„Experiment Eden“: mimozemšťané, Archonti a

Komentáře

Transkript

„Experiment Eden“: mimozemšťané, Archonti a
Tipy&Inspirace
časopis o tom co by vás mohlo zajímat
87
„Experiment Eden“:
mimozemšťané, Archonti
a asociativní vesmír
8 stupňů jógy
Slobodomurárstvo
leden 2013
Přijde totální zhroucení trhů a vlád
Kultura Sumeru a Anunnaki
Rozhovor s Al Bielekem z roku 1991
www.tipyainspirace.cz
THRIVE
VÁŽENÍ ČTENÁŘI!
OBSAH
I v novém roce, tentokrát
s třináctkou na konci, jsme tu
pro vás s tím nejzajímavějším,
co přinesl internet. Po delší
době se vracíme k mimozemským tématům, a to hned ve
dvou článcích. V prvním
článku se zaměříme např. na
pozoruhodné teorie o původu
Edenu či vysvětlení únosů. Ve
druhém rozebereme kulturu
Sumeru a Anunnaki. Před
časem jsem zde, v úvodníku,
zmiňoval film Thrive, jehož autorem je Foster Gamble – syn
zakladatel nadnárodního koncernu Procter&Gamble. Film je
to natolik poutavý až šokující,
že jsme jeho přepisem zahájili
novou sérii článků. Věřím, že
zaujme i vás. Nepřehlédněte
také dva rozhovory, jež dnešní
číslo obsahuje. První je veden
s Alem Bielekem, účastníkem
projektů zkoumajících cestování časem a kontrolu mysli.
Druhý článek naleznete v naší
ekonomické rubrice a jedná se
o zajímavý rozhovor s Marcem
Faberem, švýcarským investorem, vydavatelem měsíčníku
The Gloom Boom & Doom Report, jemuž se pro jeho pesimistický náhled též přezdívá
Doctor Doom (Dr. Zkáza). Samozřejmě pokračujeme v načatých sériích článků o józe
a Svobodných zednářích.
„Experiment Eden“: mimozemšťané, Archonti
a asociativní vesmír ............................................................. 3
Probudil jsem se uprostřed noci a všechno vypadalo divně
a bylo podivně osvětleno. V nohách mé postele stála 122 centimetrů vysoká šedá mimozemská bytost. Jeho hubené, tenké
tělo neslo obrovskou hlavu se dvěma obrovskýma, šikmýma,
tekutýma černýma očima.
Ať vám třináctka v letošním
roce přinese štěstí!
8 stupňů jógy ...................................................................... 14
Indický jogín Pataňdžali stanovil před několika tisící lety
8 stupňů jógy.
Slobodomurárstvo. Nešťastie našej doby (12)
Slobodomurárstvo a socializmus ..................................... 16
V politickej a hospodárskej oblasti slobodomurárstvo pôsobí
najzreteľnejšie prostredníctvom liberálnych politických strán.
No v nemalej miere ovplyvnilo svet, najmä Európu, aj pôsobením socialistických strán. Socialistické ideológie vzhľadom na
svoje zásady v hospodárskej, prípadne aj politickej oblasti, vyvolávajú dojem, že sú protikladom liberalizmu. No v mravnej
oblasti vychádzajú z liberalizmu. Tiež hlásajú „slobodu“ od
Boha, od Desatora, sekularizmus atď.
Přijde totální zhroucení trhůa vlád
rozhovor s Marcem Faberem............................................ 21
„Amerika je plná gangsterů a podvodníků. Západoevropané
jsou pak rozmazlení fracci,“ říká Marc Faber, světové investorské eso.
KULTURA SUMERU A ANUNNAKI ................................... 25
Rozhovor s Al Bielekem z roku 1991................................ 30
Al Bielek, uznávaný přednášející o slavném „Filadelfském experimentu“, o pokusech s cestováním časem a kontrolou mysli
v rámci „Projektu Montauk“, nedávno hovořil se skupinou The
Scribe v Yelmu.
THRIVE ................................................................................ 34
Všechny údaje použité ve filmu byly nezávisle ověřeny. Zdroje
jsou uvedené na stránce thrivemovement.com. Přeji příjemné
osvícení :) – jankoš
Hezké čtení
Robert Olschbaur
Ročník VIII. leden 2013 • ISSN 1801 – 4909 • Vydavatel RO Marketing, s.r.o., Václavské náměstí 831/21, Praha 1, IČO: 26514168
• Šéfredaktor: Ing. Robert Olschbaur, email: [email protected] • Obsah a výroba: RO Marketing, s.r.o., e-mail:
[email protected], uzávěrka: 25. 12. 2012, web: www.tipyainspirace.cz • Předplatné: Ing. Pavlína Hessová,
[email protected] • Uzávěrka podkladů pro Tip pro Vás do 15. dne měsíce předcházejícího • Vychází: 1 ×
měsíčně • Telefon redakce: 224 109 373, fax: 224 109 400.
EXTRATERRESTRIAL
c b [Rd Photo Extremist
„EXPERIMENT EDEN“:
MIMOZEMŠŤANÉ, ARCHONTI
A ASOCIATIVNÍ VESMÍR
Probudil jsem se uprostřed noci a všechno vypadalo divně a bylo podivně osvětleno.
V nohách mé postele stála 122 centimetrů vysoká šedá mimozemská bytost. Jeho
hubené, tenké tělo neslo obrovskou hlavu se dvěma obrovskýma, šikmýma, tekutýma černýma očima. Telepaticky mě přiměla, abych ji následoval a vedl mě do
kosmické lodi… do vyšetřovny [kde]… jsem byl donucen si lehnout, zatímco oni… mi
něco implantovali do nosu. Viděl jsem sklenice obsahující zárodky bytostí, napůl lidských, napůl mimozemských a jesle plné tichých, neduživých dětí. Když jsem se
nakonec ocitl zpátky v posteli, uplynulo již několik hodin.
V nekonečné knihovně lidských mýtů a legend je snad tím nejhlavnějším a nejvíce znepokojivým
biblický příběh o poklesku. Odpovědný za vše, od démonizace žen po zbožnou hrůzu z přírody,
sexu a těla. Máme zde téměř život nenávidějící ideologii či barbarské praktiky, které neopodstatňuje. Při tom všem neztratil v průběhu staletí tento zvláštní a znepokojující příběh nic ze své melancholické moci a zůstává stejně tajemným a pronásleduje nás jako matně zapamatovaná noční můra –
a ani dnes nejsme téměř o nic blíž, abychom jej pochopili, než v den, kdy byl vyprávěn poprvé.
Pokud je „Bůh“ všemocný, tak proč vůbec potřebuje zkoušet Adama a Evu? Nevěděla by skutečná nejvyšší bytost, co se stane? Proč se had jeví jako jediný, kdo skutečně pochopil, co se
děje? A s kým Bůh promluvil, když se Adam stal „jedním z nás“?
Liberální „antipsychiatr“ Thomas Szasz podotýká:
„Adamovo jablko je takto pojmenované, protože kus biblického zakázaného ovoce mu údajně
uvízl v krku… Možná proto se Zakázaná pravda tak často jeví jako „přežvýkaná“, přeměněná na
metafory, humor, satiru, slang (nebo sen a mýtus, samozřejmě).”
V této eseji bych chtěl použít neobvyklý postup k prozkoumání mýtu o ráji, nikoli pohledem
tradiční teologie či ateistického zjednodušování, ale z pohledu několika okrajových jevů, se
kterými není obvykle spojován: únosy mimozemskými bytostmi a okultní „hadí síla“ východního mysticismu.
Tipy & Inspirace
3
EXTRATERRESTRIAL
Jak objevíme, nejsou tyto patrné rozdíly žádnými chybami, ale představují jediný přeživší klíč
k odhalení jeho skutečného významu – protože legenda o Adamovi a Evě původně neměla vůbec
nic společného s lidským hříchem nebo božím trestem.
Místo toho k nám příběh „rajské zahrady“ přichází jako zkreslená verze prvního zaznamenaného setkání člověka se záhadnými bytostmi z hvězd – zpackaný pokus o únos vrcholící bezděčným osvětlením dvou velmi zmatených jeskynních lidí.
Co to znamená pro náboženství jako takové, a zejména monoteismus, nechám na čtenáři, aby
vytušil sám.
„Uvidíme to, na co psi vyjí ve tmě, a kočky špicují své uši po půlnoci. Uvidíme tyto věci, a další
věci, které žádné živé stvoření dosud nevidělo. Přeskočíme čas, prostor a dimenze, ač bez fyzického pohybu a podíváme se na dno stvoření.” (H.P. Lovecraft, From Beyond)
UFO – moderní problém?
Od úsvitu kosmického věku byly lidské sny pronásledovány podivnými vizemi létajících strojů
ve tvaru doutníku nebo talíře, s cestujícími vzdáleně připomínajícími zárodek (nebo hmyz), kteří
své lidské zajatce unesou, vymyjí jim mozek a dokonce je i oplodní před tím, než jim vymažou
vzpomínky a zmizí do éteru.
Stejně jako prožitky „mimo tělo“ nebo posedlost ducha, je i fenomén UFO jednou z těch záhadných „parapsychologických“ anomálií, které, jak se zdá, existují pouze za účelem výsměchu
lidskému rozumu. Jedna „oběť“ tvrdí:
“Probudil jsem se uprostřed noci a všechno vypadalo divně a bylo podivně osvětleno. V nohách mé postele stála 122 centimetrů vysoká
šedá mimozemská bytost. Jeho hubené, tenké
tělo neslo obrovskou hlavu se dvěma obrovskýma, šikmýma, tekutýma černýma očima. Telepaticky mě přiměla, abych ji následoval a vedl
mě do kosmické lodi… do vyšetřovny [kde]…
jsem byl donucen si lehnout, zatímco oni… mi
něco implantovali do nosu. Viděl jsem sklenice
obsahující zárodky bytostí, napůl lidských,
napůl mimozemských a jesle plné tichých, neduživých dětí. Když jsem se nakonec ocitl zpátky
v posteli, uplynulo již několik hodin.“
Francouzský astrofyzik Jacques Vallee desítky let studoval jev mimozemských únosů, a neustále se podivoval nad kontrastní a nelogickou povahou většiny těchto zpráv. Proč se tito údajně
„moudří průzkumníci z hvězd“ chovají tak bizarně? Pokud mají moderní technologie potřebné pro
mezihvězdné lety, proč by ji měli využívat k návštěvě této planety, natožpak unášet hospodyňky,
zemědělce a prodavače v samoobsluze za účelem použití anální sondy? Valleeho učitel, J. Allen
Hynek, konstatoval:
„Zdá se mi absurdní, že by super inteligentní bytosti cestovaly na velké vzdálenosti jen proto, aby
prováděly poměrně stupidní věci, jako zastavovaly auta, sbíraly vzorky půdy a strašily lidi. Myslím,
že musíme začít důkazy znovu přezkoumávat. Musíme začít hledat blíže k domovu.”
Valleeho odmítnutí hypotézy o mimozemském kontaktu
Po zkoumání stovek výpovědí „kontaktérů“, folklorních příběhů a mytologií světa, dospěl Vallee nakonec k závěru, že UFO nejsou tím, čím se zdají být. Nechrlí se z galaxie Zeta Reticuli, nejsou zde, aby prozkoumávali nebo prováděli genetické pokusy a jejich přítomnost na této planetě
není vůbec nedávnou minulostí. Místo toho Vallee poznamenává:
„Zprávy o tajemných návštěvnících z nebe trápí lidstvo po tisíce let – dost na to, abychom jako
motiv vyloučili krátkodobý průzkum.”
Tipy & Inspirace
4
EXTRATERRESTRIAL
Svědci obvykle popisují „mimozemšťany“ jako humanoidní dvounožce, schopné dýchat naši
atmosféru a vidět v našem světelném spektru – ale nebyli by skuteční mimozemšťané přizpůsobeni úplně jinému typu prostředí?
Údajné „vědecké“ experimenty mimozemšťanů jsou surové
až groteskní… často doprovázené sadistickou sexuální manipulací připomínající středověká setkání s „démony“ – nikoli
takový druh chování, jaký bychom od moderní civilizace
mohli očekávat!
A konečně, protože UFO jsou zřejmě schopna objevovat se
a mizet podle své vůle, nejsou pravděpodobně „jen hromadou kosmických lodí“, ale spíše představují „mnohem zajímavější technologii, která manipuluje s dimenzemi.
Manipuluje prostoročasem. A jestliže jsou schopni dělat toto,
pak mohou být odkudkoliv a z kterékoliv doby“.
Frustrován nespornými domněnkami a kultovní úzkoprsostí současné ufologie, navrhuje místo
toho Vallee tři alternativy „Mimozemské Hypotézy“ (EH), založené na „nepřímých“ údajích o tomto
jevu UFO – spekulativní scénáře pozoruhodné ani ne tak proto, co říkají o UFO, ale spíše kvůli samotné struktuře fyzické reality.
Interdimenzionální hypotéza
Jednou z možností je, že mimozemšťané nejsou z jiné planety, ale představují „důkazy o jiných
dimenzích mimo prostoročas“ – mimodimenzionální subjekty chrlící se z tajuplného světa, který
se s naším překrývá, ale jen občas do něj zasahuje, bytosti z budoucnosti (nebo možná strašidelné kopie naší vlastní země) používající „čtyřdimenzionální červí díry pro cestování prostorem
a dokonce i časem“ skrz „mnohovesmír, který je všude kolem nás“.
Tento „mnohovesmír“ by se mohl skládat z paralelních světů existujících vedle sebe v různých
dimenzích prostoru, střídat minulé a budoucí světy, nebo dokonce i počítačem vytvořené „virtuální světy“ uložené v jakési obrovské kosmické databázi (jako ve filmu „The Matrix“); pokud je
tento druhý případ pravda, říká Vallee, pak by zdánlivě stabilní a předvídatelný svět, ve kterém se
ocitáme, mohl být mnohem magičtějším (nebo dokonce rozmarným) místem, než si běžně uvědomujeme.
Neexistuje-li časová dimenze, kterou obvykle předpokládáme, pak může lidský mozek prozkoumávat události pomocí asociace… Žijeme-li v asociativním vesmíru softwarových vědců,
spíše než v posloupném vesmíru fyziků prostoročasu, pak již zázraky nejsou iracionálními událostmi… a iluze času a prostoru by byla pouze vedlejším efektem vědomí, když jím asociace prochází. V takovéto teorii by se očekávaly, ba dokonce by byly běžné, zdánlivě paranormální jevy,
jako je mimosmyslové pozorování na dálku a jasnozřivost, a UFO by ztratilo mnohé ze své
bizarnosti…
Souvislost s elektromagnetismem
Další slibný zdroj průzkumu vzniká s prací Dr. Michaela Persingera, kognitivního neurologa na
Laurentian University v Kanadě, jehož „Teorie tektonického pnutí“ z roku 1975 uvádí, že UFO, mimotělní prožitky a mystické vize svatých a andělů jsou vedlejšími produkty elektrických mikrozáchvatů (tj. epileptických epizod) vyplývajících z vystavení elektromagnetickým polím, která vznikají
posouváním desek v zemské kůře.
Persingerovy experimenty zahrnují sestrojení „božské helmy“, speciálně upravené motocyklistické přilby, která používá slabé elektromagnetické pole pro stimulaci parietálních a temporálních laloků mozku. Je šokující, že téměř 80% z 900 takto testovaných subjektů nahlásilo změněné
stavy vědomí, vize Boha a mrtvých blízkých, a dokonce i plně rozpracované únosy mimozemskými bytostmi.
Tipy & Inspirace
5
EXTRATERRESTRIAL
Ještě radikálnější je hypotéza „zemských světel“ Paula Devereux z roku 1989, v níž se UFO objevují jako jakýsi „dříve neznámý pozemský jev“ (pomyslete na Will O’ the Wisps – bludičky). Jsou
buď odkázána na elektromagnetická pole vytvářená seizmickým pnutím, nebo jsou k nim přitahována.
Devereux konstatuje, že podivné koule světla, které se objevují a pohybují v blízkosti či okolí
zlomových linií zemětřesení, se občas chovají téměř jako „zvídavá zvířata“, a spekuluje, že to
mohou být inteligentní „makro-kvantové“ kuličky plazmové energie, schopné telepatie, mimiker
a hypnózy.
Obě teorie předcházejí výzkumu Johnjoe McFaddena, anglického neurologa na University of
Surrey, jehož Teorie vědomého elektromagnetického pole (CEMI) lokalizuje lidskou myšlenku
mimo mokrý, šedý labyrint mozku, a ztotožňuje ji se slabým elektromagnetickým polem, které obklopuje a proniká do lebky.
Má-li McFadden pravdu, pak by mohlo být celé smyslové prostředí, které vnímáme všude kolem
nás, pouze jakýmsi velmi sofistikovaným komunikačním vysíláním – možná jen jedním z mnoha
„kanálů“, které má nervový systém člověka k dispozici.
REV. ILLUMINATUS MAXIMUS je badatel okultismu a vizionář, jehož práce byla publikována
v magazínech The Independent, New Dawn a Wired. Je duchovním a je vysoce uznávaným za
představení gnosticismu na Internetu.
Hypotéza kontrolního systému
Valléeho konečná alternativa elektromagnetické hypotézy je jeho Hypotéza „kontrolního systému“,
ve které se mimozemšťané (nebo UFO) jeví jako nelidské inteligence úzce spojené se Zemí, které
k ní však nejsou vázány – žádní malí zelení mužíčci z dalekých planet, ale halucinační šotci ze snového hyperprostoru, kteří se vždy zobrazí jen v takové podobě, v jaké je očekáváme.
Kdysi nás ovlivňovali a zdáli se nám jako bohové, duchové a andělé přijímající oběti, posílající
sny a inspirující velká náboženství lidstva; pak jako víly, skřítkové, elfové a duchové šířící strach
a údiv v životě středověkých rolníků; a nakonec jako vesmírem cestující „šedí“, plazí humanoidi
a vznešení „plejádští“ vědci nesoucí záhadná varování o životním prostředí a vysévající nové mýty
pro Informační věk.
A proč se nás tito proměnliví šibalové rozhodli navštívit? Valléeho snad nejkontroverznější tvrzení
je, že tito tajemní návštěvníci jsou sami o sobě jen průvodním jevem, stíny a odrazy velkého
(a velmi starého) „kontrolního systému“, který působí v pozadí, aby odpradávna manipuloval lidskými systémy víry, a vede náš druh za nějakým neznámým účelem. Vallée konstatuje:
„Pokud UFO jednají na této úrovni mýtu, bude téměř nemožné je zjistit konvenčními metodami…
protože jsou prostředky předělávajícími lidské koncepty. Jediné, co můžeme udělat, je sledovat
jejich účinek…”
Tento „kontrolní systém“, který Vallée navrhuje, by mohl představovat projekci kolektivního nevědomí, činnost neznámých druhů, nebo dokonce jakýsi druh ekosystémové zpětnovazební smyčky.
Valléeho kontrolní systém a původ západního náboženství
Pokud je dlouhodobé flirtování lidstva s bohy, strašidly, skřítky a šedými nějakým vodítkem, byl
s námi Valléeho mimozemský „kontrolní systém“ od samého počátku – a důkaz jeho vlivu nepotřebujeme hledat dál, než v původu abrahámovského monoteismu.
Vezměte například příběh o ráji, strašidelný příběh, který – s pouhou trochou představivosti –
lze snadno číst jako zakódované vyprávění o mimozemském únosu, mimozemské epizodě, v níž
jsou hovořící primáti testováni na poslušnost a přizpůsobivost:
1. Vševědoucí opatrovník (opatrovníci) stvořil člověka (nebo jej odstranil?) ze „země“;
2. Testovaný subjekt je podroben anestézii;
Tipy & Inspirace
6
EXTRATERRESTRIAL
3. Opatrovníci produkují ženský vzorek, údajně klonovaný z jeho „žebra“;
4. Testované subjekty jsou umístěny v kontrolovaném prostředí a je jim zakázáno jíst určitý druh potravy;
5. Objeví se svíjející se hologram („zářící had“) a vyzývá je, aby porušili nařízení Opatrovníků;
6. Subjekty jsou potrestány a navráceny do volné přírody, aby své setkání strávili.
Ale je to všechno – starověcí astronauti ovlivňující primitivního člověka? Připusťme, že by to
bylo neuvěřitelné, kdyby to byla pravda – ale nebyli by mimozemští vědci schopní skrýt před dvojicí jeskynních lidí i ty nejkomplikovanější chovné a kolonizační programy?
Co když skutečným účelem incidentu Eden nebylo stvoření (nebo testování poslušnosti), ale
něco úplně jiného?
Vallée poznamenává: „Nutí-li nás tento fenomén skrz křivku učení, pak nemá jinou možnost, než
nás uvést v omyl. Když Skinner sestavuje stroj, který krmí potkana pouze tehdy, je-li správná páka
stlačená dolů, je to pro tohoto potkana velmi zavádějící. Ale pokud potkan nestlačí správnou páku,
bude velmi hladový. Člověk je hladový po vědění a moci, a pokud za UFO stojí nějaká inteligence,
pak musela vzít tuto skutečnost v úvahu…”
Možná, že bychom neměli na biblický „Poklesek“ pohlížet jako na experiment, který selhal, ale
spíše jako na něco, co Vallée nazývá „otevřeným kontrolním systémem“ – metalogický labyrint,
jehož účastníci „promují“ do vyšší úrovně, když jsou podněty spuštěny ve správném pořadí –
v tomto případě, požití „zakázaného ovoce“.
Jinými slovy, „Adam“ a „Eva“ v testu nepropadli, když jedli ze „Stromu poznání“ – prošli.
Otevřený kontrolní systém a mytologické směsice
Tento alternativní výklad mýtu o rajském stvoření je podpořen v písmech starověkých gnostiků,
neortodoxního (někteří říkají „kacířského“) hnutí v raném křesťanství, které po narození Krista soutěžilo s mladou katolickou církví několik staletí.
Gnosticismus, často odmítaný jako primitivní kacířství, které upadlo pod tíhou svých vlastních
tmářských tendencí, byl naopak sofistikovaným systémem okultní hermeneutiky, jejíž přívrženci
používali speciální neurolingvistické techniky vyvolávající trans, aby se zapojili do jakési memetické sabotáže, splétání, remixování a přeměňování biblických příběhů způsobem, který je zdánlivě vypočtený tak, aby způsobil maximální urážku a psychické nepohodlí. Ale proč? Jeden
literární kritik konstatuje:
„Drogy, sex a moc ovládají tělo, ale „slovní zámky a zámky na představách“ ovládají mysl. To znamená,
že nás „uzamykají“ do konvenčních způsobů vnímání, myšlení a mluvení, které určují naše interakce s prostředím a společností. Rozřezání těchto zámků je způsob odhalení kontroly nad slovem a představou,
a tím pádem oproštění se od nich, změny vědomí, které se vyskytuje u pisatele i čtenáře textu.”
Pro gnostiky nebyly biblické příběhy stvoření božská zjevení, ale roztříštěné úlomky monstrózního a zlovolného kouzla – kontrolního systému. Předěláním a převyprávěním židovsko-křesťanských mýtů hledali gnostici klíče, které by jim umožnily přeprogramovat samotné stvoření,
změnit minulost, chopit se kontroly nad nebesy a svrhnout falešného boha Bible.
Gnostická(é) verze mýtu o ráji
Podle gnostického názoru nebyl ráj (Eden) rájem, ale laboratoří v džungli, kde prováděla oportunistická rasa mimozemských parazitů řadu bizarních experimentů, ve snaze vytvořit povolný
kmen dvounohých otroků.
Tito „archónti“ (řecký výraz pro „vládce“) byli vykázáni z hvězd na úsvitu času, uprchli na Zemi,
kde unesli jeskynního muže „Adama“ a sexuálně napadli jeho družku „Evu“, a oběma implantovali nepravdivé (nebo mlhavé) vzpomínky:
Když archóni uzřeli Evu, jak mluví s Adamem, řekli jeden druhému… „Pojďme, zmocněme se jí
a vpravme do ní naše sémě, aby nám ti, které zplodí, sloužili. Neřekněme však Adamovi, že pochází od nás, ale omamme jej a… ve spánku jej naučme, že je zrozena z jeho žebra…“
Tipy & Inspirace
7
EXTRATERRESTRIAL
Samotná existence Archóntů, obávaných a uctívaných jako „bohové“ a „andělé“, závisí na energii zachycené a vysáté z lidské nervové soustavy prostřednictvím různých kontrolních systémů –
biologických a memetických termostatů, které jim umožňují regulovat tok informací a energie
prostřednictvím slov a obrazů, potěšení a bolesti:
„Duše je prý pro Archónty a Síly potravou, bez níž nemohou žít, protože ona je z rosy shůry,
a dává jim sílu…”
Adam a Eva „poklesli“, když jim archónti naprogramovali zákazy a příkazy, změnili je z primátů
žijících ve věčné „přítomnosti“ na „měkké stroje“ – biologické automaty bojující se svými vlastními
instinkty, parazitované sobeckými replikátory a paralyzované dvojími vazbami:
„… když uzřeli Vládci Adama a ženu, která byla s ním, chybující v nevědomosti… velmi se zaradovali… Přišli k Adamovi… pravili: „Každý strom, který je v Ráji, jehož plody mohou být konzumovány, byl vytvořen pro vás. Ale pozor! Nejezte ze Stromu poznání…“ Velmi je vyděsili…
Bohužel pro archónty se zdá, že tento podivný zákaz vyprovokoval své vlastní porušení – protože, jak nás informují gnostická písma:
„… archóni nechápou, co řekli Adamovi; Spíše… to řekli tak, že by mohl ve skutečnosti jíst…”
Dohnáni na pokraj tajemným mluvícím hadem, podělili se Adam a Eva o ovoce a byli plni extáze, když se zdi Zahrady rozpadly a odhalily větší svět mimo ni. Stejně jako laboratorní potkani
náhle vyzdvižení z bludiště, mohli Adam a Eva nyní vnímat vůbec poprvé jasně svou vlastní situaci:
„Pak se jejich mysl otevřela. Protože, když jedli… uviděli, že jsou nazí a zamilovali se jeden do
druhého. Když viděli své stvořitele, hnusili se jim, protože měli bestiální podobu. Pochopili
mnohé…”
Vzestup hadí moci
Tento podivný obrázek doplňuje několik dalších detailů: dovídáme se, že Adam byl tvořen
„sedmi dušemi“; „had“ byl vlastně „ukrytou Matkou“ bohyní jménem „Sofia“, která bojovala proti
archóntům ze svého tajného místa uvnitř Adamových „střev“ (!); a nakonec, když Eva utekla archóntům, našla útočiště uvnitř „Stromu poznání“ (v biblické hebrejštině, slovo pro „strom“ může
znamenat také „páteř“.).
Pokud něco z toho zní povědomě, mělo by – jak poznamenalo nesčetné množství badatelů,
celý příběh se nezdá být ničím jiným než alegorickým popisem hada Kundaliní buddhistické a hinduistické jógy:
Tantrický jogín vidí velkou Matku ve svém lidském těle jako Kundaliní. Leží skryta, jako had, stočený a tvrdě spící… ve spodní části míchy. Prostřednictvím meditace se Matka probouzí a postupuje vzhůru… dokud se nestane osvětlenou…
Podle Bentovova názoru je „Kundaliní zkušenost“ především mechanickým jevem, který
nastává, když mozek začne vibrovat souhlasnou rezonancí se srdcem (7,5 Hz), vydává
hrozné množství uloženého muskuloskeletálního stresu, kdy je nervový systém dočasně
přeměněn na polarizovanou smyčku. To zase naopak způsobí, že mícha osciluje jako ladička, která umožňuje přijímat a předávat informace přímo z ionosféry – stejné části atmosféry odpovědné za odrážení elektromagnetických vln zpět k Zemi.
Teorie o hadu Kundaliní
Kundaliní, která je často nepochopená jako exotická zvláštnost jedinečná pro východní mysticismus, místo toho představuje transkulturální fenomén velkého stáří (a tvárnosti), který (stejně
jako fenomén UFO) má mnoho rysů společných s mimotělesnou a předsmrtnou zkušeností, posedlostí ducha a šamanskou iniciací.
Stručně řečeno věří se, že lidské tělo má sedm (někdy i více) energetických center nazývaných
„čakry“, které se nachází zhruba v blízkosti konečníku, genitálií, břicha, srdce, krku, čela a vrcholu
lebky. Tyto „čakry“, běžně ucpané traumaty z každodenního života, se otevírají, jakmile jsou stimulovány hadovou energií, která normálně leží spící ve spodní části páteře.
Tipy & Inspirace
8
EXTRATERRESTRIAL
Ve snu přejímá tento had podobu spící bohyně, která promítá iluzi světa; v probuzeném stavu
stoupá po páteři, aby otevřela „třetí oko“ na temeni hlavy a přináší výbušný emocionální, psychologický a duchovní růst, dokonce i extázi, osvícení a získání okultní síly.
Ačkoli vědecká studie o Kundaliní je stále ještě v plenkách, existuje mnoho věrohodných teorií, které by mohly jednoho dne vysvětlit, jak to funguje. Zde jsou některé z nich:
Reichova bioenergetika
Wilhelm Reich byl odpadlým žákem Freuda, který objevil druh energie libida nazývanou orgon,
která proudí skrz „sedm segmentů“ těla a svým „pomalým vlněním“ připomíná nejvíce „pohyb
střev nebo hada“.
U většiny z nás je tato nepolapitelná životní síla zablokována již v raném dětství díky sociálním
a kulturním vlivům a tak se shromažďuje ve svalech a tvrdne do tuhého „krunýře těla“. Tímto způsobem odkloněna od života, stává se stagnující energie strojovou parodií sebe sama, která brání
v růstu lidským emocím a narušuje je, zdravé projevy lásky a sexuality obrací na závislost, pohoršení a strach.
V dlouhodobém horizontu způsobují dusivé překážky, stanovené touto neviditelnou vnější kostrou, nevýslovné utrpení oddělením mysli a těla a vytvářením podmínek nezbytných pro vznik rakoviny.
Reich, na něhož neudělalo dojem pomalé tempo a neúčinnost tradiční terapie formou rozhovoru,
upřednostňoval přímý, praktický přístup, jehož cílem bylo oslabit samotný krunýř těla. V průběhu
doby Reich a jeho následovníci zjistili, že neplánované události velké emocionální intenzity mohou
vést ke stoupání orgonu sedmi segmenty těla spontánně, a přitom očistit obrovské rezervy potlačované emocionální energie a způsobit nekontrolovatelné vibrace těla při tom, jak se škodlivý
„krunýř těla“ jednou provždy rozpadá.
Vysvětlení mechanické
Český vynálezce Jicchak Bentov věnoval léta studiu lidského vědomí a nakonec vyvinul to, co
je dnes známé jako „holografický model“ lidského mozku.
Podle Bentovova názoru je „Kundaliní zkušenost“ především mechanickým jevem, který nastává, když mozek začne vibrovat souhlasnou rezonancí se srdcem (7,5 Hz), vydává hrozné množství uloženého muskuloskeletálního stresu, kdy je nervový systém dočasně přeměněn na
polarizovanou smyčku.
To zase naopak způsobí, že mícha osciluje jako ladička, která umožňuje přijímat a předávat informace přímo z ionosféry – stejné části atmosféry odpovědné za odrážení elektromagnetických
vln zpět k Zemi.
Epifýza a třetí oko
A konečně, bývalý psychiatr na New Mexico University, Rick Strassman, předložil hypotézu, že
Kundaliní jóga nějakým způsobem stimuluje epifýzu, aby vylučovala do mozku větší množství
přirozeně se vyskytujícího DMT (dimetyltriptanin) než obvykle – a tím jej přeměnila na skutečné
„třetí oko“.
DMT je silný halucinogen, který se také nalézá v ayahuasce, „liáně duše“, kterou používají amazonští šamani k vyvolání mystických vizí; epifýza má mezitím svou vlastní překvapivou analogii
v podobě fotosenzitivního „třetího oka“, které můžeme nalézt u mnoha druhů plazů. Je to zakrnělý orgán s plnou čočkou a sítnicí, pohřbený pod kůží uprostřed čela.
Spojitostí s biblickými mýty je mnoho a jsou zřejmé. Takže, co to všechno znamená?
Strassman, který se snažil pochopit kořeny lidského náboženství, vpravil injekcí více než 60
dobrovolníkům vysokou dávku DMT. V letech 1990-1995 provedl více než 400 takových sezení.
Snad není překvapením, že více než polovina subjektů jeho testu, hlásila blažené vize nekonečné
Tipy & Inspirace
9
EXTRATERRESTRIAL
kosmické jednoty, společenství s benevolentním božstvem a „klasické předsmrtné zkušenosti“,
které zahrnovaly létání tunelem „zářivého světla“.
Dalších 47 % nemělo takové štěstí a nahlásilo děsivé bytosti vykreslené přímo podle hororového
světa gnostického opaku ráje: hrozivé „klauny, elfy a roboty“, kteří ohrožovali a i dokonce napadli
své lidské oběti. Strassman nakonec své experimenty ukončil předčasně, když jeden z jeho subjektů nahlásil, že byl „požírán zaživa“ obřím hmyzem.
Draci ve tmě
Strassmanovy závěry zde odrážejí děsivé zkušenosti Michaela Harnera, amerického antropologa, který pronikl do amazonského deštného pralesa o čtyřicet let dříve, aby sám experimentoval s odvarem z „liány duše“.
Harner hlásil, že vidí „obří plazovité tvory“, kteří pobývají uvnitř a v okolí jeho vlastního mozkového kmene, bytosti z vesmíru „podobné drakům“, které kolonizovaly Zemi před tisíciletími; hrůzostrašné je, že tyto temné bytosti prohlašovaly, že zasely na Zemi život výhradně proto, aby
vytvořily různé hostitelské druhy, uvnitř kterých by se mohly skrývat.
„Dozvěděl jsem se tedy, že draku podobné bytosti jsou tudíž uvnitř všech forem života, včetně
člověka,“ tvrdí Harner. „Řekli mi, že jsou skutečnými pány lidstva a celé planety. My lidé jsme jejich pouhými nádobami a sluhy…“
Když Harner přesně podle zvyklosti požadoval vysvětlení od kouzelníka, který mu podal lektvar
zodpovědný za toto hrozivé vidění, starý muž se jen smál a vysvětlil mu, že „… to říkají vždycky.
Ale jsou jen pány vnější temnoty…“
Závěr
Harner jasně mluví o bytostech velmi podobných Archóntům gnostického mýtu, nebo manipulativním „šedým“ moderní ufologie – ale jsou tyto subjekty pouhými symbolickými projekcemi
reptiliánského mozku, jak z Harnerova vyprávění zřejmě vyplývá?
Pocházejí mimozemšťané a Archónti z vesmíru či z vnitřního prostoru? Proč je „kontakt“ s mimozemšťany (nebo Archónty) tak často doprovázen vibracemi nebo třesem, ať již svalovým nebo
tektonickým? Jak bychom měli uvažovat o „hadovi“, teď když víme, že je pravděpodobně nějakým druhem spícího evolučního mechanismu? A jsou „tři velká“ abrahámovská náboženství
islámu, judaismu a křesťanství opravdu nic víc než halucinační kontrolní mechanismy použité mimozemskými parazity k tomu, aby nás zotročili a manipulovali s námi?
Německý historik Klaus Theweleit napsal to, co se zdá být posledním možným slovem na toto
téma: … „prvotní hřích“ líčí neúspěšnou revoluci z pohledu vítěze. Pro pokus uvést do praxe svůj sloTipy & Inspirace
10
EXTRATERRESTRIAL
gan „Naše těla patří nám“, byli rebelové odsouzeni k životu v nucených pracích… „Vaše
těla patří vašemu vládci!“ – to byla odpověď.
(„Ráj“, ze kterého byli vyhnáni, byl blaženým
stavem bytí, který byl stanoven, aniž by si to
někdo uvědomoval. Dokonce i dnes je vyhnání
z „ráje“’ trestem za to, že se snažili ráj vytvořit.)
Zda je příběh o ráji opravdu o UFO, nebo
Kundaliní, a zda jsou takové jevy elektromagnetického nebo chemického původu,
nemohu s jistotou říct (nikdy jsem UFO ani
neviděl!), ale vím toto:
Požil jsem houby a viděl velké, létající černé
manty, které mě pronásledovaly přes poušť,
telepaticky mě drtily myšlenkami o paranoie
a zoufalství. Vzal jsem si DMT a opustil jsem
své tělo, abych vstoupil do krystalického
světa euforických desetistěnů a čtyřdimenzionálních pyramid, rozprostřených pod velkou klenutou membránou, která dýchala,
a v ten moment jsem věděl, že je tato membrána prahem mezi časem a věčností.
Cvičil jsem tantrickou jógu s dákiní a byl
jsem pohmožděný a potlučený, jak jsem hyperventiloval pod vedením terapeuta reiki;
a byl jsem v tmavých místnostech osvětlených pouze mihotajícími se plameny svíček,
sledoval jsem, jak přátelé a členové rodiny
lapají po dechu a jejich oči se obrací do
jejich hlav a údy se jim nekontrolovatelně třesou, „osazeni“ dušemi mrtvých a personifikovanými přírodními silami, které znají
šamani po celém světě.
Bez ohledu na to, co se nakonec ukáže, že
je původem těchto a souvisejících „parapsychologických“ jevů – genetická paměť, autonomní archetypální komplexy, závady
v Matrixu nebo dokonce rušivé činnosti mimozemských civilizací – pro náš druh se nic nezmění,
dokud se konečně nepostavíme na nohy, nesetřeseme řetězy pověrčivosti a nevědomosti a nebudeme nárokovat naše dědictví – ne jako dětinské „testovací subjekty“, kterým je nařizováno,
a které jsou trestány, ale jako dospělí kráčející vpřed do kosmu s očima dokořán, připravení převzít odpovědnost za vlastní vývoj.
Mýtus Eden, stejně jako všechny mýty, je určen na to, abychom jej žili; ne studovali, ale prožívali – zacházejme s Biblí s jejími nekonečnými přikázáními a vzduchoprázdným autoritářstvím ne
jako s konečným orgánem nad lidským životem, ale jako s místem odskoku ke znovuobjevení lidského těla jako posvátného textu se svou vlastní pravdou, knihou z masa a krve s vlastními zvuky,
pachy a texturami a dokonce i moudrostí – protože v konečném důsledku to může být jediná
věc, kterou kdy stejně můžeme vědět.
Nebo, jak tvrdí Gnostické písmo: „Vy jste Stromem poznání, který je v ráji, z něhož první člověk
jedl, pak otevřel svou mysl, zamiloval se do bytosti jemu podobné, a odsoudil jiné, cizí podoby
a hnusily se mu.”
Zdroj: Matrix 2001
Tipy & Inspirace
11
INZERCE
Řešení…
Dodávka ucelených řešení, která beze zbytku naplňují
požadavky a očekávání zákazníků, patří mezi klíčové
aktivity společnosti YOUR SYSTEM.
Portfolio námi nabízených řešení pokrývá komplexní
i dílčí potřeby zákazníků. Rozsáhlý tým specialistů z různých oborů dokáže připravit plně funkční řešení, které
přesně reflektuje specifika jednotlivých zákazníků. Ve
všech okamžicích – při vývoji, implementaci, v testovacím provozu, i při následné podpoře hotového řešení –
máme na zřeteli business potřeby zákazníků, a proto
naše řešení poskytují maximální efektivitu.
Mezi základní oblasti,
ve kterých poskytujeme řešení, patří:
webová a portálová řešení nové generace
řešení v oblasti datových komunikací
databázová řešení
řešení na platformě Lotus Domino Notes
pronájem IT specialistů
www.ys.cz
Tip pro Vás
12
INZERCE
Webová a portálová řešení
nové generace
World wide web se stal v oblasti komunikace mezi uživatelem a informačním systémem fenoménem posledních let. Jednoduché, intuitivní, a hlavně uživatelům
známé uživatelské rozhraní, usnadňuje přístup k potřebným informacím, snižuje nároky na zaškolení obsluhy a v neposlední řadě i eliminuje možné lidské
chyby.
Od jednoduché firemní prezentace na internetu, přes
sofistikované multifunkční portály, až po specifické firemní intranety, to vše lze v prostředí www uskutečnit. Moderní technologie, jakými jsou AJAX, Java,
HTML5, .NET a další, na jednu stranu usnadňují vývoj
složitých portálů, na druhou stranu však vyžadují
značné znalosti a zkušenosti vývojového týmu. Společnost YOUR SYSTEM proto má k dispozici týmy, které
tyto znalosti i zkušenosti mají.
Případová studie:
Řešení portálové infrastruktury pro TSK Praha
YOUR SYSTEM, spol. s r.o., Türkova 2319/5b,149 00 Praha 4
Telefon: +420 277 775 500, +420 277 775 511, Fax: +420 277 775 501
E-mail: [email protected], [email protected]
Tip pro Vás
www.ys.cz
13
TĚLO
Indický jogín Pataňdžali stanovil před
několika tisící lety 8 stupňů jógy:
• Všeobecné etické principy – jama
• Pravidla morálky jedince – nijama
• Cvičení jógových pozic – ásán
• Jógové dechové techniky – pránajáma
• Ovládnutí smyslů – pratjáhára
• Koncentrace mysli – dhárana
• Meditace – dhjána
• Splynutí s Universem – samadhi
Tato stupnice v podstatě zahrnuje nejširší záběr jógy a integruje její formy. Ať se
podíváme na jakoukoli z následujících variant, všechny se nějakým způsobem
odvíjejí od některého z uvedených osmi stupňů. Formy jógy se navzájem prolínají, jedna technika podporuje druhou a tím se jejich působení zesiluje.
Je známo mnoho druhů jóg, mezi ty nejzákladnější patří:
• Hathajóga – Jóga fyzických cvičení využívající tzv. ásan – různých terapeutických poloh těla,
které vitalizují celý organismus a mají vliv i na pránické, tj. enegetické tělo člověka.
• Bhaktijóga – Jóga lásky a odevzdanosti Bohu. V této józe žák, bhakta, uctívá Boha v některé
jeho podobě či formě (Višnu, Šiva, Šakti,… ) a odevzdává svůj život božstvu. Láska a sebeodevzdání pak ruší iluzi ega (žák zapomíná na své já) a jogín dosahuje osvícení.
• Džňánajóga – Jóga poznání, moudrosti. Jogín studiem, meditacemi a koncentrací dospívá
k sebepoznání, osvícení.
• Rádžajóga – Královská jóga, tzv. osmistupňová stezka, stezka pevné vůle a sebekázně. Využívá
ásan, pránájámy, meditací, koncentrací a krijí.
• Karmajóga – Jóga nesobecké činnosti. Jogín se snaží o nesobecký život a nesobeckou službu
druhým bytostem. Touto jógou se očišťuje charakter člověka, mysl i vědomí.
• Kundaliníjóga – Jóga pozvedání energie člověka tzv. Šakti. Jogín pracuje s čakrami, energetickými centry v pránickém těle a nádími, dráhami, jimiž energie proudí.
• Gurujóga – Jóga uctívání mistra. Žák dosahuje osvícení díky přímé pomoci svého mistra – Gurua.
• Iyengar jóga – Iyengara představuje odstupňovaný systematický přístup k józe, který klade
velký důraz na přesnost pohybu a tím na získání maximálního účinku ze cvičení.
• Nana a mantra jóga – Působením zvukových vibrací, které energii v těle harmonizují a mysl
uklidňují se dosahuje překvapivě léčivých účinků na psychiku člověka.
• Aštangajóga – Má samozřejmě spirituální základ, ale klade také velký důraz na provedení ásán,
které se v celých sériích přelévají jedna v druhou v pomalém, nepřetržitém pohybu – jako v tanci.
Více a více lidí přichází na to, že jóga není žádné sektářství, že nikoho neomezuje, ale naopak
každou bytost otužuje psychicky i fyzicky a dává jí svobodu. Štěstí, klid a mír, které hledáte možná
všude kolem, najdete pomocí jógy v sobě.
Více informací na:
http://www.celostnimedicina.cz/joga-zpusob-ocistovani-a-otevirani-tela.htm#ixzz1lLzCqLMl
Tipy & Inspirace
14
c b [VinothChandar
8
STUPŇŮ
JÓGY
TĚLO
TAJEMNÁ KUNDALINI ENERGIE
Kundalini energie
Existuje tajemství, které se předává z generace na generaci. Toto tajemství se předává z dávnověku, záznamy nacházíme ještě z období před védskou civilizací na indickém kontinentě. Je
to poznání Kundalini energie. Kundalini energie je součástí každé lidské bytosti. Kvalita a stav
této energie rozhoduje o schopnostech a zdraví člověka. Dokonce rozhoduje o délce života
a o tom, do jaké míry je život naplněn.
Kundalini energie je dána člověku už se zplozením a projeví se u lidského zárodku samostatně
s vyvinutím srdce a jeho pulsováním. Kundalini energie v prenatalním stavu plyne v rytmu a podpoře Kundalini energie matky. Kundalini je ovlivněna kvalitou těla a psychiky u matky, je ovlivněna
porodem, dětstvím a je ovlivňována způsobem života.
Její podstata je však dána a má své zákonitosti.
Kundalini joga a kundalini tantra
Kundalini joga a Kundalini tantra je nejcelostnější způsob práce s člověkem, jeho zdravím a jeho
vývojem.
Kundalini joga a Kundalini tantra rozvinula především umění vnímat a podporovat Kundalini.
Kundalini joga a Kundalini tantra je vlastně seberozvojový systém člověka, který zahrnuje odstraňování zdravotních problémů, rozvíjení talentu, podpora života a jeho intimnějších projevů.
Kundalini joga a Kundalini tantra rozvinula umění Kundalini probudit. Kundalini „spí“ v pánvi
a může být aktivována. Kundalini se aktivuje cvičením, aktivními meditacemi, emočními projevy,
masáží a tantrickou párovou technikou.
Podstata kundalini energie
Při běžném cvičení, sportu nebo pohybu, který není účelně zaměřen, zůstává stav Kundalini
nezměněn. Kundalini „spí“ při většině sportovních a cvičebních aktivit, při většině masáží nebo
rehabilitačních procedur. Kundalini se liší od běžného stavu životní energie tím, že je daleko intimnější, jemnější.
Dalo by se s nadsázkou říci, že Kundalini je jemná, hluboká a euforická kvalita základní životní
energie, ale je to spíše nadsázka.
Kundalini joga a Kundalini tantra ovládá umění tuto Kundalini energii aktivovat na rozdíl od jiných praktik.
Pánevní probuzení Kundalini je pociťováno přívalem životního elánu, člověk získává vnitřní palivo a je motivován do života nebývalým způsobem.
Zdroj: http://www.kundalini-joga.cz/
Tipy & Inspirace
15
SVĚT
SLOBODOMURÁRSTVO.
NEŠŤASTIE NAŠEJ DOBY (12)
SLOBODOMURÁRSTVO A SOCIALIZMUS
V politickej a hospodárskej oblasti slobodomurárstvo pôsobí najzreteľnejšie prostredníctvom liberálnych politických strán. No
v nemalej miere ovplyvnilo svet, najmä
Európu, aj pôsobením socialistických strán.
Socialistické ideológie vzhľadom na svoje zásady v hospodárskej, prípadne aj politickej
oblasti, vyvolávajú dojem, že sú protikladom
liberalizmu. No v mravnej oblasti vychádzajú
z liberalizmu. Tiež hlásajú „slobodu“ od
Boha, od Desatora, sekularizmus atď.
So slaboduchým marxizmom1, podobne ako s darwinizmom, slobodomurárstvo dosiahlo obrovské úspechy medzi povrchne vzdelanou inteligenciou a nerozhľadenou spoločnosťou. Pre slobodomurárov sa socializmus stal prostriedkom k tyranii a k zoživočíšneniu ľudí.2
Pôvod a sila socializmu vo všetkých jeho podobách je v slobodomurárstve.3 Rovnostárstvo socializmu je dôsledkom slobodomurárskeho hesla rovnosti. Cieľom skutočných vodcov tohto hnutia nebola hospodárska revolúcia alebo diktatúra proletariátu, ale zničenie kresťanskej idey.4
Utopický socializmus sa stal viditeľnou ideológiou Veľkého východu Francúzska, ktorý na seba
prijímal vodcovstvo ľavicového hnutia na celom svete a snažil sa zopakovať revolúciu vo Francúzsku v 18. st. aj v iných krajinách sveta. Takmer všetci poprední bojujúci socialisti v 19. a 20.
storočí boli slobodomurármi.5
Novodobý socializmus vytvoril vo svojich knižných dielach medzi r. 1753-1760 slobodomurár
Morelly. Okrem zrušenia súkromného vlastníctva propagoval aj spoločenskú výchovu detí od
5 rokov a možnosť rozvodu.6 Slobodomurármi boli aj ďalší teoretici socializmu Babeuf7,Saint
Simon8, Fourier9, Blanc, Proudhon, Schulz-Delitzsch10, Marx11, Engels, Lasalle12, ako aj jeho vodcovia Lafargue13, Huysmans, Vandervelde14, Lloyd George15, Trockij, Lenin16, Viktor Adler, Béla
Kun17,autor internacionály Pottier18 atď. Kým socialisti verejne hlásali odstránenie kapitalizmu,
neverejne v slobodomurárstve mnohým jeho predstaviteľom sľubovali bratstvo. Podobne, zdanlivo nepochopiteľne, konali aj predstavitelia najvplyvnejších kapitalistických finančných kruhov
Rotschild, Dreyfuss atď. Podporovali socializmus, napr. založili a finančne podporovali významné
socialistické noviny Vorwärts, L’Humanité, L’Aurore, Le Bonne Rouge.19 Dokonca členovia organizácie slobodomurársky orientovanej organizácii B’nai B’rith (resp. Bené Berith, Bne Briss, Bnej
Brit), bankári J. Schiff, F. Warburg20, patriaci k najbohatšiemu finančnému zoskupeniu na svete,
so svojimi spoločníkmi umožnili finančnou pomocou komunistom, aby tento krajný socialistický
prúd uchvátil moc v Rusku. Po druhej sv. vojne Schiffov vnuk verejne oznámil, že jeho starý otec
na to vynaložil asi 20 miliónov dolárov21, čo vtedy predstavovalo približne mesačný plat milióna
robotníkov v USA. Francúzska vojenská spravodajská služba pred týmto vyhlásením výšku Schiffovej podpory odhadovala na 12 miliónov dolárov.22
Tipy & Inspirace
16
SVĚT
Slobodomurárstvo podporovalo nastolenie komunistického režimu nielen v Rusku, ale v r. 1919
aj v Maďarsku, kde sa však udržal len niekoľko mesiacov. Po jeho zániku sa Horthyho vláda
zmocnila slobodomurárskeho archívu v Budapešti. Preskúmaním jeho materiálov sa preukázala
úloha slobodomurárstva v revolúcii a následne sa v Maďarsku zakázalo.23
Po vzniku komunistických strán do nich vstúpila časť socialistov a sociálnych demokratov –
slobodomurárov. Vtedy len v lóžach Veľkého východu Francúzska v Paríži bolo vyše 1000 komunistov, napr. v lóži Jean Jaurčs ich bolo 170-180, z celkového jej počtu 200 členov.24 Koncom
r. 1922 IV. zjazd Komunistickej internacionály vyhlásil nezlučiteľnosť členstva v komunistickej
strane a v slobodomurárstve. Obdobne i slobodomurárstvo prijalo túto zásadu. Niektorí komunisti – slobodomurári si vybrali komunistické hnutie. Iní dali prednosť slobodomurárstvu, napr.
generálny tajomník komunistickej strany Francúzska Frossard.25 No toto oddelenie nikdy nebolo
dôsledné, najmä po 2. sv. vojne. Napr. v r. 1978 na čele pätiny lóží Veľkého východu Francúzska
stáli komunisti.26
Aj keď sa komunistické režimy stavali záporne k slobodomurárstvu (s výnimkou Kuby), postoj
jeho predstaviteľov aj ku stalinistickému režimu bol priaznivejší ako ku Katolíckej cirkvi.27 Totiž komunistické režimy uskutočňovali viaceré významné slobodomurárske ciele: masové rozšírenie
rozvodov, potratov a pod. Aj hlavný komunistický symbol – päťcípa hviezda, bol prevzatý zo slobodomurárskej symboliky.
Aj po oficiálnom zastavení činnosti slobodomurárstva v týchto režimoch sa časť jeho členov
naďalej tajne stretávala. Dokonca udržiavali spojenie so svojimi druhmi na Západe. Tam časť
emigrantov zo socialistických štátov vstupovala do osobitných lóží, napr. emigranti z Maďarska
do lóže Martinovics. Zároveň sa tam, predovšetkým v Paríži, do lóží robil tajný nábor občanov zo
socialistických štátov, predovšetkým tých, ktorí sa dlhšie služobne zdržiavali na Západe. Občania Juhoslávie sa prijímali v švajčiarskom Lausanne. Noví členovia po návrate domov mali lákať
a prijímať ďalších členov.28 Podľa niektorých prameňov slobodomurármi boli aj niektorí vodcovia
komunistických strán. Ako slobodomurára uvádza diktátora Rumunska N. Ceauşescua aj slobodomurár Pier Carpi29, slobodomurárska internetová stránka ako slobodomurára spomína vodcu
Juhoslávie J. Broza Tita.30 Obaja sa odklonili od ZSSR, hlavného komunistického strediska.
Slobodomurári si pripisujú značné zásluhy na odstraňovaní komunistickej moci. Bývalý veľmajster Veľkého východu Talianska, Armando Corona, v týždenníku Il Sabato 5. 12. 1989 vyhlásil: „Pomohli sme mnohým ľuďom vo východnej Európe. V Poľsku je veľa našich bratov, veľmi
činných, ktorí mali veľmi významnú úlohu v zrýchení procesov liberalizácie. Sám pokus Gorbačova by sa nepodaril bez našej pevnej podpory.“31
Po zániku komunistických diktatúr vo východnej Európe slobodomurári okamžite vyvinuli
značné úsilie, aby pri jej novom usporiadaní mali rozhodujúcu úlohu a kresťanstvo ostalo potlačené. Preto financovali početné laické hnutia, aby sťažili vznik kresťanských strán, snažili sa pretiahnuť komunistov na svoju stranu a pripútať ich k Socialistickej internacionále. S nemalým
úspechom sa všade vo východnej Európe snažili dostať pod svoju kontrolu novovzniknuté noviny
a časopisy (spočiatku v nej nejestvovali súkromné elektronické masmédiá).32 Na verejnosti síce
slovne odsudzovali komunistické zákonodarstvo proti cirkvi, no v praktickej politike sa zasadzovali o jeho zachovanie.33 Rýchlej obnove slobodomurárstva pomáhalo jeho tajné pretrvanie za
komunistických režimov, ako aj značná pomoc zo zahraničia. Noví členovia sa otvorene lákali
v tlači, vystupovaním v televízii, verejnými prednáškami. Hoci nie každý záujemca bol prijatý, i tak
rýchle rástlo. Napr. v r. 1993 sa oproti r. 1989 počet slobodomurárov v Maďarsku zvýšil desaťnásobne.34 V r. 2000 bolo na Východe už okolo 10 000 slobodomurárov, ku ktorým patrili aj bývalí funkcionári komunistických strán.35 Časť z nich pôsobí v lóžach so sídlom v zahraničí. Už aj
na Východe sa členovia lóží dostávajú do vrcholových funkcií, ako napr. chorvátsky predseda
vlády Zlatko Mateša36 (1995- 2000).
V súčasnosti socialistické strany upúšťajú od socializácie majetku, čo mal byť dôvod ich jestvovania, ale podporujú patologické konanie v iných oblastiach života.
Tipy & Inspirace
17
SVĚT
Poznámky:
1 Peter Bielik: Bieda marxizmu, Bratislava, 1995
2 S. Toľ, c. d., s. 347
3 A. Seľaninov, c. d., s. 49
4 J. Rodriguez, c. d., s. 191- 193
5 A. Zwoliński, c. d., s. 68- 69
6 S. Toľ, c. d., s. 330
7 F. Eger: Historia masonerii i innych towarzystw
tajnych, s. 107
8 Ludwig Hass: Wolnomularstwo w Europie
Środkowo- Wschodniej w XVIII i XIX wieku,
Wroclaw- Warszawa- Kraków- Gdańsk- Lódź,
1982, s. 256; V. Ivanov: Russkaja inteligencija
i masonstvo, s. 322
9 V. Ivanov: Russkaja inteligencija i masonstvo,
s. 322
10 J. Beránek, c. d., s. 189
11 E. Cahill, c. d., s. 110; Z. Nenezić, c. d., s. 68;
F. Eger: Historia masonerii i innych towarzystw tajnych, s. 338
12 E. Cahill, c. d., s. 110
13 Z. Nenezić, c. d., s. 68; S. Bosforov, c. d., s. 4
14 L. Hass: Wolnomularstwo w Europie Środkowo- Wschodniej w XVIII i XIX wieku, s. 395
15 F. Mašlaň: Komenský a svobodní zednáři,
Praha, 1921, s. 18; V. Ivanov: Russkaja inteligencija i masonstvo, s. 419; Z. Nenezić, c. d.,
s. 53
16 F. Wichtl, c. d., s. 279; V. Ivanov: Russkaja inteligencija i masonstvo, s. 402, 426; A. Platonov: Ťornovyj venec Rossiji. Tajnaja istorija
masonstva 1731- 1996, s. 358- 359, 376;
V. Kovalyk, c. d., s. 113; A. Vinogradov, c. d.,
s. 41, 42; Viktor Ostrecov: Masonstvo, kuľtura
i russkaja istorija, 2. vydanie, Moskva, 1999,
s. 582; tiež Zmena, 11. týždeň/1997
17 F. Wichtl, c. d., s. 151, 164, 280;
tiež M. Skrudlik, c. d., s. 41
18 A. Lassus, c. d., s. 108
19 E. Cahill, c. d., s. 108- 109; tiež M. A. G., c. d.,
s. 20; tiež A. Vinogradov, c. d., s. 39
20 J. Rodriguez, c. d., s. 225; V. Ostrecov, c. d.,
s. 583, 619, 621
21 David Duke: Jewish Supremacism. My Awakening to the Jewish Question, Mandeville,
2003, s. 51; Pierre Virion: Rząd światowy. Globalizm, antykościół i superkościół, Komorów,
1999, s. 123- 124; A. Zwoliński, c. d., s. 71;
V. Ivanov: Russkaja inteligencija i masonstvo,
s. 420- 421; A. Vinogradov, c. d., s. 22- 24,
64, 92; J. K. Begunov: Tajnyje sily v istoriji
Rossiji, Sankt Peterburg, 1998, s. 178; Pierre
Tipy & Inspirace
F. de Villemarest: W cieniu Wall Street. Źródła
finansowe komunizmu a nacizmu gdy ZSSR
był sprzymierzeńcem Niemec, Warszawa,
1997, s. 68; J. Cervera, c. d., s. 141; V. Kovalyk, c. d., s. 115; Literaturnaja Rossija, 8. 2.
1991; Život č. 24/2002; tiež E. Cahill, c. d.,
s. 113
22 V. Ivanov: Russkaja inteligencija i masonstvo,
s. 421
23 A. Lassus, c. d., s. 7- 8
24 V. Bračov: Russkoje masonstvo XVIII- XX vv.,
s. 74
25 J. Beránek, c. d., s. 221
26 A. Vinogradov, c. d., s. 272
27 Paul A. Fisher: Behind the Lodge Door.
Church, State and Freemasonry in America,
Rockford, 1994, s. 221
28 Komsomoľskaja Pravda, 1. 11. 1990; Pravda,
Moskva, 21. 7. 1993; tiež Cesta svobodného
zednářství, c. d., s. 73
29 Literaturnaja Gazeta, 31. 1. 1990; tiež A. Vinogradov, c. d., s. 270- 271
30 www.wolnomularstwo.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id81=
&Itemid=44, 10.2.2006
31 Słowo Narodowe č. 9/1990
32 Lidová demokracie, 26. 10. 1991
33 Zmena, 12. týždeň/1997
34 Pravda, Moskva, 21. 7. 1993
35 Nový deň, 15. 11. 2000
36 www.muzic-ivan.info/tudjman_
masonstvo.htm, 28. 2. 2005
Zdroj: http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/1519-slobodomurarstvo-nestastie-nasejdoby-12-slobodomurarstvo-a-socializmus.aspx
Další díl: Cesta k totalitnej svetovláde
18
INZERCE
Tip pro Vás
19
INZERCE
Tip pro Vás
20
EKONOMIKA
PŘIJDE TOTÁLNÍ
ZHROUCENÍ TRHŮ
A VLÁD
„Amerika je plná gangsterů a podvodníků. Západoevropané jsou pak rozmazlení
fracci,“ říká Marc Faber, světové investorské eso.
Investujete podle fundamentální hodnoty podobně jako Warren Buffett. Co o něm soudíte?
Byl velmi úspěšný v 80. a 90. letech. Za posledních deset let žádné větší peníze nevydělal.
Umění není zbohatnout na rostoucích trzích,
nýbrž v době, kdy trhy kmitají sem a tam. Když
jde vše nahoru a držíte se toho, že investujete
dlouhodobě, pak zbohatnete poměrně snadno.
Souhlasím ale s Buffettem, že nejvíce peněz lze
získat na titulech, které nejsou cyklické. A že je
dobré vyvarovat se investic do nových technologických titulů. Protože těch jsou zpočátku tisíce, ale jen jedna či dvě z těch firem nakonec
v ostrém konkurenčním boji uspějí a přežijí.
Oceňuji Buffettův přístup k investování, ale rozhodně ho nepovažuji za génia.
Do jakých akcií momentálně doporučujete
investovat?
To je podobné, jako kdybyste se ptal lékaře,
jakou léčbu nyní lidem doporučuje. Chci tím říci,
že se to celé odvíjí od konkrétního jednotlivce:
jaké je jeho investiční portfolio; zda už koupil nemovitost; kolik má v hotovosti; jestli vlastní nějaké akcie, a pokud ano, kolik a které; zda vlastní
dluhopisy – a v jaké měně to všechno má.
Tipy & Inspirace
Tak dobře, vezměme třeba investora
s malým příjmem. Začátečníka.
Pokud bych měl jen velmi málo peněz, první
věcí, kterou bych udělal, by byl nákup domu
nebo bytu. Mít střechu nad hlavou, to je naprostý základ. Kdo má děti, ať se pojistí. Když
dojde na nejhorší, budou děti moci studovat.
Teprve ten, kdo bydlí ve svém a je pojištěn,
nechť se poohlíží po akciích.
A po kterých konkrétně?
Indie je velká země. Čína také. Vietnam rapidně roste. Latinská Amerika je rozsáhlý světadíl. Západ bohatl dlouhá léta nejdříve skrze
kolonialismus a později proto, že čtyřicet procent světa skomíralo v područí socialistických
a komunistických – hospodářsky neefektivních
– režimů. Západní bohaté země se tak staly
ještě bohatšími. V posledních deseti letech se
to změnilo. Chudé regiony světa – Čína, Indie,
Vietnam, východní Evropa, Latinská Amerika,
Blízký východ a další – pomalu bohatnou
a hlavně budou bohatnout i nadále. Naproti
tomu Západ nečeká v podstatě žádný růst.
Třeba moje dcera bude mít pravděpodobně
horší životní úroveň, než jsem měl já.
21
c b [a Nosha
ROZHOVOR S MARCEM FABEREM
EKONOMIKA
Předpovídáte značné zchudnutí širokých
vrstev obyvatelstva západního světa. Proč?
Na Západě prostě vlády naslibovaly příliš
mnoho. V Česku dobře víte, že socialismus totálně selhal. Jenže západní svět nyní kráčí vstříc
právě socialismu. Vlády se zavazují ke stále
masivnější podpoře zdravotní péče, k různým
sociálním programům, přičemž míra zdanění je
velmi vysoká. A evropské mzdy jsou rovněž
stále vysoké v porovnání s Asií. Rozjet byznys
je v Evropě tedy mnohem nákladnější. V Číně
si usmyslíte, že postavíte továrnu, a prostě to
uděláte. Zaměstnancům dáte tak dvě stě dolarů měsíčně, maximálně tři sta, a můžete začít
vyrábět. No a v západní Evropě přicházejí vlády
s těmi a těmi regulacemi. Dohromady to už není
vůbec konkurenceschopné.
Ale trápí to vůbec někoho?
Američané nebo Evropané si stále říkají, jsme
chytří, vynalézáme software – ti hloupí Asiaté
jen pracují rukama. Mezi miliardami Indů nebo
Číňanů je samozřejmě spousta chytrých lidí,
kteří vynalézají a inovují. Lidé, kteří žijí ve Francii, Německu nebo v Británii, jsou oproti tomu
vlastně rozmazlení fracci. Řeknete jim, aby vám
něco zkopírovali, a oni odvětí, že to není jejich
práce. Lze dělat byznys, když zaměstnáte takovéhle idioty?
A co Češi? Jsou to také rozmazlení fracci?
Ne, v Česku je to o něco lepší, i když ne úplně
bez vady. Zkušenosti a vzpomínky na socialismus jsou odstrašující, a tak když nyní mladí lidé
mohou využívat otevřené, tržní ekonomiky, motivuje je to, aby se chopili šance a srovnali svou
životní úroveň s tou, kterou znají ze západní Evropy. A už se to děje. Lidé se mají nesrovnatelně lépe než před dvaceti třiceti lety.
Mimochodem, Prahu jsem poprvé navštívil
v roce 1968, přijel jsem, tuším, osmnáctého
nebo dvacátého srpna – zkrátka těsně před
vpádem Rusů.
Co se dělo?
Bydlel jsem vedle budovy Československého
rozhlasu. Všude kolem byly tanky – a mezi nimi
v obležení můj volkswagen. V jednom nočním
klubu jsem v těch dnech potkal jistou dívku, jež
mi nabídla, ať s ní jedu na venkov, že se tak
vyhnu těm vojákům. Vzpomínám si, že na českém venkově – bylo to asi tři hodiny jízdy od
Tipy & Inspirace
Prahy – lidé tehdy žili v neuvěřitelně bídných
poměrech. Kuchyně, jeden vodovodní kohoutek, záchod, jinak nic. Otec té dívky trpěl už za
Němců během války, poté čekal, že se to
zlepší – ale za Rusů to bylo ještě horší.
Čína, ta je rudá dosud, přitom k ní vzhlížíte.
Čína není ani socialistická, ani komunistická.
Je ultrakapitalistická. Pravda, jde o systém
jedné strany, jež se označuje za komunistickou,
jenže s komunismem to nemá co do činění. Nemají demokracii jako, řekněme, ve Švýcarsku
nebo v Německu, kde může ve volbách hlasovat každý idiot. Desítky milionů členů komunistické strany ale volí v Číně lokální, provinční
vlády. A tito lidé pak volí ústřední výbor strany.
Takže do jisté míry tam prvky demokratického
procesu jsou – není to tak, že by někdo přišel
a prohlásil se za hlavu státu. Je to proces,
v němž postupují nejlepší lidé. Není dokonalý,
jistě, ale co je demokratického v USA? Nevidím
tam žádnou demokracii, vidím jen podvodníky
a gangstery. Mají Demokratickou a Republikánskou stranu a všichni bez rozdílu jen kradou
a kradou. Všichni jsou v podstatě zkorumpovaní.
A mají také krizi. Několik nositelů Nobelových cen za ekonomii, s nimiž jsem mluvil,
se shodlo na tom, že nejhorší fázi máme za
sebou. Souhlasíte?
Ne tak docela. Je to pryč možná pro tuto
chvíli, ale mám za to, že žádný z těch podstatných problémů, které krizi vyvolaly, vyřešen
nebyl. Když se těch nobelistů zeptáte, co depresi způsobilo, žádný neodpoví, že to byla
přeúvěrovanost ekonomiky a s ní související
22
EKONOMIKA
přehnaný růst zadlužení. Oni žijí na jiné planetě.
Nezajímám se o ekonomiku z pohledu nobelistů, zajímá mě, jak vydělávat peníze mým klientům. Zajímá mě ekonomie selského rozumu.
Ale podívejte se na pana Bernankeho (šéf americké centrální banky Fed, pozn. red.): tvrdí, že
studoval velkou hospodářskou krizi třicátých
let. Nikdy ale nezmínil, co ji zavinilo.
A co ji podle vás zavinilo?
Překotný růst míry zadlužení. Centrální bankéři by prostě měli okamžitě zpozornět pokaždé, když míra růstu úvěrů v ekonomice
překročí tempo jejího růstu. Taková situace
totiž není dlouhodobě udržitelná. Může to fungovat po jistou dobu – jako třeba od roku 1980
do roku 2007 – ale nikoli navždy. Existují meze,
po jejichž dosažení už růst úvěrů ekonomiku
dále nestimuluje. A této hranice jsme dosáhli
během finanční krize.
A lépe hned tak nebude, varují mnozí ekonomové.
Problém s nynější globální situací vidím
předně v tom, že politika, která vedla ke krizi –
uměle snížené úroky, nadměrná míra zadlužení
– se nezměnila. Zadlužení v soukromém sektoru
(dluhy firem a jednotlivců, hypotéky) sice klesá,
ale je nahrazováno zadlužováním vlád. Všechna
ta rozsáhlá opatření – stimuly, kvantitativní uvolňování, tisk peněz – sice zabránila, aby se ekonomiky dále propadaly, ale na druhou stranu
nezajistila, aby začaly růst. Nevidím žádné oživení. Naopak, do deseti let přijde totální zhroucení nejen trhů, ale i zadlužených vlád.
Tisk peněz přináší inflační hrozbu. Americe
předpovídáte do deseti let enormní inflaci či
dokonce hyperinflaci.
Ekonomové jako Bernanke a spol. přehlížejí,
že inflace je příznakem nejenom přehnaného
růstu peněz v ekonomice, ale i přehnaného
růstu úvěrů. Fiskální deficit v USA nyní navíc
činí dva biliony dolarů. Hned tak neklesne,
spíše vzroste. Zadlužení americké vlády tedy
bude dramaticky narůstat a Fed bude muset
i v budoucnu držet úrokové sazby na uměle
snížené úrovni – tak jako po roce 2001. Pokud
by totiž Fed sazby zvýšil, úroky z dluhu dramaticky vzrostou, takže pak třeba nastane situace,
kdy bude padesát procent rozpočtu – toho, co
se vybere od daňových poplatníků – vynakláTipy & Inspirace
dáno pouze na pokrytí úroků z vládního dluhu.
Jediné, co Americe zbude, bude možnost tisknout více peněz. A to nakonec povede k vysoké
inflaci, k hyperinflaci.
Jak omezit její dopady? Co klientům doporučujete?
Dlouhodobě by lidé měli určitě držet své jmění
v jiné než peněžní formě – ve zlatě, akciích, nemovitostech či dluhopisech. Za hyperinflace
chudnou běžní lidé, ovšem ti nahoře stále vydělávají.
Goldman Sachs bude nadále vydělávat, ale
ostatní budou chudnout?
Ano, tak tomu je už nyní. Od roku 1968 vzrostl průměrný reálný příjem americké domácnosti ze 40 na 50 tisíc dolarů ročně. Jenže to,
co se označuje za reálné údaje, je vládní inflační
statistika, která počítá s nižší inflací, než jaká je
ve skutečnosti.
Proč je inflace podhodnocena?
Index spotřebitelských cen je sestavován na
základě koše zboží a služeb. Hodně záleží na
tom, jak jsou jeho jednotlivé položky oceněny.
Americká domácnost například vydá až dvacet
procent prostředků na zdravotní pojištění, ale
statistikové počítají pouze se sedmi procenty.
Stejně tak podhodnocují jídlo, energii a jiné.
Podhodnocují jejich podíl na spotřebě, aby to
lépe vypadalo.
Nyní se množí obavy nejen z inflace, ale
i z druhého dna: že se burzovní indexy zase
propadnou.
Když natisknete opravdu hodně peněz – jako
ve výmarské republice ve 20. letech nebo nedávno v Zimbabwe – můžete „nakopnout“
třeba i Dow Jonesův index tak, aby vyletěl,
řekněme, z deseti tisíc na sto tisíc bodů. Ale
index bude klesat v reálném vyjádření – například v porovnání se zlatem – tak, jako se to
děje po roce 2000, anebo dojde ke kolapsu
měny. Dostanete třeba Dow Jonesův index
nahoru o deset procent, jenže měna znehodnotí o 95 procent. Takto se bohatství nevytváří. Žádná země nezbohatla tisknutím peněz.
Bohatství se vytváří prostřednictvím úspor
a skrze kapitálové investice, což nejsou jen
nákupy nových továren, ale také výdaje na
vzdělání, na vědu a výzkum.
23
EKONOMIKA
Co si myslíte o takzvaném paradoxu spořivosti, dle něhož je v době recese spoření
škodlivé, jelikož se odkládáním spotřeby snižuje poptávka, firmy krachují a propouštějí
a úspory jako celek se paradoxně snižují.
To je krávovina!
Ale mnozí ekonomové, například Paul Samuelson, to nyní zmiňují jako akutní hrozbu. Prý se
to dělo už během velké hospodářské krize.
Úspory se vytvářejí během hospodářské expanze. Během recese – v ideálním případě –
pouze žijete z těchto úspor, rozpouštíte je, čímž
je hospodářský cyklus vyhlazován. Skutečný
problém tudíž tkví v tom, že úspory nebyly
během expanze vytvářeny!
Ale představitelé Fedu, jak Ben Bernanke, tak
jeho předchůdce Alan Greenspan, již delší
dobu tvrdí, že byli před krizí nuceni držet úrokové sazby tak dlouho tak nízko z důvodu přehnané spořivosti v asijských ekonomikách.
To je zase krávovina. Asijské ekonomiky nemají přehnané úspory, mají prostě jen úspory.
Co je to přehnaná spořivost, prosím vás?
Přehnaná v tom smyslu, že peníze uspořené
v oněch zemích zaplavovaly americký trh
v takové míře, že vytvářely tlaky ke snížení
úroků.
Asie oplývá značnými devizovými rezervami,
značnou likviditou. Ta likvidita pramení z deficitu amerického běžného účtu, jenž mezi lety
1998 a 2007 narostl ze 150 na 800 miliard dolarů. Prosté. Proč deficit narostl tak enormně?
Protože narostl obchodní schodek. A proč ten
narostl? Protože v USA tiskly peníze! Držely
úrokové sazby na uměle snížené úrovni! Proto
vylétly ceny nemovitostí. Vezměte si třeba, že
mnozí měli dům za sto tisíc dolarů na hypotéku
na padesát tisíc. Nemovitosti začaly zhodnocovat a ten dům byl najednou za dvě stě tisíc.
Takže ti lidé si vzali hypotéky na dvě stě tisíc
dolarů – na nižší úrokové sazby. Jako z bankomatu si vzali ty peníze – dvě stě tisíc minus padesát tisíc, to dělá sto padesát tisíc. A za to si
Tipy & Inspirace
koupili mercedes nebo nějakou asijskou spotřební elektroniku. Byla to přebujelá spotřeba!
Způsobila ji ovšem monetární politika Spojených států – a ano, asijské ekonomiky pak kvůli
ní mají přebytek běžného účtu a obchodní bilance. Ale co si s těmi penězi dělají, to je přece
zcela na nich!
Před lety jste se usadil v Asii. Proč?
Nechtěl jsem žít ve Švýcarsku. Máme tam demokracii, ale nemáme svobodu. V Asii není demokracie, ale je tam svoboda. A mám rád
asijské ženy.
Jejich vzhled, nebo charakter?
O charakter se zase tolik nezajímám, více mě
baví vzhled. Charakteru mám až až v rodině
(smích).
Rozhovor vedl Lukáš Kovanda, Vídeň.
http://kovanda.blog.tyden.cz/clanky/3492/prijde-totalni-zhrouceni-trhu-a-vlad-marcfaber.html
Doporučené články:
• http://kovanda.blog.tyden.cz/clanky/3346/
prijde-nezrizeny-run-proti-dolaru-rika-paulsamuelson.html
• http://kovanda.blog.tyden.cz/clanky/3314/
usa-se-musi-zhroutit-pak-se-svetu-ulevipeter-schiff.html
• http://kovanda.blog.tyden.cz/clanky/3071/
ja-a-parazit-jen-se-mi-msti-myronscholes.html
• http://www.cnbc.com/id/31450173
• http://www.bloomberg.com/apps/news?
pid=newsarchive&sid=aGXhMrAWmTfY
• http://kovanda.blog.tyden.cz/clanky/3447/
krize-se-vrati-paul-samuelson.html),
• http://en.wikipedia.org/wiki/Paradox_of_thrift
• http://kovanda.blog.tyden.cz/clanky/3592/
usa-krizi-zavinili-asiate-prilis-sporili.html).
• http://www.bloomberg.com/apps/news?
pid=newsarchive&sid=ah0GNLWMyByg&ref
er=home
24
HISTORIE
c b Corres
KULTURA SUMERU A ANUNNAKI
Sitchin předkládá na základě stejných archeologických objevů, artefaktů a nalezených záznamů,
tak jako archeologové a lingvisti činí již po dvě stě let, že Anunnaki (Sumer: „ti, kdo sestoupili
z nebes“; Starý zákon: Anakeim, Nefilim, Elohim; Egypt: Neter), vyspělá civilizace z desáté planety naší sluneční soustavy, sestoupili do oblasti Perského zálivu před 432,000 lety, za účelem
kolonizace planety a získání velkého množství zlata. Objevené dokumenty nám říkají, že někdy
před 250 000 lety se jejich horníci nižšího řádu vzbouřili proti podmínkám v dolech a Anunnaki se
rozhodli vytvořit tvora, který zaujme jejich místo. Poté co Enki, hlavní vědec a Ninhursag, jejich
hlavní zdravotnický důstojník, neobdrželi žádné uspokojivé výsledky mixováním genů zvířat
a Homo Erectus, sloučili své Anunnaki geny s Homo Erectus a vyprodukovali nás, Homo Sapiens, jako své otroky. Protože jsme byli hybridi, nebyli jsme schopni rozmnožování. Poptávka po
nás se však stala větší a proto jsme byli opět geneticky manipulováni za účelem reprodukce. Nakonec jsme se stali tak početní, že někteří z nás byli vyhnáni z center Anunnaki měst a postupně
jsme se rozšířili po celé planetě. Stali jsme se stabilním genetickým materiálem a více dokonalejší, než Anunnaki zřejmě očekávali. Ti postupně našli zalíbení v pozemských ženách a z těchto
svazků se začaly rodit děti. To bylo pro většinu vysoké Rady Anunnaki nepřijatelné a bylo rozhodnuto vyhladit lidskou populaci prostřednictvím povodně, která byla předvídatelná když Nibiru, desátá planeta v naší sluneční soustavě a domov Anunnaki, prošla vnitřní sluneční soustavou
znovu (cca před 12 500 lety) při jednom ze svých pravidelných orbitů jednou za 3600 let. Někteří
lidé byli zachráněni díky akci Anunnaki vědce Enkiho, jenž sympatizoval s lidskou rasou, kterou
původně geneticky stvořil. Po tisíce let jsme byli jejich otroky, dělníky, sluhy a vojáky v politických
bitvách, které vedli mezi sebou. Anunnaki nás využili při budování svých paláců, měst, těžebních
komplexů a jejich astronomických zařízení na všech kontinentech. Rozšířili se z Mezopotámie do
Egypta, do Indie, do Jižní a Střední Ameriky a známky jejich přítomnosti lze nalézt v nejzazších
Tipy & Inspirace
25
HISTORIE
koutech planety. Asi před 6000 lety si pravděpodobně uvědomili, že přicházejí do procesu opouštění planety a tak nás začali postupně přivádět k nezávislosti. V Mezopotámii byl založen Sumer,
lidská civilizace s vysoce pokročilým charakterem a pod jejich vedením. Pozemští vládci byli postupně uváděni na scénu, nejprve jako mezičlánek, zasvěcení zprostředkovatelé mezi lidstvem
a Anunnaki. Byli odstartovány tzv. bloodlines, vládci více obohaceni o Anunnaki geny, což vytvořilo krevní pouto dle tradice „služebníci lidu“ (podle Gardnera). Tito vyvolení učili technologie,
matematiku, astronomii, pokročilá řemesla a způsoby vyspělé civilizované společnosti (ve školách nazývaných „mystery schools”, kde však nebylo nic záhadného). Gardner přinesl na světlo
světa skutečnost, že existuje robustní, vysoce zdokumentovaná, genealogická, genetická historie sahající zpět až do doby Anunnaki, a která je heterodoxní tradicí křesťanství, která se teprve
teď vynořuje na povrch z již nefungující doby inkvizice. Tato tradice zachování krevní linie, je původním originálem vražedného pronásledování římské církve. Neexistovaly žádné Doby temna ve
středověku pro tuto tradici, pouze pro ty, které církev chtěla udržet v nevědomí o skutečné povaze lidské historie. Zničení krevní linie bylo přímou hrozbou pro moc biskupů.
Jaké důkazy podporují Sitchinovu teorii?
Astronomické důkazy
„… žádný konkrétní problém se nevyřeší, dokud budou odborníci z astronomie příliš pohrdaví
k otázkám mystiky, o kterých jsou pevně přesvědčeni, že jsou holý nesmysl. Dokud historici náboženství budou přísahat, že hvězdy a planety byly propašovány do původně „zdravých kultů“
plodnosti a naivních pohádek pouze v nedávné minulosti. A tak dlouho, dokud si filologové budou
představovat, že znalost gramatiky nahradí vědecké poznatky, které jim chybí a které se jim nelíbí.“ (Giorgio de Santillana, Ph.D. & Hertha von Dechend, Ph.D., Hamlets Mill)
Klíčovou oporou Sitchinova paradigmatu je existence, minulá i současná, desáté planety naší sluneční soustavy, domovské planety Anunnaki s velikostí, oběžnou dráhou a charakteristikou, kterou
Sitchin prokázal a o které se píše v Enuma Eliš a která byla potvrzena již zesnulým Harringtonem,
bývalým šéfem americké námořní observatoře. Tombaugh objevil Pluto v roce 1930. Christie z americké námořní observatoře objevil Charon, měsíc Pluta v roce 1978. Vlastnosti Pluta odvozené
z podstaty Charona prokázaly, že musí existovat ještě další velká planeta, protože Pluto nemůže být
příčinou reziduálních důsledků – kolísání v oběžné dráze Uranu a Neptunu, které jsou jasně identifikovatelné. Během let 83 a 84 provedl IRAS (Infračervená astronomická družice) pozorování desáté
planety tak přesvědčivé, že jeden z astronomů pracujících na projektu řekl, že „zbývá ji jen pojmenovat“ – od toho momentu se stala informace podezřele nepřístupná. V roce 1992 Harrington a Van
Flandern z Naval Observatory pracovali se všemi informacemi, které měli po ruce a zveřejnili svá
zjištění a názory, že skutečně existuje desátá planeta, dokonce jí začali říkat „planeta vetřelec“. Hledání bylo zaměřeno na jižní oblohu, pod ekliptikou. Harrington četl knihu Sitchina a jeho překlady
Enuma Eliš a pozval ho na schůzku do své kanceláře. Potvrdili vzájemně současné nálezy a údaje
ze starých textů. Objevený dokument Enuma Eliš o historii vzniku naší sluneční soustavy a další
tvrdí, že v době, kdy se Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Uran a Saturn nacházeli na svém místě,
existovala planeta o velikosti Uranu nazývaná Tiamat, na oběžné dráze mezi Marsem a Jupiterem.
Země ještě neexistovala. Velká toulavá planeta Nibiru byla zachycena do systému gravitace naší
soustavy. Jak míjela vnější planety, způsobila anomálie jejich měsíců, naklonění Uranu, odstranění
Pluta z pozice Saturnova měsíce na svou vlastní dráhu. Její cesta se přizpůsobovala gravitačnímu
poli velkých planet, nejprve se její satelity srazily s velkou planetou Tiamat a při druhém průletu se
sama Nibiru srazila s Tiamatem. Větší část planety byla vymrštěna na naší oběžnou dráhu a je dnes
Zemí. Přetažením měsíce Nibiru vzniknul náš Měsíc i se všemi jeho anomáliemi. Z trosek menší
části Tiamatu se stal pás asteroidů, komet a meteoritů. Chybějící pevnina na dně Tichého oceánu
je dostatečným důkazem této události. Nibiru se usadila na orbitální dráhu 3600 let, v opačném
směru, než jiné planety na oběžné dráze kolem Slunce. Harrington uznal, že jeho informace souhlasí se všemi těmito podrobnostmi a mapami, které měli oba nakresleny a oběžné dráhy byly téměř
k nerozeznání. Současné pravděpodobné místo Nibiru (planeta X, naše desátá) bylo oběma odTipy & Inspirace
26
HISTORIE
hadnuto stejně. Je to můj názor a dalších, že na základě důkazů již získaných prostřednictvím využívání družic Pioneer 10 a 11, dvou satelitů Voyager, infračerveného satelitu (IRAS, '83-84) a jasného a jednoznačného prohlášení Harringtona při konzultaci se Sitchinem, že hledání bylo již
ukončeno, ve skutečnosti, že planeta byla již nalezena. Potřebujeme více zdůraznit existenci desáté
planety v naší sluneční soustavě, nejen dokázat platnost nového paradigmatu, ale i z velmi praktických důvodů. Staré záznamy hovoří velmi jasně. Průchod desáté planety Nibiru každých 3600 let
vnitřní sluneční soustavou má vliv na Zemi, někdy může mít katastrofické následky. Je to velmi
pravděpodobně příčinou změny pólů, změny v postupném pohybu a snad i katastrofálním bombardováním kosmickým smetím velikosti asteroidů. Vzhledem k tomu, že prochází oblastí pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem a její oběžná dráha se může lišit v závislosti na poloze jiných
planet, mohla být zodpovědná za devastaci Marsu. Podrobný počítačový model sluneční soustavy
včetně desáté planety musí být naléhavě vytvořen pro naši vlastní planetární bezpečnost. Pamatujte, že Vatikán provozuje astronomickou observatoř a Msgr. Balducci může mít přístup k informacím, které ho přinutily k úžasným výrokům, které učinil, bezpochyby jako hlas Vatikánu.
Technologické důkazy
Ooparts je termín používaný k popisu nálezů nehodících se do příslušného místa, nebo časové
linie. Nástroje, technická zařízení, hračky, kultovní předměty, vyobrazení a dokumenty, které vyšly
na světlo díky archeologickým vykopávkám a objevům. Téměř všichni je znají prostřednictvím publikovaných prací, nebo dokumentů, včetně hliněných nádob stále obsahujících elektrody z irácké
pouště, které jsou datovány do roku 2500 před Kristem, letu schopný model letadla z hrobky
v Egyptě, sofistikované opracování kamene vyžadující nejmodernější techniku, kterou známe až
dnes, přesně uřízlé 1000 tunové kamenné bloky v chrámech, se kterými ani dnes nejsme schopni
pohnout, starověké výjevy z chrámu Abydosu vyobrazující rakety, letadla a dokonce i vrtulník, atd.
Nejnovější a naprosto úžasný oopart je znovuobjevení monoatomického zlata Davidem Hudsonem
(monoatomy jsou supervodiče při pokojové teplotě, které mají antigravitační vlastnosti a jsou teprve
nyní zkoumány komunitou pokročilé fyziky). Hudsonův objev ve vztahu s myšlenkami Gardnera
a potlačovaném objevu Anunnaki místa na zpracování zlata na hoře Mt. Heron od sira Flinderse Petrieho v roce 1889 dokládá, že monoatomy byly známy již nejméně před 3000 lety. Tyto ooparts
spolu s důkazy z mnoha oborů a historickými záznamy ukazují, že vyspělá civilizace existovala
v těch dobách a disponovala špičkovou technologií a že tato civilizace byli skutečně Anunnaki.
Písemné důkazy
Zaznamenaná historická dokumentace o existenci a činech Anunnaki se nám dostala do rukou
teprve na počátku roku 1800. Vykopávky starověkých památek Mezopotámie přinesly více informací o neuvěřitelně vyspělé civilizaci Sumeru a s tím také tisíce hliněných tabulek obsahujících
nejen obyčejné komerční záznamy o manželství, vojenských akcích a pokročilých astronomických
výpočtech, ale i o historii samotných Anunnaki. Je to zřejmé právě z těchto záznamů, že Sumerové věděli, že ti mimozemšťané jsou skutečně z masa a kostí. Knihovna vládce Aššurbanipala
v Ninivehu byla objevena už vyhořelá a hliněné tabulky byly vypálené, což je zachovalo pro naši
dobu a jsou tak dobře čitelné. Jedním z nejpůsobivějších nálezů nedávné doby byl objev zapečetěné místnosti v Sipparu, kde je na policích seřazená sada 400 propracovaných hliněných tabulek obsahujících neporušený záznam historie té dávné doby ve formě jakési časové schránky.
Důkaz je tak ohromující a silný, že kdyby nebyl nález našimi vládci utajen, byl by určitě přijat
a změnilo by to náš pohled na svět před sto lety, možná i dříve.
Genetické důkazy
Objevené záznamy určují místo prvních Anunnaki laboratoří, kde byli lidé doslova vyrobeni, na
území střední Afriky, poblíž jejich zlatých dolů. To je přesně místo na mapě, kde hledání mitoTipy & Inspirace
27
HISTORIE
chondriální DNA „Evy“ objevuje první ženu Homo Sapiens a také ve stejném období (inženýři na
těžbu zlata z Afriky objevili 100 000 let staré zlaté doly v této oblasti.) Důkazy a popis pokročilého
genetického inženýrství je ve starodávných dokumentech. Náš rychlý pokrok od počátku až po
brzkou cestu na Mars, jen za pouhých 250 000 let, neodpovídá milionům let pomalého evolučního vývoje jiných druhů jako Homo Erectus. Jak mnoho myslitelů již zdůraznilo, jsme radikálně
a anomálně jiní.
Vědecké námitky k teorii
Jak by se mohli Anunnaki, zřetelně nemající problém s pozemskou gravitací a atmosférou, velmi
podobní současnému člověku ve všech ohledech, vyvinout na planetě v rámci naší sluneční soustavy, jejíž orbitální apogeum ji zavádí do hlubokého vesmíru po velkou část své oběžné dráhy?
Staré záznamy opakovaně popisují Nibiru jako „zářící“ planetu. To může být chápáno jako mající vysokou teplotu. Přestože kontroverzní, existuje rovněž astrofyzikální názor, že velké těleso na
protáhlé dráze neustále inklinuje ke kruhové oběžné dráze a to způsobuje napětí v tělese, což
může generovat hodně tepla. Sitchinova interpretace říká, že jejich osidlování Země (obsahující
většinu známých zdrojů zlata v celé sluneční soustavě) bylo pro účely jeho získání pro molekulární ochranu jejich atmosféry, která se postupně ochlazovala. Molekulární zlato by pak bylo
schopno vytvořit jakýsi tepelný štít. Zde se hodí souhlas Harringtona se Sitchinem, že jde o „hezkou planetu, obklopenou plyny, zřejmě s atmosférou a životem jako je náš“. Síla slunečního světla
může být úplně jiná, než na Zemi. Anunnaki jsou často vyobrazeni nebo ozdobeni něčím, co připomíná sluneční brýle. Pokud se však Anunnaki vyvinuli na radikálně jiné planetě za zcela jiných
podmínek, na které museli být přizpůsobeni, proč by měli vypadat jako lidský druh? Sitchinova
odpověď je založena na katastrofické události mezi planetou vetřelcem Nibiru a planetou Tiamat.
Obě tělesa, nebo alespoň jedna ze sražených planet měla dostatečně vyvinuté základní organické sloučeniny, možná i prostý život a že vzájemné smíšení všeho, od aminokyselin a složitějších organických sloučenin až po dokonce primitivní organismy mohlo vyvrcholit v evoluční
podobnosti. Ačkoliv tento autor považuje hypotézu za rozumnou, až triviální, že vyspělé civilizace by byly schopny vzájemného křížení i přes velmi odlišné typy genomů, snad dokonce i přes
radikálně odlišné genetické základy, může tato teorie vysvětlit zdánlivou jednoduchost s níž Anunnaki vložili své geny do genů Homo Erectus. Technologická úroveň Anunnaki před 200 000 lety
je dobře zaznamenána skutečností, že v prvních fázích pokusů se jim podařilo mixovat geny zvířecí s geny Homo Erectus, jejichž výsledkem byli živí hybridi, ale nikdy uspokojivý produkt, což
vedlo k použití genů Homo Erectus s jejich vlastními pokročilými geny.
Náš genom je na 98 až 99 % podobný šimpanzům. Jak by mohlo dojít ke sloučení Homo Erectus a Anunnaki, nebo detekce zásahu dokonalejšího kódu do jednoduššího?
Autor naznačuje, že se jedná o zásadní otázku, kterou mohou zodpovědět pouze genetici s otevřenou myslí a nepředpojatí. Řešení této otázky by mělo poskytnout mnoho dalších stop samo
osobě.
Zdroj: http://www.astronauti.cz/news/kultura-sumeru-a-anunnaki/
Tipy & Inspirace
28
INZERCE
• originalita
• individuální přístup
• široké možnosti
• spolehlivost
• pozornost
• firemní akce a eventy
• konference
• teambuildingy
• incentivní programy
www.eventarena.cz
Tip pro Vás
29
HISTORIE
ROZHOVOR S AL BIELEKEM
Z ROKU 1991
Al Bielek, uznávaný přednášející o slavném „Filadelfském experimentu“, o pokusech s cestováním časem a kontrolou mysli v rámci „Projektu Montauk“, nedávno
hovořil se skupinou The Scribe v Yelmu.
„Budu hovořit o posledním stadiu projektu Phoenix III. a některých aspektech s ním souvisejících. K projektu jsem se připojil v roce 1953 jako Al Bielek. Pracoval jsem na využívání rozhraní
mezi počítačem a lidským vědomím, které řídilo poslední fázi operace vytváření časového tunelu,
jak o tom hovoří kniha Montauk Project. Bylo zde mnoho problémů, protože práce byly velmi obtížné a přístroje nepracovaly správně. Angažoval jsem se zde jako Al Bielek. Preston Nichols se
angažoval jako Preston Nichols a Duncan Cameron (můj bratr) se angažoval v jiném těle, do kterého bylo vloženo vědomí Duncana Camerona, aniž si pamatoval cokoli o své předcházející činnosti ve Philadelphia Experimentu.
Projekt generoval časové tunely. Lidé byli schopni cestovat v čase a prostoru a také to dělali.
Pod hlavičkou projektu Montauk existovala řada dalších subprojektů, o kterých dodnes nic nevíme.
Technologie pro časové tunely byla poskytnuta mimozemskými skupinami z oblasti Orionu,
v první řadě skupinou Leveronů (hybridní rasa negativních reptiloidů). Technická skupina, která
nás zaškolovala a poskytovala většinu technické pomoci, byla skupina ze Siria A. Byly to vysoce
vědecky vzdělané, ale materialisticky orientované bytosti, kterým chyběly pozitivní emoce. Možná
neměly špatné srdce, ale postupovaly špatným směrem, protože měly dlouhodobé smlouvy na
spolupráci s Orion Empire, které je zavazovaly poskytovat jim technické poznatky a potřebnou
pomoc. Právě tato skupina tajně vyvinula pro naši vládu (USA) vysoce automatizovanou technologii a techniku pro Mind Control (kontrola mysli), která měla změnit západní společnost v snadno
ovladatelnou, technicky vyspělou a materialisticky orientovanou.
Kolem projektu se pohybovalo mnoho malých šedivých mimozemšťanů (Greys; Šedí), ale na
projektu se podílela i další skupina Antaresanů, která zde působila v roli pozorovatelů. Antaresané
byli velmi lidští, velmi šťastní a veselí lidé. Nemohu říci, že by měli lidského ducha. Ve skutečnosti
nemyslím, že by mohli být s námi anatomicky shodní. Proč tam byli, nevím. Nic nedělali. Byli to
pouze přísedící (pozorovatelé).
Mimozemšťané poskytli odborné znalosti a hardware, který přenesli z jejich počítačů do amerického počítače IBM 360. Ten byl v té době teprve ve zkušebním provozu a prováděly se na
něm některé změny. Já (Al Bielek) jsem byl intenzivně zapojen do systémové činnosti související
Tipy & Inspirace
30
HISTORIE
s vytvářením časového tunelu. To byla technologie mimozemšťanů, protože my jsme dosud nezvládali nutnou teorii. To, co jsme mohli my nabídnout, byla technická způsobilost a technologická
odborná znalost konstruování hardware.
Realizátorem byla americká společnost ITT (dceřinná společnost Kruppa). Všechno se odehrávalo pod prověřením na úrovni „Black Card“, což je asi nejvyšší možná úroveň prověření (utajení),
o jejíž existenci většina lidí dokonce ani neví. Znamená to, že tento projekt je takovou hlubokou
černou dírou, ve které všechno zmizí, nikdo k záznamům nemá přístup. Zahrnuje to i záznamy nákupního oddělení a vyúčtování nákupů strojů a přístrojů pro tyto projekty, takže nikdo zvenčí
nikdy nemůže provést kontrolu výdajů a spočítat skutečné náklady, které musí být nutně obrovské. Je to důvod, proč se hovoří o „černém projektu“, který není ojedinělý.
Časové tunely se dostaly do plného provozu v roce 1977, protože bylo nezbytné provádět
mnoho změn a úprav hardware. Do roku 1979 byly získány veškeré požadované výsledky, ale
v noci 12. srpna 1983 byl projekt záměrně zničen sabotáží zevnitř. Ale to, co bylo dosaženo, je
neuvěřitelné.
Jedním ze záměrů projektu Phoenix v rámci využití časových tunelů bylo poskytování podpory
marťanské kolonii, která byla na Marsu od počátku roku 1970.
Byly tam nalezeny ruiny několika podzemních měst a v nich mnoho artefaktů a také byla potvrzena existence skalního monumentu, známého jako „tvář“, a ruiny zařízení neznámého určení
poněkud připomínající odbavovací část letiště (viz obrázek). První expedice na Mars se odehrála
již 22. května 1962, ale Němci zde měli svoji základnu již od roku 1947. To, co bylo nalezeno na
povrchu, indikovalo, že je mnohem více ještě pohřbeno. Neměli jsme ale ve vybavení těžké zemní
stroje, nezbytné pro odkryvové práce.
Odeslali jsme kódovanou zprávu o nálezech ruin zpět na Zem: „Jsou zde podzemní instalace, viděli jsme otevřené vchody i zapečetěné vchody. Řekněte nám, co dělat?“ Zpráva došla do vedení
Montauk projektu, kde si vyžádali souřadnice těchto lokalit a časoprostorovým tunelem tam poslali (do minulého časového období Marsu) nejprve plně automatizovaného robota, který zjistil, že
časoprostorový tunel vyústil do rozsáhlé jeskyně. Tam pak z Montauku poslali první průzkumníky,
což byli Duncan s Bielekem. Tato první posádka Montauku tedy prozkoumávala podzemí Marsu.
A byli tam pravděpodobně později i jiní. Duncan s Bielekem se průzkumu účastnili několikrát. Bielek říká, že našli všechny druhy artefaktů, také dosud funkční podzemní osvětlovací systém a výkonový systém. Podařilo se nám tyto systémy znovu uvést do provozu. Bylo nalezeno mnoho
artefaktů, záznamových souborů, všechny uložené v obrovské jeskyni, která vypadala jako by byla
obrovským skladištěm. Grafické záznamy byly v neznámém jazyce, který jsme nebyli schopni přečíst. Po návratu na Zem jsme všichni prošli takzvanou „poletovou rozpravou“, během níž nám byly
z mysli odebrány elektronickou cestou všechny vzpomínky související s projektem. Vedení projektu
Montauk doufalo, že vymazání paměti bude trvalé, což se nepotvrdilo a vzpomínky se časem zase
plně obnovily, díky odlišné struktuře lidského mozku a sídle lidského vědomí ve vyšší dimenzi. Při
výzkumných cestách do podzemí Marsu jsme tam našli zbytky staré civilizace, která předcházela
naši a to byla velmi nezvyklá. Viděli jsme, že zanechané artefakty patřily jedné z největších civilizací a uvědomili jsme si, že oni doslova zemřeli tam, kde stáli a pracovali, aniž přerušili svoji práci.
Přežívali zřejmě v podzemí, vědomě, protože jejich kruhová města byla dávno zničená.
Z toho, co vím, část Marťanů přežila jakýsi útok, při němž bylo zničeno vše, co se nacházelo na
povrchu. Poté část z nich odešla na Zem a zbytek se rozhodl zůstat na Marsu ve svých podzemních městech. Když jejich potomci posléze vymřeli, vymřela s nimi celá rasa na Marsu. Je to
dost divný pocit, který si uvědomujete při setkání se zbytky zanechané vymřelou rasou v podzemí
této planety. Jako by jen na krátko odešli a veškerý svůj hardware zde zanechali“.
(TS: The scribe, AB: Al Bielek)
TS: Z Vaší zkušenosti na Marsu vyplývá, že jste prošel časovým tunelem – jeden krok a byl
jste na Marsu. Co jste tam viděl?
AB: Vlastně jsem na povrchu Marsu nikdy nebyl. Byli jsme jen pod zemí. Na začátek příběhu se
musíme vrátit ke knize Alternativa 3. Britská televizní produkce nastínila možnost, že máme záTipy & Inspirace
31
HISTORIE
kladny na Marsu, jednu nebo možná více, spolupracující?? s vládou Spojených států. Nevím,
jestli v tom jsou i Rusové nebo mimozemšťané. Mají základny na povrchu. Je to skutečná světová vládní operace, není to jen o vládě Spojených států.
Kolem roku 1969 pobývali na povrchu Marsu a našli tam zapečetěné vchody do podzemí. Věděli, že tam dole něco je. Říkalo se, že tam jsou artefakty starodávné civilizace pohřbené pod
zemí, protože stopy civilizace bylo možné najít i na povrchu – rozbořená města, podle odhadů
NASA 250-300 000 let stará. Všechny vchody ale byly zablokované, odříznuté od podzemí. Takže
na konci 70. let se NASA obrátila na projekt Montauk a Phoenix: „Můžete pro nás něco udělat?
Nemůžeme se dostat do podzemí na Marsu. A odpověď: „ Ano, myslím, že můžeme. Dejte nám
nějaké souřadnice na povrchu planety. My začneme na astronomických výpočtech.“ Což udělali
a údaje zadali do počítače. Potřebovali dva lidi a stalo se, že jsem to byl já a Duncan.
TS: Proč dva?
AB: Aby vzájemně potvrdili, co ten druhý uvidí a také pro případ, že by byly v podzemí nějaké
problémy. Ve skutečnosti netušili, co tam dole je.
Takže poslali nás dva a my jsme vystoupili v podzemí (s použitím časoprostorového tunelu
z Montauku, který byl vynalezen v rámci projektu Filadelfia). Potřebovali jsme nějaké světlo. Měli
jsme si tehdy vzít nějaké s sebou. Později, pokud si vzpomínám, se nám podařilo najít nějaké
tamní zdroje světla a nahodili jsme je. V závěru jsme zjistili, že poslední z Marťanů, pokud je tak
chcete nazývat, zemřeli odhadem tak před 10-20 000 lety pod zemí a vše, co zůstalo po jejich civilizaci, tam zanechali. Našli jsme velké množství sochařského umění, které poukazovalo na to,
že byli v jakémsi směru nábožensky zaměření.
TS: Jak ty sochy vypadaly? Jak byly vysoké?
AB: Běžně 180, 210, 240 cm vysoké, kamenné a vykládané drahokamy či jiným zdobením.
TS: Podobaly se lidem?
AB: Ano. Byly velmi dobře zachovalé. Dále jsme našli archivy a mnoho vědeckotechnického zařízení. Objevili jsme i elektronické vybavení, tuny a tuny materiálu. A poté se zrodila další historka…
Nevzpomněl jsem si na to, dokud mi to asi před týdnem Duncan nepřipomněl. Řekl mi: Nezapomeň
na těch 17 000 tun metrického zlata Marťanů, které odtamtud odnesli. Podle jeho vzpomínek to bylo
velmi zvláštní zlato. Bylo asi pětkrát hustší než naše a mělo nevyčíslitelnou hodnotu. Kam se podělo,
to jsme neměli ponětí, ale bylo dopraveno do Montauku a odtamtud kamsi zmizelo. Uskutečnilo se
několik úředně potvrzených exkurzí. A já s Duncanem jsme dostali nápad – jelikož bylo všechno řízeno počítačem, pojďme udělat jeden nebo dva výlety na vlastní pěst a provést vlastní průzkum.
A tak jsme to udělali. Po naší druhé cestě na to přišli a byli jsme zastaveni. To bylo právě poté, co
se Duncan dostal do archivů a našel ohromné množství záznamů civilizace pohřbené pod zemí.
TS: Co jste zjistili?
AB: On byl jediný, který to četl, já to neuměl.
TS: On vám o tom nic neřekl?
AB: Ne. No něco tenkrát zmínil, ale teď už si na nic nevzpomenu. Je to velmi zvláštní vzpomínka. Chvíli je jasná, chvíli zase ne a ta její část, kdy něco našel, není nikdy zcela čistá. Hned
poté jsme byli odvoláni. Ale pamatuji se na něco z jejich aparatury, kterou jsme tam dole viděli.
Měli velmi zvláštní ohromné generátory určitého typu. Pokud jste ho neviděli, doporučuji shlédnout film Totall Recall. Ve skutečnosti mi sledování toho filmu připomnělo fakt, že jsem tam byl.
Ne ty kolonie, ale záběry z podzemí, kde ukazovali ty velké kulaté kanystry, které byly, jak říkal
režisér, pravděpodobně pro generaci kyslíku. Nejsem si úplně jistý, ale to jsme si tehdy mysleli.
Díval jsem se na ty záběry a říkám: „Nejsou kruhové, ale šestiboké“. A zeptal jsem se sám sebe:
„Jak to k sakru můžu vědět?“ Takhle jsme viděli Mars – z podzemí. Z povrchu jsme neviděli
prakticky nic.
Tipy & Inspirace
32
HISTORIE
TS: Viděli jste pod povrchem nějaký led jako ve filmu Totall Recall?
AB: Led? Ne.
TS: Pokud si pamatuji film, tak tam rozpouštěli právě led k vytvoření atmosféry.
AB: Tam dole led nebyl. Byly tam kyslíkové generátory a také nějaký skladovací prostor. Bylo
tam zařízení generátorů, které tam očividně zanechali starodávní obyvatelé. Opravdu o tom moc
nevím, ale zařízení bylo aktivováno předtím, než kolonie přestěhovali z povrchu dolů. Také rozpouštěli polární ledovce. Povídá se, že na to použili jednu nebo dvě vodíkové bomby. Nevím,
jestli je to pravda. Ale určitě rozpustili hodně polárního ledovce, aby získali vodu. Je sice v řídkém množství, ale mají ji. Atmosféra je tam tenká, ale je tam a teplota je dostatečně vysoká. V rovníkovém pásmu není problém přežít. Je tam okolo 50 stupňů a samozřejmě astronomové to vědí
již asi 50 let nebo i víc. Teplotní podmínky jsou tam celkem příznivé pro život.
TS: Jaké bylo to osvětlení, o kterém jste se zmiňoval?
AB: Neznámá forma osvětlení, když jsme zjistili, jak to zapnout. Některé generátory jsou ještě
stále funkční. Poté, co se nám podařilo zprovoznit osvětlení v podzemí, jsme neměli problém
s nedostatkem světla. Jinak jsme s sebou měli i naše vlastní přenosné osvětlení, ale nebylo tak
účinné, protože jsme se nacházeli v rozlehlých podzemních komorách a strop byl i několik stovek stop vysoký, takže přenosná světla nebyla moc efektivní pro tak velké prostory. Nakonec
jsme našli jejich vlastní osvětlení. Bylo velmi silné.
TS: Máte nějaké informace o tváři na Marsu?
AB: Ne, z podzemí. Mimochodem na Marsu je více než jen jedna tvář. Našlo se jich několik. Ale
pamatuji si několik let staré hlášení NASA, asi 2 roky staré, že přijímali nízkou rádiovou frekvenci
vysílající z Marsu. Bylo to okolo 50 kilohertzů, pokud si správně pamatuji. Poměrně nízká frekvence vysílaná pravděpodobně jakýmsi zařízením, produkujícím tento RF signál. Byl kódovaný,
značně starý a téměř neslyšný a proto bylo neuvěřitelné, že je stále vysílán. Podařilo se jim ho však
zachytit a počítačem ho rozkódovat. Bylo to varování. Varovná zpráva pro lidstvo, aby neopakovalo chyby, které oni (myslím, že je myšleno oni Marťané) udělali.
TS: Máte nějaké pocity z pobytu na Marsu? Jaké byly Vaše hlavní dojmy?
AB: Procházeli jsme se v těch pozůstatcích staré civilizace, která nás předcházela, a cítili se
velmi zvláštně. Pohlíželi jsme na to, co zbylo a co byla kdysi velkolepá civilizace a uvědomovali
si, že tu doslova zemřeli, zanechali vše za sebou, až nakonec celá civilizace zmizela. Uváženě bylo
pro přežití zvoleno očividně podzemí, protože kruhová města byla dávno zničena, a proto zůstali
a žili tam dole.
Z toho, co jsem pochopil, se měli zbylí přeživší Marťané (po jakémsi útoku na povrchu) rozdělit. Jedna skupina se rozhodla odletět na Zemi a druhá zůstat v podzemí Marsu. Jejich potomci
pak nakonec vymřeli a s nimi i celá rasa ponechaná na Marsu. Je to poněkud zvláštní pocit si uvědomit, že poslední z rasy zemřeli v podzemí. Tam také zanechali veškeré technické vybavení.
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/interview_al_bielek_1991.htm
překlad: Ladislav Zelinka a Jan Frolík
Více zde: http://www.exopolitika.cz/news/rozhovor-s-al-bielekem-z-roku-1991/
Tipy & Inspirace
33
HISTORIE
Všechny údaje použité ve filmu byly nezávisle ověřeny. Zdroje jsou uvedené na
stránce thrivemovement.com. Přeji příjemné osvícení :) – jankoš
Jakýkoliv živý systém na naší milované planetě je výmluvným výrazem neuvěřitelné schopnosti
vesmíru udržet vše v dokonalé rovnováze a pak výrazem toho, jak se má život projevovat: Vzkvétat. Vzkvétání je přirozený tok života vzhledem k jistojistě největším zázrakům vůbec, jak maličké
vajíčko a jediná nepopiratelně odvážná spermie dokáže rozpoutat proces, ze kterého vznikne
další jedinec, tvor s drtivými schopnostmi a nekonečným potenciálem, s mozkem schopným
komplexní a bolestivé reflexe, nohama určenýma k tanci a běhu, prsty dost šikovnými k upletení
rohože, hraní na housle, pohlazení po tváři. Pokud nás příroda něco učí, tak to, že život znamená
práci a jako mnoha živoucích věcí, náš účel je radostně žít. A přesto, pro většinu lidí na Zemi
život není o radosti ze života, je o přežití, o snaze udržet se. Je to vážně to nejlepší, co dokážeme?
Dokázala vesmírná síla za téměř 14 miliard let vytvořit pouze druh, který skončí jako nepřítel života samotného a dokonce i svého domova? To si nemyslím!
Jmenuji se Foster Gamble a strávil jsem téměř celý život přemýšlením nad tím, co se stalo a co se
děje, co mohlo způsobit tuhle obrovskou bolest a nouzi na téhle planetě. Jako mladík řízen mizérií, kterou jsem viděl a mou obavou o přežití jsem se vydal na cestu a hledal odpověď na otázky typu:
Může lidstvo jít za něčím lepším? Pokud ano, proč to neděláme? Můj výzkum mě vedl na místa,
kam jsem nečekal, že se dostanu. Odhaloval věci zdánlivě vůbec nesouvisející, ale nakonec se
ukázaly být zcela zásadními, jak sami uvidíte. Našel jsem kód, vzorec v přírodě, používaný v umění
napříč staletími. Věřím, že tenhle kód je klíč k novému zdroji čisté, nevyčerpatelné energie, což
by mohlo naprosto změnit styl života všech lidí. Viděl jsem a porozuměl tomu, jak je ovládán ekonomický systém a zjistil jsem, co s tím můžeme udělat. Má cesta odhalí způsoby, jak znovu získat naši sílu, jak vytvořit osvobozující zdravý systém všude na Zemi.
Uvědomil jsem si, že my nejsme chybou, ale jednoduše jsme klamáni! Byli jsme slepí k naší
chytrosti, nejistí svoji silou, ignorovali jsme genialitu, nevědouc naši pravou moc a velikost.
Ale to všechno se má změnit! Zvu vás, abyste sdíleli zážitky z mé neobvyklé cesty! Vytvořil
jsem tenhle rozcestník, aby nás prováděl časem a prostorem. Tak pojďme na to! Na téhle obrazovce je to, co nazývám „naše životní“ to jsou kritické údaje, které nedostáváme od komerčních medií, které v USA kleslo z 50 společností na pouhých 5 během 25 let. Obrazovku
budeme používat pro kontrolu toho, jak si opravdu vedeme. Obrazovka vpravo ukazuje
zdravý udržitelný směr pro život na planetě Zemi. Nazývám je „navigující vhledy“. A tohle
bude náš kompas. Místo jehly hledající sever v magnetickém poli, náš kompas je tvarem
pole samotného a ten tvar, jak brzy sami uvidíte, má úžasné technologické a společenské
dopady. Po celoživotním bádání jsem došel k názoru, že tento vzorec vlastně drží klíč ke
světu, který vyhovuje všem.
Tak pojďme na to! THRIVE. Co to pro všechno na světě bude stát? Vyrostl jsem ve světě výhod
a moci, chodil na elitní soukromé školy a Princetonskou univerzitu. Jako přímý potomek jednoho
Tipy & Inspirace
34
HISTORIE
ze zakladatelů Procter & Gamble jsem byl vychováván k vedoucí roli ve firmě, ale já se vydal jinou
cestou.
Rozluštění kódu. Začaly se mi otvírat oči už na základní škole. Dospělí mě učili, že před atomovým výbuchem se můžu chránit tak, že se skrčím pod lavicí a zakryju si hlavu. Tehdy začaly
mé opravdové otázky. O pár let později jsem přímo zažil vesmírnou energii. Stalo se to, když jsem
jel školním autobusem a koukal z okýnka. Viděl jsem vírovitý vzorec a prostě jsem věděl, že tok
energie, který jsem viděl, byl stejný jako v atomu, jako v celém solárním systému. Hluboko uvnitř
jsem cítil, že já jsem nějak také vytvořen z toho samého vzorce. Tahle vidina mě původně dostala
k vědě, k tomu zjistit, jak vesmír funguje a jak my lidi pasujeme do celkového vzorce životní energie. O léta později jsem se dozvěděl, že vzorec, který jsem viděl, je ve vědeckém světě známý.
Ukázalo se, že v roce 1921 Albert Einstein dostal Nobelovu cenu pro objev, že energie je vytvořená ve vesmíru. Jsou to malé objevující se balíčky celistvosti. Tento vzorec nám vlastně říká
mnoho o tom, jak se život vyvíjel. Vzhledem k přetrvávajícím divům stvoření napříč vesmírem
a tomu, jak neudržitelných je mnoho lidských systémů, přišel jsem na to, jak vesmír vytváří a udržuje život, což by se nám mohlo hodit. Každý z těch malých balíčků celistvosti, které Einstein objevil, zvané „kvantum“, je tvořeno jeho okolím, ale zřetelné je uvnitř jako vír ve vodě. Tyhle balíčky
jsou vždy stejné tvarem, nezávisle na velikosti a překvapivě souvisí s problematikou zdánlivě nesouvisející, války na Středním východě, globální finanční krizí, a spravedlností pro všechny. My
teď objevíme JAK. Matematici nazývají tento vzorec Torus.
Energie v toru vstupuje jedním koncem, víří kolem středu a vychází druhou stranou. Je to vyrovnané, samokontrolující se a vždy celistvé. Poprvé jsem se oficiálně seznámil s torem díky vědci
a vynálezci Arthuru Youngovi.
Futurista Duane Elgin vysvětluje, že torus je základní vzorec, přírodou využitý pro život v každé
sféře. Vývoj znamená rozbalit, otevřít se. Takže otázka zní: Co vesmír odhaluje? To, co vesmír odhaluje, je samofungující systém viditelný všude každý den. Samofungující systém je technický
termín pro samostatný systém vědomý sám sebe. A pokud zamíříme do přírody, můžeme tyhle
samostatné formy vidět. Můžeme je vidět na průřezu pomeranče, na průřezu jablka. Můžeme to
vidět v dynamickém chování tornáda. Můžeme to vidět v magnetickém poli Země, stejně tak
v magnetickém poli jedince. Můžeme to vidět ve struktuře celé vírovité galaxie. Můžeme to vidět
ve struktuře malého atomu. A v každém věku, napříč celou historií, má vesmír jen jediný projekt.
Pěstování torů! Vesmír je jako továrna na tory. Tyto toroidní tvary jsou viditelné v různých vrstvách.
Jeden z nich je galaktický level, což jsou obrovské točící se systémy s miliardami hvězd.
Vypadající jako obrovské ruce galaxií, točící se kolem dokola, a je tam i vír, který prochází středem a pak ven okrajem vesmírné záře, která je obklopuje. Hvězdy se pohybují z galaktické roviny
k záři, dolů skrz vír a zase ven. Hvězdy jako Arcturus například, už tu cestu vykonaly. To je přiměřený popis dokonce i pro atmosféru Země. Počasí se pohybuje od severního pólu dolů k rovníku a pak zpět nahoru. Z jižního pólu nahoru a pak zase dolů. Dokonce pohyby pod povrchem
slunce jsou velmi podobné.
Samozřejmě, tady na to koukáme z vnější perspektivy, na malém modelu. Když se podíváme, jak
je sluneční soustava umístěna v galaxii, plující ve shluku, plující ve větším shluku, plujeme v moři nekonečných torů. Torus je jako dech vesmíru, je to forma, která je plná energie v každém okamžiku
existence. Ale zároveň je tam skrytá struktura, v tom jak drží pohromadě, trochu jako kostra. Je to
nazvané rovnováhou vektorů (Archimédovské těleso). Termín od jednoho z největších myslitelů 20.
století, Buckminster Fuller. Inspirován Fullerovou velkolepou prací jsem strávil desetiletí hledáním
spojitosti mezi torem a rovnováhou vektorů. Stal jsem se tak nadšeným potenciální torodiní formou
energie, že jsem v roce 1997 spolufinancoval vícetématický workshop nazvaný Sekvojové symposium, které mělo studovat tento vzorec a prozkoumat jeho možnosti. Náš kolektivní výzkum mě přesvědčil, že torus a rovnováha vektorů jsou základními vzorci, nepostradatelnými ve stvoření vesmíru.
Schůze Sekvojového symposia mi otevřely dveře k vynálezcům, kteří tvrdili, že použili schopností toru
jako základ pro zařízení, která vyráběla energii bez spalování. Tento revoluční pokrok, zpřístupňující
něco zvané „bod nula“, „zářivost“ nebo „volná energie“ je nyní nazváno co nejjednodušeji: „technologie nové energie“. Tolik utrpení na světě je výsledkem špatného přístupu k energii.
Tipy & Inspirace
35
HISTORIE
Uvědomil jsem si, že volná, nevyčerpatelná a čistá energie by byla
jedním z největších momentů v dějinách. Nezlepšilo by to život, ale
ve skutečnosti by to změnilo kvalitu života na Zemi. Tak jsem
začal přemýšlet, kdo další věděl o tom vzorci, nebo o silném
potenciálním zdroji energie? Někteří vědci na symposiu mi
ukázali, jak torus zakreslovali v různých kulturách a tisíciletích. Očividně starověké kultury po sobě zanechávali torus
ve všech možných formách, ve vyprávění, ikonách, abecedě na budovách.
Tak jsme tady, v jednom z nejstarších a nejposvátnějšcíh míst, v Osirianském chrámu v Abydosu,
v Egyptě. Osirianský chrám má velice málo kreseb.
Avšak na tomto chrámu je jeden důležitý kousek. Je
to velice mdlá, ale čistá a přesná kresba. Není to vlisované do kamene, ani vyryté, je to vypáleno do atomové struktury kamene, nějakým naprosto zvláštním
způsobem. Nassim převedl Osirianský symbol do
3D. Jelikož náš svět nemá 2 dimenze, je logické, že
kód přenášející informaci o světě také nebude
omezován na ploché tvary.
Jeho 3D verze Osirianského symbolu začíná rovnováhou vektorů, dokonale vyváženým silovým
polem s 12 stejnými paprsky mířícími ven. Ty stabilizují střed, stejně jako 12 paprsků v kole. Základní vzorec vyvážené energie tekoucí kolem je
torus. Tady se dostáváme na další úroveň, s celkem 64 pyramidami, nazvaný čtyřstěn. Pokud poté doděláme vrstvy představující toroidní energetické pole obklopující každou
pyramidu, a pak vypustíme pyramidy, skončíme se vzorem,
který je překvapivě přesně stejný jako Osirianská ikona, 3D
model stejného vzorce, který byl vypálený do kamennné zdi
v egyptském chrámu před tisíci lety. Teď se přesuňme na jiný
kontinent, do Číny, kde se ta samá geometrie objevila na jiném
posvátném místě z r. 1420. Potom například Zakázané město,
kde přebývá Sluneční Bůh a kde najdete starodávné lvy,
ochránce vědomostí. Chrání vědomosti pod svými tlapami.
Stejná geometrie, 64 energetických jednotek, opět zakódované.
Začal jsem přemýšlet, zda je to jen náhoda, že se ten samý výtvor
objeví na významných místech dvou různých kontinentů? Potom
mi ale Nassim ukázal, že tahle geometrie 64 je zakódovaná stále
znova v kulturách naskrz stoletími, po celém světě. Židovský strom
života v kabale vytváří ten samý tvar, který jsme teď viděli, s rovnováhou vektorů opět v každé části. Vědění starověké Číny, které
nazývám I-Ching. Je založeno na 64 hexagramech, symboly se
šesti řádky v sadě, některé navazující, některé přerušené. Ty
mohou být vytvořeny jako šest hran čtyřstěnu a dohromady mohou formovat čtyřiašedesáti-čtyřstěnný
krystal. Ephesus, Turecko. Zlatý chrám Sikhů,
Amritsar, Punjab, Indie, 16. století. Ten samý
vzorec se ukazuje v moderní vědě. Dvojšroubovice má abecedu 64 „kodonů“, které jsou
použity ke kódování lidské DNA. Viděl jsem,
Tipy & Inspirace
36
HISTORIE
že existovala pokročilá znalost živoucí geometrie vesmíru před tisíci lety. Ale jak o tom pro
všechno na světě věděli? Většina příběhů starobylého Egypta a Mayů a Inků mluví o bozích slunce
přicházejících na Zemi, kteří je učili geometrii a psaní a všechny jejich vědy. Začal jsem se ptát,
jestli tito sluneční bohové nebyli pokročilé civilizace, přicházející z jiných částí naší galaxie. Tyto
texty a mnoho starodávných kultur je popisují, jak přicházejí v létajících lodích nebo, ve Védských
tradicích v létajících strojích, atd. Existuje mnoho zmínek o těchto slunečních bozích přicházejících v průběhu času.
Mohli tito brzcí piloti pocházet z míst mimo náš svět, být odpovědní za sdílení znalostí tohoto
kódu? Mohli by skutečně čerpat tuto energii k pohánění sebe samých napříč vesmírem? Nemyslel jsem, že mě můj výzkum zavede na takovou stopu a tyto pojmy obrátily můj svět. Ale Nassim
má působivé důkazy podporující jeho teorie a já nemohu vidět jiný racionální způsob, jakým by
pokročilé matematické a fyzikální koncepty mohly být zaznamenány před více než 3000 lety. Dospěl jsem k jednomu z nejinformovanějších vyšetřovatelů: Dr. Steven Greer, zakladatel Centra
pro studium mimozemské inteligence. Provedl stovky rozhovorů s nejvěrohodnějšímy vládními
a vojenskými svědky. A tak když mluvíme o mimozemských inteligencích, mluvíme o civilizacích,
které dosáhly stejného vnímání jako my, ale jejichž technologie a možné sociální vlastnosti jsou
takové, že byly schopny stát se mezihvězdnými nebo meziplanetárními civilizacemi. A díváme se
na skutečnost, že ve většině zahrnutých lokalit v Mléčné dráze existuje nejméně 10 000 planet podobných Zemi, na kterých je inteligentní život a nejméně polovina z nich je tak pokročilých nebo
více pokročilých než naše. Je téměř jisté, že tam venku je inteligentní život, který ovládl zákony
vesmíru nad rámec toho co se v současné době vyučuje na MIT and Caltech, aby byl schopen
se přenášet skrze časoprostor v reálném čase přes obrovské vzdálenosti mezihvězdného prostoru. Máme více než 4 000 případů, kde tyto objekty přistály na Zemi a zanechaly fyzické důkazy. Máme přes 3 500 pilotních případů. Máme stovky případů, včetně jednoho nejvýše
hodnoceného vyšetřovatele z FAA, Johna Callahena a nespočet dalších případů, kdy byly objekty
letící desítky tisíc mil za hodinu sledovány na radaru, nebo se odhmotnily a pak se znovu objevily na jiném místě na obloze. Ano, byli tu mimozemští návštěvníci, byla tu havarovaná letadla, získali jsme mimozemský materiál a těla. Máme kontakt s cizinci nepocházejícími z nějaké cizí země,
ale z jiné sluneční soustavy.
A já jsem byl toho součástí. Existovaly dokumenty, které jsem viděl, mluvící o Americkém Rooseveltu mající několik případů přeletu UFO zejména po tom, co vzaly na palubu jaderné zbraně.
A můj velící důstojník mi řekl: „To co jste měl na obrazovce se nikdy nestalo“. Posádka přicházející na službu a posádka službu končící, všechny viděly UFO vznášející se ve vzduchu. Byl to
kovový, kruhový objekt a, z toho co jsem pochopil, byly všechny rakety vypnuty. To znamená, že
přestaly reagovat. A něco tyhle rakety vypnulo úplně. Pamatujte, celé to letělo rychlostí několika
tisíc mil za hodinu.
Takže tato věc vystřelí paprsek světla na hlavici, zasáhne ji a pak tahle věc vyletí nahoru, asi
takhle, mezitím, když hlavice letí takhle, věc vystřelí jiný paprsek světla, takhle ji obletí, vystřelí
další paprsek světla, pak letí sem, střílejíc další paprsek světla a odletělo to tam, odkud to přišlo
a hlavice se zřítila někam do vesmírného prostoru. Můj pocit v té chvíli byl, že to muselo být mimozemské. Vzali film a vyřadili ty části, na kterých bylo UFO, vzali nůžky a odstřihli to, pak to dali
na oddělený kotouč, strčili do kufříku, zbytek filmu dali Majoru Mansmannovi se slovy: „Nemusím vám připomínat, Majore Mansmanne, závažnost porušení bezpečnosti. Budeme považovat
tento incident za uzavřený.“ Komu ale řeknete, že jste byli zapojeni do incidentu s UFO, aniž by
se na vás dívali, jako byste neměl všech pět pohromadě? Mexická armáda uvolnila fotografie
údajných UFO, Francie nechala nahlédnout do národních souborů o UFO, Vatikán řekl, že mimozemský život může existovat.
Pokračování příště…
Tipy & Inspirace
37

Podobné dokumenty

Dialnica do pekla - Magnificat

Dialnica do pekla - Magnificat A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. A počul som mohutný hlas volať v nebi: Teraz na...

Více

Oddíl 3 do 167

Oddíl 3 do 167 U Bt plodin je gen pro toxickou část bílkoviny Cry přímo součástí rostlinného genomu, takže rostlina sama tento toxin produkuje uvnitř svých buněk. Odpadají náklady na insekticidy, odpadá starost s...

Více

Japonsko 26

Japonsko 26 je ten čaj, který se při obřadu pije, jsem ochutnal prvně a dost mi chutnal, i když nevím, jestli budu spát, protože jsem si dal dvě misky. Před tím mne přitom Matyáš varoval, prý to udělal napoprv...

Více

Stáhnout ve formátu PDF

Stáhnout ve formátu PDF vyvinout vyspělé formy života (dokonce civilizace – inteligentní bytosti) o něco dříve, než by tomu bylo na Zemi (ve vesmírném měřítku to byl jen nepatrný časový rozdíl). Inteligentními bytostmi Ma...

Více

článku v PDF formátu

článku v PDF formátu Tyto tajemné terasy se díky své neobvyklé velikosti staly posvátným místem pro civilizace, které se v této oblasti usadily po velké potopě. Asyřané, Peršané, Řekové a nakonec Římané, kteří zde post...

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 podpory zpracování klinických dat z Kliniky, jejich vyhodnocování a prezentace odborné i laické veřejnosti;

Více