základní informace o Diakonii ČCE pro média

Komentáře

Transkript

základní informace o Diakonii ČCE pro média
Diakonie ČCE: Pomoc má mnoho tváří…
Jsme druhá největší nestátní organizace zabývající se sociálními službami a občanskou pomocí. Celorepublikově
poskytujeme sociální, zdravotní a vzdělávací služby – denně pomáháme tisícům klientů v nepříznivých
životních situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahů, azylové domy,
občanské poradny, chráněné dílny a pracoviště atp. až po četná seniorská zařízení či hospic pro umírající. Dále
zajišťujeme humanitární pomoc (povodně) a zabýváme se rozvojovou spoluprací v zahraničí.
Sociální služby poskytujeme ve více než 110 zařízeních v celé ČR (střediska a speciální školy). Pracuje u nás
přes 1500 zaměstnanců a 1000 dobrovolníků. Aktuálně nabízíme 129 registrovaných sociálních služeb.
Respektujeme potřeby jednotlivců, podporujeme rodinné prostředí se zachovanými vazbami, pomáháme všem
bez ohledu na vyznání.
Ročně využije služeb Diakonie ČCE okolo*:
300 dětí a dospělých ve speciálních školách
a školkách, praktických školách a kurzech pro lidi
s postižením;
30 dětí vyžadujících okamžitou pomoc
390 dětí a dospělých v krizové situaci v domech
na půl cesty a azylových domech
210 rodin s dětmi v rané péči
790 dětí a dospělých v pobytových zařízeních
12 900 kontaktů a návštěv v různých typech poraden
(krizová životní situace)
30 670 kontaktů s dětmi a mladými dospělými
(nízkoprahová zařízení)
130 lidí v chráněném bydlení
12 300 kontaktů s rodinami v terénu
400 dětí a dospělých v sociálně aktivizačních
programech a terapeutických dílnách
40 lidí v hospici pro umírající
465 dětí a dospělých ve stacionářích a denních
centrech
100 lidí v sociální rehabilitaci
180 dětí a dospělých v odlehčovacích službách
1 350 dospělých v pečovatelských službách
* Čísla vycházejí ze statistik roku 2013
Co můžeme dále z vlastní praxe nabídnout partnerům, médiím, veřejnosti?
Příběhy klientů v péči Diakonie
Diakonie poskytuje širokou škálu služeb sociálně zdravotní péče. O tom, zda a jak se pomoc potřebným
osvědčuje, s jakými problémy se ve svém životě setkávají, se nejvíce dozvíte přímo od klientů. S etickým
přístupem můžeme zprostředkovat autentické příběhy lidí s postižením, lidí ohrožených sociálním vyloučením,
starších, nemocných a dalších lidí v tíživé situaci, kterým jsou služby především určeny.
Přijměte pozvání do našich středisek a speciálních škol a podívejte se, jak se žije klientům chráněných dílen,
domovů stáří, občanských poraden, azylových domů nebo hospice. Přehled služeb najdete na webu Diakonie
ČCE. V libovolný okamžik (pracovního) dne obslouží, ošetřuje Diakonie ČCE až 2000 klientů najednou!
Další unikátní projekty a témata
problematika sexuality lidí s mentálním postižením nebo demencí
Lifetool – poradna pro užívání asistivních technologií (počítače ovládané očima ad.)
projekt „Pečuj doma“ věnovaný profesionální podpoře domácích pečujících, zejména o seniory;
vzdělávací kurzy probíhají zdarma po celé ČR
metodicko-edukační centrum „Institut důstojného stárnutí“, jehož informační snahy mají za cíl změnu
problematického postoje veřejnosti ke stáří, stárnutí a umírání ad.
Odborníci
Diakonie nabízí dále expertní základnu specialistů v širokém spektru služeb sociální péče - pro diskuse
v médiích, odborné komentáře a stanoviska apod.
Kontaktujte nás
Pavel Hanych, manager pro vnější vztahy Diakonie ČCE, m: 608 880 579, e: [email protected]
Adam Šůra, tiskový mluvčí Diakonie ČCE, m: 777 198 015, e: [email protected]
www.diakonie.cz
Diakonie ČCE
Belgická 22, 120 00 Praha 2-Vinohrady
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 242 487 811-2
IČO: 45242704
Bank. spojení: 192 335 7379 / 0800