Konstrukce rámů Solid Edge

Komentáře

Transkript

Konstrukce rámů Solid Edge
Lekce
1
Postup tvorby konstrukčních
rámů
Přehled tvorby konstrukčních rámů
Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty
trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce rámů se zobrazují další
specializované příkazy ke tvorbě 2D a 3D segmentů trajektorií a k výběru 3D
komponenty rámu, kterou chcete pro tyto segmenty použít. To usnadňuje tvorbu
komponent využívajících normalizované konstrukční tvary, například čtyřhranná
potrubí, úhelníky a nosníky.
Postup konstrukce rámů
1. Aktivujte prostředí konstrukce rámů.
Na kartě Nástroje ® skupina Prostředí vyberte příkaz Konstrukce rámů
.
2. Vytvořte 2D konstrukci.
Celou 2D konstrukci pro 3D model vytvořte následujícím postupem:
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
1-1
Lekce 1
Postup tvorby konstrukčních rámů
a. Pomocí příkazů na kartě Domů ® skupině Segmenty definujte plně
asociativní lineární, zakřivené nebo ohnuté segmenty trajektorie, podle
které se vytvoří průřez rámu.
b.
1-2
Pomocí triády přidejte k segmentům 3D body propojení.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Postup tvorby konstrukčních rámů
•
Při kreslení segmentů čar nebo oblouků uzamkněte pomocí triády orientaci
segmentu rovnoběžně s osou nebo rovinou.
•
Tato konstrukce může být kombinací skic (modré čáry) a 3D segmentů čar
(červené čáry). Pokud má rám rovinný tvar, použijte skici. Použijte hrany a
další geometrii ze 3D součástí v sestavě.
3. Po dokončení konstrukce vytvořte 3D rám.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
1-3
Lekce 1
Postup tvorby konstrukčních rámů
Pomocí příkazu na kartě Domů ® skupině Rám ® Rám
skici a 3D čárových segmentů trajektorie.
vložte rámy podle
Panel příkazu Rám se zobrazuje, aby bylo možné provést následující operace:
a. Vybrat segmenty trajektorie z 2D konstrukce.
b.
Výběrem řezů, které se mají na tyto segmenty použít, vytvořit 3D rám.
c.
Určit možnosti zakončení rohu (zakončení): zkosení, natupo1, natupo2
nebo žádné.
d. Zobrazte dialogové okno Možnosti rámu a použijte možnosti poloměru,
kopírování a další.
•
Možnosti profilu komponent rámu
Typ a velikost komponent rámu určíte tak, že v seznamu na panelu příkazu
vyberete průřez nebo projdete komponenty v knihovně normalizovaných
součástí.
Vlastní komponenty lze do knihovny přidat pomocí nástroje
FrameComponentsUtility.exe.
•
1-4
Možnosti zakončení (zakončení rohu)
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Postup tvorby konstrukčních rámů
Zakončení Natupo1 provede oříznutí vůči nejkratšímu členu (vhodně
odstraní materiál od nejdelšího členu). Zakončení Natupo2 provede oříznutí
vůči nejdelšímu členu.
4. Upravte rám.
U vytvořené sady komponent upravte řezy komponent rámu nebo zakončení
rámu.
Po provedení úprav systém okamžitě rám přepočítá a zobrazí provedené změny.
Další informace naleznete v tématu Úprava rámu.
ťte se do prostředí sestavy.
5. Vrať
Pomocí tlačítka na kartě Domů ® skupině Zavřít ® Zavřít rám zavřete prostředí
konstrukce rámu.
6. Vytvořte výkres rámu.
Další informace o tvorbě a automatickém vložení izometrického výkresového
pohledu modelu naleznete v tématu Tvorba výkresu pomocí příkazu Vytvořit
výkres.
7. Vytvořte kusovník délek řezů a automaticky přidejte pozice.
Návod, jak to provést, naleznete v tématu nápovědy Vytvořit kusovník celkové
délky. V části Tipy naleznete informace o tvorbě seznamu délek řezů (A) místo
kusovníku celkové délky.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
1-5
Lekce 1
Postup tvorby konstrukčních rámů
•
Kusovník délek řezů
Délku řezů lze synchronizovat s aplikací Teamcenter;. V editoru struktury
se tato hodnota zobrazí jako poznámka.
•
Přídavky na prořez rámu
Pomocí možnosti Přídavek na prořez rámu na kartě Možnosti (dialogové okno
Vlastnosti kusovníku) je možné určit množství, které systém automaticky
přesně přidá k délce každého rámu.
8. (Volitelné) Přidejte prvky svaru ke konstrukci rámu.
Z modelu rámu je možné použít příkaz Vytvořit sestavu svařence a zobrazit tak
příkazy specifické pro svařence. Potom je možné přidat prvky přípravy plochy,
definovat prvky svarových housenek a charakteristiky svarů a přidat koncové
prvky a prvky po svařování.
Další informace naleznete v tématu Svařence v sestavách.
1-6
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Postup tvorby konstrukčních rámů
Přehled lekce
Jaký je postup návrhu rámu?
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
1-7
Lekce 1
Postup tvorby konstrukčních rámů
Odpověď
Jaký je postup návrhu rámu?
1. Aktivujte prostředí konstrukce rámů.
2. Vytvořte 2D konstrukci.
3. Po dokončení konstrukce vytvořte 3D rám.
4. Upravte rám.
5. Vraťte se do prostředí sestavy.
6. Vytvořte výkres rámu.
7. Vytvořte kusovník délek řezů a automaticky přidejte pozice.
8. (Volitelné) Přidejte prvky svaru ke konstrukci rámu.
1-8
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Postup tvorby konstrukčních rámů
Souhrn lekce
Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty
trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce rámů se zobrazují další
specializované příkazy ke tvorbě 2D a 3D segmentů trajektorií a k výběru 3D
komponenty rámu, kterou chcete pro tyto segmenty použít. To usnadňuje tvorbu
komponent využívajících normalizované konstrukční tvary, například čtyřhranná
potrubí, úhelníky a nosníky.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
1-9
Lekce
2
Spuštění aplikace rámů
Aplikace rámů je dostupná pouze v prostředí sestavy.
Postup spuštění a ukončení aplikace rámů
spse01610
Krok 1:
Otevřete soubor sestavy.
Krok 2:
Aplikaci rámu spustíte výběrem příkazu Konstrukce rámů
Nástroje ® skupině Prostředí.
Krok 3:
Nástroje potřebné k tvorbě trajektorií definujících rám se nacházejí na
kartě Domů ® skupině Segmenty (A). Příkaz Rám ve skupině Rám (B)
vytvoří rámy po dokončení návrhu rámu.
Krok 4:
Aplikaci rámu ukončíte kliknutím na tlačítko Zavřít prostředí rámu ve
skupině Zavřít.
na kartě
Konstrukce rámů Solid Edge
2-1
Lekce
3
Tvorba konstrukce
•
Před vytvořením konstrukce vytvořte pro jednotku rámů všechny rámy.
•
Konstrukce může být kombinací skic a segmentů 3D čar.
•
Pokud má rám rovinný tvar, použijte skici.
•
Použijte hrany a další geometrii ze 3D součástí v sestavě.
Model konstrukce na dolním obrázku obsahuje prvky skici (modré) a segmenty
3D čar (červené).
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
3-1
Lekce 3
Tvorba konstrukce
Na dolním obrázku jsou zobrazeny rámy čtvercových profilů použité na konstrukci.
3-2
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Tvorba konstrukce
Tvorba 3D segmentů
Pomocí příkazu Segment čáry ve skupině Segmenty lze vytvořit 3D trajektorie.
Segmenty čar ve 3D prostoru lze vytvářet bez nutnosti definovat, na které rovině se
má kreslit. Pomocí triády lze řídit koncové body segmentů čar.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
3-3
Tvorba konstrukce
Lekce 3
Triáda
Triáda je interaktivní pomocník pro kreslení čar, oblouků a křivek v 3D prostoru
a pro úpravu umístění prvků BlueDot ve 3D prostoru. Triáda se zobrazuje
automaticky při tvorbě nebo úpravě objektů, které vyžadují její funkce. Triáda se
například zobrazí při kreslení segmentů čar v prostředích konstrukce potrubí a rámu
a při úpravě prvků BlueDot v prostředích součásti a plechové součásti.
Poznámka
Prvky BlueDot jsou dostupné pouze v prostředí sekvenčního modelování.
Při práci ve 3D prostoru je často třeba omezit umístění nebo přesun objektů, aby
byly rovnoběžné s příslusnou osou nebo rovinou. Triáda tuto možnost nabízí. Pomocí
triády můžete provést následující úkony:
3-4
•
Chcete-li omezit přesun na pohyb rovnoběžný s osou, vyberte jednu ze tří os (X,Y
nebo Z). Mezi osami se můžete přepínat stiskem klávesy Z.
•
Chcete-li omezit přesun na pohyb rovnoběžný s rovinou, vyberte jednu ze tří
rovin (X,Y nebo Z). Mezi rovinami se můžete přepínat stiskem klávesy X.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Tvorba konstrukce
spse01610
•
Chcete-li přesunout triádu do vhodnějšího umístění, vyberte počátek a
přetáhněte ji do nového umístění.
•
Stiskem klávesy C lze zrušit uzamknutí rovin nebo os.
Konstrukce rámů Solid Edge
3-5
Lekce 3
Tvorba konstrukce
3D propojené body
Segmenty 3D čar jsou propojeny s objekty skici v zobrazených umístěních. Čáry
skici mají propojené body v koncových bodech (A, C) a v bodu poloviny (B). Oblouky
mají pouze propojení středu (D).
3-6
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Tvorba konstrukce
Cvičení: Použití triády
Přehled
•
Toto cvičení vás provede postupem vytvoření segmentů 3D čar pomocí nástroje
triáda.
•
Pro cvičení je k dispozici soubor obsahující dvě skici (modré).
•
Vytvořte segmenty 3D čar (černé) propojené s objekty skici (modré).
Toto cvičení naleznete v dodatku A.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
3-7
Lekce 3
Tvorba konstrukce
Přehled lekce
1. Kombinací čeho mohou být trajektorie rámu?
2. Pomocí kterého nástroje se vytváří 3D trajektorie?
3-8
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Tvorba konstrukce
Odpovědi
1. Kombinací čeho mohou být trajektorie rámu?
Skici a segmenty 3D čar
2. Pomocí kterého nástroje se vytváří 3D trajektorie?
Triáda
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
3-9
Lekce 3
Tvorba konstrukce
Souhrn lekce
Před vytvořením konstrukce vytvořte pro jednotku rámů všechny rámy. Konstrukce
může být kombinací skic a segmentů 3D čar. Pokud má rám rovinný tvar, použijte
skici. Použijte hrany a další geometrii ze 3D součástí v sestavě.
3-10
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Lekce
4
Vkládání rámů
Po dokončení návrhu rámu vytvořte rámy sledující trajektorie segmentů skici a
3D čáry.
Rámy vytvoříte výběrem karty Domů ® skupiny Rám ® příkazu Rám
spse01610
.
Konstrukce rámů Solid Edge
4-1
Lekce 4
Vkládání rámů
Možnosti rámu
Chcete-li zobrazit dialogové okno Možnosti rámu, klikněte na tlačítko Možnosti
na panelu příkazu Rám.
4-2
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Vkládání rámů
Možnosti zakončení rohu
Použít zakončení rohu
Použít poloměr
Protáhnout komponenty rámu
Bez zakončení rohu
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
4-3
Lekce 4
Vkládání rámů
Použít zakončení rohu
(A) Zkosení
Zkosení se použije na rohy.
(B) Natupo 1
Materiál se odstraní z nejdelšího členu.
(C) Natupo 2
Materiál se odstraní z nejkratšího členu.
4-4
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Vkládání rámů
Použít poloměr
Na rohy se použije zaoblení.
Výsledkem je jediný rám spojující vybrané rovinné segmenty.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
4-5
Lekce 4
Vkládání rámů
Protáhnout komponenty rámu
Každý přidaný rám je prodloužen o zadanou délku (+/-).
4-6
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Vkládání rámů
Bez zakončení rohu
Bez ořezání rohu Každý rám má stejnou délku jako objekt trajektorie.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
4-7
Vkládání rámů
Lekce 4
Umístění komponenty rámu
Komponenty rámu se nacházejí v nespravovaných i spravovaných umístěních. Je
možné:
•
Najděte nespravovanou komponentu rámu.
•
V knihovně normalizovaných součástí vyberte spravovanou komponentu rámu.
Na panelu příkazu Rám klikněte na ikonu složky
a najděte komponentu rámu.
Výchozí složku lze nastavit pomocí tlačítka Aplikace ® Možnosti Solid Edge ®
karta Umístění souborů.
Chcete-li změnit výchozí umístění složky rámu, vyberte příkaz Složka místní
knihovny rámu a klikněte na tlačítko Upravit.
4-8
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Vkládání rámů
Hledání komponenty
Komponenty rámu ukládejte ve společném umístění přístupném všem
konstruktérům rámů.
Solid Edge nabízí ukázkovou sadu komponent rámů.
Ukázkové komponenty rámů se nacházejí ve složce Program Files\Solid Edge
ST4\Frames.
Ukázky komponent rámů
Dialogové okno Možnosti rámu
spse01610
•
Při používání ukázkové komponenty rámu zobrazí dialogové okno Soubory rámů
informaci, že při odinstalaci Solid Edge bude tato komponenta rámu odstraněna.
•
Pokud bude komponenta rámu přesunuta, přejmenována nebo odstraněna,
zobrazí se při otevírání souboru sestavy, který tuto komponentu používá,
dialogové okno Chyba při načítání souboru.
Konstrukce rámů Solid Edge
4-9
Vkládání rámů
Lekce 4
Panel příkazu Rámy
4-10
•
Vyberte příkaz Rám a zobrazí se panel příkazu Rám.
•
V zobrazeném dialogovém okně Možnosti rámu je možné potvrdit nebo změnit
aktivní nastavení.
•
Automatické zobrazení tohoto dialogového okna lze vypnout.
•
Toto okno lze kdykoliv zobrazit kliknutím na tlačítko Možnosti na panelu
příkazu.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Vkládání rámů
Krok výběru trajektorie
•
Tlačítko Možnosti rámu je dostupné vždy uvnitř příkazu Rám.
•
Prvním krokem v příkazu rám je výběr trajektorie.
•
Při výběru trajektorie vyhledejte komponentu rámu nebo vyberte komponentu
v seznamu Nedávno použit. Komponenty.
•
Máte možnost vybrat objekty s jedinou trajektorií nebo řetěz objektů trajektorií.
•
Po vybrání objektů trajektorie klikněte na tlačítko Potvrdit rám. Zrušte Výběr
objektů trajektorií kliknutím na tlačítko Zrušit výběr rámu.
•
Rámy se vloží po potvrzení trajektorií.
•
Kliknutím na tlačítko Dokončit ukončete vkládání komponenty rámu.
Poznámka
Příkaz Rám zůstane aktivní a lze pokračovat ve vkládání rámů.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
4-11
Vkládání rámů
Lekce 4
Krok úpravy profilů
Při úpravě definice rámu se panel příkazu změní. Aktivuje se krok Upravit profily.
Krok Upravit profily umožňuje:
4-12
•
zadat úhlovou orientaci profilu,
•
definovat úchopové body, ve kterých profil leží na trajektorii
•
vybrat novou komponentu k definování profilu rámu
Konstrukce rámů Solid Edge
,
.
spse01610
Vkládání rámů
Upravit podmínky zakončení
Při úpravě definice rámu se panel příkazu změní. Aktivuje se krok Upravit
podmínky zakončení.
Podmínku zakončení upravte na:
•
Zkosení (A)
•
Natupo 1 (B)
•
Natupo 2 (C)
•
Žádná (D)
Pokud je podmínka zakončení změněna na Žádná (D), panel příkazu se změní a
nabídne další podmínky zakončení.
spse01610
•
Zaoblení (E)
•
Přesah (F)
•
Odstranit tvar zakončení (G)
Konstrukce rámů Solid Edge
4-13
Lekce 4
Vkládání rámů
Vkládání rámu na kolineární trajektorie
Výběr kolineárních segmentů trajektorie vytvoří jediný rám po celé délce
kolineárních trajektorií. To je důležité vědět, pokud se trajektorie protínají.
Na následujícím obrázku je příklad se čtyřmi čarami. Segmenty čáry A a B jsou
kolineární a segmenty čáry C a D jsou kolineární.
Výsledek při výběru všech čtyř čar je na následujícím obrázku. Vytvoří se sada rámů
se dvěma rámy; všimněte si, že tyto dva rámy zabírají v průsečíku stejný prostor.
Stejného výsledku dosáhnete výběrem čar A a B k tvorbě rámu a čar a poté C a D
k tvorbě dalšího rámu.
Správný postup je rozhodnout, které kolineární trajektorie tvoří rám, který pokryje
celou délku. Vytvořte rám, který pokryje celou kolineární délku. Vytvořte jeden rám
pro každý segment, který se natupo spojí s rámem propojujícímu celou délku.
4-14
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Vkládání rámů
V níže uvedeném příkladu byl vytvořen jeden rám s čarami A a B. Jeden rám byl
vytvořen s čarou C a poté byl jeden rám vytvořen s čarou D.
Cvičení ukazující tento postup se nachází v lekci Řešení spojů.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
4-15
Lekce 4
Vkládání rámů
Cvičení: Možnosti zakončení rohu
Přehled
V tomto cvičení použijete každou z možností pro úpravu rohu k pozorování výsledků.
Toto cvičení naleznete v dodatku B.
4-16
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Vkládání rámů
Cvičení: Rám terenního vozidla
Přehled
V tomto cvičení vytvoříte rám terénního vozidla. Trajektorie jsou definovány.
Všechny trajektorie jsou 3D čáry a oblouky. Použijte komponentu zaobleného
potrubí. Úchopovým bodem profilu zaoblené komponenty je střed. Zaoblené profily
obvykle vytvářejí požadované výsledky při prvním vložení. Není potřeba žádné
přemisťování.
Toto cvičení naleznete v dodatku C.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
4-17
Lekce 4
Vkládání rámů
Přehled lekce
1. Jaké jsou čtyři možnosti zaoblení rohu?
2. Vyjmenujte tři z těchto zaoblení a každé stručně popište.
3. Kde se nachází komponenty vzorového rámu?
4. Jaký je první krok v příkazu Rám?
5. Co řídí pozici komponenty rámu na trajektorii?
6. Jak lze změnit umístění rámu na trajektorii?
4-18
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Vkládání rámů
Odpovědi
1. Jaké jsou čtyři možnosti zaoblení rohu?
Použít zakončení rohu.
Použít poloměr.
Protáhnout komponenty rámu.
Bez zakončení rohu.
2. Vyjmenujte tři z těchto zaoblení a každé stručně popište.
Zkosení – zkosení se použije na rohy.
Natupo1 – materiál se odstraní z nejdelšího členu.
Natupo2 – materiál se odstraní z nejkratšího členu.
3. Kde se nachází komponenty vzorového rámu?
Složka Program Files\Solid Edge ST4\Frames
4. Jaký je první krok v příkazu Rám?
Vyberte trajektorii.
5. Co řídí pozici komponenty rámu na trajektorii?
Při vytvoření komponenty rámu můžete definovat výchozí bod přichycení. Bod
přichycení rámu leží na trajektorii.
Pokud bod přichycení v souboru komponenty rámu neexistuje, těžiště 2D profilu
bude nastaveno podle výchozí hodnoty příkazu Rám.
6. Jak lze změnit umístění rámu na trajektorii?
Na panelu příkazu Rám klikněte na možnost Upravit profily. Klikněte na
možnost Definovat úchopový bod a poté v profilu vyberte nový úchopový bod.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
4-19
Lekce 4
Vkládání rámů
Souhrn lekce
Po dokončení návrhu rámu vytvořte rámy sledující trajektorie segmentů skici a
3D čáry.
Chcete-li vytvořit rámy, použijte příkaz Rám ve skupině Rám. Pomocí panelu
příkazu Rám můžete upravovat komponenty rámu, koncové podmínky rámu,
trajektorie a pozice rámu.
4-20
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Lekce
5
Automatické umístění
komponenty rámu
Možnost automatického umístění komponenty rámu se používá při přidání svislé
komponenty rámu (A), jejíž vrchol trajektorie je propojen s vrcholy trajektorie
existujícího 90° rohu rámu (B). Rám (A) se přemístí tak, aby byly vnější plochy
ve stejné rovině jako komponenty (B). Jestliže je automatické umístění zapnuté
pro (A), jakýmkoli přemístěním komponent 90° rohu rámu způsobíte automatické
přemístění svislé komponenty (A). Jestliže je automatické umístění pro (A) vypnuté,
při přemístění komponent 90° rohu rámu se nepřesune z výchozího umístění vložení.
Pokud je umístění (A) přímo upraveno, nebude již fungovat automatické umísťování.
Rám je nutné odstranit a znovu vytvořit se zapnutým automatickým umístěním.
Všimněte si, že možnost Automatické umístění komponenty rámu v dialogovém okně
Možnosti rámu je ve výchozím nastavení zapnuta.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
5-1
Lekce 5
Automatické umístění komponenty rámu
Cvičení: Automatické umístění rámu
Přehled
V tomto cvičení vytvoříte rámy a budete pozorovat chování automatického umístění.
Toto cvičení naleznete v dodatku D.
5-2
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Lekce
6
Úprava rámů
Definici rámu lze upravit během vytváření nebo po dokončení příkazu Rám.
Upravovat lze trajektorie rámu, umístění, koncové podmínky a typ komponent.
Strom modelu
Ve stromu modelu si všimněte položky Komponenty rámu (A). Při vytváření rámů
se vždy objeví položka Komponenty rámu. Zobrazení všech komponent rámu
lze nastavit kliknutím pravého tlačítka myši (A) a poté kliknutím na možnost
Zobrazit/Skrýt.
Všechny rámy vytvořené jedinou operací jsou seskupeny jako sada rámů (B).
Zobrazení sady rámu lze zapnout nebo vypnout.
Každý rám v této skupině je soubor součásti (C) s názvem souboru použité
komponenty rámu. Ovládat lze také zobrazení kterékoli součásti ve skupině.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
6-1
Lekce 6
Úprava rámů
Proces úpravy definice
Úprava rámu:
Krok 1:
Klikněte na Výběrový nástroj
.
Krok 2:
Ve stromu modelu klikněte na skupinu rámů, kterou chcete upravit.
Krok 3:
Vyberte příkaz Upravit definici.
Výběr rámů k úpravě je možný dvěma metodami:
(Metoda 1) Klikněte pravým tlačítkem na sadu rámů nebo na člena
sady rámů ve stromu modelu a poté klikněte na možnost Upravit
definici.
Metoda 2) Klikněte pravým tlačítkem na rám v okně sestavy a poté
klikněte na možnost Upravit definici.
6-2
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Úprava rámů
Úprava trajektorií rámu
Přidávání nebo odebírání trajektorií z definice rámu
Chcete-li upravit definici trajektorie:
Krok 1:
V příkazu Upravit definici klikněte na možnost Vybrat trajektorii.
Krok 2:
Chcete-li přidat segment trajektorie, vyberte jednu nebo více trajektorií.
Vybraná trajektorie se zvýrazní spolu s dalšími trajektoriemi v definici
trajektorie rámu.
Krok 3:
Výběr trajektorie dokončíte kliknutím na tlačítko Potvrdit nebo
kliknutím pravým tlačítkem myši.
Krok 4:
Chcete-li odstranit segment trajektorie, stiskněte klávesu Ctrl a vyberte
trajektorii. Vybraná trajektorie již nebude zvýrazněna.
Krok 5:
Výběr trajektorie dokončíte kliknutím na tlačítko Potvrdit nebo
kliknutím pravým tlačítkem myši.
Poznámka
V tomto kroku lze také přidávat nebo odebírat segmenty trajektorií.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
6-3
Lekce 6
Úprava rámů
Úprava umístění rámu
Rám se umístí na trajektorii pomocí bodu přichycení. Výchozí bod přichycení je
definován během vytváření profilu komponenty rámu.
Příklad obdélníkové komponenty rámu
(A) Výchozí bod přichycení
Chcete-li upravit umístění rámů
6-4
Krok 1:
Vyberte skupinu rámů nebo samostatný rám ve skupině rámů.
Krok 2:
Klikněte pravým tlačítkem myši a klikněte na příkaz Upravit definici.
Krok 3:
Klikněte na tlačítko Upravit profily.
Krok 4:
Pokud vyberete skupinu rámů, všechny profily rámů ve skupině se
zvýrazní. Chcete-li umístit všechny zvýrazněné profily současně,
klikněte na tlačítko Potvrdit. Pokud jen jeden profil z vybrané skupiny
rámů potřebuje umístění, klikněte na tlačítko Zrušit výběr a poté vyberte
profil, který chcete umístit. Klikněte na tlačítko Potvrdit.
Krok 5:
Vyberte metodu umístění (klávesové zkratky, bod přichycení nebo úhlové
otočení).
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Úprava rámů
Umístění rámů pomocí klávesových zkratek
Pro posunutí nebo otočení vybraných částí rámu máte k dispozici klávesové zkratky.
Veškeré umisťování je omezeno na rovinu profilu.
Stisknutím klávesy N můžete otočit řez o 90°.
Stisknutím klávesy F můžete otočit řez o 180° (obrácení). To lze provést také
pomocí příkazu Obrátit
na panelu příkazu.
- posunuje nahoru
¯ posunuje dolů
¬ posunuje doleva
® posunuje doprava
Poznámka
Posouvání pomocí kurzorových kláves je relativní vzhledem k obrazovce.
Poznámka
Rozdíl posunutí je polovina velikosti řezu ve směru, kterým posouváte.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
6-5
Lekce 6
Úprava rámů
Body přichycení rámu
Rámy lze umisťovat pomocí bodů přichycení. Body přichycení jsou klíčové body skic
průřezů, body výběrového okna průřezů a těžiště průřezů.
Chcete-li zobrazit příkazy bodu přichycení rámu, je nutné nejprve kliknout na
tlačítko Definovat úchopový bod
Tlačítko možnosti
na panelu příkazu Rám.
Název možnosti
Zobrazit výchozí bod
přichycení
Zobrazit aktuální bod
přichycení
Zobrazit těžiště průřezu
Zobrazit body výběrového
okna
Popis
Zobrazí výchozí bod
přichycení (modrý bod).
Zobrazí aktuální bod
přichycení (zelený bod).
Zobrazí těžiště průřezu
(žlutý bod).
Zobrazí body výběrového
okna průřezu (červené
body).
Po výběru jednoho z devíti
výchozích bodů přichycení
se průřez posune tak, že
se vybraný bod přichycení
připojí k trajektorii (C).
Výchozí bod přichycení
(A) leží na levém obrázku
na trajektorii (C). Pokud
vyberete úchopový bod (B),
přesune se na trajektorii (C)
jako na obrázku napravo.
6-6
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Úprava rámů
Tlačítko možnosti
Název možnosti
Zobrazit skicu průřezu
spse01610
Popis
V případě, že je vybrán
jediný průřez, aktivuje
tlačítko klíčových bodů
. Pomocí tohoto
tlačítka lze vybrat jakýkoli
klíčový bod na skice
průřezu, ke kterému se
bude přichycovat. Vybraný
klíčový bod se automaticky
připojí k trajektorii rámu.
Konstrukce rámů Solid Edge
6-7
Lekce 6
Úprava rámů
Úhlová orientace rámů
Na panelu příkazu zadejte úhlovou orientaci (A) profilu rámu vzhledem k trajektorii.
6-8
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Úprava rámů
Úprava komponent rámu
Vyberte nový profil rámu pro celou sadu rámů nebo vybrané rámy. Změňte profily
pomocí příkazu Upravit profily.
Po výběru rámů klikněte na tlačítko Potvrdit.
Klikněte na tlačítko Vybrat novou komponentu profilu
.
Zobrazí se dialogové okno Otevřít nebo rozhraní normalizovaných součástí (podle
toho, jaká možnost je nastavena).
Vyberte novou velikost řezu nebo jiný typ nebo velikost.
Výchozí umístění, ve kterém lze najít komponenty rámu, je složka Program Files
® Solid Edge ST4 ® Frames.
V dialogovém okně Otevřít vyberte soubor komponenty a poté klikněte na tlačítko
Otevřít. Rámy se aktualizují s novou komponentou.
Poznámka
Všimněte si zprávy Soubory rámů.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
6-9
Lekce 6
Úprava rámů
Úprava podmínek zakončení rámů
Upravte podmínky zakončení komponent sousedního rámu. Na panelu příkazu Rám
klikněte na Upravit zakončení.
Upravte podmínku zakončení mezi dvěma komponentami výběrem vrcholu
přilehlých komponent rámu. Lze vybrat více než jeden vrchol. Chcete-li upravit
podmínky zakončení vybraných vrcholů, klikněte na tlačítko Potvrdit.
Klikněte na novou podmínku zakončení a úprava bude použita. Upravte přidané
podmínky zakončení opětovným kliknutím na možnost Upravit podmínky zakončení.
Po dokončení všech úprav podmínek zakončení klikněte na tlačítko Dokončit.
6-10
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Úprava rámů
Cvičení na úpravu rámů
Přehled
V těchto cvičeních jste upravovali existující model rámu. Upravovali jste trajektorie
rámů, umístění, podmínky zakončení a komponenty.
Úprava zakončení rohu
Toto cvičení naleznete v dodatku E.
Úprava definice trajektorie
Toto cvičení naleznete v dodatku F.
Úprava jednoho vrcholu
Toto cvičení naleznete v dodatku G.
Úprava umístění rámu pomocí klávesových zkratek
Toto cvičení naleznete v dodatku H.
Úprava umístění rámu pomocí bodů přichycení
Toto cvičení naleznete v dodatku I.
Úprava komponent rámu
Toto cvičení naleznete v dodatku J.
Úprava orientace profilu rámu
Toto cvičení naleznete v dodatku K.
Souhrn cvičení
Při vytváření rámů lze upravovat jakýkoliv krok. Neobávejte se tedy, pokud
nedosáhnete požadovaných výsledků při vkládání. Provádění změn je snadné.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
6-11
Lekce 6
Úprava rámů
Přehled lekce
1. Jaký je proces definice rámů?
2. Vyjmenujte způsoby přemístění rámu na trajektorii.
6-12
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Úprava rámů
Odpovědi
1. Jaký je proces definice rámů?
Krok 1:
Klikněte na Výběrový nástroj.
Krok 2:
Ve stromu modelu klikněte na skupinu rámů, kterou chcete upravit.
Krok 3:
Vyberte příkaz Upravit definici.
Příkaz Upravit definici lze vybrat pomocí dvou metod.
(Metoda 1) Klikněte pravým tlačítkem na sadu rámů nebo na člena
sady rámů ve stromu modelu a poté klikněte na možnost Upravit
definici.
Metoda 2) Klikněte pravým tlačítkem na rám v okně sestavy a poté
klikněte na možnost Upravit definici.
2. Vyjmenujte způsoby přemístění rámu na trajektorii.
Pomocí klávesových zkratek, bodů přichycení nebo pomocí úhlové rotace.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
6-13
Lekce 6
Úprava rámů
Souhrn lekce
Definici rámu lze upravit během vytváření nebo po dokončení příkazu Rám.
Upravovat lze trajektorie rámu, umístění, koncové podmínky a typ komponent.
6-14
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Lekce
7
Kopírování spojů
V dialogovém okně Možnosti rámu je ve výchozím nastavení možnost kopírování
vypnuta. Kopírování se používá na protilehlé profily.
(A) zobrazuje výsledek s vypnutým kopírováním a (B) se zapnutým.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
7-1
Lekce 7
Kopírování spojů
Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií
Přehled
V tomto cvičení použijete možnost Kopírovat tvar protilehlého profilu. Také se
naučíte pracovat se segmenty kolineární trajektorie.
Toto cvičení naleznete v dodatku L.
7-2
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Lekce
8
Tvorba vlastních komponent
rámu
Vytvořte rámy pomocí dodávaných komponent rámu nebo komponent rámu
z Knihovny normalizovaných součástí. Lze použít uživatelsky definované
komponenty rámu. V této lekci se popisuje postup vytváření vlastních komponent
rámu.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
8-1
Lekce 8
Tvorba vlastních komponent rámu
Tvorba profilu rámu
Kompletní profil komponenty se musí nacházet v prvním prvku nebo v první skice
souboru součásti.
Pokud se komponenta použije beze změny, vytvoří celistvou (nikoli dutou) čtvercovou
trubku.
8-2
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Tvorba vlastních komponent rámu
Z této komponenty lze vyrobit požadované duté potrubí čtvercového průřezu.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
8-3
Lekce 8
Tvorba vlastních komponent rámu
Bod přichycení
Bod přichycení je objekt ve skice profilu. Pomocí tohoto bodu lze určit výchozí bod
přichycení nebo připojení pro každý profil. Bod přichycení představuje bod profilu,
který bude připojen k zadané trajektorii rámu.
Poznámka
Pokud bod přichycení v souboru komponenty rámu neexistuje, těžiště 2D
profilu bude nastaveno podle výchozí hodnoty příkazu Rám.
8-4
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Tvorba vlastních komponent rámu
Soubor definice komponenty rámu
(A) Relativní čára orientace
(B) Výběrové okno řezu
(C) Vypočítané těžiště výběrového okna
(D) Výchozí bod přichycení
Zadejte informace o vlastnostech souboru specifické pro firmu (pro účely rozpisek
kusovníků).
Poznámka
Soubor komponenty rámu nemusí obsahovat objemové těleso prvku. Pro
úspěšné vytvoření rámu stačí skica. Je však vhodné vytvořit těleso, aby byl
při výběru komponenty rámu dostupný náhled.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
8-5
Lekce 8
Tvorba vlastních komponent rámu
Orientace profilu na referenční rovině
(E) Vytvořená referenční rovina, na kterou lze umístit řez.
8-6
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Tvorba vlastních komponent rámu
Definice umístění děr v rámu
Komponenta rámu může obsahovat informace o místech, kde lze vyvrtat díry.
•
Umístění děr (A, B) jsou definována v průřezu rámu.
•
Průměr díry (C) představuje maximální povolenou velikost díry.
•
Pozice díry podél rámu je určena během tvorby prvku díry v sestavě. Plocha
válcové konstrukce přidaná ke komponentě rámu definuje umístění díry.
Tvorba děr v rámech
Díry v rámech se vytvářejí přidáním prvků děr sestavy v prostředí sestavy. Pomocí
válcových konstrukčních ploch a vazeb skic v každém členu rámu vytvoříte prvky
díry sestavy na požadovaných místech. Pomocí příkazu Zahrnout lze zahrnout hrany
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
8-7
Lekce 8
Tvorba vlastních komponent rámu
konstrukčních ploch, které mohou sloužit jako pomůcka při zarovnávání prvků děr
sestavy.
Pokud v souboru komponenty průřezu existují konstrukční plochy umístění děr,
ve výchozím nastavení se nezobrazí na členech rámu při jeho vytvoření. Chcete-li
tyto plochy na rámu zobrazit, je nutné použít příkaz Umístění díry ® Načíst
z komponenty průřezu v místní nabídce rámu.
Odstranění konstrukčních ploch z rámu
Konstrukční plochy lze skrýt pomocí příkazu Zobrazit/skrýt komponentu ® Plochy
v místní nabídce.
Konstrukční plochy je také možné z rámu odstranit, a to pomocí příkazu Umístění
díry ® Odstranit z rámu v místní nabídce. Pomocí příkazu Načíst z komponenty
průřezu je v případě potřeby znovu načtete.
8-8
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Tvorba vlastních komponent rámu
Použití atributů rámu
Po definici vlastního profilu rámu je dalším krokem použití atributů. Je nutné být
v prostředí profilu nebo skici uživatelsky definovaného profilu.
Chcete-li použít atributy rámu, klikněte na tlačítko Aplikace ® Spustit makro.
V dialogovém okně Spustit makro vyberte soubor FrameComponentsUtility.exe
umístěný ve složce Program Files/Solid Edge ST4/Rámy. Klikněte na tlačítko Otevřít.
Umístění nástroje pro tvorbu rámů
Program Files\Solid Edge ST4\Rámy\Nástroj pro tvorbu rámů
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
8-9
Lekce 8
Tvorba vlastních komponent rámu
Proces tvorby komponent rámu
Krok 1:
Klikněte na bod profilu, který chcete vybrat jako úchopový bod.
Krok 2:
Klikněte na čáru profilu, kterou chcete vybrat jako relativní orientaci.
Poznámka
U kroků 1 a 2 nezáleží na pořadí, pokud je oba dokončíte. Kroky
nutné provést pro úchopový bod a čáru orientace pro nekruhový
profil. Každá sekce může mít definován nejvýše jeden úchopový
bod a jednu čáru orientace.
Krok 3:
V pomůckách komponenty rámu klikněte na Krok 3. Bod profilu a čára
by měly být zvýrazněny, aby bylo možné ověřit, že byly zvoleny příslušné
atributy.
Krok 4:
Kliknutím na tlačítko Konec dokončíte přidání atributů do profilu.
Tlačítko Odstranit VŠECHNY atributy rámu u objektů profilu prohledá aktuální
profil a odstraní všechny existující atributy rámu, které byly dříve vytvořeny.
Uživatelsky definovaná komponenta rámu je nyní připravena k použití.
8-10
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Tvorba vlastních komponent rámu
Cvičení: Tvorba vlastního rámu
Přehled
V tomto cvičení vytvoříte vlastní rám.
Toto cvičení naleznete v dodatku M.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
8-11
Lekce 8
Tvorba vlastních komponent rámu
Přehled lekce
1. Co je třeba k definování řezu při tvorbě vlastního rámu?
2. Kam se rám umístí na trajektorii, pokud v jeho definici není přichycení?
3. Jaká je výhoda ve vytváření vlastního rámu pomocí prvku namísto použití řezu
skici?
4. Jak po dokončení řezu vlastního rámu použijete atributy tohoto rámu k vytvoření
nového?
8-12
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Tvorba vlastních komponent rámu
Odpovědi
1. Co je třeba k definování řezu při tvorbě vlastního rámu?
Kompletní profil komponenty se musí nacházet v prvním prvku nebo v první
skice souboru součásti.
2. Kam se rám umístí na trajektorii, pokud v jeho definici není přichycení?
Těžiště řezu.
3. Jaká je výhoda ve vytváření vlastního rámu pomocí prvku namísto použití řezu
skici?
Soubor komponenty rámu nemusí obsahovat objemové těleso prvku. Pro úspěšné
vytvoření rámu stačí skica. Je však vhodné vytvořit těleso, aby byl při výběru
komponenty rámu dostupný náhled.
4. Jak po dokončení řezu vlastního rámu použijete atributy tohoto rámu k vytvoření
nového?
Je nutné být v prostředí profilu nebo skici uživatelsky definovaného profilu.
Chcete-li použít atributy rámu, klikněte na tlačítko Aplikace ® Spustit makro.
V dialogovém okně Spustit makro vyberte soubor FrameComponentsUtility.exe
umístěný ve složce Program Files/Solid Edge ST4/Rámy. Klikněte na tlačítko
Otevřít.
Umístění Nástroje pro tvorbu rámů je Program Files\Solid Edge
ST4\Frames\Frame Component Utility.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
8-13
Lekce 8
Tvorba vlastních komponent rámu
Souhrn lekce
Rámy se vytvářejí pomocí dodávaných komponent rámu nebo komponent rámu
z Knihovny normalizovaných součástí. Lze použít uživatelsky definované
komponenty rámu. V této lekci byl popsán postup vytváření vlastních komponent
rámu.
8-14
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Lekce
9
Kreslení
Proces vytváření výkresů 3D rámů je totožný s vytvářením výkresů 3D sestavy.
Ve cvičení se budeme zabývat prvky kusovníku, které se týkají rámů.
Další informace o kusovnících naleznete v následujících tématech nápovědy:
•
Kusovníky
•
Víceúrovňové kusovníky
•
Použití karty Sloupce
•
Použití karty Možnosti
V tomto cvičení vytvoříte kusovník obsahující délky řezů jednotlivých komponent a
vyberete způsob uspořádání seznamu pro koncové uživatele ve výrobě nebo prodeji.
Vytvoříte kusovník podle velikostí prořezů, kde zadáte množství, které systém
automaticky přidá k přesné délce rámu. Poslední kusovník bude obsahovat celkovou
délku všech komponent rámu.
Toto cvičení naleznete v dodatku N.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
9-1
Lekce
10 Ukládání komponent rámu
Uložit objekt rámu lze do souboru součásti nebo souboru sestavy neasociativně.
Uložení jedné entity rámu
Krok 1:
Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden objekt v poli Rám ve stromě
sestavy.
Krok 2:
V místní nabídce klikněte na příkaz Uložit jako a v dialogovém okně
Uložit jako zadejte složku a název objektu.
Entita rámu není asociativní. Po otevření souboru uložené entity se
ukáže, že rám je těleso nepropojené s původním modelem.
Uložení sady rámů
Krok 1:
Klikněte pravým tlačítkem myši na sadu rámů v poli Rám ve stromě
sestavy.
Krok 2:
V místní nabídce klikněte na příkaz Uložit jako a v dialogovém okně
Uložit jako zadejte složku a název sady rámů. Název sady rámů je
výchozím názvem uloženého souboru sestavy.
Sada rámů není asociativní. Všimněte si, že když je otevřena sestava
uložená pomocí příkazu Uložit jako (tj. Frame_5.asm), komponenty
z původního souboru se zkopírovaly a přejmenovaly.
Uložte jednu komponentu rámu asociativně pomocí příkazu Uložit vybraný model.
Krok 1:
Klikněte na tlačítko Aplikace ® Uložit jako ® Uložit vybraný model.
Krok 2:
Vyberte entitu rámu, která se do souboru uloží.
Krok 3:
Zadejte název souboru a složku ukládaného modelu.
Po otevření uloženého modelu si všimněte, že se geometrie rámu zobrazí
. Jakákoli změna provedená v původní
jako propojená kopie součásti
entitě rámu se projeví v tomto uloženém modelu.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
10-1
A
Cvičení: Používání triády
Krok 1
▸
spse01610
Otevřete soubor orientxpres.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
A-1
Cvičení: Používání triády
A
Krok 2
Spusťte modul konstrukce rámů.
▸
A-2
Na kartě Nástroje ® skupině Prostředí vyberte příkaz Konstrukce rámů.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Používání triády
Krok 3
Vytvořte první segment 3D čáry (A).
spse01610
▸
Na kartě Domů ® skupině Segmenty klikněte na příkaz Segment čáry
▸
V dialogovém okně Tipy pro segmenty čar zaškrtněte políčko Nezobrazovat tento
dialog při spuštění příkazu. Zavřete dialogové okno.
Konstrukce rámů Solid Edge
.
A-3
Cvičení: Používání triády
A
▸
První bod segmentu čáry definujte výběrem čáry skici podle obrázku a
zkontrolujte, že se zobrazily značky koncových bodů.
Poznámka
Druhý bod segmentu čáry je připojen ke kurzoru. V tomto bodě je možné
vybrat další koncové body, ke kterým se segment připojí. V tomto kroku však
další koncové body neexistují. Uzamkněte bod k rovině YZ a připojte jej k čáře
(B).
A-4
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Používání triády
▸
Přetáhněte kurzor nad triádou a po zvýraznění roviny YZ klikněte.
Druhý bod je nyní uzamknut k rovině YZ.
▸
Vyberte čáru (B) a klikněte pravým tlačítkem myši.
Definice segmentu čáry (A) je dokončena.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
A-5
A
Cvičení: Používání triády
Všimněte si, že při pohledu shora je segment čáry (A) rovinou čáry (C).
A-6
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Používání triády
▸
spse01610
Pomocí stejného postupu vložte tři zbývající (A) segmenty čáry.
Konstrukce rámů Solid Edge
A-7
Cvičení: Používání triády
A
Krok 4
Vložte segmenty čáry (D) a (E), které využívají uzamknutí osy triády.
▸
A-8
Vyberte čáru skici (F) a zkontrolujte, že se zobrazil koncový bod.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Používání triády
spse01610
▸
Uzamkněte druhý bod ve směru osy Z. Klikněte na šipku Z na triádě.
▸
Přetáhněte kurzor a všimněte si, že segment čáry se přesouvá pouze ve směru
osy Z. Druhý bod definujte výběrem čáry (B). To nastaví délku segmentu na
stejnou hloubku jako čára (B). Neklikejte pravým tlačítkem myši.
Konstrukce rámů Solid Edge
A-9
Cvičení: Používání triády
A
A-10
▸
Klikněte na šipku Y na triádě.
▸
Přetáhněte kurzor a všimněte si, že segment čáry se přesouvá pouze ve směru
osy Y. Výběrem čáry (B) definujte druhý bod a klikněte pravým tlačítkem myši.
To připojí segmenty k čáře (B).
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Používání triády
▸
spse01610
Vložte na opačný konec dva segmenty čáry (D) a (E) pomocí stejných pokynů.
Konstrukce rámů Solid Edge
A-11
Cvičení: Používání triády
A
Krok 5
Vložte jednu poslední čáru bez použití nástroje Triáda. Nástroj není potřeba,
protože existují dva koncové body, ke kterým lze čáru připojit. Použijte koncové
body segmentů 3D čáry.
▸
A-12
Vložte segment čáry výběrem bodu (A) a poté bodu (B). Klikněte pravým
tlačítkem.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Používání triády
spse01610
▸
Všimněte si, že k segmentu čáry (G) není připojena žádná značka. Při použití
nástroje Triáda je k segmentu čáry připojena značka osy nebo roviny.
▸
Toto cvičení je dokončeno. Zavřete soubor, ale neukládejte jej.
Konstrukce rámů Solid Edge
A-13
Cvičení: Používání triády
A
Souhrn
V tomto cvičení jste se naučili, jak lze pomocí nástroje Triáda nakreslit segmenty 3D
čáry. Triáda slouží k ovládání směru segmentu čáry.
A-14
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
B
Cvičení: Možnosti zakončení rohu
Krok 1
▸
Zkopírujte soubory C-channel35.par, C-channel65.par, C-channel95.par,
square30.par, square45.par, square60.par a square90.par do složky Program
Files/Solid Edge ST4/Rámy.
Poznámka
Tímto krokem zpřístupníte komponenty při kliknutí na tlačítko Rám – Vybrat
komponentu profilu.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
B-1
Cvičení: Možnosti zakončení rohu
B
Krok 2
▸
B-2
Otevřete soubor corner_options.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Možnosti zakončení rohu
Krok 3
▸
spse01610
Aktivujte prostředí konstrukce rámů.
Konstrukce rámů Solid Edge
B-3
Cvičení: Možnosti zakončení rohu
B
Krok 4
Začněte umístěním rámů pomocí výchozí možnosti (zkosení).
▸
Na kartě Domů ® skupině Rám vyberte příkaz Rám
▸
V dialogovém okně Možnosti rámu klikněte na tlačítko OK. Všimněte si, že
zkosení je vždy výchozí možností.
▸
Na panelu příkazu Rámy klikněte na tlačítko Rám – Vybrat komponentu profilu
.
.
B-4
▸
Vyberte soubor square30.par a poté klikněte na tlačítko Otevřít.
▸
Klikněte na tlačítko „Tuto zprávu již příště nezobrazovat.“ a poté klikněte na
tlačítko OK.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Možnosti zakončení rohu
▸
spse01610
Přetáhněte výběr kolem celé geometrie a poté klikněte pravým tlačítkem myši.
Neklikejte na tlačítko Dokončit. Všimněte si, že jsou všechny rohy zkosené.
Konstrukce rámů Solid Edge
B-5
Cvičení: Možnosti zakončení rohu
B
Krok 5
Změňte zakončení rohů.
B-6
▸
Vyberte Možnosti rámu.
▸
Klikněte na možnost Natupo1 a klikněte na tlačítko OK.
▸
Prohlédněte si výsledek Natupo1. Delší části jsou natupo ke kratším částem.
Neklikejte na tlačítko Dokončit.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Možnosti zakončení rohu
Krok 6
Použijte možnost rohu Natupo2.
spse01610
▸
Vyberte Možnosti rámu.
▸
Klikněte na možnost Natupo2 a klikněte na tlačítko OK.
▸
Prohlédněte si výsledek Natupo2. Kratší části jsou natupo k delším částem.
Neklikejte na tlačítko Dokončit.
Konstrukce rámů Solid Edge
B-7
Cvičení: Možnosti zakončení rohu
B
Krok 7
Použijte možnost rohu Protáhnout komponenty rámu.
B-8
▸
Vyberte Možnosti rámu.
▸
Klikněte na možnost Protáhnout komponenty rámu.
▸
Do pole vzdálenosti zadejte hodnotu 80 a klikněte na tlačítko OK. Prohlédněte
si výsledek protáhnutí. Záporná hodnota části zkrátí. Neklikejte na tlačítko
Dokončit.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Možnosti zakončení rohu
Krok 8
Použijte možnost rohu Bez zakončení rohu.
spse01610
▸
Vyberte Možnosti rámu.
▸
Klikněte na možnost Bez zakončení rohu. Neklikejte na tlačítko Dokončit.
Všimněte si, že se žádná část neořízla. Každý rám má délku trajektorie.
▸
Všimněte si, že ve stromu modelu bylo vytvořeno šest komponent rámů.
Konstrukce rámů Solid Edge
B-9
Cvičení: Možnosti zakončení rohu
B
Krok 9
Použijte možnost Zaoblený roh.
B-10
▸
Vyberte Možnosti rámu.
▸
Klikněte na možnost Zaoblený roh.
▸
Zadejte hodnotu 50 a poté klikněte na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Dokončit.
▸
Ve stromu modelu si všimněte, že možnost Poloměr vytvořila pouze jednu
komponentu rámu. Pokud je na roh použito zaoblení, dvě části, které se dotýkají
v rohu, se změní na jeden rám.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Možnosti zakončení rohu
Krok 10
Tím dokončíte cvičení.
Zavřete soubor sestavy a neukládejte jej. Kliknutím na tlačítko Ne uložíte
Konfiguraci zobrazení.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
B-11
B
Cvičení: Možnosti zakončení rohu
Souhrn cvičení
Kdykoliv během tvorby komponent rámu můžete změnit možnosti zakončení
rohu. Po dokončení příkazu se vraťte zpátky a upravte definici rámu a změňte
tak možnosti rohu.
B-12
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
C
Cvičení: Rám terénního vozidla
Krok 1
▸
spse01610
Otevřete soubor dune_buggy.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
C-1
Cvičení: Rám terénního vozidla
C
Krok 2
Vytvořte rámy terénního vozidla.
C-2
▸
Vyberte příkaz Rám
▸
V dialogovém okně Možnosti rámu klikněte na tlačítko OK. Použijte zkosené
výchozí zakončení rohu.
▸
Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Vybrat komponentu profilu
▸
V dialogovém okně Rám klikněte na složku DIN.
▸
Vyberte složku Kulaté potrubí.
▸
Vyberte součást RoundTubing 25x2.par a poté klikněte na možnost Otevřít.
▸
Přetáhněte výběr přes všechny trajektorie a poté klikněte na tlačítko Potvrdit.
▸
Klikněte na tlačítko Dokončit.
Konstrukce rámů Solid Edge
.
.
spse01610
Cvičení: Rám terénního vozidla
Krok 3
Prohlédněte si výsledky oříznutí.
▸
spse01610
Přibližte si zobrazenou oblast.
Konstrukce rámů Solid Edge
C-3
Cvičení: Rám terénního vozidla
C
▸
C-4
Prohlédněte si výsledky oříznutí. Čtyři rámy se setkávají v jednom bodě a jsou
všechny oříznuté podle očekávání.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Rám terénního vozidla
Krok 4
Tím dokončíte cvičení.
▸
spse01610
Zavřete soubor dune_buggy.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
C-5
D
Cvičení: Automatické umístění
rámu
Krok 1
▸
spse01610
Otevřete soubor auto-position.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
D-1
Cvičení: Automatické umístění rámu
D
Krok 2
Vložte dva zobrazené rámy. Použijte komponentu Frames/DIN/Rectangular
Tubing/Rectangular Tubing 40x20x2.par. Použije možnost zakončení rohu butt1.
Poznámka
Jestliže pro vložení rámu vyberete jednu cestu, bude se v sadě rámů nacházet
pouze jeden rám. Jestliže pro vložení rámů vyberete více cest, budou v jedné
sadě rámů všechny rámy. Jestliže je pro úpravu řezu vybrán rám, zvýrazní se
všechny řezy v sadě rámů a připraví se na potvrzení pro úpravu. Pokud chcete
pouze upravit jeden řez, klikněte na tlačítko Zrušit výběr. Vyberte cílový
řez a klikněte na tlačítko Potvrdit.
D-2
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Automatické umístění rámu
Krok 3
Přemístěte řezy komponent (A a B) tak, aby nebyly ve výchozím umístění vložení.
Postup přemístění řezu
Krok 1:
Vyberte rám k přemístění.
Krok 2:
Kliknutím pravým tlačítkem myši zobrazte místní nabídku a vyberte
příkaz Upravit definici.
Krok 3:
Na panelu příkazu Rám klikněte na možnost Upravit profily.
Krok 4:
Potvrďte zvýrazněný řez.
Krok 5:
Pomocí šipek vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů řez přemístěte.
Krok 6:
Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Dokončit.
▸
Přemístěte řez komponenty (A).
Dvakrát stiskněte šipku doleva.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
D-3
Cvičení: Automatické umístění rámu
D
▸
Přemístěte řez komponenty (B).
Dvakrát stiskněte levou šipku.
D-4
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Automatické umístění rámu
Krok 4
Pomocí komponenty Rectangular Tubing 40x20x2.par vložte svislý rám. Automatické
umístění je ve výchozím nastavení zapnuté.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
D-5
Cvičení: Automatické umístění rámu
D
Krok 5
Upravte umístění rámů (A) a (B) a pozorujte automatické přemístění rámu (C).
D-6
▸
Přemístěte řez komponenty (A). Přesuňte řez doleva a doprava a všimněte si,
že se rám (C) automaticky přemístí.
▸
Přemístěte řez komponenty (B). Přesuňte řez doleva a doprava a všimněte si,
že se rám (C) automaticky přemístí.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Automatické umístění rámu
Krok 6
Vypněte automatické umístění rámu (C) a všimněte si chování.
spse01610
▸
Upravte rám (C) a vypněte automatické umístění.
▸
Upravte umístění řezů rámů (A a B). Všimněte si, že rám (C) zůstane na
posledním umístění.
Konstrukce rámů Solid Edge
D-7
Cvičení: Automatické umístění rámu
D
Krok 7
Tím dokončíte cvičení.
▸
D-8
Zavřete soubor auto-position.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
E
Cvičení: Úprava zakončení rohu
Krok 1
▸
spse01610
Otevřete soubor edit01.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
E-1
Cvičení: Úprava zakončení rohu
E
Krok 2
Upravte zakončení rohu přiřazené sadě vnějších rámů. Změňte zakončení rohu
ze Zkosení na Natupo1.
E-2
▸
Kliknutím na znaménko plus zobrazíte součásti rámu ve stromu modelu sestavy.
▸
Ve stromu modelu klikněte pravým tlačítkem na položku Frame_1 a vyberte
možnost Upravit definici.
▸
Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Možnosti rámu. Klikněte na zakončení
rohu Natupo1 a poté klikněte na tlačítko OK.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Úprava zakončení rohu
Krok 3
▸
spse01610
Klikněte na tlačítko Dokončit a zavřete soubor edit01.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
E-3
F
Cvičení: Úprava definice
trajektorie
Krok 1
▸
spse01610
Otevřete soubor edit02.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
F-1
Cvičení: Úprava definice trajektorie
F
Krok 2
Upravte definici trajektorie.
F-2
▸
Zapněte zobrazení skici. Rozbalte skupinu Skici. Kliknutím na zaškrtávací
políčko skici zobrazte skici.
▸
Ve stromu modelu klikněte pravým tlačítkem na položku Frame_2 a vyberte
možnost Upravit definici.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Úprava definice trajektorie
▸
Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Vybrat trajektorii.
Trajektorie (A) se zvýrazní, protože to je jediná trajektorie definovaná pro
Frame_2. Vyberte zbývající zvýrazněné objekty skici a poté klikněte na tlačítko
Potvrdit.
spse01610
Konstrukce rámů Solid Edge
F-3
Cvičení: Úprava definice trajektorie
F
Krok 3
▸
F-4
Klikněte na tlačítko Dokončit a zavřete soubor edit02.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
G
Cvičení: Úprava jednoho vrcholu
Krok 1
▸
spse01610
Otevřete soubor edit03.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
G-1
Cvičení: Úprava jednoho vrcholu
G
Krok 2
Upravte zakončení rohu pro jeden vrchol.
▸
Všimněte si, že v předchozím cvičení bylo při přidání nové trajektorie použito
zakončení rohu Zkosení.
Klikněte pravým tlačítkem na Frame_2 a vyberte možnost Upravit definici.
G-2
▸
Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Upravit podmínky zakončení.
▸
Vyberte zobrazený vrchol a poté klikněte na tlačítko Potvrdit.
▸
Klikněte na tlačítko Natupo2 a poté klikněte na Dokončit.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Úprava jednoho vrcholu
Krok 3
▸
spse01610
Zavřete soubor edit03.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
G-3
H
Cvičení: Úprava umístění rámu
pomocí klávesových zkratek
Krok 1
▸
spse01610
Otevřete soubor edit04.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
H-1
Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí klávesových zkratek
H
Krok 2
Znovu umístěte komponenty rámu.
▸
Přepněte pohled na Půdorys.
Všimněte si, že vnější rámy (Frame_1) jsou umístěny mimo skicu. Přesuňte
rámy v sadě Frame_1 tak, aby byly vycentrovány na skicu. Globální změna
v tomto případě nebude fungovat. Každý rám je třeba přesunout zvlášť.
H-2
▸
Klikněte pravým tlačítkem na Frame_1 a vyberte možnost Upravit definici.
Změna umístění rámů je jednodušší v pohledu půdorysu.
▸
Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Upravit profily.
▸
Všimněte si, že se zvýrazní všechny profily sady Frame_1. Přesunujte jeden
profil po druhém. Klikněte na tlačítko Zrušit výběr.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí klávesových zkratek
spse01610
▸
V sadě Frame_1 je šest profilů. Budete instruování při umisťování dvou rámů a
poté umístíte zbývající rámy sami. Vyberte zobrazený profil a poté klikněte na
tlačítko Potvrdit.
▸
Stiskněte klávesu šipka doprava. Tak umístíte rám doprostřed objektu skici.
Neklikejte na tlačítko Dokončit.
Konstrukce rámů Solid Edge
H-3
Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí klávesových zkratek
H
H-4
▸
Znovu klikněte na tlačítko Upravit profily.
▸
Klikněte na tlačítko Zrušit výběr. Vyberte zobrazený profil a poté klikněte na
tlačítko Potvrdit.
▸
Stiskněte klávesu šipka dolů. Tak umístíte rám doprostřed objektu skici.
Klikněte na tlačítko Dokončit.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí klávesových zkratek
▸
spse01610
Umístěte zbývající rámy (1 – 4). Po dokončení by měl výsledek vypadat jako
následující obrázek.
Konstrukce rámů Solid Edge
H-5
Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí klávesových zkratek
H
Krok 3
▸
H-6
Zavřete soubor edit_04.par.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
I
Cvičení: Úprava umístění rámu
pomocí bodů přichycení
Krok 1
▸
spse01610
Otevřete soubor edit05.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
I-1
Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí bodů přichycení
I
Krok 2
Znovu umístěte rám (5) pomocí úchopových bodů.
I-2
▸
Upravte definici Frame_2.
▸
Klikněte na možnost Upravit profily a poté klikněte na Zrušit výběr.
▸
Vyberte zobrazený profil a poté klikněte na tlačítko Potvrdit.
▸
Přejděte na Izometrický pohled a přibližte profil podle obrázku.
▸
Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Definovat úchopový bod
Konstrukce rámů Solid Edge
.
spse01610
Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí bodů přichycení
Poznámka
Abyste lépe porozuměli umístění, obrázek zobrazuje výchozí bod přichycení
pro komponentu square30.par.
▸
spse01610
Na panelu příkazu zapněte možnost klíčového bodu Polovina.
Konstrukce rámů Solid Edge
I-3
Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí bodů přichycení
I
▸
Klikněte na zobrazený bod přichycení a prohlédněte si výsledek.
Rám (5) je nyní vycentrován a nad objektem skici.
I-4
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Úprava umístění rámu pomocí bodů přichycení
Krok 3
▸
spse01610
Klikněte na tlačítko Dokončit a zavřete soubor edit05.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
I-5
J
Cvičení: Úprava komponent
rámu
Krok 1
▸
spse01610
Otevřete soubor edit06.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
J-1
Cvičení: Úprava komponent rámu
J
Krok 2
Změňte komponentu rámu.
J-2
▸
Upravte definici Frame_2.
▸
Klikněte na možnost Upravit profily a poté klikněte na Zrušit výběr.
▸
Vyberte zobrazené profily a poté klikněte na tlačítko Potvrdit.
▸
Klikněte na tlačítko Vybrat novou komponentu profilu
▸
Klikněte na soubor C-channel35.par ve složce se soubory rámů pro cvičení a poté
klikněte na tlačítko Otevřít.
Konstrukce rámů Solid Edge
.
spse01610
Cvičení: Úprava komponent rámu
Krok 3
▸
spse01610
Klikněte na tlačítko Dokončit a zavřete soubor edit06.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
J-3
K
Cvičení: Úprava orientace
profilu rámu
Krok 1
▸
spse01610
Otevřete soubor edit07.asm. Poslední úpravou bude změna orientace profilu.
Konstrukce rámů Solid Edge
K-1
Cvičení: Úprava orientace profilu rámu
K
Krok 2
Upravte Orientaci profilu pomocí klávesových zkratek.
▸
Upravte definici Frame_2.
▸
Klikněte na možnost Upravit profily a poté klikněte na Zrušit výběr.
▸
Vyberte zobrazený profil a poté klikněte na tlačítko Potvrdit.
▸
Dvakrát stiskněte klávesu N.
Po každém stisknutí této klávesy se řez otočí o 90°.
▸
K-2
Stisknutím šipky nahoru dvakrát za sebou umístěte soubor C-channel35.par
podle obrázku.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Úprava orientace profilu rámu
Krok 3
Pomocí hodnot úhlových kót upravte orientaci profilu.
spse01610
▸
Klikněte na možnost Upravit profily a poté klikněte na Zrušit výběr.
▸
Vyberte zobrazené profily a poté klikněte na tlačítko Potvrdit.
▸
Na panelu příkazu zadejte do pole orientace hodnotu 180.
▸
Stisknutím šipky nahoru dvakrát za sebou umístěte soubor C-channel35.par
podle obrázku a klikněte na tlačítko Dokončit.
Konstrukce rámů Solid Edge
K-3
Cvičení: Úprava orientace profilu rámu
K
Krok 4
▸
K-4
Zavřete soubor edit07.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
L
Cvičení: Řešení spojů a
kolineárních trajektorií
Krok 1
▸
spse01610
Otevřete soubor coping.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
L-1
Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií
L
Krok 2
Umístěte rámy na vnější trajektorii a také na trajektorii (A), která se roztáhne
přes střed.
L-2
▸
Vyberte příkaz Rám
▸
Vyberte možnost zakončení rohu Natupo1.
▸
Na panelu příkazu Rám klikněte na tlačítko Vybrat komponentu profilu
▸
Ve složce Rámy/DIN/Profil I vyberte soubor I-Beam 80x46.par a klikněte na
tlačítko Otevřít.
Konstrukce rámů Solid Edge
.
.
spse01610
Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií
▸
spse01610
Vyberte čtyři vnější čáry a čáru (A). Klikněte pravým tlačítkem.
Konstrukce rámů Solid Edge
L-3
Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií
L
Krok 3
L-4
▸
Umístěte rám (C) doprostřed na trajektorii.
▸
Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Dokončit.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií
Krok 4
Umístěte rámy natupo k vycentrovanému rámu rozpětí. Umístěte tyto rámy ve dvou
krocích. Umístěte rámy na tři levé trajektorie a poté umístěte rámy na tři pravé
trajektorie. Pokud vyberete dvě kolineární trajektorie, výsledkem bude jeden rám
protínající středový rám. Nastavte možnosti kopírování pro tyto rámy.
spse01610
▸
Výběrem tří levých trajektorií umístěte rámy. Použijte stejnou komponentu
řezu jako na vnější rámy. V dialogovém okně Možnosti rámu nastavte možnost
Kopírovat tvar protilehlého profilu.
▸
Umístěte rámy na tři pravé trajektorie pomocí stejných možností jako levé rámy.
Konstrukce rámů Solid Edge
L-5
Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií
L
Krok 5
▸
L-6
Vycentrujte všech šest rámů, které jsou umístěny natupo k vycentrovanému
rámu rozpětí, na jejich trajektoriích.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií
Krok 6
Prohlédněte si výsledky kopírování.
▸
spse01610
Ve stromu modelu vypněte zobrazení vnějších a vycentrovaných rámů rozpětí.
Konstrukce rámů Solid Edge
L-7
Cvičení: Řešení spojů a kolineárních trajektorií
L
Krok 7
▸
L-8
Tím je cvičení dokončeno. Zavřete soubor.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
M Cvičení: Tvorba vlastního rámu
Tvorba vlastního rámu
Poznámka
Chcete-li vytvořit vlastní rám, je nutné se nacházet v režimu Profil/skica
v sekvenčním prostředí.
spse01610
▸
Vytvořte vlastní rám pomocí zobrazených kót.
▸
Vyberte vlastní úchopový bod a čáru orientace.
▸
Uložte vlastní rám pod názvem rectangle50x20x2.par.
▸
Uložte soubor do pracovní složky kurzu Rámy.
Konstrukce rámů Solid Edge
M-1
N
Cvičení: Tvorba kusovníku rámů
Krok 1
▸
spse01610
Otevřete soubor draft01.asm.
Konstrukce rámů Solid Edge
N-1
Cvičení: Tvorba kusovníku rámů
N
Krok 2
Vytvořte výkres sestavy rámů.
N-2
▸
Vyberte tlačítko Aplikace ® Nový ® Vytvořit výkres.
▸
V dialogovém okně Vytvořit pohled zkontrolujte, že je zaškrtnuto políčko Spustit
průvodce tvorbou výkresového pohledu, a klikněte na tlačítko OK.
▸
V Průvodci tvorbou výkresového pohledu vyberte možnost Vytvořit výkresové
pohledy v nízké kvalitě a poté v seznamu Kvalita pohledu vyberte možnost 3
Detailní zobrazení. Klikněte na tlačítko Next.
▸
V poli Pojmenované pohledy klikněte na možnost iso a poté klikněte na tlačítko
Dokončit.
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Tvorba kusovníku rámů
▸
spse01610
Umístěte pohled do zobrazeného umístění.
Konstrukce rámů Solid Edge
N-3
Cvičení: Tvorba kusovníku rámů
N
Krok 3
Tvorba kusovníku.
N-4
▸
Na kartě Domů ® skupině Tabulky klikněte na příkaz Kusovník
▸
Klikněte na výkresový pohled.
▸
Na panelu příkazu klikněte na tlačítko Automatické pozice
Konstrukce rámů Solid Edge
.
.
spse01610
Cvičení: Tvorba kusovníku rámů
▸
spse01610
Přetáhněte kusovník do umístění na obrázku a kliknutím jej vložte.
Konstrukce rámů Solid Edge
N-5
Cvičení: Tvorba kusovníku rámů
N
Krok 4
Úpravou kusovníku přidejte sloupec Délka řezu a odstraňte sloupce Číslo dokumentu
a Materiál.
▸
Ve výkresovém listu klikněte na kusovník a poté klikněte na tlačítko Vlastnosti
kusovníku
.
▸
Klikněte na kartu Sloupce. V poli Sloupce klikněte na položku Číslo dokumentu
a poté klikněte na tlačítko Odstranit sloupec. Odstraňte také sloupec Materiál.
V poli Vlastnosti klikněte na položku Délka řezu a poté klikněte na tlačítko
Přidat sloupec.
▸
Klikněte na tlačítko OK. Přibližte kusovník a prohlédněte si výsledky.
Poznámka
Formát kusovníku je možné upravit.
N-6
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Tvorba kusovníku rámů
Krok 5
Upravte kusovník tak, aby zobrazoval délky rámů prořezu.
spse01610
▸
V dialogovém okně Kusovník klikněte na kartu Možnosti. Do pole Přídavek
na prořez rámu zadejte hodnotu 10.
▸
Klikněte na kartu Sloupce. V poli Sloupce klikněte na položku Délka řezu.
Změňte název v poli Text na „Hrubá délka řezu“ a klikněte na tlačítko OK.
▸
Přibližte si kusovník a prohlédněte si provedené změny.
Konstrukce rámů Solid Edge
N-7
Cvičení: Tvorba kusovníku rámů
N
Krok 6
Upravte kusovník tak, aby zobrazoval celkovou délku každého typu komponenty.
▸
Klikněte na kartu Sloupce. V poli Sloupce odstraňte položky Hrubá délka řezu a
Množství. Vyberte vlastnost Celková délka a přidejte ji jako sloupec.
▸
Klikněte na kartu Možnosti. Zaškrtněte políčko Vytvořit kusovník celkové délky
a klikněte na tlačítko OK.
Seznámení s kusovníkem.
N-8
Konstrukce rámů Solid Edge
spse01610
Cvičení: Tvorba kusovníku rámů
Krok 7
▸
spse01610
Tím je cvičení dokončeno. Ukončete aplikaci a uložte soubor výkresu pod názvem
draft01.dft.
Konstrukce rámů Solid Edge
N-9

Podobné dokumenty

Identifikátor materiálu: EU – 6 – 53, Zeměpis, Austrálie Anotace

Identifikátor materiálu: EU – 6 – 53, Zeměpis, Austrálie Anotace Seznamuje se s obecným přehledem, zajímavostmi a státem Austrálie, vyhledá na mapě vybrané oblasti, orientuje se na mapě, dokáže vyčíst z mapy vybrané údaje Určeno pro žáky s lehkým MP

Více

dynamické jevy a jejich zobrazení v google earth

dynamické jevy a jejich zobrazení v google earth Lidé se celá staletí snažili vizualizovat Zemi. Nejprve ji kreslili po zdech jeskyní, pak na různé ruční nástroje, dále byly vyhotoveny první tištěné mapy a až po dlouhé době s rozvinutím technické...

Více

GBM IgG - Testline

GBM IgG - Testline nebudou testované stripy zcela ponořeny. Odstraníte tak vzduchové bubliny, které se mohou zachytit pod stripy. Rovněž je možné ponořit stripy do roztoku tlakem (pinzetou nebo špičkou pipety) na hor...

Více

339 - Fakulta strojní - VŠB-TU Ostrava

339 - Fakulta strojní - VŠB-TU Ostrava Tlačítko Old log zobrazí dialogový box s výpisem předešlých přístupů (výpis log souboru). Třetí záložkou je úloha pro ukládání informací o uživateli na iButton prvky. Tato záložka je rozdělena do t...

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Vložení dalších pohledů součástí na výkresový list . . . . . . . . . . . . . . . Uložení souboru výkresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vložení pomocného pohled...

Více

Příloha č. 3 -Technicka zprava

Příloha č. 3 -Technicka zprava Z fasády se demontují za ízení, konstrukce a tabulky bránící realizace ETICS, provede se oprava soklové omítky v rozsahu 100%, oprava fasádní omítky v rozsahu 10%. Venkovní vstupní schodišt s rampo...

Více

Animace sestav

Animace sestav umožňuje ovládat pohyb, pořadí a seskupení součástí a podsestav. Rendrování pohledu umožňuje definovat textury, osvětlení, stíny, pozadí a další vlastnosti a vytvořit tak obrázky ve stylu pre...

Více

Algoritmus Minimax

Algoritmus Minimax if (pozice je koncová or hloubka = 0) then return heuristické ohodnocení pozice

Více