Pozvánka na dálkové studium PROVOZ

Komentáře

Transkript

Pozvánka na dálkové studium PROVOZ
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: 416 839 064, fax: 416 810 772
e-mail: [email protected], http://www.podripskaskola.cz
Pozvánka na dálkové studium PROVOZ OBCHODU, kód 66-41-L/501
Na základě Vašeho přijetí Vám zveme na zahájení školního roku a k podpisu učební
smlouvy.
Prezentace bude zahájena
dne 6. září v 9:00 hod na 26. základní škole,
ulice Mírová 4, Severní Terasa – Ústí nad Labem
S sebou si vezměte přezůvky (nutné!), blok, psací potřeby, kopie výučního listu a
vysvědčení za všechny ročníky (neplatí pro vyučené v obchodních oborech – pokud jste
je neodevzdali s přihláškou, vdané ženy uvedou na kopie dokladů změnu jména).
Poplatek za studium činí 10 000 Kč ročně. Peníze budou vybírány podle
následujícího splátkového kalendáře:
První splátka za měsíc září a říjen (2 000 Kč) je splatná do 4.10. 2008, dále každý
následující měsíc do 15. dne (1 000 Kč) příslušného měsíce. Platby budou prováděny v
hotovosti přímo ve škole a potvrzovány na platební listinu, kterou obdržíte při první
platbě. Individuálně lze dohodnout platby bankovním převodem.
Učebnice Vám budou zapůjčeny za poplatek 800 Kč a po zaplacení první splátky
(školného za měsíc září a říjen – celkem 2 800 Kč). Učebnice se vracejí u maturity.
Jazykové učebnice se platí zvlášť (cena angličtiny – 299 Kč, cena němčiny – 258
IČO: 25047671
DIČ: CZ 25047671
číslo účtu: 352447471 / 0100
IK
OVAN Ý S
M
S TÉ
Y
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
CERT
IF
Kč) a zůstane Vám i po ukončení studia.
bankovní spojení: KB a.s., Roudnice nad Labem
ČSN EN ISO 9001: 2001
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: 416 839 064, fax: 416 810 772
e-mail: [email protected], http://www.podripskaskola.cz
Program 6.9. 2008
1. Zahájení školního roku – ředitel školy
2. Osnovy a rozvrh
3. Administrativa
4. Individuální pohovor s ředitelem školy (týká se pouze studentů vyučených v
oboru, který začíná jiným kódem než 63 nebo 64)
Pokud se nebudete moci dostavit na zahájení, omluvte se na tel. č. 475 211 493,
475 210 298, 607 825 782, 793 030 522, 739 031 094 v době od 8:00 do 14:00 hod.
Trasa cesty:
Nejrychlejší doprava: trolejbus č. 51 – od železničního nádraží je nástupní zastávka na
Mírovém náměstí (směr Severní Terasa), vystoupíte na 8. zastávce (Větrná). Od
autobusového nádraží je nástupní zastávka na Lidickém náměstí (proti divadlu),
vystoupíte 7. zastávku. Od zastávky pokračujte pěšky doprava do kopce podél plotu
školního hřiště až k zadnímu traktu 26. základní školy – ul. Mírová. Přes malé parkoviště
IČO: 25047671
DIČ: CZ 25047671
číslo účtu: 352447471 / 0100
IK
OVAN Ý S
M
S TÉ
Y
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
CERT
IF
vejdete zadním vchodem, v přízemí se přezujte a pokračujte do auly v 1. patře.
bankovní spojení: KB a.s., Roudnice nad Labem
ČSN EN ISO 9001: 2001
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem
tel: 416 839 064, fax: 416 810 772
e-mail: [email protected], http://www.podripskaskola.cz
Podrobnější mapový podklad najdete na www.inpor.cz nebo
www.podripskaskola.cz.
Zastávka Větrná
26. ZŠ ul. Mírová
IČO: 25047671
DIČ: CZ 25047671
číslo účtu: 352447471 / 0100
IK
OVAN Ý S
M
S TÉ
Y
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
CERT
IF
směr centrum
bankovní spojení: KB a.s., Roudnice nad Labem
ČSN EN ISO 9001: 2001