EPN_1.pololetí_ 2016_ pohdg

Komentáře

Transkript

EPN_1.pololetí_ 2016_ pohdg
Ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti, prostonané dny a průměrná délka trvání
1 případu dočasné pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2016 podle sledovaných skupin diagnóz a pohlaví
Ukončené případy DPN
Diagnóza
Počet
Tuberkulóza
Zhoubné novotvary
Nemoci duševní
Nemoci nervové soustavy
Nemoci oběhové soustavy
- hypertenze
- ischemická choroba srdeční
- cévní nemoci mozku
- jiné nemoci oběhové soustavy
Nemoci dýchací soustavy
- akutní infekce dýchacích cest
- chřipka
- chron. nemoci dolních dýchacích cest
- jiné nemoci dýchacích cest
Nemoci trávicí soustavy
Nemoci kůže
Nemoci pohybové soustavy
- nemoci páteře
- jiné nemoci pohybové soustavy
Nemoci moč. a pohl. soustavy
Těhotenství, porod, šestinedělí
Úrazy, otravy
Nemoci ostatní
CELKEM
58
6 708
21 838
12 989
44 461
7 567
3 283
1 511
32 100
310 282
252 634
39 435
4 937
13 274
59 792
13 140
162 201
107 691
54 505
34 857
18 791
93 055
74 266
852 438
Z toho
muži
46
3 280
7 851
5 376
23 807
4 313
2 667
1 012
15 815
142 098
113 271
19 839
2 283
6 702
32 384
7 396
83 159
54 652
28 505
7 689
0
60 862
29 932
403 880
ženy
12
3 428
13 987
7 613
20 654
3 254
616
499
16 285
168 184
139 363
19 596
2 654
6 572
27 408
5 744
79 042
53 039
26 000
27 168
18 791
32 193
44 334
448 558
Prostonané dny
Počet
11 035
196 403
902 695
061 721
296 666
445 454
422 803
247 791
1 180 618
4 962 390
3 759 494
533 683
257 805
411 606
1 829 512
432 932
10 767 261
6 812 020
3 954 175
1 183 958
1 996 881
4 889 930
2 920 668
1
1
1
2
35 452 052
Délka trvání 1 DPN
Z toho
muži
9 194
560 938
656 903
449 736
1 421 748
262 766
356 550
169 478
632 954
2 214 264
1 614 014
255 627
126 420
218 168
1 004 556
239 548
5 208 627
3 252 240
1 956 303
295 015
0
3 143 949
917 036
16 121 514
ženy
1 841
635 465
1 245 792
611 985
874 918
182 688
66 253
78 313
547 664
2 748 126
2 145 480
278 056
131 385
193 438
824 956
193 384
5 558 634
3 559 780
1 997 872
888 943
1 996 881
1 745 981
2 003 632
19 330 538
Průměr
Z toho
muži
ženy
190,26
178,35
87,13
81,74
51,66
58,87
128,79
163,99
36,78
15,99
14,88
13,53
52,22
31,01
30,60
32,95
66,38
63,26
72,55
33,97
106,27
52,55
39,33
199,87
171,02
83,67
83,66
59,72
60,92
133,69
167,47
40,02
15,58
14,25
12,89
55,37
32,55
31,02
32,39
62,63
59,51
68,63
38,37
0,00
51,66
30,64
153,42
185,37
89,07
80,39
42,36
56,14
107,55
156,94
33,63
16,34
15,39
14,19
49,50
29,43
30,10
33,67
70,33
67,12
76,84
32,72
106,27
54,23
45,19
41,59
39,92
43,09

Podobné dokumenty

trávicí soustavy nemoci nervové soustavy Z toho Z toho muži ženy

trávicí soustavy nemoci nervové soustavy Z toho Z toho muži ženy ukončených dočasných pracovní neschopností oproti roku 2014. Vzestup oproti roku 2014 zaznamenaly v roce 2015 mj. nemoci nervové soustavy, a to o 1 809 ukončených případů dočasné pracovní neschopno...

Více

X - TRAM

X - TRAM Soft. CHAPS spol. s r.o.

Více

od 1.6.2016 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14

od 1.6.2016 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 Dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost,Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9 Informace o provozu na tel.: 296

Více

216 Bořislavka (40 6)T - TRAM

216 Bořislavka (40 6)T - TRAM Pod Vyhlídkou Macharovo náměstí Vozovna Střešovice Sibeliova Norbertov Náměstí Před Bateriemi Talichova U Vojenské nemocnice Vojenská nemocnice POLIKLINIKA PETŘINY na znamení Všechny spoje zajišťuj...

Více

Zobrazit přílohu k přípravku

Zobrazit přílohu k přípravku Působení dle tradiční čínské medicíny:

Více

Celé číslo 4/2010 v pdf - Zdravotnictví v České republice

Celé číslo 4/2010 v pdf - Zdravotnictví v České republice analyzování dat je vždy nutno mít na zřeteli, že dostupné informace není možno generalizovat, neboť zdravotní stav migrantů je ovlivněn řadou dalších faktorů, jako je věk, pohlaví, genetické a kult...

Více

Stáhnout (Šabach)

Stáhnout (Šabach) ➜ =5 R )!$8H+ , .2" PF W !H/% :.2 )!$8H+ , .2" PF W  )!$8=$+ , P=$ FF W >:/0 I /R )6!G+ , L 4H W L(8 =/0 )6!G+ , L 4H W C8H H( ...

Více

Fibonacciho čísla na střední škole

Fibonacciho čísla na střední škole Jednotlivé členy Fibonacciho posloupnosti nazýváme Fibonacciho čísla. Tato čísla se poprvé objevila ve druhém rozšířeném vydání knihy Liber abaci z roku 1228, tedy proto nesou jeho jméno. Studenti ...

Více