DISCIPLINÁRNÍ KOMISE LIGOVÉ FOTBALOVÉ - fačr

Komentáře

Transkript

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE LIGOVÉ FOTBALOVÉ - fačr
DISCIPLINÁRNÍ KOMISE LIGOVÉ FOTBALOVÉ ASOCIACE
ZAHÁJENÍ DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
AC Sparta Praha fotbal, a.s.
V Praze dne 18. 8. 2016
č.j. 14/2016-17
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (dále jen „DK LFA“) zahajuje disciplinární řízení
s klubem AC Sparta Praha fotbal, a.s., pro možný disciplinární přečin Nesportovní chování fanoušků
podle § 66 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. d) a e) Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České
republiky (dále jen „DŘ FAČR“), v souvislosti s utkáním ePojisteni.cz ligy mezi Bohemians Praha 1905,
a.s. a AC Sparta Praha fotbal, a.s., hraným dne 13. 8. 2016, spáchaný tím, že se fanoušci klubu AC Sparta
Praha fotbal, a.s. chovali nesportovně tím, že se dopustili ponižujících pokřiků vůči jiné osobě, dále vnesli
a použili v sektoru hostů pyrotechniku, dále se dopustili vhazování předmětů na hrací plochu a dále se
dopustili projevů hanobících příslušnost k rase a barvu pleti, když:
-
-
v průběhu utkání byla v sektoru hostů použita pyrotechnika, a to několikrát v průběhu utkání (ve
2. a 89. minutě) s tím, že ve 2. minutě bylo utkání z důvodu vhození pyrotechniky na hrací plochu
ze sektorů hostů na jednu minutu přerušeno,
před utkáním před nástupem zpěvačky Tonya Graves se ze sektoru hostů ozýval výrazný
několikasekundový pokřik napodobující opičí zvuky „hu-hu-hu“,
Účastník disciplinárního řízení má právo podat písemné vyjádření nejpozději do 25. 8. 2016,
10:00 hod., na emailovou adresu sekretáře DK LFA [email protected] a předsedy DK [email protected],
případně přednést své vyjádření na zasedání DK LFA.
Zasedání DK LFA, na kterém má účastník řízení právo přednést své vyjádření, se uskuteční dne
25. 8. 2016 od 14:00 hod., a to v zasedací místnosti v sídle FAČR na adrese Diskařská 2431/4, Praha 6.
Se sportovním pozdravem,
Mgr. Richard Baček, v.r.
Filip Langr, v.r.
A Kozí 915/7 110 00 Praha 1 W www.lfafotbal.cz E [email protected] I C 72545607
předseda
sekretář
A Kozí 915/7 110 00 Praha 1 W www.lfafotbal.cz E [email protected] I C 72545607

Podobné dokumenty

14_2_rozhodnutí_AC Sparta Praha fotbal, a.s.

14_2_rozhodnutí_AC Sparta Praha fotbal, a.s. Klub AC Sparta Praha fotbal, a.s., je odpovědný za disciplinární přečin Nesportovní chování fanoušků podle § 66 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. d) Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České rep...

Více

rozhodnuti Laňka

rozhodnuti Laňka DISCIPLINÁRNÍ KOMISE PRO I. A II. LIGU ROZHODNUTÍ Denis Laňka, ID: 97050694 1. FK Příbram, a.s. V Praze dne 27. 8. 2015 č.j. 26/2015-16 Denis Laňka je vinen disciplinárním přečinem surové hry podle...

Více

SpartaxSlavia_Slavia - fačr

SpartaxSlavia_Slavia - fačr Disciplinární komise pro I. a II. ligu zahajuje disciplinární řízení s klubem SK Slavia Praha - fotbal, a.s., pro možný disciplinární přečin porušení povinností pořádajícího klubu podle § 66 odst. ...

Více

19.9.2016 18:05 - 20:40 SK Slavia Praha

19.9.2016 18:05 - 20:40 SK Slavia Praha SK Sigma Olomouc - 1. SC Znojmo FK Přímý přenos utkání Fotbalové národní ligy

Více

New FAČR - Fotbal.cz

New FAČR - Fotbal.cz Kontaktní adresa: Diskařská 2431/4, P. O. Box 11, 160 17, Praha 6 Tel.: +420 233 029 111, fax: +420 233 353 107, www.fotbal.cz, e-mail: [email protected] IČO: 00406741, DIČ: CZ00406741, bankovní spoje...

Více

Leaders of tomorrow

Leaders of tomorrow a Unie profesionálních trenérů (UPT) ČOV pořádají 

Více

Interaktivní seminář pro trenéry Dialogy IV.

Interaktivní seminář pro trenéry Dialogy IV. Trenérsko metodická sekce (TMS) a Unie profesionálních trenérů (UPT) ČOV pořádají 

Více

Program pro sběr dat SmQIU

Program pro sběr dat SmQIU bar-grafu a údaji o právě přenášeném měsíci, dni, popř. hodině a o počtu opakování přenosu aktuálně přenášeného úseku dat z důvodu chyby přenosu (Repeat – č ím vyšší je zobrazené číslo, tím horší j...

Více