On Vibration Properties of Human Vocal Folds

Komentáře

Transkript

On Vibration Properties of Human Vocal Folds
List of publications of the author
128
PUBLICATIONS:
Scientific journals:
1. Švec J., Pešák J.: Vlastnosti hlasových přeskoků.
[Properties of Voice Breaks]. (In Czech). Bulletin of the
Acoustical Society of Czechoslovakia 2/1992: 1–5 (1992).
2. Pešák J., Švec J.: Intralaryngeal Pressure Conditions
and a Membranophonic Interpretation of Voice
Production. Folia Phoniatrica, 45: 90–95 (1993)
3. Švec J., Pešák J.: Vocal Breaks from the Modal to Falsetto
Register. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 46: 97–103
(1994).
4. Schutte H. K., Miller D. G., Švec J. G.: Measurement of
Formant Frequencies and Bandwidths in Singing. Journal
of Voice, 9(3): 290–296 (1995).
5. Švec J. G., Schutte H. K., Miller D. G.: A Subharmonic
Vibratory Pattern in Normal Vocal Folds. Journal of
Speech and Hearing Research, 39(1): 135–143 (1996).
6. Švec JG, Schutte HK: Videokymography: High–Speed
Line Scanning of Vocal Fold Vibration. Journal of Voice,
10(2): 201–205 (1996).
7. Schutte H. K., Švec J. G., Šram F.: Videokymography:
Research and Clinical Issues. Logopedics, Phoniatrics,
Vocology, 22(4): 152–156 (1997).
8. Schutte H. K., Švec J. G., Šram F.: First Results of
Clinical Application of Videokymography. Laryngoscope,
108: 1206–1210 (1998).
9. Švec J. G., Schutte H. K.: Videokymography: High–
Speed Line Scanning of Vocal Fold Vibration. Bulletin
d’ Audiophonologie – Ann. Sc. Univ. Fr. – C., XV(1): 9–
18 (1999).
10. Švec J. G., Šram F., Schutte H. K.: Videokymografie:
nová vysokofrekvenční metoda vyšetřování kmitů
hlasivek. [Videokymography: a New High-Speed Method
for the Examination of Vocal–Fold Vibrations] (In
Czech). Otorinolaryngologie a foniatrie (Prague), 48(3):
155–162 (1999).
11. Švec J. G., Schutte H. K., Miller D. G.: On Pitch Jumps
Between Chest and Falsetto Registers in Voice: Data
from Living and Excised Human Larynges. Journal of
the Acoustical Society of America, 106(3): 1523–1531
(1999).
12. Pellant A., Chrobok V., Šram F., Švec J.: Naše zkušenosti
s tyreoplastikou typ I. [Our Experience with Thyroplasty
Type I]. (In Czech). Otorinolaryngologie a foniatrie
(Prague), 48(4): 222–226 (1999).
13. Švec J. G., Horáček J., Šram F., Veselý J.: Resonance
Properties of the Vocal Folds: In Vivo Laryngoscopic
Investigation of the Externally Excited Laryngeal
Vibrations. Journal of the Acoustical Society of America
(accepted for publication).
Theses:
1. Švec J.: Mechanismus rezonanční soustavy hlasového
ústrojí. [Mechanism of the resonance system of the human
voice]. (Master Thesis, in Czech). Department of Optics,
Faculty of Natural Sciences, Palacký University,
Olomouc, the Czech Republic (1990).
Curriculum Vitae
2. Švec J.: Studium mechanicko-akustických vlastností zdroje
lidského hlasu. [Studies of the Mechanical-Acoustical
Properties of the Human Voice Source]. (Dissertation, in
Czech). Faculty of Natural Sciences, Palacký University,
Olomouc, the Czech Republic (1996).
Video program:
1. Švec J. G., Schutte H. K., Šram F.: Introduction to
Videokymography. (An instructional videofilm). Centre
for Communication Disorders and Groningen Voice
Research Lab, Prague and Groningen. Produced by
Medical Healthcom, Ltd., Prague (1997).
Chapters in Proceedings:
1. Švec J. G., Schutte H. K.: High-Speed Line-Scanning
Technique for Investigation of Vocal Fold Vibration /
Videokymography/. In Melka A., Otčenášek Z., Štěpánek
J. (Eds): Proceedings of the 32nd Czech Conference on
Acoustics, SPEECH – MUSIC – HEARING, Prague,
September 23–26, 1995. Česká akustická společnost,
Praha: 71–74 (1995).
2. Schutte H. K., Švec J. G., Šram F.: Videokymography –
a Modern Imaging System for Analyzing Regular and
Irregular Vibrations. In Gross M, Eysholdt U (Eds):
Aktuelle phoniatrisch-pädaudiologische Aspekte 1996, vol.
4. Verlag Abteilung Phoniatrie, Göttingen: 272–274
(1997).
3. Švec J. G., Schutte H. K., Šram F.: Videokymography:
High-Speed Line Scanning of Vocal Fold Vibration. In
McCafferty G., Coman W., Carroll R. (Eds.): Proceedings
of the XVI World Congress of Otorhinolaryngology, Head
and Neck Surgery, Sydney, Australia, March 2–7, 1997.
Monduzzi Editore, Bologna [ISBN: 88-323-0302-7]:
1685–1688 (1997).
4. Schutte H. K., Švec J. G., Šram F.: Videokymography –
Imaging and Quantification of Regular and Irregular
Vocal Fold Vibrations. In McCafferty G, Coman W,
Carroll R (Eds.): Proceedings of the XVI World Congress
of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Sydney,
Australia, March 2–7, 1997. Monduzzi Editore, Bologna
[ISBN: 88-323-0302-7]: 1739–1742 (1997).
5. Šram F., Schutte H. K., Švec J. G.: Clinical Applications
of Videokymography. In McCafferty G, Coman W,
Carroll R (Eds.): Proceedings of the XVI World Congress
of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Sydney,
Australia, March 2–7, 1997. Monduzzi Editore, Bologna
[ISBN: 88-323-0302-7]: 1681–1684 (1997).
6. Dedouch, K., Vohradník M., Laub M., Švec J.: Návrh
ortotropního modelu hlasivky. [Finite element model of
vocal fold tissues with orthotropic material properties]
(In Czech). In: Proceedings of the National Conference
with International Participation ENGINEERING
MECHANICS ’98, Svratka, the Czech Republic 11–14
May 1998. Institute of Thermomechanics, Academy of
Sciences of the Czech Republic, Prague [ISBN 80-8591840-4]: 107–112 (1998).
7. Švec J. G., Šram F., Schutte H. K.: Videokymografie:
nová metoda pro sledování kmitů hlasivek.
Švec: On Vibration Properties of Human Vocal Folds
[Videokymography: A New Method for Investigation of
Vocal-Fold Vibration] (In Czech). In: Pešák J. (Ed.):
Sborník přednášek 1. semináře univerzitního Společenství
pro studium hlasu a řeči. Group for Study of Voice and
Speech, Palacký University, Olomouc, the Czech
Republic: 11–14 (1999).
8. Dedouch K., Vohradník M., Laub M., Švec J.: Výpočetní
model
hlasivky
za
patologického
stavu.
[A Computational Model of the Vocal Fold under
Pathologic Conditions] (In Czech). In: Jelen K., Pejšová
J. (Eds.): Biomechanika člověka ’98, VII. konference České
společnosti pro biomechaniku: Proceedings. FTVS UK
Praha [ISBN: 80-902147-9-7]: 19–22 (1999).
9. Švec J. G., Schutte H. K., Šram F.: Úvod do
videokymografie. [Introduction to Videokymography]
(In Czech). In: Jelen K., Pejšová J. (Eds.): Biomechanika
člověka ’98, VII. konference České společnosti pro
biomechaniku: Proceedings. FTVS UK Praha [ISBN:
80-902147-9-7]: 231–234 (1999).
10. Švec J. G., Schutte H. K., Šram F.: Variability of Vibration
of Normal Vocal Folds as Seen in Videokymography. In:
Dejonckere P. H., Peters H. F. M. (Eds.): Communication
and Its Disorders: A Science In Progress. Proceedings 24th
Congress International Association of Logopedics and
Phoniatrics, Amsterdam, the Netherlands, August 23–27,
1998. Vol.I. International Association of Logopedics and
Phoniatrics [ISBN: 90 5710 071 1]: 122–125 (1999).
11. Šram F., Švec J. G., Schutte H. K.: Possibilities for Use
of Videokymography in Laryngologic and Phoniatric
Practice. In: Dejonckere P. H., Peters H. F. M. (Eds.):
Communication and Its Disorders: A Science In Progress.
Proceedings 24th Congress International Association of
Logopedics and Phoniatrics, Amsterdam, the Netherlands,
August 23–27, 1998. Vol. I. International Association of
Logopedics and Phoniatrics [ISBN: 90 5710 071 1]: 256–
259 (1999).
12. Mládková P., Kantová M., Šram F., Švec J.: Co-Operation
of Specialists in the Treatment of Patients with Voice,
Speech and Language Disorders and Hearing
Impairment. In: Dejonckere P. H., Peters H. F. M. (Eds.):
Communication and Its Disorders: A Science In Progress.
Proceedings 24th Congress International Association of
Logopedics and Phoniatrics, Amsterdam, the Netherlands,
August 23–27, 1998. Vol. II. International Association of
Logopedics and Phoniatrics [ISBN: 90 5710 071 1]: 970–
972 (1999).
13 Dedouch K., Vohradník M., Švec J.: Modální analýza
výpočetního modelu hlasivky. [Modal analysis of the
computational model of the vocal fold] (In Czech). In:
Kratochvíl C., Kotek V., Krejsa J. (Eds.): INŽENÝRSKÁ
MECHANIKA ’99, Svratka, 17.–20. května 1999. Sborník,
svazek 1. Ústav mechaniky těles, Fakulta strojní, VUT
v Brně [ISBN: 80-214-1323-9]: 493–498 (1999).
14. Dedouch K., Horáček J., Vampola T., Vohradník M.,
Švec J.: Finite Element Model of Supraglottal Vocal
Tract with Consideration of Wall Impedance. In Horáček
J., Zolotarev I. (Eds.): Proceedings of the 3rd International
Conference
ENGINEERING
AERO-HYDROELASTICITY,
Prague
1999.
Institute
of
129
Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech
Republic, Prague [ISBN: 80-85918-49-8]: 131–134 (1999).
15. Dedouch K., Vampola T., Švec J.: Analýza vlivu délky
kmitající části hlasivky na změnu modálních vlastností
hlasivky. [Influence of the length change on modal
properties of the vocal fold tissues] (In Czech). In: Křen
J. (Ed.): 15th Conference with International Participation
COMPUTATIONAL MECHANICS ’99, October 18–20,
1999, Nečtiny, Czech Republic. University of West
Bohemia, Pilsen [ISBN: 80-7082-542-1]: 39–46 (1999).
16. Dedouch K., Horáček J., Vampola T., Švec J.: Akustické
vlastnosti konečnoprvkového modelu vokálního traktu
člověka. [Acoustical characteristics of FE model of the
human vocal tract] (In Czech). In: Zolotarev I (Ed.):
Sborník referátů semináře INTERAKCE A ZPĚTNÉ
VAZBY ’99. Ústav termomechaniky AV ČR, Praha
[ISBN: 80-85918-50-1]: 41–48 (1999).
17. Horáček J., Švec J. G.: Formulation of a mathematical
model of vocal folds oscillations. In: Zolotarev I. (Ed.):
Sborník referátů semináře INTERAKCE A ZPĚTNÉ
VAZBY ’99. Ústav termomechaniky AV ČR, Praha
[ISBN: 80-85918-50-1]: 57–64 (1999).
18. Šram F., Švec J. G.: Videokymografie v klinické praxi.
[Videokymography in Clinical Practice] (In Czech). In
Pešák J. (Ed.): Sborník přednášek 5. semináře univerzitního
Společenství pro studium hlasu a řeči. Group for Study of
Voice and Speech, Palacký University, Olomouc, the
Czech Republic: 12–19 (2000).
19. Švec J. G., Šram F., Schutte H. K.: Videokymografie:
nová metoda pro sledování kmitů hlasivek.
[Videokymography: A New Method for Investigation of
Vocal-Fold Vibration] (In Czech). In: Pešák J. (Ed.):
Psychotrofon 1: I. soubor přednášek. Palacký University,
Olomouc, the Czech Republic [ISBN: 80-244-0074-X]:
23–27 (2000).
20. Šram F., Švec J. G.: Videokymografie v klinické praxi.
[Videokymography in Clinical Practice] (In Czech). In
Pešák J. (Ed.): Psychotrofon 1: I. soubor přednášek.
Palacký University, Olomouc, the Czech Republic [ISBN:
80-244-0074-X]: 28–36 (2000).
21. Švec J. G., Šram F., Schutte H. K.: Videokymography in
2000: the Present State and Perspectives of the HighSpeed Line-Imaging Technique. In Braunschweig T.,
Hanson J., Schelhorn-Neise P., Witte H. (Eds.): Advances
in Quantitative Laryngoscopy, Voice and Speech Research.
Proceedings of the 4th International Workshop. Jena, April
7–8, 2000. Friedrich-Schiller University, Jena, Germany
[ISBN: 3-00-005636-X]: 57–62 (2000).
22. Šram F., Švec J. G.: Results of Videokymographic
Examinations by Functional Voice Disorders. In: Gross
M. (Ed.): Aktuelle phoniatrisch-pädaudiologische Aspekte
1998/1999: Stimme – Sprache – Schlucken – Hören.
(in press)
23. Šram F., Švec J. G.: Die Tonerzeugung beim Spielen von
Blasinstrumenten (in press).
24. Dedouch K., Horáček J., Švec J.: Frequency modal
analysis of supraglottal vocal tract (in press).

Podobné dokumenty

Neuwirthová, A.: Fenomén alikvotního zpěvu jako všestranný

Neuwirthová, A.: Fenomén alikvotního zpěvu jako všestranný V Evropě se harmonický zpěv objevil až v průběhu 20. století, a to zásluhou, Karlheinze Stockhausena a jeho vokální kompozice Stimmung (1968). V současnosti již v zahraničí existuje celá řada zpěvá...

Více