satelitu samostatne, pre
Európu cez HotBird 6 spoločne s ostatnými okruhmi štátneho rozhlasu a s televíziou ERT World v pakete
Bloomberg TV (11642H, SR 27500, FEC 3/4). ERT World je aj na družici HellasSat 2 v pakete OTE.
Počet abonentů UPC Direct vzrostl za 3. čtvrtletí 2007 v Maarsku, Rumunsku a na
Slovensku, v ČR mírně klesl
Podle příspěvku mediálního odborníka Chris Dziadula z 9. 11. 2007 na serveru Broadband TV News, zveřejnila skupina Liberty Global, do které patří i UPC ČR a UPC BROADBAND SLOVAKIA, výsledky za třetí čtvrtletí
letošního roku v regionu střední a východní Evropy. Podle této zprávy došlo k nárůstu počtu individuálních
příjemců placené satelitní televize (DTH) platformy UPC Direct v Ma
arsku o 3 200 abonentů na celkový
počet 162 100 uživatelů a na Slovensku o 900 abonentů na celkem 23 200 uživatelů. Jak dodává Chris
Dziadul - navzdory silné konkurenci rumunské RCS/RDS - platformy DIGI TV v obou zemích. Společnost UPC
získala nové klienty také v Rumunsku, kde vzrostl jejich počet o 12 400 na celkem 86 500 uživatelů. K
mírnému snížení počtu uživatelů satelitní platformy UPC Direct tak došlo pouze v České republice, a to o 800
abonentů, k poslednímu září zde bylo celkem 126 700 abonentů. Společnost UPC sice ve třetím čtvrtletí
ztratila zákazníky analogové kabelové televize, ovšem naopak narostl počet abonentů, připojených už na
digitální kabel (DVB-C). V České republice měla UPC ČR a.s. celkem 67 900 uživatelů DVB-C, do konce roku
by se toto číslo mělo zvýšit na 100 000. Výnosy operátorů UPC Broadband v uvedeném regionu dosáhly
299,8 milionů dolarů (204,6 milionů Euro) - došlo k nárůstu o 39.6 % oproti stejnému období minulého roku.
Slovinská platforma Total TV na EUTELSATu W2
Nová platforma placené televize pro Slovinsko brzy zahájí vysílání z družice EUTELSAT W2, 160 východně.
35
Vedle lokálních televizních programů (včetně Pop TV, Kanal A, TV3 Slovenija a Sport Klub Slovenija) budou
v nabídce i programy v jazycích jiných zemí. Např. Discovery Channel, National Geographic a pět programů
mediální skupiny ViaSat. Nový paket by se měl etablovat jako lokální verze srbské zastřešující obchodní
značky Total TV a bude i v nabídce kabelových sítí. Programy Total TV nabízí kabelová sí největšího srbského
operátora SBB a již delší dobu vysílají i ve Slovinsku.
Nové programy v nabídce PREMIERE
V závěru roku zahájily vysílání tři nové televizní programy v platformě placené televize PREMIERE: lettra,
Animax a AXN. Literární kanál lettra je v nabídce PREMIERE Star na kmitočtu 11,876 GHz, horizontální
polarizace, SR 27500, FEC 3/4. Vysílání bylo zahájeno dne 24. listopadu 2007 v 19:00 hod. MTV Entertainment (od 20:00 do 6:00 hod.) a Nick Premium (od 6:00 do 20:00 hod.) budou vysílat v časovém sdílení na
transpondéru společnosti Viacom - kmitočet 11,973 GHz, vertikální polarizace (SR 27500, FEC 3/4). Oficiální
zahájení vysílání pro předplatitele nabídky PREMIERE Star je dne 1. 12. 2007. Pro abonenty platformy arena
je tento den zajímavý i v souvislosti se zahájením vysílání programu Animax, ten bude vysílat nepřetržitě na
kmitočtu 11,876 GHz, horizontální polarizace i pro předplatitele paketu PREMIERE Star. AXN bude k dispozici - rovněž 24 hodin denně - z transpondéru platformy arena (12,441 GHz, vertikální polarizace) pro
zákazníky PREMIERE Star.
SIRIUS 4 úspěšně odstartoval do vesmíru
Nový satelit SIRIUS 4 byl vynesen na oběžnou dráhu raketou ILS Proton dne 18. 11. 2007 ve 4:39 hod.
místního času (17. 11. 2007, 23:39 hod. SEČ). Během následujících týdnů bude satelit dopraven na konečnou oběžnou dráhu a po intenzivních testech na orbitě bude k dispozici pro komerční využívání začátkem
ledna 2008. SIRIUS 4 bude umístěn na orbitální pozici 5 východně, odkud nabídne televizní, rozhlasové
vysílání a širokopásmové služby pro celou Evropu a také bude vysílat programy HDTV, bude mít připravenu
kapacitu i pro Afriku, kterou komerčně využije společnost SES ASTRA. Svojí satelitní flotilou SIRIUS už dnes
pokrývá 20 miliónů domácností v celé Evropě.
Alžírský digitální paket na satelitu ATLANTIC BIRD 3
Provozovatel Telediffusion d’Algerie (TDA) zahájil v prosinci 2007 vysílání digitální programové nabídky ze
satelitu ATLANTIC BIRD 3, 5 západně. Alžírská vláda chce, aby od roku 2008 sloužil signál i pro distribuci na
digitální terestrické vysílače. Satelitní příjem těchto programů (DTH) by měl být možný s parabolou už od
průměru 60 cm. K tomuto účelu se využívá lokální vyzařovací svazek satelitu ATLANTIC BIRD 3. La Chaine 1,
Canal Algerie, A3 a pět rozhlasových programů včetně stanice Radio Algerie Internationale budou vysílat z
transpondéru o šířce 36 MHz. Při redakční uzávěrce příspěvku ještě nebyly známé přesné kmitočty. Smlouva
má dobu platnosti pět let.
Tirol TV na satelitu Astra
Regionální stanice Tirol TV, kterou bylo možné přijímat zatím jen v lokálních kabelových sítích, zahájila 1. 12.
2007 své dlouho plánované satelitní šíření. Deset let po svém založení lokální televize z Innsbrucku vysílá z
družice ASTRA 19,2 východně, frq. 12,246 GHz, vertikální polarizace, SR 27500, FEC 3/4. Stanice využívá
novou techniku multiscreen s názvem SmartCast, kdy doplňkové informace a reklama ve formě stálého
obrazu jsou umístěny vedle a pod televizním programem. Maximální datová rychlost vysílání Tirol TV má tak
být pouze 1,2 Mbit/s. Při aplikaci techniky SmartCast provozovatel programu může profitovat z výrazných
úspor. Nová technika např. umožní satelitní vysílání i lokálním stanicím, pro které by dosavadní satelitní
šíření pro celou Evropu bylo z finančních důvodů nedostupné.
ORF ukončí vysílání v systému Betacrypt
Začátkem příštího roku ukončí rakouský vysílatel ORF kódování svých programů z družice ASTRA 19,2
východně, 12,692 GHz horizontální polarizace, SR 22000, FEC 5/6 v systému Betacrypt. Více než 160 tisíc
domácností bylo už písemně informováno o definitivní změně kódování. Podle odhadů přijímá více než 50
tisíc domácností programy ORF pomocí set-top-boxu, který není vybaven pro budoucí kódovací systém Cryptoworks. Jednorázové náklady za novou přístupovou kartu Smartcard včetně poplatku za aktivaci mají činit
asi 18 Eur. Od roku 2008 bude možné přijímat pomocí přístupové karty ORF (a vyžádání) i programový paket
placené televizní stanice PREMIERE. Dosud byly programy PREMIERE kódovány jen v systému Nagravision 2
a byl nutný další digitální receiver a zvláštní přístupová karta. PREMIERE bude nyní vysílat také v kódovacím
systému Cryptoworks, a PREMIERE Thema v rámci spolupráce s firmou TechniSat i v kódovacím systému
Conax.
(Poslední krátké zprávy pochází ze zdrojů: Chris Dziadul, Broadband TV News, PR Press SES Astra a (sh),
Transponder-news.de, přeložil Petr Miklík)
Protože je tato rubrika poslední v tomto roce, dovolte mi, abych poděkoval všem, kdo do ní letos zaslali
příspěvky či náměty, největší poděkování pak patří Petru Kvaszovi za jeho satelitní postřehy a Petru
Miklíkovi za kvalitní překlady a další informace . Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků, pohodu
při sledování bohaté satelitní nadílky a úspěšný start do Nového roku 2007 !
36
Internet začal mezi mladými v západní
Evropě porážet televizi
sledky neurologického výzkumu se mohou odrazit
na vývoji nových internetových vyhledávačů.
Martina Otčenášková
Internet začal mezi mladými lidmi v západní Evropě
vítězit nad televizí. Výsledek zářijového průzkumu
ukázal, že poprvé vůbec se mladí usadí v týdnu častěji před internetem než u televize. K počítačové síti
má nyní pravidelný přístup téměř šest z deseti lidí v
regionu, napsala agentura AP podle průzkumu organizace EIAA. Web je přitom čím dál méně výsostným územím mladých. Za poslední rok vzrostl o 12
% počet takzvaných stříbrných surfařů, tedy lidí nad
55 let, kteří s oblibou na webu surfují. O osm procent pak stoupla sledovanost internetu ženami. Přes
80 % dotázaných uvedlo, že by bez některé z funkcí
internetu „nemohli žít“. Přednost internetu před televizní obrazovkou začínají dávat mladí mezi 16 až 24
roky. 82 % z nich využívá internet pět až sedm dnů v
týdnu, zatímco televizi tak často sleduje 77 % lidí v
této věkové kategorii. Proti minulému roku je to pokles o pět procent. Přes takzvaná společenská síová
centra nyní komunikuje 42 % uživatelů nejméně jednou měsíčně. A počet lidí, kteří na webu sledují televizi, film či video, vyskočil o 150 %. Čtyři pětiny Západoevropanů se připojují na internet přes rychlou širokopásmovou technologii. „Svět médií se stal plně
digitální,“ shrnula výsledek ankety ředitelka EIAA
Alison Fennahová.
Z průzkumu společnosti Vodafone mezi českými studenty v říjnu vyplynulo, že studenti v Česku nejčastěji tráví volný čas brouzdáním po internetu, teprve
pak následuje sport nebo setkávání s přáteli. Zatímco web uvádí jako nejčastější způsob trávení volného času 30 % studentů, sport uvádí 14 % z nich,
stejně jako setkávání s přáteli.V první polovině letošního roku se počet Čechů nad 15 let, kteří se připojují k internetu, zvýšil na 53 %. Ještě před dvěma lety
to bylo 44 %. Dlouhodobě se internet využívá hlavně
ke komunikaci e-mailem a k vyhledávání informací.
Vytáčené připojení se stává historií. Vyplynulo to v
červenci z průzkumu společnosti Factum Invenio.
(ČTK; R. Antoš)
Seznam chce konkurovat televizím
Nejnavštěvovanější český portál Seznam.cz plánuje
nabízet uživatelům ve velkém zpravodajská i zábavná videa a také možnost dávat na web vlastní. Portál
se kvůli tomu nedávno spojil se společností Global
Inspiration, která provozuje internetovou televizi Stream. cz. Za 22 milionů korun v ní v září získal poloviční podíl, vyplývá nově z internetového obchodního rejstříku. Druhou polovinu si ponechal Miloš Petana, vlastník filmových Ateliérů Bonton Zlín a sítě
hudebních prodejen Bontonland, který Stream letos
v březnu rozjížděl. „Propojení je velmi úzké, není to
jen na bázi smlouvy, ale dlouhodobého partnerství.
Stream.cz se stává součástí holdingu Seznam.cz,“ řekl
LN obchodní ředitel Seznamu Tomáš Búřil. „Seznam
tím uznává, že videa ve světě internetu mají mimořádnou perspektivu,“ doplňuje Petana. Nejpoužívanější světový vyhledávač Google udělal před rokem
podobný krok (by v jiném měřítku): koupil celosvětově nejnavštěvovanější server pro sdílení videí, která na něj nahrávají sami uživatelé, YouTube.com. Ten
v říjnu podle Nielsen NetRatings navštívilo 57 milionů lidí. Na YouTube jsou i tisíce českých klipů, Seznam ale chce Čechy naučit, aby za videem chodili a
nahrávali ho k němu.
(www.ceskamedia.cz; Aust; R. Antoš)
Stránky,
které možná ještě neznáte...
Fotogalerie vysílacího zařízení CVC Chile
http://www.cvclavoz.cl
Vysílací zařízení CVC v Calera de Tango je ve fotogalerii, hledejte pod Nosotros / Galeria de Fotos.
Zimní rozvrhy zahraničního vysílání
http://www.eibi.de.vu/
Kompletní seznam stanic pro zimní vysílací rozvrh
B07 je na této stránce. (Kubíček)
Zimní rozvrhy z Číny
http://www.geocities.jp/binewsjp/
Současné zimní rozvrhy domácího vysílání China
National Radio (CNR) jsou na této stránce japonského Nagoya DX Clubu.
Fotografie vysílacích stožárů v ČR
http://www.mrakodrapy.xf.cz/stozary.htm
http://www.mrakodrapy.xf.cz/veze.htm
Fotografie vysílacích stožárů a věží v ČR jsou vybrány z velké galerie výškových staveb nad 100 metrů v
ČR. Ta je součástí stejného webu.
Uspořádejte si svůj digitální archív
http://www.dxing.info/articles/digital_dx.dx
Média pro ukládání dat jsou dnes již levná. Rozhodli
jste se převést svůj DX archív do digitální podoby?
Máte doma hromady QSL, nahrávek a dalších materiálů? Přečtěte si, jak postupoval finský DXer Mika
Mäkeläinen při převodu svého archívu do digitální
Lidský mozek a Google mají něco
společného
Slavný algoritmus PageRank vyhledávače Google
pracuje podobně jako lidský mozek - takový je názor
psychologů z Kalifornské univerzity v Berkeley. Způsob, jakým si lidský mozek pamatuje slova a pojmy,
se dá modelovat jako sí, ve které každý bod představuje nějaké slovo. To je propojeno s dalšími body,
které představují související výrazy. Toma Griffithse
a jeho kolegy zajímalo, jestli v této síti lidský mozek
„loví“ slova podobně, jako to dělá PageRank na internetu - tedy podle počtu souvisejících výrazů. Podle zprávy na stránkách New Scientist to vypadá, že
ano. Testování různých vyhledávacích algoritmů ukázalo, že lidskému mozku se nejvíc blíží právě Google. Tento výsledek naznačuje, že lidská mysl se dá
zkoumat skrze studium jejích vlastních výtvorů. Stejně tak to samozřejmě může platit i obráceně a vý-
37
podoby, jakých chyb se dopouštěl a na co všechno
musel pamatovat (volba formátů, názvů souborů
apod.). Článek má název „Organizing Your Digital DX“
a je v angličtině.
Článok o DXingu
http://kotrcka.blog.sme.sk/c/121927/Dx-ing.html
Na blogu denníka SME vyšiel článok Petra Kotrčku o
DXingu, dokonca s odkazom na náš klub. (Bielik)
Vizuální telegrafie
http://ok1fig.nagano.cz/rz_003.doc
Co je a k čemu je Visual-CW a QRSS 3 a jak se přijímá. Mohu doporučit a jako hezké a zajímavé hodnotím i další stránky kolegy Malého, např.:
http://ok1fig.nagano.cz/136k.htm
http://ok1fig.nagano.cz/radiooff.htm (Janda)
Zvukový archív nahrávek z kosmu
www.dd1us.de
Matthias Bopp, DD1US, vystavuje na své internetové
stránce nahrávky z kosmu. Najdete zde různé družice i stanice MIR a ISS. Matthias chce tímto způsobem umožnit poslech historických nahrávek i mladším radioamatérům. Ve sbírce jsou ovšem mezery a
v těchto případech Matthias prosí ty, kteří příslušné
nahrávky vlastní, o jejich zaslání na e-mail
[email protected] (Janda)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Gramofon převádí desky do digitálního formátu
přenosných přehrávačů (např. Apple iPod), podporu
prostorového zvuku (MP3 Surround), automatické
aktualizace tagů, integrovaný vyhledávač informací
na webu, a další. Vlastnosti Winamp jsou snadno
rozšiřitelné pomocí řady dostupných přídavných
modulů (další grafické a zvukové efekty, podpora
nových formátů, ...)
AK-Player 5.1
(2000/XP/2003/Vista - freeware – 9,33 MB)
Multimediální přehrávač vybavený řadou funkcí:
zoom, současné přehrávání více video souborů, volba rychlosti přehrávání, vyhledávač, a další. Podporuje rovněž otevírání souborů s obrázky.
CodecInstaller 2.8
(2000/XP/2003/Vista - freeware – 2,65 MB)
CodecInstaller vám pomůže vyřešit problémy s přehráváním videa a zvuku způsobené chybějícími kodeky. Detekuje instalované zvukové a video kodeky,
analyzuje multimediální soubory (avi, mpeg, wmv,
wma, ogg, flac, mpc, mp3, mp4, wav, wx ), zjistí, které
kodeky jsou potřebné a nabídne jejich instalaci. Rovněž zobrazí podrobné informace o analyzovaných
souborech.
FLV Player 2.0.23
(2000/XP/Vista - freeware – 3,18 MB)
Aplikace umožňující přehrávat soubory Adobe Flash
Video (FLV). Podporuje celoobrazovkový režim, je praktická při přehrávání více FLV souborů, nevyžaduje
Flash IDE.
YouTube Downloader 2.1.4
(2000/XP/Vista - freeware – 3,38 MB)
Program umožňuje stahovat vybrané video z portálů
YouTube a mnoha dalších, a konvertovat je do jiných formátů (iPod, iPhone, PSP, Windows Media,
XVid, MP3).
MediaPortal 0.2.3.0
(XP - open source (gpl) – 26,7 MB)
Aplikace, která přemění váš PC v pokročilé multimediální zábavní centrum. Umožňuje poslouchat vaši
oblíbenou hudbu nebo rádiové vysílání, sledovat video a DVD filmy, sledovat a nahrávat televizní vysílání, prezentovat fotografie, získávat informace o aktuálním počasí, číst RSS informační kanály a další. Podporuje rozšiřování o další plug-in moduly, zabudována je podpora různých dálkových ovladačů, podporuje analogovou TV, DVB-C, DVB-T, DVB-S a ATSC,
podporuje HDTV a AC3, součástí je interní DVD přehrávač.
Easy Digital Photo Recovery 1.1
(9x/ME/NT/2000/XP/2003 - shareware – 1130 kB)
Program pro obnovu fotografií smazaných z paměové karty fotoaparátu, pevného disku, USB disku,
ZIP disku apod. Podporuje souborové systémy NTFS,
FAT16 a FAT32.
Gimi Databáze 1.3
(9x/ME/NT/2000/XP/2003 - freeware – 390 kB)
Gimi databáze slouží jako univerzální nástroj pro
ukládání textových, obrazových a zvukových souborů. Pracuje na principu souborového systému, kde
každý soubor má svůj jedinečný název. Výhodou této
databáze je jednoduchá struktura dat, která nepo-
Smarton SM PH20USB
Pro přímý převod gramofonových desek do digitálního formátu je možné využít tento gramofon, který
provádí záznam na USB nebo na kartu SD/MMC.
Opačným směrem přehrává nahrávky MP3/WMA z
USB nebo karty SD/MMC. Součástí přístroje je AM/
FM stereo přijímač. Gramofon má vestavěný zesilovač a reproduktory, výstup pro sluchátka a linku.
Dálkové ovládání je účinné pouze pro MP3/WMA.
Gramofon nabízejí prakticky všechny internetové
obchody s elektronikou, v řadě z nich se cena blíží
2000 Kč, ale je možné nalézt i cenu 1765 Kč.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Nové verze zajímavých programů
WinAMP Full 5.5
(2000/XP/Vista - freeware – 8,21 MB)
Bohatě vybavený multimediální přehrávač. Vedle
běžných funkcí (automatické opakování, grafický
ekvalizér, playlisty, podpora skinů, …) nabízí možnost poslechu internetového rádia a sledování TV,
sdílení videa a hudby, vypalování CD disků a ukládání stop zvukových CD (jen verze PRO), podporu
38
třebuje ke svému chodu DB stroje a je tak snadno
přenositelná. Program se neinstaluje ani nepoužívá
žádné systémové knihovny, stačí proto zkopírovat
složku a databáze je okamžitě připravena k použití
na jiném PC. Gimi databázi lze také spouštět z CD/
DVD nebo Flash pamětí.
FotoTagger 2.7
(2000/XP - freeware – 2380 kB)
FotoTagger umožňuje snadno a rychle vkládat různé
poznámky na vaše snímky (JPEG), bez změny samotných snímků.
Podporuje službu pro sdílení fotografií Flickr - konverzi poznámek na Flickr notes a opačně, umožňuje
publikaci anotovaných snímků prostřednictvím blogů na Blogger.com a LiveJournal, nebo sdílení prostřednictvím webu a e-mailu.
V Bratislave testuje nové Rádio Best na 95.6 MHz.
Frekvencia sa mi zdá dos nešastná, lebo napr. pri
ceste po dialnici od Senca po Bratislavu som frekvenciu ešte včera sledoval a Rádio Devín z Borského
Mikuláša bolo dos silné ešte pri vstupe do BA. Myslím, že na viacerých miestach budú takéto prekryty.
Pomohlo by preladenie aspoň o 100 kHz na 95.5
MHz. Inak samotná stanica má zatial slabý signál aj
na východnom okraji časti Nové Mesto, takže tipujem, že nevysielajú z Polusu ako Rádio SiTy. Zatial
beží promo slučka, v ktorej som zaznamenal aj Dušana Marušáka, ktorý kedysi pôsobil v bývalom Rádiu B1.
Boris Bielik, Bratislava
Je až neuvěřitelné, jak se vám daří zachovávat
standard Radio Revue. Každé číslo má spoustu pro
mne zajímavých článků a informací.
Václav Kořínek, Jižní Afrika
S výnimkou bulharských rádií BNR Horizont a
Christo Botev mám od 27. októbra prostredníctvom
satelitu dostupné všetky balkánske štátne rozhlasové stanice spolu s Tureckom a Cyprom. Je to pre mňa
významný dátum, pretože počnúc týmto dňom už nemusím bojova s rušením na SV, kde som predtým
Balkán dlhé roky počúval. Najväčšiu rados mám z
Grécka a Cypru. — V teste DRM prijímača (RR 11/
2007) sa pri diakovom príjme DRM signálu na SV
spomína problém, ktorý sa prejavuje tým, že sa síce
načíta ID informácia, no zvuk „nenaskočí“. Poda
môjho názoru to pri DRM DX-ingu na SV bude problémom aj na iných QRG. DRM sa na SV vysiela nižším výkonom ako pri klasickom SV signáli, takže aj
signál bude slabší. Myslím si tiež, že cez deň bude
DX-príjem staníc vylúčený a po zotmení bude dochádza ku hore uvedeným problémom; fungova
budú len blízke stanice. Navyše treba zobra do úvahy neustále stúpajúcu hladinu elektrosmogu z najrôznejšej elektroniky. Tento jav má na bežný SV DXing naozaj závažný dopad. Príklad: Kým Radio Beograd 1 (684 kHz) vysielalo s plným výkonom 2 MW,
bolo ho cez deň poču aj na južnom Slovensku a po
zotmení v celej Európe. Po zničení pôvodného TX-u
a zapnutí náhradného s výkonom 200 kW ho takmer
nepoču ani večer a v noci, nieto ešte cez deň. Na
základe toho usudzujem, že DRM DX-ing bude problémovejší ako na klasickom SV pásme. Osobne vidím budúcnos rozhlasu v družicovom a internetovom vysielaní.
Peter Kvasz, Levice
rozměrech 4 x 4 mm, který v sobě integruje naprosto
všechno. Zajímavosti je, že zcela chybí vstupní laděný díl. Mezifrekvence je kolem 200 kHz a zrcadlový
příjem je potlačen pokročilým provedením směšovače, kde se vstupní signál směšuje s dvojicí signálů
místního oscilátoru vzájemně posunutých o 90 stupňů. Dosahuje se tak potlačení zrcadel údajně až o
25 dB. Pokud by to nestačilo, přijímač automaticky
přepne frekvenci oscilátoru „na opačnou stranu“ od
vstupního signálu. Je ale jasné, že tohle není žádné
špičkové řešení.
Je to poměrně zajímavé, jak lze celý přijímač miniaturizovat, ale motivací je jen a pouze výrobní cena.
Lehce se zahltí, citlivost je celkem dobrá, ale často je
tam slyšet šum od číslicových obvodů mobilu/přehrávače vlivem špatného návrhu. Stereo separace je
rovněž hrozná. Možnost jakéhokoliv zlepšení příjmu
je zcela vyloučena. A samozřejmě - až se zabudovaná baterie vyplácá, popelnice před domem se bude
těšit na nový přírůstek. Je to nový trend výroby spotřební elektroniky. Místo jednoho kvalitního zařízení
na spoustu let budeme kupovat levný zmetek každých několik měsíců. Lehce si spočítali, že takhle
z lidí vyždímou víc...
Honza
Následující dotaz a odpově
byly vybrány
z internetové konference CSDXC:
Zaujímalo by ma, či máte skúsenosti s MP3 pre−
hrávačmi so zabudovaným tunerom. Vedel by
niekto poradiť nejaký typ s lepším tunerom, z
ktorého by sa dalo aj nahrávať, za rozumnú cenu?
Nepotrebujem žiadne iné multimédiá, stačí mi
samotný prehrávač MP3 s rádiom a nahrávaním.
Ďalší problém vidím v zabudovaných Li−Pol, resp.
Li−Ion batériách. Keď mi v prehrávači skončí ži−
votnosť batérie, znamená to, že je ďalej nepouži−
teľný?
Dneska je drtivá většina FM přijímačů v těchto
přenosných zařízeních postavena na obvodu
TEA5764UK nebo podobném. Je to miniaturní čip o
39
Středovlnný vysílač
Dobrochov
Víte, že poslech dvou programů Českého rozhlasu
zajišuje pro Moravu a Slezsko vysílač v Dobrochově
na Prostějovsku? Letos slaví 60 let od svého znovuzprovoznění. Za války jej zničili Němci...
Dva programy Českého rozhlasu na středních vlnách
na většině území Moravy a Slezska poslouchají lidé
jen díky vysílači a 150 metrů vysoké anténě na kopci
Předina u Dobrochova na Prostějovsku. Monumentální ocelový stožár je vidět ze širokého okolí a dokonce
se již stalo, že sem v minulosti vnikli vyznavači extrémního parašutismu.
Zařízení tohoto typu pro střední vlny je celkem šest v
celé zemi. To dobrochovské je ovšem unikátní. Vysílání zajišují ještě elektronky s označením RD 70, rovněž samotný stožár má poměrně neobvyklou konstrukci. „Jde o samonosnou ocelovou nekotvenou věž, vynález pražského výzkumného ústavu. Kvůli elektřině
a bleskům musí mít stožáry kotvení, ale to se v 80.
letech vozilo ze Západu a bylo poměrně drahé. Odborníci proto vyvinuli toto naše zařízení. Když sem přijde
někdo, kdo tomu rozumí, vysílač vzbudí pozornost,“
vysvětluje Jaroslav Vystavěl z obsluhy vysílače.
Signál nyní dostává Dobrochov ze satelitu a pomocí
elektronkového zařízení a antény ho posílá dál. Samotné vysílací zařízení s elektronkami o průměru asi 15 cm přitom nemá příliš složitou konstrukci, problém
je s obvody kolem a ochranou. Elektronky jsou chlazené vodou, vzhledem k tomu, že je v nich napětí až 12
000 voltů, potřebují takzvanou rychlou ochranu. Vlastní vysílač tvoří pět skříní, obvody kolem ovšem zabírají
několikrát větší plochu v hlavním sálu, dole jsou kromě toho ventilátory a usměrňovače.
Dlouholetý šéf dobrochovského vysílače František Parák je
přesvědčen, že elektronkový přístroj může mít před sebou
ještě desítky let provozu. „Když si vezmete, že životnost prvního vysílače byla 40 let, tak toto zařízení má za sebou
teprve polovinu. Myslím, že problém není v tom, že by vysílač nevydržel, ale v tom, zda bude o střední vlny v budoucnu
dál zájem,“ uvažuje Parák.
V minulosti zde pracovalo 15 lidí, dnes se zde zaměstnanci
střídají po jednom. „Většinu problémů řešíme v noci, protože
od půlnoci do čtyř nevysíláme. Že bychom ale kvůli poruše
museli přerušit vysílání, to už si nepamatuji hodně dlouho.“
Vysílač na kopci Předina u Dobrochova v nadmořské výšce
310 metrů funguje od války, ustupující německá armáda ho
však vyhodila do povětří. Provoz byl obnoven v roce 1947,
na jaře 1986 byl po téměř 40 letech vypnut a začala přestavba.
Nový vysílač TESLA SRV201 o výkonu 200 kW začal pracovat v srpnu 1988 a funguje dodnes.
Michal ŠVERDÍK
40
J
JMH2 Tokyo Meteo, Nazaki 7795 Q, lt, sched
11d ZE
LTU KBC Radio 6255 Q, @RR
21d ZE
NOR NDB VNG Vangsnes 404 Q-lt, ppc, 2x foto TX
12d ZE
POR NDB FAR Faro 332 ppc (1000 W)
11d ZE
PRT NDB DDP San Juan 391 ppc (3000 W) 14d ZE
ZE = Zděnek Eliáš, Jablonec n. N.
D
European Music R. 6045 Q, info sheet, @RR
6d ZE
EST NDB W Kuressaare 340 ppc
7d ZE
F
NDB MTZ Metz/Nancy Lor. 354 ppc
6d ZE
F
NDB LT Le Touquett/Paris Pl. 358 ppc 19d ZE
G
NDB ATF Aberdeen 348 Q-lt, ppc,
(dosah 15 nm) 18d ZE
G
NDB GUY Guernsey 361 ppc
13d ZE
WRMI má nové QSL lístky
Radio Miami International z Floridy, které přenáší svými vysílači celou řadu různých stanic (včetně Radia Praha), vydalo novou řadu QSL lístků. Pro každou stanici je vydán zvláštní QSL.
V následujícím seznamu je výčet první
várky stanic, kterých se to týká, spolu s
jejich vysílacím rozvrhem (před časy jsou
anglické zkratky pro dny v týdnu):
Radio Cuba Libre
Mon-Sat 12001400 & Tues-Sat 0300-0430 UTC 9955
kHz
Radio Prague
Daily 0430, 0900 UT
9955 kHz; Mon-Fri 2300 UT 9955 kHz
DX Party Line*
Sat 1030 UTC, Sun
0400 UTC 9955 kHz
Aventura Diexista*
Sat 1045 UTC,
Sun 0415 UTC 9955 kHz
World of Radio**
Thurs 0600 UTC, Sat & Sun 0800,
Sat 2130 UTC 9955 kHz
Mundo Radial**
Sun 1030 UTC; Thurs 2215 UTC
9955 kHz
World Cricket Today Sun 1430 UTC 7385 kHz, Sun
2215 UTC 9955 kHz
La Voz de la Demajagua Sun 2230 UTC 9955 kHz
Trova Libre
Sun 2300 UTC 9955 kHz
CDHD Brigada 2506
Sat 2200 UTC 9955 kHz, Sun
1500 UTC 7385 kHz
La Voz de la Esperanza Tues-Sat 0030 9955 kHz
Viva Miami
Tuesday 2200 UTC 9955 kHz
Como Han Pasado los Anos Tuesday 2230 UTC
9955 kHz
* Pro tyto pořady pro DXery je vydán stejný QSL lístek.
Pořady připravuje HCJB.
** Také pro tyto pořady pro DXery slouží jeden QSL lístek.
Relace připravuje Glenn Hauser v anglické a španělské
verzi.
Reporty se posílají buď klasickou poštou na adresu:
WRMI, P.O.Box 526852, Miami, FL 33152, USA
nebo e-mailem na <[email protected]>.
QSL lístky pro další stanice budou vydány v krátké době.
(BC-DX 831)
41
Aliance pro podporu HD Radio v Evropě
Ve Švýcarsku založili Alianci, která má v Evropě prosazovat standard HD Radia a koordinovat jeho zavádění.
Aliance má za sebou svoji první konferenci. Ta se konala v Lucernu na HD Radio Days. Podobné aliance mají
v USA a také v Brazílii, kde to s HD Radiem myslí vážně.
HD Radio Alianci založili subjekty Energy Curych, První ukrajinská rozhlasová skupina, Radio Sunshine a další. Na technologii HD Radio sází ve
Švýcarsku a tak asi nepřekvapí, že první konference HD Raddio Alliance se
konala ve švýcarském Lucernu. Přední evropská rádia se dohodla na založení organizace, která bude podporovat rozšíření High Definition rádia po celém kontinentě. Organizace se
inspirovala v USA, kde už v prosinci 2005 vznikla HD Digital Radio Alliance a v Brazílii, kde podobnou
instituci vytvořili v listopadu 2006.
Na konferenci v Lucernu bylo zvoleni i vedení aliance, které je mezinárodní. Prezidentem je Jürg Bachmann
z curyšského rádia Energy. Viceprezidentem je Andrej Karpij z Ukrajiny, generálním tajemníkem Markus
Ruoss z Ruoss AG a Radia Sunshine (Ruoss je švýcarský zastánce HD rádia), generálním ředitelem Andrea
Sentinelli z polské společnosti Data Technology a sekretářem Perry Priestly, ředitel International Broadcast
Business Develop.
Jak už bylo řečeno, na HD Radio hodně sází Švýcaři. „V různých zemích Evropy se HD-Radiotechnologie už
testuje nebo zavádí. Myslíme si, že je to vhodný čas pro založení organizace, skrz kterou si můžeme vyměňovat zkušenosti a koordinovat marketingové aktivity.“, cituje server Radioszene.de prezidenta Aliance Jürga
Bachmanna. „Těšíme se na spolupráci, která se snaží zvýšit znalost HD-Radiotechnologie a jejich četných
předností pro evropské vysílatele i konzumenty.“
Konference Aliance se konala při HD Radio Days. Všichni účastníci se tak mohli seznámit s výsledky testu
HD Radia přímo v členitém terénu Švýcarska. Na řadě přednášek zároveň mohli probrat regulaci a komerční
využití této technologie.
Zastánci HD věří v celosvětové rozšíření této technologie. Mezinárodní telekomunikační unie ITU už schválila doporučení pro technologii iBiuity FM IBOC Systém (čili HD Radio), kterou Mezinárodní Telekomunikační
Unie nazvala Digital System C. Evropská HD Radio Alliance se podílí společně s ITU na standardizaci a
regulačních řízeních normy Digital Systém C a zároveň bude vydávat pravidelné bulletiny o stavu technického vývoje, legislativní regulaci a plánování frekvencí.
V USA je tento standard podle Radioszene.de jedinou technologií, kterou pro terestrický digitální přenos
uznává Federální komunikační komise FCC. Ve Spojených státech už v současnosti vysílá ve formátu HD
Radio přes 1500 stanic. Bližší informace o amerických HD stanicích jsou na www.hdradio.com. O švýcarské,
evropské aktivitě je stránka www.hdradio.ch. Vlastní HD Radio Alliance má svůj web na adrese
www.hdradioalliance.com.
Martin KARLÍK
Evropské HD Radio bylo vyzkoušeno
Německo by mohlo být klíčovou zemí pro vývoj digitálního rádia. Proběhly tam testy dvou systémů: DRM+ a
HD Radio. Mají souvislost s druhým jednáním evropské zájmové skupiny European HD Radio Alliance v
Amsterdamu, která reaguje na rostoucí zájem o digitální systém HD Radio vyvinutý v USA. První pokusy
proběhly již loni v Polsku a Švýcarsku a byly následovány zkouškami v České republice, na Ukrajině, v
Rumunsku a Bosně. Nejnovějším místem testů je německý Heidelberg, kde se začalo vysílat 1. prosince a
podle plánu by měly zkoušky probíhat do 29. února. Tyto testy se překrývají s obdobnou aktivitou v Hannoveru, při které se od 20. listopadu zkouší systém DRM+, což je rozšířená verze digitálního AM formátu. Druhý
test DRM+ proběhne v Kaiserslauternu od 1. března do 31. května 2008.
HD Radio, označované též jako IBOC, bylo zvoleno v USA namísto DAB, jelikož lépe vyhovuje tamní kmitočtové struktuře. DAB vyžaduje totiž pro multiplexové signály nová kmitočtová pásma. Přestože je DAB nyní
již dobře zaveden v rámci Evropy, existují obavy, jestli náklady na účast v multiplexu nebudou příliš velkou
překážkou pro malé komerční stanice. Podle některých je DAB vhodnější spíše pro velké společnosti s
nabídkou více programů (RTL, BBC...) než pro malé stanice s jedním programem. A to bylo podnětem ke
vzniku European HD Radio Alliance letos v říjnu. Jejím předsedou je Jürg Bachmann, dřívější ředitel švýcarské společnosti Energy Zurich.
Když byla technologie IBOC poprvé navržena pro zavedení v Evropě, objevily se názory, že je nestabilní a
náchylná k rušení. Další výhradou byla skutečnost, že patenty vlastní jediná společnost, která vybírá poplatky za využívání. Na to přichází odpově
, že HD Radio používá bez problémů 50 - 60 stanic v New Yorku a
licence je nutné platit i při využívání DRM a DAB.
HD Radio není považováno za náhražku DAB nebo DRM, ale jako alternativa, která by mohla být prospěšná
pro některé evropské rozhlasové stanice. Obecný zájem o různé digitální systémy je charakterizován nejen
právě probíhajícími testy HD Radio a DRM+, ale také již rozhodnutím např. Malty a Švýcarska o zavedení
DAB+, zatímco zkoušky s vylepšenou verzí DAB probíhají v Německu, Holandsku, Francii, Itálii a Monaku.
Ze zahraničních materiálů přeložil Karel Honzík
42
DRM povoleno i pro tropická pásma
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) povolila
používání DRM také v tzv. tropických pásmech. Konkrétně určila kmitočtový rozsah 3200-5900 kHz, kde
mohou vysílat země ležící v tropické zóně své domácí relace. Tropická pásma jsou vyhrazena zemím, které
leží v zeměpisném pásmu zhruba do 30 stupňů na
sever a jih od rovníku.
NZ DX Times oslaví 60 let
Novozélandský DX magazín NZ DX Times završí brzy
60 let své existence. První číslo vyšlo v říjnu 1948. V
podstatě se ale historie tohoto média datuje už od
června 1931, kdy byl založen NZ DX Club ve spojení
s programovým věstníkem Radio Record, který vydávala společnost New Zealand Broadcasting Company. Zpočátku pracoval DX klub na komerční bázi,
později byl převzat DXery a vydával časopis The DXtra. Po organizačních změnách, ke kterým po válce v
DX-hnutí na NZ došlo, začal v roce 1948 vycházet
časopis NZ DX Times. V současné době je vydáván
ve dvou verzích. Domácí odběratelé nadále vyžadují
klasickou tištěnou verzi s tradičním obsahem (každý
měsíc má přes 40 stránek), pro členy Australian DX
Club a Ontario DX Association (Kanada) je zdarma
vydávána elektronická verze.
Připravuje se konference HFCC A08
Plenární zasedání konference HFCC B07 v anglickém Birminghamu přijalo usnesení, že příští konference pro vysílací sezónu A08 bude globální a bude
uspořádána společně se skupinou ABU-HFC pro Asii
a Pacifik. Konference se bude konat v Kuala Lumpuru (Malajsie) ve dnech 4. - 8. 2. 2008.
Uvolnění cizích jazyků v Indonésii
Osm let po pádu Suhartova režimu se zdá, že v Indonésii se již značně liberalizovalo používání cizích
jazyků ve veřejných médiích. Předtím bylo nemožné
slyšet v éteru např. čínštinu, nebylo dovoleno používat ani čínské nápisy na obchodech apod. To je dnes
již víceméně běžné a čínské stanice se objevují sem
a tam i v éteru. Tam se také ozývá regionální jazyk
bahasa sunda ze západní Jávy, který je značně odlišný od bahasa indonesia. To nebylo před deseti lety
možné...
Starosti se zaváděním DRM
Po jednání HFCC v Birminghamu odpověděl jeho
předseda Oldřich Číp na dotaz redaktora Radio Ukraine International ohledně problémů se zaváděním
DRM v pásmech AM: „Ano, řekl bych, že tam jsou
dva problémy. Jedním z nich je soužití, jestliže to tak
nazveme, s AM, protože signál DRM způsobuje rušení, které nám může dokonce připomenout léta studené války a rušení nebo něco podobného. To odrazuje od poslechu, někteří DXeři nejsou nadšeni z
tohoto druhu rušení a stěžují si. Ale my, a te
hovořím jako předseda HFCC, se snažíme regulovat tento
problém tak, že doporučujeme našim členům, aby
umístili relace DRM do 13 segmentů na pásmu, které budou spolu sousedit a nebudou rozptýleny mezi
relacemi AM. Ale musím přiznat, že situace ještě není
taková, jakou bychom ji chtěli mít“.
(Contact Magazine UK)
Mezinárodní ocenění
pro Radio New Zealand International
Zahraniční vysílání Radia New Zealand dostalo prestižní ocenění Asociace pro zahraniční vysílání (AIB)
za rok 2007. AIB reprezentuje v celosvětovém měřítku více než 25 000 veřejnoprávních a komerčních
rozhlasových a TV stanic. Dalšími stanicemi, kterým
uteklo ocenění jen o vlásek, byly britská BBC a Middle East Broadcasting Network – Radio Sawa. Při předávání ocenění bylo zdůrazněno, že Radio New Zealand International, které se zaměřuje na oblast Pacifiku, osvědčilo své schopnosti, jasnost svých vizí a
dostatečné zdroje pro poskytování mediální služby,
která je posluchači v regionu vítána. Slovy představitelů stanice se jedná o velkou čest, která se dostala
malému týmu podílejícímu se na provozu RNZI.
V situaci pokračující politické a sociální nestability v
regionu a při narůstajícím tlaku na nezávislost místních zpravodajských médií je nyní Radio New Zealand International považováno za věrohodný hlas
Pacifiku. Relace této stanice přebírá v současné době
do svých vysílacích rozvrhů 18 partnerských stanic.
RNZI se zaměřuje na vysílání do oblasti jižního Pacifiku, signál jeho vysílačů ale dosahuje i do Japonska, Severní Ameriky, na Střední východ i do Evropy.
DRM na kongresu IBC
Výročního kongresu IBC (International Broadcasting
Convention) v Amsterdamu, který je největším evropským veletrhem a fórem zahrnujícím všechno
kolem rádia, se zúčastnilo 47 000 návštěvníků a 1300
vystavovatelů ze 120 zemí. Agentura DRM tam měla
svůj stánek, ale jeho velikost se proti minulým rokům zmenšila. Několik typů DRM přijímačů, většinou ve fázi prototypu, bylo ve skleněné vitríně, čtyři
byly v regálu v zadní části výstavní plochy. Dva z
nich ale byly po selhání nefunkční a tak nemohly
být předvedeny. Autorádio firmy Blaupunkt, vhodné
pro příjem DRM, hrálo pouze několik vteřin, než se
odmlčelo.
A tak se zdá, že uplynul další rok, kdy nám sice v
uších zní mantra „DRM bude brzy“, ale jinak se nic
neděje. Neslaná-nemastná prezentace na IBC spíš
potvrzuje, co už se nějaký čas jeví jako snaha zachovat si tvář při ústupové strategii od tohoto bílého slona protlačovaného na trh průmyslovými závody...
(Monitoring Times)
Radioamatéři se dočkali
Sárský televizní vysílač Göttelborner Höhe skončil s
analogovým vysíláním 13. prosince (vysílání bylo nahrazeno DVB-T). Radioamatéři v ochranné zóně cca.
200 x 200 km tak budou moci využívat i „magic band“
- pásmo 50 MHz. Podobně vypnula švýcarská SRG k
26.11. po 53 letech provozu vysílač Bantiger u Bernu.
(Janda)
43
K N I H A
ROZHLAS, TELEVIZE
Přehledy vysílačů pro rok 2007
Jednotná
cena po
slevě:
Jednotná
cena po
slevě:
50
50
+ pošt. + bal.
+ pošt. + bal.
Kč
Kč
Objednávejte tuto publikaci
u klubových distributorů:
ČR: Ladislav Vitík, Plaská 37, 323 27 Plzeň 23
Tel: 377 523 306 - E-mail: [email protected]
SR: Jaroslav Lajda, Bôrická 49, 010 01 Žilina
Tel: 041/7232257 - E-mail: [email protected]
44
Konference WRC-07
MHz, která je využívána v různých regionech a v
měnících se klimatických podmínkách pro takové
aplikace, jako jsou komunikace, televize, internet atd.
Konference WRC-07 podpořila vývoj směrnic pro správu spektra, týkající se oblastí radiokomunikací v případech odstraňování následků nouzových situací a
katastrof, stejně tak jako vyhledávání a správu dostupných kmitočtů pro jejich využití v počátečních
stádiích nasazení humanitární pomoci při odstraňování následků katastrof. ITU vytvoří databázi pro správu kmitočtů v katastrofických situacích.
V Ženevě se konala ve dnech 22. 10. až 16. 11. Celosvětová konference o radiokomunikacích (World Radiocommunication Conference), označovaná jako
WRC-07. Pořádala ji Mezinárodní telekomunikační
unie (ITU). Čtyřtýdenního jednání se v říjnu a listopadu zúčastnilo 2800 delegátů reprezentujících 164
členských zemí a 104 pozorovatelů. Konference se
vyznačovala intenzívním jednáním o budoucnosti
bezdrátových komunikací. Rychlý technologický vývoj a růst v sektoru informačních a komunikačních
technologií vytvářejí nové požadavky na kmitočtové
spektrum.
Na konferenci byla revidována a aktualizována mezinárodní úmluva známá pod
názvem Radio Regulations.
Pojednává o využívání kmitočtového spektra a družicových oběžných drah. Regionální skupiny pracovaly na
identifikaci spektra pro IMT,
což je koncept, který zahrnuje pokročilé širokopásmové
mobilní technologie a jejich
využití v celosvětovém měřítku.
Konference vypracovala 30 položek agendy, která se
vztahuje k téměř všem pozemním a satelitním rozhlasovým službám a aplikacím. Jedná se o mobilní
telefonii, leteckou telemetrii a dálkově ovládané systémy, satelitní služby zahrnující meteorologické aplikace, námořní nouzové a bezpečnostní signály, digitální vysílání a využití rádia při předpovídání a detekci přírodních katastrof.
Celosvětově harmonizované spektrum určené pro
mezinárodní pohyblivé telekomunikace zahrnuje (s
rozlišením pro jednotlivé regiony) pásma 450-470,
698-862, 790-862 MHz, 2,3-2,4 GHz a 3,4-3,6 GHz.
Byly nově projednány mezinárodní předpisy vztahující se k námořním pohyblivým službám, aby byly
uvedeny do souladu se současnou námořní komunikační technologií včetně provozu v rámci celosvětového námořního nouzového a bezpečnostního systému GMDSS.
V oblasti leteckých služeb byla pozornost věnována
bezpečnosti a modernizaci civilních leteckých telekomunikačních systémů: povýšení radiolokační služby do stavu primárního přidělení v pásmech 90009200 MHz a 9300-9500 MHz, přidělení další části
spektra pro letecké dálkové řízení a vysokou přenosovou rychlost letecké telemetrie a poskytnutí nových přídělů pro leteckou pohyblivou službu (R).
Konference WRC-07 rozšířila stávající primární kmitočtové příděly pro družicovou službu výzkumu Země
(EESS), která pomáhá výzkumu a hledání zdrojů a
prvků životního prostředí. Tato služba zároveň předpovídá a monitoruje přírodní katastrofy, meteorologické jevy a změny klimatu.
Konference revidovala technická a regulační opatření týkající se pevné družicové služby v pásmu 800
Pro čtenáře RADIO REVUE vybírá Emil BAĎURA
Radio-Kurier + weltweit hören 11/2007
(Mönchengladbach, SRN) (1. listopadu)
Společný časopis DX svazů ADDX a AGDX
Zprávy: Novinky u RTL; Co nového vyšlo v nakladatelství
Wilhelm Herbst Verlag?; Radio St. Helena Day 2007; Radio
Fana; 50 let zábavného programu AIR Vividh Bharati; Den
posluchačů u Radia Romania International; Bavarian Open
Radio - nový specializovaný program (mládež) Bavorského
rozhlasu; Středovlnný maják DI2AM * Reprint na CD: Internationales Handbuch für Rundfunk und Fernsehen (19571965) * Portrét: TRT - Hlas Turecka; Dnes nás dělí 8,8 MHz
- Radiu Sheffield je 40 let, Hallamovi teprve 37 * Amatérské
vysílání: Jako každý rok - vysílají jako mistři světa (DA0HQ)
* Poradna: Kouzelná tropická pásma - vydejte se po jejich
stopách! * Test: Himalaya DRM 2009 - přijímač pro digitální
a analogový rozhlas na všech pásmech * Předběžná zpráva: „Perseus“ - první dojem z poslechu * Satelitní rozhlas:
Slovinsko na satelitech, vč. tabulky kanálů * Retrospektiva:
Historie amerických (US) reléových vysílačů v Řecku * Přehled mezinárodních rozhlasových relací v němčině, stav k
21.10.2007, vč. satelitních kmitočtů * Speciál: Kubánské stanice na internetu * Předpověď šíření na listopad 2007 * Jubileum: 30 let stanice KTWR Guam * U sousedů: Holandsko - „Značkové“ radio („Branded Radio“) se musí teprve
osvědčit * Návštěva v mezinárodním muzeu radia v Bad
Laasphe * Nové knihy: M. Gongolsky, N. Gründel: WLANInternetradios - Test, Ratgeber, Kaufberatung, Gründel-Gongolsky GbR, Bonn 2007, 10 Euro; D. Schulz: Das inoffizielle
Sat-Receiver-Buch, Franzis Verlag, Poing 2007, ISBN 9783-7723-4316-2, 19,65 Euro * Zajímavé pořady od 1. do 30.
listopadu * Letem světem: KV, Clandestine & ostatní, SV,
Free radio, VKV, DAB, Satelity, Radio & Internet * DX tipy:
DV, SV, tropická pásma, KV 49...13 m, log relací v němčině,
log relací v různých jazycích mimo němčiny
Funkamateur 11/2007, roč. 56
(Berlín, SRN)
Magazín pro amatérské vysílání, elektroniku
a radiotechniku
Editorial: Měřit či neměřit? (Dr.-Ing. Werner Hegewald,DL2RD) * Novinky na trhu * Literatura * Historie: Počátky satelitního příjmu před 50 lety se „Sputnikem I“ * Amatérské vysílání: 52. Weinheimské VKV symposium; Aktuality z dozoru DARC nad radioamatérskými pásmy; QRV jako
P29NI - radioamatérská expedice na ostrov Kiriwina, Papua-Nová Guinea * Radioamatérská technika: Yaesu FT450 - nový transceiver pro začátečníky - uvnitř je víc než se
tam vejde (2); Špičková technologie v amatérském vysílání
45
- Icom IC-E2820; Odstraňování kritických míst v KV výkonových stupních; 47 GHz transverter - postavený takřka na
kuchyňském stole * Radiokomunikace: Winradio G315 s
onboard-DSP a inovativními programovacími nástroji; S
Fuchsovým obvodem na DX lovu na dlouhých a středních
vlnách; Vykoumaný audion - jednoobvodový středovlnný
přijímač s lambda-diodou * Napájecí zdroje: 90 nebo 120 V
z Royer-konvertoru („elektronická anodová baterie“) * Software: Návrh desek tištěných spojů s programem KiCAD *
Co je dobré vědět: Hledání chyb v GPS datech pomocí Google Earth * Anténní technika: Anténa SteppIR * Praktická
elektronika: Operační zesilovače a sériové rezonanční obvody; Osciloskop s displejem OLED * Měřící technika: Užitečné staré přístroje - „jako nové“ * Součástky pro radioamatéry: ZXCT1041 - obousměrný přesný hlídač proudu (Zetex Semiconductors plc., UK) * Technická specifikace: Yaesu VX-3E - Dvoupásmová VHF/UHF FM radiostanice do
dlaně * Pro začátečníky: Vertikální antény pro pásmo 80 a
160 m s malými nároky na prostor * Radioamatérská praxe:
Co přinese jeden decibel? Vliv vysílacího výkonu v soutěžích; Costa Rica - trochu jiná středoamerická DX expedice *
Informace o dálkovém příjmu rozhlasu * Předpověď šíření
na listopad 2007 (Dipl.-Ing. F. Janda, OK1HH) *
verzální přepínač signálů; Horký nebo studený konec - vlivy
při vinutí cívek; Vzor výpočtu pro dimenzování dolních propustí; Měřící přípravek pro pásmové moduly; Jak porozumět funkci výstupních filtrů QRP vysílačů a jak je dimenzovat (2) * Antény: QRP DX provoz s anténou SV-RRL (Short
Vertical Radiating Rope Ladder) - Vertikální skládaný dipól
pro provoz na jednom nebo více pásmech
INFOSAT 11/2007, roč. 21
(Daun, SRN)
Evropská „jednička“ k tématům digitální televize, radio,
internet a mobilní telefony
Aktuální informace: Portál na požádání Maxdome rozšiřuje nabídku; Fotbalová liga prodává TV práva za tři miliardy
Euro; Švýcarská stavovská rada kritizuje kódovací praxi
Cablecomu; Premiere si zajistila práva na TV přenosy formule 1 pro Pay-TV do roku 2010; Soutěž o ceny - lze vyhrát
pět sluchátek Shure E3c; Spolkový kartelový úřad chce povolit konzorcium pro DVB-H; Concert Channel TV zbrojí pro
zahájení vysílání * Mediální scéna: 80 let záznamu obrazu; Skandál s poplatky vstupuje do dalšího kola; Konsekventní ukončení analogového TV vysílání by poskytlo větší
finanční možnosti pro HDTV, rozhovor s Monikou Piel, WDR;
Infotorial - Svoboda ¸ la MultiCAS nebo monopol ¸ la Entavio?; Spory o parlamentní kanál; „SES Astra chce pomocí
specifikace pro Entavio-Boxy dosáhnout monopolu pro DigiSat, rozhovor s Peterem Lepperem, TechniSat Digital
GmbH; Mediální krajina v Evropě - část 5: Střední Evropa;
Parm Sandhu: „A nyní digitálně“ * Programové trendy: Velký
INFOSAT vyhledávač Pay-TV kanálů; Filmová klasika přes
satelit (část 2 na Astra-Eurobird 28,5o vých.); Vysílače v hustě
osídlených oblastech - Z regionu pro region; Bezplatný příjem řeckých stanic přes satelit * Spotřební elektronika &
technika: „Zákazník nekupuje žádný kódovací systém, zákazník kupuje TV program“ - rozhovor s Michaelem Weberem, ORS; Tak se to dělá: Nejlepší nastavení pro váš TV
obraz; Test: Internetová radia; Kontrolní seznam: Tak najdete vhodné zařízení pro domácí kino; Moderní záznamoví
kumštýři: Satelitní přijímače s pevným diskem; Novinky okolo
HDTV * Broadcast: Univerzální satelitní příjem: Více satelitů pro všechny přípojky; Pětkrát ostřejší obraz? - Co umí
skutečně HDTV-formáty 1720p a 1080i; Představujeme:
Satelitní přijímač Edision 1600 CI; DVB-T start v Cáchách:
Císařské město se digitalizuje; TV vysílače sází na vyšší
rychlosti přenosu dat; „Kasírovat ano, ale s jasným poselstvím“ - rozhovor s Theo Weirichem, Wilhelm Tel GmbH;
Klíč ke kódování: CSA; ORF zahajuje HDTV - realizační
koncept do konce roku 2007; Digitální vlna se valí: DVB-T v
Německu a Rakousku; Řada INFOSAT orbit, díl 20: Express
AM22, 53o vých. * Transponder monitor: Satfinder-Info;
Kmitočtové tabulky INFOSATu - Kde co najdu?; Lexikon
výrazů; Astra 19,2o vých., analog; Eutelsat 13o vých., analog; Astra 19,2o vých., digital; Eutelsat 13o vých., digital;
Eurasia-Türksat 42o vých., digital; Eurobird-Astra 28,5o vých.,
digital * Radio Intern: Radio News; Dobré časy pro milovníky jazzu; Krok za krokem k vlastnímu webovému radiu *
Fórum praxe: Čtenářské fórum; Seznam odborných prodejen; Výrobky; Seznam testů; Knižní tipy * Svět sítí: IPTV
finder; Arcor zahajuje televizi přes internetový protokol; Sedm
dní Arte; IPTV provider Zattoo si dal za cíl milion uživatelů *
Mobilní telefony & Co.: Multifunkční mobily jdou vpřed Mobilní telefon jako multifunkční terminál; Předplacený paušál * Standards: Editorial; Seznam inzerentů; Adresy stanic; Výhled do příštího vydání
CQDL 11/2007, roč. 78
(Baunatal, SRN)
Oficiální orgán DARC
Rozhovor: Od průkopnického nadšení k „normalitě“ - 25 let
německé přítomnosti v Antarktidě, rozhovor s účastníky M.
Deneckem,DG9BHQ/DP0GVN a S. Kipfstuhlem,DK6RK *
Stěžejní téma: 25 let „CQ“ z Antarktidy - němečtí radioamatéři v jižním ledu * Firemní portrét: Pozoruhodné kvarteto - ti
čtyři, co tvoří SCS (Spezielle Communications Systeme
GmbH & Co. KG Hanau) * Zařízení: Přístroj pro kontrolu
SWR (2) - Kontrola přizpůsobení fázovou/impedanční metodou * Antény: Inovativní antenní tuner (2) - SAMSplus, nové
možnosti v přizpůsobení antén; Magnetická VKV smyčka;
Dráty napájené na konci - Výpočet činného odporu drátu;
GPA 404 za nejtěžších provozních podmínek - zkušenosti s
vícepásmovým vertikálem * Soft&Hard: SDR přes USB (2) PC přechází na KV příjem * Test: Kenwood TM-D710E Nová dvoupásmová radiostanice s mnoha možnostmi; FT450 - levný DSP KV transceiver (Yaesu) * Tipy a triky: G5RV
lze použít i na 6 m; Symetrický přizpůsobovací člen * Radiový provoz: Studie (Uni Pittsburg) k příjmu telegrafních značek v souvislosti s lidskou pamětí; Telefony DECT při soutěžním provozu; „Beam-anténa“ a její vynálezce Yagi * Satelity: Problémy pro ARISS; Situace okolo vesmírného obleku Suitsat-2; Richard Garriott,KE5QNK (syn prvního radioamatéra ve vesmíru, amerického astronauta Owena Garriotta,W5LFL) * Funky: Nelineární oblasti - Zakřivená charakteristika - k čemu je to dobré? * Pile-up: „Každý začátek v
sobě skrývá určité kouzlo...“ - Stew-Perry-Distance-Challenge (radioamatérská soutěž v upomínku na prvního držitele
DXCC-160m-Award Stew Perryho,W1BB); ZB2/DH8WLA QRV z opičí skály (Gibraltar) * Dálkové šíření v listopadu 2007
QRP-Report 3.2007, roč. 11
(Berlín, SRN)
Časopis zájmového sdružení pro QRP provoz
a vlastní konstrukce
Zapojení: QRP transceiver pro pásmo 40 m; Použití relé pro
24 V v zapojeních s provozním napětím 12 V; Digitální obousměrné ovládání pro DDS-VFO a podobné aplikace; Uni-
46
RADIO REVUE
Objednávky WRTH 2008 10/07
Passport to World Band Radio 2008 – nové vydání 10/07
Radiola – The Golden Age of RCA – kniha o historii RCA 7/07
The World QSL Book – kniha o QSL 10/07
Zahraniční stanice vysílající česky a slovensky (25.3. –
28.10.2007) 4/07
Zahraniční stanice vysílající česky a slovensky (28.10.200729.3.2008) 11/07
Přehled tématických článků v ročníku 2007
V přehledu nejsou uvedeny pravidelné rubriky
(mimo samostatných statí v nich),
drobné zprávy a reprodukce článků z jiného tisku.
Přehled sestavil František Zloch
HISTORIE
40 let německého DX klubu ADDX 2/07
Historie loga Bavorského rozhlasu (BR) 10/07
Historie vysílače RIAS Berlin-Britz 10/07
Jak vznikla televize a rozhlas – „z vln a jisker“ 7/07
Mobilní telefony slaví 20 let své sítě GSM 11/07
Na Vánoce přesně před 100 lety poprvé vysílalo rádio 1/07
Projekt Vagabond - první rozhlasová stanice na moři 3/07
Stalo se před 30 lety - Leden 1977 1/07
Stalo se před 30 lety - Únor 1977 2/07
Stalo se před 30 lety - Březen 1977 3/07
Stalo se před 30 lety - Duben 1977 4/07
Stalo se před 30 lety - Květen 1977 5/07
Stalo se před 30 lety - Červen 1977 6/07
KRÁTKÉ VLNY
Radio Sultanate of Oman 2/07
Vysílání z ostrova Svatá Helena (Radio St.Helena) 15.12.2007
– info 11/07
STŘEDNÍ A DLOUHÉ VLNY
Martin Hall zachytil ve Skotsku Nový Zéland 11/07
Piráti vzpomínají na 60. léta – Red Sands Radio 6/07
Radio 10 Gold končí vysílání na SV – na satelitu zůstává 3/07
Red Sands Radio vysílalo z moře 9/07
Středovlnný vysílač Dobrochov 12/07
FM - TV
Český rozhlas opět vysílá v Chorvatsku 7/07
FM zo sveta 3/07
FM-TV zo sveta 2, 4,7,9/07
Informace o pokrytí snadno a rychle 3/07
Letný FM/TV lov 7/07
Polskie Radio nově uspořádá síť VKV 4/07
Rakouský Innsbruck vypnul analogovou televizi
Televize ve světě 1-2/07
Vyzkoušel jsem mobilní TV na GSM 3/07
Ze světa FM a TV 6-7,9-10/07
Ze světa televize 11/07
Zo sveta 10/07
Zo sveta FM 6/07
DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ
Analogové a digitální vysílání 8/07
DAB v Čechách 7/07
Digitální rozhlasové systémy: od DRM přes …
Digitální TV DXing – jaký přijímač ? 8/07
Evropské HD Radio bylo vyzkoušeno 12/07
Skeptické názory na DRM sílí i mezi odborníky
5/07
CESTOPISY
BS7H – Expedice na Scarborough Reef 8/07
Český rozhovor v čínském rozhlase 8/06
Dobrodružství s majáky v Tunisku 5/07
Moje dovolená v USA - 4.část 2/07
Moje dovolená v USA - 5.část 3/07
Na sever za majáky 10/07
Obrázky z Aljašky 8/07
Rozhlasové vysílací středisko Zehlendorf 4/07
S rádiem do země bílého kříže 9/07
S rádiem v Indii 4/07
3/07
TIPY NA VÝLETY S RÁDIEM
Borůvková hora – 899 m n.m. (sev. Morava) 6/07
Dům s rozhlednou na plzeňském Krkavci je na prodej 7/07
Javořice – 836 m n.m. (Jihlavské vrchy, kraj Vysočina) 6/07
K tipu na výlet v RR č.5 7/07
Karlštejn – 783 m n.m. (Českomoravská vysočina) 7/07
Lázek u Lanškrouna – 714 m n.m. 5/07
Poutní hora – 712 m n.m. (sev. Morava) 7/07
1/07
SLUŽBY (UTILITY)
Jak snížit či odstranit rušení 3/07
Jak zjistit přesný kmitočet majáku ? 4/07
Jaké majáky jsou slyšet kolem kmitočtu Topolné ? 4/07
Kdy poslouchat majáky ? 1/07
Maják na 10 MHz poletí přes moře v balónu 11/07
Majáky a život na těžební plošině 5/07
Minulý měsíc na vlnách majáků 1-7,9-12/07
Návštěva majáku L-365 Karlovy Vary (Vrata) 2/07
Podruhé za majáky v Němčicích 4/07
Štědrý den začal vysíláním stanice SAQ 1/07
VOLMET Klagenfurt – obrázky z cesty po Rakousku 11/07
Významné úlovky minulého měsíce 2/07
KLUBOVÉ AKCE (SETKÁNÍ, EXPEDICE, DX-KEMPY, ...)
Jarní DX kemp Skalka (29.3. - 1.4.2007) 4/07
17. výroční setkání CSDXC – Fryšava (definitivní info) 3/07
Výroční setkání CSDXC 2007 (Tři Studně 20.-22.4.2007) reportáž 5/07
Silvestrovský DX camp Javorovec 1/07
Pripravujeme exkurziu v Bratislave 4/07
Letní DX kempy v roce 2007 5/07
Z akcí CSDXC (fotografie) 6/07
DX Camp Kohútka 2007 – týden na vrcholu Javorníků 8/07
Májové exkurzie v Bratislave 8/07
Připravujeme: DX kemp Skalka 4. – 7. 10. 2007 9/07
DX Camp Chabenec (SVK) 5. – 8. 7. 2007 – reportáž 9/07
DX Camp Vykmanov – reportáž 9/07
MorSet-2007 - Moravské regionální setkání CSDXC 11/07
DX Camp Skalka 4.-7.10.2007 - reportáž 11/07
Tradičně v Olomouci - MorSet 2007 12/07
PUBLIKACE, PŘEHLEDY VYSÍLÁNÍ, ...
Aktualizace WRTH 2007 (k 2.2.2007) 2/07
Aktuální seznam maďarských FM vysílačů 1/07
ARRL Handbook 2008 – radioamatérská ročenka 10/07
ARRL RFI Book – příručka o rušení 4/07
CD 10: Radio Revue 2006 – kompletní ročník v barvě 1/07
Digitální vysílání DVB-T 9/07
Kniha o Radiu Luxembourg 2/07
Listening to Longwave – kniha o dlouhých vlnách 2/07
Moderní KV přijímače – kniha o přijímačích 6/07
SATELIT
„Tele Monte Carlo“ lze přijímat volně 10/07
1. EVROPSKÁ TELEVIZE přišla o satelitní licenci
Začátek konce emulace Sky Linku 5/07
Analog přešel na Astru 1KR 10/07
Astra 1L : start v pátek 13. dubna 2/07
47
5/07
ASTRA 1L na zkušební pozici 7/07
Astra 2C dorazila na novou orbitální pozici 28,2 st. v . 9/07
Balíček MULTI a TT Karta ČT 12/07
BBC může spustit satelitní platformu „Freesat“ 5/07
BBC Prime zkušebně a nekódovaně z družice Astra 5/07
BBC připravila čtyři nové programy pro polský trh 10/07
Bude mít Slovenská televize svůj samostatný uplink ? 9/07
Canal Digitaal zahájí vysílání tématického… 6/07
CS Link „načerno“ maximálně do konce června 4/07
CS Link TV bude jednat na RRTVo satelitní licenci 7/07
ČT zahájila vysílání EPG 1/07
Další srbské stanice z družice Eutelsat W2 7/07
Defjay digitálně na družici ASTRa 2/07
Dokumentární kanál Al Jazeera zahájil vysílání 1/07
Dr. Dish TV se přestěhovala na Astru 6/07
Družici NSS-8 se nepodařilo vynést na orbit 2/07
Easy TV končí 1/07
Emulace CS Linku skončí na začátku srpna 7/07
EU : Digitální vysílání neznamená pouze DVB-T 6/07
Euro1080 zcela přešlo na standard MPEG-4 1/07
Eurobird 9 už vysílá na nové pozici Eutelsatu 7/07
EUTELSAT rozšiřuje vysílání o novou pozici 9,0 st. vých. 6/07
FILM BOX a NONSTOP KINO 5/07
FILM BOX a NONSTOP KINO už i na kart. diGITALlink 7/07
Hallmark testuje nový program 2/07
HBO Comedy v nabídce DigiTV, v UPC zatím chybí 10/07
HDTV kanál i pro české a slovenské diváky ? 1/07
Hustler TV na Astře 1/07
I polská televize plánuje platformu „Freesat“ z Astry 5/07
Infokanál Premiere Thema Live nekódovaně 5/07
InnSat.TV – nový televizní kanál pro Rakousko na Astře 6/07
Interaktivní stanice iTVone i ze satelitu 3/07
Jakou kartu si pořídit - …… ? 3/07
Jednou větou: … 10/07
Kamzík byl prodán ! 6/07
Nové rozdělení satelitních pozic 13 a 19,2 st. východně? 6/07
Konec emulace domácích paketů … 9/07
Konec neautorizovaného satelitního příjmu v ČR i SR 4/07
LifeStyle TV v roce 2007 jen jako sdílený TV program 1/07
Místo VIVA Plus vysílá „Comedy Central“ 2/07
Mohučská stanice K3 Kulturkanal na pozici 8 st. záp. 5/07
MTV zahájí vysílání maďarské verze 7/07
Nat Geo Wild expanduje do Srbska 7/07
Německé analogové vysílání na Astře zdaleka nekončí ! 1/07
Nová česká stanice na CS Linku – Public TV 6/07
Nová německá hudební televize ještě letos 3/07
Nový dětský TV kanál „bebe tv“ v UPC Direct 6/07
Nový satelit ASTRA L na orbitu 5/07
Od 1.5. vysílá TechniTipp TV 5/07
ODF ukončí Betacrypt 12/07
Paket Kabel Digital Free rozšířen o 26 programů 5/07
Placená rozhlasová platforma XLNT zahájila … 7/07
Počet abonentů UPC Ditect vzrostl... 12/07
Podle slovenské DIGI TV prý není v Česku velký zájem 1/07
PREMIERE International redukován 3/07
Premiere - nové programy 12/07
PREMIERE Sky: první programy a první žaloba 6/07
Press TV – íránský zpravodajský kanál v angličtině 7/07
Prodloužení satelitní licence pro Radio Proglas 10/07
Promo vysílání „Deutsche Gesundheitsfernsehen“ 3/07
Public TV na kartách diGITALlink 7/07
RAI zahájí vysílání televizní stanice pro zahraničí 7/07
Povolení STV1 a STV2 a rozšíření ČT1 a ČT2 na SR 10/07
Rozšíření nabídky pro individuální příjem... 12/07
RRTV udělovala i odebírala satelitní licence 9/07
RTN Myestate – tématická stanice pro nemovitosti 3/07
Satelitné postrehy Petra Kvasza 2,4/07
Satelitní postřehy Petra Kvasze 1,3/07
SES vysílá informační program Evropské unie 3/07
Sirius 4 úspěšně odstartoval 12/07
SkyLink „načerno“ končí již 15.4.2007 4/07
Slovinská platforma Total TV... 12/07
Stanice RTL ukončila vysílání ze satelitu Hot Bird 1/07
TechniTipp-TV ze světa digitálních médií 3/07
Telenor zadal zakázku na konstrukci satelitu THOR 6 5/07
TF1 plánuje digitální paket Free-TV s deseti stanicemi 2/07
THOR 6 vynese do vesmíru raketa Ariane 7/07
TV Edelweiss v paketu TV Óčko 1/07
UPC Direct si loni v ČR nově předplatilo 15 100 zákaz. 3/07
Vatikán plánuje vícejazyčnou satelitní televizi Zenit TV 2/07
Vídeňská televize Puls TV míří na satelit Astra 6/07
Volksmusic.tv a Auto-Moto-TV na satelitu 2/07
Volksmusic.tv změnila televizní formát 10/07
Výpadek v satelitní distribuci Sky Linku a TV Óčko 10/07
Výsledky hlasování mapující zájem o přidání CZ/SK stanic do
nabídky DIGI TV 2/07
WDR připravuje zahájení vysílání HDTV ze satelitu 3/07
Wedding TV ze satelitu Eurobird 1 1/07
Zpravodajská televize 24cz ukončila vysílání 10/07
INTERNET
Internet dorazil do Česka oficiálně před 15 lety
Nové letecké snímky ČR na internetu 6/07
QSL
Novinky ve sbírkách našich čtenářů 2/07
QSL lístek z Tibetu 6/07
QSL pro olympiádu v Pekingu 2008 7/07
QSL ze sbírek našich čtenářů 6/07
Rádio Myanmar už potvrzuje 7/07
Radio Praha vydalo QSL lístky pro rok 2007
8/07
1/07
TECHNIKA, STAVEBNÍ NÁVODY
PŘIJÍMAČE - NOVINKY, TESTY, ...
Alinco DJ-X30E 2/07
Alinco DJ-X30T - ruční širokopásmový přijímač 3/07
CX-210N (A) - anténní přepínač 12/07
DS-400 – komunikační přijímač 6/07
ELTA Globestar 3569 – přenosný přijímač 2/07
MMR-70 - FM vysílač 12/07
Grundig YB-300PE – přenosný přijímač 9/07
Himalaya DRM2009 – přenosný přijímač pro DAB/DRM 5/07
Himalaya DRM-2009 – test přijímače DRM/DAB 11/07
ICOM IC-R9500 – test přijímače 10/07
JRC NRD-630 - komunikační přijímač 3/07
Kaito KA2100 – přenosný přijímač 2/07
Končí výroba přijímače JRC NRD-545 1/07
Lectronicx Sound 102 DAB – přijímač pro VKV/DAB 7/07
Maximum 7030, 7040, 7050 - tři přijímače DAB/VKV 3/07
MFJ-932 - tuner minirámovky pro KV 12/07
Moonraker M-100 - předzesilovač pro skenery a RXy 12/07
Morphy Richards 27024 – přijímač nejen pro DRM 4/07
Perseus - SDR přijímač 12/07
RFspace SDR-IQ – softwarem definovaný přijímač 10/07
Sangean PR-D5 – přenosný přijímač s RDS 5/07
Sangean PR-D7 – přenosný přijímač 9/07
Sangean RCR-22 - přijímač s hodinami DCF77 4/07
Sangean WFR-20 WiFi – internetové rádio 9/07
SONY CDX-GT160 – autorádio s KV 10/07
Současné komunikační přijímače 2/07
Soundmaster NR 960 – nostalgické rádio 1/07
SR3 RP-226 DRM – ruský přijímač pro DRM 6/07
Steepletone CD-Phono-2 – nostalgický fonograf 7/07
Steepletone SVR202 – nostalgické rádio 7/07
Technisat InternetRadio 1 – internetový přijímač 1/07
TechniSat Navi-Dresden 1 – autorádio s navigací a KV 9/07
TEN-TEC RX 340 – snížení ceny špičkového přijímače 10/07
48
Tivoli SongBook – nejen cestovní radiobudík 5/07
Zkušenosti s přijímačem ICOM IC-R75 (1.část) 6/07
Zkušenosti s přijímačem ICOM IC-R75 (2.část) 8/07
Zoxidované opletení koaxiálního kabelu
60 let tranzistoru 12/07
9/07
RŮZNÉ (VŠEOBECNĚ)
AFN Würzburg bude uzavřen 10/07
Berlínská televizní věž je na prodej 5/07
Búrka, blesk a škody … 5/07
Burza v Neumarktu 3/07
Co přinesla IFA 2007 ? 9/07
DX – pracoviště v práci 7/07
DXmane, kam kráčíš? (Má DXing budoucnost?) 11/07
Hlas Tibetu protestuje proti rušení z Číny 5/07
Ilegální rozhlasové stanice má v oblibě 16% britských posluchačů 5/07
Inteligentní rádia to mají těžké 4/07
Inventura rušení v panelákovém bytu a diskuse kolem rušení
obecně … 8/07
Japonští radioamatéři se bouří proti PLC 1/07
Jazykový koutek 1/07
Jazykový koutek : Interference question 8/07
Konference RADIOKOMUNIKACE 2007 (Pardubice) 9/07
Konference WRC-07 12/07
Larry King slaví půlstoletí za mikrofonem 6/07
Letecký svátek na Floridě a Commando Solo 4/07
Malý jazykový koutek 4/07
Monitorování kmitočtového spektra v ČR 11/07
Na návštěvě u Karla Kloupara 11/07
Na návštěvě u Luboše OK2BVG 10/07
Nové logo firmy Etón 9/07
O elektromagnetickém vlnění 3/07
O Luxemburgu trochu přesněji 1/07
Posluchač český – vydařené amatérské video 6/07
Postřehy 1-7,9-11/07
Projekt Miravi – sat. snímky Země v téměř reálném čase 1/07
Protiraketový radar XBR a Česká republika 4/07
Před 5 lety skončilo vysílání Svobodné Evropy v češtině 10/07
Překvapení na střeše 8/07
Příkladný servis firmy Wellbrook 7/07
Radar v Nepolisích 5/07
Radar zvaný Gabalovský drobeček 8/07
Radionavigace a zaměřování na moři 8/07
Reorganizácia frekvencií Slovenského rozhlasu 2/07
Rušení odstraní ČTÚ 6/07
Rušení v domě a jeho okolí 10/07
Ruština na BBC v Praze – omyl či záměr ? 1/07
S děvčaty na Kanáry – a to služebně 3/07
Sbírá rádia, má jich už tři stovky ... 10/07
Série KV-přijímačů Sangean patrně skončí 1/07
Sharp vyvinul displej s ostřej. obrazem pro mobily s TV 5/07
SONY letos začne prodávat televizory tenčí než 1 cm 5/07
Svět mikrovln a radarů (scénář pořadu České televize) 8/07
V Bavorsku chtějí české TV stanice, mají šest ruských... 2/07
Večer plný kuráže na Plzeňsku 7/07
ZE = 60 + JL = 50 7/07
Zemřel Peter Hell 6/07
Zemřel RNDr. Ladislav Křivský, CSc. 5/07
Zomrel Alexander Gerhát 11/07
DOPLŇKY A ÚPRAVY PŘIJÍMAČŮ
Diskriminátorový výstup u skenerů 8/07
MFJ-959C – anténní tuner a předzesilovač 1/07
Odstraňování závad u přijímače RFT EKD300 8/07
Zesilovač DIAMOND DMAX40 E podruhé 1/07
ANTÉNY
AMPRO – vysílací anténa pro KV 1/07
Antény na střeše Vladimíra Janského 1/07
ASTATIC HWTBSBNC – mobilní anténa pro skenery 2/07
Anténa MiniWhip – tři verze z Karviné 4/07
Seminář o anténě MiniWhip a pokusy s parabolou hvězdárny
4/07
Vývoj „domácí“ antény pro příjem na KV 4/07
Wellbrook ALA 1530S+ - aktivní rámová anténa 4/07
DA-5000 – anténa pro digitální i analogové signály 5/07
Přeladitelná aktivní rámová anténa pro KV 5/07
ADDX AT-5 – aktivní anténa 6/07
Anténa MiniWhip a vlhkost 6/07
Použití aktivních antén v DXerské praxi – úvaha 6/07
Přijímací anténa Luboše OK2BVG 12/07
Jak jsem instaloval anténu MiniWhip 7/07
Vylepšení antény MiniWhip 7/07
UltraMiniWhip 8/07
Ultra MiniWhip a co dál ? 9/07
Všepásmová anténa pro provoz v terénu 10/07
Utěsnění antény MiniWhip 11/07
Anténa MiniWhip na střeše 11/07
Vertikální anténa vynesená balonem 11/07
TEORIE PŘÍJMU (PŘÍP. I JEJÍ PROMÍTNUTÍ DO PRAXE)
Experimentální systém HAARP 1/07
Oliver Heaviside – 157 let od narození objevitele ionizovaných
oblastí … 6/07
Tropo podmínky ve vých. Středom.- nejen GSM DX-ing 2/07
Vliv počasí na nízké kmitočty 2/07
Záhada na UHF a vrtačka 2/07
Zajímavý současný DX příjem ze západu i z východu 3/07
POČÍTAČE
Jak napájet notebook v přírodě 6/07
Programy pro výpočet vzdálenosti 9/07
WINRADIO WR-G33EM – PC přijímač se spec. určením 2/07
RŮZNÉ (z oblasti techniky)
Albrecht TecTalk FM+ - souprava malých vysílaček PMR 2/07
Budoucnost patří SDR přijímačům 12/07
Co se skrývá pod pokličkou filtru značky INRAD ? 8/07
Dlhodobé nahrávanie zo skenera 11/07
Eloxování a černění hliníku 10/07
Pájení tenkých smaltovaných drátů 7/07
Renovace gelových akumulátorů 3/07
Starwaves TruckBox – DRM modul-konvertor 7/07
Trochu filozofování (nad vlastní konstrukcí - Smolík) 12/07
Od roku vzniku Československého DX klubu (1990)
jsme společnými silami vydali celkem
144 čísel DX REVUE
72 čísel RADIO REVUE
Pojďte s námi do dalšího, již 19. ročníku !
49
KOUPÍM levně Maycom FR100. Jara Sedlář, Na Lukách 15,
615 00 Brno, 776 790 266, <[email protected]>.
KOUPÍM zdroj pro R-309, pro OBZOR, radio R-143.
Václav Kratochvíl, Částkova 3, 326 00 Plzeň, 607 873 284,
<[email protected]>.
KOUPÍM přijímač ICOM IC-R75. Martin Infeld, 607 181 498.
KOUPÍM předválečnou radioamatérskou literaturu a časopisy Radioamatér, ČSL radiosvět, Philips rádio a další.
Balek, 603 903823, <[email protected]>.
KOUPÍM SSSR RX Rossia 303 i nehrající, potřebuji zachovalou skříňku. Také polský Koliber 2, i vrak, levně.
Pepík, Úvaly, <[email protected]>.
KÚPIM knihu od Imricha Ikrenyi „Amatérske krátkovlné antény“, ALFA 1964, a vydav. SVTL 1972. Stanislav Lazar, Nová
Ves 2218/28, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko,
+421 905 384 804, <[email protected]>.
KOUPÍM SANGEAN ATS-909, nabídněte cenu.
Luboš Stránský, Větrná 1826, Česká Lípa, e-mail:
<[email protected] cz>.
KOUPÍM skener, min. do 1,5 GHz, s vypínatelným (opravdu
vypínatelným, ne přepínatelným slow/fast) AGC.
<[email protected]>.
KOUPÍM do sbírky tranzistorové přijímače TESLA: IRIS,
REMA, PUK, T60. <[email protected]>.
KOUPÍM německou 14-prvkovou anténu typ UKS 14 PAL
pro příjem VKV II. Pouze nepoškozenou a bez koroze. Dále
anténu XC-color 91 BL, staré provedení, 80. léta nejlépe
nepoužitou nebo z půdy bez poškození. Odměním se.
Anténní fanda. Petr, 603 750 756, 317774832 <@iol.cz>.
KOUPÍM QRP IC-703 ve slušném stavu. Nabídněte.
Láďa, <[email protected]>.
KOUPÍM integrovaný obvod (směšovač) SL6440C Plessey,
případně i jiný výrobce. Jiří Krákora, Brigádníků 1497/307,
100 00 Praha 10-Strašnice, 724 600 643, <[email protected]>.
KOUPÍM starší tranzistorový přijímač 0,5-30 MHz, jednodušší na ovládání, může být i TRX s vadnou vysíl. částí, do
6000 Kč, pro staršího radioamatéra. Petr Kolář, 608 229 733.
KOUPÍM knihuVladimír Janský: 333 přijímačů, cenu respektuji. Zdeněk Šmerda , 664 06 Viničné Šumice 362,
544 226 470 Po-Pá dopoledne.
KOUPÍM směrovku, např. MINI 33A, TH-2MK3, TH-3JRS
ap. <[email protected]>.
PRODÁM elektronky 1x PCF 80, 2x ECC 85, 6x EC 82, 5x
PCF 82, 1x PCF 802, 6x RV 12 2000, 2x ECH 84, 1x EL 84,
3x EAA 91, 1x 6L 41, 1x 6F 36, 1x 35L 31, 2x 6F 32, 1x EZ
81, 1x 12F 31, 1x PC 92, 1x 12BC 32, 1x 12H 31, 1x 6B 32,
1x 7N7, 3x 6Y 32, 1x 6Y 29, 1x 6K 71, 2x 6H 31, 2x 6BC 31,
10x 6F 31, 5x 6L 31, 1x ECH 84, 16x EF 80, 3x ECH 81, 1x
35Y 31, 1x EBF 89, 1x EZ 80, 1x EF 800, 1x PCL 84, 5x EF
183, 1x ECC 83, 2x PCH 200, 1x PCC 189. Cena dohodou.
Jan Fořt, Řešovská 518, Praha 8, 721 003 820, e-mail:
<[email protected]>.
PRODÁM anténu „vrták“ 2,4 GHz, dříve MMDS (350 Kč).
Brno, <[email protected]>.
PRODÁM EKD511 - UFB stav vč. obsáhlé dokumentace,
Tesla K 12, Tesla 3P2, RFT 2025, R 323 + analyzátor (panoram. adaptér), R 309 -UFB stav, AR88-RCA.
Jaroslav Kotora, 335 61 Spálené Poříčí 36, 373 721 241,
736 154 508, fax 371 522 203, <[email protected]>.
PRODÁM ruční skener Stabo XR-1800 (Trident TRX-100) s
orig. síť. napáječem, NiMH aku, orig. pendrekem a manuá-
lem, bezvadný stav, nebo vyměním za kapesní či přenosný
digitální přijímač odpovídající kategorie nebo za inkurant.
Richard OK1XXF, Praha, 608 224 719, <[email protected]>.
PRODÁM malou aktivní přijímací anténu MiniWhip (10 kHz
až 30 MHz), celý komplet i s nap. výhybkou a zdrojem 12 V
za 850 Kč, nebo jen osazený a oživený plošný spoj za 250
Kč a nebo jen samotný kvalitní plošný spoj (navrtaný, pokovený a s nepájivou maskou) za 50 Kč. Podrobnosti a fotky
pošlu mailem.
Petr Hora, 607 937 068, <[email protected]>.
PRODÁM kapesní barevnou TV Citizen DD-P226. Podrobnosti viz: http://krysatec-labs.benghi.org/phprs/view.php?
cisloclanku=2007100901 (550 Kč), případně s NiMH (nové
1600 mAh) za 800 Kč plus dobírka. Dále plně funkční stanici RF10, prut, nové sluchátko (490 Kč + příp. poštovné).
Nebo za něco vyměním Jara Sedlář, Na Lukách 15, 615 00
Brno, 776 790 266, <[email protected]>.
PRODÁM skener IC-R20, zánovní, málo používaný.
Rudolf Čelechovský, Brno, <[email protected]>.
PRODÁM 2 selektivní voltmetry, které je též možno použít
jako AM přijímače. Český - měřič úrovně 12 XN 084 k (rozsah 0-700 kHz, digi stupnice), německý PRÄZITRONIC
MV61 (rozsah 200 Hz - 2,1 MHz, přesná stupnice).
Petr, <[email protected]>.
PRODÁM ruský polyskop TEST (vzhled stejný jako X1-50,
ale bez čítače) bez manuálu a měř. sond. El. schéma sond
mám (3500 Kč). Miroslav Růžička, 394 15 Nová Cerekev
122, 721 532 686, <[email protected]>.
PRODÁM zachovalý a plně funkční ruční skener Stabo
XR1800 (Trident TRX-100), originální síťový adaptér, NiMH
aku, orig. pendrek, manuál (3000 Kč) nebo vyměním za
kapesní nebo přenosný digitální rozhlasový přijímač (SV,
KV?, FM).
Richard, OK1XXF, 608 224 719, <[email protected]>.
PRODÁM trx FT-1000 MARK-V FIELD, v dobrém stavu. Při
rychlém jednání sleva (35 000 Kč). 606 712 082, e-mail:
<[email protected]>.
PRODÁM ruský dvoukanál. osciloskop, typ C1-118 (600 Kč)
nebo vyměním za jakoukoliv vojenskou staničku nebo RX.
Miloš Rašovský, Jižní svahy 21, 621 00 Brno, e-mail:
<[email protected]>.
PRODÁM nový přijímač DEGEN DE1103 v orig. balení.
Rozsahy 100 kHz až 30 MHz + FM 76-108 MHz, SSB. V
balení síťový zdroj, nabíječka, sluchátka, drátová anténa na
KV, pouzdro, manuál v angličtině a němčině (2300 Kč).
<[email protected]>.
PRODÁM nový nepoužitý reg. zdroj 24 V/100 A, Elektropřístroj Modřany. Dále různé součástky a zařízení pro radioamatéry: vysokonapěťové nové keramické kondenzátory, trafa, elektronky, měřicí budíky, zátěžové odpory, speciální
venkovní nízkoztrátové koaxiální kabely, elektronkové generátory a osciloskopy, Al. chladiče, tranzistory KT 904A a
mnoho dalšího. František Hrubý, Praha, 731 866 806, e-mail:
<[email protected]>.
PRODÁM nový Albrecht Top Sound 9500 – vícerozsahový
přijímač, BAND, SQUELCH, PA, TONE, regulace basů a
výšek, konektor pro externí reproduktor a mikrofon, feritová
a teleskopická anténa, 26,5-27,8 a 54-216 MHz FM, 0,531,6 a 5,7-19,5 MHz AM, napájení 9 V (6 x D mono) nebo
230 V~, rozměry 270 x 400 x150 mm, hmotnost 4,8 kg (bez
aku), nf výstup max. 6 W (RMS)/8 ohm, nevybalený. Více
50
Kč, měřič elektronek L3-3 (2500 Kč), měřič tranzistorů a
další. K vidění na <www.volny.cz/radiotechnika>, k prodeji v
Brně. Ivoš, Brno, 720 685 617, <[email protected]>.
PRODÁM elektronkové stereo rádio Loewe Opta - Luna.,
donedávna používané, a Grundig Satellit 2100 bez SSB v
perfektním stavu.
Zbořil, Židlochovice, 777 936 697, <[email protected]>.
PRODÁM přijímač ICOM IC-R5, all mode, 0,15-1300 MHz,
100 % stav, v záruce, 4000 Kč. MUDr. R. Pokorný, 605
514 811, <[email protected]>.
PRODÁM analogovou TV/ VKV FM kartu Win Fast 2000 do
PC + dálkový ovladač + instalační ovladače na CD (450 Kč).
Jiří Krákora, Brigádníků 1497/ 307, 100 00 Praha 10, 724 600
643, <[email protected]>.
PRODÁM sadu elektromechanických filtrů 450 kHz, USB +
LSB filtry + transpoziční krystaly. Typ: 450 A-32, 450 F-32,
Rozměry 70 x 22 x 20 mm. Dále více kusů jazýčkových relé
z RXu EKD, typ RFT RGK 20/1 – 097701 TLB. Dále dobrý
vyzkoušený RX Nasa HF-4E a zdroj. Ceny dohodou, přijímač jen osobní odběr. Karel Kloupar, Slovenská 2877,
733 01 Karviná 8 - Hranice, 604 978 859, ne SMS.
PRODÁM rx EKV 12 (4500 Kč).
602 427 135, <[email protected]>.
PRODÁM přijímač Philips D1835 COMPASS – FM 88-108
MHz, LW 155-265 kHz, MW 530-1600 kHz, SW 11-13-1619-21-25-31-41-49 m (5,9-26 MHz), výborný stav, zvuk, příjem, velmi malá spotřeba, 4 x tužkové baterie (300,-). Dále
digitální multipásmový přijímač Sangean 505, FM-stereo
(76,0-108 MHz), MW, LW, SW 1711-29.999 kHz, SSB, 45
pamětí, obal, CZ návod, 100 % stav (nepoužíván), v záruce, za 1500 Kč.
Marty, Praha, 724 104 466, <[email protected]>.
PRODÁM Panasonic RF- B45, SSB, 18 pamětí, perfekt stav
- málo používaný (2000 Kč). Dále RX Paladium (snad Sony),
military design, KV lupa, na síť i bat., pěkný (1200 Kč).
601 249 907, <1slaví[email protected]>.
PRODÁM skener Yupiteru MVT-7100, viz <http://www.rigpix.
com/yupiteru/yupiteru_mvt7100.htm>. Koupený v DD Amtek v r. 2005, v dobrém stavu, nepatrné stopy používání, NiCd a teleskopická anténa, kompletní v původním balení.
Navíc mohu přidat pendrek DIAMOND RH701 a malý spínaný zdroj. Cena 5000 Kč, osobní odběr v Brně.
Pavel, Brno, 723 706 415, <[email protected]>.
PRODÁM Grundig Satellit 2100, velmi dobrý technický stav,
vzhledově velmi zachovalý, vč. originálního kufříku Grundig
a originálního SSB modulu. Vše ve výborném stavu. Cena
dohodou. Klamka, 602 531 936, <[email protected]>.
RŮZNÉ. Sháním schéma EKN nutně kvůli opravě.
Zdeněk Procházka, 691 62 Uherčice 227, e-mail:
<[email protected]>.
RŮZNÉ. Má někdo datasheet obvodu 48KMS25-03-901? Na
inetu už není. Postavím aktivní preselektor 50 kHz až 30
MHz (cca 1000 Kč včetně dobírky). Foto a podrobnosti viz:
http://krysatec-labs.benghi.org/phprs/view.php?cisloclanku
=2007030604. Jara Sedlář, 776 790 266, Na Lukách 15,
615 00 Brno, <[email protected]>.
RŮZNÉ. Kdo zprovozní cívkový magnetofon B 116?
Tel. 737 372 818.
RŮZNÉ. Poradí niekto, ako by sa dala ovládať EKD300 cez
PC? Martin Dresto, <[email protected]>.
pokračování ze str. 50
informací a foto e-mailem. Cena dohodou, výměna možná.
358 01 Bublava 554, <[email protected]>.
PRODÁM rx Grundig RR 1140 Professional.
Jan Zbořil, <[email protected]>.
PRODÁM elektronky PL 504, FY 88, DY 87, PCL 86, PCL
805 aj. Dále Pb akumulátory 12 V / 7 Ah, jako nové, udržované, málo používané, stáří 2 roky.
Rudy, Praha, 604 639 292, <[email protected] >.
PRODÁM komunikační přijímač Yaesu FRG-100, super stav,
osazen modulem FM + CW filtrem 500 Hz, včetně manuálu
a napájecího kabelu. Cena kompletu 11 500 Kč.
Mirek, 731 200 791, <[email protected]>.
PRODÁM přehledový komunikační přijímač AR8600 MARK
II, ant, SA7000, ant. DD1300, útlumy, 40 m venk. koaxu ecoflex 10 aj., vše nové, dva roky staré, doklady. Jan Hofhans,
Vodičkova 11, Praha 1, 224 946 840, <[email protected]>.
PRODÁM tuner Onkyo T-4970, výborná citlivost a selektivita, Dynas, lad. krok 25 kHz, 40 pamětí, 2 ant. vstupy, Smetr, RDS, černý. Cena dohodou. 604 118 199.
PRODÁM R-1250, RFT 2025, LUN 3522, RKL 301, RTL-11,
K-13, a jiné vojenské RXy. Ceny dohodou.
Václav Kratochvíl, Částkova 3, 326 00 Plzeň, 607 873 284,
<[email protected]>.
PRODÁM anténu CALIFORNIA - velké síto (60 x 78 cm).
Brno, <[email protected]>.
PRODÁM Grundig Satellit 800 Millennium, originální příslušenství, obal, výborný technický stav.
P. Klamka, <[email protected]>.
PRODÁM Grundig Yachtboy, r.v. 1969, LW, MW, SW 5,87,3 MHz, FM 88-108MHz, velmi zachovalý (1400,-), dále
Telefunken Malhar, r.v. 1969, LW,MW, SW1 5,7-6,4 MHz,
SW2 6,5-16,2 MHz, velmi zachovalý (400,-). Osobní odběr
v Brně. Obrázky na www.volny.cz/radiocb.
Ivoš, Brno, 720 685 617, <[email protected]>.
PRODÁM 2 vysílačky Tesla typ VXW 010, kmitočet neznám,
s příslušenstvím (3 antény, 1 zátěž se žárovkou, 2 pouzdra
a 2 externí obaly na baterie). Bez baterií, funkčnost neověřena. Vhodné spíše pro sběratele, cena 500 Kč. Na dobírku
nebo osobního odběr v Brně. <[email protected]>.
PRODÁM lankový MAGIRUS z radiovozu T805 (Třinec).
Odběr v Křenovicích u Slavkova.
Jan Uhál , Nejedlého 374/2 , Brno-Lesná, 548 526 021.
PRODÁM zachovalý páskový magnetofon Sonet Duo ze 60.
let. Velmi dobrý stav, nepoškozený oranžový kryt. Přidám i
hudební pásky (999 Kč). Petr Klíma, 777 839 925, e-mail:
<[email protected]>.
PRODÁM přijímač R5 s továrním (vojenským) zdrojem, přijímač R4 komplet i s náhradními elektronkami, po 1500 Kč,
odběr v Brně. Petr, <[email protected]>.
PRODÁM kapesní přijímač SONY ICF-SW1, FM 76-108
MHz, AM 150-29995 kHz, není SSB, nejvyšší nabídce, pro
orientaci: cena se pohybuje okolo 100 EUR. Info na http://
www.rigpix.com/sony/sony_sw1.htm. Jiří Stezka, Hábova
1519, Praha 5, 736 423 485, <[email protected]>.
PRODÁM VF generátory G4-102 (0,1-50 MHz) a G4-107
(12-400 MHz), 2900 Kč/ks, G4-76A (400-1200 MHz) za 5900
51
52

Podobné dokumenty

RecenzeRD500

RecenzeRD500 představuje „jen“ asi 11 000 záznamů. Právě tak je možné pořídit databázi Utility stanic od 9 kHz do 30 MHz, kterých je cca 26 000. Pokud obě databáze nahrajeme do RD 500, obsadíme "pouhých" 39 sku...

Více

Kaon HD 3000 HDCO_03_10.indd

Kaon HD 3000 HDCO_03_10.indd neboli multimediální rozhraní s vysokým rozlišením je rozhraní nejnovější generace umožňující přenos digitálního zvukového a video signálu s pomocí jediného kabelu bez komprimace. „Multimediální ro...

Více

uniden ubc30xlt

uniden ubc30xlt DXingu by jistě byli spokojeni. O tomto se však v uživatelském manuálu nepíše, avšak funguje to. Výrobce pamatoval i na  celosvětové použití scanneru. Lze pouze při zapnutí zvolit jeden ze dvou kmi...

Více

náš rozhovor - AMIS, spol. s ro

náš rozhovor - AMIS, spol. s ro organizace firmy orientována na maximální využití výpočetní techniky s důrazem na minimalizaci režijních nákladů. Díky tomu můžeme nabídnout zákazníkům výhodné ceny. Na druhé straně je však obecně ...

Více

Skratky pre rubriku DX tipy.

Skratky pre rubriku DX tipy. Nejpoužívanější zkratky v rubrice DX tipy: zkratky označené ► používáme před kmitočtem a addr adv ann BC C cmt CW Dif Diff Educ Em ex Ext fq fq-ID FS H HS ID Int IS jmm kW LA L-box LL mb mx NA Nac ...

Více