N+ N+ N+ N+

Komentáře

Transkript

N+ N+ N+ N+
N+ Wireless Starter Kit
N+
STORAGEGIGABITNetworking
N+ Wireless Router Starter Kit
N+
STORAGEGIGABITNetworking
N+ Wireless Starter Kit
StorageGIGABITNetworking
N+
N+ Wireless Starter Kit
Česky
Využijte naplno možnosti bezdrátové sítě N+
K bezdrátovému směrovači N+ lze prostřednictvím vestavěného portu USB
připojit libovolnou úložnou jednotku USB. Pak lze jednoduše sdílet dokumenty,
videa, fotografie a další soubory a přistupovat k nim z více počítačů po
zabezpečené bezdrátové síti nebo jednoduše zálohovat soubory. Přidané
gigabitové porty poskytují dostatečnou šířku pásma a rychlost pro náročné
operace s médii. Bezdrátový síťový adaptér N+ pro rozhraní USB umožňuje připojit
stolní počítač nebo notebook k bezdrátové síti.
Slovensky
Využívajte všetky výhody svojej bezdrôtovej siete N+
Pomocou vstavaného portu USB je možné k bezdrôtovému smerovaču N+
pripojiť ľubovoľnú ukladaciu jednotku USB. Cez zabezpečenú bezdrôtovú
sieť je potom možné z viacerých počítačov jednoducho zdieľať a pristupovať
k dokumentom, videám, fotografiám a ďalším súborom, prípadne súbory
jednoducho zálohovať. Pridané gigabitové porty poskytujú potrebnú šírku pásma
a rýchlosť pre aplikácie intenzívne využívajúce médiá. Bezdrôtový sieťový adaptér
N+ umožňuje pripojiť váš notebook alebo stolný počítač k bezdrôtovej sieti.
Magyar
Hozza ki a legtöbbet az N+ vezeték nélküli hálózatból!
A beépített USB porton keresztül bármely USB-s tárolóeszközt csatlakoztathat
az N+ vezeték nélküli routerhez. Ezt követően adatvédett vezeték nélküli
hálózatban dokumentumokat, videókat, fényképeket és más fájlokat oszthat meg
több számítógép között vagy biztonsági másolatot készíthet fájlokról. A további
gigabites portok biztosítják a sávszélességet és sebességet a sávszélességigényes alkalmazásokhoz. Az N+ vezeték nélküli USB hálózati adapter
csatlakoztatja az asztali vagy notebook számítógépét a vezeték nélküli hálózatához.
Română
Beneficiaţi la maximum de reţeaua dumneavoastră wireless N+
Cu portul USB inclus, puteţi conecta orice unitate de stocare USB la
echipamentul ruter wireless N+. Apoi, puteţi trimite şi accesa cu uşurinţă
documente, înregistrări video, fotografii şi alte fişiere pe mai multe
computere prin intermediul unei reţele wireless securizate sau pur şi simplu
să efectuaţi copii de siguranţă. Porturile gigabit suplimentare vă asigură
lărgime de bandă şi viteză adecvate aplicaţiilor media solicitante. Adaptorul
de reţea USB wireless N+ conectează computerul dumneavoastră portabil sau
de birou la reţeaua wireless.
Български
Използвайте максимално вашата N+ безжична мрежа
Благодарение на USB порта можете да свържете всяко USB устройство
за съхранение към безжичния маршрутизатор N+.Така можете да лесно
споделяте и да достигате до документи, видеоматериали, снимки и други
файлове между много компютри в сигурна безжична мрежа или просто да
направите резервни копия на файлове. Добавените гигабитови портове ви
предлагат ширина на лентата и скорост, подходящи за интензивни медийни
приложения. Безжичният мрежов USB адаптер N+ свързва вашия настолен
компютър или ноутбук към безжичната ви мрежа.
Easy Setup
Using the included simple
Quick Installation Guide, you’ll be surfing
the internet in minutes after opening
this box.
Push-Button Security
WPA, WPA2, WEP... wireless security
setup configuration can be daunting.
Wi-Fi Protected Setup (WPS) simplifies
the process: just press a button and you’ll
be enjoying a safe and secure internet
experience.
Jednoduchá inštalácia
S využitím stručnej 3-krokovej inštalačnej
príručky (Quick Installation Guide) budete
môcť surfovať po internete len pár minút
po odbalení produktu. Bezpečnostné tlačidlo
Konfigurácia sieťového zabezpečenia WPA,
WPA2, WEP a pod. môže byť náročná.
Inštalácia chránenej siete Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) zjednodušuje proces: stlačte
len tlačidlo a môžete si užívať bezpečné a
zaistené internetové pripojenie.
Configurare uşoară
Folosind Ghidul de instalare
rapidă inclus, veţi putea naviga
pe Internet la doar câteva minute
după deschiderea pachetului. Securitate prin buton de comandă
WPA, WPA2, WEP... configurarea
securităţii la echipamentele wireless poate
fi descurajantă. Wi-Fi Protected Setup
(WPS) simplifică procesul: pur şi simplu
apăsaţi un buton şi vă veţi bucura de o
experienţă Internet sigură şi protejată.
Snadná instalace
Stručný průvodce instalací umožňuje
procházet Internet již několik minut po
vybalení směrovače.
Easy Setup
Push-Button Security
1
2
3
Zabezpečení stisknutím tlačítka
WPA, WPA2, WEP... konfigurace
bezdrátového zabezpečení může být
obtížná. Wi-Fi Protected Setup (WPS) celý
postup zjednodušuje: stačí stisknout tlačítko
a můžete ihned začít využívat bezpečný a
zabezpečený Internet.
WPS
Easy Troubleshooting
N+ Wireless
Router
Easy Troubleshooting
Blue = working properly Amber = not working properly.
Shows you where to start troubleshooting your network
System Requirements
Broadband Internet connection
with RJ45 (Ethernet connection)
At least one computer with an
installed network interface card
TCP/IP networking protocol
installed on each computer
Internet browser
Setup Assistant
Software Requirements
(not required to use Router):
A computer running Windows®
2000, XP, or Vista™ or Mac OS® X
Minimum 64MB of RAM
CD-ROM drive
Internet browser
Maximum Users:
253 (LAN), 16 (WLAN)
Specifications:
Standards
IEEE 802.11n draft 2.0*
IEEE 802.11g
IEEE 802.11b
IEEE 802.3u
IEEE 802.3
Operating Range
Up to 1,200 ft./ 365 m *
*Products were tested in
an outdoor environment.
Actual speed and distance
will vary depending on
interference, network
traffic, building materials,
and other conditions.
LEDs:
Security, Wireless,
Wired, Storage Router,
Modem, and Internet
BEST
NEJLEPŠÍ
NAJLEPŠIE
N+
STORAGEGIGABITNetworking
Link Rate***
Up to 300Mbps in 40MHz
Channel Mode
***NOTE: The standard
transmission rate – 300Mbps –
is the physical data rate. Actual
data throughput will be lower.
Wireless Security:
Wi-Fi Protected Setup™
WPA™, WPA2™-personal,
64-bit, 128-bit WEP encryption
VPN Support:
PPTP, IPSec pass-through
BETTER
LEPŠÍ
LEPŠIE
N+ Wireless Starter Kit
Speed & Coverage
N+ Wireless Router
English
Get the most out of your N+ wireless network
With the included USB port, you can connect any USB storage drive to the
N+ Wireless Router. Then you can easily share and access documents,
videos, photos, and other files with multiple computers over a secure
wireless network, or simply back up files. The added gigabit ports give you
the bandwidth and speed for media-intense applications. The N+ Wireless
USB Network Adapter connects your desktop or notebook computer to your
wireless network.
GOOD
DOBRÝ
DOBRÉ
Bezdrátový směrovač N+ - Startovací sada
ÚLOŽIŠTĚ S GIGABITOVÝM Připojením
Bezdrôtový smerovač N+ Starter Kit
GOOD
BETTER
BEST
DOBRÝ
DOBRÉ
LEPŠÍ
LEPŠIE
NEJLEPŠÍ
NAJLEPŠIE
English
The best wireless experience for you
For wireless speed and coverage ideal for a large home or office, pair this router with the included
Belkin Wireless N+ USB Networking Adapter. The combination provides a wireless experience
perfect for sharing your internet connection, surfing the Web, and intensive network applications.
As your demand for multimedia increases, Belkin has tailored networking products to suit your
needs. For network users requiring the highest bandwidth and the greatest coverage, Belkin
provides a series of products supporting the latest N standard.
UKLADACÍ PRIESTOR S GIGABITOVÝM Pripojením
USB port for convenient storage connection
Includes: WPS™ Push-Button Security
Česky
Nejlepší bezdrátový potenciál
Nejvyšší rychlosti bezdrátového připojení a ideálního pokrytí velké domácnosti nebo kanceláře
dosáhnete spárováním tohoto směrovače s přibaleným bezdrátovým síťovým adaptérem Belkin
N+ pro rozhraní USB. Tato kombinace poskytuje vynikající bezdrátový potenciál pro sdílení
internetového připojení, procházení Internetu a náročné síťové aplikace. S rostoucími požadavky
na multimédia přizpůsobuje společnost Belkin své síťové produkty na míru vašim potřebám.
Uživatelům, kteří požadují maximální šířku pásma a největší pokrytí, nabízí společnost Belkin řadu
produktů podporujících nejnovější standard N.
N+ Wireless USB Network Adapter
System Requirements
Specifications:
PC with available USB port
PC running Windows®
2000, XP, or Vista®
Interface
USB 2.0
Network Standards
IEEE 802.11n draft 2.0*
IEEE 802.11g
IEEE 802.11b
Security
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
WPA™, WPA2™
64-bit, 128-bit WEP encryption
OS Support
Windows® 2000, XP, and Vista®
Slovensky
Vaša najlepšia bezdrôtová sieť
Pri použití tohto smerovača s pribaleným bezdrôtovým sieťovým adaptérom Belkin N+ USB získate
ideálne riešenie pre rýchle bezdrôtové pripojenie a pokrytie vhodné pre veľké domácnosti a
kancelárie. Táto kombinácia vám poskytne skvelé možnosti pri zdieľaní internetového pripojenia,
surfovaní a intenzívnom využívaní sieťových aplikácií.
S narastajúcim dopytom po multimediálnom obsahu vytvoril Belkin produkt, ktorý vyhovie vašim
potrebám. Používateľom požadujúcim najrýchlejšie pripojenie a najširšie pokrytie spoločnosť
Belkin ponúka sériu produktov, ktoré podporujú najnovší štandard N.
English
Package Includes
N+ Wireless Router
N+ Wireless USB Network Adapter
Quick Installation Guides
Network Status Display Guide
EZI Setup Assistant CDs
Power Supply
RJ45 Ethernet Networking Cable
(with User Manuals on CD-ROMs)
N+
STORAGEGIGABITNetworking
Manufacturer’s
Lifetime Warranty
Free Technical Support*
*Local rates apply
Compatible with:
802.11b, 802.11g,
802.11n draft.
Česky
Egyszerű telepítés
A mellékelt egyszerű, 3 lépésből álló
Gyors telepítési útmutató használatával
a doboz kinyitása után perceken belül
barangolhat az Interneten.
Download
Egy nyomógombos biztonság
WPA, WPA2, WEP... a vezeték nélküli
biztonság konfigurálása bonyolultnak
tűnhet. A Wi-Fi Protected Setup (WPS)
egyszerűsíti az eljárást: csupán egy gombot
kell megnyomni és máris biztonságos és
adatvédett Internet-kapcsolattal rendelkezik.
Лесна начална настройка
Като използвате приложеното
“Ръководство за бързо инсталиране”,
състоящо се от 3 лесни стъпки, ще можете
да сърфирате в интернет няколко минути
след отварянето на опаковъчната кутия.
Сигурност с натискане на един бутон
WPA, WPA2, WEP... конфигурирането
на началните настройки на безжичната
сигурност може да се окаже сложно. Wi-Fi
защитената настройка (WPS) опростява този
процес: с просто натискане на един бутон ще
се радвате на безопасна и сигурна работа
в интернет.
Snadné odstraňování problémů
Modrá barva = správná funkce
Oranžová barva = nesprávná funkce.
Ukazuje, kde začít řešit problémy se sítí.
Jednoduché riešenie problémov
Modrá = zariadenie pracuje správne
Žltá = nefunguje správne; zobrazuje, kde
treba začať s riešením poruchy v sieti
WPS
Storage
Egyszerű hibaelhárítás
Kék = megfelelően működik
Borostyán = nem működik megfelelően. Mutatja,
hogy hol kell elkezdeni a hibakeresését a hálózatban
Depanare uşoară
Albastru = funcţionare corespunzătoare Gălbui = funcţionare necorespunzătoare. Indică unde
trebuie să începeţi depanarea conexiunii la reţea.
Лесно отстраняване на неизправности
Синьо = функционира правилно
Жълто = не функционира правилно, показва откъде трябва
да започнете да търсите неизправностите в мрежата
Obsah balení
Bezdrátový směrovač N+
Bezdrátový síťový adaptér N+ pro rozhraní USB
Stručný průvodce instalací
Příručka indikátoru stavu sítě
Disk CDs s instalačním pomocníkem EZI
Zdroj napájení
Ethernetový síťový kabel s konektory RJ45
(s uživatelskou příručkou na disku CD-ROMs)
G
Celoživotní záruka výrobce
Bezplatná technická
podpora*
*Místní telefonní sazby
Good
DOBRÝ / DOBRÉ
MIMO
better
LEPŠÍ / LEPŠIE
N
best
NEJLEPŠÍ / NAJLEPŠIE
Kompatibilita:
802.11b, 802.11g,
802.11n draft.
Slovensky
Obsah balenia
Bezdrôtový smerovač N+
Adaptér N+ Wireless USB
Stručná inštalačná príručka
Sprievodca zobrazením stavu siete
Disky CD s pomocníkom pri inštalácii EZI
Zdroj napájania
Kábel siete Ethernet RJ45
(CD-ROM s návodom na používanie)
G+
Celoživotná záruka výrobcu
Technická podpora zdarma*
*Za hovory sa účtujú miestne
telefonické poplatky
Kompatibilita s:
802.11b, 802.11g,
802.11n draft.
Wireless
Wireless
Router
USB
Adapter
Included
Included
English
Česky
Slovensky
Magyar
Română
Compatible with:
Windows Vista®
Български
N+ Wireless Starter Kit
Belkin Ltd.
Rushden, United Kingdom
Speed & Coverage
Rychlost a dosah Rýchlosť a rozsah
N+
STORAGEGIGABITNetworking
belkin.com
FOR USE IN
LU
MT
NL
AT
PL
0560
BE
PT
CY
SK
CZ
SI
Restricted Use in Certain Countries
DK
ES
EE
SE
FI
GB
FR
GR
DE
IS
GR
LI
HU
NO
IE
CH
IT
BG
LV
RO
FOR HOME OR
OFFICE USE
Class 2 Equipment
LT
TR
OPERATES ON
CHANNELS 1-13
Version #
Serial #
Made in China
Vyrobeno v Číně
Vyrobené v Číne
Изготовлено в Китае
Part # F5Z0084cm
8830-00581cm
7
22868 71305
1
© 2009 Belkin International, Inc. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed. Windows, Windows Vista, and the Windows logo are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in
the United States and/or other countries. Mac OS and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, WPA, and WPA2 are either registered trademarks or trademarks of the Wi-Fi Alliance.
The “Wi-Fi CERTIFIED” logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.
*Belkin N+ Products: N+ Wireless Router (F5D8235-4) and N+ Wireless USB adapter (F5D8055) are compliant to the IEEE 802.11n draft specification. Although Belkin incorporates all mandatory elements of the IEEE 802.11n draft specification and designs
the software to be upgradeable once the standard is finalized, Belkin cannot guarantee upgradeability.
**Products were tested in an outdoor environment. Actual speed and distance will vary depending on interference, network traffic, building materials, and other conditions. Range and speed are determined using a Belkin N+ Wireless Router (F5D8235-4) and
N+ Wireless USB adapter (F5D8055).
8830-00581cm_F5Z0084cm_Pkg.indd 1
1/30/09 4:33:01 PM

Podobné dokumenty

kd-r412 / kd-r411 / kd-r35 / kd-r312 / kd

kd-r412 / kd-r411 / kd-r35 / kd-r312 / kd • Nu porniţi motorul dacă un dispozitiv USB este conectat. • Este posibil ca această unitate să nu reuşească să redea fişierele în funcţie de tipul dispozitivului USB. • Este posibil ca operarea şi...

Více

G630 HUAWEI

G630 HUAWEI předmětem přepracovaného znění směrnice OEEZ (2012/ 19/EU) a směrnice o bateriích (směrnice 2006/66/ES). Důvodem ke třídění elektroodpadu a baterií od ostatního odpadu je, co nejvíce omezit negativ...

Více

Český manuál

Český manuál události kalendáře a využívat možnosti stahování aplikací z Obchodu Play. Rozsah synchronizace Google účtu lze nastavit, pokud na Google účet klepnete prstem a vyberete, u kterého z účtů chcete nas...

Více