isoweldTM - Revoluční systém plošného kotvení a další - iso

Komentáře

Transkript

isoweldTM - Revoluční systém plošného kotvení a další - iso
isoweldTM - Revoluční systém plošného kotvení je dalším
vylepšením mechanického kotvení od SFS intec
Pro jednovrstvé ploché střechy bylo mechanické kotvení
hydroizolace zavedeným standardem po mnoho let. Firma SFS
intec na sebe vzala vedoucí roli ve vývoji mechanického
kotvení a tento aktivní přístup ve zlepšování dnes pokračuje
s novým revolučním systémem plošného kotvení isoweldTM.
Nabízí jednoduchý, rychlý, účinný a schválený systém pro
přichycení jednovrstvých hydroizolačních fólií PVC a TPO.
Systém plošného kotvení isoweldTM od SFS intec
Kotvení ve spoji
Kotvení v ploše

Kotvení na určených místech

Kotvení kdekoliv

Různé šířky fólie

Jedna šíře fólie

Nutné přídavné kotvení pro tepelnou izolaci 

Prorážení membrány

Membrána se neproráží

Rozšířené spoje

Užší spoje

Pokládání hydroizolace závisí na rychlosti
kotvení

Pokládání izolace probíhá nezávisle na jejím
kotvení

Více kotevních prvků

Méně kotevních prvků
Není nutné kotvení hydroizolace
Zatímco se plošná metoda přichycení jednovrstvé membrány již ve střešních
systémech používá, metody se od sebe liší. Kotvící systém isoweld používá
technologii indukce která umožňuje kotvení bez proražení membrány.
Bezpečného přichycení se dosahuje pomocí natavení membrány na určenou
podložku SFS intec.
Rozsáhlé praktické testy stejně jako široký výzkum pracovního postupu
ukázaly, že se může ušetřit až 20% celkových nákladů na montáž, když se
použije systém plošného kotvení isoweld. Je to například díky nižšímu počtu
potřebných kotvících prvků spolu s užším spojením hydroizolačních pásů než je
tomu u standardního kotvení ve spojích.
Indukční přístroj
popis
Hlavní součást systému isoweld je indukční nástroj
isoweldTM 3000, který byl vyvinut ve spolupráci se
specialisty na indukční inženýrství. Systém byl bohatě
vyzkoušen v laboratorních i venkovních podmínkách.
Isoweld 3000 je vybaven následujícími funkcemi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
Tlačítko start k aktivaci indukčního procesu
Výškově nastavitelné držadlo pro snadnou práci
Jednoduchý, snadně ovladatelný displej včetně
počítadla použitých kotevních prvků
Kolečka pro snadnou ovladatelnost
Stabilizační opěrný bod s vestavěným
teploměrem, který zajišťuje správné nastavení
indukčních hodnot vzhledem k okolním
podmínkám
Speciálně vyvinutý induktor s funkcí hledání a
kontroly. Funkce zajišťují, aby byl induktor před
použitím přesně nad kotevním bodem
Vestavěný převaděč pro různé vstupní napětí
Ruční induktor pro použití ve stoje a na užších
místech, např. okolo světlíků.
Tyto funkce uživateli umožňují:
 Vynikající kvalitu přivaření
 Bezpečnost
 Jednoduchou obsluhu

Podobné dokumenty