Zpráva z pracovního jednání v rámci projektu OPSIC Dne 11.9.2014

Komentáře

Transkript

Zpráva z pracovního jednání v rámci projektu OPSIC Dne 11.9.2014
Zpráva z pracovního jednání v rámci projektu OPSIC
Dne 11.9.2014 proběhlo v Chorvatském Záhřebu expertní setkání v rámci evropského projektu
OPSIC (Operationalising Psychosocial Support in Crisis).
Cílem expertního setkání bylo připomínkovat webovou stránku Operational Guidance System (OGS),
která bude sloužit pro psychosociální péči a podporu obětí a přeživších katastrof, pozůstalých, členů
složek IZS a krizovému managementu. Jedná se o projekt FFP (bezpečnostní výzkum), 2013-2015,
podílí se na něm Impact – nizozemské expertní centrum pro psychologii katastrof, Univerzita Záhřeb,
Univerzita Insbruck, Magen David Adom Israel, Dánský červený kříž, TNO (NL), Akademické
medicínské centrum (NL), Triptich Mediacreatives (NL), Crisis Management, Research and Training
(SE), Samur – civilní ochrana (ES), CSSC (IT). Web projektu viz http://opsic.eu/
Cílem OGS je integrovat současný stav znalostí, vodítka, nejlepší praxi a nové nástroje cestou
internetu a zajistit tak dobře načasovanou psychosociální podporu po krizích a katastrofách. Jedním
z pilířů OGS jsou Tents Guidelines pro psychosociální pomoc při katastrofách.
Cílovou skupinu projektu tvoří:
a) oběti, přeživší, pozůstalí, zasažení lidé a širší komunita;
b) profesionální poskytovatelé psychosociální pomoci, trénovaní dobrovolníci a členové IZS;
c) krizoví manažeři.
Důvody OGS: přenos informací, interakce, příprava, vzdělávání, řízení, analýzy – v oblasti
psychosociální krizové pomoci u rozsáhlých katastrof.
Obsah webové stránky:








Poslední úroveň znalostí o psychosociálních následcích krizí a katastrof převedena do
praktických informací
Informace o normálních reakcích po krizích a katastrofách
Indikátory rizika psychosociálních problémů (rizikové faktory)
Informace o problémech duševního zdraví (PTSP, deprese, úzkostné poruchy, zneužívání
alkoholu a drog, zármutek a komplikovaný zármutek
Informace o reakcích dětí a dalších zranitelných skupin
Informace kde a jak najít pomoc a podporu
Vodítka pro zakládání svépomocných organizací pro oběti
Informace pro členy IZS a krizové manažery
Jednotlivé plánované typy událostí pro web jsou: povodeň, CBRN, terorismus, letecká nehoda.
Nástroje:




Sebehodnotící nástroje (Trauma Screening Questionnair/TSQ, Screener for Posttraumatic
Stress Complains); Patient Health Questionnaire/PHQ, screener for Depression Complaints;
Alcohol and Substance Abuse; Resilience Monitor
Zaregistrování na webové stránce
Fórum pro výměnu informací a zkušeností
Fórum pro spojení s odborníky
Byla celkem organizována 3 odborná setkání s cca 50 účastníky (Izrael 1/2014, Amsterdam 6/2014 a
Záhřeb 9/2014. Zúčastnění odborníci zastupovali všechny skupiny koncových uživatelů z evropských
zemí a Izraele.
Účastníci setkání v Záhřebu: zejména zástupci ze střední a východní a jižní Evropy (Maďarsko,
Chorvatsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, ČR, Rakousko, Itálie), Dánska, Francie a Nizozemí
a Izraele
Na setkání byly diskutovány následující otázky: Specifické potřeby ohledně informací a psychosociální
podpory, očekávání od webové stránky, první dojem z webové stránky, design, relevance informací,
speciální fóra, nová média. Praktičnost wizard formátu webu (plánování krok za krokem). Webová
stránka byla demonstrována na příkladu sestřeleného civilního letadla nad Ukrajinou. Účastníkům
bude zaslán písemný výstup k připomínkování.
Závěr:
Včasný přenos relevantních informací je klíčový pro řešení psychosociálních následků
katastrof. Jedná se o prevenci sekundárních dopadů katastrof a terorismu na lidské
zdraví, snižování následků i sociálního fungování společnosti.
Na plénu
mezinárodních odborníků byla diskutována užitečnost takového univerzálně
využitelného webového nástroje. Otázkou je jeho správa v dané zemi. V ČR se nabízí
využití v rámci psychologické služby HZS a PČR. Psychologické pracoviště OBP MV
ČR bude s řešiteli projektu nadále spolupracovat.
Zpracoval: Š. Vymětal 17.9.2014

Podobné dokumenty

Partners

Partners Pädagogische Hochschule Tirol, PHT, Insbruck, Rakousko

Více

ALLU D - Series - Adare Machinery

ALLU D - Series - Adare Machinery 1. Minimum recommended base machine weights are calculated without extra side, 300 kg adapter included, and with material density of 0,9 and 1,9 t/m3. 2. Check the tipping load from the base machin...

Více

která se koná v úterý 13. 11. 2012 od 14:00 do 18:30 hod. v

která se koná v úterý 13. 11. 2012 od 14:00 do 18:30 hod. v Podhorská nemocnice a.s. si Vás dovoluje pozvat na odbornou konfernci pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí, na téma

Více

Slovníček - sb10.mysteria.cz

Slovníček - sb10.mysteria.cz Bojová dávka potravin (AČR) - 24 hodinová BZ Úderná zóna CEFO Standardní jednodenní výbava CEMO Standardní vícedenní výbava CESO Standardní vybavení pro přežití CLS Sběrač raněných - zdravotník COI...

Více

Zdravotní gramotnost jako determinanta zdraví

Zdravotní gramotnost jako determinanta zdraví • Test má i verzi zkrácenou, která trvá 12 minut a má jen 4 položky aritmetické a 36 položek čtení s porozuměním

Více

Marketingový výzkum 10

Marketingový výzkum 10 Co je důležité pro zákazníky ? • Metoda:skupinový rozhovor, individuální rozhovor, brainstorming

Více