6. číslo měsíčníku Lupen

Komentáře

Transkript

6. číslo měsíčníku Lupen
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
září
07
pro rodiče, prarodiče a jiné dospělce, pro greenhorny, trappery, rangery, vedoucí a vůbec přátele Royal Rangers
Vážení rodiče, dospělci a milá dítka,
Pevně věřím, že tento nouzový stav nám nezničí naše
skončil tábor, skončily prázdniny a skončilo
dlouho budované vztahy, ale naopak nás posílí. Věřím, že si
bezstarostné dětství naší přední hlídky Royal
potom budeme víc vážit času, který jsme spolu prožili a
Rangers. Tento rok s sebou přináší
který spolu prožijeme. Věřím, že po období puberty a
závažné změny, které však nejsou ničím ničivým, ale jsou
závažných změn přijde zase uklidnění, zralost a čas
množení.
vlastně přirozenou součástí dospívání naší přední hlídky –
Nadále vás budeme informovat o všem, co chystáme (dál
dalo by se říct, že jsme právě ve fázi přerodu, puberty:-)
bude vycházet Lupen) a udržovat s vámi kontakt.
Odešli nám dva výborní vedoucí, Slavo a Darča, před námi
S přáním Božího pokoje se loučí velitel 35.phrr
studenty je těžký rok – Jan bude první rok na vysoké škole,
Martin Jeřábek čili
já musím zvládnout dvě státnice a diplomku, před Rut je
přelomový rok na medicíně a s Rut navíc vstupujeme do
Vyprávění o táboře
prvního roku manželství. Místo Darči a Slava nám sice přišli
Tento tábor byl skoro jako dovolená, ale
dva silní vedoucí, Michal a Kristína (více o nich zjistíte v
bohužel jen pro některé. Někteří otročili
osobních rozhovorech s nimi a v říjnovém Lupenu), ale
faraonovi, který jim skrze otrokáře
povinnosti ve škole a povinnosti rodinné se nemenší. U
(jako např. Putífar) nařizoval úkoly.
mne nastává stav jako ve starém Izraeli, kdy vojáci, když
Mimo otročinu jsme prožili hezký
vstupovali do manželství, byli na rok zproštěni
AKCE
pobyt v Egyptě a na sinajské
vojenské služby, aby se mohli plně soustředit na
poušti, hráli jsme různé hry.
na tento
budování nové jednotky – rodiny. Pražský royal
Putovali jsme jako Izraelci pouští do Země
sice nestojí na mne, ale když je vyřazen z boje
PŮLROK
zaslíbené. Zasoutěžili jsme si během
hlavní velitel, je třeba přijmout
olympiády po kmenech i po
nouzová opatření. Když nebudeme
Září
čtveřicích. Mohli jsme si splnit
mít pořádek ve svých osobních
28.-30.9. VÍKENDOVKA v Litoměřicích
odbornosti, které nebyly zrovna
životech a vztahy s nejbližšími
lehké. Stavěli jsme si RR kuchyně,
nebudou mít po vztahu s Bohem v
Říjen
našich srdcích přední místo, pak ani 14.10. nedělní celodenní pěší výlet a cyklovýlet nejdřív jsme svázali pomocí křížové
vazby Áčka, které nám během oběda
nemůžeme efektivně sloužit podle
Listopad
ve faraonově domě rozsekala
Boží vůle a služba nás jen vyčerpá.
3.11. svatba Ralfa a Rut
faraónova armáda, takže jsme je
Nechci ani sebe, ani nikoho z
23.-25.11. podzimní víkendovka
museli vázat znovu. V kuchyních,
mého týmu totálně vyčerpat.
Prosinec
které jsme si postavili, jsme si vařili
Proto prakticky pro tento rok 35.
14.-15.12. vánoční přespávačka
otrokářské bašty. Během cesty na puťák
přední hlídka RR nemůže počítat ani se
jsme zvítězili nad faraonem (chudák, utopil
mnou, ani s Rut. A ve čtyřech vedoucích se
se v Rudém moři – pozn. redakce – ale
kvalitní program každý týden pro cca 30
Izraelci po noční přeháňce také nezůstali suší).
dětí nedá dělat (když chceme zachovat
Celý tábor se nám líbil, určitě by jsme si ho zopakovaly.
schůzky ve třech menších věkových skupinách). Navíc Jan a
Bibi, kteří dál zůstávají, potřebují také oddych. Proto jsme
odvážné holky Martina a Jana Svobodovy
se po dlouhých diskuzích a po mnohých modlitbách
!POZOR!
rozhodli, že činnost 35.phrr letos snížíme na minimum
Stvoř zápisek do naší Kroniky z každého dne tábora –
(tzv. hybernujeme) a nebudeme dělat pravidelné
rozsah celého zápisku maximálně A4. Nejzajímavější zápisek bude mít tu čest
být v Kronice a na webu a ještě k tomu jeho autor získá velkou Studentskou
týdenní schůzky, které spolky minulý rok opravdu dost
pečeť (případně jinou laskominu ve srovnatelné ceně dle svého výběru).
naší energie, ale budeme dál pořádat víkendovky a výlety
Texty posílejte na [email protected]
1x za měsíc a letní tábor.
-1Uzávěrka soutěže o nej táborový zápisek je 1.10.2007.
AKCE HODNÉ POZORU
Srdečně zveme všechny děti, rodiče, vedoucí
a přátele RR na první info-schůzku
v úterý 11.9. od 17:00 do 18:00.
17:00 přivítání, informace o změnách tento školní rok
a info o akcích na tento půlrok
17:20 prezentace fotek a zážitků z tábora, předání CD
Zázračná dovolená v Egyptě 2007
17:40 hry s dětmi na dvoře, v Majáku čas pro dotazy
rodičů, čas k osobním rozhovorům s vedoucími,
administrativa
18:00 poslední šance proměnit své body ze schůzek za
odměny!!! Občerstvení
Chcete-li se účastnit akcí RR na tento školní rok,
prosím počítejte s hybernovaným poplatkem
100,-Kč za člena na rok.
V poplatku je zahrnuto výhodné pojištění na všechny akce
RR a náklady za hybernovaný provoz 35.phrr.
Víkendovka v Litoměřicích
Sraz v pátek 28.9. ve 12:50 na
Hlaváku u eskalátorů mezi
pokladnami (odjezd 13:15)
Příjezd v neděli 30.9. v 15:23
na Masarykovo nádraží (sraz u světelné informační
tabule)
S sebou: Vhodné oblečení a obuv, KPZ, NZ, psací
potřeby, hygienické potřeby, spacák, karimatku,
ešus, hrníček a lžíci
Vše mít v jednom batohu, který dítě unese.
Cena: 250,-Kč, v ceně je zahrnuto cestovné,
ubytování, strava...
Zájemci o tuto akci hlaste se Ralfovi
nejpozději do úterý 25.9.
Pozn.: Vyúčtování činnosti 35.phrr za školní rok
2006/7 bude zveřejněn v říjnu na webu a v Lupenu.
S potěšením všem oznamujeme, že
Rut
Hedánková
Martin
Jeřábek
uzavřou před Bohem a před lidmi
slib manželství
V sobotu 3. listopadu 2007 v 10:30
v Praze ve Velkém sále ECM Ječná 19
S potěšením oznamujeme, že
15.9. má svatbu Randi s Alexandrem ve svém rodném Německu
28.9. se žení ředitel knihkupectví Brána Dan Červeňák
(dopoledne před odjezdem na víkendovku:-)
Jako alternativu RR-schůzek můžete pro své talentované
děti můžete využít nový kroužek v Majáku
Netradiční výtvarná výchova
pro děti od 8 do 15 let
každé úterý 15:30 - 17:30
cena: 1000,-Kč za pololetí
(v ceně je započten všechen použitý materiál)
vede Štěpánka Kuchynková
při zájmu kontaktujte: [email protected], tel. 296 325 990
Děkujeme za všechnu pomoc při realizaci letošního
tábora, zvláště ne-vedoucím
• Vladimíru a Pavle Nejedlovým za skvělou službu
v kuchyni a za skvělé zásobování
• Aleně Knotkové za pomoc v kuchyni
• Lucce Vrbíkové za to, že byla k ruce vždy, když jí bylo
potřeba
• Martině Šplíchalové za pomoc ve kmeni greenhornů, za
převoz Rut a za její laskavá moudrá slova povzbuzení
• Jožovi Volenci a Pavlovi Tůmovi za jejich ochotu ke
tvrdé manuální práci
• Heleně Novákové, Hamplovým a Mizurovým za odvoz
věcí do Prahy
• Jardovi Kunešovi za ochotu odvést věci na tábor a za
futrál na kytaru
• Andree Kytkové za pomoc při cestě dětí vlakem do
Bechyně a za to, že nechala Ondru sklízet tábořiště
• Ondrovi Kytkovi, Vláďovi Nejedlovi, Sáře Kováčikové a
holkám Svobodovým za vytrvalost při sklízení tábořiště
• a v neposlední všem, kteří se za nás doma modlili
Pán vám žehnej!
K MODLITBÁM
•
•
•
•
•
•
Děkujeme o váš zájem o tuto velkou životní akci,
Rut s Ralfem uvítají jakoukoliv vaši pomoc s přípravami
LUPEN - informační měsíčník 35. přední hlídky Royal Rangers Praha, 8.9.´07
KC Maják, Ječná 19, Praha 2, www.35ph.royalrangers.cz, [email protected]
Za obsah odpovídá velitel 35.phrr Martin Jeřábek
Za zkoušky Rut a Bibi v září
Za jednotu nového týmu a jasné Boží vedení
Za požehnání pro nový školní rok vedoucích a
požehnání pro Michala do práce a rodiny
Za požehnání rozhodnutí nemít schůzky v týdnu a za
Boží vedení, jak v tom dál
Za víkendovku v Litoměřicích
Za úspěšný rozjezd činnosti Majáku a za nalezení
dobrovolníka do nízkoprahového centra
Narozky:
Daniel Takáts 1.9., Dan Bešta 23.9.,
Jakub Šplíchal 29.9.
-2-
pro rodiče, prarodiče a jiné dospělce, pro děti, vedoucí a přátele RR
tele. velitele: 775 949 943, číslo účtu: 212 797 795/0300, IČO: 750 92 590
Sazba a grafická úprava: Ralf Mošt

Podobné dokumenty