Flyer Konfliktmanagement_cz - Brücke/Most

Komentáře

Transkript

Flyer Konfliktmanagement_cz - Brücke/Most
Management konfliktů na interkulturních
setkáních
Konflikty na mezinárodních setkáních upozorňují vždy na potřebu změn. Konflikty působí
jako pomocníci na cestě k lepšímu soužití.
Signalizují nám, které potřeby nejsou naplněny
nebo jaké obavy ve skupině panují.
Na semináři se snažíme o pozitivní přístup ke
konfliktům a prostřednictvím interkativních
cvičení chceme ukázat, že konflilkty v sobě
skrývají pozitivní potenciál pro rozvoj
mezilidských vztahů. Na semináři se budeme
zabývat teortetickými základy takovéhoto
chápání konflilktů, ukážeme Vám, s jakou
dynamikou se konflikty odehrávají a jak se dají
pozitivně zvládnout. Chtěli bychom Vás tak
zbavit strachu z kontliktů na mezinárodních
setkáních a zároveň Vám ukázat, jak se dá s
případnými konflikty zacházet. Kromě toho se
seznámíte a vyzkoušíte si metody, které Vám
umožní s tímto tématem pracovat na mládežnických seminářích.
Seminář také slouží k navázání nových kontaktů a vytváření společných nápadů a projetů.
Cílová skupina
Náklady
Nabídka je určena max. 24 německým, francouzským a českým zájemcům, kteří již mají
jako školitelé a honorovaní či nehonorovaní
spolupracovníci zkušenosti s práci s mládeží.
Účastnický poplatek za seminář, ubytování
a stravu obnáší 60,- EUR pro účastníky z
Německa a Francie a 950,- CZK pro
účastníky z České republiky. Cestovné je
možné z části uhradit.
Znalost obou jazyků není nutná, na semináři
bude tlumočeno.
Tým vedoucích
Karl-Heinz Bittl, diplomovaný sociální pedagog, organizační poradce, školitel a supervizor
na mezinárodních programech, Europäisches
Institut Conflict Culture Cooperation, Fränkisches Bildungswerk für Friedensarbeit e.V.
Štěpánka Ciprová, M.A. (východo- a západoevropská studia), interkulturní školitelka,
praktické zkušenosti z českých, německých a
ruských mládežnických organizací
Michaela Čápová, překladatelka a tlumočnice
pro KIK, EICCC a Pontes. psycholožka, psychoterapeutka
Julie Tailler, po zakončení studia ve Francii
působí od května 2007 jako referentka pro
vzdělávací projekty u EUROPA-DIREKT e.V.,
překladatelka
Přihlášky
Přihlášky zasílejte, pokud možno na přiloženém formuláři, nejpozději do 15.11.2007.
Přihlášení je závazné po převedení účastnického poplatku.
EUROPA-DIREKT e.V.
Institut pro interkulturní a evropské studie
Michael Schill
PF 10 08 62,
01078 Dresden, Deutschland
Tel/Fax: +49/(0)3 51/ 2510604
[email protected]
http://www.europa-direkt.de.vu
Konto: 5360 211 330
HypoVereinsbank Dresden; BLZ 850 200 86
IBAN: DE28 8502 0086 5360 211330
BIC: HYVE DEMM 496
Účel platby:
Účastnický poplatek Projekt 621 Konflikt
Po obdržení přihlášky Vám zašleme potvrzení účasti a bližší informace k příjezdu a místu
konání semináře.
Vrácení účastnického poplatku v případě dodatečného odhlášení není bohuzel možné.
Organizace:
Datum: 29.11. - 02.12.2007
Místo konání:
Studijní centrum Nadace
Reinhold-Becker-Straße 5,
01277 Dresden
Za podpory:
Brücke/Most,
Deutsch-Französisches
Jugendwerk
Německo-francouzsko-český
seminář
Je zajištěno ubytování ve vícelůžkových pokojích.
Seminář začíná ve čtvrtek 29.11. v 18.00 společnou večeří a končí v neděli 02.12. po obědě.
Prosíme všechny účastníky, aby dodželi
tyto časy a neplánovali pozdější příjezd či
dřívější odjezd!
na téma
DeutschTschechischer
Zukunftsfonds
Seminář probíhá ve spolupráci s „KIK Kultura
– Identita – Komunikace“.
Projetková skupina KIK nabízí od roku svého
vzniku 2004 semináře s interkulturní tématikou.
Základním
kamenem
KIK-seminářů
je
transkulturní přístup, který odhlíží od tradičního
chápání kultury jako souboru národních
vlastností. Skupina KIK chce tuto metodu, která
činí kulturu hmatatelnější a srozumitelnější,
etablovat v oblasti česko-německé spolupráce.
Na tomto semináři mohou být využity zkušenosti
z česko-něměckých setkání také pro práci v
německo-francouzském prostředí. Účatníci se
na příkladě tématu „konflikt“ seznámí se
základními aspekty transkulturního pojetí, a
naučí se tak další metody, které mohou využít
při své práci.
„Management konfliktů
na interkulturních setkáních“
29.11. - 02.12.2007
KIK Kultur - Identität Kommunikation
v Drážďanech

Podobné dokumenty

Databanka pro

Databanka pro (Zdroj: Spolkový statistický úřad, http://www.destatis.de) 15. Shell-Studie o mládeži 2006 (Shell-Jugendstudie 2006) konstatuje: Mladiství jsou velice uvědomělí pokud jde o velká celospolečenská té...

Více

Partners report

Partners report Představte cíl setkání «vraťte se ke spojení sebevědomí a zaměstnání» a «uvědomte si, které vlastnosti mohou pomoci ke zlepšení.» Na konci setkání «radar skills» («radarové dovednosti») distribuujt...

Více

Curriculum Vitae – Petr Urban

Curriculum Vitae – Petr Urban Book Chapters  Urban, P.: „Georg Henrik von Wright a jeho Vysvětlování a rozumění“, In: von Wright, G. H., Vysvětlování a rozumění, Praha : Filosofia, 2013. (in press)  Urban, P.: „Fenomenologick...

Více

Informace o studiu oboru ekonomie na Institutu ekonomických studií

Informace o studiu oboru ekonomie na Institutu ekonomických studií ekonomie a v roce 1993 ustaven Institut ekonomických studií (IES), který výuku oboru ekonomie zajišťuje.Toto studium má dnes již standardní evropskou podobu, o čemž svědčí i jeho akreditace v angli...

Více

070910_WF2_PMregionale Medien_Praha

070910_WF2_PMregionale Medien_Praha Zukunft“), Nadace ZEIT a Německo-polská spolupráce mládeže („Deutsch-Polnisches Jugendwerk“).

Více