VOda STaROSTÍ... Povodně 2013 postihly i firmy

Komentáře

Transkript

VOda STaROSTÍ... Povodně 2013 postihly i firmy
6
EXPRES Noviny zaměstnanců chemického průmyslu v Ústí nad Labem zdarma
Číslo 6, ročník 66, červen 2013
VODA STAROSTÍ...
Škody ve výši zhruba 50 milionů
korun zanechala za sebou letošní
velká voda ve firmách SPOLCHEMIE
GROUP. Jedná se jak o ztráty z obchodní činnosti vlivem přerušení
výroby, tak o přímé hmotné škody
z důvodu zaplavení.
Povodně 2013 postihly i firmy SPOLCHEMIE GROUP
a elektřiny ve správní budově, stejně
jako instalace vyvýšeného vstupu
(foto str. 2). Kdo zažil rok 2002, věděl,
že voda zde sahala až po přízemí.
Všechny výroby v chemičce byly připraveny na rychlé operativní odstavení. S ohledem na pomalý vzestup
hladiny k němu naštěstí docházelo
postupně v průběhu celého týdne,
a právě nedostatek vody pro výrobu
způsobený zaplavením labské vodárny spolu s odstavením městské čistírny, ji zastavil úplně. Čerpání náhradních dodávek z prostor před správní
budovou se nedařilo (foto str. 2).
Ústecký kraj zřídil Konto Povodně 2013
Veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude použit na odstraňování
letošních červnových povodňových škod, zřídil v uplynulých
dnech také Ústecký kraj. Na zvláštní bankovní účet kraje s názvem POVODNĚ 2013 – Ústecký kraj, číslo účtu 22229922/0800
mohou přispět občané i firmy do 31. října 2013. Příspěvek je
možno vložit i v hotovosti do pokladny krajského úřadu.
Den poté
Na střekovské čistírně probíhaly intenzivní přípravy už v neděli před
povodní.
Foto: M. Logrová
Přípravy na velkou vodu
Naštěstí se nevyplnily prvotní prognózy, které varovaly před víc jak
jedenáctimetrovou hladinou Labe,
nicméně voda se uprostřed prvního červnového týdne 2013 zastavila
v Ústí nad Labem až na 10,7 metru.
Její pozvolný pokles za sebou nechával znovu zkázu.
Zkušenosti minulých let vycvičily zaměstnance firem SPOLCHEMIE
GROUP natolik, že se už v neděli
2. června odpoledne sešel krizový
Spojnicí obou břehů v Ústí nad Labem byl pouze železniční most.
štáb Spolku pro chemickou a hutní výrobu, který rozhodl o zahájení
akcí dle povodňových plánů. Byly
započaty přípravy na odstavení provozů a výroben do bezpečného stavu i k zabezpečení objektů a skladů,
které by mohly být vodou zasaženy.
PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům, kteří se podíleli na mimořádných pracích v průběhu letošních povodní. Nechci
jmenovat konkrétně, protože výčet by byl hodně dlouhý.
Nad rámec své práce se k dané situaci postavili čelem především hasiči, energetici, správa majetku a všichni techničtí pracovníci z obou břehů
našich provozů. Na dva volné víkendy musili zapomenout i zaměstnanci
čistírny odpadních vod na Střekově.
Přestože závěrečný účet znamená ztrátu pro celou skupinu, díky vašemu mimořádnému pracovnímu nasazení se podařilo snížit vzniklé
škody na nejnižší možnou hranici. Přeji nám všem, abychom se v budoucnu s podobnou katastrofou už nikdy nesetkali. Martin Procházka, výkonný ředitel pro provoz a obchod
Spolku pro chemickou a hutní výrobu
Foto: M. Logrová
„Stal se malý zázrak,“ komentoval
jeden z kolegů situaci den po kulminaci hladiny Labe. Díky provedeným
opatřením a nižší hladině, než byl původní předpoklad, mohly začít už den
poté přípravné práce na postupném
znovuobnovení jednotlivých provozů.
V pondělí 10. června najela jako poslední do procesu adaptace i čistírna
odpadních vod na Střekově.
V rámci STZ Development však
skupina SPOLCHEMIE GROUP také při
záplavách i po nich pomáhala. Ve stře-
Odstavena byla čistírna odpadních
vod na Střekově, kde všichni, co měli
ruce a nohy, demontovali elektrická
zařízení a odklízeli vše, co bylo možné. Neplánovaná odstávka čistírny
zastavila i veškerou výrobu na Střekově. Začalo vyklízení sklepů ve správní
Odboráři pomohou
zaplaveným
O finanční pomoci svým členům, kteří
měli byty nebo domy zasaženy vodou,
rozhodli krátce po povodni odboroví předáci Základní organizace ECHO
Spolku pro chemickou a hutní výrobu.
Jak nám potvrdila její předsedkyně
Růžena Pečená, které mohou postižení
žádost předat, výše částky bude záviset
na rozsahu poškození bytové jednotky.
Zaplavená vodárna na břehu Labe, která dodává užitkovou vodu do chemičky.
budově Spolku i skladů surovin v jižní
části areálu. Labská vodárna, která
dodává užitkovou vodu do chemičky,
přešla na ruční režim. V prvních pracovních dnech nového týdne probíhalo zabezpečení výpočetní techniky
Foto: intranet
kovském areálu umožnila společnost
uskladnění techniky zasahujících hasičů, stejně tak zde byla zaparkována
vozidla vojáků, kteří se podíleli na odstranění povodňových škod v okolí
Střekova.
13. ročník Expedice Bílina – srdeční záležitost ... I RADOSTÍ
Vzhledem k počasí proběhlo letos naloďování až v Ohníči.
Zatím ještě suchá výprava těsně před vyplutím.
Foto: samospoušť
Všechno naznačovalo, že třináctka
je v názvu letošní expedice právem.
Předpovídané nepříznivé počasí,
déšť a zima, díky níž několik posádek
na poslední chvíli odřeklo svoji účast,
k tomu navíc se den před vyplutím
porouchal autobus… Nakonec ale
zůstalo dvacet statečných, kteří se
třináctky nezalekli. V celé historii této
akce to byl sice nejmenší počet posádek, ale zato byla výprava záležitostí
skutečných srdcařů. Odměnou jim byl
nevšední zážitek. Voda byla krásná,
rychlá a zábavná.
Přesto, že jsem nikomu nepřál se
v sobotním počasí „cvaknout“, rozdal
jsem všechny připravené medaile.
Zlatí J. Peksová a P. Stránský při svém
druhém cvaku. Do vody jim kamarádsky pomohli V. Rod a M. Marková.
To ještě Jitka netušila, že má zlomený palec.
Foto: Z. Moravec
Koupalo se sedm posádek a pouze
dvě zůstaly suché. Celkem bylo zaznamenáno 12 „cvaků“. Naštěstí bylo
počasí přívětivější, než jsme čekali
a vzhledem k propršené „zimní“ neděli,
luxusní, a tak jsme všichni dorazili bez
nachlazení. Přežití pomohlo i zahřívání
se teplým grogem, griotkou a dalšími
tekutými ohřívači. Slogan 13. výpravy
byl: „Dnes je krásný den, tak proč ho
nevidět dvakrát!“, a toho jsme se drželi.
Přes všechny nepřízně osudu a problémy tak byla letošní Expedice skvělou akcí a určitě se na ni bude dlouho
vzpomínat. Chybu udělal ten, kdo se
neúčastnil. Bílina opět ukázala, že stojí
za to!
Petr Zajpt
červen 2013
2
Povodně 2013 postihly i firmy SPOLCHEMIE GROUP
ŽIVOTNÍ JUBILEA - ČERVEN
65 let
Václav Jirava z oddělení controllingu společnosti CSS
60 let
Ivan Zeman ze střediska Strojní dílna II
Anorganika výrobního úseku Spolek pro
chemickou a hutní výrobu
55 let
Ing. Miroslav Hazlík ze střediska Technický servis pryskyřic obchodního úseku
Spolek pro chemickou a hutní výrobu
Jaroslav Pflegshörl ze střediska Výrobna
Monokrystaly CZ společnosti Radsworth
Vladimír Rod z referátu techniků elektro
a MAR Spolek pro chemickou a hutní výrobu
HASIČI V POHOTOVOSTI
ČEKÁNÍ NA VODU
Dílo sedmi generací pokračuje
Tak trochu za rodinnou firmu
by mohli už dnes považovat ústeckou chemičku někteří z jejich
zaměstnanců. Vždyť čtyři generace jednoho rodu ve stejné firmě
zde jistě nějakou stopu zanechaly.
A naopak, tak úzké sepjetí s jedním
podnikem se musí určitě podepsat
i na příbuzenských vztazích.
O chlapy z chemičky byla rvačka
„O práci v chemičce
byl vždycky velký zájem,“ vzpomíná Václav
Bunda z personálního
oddělení, který tady
nastoupil už v roce 1958 jako učeň
„černého řemesla“. A když hned vzápětí se smíchem dodal důvod, mohl
by být v podezření, že přišel právě
kvůli němu: „O chlapy z chemičky se
totiž ženské vždycky praly.“ Jak ale
okamžitě doplnil, existovaly v minulosti i serióznější argumenty k nástupu do v minulosti ne právě nejlepšího
pracovního prostředí. „Chemička byla
jistotou s velmi slušným výdělkem
a s dalšími bonusy k tomu,“ říká Václav
Bunda, jenž sám ve svých začátcích fa-
soval mléko, v období války pak například zaměstnanci dostávali na přilepšenou špek. Také v pozdějším období
socialismu byli zaměstnanci chemických továren postaveni v tabulkových
mzdách na vyšší úroveň.
V jedné firmě po generace
Zdá se, že nic mimořádného není ani
na rodinných klanech.
Vždyť v 60. letech bylo
obvyklé, že podnik
velikosti chemičky či tehdejší Setuzy
čítal na pět tisíc zaměstnanců. „Když
ve dvě odpoledne končila směna,
prodírali jsme se zástupem lidí,“ vzpomíná druhá z oslovených pamětníků
Jana Fleková, která strávila na právním oddělení celý svůj pracovní život, celkem téměř 42 let. Z vyprávění
obou zástupců starší generace je
jasné, že chemička nebyla tak docela
jejich svobodnou volbou. Václav Bunda, který po vyučení odešel na strojní
průmyslovku, dostal po jejím ukončení, stejně jako Jana Fleková a mnozí
další absolventi, tak zvanou umístěnku, o níž se nediskutovalo. „A že jsem
se nabrečela; k právníkům, kde jsem
měla nastoupit, jsem vůbec nechtěla,“
vzpomíná na jejich přísnou pověst při
našem rozhovoru Jana Fleková. Možná se právě tady přenesl vliv jejího
otce (na historické fotografii), který
pracoval v chemičce 31 let. „Rodiče se
sem přistěhovali z Českého ráje a návštěvy, které k nám přijížděly, se o Ústí
zmiňovaly jako o Bohem zapomenu-
MERKUR znovu v prodeji
Tradiční známá značka pracích prášků MERKUR je prostřednictvím společnosti Spolpharma od letošního června
znovu v nabídce prodejních sítí.
V první etapě si mohou zákazníci vybrat hned ze tří variant - bílá síla, biocolor
a automat - zatím jen v maloobjemovém
balení 600 gramů, čímž firma vychází
vstříc rozšiřujícímu se fenoménu „singles“ (samostatně bydlícím lidem).
K rozhodnutí znovu zahájit výrobu
oblíbené značky detergentů, k jejímuž
Odstávky na Střekově
Pravidelné odstávky zahajují letos
firmy na Střekově v pátek 5. července.
Jak nám řekl vedoucí provozu Oleochemie Pavel Jůza, postupné snižování výroby zahajují už dva dny předem.
„Jako tradičně budeme v průběhu
dvou týdnů provádět náročnější údržbu, revize a čištění technologií i odtahů,“ dodal.
Do plánovaného nájezdu 15. července proběhne i další série dílčích
opatření přijatých v souvislosti s eliminací pachových zátěží v dané lokalitě.
ukončení došlo po uzavření vlastních
výrobních provozů Spolpharmy v Ústí
nad Labem z důvodu nízké rentability,
přispěly stále častější dotazy zákazníků. „A protože jsme chtěli především zohlednit zvyšující se poptávku
tuzemských spotřebitelů po ryze
českých produktech, vyrábí pro nás
oblíbený prací prášek MERKUR v domácích provozech náš externí dodavatel,“ řekla pro Expres obchodní zástupkyně Spolpharmy Jana Kačírková.
tém kraji,“ dodává aktivní seniorka,
jejíž rady vyslechl i syn Luboš a dnes
má za sebou 27 let práce v podniku,
aktuálně jako zástupce vedoucího
provozu Elektrolýza.
Jak moc jsou rodinné vazby v jednom
podniku přiměřené, hodnotí z vlastní
zkušenosti Václav Bunda. „Nábor někoho, z jehož příbuzenstva už ve firmě
někdo pracuje a osvědčil se, má své
výhody především v předpokladu, že
se bude jednat také o slušného a pracovitého člověka.“ I jeho tatínek působil
ve Spolku od války, bratr odsud odcházel do důchodu, nedlouho zde byla
zaměstnaná i maminka a také sestra,
než se odstěhovala z Ústí. „Krátce tady
pracovala i moje dcera, ale lákala ji víc
sociální problematika, kterou vystudovala a aktivně se jí nyní zabývá,“ dodává
k historii svého rodu Václav Bunda.
Nejmladší z rodu Fleků
Jak se na generační pokračování dívá
nejmladší z rodu Fleků, Petra, která nastoupila před dvěma lety do dceřinky
Spolku, Oleochemu? „Vím, že to bude
znít jako klišé, ale jsem opravdu hrdá
na to, že se podílím na budování firmy
v pořadí už jako čtvrtá generace naší
rodiny,“ hodnotí nynější situaci. Spolek
byl také jediná firma, kde po ukončení vysoké školy poslala svůj životopis.
Odezva nebyla okamžitá, ale nedala
na sebe dlouho čekat. „Mám sice za sebou humanitní studium a bavilo by mě
i něco jiného, ale vůbec nelituji. V chemičce pracuje i můj přítel, a doufám, že
i budoucí manžel, (pozn. redakce – ne-
nápadné upozornění pro dotyčného)
takže rodinná tradice by mohla být zachována,“ glosuje Petra aktuální situaci.
Jak sama říká, nesnáší stagnaci, má ráda
výzvy a už teď se těší na vyhlášení dalšího kola Talent managementu.
Veselé historky z natáčení
Povídání s těmi dříve narozenými
sebou nese i nespočet zajímavých
zážitků. Se smíchem zavzpomínala Jana Fleková na hrozbu padající
tyče se závěsem, který si její šéf zcela
nevědomky při telefonátu namotal
na ruku a nenadálým prudkým pohybem v zápalu diskuze strhl dekoraci
okna dolů. „Chodily jsme jako písařky třeba zapisovat na konference.
Tehdy žádná technika nebyla,“ dodala spolu s historkou, jak musely až
čtyři „nastoupit“ na projevy jednoho
z temperamentních slovenských kolegů. Nezapomenutelné vzpomínky
má i Václav Bunda na „boj“ se svými
stranickými nadřízenými, před kterými tvrdě obhajoval návrh na ocenění
pracovitých zaměstnanců bez partajní příslušnosti. Oba pak shodně hodnotí především soudržnost, ochotu
a dobré vztahy na pracovištích, které
byly mnohdy dány společným koníčkem. I to ale přinášelo svá negativa.
„Na pryskyřicích se například soustředila parta samých vodáků. Přišlo léto
a byl problém zajistit provoz, protože
všichni chtěli na vodu,“ usmívá se Václav Bunda. A my dodáváme, že lásce
k vodě zůstali na pryskyřicích věrni
(viz Expedice Bílina na str. 1).
Odbory informují
- Protože se ani na letošní Den dětí počasí neumoudřilo, a malí oslavenci
si tak nemohli svůj svátek pořádně užít, zvolili odboráři náhradní variantu a
jako drobnou útěchu dostaly jejich děti balíček plný sladkostí.
- Blíží se dovolená a první rekreanti odjíždí již 29. června do Kytlic – Mlýnů,
které letos poprvé povodně nezasáhly. Pro všechny rekreanty malé upozornění: nástup je vždy po 15 hodině.
- Jako každý rok budou i letos reprezentovat odboráři Spolku svoji domovskou organizaci a firmu na sportovních hrách v Sezimově Ústí ve dnech
28. až 30. června. Našim sportovcům pod vedením Miroslava Foršta držíme
palce a věříme, že v příštím vydání Expresu dají o svých úspěších vědět.
Soutěž o nejlepšího chemika zná vítěze
Marie Nevyhoštěná ze Základní školy Letovice se stala nejlepším mladým
chemikem České republiky. Zvítězila
v celostátním finále soutěže, které
proběhlo také za asistence personálního ředitele Spolku pro chemickou
a hutní výrobu Petra Hetta v závěru
května v Pardubicích.
„Průběžně jsem celou akci sledoval
i v rámci regionálního kola v Ústí nad
Labem a musím říct, že měla opravdu
vysokou úroveň,“ zhodnotil Petr Hetto
P. Hetto předává ceny jednomu z
účastníků soutěže.
Foto: archiv soutěže
klání mladých chemiků. Akademiky
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, na jejichž půdě celostátní kolo probíhalo, zase potěšila
nebývalá účast víc jak pěti tisíc žáků
v oblastních kolech, což by mohlo
svědčit o tom, že chemie je u mladé
generace opět v kurzu.
Soutěž, na níž se spolu se zástupci
Svazu chemického průmyslu České
republiky podílel i Spolek, tak nepochybně splnila svůj vytyčený cíl.
50 let
Jan Bauman z provozu Podlahoviny výrobního úseku Spolek pro chemickou a hutní
výrobu
Dagmar Bendová z personálního oddělení
společnosti CSS Olomouc
Ing. Erik Mahnert z oddělení controllingu
Spolek pro chemickou a hutní výrobu
PRACOVNÍ JUBILEA - ČERVEN
30 let
Miloslava Klausová z provozu skladového hospodářství Pryskyřic výrobního úseku Spolek pro chemickou a hutní výrobu
20 let
Ing. Jan Černohorský z referátu techniků
výrobního úseku Spolek pro chemickou
a hutní výrobu
Pavel Džugan z provozu UP I Epoxidy
výrobního úseku Spolek pro chemickou
a hutní výrobu
Jiřina Kratochvílová z oddělení účetnictví a financí společnosti CSS
Inzerce
ProdÁM
● 4x ALU kola RC design na letních pneu (na
dojetí), 195/60 R15, 6J x 15H2, ET 18, rozteč
4x108. Cena: 5 000 Kč
Kontakt: Lukáš Geyer tel.: 774 182 984,
[email protected]
● kamna Campingaz INFRA, rozměry: š. 45
cm, hl. 38 cm, výška 78 cm + 2ks 10 kg PB
láhve. Téměř nepoužívané, vyhřejí místnost
až do 120 m2. Cena dohodou.
Kontakt: tel.: 723 515 204 Kozlová
● družstevní byt 1+1, Neštěmice-Výšina, 1.
podlaží, dům je zateplený+ plastová okna,
standardní vybavení, cena 200 tisíc Kč, volný
ihned. Informace Fišerová, tel.: 737 306 480.
kontakt: Mráčková 477 162 468
● zachovalou rozkládací pohovku. Rozměry:
délka 200 cm, šířka 90 cm, výška 70 cm. V případě zájmu mohu zaslat foto. Cena: 1000 Kč
Kontakt: tel.: 773 281 077, [email protected]
● štěňátka tibetské dogy - Amandy -CHS
Ze zubrnického gruntu nabízí štěňátka tibetské dogy s PP po velmi zajímavém spojení
cizí krve (otec = import USA). Barva štěňátek zlatá sobolí. Matka: Giljana Narpo Ransi,
1x CAC, výborná Otec: importovaný z USA
- Drakyi Linus Narpo Ransi, 11x CAC, 9x res.
CAC, 4x Cacib, 4x CWC, Český grand šampion, Polský šampion, Klubový šampion KTD....
Štěňátka se narodila 2. 2. 2013 předpokládaný odběr - ihned. Štěňátka jsou očkovaná, čipovaná, odčervená, vybavená chovatelským
servisem, plně socializovaná, odchovaná
doma. Špičková štěňata za přijatelnou cenu
15 000 Kč. Tel.: 603 113 189 Mgr. Petrová E.
Kontakt: Štěpanovská, Spolek linka 4203
● chatu - tři místnosti a veranda v Nových
Stadicích. Pozemek cca 850 m2, vlastní studna, garáž, dílna, kůlny. El. energie 220/380 V.
Dostupnost městskou dopravou.
Kontakt: tel.: 723 515 204 Kozlová
● garáž - levně, v garážovém dvoře v Žižkově
ulici v Trmicích.
Kontakt: tel.: 723 515 204 Kozlová
● dr. byt 3+1L ve 2. NP, 67 m2 ul. Voskovcova, ÚL-Severní Terasa. Možno převést do OV
(žádost schválena, anuita zaplacena). Dům
zateplen, pl. okna, voda v plastu, nové vstupy. Byt po částečné rekonstrukci (ve dvou
místnostech nové plov. podlahy, nová el.,
opravené štuky). Jádro původní s obklady.
Klidná lokalita, dům na okraji sídliště, v zeleni. K bytu komora v mezipatře a sklep v sut.
Cena 599 000 Kč.
Kontakt: M. Hrabánek, tel.: 606 354 457, [email protected]
PRONÁJEM, OSTATNÍ
● Garsonka k pronájmu 34 m2, v nové zástavbě v Chlumci, ihned, jen jedna vratná
kauce, nájem včetně energií 4 900 Kč - popřípadě prodám 280 tis. Kč.
Kontakt: tel.: 739 429 717
● Daruji za odvoz starší zachovalý nábytek: sedací soupravu červené barvy, obývací
stěnu a dřevěný stůl + 4 židle.
Kontakt: Zemanová tel.: 775 174 649
červen 2013
3
PŘEDSTAVUJEME F PŘEDSTAVUJEME F PŘEDSTAVUJEME F PŘEDSTAVUJEME
„Budoucnost vidím ve výzkumu a vývoji,“ říká Tomáš Riedel
dem na vstupní suroviny, v neposlední
řadě hrají roli i nižší ekonomické náklady
na výrobu. „Pro Spolek je přesto důležité
a výhodné využití obou výrobních cest jak
z hlediska vstupních surovin, meziproduktů, odpadů, tak i z hlediska využití společných zařízení, redukce nákladů na energie
a budoucích záměrů,“ shrnuje v kostce
Tomáš Riedel.
Provoz Epichlorhydrin
- Výrobna Tetraper
Vedoucí provozu:
Ing. Tomáš Riedel
Počet zaměstnanců: 65
Objem prodejů produkce provozu za
rok 2012: 453,114 milionů Kč
Počet pracovních úrazů za rok 2012: 2
Výrobna Epichlorhydrin s výrobnou
Tetraper jsou navazující provozy v linii
tzv. chlorového bloku Spolku pro chemickou a hutní výrobu. „Přestože naše
produkty jsou organického charakteru,
z důvodu přímého napojení na chlorovou
větev spadáme jakožto hlavní spotřebiče
chloru pod výrobní skupinu Anorganika,“
vysvětlil organizační řešení vedoucí provozu Tomáš Riedel. Jak už ze samotného
názvu komplexu EPITETRA vyplývá, hlavními výslednými produkty jsou epichlorhydrin a tetrachloretylen. Epichlorhydrin
je základní surovinou pro výrobu epoxidových pryskyřic. Tetrachloretylen nebo
také perchloretylen je v průmyslové praxi
široce využívané rozpouštědlo.
Epichlorhydrin letos
slaví kulatiny
„Stará“ výrobna epichlorhydrinu, výrobna Tetraper a nakonec nová výrobní jednotka výroby epichlorhydrinu z glycerinu patří
mezi tři základní prvky celého provozu.
Před 40 lety zahájila ústecká chemička
výrobu epichlorhydrinu v tehdy nově vybudovaných provozech s roční kapacitou
osm kilotun. „Základními surovinami jsou
propylen a již zmiňovaný chlor,“ upřesňuje
Tomáš Riedel s tím, že maximum putuje
na další zpracování v Epispolu na výrobu
epoxidů, přebytky jsou úspěšnou prodejní
3 v 1 + vlastní
zázemí
Vedoucí provozu Epichlorhydrin T. Riedel (v čele) při kontrolním auditu.
komoditou ve světě, především pak v západní Evropě. Vedlejším produktem je
kyselina chlorovodíková, jejíž největší využití je při výrobě epichlorhydrinu na bázi
glycerinu. „Málokdo asi ví, že původní
technologie byla vyvinuta v bývalém
Československu s významným přispěním
řady erudovaných zaměstnanců Spolku
a ve spolupráci s holandskou inženýrskou
firmou,“ dodává zajímavost Tomáš Riedel. O její úspěšnosti svědčí i fakt, že v 90
letech byly prodány dvě licence, jedna
do Thajska a druhá na Thajwan.
Další ze zmiňovaných technologií o výkonnosti 20 kilotun za rok, která najela
také v 70 letech, je výrobna Tetraper s produkcí chlorových rozpouštědel, především
perchloretylenu. I tady vzniká jako vedlejší
produkt kyselina chlorovodíková. „Přestože
Tetraper slouží svým způsobem k vyrovnání chlorové bilance v závodu, má svůj
přínos i ve zpracování většiny odpadních
Foto: M. Logrová
frakcí vznikajících při výrobě epichlorhydrinu,“ říká Tomáš Riedel. Tím se tyto frakce
zhodnocují, výrazně se snižuje množství
odpadu a náklady na nutnou likvidaci.
Třetí výrobní jednotkou provozu EPITETRA, která najela v roce 2007, je tzv. glycerinový epik. I tato revoluční technologie
byla vyvinuta ve skromných podmínkách
našeho výzkumu pod vedením zkušeného Pavla Kubíčka. Jak nám Tomáš Riedel
vysvětlil, glycerinový epik je zažitý název, přesněji jde o výrobu meziproduktu
dichlorhydrinu z glycerinu a chlorovodíku.
K následnému štěpení na epichlorhydrin
a destilaci produktu dochází na intenzifikovaném zařízení původní výrobny
epichlorhydrinu. Tato nová cesta, na jejímž
konci je tzv. zelený epichlorhydrin, má své
nesporné plusy. Především se jedná o nižší
dopady výroby na životní prostředí z pohledu glycerinu jako obnovitelného zdroje, nasnadě je i vyšší bezpečnost s ohle-
Provoz EPITETRA ve Spolku je ale mnohem širší a bez nadsázky lze říct, že se jedná
o takový malý závod v tom velkém areálu
chemičky. Vedle tří zmiňovaných výrobních
jednotek má i vlastní biologickou čistírnu
odpadních vod, vlastní spalovnu odpadních nevyužitelných frakcí, vlastní vodárnu,
dílnu údržby, sklady hořlavin na Ovčím vrchu a zařízení pro plnění výrobků do železničních cisteren, autocisteren a sudů.
Provoz rizikový,
ale bezpečný
„Každý provoz má svá specifika a to, že
je rizikový neznamená, že není bezpečný,“
komentuje hledisko bezpečnosti vedoucí
výroby epichlorhydrinu. Stejně jako jeho
kolegové dodává, že vše záleží na lidech.
„U nás mohou dělat jen lidé, kteří jsou
na určité odborné i morální úrovni ve smyslu zodpovědnosti k práci, kteří ví, co dělají, a jsou ochotni udělat i něco navíc,“ říká
Tomáš Riedel a jedním dechem dodává,
že takové ve svém kolektivu má, o čemž
se mohl už mnohokrát přesvědčit. Soubor
nároků, které jsou na výrobu kladeny, shrnul do pěti základních: vyrobit zboží v požadovaném množství, kvalitě, bezpečně,
ekologicky a ekonomicky. Připouští, že použití předepsaných ochranných pracovních
prostředků je důležité a nelze je podceňovat, ale vyjmenovává další důležité faktory
– stav zařízení, kvalitní údržba, prevence,
revize, kontroly, školení personálu což
na závěr zastřešují finance.
„Možná, že bychom se měli zamyslet nad
neustále se měnícím a narůstajícím množstvím různých bezpečnostních materiálů,
nařízení, vyhlášek a směrnic. V té záplavě
informací a snaze mít vše papírově v pořádku občas zaniká podstata bezpečnostních
rizik. Domnívám se, že jak pro školící personál, mám na mysli mistry, tak pro školené
zaměstnance by bylo určité zjednodušení
přínosem,“ přemýšlel při našem rozhovoru
o bezpečnosti Tomáš Riedel.
Budoucnost v nových
projektech
Provoz EPITETRA lze už dnes hodnotit
jako práci dvou generací zaměstnanců Spolku. Ta první měla především za úkol v nelehkých podmínkách vyvinout, postavit, rozjet
a stabilizovat výrobu, druhá porevoluční se
zaměřila především na snižování dopadů
výroby na životní prostředí, zvyšování bezpečnosti a modernizaci technologií. Završením této etapy je zatím realizace výroby
epichlorhydrinu glycerinovým způsobem.
Stejně jako vedoucí všech ostatních
provozů vidí i Tomáš Riedel budoucnost
firmy v nové elektrolýze a navazujících
technologiích. „Membránová elektrolýza je pro nás alfou a omegou stejně jako
výzkum a vývoj,“ říká k následujícímu období. Právě v posílení podpory inovací,
výzkumu a vývoje nových technologií vidí
možnost jak obstát v konkurenci. To se
neobejde bez příchodu nových, mladých,
vzdělaných a zapálených odborníků.
GTH catering mění podnikovou jídelnu Spolku
Už se vám stalo, že jste si zakoupili oběd a než jste došli ke stolu,
někdo vám jej sebral? I na podobný
případ si musí strávníci v podnikové jídelně ústecké chemičky zvyknout. Ale nelekejte se, členové stravovací komise se na vás nevrhnou
z hladu a bez varování. Je to jejich
práce a o svoji porci nepřijdete.
„Jde o jedno z opatření, na němž
jsme se dohodli při vzájemné schůzce
se zástupci poskytovatele stravy GTH
catering,“ říká jeden z členů stravovací komise Spolku pro chemickou
a hutní výrobu Oldřich Kohout. Jednou měsíčně bude namátkou vybraný strávník požádán, zdali by nemohl
věnovat svoji porci ke kontrole předepsané váhy jídla. Kontrolou projdou
samostatně přílohy i maso. Vstřícného
strávníka to bude stát jen trochu času
navíc při vyzvedávání nové stravy.
Máte připomínky? Reagujte ihned!
Vedle již zmíněné přepadovky proběhnou dvakrát měsíčně prostřednictvím zástupců stravovací komise další
kontrolní nákupy, jejichž vyhodnocení
bude průběžně zveřejňováno na intranetu i v podnikovém tisku. Oba mimořádné postupy jsou jen doplňkem
možnosti pravidelné komunikace se
strávníky. A to nejen s členy komise,
ale především se zástupci GTH catering. „Chtěl bych tímto apelovat
na všechny návštěvníky jídelny, aby
se v případě jakýchkoliv problémů se
stravováním ihned obrátili na nás,“ říká
vedoucí ústecké pobočky Andrej Hroza, který se po dobu výdeje jídel pohybuje přímo na „place“ mezi zákazníky.
Připomínky a poznatky je možno směřovat také na další pracovnice GTH
catering, které vydávají stravu nebo
markují za pokladnou. Kdo má pro-
Rozšíření nabídky pokračuje
A na co se mohou zákazníci dále těšit? „S hygieniky a dalšími úřady intenzivně vyjednáváme o úpravách, které
nám co nejdříve umožní vařit jídla
přímo v místě,“ upřesnil Andrej Hroza.
Rozšíření čeká i sortiment teplého bufetu, který je další variantou výběrového jídla. V letních měsících se rozšíří
rovněž sortiment zeleninových salátů,
baget a chybět nebudou ani sladkosti
v podobě koláčků či zákusků. A snad
jen poznatek s prosbou na závěr, aby
si návštěvníci podnikové jídelny Spolku skutečně odnášeli pouze to, co
zaplatí. Umělé dekorace na stolech či
kořenky nejsou v ceně a kdo o ně má
zájem, může si je zakoupit v prodejnách k tomu určených.
Fotografie ze soutěže
jsou vystaveny v jídelně
A. Hroza (uprostřed) vysvětluje zákazníkům nový systém
plateb.
blém s přímou komunikací, může svůj
postřeh zaznamenat do knihy, která je
k tomuto účelu připravena.
Bez peněz do jídelny nelez
Podle slov zástupců GTH catering
provádějí i oni sami namátkové váhové kontroly, vedle samozřejmé vstupní
prověrky při dovozu stravy. Důvodem
je zajištění rovnováhy po celou dobu
výdeje daného sortimentu. Vstříc lze
do určité míry vyjít i větším jedlíků,
informace o příplatcích či slevách jsou
uvedeny přímo v jídelně. „Jsme však
limitováni právě potřebou vyváženosti po celou provozní dobu,“ dodává Andrej Hroza s tím, že v okamžiku
povolení přípravy jídel přímo v místě
bude situace vyřešena. „Když například
uvidíme, že začínají docházet bram-
Foto: M. Logrová
bory, můžeme je dát hned vařit. Teď,
po dobu dovážení jídel, bychom ale
rádi poprosili naše klienty o pochopení, sami si mapujeme situaci a musíme
se naučit znát mentalitu zdejších strávníků,“ vyzývají v tuto chvíli k trpělivosti
zástupci provozovatele jídelny.
Stejně tak se nový provozovatel seznamuje s technickými záležitostmi
v objektu, kde se na prvním místě jeví
potřeba kapacitního řešení dodávek
elektrické energie, s čímž souvisí například i správná teplota vydávané stravy.
Časté dotazy směřují také k tématu
úhrady zakoupené stravy. Zatímco
systém předcházejícího provozovatele
Eurest umožnil zákazníkům překročit
vloženou částku do mínusových hodnot, nově vám nemůže chybět ani koruna. Takže je opravdu nutné myslet při
odchodu na oběd na peníze.
Tři výherci fotosoutěže ZIMA 2012/2013 (zleva V. Rod,
L. Dycka a L. Dobrovolská) byli oceněni u příležitosti
vernisáže fotografií, která proběhla v ústecké jídelně
Spolku. Zdeněk Ondruš (vlevo), který se svým záběrem
„Labské pískovce – les u Tisé“ obsadil první místo, se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit a cenu si převzal
samostatně. Z malého fotoaparátu prý bude mít největší radost jeho syn.
„Aspoň mu nebudu
muset držet svůj přístroj, který je na něj ještě
příliš těžký,“ vysvětlil Zdeněk Ondruš. Jak slíbil,
pro nadcházející ročníky dá šanci svým kolegům a ujme se role porotce.
Výstavka fotografií ze zimní fotosoutěže
zůstane v jídelně až do září.
Fotosoutěž nově
Zima je úspěšně za námi a Expres vyhlašuje pro všechny zaměstnance firem
SPOLCHEMIE GROUP novou fotosoutěž na letní období.
Abychom to ale zájemcům a účastníkům zpestřili, bude mít tentokrát dvě kategorie:
■ Léto u vody
■ Léto s Expresem
Voda je logicky spjata s letními radovánkami a tentokrát bychom s nimi rádi
spojili i naše podnikové noviny Expres. Hodnocena bude především originalita
výsledného záběru, kam až nejdál, nejvýš či nejhlouběji se náš Expres dostane.
Přejeme všem hodně úspěchů a hlavně krásné počasí pro ty nejlepší úlovky.
4
červen 2013
Již po deváté Spolchemie vítězem
na zadní kolečka. ☺ Pod svá křídla jsme
si vzali jednak dětský tým, který s námi již
loni okusil první kilometry, a letos poprvé s námi trénoval a závodil také smíšený
Výsledky
1. Okresní fotbalové
ligy seniorů
9. kolo
Po - 22.4.
Armaturka – Dopravní podnik
5:3 (4:0)
Po - 22.4.
Rudá hvězda – Tonaso
6:3 (4:1)
Po - 22.4.
Chemička – Chabařovice
3:2
Hrubeš 4, Hauzner - Roubíček, Macháček
Auervek, Podrabský, Zalabák, Bandas, Svoboda, Suk - Poláček 2, Vávra
Loubal, Drudík, Pekárek - Gadžo, Průša
Ani zranění a ani prasklá koloběžka nebyly dostatečnými
překážkami pro letošní zlato, které vyjezdili (zleva): Jan, Jakub a Jiří Šediví, J. Vainert, J. Bureš a P. Teplík.
Po letošním čtyřiadvacetihodinovém
koloběžkovém maratonu nás dělí pouze jedno vítězství od vysněné desítky.
Naši borci s tradičním číslem 77 opět
ukázali sílu týmu Spolchemie a s 520
ujetými kilometry zaslouženě vyhráli
17. ročník Ústeckých koloběžek, který
se konal 8. až 9. června v parku na Severní Terase. Druzí „Orange Kostka“
zvládli 507 kilometrů a třetí „Žlutá křídla“ 470 kilometrů.
Spolchemie nemyslí jen na svůj
úspěch, ale ke koloběžkám přivádí další
nadšence. Po pravdě řečeno, myslíme
Nový tým trénující pod dohledem
Spolchemie jsou Scootermani (zleva):
M. Pavlovská, P. Novotná, V. Kuchynková, L. Kapitán, M. Žoha a B. Novotná.
Foto: P. Novotná
Foto: P. Novotná
tým teenagerů. Mladší „Rychlíci“ obhájili
loňské vítězství se 318 kilometry a nováčci „Scootermani“ ujeli 440 kilometrů,
čímž obsadili krásnou 5. příčku.
Všem našim fanouškům mockrát děkujeme za povzbuzování! Teď se těšíme
na zasloužený prázdninový odpočinek
a v září hurá - opět vyjedeme s jednou
nohou na asfaltu. Příští rok nás čeká náročný boj o kýžené desáté zlato. Všichni věříme, že na něj nebudeme muset
čekat několik let a hned při 18. ročníku
budeme slavit dvojnásob. Petr Zajpt
Zlatí Rychlíci dobíhali do cíle (zleva
vzadu): O. Teplík, O. Šedivý a P. Somer, koloběžku drží P. Zajpt, J. Hrdlička a V. Jošt.
Foto: P. Jošt
Výsledky Tenisové ligy Spolchemie 2013
24. května 2013
El Niňo - JERRY 5:0 (40:5)
Navarra - Podrazil 8:2, Hausman
- Kuna 8:0, Navarra - Kuna 8:0, Hausman - Podrazil 8:1, Hausman, Navarra
- Podrazil, Kuna 8:2
9. června 2013
El Niňo - JERRY 5:0 (40:8)
Hausman - Podrazil 8:0, Navarra Kuna 8:0, Hausman - Kuna 8:0, Navarra - Podrazil 8:7 (9:7), Navarra, Hausman - Podrazil, Kuna 8:1
5. června 2013
El Niňo - Falcons 5:0 (40:3)
Hausman - Leskota 8:0, Navarra Jonák 8:2, Hausman - Jonák 8:1, Navarra - Leskota 8:0, Navarra, Hausman
- Jonák, Leskota 8:0
7. června 2013
EPIK - JERRY 3:2 (24:25)
Sůra - Podrazil 8:5, Sůra - Michel
8:0, Sůra, Kapitulčin - Podrazil, Kuna
8:4, Epik 2 x skreč. (Podrazil, Kuna +
1 bod)
12. června 2013
El Niňo - EPIK 5:0 (40:9)
Hausman - Kapitulčin 8:1, Navarra
- Sůra 8:2, Navarra - Kapitulčin 8:1,
Hausman - Sůra 8:2, Hausman, Navarra - Kapitulčin, Sůra 8:3
16. ROČNÍK 2013 Tenisová liga Spolchemie
Průběžná tabulka týmů
Poř. Družstvo
Záp.
V
P
Skóre sety Skóre gamy
B
1.
El Niňo
5
5
0
23:2
194:51
10
2.
EPIK
4
2
2
6:14
73:130
6
3.
Resin Boys
2
2
0
10:0
80:14
4
4.
JERRY
4
0
4
4:16
64:136
4
5.
Střekovští Lvi
2
1
1
7:3
66:42
3
6.
Falcons
1
0
1
0:5
8:40
1
7.
Old Star
Prohra
Prohra
Úspěšnost
BODY
Pořadí v soutěži o nejužitečnějšího hráče ligy 2013
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Jméno
Hausman Igor
Navarra Mirek
Kopecký Lad.
Kundrt Pavel
Engler Pavel
Švec Miloslav
Procházka St.
Konya Mirek
Sůra Jindřich
Foršt Miroslav
Hrobař Miroslav
Jonák Dušan
Toropov Robert
Michel Adolf
Kapitulčin Petr
Leskota Jiří
Podrazil Roman
Kuna Daniel
Tým
El Niňo
El Niňo
Resin Boys
Střekovští Lvi
Resin Boys
Resin Boys
Resin Boys
Střekovští Lvi
EPIK
Střekovští Lvi
EPIK
Falcons
Falcons
JERRY
EPIK
Falcons
JERRY
JERRY
Zápasy
15
15
4
4
4
3
1
3
11
5
2
3
3
4
9
6
12
14
Vítězství Vítězství
dvouhra
čtyrhra
dvouhra
čtyrhra
v%
celkem
10
9
4
3
2
1
1
1
4
1
0
0
0
0
0
0
2
2
4
4
0
1
2
2
0
1
2
2
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
1
4
2
1
2
2
3
5
4
6
7
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
2
2
4
5
93
87
100
100
100
100
100
67
55
60
0
0
0
0
22
0
17
14
11,5
9,5
4
3,5
3
2
1
0,5
0,5
0
-1,5
-2,5
-2,5
-3,5
-5
-5
-6
-7,5
0
Soutěž byla ovlivněná špatným počasím, proto některé plánované zápasy nebyly odehrány.
Odložené zápasy (zatím není stanoven termín dohrávky):
JERRY - Střekovští Lvi
Falcons - Old Star
Old Star - Resin Boys
El Niňo - Resin Boys (4. srpna 2013 - neděle 13:00 - 16:00 hod.)
Igor Hausman
10. kolo
Po - 29. 4.
Chabařovice – Dopravní podnik
Po - 29. 4.
Chemička – Tonaso
Po - 29. 4.
Rudá Hvězda – Armaturka
Gadžo, Arnošt, Kraus - x
Loubal - Matzke 2, Tichý, Vávra
Auervek - Kožoušek, Hrubeš, Douda
11. kolo
Po - 6. 5.
Po - 6. 5.
Po - 6. 5.
3:0 (2:0)
1:4
1:3 (0:1)
Rudá Hvězda – Dopravní podnik
Chabařovice – Tonaso
Armaturka – Chemička
3:3 (1:1)
3:0 (2:0)
9:2 (4:1)
Cimrman, Bukáček, Faktůrik - Barvíř, Dvořák, Macháček
Gadžo 2,Černý - x
Fousek 3, Hauzner 2, Douda, Kožoušek, Šumpík P., Škvor - Džavík, Kopecký
12. kolo
Po - 13. 5.
Po - 13. 5.
Po - 13. 5.
Tonaso – Dopravní podnik
Armaturka – Chabařovice
Chemička – Rudá Hvězda
5:3 (1:3)
6:3 (3:1)
1:1 (1:1)
Matzke, Jankovský, Šašek, Vávra, Zrůst - Roubíček, Dvořák, Barvíř
Douda 2, Fousek 2, Hrubeš,Hauzner - Gadžo 3
Vaculík - Slába
13. kolo
Po - 20. 5.
Dopravní podnik – Armaturka
3:12 (1:6)
Po - 20. 5.
Tonaso - Rudá Hvězda
3:1 (1:0)
Po - 20. 5.
Chabařovice - Chemička
1:3 ( 0:0)
Matzke, Jankovský, Šašek, Vávra, Zrůst - Roubíček, Dvořák, Barvíř
Douda 2, Fousek 2, Hrubeš,Hauzner - Gadžo 3
Vaculík – Slába
14. kolo
Po - 27. 5.
Tonaso - Armaturka
Po - 27. 5.
Chemička - Dopravní podnik
Po - 27. 5.
Chabařovice - Rudá Hvězda
Matzke - Hauzner 2, Dušek, Pelc, Fousek
x - Macháček 3, Roubíček 2
Švadlena – Cimrman
1:5 (0:1)
0:5 (0:2)
1:1 (1:0)
15. kolo
Po - 10. 6.
Tonaso - Chemička
Po - 10. 6.
Rudá Hvězda - Armaturka
Po - 10. 6.
Dopravní podnik - Chabařovice
Vávra - Vaculík, Pekárek, Pazour
Auervek 3, Bukáček,Podrabský - Fousek 3,Hauzner,Záleský
x – Gadžo
1:3 (0:1)
5:5 (1:3)
0:1 (0:0)
Průběžná tabulka po 15. kole soutěže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tým
Armaturka
Chemička
Chabařovice
Rudá Hvězda
Tonaso
Dopravní podnik
PZ
15
15
15
15
15
15
V
14
6
6
4
5
2
R
1
3
3
5
1
3
P
0
6
6
6
9
10
VG:OG
88:29
41:49
33:41
41:45
38:57
38:58
PB
43
21
21
17
16
9
Tabulka nejlepších střelců soutěže 1. Okresní ligy neregistrovaných fotbalistů ročník 2012/2013
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Jméno
Fousek
Hauzner
Douda
Macháček
Hrubeš
Gadžo
Vaculík
Auervek
Roubíček
Matzke
Loubal
Pospíšil
Suk
Kožoušek
Drudík
tým
Armaturka
Armaturka
Armaturka
Dopravní podnik
Armaturka
Chabařovice
Chemička
Rudá Hvězda
Dopravní podnik
Tonaso
Chemička
Dopravní podnik
Rudá Hvězda
Armaturka
Chemička
CELKEM branek
21
19
17
13
11
11
11
10
8
8
7
6
6
6
6
Noviny zaměstnanců chemického průmyslu Ústí nad Labem. Vydává vedení akciové společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu pro interní potřebu. Podávání
novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ústí n. L., č.j. P/1–2372/92. Vychází měsíčně. Redakce Spolchemie: Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, telefon
477 162 003, fax 477 162 060, e–mail: [email protected] Nepodepsané materiály jsou dílem redakce. Editor: Marie Logrová. Tisk: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o.

Podobné dokumenty

Zápis z jednání Komise basketbalu dětí a mládeže 19.02.2016

Zápis z jednání Komise basketbalu dětí a mládeže 19.02.2016 který bude zaslán na jednotlivé kraj.úřady (možnost požádat o příspěvek na dopravu RV). KBDM je pro zachování stejného modelu i pro následující rok (jeden ročník = sraz podzim + turnaj zima + sraz ...

Více

DO chEMičky zaVítali partnEři z aOc

DO chEMičky zaVítali partnEři z aOc útoky v přímořských letoviscích, iluzionista, který zaměnil víno v krabici za miliony korun i největší sucha za poslední desítky let. O situacích na našich silničních tazích ani nemluvě. Z vlastní ...

Více

expres 8 2013.indd

expres 8 2013.indd stál nad mapou města, které je známo svým kopcovitým terénem, když zapíchl prst právě na teritorium chemičky se slovy: „A  co je tady?“ Odpověď s vysvětlení charakteru naší produkce ho prý nechala ...

Více

MARTIN PROCHÁZKA OCENIL NEJLEPšÍ

MARTIN PROCHÁZKA OCENIL NEJLEPšÍ Z  rukou prezidenta republiky Miloše Zemana převzal výkonný ředitel pro provoz a  obchod Martin Procházka pro Spolek pro chemickou a  hutní výrobu i v letošním roce cenu za nejlepšího exportéra v Ú...

Více