KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY

Komentáře

Transkript

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY
EU/UE
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARATION OF CONFORMITY DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Wir
We
Nous
Zehnder Group Produktion AG, Abteilung Electronic; CH-5722 Gränichen
(Name und Anschrift des Anbieters) (Supplier's name and address) (Nom et adresse du fournisseur)
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
declare under our sole responsibility that the product
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit
Elektro-Heizpatrone IRVAR® für Badwärmekörper
Electric immersion heater IRVAR® for towel radiators
Résistance électrique IRVAR® pour les radiateurs porte-serviettes
IRVAR 300, IRVAR 400, IRVAR 600, IRVAR 750, IRVAR 900, IRVAR 1200
IRVAR 301, IRVAR 601, IRVAR 901, IRVAR 1201
IRVAR 303, IRVAR 603, IRVAR 903, IRVAR 1203
(Typ oder Modell) (Type or model) (Type ou modèle)
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt
to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative documents
auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes ou autres documents normatifs
DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02; EN 60335-1:2002+ A1+ A11+ A12+ Corr.+ A2:2006
DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2006-10; EN 61000-3-2:2006
DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2006-06; EN 61000-3-3:1995+ A1:2001+ A2:2005
DIN EN 55014-1 (VDE 0875 Teil 14-1): 2003-09, EN 55014-1: 2000+ A1:2001+ A2:2002
DIN EN 55014-2 (VDE 0875 Teil 14-2): 2002-08; EN 55014-2: 1997+ A1:2001
(Titel und/oder Nummer sowie Ausgabedatum der Norm(en) oder der anderen normativen Dokumente)
(Title and/or number and date of issue of the standard(s) or other normative document(s))
(Titre et/ou no et date de publication de la (des) norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s))
Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie(n); following the provisions of directive(s); conformément aux
dispositions de(s) directive(s)
(falls zutreffend) (if applicable) (le cas échéant)
2006/95/EG; 2006/95/EC
Gränichen, 1. Juni 2009
Roland Diethelm
(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and date of issue)
(Lieu et date)
(Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten)
(Name and signature or equivalent marking of authorised person)
(Nom et signature du signataire autorisé)
Instrukční list
1
®
Elektrická topná patrona IRVAR do koupelnových radiátorů
Technická specifikace elektrické topné patrony IRVAR 301, 601, 901, 1201
Elektrická topná patrona IRVAR sestává z topné patrony s infračerveným (IR) přijímačem a ovladačem IRVAR 20 s IR vysílačem. Topná
patrona dodává koupelnovému radiátoru energii potřebnou k jeho zahřátí. Ovladačem, jenž je nezávislý na elektrické síti, je možno regulovat
buď teplotu radiátoru, anebo místnosti. Ovládání je velmi jednoduché: 4 tlačítka a otočný knoflík. Díky časovači a možnosti nastavit individuální
týdenní program lze provozovat i v automatickém režimu.
Topná patrona IRVAR 301, 601, 901, 1201:
 Elektrické napětí
 Jmenovitý výkon
 Vestavná délka (maximální)
 Elektrická přípojka
 Zásuvka nebo adaptér a elektrický vypínač
 Stupeň krytí
 Druh krytí
 Ochrana proti chodu na sucho (patent)
 Teplota okolního prostředí
230 V, 50/60 Hz
300, 600, 900 nebo 1200 W
370, 670, 960 nebo 1250 mm
1,2 m elektrický kabel, s konektorem nebo bez
v místě (instalace)
I (s ochranným vodičem)
IP 65 (odstřikující voda)
automatická, periodická kontrola minimálního stavu náplně
-25 ... +50 °C
Ovladač IRVAR 20:
 Rozsah nastavení teploty radiátoru
 Rozsah nastavení teploty místnosti
 Přesnost měření teploty místnosti
 Přesnost hodin
 Týdenní program
 Nejkratší interval spínání
 Časovač (krátkodobý časový spínač)
 Baterie
 Životnost baterií
stupeň 1 ... 8 (cca +35 ... +70 °C nebo +95 ... +158 °F)
+4 ... +30 °C nebo +39 ... +86 °F
±0,5 °C nebo ±1 °F
±5 minut za rok
672 paměť
30 minut
0:15 ... 9:45 hodin
4 x 1,5 V (AA, LR6)
3 ... 5 let (podle intenzity používání a jmenovité kapacity)
Návod k montáži elektrické topné patrony IRVAR
Topná patrona:
Z bezpečnostních důvodů je do koupelnových radiátorů dovoleno instalovat jen limitovaný elektrický výkon. Obecně platí, že jmenovitý výkon
topné patrony nesmí převyšovat jmenovitou výhřevnost (T = 50 K resp. 75/65/20 °C, EN442) radiátoru. Maximální možná teplota radiátoru
v elektrickém provozu závisí na několika různých parametrech: jmenovitý výkon radiátoru, jmenovitý výkon topné patrony, termické podmínky
okolního prostředí atd.
1/2" závit koupelnového radiátoru, do kterého se topná patrona zašroubuje, je nutno utěsnit konopím či teflonovou páskou tak, aby elektrický
kabel směřoval dozadu (ke stěně). Použijte, prosím, 22 mm rozvidlený klíč. Mezi vnější obal a radiátor je nutno zapasovat dodanou plastovou
krytku (výšku upravíte odříznutím nebo odstřihnutím 1 mm pásků) a nasunout na vodicí prvky.
Ovladač:
Co se týče ovladače, je nutno, aby byl stabilně přimontován v téže místnosti jako radiátor, pokud možno ve vizuálním kontaktu s topnou
patronou. V tomto místě probíhá také měření a regulace teploty místnosti. Uvedení do provozu a programování podle zvláštního návodu
k obsluze.
Důležité pokyny:

Elektrická instalace musí splňovat místní předpisy. Elektrická zásuvka musí být stabilně přístupná.

Stacionární instalace (s adaptérem, bez konektoru) vyžaduje zařazení vypínače (oddělení od sítě ve všech pólech s rozestupem kontaktů
min. 3 mm).

Elektrická topná patrona IRVAR není vhodná k dodatečné instalaci do ohřívačů užitkové vody (boilerů).

Elektrickou topnou patronu IRVAR smí otevírat jen výrobce.

Také elektrický kabel smí vyměnit jen výrobce.

Koupelnové radiátory s elektrickými topnými patronami v soustavách centrálního vytápění musí být vždy maximálně naplněny vodou
a odvzdušněny. Voda musí mít vždy možnost odtékat do expanzní nádrže (nezavírat zpětný tok).

Pro čistě elektrické koupelnové radiátory platí, že se nesmí měnit definovaná velikost náplně.

Po zapnutí topné patrony následuje v periodických intervalech automatická zkouška funkčnosti (v délce cca 2 minuty). V této době
zařízení nereaguje na žádné příkazy ovladače.

Nepřetržité blikání (2x za vteřinu) signalizuje poruchu (např. chybějící nebo nedostatečné množství vody v radiátoru). Následuje
zablokování topení do odstranění příčiny poruchy a dočasné odpojení topné patrony od elektřiny.

Ovladač je dovoleno čistit jen měkkou, vodou navlhčenou utěrkou.
Z 

Podobné dokumenty

Návod na montáž 2 Zehnder IRVAR

Návod na montáž 2 Zehnder IRVAR Koupelnové radiátory s elektrickými topnými patronami v soustavách centrálního vytápění musí být vždy maximálně naplněny vodou a odvzdušněny. Voda musí mít vždy možnost odtékat do expanzní nádrže (...

Více