- 1 - CASE, Donald Owen. Looking for information : a survey of

Komentáře

Transkript

- 1 - CASE, Donald Owen. Looking for information : a survey of
Ivana Příbramská. D. O. Case / Looking for information : a survey of research on information seeking, needs,
and behavior (ANOTACE)
ČLOVĚK – Časopis pro humanitní a společenské vědy č. 18 (15.4.2010)
CASE, Donald Owen. Looking for information : a survey of research on information
seeking, needs, and behavior. 2nd ed. Amsterdam : Academic Press, 2007. xvi, 423 s.
(Library and information science). ISBN 978-0-12-369430-0.
Kniha Donalda Case Looking for information vyšla poprvé v roce 2002 a získala cenu
American Society for Information Science and Technology pro nejlepší knihu v oblasti
informační vědy za rok 2002. V roce 2007 vyšlo její druhé, rozšířené vydání. Publikace je
věnována všem aspektům informačního chování, tak jak bylo v posledních čtyřiceti letech
zkoumáno a reflektováno v odborné literatuře. Zaplňuje tak významnou mezeru této části
informační vědy, protože až do jejího vydání nebyla vydána žádná kniha ani studie
pokrývající teoretické i praktické aspekty informačního chování jako celku a shrnující
výzkum v této oblasti.
Publikace se skládá z pěti hlavních částí, které jsou doplněny obsáhlým výkladovým
slovníčkem pojmů týkajících se nejen informačního chování, ale i příbuzných oblastí
informační vědy, které napomáhají orientaci v textu a tématu i čtenářům bez zázemí
v informační vědě.
První část, úvod do tématu, přináší kromě informací o tematickém záběru a obsahové skladbě
knihy také pět „scénářů“ přibližujících příklady běžného informačního chování, jakými jsou
nakupování produktů, hledání informací v knihovně, sázení na dostizích, hledání zákonů
(legislativní úpravy) a hledání informací o zdraví. Účelem těchto příkladů je zejména to, aby
si čtenáři díky nim uvědomili šíři myšlenek i akcí, které informační chování doprovází.
Druhá část představuje koncepty spojené s informačním chováním a věnuje se také základním
pojmům, které jsou v této oblasti používány. Mezi ně patří samozřejmě pojem informace, dále
pak informační potřeby a důvody pro jejich vznik, hledání informací, chování při hledání
informací a chování při vyhledávání informací; mezi probírané koncepty jsou zařazeny
procesy rozhodovací, vyhýbání se informacím, znalostní mezery a informační chudoba,
informační přesycení a reakce organismu na něj apod.
Třetí část je věnována modelům informačního chování, paradigmatům a teoriím ve studiu
informačního chování. Kapitola, zaměřující se na modelování, popisuje důvody pro vznik
modelů informačního chování, trendy v jejich vývoji a srovnává jejich nejdůležitější příklady
včetně popisu důvodů a předpokladů pro jejich vznik.
Čtvrtá část je zaměřena na metody sloužící pro studium informačního chování. Popisuje
detailní postup při provádění výzkumu a problémy s tím spojené a následně na příkladu
případových studií přibližuje konkrétní použitelné metody, jako jsou např. případové studie,
laboratorní experimenty, terénní výzkum, papírové nebo elektronické dotazníky, různé typy
rozhovorů, deníky a sběry zkušeností.
Pátá, závěrečná část shrnuje výsledky dosavadního publikovaného výzkumu v oblasti
informačního chování. Tento souhrn je postaven na analýze článků uveřejněných od roku
1966 v Annual Review of Information Science and Technology a je členěn podle povolání,
sociální role a demografických skupin; v rámci těchto podskupin jsou představeny stěžejní
studie, které se jimi zabývaly. V rámci povolání jsou podrobněji přiblíženy skupiny zahrnující
vědce a inženýry, sociální vědce, humanitní vědce, poskytovatele zdravotní péče (lékaři,
-1-
Ivana Příbramská. D. O. Case / Looking for information : a survey of research on information seeking, needs,
and behavior (ANOTACE)
ČLOVĚK – Časopis pro humanitní a společenské vědy č. 18 (15.4.2010)
sestry a další), manažery, novináře a právníky; v rámci demografických skupin jsou kritérii
věk, příslušnost k rasové nebo etnolingvistické menšině a pohlaví a v rámci sociálních rolí
pak občané/voliči, zákazníci, pacienti a studenti.
Za hlavním textem nechybí seznam literatury, který lze v tomto případě považovat za
reprezentativní výběr všeho podstatného, co bylo v oblasti informačního chování dosud
publikováno (citováno je přes 1100 publikací, z toho 400 přibylo do 2. vydání).
Samozřejmostí je autorský a věcný rejstřík. Poněkud nezvyklou, ale velmi praktickou částí je
pak seznam otázek k diskusi, seřazený podle jednotlivých kapitol, který rozvíjí jednotlivá
témata a může sloužit například jako podklad pro výuku informačního chování, resp.
informační vědy.
-2-

Podobné dokumenty

Vzor met list CJ F0

Vzor met list CJ F0 Nečekejte typický film, který se používá v hodinách angličtiny či němčiny, byť je mu podobný. Není to ale ani typický odborný film, byť je v něm zpracována část odborného tématu. Je to krátký film,...

Více

Mystérium Keltského telegrafu v předvečer 7. ročníku

Mystérium Keltského telegrafu v předvečer 7. ročníku Lidé začínají sami pěstovat různé plodiny a zažívají dosud nepoznané situace obavy z neúrody, řádění živlů i nepřátel. Domestikace zvířat vede ke kočovnému způsobu života, který přináší nové nástr...

Více

linearequation

linearequation Budete-li se matematikou zabývat na vysoké škole, jistě se neobejdete bez práce se zahraniční literaturou. Většina vědecké literatury a i nových kvalitních učebnic je v současné době psána v anglič...

Více

EU Broadening People`s Minds in Ageing Senioři

EU Broadening People`s Minds in Ageing Senioři Průvodce:dobrá praxe a efektivní strategie Cíle: Cílové skupiny: Cílem projektu je posílit a rozšířit regionální a evropské kontakty a partnerství v oblasti „Učení ve vyšším věku“ a  vyměňovat kn...

Více

PASSPORT UČEBNICE název New English for You 4 úroveň A2

PASSPORT UČEBNICE název New English for You 4 úroveň A2 V rámci témat jednotlivých lekcí a témat Culture Spot lze využít znalosti žáků z hodin zeměpisu, dějepisu a případně občanské nauky (nebo jinak nazvaného předmětu vzdělávacího oboru Výchova k občan...

Více

Rychlokurs vyhledavani

Rychlokurs vyhledavani databázi, neprohledávají celý internet. ● Indexování stránek do databáze ● Webové stránky se do vyhledávačů dostávají se zpožděním. ● Každý vyhledávač má svoje vlastní kritéria hodnocení.

Více

video dveřní digitální kukátko veria 5084 cz

video dveřní digitální kukátko veria 5084 cz uchycením DPS proti přenášení otřesů, ke kterým dochází během manipulace

Více

WG12_17262 int přepr..

WG12_17262 int přepr.. v intermodální (kombinované) dopravě v rámci systémů informačních systémů, týkajících se intermodální (kombinované) dopravy a systémů RTTT/TICS. V rámci intermodálního kontextu sektoru RTTT/TICS je...

Více

video dveřní digitální kukátko veria 5085 cz

video dveřní digitální kukátko veria 5085 cz základními funkcemi jako je funkce dveřního zvonku, zachycení snímku po stisknutí dveřního zvonku nebo video záznamu s IR přísvitem pro noční vidění. Mimo standardní funkce nabízí elektronické digi...

Více