UMĚNÍ ANTICKÉHO ŘÍMA

Komentáře

Transkript

UMĚNÍ ANTICKÉHO ŘÍMA
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Šablona/číslo materiálu:
III/2 VY_32_INOVACE_DEJ281
Jméno autora:
Mgr. Jana Kubásková
Třída/ročník
1. ročník
Datum vytvoření:
10.1.2014
Vzdělávací oblast:
Umění a kultura
Tematická oblast:
Dějiny umění -Umění antického Říma
Předmět:
Výtvarná výchova s didaktikou
Způsob využití:
Formou prezentace představit studentům umění
antického Říma.
Klíčová slova:
Řím, Forum Romanum, Pantheon, Koloseum, Pompeje,
Vítězný oblouk, kupole, jezdecká socha, portrét,iluzivní
malba
Druh učebního materiálu:
Prezentace
Obr.1
Obr.2
• Řím – založen (dle pověsti) roku 753 př. n. l.
• 2. století př. n. l. – stává se centrem světového
obchodu i umění
• Vliv rostl, podrobili si celou Itálii, helénská
království, vliv po celé Evropě až do Afriky
• Římské umění čerpá z řeckého helénského umění
a umění Etrusků
 1.období republiky – až do 1.st.př.n.l
 2.období císařů a císařských dynastií do 4.stn.l
 oslabení a rozdělení na dvě části – východní a
západní
 410 – zánik říše
 Využili všech doposud objevených stavebních principů –









(architráv +oblouk od Etrusků)
Přidali zaklenutí rozsáhlých prostor – kupoli
Vytvořili model ideálního města:
Vítězné oblouky
Bazilika – shromaždiště – základ pozdějších křesťanských
chrámů,
Divadlo, amfiteátr -nezastřešená stavba, eliptický půdorys, pro
hry a zápasy, se stupňovitým hledištěm a arénou uprostřed
Cirk – půdorys podkova - pro jízdní závody
Termy – komplex lázeňských budov
Fórum – centrum městského života - náměstí obklopené
veřejnými budovami
V krajině mosty s řadou oblouků, akvadukty, cesty pro vojska
Forum Romanum v Římě
Koloseum v Římě
Pantheon v Římě
Konstantinův vítězný oblouk
Vítězný oblouk Julia Caesara v Orange (Francie)
Most přes řeku Gard (Francie)
Město Pompeje
Obr.3
Obr.4
 FORUM ROMANUM - rekonstrukce
Obr.5
KOLOSEUM největší římský amfiteátr /1. století n.l./,
-
hlediště pojalo přes 40 000 sedících diváků, dalších 5000 mohlo stát.
Obr.6
 KOLOSEUM – rekonstrukce zastínění plátěnou střechou
Obr.7
 KOLOSEUM – vnitřní pohled
Obr.8
 PANTHEON
PANTHEON
– zaklenut
rozměrnou
kupolí z dutých
cihel a ve výšce
43,2m, je
kruhový otvor,
který ozařuje
mramorovou
dlažbu uvnitř.
Obr. 9
Konstatntinův
vítězný oblouk
Řím
Obr.10
Obr.11
 Caesarův vítězný oblouk – Orange , jižní Francie
reliéf
Detail na
vítězném
oblouku Gaia
Julia Caesara v
Orange,
znázorňující štíty
padlých Galů.
Město Orange
založil Caesar
jako kolonii pro
vysloužilé římské
vojáky.
Obr.12
Obr.13
 GARDSKÝ MOST– jižní Francie
GARDSKÝ MOST
Vyčnívající
kamenné trámy
a prohlubně v
mostních
obloucích
sloužily
Římanům k
umístění
dřevěného lešení
pro případ oprav
Obr.14
POMPEJE
„přechod pro
chodce“
Vpředu dobře
patrné vyjeté
koleje od povozů
Obr.15
POMPEJE
Cvičiště a
kasárna
Gladiátorů
Obr.16
POMPEJE
Pohled do
obytného
domu
Obr.17
POMPEJE
Malé divadlo
Obr.18
 římské sochařství čerpá z odkazu Řeků





helénského období
obliba řeckého umění =množství kopií řeckých
soch v patricijských sídlech
portrétní umění
bronzová jezdecká socha Marca Aurelia,
reliéfy – na vítězných obloucích,
Trajánův sloup
Obr.19
Obr.20
Obr.21
Obr.22
Obr.23
Obr.24
Od Řeků přejímají umění mozaiky – zdobí
podlahy a stěny v patricijských domech
Na zdi malovány napodobeniny závěsných
obrazů
Fresky – iluzivní zobrazení krajiny a
architektury pro optické zvětšení prostoru
Úsilí o reálné zobrazení jak krajiny, tak osob
Památky zachovány díky Pompejím
Vila Vettiů v Pompejích
Liviina vila v Římě
Obr.25
MANŽELÉ PROCULOVI – freska z Pompejí
Obr.26
 Perseus a Andromeda
Obr.27
Obr.28
ILUZIVNÍ NÁSTĚNNÁ MALBA ZAHRADY
ILUZIVNÍ NÁSTĚNNÁ MALBA PROSTORU
Obr.29
Obr.30
ILUZIVNÍ NÁSTĚNNÁ MALBA ARCHITEKTURY
MOZAIKA
Zobrazuje
bojujícího
Alexandra
Makedonského
v bitvě u Issu
Obr.31
POMPEJE
MOZAIKA
Umístěna na
podlaze vchodu
do patricijského
domu v
Pompejích.
Znamenala
totéž, co dnešní
cedulky
„POZOR PES“
Obr.32
POMPEJE
MOZAIKA
Obr.33

Obr.1 - SAILKO. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Chimera_d%27arezzo%2C_fi%2C_04.JPG

Obr.2 - MELKI, Serge. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/La_Louve_%28349313603%29.jpg

Obr.3 - TAVARES, Carla. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Tavares.Forum.Romanum.redux.jpg/800pxTavares.Forum.Romanum.redux.jpg

Obr.4 - AUTOR NEZNÁMÝ. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Forum_Comitium.jpg/800pxForum_Comitium.jpg

Obr.5 - DILIFF. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Colosseum_in_Rome%2C_Italy_-_April_2007.jpg

Obr.6 – vlastní fotoarchiv autora

Obr.7 – vlastní fotoarchiv autora

Obr.8 – vlastní fotoarchiv autora

Obr.9 – vlastní fotoarchiv autora

Obr.10 – vlastní fotoarchiv autora

Obr.11 – vlastní fotoarchiv autora

Obr.12 – vlastní fotoarchiv autora

Obr.13 – vlastní fotoarchiv autora

Obr.14 – vlastní fotoarchiv autora

Obr.15 –vlastní fotoarchiv autora

Obr.16 – vlastní fotoarchiv autora

Obr.17 – vlastní fotoarchiv autora

Obr.18 – vlastní fotoarchiv autora

Obr.19 - GRANDMONT, Jean-Pol. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na
WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Marcus_Aurelius#mediaviewer/File:0_Marcus_Aurelius_Exedra
_-_Palazzo_dei_Conservatori_-_Musei_Capitolini_%281%29.jpg

Obr.20 – BERTRAND, Sébastian. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na
WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Marcus-Aurelius.jpg/640pxMarcus-Aurelius.jpg

Obr.21 - vlastní fotoarchiv autora

Obr.22 - vlastní fotoarchiv autora

Obr.23 - CHIRITA, Cristian. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Engineering_corps_traian_s_column.jpg/80
0px-Engineering_corps_traian_s_column.jpg

Obr.24 - vlastní fotoarchiv autora

Obr.25 - AUTOR NEZNÁMÝ. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Pompeii-couple.jpg/545px-Pompeii-couple.jpg

Obr.26 - PIJOAN,José. Dějiny umění 2, nakl. vydání 1. Odeon, Praha 1977 ISBN 09/3. 01-521-77

Obr.27 - RIEGER, Wolfgang. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Pompeii_-_Casa_dei_Dioscuri__Perseus_and_Andromeda.jpg?uselang=cs

Obr.28 - PIJOAN,José. Dějiny umění 2, nakl. vydání 1. Odeon, Praha 1977 ISBN 09/3. 01-521-77

Obr.29 - PIJOAN,José. Dějiny umění 2, nakl. vydání 1. Odeon, Praha 1977 ISBN 09/3. 01-521-77

Obr.30 - PIJOAN,José. Dějiny umění 2, nakl. vydání 1. Odeon, Praha 1977 ISBN 09/3. 01-521-77

Obr.31 - RUTHVEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/BattleofIssus333BC-mosaic-detail1.jpg

Obr.32 - CRYPTEX. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 10.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Cave_canem2.jpg/800px-Cave_canem2.jpg

ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 1. vydání. nakladatelství IDEA SERVIS, 1996, 193 s. , ISBN
80-85970-12-0

Podobné dokumenty

Studijni-svet.cz || Umění starověku - Egypt, Řecko - Dejiny

Studijni-svet.cz || Umění starověku - Egypt, Řecko - Dejiny významné římské památky Panteon (Řím) - stavba, která inspirovala renesanční architekty. Je zaklenut rozměrnou kupolí z dutých cihel a ve výšce 43,2 m, zároven i šířka budovy, je kruhový otvor, kte...

Více

10. Principát

10. Principát  velkým problémem udržování obrovského a nákladného úřednického aparátu a vojska → státní příjmy nedokázaly pokrýt výdaje na jeho fungování X byrokracie ani armády se nebylo možné zříci

Více

Úlohy na cestu – řešení

Úlohy na cestu – řešení již léta tomu jsou, co jsme spolu naposledy mluvili. Těch večerů, kdy jsme spolu řešili detektivní případy. Těch nocí, kdy jsem si lámal hlavu, zda přijdu na nějakou zapeklitost dříve než ty a ráno...

Více

oblasti cestovního ruchu

oblasti cestovního ruchu Obr. 1 LIUZZO, David. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EU_location_UK.png . Obr. 2 obr. 1 DALET, Daniel. d-maps.com [online]. [...

Více

Obrazová příloha k zápisu Starověký Řím - Dějepis

Obrazová příloha k zápisu Starověký Řím  - Dějepis Věra VOŇKOVÁ: Výtvarné umění doby římské - Obrazová příloha k zápisu Starověký Řím

Více

Alexandra Velikého

Alexandra Velikého místodržitelem ve Frýgii a přikázal mu zpacifikovat severní Anatolii a zabezpečit zásobování vojska. Na jaře roku 333 př. n. l. pak vyrazil z Gordy směrem do Fénicie, jejíž přístavy využíval Memnón...

Více

Pomůckový list pro projektové vyučování

Pomůckový list pro projektové vyučování “Joan Miró”. 22 - Nastuduj si informace z prezentace “The most famous galleries and museums in the World”. 23 - Nastuduj si informace z prezentace “Pompidou centre”. 24 - Přiřaď správné popisy k ná...

Více

Přehled zájezdů(1,5 MB, )

Přehled zájezdů(1,5 MB, ) nákupní zónou, které vznikly v 90. letech minulého století na místě bývalé Berlínské zdi, rozdělující Berlín od roku 1961 na východní a západní část. Během prohlídky navštívíme bývalou západní i vý...

Více