- 1 - Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé

Komentáře

Transkript

- 1 - Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé
Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 167/ 70/2013
Typ nemovitosti
Účel ocenění
Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě
v současném stavu
Odhad obvyklé ceny nemovitosti pro exekuční řízení
Předmět ocenění
Budova RD č.p. 286, LV č. 1721 na pozemku parc.č. 568
pozemek parc.č. 568, LV č. 1721
pozemek parc.č. 569, LV č. 1721
včetně příslušenství
Adresa
Kraj
Jihočeský kraj
Statutární
ČESKÉ BUDĚJOVICE
město
Kat. území
České Budějovice 7
Ulice
U Vltavy
Část obce dle LV
České Budějovice 7, č.p. 286
Objednatel
Exekutorský úřad Český Krumlov
JUDr. Marek Frank
Tovární č.p. 197
381 01 Český Krumlov
Vlastnictví
Budova RD č.p. 286
pozemek parc.č. 568
pozemek parc.č. 569
č.p.
Tel.
E-mail
IČ
DIČ
exekutora
Vypracoval
Licence číslo
Seltsam Josef
Na Vyhlídce 541
382 41 Kaplice
email: [email protected]
Počet stran textu 9
Obvyklá cena - současný stav
Započitatelná podl. plocha
Garáže v domě
159.54 m2
1 x
Obvyklá cena současná - spoluvlastnický podíl 1/2
-1-
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Dne
Ke dni
Prohlídka dne
tel: 724 722556
Počet stran příloh
286
[email protected]
66254132
CZ7412231882
Trnka Radek - České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 2/2
Trnková Ludmila - České Budějovice, U Vltavy 286/3
Trnka Radek - České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 2/2
Trnková Ludmila - České Budějovice, U Vltavy 286/3
Trnka Radek - České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. 2/2
Trnková Ludmila - České Budějovice, U Vltavy 286/3
Zpracováno pro
0842
Počet obyvatel 93620
26.11.2013
11.11.2013
26.11.2013
14
23 200 Kč/m2
3 701 300 Kč
100 000 Kč
1 900 000 Kč
Jeden milion devětset tisíc Kč
Obvyklá cena - současný stav
3 800 000 Kč
Tři miliony osmset tisíc Kč
3 693 000 Kč
Tři miliony šestsetdevadesáttři tisíc Kč
Nákladová cena (stavba bez opotřebení) - současný stav
Vyhodnocení rizik
nemovitost je zapsána na LV, byl předložen aktuální originál LV (údaje na něm uvedené souhlasí se skutečným
ANO
stavem)
ANO stavba je umístěna na vlastním pozemku
ANO k nemovitosti je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup
nemovitost je prosta věcných břemen a jiných omezení, zásadním způsobem podmiňujících vhodnost zástavy,
ANO
např. - břemeno doživotního užívání, nájemní smlouvy na dobu určitou a předkupní práva
nemovitost je prosta věcných břemen a jiných omezení, částečně podmiňujících vhodnost zástavy, např. –
NE
břemeno vedení IS, ochranná pásma
Na listu vlastnictví č. 1721 je zapsáno:
- věcné břemeno užívání za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení ze dne
7.5.2008, povinnost parc. č. 569
- věcné břemeno užívání za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav koncového rozvaděče ze dne 7.5.2008,
povinnost stavba č.p. 286
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
Výše uvedená věcná břemena jsou bez vlivu na cenu obvyklou.
nemovitost je prosta jakýchkoliv dalších omezení, např. - zástavní právo, exekuce, apod.
Na listu vlastnictví č. 1721 je zapsáno:
- exekuční řízení, zástavní právo exekutorské, zástavní právo soudcovské, nařízení exekuce, exekuční příkaz k
prodeji 1/2 podílu nemovitosti, zástavní právo smluvní (viz. LV č. 1721 v příloze)
Uvedená omezení zapsaná na listu vlastnictví č. 1721 nejsou v obvyklé ceně zohledněna.
stavba nevykazuje zjevné technické závady, ovlivňující její životnost
nemovitost je užívána v souladu s právním stavem
stavba je určena výhradně k bydlení nebo rekreačním účelům
stavba je zkolaudována a bylo ji přiděleno č.p. event. evidenční
nemovitost se nenachází v území, které bylo v minulosti zaplaveno, nenalézá se v záplavovém území dle platného
povodňového plánu
Nemovitost se nachází v lokalitě s nízkým nebezpečím výskytu povodně - zóna 2. Tato skutečnost byla v obvyklé
ceně zohledněna.
stavba je dokončena
zpracovatel ocenění je odhadcem exekutora
REET:
ANO
Vyhodnocení aktuálního nabývacího titulu
Nabývací titul nebyl předložen, nemovitost není předmětem změny vlastnických práv. Jedná se odhad obvyklé ceny
nemovitosti pro exekuční řízení.
-2-
Podklady
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 1721.
Snímek kat. mapy pro k.ú. České Budějovice 7.
Situační mapa.
Fotodokumentace z místního šetření ze dne 26.11.2013.
Usnesení o ustanovení znalce ze dne 12.11.2013.
Informace o přístupové cestě.
Informace a údaje zjištěné při místním šetření dne 26.11.2013.
Informace získané z povodňové mapy.
Datum předání kompletních podkladů 26.11.2013
Přílohy
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 1721.
Snímek kat. mapy pro k.ú. České Budějovice 7.
Situační mapa.
Fotodokumentace z místního šetření ze dne 26.11.2013.
Usnesení o ustanovení znalce ze dne 12.11.2013.
Místopis
Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu
Město České Budějovice je významné město Jihočeského kraje, krajské město, největší v Jihočeském kraji, ve městě je
kompletní občanská vybavenost. Nachází se v českobudějovické pánvi na soutoku řek Vltavy a Malše. Ve městě se
nachází významné památky, jedná se o turisticky navštěvovanou lokalitu s bohatou historií. Žije zde k datu ocenění cca
94 800 obyvatel.
Umístění v obci, dopravní dostupnost, občanská vybavenost, ...
Umístění v obci
širší centrum obce
Okolní zástavba zástavba RD
Oceňovaná nemovitost se nachází v širším centru města v zástavbě rodinných domů, jedná se o obytnou zónu,
vyhledávaná klidná lokalita s výbornou dostupností centra. Zastávka MHD 200 m. V místě je kompletní občanská
vybavenost. Dopravní spojení: BUS, MHD, vlakové spojení v místě, letiště. Zaměstnání: výborné pracovní příležitosti,
nejlepší v kraji.
Informace o nemovitosti
Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na stavbě rodinného domu č.p.286/3 s příslušenstvím a
pozemky parc. č. 568, parc. č. 569. Stavba rodinného domu se nachází na parc. č. 568, je situována v ulici U Vltavy, k. ú.
České Budějovice 7, město České Budějovice, pozemek parc. č. 569 je užíván ve funkčním celku s rodinným domem jako
zahrada, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1721. Nemovitost je situována jako řadový objekt krajový, obsahuje dvě
nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V nadzemních podlaží jsou situovány dvě standardní bytové jednotky,
dispozice : 4+1 a 2+1. V prvním podzemním podlaží je situováno technické zázemí domu a garáž. Přístup k bytovým
jednotkám samostatným vchodem. Bytová jednotka č. 1 je situována v prvním nadzemním podlaží, bytová jednotka č. 2
je situována v částečně zvýšeném prvním nadzemním podlaží a v druhém nadzemním podlaží. Dům je založen na
betonových základových pasech s izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce jsou zděné, stropní konstrukce
železobetonové, železobetonové je i schodiště. Zastřešení je tvořeno valbovou střechou, krytina pálená taška, klempířské
konstrukce jsou z měděného plechu, fasáda z jižní strany kontaktní zateplovací systém, ze západní a východní strany
původní břizolit, vnitřní omítky vápenoštukové. V koupelně, na WC a v kuchyni jsou na stěnách keramické obklady.
Vytápění ústřední, každá bytová jednotka má samostatný zdroj topení - kotel na zemní plyn. Podlahy jsou betonové,
krytina keramická dlažba, PVC, dřevěné plovoucí, dveře plné i prosklené. Výplně otvorů dřevěné s izolačním dvojsklem.
Přístup k rodinnému domu č.p. 286/3 je situován ze západní strany, z veřejné komunikace parc. č. 567/1 ve vlastnictví
města České Budějovice. Přístup a příjezd k nemovitosti zajištěn. Dále jsou předmětem ocenění přípojky inženýrských
sítí: elektro, pitná voda, kanalizace, zemní plyn. Zpevněné plochy okolo domu, pergola a kolna na zahradě. V roce 1970
byla provedena přístavba rodinného domu, kde vznikla samostatná bytová jednotka, dispozice: 2+1.
Stavba rodinného domu je po dílčí rekonstrukci v roce 2006, byla provedena rekonstrukce střechy - výměna krytiny,
klempířských konstrukcí, dále byla provedena výměna okenních otvorů, byla provedena rekonstrukce koupelen včetně
výměny sanitární techniky, rekonstrukce schodiště a podlah, výměna interiérových dveří, provedeno zateplení domu na
jižní straně. Rodinný dům je ve velmi dobrém technickém stavu.
Dispozice RD:
1. PP - chodba, sušárna, prádelna, kotelna, dílna, komora, sklad, garáž.
1. NP - chodba, kuchyně, jídelna, spíž, WC, obývací pokoj, schodiště do 2. NP, balkon. Dále se nachází v přístavbě 1.NP chodba, obývací pokoj, ložnice, kuchyně, koupelna s WC.
2. NP - chodba, pokoj, pokoj, ložnice, koupelna, WC
Přístup a příjezd k nemovitostem
přímo z veřejné komunikace parc. č. 567/1 ve vlastnictví obce.
-3-
Přístupová komunikace
Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový.
Příjezdová komunikace nevykazuje závady.
Popis nemovitosti
Počet PP
1
Počet NP
2
Počet podkroví
Počet koupelen
2
Vybavení koupelny
vana, umyvadlo, sprchový kout
0
107 m2
Zastavěná plocha 1.NP
vana, umyvadlo, WC
Počet kuchyní
2
Vybavení kuchyně
kuchyňská linka, sporák elektrický, varná deska
sklokeramická, myčka nádobí, digestoř
kuchyňská linka, sporák elektrický, digestoř
Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny
Ano
Při ocenění nemovitostí pro účely zřízení zástavního práva, není vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny
Počet bytových jednotek
2
Každá bytová jednotka má vlastní
Celý RD má společné
RD je rozdělen dle zákona 72/1994 SB.
vchod, vytápění
měření elektro, měření vody, měření plynu
Rodinný dům je v současném stavu běžně uživatelný a obyvatelný
Příslušenství
Stavba
Pergola
Ne
Ano
Výměra [m2] Stáří [roků]
12.3
15
Popis
Pergola je umístěna na pozemku parc. č. 569 za rodinným
domem, svislé konstrukce tvoří dřevěná trámková kostra,
střecha valbová, krytina - bonský šindel, zpevněná plochabetonová
Technický stav
Budova RD
Stav
průměrný
Stáří roků
Opotřebení odhadem
Závažné technické nedostatky, nebo poruchy statiky, které mají zásadní vliv na životnost stavby
Minulé rekonstrukce
Budova
po částečné rekonstrukci
Konstrukce
Rozsah
Střešní krytina
výměna krytiny
Okna
instalace dřevěných oken s dvojsklem
Dveře
instalace interiérových dveří
Podlahy
rekonstrukce podlah v bytové jednotce 4+1
Instalace
rekonstrukce rozvodů, vody, elektro
ostatní
klempířské konstrukce, zdroj TUV, zdroj vytápění
odhadem 48
40 %
nevykazuje
Rok provedení
2006
2006
2006
2006
2006
2006
Nákladová cena (stavba bez opotřebení)
Obestavěný prostor
739 m3 Cena
5 000 Kč/m3
Cena celkem
3 693 000 Kč
Pozemky
Pozemky tvořící funkční celek se stavbou
Výměra
555 m2 Cena pozemků
1 900 Kč/m2
Cena celkem
1 055 000 Kč
Inženýrské sítě
Elektro
Voda ze studny
Kanalizace do žumpy
Kanalizace do vlastní
ČOV
Plyn ze zásobníku
napojeno
není
není
není
není
Popis provedení budovy
Konstrukce
Provedení
základy a zemní
s izolací proti zemní vlhkosti
práce
Voda z řadu
Kanalizace do řadu
Kanalizace do septiku
Plyn z veřejného
rozvodu
Dálkové vytápění
Konstrukce
svislé konstrukce
-4-
napojeno
napojeno
není
napojeno
není
Provedení
zděné v tloušťce 37 cm
vodorovné
konstrukce, stropy
krytina střech
úpravy vnitřních
povrchů
vnitřní obklady
dveře a vrata
povrch podlah
elektroinstalace vč.
bleskosvodu
vnitřní kanalizace
ohřev teplé vody
betonové monolitické
konstrukce střechy
pálená tašková jednoduchá
klempířské
konstrukce
úpravy vnějších
povrchů
schody
okna
vápenná omítka štuková
obklad keramický
vchodové dřevěné z masivu, vnitřní
dýhované plné i prosklené
s keramickou dlažbou, PVC
světelný a motorový rozvod
svislé a vodorovné potrubí
bojlerem
valbová s krovem dřevěným,
přístavba plochá střechy
měděné
omítka ze škrábaného břizolitu,
kontaktní zateplovací systém
betonové s úpravou stupňů dřevem
dřevěná EURO
vytápění
vnitřní vodovod
ústřední s kotlem na pevná paliva
rozvod studené a teplé
vnitřní plynovod
ost.vnitř.vybavení
(výtahy, VZT,EPS a
pod.)
rozvod plynu
rozvody antén
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
PENB k dispozici
Ne
PENB zákonná povinnost
Ne
1.PP - výčet místností
kotelna
dílna
prádelna
sklad
uhelna
komora
chodba
komora
garáž
plocha
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
koeficient KZp
započit. plocha
0.5
1.44 m2
0.5
3.97 m2
0.5
3.47 m2
0.5
1.00 m2
0.5
2.55 m2
0.5
0.56 m2
0.5
4.99 m2
0.5
0.42 m2
0.0
0.00 m2
47.82 m2
18.40 m2
2.87
7.93
6.94
2.00
5.10
1.12
9.97
0.84
11.05
Součet ploch za podlaží
1.NP - výčet místností
předsíň
kuchyně
jídelna
WC
spíž
obývací pokoj
kuchyň
obývací pokoj
ložnice
koupelna s WC
předsíň
zádveří
schodiště samostatné vnitřní
balkon
plocha
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
koeficient KZp
započit. plocha
1.0
4.44 m2
1.0
6.40 m2
1.0
7.65 m2
1.0
1.32 m2
1.0
1.21 m2
1.0
25.82 m2
1.0
11.89 m2
1.0
15.00 m2
1.0
10.52 m2
1.0
3.66 m2
1.0
2.45 m2
1.0
3.05 m2
1.0
3.25 m2
0.5
1.00 m2
98.66 m2
97.66 m2
4.44
6.40
7.65
1.32
1.21
25.82
11.89
15.00
10.52
3.66
2.45
3.05
3.25
2.00
Součet ploch za podlaží
2.NP - výčet místností
chodba
pokoj
ložnice
pokoj
koupelna
WC
balkon
plocha
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
koeficient KZp
započit. plocha
1.0
4.63 m2
1.0
10.93 m2
1.0
12.30 m2
1.0
7.50 m2
1.0
5.70 m2
1.0
1.42 m2
0.5
1.00 m2
44.48 m2
43.48 m2
4.63
10.93
12.30
7.50
5.70
1.42
2.00
Součet ploch za podlaží
-5-
Srovnávací metoda
1. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace
ostatní
Konstrukční provedení
Stavba zděná
Počet PP
1
Počet NP 2
Podlahová plocha
Cena za nemovitost
Redukce ceny
Redukovaná cena
Počet podkroví
1
Zastavěná plocha 1.NP
159.0 m2 Celková výměra všech pozemků
3 800 000 Kč
10 %
3 420 000 Kč
90.0 m2
280.0 m2
23 900 Kč/m2
21 500 Kč/m2
Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Rodinný dům o třech bytových jednotkách (dispozice 3+kk, 3+kk a 1+1) v žádané lokalitě Havlíčkova kolonie v Českých
Budějovicích. Jedná se o zděný dům, zastavěná plocha domu 90 m2 a užitné plochy domu cca 159 m2. Orientace domu
na východ a západ, je kompletně podsklepen s garáží pro jedno stání. Nemovitost je po částečné rekonstrukci, která byla
průběžně prováděna od roku 2003 až do roku 2010 - došlo zde k rekonstrukci sklepních prostor, renovaci koupelen a
kuchyňských linek, nová dřevěná euroookna, nové vchodové dveře, nové radiátory a kotel na plyn. Všechny bytové
jednotky jsou samostatně přístupné ze společného schodiště. Topení ústřední s plynovým kotlem i na ohřev teplé vody,
voda - obecní, kanalizace - obecní, elektrika 220/380. V dosahu domu veškerá občanská vybavenost (MHD, obchody,
škola, školka, atd.). Velmi dobrá dostupnost na náměstí města 500 m.
2. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace
realitní inzerce – nabídky: Sreality, datum vložení inzerátu 4.10.2013
Konstrukční provedení
Stavba montovaná
Počet PP
1
Počet NP 2
Počet podkroví
0
Zastavěná plocha 1.NP
Podlahová plocha
219.6 m2 Celková výměra všech pozemků
Cena za nemovitost
Redukce ceny
Redukovaná cena
5 900 000 Kč
10 %
5 310 000 Kč
116.0 m2
432.0 m2
26 900 Kč/m2
24 200 Kč/m2
Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Rodinný dům v lokalitě v České Budějovice 7 - v blízkosti nemocnice. Jedná se o řadový dům rekonstruovaný v roce
2005. Dům má vlastní garáž průjezdnou přímo na zahradu, v přízemí vstupní hala, vstup do garáže, dílny, prádelny,
samostatná místnost na odpadové hospodářství a vstup na zahradu.1NP - kuchyně, jídelna, obývací pokoj s balkonem,
2.NP - ložnice, 2 obytné pokoje, podkroví kompletně zařízeno vestavěnými skříněmi.
-6-
3. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace
realitní inzerce – nabídky: RE/MAX reality, datum vložení inzerátu 22.6.2013, datum změny
inzerátu 20.11.2013
Konstrukční provedení
Stavba zděná
Počet PP
1
Počet NP 2
Počet podkroví
0
Zastavěná plocha 1.NP
137.0 m2
2
Podlahová plocha
248.0 m Celková výměra všech pozemků
885.0 m2
Cena za nemovitost
Redukce ceny
Redukovaná cena
5 490 000 Kč
10 %
4 941 000 Kč
22 100 Kč/m2
19 900 Kč/m2
Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Rekonstruovaný rodinný dům v lokalitě Rožnov s kompletní občanskou vybaveností. Dům obsahuje dvě nezávislé bytové
jednotky 3+1 s dalšími prostory, se 3 koupelnami, 2 balkony, garáží, sklepem a dalšími technickými místnostmi. K
nemovitosti dále náleží zahradní domek, vytápěné skleníky s kotlem na tuhá paliva a zahrada. Rodinný dům se sestává
ze třech podlaží, dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Vytápění a ohřev vody je zde řešen prostřednictvím
plynového kotle a krbem na tuhá paliva. Podlahy v objektu jsou zde z MRAMORU, dřevěných parket(po renovaci) a
keramické dlažby. Okna jsou zde plastová. Nemovitost v průběhu let 2000-2012 rekonstruována, kompletně vyměněny
okna za plastová s izolačním dvojsklem, 2 x nová kuchyně, zateplení střechy a stropů, izolace domu.
4. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace
realitní inzerce – nabídky: Jihočeské reality, datum vložení inzerátu 8.11.2013
Konstrukční provedení
Stavba zděná
Počet PP
1
Počet NP 2
Počet podkroví
0
Zastavěná plocha 1.NP
Podlahová plocha
186.0 m2 Celková výměra všech pozemků
Cena za nemovitost
Redukce ceny
Redukovaná cena
4 390 000 Kč
10 %
3 951 000 Kč
86.0 m2
605.0 m2
23 600 Kč/m2
21 200 Kč/m2
Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Dvougenerační vila - 2x byt. jednotka o dispozici 3+1 s dvougaráží a zahradou v Rožnově v Českých Budějovicích. Oba
byty jsou dispozičně totožné, možnost rozdělení na samostatné bytové jednotky. Měření energií samostatné.
-7-
Vyhodnocení srovnávací metody
Rozpětí redukovaných cen
Stanovená cena za 1m2 v oceňované nemovitosti
19 900 - 24 200 Kč/m2
3 420 000 - 5 310 000 Kč
23 200 Kč/m2
“Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích
stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby
v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti,
které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu,
osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými
okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky
přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné
nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní
hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.”
Hodnocení trhu: Na trhu s nemovitostmi v této lokalitě poptávka převyšuje nabídku, záleží na konkrétním umístění
nemovitosti. Informace o situaci na trhu jsou z internetu, z vlastní databáze, z nabídek RK působících v tomto regionu a z
uskutečněných prodejů. Cena obvyklá byla stanovena na základě porovnání srovnávaných nemovitostí z nabídek RK na
trhu v dané lokalitě. Byla zohledněna poloha nemovitosti, umístění, dostupnost, dopravní obslužnost.
Současná cena obvyklá rodinného domu č.p. 286 s příslušenstvím a pozemky parc. č. 568, parc. č. 569 v k.ú. České
Budějovice 7, město České Budějovice, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1721, odhaduji na 23.200,- Kč/m2 užitné
plochy, tzn. 3.800.000,- Kč
Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na stavbě rodinného domu č.p. 286 s příslušenstvím a pozemky parc. č.
568, parc. č. 569 v k.ú. České Budějovice 7, město České Budějovice, odhaduji na 1.900.000,- Kč
Informace ve vztahu k užívání nemovitosti, nebo jejího pronájmu
Nemovitost je
užívána vlastníkem
Vypracoval
Seltsam Josef
Na Vyhlídce 541
382 41 Kaplice
podpis
-8-
Obvyklá cena jednotlivých práv a závad
Seznam oceněných položek (exekuční řízení se nezapočítává do obvyklé ceny práv a závad)
Podle části C listu vlastnictví č. 1721 pro k.ú. České Budějovice 7, město České Budějovice, je vlastnické
právo k nemovitostem omezeno následujícími omezeními:
•
•
•
•
•
věcné břemeno užívání za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemního komunikačního
vedení ze dne 7.5.2008, povinnost parc. č. 569 - věcné břemeno bez vlivu na cenu obvyklou
věcné břemeno užívání za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav koncového rozvaděče ze dne
7.5.2008, povinnost stavba č.p. 286 - věcné břemeno bez vlivu na cenu obvyklou
exekuční řízení, zástavní právo exekutorské, zástavní právo soudcovské, nařízení exekuce, exekuční
příkaz k prodeji nemovitosti k 1/2 podílu (viz. LV č. 1721 v příloze)
zástavní právo smluvní ze dne 9.9.2008 (viz. LV č. 1721 v příloze)
zástavní právo smluvní ze dne 2.10.2009 (viz. LV č. 1721 v příloze)
Stanovená obvyklá cena nemovitosti nezohledňuje výše uvedená omezení evidovaná na listu
vlastnictví č. 1721.
Povinný ve lhůtě stanovené v příslušném usnesení znalci nesdělil žádné informace dle čl. VI. předmětného
usnesení, při místním šetření nebyla tato práva a závady zjištěny, ani tato nevyplývají z aktuálního výpisu z
katastru nemovitostí, proto obvyklá cena jednotlivých práv a závad činí ke dni ocenění:
0,- Kč.
Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích
ze dne 22.05.2008 pod poř.číslem 1877/Z pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 167/70/2013 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 77/2013.
V Kaplici, 26.11.2013
Josef Seltsam
Na Vyhlídce 541
382 41 Kaplice
telefon: 724 722 556
e-mail: [email protected]
-9-
Fotodokumentace
Rodinný dům č.p. 286/3, ul. U Vltavy, České Budějovice
jihozápadní pohled z ulice
východní pohled ze zahrady
zahrada za rodinným domem parc. č. 569
Byt č.1 - zádveří
Byt č.1 - kuchyně
- 10 -
Fotodokumentace
Byt č.1 - pokoj
Byt č.1 - ložnice
Byt č.1 - koupelna s WC
Byt č. 2 - chodba
Byt č. 2 - obývací pokoj
Byt č. 2 - jídelna
- 11 -
Fotodokumentace
Byt č. 2 - kuchyň
Byt č. 2 - WC
Byt č. 2 - ložnice
Byt č. 2 - pokoj
Byt č. 2 - koupelna
Byt č. 2
- 12 -
Fotodokumentace
kotelna
prádelna
garáž
- 13 -
Fotodokumentace - mapy
Situační mapa oblasti
Rodinný dům č.p. 286/3, ul. U Vltavy, České Budějovice
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
- 23 -

Podobné dokumenty

číslo 12 - Ideální Bydlení

číslo 12 - Ideální Bydlení Kámen se dá v zahradě použít téměř ke všem účelům a uplatní se ve všech možných podobách a velikostech.

Více

275700-982-09 zp - Exekutorský úřad Český Krumlov

275700-982-09 zp - Exekutorský úřad Český Krumlov Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.894/139/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění

Více

509175-1099-13 zp - Exekutorský úřad Český Krumlov

509175-1099-13 zp - Exekutorský úřad Český Krumlov uskutečněných prodejů. Současná cena obvyklá byla stanovena na základě porovnání srovnávaných nemovitostí z nabídek RK na trhu v dané lokalitě. Byla zohledněna poloha nemovitosti, umístění dostupno...

Více

Dohoda o vydání nemovitostí

Dohoda o vydání nemovitostí Česká republika je vlastníkem dále uvedených nemovitostí, a to: - pozemku parc. č. 79, o výměře 1729 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 33, - pozemku parc. ...

Více

Znalecký posudek

Znalecký posudek Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový, štěrkový. Příjezdová komunikace nevykazuje závady. Přístup a příjezd je po právní stránce řešen získání podílu na p.č....

Více

Drunce zpravodaj 9

Drunce zpravodaj 9 obyvatele. Zastupitelé schválili částku 5 000,- korun.

Více

657642-posudek, 125 ex 444-11

657642-posudek, 125 ex 444-11 a) Pozemky 1) Pozemek v KN, na LV č.1047 Předmětem je zjištění obvyklé ceny nemovitosti ve vlastnictví SJM. Oceňovaný pozemek je dislokovaný dle Katastrální mapy na okraji katastrálního území v jeh...

Více