Untitled - JuraPark

Komentáře

Transkript

Untitled - JuraPark
27-423 Bałtów 8a
tel. 041 264 14 20
[email protected]
86-050 Solec Kujawski
ul. Sportowa 1
tel. 052 387 32 35
[email protected]
46-040 Krasiejów
ul. 1 Maja 10
tel. 077 465 14 67
[email protected]
Vážené paní, Vážení pánové,
JuraPark Krasiejów vstupuje do dalšího roku své činnosti.
Ti z Vás, kteří už navštívili JuraPark Krasiejów jsou si vědomí mnohosti atrakcí, které čekají na navštěvující náš park turisty a vědí, že každého roku mohou
najít něco nového. Už v létě 2014 bude otevřena naše nejnovější investice – digitální Park Vědy a Vývoje Člověka. Doufáme, že mile překvapíme lidi, kteří mají
v úmyslu navštívit náš park poprvé.
Rádi bychom Vás informovali, že projekt JuraPark Krasiejów realizován Sdružením Delta byl vítězem v organizované Ministerstvem pro místní rozvoj soutěže „Polsko se stává krásnější – 7 Zázraků Evropských Nadací” – soutěže, které
cílem je ukázání nejlepších předsevzetí spojených s široce chápanou rekreací a
turistikou. Odměna je ještě cennější, protože JuraPark zvítězil v kategorii „Místo
příznivé pro děti“.
V našich střediscích se snažíme spojovat edukaci s dobrodružstvím a zábavou. Nabízíme aktivní formu získávání znalostí a dovedností. Chceme „učit
zábavou a bavit výukou”. Zvláštní roli tady hraje krasiejowské středisko, které
vzniklo v místě výjimečném pro polskou, evropskou a dokonce i světovou paleontologii. Není tedy překvapující, že vědecký a edukační aspekty vymezují cíle a
standardy JuraParku Krasiejów.
V souvislosti s tím pobízíme Vás, učitele a vychovatele k využití naší edukační
nabídky. Opravdu stojí to za to! Provozovaná našimi středisky činnost spojená
s popularizací vědy byla uznána na celopolském forum – můžeme se pochlubit
titulem laureáta soutěže „Popularizátor Vědy” organizované Ministerstvem
vědy a vyššího vzdělávání a Polskou zpravodajskou agenturou.
Předáváme Vám následující „Školní turistický informátor”, přejeme příjemné
čtení a zveme Vás k návštěvě JuraParku Krasiejów – místa příznivého pro děti,
místa, kde podporujeme dětskou představivost.
Pozor! Zvláštní nabídka!
Pro všechny učitele, kteří přijdou se skupinou dětí nebo mládeže (také jako pěstouni) na návštěvu jednoho z našich JuraParků (Bałtów, Krasiejów, Solec Kujawski) jsme
připravili zvláštní nabídku. Obdržete Vstupní karty do JuraParku, který jste navštívili.
Tato Karta platí celý rok od chvíle aktivace v pokladně. Karta je jmenná a dává právo
vejít zdarma do JuraParku, ve kterém byla aktovována. Dodatečně každý z návštěvníků
– učitelů může získat ještě jednu, také jmennou Vstupní kartu.
Více informací získáte v pokladně vhodného JuraParku.
Krasiejowské vykopávky
Dílo bývalého povrchového dolu jílu v Krasiejowě získalo slávu díky četným
nalezištím zvířat z období triasu (hlavně obratlovců). Stav zachování exemplářů,
jejich číslo a rozmanitost dovolily zahájit výzkumné práce, které trvají dodnes.
Ve vrstvách, které vznikly skoro před 230 mln lety objeveno zkameněliny organismů, které žily jak ve vodním, tak i suchozemském prostředí. Pokud jde o
jezera reprezentují je bezobratlí (mlži), ryby, obojživelníci (dvoumetroví metoposauři), plazi (draví fitosauři).
Suchozemské organismy z období triasu objevené v Krasiejowě to kromě
hmyzů hlavně obojživelníci (cyclotozauři) a plazi (býložraví aetosauři, hatérie, a
také rauisuchiané z rodiny krokodýlů). Nejznámějšími krasiejowskými zkamenělinami jsou četné kostní elementy, které patřily k sileasaurovi, který byl velmi
blízkou rodinou dinosaurů.
První krasiejowské objevení – kosti metoposaura – se nalezlo ve sbírce Institutu Paleobiologie už na začátku osmdesátých let minulého století. V roce 1993
roku na terén díla v Krasiejowě přijeli – díky sugescím jiného paleontologa, dr.
Roberta Niedźwiedzkiego - prof. Jiří Dzik spolu se svým studentem Ondřejem
Kaimem. Od té doby v Krasiejově byly prováděny rozsáhlé vykopávkové práce.
Výzkumy dostaly po roce 2000 významný impuls. Díky finanční podpoře Cementárny Górażdże začaly systematické vykopávky. Zpracování obojživelníků
JuraPark Krasiejów - „Žijící Muzeum”
Otevřen v roce 2010 JuraPark Krasiejów, nejmladší z třech středisek známých
v Polsku pod názvem JuraPark, kterých tvůrcem a majitelem je Sdružení Delta,
zabírá plochu cca. 40 ha. Dnes je jedním z největších toho typu tematických
parků v Evropě.
Zástavka Krasiejów v dějinách života na naší planetě je místem zvláštním
nejenom pro polské paleontology. Dnes už víme, že na těch zemích se před
miloiony lety (v období triasu) bujně rozvíjel život reprezentován bohatými soubory organismů jak jezerních, tak i suchozemských. Země je zachovala ve formě
zkamenělin a skrývala tolik let, aby je mohla vrátit právě teď. Dnes díky práci
stále aktivních paleontologů a lidí spojených s JuraParkiem si můžete prohlédnout tyto poklady.
Snažíme se udržovat vysoké vědecké standardy, čeho svědectvím je skutečnost, že JuraPark je pod patronátem vědeckých institucí, takových jako Státní
geologický ústav ve Varšavě a Slezská Univerzita.
Modely, které můžeme obdivovat v JuraParku jsou vyrobeny spolupracujícími s nami paleoumělci s velkou pečlivostí o detaily a v souladu s nejnovějšími
objevy a standardy závaznými v paleontologii. Ke skupině našich konzultantů
patří mezinárodně známí znalci a objevitelé dinosaurů a jejich stop, a také vědci,
kteří se zabývají rekonstrukcí prehistorického světa.
Didaktickou část hlídají osoby s vhodnými meritorními a didaktickými kvalifikacemi.
V CENĚ VSTUPENKY DO JURAPARKU
z Krasiejowa se stalo tématem diplomové práce Tomáše Suleja, zatímco prof.
Jiří Dzik popsal silesaura, čili „Slezského Ještěra”, který byl velmi blízkou rodinou dinosaurů. Od roku 2002 vykopávkové práce na území Krasiejowa jsou
prováděny pod záštitou Opolské Univerzity, a ředitelem je prof. Dr. hab. Adam
Bodzioch.
V CENĚ VSTUPENKY DO JURAPARKU
JuraPark Krasiejów se nachází na trase Transevropského Dinoparku – celoevropského edukačního projektu, kterého rozsah zahrnuje síť míst a terénních
expozic stop dinosaurů.
JuraPark to nejenom objekt o edukačních hodnotách, ale také místo zábavy
pro všechny – prostě rodinné místo dobrého dobrodružství. Mezi „zábavními”
atrakcemi najdeme třeba: Kino Emocí - Cinema 5D, Dětské hřiště, Zábavní
park, Koupaliště s pláží a neobvyklé Prehistorické Oceanárium, které spojuje
příjemné (zábavu) s užitečným (vědou).
Důležité informace
»» termíny výletů pro organizované skupiny je třeba rezervovat s předstihem (zejména na květen, červen a červenec),
»» pěstouni skupin mají vstup do parku zdarma (1 pěstoun/ 10 dětí),
»» čas pobytu na terénu objektu je omezený pouze hodinami práce parku,
»» park můžeme také navštěvovat individuálně – všechny modely jsou vybaveny
informačními tabulemi,
»» individuální turisté mají možnost využití „Zvukového průvodce” po JuraParku
Krasiejów. Zvukový průvodce je dostupný v polském, německém a anglickém
jazyku.
Ceny vstupenek:
Organizované skupiny (min. 25 osob):
»» Skupinová vstupenka: 6 EUR/os
»» Průvodce: 0,50 EUR/os.
Průvodce:
»» jestli skupina má do 15 osob - 6 EUR/
skupina
»» jestli skupina má více než 15 osob0,50 EUR/osoba
Individuální turisté :
»» Normální vstupenka: - 8,50 EUR
»» Vstupenka se slevou: - 7,50 EUR
(děti do let 10, učňové základních škol,
středních škol (gymnázií), studenti do 26
let, penzisté, důchodci)
»» Rodinná vstupenka: - 28,50 EUR (2+2
(dva dospělí a dvě děti do let 12))
»» naučnou stezku s dětským hřištěm,
»» Prehistorické Oceanárium 3D,
»» vícerozměrný Tunel Času,
»» Muzeální Pavilon,
»» Koupaliště včetně pláže,
»» Zábavní Park (s výjimkou zařízení
uváděných do pohybu pomocí mince
(žetonu)).
V CENĚ VSTUPENKY DO JURAPARKU
Multimediální Tunel Času – dějiny Vesmíru v 3D
Tunel Času to magické místo, které garantuje nezapomenutelný zážitek. Na
palubě Kapsle Času, která cestuje 300metrovým tunelem, vydáváme se na cestu
přes miliardy let existence Vesmíru. „Cestovatelé v čase” mohou obdivovat odehrávající se v 3D obrazy, které prezentují tvoření se galaxií, Sluneční soustavy,
vznik života na Zemi, rozvoj a vyhynutí mnoha druhů zvířat. Kontinentální
drift, klimatické změny, živelní pohromy – to celé „divadlo světa” bylo vykouzleno pomocí využití nejnovější techniky ovládání obrazu a zvuku.
Cesta přes asi 14 mld let trvání Vesmíru končí pohledem na Opolsko z období triasu a je podnětem k dalšímu cestování po dalších etapách dějin života
na Zemi.
Důležité informace:
»» Čas cesty – více než 8 minut
»» Pozor: osoby trpící kinetózou, klaustrofobií, epilepsií se mohou cítit nekomfortně během cestování Kapslí Času. Speciálně pro ně vytvořeno pěší stezku, která
vede podél Tunelu Času.
V CENĚ VSTUPENKY DO JURAPARKU
Pozor! Vstupenka JuraParku obsahuje:
V CENĚ VSTUPENKY DO JURAPARKU
Muzeální Pavilon a vykopávky
Objevena v Krasiejowě ložiska zkamenělin obojživelníků a plazů z období triasu patří k nejbohatším v Evropě a možná i také ve světě. Četné a v ideálním stavu
kostry žijících tady téměř před 230 miliony lety a odhalených na přelomu XX. a
XXI. století silesaurů („slezských ještěrů”) ještě stále vzbuzují emoce mezi badateli
diskutujícími na téma prvních dinosaurů.
Nad místem vykopávek se nachází Paleontologický Pavilon, který je sám o sobě
architektonickou a vědeckou novinkou. To jediné muzeum v Evropě, kde když
se díváte přes zábradlí nebo tlusté okno
nacházející se pod nohami můžete uvidět stovky kostí ležících „in situ” tj. v
místě jejich objevení. Mnoho ideálně
zachovaných kostí kostry se nachází ve
vitrínách. Nemůže tady také chybět výstava věnovaná silesaurům.
Dodatečnou atrakcí je možnost prohlídky, v letní sezóně (od července do
září), vykopávkových prací prováděných paleontology.
Důležité informace:
»» prohlídka trvá asi15 minut
Jak můžeme zajímavým, pochopitelným a zároveň garantujícím získání autentických informací způsobem získat informace na téma období mezozoika tj. „období dinosaurů”, které je přes mnoho generací objektem neslábnoucího zájmu jak
vědců, tak i amatérů? Odpovědí na tuto otázku je naučná stezka, která se nachází
v Krasiejowě. Více než jeden a půlkilometrová trasa vede přes terén bývalého díla.
Podél ní umístěno modely 250 různorodých obojživelníků a plazů z období mezozoika (hlavně dinosaurů), mezi kterými převládá podoba nejdelšího známého
dinosaura – cca 60metrového amphicoeliasa. Tyto modely byly vyrobeny s nebývalou pečlivostí o detaily a v souladu s vědeckými standardy.
Každý z 70 druhů prehistorických
zvířat byl odborně popsán. Rozmístěné
podél stezky četné fotorealistické panely prezentující charakteristické pro
období dinosaurů rostlinné prostředí,
snímky z míst, kde objeveno zkameněliny dinosaurů, a tabule, které uvádí
informace o modelech jsou doplněním
příběhů, které vypráví kompetentní
průvodci.
Cestování naučnou stezkou to výborné doplnění školních přednášek z biologie
a geografie.
Důležité informace:
»» čas prohlídky stezky s průvodcem: 1,5 - 2 h
»» jeden průvodce může mít skupinu do maximálně 50 osob,
»» služba průvodce na terénu JuraParku je placená a je třeba ji dříve rezervovat.
V CENĚ VSTUPENKY DO JURAPARKU
Naučná stezka
V CENĚ VSTUPENKY DO JURAPARKU
Zvůkový průvodce
Individuálním turistům nabízíme moderní formu prohlídky naučné stezky.
„Zvukové popisy” na téma zajímavých a skutečných informací týkajících se prehistorických zvířat, kterých modely se nachází v JuraParku Krasiejów, a ukazující plastickým způsobem životní prostředí těch neobyčejných zvířat, a také
jednotlivé epochy období mezozoika dovolí turistům lépe pochopit svět rozprostírající se před jejich očima. Můžeme využít průvodce v polském, anglickém,
německém jazyku.
Důležité informace:
»» Tato služba je dodatečně placená.
Prehistorické Oceanárium
Skutečné překvapení pro všechny, kteří chtějí uvidět zblízka jak vypadal
podvodní život před miliony lety.
Díky dosaženým úspěchům současné techniky unikátní představení se odehrává před očima diváků. Když sledujeme další, dnes už neexistující, mořské
zvířata podléháme iluzi setkání s živými živočichy, setkání, která někdy mohou
opravdu působit, že nám bude tuhnout krev v žilách...
Archelon – gigantická mořská želva, Megalodon - cca 20 - metrový žralok,
Dunkleosteus - „obrněný superdravec”, Liopleurodon – mořský plaz vybavený
40-centimetrovými zuby, to pouze některé ze stvorů, které můžeme uvidět v
Oceanárium. Můžeme obdivovat lehkost pohybu a uvědomit si rozměry těch
zvířat.
Jurská pláž – hlídané místo určené ke koupání
Nic neposkytuje takové potěšení během vedra jako možnost opalování spojená s koupáním ve vodě. Více než před 220 miliony let poblíž Krasiejowa se
nacházelo jezero z období pozdního triasu. Rozhodli jsme je rekonstruovat v
našem JuraParku.
Speciálně pro Vás jsme připravili moderní vodní nádrž včetně pláže.
Vodní nádrž je rozdělena do třech sektorů: brouzdaliště pro nejmladší, sektor
pro dospělé o hloubce do 220cm a místo určené pro plovoucí zařízení: kajaky
a šlapadla.
Vaše bezpečnost hlídají kvalifikování plavčíci.
Na Jurské pláži se nachází také Zábavní Park, který poskytuje nezapomenutelné zážitky během projížďěk na takových zařízeních jako: Pirátská loď, Gold
Mini Coaster, malý a velký kolotoč nebo mini autíčka.
Zajišťujeme vybavení a gastronomický prostor, osvěžující nápoje a výborné
zmrzliny. Všechno, co si přejete pro tělo a duši.
V CENĚ VSTUPENKY DO JURAPARKU
Po tom neobvyklém světě pravdivých dravců cestujeme uvnitř „”ponorky”,
kterou by mohl zavidět Kapitán Nemo.
K tomu, když se nacházíme v Oceanárium dostáváme se dodatečně do „Batyskafu”. Stojíme na pohyblivé palubě tohoto zařízení a můžeme na několika
obrazovkách, jako skrz „okna”, sledovat útoky mořských dravců.
V CENĚ VSTUPENKY DO JURAPARKU
Dětské hřiště
Na nejmladší turisty čeká dětské
hřiště o ploše nad 3000 m2. Disponujeme moderními a bezpečnými zařízeními. Na hřišti se nachází hodně kolotočů, prolézačků (hracích zařízení),
klouzaček, nafukovacích skluzavek a
jiných zařízení zaručujících dobrou zábavu. Pro děti ve věku od 3 let máme
také atrakci – 12metrovou skluzavku
o třech patrech. Děti mají také šanci
být paleontology a odkopat kostru dinosaura, která je ukrytá v písku. Celý
terén dětského hřiště je oplocený a
speciálně připravené „jeskyně” dávají
azyl dětem nebo jejich dospělým pěstounům.
Poblíž dětského hřiště se nachází
vytvořená z dřevěných konstrukcí „Báječná Země Dinosaurů”- labyrint plný
tajných průchodů a ukrytých koutů,
skluzavek a lezeckých stěn. Toto místo
se určitě bude líbit malým dobrodruhům.
Dětské hřiště to ideální místo zábavy pro děti a odpočinku pro rodiče.
To místo bylo stvořeno speciálně za
účelem zajištění velké dávky zábavy a
emocí pro celou rodinu. Obrovský zábavní park je plný herních automatů,
simulátorů, nafukovacích skluzavek,
euro-bungy. Děti tady mohou být
profesionálními řídiči motokáry na
speciálně připravené dráze, zatímco
milovníkům bouří nabízíme cestování
na palubě Piratské Lodi. Rodiny čeká
dobrá zábava během projížďky family-coasterem. Výbornou zábavou je také
plavání na jezerku vodními zařízeními
- „plovoucímí zařízeními pro děti”.
Pozor:
Existuje možnost vícenásobného
použití různých atrakcí na základě získané vstupenky. Podmínkou je pokaždé čekání ve frontě na danou atrakci.
V CENĚ VSTUPENKY DO JURAPARKU
Zábavní Park
V CENĚ VSTUPENKY DO JURAPARKU
PARK VĚDY A VÝVOJE ČLOVĚKA
V Krasiejowě (voj. opolské) vzniká Park Vědy a Vývoje Člověka, který ukáže účastníkům tajemství původu
člověka.
To ultramoderní, futuristický a velmi inspirující
centrum, které popularizuje vědu. Díky úzké spolupráci vědců, grafiků a tvůrců virtuální reality vzniká
unikátní objekt v evropském měřítku, který určuje
nový trend pokud jde o edukaci.
Fyzická realita a kybersvět budou spojeny v takovém
stupni, že nebudou existovat žádné hranice, a účastníci budou aktivně zapojení do odehrávající se akce.
Návštěvníci, když vstoupí na palubu kosmických
lodí, přenesou se v čase a prostoru. Po prohlédnutí
plenérové výstavy v JuraParku Krasiejów se dozvědí
co se stalo se Světem.
ovan
é ot
Nejprve budou svědky vyhynutí dynastie dinosaurů,
a dále uvidí svět období savců.
Spolu s virtuálním průvodcem se přenesou do období
našich předků.
Uslyší vyprávění, kterých už nikdy nezapomenou, vyprávění o nás samých a o tom jak jsme se stali lidmi.
Objekt bude přizpůsoben pro osoby v rúzném věku.
Plánované otevření – v létě v roce 2014.
Podejte rezervaci pro svou
třídu/skupinu už teď.
evře
n
í–v
létě
v
roce
2
V CENĚ VSTUPENKY DO JURAPARKU
Plán
014.
AKTIVNÍ EDUKACE,
ČILI ŠKOLA JINÝM ZPŮSOBEM
Multimediální Setkání s Paleontologií
určená zvláště pro učně základních škol, gymnázií jsou rozšířením a doplněním
vědy získávané ve škole. Přednášky se konají v pavilonu nebo v terénu s využitím
různých prostředků a naučných pomůcek (např. multimediální prezentace, zkameněliny atp.) Organizátoři přednášek přizpůsobí míru obtížnosti k věku účastníků workshopů.
DODATEČNĚ PLATNÉ ATRAKCE
Tematika setkání:
„ Krasiejów a nejenom – objevení obratlovců z období triasu v Polsku”
• Účastníci:
• se dovědí jak vypadalo Opolsko na začátku pozdního triasu,
• se seznámí s obyvateli jezera a jeho okolí existujícími před 225 miliony lety,
• si budou mohli prohlížet práci paleontologů v díle a prohlédnout si už vypreparované zkameněliny v Paleontologickém Pavilonu,
• se seznámí s jinými paleontologickými objevy provedenými na území Polska,
• si uvědomí způsob jakým paleontologové rekonstruují zvířata na základě nalezených zkamenělin.
Prosíme, zeptejte se o dostupnost přednášky v českém jazyku.
Důležité informace:
»» přednášek se může účastnit skupina posluchačů maximálně 50 osob,
»» přednášky trvají cca 45 minut,
»» je třeba dříve rezervovat termín a téma přednášek.
Ceny: 2 EUR /os..
jsou ideální formou osvojování a upevňování vědomostí pomocí zábavy. Konají
se ve speciálně k tomu připravených místech. V parku workshopy mohou mít
jednu z následujících forem:
Paleontologické workshopy – spočívají v preparování ze sádrového bloku
„kostry” dinosaura a seznámení s tajemstvími práce paleontologa.
Plastické a paleontologické workshopy – malování figurek dinosaurů a amonitů, které budou doprovázet informace o životě těch vyhynulých skupin zvířat.
Rýžování zlata – praktický kurs rýžování cenného kovu spojený s přednáškou
na téma historie toho typu činnosti v Polsku a ve světě.
Workshopy končí předáním všem účastníkům diplomů a certifikátů. Děti mohou také vzít se sebou práce, které vytvořily během workshopů.
Důležité informace:
»» workshopy jsou prováděny ve skupinách do 50 osob,
»» workshopy trvají asi 60 minut,
»» workshopy je třeba dříve rezervovat.
Ceny: 2 EUR /os.
JINÉ ATRAKCE
Kino Emocí - CINEMA 5D
je moderní objekt typu 5D – kromě trojrozměrného obrazu diváci mohou
mít také i jiné smyslové dojmy: zvukové, pohybové, hmatové. Tyto dojmy dovolují divákům být aktivními účastníky situací odehrávájících se na obrazovce.
Prezentované filmy umí nejenom vzbuzovat emoce, ale nesou s sebou také velkou dávku informací.
Důležité informace:
»» čas trvání představení: cca 15 minut,
»» jednoho představení se mohou účastnit maximálně 42 osoby,
»» doporučujeme dřívější rezervaci.
DODATEČNĚ PLATNÉ ATRAKCE
Edukační workshopy
Ceny vstupenek:
Organizované skupiny (min. 25 osob):
»» vstupenka 2,50 EUR /os.
Individuální turisté:
»» normální vstupenka - 3,50 EUR
»» vstupenka se slevou - 3 EUR (děti do let 10, učňové základních škol, středních škol
(gymnázií), studenti do 26 let, penzisté, důchodci)
DODATEČNĚ PLATNÉ ATRAKCE
Gastronomie
Tělo má také svoje práva a základním je uspokojit hlad a žízeň. Dobře
by bylo sníst něco skutečně chutného.
Šefkuchář v našem JuraParku zve na
tradiční obědová jídla a šťavné jídlo z
grilla.
Důležité informace:
»» I – rajská, zeleninová, okurková polévka, hovězí vývar – 1,50 EUR / os.
»» II – drůběží filé s hranolkami a salátem nebo rybí filé s hranolkami a salátem + nápoj – 4 EUR /os.
»» Pierogi (ruské, se sýrem, zelí a masem) +nápoj – 2,50 EUR /os.
»» Sestava I+ II sestava (polévka +filé) – 4,50 EUR /os.
»» Sestava I+II sestava (polévka +pierogi) – 3,50 EUR /os.
»» Ohniště/ grill (klobása + pečivo + koření + nápoj) – 2 EUR /os.
Obchody se suvenýry
jsou umístěny na dvoru a jsou místy potěšení pro ty, kteří už musí opustit
JuraPark. Každý návštěvník si může v nich koupit jako suvenýr z Krasiejowa,
hračky – dinosaury, knížky věnované dějinám života na Zemi, plné magie a
krásné minerály pocházející z nejrůznějších koutů světa a i jiné věci.
VADEMECUM
VADEMECUM ORGANIZÁTORA VÝLETU
Komplexní vstupenka do JuraParku Krasiejów:
Skupinová vstupenka*
6 EUR/os.
Normální vstupenka
8,5 EUR/os.
Vstupenka se slevou**
7,5 EUR/os.
Rodinná vstupenka***
28,5 EUR/os.
Průvodce:
skupina do 15 osob
6 EUR/skupina
Skupina s více než 15 osob
0,5 EUR/osoba
Komplexní vstupenka do JuraParku Krasiejów:
•
•
•
•
•
•
Multimediální Tunel Času
Naučná stezka
Prehistorické Oceanárium 3D
Dětské hřiště a Báječný Svět Dinosaurů
Jurská pláž
Zábavní park (s výjimkou zařízení uváděných do pohybu pomocí mince,
žetonu)
DODATEČNĚ PLATNÉ ATRAKCE
Multimediální Setkání s Paleontologií
2 EUR/os.
Edukační workshopy
2 EUR/os.
Kino Emocí - CINEMA 5D
Skupinová vstupenka
Normální vstupenka
Vstupenka se slevouy
2,5 EUR/os.
3,5 EUR/os.
3 EUR zł/os.
Audioprůvodce
VADEMECUM
Gastronomie
I – rajská
II sestava (polévka +filé)
II sestava (polévka +pierogi)
Sestava I+ II sestava (polévka +filé)
Sestava I+II sestava (polévka +pierogi)
Ohniště/ grill
1,5 EUR/os.
4 EUR/os.
2,5 EUR/os.
4,5 EUR/os.
3,5 EUR/os.
2 EUR/os.
* Organizované skupiny - min. 25 osob
** děti do let 10, učňové základních škol, středních škol (gymnázií),
studenti do 26 let, penzisté, důchodci
*** 2+2 (dva dospělí a dvě děti do let 12 )
akce v roce 2014
Jurská bedesa
Jurská beseda v JuraParku Krasiejów, která se koná koncem prázdnin (v srpnu)– to už tradice. Každý tady najde něco pro sebe. Pro děti organizátoři připravili zábavy vedené profesionálními animátory. Dospělí mohou ochutnávat
potravy – určitě nebude chybět výborné jídlo a nápoje. Pro všechny moc dobrá
a různá hudba naživo, kabaretní vystoupení a... výjimečná slezská atmosféra.
Zveme Vás na besedování tj. jako se v dávném, slynoucím pohostinností Polsku říkalo „veselá beseda u nápojů a jídla”.
Archeologický piknik
Koncem června (28-29) 2014 JuraPark Krasiejów se promění v ráj pro milovníky archeologie. Abyste se mohli cítit jako náš předek před stovky let a dokonce
i tisíc let stačí, že se zúčastníte speciálně připravených archeology a milovníky
minulosti představení (rozdělávání ohně, zpracování bronzu a křemenu atd.)
nebo osídlíte rekonstruované tábořiště lidí z doby kamenné.
Milovníci zdravého životního stylu se dovědí jakým způsobem přežít v lese,
jak chutná jídlo připravené z divokých rostlin a co jedli dávní Slované. Vhodnou
příležitostí pro zájemce o militaria bude určitě možnost stát se aspoň na chvíli
jedním z římských legionářů nebo účastníkem zápasů gladiátorů. Také se objeví
středověcí rytíři.
Všichní zájemce budou se mohli také zúčatnit přednášek věnovaných starověké kultuře a technice.
Seznam pozvaných experů garantuje, že všechno bude připraveno se zvláštní
pečlivostí pokud jde o historickou věrnost.
Už několik let u příležitosti Mezinárodního dne dětí organizujeme zvláštní
slavnost pro děti. Naše zkušenosti ukazují, že je to výborná akce pro celou rodinu. Na hosty čekají zajímavé hry a zábavy vedené profesionálními animátory,
umělecké workshopy, sportovní rivalita a hodně jiných atrakcí.
Garantujeme kvalifikovanou péči, hodně úsměvu, příjemnou atmosféru a
pro dospělé chvíli relaxace.
1. června Vás zveme na návštěvu do JuraParku Krasiejów. Den dětí stravený s
dinosaury to opravdu výjimečný zážitek.
VADEMECUM
Mezinárodní den dětí v JuraParku
Legenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Park Vědy a Vývoje Člověka
Pokladny
Obchody se suvenýry
Kapsle Času
Start trasy projižďky Melexem
Kino Emocí – Cinema 5D
Prehistorické Oceanárium 3D
Multimediální Tunel Času
9. Pláž s místem ke koupání
10. Paleontologický Pavilon
11. Dětské hřiště – BáječnýSvět Dinosaurů
12. Zábavní Park
13. Dětské hřiště
14. Workshopy
JuraPark Krasiejów
zveme Vás!
Vzdálenost z vybraných měst:
JuraPark Krasiejów
Praha - 325 km
Brno - 305 km
Ostrava- 120 km
Plzeň - 420 km
Olomouc - 170 km
46-040 Krasiejów k/Opola
ul. 1 Maja 10
Informace a rezervace
tel./fax +48 77 465 14 67
tel. +48 519 346 149
[email protected]
Patronát
www.juraparkkrasiejow.pl

Podobné dokumenty

Turistické zajímavosti

Turistické zajímavosti Jeho začátky sahají do doby Královského pomologického institutu vzniklého v roce 1868. Na ploše parku již dříve rostly stromy část současných jedinců je značně starší než institut, například duby l...

Více

Metodika Muž a rodičovská

Metodika Muž a rodičovská rozdělit. Ano, je to rozpor, ale také zárodek změny. Mezi muži, kteří vidí svou roli ve finančním zabezpečení rodiny je tedy zároveň i velké množství aktivních a moderních otců, kteří se chtějí víc...

Více

michelin pilot sport 3 - e

michelin pilot sport 3 - e výrobci vozidel i přes to, že její prodej u dealerů teprve začal. Někteří výrobci schválili tuto pneumatiku pro své sportovní modely. Mezi prvními to byli Audi A5 a nový Mercedes E 63 AMG. Tento sl...

Více

newsletter - Dominikánská republika

newsletter - Dominikánská republika pravidelně rozehrává všemi barvami, vzduch je prosycen omamnou vůní dozrávajícího ovoce a exotických květin (flamboyan, coralillo a jiné). V Centrálním pohoří se rozkládá několik národních parků. M...

Více

GTH™-4017 - SOME Jindřichův Hradec

GTH™-4017 - SOME Jindřichův Hradec Perkins Turbo diesel 99 HP (74 kW) Tier 3 NÁPLNĚ Palivová nádrž

Více