magnetická metoda prášková přehledový katalog

Komentáře

Transkript

magnetická metoda prášková přehledový katalog
Tel.: +420 234 312 201 - 4
Fax.: +420 234 312 205
e-mail: [email protected]
http: www.atg.cz
ATG s. r. o
Beranových 65
199 02 Praha 9 - Letňany
CZECH REPUBLIC
Advanced Technology Group s. r. o.
MAGNETICKÁ METODA PRÁŠKOVÁ
PŘEHLEDOVÝ KATALOG
UV-metr J 221
měření intenzity UV při
fluorescenční technice
Luxmetr LX 103
měření osvětlení;
měření pozadí při
fluorescenční technice
ASTM/ASME
indikátor pole
Bertholdova měrka
kontrola orientace
magnetického toku
Pracoviště MT kontroly
Měrka MTP/ MPTB
(Ketos - ring / Ketos - bar)
kontrola DC magnetizace
Demagnetizační
tunel DEMAT
demagnetizace
výrobku
Stacionární zařízení UNIMAG
Mobilní zdroj MAGMAN
Jho REM 230/42 - AC/DC
UV lampa LABINO
Gauss/Teslametr
BELL 5180
měření magnetizace
a remanence
Měrka MTU
kontrola citlivosti
prášku / suspenze
ASTM/ASME
sedimentační baňka
kontrola koncentrace a
znečištění suspenze
NDT
metody
⇒
LT
RT
UT
MT
PT
ET
VT
Materiály ⇒
Keramika
Al slitiny
Feritické
oceli
Litiny
Fe
prášková
metalurgie
Zn slitiny
Lamináty,
kompozity
⇒
Izolátory
Odlitky
Výkovky
Výlisky
Svarové
spoje
Vývalky
Trubky
Tlakové
nádoby
Lepené
spoje
Národní ⇒
standardy
BS 4069
RPS 700
ASTM
A 275
ASTM
E 709
ASTM
E 1444
AD; HP 5/3
ASME
Code
SAE AMS
AS 7114
Evropské ⇒
normy
EN 12080
EN 1369
EN 13445
EN ISO
9934
Výrobky
EN 10228-1 EN 1290/91 EN 1024612 + 18
ATG s. r. o.
Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany
MINIMAG 500
Lehký stolní / stacionární defektoskop:
•
mechanické upínání, upínací délka 510 mm
•
pojízdná cívka ∅ 250 mm s kabelovým vinutím
•
k připojení zdrojů MAGMAN 1500 A nebo
MAGMAN 2000 H
•
možnost doplnění o oběhový systém suspenze
SPRINKMAN 15 nebo SPRINKMAN 40.
UNIMAG Basic
Základní typ stacionárního defektoskopu:
•
kostra pojízdné cívky pro kabelové vinutí
•
mechanické nebo pneumatické upínání
•
k připojení zdrojů proudu MAGMAN 4000 a
vyšší;
Příslušenství:
•
oběhový systém suspenze SPRINKMAN,
přepínač proudu cívka/kontakty, motorický
posuv cívky, sprchy aj.
UNIMAG AC/AC
Stacionární defektoskop s otevřeným magnetickým
obvodem:
•
výměnné Cu kontakty, pneumatické upínání
•
oběhový systém suspenze
•
možnost bezkontaktní magnetizace indukcí
proudu
•
demagnetizace v základním provedení
•
ruční nebo automatický režim zkoušení
•
garance dodržení nastavených zkušebních
parametrů v toleranci ± 10%
UNIMAG AC/DC
Stacionární defektoskop s uzavřeným magnetickým
obvodem“
•
AC/DC cirkulární / podélná magnetizace
•
výměnné Cu kontakty, pneumatické upínání
•
oběhový systém suspenze
•
demagnetizace v základním provedení
•
ruční nebo automatický režim zkoušení
•
garance dodržení nastavených zkušebních
parametrů v toleranci ± 10%
UNIMAG Aerotester
Třífázový FWDC / AC stacionární defektoskop:
•
FWDC zdroj 4000 až 10 000, AC až 6000 A
•
elektropneumatické přepínání podélné a
cirkulární magnetizace
•
pojízdní cívka např. ∅ 305 / 620 mm manuální
nebo motorický posuv
•
výměnné kontakty z Cu pletiva,
•
pneumatické upínání, oběhový systém
suspenze
•
řízení PLC, dotyková obrazovka
2
08.2007
ATG s. r. o.
Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany
UNIMAG 1500 Sinus
Stacionární defektoskop s otevřeným magnetickým
obvodem a pojízdnou cívkou, sinusové generátory
proudu:
•
pojízdná cívka ∅ 305 mm
•
výměnné Cu kontakty, pneumatické upínání
•
oběhový systém suspenze
•
možnost bezkontaktní magnetizace indukcí
proudu
•
demagnetizace v základním provedení
•
ruční nebo automatický režim zkoušení
•
garance dodržení nastavených zkušebních
parametrů v toleranci ± 10%
UNIMAG 5600 AC
Horizontální defektoskopy pro těžký průmysl:
•
nosnost 2000 kg na rolnách, bez podpěr
•
AC nebo DC zdroj 4000 / 6000 A
•
elektropneumatické přepínání podélné a
cirkulární magnetizace
•
výměnná pojízdní cívka např. 305 / 620 mm
manuální nebo motorický posuv cívky
•
oboustranné pneumatické upínání
•
oběhový systém suspenze
•
řízení PLC, dotyková obrazovka
MAGMAN Multi
Kompaktní systém HW generátorů 3x 18 000 A pro
vícesměrovou magnetizaci výkovků a odlitků v
těžkém průmyslu
•
sekvenční spínání zdrojů s překrytím 0,5 sec.
•
sada kabelů 120 mm2
•
rychloupínací svěrky k připojení na díl
•
rychloupínací koncovky na kabely
Možnosti:
•
zdroje jednofázového FWDC
•
automatická DC demagnetizace
UNIMAG 400 Bearings
Poloautomatická stanice ke zkoušení ložiskových
kroužků - součást NDT linky:
•
samočinné zakládání/vyložení výrobků
•
vizuální vyhodnocení MT zkoušky
•
fluorescenční zkušební technika
•
bezkontaktní kombinovaná magnetizace
pomocným vodičem a indukcí proudu.
MT PRACOVNÍ STANICE:
Pracoviště pro zkoušení železničních kol podle
EN 13 262 resp. DB 907.0404 (Minden):
•
zdroj MAGMAN 4000 A
•
sada kabelů 4 x 2,5 m/95 mm2
•
Cu cívka MZC 1000 s vnitřním odvalováním
Příslušenství:
•
UV lampa LABINO + zatemňovací kabina
•
zdvih cívky + odvalovací kladky k rotaci dvojkolí
3
08.2007
ATG s. r. o.
Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany
MAGMAN
Mobilní AC/DC zdroje do 8000 A:
•
plynulá regulace proudu
•
stabilizace nastavené hodnoty
•
jednosekundová pulzace
•
AC demagnetizace
•
vnitřní automatické chlazení vestavěnými
ventilátory
MAGMAN 1500
Přenosný zdroj proudu 1100 Aef / 1500 Apeak
•
plynulá regulace proudu
•
stabilizace nastavené hodnoty
•
jednosekundová pulzace
•
AC demagnetizace
•
ventilátor
Příslušenství ke zdrojům MAGMAN:
kabely s hydraulicky nalisovanými oky;
průřezy 70 mm2, 95 mm2, 120 mm2 a 150 mm2;
výměnné Al nebo Zn hroty, pistolové držáky, cívky
Nožní spínače
Průmyslové provedení k typům UNIMAG a
MAGMAN
DEMAT
Demagnetizační tunely 50 Hz nebo s plynulou
regulací frekvence 0,5 - 50 Hz:
•
kontrola funkce snímačem magnetického pole
•
optický snímač přítomnosti dílu na vstupu
•
časové spínání
•
dopravníky pásové nebo článkové
4
08.2007
ATG s. r. o.
Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany
REM 230
Dvoucívkový ruční AC elektromagnet
REM 230 SET
Souprava REM 230, pólové nástavce, klíče
k adjustaci nástavců, dóza MT suspenze
OVERCHEK Fluo nebo OVERCHEK Black
REM 230 SC
Jednocívkový ruční AC elektromagnet
Nedodává se.
Bude nahrazen typem El Niño
REM 42
AC elektromagnet s oddělovacím
transformátorem, napájení jha 42 V
REM 230 AC/DC
Elektromagnet s přepínáním AC/DC, plynulá
regulace výkonu.
Pólové nástavce:
Ochranné; rychloupínací; flexibilní
Zdvihací (odtrhové) závaží
4,5 kg dle EN ISO 9934 - 3
10 lb dle ASTM/ASME
s atestem ČMI
kontrola funkčnosti AC jha
Měrka YTP (Yoke Test Plate)
300 x 100 x tl. 6,35 mm k ověření citlivosti
zkušební techniky při magnetizaci DC jhem
5
08.2007
ATG s. r. o.
Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany
LABINO
UV lampy fokusované i širokozářící;
síťové 230 V s vestavěnou elektronikou
nebo akumulátorové napájení
UV 400
Stacionární UV lampa 400 W, ventilátor
J 221 UV metr
Měření ultrafialového záření typu A v oblasti
vlnových délek 365 nm
EN ISO 3059
MIL I 6868
ASTM E 1444
LX 103 Luxmetr
Měření bílého světla v širokém rozsahu, tj. od
pozadí při UV technice (ambient light) až po
vysoké intenzity osvětlení
EN ISO 3059
DSE 100XL
Radiometr/fotometr - měří UV i bílé světlo
MIL I 6868
ASTM E 1444
EN ISO 3059
F. W. Bell 5070/5180
Nová řada F. W. Bell 5170/5180
Gauss/Teslametr s nulovací komůrkou
Měří v jednotkách G (Gauss), T (Tesla)
a A/m (Ampér na metr), TRMS hodnoty.
Střídavá i stejnosměrná magnetická pole
Měření aktivního i zbytkového magnetizmu
EN ISO 9934; ASME Code V, 7; ASTM E 1444
MP 100
Měří v jednotkách Oe (Oersted) a A/m
Střídavá i stejnosměrná magnetická pole
Měření aktivního i zbytkového magnetizmu.
Efektivní hodnota AC polí.
EN ISO 9934
ASTM E 1444
ASME Code
6
08.2007
ATG s. r. o.
Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany
KETOS - ring
Měrka ke kontrole zkušebního procesu při DC
magnetizaci pomocným vodičem;
porovnání prášků z hlediska schopnosti
detekovat podpovrchové vady
ASME Code V.
ASTM E 709
ASTM E 1444
KETOS - bar
Měrka ke kontrole zkušebního procesu při
podélné DC magnetizaci;
porovnání prášků z hlediska schopnosti
detekovat podpovrchové vady
MIL STD 271
ASTM / ASME Indikátor pole
Kontrola orientace magnetického toku a
dostatečného zmagnetování
ASME Code V., art. 7
ASTM E 709
ASTM E 1444
Měrka Bertholdova
Kontrola orientace magnetického toku a
dostatečného zmagnetování
Měrka MTU 3
Test Block Nr. 1 (EN ISO 9934 – 2)
Kontrola jakosti/vyčerpání suspenze;
porovnání prášků/suspenzí z hlediska
schopnosti detekovat jemné trhliny
Sedimentační baňka ASTM D 96
Kontrola koncentrace prášku v suspenzi,
kontrola znečištění suspenze
ASME Code V.
ASTM E 709
ASTM E 1444
STRIPS (Castrol)
Měrky TYPE I a TYPE II k posouzení citlivosti
zkušební techniky;
prověrka funkčnosti zkušebního procesu
z hlediska příslušné procedury
BS 4124
BS 6072
7
08.2007
ATG s. r. o.
Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany
Test Block No. 2
Měrka č. 2 dle EN ISO 9934 - 2.
Slouží k posouzení/porovnání schopnosti
detekce magnetických prášků.
Funkčně ekvivalentní měrce FLUXA
MAG TEST KIT
Souprava k ověření MT zkušebního procesu:
sedimentační baňka, luxmetr, UV-metr, měrka
Bertholdova, měrka MTU.
Možno doplnit o ASTM indikátor pole, měrku
FLUXA nebo měrku č. 2 dle EN ISO 9934 - 2
a přístroj pro měření intenzity magnetického
pole MP 100
SPRINKMAN 15
SPRINKMAN 40
Stacionární/mobilní a ztrátový/oběhový systém
pro průmyslové aplikace; možnost instalace
k stacionárům UNIMAG a MINMAG
Nádrže 15 nebo 40 l suspenze; čerpadla od 90
VA do 800 VA
Bezkavitační míchání suspenze
PRESSMAN
Ruční tlaková střička; funkční ve všech
polohách
TAM 135273
Měrka velikosti vad;
žlutozelený fluorescenční pigment.
UV filtrační brýle UVEX - skyper
Vyměnitelné polykarbonátové zorníky
délkově stavitelné straničky, stavitelná inklinace
UV filtrační brýle UVG - SPECTRONICS
zabraňují ozáření oční sítnice periferním
osvitem; možnost použití společně s brýlemi
pro optickou korekci
Prášky - suspenze - koncentráty
EN ISO 9934 - 2;
AFNOR NF. A09.125; RCCM MC 5135 - 2;
ASTM/ASME; BS 4069; Rolls-Royce;
AMS 3045 B
Kurzy NDT
Kvalifikační kurzy NDT personálu na úrovních
L I, L II, LIII, v systémech EN 473, EN 10256,
PED, ASTM/ASME, SNT - TC - 1A,
MIL- STD - 410, EN 4179 / NAS 410
ARDROX
CHEMETALL
FRAMAGNETO
MT - magnetická metoda prášková
PT - metoda penetrační (kapilární )
UT - metoda ultrazvuková
RT - metoda prozařovací
ET - metoda vířivých proudů
LT - zkoušení netěsností
8
08.2007

Podobné dokumenty

Výrobní program

Výrobní program Tel.: +420 234 312 201 www.atg.cz

Více

MT Měrky - PAPco, sro

MT Měrky - PAPco, sro IBAN: CZ22 0300 0000 0001 8033 3362 č.ú: 180333362/0300 Strana 2 (celkem 4)

Více

penetrační metoda přehledový katalog 2008

penetrační metoda přehledový katalog 2008 Kvalifikační kurzy NDT personálu na úrovních L I, L II, L III, v systémech EN473, 4179, 10256, PED, ASTM/ASME, SNT-TC-1A, MIL, NAS Kurzy EWI Kvalifikační kurzy inspektorů svařování

Více

Fluorapatit v granitoidech severní části centrálního masívu

Fluorapatit v granitoidech severní části centrálního masívu Vzorek odebraný z oblasti kóty Vysoká (587 m n.m., jv. od Havlíčkova Brodu) jeví atributy typu Pavlov (Matějka, 1997), který vystupuje zejména v oblasti Slavníče a Pavlova vjv. od Humpolce. V geolo...

Více