1/ BLOODY RED CRESCENT

Komentáře

Transkript

1/ BLOODY RED CRESCENT
Všechny texty s českým překladem!!!
1/ BLOODY RED CRESCENT
Another Age Was Born,
Another Dark Was Born,
Another Laugh Was Born. (3x)
From Times To Times Like A Poisoned Arrow
The Curse Covered By Airtight Fog Comes
From Mother To Daughter Like Fool´s Dowry
The Secret Born By Black Earth Passes
Bloody Crescent!
Above The Heart, Under The Brain, Devil´s Crescent, Bloody Red
Above The Man, Under His Name, Devil´s Crescent, Bloody Red
Spells And Witchcraft, Magical Dark And Fear
Want And Despair, Neighbour Is Murder
From Mother To Daughter, Sign Of The End
At Moonless Night Will Everything Die
Above The Man, Under His Name.
Above The Heart, Under The Brain, Devil´s Crescent, Bloody Red
Above The Man, Under His Name, Devil´s Crescent, Bloody Red
Above The Heart, Under The Brain, Devil´s Crescent, Bloody Red
Above The Man, Under His Name, Devil´s Crescent, Bloody Red
KRVAVĚ RUDÝ PůLMĚSÍC
Zrodil se nový věk,
zrodila se nová temnota,
zrodil se nový smích. (3x)
Z časů do časů jak otráveny šíp
přichází prokletí přikryté neprostupnou mlhou
z matky na dceru jak šílencovo věno
přechází tajemství zrozené černou hlínou
Krvavý půlměsíc!
Nad srdcem, pod mozkem, ďáblův půlměsíc, krvavě rudý
Nad člověkem, pod jeho jménem, ďáblův půlměsíc, krvavě rudý
Kouzla a čáry, magická temnota a strach
bída a zoufalství, vlastní soused je vrah
z matky na dceru, znamení konce
za bezměsíčné noci skončí vše na márách
Nad člověkem, pod jeho jménem.
Nad srdcem, pod mozkem, ďáblův půlměsíc, krvavě rudý
Nad člověkem, pod jeho jménem, ďáblův půlměsíc, krvavě rudý
Nad srdcem, pod mozkem, ďáblův půlměsíc, krvavě rudý
Nad člověkem, pod jeho jménem, ďáblův půlměsíc, krvavě rudý
2/ SHE´S A WITCH
Nobody Knows When It Will Happen
The While Which Couldn´t Be „Déja-vu“
And When The Silent Mouth Is Screaming:
She´s A Witch, Cursed And Dead, She´s A Witch
She´s A Witch, Cursed And Nice, She´s A Witch.
One Is Not Always The Only One
It Sometimes Means Really Different Sums
And Secret Of Royal Family.
Two Hearts And Two Heads, It´s Not Dragon,
Four Hands And Four Legs, It´s Not Phantom,
Just One Crescent, Which Color Is Red,
A Witch Shall Be Born, There´s No Way Out.
Two Souls, Two Ideas, It´s Not Human,
Two Various Sights, Yes, It´s A Trap,
Two Sisters And The Only One Throne,
A Witch Shall Be Born, There´s No Way Out.
ONA JE ČARODĚJKA
Nikdo neví, kdy se to stane,
okamžik, který nemusí být „Déja - vu“
a kdy mlčící ústa zakřičí:
Ona je čarodějka, prokletá a mrtvá, ona je čarodějka,
ona je čarodějka, prokletá a milá, ona je čarodějka.
Jedna není vždycky jen jedna jediná
někdy to znamená úplně jiné počty
a tajemství královské rodiny.
Dvě srdce a dvě hlavy, není to drak,
čtvery ruce a čtvery nohy, není to přízrak,
jen jeden půlměsíc, jehož barva je rudá,
a zrodí se čarodějka, není z toho úniku.
Dvě duše a dva úmysly, není to lidské,
dva různé pohledy, ano, je to past,
dvě sestry a jen jediný trůn,
a zrodí se čarodějka, není z toho úniku.
3/ CRUCIFICTION
I Am So Far Away From Strength,
I Am So Far Away From Luck,
I Am So Far Away From Life,
Far Far Away …
(2x)
The Closed Eyes, Clutched Teeth And Whirled Dust Of Sand
The Four Holes Are Staring At The Huge Sundown
These Are Neither Windows And Deep Wells
Just The Main Exit For Human Life
Crucifiction, Like A Death, Like A Pain
Crucifiction, Like A Light, Like A Hope
Sweat Forehead, Bitten Lip, Sand Dust Is Seating
Four Beatles Are Spreading All Over The Meat
These Are No Good Vegetarians
Just Little Immortal Parasites
Crucifiction, Like A Death, Like A Pain
Crucifiction, Like A Light, Like A Hope
The Bloody Dawn Opens The No One Eyes
It Will Not Stop So Quickly And Badly
Why The Sand´s Whirling In The Distance Again /vyslov. „´gain“/
Bloody Morning Cranes The No One Head
Maybe The Very Different End Will Come
Why The Fear´s Whirling In The Distance Still
Crucifiction, Like A Death, Like A Pain
Crucifiction, Like A Light, Like A Hope.
(JAKO)UKŘIŽOVÁNÍ
Jsem tak vzdálený síle,
Jsem tak vzdálený štěstí,
Jsem tak vzdálený životu,
Tak vzdálený …
(2x
Zavřené oči, stisknuté zuby, zvířený písečný prach
čtyři díry zející do ohromného západu slunce
nejsou to žádná okna ani hluboké studny
jen hlavní východ pro lidský život
(Jako)ukřižování, jako smrt, jako bolest
(Jako)ukřižování, jako světlo, jako naděje
Zpocené čelo, prokouslý ret, usedá písečný prach
čtyři malí brouci se rozlézají masem
nejsou to žádní zatracení vegetariáni
jen malí nesmrtelní cizopasníci
(Jako)ukřižování, jako smrt, jako bolest
(Jako)ukřižování, jako světlo, jako naděje
Krvavý úsvit otvírá nejedny oči
ono to zas tak rychle a špatně neskončí
vždyť v dáli se znovu víří písek
Krvavý úsvit zvedá nejednu hlavu
možná přijde úplně jiný konec
vždyť v dáli se pořád víří strach.
(Jako)ukřižování, jako smrt, jako bolest
(Jako)ukřižování, jako světlo, jako naděje
4/ ... A TYRANNY SHALL BE BORN
The Moon Didn´t Come To The End Of His Night´s Journey
When Someones Fists Hammered At The Capital´s Gate
There Was Nothing To Open It - Then Possibly The Treachery Old As Mankind Itself Stood There
Thousands Of Dogsoldiers
Thousands Of Black Jackals
Force Is In Prevalence
Power Is In The Force
Tyranny Shall Be Born Once Again,
Tyranny Shall Be Born Once Again.
The Human´s Calm And Peace Didn´t Come Till Morning
When Someones Hands Strangled It In The Deepest Sleep
There Was Nothing To Defend Against Them - Then Realy The Crescent Shaped Smile Was Behind All Of It
Thousands Of Maniacs
Thousands Of Malices
When From The Strange One The
Blood Realy Never Flows
Tyranny Shall Be Born Once Again,
Tyranny Shall Be Born Once Again.
There Is Never Anything To Defend Against Them The Crescent Shaped Smile Was Behind All Of It.
... A ZRODÍ SE TYRANIE
Nedošel měsíc konce své noční pouti
když čísi pěsti zabušily na městskou bránu
nebylo proč jí neotevřít - tedy možná a tam stála zrada stará jak lidstvo samo
Tisíce žoldáků
tisíce černých šakalů
v převaze je násilí
v násilí je moc
Zase jednou se zrodí tyranie,
zase jednou se zrodí tyranie.
Nedošel rána lidský pokoj a mír
když jej čísi ruce zardousily v nejhlubším spánku
nebylo čím se jim ubránit - tedy určitě a za tím vším byl úsměv ve tvaru půlměsíce
Tisíce chlípníků
tisíce černých úmyslů
když z cizího krev
opravdu nikdy neteče
Zase jednou se zrodí tyranie,
zase jednou se zrodí tyranie.
Nikdy není čím se jim bránit a za tím vším byl úsměv ve tvaru půlměsíce.
5/ IN THE DARKNESS OF CATACOMB
In The Deep Abysses Of Underground,
In The Mad Labyrinth Of Darkness,
In The Cold No Man´s Land, Is One More Place
For The Uninvited Attendance.
In No Man´s Land,
In Land For All.
In The Dusk Thicker Than Pedigree Fear,
In The Air Thiner Than Men´s Courage,
The Beast From The Times When The World Was Young,
Hissed With Intense Anticipation.
Bread And Games,
That´s Why Some
Are Happy
And Some Dead.
In The Darkness Of Catacomb - In The Darkness,
Is Better To See It Or Not?
In The Darkness Of Catacomb - In The Darkness,
The Light Died And The End Is Born.
In The Deep Abysses Of Underground,
In The Mad Labyrinth Of Darkness,
In The Cold No Man´s Land, Is One More Place
Where History Is Started To Write.
In No Man´s Land,
In Land For All.
Bread And Games,
That´s Why Some
Are Happy
And Some Dead.
In The Darkness Of Catacomb - In The Darkness,
Is Better To See It Or Not?
In The Darkness Of Catacomb - In The Darkness,
The Light Died And The End Is Born.
V TEMNOTÁCH KATAKOMB
V hlubokých propastech podzemí,
v šíleném labyrintu tmy,
ve studené zemi nikoho,
je ještě jedno místo pro nezvanou návštěvu.
V zemi nikoho,
v zemi pro všechny.
Ve tmě hustší než čistokrevný strach,
ve vzduchu řidším než lidská odvaha,
bestie z dob, kdy svět byl ještě mladý,
zasyčela napjatým očekáváním.
Chléb a hry,
to je to, proč je
někdo šťastný
a někdo mrtvý.
V temnotách katakomb - v temnotách,
je lepší vidět to či ne?
v temnotách katakomb - v temnotách,
zemřelo světlo a narodil se konec.
V hlubokých propastech podzemí,
v šíleném labyrintu tmy,
ve studené zemi nikoho,
je ještě jedno místo, kde se začíná psát nová historie.
V zemi nikoho,
v zemi pro všechny.
Chléb a hry,
to je to, proč je
někdo šťastný
a někdo mrtvý.
V temnotách katakomb - v temnotách,
je lepší vidět to či ne?
v temnotách katakomb - v temnotách,
zemřelo světlo a narodil se konec.
6/ DESERT´S WOLVES
Like A Little Flame In The Darkness,
Like A Fire Of Hope Burning All Despair,
Rebellion Of Man Who Returned
From The Cross Burnt In The Heart Of The Desert.
The Unchained Herd Of The Free Ideas
Saluted Its Leader,
The Unsatisfied Wood Of Sheeny Blades
Felt The Blood In The Air.
Desert´s Wolves,
Freedom´s Breath,
Desert´s Wolves,
Death´s Breath.
Like Teeth Of Hungry Wild Animals,
Like A Fear In The Depth Of Bad Conscience,
Rebellion Of Man Who Returned
From The Cross Bit The Heart Of The Desert.
Revenge And Wind Are
Whispering In The Rhythm Of Ride. (2x)
Where´s The Moon Now, When Someones Fists Again
Hammer At The Big Gate,
Where´s Morning Now, When It´s Strangled Again
In The Deepest Night´s Sleep.
Desert´s Wolves,
Freedom´s Breath,
Desert´s Wolves,
Death´s Breath. (2x)
POUŠTNÍ VLCI
Jako plamínek v temnotách,
jako oheň naděje, spalující všechno zoufalství,
zahořela v srdci pouště vzpoura
muže, jenž se vrátil z kříže.
Nespoutané stádo svobodných myšlenek
pozdravilo svého vůdce,
nenasycený les lesklých čepelí
ucítil ve vzduchu krev.
Pouštní vlci,
dech svobody,
pouštní vlci,
dech smrti.
Jako zuby hladové zvěře,
jako strach v hlubinách špatného svědomí,
zakousla se do srdce pouště vzpoura
muže, jenž se vrátil z kříže.
Pomsta a vítr
šeptají v rytmu jízdy. (2x)
Kde je teď měsíc, když čísi pěsti znovu
buší na velkou bránu,
kde je teď ráno, když se znovu rdousí
v nejhlubší noční tmě.
Pouštní vlci,
dech svobody,
pouštní vlci,
dech smrti. (2x)
7/ DEATH ISN´T DAINTY
Death Isn´t Dainty
Death Isn´t Dainty
Like A Carnivorous Kills All Of Them
Intruders, Defenders And Their Souls,
And It Found Its Way In The Bloody Noise
Also To Her, Whose Belief Was Immortal
... Isn´t Dainty
... Isn´t Dainty
Like A Tireless Lover Kisse All Of Them
Intruders, Defenders And Their Souls,
And It Found Its Way In The Bloody Sin
Also To Her, Whose Selflove Was Immortal
Death Isn´t Dainty
Death Isn´t Dainty
Cry Full Of Pain - This Is No Religion And You Know It Very Well,
Cry Full Of End - Little Dirty Witch Who Didn´t Save The World,
Cry Full Of Pain - This Is No Philosophy And You Have Known It Well,
Cry Full Of End.
Cry Full Of Pain - This Is No Religion And You Know It Very Well,
Cry Full Of End - Little Dirty Witch Who Didin´t Save The World,
Cry Full Of Pain - This Is No Philosophy And You Have Known It Well,
Cry Full Of End.
The Beast Died In The Teeth
Of The Beast Now Again
And The Tooth Of The Time
Turned Another Page.
SMRT NENÍ VYBÍRAVÁ
Smrt není vybíravá
smrt není vybíravá
Jako všežravec zabíjí úplně všechny,
útočníky, obránce a jejich duše
a v krvavém rámusu si našla cestu
i k té, jejíž víra byla nesmrtelná.
... není vybíravá
... není vybíravá
Jako neúnavný milenec se líbá úplně se všemi,
útočníky, obránci a jejich dušemi
a v krvavém hříchu si našla cestu
i k té, jejíž sebeláska byla nesmrtelná.
Smrt není vybíravá
smrt není vybíravá
Výkřik plný bolesti - tohle není náboženství a ty to moc dobře víš,
Výkřik plný konce - malá špinavá čarodějka co nespasila svět,
Výkřik plná bolesti - tohle není filozofie a ty´s to dobře věděla,
Výkřik plný konce.
Výkřik plný bolesti - tohle není náboženství a ty to moc dobře víš,
Výkřik plný konce - malá špinavá čarodějka co nespasila svět,
Výkřik plná bolesti - tohle není filozofie a ty´s to dobře věděla,
Výkřik plný konce.
V zubech bestie
zemřela zase bestie
a zub času
otočil další list
8/ WINGS OF THE VULTURES
Wings Of The Vultures Write The History Again
And The Oldest Man´s Law Says: Cross For Cross,
Wings Of The Vultures Rustle Over Dying Ill
And The Pure Man´s Reason Says: Cross For Cross.
Great Thing Ask For Great End
Like The Great Thirst Great Drink.
Wings Of The Vultures Write The History Again
And The Oldest Man´s Law Says: Cross For Cross,
Wings Of The Vultures Rustle Over Dying Ill
And The Pure Man´s Reason Says: Cross For Cross.
Now We´re Watching Future Corpse ...
Everything Return To
Old And General Rails,
But Nobody Knows When
It Happens Again.
Now We´re Watching Future Corpse ...
Wings Of The Vultures Write The History Again
And The Oldest Man´s Law Says: Cross For Cross,
Wings Of The Vultures Rustle Over Dying Ill
And The Pure Man´s Reason Says: Cross For Cross.
Everything Return To
Old And General Rails,
And We Can Bet Just Now
That It Will Happen Again.
KŘÍDLA SUPů
Křídla supů zase píší historii
a nejstarší lidský zákon říká: kříž za kříž,
křídla supů šustí nad umírajícím zlem
a čistý lidský rozum říká: kříž za kříž.
Velká věc si žádá velký konec
jako velká žízeň velké pití.
Křídla supů zase píší historii
a nejstarší lidský zákon říká: kříž za kříž,
křídla supů šustí nad umírajícím zlem
a čistý lidský rozum říká: kříž za kříž.
Sledujeme budoucí mrtvolu ...
Všechno se zas vrací do starých a obyčejných kolejí,
jen nikdo neví, kdy se to stane znovu.
Sledujeme budoucí mrtvolu ...
Křídla supů zase píší historii
a nejstarší lidský zákon říká: kříž za kříž,
křídla supů šustí nad umírajícím zlem
a čistý lidský rozum říká: kříž za kříž.
Všechno se zas vrací do starých a obyčejných kolejí,
a můžeme se už teď vsadit, že se to stane znovu.
9/ WHAT THE NEW DAY WILL BRING
Streets Full Of Madness,
Fruit Markets With Explosives,
Massacre In The Sign
Of Red Crescent.
A Walk Through The Ages,
Soiled With The Human Blood,
From Time To Time Ends In
The Blind Alley.
Morgue Full Of Innocents,
Advance Booking Of Death
And Terror In The Sign
Of Red Crescent.
Real Present Or Future,
Soiled With The Human Blood,
May Really Ends In The
Blind Alley.
What The New Day Will Bring?
What The New Day Will Bring?
Streets Full Of ...
Morgue Full Of ...
Witches Are Among Us,
Again And Again.
Who´ll Became Our Saviour,
Who´s The New Desert´s Wolf?
Witches Are Among Us,
Again And Again.
A Walk Through ...
Real Present ...
What The New Day Will Bring?
What The New Day Will Bring?
CO PŘINESE NOVÝ DEN
Ulice plné šílenství,
ovocné trhy s trhavinami,
masakr ve znamení
rudého půlměsíce.
Procházka napříč věky,
pomazanými lidskou krví,
občas končívá
ve slepé uličce.
Márnice plné nevinných,
předprodej smrti,
teror ve znamení
rudého půlměsíce.
Skutečná přítomnost nebo budoucnost,
pomazaná lidskou krví,
možná skončí
ve slepé uličce.
Co přinese nový den?
Co přinese nový den?
Ulice plné ...
Márnice plné ...
Čarodějnice mezi námi,
znovu a znovu.
Kdo se stane naším spasitelem,
kdo je novým vlkem pouště?
Čarodějnice mezi námi,
znovu a znovu.
Procházka napříč ...
Skutečná přítomnost ...
Co přinese nový den?
Co přinese nový den?

Podobné dokumenty