Prospekt ke stažení

Komentáře

Transkript

Prospekt ke stažení
tradition w
strength w
experience
SUŠICÍ ČÁST PAPÍRENSKÉHO STROJE
Je nejdelší částí z celého papírenského stroje. Jejím hlavním
úkolem je zajistit potřebnou sušicí kapacitu pro dosažení
stanoveného výkonu PS.
Typy sušicích částí podle uspořádání sušicích sít:
Provedení klasické (konvenční)
w
sušicí válce (Ø 1250, Ø 1500, Ø 1800) ve dvou řadách nad
sebou s horním a spodním vedením sít.
Provedení s Yankee válcem
w
samotný sušicí válec (Ø 4000) se sítem nebo bez síta.
Provedení se sítem
Provedení slalom síto
w
sušicí válce (Ø 1250, Ø 1500, Ø 1800) ve dvou řadách nad
sebou pouze s jedním vedením síta nebo jednořadá, přičemž
spodní řada je tvořena vodicími válci (nevyhřívanými, s drážkami nebo vrtáním) s doplněním o stabilizační skříně. Hlavním cílem tohoto uspořádání je trvalý kontakt papíru a sušicího síta, zabraňující přetrhům. Podtlakové válce mohou být
napojeny na podtlak přímo prostřednictvím čepu na straně
pohonu nebo jsou součástí podtlaku společně se stabilizační
skříní těsně usazenou nad tímto válcem.
Provedení bez síta
Provedení s nulovým válcem
w
jeden sušicí válec menšího průměru (Ø 1000) se instaluje na
začátek sušící části s doplněním o stabilizační skříň.
PAPCEL, a.s. Litovel, Czech Republic
62
tradition w
strength w
experience
Varianty nosné konstrukce sušicí části
litinové stojany v kombinaci s ocelovými nosníky svařených
w
z plechů a profilů (používá se přednostně u nových konstrukcí)
ocelové stojany a nosníky (používá se v rekonstrukcích nebo
w
při doplnění části nosné konstrukce)
Sušicí, chladicí a vodicí válce
typy, provedení válců a jejich uložení je popsáno v kapitole
w
o válcích papírenského stroje. Mazání uložení lze uzpůsobit
na centrální olejové či tukové mazání. Chladicí válec je
vybaven uzavřený chladicím systémem.
Prvky pro vedení síta
regulátory, napínání, čidla pro hlídaní polohy a snímače tahu
w
síta jsou popsány v samostatných kapitolách papírenského
stroje.
Škrabáky pevné, oscilační
je popsáno v samostatné kapitole papírenského stroje.
w
Parní a kondenzační systém, rekuperace
63
Rekuperační jednotky využívají odpadní teplo z teplého a vlhkého vzduchu odcházejícího ze zákrytu sušicí části k ohřevu
nového čerstvého vzduchu určeného zpět pro ventilaci zákrytu.
Rekuperační jednotky, jsou nedílnou součástí dodávaných nebo
rekonstruovaných moderních sušicích částí, a jsou zajišťovány
subdodavatelsky.
Zákryt sušicí části
Úkolem zákrytu je snížit vyzařování tepla ze sušicích válců do
okolního vzduchu, zamezit úniku vlhkého a teplého vzduchu ze
sušicí části do haly PS a snížit množství vzduchu, které je
potřebné k odvedení odpařené vody z papíru, zvýšením jeho
absolutní vlhkosti.
Čištění sušicích sít
Zabraňuje znečištění sít, což by zapříčinilo špatné odvodňování
a zároveň by docházelo ve styku s vodicími válci k nabalování
látky na jejich povrch, čímž by došlo k poškození nebo zničení
sít. Čištění je zajišťováno od subdodavatelů.
Podélná řezačka
Umožňuje při přetrhu papíru řezání zaváděcího pásku papíru do
navíječe POPE. Zařízení je umístěno na konci sušicí části
v prostoru před chladicím válcem. Řezačka je zajišťována od
subdodavatelů.
vysoce výkonný vícestupňový (kaskádový) systém sušení
w
založený na regulaci tlaku. Řízení celého procesu je buď konvenční elektronickou regulací nebo počítačovým systémem.
Parokondenzační systém společně s rekuperací a kvalitním,
uzavřeným zákrytem výrazně ovlivňuje celkové výrobní náklady v oblasti energie. Proto je naší snahou instalovat do
sušicí části moderní a ekonomický parokondenzační systém,
byť investičně je do jisté míry náročnější, ale z provozního
hlediska úspornější a efektivnější. Napojení tohoto systému
začíná u parních hlav sušicích válců, kde součástí společné
výbavy je i rotační, pro vyšší rychlosti stacionární sifon, instalovaný v každém sušicím válci.
w
jako polotichý pohon, kde hnací síla z pohonné jednotky příslušné sekce je přenášena pouze na poslední horní a spodní
válec pomocí společné násuvné převodovky. Ostatní válce
v horní a spodní řadě jsou unášeny jednotlivými sušicími síty.
w
„Silent drive“ (tichý pohon), kde sušicí sekce je poháněna
přes vodicí válce sušicích sít.
w
další varianty, např. motor pohonu je osazen přímo na čepu
sušicího válce ze strany obsluhy.
Základní úlohou parokondenzačního systému je vhodné nastavení sušicí křivky a její dostatečnou regulaci k danému výrobnímu sortimentu. Ovládání parokondenzačního systému je ze samostatného nebo centrálního řídicího systému. Odpadem v parokondenzačním systému je kondenzát, který odchází zpět do
kotelny a brzdové páry. Jejich teplotní spád však lze dále využít
pro ohřev vzduchu v rekuperaci.
Nejčastěji se používá automatické dvoulankové přes celou sušicí část. Používáme automatické napínání zaváděcích lan, tzn.,
že po zavedení papíru jsou lana napnuta jen nezbytným
napětím, aby byl zaručen jejich běh ve stroji.
Podrobněji je popsáno v samostatném prospektu.
Varianty tichých pohonů sušicích válců
Lankové zavádění papíru
PAPCEL, a.s., Uničovská 132, 784 10 Litovel, Czech Republic w
tel.: +420 585 152 175 w
fax: +420 585 343 001 w
e-mail: [email protected] w
http: //www.papcel.cz

Podobné dokumenty