Fasádní a rámové hmoždinky

Komentáře

Transkript

Fasádní a rámové hmoždinky
121
Fasádní a rámové hmoždinky
strana 122
strana 124
strana 126
strana 129
strana 130
strana 131
strana 131
strana 133
strana 134
strana 135
strana 136
strana 137
strana 138
strana 138
strana 139
strana 140
Požární ODOLNOST
KOTEV A HMOŽDINEK
viz str. 23 - 28.
Fasádní a rámové
hmoždinky
SXS speciální rámová hmoždinka...................................
FUR univerzální fasádní rámová hmoždinka . ..............
SXR rámová hmoždinka ...................................................
Zatížení fasádních a rámových hmoždinek .................
fischer bezpečnostní šrouby . ..........................................
Krytky a podložka ...............................................................
N natloukací hmoždinka ...................................................
FNH trubková kotva ...........................................................
F M kovová rámová hmoždinka pro okenní rámy .......
F S rámová hmoždinka pro okenní rámy ......................
FFS, FFSZ šrouby pro okenní rámy ................................
GS šroub s okem . ...............................................................
JUSS stavěcí šroub ............................................................
ASL stavěcí šroub . .............................................................
Stavěcí hmoždinka S10J ..................................................
GBS temovací trn ...............................................................
KORoze
Vše o korozi a jak se jí vyvarovat
viz str. 33.
ˇ
122 FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOZDINKY
Speciální rámová hmoždinka SXS
Velmi výkonná a ekonomická hmoždinka pro kotvení fasád do betonu a kamene
přehled
Fasádní a rámové
hmoždinky
SXS T - s galvanicky
pozinkovaným šroubem
CO-NA se zápustnou
hlavou
Vhodná pro:
▪beton
▪plné cihly
▪přírodní kámen s hutnou
strukturou
SXS F US
s pozinkovaným šroubem
CO-NA se šestihrannou
hlavou a integrovanou
podložkou
Jediná rámová hmoždinka
s výpočtovým programem
Compufix.
SXS SS
s pozinkovaným šroubem
CO-NA
se šestihrannou hlavou
Hmoždinka má zaručený odpor
> 5 k� a podle TP 124 MDČR
je vhodná pro instalace v dopravních stavbách jako tunely
a mosty.
pro upevnění fasádních konstrukcí
popis
Z-21.2-1734
SXS VÝHODY NA PRVNÍ POHLED
▪ Nylonová rámová hmoždinka odzkoušená pro tažený beton.
▪ Upevňovací sada se šrouby CO-NA z nerez oceli A4
pro venkovní použití a do vlhka.
4násobné rozpření umožňuje nejvyšší
zatížení při maximální bezpečnosti
a spolehlivosti.
Zajištění proti protočení v díře.
Výhody/přínosy
▪ Šrouby fischer CO-NA mají oproti běžným šroubům vyšší
tahovou, smykovou únosnost i únosnost v ohybu. Snižuje
se tím potřebný počet hmoždinek.
▪ Součástí všech hmoždinek je předmontovaný šroub.
▪ Verze SXS-F US nevyžaduje další podložky a brání kontaktní
korozi.
▪ Široký sortiment pro dřevěné a kovové konstrukce (vnitřní
i venkovní) pro nejrůznější účely.
Geometrický tvar závitu s kužely
pro zvýšený rozpěrný tlak SXS.
Dodatečné rozepření při vytvoření
praskliny.
Větší průřez šroubu CO-NA
umožňuje vyšší ohybové
momenty.
Montáž
SXS T pro dřevěné latě
Typ montáže
▪ Průvlečná montáž
Tipy pro montáž
▪ Doporučujeme šrouby se zápustnou hlavou pro upevnění
dřevěných konstrukcí, hmoždinky s plochým okrajovým
lemem, šrouby se šestihrannou hlavou pro kovové
konstrukce.
▪ Šestihranná hlava s integrovanou podložkou a vnitřním
šestihranem.
SXS F US pro kovové konstrukce
základNÍ ZNALOSTI
Obecné principy montáže, správný postup při vrtání
a mnohé další viz str. 18 - 22.
Různé typy hlav.
123
Speciální rámová hmoždinka SXS
Velmi výkonná a ekonomická hmoždinka pro kotvení fasád do betonu a kamene
Technické údaje
katalogové katlaogové Ø vrtáku
číslo
číslo
gvz
SXS T
SXS 10 x 80 T
SXS 10 x 100 T
SXS 10 x 120 T
SXS 10 x 140 T
SXS 10 x 160 T
SXS 10 x 180 T
SXS F US
SXS 10 x 60 F US
SXS 10 x 80 F US
SXS 10 x 100 F US
SXS 10 x 120 F US
SXS 10 x 140 F US
SXS 10 x 160 F US
SXS 10 x 180 F US
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
nerez ocel
min. hloubka kotevní hloubka
vyvrtané díry
délka
hmoždinky
maximální
užitná délka
l
šroub
rozměr límečku
fischer CO-NA
do
[mm]
td
[mm]
hv
[mm]
[mm]
da
[mm]
ds x ls
A4
19601
19604
19616
19621
24076
24080
19602
19605
19617
19623
24077
24082
10
10
10
10
10
10
90
110
130
150
170
190
50
50
50
50
50
50
80
100
120
140
160
180
30
50
70
90
110
130
7 x 87
7 x 107
7 x 127
7 x 147
7 x 167
7 x 187
19599
19603
19614
19619
19624
24045
24046
19600
19628
19615
19620
19626
24062
24063
10
10
10
10
10
10
10
70
90
110
130
150
170
190
50
50
50
50
50
50
50
60
80
100
120
140
160
180
10
30
50
70
90
110
130
7 x 69
7 x 89
7 x 109
7 x 129
7 x 149
7 x 169
7 x 189
[mm]
[mm]
18 x 2
18 x 2
18 x 2
18 x 2
18 x 2
18 x 2
18 x 2
bit
počet kusů
v balení
 
T40
T40
T40
T40
T40
T40
50
50
50
50
50
50
SW13
SW13
SW13
SW13
SW13
SW13
SW13
50
50
50
50
50
50
50
ZATÍŽENÍ
Garantovaná zatížení Fzul1) jedné hmoždinky v betonu a zdivu. Při návrhu je nutné respektovat schválení ETA 09/0352.
typ hmoždinky
SXS 10
gvz
kotevní hloubka
hloubka vrtané díry
min. tloušťka stavebního dílu
průměr vrtané díry
průměr otvoru v připevňovaném předmětu
garantovaný ohybový moment
garantované zatížení v tahu Nzul na jednu kotvu v betonu Nzul
beton C12/15
teplotní zatížení
(dlouho/krátkodobé) ϑ
beton ≧ C16/20
teplotní zatížení
(dlouho/krátkodobé) ϑ
A4
hef
h1 ≧
hmin
d0
df
Mzul
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[Nm]
50
60
100
10
10,5
30 ° / 50 °C
50 ° / 80 °C
30 ° / 50 °C
50 ° / 80 °C
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
2,0
1,4
3,0
2,0
16,3
15,3
garantované zatížení ve smyku Vzul v betonu
beton C12/15
teplotní zatížení
(dlouho/krátkodobé) ϑ
30 ° / 50 °C [kN]
50 ° / 80 °C [kN]
5,4
plné cihly
teplotní zatížení
(dlouho/krátkodobé) ϑ
plné vápenopískové
cihly
teplotní zatížení
(dlouho/krátkodobé) ϑ
plné bloky z betonu
(246x240x245)
montážní údaje
teplotní zatížení
(dlouho/krátkodobé) ϑ
30 ° / 50 °C
50 ° / 80 °C
30 ° / 50 °C
50 ° / 80 °C
30 ° / 50 °C
50 ° / 80 °C
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
0,8
0,6
0,6
0,6
1,6
1,4
smin
pro cmin ≧
cmin
pro smin ≧
ccr, N
smin
pro cmin ≧
cmin
pro smin ≧
ccr, N
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
80
140
70
350
140
55
100
50
250
100
min. osová vzdálenost
beton C12/15
min. okrajová vzdálenost
charakteristischer Randabstand
min. osová vzdálenost
beton C16/20 - C50/60
min. okrajová vzdálenost
okrajová vzdálenost
1)
min. ρ = 1,8 kg/dm3; min. pevnost v tlaku 10 MPa. Další hodnoty zatížení viz. ETA 09/0352 nebo na technickém oddělení fischer.
Požární ODOLNOST
Garantovaná
zatížení
KORoze
KOTEV
A HMOŽDINEK
nelze
porovnávat
mezi jednotlivými výrobci, neboť metodika zkoušeníVše
a výpočtu
o korozi a jak se jí vyvarovat
viz str.být23rozdílná.
- 28. fischer dbá na bezpečnost, proto garantované
může
viz str.hodnoty
33.
zatížení pro daný typ kotvy mohou být menší než u jiných výrobců!
Fasádní a rámové
hmoždinky
typ
ˇ
124 FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOZDINKY
Univerzální fasádní rámová hmoždinka FUR
Vysoce výkonná hmoždinka pro kotvení fasád a konstrukcí, funkční téměř v každém stavebním materiálu, především ve zdivu.
přehled
FUR-T bezpečnostní
šroub se zápustnou hlavou
Fasádní a rámové
hmoždinky
FUR 8-SS a FUR 10-SS
fischer bezpečnostní šroub
se šestihrannou hlavou
FUR 10 a FUR 14 FUS
fischer bezpečnostní šroub
se šestihrannou hlavou,
integrovanou
podložkou a otvorem
pro bit Torx 40 či 50
(viz. technické údaje)
Vhodná pro:
▪ beton
▪ plné cihly
▪ plné vápenopískové cihly
▪ děrované cihly
▪ děrované vápenopískové
tvárnice
▪ duté tvárnice z lehkého
betonu
▪ vícevrstvé sendvičové
betonové zdivo
▪ přírodní kámen s hutnou
strukturou
▪ plynosilikát
Pro upevnění:
▪ fasádních a střešních
konstrukcí ze dřeva a kovu
POPIS
▪ Univerzální rámová hmoždinka.
▪ Upevnění v plných materiálech probíhá napěťově pomocí
tření.
▪ Asymetrické, těsně u sebe umístěné lamely se rozevřou
a zapřou se v dutých materiálech.
▪ Pro použití ve vlhku je vhodná univerzální rámová hmoždinka
s bezpečnostními šrouby z nerez oceli A4.
Výhody/přínosy
▪ Součástí všech hmoždinek je předmontovaný šroub.
▪ Patentované asymetrické lamely zaručují vysokou únosnost
v plných i děrovaných stavebních materiálech.
▪ Verze FUR FUS nevyžadují dodatečné podložky a brání
kontaktní korozi.
montáž
Typ montáže
▪ Průvlečná montáž
FUR VÝHODY na první pohled
montáž
Tipy pro montáž
▪ Doporučujeme fischer bezpečnostní šrouby se zápustnou
hlavou pro upevnění dřevěných konstrukcí a hmoždinky
s límečkem se šrouby se šestihrannou hlavou pro kovové
konstrukce.
▪Šestihranná hlava u hmoždinky FUR FUS zahrnuje 
integrovanou podložku a otvor pro Torx.
▪ U děrovaných cihel (Porotherm) pro bezpříklepové vrtání
použijte vrták STANDARD - viz str. 258.
Zašroubování šroubu vyvolá rozdílné
rozepření lamel.
Rovnoměrné rozepření lamel v plných
stavebních materiálech
V děrovaných stavebních materiálech
lamely vytvoří "tvarový zámek".
základNÍ ZNALOSTI
Obecné principy montáže, správný postup při vrtání
a mnohé další viz str. 18 - 22.
125
Univerzální fasádní rámová hmoždinka FUR
Vysoce výkonná hmoždinka pro kotvení fasád a konstrukcí, funkční téměř v každém stavebním materiálu, především ve zdivu.
Technické údaje
katalogové katalogové
číslo
číslo
gvz
FUR T
nerez ocel
A4
70110
70111
70112
88756
88757
88760
88758
88759
88761
88764
88762
48711
48712
48713
48714
48844
48715
48716
90759
90760
90761
FUR 8 x 80 T
FUR 8 x 100 T
FUR 8 x 120 T
FUR 10 x 80 T
FUR 10 x 100 T
FUR 10 x 115 T
FUR 10 x 135 T
FUR 10 x 160 T
FUR 10 x 185 T
FUR 10 x 200 T
FUR 10 x 230 T
FUR 14 x 100 T
FUR 14 x 140 T
FUR 14 x 165 T
FUR 14 x 180 T
FUR 14 x 210 T
FUR 14 x 240 T
FUR 14 x 270 T
FUR 14 x 300 T
FUR 14 x 330 T
FUR 14 x 360 T
70120
70121
70122
88784
88785
88791
88786
88787
88788
88789
88790
48719
48720
48721
48845
Ø vrtáku
min. hloubka vyvrtané efektivní
díry pro
hloubka vyvrtané
prův. montáž
díry
délka
hmoždinky
l
tloušťka
bezpečnostní
připevňovaného šroub fischer
materiálu
bit
počet kusů
v balení
do
[mm]
td
[mm]
hv
[mm]
[mm]
da
[mm]
ds x ls
[mm]
 
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
90
110
130
90
110
125
145
170
195
210
240
115
155
180
195
225
255
285
315
345
375
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
100
120
80
100
115
135
160
185
200
230
100
140
165
180
210
240
270
300
330
360
10
30
50
10
30
45
65
90
115
130
160
30
70
95
110
140
170
200
230
260
290
6 x 85
6 x 105
6 x 125
7 x 85
7 x 105
7 x 120
7 x 140
7 x 165
7 x 190
7 x 205
7 x 235
10 x 110
10 x 150
10 x 175
10 x 190
10 x 220
10 x 250
10 x 280
10 x 310
10 x 340
10 x 370
T30
T30
T30
T40
T40
T40
T40
T40
T40
T40
T40
T50
T50
T50
T50
T50
T50
T50
T50
T50
T50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
délka
hmoždinky
maximální
užitná
délka
bezpečnostní
šroub fischer
velikost klíče
počet kusů
v balení
l
Fasádní a rámové
hmoždinky
typ
Vhodné krytky ADT viz str. 130.
.
Technické
údaje
typ
katalogové katalogové
číslo
číslo
nerez ocel
FUR SS
A4
70130
70131
70132
88776
88777
88783
88778
88779
88780
88781
88782
FUR 8 x 80 SS
FUR 8 x 100 SS
FUR 8 x 120 SS
FUR 10 x 80 SS
FUR 10 x 100 SS
FUR 10 x 115 SS
FUR 10 x 135 SS
FUR 10 x 160 SS
FUR 10 x 185 SS
FUR 10 x 200 SS
FUR 10 x 230 SS
typ
88792
88793
88799
88794
88795
88796
88797
88798
katalogové katalogové
číslo
číslo
nerez ocel
FUR FUS
FUR 10 x 80 FUS
FUR 10 x 100 FUS
FUR 14 x 80 FUS
FUR 14 x 100 FUS
FUR 14 x 140 FUS
FUR 14 x 165 FUS
FUR 14 x 180 FUS
FUR 14 x 210 FUS
FUR 14 x 240 FUS
FUR 14 x 270 FUS
FUR 14 x 300 FUS
FUR 14 x 330 FUS
FUR 14 x 360 FUS
70140
70141
A4
3) 4)
3) 4)
1) 2)
1) 2)
1) 2)
1) 2)
1) 2)
1) 2)
1) 2)
1) 2)
1) 2)
1) 2)
1) 2)
93527
97797
48724
48725
48726
48727
48728
48842
48729
48730
90762
90763
90764
93528
48731
48732
48733
48734
48735
48843
48736
48737
Ø vrtáku
min. hloubka hloubka vyvrtané
vyvrtané díry pro
díry
průvl. montáž
do
[mm]
td
[mm]
hv
[mm]
da
[mm]
ds x ls
[mm]
SW
[mm]
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
90
110
130
90
110
125
145
170
195
210
240
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
100
120
80
100
115
135
160
185
200
230
10
30
50
10
30
45
65
90
115
130
160
6 x 85
6 x 105
6 x 125
7 x 85
7 x 105
7 x 120
7 x 140
7 x 165
7 x 190
7 x 205
7 x 235
SW10
SW10
SW10
SW13
SW13
SW13
SW13
SW13
SW13
SW13
SW13
Ø vrtáku min. hloubka vyvrt. díry hloubka vyvrtané
pro průvl. montáž
díry
 
délka
hmoždinky
max. užitná
délka
bezpečnostní
šroub fischer
velikost klíče
l
SW
do
[mm]
td
[mm]
hv
[mm]
da
[mm]
ds x ls
[mm]
[mm]
 
10
10
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
90
80
95
115
155
180
195
225
255
285
315
345
375
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
100
80
100
140
165
180
210
240
270
300
330
360
10
30
10
30
70
95
110
140
170
200
225
255
285
7 x 85
7 x 105
10 x 90
10 x 110
10 x 150
10 x 175
10 x 190
10 x 220
10 x 250
10 x 280
10 x 305
10 x 335
10 x 365
SW13
SW13
SW17
SW17
SW17
SW17
SW17
SW17
SW17
SW17
SW17
SW17
SW17
Požární ODOLNOST
KOTEV A HMOŽDINEK
viz str. 23 - 28.
KORoze
Vše o korozi a jak se jí vyvarovat
viz str. 33.
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
počet kusů
v balení
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
1) Okrajový lem: Ø 26 x 3 mm.
2) Dodatečný T50 Torx je integrovaný
do šestihranné hlavy.
3) Okrajový lem: Ø 18 x 2 mm.
4) Dodatečný T40 Torx je integrovaný
do šestihranné hlavy
ˇ
126 FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOZDINKY
Univerzální fasádní rámová hmoždinka FUR
Vysoce výkonná hmoždinka pro kotvení fasád a konstrukcí, funkční téměř v každém stavebním materiálu, především ve zdivu.
zatížení
Fasádní a rámové
hmoždinky
Doporučená zatížení 1) v tahu Nrec a ve smyku Vrec [kN] univerzálních fasádních rámových hmoždinek FUR
typ hmoždinky
doporučená zatížení v tahu Nrec [kN]
beton
plné cihly
plné vápenopískové cihly
příčně děrované cihly
děrované vápenopískové cihly
duté tvárnice z lehčeného betonu 4)
lehčený beton
doporučená zatížení ve smyku Vrec [kN]
beton
plné cihly a plné vápenopískové cihly
FUR 8
1,00 5)
0,40 / 0,60 2)
0,40 / 0,60 2)
—
—
—
—
0,80
FUR 14
≧ B15
≧ Mz12
≧ KS12
≧ Hlz12 3)
≧KSL6
≧ Hbl2
≧ V2
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
≧ B15
[kN]
[kN]
2,9
1,00
5,40
1,30
10,40
2,00
[kN]
0,50
1,00
1,30
příčně děrované cihly, děrované vápnopískové cihly, duté
tvárnice z lehčeného betonu a lehčený beton
0,50
FUR 10
1,60 5)
0,60 / 0,80 2)
0,60 / 0,80 2)
0,30
0,40
0,25
0,25
1,20
1,80 5)
0,60 / 0,80 2)
0,60 / 0,80 2)
0,50
0,60
0,30
0,50
1) Omezení při neustále působících zatíženích tahem viz schválení Z-21.2-1204, oddíl 3.2.3
2) Vyšší hodnoty platí pouze pro neděrované plné cihly (bez výřezu pro uchopení).
3) Objemová hmotnost≧ 1,0 kg/dm³; u jiných tříd pevnosti cihel je třeba přípustné zatížení v zásadě definovat pomocí pokusů na stavebním objektu.
4) Rozpěrná část hmoždinky musí být zakotvena v propojovací části tvárnic (viz schválení Z-21.2-1204, příloha 6).
5) Tyto hodnoty platí pro větší osové vzdálenosti a vzdálenosti od okrajů.
Další hodnoty mezních a charakteristických zatížení je možné zjistit na technickém oddělení fischer: [email protected]; 603 515 164; 739 587 040; 739 345 249.
Rámová hmoždinka SXR
První rámová hmoždinka s evropským schválením ETA pro všechny stavební materiály.
přehled
SXR-T - s galvanicky
pozink. bezpečnostním šroubem
fischer Torx T 40
SXR-Z - s galvanicky
pozink. bezpečnostním šroubem fischer
pro bit Pz 4
SXR-FUS
s galv. pozink. bezpečnostním šroubem se
šestihrannou hlavou
fischer SW 13 s Torxem
T40 a integrovanou
podložkou
Schváleno pro:
▪ beton
▪ plné cihly
▪ plné vápenopískové cihly
▪ děrované vápenopískové
cihly
▪ plné tvárnice z lehčeného
a normálního betonu
▪ dutinové tvárnice z
lehčeného betonu
▪ příčně děrované cihly
▪ bloky tepelné izolace
K upevnění prvků:
▪ ochranné protipožární
dveře
▪ okna
▪ závěsné kuchyňské skříňky
▪ šatny
▪ zábradlí
▪ dřevěné hranoly
▪ dřevěné a kovové fasádní,
stropní a půdní konstrukce
pro upevnění fasádních konstrukcí
viz. ETAG 020
POPIS
Výhody / užitné vlastnosti
▪ Pojistka proti protočení v díře a pojistka proti předčasnému
rozepnutí hmoždinky při montáži.
▪ Provedení SXR-FUS s integrovnaou podložkou zabraňuje
kontaktní korozi.
Garantovaná
základNÍ
ZNALOSTI zatížení
Obecné principy
nelze porovnávat
montáže,mezi
správný
jednotlivými
postup přivýrobci,
vrtání neboť metodika zkoušení a výpočtu
a mnohémůže
dalšíbýt
viz rozdílná.
str. 18 - 22.
fischer dbá na bezpečnost, proto garantované hodnoty
zatížení pro daný typ kotvy mohou být menší než u jiných výrobců!
127
Rámová hmoždinka SXR
První rámová hmoždinka s evropským schválením ETA pro všechny stavební materiály.
montáž
Standard firmy fischer:
● Šroub namontován předem
● Pojistka proti předčasnému
rozevření
Tři varianty hlavy:
● Pojistka proti protočení. 1. Zapuštěná hlava Torx 40
S hloubkou ukotvení 50 mm
(galvanické pozinkování a nerez
schválena pro plné i děrované
ocel A4)
stavební materiály.
2. Zapuštěná hlava Pz 4
3. Šestihranná hlava, velikost klíče
13 s integrovanou podložkou a T40
(galvanické pozinkování
a nerez ocel A4).
▪ Průvlečná montáž
Montážní tipy:
▪ K upevnění dřevěných konstrukcí doporučujeme hmoždinky
a šrouby se zapuštěnou hlavou, u kovových konstrukcí
hmoždinky s integrovanou podložkou a šrouby se šestihrannou hlavou.
▪ Šroub se šestihrannou hlavou a integrovanou podložkou má
navíc Torx.
Pro dřevěné konstrukce
Šroub lze dodat s galvanickým
pozinkováním a v provedení
nerez A4.
Optimální manipulace:
Nízký utahovací moment při
šroubování a vysoký moment
při dotahování.
Pro kovové konstrukce
Kompletní sortiment:
Celkové délka hmoždinky
60–260 mm.
TechniCKÉ ÚDAJE
typ
SXR T
katalogové
číslo
katalogové
číslo
gvz
nerez ocel
■ ETA
A4
SXR 8 x 60 T
SXR 8 x 80 T
SXR 8 x 100 T
SXR 8 x 120 T
SXR 10 x 80 T
SXR 10 x 100 T
SXR 10 x 120 T
SXR 10 x 140 T
SXR 10 x 160 T
SXR 10 x 180 T
SXR 10 x 200 T
SXR 10 x 230 T
SXR 10 x 260 T
typ
502999
503000
503001
503002
46263
46264
46265
46266
46267
46268
46269
46270
46271
■
■
■
■
46272
46274
46278
46279
46283
46285
46286
46287
46288
■
■
■
■
■
■
■
■
■
katalogové
číslo
■ ETA
SXR bez šroubu
SXR 6 x 35
SXR 6 x 50
SXR 6 x 60
SXR 8 x 60
SXR 8 x 80
SXR 8 x 100
SXR 8 x 120
503228
503229
503230
506194
506196
506198
506199
■
SXR 6 x 35 Z
SXR 6 x 50 Z
SXR 6 x 60 Z
503231
503232
503233
■
■
■
■
■
■
■
■
■
průměr
vrtáku
min. hloubka
vyvrtané díry
min. kotevní
hloubka
do
[mm]
td
[mm]
hef
[mm]
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
70
90
110
130
90
110
130
150
170
190
210
240
270
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
max. užitná
délka
bezpečnostní
šroub fischer
l
t fix
[mm]
ds x ls
[mm]
60
80
100
120
80
100
120
140
160
180
200
230
260
10
30
50
70
30
50
70
90
110
130
150
180
210
min. kotevní délka hmoždinky
hloubka
pro bit
počet kusů
v balení
6 x 65
6 x 85
6 x 105
6 x 125
7 x 87
7 x 107
7 x 127
7 x 147
7 x 167
7 x 187
7 x 207
7 x 237
7 x 267
T30
T30
T30
T30
T40
T40
T40
T40
T40
T40
T40
T40
T40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
max. užitná
délka
bezpečnostní
šroub fischer
pro bit
počet kusů
v balení
PZ 4
PZ 4
PZ 4
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
[mm]
průměr vrtáku
min. hloubka
vyvrtané díry
do
[mm]
td
[mm]
hef
[mm]
[mm]
t fix
[mm]
ds x ls
[mm]
6
6
6
8
8
8
8
6
6
6
45
60
70
70
90
110
130
45
60
70
30
30
30
50
50
50
50
30
30
30
35
50
60
60
80
100
120
5
20
30
5
20
30
10
30
50
120
5
20
30
3,5 - 4,5
3,5 - 4,5
3,5 - 4,5
5,0 - 6,0
5,0 - 6,0
5,0 - 6,0
5,0 - 6,0
4,5 x 40
4,5 x 40
4,5 x 40
Požární ODOLNOST
KOTEV A HMOŽDINEK
viz str. 23 - 28.
délka hmoždinky
l
KORoze
Vše o korozi a jak se jí vyvarovat
viz str. 33.
Fasádní a rámové
hmoždinky
SXR Výhody na první pohled
Montáž:
ˇ
128 FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOZDINKY
Rámová hmoždinka SXR
První rámová hmoždinka s evropským schválením ETA pro všechny stavební materiály.
TechniCKÉ ÚDAJE
Fasádní a rámové
hmoždinky
typ
SXR 10 x 52 FUS
SXR 10 x 60 FUS
SXR 10 x 80 FUS
SXR 10 x 100 FUS
SXR 10 x 120 FUS
SXR 10 x 140 FUS
SXR 10 x 160 FUS
SXR 10 x 180 FUS
SXR 10 x 200 FUS
SXR 10 x 230 FUS
SXR 10 x 260 FUS
1)
katalogové
číslo
katalogové
číslo
gvz
nerez A4
502456
46329
46330
46331
46332
46333
46334
46335
46336
46337
46338
průměr vrtáku min. hloubka
vyvrtané díry
■ ETA
délka
max. užitná
hmoždinky
délka
td
[mm]
hef
[mm]
[mm]
t fix
[mm]
ds x ls
[mm]
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
42
70
90
110
130
150
170
190
210
240
270
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
52
60
80
100
120
140
160
180
200
230
260
2
10
30
50
70
90
110
130
150
180
210
7 x 61
7 x 69
7 x 89
7 x 109
7 x 129
7 x 149
7 x 169
7 x 189
7 x 209
7 x 239
7 x 269
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
l
bezpečnostní
šroub fischer
do
[mm]
■
46339
46340
46342
46343
46344
46345
46361
46362
46363
46364
min. kotevní
hloubka
pro bit a klíč
počet kusů
v balení
T40/SW13
T40/SW13
T40/SW13
T40/SW13
T40/SW13
T40/SW13
T40/SW13
T40/SW13
T40/SW13
T40/SW13
T40/SW13
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1) nepředmontována
typ
GBS 10 x 80
GBS 10 x 100
GBS 10 x 115
GBS 10 x 135
GBS 10 x 160
GBS 10 x 185
GBS 10 x 230
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
katalogové
Ø trnu
minimální hloubka díry
pro
počet kusů
číslo
[Ø mm]
[mm]
 
v balení
50590
50591
50592
50593
50594
50595
50596
9
9
9
9
9
9
9
85
105
120
140
165
190
235
S 10 H 80 R
S 10 H 100 R
S 10 H 115 R
S 10 H 135 R
S 10 H 160 R
S 10 H 185 R
S 10 H 230 R
1
1
1
1
1
1
1
GBS temovací trn na pórobeton
1) Podle certifikátu se pro zhotovení otvoru v pórobetonu použije temovací trn na pórobeton GBS.
zatížení
Garantovaná zatížení a montážní údaje pro hmoždinku SXR v betonu.
zdivo
Pevnost
vícenásobná upevnění nenosných
systémů
Ø 8 mm
Ø 10 mm
0,70
1,40
0,70
1,40
0,70
0,70
0,55
0,85
0,70
0,70
0,70
0,85
–
0,15
–
0,26
10,1 / 9,51)
7,1 / 5,81)
100
250
250
100
100 (200)
1007)
1007)
50
a) u jednotlivých
hmoždinek
[kN]
≧ MZ 12
[kN]
≧ KS 12
[kN]
≧ HLz 12
[kN]
≧ KSL 6
[kN]
≧ HBl 2
[kN]
≧V2
[kN]
PP2 / P3.3
[kN] ≧ PP4 / P4.4
Mzul [Nm]
–
hmin [mm]
–
a
[mm]
–
a
[mm]
–
ar
[mm]
–
hef
[mm]
–
1)
Rozměry a vlastnosti certifikovaných kotevních podkladu lze najít v ETA schválení.
plná cihla pálená
plná vápenopísková cihla
svisle děrovaná cihla
děrovaná vápenopísková cihla
duté bloky z lehčeného betonu
bloky z lehčeného betonu
pórenbeton
pórenbeton
garantovaný ohybový moment
min. tloušťka stavebního dílu
osová vzdálenost jednotlivých kotev
osová vzdálenost kotev ve skupině
okrajová vzdálenost
hloubka kotvení
b) u dvojic
hmoždinek
Garantovaná zatížení a montážní údaje pro hmoždinku SXR v betonu.
beton ≧ B15 (C12/15)
garantovaná únosnost v tahu Nzul
garantovaná únosnost ve smyku Vzul
garantovaný ohybový moment Mzul
min. tloušťka stavebního dílu hmin
a
osová vzdálenost
ar
okrajová vzdálenost
hef
hloubka kotvení
[kN]
[kN]
[Nm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
vícenásobná upevnění nenosných systémů
Ø 8 mm
Ø 10 mm
1,002)
1,802)
4,202) / 3,401), 2)
5,402) / 5,001), 2)
7,1 / 4,91)
10,1 / 9,51)
100
100 / 703)
70 / 503)
70 / 503)
70 / 503)
85 / 603) 210 / 1503)
50
Hodnoty platí pro šroub z korozivzdorné ocele A4-70.
Maximální zatížení jedné hmoždinky (příslušné mezní hodnoty zatížení skupiny kotev hledejte v ETA reportu).
3)
Pro beton ≥ C16/20.
1)
2)
základNÍ
Garantovaná
ZNALOSTI zatížení
Obecné principy
nelze porovnávat
montáže,mezi
správný
jednotlivými
postup přivýrobci,
vrtání neboť metodika zkoušení a výpočtu
a mnohémůže
dalšíbýt
viz rozdílná.
str. 18 - 22.
fischer dbá na bezpečnost, proto garantované hodnoty
zatížení pro daný typ kotvy mohou být menší než u jiných výrobců!
129
Zatížení rámových hmoždinek pro kotvení nosných
fasádních konstrukcí
zatížení
Garantovaná zatížení hmoždinek fischer
garantovaný ohybový moment
≧ B15
≧ Mz12
≧ KS12
≧ HLz122)
≧ KSL6
≧ Hbl2
≧ V2
2MPa
4 MPa
nerez ocel
A4
hv ≧
t≧
3)
kotevní hloubka
hloubka vrtané díry
průměr vrtání
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[Nm]
[Nm]
[mm]
[mm]
[mm]
FUR 8
0,5
0,4/0,61)
0,4/0,61)
—
—
—
—
—
—
—
5,0
4,2
70
80
8
FUR 10
0,8
0,6/0,81)
0,6/0,81)
0,3
0,4
0,25
0,25
0,3
0,258)
0,358)
10,1
8,5
70/904)/40
80/1004)
10
FUR 14
1,2
0,6/0,81)
0,6/0,81)
0,5
0,6
0,3
0,5
0,7
—
—
27,8
26,1
70/904)
85/1054)
14
SXR 10
0,8
0,6/0,81)
0,6/0,81)
0,3
0,4
0,25
0,25
—
0,28)
0,38)
10,1
9,5
50
60
10
SXS 10
0,8
0,6/0,81)
0,6/0,81)
—
—
0,25
0,25
—
—
—
16,4
15,3
50/40
60
10
Montážní údaje
a) jednotlivá hmoždinka
b) skupina dvou hmoždinek
Fasádní a rámové
hmoždinky
typ hmoždinky
beton
plná cihla pálená
plná vápenopísková cihla
svisle děrovaná cihla
duté bloky z lehčeného betonu
plné cihly z betonu
lehčený monolitický beton
lehčený mezerovitý beton
pórobeton
Montážní údaje v cm
jednotlivá hmoždinka6)
osová vzdál.
okrajová vzdál.
osová vzdál.
beton
skupina dvou hmoždinek6)
okrajová vzdál.
lehčený monolitický beton
zdivo
minimální tloušťka stavebního dílu
osová vzdálenost
okrajová vzdálenost
2)
3)
4)
5)
6)
1)
7)
8)
minimální tloušťka stavebního dílu
jednotlivá hmoždinka
skupina dvou hmoždinek
minimální tloušťka stavebního dílu
s přitížením
bez přitížení7)
osová vzdál.
okrajová vzdál.
osová vzdál.
okrajová vzdál.
a≧
ar ≧
ai ≧
ag ≧
ar ≧
d=
a≧
ar ≧
ar ≧
d=
a≧
ar ≧
a≧
ar ≧
d=
10
5
5
15
5
10
8
5
24
8
10
10
10/3
25
11,5
—
—
—
—
—
10
5
5
15
5
15
10
5
30
10
12
10/257)
10/3
25
11,5
10
10
—
—
20
10
6
8
18
6
15
10
5
30
10
12
25
10/3
40
11,5
10
10
—
—
17,5
10
5
5
15
5
15
10
5
30
10
10
10/257)
10/3
25
11,5
—
—
—
—
—
10
5
5
15
5
10
8
5
24
8
10
10/257)
10
25
11,5
—
—
—
—
—
15
10
5
30
10
Vyšší hodnoty platí pouze pro cihly bez dutin.
Hustota ≧ 1,0 kg/dm3.
Při zatížení momentem i tahem musejí být únosnosti redukovány.
Platí pouze pro monolitický lehčený beton.
Otvory v porobetonu je nutné zhotovit trnem
viz. obrázek
U kotvení do svisle děrovaných cihel s podílem dutin > 15% musí být osová vzdálenost 25 cm. Osová vzdálenost může být redukována na 10 cm za předpokladu snížení únosnosti hmoždinky na polovinu.
Pouze v případě použití temovacího trnu GBS 10
Požární ODOLNOST
Garantovaná
zatížení
KORoze
KOTEV
A HMOŽDINEK
nelze
porovnávat
mezi jednotlivými výrobci, neboť metodika zkoušeníVše
a výpočtu
o korozi a jak se jí vyvarovat
viz str.být23rozdílná.
- 28. fischer dbá na bezpečnost, proto garantované
může
viz str.hodnoty
33.
zatížení pro daný typ kotvy mohou být menší než u jiných výrobců!
ˇ
130 FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOZDINKY
fischer bezpečnostní šrouby
Použití v kombinaci s rámovými hmoždinkami fischer a hmoždinkami fischer pro pórobeton.
montáž
Fasádní a rámové
hmoždinky
popis
▪ Speciální šroub se zápustnou nebo šestihrannou hlavou.
▪ Používá se v kombinaci s rámovými hmoždinkami S H R
a hmoždinkou GB pro pórobeton.
▪ fischer bezpečnostní šrouby jsou také vyrobeny z nerez oceli
A4 tak, aby upevnění nepodléhalo korozi a vysoké pevnosti
(6.8 nebo A4-70) znamená vysoké ohybové momenty a
vysokou pevnost v krutu.
Tipy pro montáž
▪ Při použití do dřeva nejprve vyvrtejte díru.
Technické údaje
fischer bezpečnostní šroub se zápustnou hlavou pro  Torx, galvanicky pozinkovaná ocel
fischer bezpečnostní šroub se šestihrannou hlavou, galvanicky pozinkovaná ocel
fischer bezpečnostní šroub se zápustnou hlavou pro  Torx, nerez ocel A4
fischer bezpečnostní šroub se šestihrannou hlavou, nerez ocel A4
typ
katalogové
číslo
katalogové
číslo
nerez A4
bit Torx
počet kusů
 
v balení
89240
89244
89246
89248
89250
89252
89254
89256
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
200
200
200
200
200
200
100
100
50
50
50
50
50
1) 89230
89170
89172
89174
89176
89178
89180
89182
89186
89188
89190
89192
89194
5 x 85 Z
7 x 85 T
7 x 105 T
7 x 120 T
7 x 140 T
7 x 165 T
7 x 190 T
7 x 235 T
10 x 105 T
10 x 140 T
10 x 165 T
10 x 190 T
10 x 235 T
89262
89264
89266
typ
katalogové
číslo
80404
80405
80406
80407
80408
80409
80410
80411
80412
80413
80415
80416
80417
80418
7 x 65 6-kt.
7 x 85 6-kt.
7 x 105 6-kt.
7 x 120 6-kt.
7 x 140 6-kt.
7 x 165 6-kt.
7 x 190 6-kt.
7 x 235 6-kt.
10 x 95 6-kt.
10 x 105 6-kt.
10 x 140 6-kt.
10 x 165 6-kt.
10 x 190 6-kt.
10 x 235 6-kt.
1) bit Pz.
krytka adt
typ
ADT 15 W
ADT 15 DB
ADT 18 W
ADT 18 DB
katalogové
barva
[Ø krytky
pro fischer bezpečnostní šroub
počet kusů
číslo
 
[mm]
[Ø mm]
v balení
60326
60329
60334
60337
bílá
tmavě hnědá
bílá
tmavě hnědá
15
15
18
18
7
7
10
10
100
100
100
100
krytka adK
typ
ADK 18 W
ADK 18 DB
katalogové
barva
[Ø krytky
délka dříku
počet kusů
číslo
 
[mm]
[mm]
v balení
60298
60300
bílá
tmavě hnědá
18
18
9
9
100
100
katalogové
vnější
∅ otvoru
tloušťka
pro hmoždinku
počet kusů
číslo
[mm]
[Ø mm]
[mm]
 
v balení
10026
10043
10058
21
24
28
11,5
13
15
1,5
2,5
2,5
S10R, S10H-R, FUR 10
S12R
S14R, S14H-R, FUR14
500
250
250
podložka U
typ
U 11,5 x 21 x 1,5 A2
U 13 x 24 DIN 125 A2
U 15 x 28 DIN 125 A2
základNÍ ZNALOSTI
Obecné principy montáže, správný postup při vrtání
a mnohé další viz str. 18 - 22.
katalogové
číslo
nerez A4
klíč SW
počet kusů
 
v balení
80260
80261
80262
80263
80264
80265
80274
80273
80266
80271
80267
80268
13
13
13
13
13
13
13
13
17
17
17
17
17
17
200
200
200
200
200
200
100
100
50
50
50
50
50
50
131
Natloukací hmoždinka N
Spolehlivá natloukací hmoždinka bezpečně upevní i v obtížných podmínkách
N Z natloukací
hmoždinka se zapuštěnou hlavou
Vhodná pro:
▪ beton
▪ přírodní kámen s hutnou
strukturou
▪ plné cihly
▪ plné vápenopískové cihly
N FZ natloukací
hmoždinka s hříbkovitou hlavou
N M natloukací
hmoždinka
se závitovou hlavou
NU ZZ natloukací
hmoždinka
s cylindrickou
hlavou
popis
▪ Hmoždinka se rozepře po zatlučení hřebu a ve vyvrtané
díře drží pomocí tření.
▪ Pro použití ve vlhku je vhodný šroubový hřeb z nerez oceli A2.
VÝHODY NA PRVNÍ POHLED
Zužující se dřík
Velmi dobré upevnění díky
perfektně přizpůsobené rozpěrné pro snadné zasunutí
zóně
Výhody/přínosy
▪ Rychlá a jednoduchá průvlečná montáž zkracuje dobu
montáže.
▪ Hřeb s pilovitým závitem lze snadno zarazit dovnitř a v případě potřeby vyšroubovat.
▪ Křížová drážka Pz umožňuje uvolnění hmoždinky a následné
upravení nebo demontáž.
Límeček zabraňuje
zapadnutí do vyvrtané
díry
Vroubky pro
pevné usazení
Pilovitý závit
– snadné zaražení
– snadné vyšroubování
Natloukací
pojistka zabraňuje
předčasnému
rozepření
Montáž
Typ montáže
▪ Průvlečná montáž
Technické údaje
typ
N 5 x 30 Z
N 5 x 40 Z
N 5 x 50 Z
N 6 x 40 Z
N 6 x 60 Z
N 6 x 80 Z
N 8 x 60 Z
N 8 x 80 Z
N 8 x 100 Z
N 8 x 120 Z
N 10 x 100 Z
N 10 x 135 Z
N 10 x 160 Z
N 10 x 230 Z
katalogové
číslo
1)
2)
2)
2)
2)
50395
50351
50352
50354
50355
50353
50356
50358
50357
50359
50346
50347
50348
50335
Ø vrtáku
min. hloubka
efektivní
vyvrtané díry
hloubka vyvrtané
pro průvl. montáž
díry
délka
hmoždinky
tloušťka
připevňovaného
materiálu
pozinkovaný
hřeb fischer
l
do
[mm]
td
[mm]
hef
[mm]
t fix
[mm]
ds x ls
[mm]
5
5
5
6
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
45
55
65
55
75
95
75
95
115
135
115
150
175
245
25
25
25
30
30
30
40
40
40
40
50
50
50
50
30
40
50
40
60
80
60
80
100
120
100
135
160
230
5
15
25
10
30
50
20
40
60
80
50
85
110
180
3,5 x 38
3,5 x 48
3,5 x 58
4 x 48
4 x 64
4 x 88
5 x 65
5 x 85
5 x 105
5 x 125
7 x 110
7 x 145
7 x 170
6 x 240
[mm]
1) speciálně vhodná též pro objímky fischer FC, viz kapitola Elektrikářské hmoždinky.
2) není předmontovaná
Požární ODOLNOST
Garantovaná
zatížení
počet kusů
v balení
KORoze
KOTEV
A HMOŽDINEK
nelze
porovnávat
mezi jednotlivými výrobci, neboť metodika zkoušeníVše
a výpočtu
o korozi a jak se jí vyvarovat
viz str.být23rozdílná.
- 28. fischer dbá na bezpečnost, proto garantované
může
viz str.hodnoty
33.
zatížení pro daný typ kotvy mohou být menší než u jiných výrobců!
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Fasádní a rámové
hmoždinky
přehled
ˇ
132 FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOZDINKY
Natloukací hmoždinka N
Spolehlivá natloukací hmoždinka bezpečně upevní i v obtížných podmínkách
Technické údaje
Fasádní a rámové
hmoždinky
typ
N 5 x 30 Z A2
N 6 x 40 Z A2
N 6 x 60 Z A2
N 8 x 60 Z A2
N 8 x 80 Z A2
N 8 x 100 Z A2
typ
N 5 x 30 FZ
N 6 x 30 FZ
N 6 x 40 FZ GP
N 8 x 40 FZ
N 6 x 40 FZ A2
1)
1) s vrutem z nerez oceli A2
typ
N 6 x 40 FN
typ
katalogové
číslo
Ø vrtáku
min. hl. vyvrt. díry
pro průvl. montáž
efektivní
hl. vyvrtané díry
délka
hmoždinky
tloušťka
připev. materiálu
nerezový
hřeb fischer
do
[mm]
td
[mm]
hef
[mm]
l
t fix
[mm]
ds x ls
[mm]
50370
50372
50373
50374
50375
50376
5
6
6
8
8
8
45
55
75
75
95
115
25
30
30
40
40
40
30
40
60
60
80
100
5
10
30
20
40
60
3,5 x 38 A2
4 x 48 A2
4 x 64 A2
5 x 65 A2
5 x 85 A2
5 x 105 A2
katalogové
číslo
Ø vrtáku
50338
50341
48795
15903
50369
katalogové
číslo
min. hl. vyvrt. díry
efektivní
pro průvl. montáž hl. vyvrtané díry
pozinkovaný
hřeb fischer
[mm]
t fix
[mm]
[Ø mm]
[mm]
5
6
6
8
6
45
45
55
55
55
25
27
30
40
30
30
30
40
40
40
5
0,5
7
0,5
7
9
13
13
20
13
3,5 x 38
4 x 38
4 x 48
5 x 45
4 x 48
100
200
100
50
50
délka
hmoždinky
tloušťka
připev. materiálu
Ø hlavy
plastový
hřeb fischer
počet kusů
v balení
l
Ø vrtáku
min. hl. vyvrt. díry efektivní
pro průvl. montáž hl. vyvrtané díry
ds x ls
do
[mm]
td
[mm]
hef
[mm]
[mm]
t fix
[mm]
[Ø mm]
[mm]
50342
6
55
30
40
7
13
4 x 45
katalogové
číslo
Ø vrtáku
78392
78394
93106
93107
93108
93109
93110
93111
93112
93113
93977
93978
typ
katalogové
číslo
50394
tloušťka
pozinkovaný
připev. materiálu hřeb fischer
l
t fix
[mm]
ds x ls
[mm]
55
30
40
10
4 x 48 M6
50
délka
hmoždinky
tloušťka
připev. materiálu
podložka
nerezový
hřeb fischer
l
min. hl. vyvrt. díry efektivní
pro průvl. montáž hl. vyvrtané díry
t
[mm]
hef
[mm]
[mm]
t fix
[mm]
[Ø mm]
ds x ls
[mm]
6
6
55
75
30
30
40
60
10
30
19
19
4 x 48
4 x 64
katalogové
číslo
Ø vrtáku
celková délka
hmoždinky
efektivní
hl. vyvrtané díry
tloušťka připev.
materiálu
SELBO
do
td
l
t fix
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[Ø mm]
5
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8
8
35
46
55
45
52
65
80
55
67
85
110
130
25
36
45
35
42
55
70
45
57
75
100
120
2
6
15
5
12
25
40
5
12
30
60
80
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
78914
78915
78916
78917
78918
78919
78920
Ø vrtáku
min. hl. vyvrt. díry efektivní
pro průvl. montáž hl. vyvrtané díry
N FN natloukací hmoždinka
se závitovou hlavou z galvanicky pozinkované
oceli
[mm]
do
[mm]
78911
78912
78913
50
počet kusů
v balení
hef
[mm]
Ø vrtáku
NU 5 x 25 ZZ
NU 5 x 36 ZZ
NU 5 x 45 ZZ
NU 6 x 35 ZZ
NU 6 x 42 ZZ
NU 6 x 55 ZZ
NU 6 x 70 ZZ
NU 8 x 45 ZZ
NU 8 x 57 ZZ
NU 8 x 75 ZZ
NU 8 x 100 Z
NU 8 x 120 Z
délka
hmoždinky
td
[mm]
katalogové
číslo
katalogové
číslo
min. hl. vyvrt. díry efektivní
pro průvl. montáž hl. vyvrtané díry
N FN natloukací hmoždinka
s hříbkovou hlavou a plastovým hřebem
ds x ls
do
[mm]
typ
50367
50368
počet kusů
v balení
hef
[mm]
6
N 6 x 40 ZZ
l
Ø hlavy
100
50
50
50
50
50
td
[mm]
50398
typ
tloušťka
připev. materiálu
[mm]
do
[mm]
N 6 x 40 M6
N 6 x 40 D A2
N 6 x 60 D A2
délka
hmoždinky
počet kusů
v balení
průměr límečku
pozinkovaný
hřeb fischer
počet kusů
v balení
50
50
počet kusů
v balení
SELBO N natloukací hmoždinka
ds x ls
délka
hmoždinky
tloušťka
připev. materiálu
l
[mm]
3,5 x 48
5 x 65
5 x 85
5 x 105
5 x 125
Ø okraje
pozinkovaný
hřeb fischer
do
[mm]
td
[mm]
hef
[mm]
[mm]
t fix
[mm]
[Ø mm]
[mm]
6
55
30
40
7
11
4 x 48
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
počet kusů
v balení
N ZZ s cylindrickou hlavou
z galvanicky pozinkované oceli
ds x ls
základNÍ ZNALOSTI
Obecné principy montáže, správný postup při vrtání
a mnohé další viz str. 18 - 22.
N D A2 natloukací hmoždinka
s velkou podložkou, nerez ocel A2
50
133
Natloukací hmoždinka N
Spolehlivá natloukací hmoždinka bezpečně upevní i v obtížných podmínkách
zatížení
N5
0,16
0,14
0,03
0,14
0,03
0,07
beton B 25
plné cihly Mz 12
pemza V 4
vápenopískové cihly KS 12
pórobeton G 2
pórobeton G 4
N 61)
0,20
0,17
0,11
0,17
0,04
0,09
N8
0,27
0,24
0,13
0,24
0,07
0,11
N 10
0,33
0,30
0,16
0,33
0,10
0,16
neplatí pro N 6 x 40 FN.
Další hodnoty mezních a charakteristických zatížení je možné zjistit na technickém oddělení fischer: [email protected]; 603 515 164; 739 587 040; 739 345 249.
1)
Trubková kotva FNH
Odolná proti hydrogenovému zkřehnutí díky povrchové úpravě Dacromet. Rychlé a jednoduché upevnění obkladů.
přehled
Vhodná pro:
▪ beton
▪ přírodní kámen s hutnou
strukturou
▪ plné cihly
▪ plné vápenopískové cihly
FNH trubková kotva
povrchová úprava
DACROMET
montáž
Typ montáže
▪ Průvlečná montáž
Technické údaje
Doporučená zatížení Frec [kN] (zahrnující koeficient bezpečnosti 4)
typ kotvy
beton bez trhlin ≧ B25
kotevní hloubka
minimální tloušťka stavebního dílu
FNH 5
0,10
20
50
[kN]
hef [mm]
hmin [mm]
FNH 6
0,35
30
60
FNH 8
0,60
40
70
Technické údaje
typ
FNH 5/50
FNH 6/30
FNH 6/40
FNH 6/50
FNH 6/60
FNH 6/80
FNH 8/70
FNH 8/90
FNH 8/110
FNH 8/130
FNH 8/150
FNH 8/180
katalogové
číslo
50192
19863
50638
77525
19864
19865
19866
19867
19868
19869
19870
43905
Ø vrtáku
min. hloubka vyvrtané
dírypro průvl. montáž
hloubka
ukotvení
do
[mm]
td
[mm]
hef
[mm]
5
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8,5
60
40
50
60
70
90
80
100
120
140
160
190
20
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
Požární ODOLNOST
Garantovaná
zatížení
délka kotvy
max. užitná délka
l
[mm]
t fix
[mm]
50
30
40
50
60
80
70
90
110
130
150
180
30
10
20
30
50
30
50
70
90
110
140
KORoze
KOTEV
A HMOŽDINEK
nelze
porovnávat
mezi jednotlivými výrobci, neboť metodika zkoušeníVše
a výpočtu
o korozi a jak se jí vyvarovat
viz str.být23rozdílná.
- 28. fischer dbá na bezpečnost, proto garantované
může
viz str.hodnoty
33.
zatížení pro daný typ kotvy mohou být menší než u jiných výrobců!
počet kusů
v balení
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
Pro upevnění:
▪ hraněného dříví
▪ konstrukcí ze dřeva a kovu
▪ kovových profilů
Fasádní a rámové
hmoždinky
Doporučená zatížení Frec [kN] (zahrnující koeficient bezpečnosti 7)
ˇ
134 FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOZDINKY
Kovová rámová hmoždinka pro okenní rámy F M
přehled
Vhodná pro:
▪ beton
▪ přírodní kámen s hutnou
strukturou
▪ plné cihly
▪ plné vápenopískové cihly
▪ plné tvárnice z pórobetonu
▪ děrované vápenopískové
tvárnice
▪ pórobeton
▪ porotherm
Fasádní a rámové
hmoždinky
F M kovová rámová
hmoždinka
Pro upevnění:
▪ okennch rámů
▪ zárubní
popis
Výhody/přínosy
▪ Kovová rámová hmoždinka.
▪ Při utažení šroubu je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra,
hmoždinka se rozepře a zaklíní uvnitř vyvrtané díry.
▪ Princip montáže zabraňuje vytržení okenních rámů z podkladu.
▪ Rozpěrné pouzdro z galv. hliníku zajišťuje dobrou ochranu proti korozi.
▪ Krytky pro zakrytí upevnění.
ZATÍŽENÍ
montáž
Typ montáže
▪ Průvlečná montáž
Doporučená zatížení Frec [kN] (zahrnující koeficient bezpečnosti 4)
typ hmoždinky
beton ≧ B25
plné cihly ≧ Mz 12
vápenopískové cihly ≧ KS 12
plné tvárnice z lehčeného betonu ≧ V 2
děrované vápenopískové cihly ≧ KSL 6
Tipy pro montáž
▪ Maximální utahovací moment 5 Nm.
F 10 M
1,38
1,28
1,28
0,48
0,55
Další hodnoty mezních a charakteristických zatížení je možné zjistit na technickém
oddělení fischer: [email protected]; 603 515 164; 739 587 040; 739 345 249.
Technické údaje
typ
katalogové
číslo
88660
88662
88664
88666
F 8 M 72
F 8 M 92
F 8 M 112
F 8 M 132
F 8 M 72 L
F 8 M 92 L
F 8 M 112 L
F 8 M 132 L
F 10 M 72
F 10 M 92
F 10 M 112
F 10 M 132
F 10 M 152
F 10 M 182
F 10 M 202
1)
1)
1)
1)
506986
506988
506989
506990
88670
88672
88674
88676
88678
88680
61064
Ø vrtáku
min. hloubka vyvrtané
díry pro průvl. montáž
hloubka
ukotvení
délka hmoždinky
tloušťka připevňovaného počet kusů
materiálu
v balení
do
[mm]
td
[mm]
hef
[mm]
[mm]
t fix
[mm]
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
90
110
130
150
90
110
130
150
90
110
130
150
170
200
220
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
72
92
112
132
72
92
112
132
72
92
112
132
152
182
202
42
62
82
102
42
62
82
102
42
62
82
102
122
152
172
l
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
1) Šroub s čočkovou hlavu.
Ø hlavy šroubu 9 mm (F 8 M) resp. Ø 13 mm (F 10 M)
typ
katalogové
ASM 10 krytka
barva
číslo
ADM 10 W
ASM 10 W
88688
60320
výška krytky
∅ krytky
pro
počet kusů
 
v balení
F 10M
F 10M
100
100
[mm]
bílá
bílá
4
-
15
16
základNÍ ZNALOSTI
Obecné principy montáže, správný postup při vrtání
a mnohé další viz str. 18 - 22.
ADM 10 krytka
135
Rámová hmoždinka pro okenní rámy F S
Rozpěrná hmoždinka z vysoce kvalitního nylonu.
přehled
Vhodná pro:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
beton
přírodní kámen s hutnou
strukturou
plné cihly
porobeton
plné vápenopískové cihly
plné tvárnice z lehčeného betonu
děrované vápenopískové tvárnice
duté tvárnice z lehčeného betonu
porotherm
Pro upevnění:
▪ okenních rámů
▪ zárubní
montáž
Typ montáže
▪ Průvlečná montáž
Technické údaje
Doporučená tahová zatížení Frec [kN] (zahrnující koeficient bezpečnosti 4)
typ hmoždinky
beton ≧ B25
plné cihly ≧ Mz 12
vápenopískové cihly ≧ KS 12
plné tvárnice z lehčeného betonu ≧ V 2
děrované vápenopískové cihly ≧ KSL 6
F8S
0,78
0,90
0,90
0,25
0,25
F 10 S
1,48
1,25
1,25
–
–
Další hodnoty mezních a charakteristických zatížení je možné zjistit na technickém oddělení fischer: [email protected]; 603 515 164; 739 587 040; 739 345 249.
Technické údaje
typ
katalogové
číslo
88635
88636
88637
88625
88626
88627
88628
88629
F 8 S 100
F 8 S 120
F 8 S 140
F 10 S 75
F 10 S 100
F 10 S 120
F 10 S 140
F 10 S 165
typ
ADF 12W bílá
Ø vrtáku
min. hloubka
vyvrtané díry
pro průvl.montáž
hloubka
ukotvení
délka kotvy
do
[mm]
td
[mm]
hef
[mm]
[mm]
t fix
[mm]
[Ø mm]
8
8
8
10
10
10
10
10
115
135
155
90
115
135
155
180
40
40
40
50
50
50
50
50
100
120
140
75
100
120
140
165
50
70
90
15
40
60
80
105
10
10
10
12
12
12
12
12
l
tloušťka
připevňovaného
materiálu
okraj
hmoždinky
počet kusů
v balení
50
50
50
50
50
50
50
50
katalogové
číslo
Ø krytky
[Ø mm]
počet kusů
v balení
60275
12
100
Požární ODOLNOST
KOTEV A HMOŽDINEK
viz str. 23 - 28.
KORoze
Vše o korozi a jak se jí vyvarovat
viz str. 33.
Fasádní a rámové
hmoždinky
F S rámová hmoždinka
pro okenní rámy
ˇ
136 FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOZDINKY
Šrouby pro okenní rámy FFS a FFSZ
Speciální šroub pro přímou montáž okenních rámů.
přehled
FFS se zápustnou
hlavou
Pro upevnění:
▪ okenních rámů
▪ zárubní
▪ požárních dveří
Fasádní a rámové
hmoždinky
FFSZ s cylindrickou
hlavou
montáž
Typ montáže
▪ Průvlečná montáž
Technické údaje
typ
katalogové
Ø vrtáku
délka šroubu
bit
Ø hlavy
číslo
do
[mm]
ls
[mm]
 
[Ø mm]
počet kusů
v balení
FFS 7,5 x 42 T25
FFS 7,5 x 52 T25
FFS 7,5 x 62 T25
FFS 7,5 x 72 T25
FFS 7,5 x 82 T25
FFS 7,5 x 92 T25
FFS 7,5 x 102 T25
FFS 7,5 x 112 T25
FFS 7,5 x 122 T25
FFS 7,5 x 132 T25
FFS 7,5 x 152 T25
FFS 7,5 x 182 T25
62379
62395
62396
61550
68955
61551
68956
61552
68957
61553
61554
61555
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
42
52
62
72
82
92
102
112
122
132
152
182
T25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
FFS 7,5 x 202 T25
68958
6
202
T25
11,5
100
FFS 7,5 x 212 T25
61556
6
212
T25
11,5
100
katalogové
Ø vrtáku
délka šroubu
bit
Ø hlavy
počet kusů
číslo
do
[mm]
ls
[mm]
 
[Ø mm]
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
52
62
72
82
92
102
112
122
132
152
182
202
212
T25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
efektivní hloubka ukotvení hef
minimální hloubka
vyvrtané díry ≧ hef + 10 mm
hef ≧ 20 mm v betonu
hef ≧ 40 mm v plné vápenopískové cihle
hef ≧ 40 mm v plné tvárnici
hef ≧ 50 mm v pemze
hef ≧ 50 mm v plné tvárnici z lehkého betonu
hef ≧ 60 mm v děrované cihle
Technické údaje
typ
FFSZ 7,5 x 52 T25
FFSZ 7,5 x 62 T25
FFSZ 7,5 x 72 T25
FFSZ 7,5 x 82 T25
FFSZ 7,5 x 92 T25
FFSZ 7,5 x 102 T25
FFSZ 7,5 x 112 T25
FFSZ 7,5 x 122 T25
FFSZ 7,5 x 132 T25
FFSZ 7,5 x 152 T25
FFSZ 7,5 x 182 T25
FFSZ 7,5 x 202 T25
FFSZ 7,5 x 212 T25
typ
FFS A-BR tmavě hnědá
FFS A-W bílá
92695
92697
92698
92699
92700
92701
92702
92703
92704
92705
92706
92708
92709
v balení
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
katalogové
[Ø krytky
výška krytky
počet kusů
číslo
[Ø mm]
[mm]
v balení
61561
61560
15
15
4
4
100
100
Garantovaná zatížení
základNÍ ZNALOSTI
nelze porovnávat mezi jednotlivými
Obecnévýrobci,
principyneboť
montáže,
metodika
správný
zkoušení
postupapřivýpočtu
vrtání
může být rozdílná. fischer dbá
a mnohé
na bezpečnost,
další viz str. 18proto
- 22. garantované hodnoty
zatížení pro daný typ kotvy mohou být menší než u jiných výrobců!
efektivní hloubka ukotvení hef
minimální hloubka
vyvrtané díry ≧ hef + 10 mm
hef ≧ 20 mm v betonu
hef ≧ 40 mm v plné vápenopískové cihle
hef ≧ 40 mm v plné tvárnici
hef ≧ 50 mm v pemze
hef ≧ 50 mm v plné tvárnici z lehkého betonu
hef ≧ 60 mm v děrované cihle
FFS A čepička pro šrouby
FFS a FFSZ
137
Šroub s okem GS
Univerzální šroub s okem pro nylonové hmoždinky a dřevo.
šroub s okem GS
Vhodný pro:
▪ beton
▪ přírodní kámen s hutnou
strukturou
▪ plné cihly
▪ plné vápenopískové cihly
▪ plné tvárnice z lehkého
betonu
S R hmoždinka
bez šroubu
S H R hmoždinka bez
šroubu
▪ lehčený beton
▪ plné sádrové panely
▪ svisle děrované cihly
porotherm
montáž
Tipy pro montáž
▪ Pokud se používá do tvrdého dřeva, je potřeba nejdříve
vyvrtat díru vrtákem o stejném průměru jako je průměr
jádra šroubu.
Technické údaje
typ
katalogové
číslo
průměr dříku
ds
[mm]
délka dříku
L
hloubka zašroubování
l
[mm]
GS 8 x 50
GS 8 x 80
GS 8 x 100
GS 8 x 120
GS 10 x 160
502620
80918
80919
80920
80929
8
8
8
8
10
50
80
100
120
160
typ
katalogové
číslo
Ø vrtáku
min. hl. vyvrt. díry při
průvl. montáži
efektivní hloubka
ukotvení
do
[mm]
td
[mm]
hef
[mm]
12
12
14
14
110
145
110
145
60
60
90
90
S 12 R 100
S 12 R 135
S 14 H 100 R
S 14 H 135 R
50177
50178
59179
59180
vhodný pro
Ø oka
[mm]
 
[mm]
50
58
58
58
-
S 10 / SX 10
S 10 / SX 10
S 10 / SX 10
S 10 / SX 10
S 12R, S 14H-R, GB 14
15
22
22
22
30
délka kotvy
maximální užitná
délka
l
[mm]
t fix
[mm]
100
135
100
135
40
75
10
45
počet kusů
v balení
20
20
20
20
20
počet kusů
v balení
100
100
50
50
ZATÍŽENÍ
Doporučená zatížení v tahu Nreca ve smyku Vrec [kN] (zahrnující koeficient bezpečnosti 7)
S 10
S 12 R
S 14 H..R
beton ≥ B 15
plné cihly Mz 12
plné vápenopískové cihly KS 12
příčně děrované cihly Hlz 12
pemza V4
děrované vápenopískové cihly KSL 12
Doporučená zatížení ve smyku Vrec [kN]
0,67
0,63
0,57
0,36
0,26
–
1,03
1,00
0,84
0,36
0,29
0,30
–
–
–
0,50
0,43
0,34
beton
plná cihla, plná vápenopísková cihla
příčně děrovaná cihla typu Porotherm, pemza, příčně děrovaná
vápenopísková cihla
Doporučený ohybový moment Mrec[Nm]
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
0,50
1,00
1,00
10
25
25
Doporučená zatížení v tahu Nrec [kN]
Další hodnoty mezních a charakteristických zatížení je možné zjistit na technickém oddělení fischer: [email protected]; 603 515 164; 739 587 040; 739 345 249.
Požární ODOLNOST
KOTEV A HMOŽDINEK
viz str. 23 - 28.
KORoze
Vše o korozi a jak se jí vyvarovat
viz str. 33.
Fasádní a rámové
hmoždinky
přehled
ˇ
138 FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOZDINKY
Stavěcí šroub JUSS
Bez potřeby předvrtání - pro nekonečnou variabilnost úprav spodních dřevěných konstrukcí.
přehled
Fasádní a rámové
hmoždinky
JUSS stavěcí šroub,
galvanicky pozinkovaná ocel s kluzným
povlakem pro bit T25
Vhodný pro:
▪ dřevěné materiály
▪ dřevěné desky
Pro upevnění:
konstrukcí z dřevěných latí
tloušťky 20-25 mm.
UX a SX hmoždinky pro plné
a děrované stavební materiály
montáž
Typ montáže
▪ Distanční montáž
Technické údaje
typ
katalogové
číslo
JUSS 6 x 60
JUSS 6 x 70
JUSS 6 x 80
JUSS 6 x 90
JUSS 6 x 100
JUSS 6 x 110
JUSS 6 x 120
JUSS 6 x 145
59040
59041
59042
59043
59044
59045
59046
59047
efektivní kotevní hloubka
hef
max. vzdálenost
a
[mm]
[mm]
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
50
60
70
80
90
115
šroub
ds x ls
bit
[mm]
tloušťka připevňovaného
materiálu
da
[mm]
6 x 60
6 x 70
6 x 80
6 x 90
6 x 100
6 x 110
6 x 120
6 x 145
20
25
25
25
25
25
25
25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
T25
počet kusů
v balení
 
100
100
100
100
100
100
100
100
Stavěcí šroub ASL
Pro uživatelsky optimální distanční montáže do všech stavebních materiálů.
přehled
ASL 6 stavěcí šroub,
galvanicky pozinkovaná ocel, bit T25
montáž
Typ montáže
Vhodný pro:
▪ všechny betonové a zdící
materiály v kombinaci
s vhodnou hmoždinkou
▪ bez hmoždinky vhodný pro
dřevěné materiály, dřevěné
desky
Děrovaná cihla:
ASL + hmožd. SX-L
Plná cihla:
ASL + hmoždinka SX
▪ Distanční montáž
Tipy pro montáž
▪ Šikmá pozice šroubů (asi 15 stupňů)
dovoluje vysoká střihová zatížení.
Technické údaje
typ
ASL 6 x 80
ASL 6 x 100
ASL 6 x 120
ASL 6 x 150
katalogové
Ø vrtáku
min. hloubka vyvrtané díry
max. vzdálenost
šroub
číslo
do
t
a
ds x ls
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
 
8
8
8
8
55
55
55
55
35
55
75
105
6 x 80
6 x 100
6 x 120
6 x 150
T25
T25
T25
T25
59061
59062
59063
59064
Pro upevnění:
▪ oken
▪ dveří
▪ hraněného dříví
▪ obkladů
▪ konstrukcí ze dřeva
Další velikosti a rozměry v provedení nerez ocel jsou k dispozici na vyžádání.
základNÍ ZNALOSTI
Obecné principy montáže, správný postup při vrtání
a mnohé další viz str. 18 - 22.
bit
počet kusů
v balení
100
100
100
50
139
Stavěcí hmoždinka S10J
Pro nekonečnou variabilnost úprav dřevěných konstrukcí při stavebních pracích v interiéru.
přehled
▪ beton
▪ přírodní kámen s hutnou
strukturou
▪ plné cihly
▪ plné vápenopískové cihly
▪ plné tvárnice z lehčeného
betonu
▪ pórobeton
JS stavěcí šroub
▪ plné sádrové panely
Pro upevnění:
▪ konstrukcí z dřevěných
latí tloušťky 20-25 mm.
montáž
Montáž do betonu a zdiva
Typ montáže
▪ Průvlečná montáž
Montáž do dřevěné konstrukce
Technické údaje
typ
katalogové
číslo
Ø vrtáku
do
S 10 J 75 S
JS 6 x 110
1)
80710
80700
min. hloubka vyvrtané efektivní kotevní
díry pro průvl. upevnění
hloubka
td
[mm]
[mm]
hef
[mm]
10
5
115
50-110
50
30
délka
hmoždinky
max. tloušťka
dřeva
max. posun
nastavení
šroub
l
da
x
ds x ls
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
75
25
25
30
55
6 x 110
6 x 110
počet kusů
v balení
S 10 J
50
50
1) Minimální hloubka vyvrtané díry při průvlečné montáži, v závislosti na typu dřeva.
JS
Požární ODOLNOST
KOTEV A HMOŽDINEK
viz str. 23 - 28.
KORoze
Vše o korozi a jak se jí vyvarovat
viz str. 33.
Fasádní a rámové
hmoždinky
Vhodná pro:
S 10 J 75 S stavěcí
hmoždinka
ˇ
140 FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOZDINKY
Temovací trn GBS
Pro zvýšení výkonu.
přehled
Vhodný pro:
▪ plynosilikát
Fasádní a rámové
hmoždinky
GBS termovací trn
popis
▪ Přípravek slouží k vytváření zpevněného otvoru pro všechny
plastové hmoždinky.
▪ Pro talířové hmoždinky je, na základě zvláštní objednávky,
k dispozici průměr 8.
Výhody/přínosy
▪ Výkon hmoždinek v tahu se zvyšuje na dvojnásobek.
montáž
Typ montáže
▪ Přípravek se upne do elektropneumatického vrtacího
kladiva a s rotací a příklepem se otvor vytlačí.
Technické údaje
typ
GBS 10 x 80
GBS 10 x 100
GBS 10 x 115
GBS 10 x 135
GBS 10 x 160
GBS 10 x 185
GBS 10 x 230
katalogové
Ø trnu
minimální hloubka díry
číslo
[mm]
[mm]
50590
50591
50592
50593
50594
50595
50596
9
9
9
9
9
9
9
85
105
120
140
165
190
235
počet kusů
 
základNÍ ZNALOSTI
Obecné principy montáže, správný postup při vrtání
a mnohé další viz str. 18 - 22.
v balení
1
1
1
1
1
1
1

Podobné dokumenty

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo Je přípustné přemostění nenosné vrstvy až do 30 mm. Přitom je dovoleno současné zmenšení kotevní hloubky.

Více

Šroub s okem GS

Šroub s okem GS Doporučená zatížení v tahu Nreca ve smyku Vrec [kN] (zahrnující koeficient bezpečnosti 7) S 10

Více

Expresní kotva EXA

Expresní kotva EXA Dle podmínek v certifikátu je bezpečnostní součinitel pro ocel min 1,4. Detaily v příslušném ETA reportu. Při dimenzování tahových a smykových zatížení a při vlivu okraje prosím dodržujte postup ...

Více

117-128 Ocelové kotvy 4

117-128 Ocelové kotvy 4 Jsou brány v úvahu koeficienty bezpečnosti dílů u odolnosti i koeficient bezpečnosti dílů γF= 1,4 upravené v certifikátu. Při dimenzování zatížení tahem a střihem a při vlivu okrajů prosím dodr...

Více

Technicka dokumentace 2014

Technicka dokumentace 2014 specialised in the sale of heat by-pass installation elements for external thermal insulation composites and insulation panel cutting devices.

Více

Ocelové kotvy

Ocelové kotvy Upozornění: Se softwarem pro dimenzování COMPUFIX můžete využít celou využitelnou kapacitu zatížení svorníkových kotev FAZ II firmy fischer a můžete provádět dimenzování s individuálním vlivem okra...

Více

Katalog Fischer 2011 - narex

Katalog Fischer 2011 - narex Dutá tvárnice z lehčeného betonu Stropy z děrovaných cihel, dutých betonových tvárnic, atd. Sádrokartonové a sádrové dřevovláknité desky Dřevotřískové desky

Více

Technicka dokumentace K1-PH.pd

Technicka dokumentace K1-PH.pd tensile load under all angles pursuant to the

Více

- Fischer international s. r. o.

- Fischer international s. r. o. N-S A2 Natloukací hmoždinka N-S v provedení nerez A2 se zapuštěnou hlavou

Více