DO TERÉNU S APLIKACÍ SMARTMAPS NAVIGATOR

Komentáře

Transkript

DO TERÉNU S APLIKACÍ SMARTMAPS NAVIGATOR
DO TERÉNU S APLIKACÍ SMARTMAPS NAVIGATOR
a) navigace
Při navigaci je předpoklad, že jezdec bude chtít minimálně
pracovat s telefonem za jízdy, takže by vše mělo být přednastaveno ještě před ní. Nastavení k tomuto režimu najdete v menu
Volby/Nastavení/Navigační režim. Zde stačí ponechat základní nastavení a pozměnit jen následující věci:
1)Zapnout volbu ‚Zvětšit rozlišení mapy‘ – hodí se tehdy,
když máte telefon na řídítkách, tedy dále od sebe. Pak nepotřebujete vidět dobře každý detail, zvětšená mapa se ale bude
lépe číst za jízdy.
2)Změnit funkci ‚Základní navigační lišta‘ – stisknout a poté
vybrat možnost ‚Minimální‘. Zahrnuje především barevné znázornění turistických značek a cyklotras a je určena zejména pro
použití navigace na kole či při pěším výletě. Bez tohoto značení se
člověk přece jen hůře orientuje.
3)Vypnout funkci ‚Měnit měřítko mapy‘ – následně si manuálně
pomocí ‚zoomovacích‘ tlačítek +/- můžete sami vybrat, na jaké přiblížení mapy budete při jízdě koukat, jaká varianta vám přijde nejlepší, nejpraktičtější. Zapnutá funkce ‚Měnit měřítko mapy‘ bude
výřez přizpůsobovat vaší rychlosti, což ne každý uvítá a ne vždy se
hodí. Například při jízdě autem ale může být opačného názoru.
zastavíte a chcete se podívat, kam vás povedou vaše šlápnutí dál,
mapu můžete posouvat a prohlížet si okolí, to, co vás ještě čeká.
Jakmile se pak znovu rozjedete a překročíte danou rychlost, mapa
se opět sama vycentruje, ‚najde si vás‘, odpadá tak nutnost mapu
centrovat ručně.
b) mapa
Navigační tipy
pro chytré mapy
GPS navigace o svém přínosu přesvědčují stále více cyklistů. Pro koho byla překážkou
vysoká cena speciálních zařízení, toho potěšily aplikace pro multifunkční chytré telefony,
které především v technicky dokonalejších mobilech za navigační jednoúčelovou klasikou
nijak nezaostávají. Jedním z takových šikovných navigačních softwarů je i SmartMaps
Navigator. Následující článek přináší několik tipů na jeho co nejlepší využití nejen proto,
že vzhledem ke speciální nabídce předplatného našeho časopisu využívají jeho služeb
stovky našich čtenářů.
SmartMaps je český software, který v provedení Navigator nabízí
řadu zajímavých funkcí. Předně se nemusíte bát o spotřebu drahých
dat, protože se jedná o offline navigaci do mobilu nebo do tabletu,
kterou lze využít nejen pro navádění autem, ale i při pěších anebo –
a to hlavně – cyklistických výletech. Ty lze plánovat jak po silnicích, tak po cyklotrasách a turistických značkách. Anebo si stáhnout a nahrát do aplikace existující trasu a nechat se jí provést.
SmartMaps je software, díky němuž se soubory typu GPX stávají
horkým zbožím mezi cyklisty. Následující řádky seznámí s optimálním nastavením aplikace a několika zajímavými funkcemi.
62
VELO 7-8/2015
CO NASTAVIT V APLIKACI PRO JÍZDU
NA KOLE
Aplikace SmartMaps Navigator je v základu připravena uspokojit
hodně různých uživatelských situací – od chůze přes geocaching
až po jízdu autem. A samozřejmě také jízdu na kole. Chceme-li
v každé situaci maximálně využít možnosti, je možné si aplikaci
přizpůsobit primárně pro ten který účel. V případě cyklistiky mohou v zásadě nastat dva scénáře – chcete jet podle navigace s povely anebo jen podle mapy.
Při jízdě podle mapy nebo jen se zobrazenou stopou od někoho, kdo jel stejnou trasu před vámi, doporučujeme následující úpravu nastavení v hlavním menu, abyste s navigačním
softwarem SmartMaps Navigator byli na kole co nejvíce spokojeni:
1) Zapnout funkci ‚Centrace mapy‘ – mapa se poté bude posouvat v závislosti na vašem pohybu. Zapnutí/vypnutí probíhá v levém dolním rohu displeje.
2) Zapnout funkci ‚Rotace mapy‘ – mapa se otáčí v závislosti
na směru jízdy a usnadňuje tak orientaci na křižovatkách a podobně. V menu postupujte cestou Volby-Mapa-Rotace.
Další menu software předkládá zde Volby/Nastavení/Displej
a ani to by nemělo uniknout vaší pozornosti. Radíme:
1) Vypnout funkce ‚Vrstva a Měřítko‘ – pro jízdu nejsou důležité
a zbytečně zakrývají mapu
2) Zapnout funkci ‚Neviditelné přiblížit a oddálit‘ – i tento krok
zlepší výhled na mapu, zbaví ji grafiky, která ji překrývá, tlačítka
pro zoomování přitom zůstanou stejně funkční
3) Používáte-li funkci zoomování mapy často, vězte, že ji lze
‚naprogramovat‘ (snadno nastavit v menu) na tlačítka
hlasitosti mobilu, což nejen
za jízdy může velmi ulehčit
ovládání
Do třetice zmíníme další
menu, které by vás při použití navigace na kole mělo
zajímat. V nabídce Volby/
Nastavení/Mapa doporučujeme učinit tyto úkony:
1) Zapnout funkci ‚Zvětšit
rozlišení mapy‘ – přínos je
stejný, jako jsme zmínili u režimu navigace o pár řádek
výše. Tento krok opět pomůže
čitelnosti mapy za jízdy.
2) Zapnout funkci ‚Centrovat a nastavit rychlost‘ – když
Některé panely na displeji lze vypínat a získat tak větší přehled
o mapě, zvolit lze také zobrazení na celou obrazovku telefonu
A konečně čtvrtá možnost, jak software co nejlépe přednastavit pro využití na kole – menu Volby/Nastavení/GPS a senzory:
1) Zapnout funkci ‚Vypnutí digitálního kompasu a nastavení
rychlosti‘ – tuto modifikaci prostředí navigace uvítají především
cyklisté-geocacheři. Při pomalé jízdě (například do 6 km/h) se mapa
rotuje pomocí magnetického kompasu a dobře tak poslouží pro dohledávání cache, ale jakmile se rozjedete na kole nad danou rychlost, začne se otáčet podle GPS senzoru a stabilně držet směr jízdy.
IMPORT STOPY DO MAPY
(TRASA ZÁVODU, VÝLETU ČI TRAILU)
Základní přípravu navigačního softwaru máme hotovou tak,
abychom mohli co nejlépe a nejkomfortněji využívat všechny
možnosti, které nám předkládá. Která to je především, o tom netřeba přemýšlet. Chtěli byste se podívat a případně projet po trase maratonu, zkusit trasu, kterou vám doporučil kamarád a poslal
vám k ní GPX podklady do navigace, nebo nějaké populární bikové traily a zbytečně nebloudit? Pak vám pomůže import dané trasy do softwaru SmartMaps Navigator, kde si ji v mapě zobrazíte
a můžete podle ní vyrazit, nechat se pohodlně vést.
1) Nejprve potřebujete datový soubor s trasou ve formátu
GPX. Jedná se o univerzální výměnný formát, kterému rozumí
i SmartMaps. Ten si pak uložíte někam do mobilního zařízení tak,
abyste jej snadno dohledali. Budete-li takto navigaci používat
často, doporučujeme vytvořit speciální adresář.
2) Po spuštění aplikace SmartMaps jděte do menu Stopy/Import
a najdete a ukážete na daný soubor. Ten se – pokud je datově korektní – naimportuje do aplikace. Najdete ho v menu Stopy/Zobrazit.
3) Tam klikem na jeho název zobrazíte všechny informace (profil apod.) o něm nebo zaškrtnutím napravo ho zobrazíte v mapě.
4) Pak se jen stačí vrátit do mapy a trasa už je zobrazena, můžete si ji prohlížet, zapnout více tras vedle sebe nebo podle nich
rovnou vyrazit.
VELO 7-8/2015
63
DO TERÉNU S APLIKACÍ SMARTMAPS NAVIGATOR
Výhoda je přitom na vaší straně. Váš kamarád vůbec nebude
tušit, že nějaké soupeření probíhá. Když ho neporazíte napoprvé,
možná se to povede hned při dalším pokusu. A teprve tehdy mu
můžete poslat svůj záznam jako důkaz, že jste prostě lepší a on pomalý – s patřičnými poznámkami o tom, že by měl zhubnout, více
trénovat, zlepšit se v technice a podobně. Jen pozor na odvetu!
Tímto způsobem ale také můžete vyhlásit výzvu více kamarádům či třeba klubu, jehož barvy hájíte – prostě najedete okruh,
rozešlete GPX data a virtuální závod je hotov.
plánování vs. neplánování aneb
NECHTE SE DOVÉST K CÍLI
Když se nyní ohlédnete za řádky, které jste dosud přečetli, je
zřejmé, že jsme se plus minus bavili o standardní funkci navigace
ukazované na jedné konkrétní aplikaci. Nyní ale přichází stěžejní,
jedinečná možnost softwaru SmartMaps Navigator. Jak se říká, to
nejlepší na závěr. Aplikaci můžete i pro pohyb na kole použít jako
navigaci v autě – zadáte místo, do něhož se chcete dostat, případně přidáte průjezdní body, jež nechcete minout, a Navigator za vás
připraví, vypočte trasu. Unikátní je, že to zvládá právě i s volbou
pro kolo – můžete zvolit více nebo méně cyklotras, silniční dopravu a cyklodopravu. A aby to bylo ještě zajímavější a naplánovaná
trasa se nedržela jen značených cest, je v aplikaci tzv. funkce Neplánování, která dovolí si trasu připravit jakkoliv, třeba i po lesních
a polních cestách, obecně kdekoliv nad mapou. Tyto úseky se pak
pospojují vzdušnou čarou a zahrnou do celkové navigační trasy.
Po importu GPX souboru se vybraná trasa objeví v seznamu
(vlevo). Obrázek vpravo ukazuje, jak se trasa zobrazí v mapě –
tenká modrá linka.
5) Venku již stačí jen aktivovat rotaci a centraci mapy (viz výše),
aby se mapa posouvala v závislosti na vašem pohybu – a vy jste
nejlépe viděli, zda se držíte vašeho plánu či někam zahýbáte špatně.
Kompletní grafický návod najdete na adrese
www.smartmaps.cz/import-stop.
POROVNEJTE SVŮJ VÝKON
S KAMARÁDOVÝM
Dejme tomu, že vám GPX trasy poslal kamarád a že se jedná
o záznam z jiné navigace, o trasu projetou, ne o okruh ‚vyklikaný‘
někde na internetu – pak vám tím dal dobrou příležitost k hecu.
Záznam skutečně projeté trasy totiž zahrnuje například i informace o profilu, času jízdy, průměrné či maximální rychlosti. Tím
se dostáváme k podstatě této části článku.
Až podle návodu v předchozím odstavci nahrajete kamarádovu trasu do navigace a budete připraveni nechat se vést, spusťte
současně nahrávání vaší jízdy – menu ‚Stopy/Záznam‘. Na displeji
uvidíte jak trasu ‚naváděcí‘, tak i váš pohyb prezentovaný kurzorem. Můžete se porovnávat v aktuálním čase, anebo doma v klidu
srovnáním záznamů, to už je na vás.
Postup odeslání údajů o vaší poloze SMS
KDE PRÁVĚ JSEM – SMS S POZICÍ
Určitě jste již řešili případ, kdy někomu potřebujete sdělit, kde
se právě nacházíte. Popis nebo diktování souřadnic není vždy to
pravé, lépe řečeno to pokaždé trochu zdržuje či obtěžuje. V aplikaci SmartMaps Navigator najdete jednoduchou a maximálně
univerzální pomoc, díky níž můžete svoji pozici rychle sdělit pomocí SMS komukoliv. Co pro to udělat? Stačí podržet prst na středu mapy, tam, kde se nacházíte, obratem se objeví menu a vy z něj
vyberete položku ‚Služby‘. Program se slušně zeptá, že potřebuje
internetové připojení, a pokud nebudete proti, objeví se další, tříbodové menu – v něm zvolíte položku ‚Pošli SMS s pozicí‘. Následně se vygeneruje odkaz, který se automaticky vloží do SMS, vy
pak jen vyberete příjemce a odešlete. Příjemci se zobrazí aktivní
odkaz, po jeho odkliknutí mu nabídne zobrazení v mapě, kterou
má on nahranou ve svém mobilu
či tabletu. Není tedy omezen ani
nutností vlastnit též SmartMaps,
ale ani samotným operačním
systémem jeho zařízení, tedy třeba Androidem – jde o univerzální řešení. Ke zprávě o poloze lze
také samozřejmě připojit jakýkoliv text.
Nahraná data GPX umožňují
prohlédnout si v zařízení řadu
informací o trase
64
VELO 7-8/2015
Takzvané Neplánování – mimo jiné si můžete při navádění z místa
do místa vybrat, přes které body trasa má vést, které spojit
terénními cestami a které pouze vzdušnou čarou
Aktivace funkce ‚Neplánování‘ se provádí v menu Volby/Nastavení/Navigace/Neplánování. Změna se vizuálně projeví především
ve funkci ‚Plánovač‘, kde bude před každým bodem okénko pro zatržítko umožňující volbu, zda do tohoto bodu plánovat či ne.
Body do ‚Plánovače‘ je nejlepší a nejrychlejší přidávat snímáním z mapy, nikoliv ručním vypisováním. To znamená, že jako
v případě zjišťování pozice pro její odeslání SMS stačí podržet
prst na středu mapy, na místě, kam chcete přidat bod, a vybrat
z kontextového menu položku ‚Přidat do cesty‘. Takto lze přidat
neomezené množství bodů. Samozřejmě všeho s mírou.
Potom bod nebo body, které chcete spojit jen vzdušnou čarou,
to znamená, že se mezi nimi budete podle mapy pohybovat třeba po lesních stezkách a ne po cyklotrasách, odškrtnete, aby se
do nich neplánovalo po značených cestách. Pokud jste s vytvořenou cestou spokojeni, je možné přistoupit k jejímu naplánování,
přičemž si vyberete parametr dle svých preferencí. Výsledkem je
trasa, při jejímž sledování na kole kompletně funguje navigace
a hlasové povely. Ty lze samozřejmě ztišit nebo i vypnout a nechat
si pouze grafickou navigaci na displeji.
Kompletní grafický návod: www.smartmaps.cz/neplanovani.
Rudolf Hronza
Foto: archiv a autor
VELO 7-8/2015
65

Podobné dokumenty

Untitled

Untitled Otevřete stránku http://software.garmin.com/en-US/express.html z níž je možné stáhnout a nainstalovat software Garmin Express. Máte-li program již nainstalován, pokračujte k následujícím krokům.

Více

Sestavy - prostorový plán

Sestavy - prostorový plán Kanceláře do výkresu vyneseme jako obrazce Prostor (Space). Dále do kanceláří, umístíme vhodný nábytek a místnosti tak vybavíme. V našem případě jsme do malých místností umístili stůl, počítač, žid...

Více

Mapy na Internetu

Mapy na Internetu prakticky všech informací, včetně geoprostorových dat úzce souvisejících s kartografií, a pochopitelně i geografií. Naopak v procesu šíření geoprostorových dat či vůbec dat s geografickou informací...

Více

Podrobný popis ke stažení v PDF zde.

Podrobný popis ke stažení v PDF zde. tom, že někdo na neznámé místo ukryje schránku, které se v angličtině říká cache – čtěte a dnes už také většinou pište „keš“. Na internetu zveřejní její souřadnice a různé doplňující informace. Ost...

Více

5.PIAAC 365+1_kve ten_Sestava 1

5.PIAAC 365+1_kve ten_Sestava 1 Jeden jogurt obsahuje 100 kcal, tj. 5 % doporučeného denního množství energie a živin pro průměrného dospělého člověka. Kolik kilokalorií pak představuje toto doporučené denní množství energie a ži...

Více