AeC Flash 2008

Komentáře

Transkript

AeC Flash 2008
AeC Flash 2008
Reference
Produkty
Praxe
Tipy
Řešení
Obsah
Úvodní slovo
Helika a.s.
Building Information Modeling (BIM)
Revit Structure
Apartmány Vysoké Tatry
Produkty pro profese TZB .................................................................................. 24
Patrik Minks k aktuálním trendům a BIM ....................................................................... 4
Proč využít možnosti Informačního modelování budov ................................................. 5
Autor interiéru: Marek Németh, Katarína Poláková, Ivana Senteská,
Synergies architects ......................................................................................................... 8
PRODECOM s.r.o.
Revit jako nástroj optimalizace času projektování ......................................................... 9
Revit Architecture 2009 .
Skladový a administrativní areál Richter+Frenzel ......................................................... 22
Vše pro efektivní statický návrh stavebních konstrukcí ............................................... 23
Metroprojekt Praha a.s.
Rekonstrukce železniční stanice Praha Hlavní nádraží ................................................. 25
G.W.mont, s.r.o.
Projekt trubních rozvodů technických plynů ................................................................. 25
Zvyšte produktivitu celého projekčního týmu .............................................................. 10
AutoCAD Civil 3D 2009
Polyfunkčná zóna, Centrum 1 v Jasnej - Súťaž
Autor: Peter Kucharovič, Synergies architects .............................................................. 12
Viapont, s.r.o.
Santis a.s.
Nová hala PKS MONT ...................................................................................................... 13
HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s.
Model průmyslového areálu v Revit Architecture .......................................................... 14
Začněte myslet ve 3D ..................................................................................................... 26
Speciální projekty inženýrských staveb v AutoCAD Civil 3D ........................................ 28
CONSTRUO, spol. s r. o
Využití AutoCAD Civil 3D při zpracování modelů hrubých terénních úprav
logistických areálů .......................................................................................................... 29
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
Příprava území pro průmyslové a logistické areály v AutoCAD Civil 3D ...................... 29
Dostavba areálu Neoprot
Peter Kucharovič .............................................................................................................. 15
Lineplan s.r.o.
Projektování komunikací v AutoCAD Civil 3D ............................................................... 30
ATOS-6, spol. s r.o.
Projekt rodinného domu v podhůří Beskyd .................................................................... 16
Reming Consult a.s.
Projektování silničních staveb v AutoCAD Civil 3D ....................................................... 31
AutoCAD Architecture
Architektura bez kompromisů s aplikací AutoCAD ......................................................... 17
Spolupráce produktů Autodesku napříč celým stavebnictvím
Od týmové spolupráce až po publikaci dat ....................................................................32
Grido architekti, s.r.o.
Apartmány Štadión Tatranská Lomnica .......................................................................... 19
Autodesk NavisWorks 2009
Co přináší novinka v portfoliu Autodesku ...................................................................... 33
Studio A.J.T Praha, s.r.o.
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem .................................................................... 20
Knihy z nakladatelství Computer Press pro stavebnicví a architekturu
Užiteční pomocníci při výuce aplikací AutoCAD či Revit .............................................. 35
PXP STUDIO s.r.o.
KOLBEN CUBE ................................................................................................................. 21
Náklad: 8000 ks
Vydavatel: Tomáš Kácha, Ivona Foltýnová, Rudolf Vyhnálek
(Tech Data Distribution, s.r.o., www.techdata.cz)
Redakce: kolektiv autorů
Grafický design: Aetna, spol. s r. o., www.aetna.cz
Sazba: Romana Konečná (Aetna, spol. s r. o.)
Jazykové korektury: Jana Markvartová
AEC FLASH je periodikum, které je distribuováno ZDARMA jako prostředek šíření
informací o nových technologiích společnosti Autodesk a aplikacích třetích stran.
Informace uvedené v tomto katalogu je možné reprodukovat pouze po předchozím svolení
vydaném společností Tech Data Distribution, s.r.o.
Společnost Tech Data Distribution, s.r.o., nepřebírá odpovědnost za případné chyby vydání
nebo tisku. Informace o produktech podléhají změnám nebo jejich aktualizaci.
Úvodní slovo
Važení přátelé,
po roce se vám do rukou dostává nové vydání AEC Flash, které reflektuje vývoj stavebních řešení Autodesku.
Možná i vás při listování touto brožurou napadne, jak široké je portfolio produktů, které Autodesk pro stavební
průmysl každoročně vyvíjí. Je tím dáno jednoznačně jeho unikátní postavení, které staví uživatele produktů
Autodesk do příjemné pozice – celý projekční tým může využívat nástroje založené na jedné technologii,
a tím si znatelně zjednodušit vzájemnou komunikaci. Ve verzi 2009 všech stavebních řešení došlo k mnoha
drobným i zásadnějším vylepšením, a to nejen v oblasti komunikace a sdílení dat. Budeme-li hledat společného
jmenovatele těchto řešení, pak najdeme něco mnohem víc, než jen nástroje, které zvyšují produktivitu
architektů, projektantů a inženýrů. S novou produktovou řadou Autodesku jsme se dostali o krok dál. Jistě,
stále vyvíjíme ty nejlepší softwarové nástroje pro tvorbu stavební projektové dokumentace, ale nyní, mnohem
více a lépe než dříve, pomáháme uživatelům našich řešení vizualizovat jejich myšlenky, simulovat a analyzovat
chování skutečných budov a infrastruktury ještě před tím, než jsou postaveny. Tím společně pousouváme
hranice kvality návrhu a uvolňujeme kreativitu každého, kdo s produkty Autodesku pracuje.
Není to tak dávno, kdy jsme skutečnou podobu a především kvalitu budov, jejich technického vybavení
a také silnic, železnic nebo vodních staveb poznali až při jejich skutečném dokončení, mnohdy až po měsících
a letech provozu. Dnes čelí celý stavební průmysl každodenním problémům způsobeným globálními
a makroekonomickými faktory – změnou klimatu, postupující urbanizací a industrializací, globalizací a tenčícími
se zdroji přírodních surovin. V takovémto prostředí klasické a zažité postupy nestačí, je nutné změnit přístupy
k navrhování tak, abychom projektované objekty dokonale prozkoumali ještě před tím, než budou postaveny.
Základem požadovaných změn je využití nejmodernějších technologií, takových, jaké vytváří Autodesk.
Zcela zásadní technologie pro stavebnictví je BIM (Building Information Modeling). BIM je snad více než
technologie přístup k navrhování, je to cesta k vytvoření digitálního prototypu budovy či infrastruktury,
který umožní pochopit, jak bude objekt vypadat a jak se bude chovat ve skutečnosti. To výrazně napomáhá
uživatelům navrhovat v souznění s mnoha moderními trendy, jako je „zelená architektura“ (sustainable design)
nebo výroba stavebních objektů na základě 3D dat (digital fabrication). BIM mění stavební průmysl v mnoha
zajímavých směrech. Poskytuje platformu, na které mohou architekti, inženýři a stavebníci komunikovat
a skutečně pochopit návrh, který se společně snaží vytvořit. Na druhou stranu a pro někoho možná překvapivě
je metoda BIM daleko jednodušší na používání, protože přesně kopíruje nejen skutečné stavební procesy,
ale také způsob myšlení architektů a projektantů. Ve skutečnosti se BIM stává základním nástrojem, který je
nezbytný pro moderního architekta, inženýra, stavitele ve všech fázích života stavebního objektu, od skici až
po demolici.
Základna uživatelů produktů Autodesku neustále roste a přispívá k tomu i naše spolupráce se školami. Dobrým
příkladem je soutěž Revit Open, jejíž druhý ročník právě probíhá (více na www.svobodaprostoru.cz). Nicméně
úspěch Autodesku není měřen počtem uživatelů našich produktů, nýbrž jejich skvělou prácí. Příběhy a zajímavé
projekty některých z nich najdete na stránkách této brožury. Jsou to příběhy, které mimo jiné dokladují to, že
ti úspěšní dokázali nasadit a dobře využít nejmodernější technologie. Rád bych poděkoval všem, kdo s našimi
produkty již pracují, a také popřál současným i budoucím uživatelům, aby také díky softwarovému vybavení
od Autodesku byli vždy o krok před konkurencí.
Zdraví vás
Patrik Minks
AEC Sales Manager CHS
4
Building Information Modeling (BIM)
Technologie, která se na českém trhu objevila před více jak pěti lety, je pro
mnohé architekty, stavaře a inženýři zabývající se projekcí infrastruktury
stále něčím neznámým a hlavně nedůvěryhodným. Většina stále zůstává
u 2D; osvědčené, léty prověřené techniky, jejíž počátky se datují do období
před dvaceti lety. Proč bychom se měli snažit přejít na něco jiného, když
nám 2D stačí? Je tomu ale opravdu tak?
Čas je něčím, co člověk nezastaví, a je ho méně,
než bychom si přáli. Zatímco čas plyne stále stejně
rychle, vše ostatní se zrychluje, a nároky na množství
práce odvedené za hodinu se tak neustále zvyšují.
Kreslení ve 2D už nyní naráží na své výkonnostní
limity i přesto, že např. AutoCAD LT, jeden
z nejoblíbenějších nástrojů pro 2D projektování,
nabízí velké množství možností jak zautomatizovat
určité rutinní procesy. CAD, jak ho známe doposud,
používá obecné geometrické entity (tvary) pro
reprezentaci nakresleného stavebního prvku. Třebaže
jsou s nimi spojeny další inteligentní informace,
zůstává vnitřní formát dat vlastně stejný jako u 2D.
Výsledkem pak je nepružnost a řada omezení při
vytváření odvozených prezentací modelu (půdorysy,
pohledy, řezy, detaily). Při změnách je pak jediná
šance vše ručně aktualizovat. Každá taková
aktualizace vnáší do dokumentace velké množství
nepřesností a hlavně chyb, jejichž dohledání zabere
nemalé množství času.
O poznání lépe jsou na tom tzv. objektové CAD
aplikace, jakými je např. AutoCAD Architecture.
V aplikacích na této bázi už vytváříte model objektu,
z čehož plynou nesporné výhody. Řezy vytváříte
tak, že nakreslíte řezovou rovinu, a program vše
ostatní vyřeší za vás. Jelikož jsou řezy odvozovány
přímo z modelu, tak jakákoliv změna, kterou
v modelu provedete, bude automaticky hlášena při
otevření řezu, a tím pádem máte kontrolu a jistotu
toho, že změny provedené v půdoryse se projeví
i v zde. Kontrola změn se ale netýká pouze řezů,
ale také výpisu výrobků či výpisů místností a jejich
plošných výměr. I přesto, že je míra automatizace
u těchto programů na velmi pokročilé úrovni, mají
tyto programy jistá omezení především s ohledem
na složitější ovládání automatických procesů.
BIM v projektu
BIM jde s ohledem na optimalizaci a automatizaci
ještě mnohem dál. Stejně jako v předchozím případě
vytváříte model budovy. Ten ale není založen
na grafických elementech, ale na databázových
prvcích, kde jejich grafické znázornění je jen jedna
z forem reprezentace. Jaké výhody tento systém
přináší? Každý, opravdu každý element je do systému
zaveden se všemi jeho grafickými i negrafickými
parametry. Grafické parametry, jako je délka, šířka
a výška, definují další veličiny, jako je obsah povrchu
a objem. Není vůbec žádný problém tyto hodnoty
vykázat do tabulky, která je vlastně náhledem
do databáze. Z toho vyplývá obrovská výhoda aplikací
BIM. Změna znamená pozměnění údaje v databázi
a automaticky v tabulkách. Tento princip je dodržován
u každého elementu, ať se jedná o trám, stěnu nebo
2D čáru.
standardní cad
Revit
Revit (BIM) vs. ostatní CAD aplikace
5
Samotná tato funkčnost by ovšem nepřinášela úsporu
času, kdyby nebyla spojena s dalším silným nástrojem
BIM aplikace, jakým jsou logické vazby. Logické vazby
zajišťují, aby vytvářený model byl vždy kompaktní.
Jedním z projevů kompaktnosti je např. efekt, kdy
pohnete nosnou stěnou v 1.NP směrem do exteriéru,
a díky tomu se pohnou nosné stěny v každém
dalším patře a stropy, ležící na těchto stěnách, se
prodlouží také tak, aby v řezu nebyla mezi stropy
a stěnami mezera. Díky databázovému zápisu dojde
i ke změnám ve výpisech výrobků a všech ostatních
tabulkách. Na tuto automatičnost je 100% spolehnutí,
a tak pokud takovouto změnu uděláte těsně před
odevzdáním dokumentace, můžete si být jisti, že se
projeví všude.
Výčet funkcí, které usnadní práci se zpracováním
projektové dokumentace, je mnohem širší, ale
rozhodně stojí za všechny jmenovat jedinou –
intuitivní ovládání. BIM je databáze, ale k jejímu
ovládání nepotřebujete být databázoví experti
nebo programátoři. Vlastně ani nemusíte vědět, co
databáze je. Program se o vše stará sám a jediné, co
musíte dělat, je tvořit stavbu pomocí inteligentních
objektů jako stěna, okno nebo koridor. BIM
neznamená pouze sílu databáze, ale hlavně ovládání,
které vychází vstříc potřebám uživatele.
BIM aplikace, jejichž nejznámější zástupce je Revit
Architecture, není pouze jedna. Na základě BIMu
pracují i aplikace určené pro další profesanty, jakými
jsou stavební inženýři, statici, profesanti TZB či
inženýři zpracovávající dokumentaci infrastruktury.
Pokud se projekční tým skládá z lidí pracujících
na BIM aplikacích, pak je časová úspora ohromná.
Přímé sdílení 3D databázových dat vede k mnohem
nižší potřebě další komunikace a vysvětlování, jaký je
záměr architekta či stavebního inženýra nebo jakým
způsobem je formována nosná konstrukce, která
omezuje vedení vzduchotechnických rozvodů.
Jak bylo poznamenáno výše, BIM není pouze
v architektuře a stavebnictví, ale pronikl i do oblasti
inženýrských staveb, a to díky AutoCAD Civil 3D,
který je schopný reagovat na zvyšující se nároky
projektantů po rychlém a přesném zpracování různých
druhů staveb. Tzv. Civil BIM označujeme dynamický
3D model, se kterým pracuje AutoCAD Civil 3D
a který propojuje všechny vytvářené prvky projektu
v jeden komplexní model. Stejně jako v aplikacích
pro stavebnictví a architekturu, mezi sebou všechny
prvky udržují inteligentní vazby, a tím poskytují
neustálou aktuálnost modelu. Pokud změníte jednu
část projektu, všechny objekty související s touto
částí se automaticky upraví podle nově zadaných
parametrů. Odpadá tak nutnost dohledávat změny,
ručně je editovat, přepisovat popisky, přepočítávat
tabulky, a dochází tím i k minimalizaci chyb. Navíc
celý model je postaven na parametrických šablonách,
které představují reálné prvky, jako jsou jízdní pruhy,
příkopy, svahy, opěrné zdi atd. To přináší velkou
výhodu při zpracování vlastního projektu, kdy už
neřešíte pouze čárovou kresbu, ale modelujete
opravdovou stavbu. Máte okamžitý přehled o tom, jak
projekt vypadá ve 3D, přehled o velikosti kubatur, jsou
patrné všechny návazné záležitosti a mnoho dalšího.
Při změně nivelety trasy dojde k automatickému přebudování
koridoru komunikace s překreslením příčných řezů, jejich
překótováním a zároveň přepočítání kubatur a updatu všech
souvisejících tabulek a popisků, není potřeba žádná ruční práce
6
Obálka, která obsahuje všechny činnosti
od architektonického designu po rozvody kanalizace,
je koordinace. Zde BIM aplikace opět ukazují své
silné stránky. Hledání problematických míst a kolizí
je pro ně hračka. Místa průniků jednotlivých vedení
vůči sobě či kolize vedení a stavebních konstrukcí
jsou graficky označeny a jejich oprava je pak otázkou
chvilky.
Méně známou a méně využívanou výhodou
databázového systému je možnost sdílení těchto dat
s aplikacemi třetích stran, které řeší např. tepelné
charakteristiky budovy. Díky tomuto propojení model
uděláte „živý“, simulující např. účinky slunečního
světla na interiér ať už po stránce teplotní, tak
světelné. Takové simulace pomáhají správně zvolit
systém zastínění, tepelná analýza napomůže vhodné
volbě způsobu vytápění a chlazení.
Tím ale využitelnost vámi vytvořených dat nekončí.
Základem každého facility managementu je databáze.
Soubor nepodobný tomu, který je vytvořený v aplikaci
BIM. Revit Architecture díky svým nástrojům zvládá
úlohu facility managementu velmi elegantně, a proto
v případě, že investor vlastní Revit Architecture,
můžete tato data předat dál ke zpracování. V případě,
že investor tento program nevlastní, je možné databázi
vyexportovat do ODBC a použít ji v některém
z dalších programů. Díky tomu přinášíte investorovi
další přidanou hodnotu, data pro správu budovy
či celého areálu budov. Jak dalece bude budova
spravována a jaká data o ní budou vedena, je čistě
na schopnostech investora. Možnosti aplikace BIM
jsou v tomto směru neomezené.
Autor interiéru: Marek Németh, Katarína Poláková, Ivana Senteská, Synergies architects
Apartmány Vysoké Tatry
112.5
70.0
INVISIBLE MINI-2 LAMPS
405
?
70.0
INVISIBLE MINI-2 LAMPS
405
?
112.5
70.0
INVISIBLE MINI-2 LAMPS
405
?
34.0
Sprcha-Tara
602
.
30.0
70.0
INVISIBLE MINI-2 LAMPS
405
?
zrkadlo so sirokym ramom
?
?
lampa devon-devon judith
826
?
el-legrand-light tech-4module
811
4 module
85.8
sprchova zastena /Villeroy and Boch/
701
STR.213
79.7
lampa devon-devon judith
826
zrkadlo so sirokym
ramom
?
?
?
el-legrand-light tech-jednopolovy vypinac-1m
815
1 module
Dorbracht-TARA-classic-GLASHALTER-83400890
704
Dorbracht-TARA-classic-LOTIONSPENDER-83430970
?
708
?
Sprcha-Tara-mala
616
?
154.8
150.0
Dorbracht-TARA-classic-HANDTUCHHALTER-2TEILIG-83210890
705
?
Dorbracht-TARA-classic-BADENTUCHHALTER-83080890
707
?
stolik na umyvadlo 1400 x 600-sikme nohy
?
?
67.0
RADIATOR_SAVOY_600x1210
828
?
kaldewei megaplan 900 x 1200 model no.505
613
?
89.0
kaldewei centro duo oval _viva vital
601
4mm uzemnenie pod každou vaňou, vlastný okruh istenia, podomietkový
zmiešavácí systém 100mm pod vaňou, 2 pólový vypínač
85.0
stolik na umyvadlo 1400 x 600-sikme nohy
?
?
115.0
98.3
Dorbracht-TARA-classic-BADENTUCHHALTER-83080890
707
?
140.0
Sprcha-Tara-mala
616
?
200.0
orbracht-TARA-classic-HANDTUCHHALTER-2TEILIG-83210890
705
?
80.0
Dorbracht-TARA-classic-BADENTUCHHALTER-83060890
707
?
85.5
Dorbracht-TARA-classic-GLASHALTER-83400890
704
?
Dorbracht-TARA-classic-basin mixer-33500880-135mm
604
?
Dorbracht-TARA-classic-LOTIONSPENDER-83430970
708
?
2.NP
2.NP
300
C-2.12-E1
1 : 20
2
kaldewei centro duo oval _viva vital
300
C-2.12-E3
1 : 20
4
601
4mm uzemnenie pod každou vaňou, vlastný okruh istenia, podomietkový
zmiešavácí systém 100mm pod vaňou, 2 pólový vypínač
INVISIBLE MINI-2 LAMPS
405
?
82.5
55.5
70.0
70.0
INVISIBLE MINI-2 LAMPS
405
?
70.0
91.0
INVISIBLE MINI
407
?
50.0
INVISIBLE MINI-2 LAMPS
405
?
60.0
100.0
zrkadlo so sirokym ramom
?
?
2.NP
7.5
602
.
100.0
85.5
32.0
9.3
15.9
16.1
9.3
10.3
210.0
sprchova zastena /V
701
STR.2
96.0
67.0
48.3
8.0
228.7
98.3
140.0
Dorbracht-TARA-clas
Dorbracht-TARA-EC
60
?
42.3
85.0
48.3
14.0
115.0
137.5
115.0
140.0
14.0
el-legrand-light tech
811
4 module
RADIATOR_SAVOY_
828
Dorbracht-TARA-clas
?
Dorbracht-TARA-clas
180.0
16.2
482.5
30.0
605
5051/B 41/P
el-legrand-light tech-jednopolovy vypinac-1m
815
1 module
el-legrand-light tech-4module
811
4 module
502.5
80.0
21-FLAMINIA-BIDET-5051-B_41-P
16.1
322.5
? Dorbracht-TARA-kBidetu
608
?
sprchova zastena /Villeroy and Boch/
701
STR.213
90.0
7.5
41.5
23.2
kaldewei megaplan 9
31.3
300
9.0
15.0
203.3
12.54 m²
7.5
9.3
32.5
60.0
stolik na umyvadlo 1400 x 600-sikme nohy
?
?
Dorbracht-TARA-classic-WANNENGRIFF-83030890
711
Dorbracht-TARA-classic-LOTIONSPENDER-83430970
?
708
13.2-2.12
Kúpelňa + Wc + sprcha
7.5
15.9
Dorbracht-TARA-classic-GLASHALTER-83400890
704
?
155.5
74.2
70.0
el-legrand-light tech-4module
811
4 module
110.0
5.0
Dorbracht-TARA-classic-BADENTUCHHALTER-83060890
707
100.0
?
74.3
sprchova zastena /V
701
STR.2
Sprcha-Tara
6.0
85.0
2.0
82.0
50.0
20.0
60.0
222.0
95.0
2.0
75.1
15.0
93.0
30.0
lampa devon-devon judith
826
?
20.0
77.4
2.0
11.5
10.0
24.0
45.0
55.0
INVISIBLE MINI-2 LAMPS
405
?
INVISIBLE MINI-2 LAMPS
405
?
245.5
2.0
Dorbracht-TARA-classic-HANDTUCHHALTER-2TEILIG-83210890
Dorbracht-TARA-classic-HANDTUCHHALTER-2TEILIG-83210890
705
705
?
?
Dorbracht-TARA-GERUCHVERSCHLUSS-10060970
INVISIBLE MINI-2 LAMPS
607
405
?
INVISIBLE
MINI-2 LAMPS
?
405
?
5.0
50.0
91.0
70.0
70.0
70.0
83.0
11.5
43.5
INVISIBLE MINI-2 LA
405
?
55.0
43.8
INVISIBLE MINI
407
?
el-legrand-light tech-zasuvka 230V-2m
820
el-legrand-light tech-4module
2 module
811
94.5
63.0
229.0
INVISIBLE MINI-2 LA
405
?
57.5
1.3
Dorbracht-TARA-classic-HANDTUCHHALTER-2TEILIG-83210890
705
?
Compound Ceiling
?
?
INVISIBLE MINI-2 LAMPS
405
?
600
229.0
?
?
151.5
252.0
Compound Ceiling
?
?
3.NP
198.7
9.0
C-2.12-E2
1 : 20
3
59.0
92.0
Dorbracht-TARA-classic-BADENTUCHHALTER-83080890
707
?
zrkadlo so sirokym ramom
?
?
stolik na umyvadlo 1400 x 600-sikme nohy
4 module
Dorbracht-TARA-classic-HANDTUCHHALTER-2TEILIG-83210890
705
?
1
13.2-2.12
1 : 20
300
kaldewei megaplan 900 x 1200 model no.505
613
?
5
C-2.12-E4
1 : 20
67.8
splachovacie tlacitk
614
?
Dorbracht-TARA-cla
DE
25.0
24.0
80.0
64.0
118.5
100.0
110.5
FLAMINIA-WC-5051
610
Dorbracht-TARA-clas
?
41.5
Dorbracht-TARA-clas
492.5
492.5
25.0
2.NP
Dorbracht-TARA-classic-WANNENGRIFF-83030890
711
?
85.0
150.0
Dorbracht-TARA-classic-HANDTUCHHANDER-84200970
703
.
Dorbracht-TARA-classic-TOILETTEN-BURSTENGARNITUR-83900890
kaldewei centro duo oval _viva vital
710
601
? 4mm uzemnenie pod každou vaňou, vlastný okruh istenia, podomietkový
zmiešavácí systém 100mm pod vaňou, 2 pólový vypínač
14.2
19.7
137.2
98.3
98.5
56.0
492.5
31.3
15.0
184.8
Okno Vysunute
9
?
49.3
701
STR.213
492.5
20.0
5.0
36.0
26.0
36.0
98.5
5.0
5.0
29.3
35.5
37.8
1.3
5.0
5.0 13.0 13.0 5.0
15.5
30.3
502.5
98.5
32.2
51.8
56.0
25.0
80.0
56.0
200.0
49.7
1.3
11.5
3.2
16.2
28.7
482.5
11.5
85.5
47.7
Sprcha-Tara
602
.
sprchova zastena /Villeroy and Boch/
30.0
10.0
45.0
Dorbracht-TARA-classic-BADENTUCHHALTER-83060890
707
?
Asi v najlukratívnejšej lokalite Tatier
- na Štrbskom plese stoja Apartmány
Hviezdoslav, ktoré pozostávajú zo štyroch
navzájom prepojených objektov rešpektujúcich
okolitú pôvodnú architektúru. Svojím
kamenným obkladom zapadajú do horského
prostredia. Ubytovanie najvyššieho štandardu,
ležiace len niekoľko metrov od hladiny plesa,
v sebe ponúka možnosť výhľadu z jednej strany
na Vysoké Tatry, a na druhej strane majiteľ
uvidí Popradskú kotlinu. Interiéry zariadené
v jednotnom štýle luxusným nábytkom
uspokoja aj toho najnáročnejšieho klienta.
Dodavatel řešení
ŠTOR CAD Computers s.r.o.
www.stor.sk
8
Revision History / Historie revizí
PRODECOM s.r.o.
Revit jako nástroj optimalizace času projektování
Number /
Číslo
Ovládání programu je příjemné, řekli bychom, že
programátoři ho psali s vědomím, že všichni budoucí
uživatelé nemusí být IT experti. Vynášení prvků je
velmi jednoduché, stačí vybrat v přednastavených
knihovnách ten správný, případně jej v dialogovém
panelu dotvořit k obrazu svému, a umístit do projektu.
Prvky se dají vůči sobě „zavazbit“ , při posunu jednoho
se okolní chovají tak, jak potřebujeme, aniž bychom
pro to museli hnout prstem nebo pracně vzpomínat,
co ještě je třeba posunout.
Každá změna libovolného parametru prvku se
automaticky přenese na všechny prvky stejného
typu. Projekt je vytvářen jako databáze, není tedy
možné, že by se na nějaký prvek skrčený v koutě jaksi
„zapomnělo“. Všechno, co v modelu vytvoříme, se
dá vykázat do tabulek, různými způsoby odfiltrovat
a setřídit podle potřeby. Výpisy jsou při jakékoliv
změně v modelu automaticky aktualizovány. Toto je
vlastně hlavním důvodem, proč jsme se také pro Revit
rozhodli. Naše společnost stavby nejen projektuje, ale
také realizuje.
Obousměrně funguje komunikace s AutoCADem, což
je pro nás důležité, neboť převážně v něm pracují
projektanti profesí TZB, elektro a statiky.
Pravděpodobně každý, kdo se někdy účastnil
práce na některé z etap zpracování projektové
dokumentace, ví, co je Achillovou patou práce
v běžných CAD systémech. Noční můra projektanta
- změny. Ať už se jedná o změny ze strany investora
v průběhu projektování, během stavebního řízení,
realizace stavby, klientské změny nebo drobné úpravy
spouštějící lavinu korekcí v půdorysech, řezech,
pohledech, výpisech materiálu, výpočtech ploch
apod.
Ve své praxi jsme se setkali s aplikacemi, které byly
prostými CAD systémy, i aplikacemi určenými k 3D
modelování. Práce v prosté aplikaci CAD je otrocké
tahání čar, nekonečné překreslování řezů a pohledů,
aktualizace výpisů všeho druhu, přičemž i při největší
pečlivosti se vždy na něco zapomene. 3D modelovací
programy jsou většinou obecné, dá se udělat cokoliv
od molekuly až po vesmír, ale práce je to zdlouhavá,
pro stavební praxi víceméně nepoužitelná.
Revit podobné nedostatky jiných CAD systémů
eliminuje. Při práci v Revitu, a pro jeho plné využití,
je nutné si uvědomit, že to není kreslicí program jako
např. AutoCAD, ale program určený pro informační
modelování, kde se vytváří jeden komplexní model
objektu tvořený ne čarami, ale parametrickými prvky,
stěnami, stropy, okny, dveřmi atd., to vše ve 3D.
Description /
Popis
Date /
Datum
Revit jsme poprvé nasadili na projekt HH01, což
Project
jsou
dvě/ Projekt:
vilky pro zahraničního klienta. Od něho
jsme obdrželi podklady ohledně dispozic
a pohledů a v Revitu jsme pak udělali projekt
od dokumentace pro stavební povolení přes
tendrovou dokumentaci pro výběr dodavatele
stavby až po realizační projekt. V aplikaci
AutoCAD jsme udělali kladečský výkres
stropů
a výkres krovu. Klientovy požadavky se
Investor:
v průběhu projektování často měnily, ale to už
s Revitem nebylo problém zvládat.
Další projekt HH02 představuje tři typy
bytových domů pro stejného investora, celkem
se jedná o pět budov v uzavřeném areálu.
Nedávno
jsme
dokončili
projekt pro stavební
Investor agent
/ Zástupce
investora:
povolení. Nastala obdobná situace jako
u předchozího projektu, změna za změnou, to
všechno krát tři. V aplikaci AutoCAD bychom
tak projekt kreslili velmi dlouhou dobu.
Ještě před zakoupením Revitu jsme dokončili
projekt
tří/ Zpracovatel
bytových
domů, jejichž výstavbu
Designer
projektu:
v současné době realizujeme, a díky tomu
můžeme „na vlastní kůži“ pocítit, jak složité
je provádět stavbu a projektovat bez
PROJECT DESIGN, ENGINEERING & CONSTRUCTION MANAGEMENT
inteligentního softwaru. Z časových důvodů
PRODECOM
s.r.o.
IČO:již25875281
jsme totiž nebyli schopni
přepracovat
hotový
Nádražní 116, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
projekt z AutoCAD do Revitu, a pro tento
Level / Stupeň:
projekt
tedy nemůžeme
výhody
Revitu využít.
Building Permit
Documentation
Dokumentace pro stavební povolení
30400
1650
3000
3250
3000
1500 ( 850 )
2750
3000
1500 ( 850 )
2750
3000
1500 ( 850 )
3250
3000
1500 ( 850 )
1750
1500 ( 850 )
V praxi je velmi důležitá součinnost projektanta
Drafted by / Vypracoval:
a zhotovitele
stavby, což je jednou z našich
hlavních
Checked firemních
by / Kontroloval:filosofií, a také proto máme
jak vlastní projekci, tak i realizaci. Díky Revitu
Approved by / Schválil:
jsme dnes na nových projektech schopni velmi
Format / Formát:
Date / Datum:veškeré
Revision / Revize:
Scale
/ Měřítko:
efektivně
a spolehlivě
zapracovávat
1 : 1 na změny v průběhu realizace, kdy
požadavky
00
A1
pro stavbu samotnou nejsou důležité pouze
Drawing name / Název výkresu:
aktualizované výkresy, ale také výpisy prvků
a další formy výstupů dat. Revitu zadáme
Vizualizace
každou
informaci
pouze jednou a tuto informaci
Drawing
/ Číslo výkresu:
Revision History
/ Historie number
revizí
jsme pak schopni zobrazit v různých formách,
ať už na výkrese nebo ve výpisu prvků, který si
navíc můžeme filtrovat např. podle bytů, podlaží
či jiných logických celků. Díky tomu jsme
schopni eliminovat chyby v množství či typech
objednaných materiálů a reagovat na změny
v diametrálně odlišných časech, než tomu bylo
před instalací Revitu.
Number /
íslo
300
1520
3000
1500
2100
100
1780
300
1780
100
300
1060
3000
1500
5680
3250
300
1390
300
+0.000
2100
100
1600
300
1600
100
300
1330
3000
1500
5680
A.1.2.2
1620
300
2100
100
1500
5680
A.1.3.2
A.1.4.2
1780
300
1600
100
1350
300
2100
100
1780
5680
300
1780
100
400
A.1.5.2
2100
100
1600
400
100
1780
300
1270
3000
300
1410
300
3000
20 x 166 / 290
2500
+0.498
400
2680
A.1.0.2
2680
1500
2750
3000
1500 ( 850 )
1710
1000
1970
100
1800
100
2900
540
1500 ( 850 )
1600
1970
15260
1780
2680
+0.000
400
540
400
1410
600
900
100
600
1600
600
300
3000
A.1.6.3
1000
1600
A.1.7.2
100
2100
A.1.6.2
5680
3000
700
1970
1000
1970
1000
1970
1000
2100
300
1270
300
100
1300
1780
5680
1180
13000
100
1970
A.1.6.1
1800
600
1500
( 900 )
900
1970
100
600
A.1.7.1
1500
1810
600
A.1.5.1
900
1970
900
1970
300
400
A.1.0.1
1900
A.1.0.3
5680
2500
1000
100 900
100
1200
700
1970
100
1250
100
900
1970
A.1.7.3
+0.000
800
3250
300
5680
1500
2880
3000
400
±0.000=
Dodavatel
řešení
1500
1500
2750
1500 ( 850 )
Date /
Datum
5850
2100
H
1800
300
A.1.8.2
1180
1000
1970
1600
1970
1500
1200
2500
Description /
Popis
3250
100
300
700
1970
1970
100
A.1.0.5
1200
A.1.5.3
900
1970
900
1970
700
1970
1600
A.1.9.2
3000
A.1.0.4
350
1000
A.1.4.3
3250
300
+0.000
DOMOVNÍ ZVONKY /
DOOR BELLS
1600
600
100
600
A.1.8.3
700
1970
900 100
1600
1970
100
700
1970
1000
1970
1000
1970
A.1.8.1
1000
A.1.4.1
600
580
2100
100
1970
1000
600
A.1.3.3
1970
1740
900
700
1970
900 100
1970
1800
1000
A.1.3.1
1800
600
100
1000
1970
600
900
1970
600
A.1.9.1
700
1970
100
1800
A.1.9.3
3250
100
900
1970
5680
1500
600
600
900
1970
900
1970
900
1970
1300
13000
1500
( 900 )
5850
1780
600
1970
100
400
1000
A.1.2.1
100 900
DOMOVNÍ SCHRÁNKY /
MAIL BOXES
700
1970
1800
A.1.2.3
2 x 150 / 330
A.1.1.3
1000
1970
100
700
1970
900 100
1970
1280
1000
A.1.1.1
1800
600
1800
600
100
1000
1970
5850
100
3000
5850
1600
1290
S
400
300
1500
5680
A.1.1.2
3250
400
1160
3250
1430
3250
3000
3250
1250
3000
1500 ( 850 )
12460
1900
Project / Projekt:
30400
LEGENDA MATERIÁLU
BILL OF MATERIAL
Investor:
AB Studio spol. s r.o.
www.abstudio.cz
Revit Architecture 2009
Všeobecným trendem v různých oblastech lidské činnosti je snižování
nákladů, a tím zvyšování zisku. Nejsnadnější cestou jak dosáhnout
minimalizace výdajů je odbourávání přebytečných nebo opakujících se
činností z výrobního procesu. V některých případech jsou v tomto směru
možnosti omezené, v případě stavebnictví lze však uspořit mnoho.
Revit Architecture je software určený speciálně pro
architekty a stavební inženýry. Obsahuje nástroje
a technologie, které značně zvýší produktivitu vašeho
projekčního týmu. Vyšší produktivita znamená
časovou a finanční úsporu, kterou můžete investovat
do dalších projektů.
Revit Architecture je postavený na technologii
parametrického CADu, která posouvá hranice
navrhování budov o další a velký krok dopředu. Je
základním kamenem BIM, informačního modelu
budovy. Budova vytvořená v tomto produktu není
jen souborem grafických reprezentací jednotlivých
prvků, jako jsou stěny, okna atd., ale plně funkčním
modelem, který obsahuje množství dalších informací
jako například celkovou energetickou ztrátu budovy,
rozpočet, detailní výpisy výrobků a další. Tyto
všechny informace obsahuje jeden jediný soubor, což
je zárukou jednoznačnosti a konzistentnosti vašeho
návrhu.
Jaké výhody vám přinese Revit Architecture?
• Model budovy
• Interaktivní tvorbu stavby
• Parametrizaci návrhu
• Logické vazby
• Varianty a Fáze
• Tabulky
• Koncepční nástroje
• Vizualizace
• Spolupráci s ostatním softwarem Autodesku
Model budovy
Ačkoliv je výsledkem vaší práce 3D model budovy,
tvoříte stavbu stejně jako v jiných CAD aplikacích
ve 2D pohledech. Nekreslíte však čáry a šrafy,
jediným tahem tvoříte celou sendvičovou stěnu,
jedním kliknutím vložíte do půdorysu dveře, okno
či vytvoříte schodiště. 3D model vzniká, dá se říci
mimoděk, a to díky informacím, které do výkresu
musíte vložit (například určit výšku parapetu
u okna). Další výhodou informačního modelu
budovy je fakt, že neustále pracujete pouze s jedním
souborem. Půdorysy, pohledy, tabulky i výstupy
z vizualizace jsou uloženy v jedné jediné databázi.
Přesto lze s takovým souborem pracovat i v týmu
prostřednictvím tzv. Sdíleného projektu.
Další velkou silou Revitu je tvorba 2D výkresů.
Veškerá dokumentace je odvozená (nikoliv
vyexportovaná) z modelu a je neustále aktuální,
tj. jakákoliv změna v půdorysech se automaticky
projeví i v řezech procházejících daným místem
a ve výpisech, které se změnou souvisí. Funguje to
ale i opačně, tedy opravíte prvek v tabulce a on se
změní i v modelu, půdorysu, řezech atd. Díky tomu
si můžete být jistí, že sada dokumentace, kterou
odevzdáváte, je vždy absolutně přesná a co se týče
změn plně zkoordinovaná.
Data vytvořená v Revit Architecture lze dále
využít u dalších profesí (statika, TZB), které díky
komplexnosti informací dokáží zapracovat svoji
část mnohem rychleji a efektivněji. Konečně celý
model lze předat investorovi, který jej může používat
po dobu celého životního cyklu budovy k facility
managementu.
Interaktivní tvorba stavby
Pro tvorbu modelu v Revitu nepoužíváte žádné
jednoduché entity, jako jsou úsečky, oblouky či křivky.
Používáte přímo stavební prvky. Polohu těchto prvků
můžete řídit nejen v půdoryse, kde model primárně
vzniká, ale také v pohledu, řezu nebo 3D izometrickém
zobrazení. Dostáváte tak okamžitou vizuální odezvu
vaší práce. Práce s prvky Revitu je velice intuitivní
a jednoduchá. Revit vás vždy navede tak, abyste
vytvořili perfektní a konzistentní model.
Pracujte v náhledu, který uznáte za vhodný
Parametrizace návrhu
Revit nabízí takovou kontrolu nad prvky projektu,
jakou nenajdete v žádném jiném programu určeném
pro obecné kreslení či programu pro stavebnictví
a architekturu. Rozměry, poloha, ale také viditelnost,
textura a další vlastnosti stavebního prvku jsou řízeny
parametry. Asi nejčastěji se setkáte s parametrizací
rozměrovou, což znamená, že např. vzdálenost stěn
jste schopni v projektu řídit kótou, která označuje
vzdálenost mezi nimi. Pokud hodnotu kóty změníte,
změní se i poloha stěny a opačně. Kótu lze také
zamknout, čímž docílíte toho, že při posunu jednoho
elementu se posouvá i druhý, touto kótou k prvnímu
připojený.
Z uvedeného plyne absolutní jistota, že to, co je
ve výkresu zakótováno, je i nakresleno.
Logické vazby
Logické vazby Revitu vám pomohou ke zvýšení
efektivity tvorby modelu. Revit automaticky ví,
že okno či dveře je možné umístit pouze do stěn,
střešní okno do střechy a že kóty nekótují šrafy,
ale hrany stěn a dalších stavebních prvků. Stropní
konstrukce ví, že je podepírána stěnami, a tak když
stěnu přemístíte, změní se s tím i tvar stropní desky.
Neocenitelným pomocníkem je automatická kontrola
kolizí, která se projeví např. tak, že pokud posunete
okno v pohledu, přičemž bude půdorysně kolidovat
s oknem, budete na tento problém upozorněni
varovným hlášením. Takovýchto logických vazeb,
které značně urychlí vaši práci především v případě
změn, je v Revitu celá řada a jejich výpis by přesáhl
možnosti tohoto článku.
Vytváření uživatelských knihoven
Tvorba budovy pomocí předem definovaných prvků
přináší také drobná úskalí. Co třeba když okno, které
je třeba v projektu použít, se v databázi nenachází?
Existuje možnost si jednoduše vytvořit okno vlastní?
Odpověď je jednoznačně ano.
Ačkoliv se může zdát, že díky parametričnosti
a sofistikovanosti Revitu musí být knihovní prvky, tzv.
Rodiny (Families), velice složité na vytváření, opak je
pravdou. Uživatel se základními zkušenostmi s prací
v Revitu je schopný si sám upravit Rodiny, které jsou
standardní součástí Revitu, anebo si vytvořit Rodinu
úplně od začátku přesně podle jeho představ. To
činí z Revitu bezkonkurenční program, protože si jej
můžete rozšířit tak, jak uznáte za vhodné.
Varianty a fáze
Další velkou devizou Revitu je možnost zpracovat
několik variant řešení v rámci jednoho projektu
(jednoho souboru) a různě je kombinovat. Nemusíte
pak kontrolovat, který výkres je ten poslední
schválený, jestli fasádní prvky u této varianty platí
pro varianty všechny, či nikoliv atd. Takto připravené
variantní řešení lze pak elegantně předvést přímo
zákazníkovi. Míra interaktivity a jednoduchosti
úprav je oproti standardnímu řešení pomocí 2D CAD
aplikace na úplně jiné úrovni.
Velmi podobnou funkčností jsou fáze, které se velmi
dobře hodí na problematiku rekonstrukcí. Stávající
Změnou jediné kóty dosáhnete posun okna, které má vazbu na příčku, změníte výměru místnosti
a změnu příslušných kót. Samozřejmostí je protažení a začistění navazujících stěn včetně změny
objemu v tabulkách
10
Vizualizace a FBX
Perfektní vizualizace s minimem námahy – další
z benefitů, které vám Revit Architecture přináší. Revit
samotný obsahuje výtečný nástroj, jehož jádrem
je technologie Mental Ray. Díky této technologii
jste schopni dosáhnout fotorealistického zobrazení
bez potřeby dalšího programu. Při tvorbě modelu
používáte prvky, které mají předdefinované materiály,
a tak vám k obrazovému výstupu stačí pouze použít
světla a zvolit polohu kamery.
Pokud jste ale zvyklí pracovat v prostředí 3Ds Max
nebo chcete získat ještě efektnější výstupy z vašeho
projektu, Revit nabízí přímý konverzní formát FBX,
takže v 3Ds Max odpadne práce s přidělováním
materiálů, nastavování světel a kamer.
Dvě varianty jednoho podlaží v rámci jednoho projektu
Původní a bouraná konstrukce
Příklad fází
konstrukci označíte jako existující, odstraňovanou
jako demolovanou a nově budovanou jako novou
konstrukci. Vhodnou kombinací zobrazení pak
získáte v jednom projektu výkresy stávající
konstrukce, výkres demoličních prací a nového stavu.
Samozřejmou součástí jsou pak výkazy bouraných
a nových konstrukcí.
Tabulky
Revit je oproti AutoCADu nebo jiné CAD aplikaci
primárně databází, čili každý prvek, který do modelu
zanesete, je veden v databázi včetně všech jeho
parametrů. O zdi se dozvíte, jaké je její označení, jaká
je její tloušťka, výška a šířka. Z toho vyplývá, že lze
z těchto údajů jednoduše zjistit její plochu a objem.
Z těchto informací lze snadno získat rozpočet,
který máte kdykoliv k dispozici a který odpovídá
aktuálnímu stavu projektu. Není nutné zdůrazňovat,
jak obrovskou výhodou je tato vlastnost pro vlastní
výstavbu. Přesnější rozpočet je zárukou kvalitnějšího
plánování a snížení nákladů spojených se špatným
odhadem náročnosti stavebních prací. S Revitem tak
nabízíte další službu, kterou vaši konkurenti pracující
se standardním CAD řešením nabídnout nemohou.
Další výhodou tabulek v Revitu je, že se vlastně
jedná o náhled do databáze vybraných prvků
projektu. Z toho vyplývá, že pokud změníte údaj
Příklad hmotové studie včetně výpisu výměr jednotlivých
podlažních ploch
Původní a nová konstrukce
v tabulce, změní se údaj v databázi, ale také v modelu
a automaticky ve všech dotčených výkresech.
Samozřejmě tento postup platí i opačně, jakákoliv
změna modelu se projeví změnou dokumentace
a tabulek. A pokud nevíte, s jakým elementem či
místností v tabulce pracujete, poklepem na pravé
tlačítko myši a zvolením Show (Ukaž) vám Revit ukáže
prvek v pohledu, kde jej uvidíte nejlépe. Nemusíte
tak např. zdlouhavě dohledávat, která z místností má
špatně přidělené číslo.
Přidáním okna došlo automaticky k záznamu do výpisu oken
Koncepční nástroje
Ve většině případů je základem práce na projektu
koncepční hmotová studie. Vymodelovat jednotlivé
objekty a případně terén je úloha proveditelná více či
méně jednoduše v AutoCADu či jiných aplikacích. Zde
ale funkcionalita těchto programů končí. Revit nabízí
mnohem víc. Nejen že získáte pohled na budovu či
celý soubor staveb v podobě hmot, ale budete schopní
získat hrubou podlažní plochu jednotlivých pater,
objem budov a jejich vnější povrch. Ve fázi návrhu tak
jednoduše dokážete rychle a efektivně získat přibližné
ceny objektů a možnou podlažní využitelnost.
Snadněji se tak přiblížíte cíli, který je vám stanoven
investorem objektu.
11
Spolupráce s ostatním softwarem Autodesku
Jak bylo zmíněno na začátku, Revit není označení
pouze pro jeden konkrétní program, ale pro rodinu
programů, jejichž záběr pokrývá veškeré potřeby
stavební praxe. Všechny tyto produkty pracují se
stejným formátem souborů, a tak data z Revit MEP
není problém otevřít v Revit Architecture či Structure.
Znamená to, že kompletní analýza budovy může
proběhnout v rámci jednoho souboru nebo ji lze
řešit bez nutnosti konverze dat separátně v každém
z programů. Výměna informací je tak okamžitá
a bezztrátová. Kooperace s ostatními produkty
Autodesku však nekončí na úrovni programů
rodiny Revit. Jistě se při každém projektu setkáváte
s problematikou zemních prací a tvorbou příjezdových
komunikací, parkovišť a dalších prvků souvisejících
s okolním terénem. V takovém případě je nejvhodnější
využít programu speciálně určený pro tyto úlohy
AutoCAD Civil 3D. Stejně tak, pokud jste designové
studio zabývající se nejen architekturou, ale také
designem nábytku, využijete jistě parametrický
modelář společnosti Autodesk s názvem Inventor.
Všechny tyto produkty pracují se společným
formátem 3D DWG, který umožňuje bezproblémový
převod dat z jedné aplikace do druhé.
Některé novinky v Revit Architecture 2009
• Přepis kót – možnost zaměnit číslo kóty za text.
• Revize – vylepšené možnosti řazení revizí.
• Popisky místností – rozšířené možnosti popisky
jako natočení na výkrese a další.
• Nástroj místnost – barevné zobrazení a možnost
popisu místností v řezech.
• Nástroje pro tvorbu hmoty – další nástroj pro
tvorbu hmoty.
• Rendering – Mental Ray.
• Propojení s 3Ds Max a dalším softwarem - FBX.
• Monitor projektu – sledování práce na sdíleném
projektu (pouze pro subscription zákazníky).
• 3D uživatelské rozhraní – View Cube
a Steering Wheels.
Autor: Peter Kucharovič, Synergies architects
Polyfunkčná zóna, Centrum 1 v Jasnej – súťaž
SYNERGIES architects – zoskupenie 11 ludí architektov, stavbárov a statikov, sídlo v Bratislave,
pracujeme najmä na väčších projektoch
od architektúry po stavebnú časť až projekty
statiky, a to všetko v Revite
Pre navrhované riešenie boli rozhodujúce kritéria
a regulatívy stanovené sútažnými podmienkami, ale
hlavne predmetné územie so svojimi technickými
a prírodnými parametrami, ako i svojimi väzbami
a vzťahmi s okolím. Snažili sme sa vystihnút
spôsobom zástavby a celkovej hmotopriestorovej
štruktúry akýsi „charakter“ tohto miesta (určený
už spomínanými väzbami a vzťahmi k okoliu,
tvarom pozemku, konfiguráciou terénu atď),
pokúsili sme sa zvýšiť kvalitu tohto prostredia
a tým aj prevádzkovú kvalitu prislúchajúceho
územia, už aj s ohľadom na budúce dotváranie
dalšími investíciami. Hľadala sa harmónia v riešení
samotnom, ale výrazovo i v hľadaní symbiózy
s okolitými prírodnými fenoménmi tak, aby
celková objemová kompozícia prijateľne zapadla
do existujúceho prostredia.
Z architektonického hľadiska bol kladený dôraz
na také stvárnenie stavebných objemov, ktoré
by mohlo byť dôstojným vyjadrením ich funkcií
podľa súdobých merítok. Riešenie vychádza zo
striktných a jasne definovaných geometrických
tvarov, ktoré sú akcentované nie príliš agresívnym
architektonickým tvaroslovím, s prihliadnutím
na regionálne prvky s použitím tradičných (drevo)
ale i novodobých materiálov (sklo, hliník, kameň,
keramika). Konečným cieľom (okrem vyjadrenia
modernej a funkčnej architektúry súčasnosti)
je snaha o dosiahnutie harmonického celku,
s vysokým stupňom spolupatričnosti s existujúcim
prostredím, ako i bezproblémová budúca interakcia
s dalšími investičnými zámermi.
Napriek relatívnej zložitosti celého areálu sa
podarilo dosiahnuť veľmi dobré prevádzkové
a dispozičné riešenie. Tam kde je to žiadúce, sú
dispozičné väzby optimálne a naopak, kde bolo
funkcie potrebné segregovať a striktne oddeliť,
navrhované riešenie túto požiadavku spĺňa
a nedochádza ku kríženiu funkcií samotných ani
komunikačných trás.
Statická doprava je umiestnená v dvoch podlažiach,
jedno v úrovni dopravnej obslužnej komunikácie
a druhé ako podzemné (v prípade potreby
a prijateľných geologických podmienok je možné
uvažovať o dvoch podzemných podlažiach). Dalšie
dve podlažia sú vyčlenené pre služby občianskej
vybavenosti s tým, že to horné je parterom
v budúcnosti uvažovanej pešej zóny. Podlažia
vybavenosti sú v pozdĺžnom smere rozdelené
krytou pasážou – átriom (súbežnou s pešou zónou)
s denným presvetlením.Viacpodlažné hmoty
vyčnievajúce nad kompaktnú podnož celého
komplexu, budú slúžiť hlavne ubytovaniu.
Možnosť umiestnenia reštaurácie s
exkluzívnym výhľadom
Možnosť umiestnenia reštaurácie s
exkluzívnym výhľadom
ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÁ SÚŤAŽ
POLYFUNK ČNÁ ZÓNA - CENTRUM 1 V JASNEJ
Ing. arch. Peter Kucharovič, Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. Radoslav Vlkovič
apríl 2008
Dodavatel řešení
12
ŠTOR CAD Computers s.r.o.
www.stor.sk
12
Santis a.s.
Nová hala PKS MONT






 


























Popis projektu
Projekt Nová hala PKS MONT řeší průmyslovou
stavbu zahrnující funkci výrobní, správní
a obchodní, rychle se rozvíjející moderně řízené
firmy.
Dominantou projektu je řídicí centrum jako
červená visící obrazovka nad výrobní plochou.
Záměrem bylo spojit provoz a řízení ve funkční
celek za vzniku pozitivně vnímaného hlavního
prostoru tzv. náměstí. Administrativa a provoz
se zde setkává na příčném komunikačním
koridoru - na „pavlači“. Snahou není vytvořit
skrytý provoz a exponované kanceláře, ale
najít míru možného propojení funkcí, aby se
vzájemně obohacovaly.
Profil firmy
SANTIS je projekční ateliér se širokým záběrem
od průmyslových areálů přes bytové domy
po občanskou vybavenost (Prestižní stavba
Vysočiny 2007 - Novostavba Sportovní haly
Nové Veselí). Cílem ateliéru je návrh a ovlivnění
realizace staveb tak, aby si dlouhodobě podržely
kvalitu s minimálními požadavky na údržbu.
Tým pracovníků, pokrývající všechny profese při
tvorbě projektu, usiluje o komplexně dořešený
projekt a zužitkování nabytých zkušeností
v projektech následných.
Mottem ateliéru je neustálé zdokonalování
za účelem vzniku hodnotných staveb na základě
kvalitních projektů.
Revit Architecture
Revit jsme si vybrali s jasným cílem zlepšit
koordinaci projektů od studií až po prováděcí
projekty. Jeden sdílený soubor znamená
aktuální změny pro všechny, snazší spolupráci
a názornost při řešení vzájemných vazeb
v projektu.
I z pohledu klientů je vnímání tvorby objektu
mnohem názornější a uchopitelnější díky
komplexnímu 3D modelu.
Dodavatel řešení
AB Studio spol. s r.o.
www.abstudio.cz
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
Model průmyslového areálu v Revit Architecture
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. je
inženýrsko-dodavatelská společnost
s dlouhodobou historií a mnoho úspěšnými
projekty především z oblasti projektování
koksoven a těžké hutní chemie. Díky svým
kvalitám se v průběhu posledních let rozšířily
aktivity společnosti i do dalších průmyslových
oborů a nevýrobních sfér, jako jsou např.
strojírenský, spotřební a potravinářský
průmysl, energetika, plynárenské, vodovodní
a teplovodní sítě, zemědělství, občanská
vybavenost měst a obcí, inženýrské stavby
a stavby na ochranu životního prostředí.
Společnost se zaměřuje především na tvorbu
projektové dokumentace, různé inženýrské
činnosti, tvorbu studií a posudků, spolupracuje
i na výběru dodavatelů a v mnoha projektech
figuruje jako technická pomoc.
Společnost HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
využívá Revit Architecture ke zpracování 3D
modelu staveb dle charakteru zakázky v různých
fázích projektové dokumentace. U občanských
staveb a staveb lehkého průmyslu v úvodní
koncepční studii zpracováváme základní
objemový model pro ověření prostorových
vztahů vůči stávající zástavbě a krajině.
Model dále umožňuje prezentaci a koordinaci
těchto východisek návrhu investorovi
a zainteresovaným stranám v procesu
projednávání projektové dokumentace.
Při osvojení základních funkcí programu
Revit Architecture prezentace koncepčních
studií a jejich průběžné úpravy v úvodu
projektu nejsou časově náročné a usnadňují
komunikaci nad tvorbou návrhu. V případě,
že zákazník projeví přání, jsou mu také
průběžně zapracovávány změny a úpravy do 3D
modelu, který je v následných fázích projektu
propracován do větších podrobností.
Popis projektu – Prostorový model Koksovny
Tabas v Íránu
Zpracování modelu, kdy byla k dispozici dokumentace
pro výběr dodavatele, bylo časově náročnější, zvláště
u tak rozsáhlého projektu, jakým je areál nové
Koksovny Tabas v Íránu. Také v tomto případě však
byly využity silné stránky Revitu pro intuitivní ovládání
funkcí, zjednodušeného modelování konstrukcí při
využití objemového modeláře, vázaní jednotlivých
prvků do uzavřených souborů a jejich následné
kopírování, snadná modifikace prvků knihoven
a v neposlední řadě výkonného rendrování scény.
Model, který je prezentován v tomto materiálu, byl
použit pro koordinaci všech částí náročné technologie
koksování zvané Heat recovery se zadavatelem
projektu. Při tomto procesu nejsou prchavé látky
vyvíjející se během karbonizace uhlí získávány jako
chemické produkty. Plyny jsou kompletně spáleny
v komorách a teplo se využívá při koksování a přebytek
je využit pro výrobu energie. Podtlakový systém
a vysoké teploty karbonizace v komorách snižují
úroveň nebezpečných emisí, čímž řadí tento proces
koksování uhlí k vysoce ekologickým.
Pro další použití k prezentaci projektu byl 3D
model předán odborné firmě pro dopracování
profesionálních vizualizací.
Záměrem naší společnosti je prohloubení využití 3D
modelování v projekční praxi, kdy model zpracovaný
v Revit Architecture do stupně projektu pro územní
rozhodnutí bude v dalším stupni projektu pro stavební
povolení a provedení stavby zpracováván v 3D CAD
aplikacích jednotlivých profesí.
Používání Revit Architecture nám přineslo tyto
výhody:
• rychlý nástup při zpracování 3D modelu
v úvodních fázích projektu;
• snadné úpravy 3D modelu při změnách
projektu, rychlé zpracování variant návrhu;
• pohotová prezentace návrhu všem
zůčastněným stranám na projektu;
• přiblížení úzce specializovaných
technologických částí projektu ostatním
profesím při koordinaci.
Hasici věž
„Pro zadavatele projektu je důležité, aby získal
představu o prostorovém řešení návrhu dříve,
než bude realizován.“
Ing. arch. Rostislav Čajánek
Dodavatel řešení
ADEON CZ s. r. o.
www.adeon.cz
Stroje baterie
Technologie
Peter Kucharovič
Dostavba areálu Neoprot – Administratívno-obytný
komplex SARA, Záhradnícka ulica Bratislava
Arch. Kucharovič – autorizovaný architekt,
pôsobisko Bratislava, jeho zameraním sú hlavne
občianske stavby, prípadne polyfunkcia, venuje
sa aj väčším rodinným domom
Administratívny a obytný komplex
SARA po svojom vybudovaní a začlenení
do jestvujúceho areálu bude zahŕňať niekoľko
funkcií: obytnú, administratívnu, služby
a obchod, dominantnými budú služby
a administratíva.
Okrem spomínaných funkcií prinesie
dobudovanie areálu zvýšenie zdravotnej
starostlivosti pre telesne postihnutých, ktorí
sú v areáli ošetrovaní, pretože súčasný stav je
z hľadiska statickej dopravy, možnosti prístupu
a kapacity nevyhovujúci. Objekt sa pristavuje
k existujúcej budove ŠNOP-NEOPROT s tým, že
sa prevádzky prepoja.
Administratívna časť sa nachádza v 4-podlažnej
podnoži kopírujúcej Záhradnícku a Kvačalovu
ulicu. Parter tejto časti objektu bude slúžiť
obchodu prípadne službám. Obytná časť
je kompletne umiestnená vo vyššej časti
objektu a napriek prieniku oboch hlavných
objemov nedochádza ku kríženiu samotných
a komunikačných trás. Obe rozhodujúce funkcie
majú samostatné vertikálne komunikačné jadrá.
Objekt svojím hmotovým riešním skompaktní
a dotvorí celý uličný priestor jednak
stavebnou hmotou administratívnej časti ako
aj dobudovaním zeleného objemu – hmoty
stromovej aleje od križovatky Záhradnícka
Miletičova.
Dodavatel řešení
ŠTOR CAD Computers s.r.o.
www.stor.sk
ATOS-6, spol. s r.o.
Projekt rodinného domu v podhůří Beskyd
O společnosti ATOS-6:
Společnost ATOS-6 je v současnosti zavedenou
kanceláří, která se věnuje komplexním návrhům
životního prostoru, počínaje plánováním
územních celků měst přes návrhy a projekty
staveb až k interiérovému designu.
Jako samostatná kancelář byl ATOS-6, spol.
s r.o., ustaven v roce 1992, jeho kořeny však
sahají mnohem dál. U zrodu firmy stála šestice
vedoucích projektantů, kteří svou dlouhodobou
praxi i odbornost v projektové činnosti
získali působením v atelieru zdravotnických
a školských staveb ve Stavoprojektu Ostrava.
Kancelář tedy může těžit z více než třicetiletých
zkušeností svých zakládajících projektantů,
a to zejména ve znalosti provozních
a technologických návazností i vlastního
stavebního řemesla všech zúčastněných profesí.
Důležitým mezníkem ve směřování kanceláře
bylo spojení s architektonickým atelierem
Radima Václavíka v roce 2001, které vneslo
do společné práce novou dynamiku. Fúzí
mladého atelieru se zaběhanou kanceláří vznikl
tým schopný využívat kreativitu mladých
architektů i letité zkušenosti s velkými
investičními celky.
Dodavatel řešení
ADEON CZ s. r. o.
www.adeon.cz
Představujeme projekt rodinného domu v podhůří
Beskyd, inspirovaný tamní tradiční architekturou.
Tento projekt se v naší kanceláři objevil přibližně
ve stejnou dobu jako licence Revitu. Nějakou dobu
jsme váhali, zda oba zasnoubit, zejména když se
ve skicách k půdorysu domu začaly objevovat jiné
než pravé úhly i více výškových úrovní. Počítali jsme
spíše s nasazením programu na nějaký jednodušší
objekt a nejlépe až po absolvování školení. Proto jsme
domek do Beskyd nejprve „na jistotu“ nahodili ve 2D
v AutoCAD a objem zvlášť ověřili rychlým modelem
ve 3D studiu. Klient s navrženou koncepcí souhlasil.
V tu chvíli jsme stáli před rozhodnutím: pokračovat
v zažité praxi prokreslování ve 2D s občasnou
a vesměs nezáživnou aktualizací 3D modelu, anebo
obětovat čas a vstoupit na neprobádanou půdu
budování informačního modelu? Nakonec zvítězila
zvědavost a touha po změně. Pustili jsme se do toho
vyzbrojeni manuálem a spoléhali na letité zkušenosti
s předchozími programy. Hned na počátku nás
překvapil snadný a intuitivní způsob práce a rychlost
prezentace výsledků. Nakonec jsme se stejně neobešli
bez technické podpory prodejce a absolvovali školení
nad rozpracovaným modelem. Avšak i bez školení se
výsledky poměrně rychle dostavovaly, takže kromě
termínu nás dopředu hnalo i nadšení z nového,
podstatně příjemnějšího způsobu práce.
Po vytvoření 3D modelu pak už bylo hračkou jeho
načtení do 3D studia a jeho následná vizualizace.
Klient byl nadšen, a tak jsme v Revitu rovnou
pokračovali v práci i na dokumentaci pro stavební
povolení.
Revit jsme do dalších projektů zapojili již před
dokončením popisovaného domku, neboť nás o své
síle přesvědčoval od samého počátku.
V současné době je pro nás zásadním projekčním
nástrojem, a to od prvotní studie až po fázi
stavebního povolení. Máme zkušenosti i se zakázkou
v miliardovém investičním objemu a zejména v tomto
případě si již nedovedeme představit práci v dřívějším
stylu, bez možnosti snadno editovat a koordinovat
projekt.
AutoCAD Architecture 2009
AutoCAD, nejpoužívanější CAD software na světě, je program vhodný
pro všechna technická odvětví. Jeho univerzálnost je zároveň ale i brzdou,
a proto společnost Autodesk nabízí řešení založené na technologii
AutoCAD, ale šité na míru architektům a stavebním inženýrům.
Primárním účelem produktu AutoCAD Architecture
je, stejně jako u dalších tzv. vertikálních produktů
společnosti Autodesk, zvýšení produktivity
projekčního týmu. Zvýšení produktivity je
dosaženo automatizací úloh, které jsou při tvorbě
projektu budovy velmi časté a opakující se. Oproti
standardním návrhovým nástrojům, jakým je např.
AutoCAD, nabízí značně rozšířenou funkcionalitu
v podobě tvorby 3D modelu budovy na základě práce
ve 2D.
Přechod na AutoCAD Architecture nutně neznamená,
že budete muset změnit veškeré postupy, na které
jste zvyklí. Tento produkt je založen na jádru
AutoCAD, a tak v něm naleznete veškeré nástroje,
které jste až doposud používali. Rychlost přechodu
na tvorbu 3D modelu a využívání jednotlivých
nástrojů speciálně upravených pro potřeby architektů
či stavebních inženýrů je plně na vás. Proč je vhodné
přejít z vašeho stávajícího řešení na AutoCAD
Architecture?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tvorba 3D modelu bez nutnosti přechodu z 2D
Stejně jako v Revit Architecture i v AutoCAD
Architecture tvoříte přímo 3D model aniž byste
byli nuceni přecházet do 3D pohledu. V půdoryse
nakreslené prvky jako stěna, dveře či okno se
automaticky vytváří ve 3D díky informacím o výšce
tvořené konstrukce. V AutoCADu jste zvyklí kreslit
dokumentaci pomocí čar a šrafů, což je postup, který
můžete použít i zde, ale efektivnější je využívat
stavebních prvků AutoCAD Architecture. Proč?
Představte si stěnu s dveřmi v zalomeném ostění
a k ní připojenou příčku. Co uděláte v AutoCADu
v případě, že si dveře s příčkou vymění pozice?
V AutoCADu Architecture pouze tyto dva prvky
přesunete a vše ostatní zařídí program sám.
Prostředí AutoCAD
Tvorba 3D modelu bez nutnosti přechodu z 2D
Správa ploch
Řezy a pohledy
Inteligentní stavební objekty
Tabulky místností, výrobků a materiálů
Vizualizace
Správa projektu
Týmová spolupráce
Projektové standardy a porovnání výkresů
Půdorys vytvořený nástroji ACA ve 2D a 3D model, který je
výsledkem této činnosti
Inteligentní stavební objekty
Stěny, okna, dveře, schodiště a další stavební
prvky jsou základními stavebními prvky AutoCAD
Architecture. Obsah těchto knihoven, který je
součástí standardní instalace produktu, je velice
obsáhlý díky době, po kterou je produkt vyvíjen pro
české prostředí. V čem spočívá inteligence těchto
prvků? Stejně jako u Revitu rozeznávají tyto prvky
ostatní stavební objekty a dokáží se na ně vázat.
Výsledkem je poté efekt jako například posunutí dveří
v zalomeném ostění do jiné části budovy, kdy stěna
se v původním místě automaticky zacelí a v jiném
vytvoří příslušný otvor.
Půdorys vytvořený nástroji ACA ve 2D...
Prostředí AutoCAD
Tím, že přejdete na jiný druh programu, nepřijdete
o funkce, které dobře znáte např. z AutoCADu LT.
Díky kompatibilitě si můžete přenést svůj profil
a klávesové zkratky. Zůstanou vám také všechny
nástroje, na které jste zvyklí. Navíc získáte funkce,
které rapidně zvednou efektivitu vaší práce. Tyto
nové funkce není nutné používat všechny a hned
od začátku, můžete je do pracovního procesu
zavést postupně, rychlostí, která vám bude nejvíce
vyhovovat. Znamená to, že můžete používat vše, co
znáte z předchozí práce v AutoCAD LT, a postupně
využívat nové nástroje, jako jsou stěny, okna, dveře
a další stavební prvky.
... a 3D model, který je výsledkem této činnosti
Řezy a pohledy
Největším benefitem tvorby budovy ve 3D je
možnost automatického vygenerování pohledů a řezů
objektem. Nemusíte už nic vynášet ručně, a navíc
si můžete být jisti, že vygenerované pohledy a řezy
jsou spojené s tím, co jste vytvořili v půdorysech.
Jelikož je vytvoření řezu otázkou chvilky, oceníte toto
především v případech, kdy po vás budou požadovány
dílčí řezy objektem, které potřebují profesanti pro
správnou koordinaci rozvodů. Tato funkcionalita vám
ušetří největší množství času.
Prostředí AutoCAD Architecture je shodné
s prostředím které důvěrně znáte
17
Tabulky místností, výrobků a materiálů
Tvorba tabulek místností, výrobků a materiálů je plně
automatická. Pouze vyberete prvky, které chcete
vypsat, a umístíte tabulku na výkres. Výpis se graficky
znázorní přesně tak, jak jste nadefinovali v šabloně.
Tabulky nejsou jen prostým výpisem. Mají vlastní
inteligenci, která se projevuje např. tak, že tabulka
dveří ví, že má obsahovat pouze dveře a ne stěny
a okna. Vzhledem k tomu, že je tabulka generována
automaticky, máte 100% jistotu, že budou tabulky
odpovídat obsahu prvků v půdorysech. Provedená
změna v počtu či tvaru prvků se v tabulce projeví
automaticky.
Výkresová dokumentace
Důležitou součástí AutoCAD Architecture jsou
nástroje určené pro tvorbu dokumentace. Např. kóty
jsou v rámci této aplikace rozšířeny a upraveny pro co
největší zautomatizování činnosti, která se zdá být,
především v současné době digitálně předávaných
dat, zbytečnou. AEC kóty, jak jsou označeny,
nabízí možnost automatického a řetězového
a víceúrovňového kótování celých stěn včetně
otvorů, a to podle předem definovaných parametrů.
Podobným nástrojem, který slouží k urychlení tvorby
projektové dokumentace, jsou předem definované
detaily, které lze jednoduchým způsobem upravovat.
Vizualizace
Fotorealistické zobrazení je další z věcí, kterou nikdy
v AutoCADu LT nevytvoříte. Vizualizační nástroje
v AutoCAD Architecture byly vždy na vysoké
úrovni. Od verze 2008 byla externí aplikace VIZ
render nahrazena interním renderovacím engine
Mental Ray, který je obsažen i v Revit Architecture.
V AutoCAD Architecture je navíc tento nástroj
posunut ještě mnohem dále, nastavení renderingu je
propracovanější a škálovatelné. Mental Ray dokáže
počítat s fyzikálně přesným světlem a v kombinaci
se správnou definicí materiálů a jejich textur vytváří
realistické efekty odrazů světla či měkkých stínů.
Jednoduchá vizualizace projektu z AutoCAD Architecture,
která vznikla pouze nastavením kamery, slunce a výběru
jednoho z přednastavení renderu
Díky formě, jakou je projekt v AutoCAD Architecture
rozdělen, můžete bez problému pracovat v týmu.
Jednotlivé části projektu, tak jak jsou definovány
v Navigátoru, můžete rozdělit mezi jednotlivé členy
týmu, přičemž program podává informace, kým je
právě jaký ze souborů používán.
Projektové standardy a porovnání výkresů
Projektové standardy pomáhají udržet jednotný
vzhled dokumentace větších projektů při kooperaci
většího počtu projektantů. Dalším jejich využitím je,
aby se změny ve stylech ve výkresu nebo vytvoření
nového stylu promítly do ostatních souborů
založených na standardech.
Další, téměř nepostradatelnou funkcí při práci týmu
lidí na jednom projektu, je porovnání výkresů. Dříve
bylo nutné každou změnu v projektu zaznamenat
obláčkem a informovat o této změně spolupracovníky.
AutoCAD Architecture 2009 nabízí nástroj, který je
schopný sám vyhodnotit, jaké změny byly ve výkresu
provedeny. Zda byl prvek vymazán, upraven nebo zda
se ve výkrese vyskytuje prvek nový. Vše je přehledně
barevně vyznačeno, takže orientace v porovnávaných
výkresech je velice jednoduchá.
Podpora ČSN
Jelikož je AutoCAD Architecture program vytvořený
ve Spojených státech, je připraven na tamní normy,
které se poměrně značně liší od norem a zvyklostí
používaných u nás. Díky tomu, že se jedná o velice
robustní nástroj, je možné si vytvořit svoji vlastní
šablonu, prvky, které používáte pro konstrukci
budovy, a popisky a kóty přesně podle vašich potřeb.
Taková úloha je ovšem velmi časově náročná, a proto
je zde možnost k programu AutoCAD Architecture
zakoupit nadstavbu s názvem CADKON DT+, která
obsahuje nejen všechny nástroje a nastavení, jež
byly zmíněny výše odpovídají našim zvyklostem,
ale mnoho dalších funkcí, které urychlí práci v této
objektové CAD aplikaci.
Správa projektu a týmová spolupráce
Projekt v AutoCAD Architecture zahrnuje velké
množství vzájemně provázaných souborů. Jejich
vzájemnou provázanost a uložení na disku nemusíte
řešit, program je schopný všechny tyto aspekty vyřešit
sám. Jednotlivé části stavby, pohledy a výkresy jsou
přehledně uspořádány v tzv. Navigátoru projektu.
Tento nástroj nenabízí pouze náhled na stromovou
strukturu celého projektu, ale díky němu lze sledovat
průběh týmové práce. Kdo vlastní jaký výkres, kde je
výkres na disku umístěn atd.
Navigátor projektu
Ukázka možností
aplikace Autodesk
Impression
Autodesk Impression
Program, který je součástí balíčků výhod subscription
zákazníků, je software, který převede váš DWG
výkres na výkres jevící se jako ručně kreslený. Efektní
vizualizace je jistě stále nejpreferovanějším způsobem
prezentace finálního návrhu, ale pokud je doplněná
ručně kreslenou skicou, získává další rozměr. Do ručně
kresleného výkresu je možné převést 2D výkres stejně
jako 3D model. Práce s Autodesk Impression je rychlá
a intuitivní.
Nejdůležitější novinky
v AutoCAD Architecture 2009
• Tooltips a Solutiontips – rychlá nápověda
k nástrojům či řešení problému
• Navigátor projektu – rozšíření funkčnosti navigátoru
projektu
• Vylepšení nástroje Stěna – napojení XREF stěn
už není problém
• Prostor a jeho vylepšení – automatická aktualizace
i v případě hranic XREF nebo čárové kresby
AutoCAD
• Kopírování vlastností – speciální nástroj
na kopírování vlastností prvků
• Autodesk Impression – program pro převod DWG
na „ručně kreslený“ výstup
• Výměna dat – další možnosti v konverzi dat do jiných
formátů
Grido architekti, s.r.o.
Apartmány Štadión Tatranská Lomnica
Výslednou vizualizaci zpracovalo studio neoVISUAL
Pro projekt Apartmány Štadión Tatranská Lomnica
jsme v naší firmě zvolili produkt AutoCAD
Architecture, který používáme již řadu let. Výhodou
pro nás bylo využití 3D modelu pro koordinace a 2D
prováděcí dokumentace dle normových zvyklostí.
Pozemek o rozloze 2,35 ha je řídce zalesněný převážně
jehličňany zbylými po přírodní katastrofě v roce
2004. Terén je převážně rovinatý, mírně se svažující
k potoku na jihozápadě. Přístup na pozemek je
z komunikace 1. třídy – významné spojnice mezi
Popradem a Tatranskou Lomnicí. Pozemek leží
v zastavěném území a je součástí intravilánu katastru
Tatranská Lomnica, nachází se mimo památkovou
zónu a je vymezený územím, pro které Komplexní
urbanistický návrh ÚP Vysoké Tatry z roku 2005 určil
využití doplňkovo-sportovně-rekreačních aktivit.
V těsné blízkosti pozemku se nacházejí sportovní
zařízení – fotbalový stadión a jezdecký areál. Směr
převládajících větrů je od jihozápadu (paralelně
s hřebeny Tater).
Investor požaduje apartmánové bydlení s výškovou
regulací 3 – 4 NP a s maximální zastavěnou plochou
25%. Tyto parametry považuje investor za únosné
a průchozí na úrovni inženýrské činnosti v daném
území (rozpor se regulačně určeným využitím).
Standart apartmánů byl stanoven 3* - 4*. Využití
pozemku nemusí být monofunkční, převládající
apartmánové bydlení je možno doplnit o další
příbuzné služby např. hotelového typu, zvlášť
v kontaktu s ulicí.
Funkční využití
Ideu rozšíření struktury a kvality aktivit cestovního
ruchu využíváme i na daném pozemku v podobě
doplnění apartmánového programu o komerční
služby. Tyto v bezprostřední návaznosti na cestu a pěší
koridor tvoří interaktivní – nárazové pásmo mezi
rezidenční zónou a frekventovanou komunikací. I když
sezónní režim obsazenosti apartmánů nezakládá
potenciál pro vytvoření městotvorného společenstva
lidí, zařazením služeb občanské vybavennosti
do připravovaného projektu vytváříme
areál, který kromě uspokojení kapacitních
nároků má ambice nastartovat také přirozené
městské - občanské prostředí v Tatranské
Lomnici. Apartmánové objekty jsou zakončeny
u přístupové cesty čtyřpodlažními komerčními
prostory ve tvaru věží. Tyto věže ve velikosti
vilových solitérů tvořících základní archetyp
tatranské zástavby vytváří uliční frontu. Tato
fronta nabízí rezidentům, ale i hostům (v sezóně
velká frekvence lidí korzujících z eurocampu)
občanské vybavení v podobě butiku, pekárny,
školky nebo půjčovny sportovních potřeb
a kancelářských prostor v patře věží. Věže
jsou v suterénu propojeny jediným společným
prostorem (paralelně s ulicí), který nabízí využití
pro zábavu a volný čas – bowling, diskobar ap.
Materiály
Budovy A,B,C,D jsou funkčně a materiálově
rozděleny na věže (hlavy) a vlnící se těla. Věže
s výrazným zakončením střech jsou obloženy
lokálním dřevěným šindelem v kombinaci
s hliníkovou krytinou. Těla jsou mnohem více
prosklená kvůli výhledům na panoramata Tater.
Ve výraze se poté mnohem více uplatňuje
sklo, zejména barevně odlišené skleněné
meziapartmánové paravány na lodžiích.
Identická barva každé budovy potom ještě
nachází uplatnění v suterénech, které ožívají
při umělém osvětlení patrném hlavně
z jihovýchodu.
Tvarování hmot
Objemová kompozice souborů je složená ze čtyř
4podlažních lineárních objektů vlnících se mezi
potokem a cestou. Soubor vznikl jako extrakt
průniku důležitých determinantů –
• Maximální zachování lesních porostů –
vyhýbání hmoty stávajícím vzrostlým dřevinám.
• Pěší průchodnost pozemkem jak pro rezidenty,
tak pro hosty – otevřenost apartmánového
souboru, zachování stávajících sítí průchozích
chodníčků na sousední pozemky.
• Orientace apartmánů na hřebeny Tater
a na sluneční stranu (s preferencí na hřebeny
hor).
• Ekonomika a ekologie stavby – kompaktnost
hmoty a haptický charakter použitých
materiálů, žádný pohyb aut po pozemku.
• Orientace ve směru převládajících větrů –
minimální tvorba sněhových závějí.
Dodavatel řešení
AB Studio spol. s r.o.
www.abstudio.cz
Studio A.J.T Praha, s.r.o.
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je
nejstarší hřebčín na světě. Budovy hřebčína
byly spolu s kmenovým stádem běloušů
uznány v roce 2002 za národní kulturní
památku. Starokladrubští koně jsou jedním
z nejstarších plemen na světě. V současné
době jsou mimo jiné využíváni v Dánské
královské dvorní službě.
S ohledem na neutěšený stav objektu byl
v roce 2007 vypracován projekt první etapy
údržbových a rekonstrukčních prací na budovy
renesančního zámku, kostela sv. Václava
a Leopolda a kapli sv. Kříže v areálu Národního
hřebčína v Kladrubech nad Labem. Projekt
se zabýval především sanací vlhkého zdiva
a opravami poškozených krovů. Součástí
projektu bylo také zdokumentování současného
stavu těch částí stavby, které měly stávající
dokumentaci nekompletní nebo zcela chyběla.
Projekt byl zpracován programem AutoCAD
Architecture, pomocí kterého byl vytvořen
kompletní a přehledný trojrozměrný model
všech rekonstruovaných objektů, z něhož byla
následně odvozena dvourozměrná projektová
dokumentace.
Výhody trojrozměrného zpracování projektu
se projevily především při generování řezů
a pohledů tvarově atypickými klasicistními
konstrukcemi zámku, kostela sv. Václava
a Leopolda a především kaple sv. Kříže. Díky
trojrozměrnému zpracování sakrálních prostor,
které obsahovaly klenební prvky a velké
množství konstrukčních nebo ozdobných
tvarově rozmanitých prvků, bylo možné
generovat tvarově složité řezy v libovolném
místě dle potřeb statiků a požadavků
památkářů. Energie a čas vložený do přesného
vynesení všech členitých a ozdobných prvků
(zejména říms, okenních šambrán, pilastrů,
kleneb, rizalitů atp.) byly zúročeny při tvorbě
objemových a plošných výkazů materiálů a při
generování výkazů poškozených a měněných
dřevěných prvků krovu.
vlhkého zdiva. AutoCAD Architecture obsahuje
databázi komponent detailů, ze kterých je možné
celý detail nebo jeho část složit. Vyšší produktivita
se projeví především u tvarově složitých komponent,
jako jsou například různé atypické kotvicí prvky,
střešní krytiny v řezu, ale i tvary ocelových
válcovaných nosníků. V rámci zpracovávané
projektové dokumentace byly velmi efektivně
použity nástroje detailování, které umožňují kreslení
hydroizolace jedním tahem nebo tepelné izolace
s proměnnou tloušťkou vrstvy.
Tam, kde docházelo v detailech k opakování prvků,
které se nenacházely v databázi komponent detailů,
byly s výhodou vytvořeny nové dynamické bloky
umožňující rozměrovou parametrizaci. Dynamičnost
bloku spočívá v tom, že jsou mu přidány parametry,
jež se mohou měnit. Blok může mít proměnné
rozměry, jeho jednotlivé komponenty se mohou
nezávisle na sobě posouvat či měnit vzhled nebo
například s natahováním bloku se přidávají či ubírají
jednotlivé jeho komponenty. Příkladem může být
třmínek, u kterého se volí pouze šířka, výška a profil,
parapetní plechy a další oplechování s volitelnou
šířkou nebo třeba dynamická KARI síť, při jejímž
protahování se v bloku objevují další příčné profily.
Takto vytvořené dynamické bloky naleznou své
využití i v rámci dalších projektů.
Projekt údržbových a rekonstrukčních prací je
dokladem toho, že využití produktu AutoCAD
Architecture není omezeno pouze na současné
novostavby, ale že s jeho pomocí lze zpracovat
i tvarově náročné a atypické stavby památkově
chráněných objektů, kde musí být jakýkoliv stavební
zásah prováděn s maximální citlivostí.
Bez trojrozměrného zpracování projektu
by nebylo možné vytvořit transparentní
prováděcí dokumentaci prvků krovu včetně
přesného zdokumentování a tvarového popsání
jednotlivých konstrukčních prvků, které
budou sloužit pro dílenské zhotovení nových
konstrukcí krovu.
Výkonné nástroje AutoCAD Architecture
byly dále použity při vytváření podrobných
konstrukčních detailů především sanace
Dodavatel řešení
K-Data s.r.o.
20www.kdata.cz
Projekt první etapy údržbových a rekonstrukčních
prací budovy renesančního zámku, kostela sv.
Václava a Leopolda a kaple sv. Kříže v areálu
Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem byl
zpracován společností Studio A.J.T Praha, s.r.o.,
dle architektonického řešení Jaroslava Trávníčka
a stavebně projekčního řešení Jana Panocha v říjnu
2007. Architektonický atelier Studio A.J.T Praha, s.r.o.,
působí v oblasti stavebnictví a architektury již více
než 15 let. Významným způsobem se profiluje v oblasti
urbanistických studií územních celků a v problematice
rekonstrukcí nejenom historických objektů.
PXP STUDIO s.r.o.
KOLBEN CUBE
Profil firmy:
PXP STUDIO s.r.o. poskytuje komplexní projektové
a konzultačních služby při přípravě staveb, výstavbě
i rekonstrukci budov.
Naším cílem je být partnerem klientů, který dokáže
pomoci realizovat jejich projekty od počátečních
záměrů až do uvedení do provozu v potřebné kvalitě,
odpovídajícím času a rozpočtu.
Použitý software:
“Pro tvorbu projektu Kolben Cube jsme se rozhodli
mimo Autocadu využít také Revit, u kterého nám
vyhovuje jeho intuitivní a jednoduché ovládání.
Nemůžeme ani opomenout časovou úsporu při
editacích díky provázanosti jednotlivých částí
projektu.
Vizualizaci projektu následně zpracováváme
v Autodesk VIZ / 3Ds max.” (PXP STUDIO)
Popis projektu:
Administrativní objekt KOLBEN CUBE je
umístěn v pražských Vysočanech, místě s vlastní
historií a kouzlem. Tato nová dominanta
bývalého průmyslového areálu si klade za cíl
vytvořit klidné a příjemné pracovní prostředí,
uspokojující vysoké nároky nájemců. Tomuto
cíli je podřízena celá koncepce budovy. Zelené
střechy , otevřená atria či interiérové ozeleněné
stěny jsou osázeny desítkami druhů rostlin
a tvoří unikátní prostředí k pracovním schůzkám
či k příjemné chvíli posezení ve chvílích
volna. Budova je rozdělena do šesti sekcí
nabízejících rozdílné pracovní prostředí s cílem
uspokojit širokou škálu zájemců o pronájem.
Sedmipatrová moderní administrativní budova
nabídne více jak 20 000 m2 kancelářských ploch.
Díky velké flexibilitě prostor zde mohou najít
své sídlo menší i větší společnosti. V objektu
je uvažována centrální recepce s 24hodinovou
ostrahou a elektronická kontrola vstupu.
Sekce A-D
Členění objektu reflektuje specifické podmínky
místa, jako jsou orientace ke světovým stranám,
oslunění, osvětlení a výhledy. Tato část budovy
je koncipována tak, aby dokázala uspokojit
rozdílné prostorové nároky nájemců, lze ji
rozdělit na čtyři volně propojitelné a funkčně
samostatné bloky. Relaxační atria umístěná
v návaznosti na vstupní haly nabízejí tři rozdílná
prostředí k pracovním i mimopracovním
aktivitám. Dřevěné, kamenné, zelené a vodní
prvky navozují příjemnou a uvolněnou
atmosféru.
Sekce E-H
Tato část budovy, velkorysá již svým základním
konceptem, nabízí širokou škálu nájemních
prostor. Osm podlaží s flexibilním prostorovým
a dispozičním řešením nabízí úchvatný výhled
na celé území Kolbenova City Development
a pražský horizont. Tři poslední skleněná
podlaží disponují možnostmi nadstandardně
a individuálně řešených kanceláří, které
upoutávají pozornost svým čistým tvaroslovím,
odvahou a lehkostí, s níž se vznáší nad celým
územím s ambicí stát se novou dominantou
Vysočan, zářící do noci svou zdvojenou
prosklenou fasádou.
Bohatá infrastruktura, těsná blízkost stanice
pražského metra “B” Kolbenova a tři podzemní
podlaží parkovacích stání jsou garancí pohodlné
dopravní obslužnosti objektu.
Dodavatel řešení
AB Studio spol. s r.o.
www.abstudio.cz
Helika a.s.
Skladový a administrativní areál Richter+Frenzel
Skladový a administrativní areál na Průmyslové
ulici v Praze je vlajkovou lodí společnosti
Richter+Frenzel s.r.o., která se zabývá
nákupem a prodejem vybavení koupelen,
topení a instalačního materiálu. Prezentuje
se velkou vzorkovnou s prosklenou fasádou
a upoutává pozornost kulatou kónickou věží
s hlavním vstupem na rohu ulice U Technoplynu
a Průmyslové v Praze 9.
Navrhovaný objekt je tvořen jednopodlažní
skladovou halou se třemi loděmi, zázemím
haly s expedicí a příjmem a dvěma rameny
dvoupodlažní administrativy s prodejnou
a vzorkovnou, které přiléhají ze dvou stran
k jednopodlažní hale. Cílem architektonického
řešení budovy areálu společnosti Richter-Frenzel
je prezentovat aktivity společnosti navenek
pomocí průhledné fasády vlastní vzorkovny,
která působí jako jedna velká výkladní skříň
s cílem přilákat potenciální zákazníky k návštěvě
rozsáhlého showroomu různorodých koupelen.
Materiály použité na fasády jsou na odpovídající
technologické úrovni. Plný obvodový plášť je
tvořen formáty horizontálně orientovaného
plechu v stříbřité barvě, přičemž objem haly
vystupuje za administrativou v barvě modré.
Hlavní vstup je tvořen kónickou věží, v níž se
ukrývá i hlavní administrativní patro. Dvě hlavní
ramena administrativy jsou rozdělena vstupy,
které se liší materiálem, s černým leštěným
kamenem, který se propisuje i do interiérů
vstupních hal. Kompozice hmot je kompaktní,
tvoří jeden celek s hlavními dvěma výškovými
úrovněmi – haly a administrativy s dominantní
nárožní kónickou věží s hlavním vstupem
do objektu.
Architektonická studie skladového
a administrativního areálu společnosti
Richter+Frenzel byla od prvopočátku
zpracovávána v prostředí AutoCAD Architecture.
Počáteční ideové skici byly vyneseny jako čárové
schéma, ale s ohledem na větší průkaznost
navrhované koncepce architektonické studie
byl projekt již v samém počátku, od stupně
dokumentace pro územní rozhodnutí, vynášen
pomocí trojrozměrných funkcí AutoCAD
Architecture.
Trojrozměrné zpracování modelu celého projektu
pomohlo zejména při diskuzi s investorem, který
byl veden ekonomickými zájmy, a kdy bylo třeba
mu při prezentaci studie obhájit zejména existenci
dominantní nárožní kónické věže. Tato věž, pokud
by byla provedena pod ekonomickým tlakem
jako válcová, by ztratila svůj architektonický význam
a pozbyla by svého dominantního postavení v rámci
objektu, a který by tak výrazově zevšedněl.
Při modelování obvodového pláště byly s úspěchem
použity funkce pro konstruování lehkých obvodových
plášťů a okenních sestav, které se osvědčily při návrhu
variant členění a konstrukčního řešení obvodového
pláště a zejména při modelování kónické vstupní věže.
Nedílnou součástí prezentace byly i jednoduché
vizualizované náhledy na objekt, které průkazným
způsobem obhájily koncepci celé stavby a její začlenění
do stávající okolní zástavby.
Při zpracování stavební části projektové dokumentace
došlo, díky přesnému vynesení geometrie objektu již
v rámci architektonické studie, ke značné úspoře času
při vynášení konkrétních stavebních konstrukcí. Bylo
totiž možné opřít se o existující schémata a zaměřit
se pouze na upřesnění skladby obvodového pláště
s využitím stylů stěn, přesný popis a specifikaci
výplní otvorů, skladeb podlah, včetně jejich výkazů
do přehledných tabulek, kde byly specifikovány
jednotlivé výměry konstrukcí a jejich počty.
Rozhodnutí zpracovat celý projekt od úvodní
architektonické studie až po realizační dokumentaci
v prostředí AutoCAD Architecture bylo rozhodně
dobrou volbou. Zejména s ohledem na časté změny
členění fasád a především na výraznou časovou úsporu,
kdy architekt i stavař pracoval se stejným modelem
objektu, a nebylo třeba pro stavební část vynášet
projekt znovu.
Firma Helika a.s. má mezinárodní a lokální zkušenosti
v oblasti architektury, projektování a inženýrské
činnosti ve všech fázích investiční výstavby. Je členem
nadnárodní korporace společností Obermeyer působící
po celém světě. Jednou z mnoha kategorií, kterým se
Helika projekčně věnuje, jsou i průmyslové stavby. Tuto
stavbu pro společnost Richter+Frenzel s.r.o. navrhla
architektka Pavlína Pospíšilová, hlavním inženýrem
projektu byl Josef Knížek, její realizace proběhla v roce
2007.
Revit Structure 2009
Revit Structure je přirozenou odpovědí na požadavky statiky, technického
odvětví, kde výsledkem jeho práce je páteř celé budovy. Revit Structure
používá totožnou technologii jako Revit Architecture, která se nazývá BIM
(Building Information Modelling) a přináší vylepšení, jež razantně urychlí
činnosti spojené s projektem statické části staveb.
Projekce statické části dnes
Základními nástroji inženýra zabývajícího se statikou
stavebních konstrukcí je AutoCAD, případně jeho
nástavby a program na výpočet konečných prvků.
V AutoCADu vytváří výkresovou dokumentaci
jako výkresy tvaru, výztuže, případně si připraví
osové schéma zpracovávané konstrukce. Ještě před
tím je třeba konstrukci namodelovat v programu
obsahujícím nástroje pro výpočet vnitřních sil
a deformací metodou konečných prvků. Ve většině
případů je možné naimportovat zmiňované schéma
konstrukce z aplikace AutoCAD, což ne vždy přináší
kýžené ovoce. Druhou možností je vymodelování
konstrukce přímo v programu, stanovení okrajových
a počátečních podmínek a poté provést vlastní
výpočet a dimenzaci. Tvorba modelu ať už s, nebo bez
pomoci aplikace AutoCAD je většinou časově náročný
proces. Navíc konstrukce se většinou během tvorby
výkresové dokumentace poměrně zásadně mění, což
znamená opravu modelu a nový výpočet. Sladění
změn s modelem, které provedl architekt či stavební
inženýr, mnohdy vede k nedokonalostem a chybám,
jež ve svém důsledku stojí nemalé peníze.
Řešení Autodesku
Společnost Autodesk přichází s možným řešením
právě pro tuto oblast. Revit Structure, další
z programů rodiny Revit, nabízí možnost přímého
napojení na informační model budovy (BIM)
vytvořený v Revit Architecture a dále přímé napojení
na výpočetní software. Konečně také nabízí nástroje
na tvorbu výkresové dokumentace od výkresů tvaru
až po výkresy výztuže jednotlivých prvků.
viditelnost, textura a další vlastnosti stavebního prvku, jsou řízeny parametry. Nejčastější je parametrizace rozměrová, což znamená, že např. vzdálenost stěn je možné řídit kótou, která označuje vzdálenost mezi nimi. Pokud hodnotu kóty změníte, změní se i poloha stěny a opačně.
• Logické vazby - Revit automaticky ví, že okno či
dveře je možné umístit pouze do stěn, že kóty
nekótují šrafy, a stropní konstrukce ví, že je podepírána stěnami, a tak když je stěna přemístěna, změní se s tím i tvar stropní desky. Takovýchto logických vazeb je v Revitu celá škála a pomohou vám zrychlit práce na dokumentaci.
• Varianty a Fáze - Fáze a varianty jsou silným
nástrojem pro rekonstrukce nebo dokumentaci, ve které je třeba zpracovávat několik variant najednou. Pomocí vhodného nastavení jednotlivých prvků je možné vytvořit výkresy bourané konstrukce, konstrukce nové nebo zpracovat dvě varianty půdorysu v jednom výkrese.
• Tabulky - Revit je primárně databází, čili každý prvek,
který do modelu zanesete, je veden v databázi včetně všech jeho parametrů (rozměrů,
identifikačních údajů, materiálu atd.). Z těchto údajů
lze pak jednoduše zjistit veličiny jako plochu a objem
nebo např. cenu. Platí také, že pokud změníte údaj
v tabulce, změní se údaj v databázi, ale také v modelu
a automaticky ve všech dotčených výkresech.
• Vizualizace - nástroj, který s minimem námahy
vytvoří fotorealistickou prezentaci vašeho návrhu.
Spolupráce s ostatním softwarem; díky tomu, že Revit Structure pracuje ve stejném souborovém
formátu jako Revit Architecture či Revit MEP (TZB),
není absolutně problém s výměnou dat.
Nejzásadnější je ale konektivita s programy
na dimenzaci nosné konstrukce. Revit Structure
zajišťuje perfektní oboustrannou spolupráci s
programy jako Robobat Millenium, SCIA ESA PT
a další.
a poté jen model napojit na výpočetní program.
V něm proběhne samotný výpočet a dimenzace.
Změna dimenze se automaticky projeví změnou
velikostí prvků v modelu Revit Structure, potažmo
Revit Architecture. Tento postup zaručuje
konzistentnost modelu, a zabraňuje tak vzniku
zbytečných chyb. Navíc značně urychlí práci, protože
statik není nucen vytvářet celý model pro MKP
znovu, což ocení především zpracovatelé projektové
dokumentace pro železobetonové konstrukce.
Spolupráce Revit Architecture a Revit Structure
Model v Revit Architecture
Nosná konstrukce v Revit Structure
Projekt v Revit Structure
Stejně jako Revit Architecture, i Revit Structure je
databázový program, čili můžete od něj očekávat
naprosto shodnou funkčnost. Výhody, které Revit
Structure přináší, jsou:
• Model budovy - 3D model budovy lze získat přímo
od architekta, který zpracovává projekt v Revit Architecture, nebo jej jednoduše vymodelovat na základě 2D podkladů.
• Interaktivní tvorba stavby - Pro tvorbu modelu
v Revitu nepoužíváte žádné jednoduché entity, jako jsou úsečky, oblouky či křivky. Používáte přímo stavební prvky, jejichž polohu můžete řídit nejen v půdoryse, v pohledu, řezu nebo 3D izometrickém zobrazení.
• Parametrizace návrhu - Rozměry, poloha, ale také
Napojení modelu z Revit Structure na výpočetní software
A jak Revit Structure pracuje?
Potom, co architekt vytvoří model objektu, předá jej
statikovi, který jednoduše, pomocí nástroje v Revit
Structure načte pouze nosnou konstrukci objektu,
přičemž v případě, že dojde u architekta ke změně,
bude na tuto změnu upozorněn varovným hlášením
i graficky. Načtenému modelu je poté třeba přidělit
podepření a zatížení. Obě tyto fáze tvorby modelu
můžete provést přímo v prostředí Revit Structure
23
Co vám Revit Structure přinese?
V České Republice je možné zakoupit „pouze“
AutoCAD Revit Structure Suite, což je programový
balík obsahující plný AutoCAD, Revit Structure
a AutoCAD Structural Detailing. Tyto tři produkty
vám zaručí, že mnohem rychleji a efektivněji
zvládnete práci spojenou s projekcí statické části,
a to především v případě, budete-li spolupracovat
s architektonickou kanceláří, která pracuje v Revit
Architecture. Takových kanceláří je v rámci ČR
a SR již několik stovek a jejich počet neustále
a velmi rychle roste. Pokud si předplatíte program
subscription, obdržíte kromě nových verzí programu,
e-learningu a dalších uživatelských výhod i rozšíření
Revit Structure, tzv. Robobat extensions, což jsou
nástroje pro analýzu konstrukcí přímo v programu
Revit Structure a nástroje pro vyztužování
železobetonových konstrukcí.
Produkty pro profese TZB
Profese TZB vždy stály na konci projektového řetězce, a to i přesto, že
technologická vybavení jsou jednou z nejnáročnějších částí moderních
staveb. Rozvody vzduchotechniky, kanalizace, elektrorozvody a rozvody
sdělovací techniky společně s protipožárními a dalšími systémy tvoří, dá
se říci, krevní řečiště celé budovy. Bez funkčních TZB rozvodů by prostě
budova nemohl existovat.
Bohužel tím, že TZB technik je vždy jeden z posledních,
který se dozví o konečném zadání anebo případných
změnách, je na něj vyvíjen obrovský tlak na rychlost
a kvalitu zpracování projektové dokumentace. Dalším
problémem spojeným s TZB je koordinace jednotlivých
rozvodů. Ta se v současné době odehrává většinou
podkládáním 2D výkresů v AutoCADu, což je postup,
který ve většině případů nevede k perfektnímu
výsledku. A to z pochopitelných důvodů. Tak
prostorově složitou síť ve 2D zkoordinovat nelze.
Autodesk přináší řešení, které spočívá ve 3D
technologii určené pro profesanty TZB. Programy
AutoCAD MEP a Revit MEP nepřináší pouze výhodu
spočívající v automatické koordinaci profesí, ale jsou
navrženy přímo pro potřeby zpracování projektové
dokumentace. Co od těchto aplikací můžete očekávat?
AutoCAD MEP
• Produkt založený na jádru AutoCAD (respektive
AutoCAD Architecture) s funkcemi umožňujícími
zpracovávat 3D dokumentaci všech možných
rozvodů TZB.
• Vzhledem k pojetí projektování pomocí 3D objektů
vytvoříte dokumentaci rychleji a efektivněji.
• Perfektní spolupráce s AutoCAD Architecture
i Revit Architecture, nejrozšířenějšími aplikacemi
pro architekty a stavebními inženýry.
• 3D model i dokumentace plánovaných rozvodů plně
reagující na zadávané změny.
• Tabulky a výkazy jednotlivých částí rozvodů.
• Koordinace vedení pomocí nástroje pro sledování
kolizí.
Revit MEP
• Používá moderní technologii parametrického CAD
s implementací BIM v projektování TZB rozvodů.
• Perfektní oboustranná spolupráce s Revit
Architecture díky stejnému souborovému formátu
a snadný převod do 3D DWG jako podklad pro
AutoCAD Architecture.
• Dokumentace odvozovaná přímo z 3D modelu –
změny se projeví okamžitě ve všech relevantních
výkresech a pohledech včetně tabulek.
• Logické vazby mezi prvky – změníte výšku jednoho
segmentu potrubí a okamžitě se vytvoří přechodové
části v potrubí či se navazující díly posunou
společně s editovaným kusem.
• Snadno formátovatelné a upravitelné tabulky
výrobků s možností exportu do XLS.
• Vnitřní výpočetní nástroje umožňující provést
výpočet tepelných ztrát budovy a dimenzace
rozvodů.
• Nástroj pro vyhledání kolizí jednotlivých vedení
i vedení a stavebních konstrukcí.
Výhod, které tyto produkty přinášejí, je samozřejmě
mnohem více. Ústřední téma obou produktů je ale
stejné - zvýšení produktivity práce a snížení časové
náročnosti ve fázi tvorby projektové dokumentace,
ale hlavně v době zapracování změn. V tomto jsou oba
programy nepřekonatelné díky technologii postavené
na parametrickém jádře nebo XML. V případě, že
budete zvažovat výběr jednoho z programů, jistě vás
bude zajímat, co tyto dva programy odlišuje a který
z nich je vhodnější pro vaši kancelář.
3D pohled na rozvod vzduchotechniky
AutoCAD MEP, jak název napovídá, vychází z jádra
AutoCAD. Díky tomu obsahuje veškeré editační
i kreslicí nástroje, na které jste zvyklí. Produkt vychází
z AutoCAD Architecture, takže obsahuje i stavební
objekty a jiné funce z tohoto známého produktu.
Při práci v AutoCAD MEP můžete používat stále
své zažité postupy a postupně do práce zapojovat
nové a nové nástroje, které v AutoCAD MEP objevíte
a které razantně ovlivní výkon vašeho projekčního
týmu. Pokud tedy chcete zvýšit produktivitu v tvorbě
TZB dokumentace a chcete zůstat na platformě
AutoCAD, pak je AutoCAD MEP ta správná volba.
Tento produkt patří do rodiny objektových CAD,
stejně jako např. AutoCAD Architecture, a jako takový
má svá omezení, na která můžete a nemusíte narazit.
Nástroj na výpočet tepelných ztrát, který má Revit MEP jako
vestavěnou aplikaci
Rozšířenou funkčnost nabízí druhý jmenovaný
produkt Revit MEP. Ten je postavený na „nové“
technologii parametrického CADu, který kromě
možnosti modelování a zobrazování změn v okamžiku
jejich provedení i v jiných, navazujících výkresech
a pohledech, nabízí také možnost řízení velikostí,
polohy a dalších vlastností pomocí parametrů a vazeb,
které zabezpečí, že váš model bude vždy konzistentní.
Tento produkt patří do rodiny tzv. BIM aplikací,
programů ve kterých tvoříte tzv. informační model
budovy. Model budovy, který není jen jeho grafickou
reprezentací, ale také dokáže simulovat chování
objektu po dobu jeho životního cyklu. Produkt Revit
MEP je databázová aplikace a jako taková dokáže
bez problémů spolupracovat se softwarem, který je
zaměřený např. na výpočet tepelných ztrát.
Pokud spolupracujete s architektonickou či stavební
kanceláří, která používá Revit Architecture jako
návrhový nástroj, ušetříte nesmírné množství času
sobě i projektantům spolupracující kanceláře díky
rychlé výměně a sdílení dat.
Rozvod vzduchotechniky s grafickým zobrazením průtoků
vzduchu
Metroprojekt Praha a.s.
Rekonstrukce železniční stanice Praha hlavní nádraží
Projektová organizace Metroprojekt Praha a.s.
je známa především projektem pražského metra.
V současné době však Metroprojekt zpracovává
velice širokou škálu projektů od tunelů a dopravních
staveb až po stavby občanské vybavenosti a stavby
obytné. Díky takto širokému záběru je i programové
vybavení naší firmy velice široké. Je nutné zajistit
bezproblémovou spolupráci mezi jednotlivými
profesemi. Proto Metroprojekt zvolil před mnoha
lety jako základní bázi AutoCAD. Tak jak se „holý“
AutoCAD postupně rozšiřoval o profesní mutace, tak
jsme i my postupně rozšiřovali portfolio produktů
založených na AutoCADu.
práci nutně nastávají. Díky tomu, že půdorysy, řezy
a výpisy prvků jsou pouze jiným zobrazením datového
modelu, tak se veškeré změny okamžitě propsaly jak
do výpisu prvků, tak do půdorysů a dílčích řezů.
Automatický výpis prvků je další veliké plus. Tato
tvůrčí činnost je obecně velmi oblíbena a výpisy prvků
jsou častým zdrojem chyb. Díky MEP se projektant
o výpis prvků nemusí starat.
I přesto, že AutoCAD MEP je zatím trošku syrový
produkt a obsahuje některé drobné chybičky, stalo se
jeho použití jednoznačným přínosem.
Zatím posledním přírůstkem se stal AutoCAD MEP
ve verzi 2008. S úspěchem jsme jej použili při návrhu
strojovny vytápění v projektu Rekonstrukce železniční
stanice Praha hlavní nádraží. Přestože se jednalo
o první projekt v MEP, práce probíhala velice rychle.
Neprojevila se ani ztráta produktivity obvyklá při
přechodu na nový produkt.
Rozhodně největším přínosem AutoCADu MEP je
práce ve 3D. Pokud projektant vytváří projekt kotelny,
strojovny nebo výměníkové stanice ve 2D, nevyhne se
spoustě pomocných řezů kvůli koordinacím potrubí.
Zvláště u větších projektů se může snadno stát, že vše
neuhlídá a dojde ke kolizi potrubí. Díky MEPu byly jak
stavební podklady, tak i veškerá zařízení a potrubí
vynášeny ve 3D a koordinace byly mnohem snazší.
Veliká úspora času se projevila také u změn, které při
Dodavatel řešení
AB Studio spol. s r.o.
www.abstudio.cz
G.W.mont, s.r.o.
Projekt trubních rozvodů technických plynů
Firma G.W.mont, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm se
zabývá kompletní montáží a projekcí technologických
potrubních rozvodů pro elektrotechnický, chemický
a farmaceutický průmysl, a to hlavně nerezových
potrubních rozvodů (technické a speciální plyny)
a plastových potrubních rozvodů. Od roku 2007 firma
pro projektování těchto zařízení úspěšně využívá
software AutoCAD MEP, který jí umožňuje rychlejší
a pohodlnější tvorbu výkresové dokumentace.
Výhodou je mimo jiné možnost kreslit ve 3D
a plynule přecházet mezi podrobným a schematickým
zobrazením potrubních dílů.
Stručný popis projektu:
Projekt řeší trubní rozvody technických a speciálních,
tj. vysoce čistých plynů pro nově instalovaná
technologická zařízení. Nová technologie je určena
pro vývoj a výrobu čipů na křemíkových deskách.
V rámci rozvodů technických plynů jsou řešeny
rozvody dusíku, kyslíku, argonu apod. Technické
plyny jsou provedeny z nerezových ocelových
trubek podélně svařovaných přesných,
v materiálovém provedení nerez AISI 304 nebo
AISI 316L vnitř. leštěné 0,4µm.
V rámci rozvodů vysoce čistých plynů jsou
řešeny rozvody jak netoxických médií (argon,
helium, fluorid sírový, oxid dusný apod.), tak
také vysoce toxických a hořlavých plynů (fluorid
dusitý, chlor, silan, čpavek apod.).
Potrubí netoxických médií je provedeno
z nerezových ocelových trubek bezešvých,
materiál AISI 316L s vnitř. povrchem
elektrolyticky leštěným Ra = 0,2 µm.
Potrubí technických a netoxických plynů je
spojováno orbitálním svařováním nebo VCR
šroubením.
Na rozvody toxických a vysoce hořlavých
plynů je použito nerezové koaxiální potrubí
typu COAX 1/4” IN AISI 316L s vnitř. povrchem
elektrolyticky leštěným Ra = 0,2 µm. Vnitřní
potrubí COAX je spojováno orbitálním
svařováním, vnější potrubí (plášť) je spojováno
pomocí spojek spojovaných svařováním.
Dodavatel řešení
AB Studio spol. s r.o.
www.abstudio.cz
AutoCAD Civil 3D 2009
Ve všech oblastech projektování inženýrských staveb se zvyšují nároky
na projektanty, dobu a přesnost zpracování projektu. AutoCAD Civil 3D je
možnou odpovědí, jak tyto zvyšující se požadavky zvládat, a to především
díky svému dynamickému 3D modelu.
AutoCAD Civil 3D přináší vlastnosti a nástroje, které
slouží pro zrychlení komplexních úkolů v oblasti
projektování infrastrukturních staveb. Je určen
především pro uživatele z oblasti geologie, geodézie,
pozemního stavitelství, dobývání nerostných surovin,
projektování v krajině – rekultivace a sanace dotčených
oblastí, pozemkových úprav a plošných a liniových
staveb.
AutoCAD Civil 3D je nástroj postavený na známém
prostředí AutoCAD, ale přizpůsobený pro projektování
ve 3D, kdy vytváří jeden digitální dynamický 3D model,
kde veškeré vytvářené objekty mezi sebou udržují
inteligentní vazby, a tím poskytují neustálou aktuálnost
modelu. Právě aktuálnost modelu je to, co AutoCAD
Civil 3D odlišuje od jiných řešení. Dojde-li k jakékoliv
změně v projektu, odpadá nutnost provádění množství
ručních aktualizací a oprav, vše se automaticky obnoví
dle nově zadaných parametrů. Nemusí se přepisovat
popisky, přepočítávat tabulky a překreslovat situace.
Minimalizuje se tak vznik počtu chyb souvisejících
s neustálými změnami v projektech.
Proč přejít na AutoCAD Civil 3D?
• Import/export různorodých formátů dat,
od zaměření, DGN, SHP, MIF, LandXML, po různé
typy rastrů a mnoho dalších.
• Tvorba digitálního modelu terénu z velkého množství
podkladů, různé styly zobrazení DTM a jeho analýzy
umožňující kvalitní a vypovídající prezentaci modelu.
• Efektivní návrh směrového a výškové řešení
s možností kontroly dodržení národních norem.
• Automatické doplnění kresby o popis vytvářených
objektů, který je vždy aktuální.
• Automatické generování podélných a příčných řezů
bez nutnosti jejich ručního vykreslování, kótování
či popisu.
• Modelování zemních těles s okamžitým výpočtem
kubatur a možností jejich automatického
balancování.
• Tabulky a výpisy, které jsou nedílnou součástí
dokumentace, se vytvářejí automaticky a jsou vždy
aktuální.
• Možnost výpočtu objemu kubatur i mezi více jak
dvěma povrchy či pro jednotlivé stavební materiály.
Kubatury lze prezentovat v příčných řezech či
automaticky generovaných tabulkách.
• Nastavení firemních standardů výkresové
dokumentace využitím parametrického kreslení.
• Společná práce na projektu s možností pracovat
na jedněch datech, sledování historie tvorby
projektu a automatické archivování projektu.
• Reálné představení idey projektu investorovi díky 3D
modelování a vizualizaci.
Import/export různorodých formátů dat
Silnou stránkou AutoCAD Civil 3D je jeho schopnost
načítat různorodé typy podkladových dat. Data
z geodetických měření lze načítat přímo z totálních
stanic do dynamického modelu, analyzovat tato data
metodou nejmenších čtverců a tvořit výstupních
zprávy o měření. Kromě toho je program schopný
číst i zapisovat do formátu DGN, LandXML
a naimportovat množství dalších formátů jako
například E00, SHP či různé rastrové obrázky.
Tvorba digitálního modelu terénu
Mít možnost pracovat s 3D digitálním modelem
terénu (DTM) přináší velké množství výhod, ať už je
to okamžitý přehled o výškovém průběhu v daném
místě či neustálá znalost objemu zemních prací.
AutoCAD Civil 3D je velice silný v oblasti tvorby DTM.
Jako podklady je schopný využít geodetické zaměření,
prvky v kresbě, jako jsou body, úsečky, bloky, ale i text.
Kromě toho je schopný vytvořit model terénu z rastrů
či načtením z aplikace Google Earth. K dispozici je
další množství nástrojů pro editace a analýzy terénu
umožňující názorné prezentování terénu a jeho co
nejpřesnější přiblížení skutečnému stavu.
Návrh směrového a výškového řešení projektu
Konstruování tras a nivelet je časově velice
náročnou úlohou, kdy je potřeba navrhnout
komplexní a fungující řešení, které se často skládá
z velkého množství entit. AutoCAD Civil 3D nabízí
nástroje pro co nejjednodušší návrh umožňující
používat prvky, jako jsou tečny, přechodnice, směrové
a výškové oblouky, a ty poté skládat do jednoho
fungujícího řešení. Součástí návrhu je i vyřešení
případného klopení, kdy klopení je počítáno
na základě tabulek vycházejících z lokálních norem.
Novinkou je i kontrola vašeho návrhu, zda odpovídá
národním standardům, kdy program vás upozorní,
pokud se budete někde odlišovat. Samozřejmostí je
automatické doplnění návrhu trasy a nivelety o popis
jednotlivých částí trasy, staničení, popis oblouků,
což ušetří velké množství času. Navíc popisky
jsou neustále aktuální vůči danému průběhu trasy
a nivelety.
Automatické generování podélných
a příčných řezů
AutoCAD Civil 3D umožňuje automatické generování
objektů dokumentace. Díky tomu se mnohonásobně
šetří množství ruční práce na projektech. Mezi takto
generované objekty patří například podélné řezy
s možností definování různých stylů zobrazení,
a to podle profesí nebo podle stupně dokumentace.
Výhodou je to, že podélný profil může být rozdělen
na úseky s možností definování různých srovnávacích
rovin.
Kromě podélných řezů se automaticky generují
i stopy příčných řezů, a to i s jejich očíslováním či
vypsáním staničení. Vlastní příčné řezy se poté
vykreslí také automaticky s možností barevného
odlišení jednotlivých konstrukčních vrstev návrhu či
výkopů a násypů, okótováním šířkových poměrů řezu,
popsáním sklonů apod.
Modelování zemních těles
Plošné stavby jsou součástí téměř všech projektů
inženýrských staveb. AutoCAD Civil 3D obsahuje
nástroje, které umožňují rychlý a efektivní
návrh modelování zemních těles, a to i různých
složitých tvarů. Navíc AutoCAD Civil 3D umožňuje
i modelování vzájemně pronikajících se těles, což
umožňuje navrhovat velice složité a komplexní
objekty. Nad vzniklými modely lze provádět různé
analýzy pro zjištění vhodnosti navrhovaného řešení
a dále je tu možnost nechat si automaticky výškově
upravit návrh tak, aby zemní práce byly vyrovnané.
Ukázka zpracování projektu v AutoCAD Civil 3D – situace, podélný profil a příčné řezy v jediném 3D dynamickém modelu
26
systému standardů tvorby dokumentace využitím
stylů, jež jsou uloženy v jednotlivých šablonách.
Navíc k dispozici je i Country Kit, což je balík šablon
a stylů umožňující vykreslování objektů dle národních
zvyklostí a norem.
Tvorba a tisk finálních produkčních výkresů
Příprava finálních výkresů je posledním krokem
všech projektů a zároveň je to činnost velice
zdlouhavá a pracná. Je potřeba nachystat jednotlivá
rozvržení, rozdělit výkres na několik situací, každé
rozvržení opatřit rozpiskou, značkami pro skladbu
výkresů, legendou atd. AutoCAD Civil 3D má v sobě
integrované funkce pro efektivní tisk, kdy je možné
nechat si automaticky generovat rámečky definující
jednotlivé výkresy a následně si nechat vykreslit
vybraná rozvržení, to vše dle předem definovaných
šablon.
Správa projektů
Dnešní doba klade na projektanty stále větší nároky,
ať už ve velikosti projektů či tím, že na projektu
musí spolupracovat více pracovníků. Aktuální jsou
požadavky jako inteligentní sdílení dat, možnost
společné práce na jednom výkresu, automatické
archivování a zálohování projektu atd. AutoCAD Civil
3D v sobě zahrnuje i nástroje umožňující efektivní
správu projektů, vytváření jejich hierarchie, uživatelů
a nastavení jejich přístupových práv k projektům.
Díky těmto nástrojům budete moci sledovat historii
projektu, automaticky zálohovat data, sdílet výkresy,
ale i jednotlivých objekty, například modelu terénu či
směrového řešení, a to vše v reálném čase.
Vizualizovaný návrh sběrné komunikace – představení myšlenky projektanta široké veřejnosti
Vizualizace
Pomyslnou třešničkou na dortu je vizualizace
projektu. Investoři stále více vyžadují prezentaci
myšlenek projektanta využitím vizualizací, které
přibližují projektový stav finálnímu provedení stavby.
Jelikož AutoCAD Civil 3D obsahuje plný AutoCAD,
najdeme v něm všechny funkce, které slouží pro
vizualizaci modelu, jako jsou kamery, render, různé
materiály, světla, vizuální styly, průchod a průlet
modelem, animace, editor materiálů atd. Výsledky lze
uložit jako obrázky v různých formátech či jako video.
Zpracování projektu modelování zemních těles s automatickým výpočtem objemu zemních prací
vzhledem k různým stupňům nakypřenosti materiálu
apod. Výsledky lze prezentovat jak v příčných řezech,
tak především v tabulkách, výpisech a nově i pomocí
tzv. hmotnice.
Znázornění výpočtu kubatur v prostředí AutoCAD Civil 3D
– nejen vlastní výpočet, ale i tabulky kubatur, znázornění
v řezech i pomocí hmotnice
Výpočty objemů zemních prací
Obrovskou výhodou práce v AutoCAD Civil 3D je
neustálý přehled o aktuálních objemech zemních
prací. Kubatury lze zpracovat dvěma způsoby – buď
metodou příčných řezů, kdy lze počítat rozdíl i mezí
více jak dvěma povrchy, anebo metodou porovnávání
rozdílů objemu mezi dvěma povrchy. K dispozici jsou
funkce umožňující automatické vyrovnání kubatur
tak, aby zemní práce byly minimální. Dále systém
umožňuje přiřadit jednotlivých modelům terénu
opravný koeficient umožňující zpřesnit výpočet
Vytváření popisků, tabulek a reportů souvisejících
s kresbou
Velká část projekční práce souvisí s tvorbou popisků,
tabulek a výpisů z dané kresby. Tato práce je velice
náročná na čas a jakákoliv změna v projektu
s sebou nese i nutnost kontroly všech těchto prvků.
V AutoCAD Civil 3D toto dělat nemusíte, program
vše zpracovává sám. Kromě automatických popisků
a tabulek si můžete nechat generovat množství
výpisů z kresby, takže vám odpadá velký objem práce
související např. s přípravou vytyčovacích tabulek,
tabulek kubatur apod. Vše se navíc samo aktualizuje
a tabulky či reporty se upravují podle aktuálního stavu
modelu, čímž se velice zrychlí vaše práce.
Nastavení firemních standardů výkresové
dokumentace
Z práce v CAD jste zvyklí na hladiny a nastavování
stylu zobrazení jednotlivým entitám, kdy nastavujete
barvu čar, jejich typ a tloušťku či typ šrafy. Abyste
výkres zpracovali podle nějakého standardu, vyžaduje
to obrovské množství manuální práce. AutoCAD
Civil 3D umožňuje jednoduché a rychlé nastavení
27
Nejdůležitější novinky v AutoCAD Civil 3D 2009
• Nové nástroje pro generalizování dat
• Nové postupy v návrzích směrových a výškových
řešení
• Kontrola návrhu tras a nivelet dle předem
definovaných pravidel
• Rozšířený katalog šablon pro sestavení vzorových
příčných řezů (nové typy krajnic, jízdních pruhů
a svahů a také příkopu)
• Lepší práce s prvky pro sestavení vzorového
příčného řezu
• Snazší práce s 3D modelem koridoru a jednodušší
cílení jeho částí
• Propracovaní zástupci dat umožňující efektivní
sdílení prvků projektu, např. modelu terénu či
trasy
• Nové možnosti definování stylů jednotlivých objektů
• Vyšší podpora práce s rozsáhlými modely terénu
umožňující načítání modelu s miliony bodů
• Vylepšené nástroje pro komunikaci s geodetickými
zařízeními a načítání jejich formátů zaměřených dat
• Rozšíření pro návrh a analýzu dešťových kanalizací
• Možnost modelovat průnik svahů jednotlivých
zemních těles
• Automatické generování hmotnice
• Vylepšená integrovaná spolupráce za použití
nástroje Autodesk Vault
Viapont, s.r.o.
Speciální projekty inženýrských staveb
VIAPONT, s.r.o., je projekční a konsultační firma,
která se věnuje především projektování silnic,
dálnic a mostů. Firma se dlouhodobě věnuje
vývoji a využití CAD softwaru pro projektování
silnic a dálnic a má v tomto oboru značné
zkušenosti. Spolu s firmou Pragoprojekt, a.s,
pracuje na vývoji a podpoře programového
systému pro projektování silnic RoadPAC.
Výzva projektu
Společnost Viapont, s.r.o, již řadu let používá
pro projektování dopravních staveb aplikaci
RoadPAC. Pro rozšíření svých možností v oblasti
projekce, především pro řešení specifických úloh
se společnost rozhodla využít AutoCAD Civil 3D.
Dva takové případy jsou popsány v této referenci.
Jedním z hlavních důvodů pro pořízení AutoCAD
Civil 3D bylo to, že jsme chtěli otestovat
možnosti práce s 3D dynamickým modelem,
kdy veškeré vytvářené objekty jsou ve vzájemné
inteligentní vazbě. Dojde-li ke změně některého
z výchozích objektů, všechny navazující prvky
se automaticky obnoví podle aktuálně zadaných
dat, a odpadá tak množství rutinní práce, spojené
s následnou úpravou existujících výkresů.
AutoCAD Civil 3D v sobě zahrnuje široké
množství funkcí, ať už pro návrh liniových nebo
plošných staveb, analýzy stávajících stavů
i návrhů, návrh inženýrských sítí, nástroje pro
automatické generování objektů jako např.
podélných a příčných řezů a mnoho dalšího. Díky
tomu jsou možnosti nasazení Civilu velice široké
a využít jeho funkce lze téměř na všech typech
projektů z oblasti inženýrských staveb. Naším
cílem bylo prověřit možnosti využití takových
funkcí AutoCAD Civil 3D v reálné projekční praxi.
Byla využita možnost přímého převodu RoadPAC ->
AutoCAD Civil 3D, a to jak pro stávající terén, tak pro
nově navržený stav a dále i osu komunikace. K této ose
byly potom vztaženy v AutoCAD Civil 3D vytvořené
příčné řezy, na jejichž základě jsme stanovili objemy
zemních prací.
V AutoCAD Civil 3D je možné porovnávat zemní práce
i mezi více než dvěma povrchy, což nám umožnilo
jednoduše vyčíslit objemy skutečně provedených
zemních prací a jejich rozdíl oproti projektu. Výsledky
jsme zobrazili graficky pomocí příčných řezů, kde byly
vyznačeny rozdíly ploch násypů a výkopu pomocí
šrafování. Dále byly výsledky uvedeny v tabulkách
ploch a objemů celkových zemních prací.
Výhodou použití AutoCAD Civil 3D na této úloze je,
že pokud by došlo k dalšímu zaměření zemních prací
během postupu výstavby, postačuje už jenom načíst
nový terén do modelu a všechny výsledky, jako jsou
řezy a tabulky kubatur, se automaticky aktualizují.
Projektování opěrných zdí U komunikacÍ
v AutoCAD Civil 3D
Popis projektu a jeho zpracování pomocí AutoCAD
Civil 3D
Cílem tohoto projektu bylo využít možnosti spojit
množství informací z různých zdrojů do jednoho
modelu a poté ke komunikaci, která byla navržena
v aplikaci RoadPAC, navrhnout opěrné zdi.
V první části úlohy byl na základě informací
z geologických vrtů sestaven pravděpodobný model
podloží. Zde jsme využili možnosti proložit vrty
pomyslný koridor reprezentující vlastní podloží. Dále
jsme z RoadPACu načetli osy a nivelety jednotlivých
komunikací. V AutoCAD Civil 3D jsme si pomocí
trasování sestavili osy jednotlivých opěrných zdí. Pro
tyto osy jsme si vygenerovali podélný profil, ve kterém
jsme si nechali zobrazit pláň dané komunikace.
Následoval návrh nivelety opěrné zdi a sestavení
příčných řezů dané opěrné zdi. Použití AutoCAD Civil
3D umožnilo tento cyklus rychle opakovat a hledat
optimální řešení.
Nakonec jsme vymodelovali jednotlivé modely
opěrných zdí a nechali si Civilem automaticky
generovat příčné řezy po 2 m. V řezech byly zobrazeny
všechny požadované informace - stávající terén, pláně
jednotlivých komunikací, geologické podloží a vlastní
těleso opěrné zdi. Ve vykreslených řezech se zdi
automaticky kótují, popíší se i nivelety jednotlivých
os komunikací či výšky geologické vrstvy a celkově lze
v řezech zobrazit množství informací i s automaticky
generovaným popisem.
Nespornou výhodou je neustálé propojení objektů v 3D
modelu, změní-li se např. niveleta jedné z komunikací,
updatuje se i niveleta opěrné zdi a přegeneruje se
vlastní model opěrné zdi i s jednotlivými příčnými řezy
a popisy.
Použití AutoCAD Civil 3D nám přineslo tyto výhody:
• Rychlé prověření většího množství variant
a nalezení optimálního řešení.
• Úspora času díky automatickému generování
podélných a příčných řezů, tabulek apod.
• Možnost prezentovat návrh ve 3D, a získat tak
o něm reálnou představu a tu dále prezentovat.
• Schopnost uživatelského nastavení
standardů pro vykreslování dokumentace,
a tím zjednodušení tvorby finální výkresové
dokumentace u opakovaných případů.
Zjišťování velikosti kubatur
v průběhu výstavby pomocí AutoCAD
Civil 3D
Popis projektu a jeho zpracování pomocí
AutoCAD Civil 3D
Úkolem projektu bylo zjistit kubatury zemních
prací, které byly postupně prováděny na části
stavby dálnice D1 0134.3, objekt C 113 a porovnat
je s projektem RDS. Zemní práce jsou na stavbě
dálnice jednou z nevětších položek, a jejich
sledování je proto věnována značná pozornost.
Jako výchozí podklad sloužily modely terénu
reprezentující jak stávající terén, tak finální
navrhovanou pláň komunikace a dále průběžně
zaměřený aktuální stav na stavbě komunikace.
Dodavatel řešení
K-Data s.r.o.
www.kdata.cz
Projekt opěrných zdí, kdy vidíme jak situaci vlastní opěrné zdi,
tak místa jednotlivých příčných řezů, ale i podélný profil návrhu
– vše v jednom dynamickém 3D modelu
Situace řešeného projektu výpočtu kubatur na stavbě C113,
kdy jsou různými styly odlišeny jednotlivé modely terénu –
stávající, finální, průběžně postavený
CONSTRUO, spol. s r. o.
Využití AutoCAD Civil 3D při zpracování modelů hrubých
terénních úprav logistických areálů
Modely HTÚ vytváříme obvykle ve dvou fázích.
První fáze spočívá ve vytvoření digitálního modelu
terénu (dále jen DTM; viz obr. X), kde je podkladem
geodetické zaměření dotčených pozemků.
Do digitálního modelu je poté vsazen předběžný
návrh HTÚ. Pomocí iterace je dále určeno výškové
uspořádání areálu, tzn. jednotlivých halových
a doplňujících objektů. Následně je dosazen
do vznikajícího modelu systém rozmístění komunikací.
Při vytváření modelu HTÚ je v neposlední řadě
důležitá také vyrovnaná bilance zemních prací
(výkopy, násypy) a přesnost jejich výpočtu.
Takovýto model HTÚ se dostává do druhé fáze
zpracování, kdy dochází ke konečnému vytvoření
podrobného modelu HTÚ. Na jeho základě je
proveden přesný výpočet objemu zemních prací.
modelu se provedená změna okamžitě promítne
ve vytvořeném modelu HTÚ.
Model HTÚ vytvořený v programu AutoCAD Civil 3D
umožňuje automatické získávání příčných řezů, včetně
popisů a kót. K navoleným řezům dokáže AutoCAD
Civil 3D přiřadit tabulku s odpovídající kubaturou.
Tabulky celkových kubatur je program schopen
převádět do formátu .xls či .txt.
Na trhu jsme dlouhou dobu hledali efektivní
a variabilní řešení, které umožňuje podrobné
zpracování modelu hrubých terénních úprav
(dále jen HTÚ). Řešení jsme nalezli v programu
AutoCAD Civil 3D.
Používání AutoCAD Civil 3D nám přineslo
tyto výhody:
• Možnost využití široké nabídky práce s terény
a modely HTÚ.
• Díky své efektivitě, flexibilitě a pružnosti
okamžitý pohled na aktuální model HTÚ.
• Aktivní program, který je schopen automaticky
a přesně vygenerovat výpočty kubatur.
• Možnost bilancování zemních prací, tzn.
výkopů a násypů, a to i odděleně.
• Variabilní a tvůrčí program, který umožňuje
prověření a nalezení nejvhodnější možnosti
modelů HTÚ.
Zpracování projektu s AutoCAD Civil 3D
Požadavkem každého projektanta je práce se
softwarem, který disponuje určitou variabilitou,
pružností; tzn. je schopen se rychle a efektivně
přizpůsobit nově vzniklé situaci. Na software jsou
proto kladeny vysoké požadavky. AutoCAD Civil 3D
tyto požadavky splňuje.
Program AutoCAD Civil 3D umožňuje zobrazení
modelu HTÚ jak ve dvoj, tak ve trojrozměrném
náhledu, editaci vytvářených povrchů, modelování
zemních těles apod. Jedná se o dynamický program,
tzn. všechny složky modelu HTÚ jsou vzájemně
provázány. Při změně výchozích hodnot vytvořeného
Společnost CONSTRUO, spol. s r. o., od svého
založení v roce 2005 poskytuje komplexní
projekční a konzultační služby v oblasti
pozemního stavitelství, a to od počátečních
záměrů přes projektovou přípravu všech stupňů
a následnou spolupráci při realizaci staveb až
po asistenci jejich uvedení do provozu.
Model hrubých terénních úprav zasazených do stávajícího
terénu i s výpočtem objemu kubatur
Dodavatel řešení
AB Studio spol. s r.o.
www.abstudio.cz
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
Příprava území pro průmyslové a logistické areály
v AutoCAD Civil 3D
Zpracování projektu v AutoCAD Civil 3D
Projekty začínáme tvorbou 3D digitálního modelu
terénu. Výhoda Civilu je v tom, že zvládá
vytvořit DTM z různorodých podkladů. Poté
pokračujeme návrhem terénních úprav. K dispozici
jsou nástroje pro rychlé generování podélných profilů.
Dále využíváme možnosti výpočtu kubatur, kdy tento
výpočet je možné zobrazit v modelu jako tabulky či
ho exportovat mimo prostředí Civilu. Velkým plusem
je to, že neustále pracujeme ve 3D a vytváříme
3D dynamický model. Dojde-li k nějaké změně
v projektu, všechny navazující prvky se automaticky
opraví. To nám šetří mnohonásobně práci a zvyšuje
naši efektivitu. Nakonec máme možnost si nechat
automaticky vygenerovat příčné řezy, kdy systém
doplní řezy o popis a kóty, a nám tak odpadá množství
ruční práce. Takto připravené podklady předáváme
ve formátu dwg dále kolegům, kteří na projektu
pokračují s dalšími pracemi souvisejícími s jejich
profesními zaměřeními.
Popis pilotního projektu – Příprava území pro
mlýnici uhlí v Detmaněrovicích
Úkolem projektu bylo připravit území pro mlýnici uhlí,
kdy cílem bylo to, aby zemní práce byly co nejvíce
vyrovnané a zároveň bylo zajištěno odvodnění daného
areálu. Do Civil 3D jsme načetli podklady ze zaměření
a vytvořili z toho digitální model terénu. Poté jsme
navrhli jednotlivé plochy budoucí mlýnice, přiřadili
jim výšky a sklony a nechali si vytvořit modelování
zemních těles. Velkou výhodou bylo to, že jsme měli
okamžitě k dispozici hodnoty celkových zemních
prací, a mohli jsme tedy velice snadno upravovat
výšky jednotlivých ploch tak, abychom se dopracovali
k požadovaným kubaturám. Dále jsme v areálu
předběžně navrhli systém komunikací, pro tuto
úlohu jsme využili možnosti Civilu pro návrh tras
a nivelet. Velkou úsporou času byl automatický popis
trasy a automatické generování podélných profilů.
Navíc, došlo-li ke změně vedení trasy, jednotlivé
profily se automaticky obnovili a nemuseli jsme nic
ručně opravovat. Celková plocha areálu je 14 985 m2
a hodnoty zemních prací byly 8500 m3.
Situace řešeného areálu Mlýnice
Dodavatel řešení
ADEON CZ s. r. o.
www.adeon.cz
29
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. je inženýrskododavatelská společnost s dlouhodobou historií
a mnoho úspěšnými projekty především z oblasti
projektování koksoven a těžké hutní chemie.
Díky svému kvalitnímu fungování se v průběhu
posledních let rozšířily aktivity společnosti
i do dalších průmyslových oborů a nevýrobních
sfér, jako jsou např. strojírenský, spotřební
a potravinářský průmysl, energetika, plynárenské,
vodovodní a teplovodní sítě, zemědělství,
občanská vybavenost měst a obcí, inženýrské
stavby a stavby na ochranu životního prostředí.
Společnost se zaměřuje především na tvorbu
projektové dokumentace, různé inženýrské
činnosti, tvorbu studií a posudků, spolupracuje
i na výběru dodavatelů a v mnoha projektech
funguje i jako technická pomoc.
Výhody používání AutoCAD Civil 3D:
• Velká úspora času při zpracování projektů
hrubých terénních úprav.
• Efektivní práce na projektech díky možnosti
sdílení vytvořených dat v dwg formátu.
• Automatický výpočet kubatur s možností
generování příčných řezů a výpisů.
• Neustálá práce ve 3D, kdy jsou stále k dispozici
informace o výškách, což potřebují navazující
profese.
• Schopnost rychle reagovat na požadavky
zadavatele projektů či spolupracovníků.
Lineplan s.r.o.
Projektování komunikací v AutoCAD Civil 3D
Používání AutoCAD Civil 3D nám přineslo
tyto výhody:
• Efektivnější zpracování objektů, jako jsou
trasy, podélné a příčné řezy, kdy se jednotlivé
prvky automaticky opatří popisem či se
generují automaticky.
• Schopnost rychlého prověření různých variant
řešení pro nalezení optimálního směrového
a výškového vedení.
• Možnost nastavení standardů pro tvorbu
výkresové dokumentace.
• Neustálá práce ve 3D, kdy máme ihned
k dispozici informaci o výšce řešení v daném
místě.
Popis pilotního projektu – Stavební úpravy
silnice II/435, úsek Charváty - Drahlov
Vybraný úsek je součástí opravy silnice II/435
s tím, že v úseku Charváty – Drahlov se jednalo
o specifické řešení problému umístění trasy
na stávajícím silničním pozemku.
Stávající silnice nesplňuje šířkové podmínky
pro kategorii S 7,5/70, je částečně v zářezu
a stávající silniční pozemek v podstatě
kopíruje kraj živičného povrchu. Úprava
na kategorii S 7,5/70 při extravilánovém typu
s nezpevněnými krajnicemi a odvodněním
do souběžných rigolů nebo příkopů znamenala
nové zábory okolních pozemků a dle zkušeností
z jiných staveb v podstatě nereálnost dotažení
rekonstrukce do zdárného konce. Po zvážení
všech alternativ bylo dohodnuto změnit část
úseku na intravilánový typ s obrubníky, kdy
silniční pozemek je vymezen vnitřní hranou
obrubníků a doplnit úsek o kanalizaci i uliční
vpustě pro odvodnění komunikace. Tím byly
zábory okolních pozemků minimalizovány.
S ohledem na návaznost na okolní terény, kdy
stávající komunikace je částečně v zářezu, bylo
dohodnuto upravit niveletu tak, aby v podstatě
kopírovala souběžný chodník.
Na toto zadání bylo využití Civilu 3D
ideální, protože po směrovém a základním
výškovém řešení se generovaly příčné řezy
a postupně dolaďovalo výškové řešení tak,
aby nová niveleta ideálně navazovala na okolní
terény a navrhované řešení vyhovovalo jak
investorovi, tak vlastníkům dotčených okolních
nemovitostí. Proces aktualizace „úprava
nivelety – aktualizace koridoru – aktualizace
příčných řezů – kontrola návaznosti na okolní
terény“ byl mnohokrát opakován, což ušetřilo
obrovské množství času v porovnání s klasickým
vynášenín běžnými prostředky CAD.
Dodavatel řešení
XANADU a.s.
www.xanadu.cz
LINEPLAN s.r.o. se zaměřuje zejména na projektování
liniových staveb, a to pozemních komunikací,
vodohospodářských staveb a inženýrských sítí. Vznik
společnosti spadá do roku 1995 pod názvem VISUAL
STUDIO, ale projektové činnosti se plně věnuje až
od roku 2003.
Ve společnosti LINEPLAN s.r.o. používají AutoCAD
Civil 3D pro projektování komunikací - opravy
a rekonstrukce pozemních komunikací, řešení
křižovatek, parkovišť a manipulačních ploch hrubé
terénní úpravy.
Výzva projektu
Hlavním důvodem pro pořízení AutoCAD Civil 3D
bylo to, že jsme hledali na trhu řešení, které by bylo
určeno pro projektování liniových staveb a zároveň
bylo postavené na aplikaci AutoCAD, abychom mohli
neustále pracovat ve formátu dwg. Od Civil 3D jsme
také očekávali zkrácení doby strávené na projektu
a zefektivnění některých časově náročných úkonů.
Zpracování projektu v AutoCAD Civil 3D
Základem všech prací v AutoCAD Civil 3D je 3D
digitální model terénu, který většinou vytváříme ze
zaměření. Pokračujeme návrhem trasy, kdy obrovskou
výhodou je to, že trasa se automaticky popíše
staničením a je možné ji poměrně jednoduchým
způsobem modifikovat. Necháváme generovat
podélný profil a navrhujeme výškové řešení trasy
bez podrobnějšího zadávání parametrů trasy, jako
je návrhová rychlost, klopení atd. Ze vzorového řezu
necháme generovat koridor trasy, abychom následně
mohli generovat příčné řezy. Až v tomto okamžiku
se vracíme k upřesnění parametrů trasy a zadáváme
návrhovou rychlost a klopení, následně necháváme
regenerovat koridor a příčné řezy.
Pokud je návaznost na stávající terén v pořádku,
dalo by se říct, že je základní návrh hotov, ve většině
případů je však potřeby provést korekce, a to zejména
v návrhu nivelety.
Největší výhodu práce v Civil 3D spatřujeme
především v tom, že vytváříme tzv. 3D dynamický
model, který udržuje mezi jednotlivými objekty
inteligentní vazby a ponechává je v neustálé
aktuálnosti, dojde-li k jakékoliv změně, nemusíme
nic ručně editovat, opravovat, model se sám
přizpůsobí. To umožňuje kontrolu celkového návrhu
v podstatě v kterémkoliv místě trasy, kde je možné
nechat vygenerovat příčný řez a zkontrolovat vazby
na stávající stav.
Jelikož pořád pracujeme v dwg, je možné celý návrh
doladit již klasickými příkazy AutoCADu. V neposlední
řadě je výhodou i to, že díky vytvářenému 3D modelu
jsme schopni generovat výpisy XYZ souřadnic
libovolných bodů či hran, tak jak je potřeba pro
samotnou realizaci stavby.
Oproti základní aplikaci AutoCAD přináší Civil 3D
mnoho vylepšení a povyšuje pouhé „tahání čar“
na modelování, kdy většina zdlouhavých a opakujících
se prací je nahrazena jednoduchými příkazy, jako je
tomu například při tvorbě podélných či příčných řezů.
Vygenerovaný podélný profil doplněný o návrh nivelety komunikace
Reming Consult a.s.
Projektování silničních staveb v AutoCAD Civil 3D
Zpracování projektu v AutoCAD Civil 3D
Podstatou veškeré práce v Civilu je 3D digitální
model. Na začátku vždy stojí model stávajícího
terénu a možnosti jeho tvorby jsou velice rozsáhlé.
Poté dochází k návrhu tras, které reprezentují
jednotlivé osy komunikací. Při tvorbě tras dochází
k jejich automatickému popisu podle stanovených
pravidel. Pro trasu je dále možné stanovit výpočet
klopení. Na základě trasy se vygeneruje podélný řez
terénem, do kterého se navrhne niveleta. I u nivelety
dochází k automatickému popisu. Pokračujeme
sestavením vzorového příčného řezu, kdy buď
vycházíme z široké palety prvků v Civilu, nebo máme
možnost si vytvořit i vlastní. Díky těmto podkladům
jsme schopni sestavit 3D model požadovaného
objektu. Z tohoto modelu je možné generovat
jednotlivé charakteristické příčné řezy, počítat
kubatury či vypisovat potřebné informace mimo
vlastní výkres.
Výhodou je to, že v průběhu celé práce se vytváří
kompaktní 3D dynamický model, kde veškeré
vytvářené objekty jsou ve vzájemné inteligentní
vazbě. Dojde-li k jakékoliv změně vedení trasy či
nivelety nebo snad vzorového příčného řezu, vše se
automaticky překreslí a nemusíme nic dohledávat
a editovat.
Popis pilotního projektu – Rekonstrukce ulic
Banská a Železničná v Novém Mestě nad Váhom
Cílem tohoto projektu bylo navrhnout rekonstrukci
dvou ulic v Novém Mestě nad Váhom o celkové délce
1,5 km, kdy součástí této rekonstrukce byla i změna
stávající průsečné křižovatky na okružní.
Nejdříve jsme v Civil 3D vytvořili digitální model
stávajícího stavu ze zaměření. Do tohoto modelu jsme
vynesli trasy reprezentující osy vozovek. Už v této
části nám Civil přinášel výhody, např. v automatickém
popisu tras. Pokračovali jsme vygenerováním
podélných profilů, tyto profily se vytváří automaticky
a vy do nich navrhujete pouze niveletu. Ta se opět
automaticky popisuje. Pokračovali jsme sestavením
vzorového příčného řezu, který se skládal jak
z vozovky a obrubníku, tak i chodníků a pásů zeleně.
Jelikož uliční profil je velice členitý, vykreslili jsme si
pomocné trasy, které nám určovaly budoucí hrany
vozovky, a příčné uspořádání je tak dynamicky
proměnné. Poté jsme vygenerovali 3D model
komunikace. Výhodou postupu v Civil 3D je to, že
jsme okamžitě měli k dispozici jednotlivé příčné řezy
či výpisy o XYZ jednotlivých hran či bodů.
V návrhu jsme pokračovali projekcí okružní křižovatky
ulic Banská a Čachtická, což je složitá úloha sestávající
z tvorby množství tras, podélných profilů a vzorových
řezů. Ve finále však máte vytvořenou komplexní
křižovatku, díky níž máte okamžitě představu o řešení,
a to i ve 3D. Navíc si vytvořený model můžete
analyzovat např. pomocí šipek sklonů, které umožní
zkontrolovat odvodnění OK, apod.
REMING CONSULT a.s.
je projektová, inženýrská a konzultační
společnost, která byla založena v roce
2007, a má sídlo v Bratislavě a pobočku
v Žilině. Společnost poskytuje komplexní
služby při přípravě a řízení projektů z oblasti
dopravní infrastruktury, občanské, bytové
a administrativní výstavby či inženýrských
a průmyslových staveb.
Společnost Reming Consult a.s. nasadila
AutoCAD Civil 3D na zpracování projektů
z oblasti dopravních staveb a úloh s tím
souvisejících. Společnost ve svých projektech
využívá plnou funkčnost Civilu, a zvyšuje tak
svou efektivitu a schopnost rychle reagovat
na různé změny v projektech.
Výzva projektu
Hlavním důvodem pro pořízení Civil 3D bylo
pracovat s řešením, ve kterém budeme schopni
zpracovávat projekty z oblasti dopravní
infrastruktury a zároveň tato práce bude
rychlejší a efektivnější než práce v AutoCADu.
Od Civilu jsme čekali vyřešení úloh týkajících
se především tvorby digitálního modelu
stávajícího i navrhovaného řešení, možnosti
analýz řešení a automatické generování výstupů
z projektu.
Používání AutoCAD Civil 3D přineslo tyto
hlavní výhody:
• Zkrácení doby strávené na projektu.
• Flexibilní projekce směrového a výškového
řešení.
• Vysoká interoperabilita napříč celým
projektem, od tvorby podkladů až
po inteligentní sdílení dat, kdy neustále
pracujeme v prostředí CADu a dwg výkresu.
• Okamžité analýzy řešení a reflektování
aktuálního stavu v situaci.
• Úsporu času díky automatickému generování
podélných a příčných řezů, popisků apod.
• Neustálé informace o průběhu výškového
řešení a možnost generování 3D výstupů
z projektu, jak grafických, tak i textových.
• Schopnost nastavení standartů pro
vykreslování dokumentace, a tím zjednodušení
tvorby finální výkresové dokumentace.
Dodavatel řešení
Situace řešené rekonstrukce ulice, která byla zakončena návrhem okružní křižovatky
ŠTOR CAD Computers s.r.o.
www.stor.sk
31
Spolupráce produktů Autodesku napříč celým stavebnictvím
Stavebnictví je soubor činností zahrnujících výstavbu i odstranění staveb,
jejich modernizaci a rekonstrukci. Dělí se na základní čtyři skupiny –
pozemní stavby, dopravní a podzemní stavby, vodohospodářské stavby
a speciální stavby. Činnosti spojené se stavebnictvím, ostatně jako i ostatní
činnosti technického charakteru, se v současné době neobejdou bez
výpočetní techniky a speciálního softwaru.
Pokud bychom chtěli pro všechny stavební projekty
používat pouze jeden program, buď by byl příliš obecný
a sloužil by jen jako kreslicí nástroj, anebo pokud by
měl řešit specifické úlohy každé jedné oblasti, stal
by se z této aplikace obrovský balík funkcí, který by
jeden člověk nebyl schopný ovládat. Navíc by byl
tento programový balík neuchopitelný současným
hardwarem, a tím pádem by byl neschopný praktického
nasazení. Proto Autodesk přichází s variantou, kdy
pro jednotlivá specifická odvětví a zaměření nabízí
specializovaný produkt, který je určen právě pro danou
oblast a obsahuje nástroje, které významně zvýší
efektivitu práce, a zároveň je snadné se ho naučit.
Projektant v AutoCAD Civil 3D vytvoří stávající
model terénu načtením zaměřených souřadnic. Terén,
společně s okolní zástavbou je velmi důležitý aspekt
ovlivňující vzhled a koncepci zamýšlené budovy,
a proto jsou 3D podklady terénu pro architekta velmi
přínosné. Na tomto základě a dalších specifikacích
architekt zpracuje své představy v Revit Architecture
a předá tento návrh statikovi. Statik převezme
od architekta navržený model budovy a připraví
systém nosné konstrukce. Tento iterativní proces se
neobejde bez oboustranné komunikace a sdílení dat.
Produkty Autodesku nabízí nástroje pro sledování
změn, a proto v případě, že architekt provede změnu
v konstrukci, statik tuto změnu okamžitě zaznamená
díky varovnému hlášení a možností změnu zakázat,
či povolit. V tuto chvíli nastupuje komunikace, kterou
jako jedinou Autodesk nezajišťuje, a to komunikace
verbální.
Přestože každý specialista používá jemu určenou
aplikaci, nemůže se oddělit od projektu jako celku
a řešit úlohy samostatně. Je tedy nutné, aby jednotliví
inženýři, architekti a projektanti byli schopni mezi
sebou sdílet vytvořená data, aniž by došlo ke ztrátě
či poškození těchto dat vlivem konverze formátů
jednotlivých programů. Zde se projeví síla produktů
společnosti Autodesk. Ačkoliv aplikace této společnosti
většinou pracují s vlastními souborovými formáty, pro
výměnu dat používají platformu tzv. RealDWG, což
zajišťuje bezchybnou konverzi dat do formátu DWG.
DWG ale není jedinou variantou. Všechny produkty
Autodesku podporují export do DWF souboru, který
slouží k předávání 2D i 3D dat v needitovatelné
podobě. Díky této podpoře máte zajištěnou schopnost
kooperace s dalšími kolegy, kteří používají produkty
společnosti Autodesk, ale také s investory, kteří si
pomocí volně stažitelných aplikací dokáží data otevřít
na svých počítačích. Společný souborový formát přináší
rapidní nárůst produktivity při předávání podkladů.
Znamená to, že kompletní analýza budovy a všech
souvisejících staveb může proběhnout v rámci jednoho
souboru, nebo ji lze řešit bez nutnosti konverze dat
separátně v každém z programů. Výměna informací
je tak okamžitá a bezztrátová. Všechny tyto produkty
pracují se společným formátem 3D DWG, který
umožňuje bezproblémový převod dat z jedné aplikace
do druhé.
Vizualizace projektu výškové budovy s příjezdovou komunikací a parkovištěm – vizualizace a model budovy vytvořeny v Revit
Architecture
Jak vypadá spolupráce v praxi?
Většina stavebních inženýrů, projektantů a architektů
dnes pro svou práci používá produkty, jako jsou
AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Revit
Structure, Revit MEP či AutoCAD MEP. Tyto programy
jsou ideální pro zpracování stavebních projektů.
Architekt navrhne celkový vzhled a koncepci budovy
v Revit Architecture, statik pomocí Revit Structure
konstrukci nadimenzuje a připraví konstrukční
výkresy, inženýr TZB doplní model o návrh
vzduchotechniky a dalších TZB rozvodů pomocí Revit
MEP či AutoCAD MEP. Na ty části projektu, kde je
potřeba pracovat s modelem terénu, umísťovat stavby
do terénu, počítat kubatury či navrhnout liniové
a plošné stavby, inženýr použije AutoCAD Civil 3D.
Každý tedy pracuje na své části projektu, ale zároveň
všichni mohou pracovat jen na jedněch datech, která
lze mezi sebou sdílet. A jak tato spolupráce může
vypadat?
Ukázka zpracování stejného projektu v AutoCAD Civil 3D, kde se řešilo parkoviště a příjezdová komunikace
Autodesk NavisWorks umožňuje kombinování
a sdílení všech dat, které se vytváří v průběhu
projektu do jednoho 3D modelu, což umožňuje
vizuální kontrolu všech partií projektu, zlepšuje
možnosti rozhodování v průběhu projektování či
výstavby, zjednodušuje tvorbu stavební dokumentace
a ve finále usnadňuje i případnou správu budovy.
Nejlepší využití NavisWorks je při sjednocení
vytvořených dat, vizualizaci těchto dat, simulaci
průběhu výstavby a detekci všech kolizních míst,
kdy systém vás automaticky upozorní na místa, kde
dochází ke křížení rozvodů, možným nelogickým
situacím, apod.
Výhody společného používání produktů pro
stavebnictví od Autodesku
• Efektivní a přesné sdílení jediných dat díky 3D DWG
formátu.
• Spolupráce na jednom projektu bez nutnosti
duplikování dat či jejich konverze.
• Neustálá koordinace projektu, což výrazně přispívá
k rychlejšímu zpracování projektu.
• Možnost finální vizualizace celého projektu.
• Kontrola projektu s funkcemi pro upozornění
na případné chyby v projektu.
• Automatická tvorba výstupní dokumentace.
• Nástroje pro zpracování projektů z celé oblasti
stavebnictví od A do Z.
Návrh celé konstrukce řešení budovy
Mezi tím může inženýr zabývající se zemními pracemi
zpracovat model terénu. Díky AutoCAD Civil 3D
je schopný navrhnout vhodnou výkopovou jámu
a ihned spočítat velikost zemních prací. Tento model
projektant předá stavebnímu inženýrovi, který si ho
přenese zpět do Revit Architecture, kde se dokončuje
celý systém budovy, a je schopný v řezech znázornit
průběh výkopu. V průběhu této práce mohou
pracovat i jednotliví profesanti a doplňovat model
o vedení jednotlivých TZB systémů budovy. Výsledky
jejich návrhu je opět možné načíst do Revitu či
AutoCADu Architecture.
Projekt je postupně dotvářen a finalizován, jednotliví
projektanti zpracovávají své části zadání a díky
bezproblémovému sdílení dat je proces finalizace
rychlejší a hlavně poskytuje mnohem menší prostor
pro chybovost.
V neposlední řadě se do celého projektu zapojují
i designéři, kteří pro svoji práci používají další
z nástrojů Autodesku, Autodesk Inventor, případně
Alias Studio. Nábytek a designové doplňky budovy lze
opět bez obtíží načíst do projektu architekta a použít
těchto prvků při vizualizaci interiéru.
Tento scénář je ideální, ale bohužel v praxi ne vždy
funguje. Ne vždy všechny participující společnosti
pracují s produkty společnosti Autodesk. Architekti
mohou používat konkurenční řešení ArchiCAD,
inženýři zabývající se liniovými stavbami např.
Microstation a projektanti TZB aplikace jiných
výrobců. Nedílnou součástí projektování je
koordinace jednotlivých profesí, a proto společnost
Autodesk přichází s řešením, které se nazývá
Autodesk NavisWorks.
Křeslo připravené v produktu Autodesk Inventor, vizualizace
z Revit Architecture
Autodesk NavisWorks 2009
Stavebnictví patří mezi odvětví, kde stále dochází ke zlepšování
technologických procesů, a to nejen ve vlastní výstavbě, ale již při
plánování projektu, jeho přípravě i následné správě. Velkou výzvou všech
projekčních kanceláří je reagovat rychle a přesně na požadavky investorů
v podobě integrované dokumentace, která zahrnuje všechny informace
týkající se zpracovávané úlohy.
Tyto požadavky investorů jsou reakcí na neustále se
zvyšující globalizaci a konsolidaci, kdy všichni očekávají
především zvýšení produktivity a kvality a samozřejmě
i snížení rizik. U investorů ve stavebnictví se setkáváme
se zásadním požadavkem, kterým je snížení rostoucích
nákladů na výstavbu a projekci. Pro architekty,
projektanty a inženýry se otevírá nová cesta, která
umožní reagovat na požadavky zadavatelů, a tou cestou
je tzv. BIM (building information model). Co tento
informační model budovy umožňuje, jste se mohli
dočíst v článku o produktu Revit Architecture. Do BIMu
spadá nástroj od společnosti Autodesk, který umožní
tvořit jednu komplexní koordinovanou 3D dokumentaci
– Autodesk NavisWorks.
Autodesk NavisWorks umožňuje sdílení dat
od jednotlivých tvůrců projektu, jejich spolupráci
a koordinaci. Tím, jak systém vše spojuje do jednoho
3D modelu, umožňuje snadnou vizuální kontrolu
všech částí projektu, zlepšuje možnosti rozhodování
v průběhu projektování či výstavby, zjednodušuje
tvorbu stavební dokumentace a ve finále usnadňuje
i případnou správu budovy. Navíc kromě kompletace
celé 3D dokumentace slouží NavisWorks také jako
kontrolní nástroj, který s úspěchem bude předcházet
nepřesnostem a nedokonalostem, které vznikají
v projektech, kde projekt je komplexem několika
dokumentací a je velice snadné se dopustit chyb.
Proč využít Autodesk NavisWorks
Používání Autodesk NavisWorks vám přinese
tyto 4 základní výhody:
1/ Nástroj pro 3D zobrazení v reálném čase systém poskytuje unikátní technologii umožňující
tvorbu interaktivní vizualizace, průlety modelem
či rendrované snímky, čímž naprosto přesně ukáže
33
vaši představu projektu a jeho výstavby zadavateli
projektu.
2/ Kompatibilitu souborových formátů NavisWorks je plně kompatibilní se všemi hlavními 3D
formáty, např. DGN, DWG, DXF, 3DS, SAT, IFC, IPT,
SKP, STP, WRL a množstvím dalších.
3/ Kontrolu modelu a výstupních výkresů
aplikace je schopná zkontrolovat vytvořený model
a objevit případné kolize a informovat o tom dříve, než
dojde ke vzniku dalších navazujících chyb.
4/ Snadné a přitom výkonné používání
prostředí NavisWorks je podobné prostředí aplikace
AutoCAD, ovládá se pomocí ikonek. Naučení se
postupů pro jednotlivé úlohy je velice snadné a rychlé
a velmi brzo jste schopni produkt ovládat a využívat.
Nejlepší využití NavisWorks je při sjednocení
vytvořených dat, vizualizaci těchto dat, simulaci
průběhu výstavby a detekci všech kolizních míst.
Portfolio rodiny Autodesk NavisWorks
Autodesk NavisWorks je k dispozici ve čtyřech
modulech – NavisWorks Freedom, NavisWorks
Review, NavisWorks Simulate a NavisWorks Manage.
Jednotlivé moduly se od sebe odlišují v závislosti
na funkcích, které obsahuji.
NavisWorks Freedom – svobodné prohlížení
Je bezplatný prohlížeč souborů formátu NWD, které
byly vytvořeny v Autodesk NavisWorks a také 3D
DWF. Tento prohlížeč umožní společně zkontrolovat
projekt, komprimovat jednotlivé soubory, a připravit
je tak pro předání dalším kolegům.
NavisWorks Review – vizualizace, prohlížení, přímá
zkušenost
Tento modul umožňuje data zpracovávat, načítat,
prohlížet a vizualizovat a vytvářet z nich jeden
funkční 3D model. K dispozici jsou efektivní nástroje
umožňující dynamickou navigaci v projektu, intuitivní
kontrolu a komplexní posouzení i těch nejsložitějších
modelů. Pohled třetí osoby na model, vytváření
animací a příprava výstupů z projektu, jako jsou příčné
řezy, měření a tvorba připomínek, to jsou některé
z funkcí, které aplikace poskytuje.
NavisWorks Simulate – tam, kde návrh plní termín
Výkonné řešení kontroly projektů a modelování
4D stavebních plánů pro předběžnou vizualizaci
stavebních projektů, kdy máte možnost si virtuálně
projít celý projekt ještě před zahájením výstavby,
a vyhodnotit tak jednotlivé varianty uspořádání
půdorysů, použití materiálů, textur apod.
Zahrnuje v sobě řešení NavisWorks Review, které
bohatě doplňuje o množství nástrojů pro finální
vizualizaci modelu, což vede k názornému představení
myšlenky projektantů investorovi a odhaluje možné
Zpracování vizualizace modelu budovy v NavisWorks Simulate
nedostatky modelu. Díky speciálním funkcím je
možné zobrazit projekt v jednotlivých stádiích
výstavby a zjistit případná kolizní místa, a tím snížit
stavební náklady vzniklé z nepřesností stavební
dokumentace. Výsledek práce v Navisu lze také
publikovat do množství simulací, vizualizací a průletů
modelem.
NavisWorks Manage –
koordinovaně, kompletně, správně
Tato aplikace je nejobsáhlějším modulem z aplikací
Navis, integruje v sobě funkce NavisWorks Review
a NavisWorks Simulate. Poskytuje všechny nástroje
potřebné pro koordinaci celého projektu, od jeho
vizualizace v reálném čase, simulace všech rozvodů
a především výkonnou detekci kolizí mezi jednotlivými
rozvody. Svým pojetím zpracování 3D dokumentace
od jednotlivých tvůrců projektu i se všemi dostupnými
informacemi výrazně zefektivňuje práci na projektu
a pomáhá omezovat ztráty vzniklé možnými
nedostatky stavební dokumentace. Můžete si být jistí,
že díky NavisWorks Manage bude vaše dokumentace
vždy aktuální, správná a koordinovaná.
Nejsilnějším nástrojem produktu je inteligentní
vyhledávání kolizí ve 3D modelu, kdy na základě kolizí
bodů či hran a definování možné vůle vás systém
upozorní na případný problém, znázorní ho v modelu
a vypíše do přehledné zprávy, která může posloužit
jako příloha koordinační situace vlastního projektu.
Velice snadno a rychle tak dosáhnete prostorové, ale
i časové kontroly vašeho projektu a již ve fázi plánování
odhalíte případné nedostatky projektu, zlepšíte
plánování aktivit na staveništi a zvýšíte efektivitu
pracovních postupů.
Novinky Autodesk NavisWorks
Vylepšená vizualizace
• Objektová animace
• Interaktivní grafické i tabulkové detekování kolizí
Zvýšení hodnoty projektových dat
• Přidání dalších druhů souborových formátů pro
jejich import
• Podpora pro možnosti využití 3D textu
Změny v pracovním prostředí
• Modernizace grafického rozhraní
• Možnost definování si pracovních prostředí
• Objektová transformace
• Podpora pro OS Windows Vista
Kontrola 3D rozvodů ve finálním modelu budovy
3D modelování
a vizualizace v AutoCADu
Autor knihy: Iva Horová
Nové vydání knihy 3D modelování
a vizualizace v AutoCAD, která
byla určena pro verze 2004 - 2006.
Kniha je z velké části přepracovaná
a přizpůsobená především pro práci
v novém uživatelském prostředí verze
2009. Je určena pro uživatele aplikace
AutoCAD (verze 2007, 2008 a 2009),
kteří se chtějí naučit vytvářet libovolné
prostorové modely a vizualizace. Kniha
je vhodná i pro obecné modelování
a vytváření vizualizací v programech
AutoCAD Architecture a AutoCAD
Mechanical.
Revit Architecture
Autor knihy: Vladimír Balda
a Ivana Vinšová
Provede čtenáře/uživatele po základních
funkcích a úkonech, které je třeba
zvládnout pro architektonický návrh
a vypracování projektové dokumentace
domu. Kniha se ideálně hodí pro
uživatele začátečníka, ale i zkušenější
najde využitelné tipy a postřehy nebo
zkonfrontuje svoje postupy.
Obsahuje základní postupy jak vytvořit
nosnou konstrukci domu, výplně otvorů,
schodiště atd., návody jak pracovat
s parametrickým návrhem a využívat
parametrické vlastnosti knihovních
prvků, stejně jako názorné ukázky
tvorby vlastních knihovních prvků, tzv.
Rodin. Nenásilným způsobem tak naučí
používat systém BIM a jeho výhody.
V závěru jsou vysvětleny pokročilejší
funkce jako Fáze, Varianty a způsoby
týmové spolupráce. Knihu doplňuje
CD se soubory pro cvičení, šablonami
projektu a vybranými knihovními prvky.
PŘEJDĚTE NA ŘEŠENÍ
ŠITÉ NA MÍRU VAŠIM
PROJEKTŮM!
Ušetříte
*
až 60 %
ZÍSKEJTE NEJMODERNĚJŠÍ
SOFTWARE, KTERÝ
VAŠEMU OBORU
SKUTEČNĚ ROZUMÍ
nabídku lze využít do 15. 10. 2008.
AutoCAD Revit Architecture suite 2009
Koncová doporučená cena
117 080 Kč
* Nyní jen
49 900 Kč
AutoCAD Architecture 2009
Koncová doporučená cena
98 660 Kč
* Nyní jen
49 900 Kč
AutoCAD Civil 3D 2009
Koncová doporučená cena
110 500 Kč
* Nyní jen
49 900 Kč
Bližší informace naleznete na adrese www.autodeskclub.cz/ltarchitektura.

Podobné dokumenty

FDS_CZ - CAD Studio

FDS_CZ - CAD Studio 23 Tisk v AutoCADu Architecture ................................................................................................ 65 24 Vytvoření a nastavení výkresu v Inventoru .......................

Více

litogeografie

litogeografie • ÚTVAR (devon) – ODDĚLENÍ (spodní devon) » STUPEŇ (givet) ▪ období (spodní givet)

Více

TZ - Obec Hořín

TZ - Obec Hořín také dětmi ze základní školy, případně je možné domluvit i návštěvu dalších dětí z obce mimo školní čas, avšak vždy s dozorem dospělého. Ve stávající malé zahradě u budovy MŠ budou herní prvky (ty,...

Více