Studijní vzdělávací zájezd - Jižní Anglie a letovisko

Komentáře

Transkript

Studijní vzdělávací zájezd - Jižní Anglie a letovisko
cestovní kancelář
ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, s.r.o.
Srbská 53, 612 00 Brno
tel./fax: 541 589 227, 549 256 055
telefon: 541 589 231
mobil: 602 766 845
E-mail: [email protected]
www.skolnizajezdy.cz
Číslo programu: 1611
Školní rok: 2010/2011
Studijní vzdělávací zájezd
Jižní Anglie a letovisko Brighton
Termín:
dle přání školy
Program zájezdu:
1. den – odjezd od školy přes Německo do francouzského přístavu Calais
2. den – příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd do přímořského letoviska Brighton
dopoledne: pobřeží a molo Brighton Pier – zasahuje 512 m do moře, procházka po přímořské promenádě, návštěva Sea Life
Centre – podmořského akvária (mořští koníci, žraloci)
odpoledne: piknik v královských zahradách, návštěva exotického královského paláce Royal Pavilion – sídla krále Jiřího IV.,
nazývaného „Bílý slon Anglie“, procházka historickým centrem „The Lanes“, drobné nákupy, ve večerních hodinách ubytování
v rodinách v Brightonu a okolí
3. den – dopoledne: pobyt v městečku Hastings – návštěva pašeráckých jeskyní a bitevního pole z r. 1066 Battle of Hastings
odpoledne: projížďka lázeňským letoviskem Eastbourne, zastávka u mořských útesů Beachy Head – skála sebevrahů, zastávka
v největším evropském přístavu plachetnic Marina v Brightonu, návrat do rodin
4. den – celodenní výlet na Isle of Wight – cestou zastávka v přístavním městě Southampton, procházka přístavem, odkud v r. 1620
vyplula do Ameriky Mayflower a r. 1912 poprvé vyplul Titanic, návštěva Maritime Museum – obří romantické parníky a předměty
z Titaniku a Mayfloweru, odtud trajektem na Isle of Wight (autobus CK zůstává v Southamptonu), návštěva Osborne House –
oblíbené sídlo královny Viktorie a prince Alberta, prohlídka rezidence s původním zařízením a zahrad, návrat k autobusu a poté
návrat do rodin
5. den – celodenní výlet do Londýna
dopoledne: návštěva hradu Tower, prohlídka Tower Bridge, dle časových možností návštěva válečného křižníku HMS Belfast,
jízda londýnským metrem (tube) k Parliamentu
odpoledne: pěší prohlídka s průvodcem – Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, Trafalgar
Square, návštěva Covent Garden, eventuálně možnost projížďky na obřím kole London Eye, ve večerních hodinách odjezd
stejnou trasou zpět do České republiky
6. den – příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách
Cena zájezdu Kč 7 390,- zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•
3x ubytování v hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)
dopravu zahraničním autokarem (WC, video/DVD, bufet)
přepravu přes kanál La Manche (obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt – v kompetenci CK)
zdravotní pojištění v rozsahu VZP do výše 2 mil. Kč
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky
přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně