Program

Komentáře

Transkript

Program
Čtvrtek 1. 5. 2014 od 18.30 hodin
kostel sv. Jana Nepomuckého
Kutná Hora
Program
Orlando di Lasso:
Iubilate Deo –USPS Tyl a capella
Ludovico Vittoria:
Tantum ergo – zpěv sólo Vendula Tvrdíková,
Zdeňka Málková,Václav Říha, Jaroslav Dvořák,
USPS Tyl a capella
J. G. Händel:
Haleluja ( z oratoria Mesiáš) - USPS Tyl,
klavírní doprovod Viktor Darebný
Lidová píseň, arr. Josef Srovnal:
Daleká, šeroká –USPS Tyl a capella
Lidová píseň, arr. Miroslav Uherek:
Keď ja pojděm –USPS Tyl a capella
Lidová píseň, arr. Jaroslav Francl:
Láska, Bože, láska – zpěv sólo
Vendula Tvrdíková, USPS Tyl a capella
Lidová píseň, arr. Zbyněk Mrkos:
Bude večer – zpěv sólo Vendula Tvrdíková,
Zdeňka Málková, Zdeněk Licek, Jaroslav Dvořák,
USPS Tyl a capella
Zdeněk Lukáš:
Měla jsem milého - pouze ženský sbor
USPS Tyl a capella
Africká lidová píseň:
Šimůnková,
I Pharadisi – ozvučná dřívka Pavlína
USPS Tyl a capella
Africká lidová píseň:
Syahamba - USPS Tyl a capella
Africká lidová píseň:
Syngabahambayo - USPS Tyl a capella
Stephen Collins Foster:
Old folks at home – zpěv sólo Helena Malá,
USPS Tyl a capella
Černošský spirituál, arr. Zdeněk Licek:
Duše má vzlítne vzhůru – zpěv sólo Světlana
Kozáková, USPS Tyl a capella
William Dawson:
King Jesus – zpěv sólo Zdeňka Málková, USPS
Tyl a capella
J. Voskovec, J. Werich, J. Ježek:
Nikdy nic nikdo nemá ) - USPS Tyl,
klavírní doprovod Viktor Darebný
Elvis Presley:
I cant help falling in love ) - USPS Tyl,
klavírní doprovod Viktor Darebný
Frederick Loewe:
Wouldn’t it be loverly ( píseň z muzikálu My
fair lady) - USPS Tyl a capella
Giuseppe Verdi:
Va pensiero su l’ali dorate ( sbor židů z opery
Nabucco) - USPS Tyl, klavírní doprovod Viktor
Darebný
Bedřich Smetana:
Proč bychom se netěšili ( sbor z opery Prodaná
nevěsta) - USPS Tyl, čtyřruční klavírní doprovod
Michal Hanuš a Viktor Darebný
Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl Kutná Hora
Málokteré město u nás se může pochlubit tak bohatou tradicí českého
sborového zpěvu jako Kutná Hora. Už v roce 1846 byl založen první Zpěvácký
spolek, který později přijal název Tyl. Na tom, že se po více než 160 let daří tuto
tradici nejen udržovat, ale i dále rozvíjet, má nemalý podíl Učitelský smíšený
pěvecký sbor (USPS) – název z r. 1946. V roce 150 výročí založení Zpěváckého
spolku se k jeho odkazu sbor plně přihlásil rozšířením názvu na USPS Tyl. V té
době zde již jako sbormistr působí Mgr. Zdeněk Licek, absolvent Pedagogické
fakulty v Hradci Králové. Pod jeho vedením a za značného přispění činorodého
předsedy Jiřího Kopeckého ( ve funkci do roku 2007) ušel sbor za dvacet let
dlouhý kus umělecké cesty a zapsal se do povědomí kutnohorské veřejnosti
především koncerty vánočními a dušičkovými. Název USPS však už není zcela
přesný – ve sboru působí 46 zpěváků všech profesí, kteří si rádi zazpívají skladby
různých žánrů i období.
K největším úspěchům patří nastudování a opakované provedení Dvořákovy
Stabat Mater (2003, 2004, 2007), zapojení do Mezinárodního hudebního
festivalu Pontes - spoluúčast na koncertu České mše vánoční J.J.Ryby v pražském
Rudolfínu (2007 a 2008) a v Národním divadle (2008), Společně s kolínskými
sbory a za doprovodu Symfonického orchestru vystoupil USPS Tyl v Kolíně a v
Kutné Hoře s Mozartovým Requiem (2009)., v r. 2011 a 2012 se zapojil do
zahajovacího koncertu kutnohorského Operního týdne. V r. 2011 se uskutečnilo
první společné vystoupení s Městskou hudbou Františka Kmocha v rámci
festivalu Kmochův Kolín a i další akce obou hudebních těles – koncert v chrámu
sv. Barbory v dubnu 2013 - se setkala s velkým ohlasem.
Nedílnou součástí činnosti USPS Tyl je rovněž spolupráce se sbory domácími i
zahraničními – v uvedeném období jsme navštívili Švýcarsko, Spolkovou
republiku Německo, Francii a opakovaně Slovinsko.
Od letošního roku se sbor schází ke svým pravidelným zkouškám ve Spolkovém
domě.

Podobné dokumenty

Koncert v kostele ve Slavičíně – sobota 31. 5. 2014 v 19:00 hodin

Koncert v kostele ve Slavičíně – sobota 31. 5. 2014 v 19:00 hodin Missa pastoralis – zpěv sólo Vendula Tvrdíková, Zdeňka Málková, Zdeněk Licek, Jaroslav Dvořák, USPS Tyl, Cantare, klavírní doprovod Viktor Darebný 22:40

Více