Neuroortopedie

Komentáře

Transkript

Neuroortopedie
Ortopedie
Neuroortopedie
Jiří Jochymek, KDCHOT FN a LF MU Brno
Neuroortopedie
.. zabývá se chirurgickým řešením neurogenně
podmíněných postižení pohybového aparátu
• Dětská mozková obrna ( DMO )
• Poporodní obrna brachiálního plexu
• Neurogenní artropatie
• Obrny periferních nervů
DMO
• DMO je neprogredující poškození primárně
CNS, vznikající pre, peri či postnatálně
• Incidence: cca 2 na 1000 živě narozených dětí
• Formy DMO: spasticita, atetóza, ataxie,
smíšená forma
• Klinický obraz : hemiparéza, diparéza,
quadruparéza
DMO
• Ortopedická péče řeší především sekundární
kontraktury šlach a kloubů, deformity kloubů a to
především u spastické formy DMO
• Úkolem je zlepšit motorický komfort pacienta,
zlepšit jeho pohybové schopnosti nebo alespoň
zlepšit jeho celkovou péči a minimalizovat bolesti
• Základem je intenzivní péče rehabilitační,
operujeme tam, kde kapacita RHB péče již nestačí
DMO- konzervativní léčba
• Ortézy
• Léčba dynamických
kontraktur botulinum
toxoidem
DMO- konzervativní léčba
DMO- operační léčba
• Navazuje na RHB a konzervativní léčbu
• Typ výkonu závisí na věku, typu postižení, velikosti
kontraktur, schopnostech dítěte
• Rozvaha k operačnímu léčení je vždy
multidisciplinární ( neurolog, RHB, ortoped )
• Laboratoř chůze
• Měkkotkáňové a kostní výkony
• Víceetážové výkony na DKK- tříetážové uvolnění
DMO- operační léčba
Nejčastější měkkotkáňové výkony na DKK
• Kyčle - odstranění nejčastěji addukčně
flekčních kontraktur – decentrace kyčle ( add.,
m. rectus fem., m. iliopsoas )
• Koleno - proximální, častěji distální uvolnění
hamstringů pro flekční kontrakturu kolena
• Hlezno a noha – distální uvolnění m.
gastrocnemius, prodloužení achilovky pro Pes
equinus
DMO- měkkotkáňové uvolnění v
oblasti kyčelního kloubu
• Stav po oboustranné
dekompresi kyčle u
diparetika pro
narůstající decentraci
• Uvolnění adduktorů, m.
rectus fem., m. iliopsoas
• Naložení A sáder
DMO – operační léčba
Nejčastější kostní výkony na DKK
• U fixovaných deformit ev. kloubních decentrací
u starších dětí
• Kyčle – DVO samostatně ev. s pánevní
osteotomií, Schanzova angulační osteotomie,
resekce hlavice
• Koleno – extenční suprakondylická osteotomie
• Hlezno a noha – subtalární stabilizace, resekce
sub talo
Poporodní obrna brachiálního plexu
• Obtížný porod, konec pánevní
• Horní typ obrny C4-C6 Erb – Duchenne
• Dolní typ obrny C7-Th1 Klumpkeové
• Kompletní typ C4-C8
Poporodní obrna brachiálního plexu
• Chybí spontánní pohyby HK, negativní Moroův reflex
• Typ Erb –Duchenne C4-C6
fixovaná addukce a vnitřní rotace paže při omezení
flexe v loketním kloubu
• Typ Klumpkeové C7-Th1
postižení předloktí a ruky, při postižení v úrovni Th1
Hornerovo trias ( miosis, ptosis, enophtalmus )
Poporodní obrna brachiálního plexu
• Diff. dg.: porodní trauma ( zlomenina klíčku,
epifyzeolýza proximálního humeru ) a
novorozenecká purulentní artritida ramene
• Léčba : primárně fixace
následná rehabilitace- Vojtova metoda
mezi 4.měs a 1. rokem ev.
neurochirurgická intervence
Neurogenní artropatie
• Tzv. Charcotův kloub - progredující destrukce
kloubu na podkladě některých neurologických
poruch spojených se snížením vnímáním
bolesti a hlubokého čití
• Dříve typické pro tabes dorsalis, dnes vrozená
analgezie, poranění periferních nn., diabetická
neuropatie, meningomyelokéla, syringomyélie
Neurogenní artropatie
• Léčení : ochranné ortézy
resekční artroplastiky
Obrny periferních nervů
• Poškození v oblasti paže - dominuje n. radialis,
méně ulnaris a medianus
• Poškození v oblasti předloktí - n. uln., rad.,
med.
• Poškození v oblasti stehna - n. ischiadicus
• Poškození v oblasti bérce – n. peroneus
Dg : s odstupem 2-3m od úrazu EMG
Obrny periferních nervů
• Ortopedické léčení řeší následky
neurochirurgicky inoperabilních stavů
• Operační léčení spočívá především v
artrodézách, méně často ve svalových
transpozicích ( Perthesova operace při obrně
n. radialis )
Neuroortopedie – přehled použité
literatury
• Dungl P. : Ortopedie. Grada, Praha 2005
• Janíček P. a kol.: Ortopedie. Vydavatelství MU,
Brno 2001
• Poul J. a kol.: Dětská ortopedie. Galén, Praha
2009
• Sosna A., Vavřík P., Krbec M., Pokorný D. a kol.:
Základy ortopedie. Triton, Praha 2001

Podobné dokumenty

Antropologické a biomechanické hodnocení prolongace dolních

Antropologické a biomechanické hodnocení prolongace dolních facies se sedlovitým kořenem nosu, makrocefalie s prominujícím čelem a brachycefalickou lebkou. Porodní délka bývá kolem 47 cm, porodní hmotnost se neliší od průměru. Opožděný motorický vývoj v koj...

Více

Neuroortopedie

Neuroortopedie Uvolnění flekční kontraktury lokte: Z prolongace m biceps brachii

Více

Urologická traumatologie, MUDr. Ladislav Borovička

Urologická traumatologie, MUDr. Ladislav Borovička Za vhodných podmínek možná pouze sutura

Více

výbor čsot - ORTOPEDICKÉ CENTRUM sro

výbor čsot - ORTOPEDICKÉ CENTRUM sro Doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. - přednosta Ortopedické kliniky FN Hradec Králové Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - přednosta Spondylochirurgického oddělení 2.LF a FN Motol PREZIDENT ČSOT Prof. MUDr. M...

Více

Borrelym 3 inj. Borrelym 3 inj.

Borrelym 3 inj. Borrelym 3 inj. nemusí být virus v období několika dní po infekci v hepatocytech potvrzen. Citlivou metodou používanou pro průkaz viru ve vzorku tkáně je metoda PCR. Štěňata by měla být vakcinována při poklesu tit...

Více

PLOCHÁ NOHA DOSPĚLÝCH

PLOCHÁ NOHA DOSPĚLÝCH i dle otisku nohy. Samozřejmě je žádoucí, zvláště u těžší vady, vždy používat individuálně zhotovených vložek, které by měl adjustovat ortopedický protetik. Pro příčnou klenbu jsou určena metatarzá...

Více

Psychologie Inteligence (PDF verze pro tisk)

Psychologie Inteligence (PDF verze pro tisk) dynamické rovnováhy. Každá myšlenková struktura je totiž dynamickou rovnováhou. S tím, jak přicházejí nové podněty, struktura se může proměňovat, přeskupovat, vyvracet. Ze zvláštních rysů, které Pi...

Více