Souhrnná hodnotící zpráva OP 4.1

Komentáře

Transkript

Souhrnná hodnotící zpráva OP 4.1
Příloha č. 2 k usnesení č. 80/2009
Souhrnná hodnotící zpráva
Oblast podpory 4.1
18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
~1~
Příloha č. 2 k usnesení č. 80/2009
Souhrnná hodnotící zpráva pro Výbor Regionální rady NUTS II
Severovýchod
12. kolo výzvy bylo vyhlášeno pro předkládání projektů v následující oblasti podpory
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod:
4.1 – Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání.
Pro jednání Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod jsou předkládány ke schválení
projekty, které byly předloženy v období od 23. 3. 2009 do 31. 8. 2009 (posuzované období).
Oblast podpory 4.1 – Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
V posuzovaném období bylo doručeno a zaevidováno celkem 25 projektů s těmito registračními
čísly:
Registrační číslo
projektu
Název žadatele
Název projektu
CZ.1.13/4.1.00/12.00728
TEXO PLUS s.r.o.
Rekonstrukce brownfieldu v Maršovicích
CZ.1.13/4.1.00/12.00729
CORESO, spol. s r.o.
Revitalizace bývalých vojenských
kasáren na občanskou vybavenost
CZ.1.13/4.1.00/12.00730
SRC Lihovar s.r.o.
Sportovně relaxační centrum Lihovar
Třemošnice
CZ.1.13/4.1.00/12.00731
CLITIA, a.s.
Obchodní a obytné centrum Pasáž
CZ.1.13/4.1.00/12.00736
Reality Development s.r.o.
Společenské centrum v Týništi nad Orlicí
CZ.1.13/4.1.00/12.00738
FUTURUM VZDĚLÁVACÍ
INSTITUT s.r.o.
Rekonstrukce objektu pivovaru na školící
centrum a lůžkové a sociální centrum pro
seniory
CZ.1.13/4.1.00/12.00739
HS Flamingo s.r.o.
Revitalizace nevyužitého objektu pro
rozvoj a inovaci podnikatelských aktivit
spol. HS Flaming s.r.o
CZ.1.13/4.1.00/12.00740
HAPex s.r.o.
Výstavba trojlodní skladové haly
DŘEVOCENTRUM HAPex
~2~
Příloha č. 2 k usnesení č. 80/2009
CZ.1.13/4.1.00/12.00741
LINEA PARK a.s.
Výstavba infrastruktury pro areál firmy
LINEA PARK a.s. ve Slatiňanech
CZ.1.13/4.1.00/12.00742
AUTOSERVIS spol. s r.o.
Revitalizace části kasáren ve Vysokém
Mýtě
CZ.1.13/4.1.00/12.00743
Lubomír Malátek
Revitalizace brownfield na základnu pro
přípravu staveb a sídlo firmy
CZ.1.13/4.1.00/12.00744
Ing. Jan Imlauf
Statek Machnín
CZ.1.13/4.1.00/12.00745
C L I N T O P spol. s r. o.
Rekonstrukce brownfields pro zkvalitnění
infrastruktury zdravotnických služeb
CZ.1.13/4.1.00/12.00746
Stavby Koláček s.r.o.
Atelier Janov
CZ.1.13/4.1.00/12.00747
TsjecHo Invest s.r.o.
Revitalizace brownfields za účelem
vybudování domova pro seniory
CZ.1.13/4.1.00/12.00748
LDZ, s.r.o.
Domov pro seniory "Anička" - II. etapa
CZ.1.13/4.1.00/12.00749
ČEKO IMPORT a.s.
Skladové,obchodní a volnočasové
centrum WALZLOVKA - Meziměstí
CZ.1.13/4.1.00/12.00750
Projektový ateliér DAVID
s.r.o.
Inkubátor ekologické architektury
CZ.1.13/4.1.00/12.00751
Advokátní kancelář Perthen,
Perthenová, Švadlena
a partneři s.r.o.
Rekonstrukce brownfieldu v činžovním
domě č.p. 135 na Velkém náměsti
v Hradci Králové
CZ.1.13/4.1.00/12.00752
Libor Turský
Raspenava čp.471 - Zázemí firmy Libor
Turský
CZ.1.13/4.1.00/12.00753
BUTTERFLY Trading, s.r.o.
Dostavba a nové využití objektu
"Střelnice" Liberec
CZ.1.13/4.1.00/12.00754
IBERUS s.r.o.
Revitalizace areálu kostela sv. Máří
Magdaleny
CZ.1.13/4.1.00/12.00755
STAVEBNINY STUPKA s. r.
o.
Revitalizace brownfield na multifunkční
podnikatelskou nemovitost
~3~
Příloha č. 2 k usnesení č. 80/2009
CZ.1.13/4.1.00/12.00756
Petr Fila
Revitalizace brownfield na podnikatelskou
nemovitost
CZ.1.13/4.1.00/12.00757
PEVI, s.r.o.
Revitalizace brownfield na víceúčelový
objekt
Přijatelnost nesplnil 1 projekt. Tento projekt byl vyřazen z dalšího procesu administrace. Jedná
se konkrétně o tento projekt:
Registrační číslo
projektu
Název žadatele
Název projektu
CZ.1.13/4.1.00/12.00752
Libor Turský
Raspenava čp.471 - Zázemí firmy
Libor Turský
Formální náležitosti nesplnilo 0 projektů a proto byly vyřazeny z dalšího procesu administrace.
Jedná se konkrétně o tyto projekty:
Registrační číslo
projektu
Název žadatele
Název projektu
-
-
-
Kritéria fyzické kontroly ex-ante nesplnil 1 projekt. Tento projekt byl vyřazen z dalšího procesu
administrace. Jedná se konkrétně o tento projekt:
Registrační číslo
projektu
Název žadatele
Název projektu
CZ.1.13/4.1.00/12.00736
Reality Development s.r.o.
Společenské centrum v Týništi nad
Orlicí
~4~
Příloha č. 2 k usnesení č. 80/2009
V průběhu administrace bylo ze strany žadatele staženo 0 projektů. Tyto projekty byly vyřazeny
z dalšího procesu administrace. Jedná se konkrétně o tyto projekty:
Registrační číslo
projektu
Název žadatele
Název projektu
-
-
-
Přílohou č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod je
seznam projektů v oblasti podpory 4.1, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti, kontrolou
formálních náležitostí, fyzickou kontrolou ex-ante, byly obodovány a jsou předkládány Výboru
Regionální rady jako podklad pro výběr projektů k financování.
~5~
Příloha č. 2 k usnesení č. 80/2009
Souhrnnou hodnotící zprávu pro Výbor Regionální Rady NUTS II Severovýchod vypracoval:
Jméno: Ing. Luděk Váša
.........................................................
(pracovník OMŘPM)
(podpis)
V Hradci Králové dne 4. 12. 2009
Souhrnnou hodnotící zprávu pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod schválil:
Jméno: Ing. Zdeněk Vašák
.........................................................
(vedoucí OMŘPM)
(podpis)
Souhrnnou hodnotící zprávu pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod ověřil:
Jméno: Ing. Lenka Vašátková
.........................................................
(vedoucí ÚORP Hradec Králové)
(podpis)
Jméno: Ing. Jiří Rozinek
.........................................................
(vedoucí ÚORP Pardubice)
(podpis)
Jméno: Bořek Machatý
.........................................................
(vedoucí ÚORP Liberec)
(podpis)
~6~
Příloha č. 2 k usnesení č. 80/2009
Příloha č. 1 Souhrnné hodnotící zprávy pro Výbor Regionální rady NUTS II Severovýchod
Oblast podpory: 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání
Kolo výzvy: 12. kolo výzvy
Alokace na 12. kolo výzvy pro oblast podpory 4.1 ze SF: 250 000 000,- Kč
Posuzované období: 23. 3. 2009 - 31. 8. 2009
Projekty, které úspěšně splnily kritéria přijatelnosti, kritéria formálních náležitostí a kritéria fyzické kontroly ex-ante a byly obodovány.
(Projekty jsou řazeny podle dosaženého počtu bodů sestupně.)
Pořadí
Registrační číslo projektu
Žadatel
Název projektu
Celkové
způsobilé výdaje
Dotace RR
Z toho EU
Nápočet
požadavků z RR
Nápočet
požadavků z EU
CZ.1.13/4.1.00/12.00738
FUTURUM
VZDĚLÁVACÍ
INSTITUT s.r.o.
Rekonstrukce objektu pivovaru
na školící centrum a lůžkové
a sociální centrum pro seniory
95 000 552,00
57 000 331,00
48 450 281,35
57 000 331,00
48 450 281,35
Dosažený počet bodů v %
85,70
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00731
CLITIA, a.s.
Obchodní a obytné centrum
Pasáž
35 683 128,59
21 409 877,15
18 198 395,57
78 410 208,15
66 648 676,92
Dosažený počet bodů v %
84,60
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
1
2
~7~
Příloha č. 2 k usnesení č. 80/2009
CZ.1.13/4.1.00/12.00730
SRC Lihovar s.r.o.
Sportovně relaxační centrum
Lihovar Třemošnice
61 034 247,00
36 620 547,99
Dosažený počet bodů v %
79,61
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00753
BUTTERFLY Trading,
s.r.o.
Dostavba a nové využití objektu
"Střelnice" Liberec
90 000 000,00
54 000 000,00
Dosažený počet bodů v %
78,90
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00740
HAPex s.r.o.
Výstavba trojlodní skladové haly
DŘEVOCENTRUM HAPex
19 738 738,01
11 843 242,79
Dosažený počet bodů v %
77,10
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00749
ČEKO IMPORT a.s.
Skladové,obchodní
a volnočasové centrum
WALZLOVKA - Meziměstí
99 507 120,00
59 704 272,00
Dosažený počet bodů v %
76,34
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
31 127 465,80
115 030 756,14
97 776 142,72
45 900 000,00
169 030 756,14
143 676 142,72
10 066 756,38
180 873 998,93
153 742 899,10
50 748 631,19
240 578 270,93
204 491 530,29
3
4
5
6
~8~
Příloha č. 2 k usnesení č. 80/2009
CZ.1.13/4.1.00/12.00739
HS Flamingo s.r.o.
Revitalizace nevyužitého objektu
pro rozvoj a inovaci
podnikatelských aktivit spol. HS
Flaming s.r.o
15 973 279,39
9 583 967,18
Dosažený počet bodů v %
76,19
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00755
STAVEBNINY STUPKA
s. r. o.
Revitalizace brownfield na
multifunkční podnikatelskou
nemovitost
21 025 463,00
10 512 731,00
Dosažený počet bodů v %
75,10
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00743
Lubomír Malátek
Revitalizace brownfield na
základnu pro přípravu staveb
a sídlo firmy
15 337 545,00
9 202 527,00
Dosažený počet bodů v %
74,81
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00757
PEVI, s.r.o.
Revitalizace brownfield na
víceúčelový objekt
22 032 531,00
13 219 517,81
Dosažený počet bodů v %
74,69
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
7
8 146 372,10
250 162 238,11
212 637 902,39
8 935 821,35
260 674 969,11
221 573 723,74
7 822 147,95
269 877 496,11
229 395 871,69
11 236 590,14
283 097 013,92
240 632 461,83
8
9
10
~9~
Příloha č. 2 k usnesení č. 80/2009
CZ.1.13/4.1.00/12.00729
CORESO, spol. s r.o.
Revitalizace bývalých vojenských
kasáren na občanskou
vybavenost
39 624 350,00
23 756 623,61
Dosažený počet bodů v %
74,50
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00756
Petr Fila
Revitalizace brownfield na
podnikatelskou nemovitost
10 939 432,00
6 563 659,00
Dosažený počet bodů v %
74,20
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00728
TEXO PLUS s.r.o.
Rekonstrukce brownfieldu
v Maršovicích
13 160 177,00
7 896 106,00
Dosažený počet bodů v %
73,30
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00754
IBERUS s.r.o.
Revitalizace areálu kostela
sv. Máří Magdaleny
178 453 975,00
107 072 385,00
Dosažený počet bodů v %
71,50
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
20 193 130,07
306 853 637,53
260 825 591,90
5 579 110,15
313 417 296,53
266 404 702,05
6 711 690,09
321 313 402,53
273 116 392,14
91 011 527,25
428 385 787,53
364 127 919,39
11
12
13
14
~ 10 ~
Příloha č. 2 k usnesení č. 80/2009
CZ.1.13/4.1.00/12.00750
Projektový ateliér
DAVID s.r.o.
Inkubátor ekologické architektury
5 804 706,81
5 224 236,12
Dosažený počet bodů v %
71,30
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00745
C L I N T O P spol.
s r. o.
Rekonstrukce brownfields pro
zkvalitnění infrastruktury
zdravotnických služeb
8 861 572,00
5 316 943,00
Dosažený počet bodů v %
71,10
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00742
AUTOSERVIS spol.
s r.o.
Revitalizace části kasáren ve
Vysokém Mýtě
34 941 000,00
20 964 600,00
Dosažený počet bodů v %
68,80
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00746
Stavby Koláček s.r.o.
Atelier Janov
7 182 148,72
4 982 148,71
Dosažený počet bodů v %
66,00
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
4 440 600,70
433 610 023,65
368 568 520,09
4 519 401,54
438 926 966,65
373 087 921,63
17 819 910,00
459 891 566,65
390 907 831,63
4 234 826,40
464 873 715,36
395 142 658,03
15
16
17
18
~ 11 ~
Příloha č. 2 k usnesení č. 80/2009
CZ.1.13/4.1.00/12.00747
TsjecHo Invest s.r.o.
Revitalizace brownfields za
účelem vybudování domova pro
seniory
83 583 471,00
50 150 082,00
Dosažený počet bodů v %
62,81
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00744
Ing. Jan Imlauf
Statek Machnín
5 477 098,23
4 929 388,23
Dosažený počet bodů v %
60,80
Celkové hodnocení projektu
vyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00748
LDZ, s.r.o.
Domov pro seniory "Anička" II. etapa
14 622 762,00
8 773 657,00
Dosažený počet bodů v %
59,74
Celkové hodnocení projektu
nevyhověl
Komentář
CZ.1.13/4.1.00/12.00741
LINEA PARK a.s.
Výstavba infrastruktury pro areál
firmy LINEA PARK a.s. ve
Slatiňanech
14 365 749,77
8 619 449,86
Dosažený počet bodů v %
53,90
Celkové hodnocení projektu
nevyhověl
Komentář
42 627 569,70
515 023 797,36
437 770 227,73
4 189 979,99
519 953 185,59
441 960 207,72
7 457 608,44
528 726 842,59
449 417 816,16
7 326 532,37
537 346 292,45
456 744 348,53
19
20
21
22
~ 12 ~
Příloha č. 2 k usnesení č. 80/2009
CZ.1.13/4.1.00/12.00751
Advokátní kancelář
Perthen, Perthenová,
Švadlena a partneři
s.r.o.
Rekonstrukce brownfieldu
v činžovním domě č.p. 135 na
Velkém náměsti v Hradci Králové
30 535 095,00
18 320 929,99
Dosažený počet bodů v %
44,50
Celkové hodnocení projektu
nevyhověl
Komentář
23
~ 13 ~
15 572 790,50
555 667 222,44
472 317 139,03

Podobné dokumenty

seznam - Obec Vysoká nad Labem

seznam - Obec Vysoká nad Labem Oblast podpory 3.1 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Více

listopad 2013 - Novoměstský kurýr

listopad 2013 - Novoměstský kurýr Z části je obklopena lesy s nádherným výhledem do kraje až Záznamy udávají o vsi Přibyslavi časté změny, a sice již 80 km daleko. Je vzdálená 3 km od Nového Města nad Metují v roce 1336, kdy jako s...

Více

Mapa Pardubického kraje s projekty ROP SV

Mapa Pardubického kraje s projekty ROP SV Modernizace silnice II/368 Třebařov – Staré Město

Více

Cumarú - Exotické dřeviny dřevocentrum HAPex sro

Cumarú - Exotické dřeviny dřevocentrum HAPex sro Bongossi a podobných těžkých dřevin. Cumarú je možné zaměnit za jiné dřeviny pro exteriéry s podobnou tvrdostí a trvalou pevností, jako např. Bongossi, Yellow Balau (Bangkirai), Greenheart (ne pro ...

Více

Seznam registrovaných projektů ve 14.kole výzvy pro oblast

Seznam registrovaných projektů ve 14.kole výzvy pro oblast Přehled registrovaných projektů předložených v rámci 14. kola výzvy v ROP SV (výzva vyhlášena od 26.10.2009 do 29.1.2010)

Více

výsledky - Klub francouzských buldočků

výsledky - Klub francouzských buldočků Výstava je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenných knihách FCI. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Na výstavě je zakázán volný poh...

Více