HISTORIE První zubní pasta na citlivé zuby pod značkou Sensodyne

Komentáře

Transkript

HISTORIE První zubní pasta na citlivé zuby pod značkou Sensodyne
Stomatology nejvíce doporučovaná zubní pasta.
HISTORIE
První zubní pasta na citlivé zuby pod
značkou Sensodyne byla zavedena
na trh v roce 1960 v USA a Velké Británii.
Sensodyne Original byla první zubní pastou
na citlivé zuby, která obsahovala strontium
chloride (látka, která zabrání přenosu
bolesti). V dalších letech přichází nový
druh Sensodyne Mint s vylepšenou chutí
a s novou pastou i Sensodyne Gentle zubní
kartáček speciálně určený citlivým zubům.
V osmdesátých letech 20. století byla
na trh uvedena nová pasta Sensodyne
F s fluoridem. V devadesátých letech pak
vstoupila značka Sensodyne také na český
trh. Roku 2006 byla na trh uvedena nová
pasta a ústní voda s názvem Sensodyne
Pronamel, ta posiluje sklovinu a tím chrání
před kyselinami v potravinách, které způsobují
erozi zubní skloviny. V roce 2010 spatřila
světlo světa nová zubní pasta Sensodyne
Repair & Protect, která obsahuje NovaMin.
Jde o revoluční technologii, která pomáhá
zuby nejen chránit, ale zároveň je i opravuje.
HODNOTA ZNAČKY
Hlavním cílem a hodnotou Sensodyne je
přinášet kvalitní komplexní péči, která lidem
umožní dělat více věcí, cítit se lépe a déle
žít. Nejpodstatnějšími prvky této filosofie jsou
kvalita a odborná doporučení. Uspokojení
potřeb zákazníků a zlepšení kvality jejich
života. Společnost GlaxoSmithKline je hrdá
na to, že může lidem pomáhat. Spotřebitelé
mají rádi Sensodyne, neboť jde o kvalitní
výrobky, které jim poskytují maximální péči
založenou na expertních znalostech. Jejich
spokojenost se projevuje tím, že výrobky
společnosti kupují ve stále větší míře
a poté jim zůstávají věrní. V každé kampani
značky Sensodyne hrají velice důležitou roli
stomatologové, a to především proto, aby
Sensodyne zdůraznila odbornost své značky.
Nový spot se vždy vyznačuje tím,
že se mezi stomatology pořádá casting.
Jedinou podmínkou pro přihlášení se
do konkurzu je nadšení a důvěra ve značku
Sensodyne.
Celosvětově jsou pak inovace hlavním
trendem a hnacím motorem celého
segmentu terapeutické péče o ústní hygienu.
Společnost GlaxoSmithKline je celosvětovou
jedničkou mezi výrobci past na citlivé zuby.
Od svého založení až do současnosti
poskytuje značka Sensodyne komplexní
péči o citlivé zuby. Cílovou skupinou jsou
tedy primárně lidé, kteří trpí citlivostí zubů.
Jde hlavně o lidi starší 25 let, kteří se starají
o své zdraví a vyžadují kvalitní péči. Výrobky
Sensodyne se prodávají jak na mass marketu
(v drogeriích, diskontech, supermarketech,
hypermarketech a podobně), tak také
v lékárnách.
OCENĚNÍ A SPOLEČENSKY
ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ
INOVACE
Sensodyne Repair & Protect vytváří díky
technologii NovaMin za použití přirozených
stavebních složek zubu pevnou ochrannou
vrstvu v místech odhaleného dentinu. Jde
o zubní pastu, která dokáže citlivé zuby
opravit, a to už za 5 dní používání při
frekvenci čištění zubů 2x denně. Celkově je
na českém a slovenském trhu ústní hygieny
značná tendence k odklonu od běžných
kosmetických zubních past ve prospěch
terapeutických zubních past. Je vidět,
že se lidé začínají více zajímat
a starat o své zdraví.
GlaxoSmithKline v České republice se
tradičně účastní soutěže TOP odpovědná
firma, kde v kategorii Nejštědřejší firemní
dárce zaujímá pozici v první pětce.
V roce 2009 získala značka i nejvyšší
ocenění v této soutěži, a to v kategorii
Firma vstřícná zaměstnancům. Tuto čest si
GlaxoSmithKline zasloužila za dobrovolnický
program zaměstnanců s názvem ORANGE
DAY. GlaxoSmithKline uzavřel v roce 2013
tříleté strategické partnerství s mezinárodní
organizací Save the Children s cílem
zachránit 1 milion dětských životů
v rozvojových zemích. Jednou z cest, jak
tohoto cíle dosáhnout, bude i získávání
externí finanční podpory právě formou
sociálního marketingu. Momentálně je tato
kampaň v přípravné fázi a vybírají se
k tomuto účelu vhodné produkty a cesty,
jakými se GlaxoSmithKline celosvětově vydá.
GlaxoSmithKline klade celosvětově i v rámci
České republiky velký důraz na diverzitu
pracovního prostředí. Zastoupení žen
ve vedení je v České republice v obou
divizích na úrovni 50 procent a více. V rámci
výběrových řízení nejsou uchazeči
diskriminováni ani z pohledu hendicapu
či věku. Od roku 2013 podporuje značka
projekty na zaměstnávání osob starších
50ti let a v druhé polovině roku chystá
GlaxoSmithKline audit age a diversity
management, v rámci kterého budou
vyhodnocovány ještě větší příležitosti pro
zaměstnávání hendicapovaných osob
či starších padesátiti let. Firma dává také
příležitost absolventům a mladým lidem
pod třicet let, a to formou trainee programu
či práce na částečný úvazek nebo dohody
o práci či dílo. Společnost GlaxoSmithKline,
pod níž spadá značka Sensodyne,
je zakladatelem vlastního Nadačního fondu
GSK, který po své transformaci od roku 2009
podporuje projekty zaměřené na seniory
a osoby dlouhodobě nemocné. Kromě
nadačního fondu podporuje společnost
neziskové organizace prostřednictvím
firemního dobrovolnického programu
ORANGE DAY, a také formou finanční či
nefinanční podpory. Neziskové organizace,
které GlaxoSmithKline dlouhodobě
podporuje, vytvářejí programy zaměřené
na seniory, osoby nemocné
či hendicapované (například nadační fond
Elpida či Domov Sue-Ryder).
GlaxoSmithKline také tradičně podporuje
pacientské organizace v jejich snaze
o co nejlepší péči o své členy
a při posilování jejich role ve vyjednávání
s veřejnou správou a pojišťovnami. Nově
chce GlaxoSmithKline od druhé poloviny roku
2013 rozšířit pomoc neziskovým
a pacientským organizacím i na poskytování
jejich know-how. Dále se GlaxoSmithKline
zaměřuje na vzdělávání v oblasti zdravotní
gramotnosti. Firma podporuje programy
vzdělávání mladých lidí na středních školách
(např. projekt „Zdravotnictví není zadarmo”
pořádané Českým zdravotnickým fórem)
nebo sama či ve spolupráci s partnerem
pořádá vzdělávací kurzy v problematice
zdravotní gramotnosti pro ženy v azylových
domech (projekt Krokuz aneb Krok ku zdraví
ve spolupráci se Sdružením azylových
domů v ČR).
Miroslav Matušinec
Ve společnosti pracuje 5 let
„Značka Sensodyne je průkopníkem
v oblasti péče o přecitlivělé zuby. Mnoho
z nás zná tu nepříjemnou ostrou bolest
zubů v okamžiku, kdy se například napijeme
studeného nebo teplého nápoje. I když
se tato krátká bolest dá vydržet, zubní
pasty Sensodyne ji pomáhají zmírnit,
čímž přispívají ke zlepšení kvality života
těch, kteří přecitlivělostí zubů trpí.
Skutečnost, že zubní pastu Sensodyne používá stále více spotřebitelů
a doporučuje ji na citlivé zuby většina
stomatologů, je nejlepším důkazem,
že si ocenění Superbrands právem
zaslouží.“
ZAJÍMAVOSTI
❍❍ 200000000 - Každý den použije
více než 200 milionů lidí
na světě zubní kartáček
nebo pastu společnosti
GlaxoSmithKline (pod kterou
spadá i značka Sensodyne).
❍❍ 1,5 - Průměrná spotřeba na hlavu
v ČR je 1,5 zubního kartáčku
ročně.
❍❍ 15 - Pouze 15% lidí používá
stejnou značku pasty
a kartáčku.
❍❍ 40 - Citlivými zuby trpí 40% české
populace.

Podobné dokumenty