TO GUESS

Komentáře

Transkript

TO GUESS
GUESS
uhodnout, hádat
Základ slovesa:
GUESS
I. přítomnost prostá a průběhová
TO
HE, SHE, IT
AM, ARE, IS
GUESS
GUESSES
GUESSING
ges
gesyz
gesing
II. minulost průběhová a prostá
WAS, WERE
I, you, he, she, it, we, they
GUESSING
GUESSED
gesing
GUESSED
gesd
gesd
III. předpřítomnost
HAVE, HAS, HAD
Examples
Guess who I saw yesterday!
I will never guess. Tell me.
I saw Mary. She looked good.
She asked me to guess her age.
Did you guess?
Oh no, I was guessing 40.
And?
I did not guess correctly. She is 41.
© Alberta Roses® - Europe sro
Hádej koho jsem včera viděl!
Nikdy to neuhodnu. Řekni mi.
Viděl jsem Marii. Vypadala dobře.
Požádala mne, ať uhodnu její věk.
Uhodl jsi?
Ale ne, hádal jsem 40.
No a?
Neuhodl jsem. Má 41.
www.angloclub.com

Podobné dokumenty