94,9 požár Utah

Komentáře

Transkript

94,9 požár Utah
P
DUBEN 2011
Ročník IX.
OUSTEVNÍK
Městský úřad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: [email protected]
Město bude mít policejní služebnu Jarní sraz turistů letos v Dolní Poustevně
Město Dolní Poustevna zahájilo jednání s Okresním ředitelstvím Policie České republiky v Děčíně a obvodním oddělením Velký Šenov o možnosti
zřízení policejní stanice v budově poustevenského městského
úřadu. Reaguje tak na zvýšenou
kriminalitu, kterou v poslední
době vykazují policejní svodky.
“Již proběhla prohlídka možných prostor. Nabídnuté prostory se jeví jako vyhovující. Jde o
bývalou kancelář odboru životního prostředí, která má samostatný vchod. Nyní nás čeká především zvládnutí legislativních
kroků, předpokládaný termín
otevření stanice je 1. května
letošního roku,” uvedl starosta
města Miroslav Jemelka.
Předpokládá se, že nově
zřízená policejní stanice bude
především stanovištěm pro
pochůzkovou službu a měla by
fungovat také s možností pravidelných úředních hodin pro ob-
čany. Radnice si od tohoto kroku slibuje snížení nárůstu kriminality.
V souvislosti s řešením bezpečnostní situace v našem městě
proběhlo v měsíci březnu také
jednání zástupců Policie ČR s
vedením města, kdy došlo k
projednání možných opatření
směřujících k zlepšení bezpečnostní situace a přiblížení služby Policie ČR občanům města.
“V této souvislosti uvádím opětovně telefonický kontakt na
zdejší Obvodní oddělení Velký
Šenov 412391333, dále nový kontakt na služební mobilní
telefon 725063111 a v případě
bezprostředního ohrožení samozřejmě linka tísňového volání 158, kdy se volající dovolá na
operační středisko Policie ČR do
Děčína a jeho oznámení bude
předáno zdejšímu útvaru,”
doplnil nprap. Martin Kuchař z
OOP Velký Šenov.
V sobotu 19. března se konal
v Dolní Poustevně okresní jarní
sraz turistů Děčínska. Tuto akci
uspořádal místní Klub českých
turistů ve spolupráci s Městem
Dolní Poustevna.
Jarní srazy mají již dlouhou
tradici. Jedná se především o
setkání turistů spojené se
zajímavým výletem. V Dolní
Poustevně se konal sraz v letech
1988 a 2005. Poslední srazy byly
v Krásné Lípě (2008), Děčíně
(2009) a ve Varnsdorfu (2010).
Letošního jarního srazu se
zúčastnilo asi 80 turistů. Patnáct
poustevenských turistů zajistilo
akci pořadatelsky. Účastníci
přijeli vlakem v půl deváté. Sraz
se konal v areálu KČT za hřištěm. V turistické chatě byla
instalována výstava o historii
jarních srazů (1982 2011). Každý
si mohl koupit odznak jarních
kilometrů a zapsat se do kroniky
srazů. V areálu KČT se účastníci
mohli občerstvit a ohřát u
táboráku.
O půl desáté byl jarní sraz
oficiálně zahájen. Účastníky
přivítal starosta města Ing.
Jemelka, zástupce oblasti KČT
pan Hieke a předseda KČT
Dolní Poustevna Ing. Leksa.
Pak turisté odešli pod vedením poustevenských průvodců
na 5 km okruh (bývalá železnice
do Sebnitz, Finkenberg, nádraží,
náměstí, evangelický kostel,
Buchberg, Urzeitpark, hraniční
přechod, kostelík). Centrum setkávání (kostelík) bylo ústředním
bodem jarního srazu. Byla zde
uspořádána výstava obrazů pana Jana Hokeho. Každý zde obdržel účastnický list jarního srazu. Dále trasa pokračovala přes
vodojem, Ferdinandovu výšinu
a na Čtverec.
V restauraci na Čtverci se turisté občerstvili a kladně zhodnotili letošní sraz. Na jarním
srazu byly již k dispozici
propozice na letošní SEVERNÍ
STOPU (14. 5. 2011). Ústředním
bodem STOPY bude rozhledna
Tanečnice. Delší trasy povedou
opět přes Německo. Novinkou
bude možnost startu také ve
Velkém Šenově (pěší 15 km,
cyklo 24 km).
Dík za dobře připravený
jarní sraz patří Městu Dolní
Poustevna a všem pořadatelům.
Ing. Jaroslav Leksa
předseda Klubu českých turistů
Dolní Poustevna
U příležitosti Srazu turistů Děčínska, který se konal v sobotu 19. března v Dolní Poustevně, byl poprvé ve své historii veřejně prezentován věžní hodinový stroj z bývalé školy v Horní Poustevně. Byl vyroben před třiceti lety ve Vyškově pro tehdejší národní podnik BENZINA Teplice. Nyní je umístěn ve
věži Centra setkávání zatím ve stavu provizoria a ve zkušebním provozu a čas bude hlásit pouze v celé hodiny v době od 8 do 21 hodin. Díky úsilí zaměstnanců Městského úřadu se jej podařilo doslova v hodině dvanácté vytrhnout ze spárů zlodějů. Co se zachránit nepodařilo, je zvon z téhož objektu a bohužel
také hodinový stroj z kaple na Markétě, neboť nikdo nepředpokládal, že drzost zlodějů bude tak nebetyčná.
Text: Jaroslav Leksa/Foto: V. Madunický
strana 2
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Poustevník 4/2011
Hasiči zasahovali u srážky osobního auta s vlakem
V dubnu 2011 oslaví
své životní jubileum:
Prošek Pavel 50 let
Diessner Norbert 55 let
Lažanová Jaroslava 55 let
Zerzánek Jiří 60 let
Margala Michal 60 let
Mgr. Špačková Jiřina 65 let
Válková Marta 65 let
Pouchová Jaroslava 70 let
Ing. Javorovský Jiří 75 let
Lužný Josef 78 let
Helthová Irena 80 let
Petrášová Anna 80 let
Kuchařová Isolda 86 let
Adamská Adéla 88 let
Všem jubilantům přejeme
zdraví, pohodu a životní
optimismus do dalších let.
Narodili se:
Jakub Macák
Samuel Marek Bureš
Matěj Blecha
Navždy nás opustili:
Honsů Vlasta 61 let
Strachotová Miroslava
nedožitých 77 let
Znovu žádáme občany, kteří si
nepřejí, aby jejich jméno figurovalo
v pravidelně zveřejňovaných
seznamech, aby tuto skutečnost
nahlásili nejpozději do data konání
redakční rady na evidenci obyvatel
nebo redakci PP.
VZPOMÍNKA
JAN PAULOVIČ 1922 - 2010
Žil v Dolní Poustevně od r. 1946.
Jeden z mnoha hrdinů 2. světové války, skromný tak,
jak hrdinové bývají. Neprodal se
ani komunistům, aby ubližoval
lidem za jejich odlišný názor.
Bojoval za svobodu. Žil obyčejný život a dožil se 88 let.
Zemřel 19. 4. 2010 v domově
důchodců ve Šluknově.
Čest jeho památce.
syn Štefan
PODĚKOVÁNÍ
Upřímně děkuji Městskému
úřadu za blahopřání a peněžní
dárek k mým narozeninám. Velice mě to potěšilo.
Věra Hofmanová
SVOZ PYTLŮ
V neděli 20. března 2011
krátce před druhou hodinou odpolední byla nahlášena na
Krajské operační středisko HZS
ČR dopravní nehoda - střet
osobního automobilu a osobního vlaku na přejezdu v části
obce Karlín. Na místo vyjeli
jednotky JSDHO Dolní Poustevna dvěma vozy, HZS PS
Šluknov a HZSP Českých drahPS Liberec. Při nehodě nedošlo k
žádnému zranění. Hasiči zabezpečili vozidlo proti požáru a uklidili uniklé kapaliny. Po zadokumentování nehody PČR a
zaměstnanci Českých drah,
pomohli hasiči s naložením
vozidla na odtahovou službu a
vrátili se zpět na základnu. sdh
Hasiči si již neperou doma, ale ve svém
Sbor dobrovolných hasičů v
Dolní Poustevně zakoupil do
hasičské zbrojnice novou pračku
a sušičku prádla.
Hasiči si už konečně mohou
prát svou výstroj v hasičské
zbrojnici a nemusí si špinavé
zásahové oblečení prát doma,
jak tomu bylo doposud. Na
nákup byly použity finanční
prostředky sboru, které si hasiči
našetřili sami odvozem kovového šrotu a z dalších akcí v průběhu posledních let.
Dále byly zakoupeny dva
kusy vysoušečů obuvi Městem
Dolní Poustevna, které přijdou
vhod především po práci hasičů
ve vodě a mokrém prostředí.
sdh
V pátek 18. března 2011 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Dolní Poustevna tradiční Hasičský bál v
Národním domě. K tanci a poslechu hrála kapela Peleton. I přes plně rozjetou plesovou sezónu se bálu
zúčastnilo necelých 200 spoluobčanů a kamarádů hasičů. V průběhu večera byla prodávána tombola a o
půlnoci proběhlo losování vstupenek. Hlavní cenou v tomto roce bylo prasátko (kasička s mincemi v
hodnotě 3.000,- Kč). Touto cestou děkujeme všem členům SDH Dolní Poustevna, kteří se na přípravě
podíleli, obsluze zajištující občerstvení a hlavně všem sponzorům, bez kterých by se tyto akce nemohly
pořádat.
sdh
Budovu bývalé spořitelny by město chtělo do svého vlastnictví
Bývalou spořitelnu v Dolní
Poustevně, kterou koncem
letošního ledna poničil rozsáhlý
požár, chce získat do svého
majetku město. Jde totiž o
architektonicky i historicky zajímavou budovu. Oheň ji sice
výrazně poškodil, ale po
rekonstrukci by stavba mohla
být zase důstojně vyhlížejícím
objektem. „Již jsme zahájili
jednání s majiteli objektu, zajímají nás za jakých podmínek by
byl převod budovy do majetku
města možný. Objekt byl před
zničením ohněm dlouhý čas bez
využití. Je zřejmé, že po požáru
vlastník nebude mít zájem s
objektem něco dělat a proto ho
chceme odkoupit za nějakou
rozumnou, spíše symbolickou
cenu,“ řekl dolnopoustevenský
starosta Miroslav Jemelka. Tím,
že by ohořelou budovu bývalé
spořitelny získalo do svého
vlastnictví město, nehrozilo by
nebezpečí, že by objekt zůstával
delší čas ostudnou stavbou.
Současný majitel nyní řeší
dědické vztahy, ale nebrání se
dalšímu jednání.
„Pokud budovu získáme,
ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR
Souhlasíte s tím, aby město usilovalo o získání budovy
č. p. 71 (bývalá spořitelna) do svého vlastnictví?
ANO / NE
Sběrný dvůr
sobota v sudém týdnu
10-12 hodin: 9. a 23. dubna
Jaké byste si představovali využití objektu v případě,
že se jej podaří do majetku města získat?
___________________________________________________
___________________________________________________
Svoz pytlů na tříděný odpad
pondělí v sudém týdnu:
4. a 18. dubna
Tento dotazník můžete odevzdat buď do schránky městského
úřadu nebo jej doručit osobně k rukám paní Bednářové. Vyjádřit
se lze také telefonicky na tel. č. 412 397 136.
můžeme usilovat třeba i o nějaké
dotační peníze a zároveň najít
ten nejlepší možný způsob
využití po rekonstrukci. Možností se nabízí více. Jednou z
nich je přemístění sídla městského úřadu do opravené budovy, ve které by mohla své
místo najít i knihovna či jiné
podobné zařízení,“ uvedl starosta. Dodal, že město chce dát
šanci i místním obyvatelům, aby
dotazníkovou akcí vyjádřili své
názory a podněty k dalšímu
využití objektu.
strana 3
Poustevník 4/2011
Město poskytne k vyplnění sčítacích formulářů bezplatný přístup na internet
Jak jsme vás informovali již v
minulém vydání zpravodaje,
sčítané osoby mají letos poprvé
možnost vyplnit sčítací formuláře též v elektronické podobě.
Město Dolní Poustevna se
proto rozhodlo svým občanům
poskytnout bezplatně prostor k
veřejnému internetovému připojení. Přijít vyplnit sčítací formuláře on-line bude možné
hned na dvou místech. V budově Městského úřadu v Dolní
Poustevně (kanceláře v přízemí,
Vilémovská 77) a v Městské
knihovně (Tyršova 299).
Městský úřad bude k tomuto
účelu v období od 28. 3. do 14. 4.
2011 zajišťovat provoz v úřední
dny (pondělí a středa od 7:30 do
11:30 a od 12:30 do 16:30 hod.) a
Městská knihovna každé úterý a
čtvrtek (od 15 do 17 hod.).
Dále bude pro občany zajištěn v knihovně víkendový provoz sobota 9. 4. 2011: 9 - 11 hod.
Krátce z policejního bloku
Stalo se od: 1.2.2011 08:00 do
16.2.2011 08:30
NP KRÁDEŽ VLOUPÁNÍM DO
KŮLNY KČT DOLNÍ POUSTEVNA, neznámý pachatel se
vloupal do objektu Klubu
českých turistů a způsobil
předběžně škodu ve výši 4600
Kč.
Stalo se od: 7.2.2011 21:30 do
7.2.2011 21:45
KRÁDEŽ OHRADNÍKŮ MARKÉTA, pachatelé zadrženi hlídkou policie na místě, věc kvalifikována jako majetkový přestupek a oznámena správnímu
orgánu k projednání.
Stalo se od: 9.2.2011 12:00 do
9.2.2011 14:15
KRÁDEŽ SLOUPU HORNÍ
POUSTEVNA, známý pachatel
odcizil po uříznutí starý kovový
sloup místního rozhlasu.
Stalo se od: 17.2.2011 18:15 do
18.2.2011 08:30
KRÁDEŽ PENĚŽENKY Z BYTU DOLNÍ POUSTEVNA, neznámý pachatel bez použití násilí
vnikl do bytu, kde odcizil osobní
věci. Je podezřelý ze spáchání
přečinů porušování domovní
svobody, neoprávněné opatření,
padělání a pozměňování platebního prostředku.
Stalo se od: 17.2.2011 20:00 do
18.2.2011 22:30
KRÁDEŽ 1 KS RZ DOLNÍ
POUSTEVNA, neznámý pachatel v ulici Vilémovská odcizil ze
zaparkovaného vozidla zadní
registrační značku. Odcizení
Vážený pane starosto Jemelko,
další jiné registrační značky z
vozu u hraničního přechodu
bylo nahlášeno dne 13.3.2011.
Stalo se od: 3.3.2011 00:20 do
3.3.2011 00:45
VLOUPÁNÍ DO OBJEKTU ČP.
211 DOLNÍ POUSTEVNA, kdy
pachatelé za užití násilí, kdy
silou vytlačili hlavní vchodové
dveře, vnikli do městského objektu bývalé jídelny, objekt prohledali a ze střechy začali trhat
měděné okapové svody a oplechování. Po příjezdu hlídky policie a prohlídce objektu bylo na
místě zadrženo 5 mužů, kteří
jsou podezřelí z přečinu krádeže
vloupání.
Mimo výše uvedených případů
z února a března je dále
prověřováno dle stanovených
vyšetřovacích verzí podezření
ze spáchání přečinu poškozování cizí věci, ke kterému došlo při
požáru bývalé spořitelny v
centru Dolní Poustevny. Od
počátku ledna 2011 došlo v
služebním obvodě OOP Velký
Šenov k mírnému nárůstu trestné činnosti. V obcích Mikulášovice a Velký Šenov byly následně zjištěni pachatelé čtyř případů vloupání do rekreačních
objektů. Ve zkráceném řízení byl
zpracován případ krádeže drážního materiálu při vloupání do
objektu na nádraží ČD Mikulášovice - dolní, kdy státnímu
zástupce následně podal soudu
návrh na potrestání 3 podezřelých mužů.
Martin Kuchař
Na uvedených místech bude
přístup přizpůsoben tak, aby
bylo umožněno diskrétní vyplňování údajů. Český statistický úřad garantuje vysokou
míru ochrany dat.
Upozorňujeme občany, že
sčítání je ze zákona povinné a
vztahuje se na každou osobu,
která má v rozhodný okamžik
trvalý pobyt nebo povolený
přechodný pobyt na území ČR,
dále na každou osobu, která je
zde v rozhodný okamžik přítomna a nemá zde trvalý nebo
přechodný pobyt. Nesplnění
povinnosti podrobit se sčítání je
přestupkem a odmítnutí sdělení
zákonem stanovených údajů,
popřípadě úmyslné uvedení
nepravdivých údajů může být v
přestupkovém řízení sankcionováno pokutou do 10 tisíc Kč v
závislosti na rozsahu a závažnosti přestupku.
Práce ve městě: Právě probíhá úklid
V průběhu měsíce března se zaměstnanci města zaměřili především na výřez náletových dřevin a čištění komunikací po zimním posypu.
Foto: Vilém Madunický
KRÁTCE
VÝZVA
Cena tepla za rok 2010 byla
schválena ve výši: 450,73 Kč/GJ.
Výzva k odklizení vozidel z pozemku města. Město Dolní
Poustevna vyzývá vlastníka:
Město schválilo příspěvek pekařství Bohemia Jablonec nad
Nisou na podporu pojízdné
prodejny, která zajíždí do Horní
Poustevny. Příspěvek je ve výši 500
Kč/měsíc.
Máte-li zájem o očipování vašeho psa, vyzvedněte si na městském úřadě u paní Bednářové
přihlášku. Vyplněnou je nutné ji
odevzdat nejpozději do konce
května 2011. Čipování je bezplatné, pokud má majitel psa
řádně zaplacený místní poplatek.
Z RADNIČNÍ POŠTY
chtěl bych se krátce představit. Dr. Med. Hans-Joachim Maaz, narozen 1943 v Dolní Poustevně, vyrůstal
jsem v Sebnitz, studoval v Halle/Saale a působím jako primář v Diakonickém centru v Halle.
Můj dědeček z matčiny strany, Karl Steidl byl stavbyvedoucí evangelického kostela v Dolní Poustevně, který
bohužel nemohl dokončit. Nyní jsem se s velkou radostí dozvěděl, že se z ruiny stalo kulturní centrum
(Centrum setkávání). Chtěl bych Vám proto, pane starosto, sdělit moje velké uznání a potěšení. Myslím, že
přestavba na kulturní centrum je dobré gesto česko – německého usmíření ve spojené Evropě.
Chtěl bych Vám osobně poděkovat a přednést prosbu. Dne 2. 6. 2011 (mezi 9.-11.hod.) projíždím přes Sebnitz
do Krkonoš. Byl bych velmi zavázán, setkat se v Dolní Poustevně ke krátkému rozhovoru.
S pozdravem
Dr.Med. Hans- Joachim Maaz
Pozn. redakce: Pana starostu tento dopis samozřejmě potěšil a s panem Maazem si sjednal schůzku.
O tomto zcela určitě příjemném setkání vás budeme informovat i na stránkách Poustevníka.
! vozidla zn. Volkswagen Passat, bílé barvy, které je odstaveno na pozemku města p. č.
53/1 v k.ú. Dolní Poustevna k
jeho okamžitému odstranění!
! vozidla zn. Suzuki, bílé
barvy, které je odstaveno na
pozemku p. č. 430/1 v k.ú.
Dolní Poustevna k jeho okamžitému odstranění!
! Dále pak vyzývá i vlastníka:
! vozidla zn. Volkswagen
Passat, černé barvy
! vozidla zn. Volkswagen
Passat, bílé barvy
! vozidla zn. Microcar Ligier
Ambra, modré barvy
! nákladní vozidlo zn. AVIA
bez návěsu, modré barvy
! nákladní vozidlo zn. AVIA s
návěsem a s označením DHL
! nákladní korba s plachtou
Konrad
! přívěsný vlek za OA s SPZ
84-AB-38
! přívěsný vlek s plachtou bez
SPZ
které jsou odstaveny na pozemku města p. č. 43 v k.ú. Dolní
Poustevna k jejich okamžitému
odstranění!
strana 4
Poustevník 4/2011
Základní škola se může pochlubit novou učebnou IT
Úspěch ve Šluknovské lize
Přes pololetní prázdniny se
ve škole nezahálelo. Již týden
před prázdninami měl pan
školník Zdeněk Janoušek plné
ruce práce se stěhováním nábytku a základními přípravami.
Pak nastoupili elektrikáři a
pracovníci firmy Interdata z
Rumburka a několik dní po
prázdninách byla učebna hotová.
Svůj podíl na tom, že se v
učebně již dnes vyučuje, mají i
samotní žáci školy. Pochvalu si
zaslouží zejména Jitka Nedvědová, Ota Smetana, Karel Stibor,
Pavel Svoboda a David Hejtmánek, všichni z deváté třídy,
kteří se nebáli „umazat se od
práce“ a pomohli při závěrečných úpravách třídy.
A co nová IT učebna nabízí?
Dvacet moderních žákovských
počítačů je napojeno na školní
síť a doplněno dataprojektorem.
Samozřejmostí jsou i nejmodernější verze operačního systému
a ostatního programového vybavení a připojení k Internetu.
K dispozici je na dvacet výukových programů z nejrůznějších
oblastí i slušné ozvučení učebny,
V 19. ročníku Šluknovské
ligy se družstvo naší základní
školy umístilo v basketbalovém
turnaji ve Šluknově na krásném
druhém místě, o které nakonec
rozhodlo jen nižší skóre proti
vítězi. Školu reprezentovali Ota
Smetana, Pavel Svoboda a Tomáš Príhoda (9. tř.) a Dan Koubek, Josef Sluťák, Jan Pečený,
Ladislav Pečený (8. tř.).
ZŠ
takže ta může být využita i v
ostatních předmětech, například při výuce cizích jazyků.
Škola myslela i na nebezpečí,
které na děti "číhá" na internetu.
Vyučující mají k dizpozici speciální program, pomocí kterého
mohou odhalit nevhodné aktivity žáků, nebo dokonce vyloženě škodlivé či nebezpečné
navštívené stránky. Pomocí
programu pak mohou konkrétní
V rámci března Měsíce knihy prožily děti Den knihy
Březen je již dlouho označován za "Měsíc knihy". Na tuto tradici
navázaly i děti z naší základní školy a v rámci projektového dne "Den
knihy" ukázaly, že kniha je stále jejich věrným průvodcem. Program
dne byl opravdu pestrý. Děti vytvářely vlastní slabikáře, hledaly
zadané tituly ve školní knihovně, vytvářely ilustrace ke známým i
měně známým pohádkám a některé z nich se dokonce pustily i do
vlastní tvorby.
ZŠ
MOUDROST HLEDEJ V KNIHÁCH
Šifry na tento měsíc:
4. slovo: Renesance 7 / str. 40 / druhý pravý sloupek odspodu
/ předposlední slovo
5. slovo: Hustý pralesy - Děsivý zeměpis 58 / str. 5 / sedmý
řádek shora / páté slovo zprava
6. slovo: Školní encyklopedie - Starověká civilizace 931 / 939 /
str. 93 / prostřední levý sloupek / druhá věta odspodu /
Ve škole Gabriely Pelechové je už patnáct let živo
počítač odpojit od internetu,
nebo zablokovat.
Realizace nové učebny
nebyla jednoduchá a nepovedla
by se bez vstřícného přístupu
zřizovatele školy.
ZŠ
Zvu Vás do nově otevřeného kadeřnictví
MARKÉTA
Pracuji s kvalitní vlasovou kosmetikou zn. MATRIX
Nádražní 293, Dolní Poustevna
budova býv. řed. Centrofloru naproti Národ. domu
Tel.: 00420/728 423 336
Pracovní doba:
Po - pouze pro objednané
Út - 9:00 - 17:00
St - 9:00 - 17:00
Čt - 9:00 - 17:00
Pá - 9:00 - 17:00
So - dle objednávek
Těším se na Vaši návštěvu!
Markéta Vaxmanská
Archa koupelny - Dolní Poustevna
Akční nabídka od 1.04.2011
Krásná koupelna nemusí být drahá!
Na tuto akci se již nevztahují další slevy.
Obklady 20x25 od 140,-/m2
Platnost akce do 30.6.2011
Dlažby 40x40 od 199,-/m2
Vodovodní baterie Aqualine od 590,- Kč
Wc kombi s úsporným splachováním od 1980,-Kč
Koupelnové skříňky s umyvadlem od 1490,-Kč
Vany akrylátové od 2890,-Kč
Ostatní sortiment: bojlery, průtokové ohřívače, sprchové kouty a boxy, zrcadla...
Provozní doba:
Kde nás najdete?
Pondělí-Pátek 8,00-16,00
Archa koupelny - Dolní Poustevna
Sobota - Zavřeno
Nádražní 293
(pouze po telefonické domluvě)
Tel:737 176810
www.archakoupelny.cz,[email protected]
CENY PLETIVA JARO 2011
Uvedené ceny jsou s DPH. Prodej pouze po balení 25m.
I když jsme malá školička,
nabízíme našim dětem řadu
kroužků a odpoledních aktivit: v
úterý sportovní hry a společný
kroužek obou poustevenských
základních škol - florbal, ve
středu divadelní kroužek, ve
čtvrtek pak kroužek pokusů, her
a hlavolamů debrujáry.
...pokračování na str. 5
Nádražní 293
407 82 Dolní Poustevna
Tel.:0042/412397076
Fax.:0042/412338398
Dále nabízíme: sloupky, vzpěry, napínací a vázací
dráty, napínáky, ostnaté dráty, jiné druhy pletiv
(lesnické, sportovní, rabicové, okrasné ...)
Poustevník 4/2011
strana 5
Ve škole Gabriely Pelechové je už patnáct let živo Výstava obrazů Jana Hoke přilákala do centra 200 lidí
Pokračování ze str. 4...
V březnu část dětí navštívila
představení Staré pověsti v
divadle ve Varnsdorfu. Sledovali jsme herecké výkony známých
herců Jana Přeučila a Evy Hruškové. Pro většinu dětí to byla
první příležitost nasát slavnostní atmosféru divadla (foto na str.
4).
To, že škola nejsou jen čítanky, sešity a počítadla, dokazují i
naše plány na poslední část
školního roku. V březnu jsme, v
rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost - EU peníze do škol,
podali žádost o schválení projektu Přirozeně pospolu, který
by měl přinést škole finanční
prostředky na inovaci a zefektivnění výuky čtení a výuky po-
mocí metod a forem alternativní
a augmentativní komunikace.
Na duben připravujeme dvě
tradiční akce se spaním ve škole:
pro menší děti Noc s Andersenem, pro větší pak Noc s fyziky. Ve spolupráci s rumburskou zdravotní školou nás čeká
projektový den první pomoci.
Průběžně též střádáme výrobky,
které představíme na jarní
výstavě v Centru setkávání. V
květnu, spolu se základní školou, chystáme další ročník
sbírky Český den proti rakovině
a zúčastníme se přednášky Wild
Africa. V červnu proběhnou samozřejmě školní výlety a tradiční akademie, kterou letos
oslavíme 15. výročí založení naší
školy.
R. Kreibichová
První březnovou neděli jsme měli v Centru setkávání vzácnou
příležitost shlédnout výstavu obrazů našeho spoluobčana pana Jana Hokeho. Na úvod jsme si o něm poslechli několik zajímavých a milých slov od jeho vnuka Matěje. Zahájení vernisáže navštívilo přes padesát lidí, kteří
malíře znali a byli zvědavi na jeho tvorbu. Pan Hoke tvořil krásné obrazy
perem, křídou, akvarelem i voskovkami. Maloval místa nejen v Dolní
Poustevně, která dobře znal, ale i členy své rodiny a své zážitky. Výstavu si
přišlo prohlédnout přes dvě stě občanů.
LE
INZERCE
Domy prodej
Pěkný RD v Dolní Poustevně
po rekonstrukci. Nové rozvody vody, topení (ÚTplynové)
a elektřiny. Cena 1 750 000 Kč
Tel.: 739 384 904
Zděný podsklepený rodinný
dům vhodný pro bydlení,
rekreaci či podnikání. Cena
750 000 Kč - Tel.: 739 384 902
ROZPIS VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB
Pro farnosti:
Dolní Poustevna, Lobendava, Vilémov a Mikulášovice
Květná neděle
17.4.2011
Annaberk
Zelený čtvrtek
21.4.2011
Lobendava
Velký pátek
22.4.2011
Dolní Poustevna
Bílá sobota
23.4.2011
Mikulášovice
Boží hod velikonoční 24.4.2011
Mikulášovice od 10.00 hodin - po mši jízda vel. jezdců
Nejbližší veřejné
zasedání
městského
zastupitelstva:
27. dubna 2011
Veřejná zasedání Městského
zastupitelstva se konají vždy
ve středu
od 17,30 hod., v zasedací
místnosti městského úřadu
(pokud nebude dohodou
stanoveno jinak).
Město Dolní Poustevna
ve spolupráci
s akreditovanou laboratoř AQUATEST
zajišťuje opět za zvýhodněnou cenu
v pondělí dne 2. 5. 2011
ODBĚRY A ROZBORY PITNÉ VODY
! vhodné pro domovní studny i veřejné zásobování pitnou vodou
! evidence objednávek do 28. 4. 2011 a bližší informace: Odbor
správy majetku při MěÚ Dolní Poustevna, pan Josef Kohout, tel.
412 397 203
! odborné dotazy zodpoví: AQUATEST a.s., Úsek zkušebních
laboratoří Geologická 4, 152 00 Praha, tel.: 234 607 322, 234 607
180, e-mail: [email protected]
Byty- prodej
Byt 2+1 v Palackého ulici v
Rumburku, byt se nachází v
přízemí. Cena 399 000 Kč,
Tel.: 739 384 904
Pozemky- prodej
Prodej velmi pěkného slunného pozemku ve Starých
Křečanech. Cena 90 Kč/m2739 384 901
Krásný oplocený stavební
pozemek 1732m2, České Švýcarsko. Cena 199 000 Kč, tel.:
739 384 902
Prodej - nebytovky
Prodej domu v Jiříkově vhodného pro podnikání s dílnou
1621m2. Cena 779 900 Kč Tel.: 739 384 901
Nabídka všech nemovitostí
na www.rkevropa.cz.
strana 6
KINO NÁRODNÍ
DŮM D. POUSTEVNA
22. dubna od 17:30 h
NA VLÁSKU
animovaná hudební komedie
USA, český dabing
Nejbližší akce ve městě
1. 4.
Noc s Andersenem
KŠK
4. - 15. 4.
Výstava v Centru setkávání:
Perly Lužických hor
15. 4. od 14 h
Informativní schůzka o nové
službě - Terénní pečovatelská
služba Domova důchodců
Filipov. Jste srdečně zváni!
Národní dům - velký sál
Dolní Poustevna
16. 4.
Pochod za vodníkem
Česílkem
KŠK + Rybáři
16. 4.
Střelecký závod na asfaltové
holuby
Jarní závod na 75 terčů
MS Jezevec
18. 4. - 11. 5.
Velikonoční výstava a jarní
koncert v Centru setkávání
Zahájení koncertu 18. 4. v
15:30 h
22. 4.
Krtečkova dílna
Velikonoce a malování vajíček
BC Krteček
Mimo tuto akci se scházíme každé
úterý ve volné herně pro děti a rodiče
od 15:30 do 17:30 hod.
Poustevník 4/2011
Netradiční tenisová rozlučka… Místo raket bowlingové koule
Tak se sešel rok s rokem a
nastal čas ukončit tenisovou
halovou sezónu žen - a jak jinak,
než oblíbeným sportem tenistek
Dolní Poustevny - bowlingem.
Jelikož by nás bylo málo,
pozvali jsme také kamarády a
rodinné příslušníky. V sobotu
19. 3. jsme se sešli v restauraci
Miláno ve Vilémově.
Po úvodním přivítání a
rozlosování jsme se vrhli do boje. Celkovým vítězem v kategorii mužů se stal M. Soldátek,
druhým byl A. Műller a třetím
M. Pavlovič ml. V kategorii žen
skončila na prvním místě V.
Třešňáková, druhá Z. Micková a
třetí S. Smetanová. Všichni
obdrželi pěkné ceny. Je třeba
podotknout, že mezi soutěžícími byly také mladší ročníky
(Dáda Smetana, A. Tesaříková,
T. Pavlovičová, J. Slanina, M.
Pavlovič ml.) a jejich výkony
byly též na velmi vysoké úrovni
Všichni se již těší na další
ročník.
Třešňák L.
Výsledky - bowling
19. 3. 2011
Dráha č.1 - hráno na 2 kola + 5 hodů
1. Třešnák L. (disk.)
180 - 121 - 60 = 361
2. Třešnáková V.
102 - 137 - 56 = 295
3. Smetanová S.
111 - 110 - 50 = 271
4. Karpíšková A.
108 - 92 - 57 = 257
5. Műller A.
115 - 98 - 40 = 253
6. Knotová I.
83 - 122 - 41 = 246
7. Tesaříková A.
79 - 60 - 61 = 200
8. Műllerová J.
59 - 86 - 44 = 189
Dráha č.2 - hráno na 2 kola + 5 hodů
1. Soldátek M.
143 - 134 - 44 = 321
2. Micková Z.
105 - 95 - 73 = 273
3. Pavlovič M. ml.
115 - 80 - 50 = 245
4. Slanina J.
109 - 94 - 40 = 243
5. Zouzalová T.
78 - 96 - 54 = 228
6. Pavlovič M.
82 - 81 - 38 = 201
7. Pavlovičová T.
72 - 60 - 38 = 170
8. Smetana D.
52 - 32 - 22 = 106
LETNÍ TÁBOR ŠLUKNOV
UŽ VÍTE, KAM O PRÁZDNINÁCH?
16. - 30.července 2011
Cena: 2900 Kč
Zaměření: život v přírodě bez většího vlivu civilizace, celotáborová etapová hra Cesta kolem
světa, hry, soutěže, koupání v přírodě, výlety do okolí, večerní táboráky
Hlavní vedoucí a bližší informace: Radka Kreibichová, tel.: 737 946 348, [email protected]
Stránky tábora: www.tabor-sluknov.estranky.cz/
22. 4.
Film v Národním domě:
Na vlásku
30. 4.
Pálení čarodějnic
SDH DP
REDAKČNÍ RADA
Pondělí 18. dubna 2011
ve 14.00 h kanceláři starosty.
Redakční uzávěrka dalšího
vydání je:
pátek 22. dubna.
POPLATKY 2011
Poplatek za psa
je splatný do 30. 6.
HISTORIE A SOUČASNOST NAŠEHO MĚSTEČKA. Rozhodli jsme se na stránkách Poustevníka zavést
novou rubriku, která bude přinášet pohled do historie a současnosti našeho města prostřednictvím dvou
fotografií, které zachycují stejný objekt v dobách minulých a nyní. V prvním příspěvku pro vás kronikář
Vilém Madunický vybral pohled na Národní dům. První snímek pochází z poválečných let, kdy budova
sloužila jako sokolovna a restaurace, druhý snímek zachycuje podobu současnou.
Poustevník - vychází dvanáctkrát v roce. Místo vydání: Dolní Poustevna. Eviduje Ministerstvo kultury ČR pod číslem MK ČR E 15668. Vydavatel: Město
Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, IČO 00261289, telefon 412 397 136, e-mail: [email protected] Osoba pověřená redakční
a grafickou přípravou: Alena Houšková, Sídliště 638, Benešov nad Ploučnicí, tel. 731 101 814, e-mail: [email protected] Tisk: Reprotisk s.r.o.,
www.reprotisk.cz. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Zveřejněná stanoviska čtenářů a dopisovatelů nemusejí vyjadřovat názory vydavatele ani redakce.
Nepodepsané materiály připravila do vydání Alena Houšková. Toto číslo vyšlo 1. dubna 2011.

Podobné dokumenty

Doetsch housle

Doetsch housle životní jubileum Brůnová Eva 55 let Učeň Sylva 55 let Dunovská Drahomíra 55 let Votavová Jaroslava 55 let Ungr Antonín 55 let Váňová Květuše 65 let Krejza Václav 65 let Patlejch Milan 70 let Kolda ...

Více

KOLD Kase

KOLD Kase Velčevová Vanesa Sofie Všem jubilantům přejeme zdraví, pohodu a životní optimismus do dalších let.

Více